ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0678,0679/2015/VZ-38108/2015/513/IHl Brno: 5. listopadu 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0678,0679/2015/VZ-38108/2015/513/IHl Brno: 5. listopadu 2015"

Transkript

1 *UOHSX007PBIR* UOHSX007PBIR ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0678,0679/2015/VZ-38108/2015/513/IHl Brno: 5. listopadu 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve společném správním řízení sp. zn. S0678,0679/2015/VZ zahájeném dne z moci úřední, jehož účastníkem je zadavatel Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO , Kavalcova 1, Bruntál, ve věci možného spáchání správních deliktů podle 120 odst. 1 písm. b) citovaného zákona o veřejných zakázkách zadavatelem v souvislosti s částí 1, 2 a 3 veřejné zakázky Učební pomůcky pro Fyziku a Metrologii_2, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném odesláním výzvy k podání nabídek dne , a částí 1 a 2 veřejné zakázky Učební pomůcky pro Fyziku a Metrologii_3, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném odesláním výzvy k podání nabídek dne , rozhodl takto: I. Zadavatel Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO , Kavalcova 1, Bruntál se dopustil správního deliktu podle 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v souvislosti s částí 1 (Metrologie) veřejné zakázky Učební pomůcky pro Fyziku a Metrologii_2, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném odesláním výzvy k podání nabídek dne

2 , v rozporu s 83 odst. 1 citovaného zákona v návaznosti na 146 odst. 1 písm. a) tohoto zákona neodeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení části 1 k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek do 15 dnů od uzavření smlouvy s vybraným uchazečem PRIMA BILAVČÍK, s.r.o., IČO , se sídlem 9. května 1182, Uherský Brod ze dne , tedy do , ale učinil tak až dne II. Zadavatel Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO , Kavalcova 1, Bruntál se dopustil správního deliktu podle 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v souvislosti s částí 2 (Fyzika) veřejné zakázky Učební pomůcky pro Fyziku a Metrologii_2, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném odesláním výzvy k podání nabídek dne , v rozporu s 84 odst. 7 citovaného zákona neodeslal oznámení o zrušení zadávacího řízení části 2 k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek podle 157 tohoto zákona do 3 dnů ode dne , kdy přijal rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na část 2, tedy do , ale učinil tak až dne III. Zadavatel Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO , Kavalcova 1, Bruntál se dopustil správního deliktu podle 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v souvislosti s částí 3 (Fyzikální experimenty) veřejné zakázky Učební pomůcky pro Fyziku a Metrologii_2, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném odesláním výzvy k podání nabídek dne , v rozporu s 84 odst. 7 citovaného zákona neodeslal oznámení o zrušení zadávacího řízení části 3 k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek podle 157 tohoto zákona do 3 dnů ode dne , kdy přijal rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na část 3, tedy do , ale učinil tak až dne IV. Zadavatel Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO , Kavalcova 1, Bruntál se dopustil správního deliktu podle 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v souvislosti s částí 1 (Fyzika) veřejné zakázky Učební pomůcky pro Fyziku a Metrologii_3, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném odesláním výzvy k podání nabídek dne , v rozporu s 83 odst. 1 citovaného zákona v návaznosti na 146 odst. 1 písm. a) tohoto zákona neodeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení části 1 k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek do 15 dnů od uzavření smlouvy s vybraným uchazečem CONATEX-DIDACTIC Učební pomůcky s.r.o., IČO , se sídlem Velvarská 1698/31, Praha ze dne , tedy do , ale učinil tak až dne

3 V. Zadavatel Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO , Kavalcova 1, Bruntál se dopustil správního deliktu podle 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v souvislosti s částí 2 (Fyzikální experimenty) veřejné zakázky Učební pomůcky pro Fyziku a Metrologii_3, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném odesláním výzvy k podání nabídek dne , v rozporu s 84 odst. 7 citovaného zákona neodeslal oznámení o zrušení zadávacího řízení části 2 k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek podle 157 tohoto zákona do 3 dnů ode dne , kdy přijal rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na část 2, tedy do , ale učinil tak až dne VI. Za spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích I. až V. tohoto rozhodnutí se zadavateli Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO , Kavalcova 1, Bruntál ukládá podle 120 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pokuta ve výši Kč (deset tisíc korun českých). Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. I. Průběh zadávacího řízení ODŮVODNĚNÍ 1. Zadavatel Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO , Kavalcova 1, Bruntál (dále jen zadavatel ) zahájil dne zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku Učební pomůcky pro Fyziku a Metrologii_2 odesláním výzvy k podání nabídek pěti zájemcům (dále jen veřejná zakázka 1 ). 2. Veřejná zakázka 1 podle výzvy k podání nabídek sestávala ze tří částí: část 1 Metrologie, část 2 Fyzika a část 3 Fyzikální experimenty. Její celková předpokládaná hodnota činila Kč bez DPH. Předmětem plnění veřejné zakázky 1 byly dodávky učebních pomůcek pro fyziku a metrologii. 3. Zadavatel na veřejnou zakázku 1 (část 1 Metrologie) uzavřel dne smlouvu s vybraným uchazečem PRIMA BILAVČÍK, s.r.o., IČO , se sídlem 9. května 1182, Uherský Brod (dále jen vybraný uchazeč 1 ). Oznámení o zadání zakázky zadavatel odeslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dne Zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení části 2 (Fyzika) a části 3 (Fyzikální experimenty) dne z důvodu, že neobdržel žádnou nabídku. Oznámení 3

