Elektroencefalografie. doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektroencefalografie. doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc."

Transkript

1 Elektroencefalografie doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc.

2 Elektroencefalografie (EEG) EEG = základní elektrofyziologická metoda pro vyšetření mozkové aktivity. Podstata EEG: registruje časoprostorové změny mozkových biopotenciálů vzniklých na základě kontinuální aktivity vzrušivých membrán na synapsích kolumnárně uspořádaných neuronových populací kladné a záporné náboje vytvářejí dipóly, které jsou obvykle kolmé k mozkovému povrchu snímací elektrody registrují rozdíly mezi jednotlivými oblastmi zobrazení na displeji nebo na papíře

3 Základní parametry zesilovače zesílení = kolikrát je napětí na výstupu zesilovače větší než na vstupu - řádově x diferenční kvocient = poměr mezi signálem a šumem citlivost = je dána maximálním možným zesílením přístroje a vyjadřuje počet uv na vstupu, který odpovídá 10 mm výchylky registračního zařízení na výstupu standardní citlivost bývá 50 uv/10 mm nebo 70 uv/10 mm

4 Filtry smyslem je oddělit skutečný signál od šumu (artefakty) zvýraznit určité složky mozkové aktivity Filtry nízkofrekvenční a vysokofrekvenční => vymezují pásmovou propusť zesilovače tj. frekvenční rozsah ve kterém lze signál zesílit bez zkreslení - standardní nastavení = 0,5 70 Hz - síťové selektivně eliminují síťovou frekvenci = 50 Hz

5 Metodika EEG Standardní umístění elektrod (Jasper) vždy ve stejné vzdálenosti od referenčních bodů: v sagitální rovině = nasion inion v koronární rovině = levý a pravý preaurikulární bod běžný počet snímacích elektrod = 19 z toho: 8 párových 3 vertexové (nepárové) Jak v sagitální, tak koronární rovině jsou elektrody rozloženy tak že v každé pomyslné linii jsou vzdáleny % její celkové délky (= systém 10/20)

6 Metodika EEG Každá elektroda je označena písmenem a číslicí Písmena označují předozadní lokalizaci podle oblastí: Fp frontopolární F - frontální P - parietální T - temporální O - okcipitální C - centrální Lichá čísla = levá hemisféra Sudá čísla = pravá hemisféra z - nepárové, vertexové

7 Schéma montáže EEG elektrod (Ambler, Z. et al.: Klinická neurologie obecná část 2008)

8 Metodika EEG Ve speciálních případech lze užít : systém 10/10 s dvojnásobným počtem elektrod (v epileptologii) redukovaný počet 10 elektrod - u velmi malých kojenců (logitudinální vzdálenosti = 40% a transverzální 20% celkové délky) Základní jednotkou registrace bioelektrické aktivity je svod (derivation) tvořen dvěma elektrodami připojenými na dva vstupy diferenčního zesilovače jednoho EEG kanálu

9 Metodika EEG explorační elektroda - zapojena na vstup 1 referenční elektroda - zapojena na vstup 2 Podle zvoleného způsobu uspořádání použitých svodů rozlišujeme zapojení (= montage): referenční bipolární zdrojové 1. Referenční zapojení (unipolární) = explorační elektrody jsou zapojeny proti společné referenční elektrodě (inaktivní)

10 Metodika EEG varianty referenčního zapojení: 1. Referencí je elektroda z ipsilaterálního ucha: výhodou je: snadné rozlišení tranzientů nevýhodou: riziko kontaminace referenční elektrody mozkovou aktivitou, která se pak promítá s opačnou polaritou do všech svodů => zkreslení výsledného obrazu křivky 2. Referencí jsou propojené ušní elektrody (A1 + A2) výhodou je : redukce výskytu EEG artefaktů nevýhodou: pokud artefakt kontaminuje jednu ušní elektrodu pronikne do svodů obou stran

11 Metodika EEG varianty referenčního zapojení: 3. Reference je vytvořena zprůměrněním aktivit ze všech elektrod (= Goldmannova avarage reference) výhodou = odstranění dlouhých a nestejných interelektrodových vzdáleností nevýhodnou = riziko, že výrazná aktivita pod některou elektrodou zavzatou do zprůměrnění se může projevit (s opačnou výchylkou) nad oblastmi, kde ve skutečnosti není přítomna.

