Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2008 (podle IFRS, neauditované)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2008 (podle IFRS, neauditované)"

Transkript

1 ERSTE GROUP Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 28 (podle IFRS, neauditované), Praha Gernot Mittendorfer

2 Finanční výsledky Přesvědčivé finanční výsledky Návratnost kapitálu se zvýšila na 22,9 % Odráží rekordní růst čistého zisku ve výši 26,2 % Poměr nákladů k výnosům poklesl o 6 bazických bodů Díky silnému růstu provozních výnosů Provozní zisk meziročně stoupl o 39 % Provozní výnosy se zvýšily o výrazných 23 %, náklady vzrostly o 9 % Poměr úvěrů k vkladům na úrovni 67,3 % Pokles z hodnoty 7,7 % ke konci roku 27 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Návratnost kapitálu 24,2% 23,9% 22,% 22,9% 21,% Poměr nákladů k výnosům Vývoj provozního zisku (v mil. Kč) 6% 5% 58,3% 57,% 52,8% 52,8% 46,8% % 3% 2% 1% %

3 Hlavní obchodní fakta Česká spořitelna dosáhla vynikajících výsledků Výborné pololetní výsledky indikují, že Česká spořitelna je na cestě ke splnění svých celoročních finančních cílů Přesvědčivé obchodní a finanční výsledky Provozní zisk se meziročně zvýšil o 39 % zásluhou rychlého růstu většiny výnosových položek Čistý zisk dosáhl hodnoty 6,6 mld. Kč díky výraznému 26% zvýšení Úvěry klientům meziročně stouply o 18 %, a to zejména zásluhou hypoték, včetně korporátních, a spotřebitelských úvěrů Objem závazků ke klientům se meziročně zvýšil o 6 % Česká spořitelna pokračuje v inovacích a představila několik nových produktů Prostřednictvím Ideální hypotéky dalšího variabilního produktu po úspěšném Osobním účtu ČS si mohou klienti nastavit hypotéku dle svých potřeb a měnit parametry v průběhu jejího splácení ČS svým klientům nabízí Zlatý vklad, s výnosem 6,3 % za dva roky účet kombinující vkladový a investiční produkt, který vždy poskytuje garantovanou úrokovou sazbu 3

4 Obsah prezentace Výkonnost České spořitelny Finanční výkazy Analýza výkonnosti Banka první volby Výhled na rok 28 Ekonomika Makroekonomický vývoj Bankovní trh Vývoj bankovního trhu Tržní podíly Přílohy 4

5 Finanční výkazy výkaz zisků a ztrát Růst provozních výnosů díky čistému úrokovému výnosu v mil. Kč Změna Čistý úrokový výnos ,2% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,5% Čisté příjmy z poplatků a provizí ,3% Čistý zisk/(ztráta) z obchodních operací ,3% Všeobecné provozní náklady ,2% Zisk z ukončovaných činností* ,2% Ostatní provozní výsledky ,4% Čistý zisk/(ztráta) z finančních aktiv FV na Čistý zisk/(ztráta) z finančních aktiv AFS ,5% Čistý zisk/(ztráta) z finančních aktiv HTM - 12 na Zisk/(ztráta) před zdaněním ,9% Daň z příjmu ,7% Menšinové podíly ,6% Čistý zisk/(ztráta) za účetní období ,2% Provozní výnosy ,2% Provozní náklady ,2% Provozní zisk ,9% Poměr nákladů k výnosům 46,8% 52,8% Návratnost kapitálu 22,9% 21,% * Výnosy z pojišťovací činnosti, která bude v průběhu roku 28 prodána společnosti Vienna Insurance Group 5

6 Finanční výkazy rozvaha (aktiva) Celková aktiva vzrostla o 7,3 % v mil. Kč Změna Pokladní hotovost, vklady u ČNB ,% Pohledávky za bankami >1.% Pohledávky za klienty ,5% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,4% Aktiva určená k obchodování ,2% Finanční aktiva v reálné hodnotě ,9% Realizovatelná finanční aktiva ,6% Finanční aktiva držená do splatnosti ,5% Finanční aktiva pojišťovny na Kapitálové investice do přidružených společností oceňované ekvivalencí 1 na Nehmotný majetek ,4% Hmotný majetek ,7% Daňové pohledávky ,6% Aktiva - ukončované činnosti* na Ostatní aktiva ,7% Aktiva celkem ,3% * Aktiva Pojišťovny České spořitelny, která bude v průběhu roku 28 prodána společnosti Vienna Insurance Group 6

7 Finanční výkazy rozvaha (pasiva) Výrazný růst klientských vkladů v mil. Kč Změna Závazky k bankám ,8% Závazky ke klientům ,7% Emitované dluhopisy ,2% Pasiva určená k obchodování ,7% Technické rezervy na Ostatní rezervy ,1% Daňové závazky ,1% Pasiva - ukončované činnosti* na Ostatní pasiva ,1% Podřízený dluh ,7% Celkový kapitál ,9% Vlastní kapitál ,6% Menšinové podíly ,6% Pasiva celkem ,3% * Pasiva Pojišťovny České spořitelny, která bude v průběhu roku 28 prodána společnosti Vienna Insurance Group 7

8 Analýza výkonnosti Rekordní provozní zisk Vynikající růst provozního zisku (meziroční zvýšení o 39 % v porovnání s 8 % v 1. pololetí 27) příznivě ovlivněn rostoucími provozními výnosy (meziroční nárůst o 23 %) Dvouciferný růst všech hlavních složek provozních výnosů (podrobnosti na následujících stránkách) Provozní náklady meziročně vzrostly o 9 % Čistý zisk z obchodních operací se meziročně zvýšil o 75 % na 1,2 mld. Kč Rychlý růst díky měnovým transakcím (výnos 1, mld. Kč, růst o,7 mld. Kč) z důvodu vyšší volatility měnových trhů Výnos z obchodování s cennými papíry (195 mil. Kč) těžil z obchodování s dluhopisy Na druhé straně se snížily příjmy z obchodování s akciemi z důvodu poklesu akciových trhů Položka ostatní provozní výsledky je negativně ovlivněna tvorbou rezervy pro případné přecenění majetku z portfolia realitních fondů s ohledem na posilování koruny a dále také vyšším příspěvkem do Fondu pojištění vkladů, který odráží rostoucí objem vkladů klientů Výsledky z finančních aktiv jsou negativně ovlivněny současnou krizí finančních trhů v mld. Kč Vývoj provozního zisku (v mil. Kč) % % % % % provozní zisk meziroční růst Struktura provozních výnosů za 5 let,1,1,8,7 4,1 4,4,1,8 4,6,2,7 4,8 8,4 9, 1,4 11,6,2 1,2 5,4 14, výnosy z pojišťovací činnosti čistý zisk z obchodování čisté příjmy z poplatků a provizí čistý úrokový výnos 45% 3% 15% % 8