4 o zrušení zadávacího řízení části 2 (Fyzika) a části 3 (Fyzikální experimenty) zadavatel odeslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dne Zadavatel zahájil dne zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku Učební pomůcky pro Fyziku a Metrologii_3 odesláním výzvy k podání nabídek pěti zájemcům (dále jen veřejná zakázka 2 ). 6. Veřejná zakázka 2 podle výzvy k podání nabídek sestávala ze dvou částí: část 1 Fyzika a část 2 Fyzikální experimenty. Její celková předpokládaná hodnota činila ,5 Kč bez DPH. Předmětem plnění veřejné zakázky 2 byly dodávky učebních pomůcek pro fyziku a metrologii. 7. Zadavatel na veřejnou zakázku 2 (část 1 Fyzika) uzavřel dne smlouvu s vybraným uchazečem CONATEX-DIDACTIC Učební pomůcky s.r.o., IČO , se sídlem Velvarská 1698/31, Praha (dále jen vybraný uchazeč 2 ). Oznámení o zadání zakázky zadavatel odeslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dne Zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení části 2 (Fyzikální experimenty) dne z důvodu, že neobdržel žádnou nabídku. Oznámení o zrušení zadávacího řízení části 2 (Fyzikální experimenty) zadavatel odeslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dne II. Postup Úřadu před zahájením správních řízení 9. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ), jako orgán příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 1 k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne dva podněty k přezkoumání postupu zadavatele učiněném v souvislosti s veřejnou zakázkou 1 a veřejnou zakázkou 2, zejména při nedodržení povinnosti odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení a o zrušení zadávacího řízení. 10. Za účelem prověření informací uvedených v podnětech si Úřad od zadavatele vyžádal dokumentaci o veřejné zakázce 1 a veřejné zakázce 2 a vyjádření k informacím uvedeným v podnětech. Vzhledem k tomu, že z předložených dokumentů získal Úřad pochybnost, zda zadavatel při odesílání oznámení o výsledku zadávacích řízení a oznámení o zrušení zadávacích řízení, resp. jejich částí, postupoval v souladu se zákonem, zahájil dvě správní řízení z moci úřední. III. Správní řízení sp. zn. S0678/2015/VZ 11. Zahájení správního řízení sp. zn. S0678/2015/VZ oznámil Úřad dopisem č.j. ÚOHS- S0678/2015/VZ-31691/2015/513/IHl ze dne , který byl zadavateli jako jedinému účastníkovi správního řízení podle 116 zákona doručen dne Tímto dnem bylo podle 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), zahájeno správní řízení týkající se veřejné zakázky 1. Předmětem správního řízení je posouzení otázky, zda zadavatel spáchal správní delikty podle 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že ve veřejné zakázce 1 neodeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení (části 1 Pokud dále Úřad uvádí odkaz na zákon, jedná se o znění zákona účinné ke dni zahájení zadávacího řízení, pokud není uvedeno jinak. 4

5 IV. 1) k uveřejnění ve lhůtě stanovené v 83 odst. 1 zákona a tím, že neodeslal oznámení o zrušení zadávacího řízení (části 2 a části 3) k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek ve lhůtě stanovené v 84 odst. 7 zákona. Správní řízení sp. zn. S0679/2015/VZ 12. Zahájení správního řízení sp. zn. S0679/2015/VZ oznámil Úřad dopisem č.j. ÚOHS- S0679/2015/VZ-31702/2015/513/IHl ze dne , který byl zadavateli jako jedinému účastníkovi správního řízení podle 116 zákona doručen dne Tímto dnem bylo podle 46 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení týkající se veřejné zakázky 2. Předmětem správního řízení je posouzení otázky, zda zadavatel nespáchal správní delikty podle 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že ve veřejné zakázce 2 neodeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení (části 1) k uveřejnění ve lhůtě stanovené v 83 odst. 1 zákona a tím, že neodeslal oznámení o zrušení zadávacího řízení (části 2) k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek ve lhůtě stanovené v 84 odst. 7 zákona. V. Spojení správních řízení a průběh řízení 13. V zájmu dodržení zásady uvedené v 6 odst. 2 správního řádu, podle které správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a vzhledem k tomu, že obě správní řízení se týkají stejného účastníka řízení (zadavatele), Úřad správní řízení sp. zn. S0678/VZ a sp. zn. S0679/2015/VZ usnesením č.j. ÚOHS-S0678,0679/2015/VZ-32054/2015/513/IHl ze dne spojil. 14. Usnesením č. j. ÚOHS-S0678,0679/2015/VZ-32138/2015/513/IHl ze dne určil Úřad zadavateli lhůtu, ve které je podle 36 odst. 1 a 2 správního řádu oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko. Zadavatel se ve stanovené lhůtě ani později nevyjádřil. 15. Usnesením č. j. ÚOHS-S0678,0679/2015/VZ-34180/2015/513/IHl ze dne byla zadavateli určena lhůta, v níž měl podle 36 odst. 3 správního řádu možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Ve stanovené lhůtě ani později Úřad vyjádření od zadavatele neobdržel. VI. Závěry Úřadu K postavení zadavatele 16. Úřad nejprve ověřil postavení zadavatele podle 2 zákona. 17. Zadavatel byl zřízen Moravskoslezským krajem a na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne byl zapsán do rejstříku škol a školských zařízení. Zadavateli proto svědčí postavení veřejného zadavatele ve smyslu 2 odst. 2 písm. c) zákona, neboť zadavatel je příspěvkovou organizací, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek. Relevantní ustanovení zákona 18. Podle 26 odst. 5 zákona (poslední věta) zahájí-li veřejný zadavatel zadávání veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3) postupem platným pro zadávání podlimitní veřejné zakázky, postupuje podle ustanovení platných pro zadávání podlimitní veřejné zakázky. 5