12 Metodika EEG 2. Bipolární zapojení = je zapojení postupné, sekvenční propojení elektrod do řady - táž elektroda je zapojena současně na vstup 2 předchozího a na vstup 1 následujícího kanálu Uplatňuje se tedy v jednom svodu jako referenční a v následujícím svodu jako explorační elektroda. Výhodou - umožňuje přesnou lokalizaci ložiska - dobře zobrazuje místní rozdíly v amplitudě Bipolární zapojení se užívá běžně jako zapojení - longitudinální - transverzální

13 Metodika EEG 3. Zdrojové zapojení ( source derivation ) = pro každou elektrodu je vypočtena pomocí matematické transformace zvláštní reference => porovnání aktivity každé elektrody s váženým průměrem voltáží ostatních elektrod. Výhodou = potlačení aktivity pozadí se zvýrazněním ložiskového maxima. EEG se natáčí - vsedě nebo vleže - neklidné kojence a malé děti v náručí nebo na klíně

14 Metodika EEG Standardní součásti vyšetření každého EEG: Reakce křivky na zavření a otevření očí Hyperventilace velmi pomalé hluboké dýchání které vede k hypokapnii => mozková vazokontrikce a reaktivní změny v EEG (thalamo-kortikální synchronizace až aktivace komplexů SW u pacientů s absencemi) Fotostimulace v setmělé místnosti záblesky bílého nebo červeného světla stimulační frekvence se zvyšuje od 1 Hz do 30 Hz a zpět.

15 Metodika EEG Fotostimulace => normální odpověď nad zadními kvadranty se objevuje frekvence shodná (nebo násobek či podíl) s frekvencí záblesků (= driving) Klinický význam: asymetrie drivingu (chybění nebo útlum na straně léze) provokace epileptiformních grafoelementů (nejčastěji generalizované komplexy SW nebo PSW) změny mohou přetrvávat i po ukončení stimulace

16 Metodika EEG Spánková deprivace snahou je zachytit první stadia synchronního (NREM) spánku. - záznam má trvat dostatečně dlouho ( alespoň ¾ hod.) - poté pacienta probouzíme a provádíme => - hyperventilaci - fotostimulaci Spánkové záznamy lze provádět i bez předchozí spánkové deprivace zvl. u pacientů s podezřením na tzv. elektrický status epilepticus v pomalém spánku (ESES = electrical status epilepticus in slow sleep)

17 Charakteristika EEG křivky a popis. Prvním krokem při hodnocení EEG => odlišit artefakty od mozkové aktivity: artefakty z prostředí => síťový artefakt, elektrostatické artefakty artefakty z přístroje => elektrodové artefakty, fotoelektrické artefakty aktivní zem subtrakční artefakt artefakty z pacienta => EKG, pulzový artefakt oční artefakt artefakt z pocení

18 Charakteristika EEG křivky a popis. Základní struktura EEG křivky: grafoelementy = nejjednodušší komponenty na které lze rozložit EEG křivku základní aktivita = převažující aktivita registrovaná v určitém místě po většinu doby tranzienty = grafoelementy které nápadně vystupují ze základní aktivity (pozadí). Může jít o : - jednotlivé grafoelementy - komplexy dvou nebo více grafoelementů vyskytujících se společně

19 Charakteristika EEG křivky a popis. frekvence = počet grafoelementů za sekundu amplituda = výška grafoelementů = výstupní voltáž signálu v uv - měřená peak-to-peak tvar resp.morfologie - mono- či polymorfní, bi trifázický výskyt v prostoru => lokalizace regionální, fokální výskyt v čase => kontinuální, epizodická, paroxyzmální, periodická - na různých místech kalvy synchronie => současný výskyt určité aktivity symetrii => výskyt aktivit stejného charakteru nad homologními místy obou polovin hlavy reaktivitu na určitý podnět

20 EEG norma Bdělý dospělý (relaxovaný se zavřenýma očima) alfa vlny Hz nad zadními kvadranty beta aktivita Hz (v centrálních a frontálních oblastech) theta aktivita 4-7 Hz jen v malém množství zvl. v temporálních oblastech při ospalosti se theta zmnožuje zvl. nad předními kvadranty delta aktivita - < 4 Hz u mladších jedinců během hyperventilace, fyziologicky v hlubokých stadiích synchronního spánku lambda aktivita mezi 2 15 rokem života při otevřených očích mizí při zavření očí

21 Charakteristické vlny nad jednotlivými regiony mozku Zadní kvadranty (posteriorně, parietookcipitálně): - alfa frekvence = 9,5 10,5 Hz - amplituda = uv s vřeténkovou amplitudovou modulací - alfa rytmus = je-li výskyt vln alfa větší než 50% Centrální oblast (perirolandická): - charakteristická beta frekvence = Hz - amplituda < 20 uv - beta aktivita není ovlivněna otevřením očí - potlačena sevřením kontralaterální pěsti