9 Analýza výkonnosti Výrazný růst čistého úrokového výnosu Čistý úrokový výnos vykázal v meziročním srovnání dvouciferný růst (+24 %), a to zvláště díky rostoucím čistým úrokovým výnosům z klientských obchodů (meziročně +32%) Objem úvěrů poskytnutých klientům meziročně stoupl o 18 % Objem závazků ke klientům meziročně vzrostl o 6 % Růst čistého úrokového výnosu odráží zvyšování úrokových sazeb, ke kterému v období 27/28 došlo celkem 5x, a to vždy o 25 bazických bodů Pozitivní vliv úrokových výnosů ze znehodnocených pohledávek (za 1. pololetí 28 ve výši +17 mil. Kč) Vývoj čistého úrokového výnosu (v mil. Kč) % % 3 9% 11% 7% čistý úrokový výnos meziroční růst 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Významné zvýšení čistého úrokového výnosu z mezibankovních transakcí díky vyšším objemům a rostoucím úrokovým sazbám Vyšší úrokové náklady na vydané cenné papíry Objem hypotečních zástavních listů meziročně vzrostl o 2 % díky jejich vyšším emisím v roce 27 s využitím daňových výhod Čistá úroková marže (na úročená aktiva) dosáhla téměř 4, % Pozitivní vliv rostoucích úrokových sazeb a přechodu k produktům s vyšší marží 5% 4% 3% 2% 1% % Čistá úroková marže 3,48% 3,43% 3,58% 3,61% 3,95%

10 Analýza výkonnosti Dvouciferný růst čistých příjmů z poplatků a provizí Významný růst čistých příjmů z poplatků je ovlivněn především příjmy z poplatků z úvěrových obchodů, platebních transakcí a za vedení účtů Čistý příjem z poplatků z úvěrových obchodů meziročně stoupl o 17 % a podílí se 2 % na celkových čistých příjmech z poplatků Čistý příjem z poplatků za platební transakce a vedení účtů meziročně vzrostl o 11 % Vývoj čistých příjmů z poplatků a provizí (v mil. Kč) % % 6% 3% % čisté příjmy z poplatků a provizí meziroční růst 15% 12% 9% 6% 3% % Čisté příjmy z poplatků z obchodování s cennými papíry zůstávají stabilní Hlavně díky příjmům z poplatků z podílových fondů a správy aktiv Položka ostatní příjmy z poplatků meziročně vzrostla o 22 % zásluhou poplatků a provizí z pojišťovacích obchodů v mld. Kč Struktura čistých příjmů z poplatků a provizí za 5 let,5,3 2,5,5,5,5,3,6,6 2,6 2,7 2,8,6,6 3,1,8 1,,9,9 1, ostatní z obchodování s cennými papíry z platebních transakcí z úvěrů 1

11 Analýza výkonnosti Provozní náklady vzrostly o 9 % Provozní náklady se zvýšily hlavně díky položce ostatní administrativní náklady, která meziročně stoupla o 24,3 % Zvýšení ostatních administrativních nákladů odráží rostoucí objemy obchodů a vyšší inflaci Vývoj provozních nákladů (v mil. Kč) % % % % % 1% 5% Největší vliv mají náklady na outsourcing služeb IT a kancelářské prostory (nájemné u nových budov) % Hlavními nákladovými položkami jsou IT a nájemné a údržba budov provozní náklady meziroční růst Personální náklady meziročně vzrostly o 7,5 % Důvodem je pravidelné navýšení platů (k 1. dubnu) a vyšší výkonnostní bonusy Vliv růstu počtu zaměstnanců (meziroční zvýšení o 238 osob na celkový počet k 1. červenci 28) Odpisy majetku se snížily o 17,7 % Díky nižším odpisům nehmotných aktiv (software) v mld. Kč Struktura provozních nákladů za 5 let 1,4 1,7 1,7 3,1 2,9 3,1 1,7 3,5 1,4 4,3 3,4 3,5 3,6 3,9 4, odpisy ostatní administrativní náklady personální náklady 11

12 Analýza výkonnosti Celkové prostředky klientů ve správě FS ČS Vklady v mateřské bance bez repo operací meziročně vzrostly o 13, % Celkově se bankovní vklady zvýšily o 6 % Většina nových vkladů byla uložena fyzickými osobami (meziroční růst o 26,3 mld. Kč) Podíl vkladů splatných na požádání stoupl na 71 % Investice do Penzijního fondu ČS se meziročně zvýšily o 26% (nejvyšší dynamika růstu v rámci skupiny ČS) Aktiva v podílových fondech spravovaných Investiční společností ČS se meziročně snížila o 8 % z důvodu vyšších odkupů v návaznosti na nižší výkonnost podílových fondů Nejvyšší odkupy se týkají fondů peněžního trhu a dluhopisových fondů Nová dceřiná společnost Reico, spravující první nemovitostní fond v ČR, získala celkem 1,6 mld. Kč klientských prostředků (v grafu zatím nezobrazeno) Celková aktiva v podílových fondech (včetně Reico a zahraničních fondů) meziročně poklesla o 3 % na 95,4 mld. Kč z důvodu negativních čistých prodejů podílových fondů Celkové klientské prostředky +4,4 % meziročně mld. Kč 682,9 713,2 668,6 67,8 551,6 SS ČS PF ČS IS ČS ČS IFRS, mld. Kč ČS - mateřská banka 387,3 43,7 498,9 477,5 527,8 Investiční společnost ČS 71,6 74,1 76,6 79,9 7,5 Penzijní fond ČS 15,1 19,2 21,9 24,4 27,5 Stavební spořitelna ČS 77,6 83,8 85,5 86,8 87,4 Celkem 551,6 67,8 682,9 668,6 713,2 12