6 19. Podle 83 odst. 1 zákona je veřejný zadavatel povinen do 15 dnů od uzavření smlouvy odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění. V případě sektorového zadavatele činí lhůta 30 dnů. V případech uvedených v odstavcích 4 a 5 jsou informace, které nebudou uveřejněny, předávány provozovateli Věstníku veřejných zakázek, případně Úřadu pro publikace Evropské unie, ke statistickým účelům. 20. Ustanovení 84 odst. 7 zákona stanoví, že zadavatel odešle oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek podle 157 do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí; tato povinnost neplatí pouze pro jednací řízení bez uveřejnění a řízení na základě rámcové smlouvy. 21. Podle 120 odst. 1 písm. b) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo nedodrží způsob uveřejnění stanovený tímto zákonem. 22. Ustanovení 146 odst. 1 písm. a) zákona stanoví, že je-li podle tohoto zákona stanovena povinnost k uveřejnění oznámení či zrušení profilu zadavatele, oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení, pravidelného předběžného oznámení, oznámení soutěže o návrh, oznámení o subdodávce, oznámení o výsledku zadávacího řízení, souhrnu oznámení o zadání veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy, oznámení o zrušení zadávacího řízení nebo soutěže o návrh či jiných údajů, rozumí se tím uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek podle 157 zákona, jde-li o podlimitní veřejnou zakázku a uveřejnění oznámení či zrušení profilu zadavatele nebo souhrnu oznámení o zadání veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy. 23. Podle 157 zákona informační systém je informačním systémem veřejné správy. Správcem informačního systému je ministerstvo. Informační systém obsahuje mj. Věstník veřejných zakázek. K výroku I. 24. Z dokumentace o veřejné zakázce 1 Úřad zjistil, že zadavatel uzavřel dne smlouvu na plnění části 1 (Metrologie) veřejné zakázky 1 s vybraným uchazečem 1. Podle 83 odst. 1 zákona byl zadavatel povinen odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění do 15 dnů od uzavření smlouvy, tj. do Z bodu VI.4) oznámení o zadání zakázky (části 1) uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek vyplývá, že zadavatel toto oznámení odeslal až dne , tj. více než 2 měsíce po lhůtě stanovené v 83 odst. 1 zákona. Oznámení o zadání zakázky pak bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne Posledním dnem patnáctidenní lhůty pro odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení části 1 veřejné zakázky 1 do Věstníku veřejných zakázek byl 5. únor Zadavatel oznámení odeslal až po uplynutí této lhůty (dne ), tudíž postupoval v rozporu s 83 odst. 1 zákona a dopustil se tak správního deliktu podle 120 odst. 1 písm. b) zákona, jak je uvedeno ve výroku I. rozhodnutí. K výroku II. a III. 26. Zadavatel rozhodl o zrušení části 2 (Fyzika) a části 3 (Fyzikální experimenty) veřejné zakázky 1 rozhodnutím ze dne , a to z důvodu, že neobdržel žádnou nabídku. Podle 84 6

7 odst. 7 zákona byl zadavatel povinen odeslat oznámení o zrušení těchto částí veřejné zakázky k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek do 3 dnů od přijetí rozhodnutí, tj. do (pozn. Úřadu: lhůta končila , což byl svátek a den pracovního klidu, tudíž posledním dnem lhůty byl nejbližší příští pracovní den, tj. 27. prosinec 2013). Z bodu 7) oznámení o zrušení zadávacího řízení (části 2 a 3) uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek vyplývá, že zadavatel toto oznámení odeslal až dne , tj. více než 3 měsíce po lhůtě stanovené v 84 odst. 7 zákona. Oznámení o zrušení zadávacího řízení (části 2 a 3) bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne Posledním dnem třídenní lhůty pro odeslání oznámení o zrušení zadávacího řízení, části 2 a 3, veřejné zakázky 1 do Věstníku veřejných zakázek podle 157 zákona byl 27. prosinec 2013 (k počítání lhůt viz předchozí bod). Zadavatel oznámení odeslal až po uplynutí této lhůty (dne ), tudíž postupoval v rozporu s 84 odst. 7 zákona a dopustil se tak správních deliktů podle 120 odst. 1 písm. b) zákona, jak je uvedeno ve výroku II. a ve výroku III. rozhodnutí. K výroku IV. 28. Výrok IV. se týká veřejné zakázky 2. Z dokumentace o veřejné zakázce 2 Úřad zjistil, že zadavatel uzavřel dne smlouvu na plnění části 1 (Fyzika) veřejné zakázky 2 s vybraným uchazečem 2. Podle 83 odst. 1 zákona byl zadavatel povinen odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění do 15 dnů od uzavření smlouvy, tj. do Z bodu VI.4) oznámení o zadání zakázky (části 1) uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek vyplývá, že zadavatel toto oznámení odeslal až dne , tj. 21 dnů po lhůtě stanovené v 83 odst. 1 zákona. Oznámení o zadání zakázky pak bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne Posledním dnem patnáctidenní lhůty pro odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení části 1 veřejné zakázky 2 do Věstníku veřejných zakázek byl 18. březen Zadavatel oznámení odeslal až po uplynutí této lhůty (dne ), tudíž postupoval v rozporu s 83 odst. 1 zákona a dopustil se tak správního deliktu podle 120 odst. 1 písm. b) zákona, jak je uvedeno ve výroku IV. rozhodnutí. K výroku V. 30. Zadavatel rozhodl o zrušení části 2 (Fyzikální experimenty) veřejné zakázky 2 rozhodnutím ze dne , a to z důvodu, že neobdržel žádnou nabídku. Podle 84 odst. 7 zákona byl zadavatel povinen odeslat oznámení o zrušení této části veřejné zakázky k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek podle 157 zákona do 3 dnů od přijetí rozhodnutí, tj. do Z bodu 7) oznámení o zrušení zadávacího řízení (části 2) uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek vyplývá, že zadavatel toto oznámení odeslal až dne , tj. více než 2 měsíce po lhůtě stanovené v 84 odst. 7 zákona. Oznámení o zrušení zadávacího řízení (části 2) bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne Posledním dnem třídenní lhůty pro odeslání oznámení o zrušení zadávacího řízení, části 2, veřejné zakázky 2 do Věstníku veřejných zakázek byl 3. únor Zadavatel oznámení odeslal až po uplynutí této lhůty (dne ), tudíž postupoval v rozporu s 84 odst. 7 zákona a dopustil se tak správního deliktu podle 120 odst. 1 písm. b) zákona, jak je uvedeno ve výroku V. rozhodnutí. 7