22 Charakteristické vlny nad jednotlivými regiony mozku Zadní temporální krajina: - intermitentní alfa aktivita - nízká disperzní theta aktivita a superponovaná nepravidelná beta aktivita Střední a přední temporální krajina: - intermitentní nepravidelná beta aktivita - často theta aktivita, - u starších osob i plochá delta aktivita

23 Charakteristické vlny nad jednotlivými regiony mozku Frontální oblast: - beta aktivita, - v prefrontální krajině beta nízká, méně pravidelná, - ojediněle ploché delta vlny - časté artefakty z očních pohybů a neklidu víček

24 EEG změny vigility a spánek Polysomnografie = metoda pro určení spánkového stadia nejjednodušší konfigurace: EEG 1 kanál registrace pohybu očí okulografie registrace povrchového EMG ze svalů brady EKG monitorace respirace včetně SpO2 EMG m. tibialis ant. monitorace pohybů končetinami

25 EEG změny vigility a spánek Při hodnocení rozlišujeme: Bdělost stadium NREM (non-rapid eye movements) spánku = synchronní spánek REM spánek (rapid eye movement) začínající spánek 1. Stadium NREM - převládá nízká voltáž - dominující frekvence 2-7 Hz - typické ostré vertexové vlny

26 EEG změny vigility a spánek 2. Stadium NREM charakteristická spánková vřetena (sigma aktivita) o frekvenci 9 14 Hz - K komplexy spánkové vřeteno předcházené nebo následované ostrou bifázickou vlnou o vysoké voltáži ( tyto fenomény se vyskytují i ve stádiích 3 a 4 NREM)

27 EEG změny vigility a spánek 3. Stadium NREM - synchronní pomalá aktivita delta nad 75 uv tvoří 20 50% 4. Stadium NREM vysokovoltážní delta ve více než 50% REM spánek - nízkovoltážní, frekvenčně nepravidelná desynchronizovaná aktivita, někdy pilovité vlny, - okulogram rychlé nepravidelné pohyby očí - kompletní atonie brady s nepravidelnými fázickými záškuby

28 Základní abnormality v EEG 1. Abnormality základní alfa nebo beta aktivity - zpomalení frekvence - snížení amplitudy - atypická lokalizace 2. Abnormální výskyt pomalých theta/delta vln - intermitentně - perzistentní 3. Elektrocerebrální inaktivita (izoelektrická křivka)

29 Základní abnormality v EEG 4. Paroxyzmální abnormality a) epileptiformní ložiskové - generalizované b) periodické 5. Vzorce nejistého významu a) benigní neepileptické epileptiformní vzorce (6-14 z) b) benigní epileptifomní spánkové tranzienty, fantómové komplexy SW 6 Hz (sharp waves)

30 Indikace EEG 1. EEG v epileptologii Epileptiformní grafoelementy - hrot (spike)- ostrý špičatý vrchol, trvání ms - ostré vlny delší trvání než spike ms - komplex SW (spike waves) komplex hrot + pomalá vlna - PSW (polyspike and waves) mnohočetné hroty zakončené pomalou vlnou Epileptiformní abnomity - interiktální = mezi záchvaty - iktální = během záchvatu

31 Indikace EEG 2. Difúzní poruchy mozkové činnosti (encefalopatie) - poruchy vědomí => somnolence sopor, koma - záněty mozku 3. Převážně ložiskové/regionální poruchy - cévní mozkové příhody - intracerebrální hemoragie 4. Mozková traumata

32 Význam EEG Hodnocené struktury CNS: kortex Použití/indikace: - monitorace neurologického stavu, - zhodnocení hloubky komatu, - monitorace záchvatové aktivity, - mozkové oxygenace, CBF/CPP, - diagnoza smrti mozku Prognóza úmrtí: u těžkého/abnormálního průběhu správná Prognóza dobrého outcome: nejistá Problémy: poranění skalpu, metab. poruchy, farmakologické vlivy

33 Normální EEG otevření/zavření očí (Ambler, Z. et al.: Klinická neurologie obecná část 2008)

34 Fokální hroty v pravé frontocentrální krajině (Ambler, Z. et al.: Klinická neurologie obecná část 2008)

35 Generalizované typické komplexy hrot-vlna 3 Hz u absencí (Ambler, Z. et al.: Klinická neurologie obecná část 2008)

36 Generalizované primární komplexy hrot-vlna u primární generalizované epilepsie (Ambler, Z. et al.: Klinická neurologie obecná část 2008)