13 Kapitálová přiměřenost (ČNB) Kapitálová přiměřenost Finanční skupiny ČS (Tier I + Tier II) se v porovnání s koncem roku 27 zvýšila o 13 bazických bodů Celkový kapitál se zvýšil o 16,5%, a to díky kapitálu Tier I Kapitál Tier I vzrostl od o 18, % vlivem vyššího nerozděleného zisku Kapitálové požadavky se od konce roku 27 celkově zvýšily pouze o 2,4 % Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku stoupl o 3,7 % Kapitálová přiměřenost podle ČNB Mateřská banka, mil. Kč 3/12/27 3/6/28 Tier I Tier I + Tier II Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku Kapitálový požadavek k tržním rizikům Kapitálový požadavek k operačnímu riziku Kapitálová přiměřenost Tier I 9,6% 11,1% Kapitálová přiměřenost Tier I+II 9,5% 1,9% Kapitálová přiměřenost podle ČNB ČS Finanční skupina, mil. Kč 3/12/27 3/6/28 Tier I Tier I+II Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku Kapitálový požadavek k tržním rizikům Kapitálový požadavek k operačnímu riziku Kapitálová přiměřenost Tier I 9,4% 1,9% Kapitálová přiměřenost Tier I+II 9,4% 1,7% 13

14 Analýza výkonnosti úvěrové portfolio FS ČS Pokračující růst úvěrů Stavební spořitelny ČS Celkové úvěrové portfolio se meziročně zvýšilo o 18, % (tj. o 66,2 mld. Kč), a to díky hypotékám, včetně korporátních, a spotřebitelským úvěrům Podíl dceřiných společností na úvěrovém portfoliu skupiny meziročně vzrostl na 12,7 % (tzn. o 5 bazických bodů), zvláště zásluhou Stavební spořitelny, jejíž meziroční růst dosáhl 4,1 % Stavební spořitelna 8,2% Konsolidované úvěry klientům k 3. červnu 28 Leasing 2,5% Ostatní 1,9% Banka 87,3% Leasingové dceřiné společnosti meziročně zvýšily své portfolio celkem o 9,2 % (tj. o,9 mld. Kč), především díky leasingu automobilů Podíl položky ostatní dceřiné společnosti (zejména realitní fondy ČS) lehce poklesl v mil. Kč, IFRS Meziroční změna I. Pouze ČS ,8% II.1. Stavební spořitelna ČS ,1% II.2. Leasing (LCS, sal, sau) ,2% II.3. Factoring ČS ,3% II.4. Brokerjet ČS ,7% II.5. Ostatní dceřiné společnosti ,7% III. Konsolidační položky ,2% Celkové úvěry klientům (konsolidováno) ,% 14

15 Analýza výkonnosti úvěrové portfolio banky Růst úvěrů generován zejména retailovými klienty Úvěry retailovým klientům se meziročně zvýšily o 18,6 %, zvláště díky Spotřebitelským úvěrům růst o 24, % Hypotékám FO růst o 2,1 % Malým a středním podnikům růst o 19,3 % Úvěry velkým podnikům meziročně rostly o 17,3 % Korporátní hypotéky a financování nemovitostí vzrostly o 68,8 % Částečně ovlivněno zahájením činnosti developerských center (přesun největších hypotečních úvěrů pro malé a střední podniky z oblasti retailu v celkové hodnotě 3,9 mld. Kč, což činí 21 procentních bodů celkového nárůstu) Střední podniky růst o 16,8 % Celkové hypotéky vč. korporátních zůstávají největší částí bankovního úvěrového portfolia (tvoří 43,1 %) Následují úvěry malým a středním podnikům (18,5 %) a spotřebitelské úvěry vč. kreditních karet (17,8 %) v mld. Kč 25, 2, 15, 1, 5,, Vývoj úvěrového portfolia 172, 132,3 119, 97,1 11,5 9,1 21% 9% 14% 22,7 151,2 27% 232,6 151,2 17% červen 28 retailové úvěry korporátní úvěry meziroční růst celkových úvěrů Klientské úvěry banky dle segmentů k 3. červnu 28 Celkové hypotéky vč. korporátních 43,1% Ostatní 1,6% Velké podniky 14,6% Spotřebitel. úvěry vč. kreditních karet 17,8% 1% 8% 6% 4% 2% % Mikro podniky vč. podnikatelů 18,5% Veřejný sektor 4,6% 15

16 Analýza výkonnosti úvěrové portfolio banky Hypotéky mají stále nejvyšší růstový potenciál Hypotéky fyzickým osobám meziročně vzrostly o 2 %, tj. o 19,1 mld. Kč Největší část celkového portfolia hypoték 67%, je určeno na nákup nemovitostí; pro úvěry nově poskytnuté v roce 28 činí tento podíl 74 % Zbývajících 25 % hypoték je určeno na výstavbu (19 % z úvěrů poskytnutých v roce 28) a 8 % na rekonstrukci (7 % z letos poskytnutých) Průměrná doba splatnosti úvěrů se dále prodloužila na 21,8 let (2,2 let v 1. pololetí 27) Důvodem zpomalení v 1. pololetí 28 bylo zpřísnění pravidel pro poskytování úvěrů Růst spotřebitelských úvěrů se meziročně zrychlil na 24 %, tzn. nárůst o 12,7 mld. Kč Podstatně ovlivněno hotovostními úvěry, které reprezentují téměř ¾ spotřebitelských úvěrů Poznámka: spotřebitelské úvěry zahrnují americké hypotéky, ale nikoli úvěry z kreditních karet v mld. Kč v mld. Kč % 38,4 31,7 15% Vývoj hypotečních úvěrů FO 48% 56,7 Vývoj spotřebitelských úvěrů 29% 41, 8,1 41% 47,7 16% 58,8 65,5 23% 24% červen 28 spotřebitelské úvěry 111,6 114,1 39% 2% červen 28 hypoteční úvěry FO meziroční růst meziroční růst 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 16

17 Analýza výkonnosti Rizikové náklady v souladu s očekáváním Podíl vysoce rizikových úvěrů na celkových úvěrech činil 2,9 % To odpovídá změnám ve struktuře rozvahy s rostoucím podílem spotřebitelských úvěrů a zráním hypotečního portfolia Rizikové náklady FS ČS dosáhly hodnoty 33 bazických bodů Oproti 1. pololetí 27 se zvýšily o 8 bazických bodů Hlavním důvodem je expanze v poskytování spotřebitelských úvěrů, jejichž portfolio je většinou spojeno s vyšší tvorbou opravných položek, ale na druhé straně také s vyššími maržemi 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% bazické body Podíl rizikových úvěrů v klientském portfoliu úvěrů 2,7% 2,8% 2,6% 2,7% 2,8% 2,8% 2,5% 2,5% 3,% 2,9% 6/27 9/27 12/27 3/28 6/28 4 pouze ČS FS ČS Rizikové náklady klientských úvěrů (pouze opravné položky) pouze ČS FS ČS 17