8 VII. Uložení pokuty výrok VI. 32. Jednáním zadavatele byla naplněna skutková podstata správních deliktů (po stránce formální i materiální), proto Úřad přistoupil k uložení sankce za protiprávní jednání. 33. Podle 120 odst. 2 písm. b) zákona se za správní delikt uloží pokuta do Kč, jde-li o správní delikt podle odst. 1 písm. b), e), f) nebo g). 34. Podle 121 odst. 3 zákona (ve znění účinném ke dni zahájení zadávacích řízení) odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán. Úřad zde aplikoval výjimku zakotvenou v čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod, dle něhož se trestnost činu posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán, avšak pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější. Podle 121 odst. 3 zákona (účinného v době zahájení správního řízení) odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let, kdy byl spáchán. Nová právní úprava (účinná od ) je pro zadavatele příznivější, neboť došlo ke zkrácení subjektivní i objektivní lhůty pro zánik odpovědnosti právnické osoby za správní delikt. Proto Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v 121 odst. 3 zákona ve znění účinném ke dni zahájení správního řízení. V daném případě se Úřad o možném spáchání správních deliktů dozvěděl nejdříve dne , kdy obdržel podněty k přezkoumání úkonů zadavatele. Ke spáchání správních deliktů došlo v roce 2013 a 2014 (konkrétně vždy v den následující po dni, kdy marně uplynula 3 denní, resp. 15 denní lhůta pro splnění dané uveřejňovací povinnosti). Obě správní řízení Úřad zahájil dne Z uvedených dat vyplývá, že odpovědnost zadavatele za správní delikty nezanikla, neboť Úřad o nich zahájil řízení ve lhůtách uvedených v 121 odst. 3 zákona (v nyní účinném znění). 35. Za správní delikt podle 120 odst. 1 písm. b) zákona spáchaný zadavatelem může být uložena pokuta do výše Kč. Stanovení výše pokuty v mezích zákona je věcí správního uvážení Úřadu, které se v konkrétním případě odvíjí od posouzení skutkových okolností daného případu. 36. V souladu se zásadou absorpce v rámci správněprávního trestání Úřad ve správním řízení uloží pokutu podle přísněji trestného správního deliktu, tj. deliktu, za který je možno uložit nejpřísnější sankci (nejvyšší pokutu). K dalším spáchaným správním deliktům pak Úřad přihlédne jako k přitěžující okolnosti. 37. V daném případě se zadavatel dopustil celkem 5 správních deliktů podle 120 odst. 1 písm. b) zákona, přičemž za spáchání každého z nich lze uložit zadavateli pokutu do Kč. Zadavatel se v souvislosti s veřejnou zakázkou 1 a 2 dopustil jednak porušení 83 odst. 1 zákona (neodeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení ve lhůtě) a jednak porušení 84 odst. 7 zákona (neodeslání oznámení o zrušení částí zadávacího řízení ve lhůtě), přičemž Úřad za závažnější porušení zákona považuje porušení povinnosti uvedené v 83 odst. 1 zákona. Pokud zadavatel neodešle a neuveřejní ve lhůtě dané zákonem oznámení o výsledku zadávacího řízení, omezuje právo veřejnosti na informace o tom, že zakázka byla zadána, kdy byla zadána, kterému dodavateli a za jakou cenu; stejně tak omezuje možnost kontroly ze strany veřejnosti, spolků, občanských iniciativ či kontrolních orgánů. Naproti tomu oznámení o zrušení části zadávacího řízení má pro informovanost 8

9 veřejnosti nižší hodnotu, a to jak z hlediska obsahu uveřejňovaných informací, tak z hlediska veřejné kontroly (tj. informační hodnota oznámení o zrušení zadávacího řízení je nižší, než je tomu u oznámení o zadání zakázky). 38. K porušení 83 odst. 1 zákona došlo u obou zkoumaných veřejných zakázek; vyšší peněžitou hodnotu měla část 1 veřejné zakázky 1 ( Kč bez DPH) oproti části 1 veřejné zakázky 2, jejíž hodnota činila ,50 Kč. Úřad tedy ukládá pokutu za správní delikt spáchaný zadavatelem spočívající v neodeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky 1 (viz výrok I. tohoto rozhodnutí), neboť tento delikt vzhledem ke shora uvedeným důvodům považuje za nejzávažnější ze všech 5 spáchaných deliktů. 39. Podle 121 odst. 2 zákona se při určení výměry pokuty právnické osobě přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. 40. Hlavním kritériem, které je rozhodné pro určení výměry pokuty, je závažnost správního deliktu. Jde o obecnou kategorii poměřující rozsah dopadu konkrétního deliktního jednání na specifický právem chráněný zájem s přihlédnutím k významu tohoto chráněného zájmu. Zákon demonstrativním výčtem vymezuje, co lze pod pojem závažnost správního deliktu podřadit (způsob spáchání, jeho následky a okolnosti, za nichž byl spáchán). 41. Pokud jde o způsob spáchání správního deliktu, v daném případě došlo postupem zadavatele k porušení povinnosti uveřejnění, jež je projevem transparentnosti zadávacího řízení. Samotný delikt zadavatele spočíval v neodeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení na část 1 veřejné zakázky 1 v zákonné lhůtě. Povinnost odeslat toto oznámení do 15 dnů od uzavření smlouvy vyplývá pro zadavatele výslovně z 83 odst. 1 zákona. Tuto svoji povinnost zadavatel nesplnil, když oznámení odeslal opožděně, tj. po marném uplynutí zákonné 15 denní lhůty. Naplnění uvedené povinnosti nelze nahradit či zhojit žádným jiným úkonem zadavatele. Účelem uveřejňování určitých informací o zadávacích řízeních zakázce je zajištění jejich publicity; jejím prostřednictvím je umožněna veřejná kontrola postupu zadavatele. Z oznámení o výsledku zadávacího řízení se veřejnost dozvídá základní údaje o tom, jakým způsobem, jakému subjektu a v jaké výši byly veřejné prostředky hrazeny. 42. Následkem protiprávního jednání zadavatele bylo omezení veřejné kontroly průběhu veřejné zakázky, tj. omezení možnosti a práva veřejnosti (po určitou dobu) seznámit se s výsledkem zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek. Úřad uvádí, že v daném případě jednáním zadavatele nedošlo k narušení soutěže o zakázku či ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky, tj. jednání zadavatele nemělo na samotný průběh nebo výsledek zadávacího řízení vliv. Nesplnění povinnosti odeslat oznámení v zákonné lhůtě samo o sobě není způsobilé ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Z hlediska délky trvání porušení zákona lze uvést, že šlo o porušení střednědobé, v řádu cca dvou měsíců V rámci posouzení závažnosti správního deliktu Úřad vychází též z úvahy, že se v šetřeném případě jedná o zakázku s předpokládanou hodnotou Kč bez DPH. Zakázky s touto předpokládanou hodnotou mohou být zadávány jako zakázky malého rozsahu, jež není zadavatel povinen zadávat podle zákona ( 18 odst. 5 zákona). V daném případě však 2 Závažnost protiprávního jednání se s délkou jeho trvání může zvyšovat. Bude rozdíl v závažnosti jednorázového či jen krátkodobého deliktu a deliktu trvajícího po delší dobu. 9