37 Fotostimulací vyprovokovaný myoklonický záchvat (Ambler, Z. et al.: Klinická neurologie obecná část 2008 )

38 Ložisko pomalých vln vpravo mozkový gliom frontálně (Ambler, Z. et al.: Klinická neurologie obecná část 2008 )

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

Elektrokardiografie, vznik a měření signálů

Elektrokardiografie, vznik a měření signálů Elektrokardiografie, vznik a měření signálů Úvod Elektrokardiografy jsou přístroje, které registruji elektrické aktivity srdce prostřednictvím elektrod, připevněných na těle pacienta. Po krátkém anatomickém

Více

Multimodální neurozobrazování pomocí simultánního EEG-fMR

Multimodální neurozobrazování pomocí simultánního EEG-fMR PŘEHLEDNÝ REFERÁT Multimodální neurozobrazování pomocí simultánního EEG-fMR Multimodal Imaging with Simultaneous EEG-fMRI Souhrn Simultánní snímání elektroencefalografických dat a funkční magnetické rezonance

Více

Vegetativní stav z pohledu přístrojových vyšetřovacích metod

Vegetativní stav z pohledu přístrojových vyšetřovacích metod Z pomedzia neurológie 37 Vegetativní stav z pohledu přístrojových vyšetřovacích metod Mgr. Lucie Augustini 1, MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D. 2 1 Rehabilitační oddělení NsP Nový Jičín 2 Klinika anesteziologie,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie. Diplomová práce. Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie. Diplomová práce. Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie CO JE TO VLASTNĚ VEGETATIVNÍ STAV? Diplomová práce Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie Vedoucí práce: MUDr. Tomáš Gabrhelík,

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

PRAKTICKÁ CVIČENÍ VYŠETŘENÍ SLUCHU. MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.

PRAKTICKÁ CVIČENÍ VYŠETŘENÍ SLUCHU. MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. PRAKTICKÁ CVIČENÍ VYŠETŘENÍ SLUCHU MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. Úvod Zvuk se od svého zdroje šíří v podobě podélného vlnění ve směru svého postupu různými prostředími, jako jsou plyny, kapaliny a pevné

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

Fyziologie centrálního nervového systému

Fyziologie centrálního nervového systému Fyziologie centrálního nervového systému Mezi oddíly centrálního nervového systému řadíme: - páteřní míchu (medulla spinalis), - prodlouženou míchu (medulla oblongata), - most (pons Varoli), - střední

Více

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce Adéla Šenková VEDOUCÍ PRÁCE: RND

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Katedra psychologie Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální činnosti zdravotních sester v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Funkční diagnostika. Zdeněk Vilikus

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Funkční diagnostika. Zdeněk Vilikus VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA Funkční diagnostika Zdeněk Vilikus Praha 2012 Autor: Zdeněk Vilikus Praha 2012. ISBN 978-80-904815-8-9. Vysvětlení použitých ikon cíle a obsah kapitoly úkol

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

Pozornost řidiče při dvojí zátěži EEG/ERP experiment

Pozornost řidiče při dvojí zátěži EEG/ERP experiment Pozornost řidiče při dvojí zátěži EEG/ERP experiment Roman Mouček, Pavel Mautner Katedra informatiky a výpočetní techniky, Fakulta aplikovaných věd: Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE Vliv pohybové aktivity na pozornost a exekutivní funkce u dětí středního školního věku s hyperkinetickou poruchou

DIPLOMOVÁ PRÁCE Vliv pohybové aktivity na pozornost a exekutivní funkce u dětí středního školního věku s hyperkinetickou poruchou MASARYKOVA UNIVERZITA FILOSOFICKÁ FAKULTA Psychologický ústav DIPLOMOVÁ PRÁCE Vliv pohybové aktivity na pozornost a exekutivní funkce u dětí středního školního věku s hyperkinetickou poruchou Vedoucí diplomové

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie Diplomová práce Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Autor práce: Bc. Martin Švejda Vedoucí práce: Ing. Matouš Bartl Plzeň

Více

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč OBSAH: 1. Cenový předpis o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů.........

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Důležité informace!usa Rx Only!USA Sledování přístroje Americký úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA) požaduje, aby výrobci a distributoři defibrilátorů

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc.

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. POUŽITÁ LITERATURA : Korf, V.: Dendrometrie, Praha 1953 Assman, E.: Waldertragslehre, Mnichov 1961 Prodan, M.: Holzmeslehre, Franfurkt 1965 Korf,

Více