18 Obsah prezentace Výkonnost České spořitelny Finanční výkazy Analýza výkonnosti Banka první volby Výhled na rok 28 Ekonomika Makroekonomický vývoj Bankovní trh Vývoj bankovního trhu Tržní podíly Přílohy 18

19 Banka první volby Druhá transformace ČS Iniciativa, která zjednoduší klientům využívání bankovních služeb Byla definována celá řada aktivit, umožňujících České spořitelně, aby se stala nejrespektovanější a nejdynamičtější bankou v ČR Bylo započato se změnou firemní kultury s cílem dosáhnout vysoké profesionality a sebedůvěry zaměstnanců Sedm stavebních kamenů Každý z nich zahrnuje konkrétní kroky/jednání, které jsou cíleny na zlepšení nabídky produktů, kvalitu služeb a na firemní kulturu Dosažení milníků Většiny milníků v rámci programu Banka první volby bylo již dosaženo CÍL Skutečnost Termín 1 mil. Kreditní karty 64 4Q/8 14 Hypotéky* 15 4Q/8 1,3 mil. SERVIS 24 1,18 m 4Q/8 1 nových ročně Bankomaty v roce 28 3 v 1H 8 4Q/8 6 5 Klienti SME Q/8 18 Mikro firmy 17 3Q/8 3, Křížový prodej 2,6 4Q/8 *včetně úvěrů ze stavebního spoření 19

20 Vybrané milníky dosažené v 1. pololetí 28 První dvě samoobslužné zóny jsou k dispozici v Praze a Olomouci Klienti mohou rychle a jednoduše zadat základní bankovní transakce bez asistence zaměstnanců pobočky. V pražské samoobslužné zóně (v nákupním centru Nový Smíchov) byl instalován první depozitní bankomat V nákupním centru Praha-Čestlice se testuje provoz první bezhotovostní pobočky Pobočka je specializována na profesionální poradenství, především v oblasti spotřebitelských úvěrů. Její hlavní výhodou jsou kvalifikovaní a zkušení bankovní poradci, příjemné prostředí bez nutnosti dlouhého čekání a individuální přístup ke klientům Klientské centrum nově poskytuje informační servis i komerčním klientům, a to v českém, anglickém a německém jazyce Ideální hypotéka ČS další variabilní produkt Klienti si mohou zvolit podobu svého hypotečního úvěru a tím mít i možnost větší kontroly nad svými financemi a finančními produkty Program Mini Profit pro malé podnikatele Skládá se z Kontokorentního úvěru mini Profit a Termínovaného úvěru mini Profit; tento druh financování je jednoduchý, rychlý a dostupný na všech pobočkách České spořitelny Nová developerská centra poskytují poradenství investorům a developerům S využitím služby Karta podle Vás ( si mohou držitelé debetních karet České spořitelny navrhnout vlastní motiv na platební kartě Došlo k dalšímu zlepšení bezpečnostního zajištění přímého bankovnictví Servis 24 Volných dnů na charitativní účely využilo 45 zaměstnanců 2

21 Obsah prezentace Výkonnost České spořitelny Finanční výkazy Analýza výkonnosti Banka první volby Výhled na rok 28 Ekonomika Makroekonomický vývoj Bankovní trh Vývoj bankovního trhu Tržní podíly Přílohy 21

22 Výhled Finanční cíle pro rok 28 Růst čistého zisku* Náklady/výnosy 15-2% pod 5% Návratnost kapitálu nad 2% *zisk po zdanění a minoritních podílech 22

23 Obsah prezentace Výkonnost České spořitelny Finanční výkazy Analýza výkonnosti Banka první volby Výhled na rok 28 Ekonomika Makroekonomický vývoj Bankovní trh Vývoj bankovního trhu Tržní podíly Přílohy 23

24 Ekonomické prostředí V současnosti stále dobré makroekonomické podmínky, zpomalení na dohled Růst HDP v roce 28 zpomalí pod 5 % makroekonomické údaje za 1. čtvrtletí 28 stále indikují dobrý stav ekonomiky (růst reálného HDP za toto období dosáhl 5,3 %) nicméně se v následujících čtvrtletích očekává zmírnění růstu HDP jako důsledek zpomalení v EMU a posilování koruny Míra nezaměstnanosti by měla v roce 28 poklesnout průměrně na 6,3 %, ale mírně vzrůst v roce 29 Existence strukturálních limitů zabraňuje dalšímu poklesu míry nezaměstnanosti, jak lze vidět od 26/27 Očekává se, že růst reálných mezd se díky rostoucí inflaci v letošním roce zpomalí na 2,2 % Zvýšení inflace v roce 28 je spojeno s vládní daňovou reformou a vnějšími nákladovými šoky Jednorázový růst cen z důvodu zvýšení nižší sazby DPH z 5 % na 9 % a vlivu vnějších šoků (ropa, potraviny) Inflace dosáhla v lednu 28 meziročně výše 7,5 %, očekává se její zpomalení na 5 %, a to díky efektu posunu výchozích základen a vývoji koruny Velmi silná koruna zamezuje růstu úrokové sazby Koruna je v současné době nadhodnocena, korekce se očekává, ale její načasování je nejisté. Důvody jejího vyvolání - obrat vývoje USA, oslabení lokálních makroekonomických podmínek vzhledem k silné měně. Úrokové sazby pravděpodobně zůstanou díky vývoji koruny beze změn - pokud se nevyskytne žádná korekce a ekonomika viditelně zpomalí, mohlo by v příštím roce následovat jejich snížení v mil. Kč % 8% 6% 4% 2% % 273,4 4,5% Klíčové ekonomické ukazatele 29,2 6,4% 313,9 6,4% 345,6 6,5% 379, 4,9% e HDP per capita růst reálného HDP Vývoj nezaměstnanosti, inflace a mezd 9,4% 6,7% 2,8% 8,9% 5,3% 1,9% 8,1% 6,4% 6,6% 7,4% 2,5% 2,8% 6,3% 8,3% 6,1% e nezaměstnanost CPI (průměr) růst nominálních mezd 8% 6% 4% 2% % 24