10 zadavatel zahájil zadávání této veřejné zakázky malého rozsahu postupem platným pro zadávání podlimitní veřejné zakázky, proto byl povinen postupovat podle ustanovení platných pro zadávání tohoto druhu zakázky (včetně povinnosti určité informace odeslat k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek). 44. V této souvislosti Úřad zohledňuje, že zájem veřejnosti na kontrole vynakládání veřejných prostředků stoupá zejména ve vztahu k hodnotě veřejné zakázky (čím vyšší je její hodnota, tím vyšší je zájem veřejnosti na veřejné kontrole). V rámci posouzení závažnosti správního deliktu lze jako polehčující okolnost ve prospěch zadavatele zohlednit, že narušení možnosti veřejné kontroly u šetřené veřejné zakázky s konečnou cenou plnění ve výši Kč bez DPH (část 1) představuje zásah do veřejného chráněného zájmu nízké intenzity. 45. Polehčující okolností také dále je, že zadavatel sám vzniklé pochybení napravil a svoji zákonnou povinnost odeslání oznámení dodatečně splnil dne K nápravě závadného stavu ze strany zadavatele tak došlo ještě předtím, než Úřad obdržel podnět v této věci a než zahájil správní řízení. 46. Jako k přitěžující okolnosti v rámci absorpční zásady Úřad přihlédl k dalším čtyřem spáchaným deliktům (vymezených ve výrocích II. až V.) obdobného charakteru (tj. porušení uveřejňovací povinnosti neodeslání určitého druhu oznámení k uveřejnění). 47. Po zhodnocení způsobu spáchání správního deliktu, jeho následků a přitěžujících a polehčujících okolností Úřad konstatuje, že spáchaný správní delikt je možno považovat za málo závažný. 48. Pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní postih za porušení povinností stanovených zákonem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona. Uložená pokuta musí být natolik intenzivní, aby byla zadavatelem pociťována jako újma, neboť uložením velmi nízké pokuty by nedošlo k naplnění jejího účelu. Peněžitá sankce vždy představuje nepříznivý zásah do sféry porušitele, který je spojen s úbytkem finančních prostředků, které mohly být případně investovány jinam. 49. Úřad na základě správního uvážení a na základě důvodů uvedených výše stanovil výslednou částku pokuty na Kč. Pokuta ve stanovené výši podle Úřadu dostatečně naplňuje obě funkce právní odpovědnosti, tj. funkci preventivní i represivní. 50. Ze závěrečného účtu Moravskoslezského kraje jako zřizovatele zadavatele za rok 2014 vyplývá, že příspěvky na provoz poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví školství se pohybovaly v řádu miliard Kč, přičemž samotné hospodaření zadavatele v roce 2014 skončilo s kladným výsledkem ve výši cca 1,8 milionu Kč. Stanovenou pokutu tak je zadavatel vzhledem ke svým finančním možnostem schopen uhradit. Výše pokuty s ohledem na zvažovaná kritéria a zákonný limit vyhovuje podmínce přiměřenosti a nemůže zvlášť negativním způsobem ovlivnit ekonomickou situaci zadavatele. 51. Ze všech výše uvedených důvodů rozhodl Úřad o pokutě za spáchání správního deliktu tak, jak je uvedeno ve výroku VI. rozhodnutí. 10

11 52. Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj číslo /0710, variabilní symbol IČO zadavatele. POUČENÍ Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis. otisk úředního razítka JUDr. Josef Chýle, Ph.D. místopředseda Obdrží: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 1, Bruntál Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy 11