25 Nebývale silný růst koruny Příčiny a důsledky Co je důvodem tak výrazného růstu koruny? v 1. vlně (od července 27) z důvodu uzavíraní obchodů využívajících úrokový diferenciál ve 2. vlně (od podzimu 27) díky odklonu z finanční krizí postižených USA do relativního bezpečí středoevropského regionu. Koruna od ledna 28 posílila o 13 % Česká měna není jediná polský zlotý a maďarský forint posilovaly také, stejně jako slovenská koruna v období před fixací jejího kurzu k EUR Jaké jsou možné vlivy? Česká ekonomika je velmi otevřená (roční objem zahraničního obchodu přesahuje 1 % HDP), takže koruna má značný a poměrně rychlý vliv na Inflaci - teorie: silná měna snižuje dovozní ceny a vytváří tlak na domácí výrobce dovozních substitutů. Tohoto jevu nyní využívá ČNB: není zde žádný důvod ke zvyšování sazeb, když vzrůstající inflace je celosvětovou záležitostí Zahraniční obchod & Průmysl se začíná zhoršovat. Nikoli pouze zásluhou silné koruny, ale také díky zpomalení eurozóny. Časem se tento jev projeví i v číselných údajích. Průmysl bude také nevyhnutelně negativně ovlivněn z důvodu svého velkého podílu na zahraničním obchodě. Čím déle zůstane koruna silná, tím větší vliv bude mít na reálnou ekonomiku Dva možné scénáře 1. Kurz koruny bude ke konci roku korigován, ulehčí se tak ekonomice, následně ČNB zvýší sazby, aby dostála očekáváním NEBO 15.1 EURCZK,změna v % od 1. ledna 28 EURPLN, změna v % od 1. ledna koruna zůstane na současné úrovni či dokonce dále posílí, ČNB poté příští rok sazby mírně sníží (o 25 5 bazických bodů, zejména pokud se inflace sníží díky srovnání výchozích základen, koruna zůstane silná a neobjeví se žádné sekundární efekty a pokud eurozóna citelně zpomalí)

26 Obsah prezentace Výkonnost České spořitelny Finanční výkazy Analýza výkonnosti Banka první volby Výhled na rok 28 Ekonomika Makroekonomický vývoj Bankovní trh Vývoj bankovního trhu Tržní podíly Přílohy 26

27 Bankovní trh Český bankovní trh stále roste Silný růst pokračuje Objem aktiv vzrostl od roku 23 o 4 % Poměr celkových aktiv k HDP se pohybuje kolem 1 % Generováno zejména retailovými úvěry Růst je veden silnou poptávkou po hypotékách Výše penetrace zůstává v porovnání s úrovní EU stále nízká Penetrace v oblasti úvěrů dosahuje 5 % HDP (průměr eurozóny je 196 %) Penetrace v oblasti vkladů je na vyšší úrovni 67 % HDP (průměr eurozóny je 174 %) Poměr retailových úvěrů na bydlení k HDP má v EU 12 hodnotu 44 % (penetrace úvěrů na bydlení se v České republice pohybuje pouze kolem 17 % HDP, průměr eurozóny je 39 %) Tempo růstu v roce 28 lehce zpomalí Díky důsledkům reformy veřejných financí bude tempo růstu na poněkud nižší úrovni v mld. Kč % 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1% Přehled bankovního trhu % 97% % % celková aktiva podíl celkových aktiv k HDP Penetrace aktiv a deposit 56% 6% 64% 62% 48% 4% 36% 37% 36% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 59% 62% 63% 67% 39% 44% 5% podíl celkových úvěrů na HDP podíl celkových vkladů na HDP 27

28 Tržní podíly ČS si udržuje prvenství na trhu (k ) Přehled aktuálních tržních podílů Druhá pozice na trhu dle celkových aktiv (podíl 21 %) První pozice: dle celkových úvěrů klientům (podíl 23 %) v hypotékách FO (podíl 34 %) ve spotřebitelských úvěrech (podíl 42 %) dle celkových vkladů (podíl 24 %) 32 % retailové vklady, 12 % korporátní vklady v podílových fondech (podíl 33 %) v platebních kartách (podíl 4 %) 5 % v kreditních kartách Složení trhu stabilní Koncentrovaný bankovní trh Celkem 37 bank, z toho 29 vlastněných zahraničními subjekty 3 dominantní hráči, včetně ČS(spravují5 % všech úvěrů a 6 % všech depozit) Poznámka: údaje o vývoji bankovního trhu k nejsou zatím k dispozici 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Vývoj podílů na trhu - aktiva 3/7 Mar 7 6/7 Jun 7 9/7 Sep 7 12/7 Dec 7 3/8 Mar 8 aktiva celkem retailové úvěry hypotéky celkem Vývoj podílů na trhu - pasiva 3/7 Mar 7 6/7 Jun 7 9/7 Sep 7 12/7 Dec 7 3/8 Mar 8 primární vklady vklady nefinančních organizací retailové vklady 28

29 Obsah prezentace Výkonnost České spořitelny Finanční výkazy Analýza výkonnosti Banka první volby Výhled na rok 28 Ekonomika Makroekonomický vývoj Bankovní trh Vývoj bankovního trhu Tržní podíly Přílohy 29

30 Hlavní ukazatele Počet zaměstnanců a počet poboček Vývoj počtu debetních a kreditních karet počet zaměstnanců (skupina) počet poboček v tisících ,9 2 61, , , 2 731, 12% 2 5 1% 12% 2 8% % 6% 39% 31% 1 4% 622,2 63,8 34,5 447,1 5 24,6 2% 12% % debetní karty kreditní karty kreditní karty meziroční růst Vývoj úvěrů a vkladů Vývoj Internetového bankovnictví* v mld. Kč ,6 643,1 3% 444,8 537,5 27% 25% 481,6 18% 418,4 433, 2% 16% 11% 283,4 329,1 18% 15% 239,3 12% 1% 8% 1% 6% 5% 4% % úvěry vklady meziroční růst úvěrů meziroční růst vkladů 25, 2, 15, 1, 5,, 1 164, , , ,2 1 83, 18,9 19,7 2, 16,1 15, počet transakcí (v mil.) počet klientů (v tis.) *Servis 24 a Business