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007NURJ* UOHSX007NURJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0701/2015/VZ-33156/2015/513/JLí Brno: 13. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007G02D* UOHSX007G02D ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0508/2015/VZ-23156/2015/513/JLí Brno: 14.8.2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX0082GYE* UOHSX0082GYE ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0056/2016/VZ-03996/2016/533/HKu Brno: 2. února 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S999/2014/VZ-4436/2015/542/RNi Brno 13. února 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S999/2014/VZ-4436/2015/542/RNi Brno 13. února 2015 *UOHSX006PGDY* UOHSX006PGDY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S999/2014/VZ-4436/2015/542/RNi Brno 13. února 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0033/2016/VZ-02268/2016/542/EŠu Brno 19. ledna 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0033/2016/VZ-02268/2016/542/EŠu Brno 19. ledna 2016 *UOHSX0080XUD* UOHSX0080XUD ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0033/2016/VZ-02268/2016/542/EŠu Brno 19. ledna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007GHPV* UOHSX007GHPV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0382/2015/VZ-26880/2015/512/PMu Brno 7. září 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007FPM3* UOHSX007FPM3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0498/2015/VZ-22824/2015/522/PKř Brno 12. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX008CBTG* UOHSX008CBTG ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0249/2016/VZ-16306/2016/541/JCh Brno: 18. dubna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007DZ4D* UOHSX007DZ4D ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0467/2015/VZ-23863/2015/543/JWe Brno, 19. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0375/2016/VZ-21757/2016/551/AKr Brno: 20. května 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0375/2016/VZ-21757/2016/551/AKr Brno: 20. května 2016 *UOHSX008GW4E* UOHSX008GW4E ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0375/2016/VZ-21757/2016/551/AKr Brno: 20. května 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007D8JJ* UOHSX007D8JJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0451/2015/VZ-23791/2015/512/PMu Brno 19. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007ZO5F* UOHSX007ZO5F ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0011/2016/VZ-00741/2016/511/JNv Brno: 7. ledna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007Q2P6* UOHSX007Q2P6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0743/2015/VZ-35724/2015/532/KSt Brno 23. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s891/2014/vz-332/2015/522/pkř Brno 6. ledna 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s891/2014/vz-332/2015/522/pkř Brno 6. ledna 2015 *UOHSX006KGLN* UOHSX006KGLN ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s891/2014/vz-332/2015/522/pkř Brno 6. ledna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007M9OE* UOHSX007M9OE ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0722/2015/VZ-34603/2015/541/MSc Brno 19. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007OOCF* UOHSX007OOCF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0710/2015/VZ-34344/2015/522/DMa Brno 16. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007GSZC* UOHSX007GSZC ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0452/2015/VZ-24227/2015/512/PMu Brno 20. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DKJ7* UOHSX007DKJ7 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0459/2015/VZ-27826/2015/521/MŽi Brno 11. září 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX00865IB* UOHSX00865IB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0117/2016/VZ-08251/2016/553/JDl Brno: 2. března 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0077/2016/VZ-05605/2016/533/LMa Brno: 12. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0077/2016/VZ-05605/2016/533/LMa Brno: 12. února 2016 *UOHSX0083UPK* UOHSX0083UPK ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0077/2016/VZ-05605/2016/533/LMa Brno: 12. února 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007XVQV* UOHSX007XVQV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0921/2015/VZ-45145/2015/531/ESt Brno: 17. prosince 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0420/2015/VZ-18299/2015/553/MBu Brno:

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0420/2015/VZ-18299/2015/553/MBu Brno: *UOHSX007BRSB* UOHSX007BRSB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0420/2015/VZ-18299/2015/553/MBu Brno: 11. 8. 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) příslušný podle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0341/2016/VZ-20661/2016/551/OPa Brno: 13. května 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0341/2016/VZ-20661/2016/551/OPa Brno: 13. května 2016 *UOHSX008FY0X* UOHSX008FY0X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0341/2016/VZ-20661/2016/551/OPa Brno: 13. května 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX008DUXU* UOHSX008DUXU ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0276/2016/VZ-18185/2016/513/IHl Brno: 27. dubna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0349/2016/VZ-21003/2016/551/OPa Brno: 16. května 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0349/2016/VZ-21003/2016/551/OPa Brno: 16. května 2016 *UOHSX008GAEA* UOHSX008GAEA ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0349/2016/VZ-21003/2016/551/OPa Brno: 16. května 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0256/2016/VZ-16798/2016/533/LMa Brno: 20. dubna 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0256/2016/VZ-16798/2016/533/LMa Brno: 20. dubna 2016 *UOHSX008CSRF* UOHSX008CSRF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0256/2016/VZ-16798/2016/533/LMa Brno: 20. dubna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0088B3I* UOHSX0088B3I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0172/2016/VZ-11383/2016/543/MŠl Brno: 21. března 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007JSM2* UOHSX007JSM2 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0671/2015/VZ-31163/2015/511/SVá Brno: 1. 10. 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 *UOHSX0041DJB* UOHSX0041DJB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007RJE1* UOHSX007RJE1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0769/2015/VZ-37915/2015/512/VKa Brno: 5. listopadu 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0134/2016/VZ-08816/2016/553/KLi Brno: 7. března 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0134/2016/VZ-08816/2016/553/KLi Brno: 7. března 2016 *UOHSX0086JF0* UOHSX0086JF0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0134/2016/VZ-08816/2016/553/KLi Brno: 7. března 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0600/2015/VZ-29874/2015/542/EŠu Brno 23. září 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0600/2015/VZ-29874/2015/542/EŠu Brno 23. září 2015 *UOHSX007K1QE* UOHSX007K1QE ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0600/2015/VZ-29874/2015/542/EŠu Brno 23. září 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007K4N8* UOHSX007K4N8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0602/2015/VZ-30875/2015/543/EDo Brno 30. září 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007X2GW* UOHSX007X2GW ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0895/2015/VZ-43942/2015/513/IHl Brno: 11. 12. 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0039/2016/VZ-07026/2016/513/JLí Brno: 23. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0039/2016/VZ-07026/2016/513/JLí Brno: 23. února 2016 *UOHSX0083T6E* UOHSX0083T6E ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0039/2016/VZ-07026/2016/513/JLí Brno: 23. února 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0806/2015/VZ-39850/2015/533/LMa Brno: 18. listopadu 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0806/2015/VZ-39850/2015/533/LMa Brno: 18. listopadu 2015 *UOHSX007TNUB* UOHSX007TNUB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0806/2015/VZ-39850/2015/533/LMa Brno: 18. listopadu 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0087QLG* UOHSX0087QLG ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0127/2016/VZ-11305/2016/533/HKu Brno: 18. března 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007UIRC* UOHSX007UIRC ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0826/2015/VZ-40852/2015/521/OPi Brno: 24. listopadu 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0567/2015/VZ-30197/2015/541/PDz V Brně dne: 24. září 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0567/2015/VZ-30197/2015/541/PDz V Brně dne: 24. září 2015 *UOHSX007IUDA* UOHSX007IUDA ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0567/2015/VZ-30197/2015/541/PDz V Brně dne: 24. září 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0345/2016/VZ-20714/2016/551/OPa Brno: 13. května 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0345/2016/VZ-20714/2016/551/OPa Brno: 13. května 2016 *UOHSX008G1NS* UOHSX008G1NS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0345/2016/VZ-20714/2016/551/OPa Brno: 13. května 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0101/2016/VZ-18301/2016/553/VDy Brno: 28. dubna 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0101/2016/VZ-18301/2016/553/VDy Brno: 28. dubna 2016 *UOHSX008DSLW* UOHSX008DSLW ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0101/2016/VZ-18301/2016/553/VDy Brno: 28. dubna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007X7IN* UOHSX007X7IN ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0897/2015/VZ-44238/2015/511/SVá Brno: 14. prosince 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S93/2012/VZ-4699/2012/530/MSc V Brně dne: 16. května 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S93/2012/VZ-4699/2012/530/MSc V Brně dne: 16. května 2012 *UOHSX0044DTU* UOHSX0044DTU ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S93/2012/VZ-4699/2012/530/MSc V Brně dne: 16. května 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007L4UW* UOHSX007L4UW ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0583/2015/VZ-32722/2015/513/IHl Brno: 8. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007KZG6* UOHSX007KZG6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0622/2015/VZ-29343/2015/523/LSt Brno 21. září 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle 112