31 Struktura úvěrového portfolia banky v mil. Kč, nekonsolidováno, IFRS Změna od Meziroční změna Objem Podíl Objem Podíl Objem Podíl Objem v % Objem v % I. KORPORÁTNÍ A RETAILOVÉ PORTFOLIO ,2% ,8% ,1% ,2% ,1% 1. KORPORÁTNÍ PORTFOLIO ,1% ,2% ,9% -94 -,1% ,3% Velké podniky ,6% ,2% ,3% ,3% ,6% Malé a střední podniky ,8% ,7% ,7% ,6% ,8% Korporátní hypotéky a financování nemovitostí ,% ,7% ,5% ,3% ,8% Veřejný sektor ,7% ,6% ,3% ,% ,5% 2. RETAILOVÉ PORTFOLIO ,1% ,6% ,2% ,4% ,6% Kreditní karty 3 312,9% 3 176,8% 2 671,8% 136 4,3% ,% Spotřebitelské úvěry ,9% ,6% ,9% ,4% ,% Sociální úvěry 3 277,8% ,% ,2% ,% ,8% Hypoteční úvěry FO ,5% ,6% ,7% ,3% ,1% Malé podniky ,7% ,4% ,6% ,8% ,3% Komerční hypotéky ,5% ,3% ,% ,8% ,8% Veřejný sektor ,7% ,9% ,% ,% 98 1,5% II. FINANČNÍ TRHY 3 3,8% ,2% ,9% ,2% ,7% ÚVĚRY KLIENTŮM CELKEM ,% ,% ,% ,7% ,8% Podsk upiny RETAILOVÉ HYPOTÉKY ,% ,9% ,7% ,1% ,% HYPOTÉKY CELKEM + FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ ,1% ,6% ,2% ,9% ,% SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY + KREDITNÍ KARTY ,8% ,5% ,7% ,% ,% 31

32 Hospodářské výsledky po čtvrtletích v mil. Kč Q1 26 Q2 26 Q3 26 Q4 26 Q1 27 Q2 27 Q3 27 Q4 27 Q1 28 Q2 28 Čistý úrokový výnos Rezervy a opravné položky k úvěrům Čisté příjmy z poplatků a provizí Čistý zisk z obchodování Všeobecné administrativní náklady Výnosy z pojišťovací činnosti* Ostatní provozní výsledky Čisté zisky z finančních aktiv n/a n/a n/a n/a Zisk před zdaněním Daň z příjmu Zisk po zdanění Menšinové podíly Čistý zisk Provozní výnosy Provozní náklady Provozní zisk *Od 1. čtvrtletí 28 Zisk z ukončovaných činností v návaznosti na očekávaný prodej Pojišťovny ČS společnosti Vienna Insurance Group v průběhu roku 28 32

33 Čistý zisk vybraných dceřiných společností Pokračující růst obchodů Nejvíce k zisku skupiny přispěla Stavební spořitelna ČS Čistý zisk se meziročně zvýšil o 74,5 % díky výraznému zvýšení čistého úrokového výnosu (o 4,7 %) a významnému poklesu provozních nákladů (o 23,4 %) Investiční společnost ČS vykázala pokles čistého zisku, který je zejména důsledkem snížení čistého příjmu z poplatků a provizí z důvodu negativních čistých prodejů podílových fondů Čistý zisk Penzijního fondu ČS byl nepříznivě ovlivněn nižším výsledkem finančních aktiv v důsledku krize na finančních trzích IFRS, mil. Kč H1 28 H1 27 Změna v % Stavební spořitelna ČS ,5 Investiční společnost ČS ,4 Leasing ČS a S-Autoleasing ,6 Penzijní fond ČS* ,6 Factoring ČS ,4 * Dle zákona o penzijním připojištění musí být minimálně 85 % zisku distribuováno mezi klienty 33

34 Vztahy k investorům Kontakty místní a skupinové Česká spořitelna, Olbrachtova 1929/62, Praha 4 Tel: Fax: Internet: SWIFT: GIBA CZ PX Reuters: SPOPsp.PR Erste Bank, Graben 21, 11 Vídeň, Rakousko Hana Urbanová Tel: Fax: Eva Čulíková Tel: Iveta Válková Tel: Fax: +43 () Gabriele Werzer Tel: +43 () Internet: Reuters: ERST.VI Bloomberg: EBS AV Thomas Sommerauer Datastream: O:ERS Tel: +43 () ISIN: AT

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2008 (podle IFRS, neauditované)

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2008 (podle IFRS, neauditované) ERSTE GROUP Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 28 (podle IFRS, neauditované), Praha Gernot Mittendorfer Finanční výsledky Skvělé finanční výsledky Provozní zisk meziročně stoupl o 3 % Provozní

Více

Česká spořitelna Prezentace konsolidovaných výsledků za rok 2007 29. února 2008, Praha

Česká spořitelna Prezentace konsolidovaných výsledků za rok 2007 29. února 2008, Praha Česká spořitelna Prezentace konsolidovaných výsledků za rok 27, Praha Gernot Mittendorfer Finanční výsledky Finanční cíle skupiny za rok 27 dosaženy Návratnost kapitálu se od roku 24 zvyšuje Odráží rychlý

Více

E R S T E G R O U P Česká spořitelna: - Program Banka první volby přináší výsledky

E R S T E G R O U P Česká spořitelna: - Program Banka první volby přináší výsledky Česká spořitelna: - Program Banka první volby přináší výsledky podle IFRS (neauditované) Praha, Obsah prezentace Hlavní fakta 1. - 3. čtvrtletí 2007 Hospodářské výsledky FS ČS Vývoj úvěrového portfolia

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 21 (podle IFRS, neauditované), Praha Gernot Mittendorfer Hlavní fakta 1. pololetí 21 Výsledky České spořitelny za 1. pololetí 21 jsou v souladu s

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1Q května 2004

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1Q května 2004 Česká Spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1Q 2004 10. května 2004 Obsah Hlavní fakta za 1Q 2004 3 Hospodářské výsledky za 1Q 2004 6 Úvěry klientům v 1Q 2004 23 Přílohy 33 2 Hlavní fakta

Více

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Praha, 4. srpna 2010 Skupina Komerční banky vytvořila za prvních šest měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 6 482 milionů

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006. 30. října 2006

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006. 30. října 2006 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006 30. října 2006 Obsah Prezentace 03 Hlavní fakta 3. čtvrtletí 2006 07 Hospodářské výsledky skupiny ČS za 1.-3. čtvrtletí

Více

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí srpna 2004

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí srpna 2004 Česká Spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí 2004 17. srpna 2004 Obsah Hlavní fakta za 1. pololetí 2004 3 Hospodářské výsledky za 1. pololetí 2004 6 Úvěry klientům v 1. pololetí

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Erste Group vykázala za 1. pololetí roku 2017 čistý zisk ve výši 624,7 milionů EUR

Erste Group vykázala za 1. pololetí roku 2017 čistý zisk ve výši 624,7 milionů EUR Tisková zpráva 4. srpna 2017 Erste Group vykázala za 1. pololetí roku 2017 čistý zisk ve výši 624,7 milionů EUR Dnes opět zveřejňujeme pozitivní výsledky a to za prvních šest měsíců roku 2017: objem řádně

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku 6,2 mld. Kč

TISKOVÁ ZPRÁVA. Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku 6,2 mld. Kč Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel: +420 261 351 111 internet: www.csob.cz V Praze dne 29.7.2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2011 (podle IFRS, neauditované) 29. července 2011, Praha