Více

*uohsx001al0k* UOHSX001AL0K

*uohsx001al0k* UOHSX001AL0K Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 3. 7. 2009 *uohsx001al0k* UOHSX001AL0K Č. j. ÚOHS-S63/2009/VZ-7566/2009/530/JWe V Brně dne 15. června 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0086383* UOHSX0086383 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0085/2016/VZ-08877/2016/543/EDo Brno: 7. března 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S347/2011-12616/2011/540/ZČa V Brně dne: 5.9.2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S347/2011-12616/2011/540/ZČa V Brně dne: 5.9.2011 *UOHSX003PX9M* UOHSX003PX9M ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S347/2011-12616/2011/540/ZČa V Brně dne: 5.9.2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne Č. j. S184/2008/VZ-14411/2008/510/če V Brně dne 25. srpna 2008

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne Č. j. S184/2008/VZ-14411/2008/510/če V Brně dne 25. srpna 2008 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 13.9.2008 Č. j. S184/2008/VZ-14411/2008/510/če V Brně dne 25. srpna 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/2004

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S522/2014/VZ-18189/2014/512/MHr Brno: 29. srpna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S522/2014/VZ-18189/2014/512/MHr Brno: 29. srpna 2014 *UOHSX0068N9A* UOHSX0068N9A ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S522/2014/VZ-18189/2014/512/MHr Brno: 29. srpna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 odst.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068VL2* UOHSX0068VL2 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S537,538/2014/VZ-20853/2014/532/MOn Brno 2. října 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č. j. VZ/S75/05-154/2316/05-Gar V Brně 30. května 2005

Č. j. VZ/S75/05-154/2316/05-Gar V Brně 30. května 2005 Č. j. VZ/S75/05-154/2316/05-Gar V Brně 30. května 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 9.5.2005 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 *UOHSX0056078* UOHSX0056078 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Č.j. S386/2006-00058/2007/530-MČ V Brně dne 11. ledna 2007

Č.j. S386/2006-00058/2007/530-MČ V Brně dne 11. ledna 2007 Č.j. S386/2006-00058/2007/530-MČ V Brně dne 11. ledna 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který vykonává dohled nad dodržováním zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007OQ7Q* UOHSX007OQ7Q ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0714/2015/VZ-34310/2015/521/OPi Brno: 16. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0339/2016/VZ-21394/2016/551/SPo Brno: 17. května 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0339/2016/VZ-21394/2016/551/SPo Brno: 17. května 2016 *UOHSX008FWG3* UOHSX008FWG3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0339/2016/VZ-21394/2016/551/SPo Brno: 17. května 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007HKZJ* UOHSX007HKZJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0547/2015/VZ-25169/2015/511/BMa Brno: 27. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

*uohsx0014tsa* UOHSX0014TSA

*uohsx0014tsa* UOHSX0014TSA *uohsx0014tsa* UOHSX0014TSA Č. j.: S328/2008/VZ-165/2009/530/RKr V Brně dne 26. ledna 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004FXJD* UOHSX004FXJD ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S373/2012/VZ-17841/2012/522/MSc Brno 21.9.2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle ustanovení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007IAIH* UOHSX007IAIH ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0561/2015/VZ-28144/2015/543/EDo Brno 15. září 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S228/2011/VZ-14799/2011/520/ABr V Brně dne: 19. října 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S228/2011/VZ-14799/2011/520/ABr V Brně dne: 19. října 2011 *UOHSX003SADG* UOHSX003SADG ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S228/2011/VZ-14799/2011/520/ABr V Brně dne: 19. října 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008DFLF* UOHSX008DFLF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0267/2016/VZ-17689/2016/553/MBu Brno: 25. dubna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0054M0N* UOHSX0054M0N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S265/2013/VZ-15152/2013/523/OPi Brno 12. srpna 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006YH87* UOHSX006YH87 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s155/2015/vz-8107/2015/522/kče Brno 30. března 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007JZET* UOHSX007JZET ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0456/2015/VZ-29353/2015/512/PMu Brno 21. září 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0856/2015/VZ-01346/2016/522/DMa Brno 12. ledna 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0856/2015/VZ-01346/2016/522/DMa Brno 12. ledna 2016 *UOHSX007XRBQ* UOHSX007XRBQ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0856/2015/VZ-01346/2016/522/DMa Brno 12. ledna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S728/2014/VZ-3217/2015/553/DAu Brno 2. února 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S728/2014/VZ-3217/2015/553/DAu Brno 2. února 2015 *UOHSX006NIL6* UOHSX006NIL6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S728/2014/VZ-3217/2015/553/DAu Brno 2. února 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0334/2016/VZ-23080/2016/551/OPa Brno: 30. května 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0334/2016/VZ-23080/2016/551/OPa Brno: 30. května 2016 *UOHSX008I3OJ* UOHSX008I3OJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0334/2016/VZ-23080/2016/551/OPa Brno: 30. května 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0069SDE* UOHSX0069SDE ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S602/2014/VZ-17033/2014/522/KČe Brno: 11. srpna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S204/2011/VZ-14442/2011/540/IMa V Brně dne 7. listopadu 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S204/2011/VZ-14442/2011/540/IMa V Brně dne 7. listopadu 2011 *UOHSX003RYPH* UOHSX003RYPH ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S204/2011/VZ-14442/2011/540/IMa V Brně dne 7. listopadu 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *uohsx001rf1g* UOHSX001RF1G ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S138/2010/VZ-7482/2010/530/JWe V Brně dne: 2. června 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0767/2015/VZ-37551/2015/551/SPo Brno: 3. listopadu 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0767/2015/VZ-37551/2015/551/SPo Brno: 3. listopadu 2015 *UOHSX007RI82* UOHSX007RI82 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0767/2015/VZ-37551/2015/551/SPo Brno: 3. listopadu 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007OQB6* UOHSX007OQB6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0713/2015/VZ-34298/2015/521/OPi Brno: 16. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007TNZM* UOHSX007TNZM ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s0688/2015/vz-41261/2015/512/vka Brno 26. listopadu 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 *UOHSX003K90C* UOHSX003K90C ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005

Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005 Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu dne 6.9.2005 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s643/2012/vz-1405/2013/523/jve Brno 22.1.2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s643/2012/vz-1405/2013/523/jve Brno 22.1.2013 *UOHSX004PVVH* UOHSX004PVVH ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s643/2012/vz-1405/2013/523/jve Brno 22.1.2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 odst. 1 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008FFVB* UOHSX008FFVB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0186/2016/VZ-23470/2016/513/EPi Brno: 1. června 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0046/2017/VZ-05743/2017/522/PKř Brno 16. února 2017

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0046/2017/VZ-05743/2017/522/PKř Brno 16. února 2017 *UOHSX009DR1E* UOHSX009DR1E USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0046/2017/VZ-05743/2017/522/PKř Brno 16. února 2017 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0052H22* UOHSX0052H22 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S173/2013/VZ-9147/2013/512/PDr Brno 17. května 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0100/2016/VZ-17815/2016/553/VDy Brno: 26. dubna 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0100/2016/VZ-17815/2016/553/VDy Brno: 26. dubna 2016 *UOHSX008DMTY* UOHSX008DMTY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0100/2016/VZ-17815/2016/553/VDy Brno: 26. dubna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007466Z* UOHSX007466Z ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0260/2015/VZ-13562/2015/523/ASo Brno 8. června 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č. j. S372/ /2008/510-IF V Brně dne 5. února 2008

Č. j. S372/ /2008/510-IF V Brně dne 5. února 2008 Č. j. S372/2007-02970/2008/510-IF V Brně dne 5. února 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. a zákona

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S275/2011/VZ-16608/2014/533/HKu Brno: 21. srpna 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S275/2011/VZ-16608/2014/533/HKu Brno: 21. srpna 2014 *UOHSX0069RPX* UOHSX0069RPX USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S275/2011/VZ-16608/2014/533/HKu Brno: 21. srpna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX008MIQW* UOHSX008MIQW ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0480/2016/VZ-28309/2016/522/DMa Brno: 8. července 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0685/2016/VZ-45727/2016/532/ZČa Brno

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0685/2016/VZ-45727/2016/532/ZČa Brno *UOHSX0091K9Z* UOHSX0091K9Z USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0685/2016/VZ-45727/2016/532/ZČa Brno 14.11.2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015 *UOHSX0072045* UOHSX0072045 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006LR3N* UOHSX006LR3N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S888/2014/VZ-25298/2014/513/JLí/EŠt Brno 18. prosince 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s564/2012/vz-21182/2012/522/opi Brno 9. listopadu 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s564/2012/vz-21182/2012/522/opi Brno 9. listopadu 2012 *UOHSX004LUH2* UOHSX004LUH2 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s564/2012/vz-21182/2012/522/opi Brno 9. listopadu 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007N7R0* UOHSX007N7R0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0687/2015/VZ-32326/2015/522/PKř Brno 7. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 *UOHSX005Y416* UOHSX005Y416 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s360/2012/vz-15210/2012/520/mhr V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s360/2012/vz-15210/2012/520/mhr V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004EFQ9* UOHSX004EFQ9 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s360/2012/vz-15210/2012/520/mhr V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005ERJF* UOHSX005ERJF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S455/2013/VZ-22408/2013/512/JLí Brno 18. listopadu 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX00708ID* UOHSX00708ID ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S180/2015/VZ-8538/2015/513/ABr Brno 2. dubna 2015 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 23.4.2015 Úřad pro ochranu hospodářské

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008SOIO* UOHSX008SOIO ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0553/2016/VZ-35816/2016/541/MSc Brno: 25. srpna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS S147/2011/VZ 8777/2011/520/NGl V Brně dne: 15. září 2011

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS S147/2011/VZ 8777/2011/520/NGl V Brně dne: 15. září 2011 *uohsx003luy6* UOHSX003LUY6 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS S147/2011/VZ 8777/2011/520/NGl V Brně dne: 15. září 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S335/2010/VZ-2647/2011/530/SWa V Brně dne 9. března 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S335/2010/VZ-2647/2011/530/SWa V Brně dne 9. března 2011 *UOHSX003FNKN* UOHSX003FNKN ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S335/2010/VZ-2647/2011/530/SWa V Brně dne 9. března 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0361/2016/VZ-21410/2016/551/SPo Brno: 17. května 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0361/2016/VZ-21410/2016/551/SPo Brno: 17. května 2016 *UOHSX008GKT9* UOHSX008GKT9 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0361/2016/VZ-21410/2016/551/SPo Brno: 17. května 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více