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2011 (podle IFRS, neauditované) 29. července 2011, Praha Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2011 (podle IFRS, neauditované), Praha Pavel Kysilka Současné tržní prostředí Aktuální makroekonomický vývoj Česká ekonomika je tažena růstem exportu

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2012 (podle IFRS, neauditované) 30. dubna 2012, Praha

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2012 (podle IFRS, neauditované) 30. dubna 2012, Praha Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2012 (podle IFRS, neauditované) 30. dubna 2012, Praha Vynikající provozní zisk Pavel Kysilka Současné tržní prostředí Česká ekonomika je strukturálně

Více

ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1

ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1 Praha, 6. srpna 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 5,919 mld. Kč (+7 % meziročně) Čistý zisk udržitelný: 5,631 mld. Kč

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 28 Vydána dne 3. srpna 28 Na Příkopě 858/2 111 21 Praha 1 , IČ 64948242, sídlem Na Příkopě 2, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní zprávu

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 12. května 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2010 ČISTÝ ZISK 3,880 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 3,880 mld. Kč (+26 % meziročně) Čistý zisk udržitelný 2 : 3,615 mld.

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia 12. listopadu 2001 Story, Mise & Vize Story Mise Transformujeme Českou spořitelnu tak, aby přinášela

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Praha, 9. únor 2012 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za rok 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V roce 2011 vykázaný zisk skupiny

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. V Praze dne

TISKOVÁ ZPRÁVA. V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel: +420 261 351 111 internet: www.csob.cz V Praze dne 21. 3. 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Čistý zisk Skupiny v r. 2004: 6,8 mld.

Více

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Základní prospekt pro nabídkový program investičních certifikátů navázaných na index 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument (dále jen "2. Dodatek Základního prospektu") aktualizuje Základní prospekt

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zvýšila objem financování české ekonomiky s nárůstem poskytnutých úvěrů o 13% Čistý zisk za rok 2011 dosáhl 9,5 miliardy Kč Praha, 16. února 2012 KB v roce 2011 výrazně zrychlila

Více

Československá obchodní banka, a. s. V Praze dne IČ:

Československá obchodní banka, a. s. V Praze dne IČ: V Praze dne 30.4.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované a neauditované, (podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví - EU IFRS -ve struktuře podle ČNB). ROZVAHA tis. Kč AKTIVA

Více

3.2 Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty

3.2 Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 31.7.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované, neauditované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS) ve struktuře podle ČNB. ROZVAHA tis. Kč AKTIVA

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Nárůst počtu klientů, vyšší prodeje produktů drobného bankovnictví Čistý zisk za první čtvrtletí 2014 dosáhl 3,1 miliardy Kč Praha, 7. května 2014 Komerční banka dnes oznámila konsolidovaný čistý zisk

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí Silná výkonnost navzdory obtížným tržním podmínkám

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí Silná výkonnost navzdory obtížným tržním podmínkám Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 213 (podle IFRS, neauditované), Praha Silná výkonnost navzdory obtížným tržním podmínkám Pavel Kysilka Současné tržní prostředí Česká ekonomika je

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka hlásí růst objemu vkladů i úvěrů a zvýšení počtu klientů Čistý zisk za tři čtvrtletí 2014 dosáhl 9,7 miliardy Kč Praha, 6. listopadu 2014 Komerční banka dnes oznámila konsolidované hospodářské

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2013

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2013 Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 213 (podle IFRS, neauditované), Praha Pavel Kysilka I.7 VI.7 XI.7 IV.8 IX.8 II.9 VII.9 XII.9 V.1 X.1 III.11 VIII.11 I.12 VI.12 XI.12 IV.13 Q2- Q4-

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006 Pololetní zpráva za první pololetí roku 2006 Komentář k výsledkům k 30.6.2006 v prvním pololetí zaznamenala rekordní hospodářské výsledky výrazný nárůst zisku a růst aktiv způsobený především pozitivním

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční bance nadále roste počet klientů, čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % Čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % na 6,6 miliardy Kč Počet klientů KB se zvýšil o 1,7 %, což představuje nárůst o 28 000

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace I přes náročné prostředí Komerční banka udržela v roce 2014 svůj finanční výsledek Praha, 12. února 2015 Komerční banka dnes oznámila neauditované konsolidované hospodářské výsledky za rok 2014. Velikost

Více

- - AKTIVA (v tis. Kč) 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2012 30.9.2012 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 225 524 238 160 212 409 231 284 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry

Více

E M B A R G O do 7.30

E M B A R G O do 7.30 Tisková zpráva Praha, 30.dubna 2009 E M B A R G O do 7.30 Provozní zisk České spořitelny za 1. čtvrtletí 2009 meziročně vzrostl o více než 10 % na 6,27 mld. Kč, konsolidovaný čistý zisk mírně klesl o necelých

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka oznámila dynamický nárůst úvěrování ve všech segmentech a pokračující trend zvyšování počtu klientů Čistý zisk vzrostl meziročně o 2,4 % KB nadále vylepšovala svoji nabídku služeb pro kompletní

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ČESKÁ EKONOMIKA V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 1999 Česká ekonomika procházela i v prvním čtvrtletí roku 1999 recesí, neboť doznívaly efekty restriktivních politik

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 9. srpen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V 1. pololetí 2011 skupina

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA. Pololetní zpráva 2008

ČESKÁ SPOŘITELNA. Pololetní zpráva 2008 ČESKÁ SPOŘITELNA Pololetní zpráva 2008 Obsah 2 Makroekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2008 3 Konsolidované hospodářské výsledky České spořitelny za 1. pololetí 2008 6 Významné události a

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Více výhod pro klienty, růst objemu úvěrů a vkladů Čistý zisk za prvních devět měsíců roku 2013 dosáhl 9,8 miliardy Kč Praha, 7. listopadu 2013 Komerční banka vykázala ke konci třetího čtvrtletí 2013 meziroční

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za rok 2004. 14. března 2005

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za rok 2004. 14. března 2005 Česká Spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za rok 2004 14. března 2005 Obsah Prezentující Jack Stack, předseda představenstva a generální ředitel Dušan Baran, místopředseda představenstva

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala silný meziroční růst financování klientů i objemu vkladů, navzdory náročnějšímu prostředí Čistý zisk za první tři měsíce roku 2012 dosáhl 3,5 miliardy Kč Praha, 3. května

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Silný růst úvěrování, vkladů klientů a aktiv ve správě ve všech klientských segmentech Stabilní čistý zisk, ovlivněn jednorázovými položkami Objem úvěrů poskytnutých zákazníkům Skupiny KB narostl o 9,9

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA. Pololetní zpráva 2009

ČESKÁ SPOŘITELNA. Pololetní zpráva 2009 ČESKÁ SPOŘITELNA Pololetní zpráva 2009 Obsah 2 Makroekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2009 3 Konsolidované hospodářské výsledky České spořitelny za 1. pololetí 2009 6 Významné události a

Více

Dodatek Základního prospektu Nabídkový program investičních certifikátů a warrantů

Dodatek Základního prospektu Nabídkový program investičních certifikátů a warrantů DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 3.3.2009 Dodatek Základního prospektu Nabídkový program investičních certifikátů a warrantů Tento dokument představuje dodatek (dále jen Dodatek Základního prospektu

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za rok 2002. 24. března 2003

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za rok 2002. 24. března 2003 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za rok 2002 24. března 2003 Obsah Hlavní fakta roku 2002 3 Hospodářské výsledky za rok 2002 12 Úvěrové portfolio ČS 27 Výhled na rok 2003 40 Příloha

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení přílivu vkladů a zvýšila objem úvěrů klientům Čistý zisk za první polovinu roku 2012 dosáhl 7,6 miliard Kč Praha, 1. srpna 2012 Objem obchodních aktivit Komerční

Více

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Rozvaha AKTIVA 1-14 Aktiva celkem 55 300 710 1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 9 186 602 2. Finanční aktiva k obchodování 3 319 428 2.1 Deriváty

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA. Pololetní zpráva 2007

ČESKÁ SPOŘITELNA. Pololetní zpráva 2007 ČESKÁ SPOŘITELNA Pololetní zpráva 2007 Obsah 2 Makroekonomický vývoj České republiky za 1. pololetí 2007 3 Konsolidované hospodářské výsledky České spořitelny za 1. pololetí 2007 6 Významné události a

Více

Tisková zpráva 28. února 2013

Tisková zpráva 28. února 2013 Tisková zpráva 28. února 2013 Erste Group dosáhla v roce 2012 čistého zisku ve výši 483,5 mil. EUR, ukazatel kapitálové přiměřenosti (CT1) se zlepšil na 11,2 % I. HLAVNÍ UDÁLOSTI Čistý úrokový výnos klesl

Více

Kč. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent Česká spořitelna, a.s.

Kč. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 3.3.2009 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/ Praha 1 Nové Město tel.:

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/ Praha 1 Nové Město tel.: V Praze dne 23. 11. 2006 TISKOVÁ ZPRÁVA Skupina ČSOB vykázala za 9 měsíců 2006 zisk ve výši 8,1 miliardy Kč 1 Čistý zisk bez jednorázových vlivů vzrostl o 11 % Konsolidovaný čistý zisk rozdělitelný akcionářům

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka pokračovala v roce 2012 v růstu provozní výkonnosti a ziskovosti Čistý zisk za rok 2012 dosáhl 14,0 miliardy Kč Praha, 13. února 2013 Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB v roce

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první čtvrtletí roku 2011 čistý zisk 3 376 milionů Kč Praha, 5. května 2011 Skupina Komerční banky vykázala za první tři měsíce roku 2011 čistý zisk ve výši 3 376 milionů

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Pololetní zpráva 2008

Pololetní zpráva 2008 Pololetní zpráva 2008 Pololetní zpráva 2008 0 Raiffeisenbank a.s Obsah Obsah Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. a ebanky, a.s. k 30.6.2008 2 Finanční výsledky Raiffeisenbank a.s. za 1. pololetí roku

Více

Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013

Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013 Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013 Klima stagnace v ekonomice ovlivňuje chování klientů, konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2013 meziročně poklesl o 5,7 % na 4,20 mld. Kč

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing TISKOVÁ KONFERENCE Marketing 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha Volksbank CZ, a.s. Obsah 2 Hospodářské výsledky Volksbank CZ v roce 2007 prezentuje: Johann Lurf, předseda představenstva 15 let Volksbank

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 E M B A R G O D O 07.30 Výsledek za devět měsíců ukazuje silně ziskovou Erste Bank Prvních devět měsíců tohoto roku ukázalo, že jsme na správné cestě k dosažení

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007

Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře České spořitelny, a. s. Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007 Nekonsolidovaný výkaz zisku a ztráty za roky končící 31. prosince 2008 a 2007 Nekonsolidovaná

Více

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 %

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % INFORMACE PRO INVESTORY Védeň, 30. října 2006 Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 2 063,5 mil. EUR na 2 261,5 mil. EUR (+9,6%*) Čisté příjmy

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky ohlásila dynamický růst úvěrování o 12%. Čistý zisk za první tři čtvrtletí roku 2011 dosáhl 7 041 milionů Kč Praha, 8. listopadu 2011 Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Tisková zpráva Praha, 28. října 2011 Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Kč Česká spořitelna vykázala za tři čtvrtletí 2011 neauditovaný

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka zrychlila v roce 2015 růst úvěrování Čistý zisk zůstal téměř stabilní i přes tlak na marže Počet klientů KB se zvýšil o více než 21 000 na 1 647 000 Objem úvěrů poskytnutých zákazníkům Skupiny

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 Erste Bank dosáhla v roce čistého zisku v rekordní výši 712 mil. EUR Hlavní události (předběžné údaje) 1 Čistý úrokový výnos se zvýšil z 2 660,3 mil. EUR na 2 794,2

Více

Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za čtvrtletí 2016 (neauditované, IFRS)

Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za čtvrtletí 2016 (neauditované, IFRS) Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2016 (neauditované, IFRS) 4. listopadu 2016 Zrychlující růst úvěrů s vynikající kvalitou podpořen pozitivním makroekonomickým sentimentem 1-15

Více

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 31. srpna 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 14. března 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 14. března 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 14. března 2005 Erste Bank: Předběžné hospodářské výsledky za rok 2004 jsou úspěchem na všech frontách Předběžné výsledky roku 2004 jsou dalším významným mezníkem v hospodářském vývoji

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

2004 Pololetní zpráva. Česká spořitelna, a. s.

2004 Pololetní zpráva. Česká spořitelna, a. s. 2004 Pololetní zpráva Česká spořitelna, a. s. 2004 Pololetní zpráva Obsah Makroekonomický a tržní rámec pro podnikání České spořitelny v 1. pololetí 2004 02 Konsolidované hospodářské výsledky České spořitelny

Více

Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent

Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 20.3.2012 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více