Chov masných plemen skotu a výroba hovězího masa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chov masných plemen skotu a výroba hovězího masa"

Transkript

1 Chov masných plemen skotu a výroba hovězího masa Jindřich Kvapilík, VÚŢV, v.v.i., Uhříněves - základní ukazatele; - početní stavy; - ekonomické ukazatele; - KU masných plemen skotu; - SEUROP; - závěr.

2 Základní ukazatele - chov krav bez TPM a výroba hovězího masa; - ţivočišná produkce;

3 Na celkové produkci jatečného skotu v EU se podílí přibliţně: - dvěma třetinami chov masných krav; - jednou třetinou chov dojených krav. (Zjalic a kol. 2006).

4 tis. 180 Stavy krav bez TPM Pramen: ČSÚ

5 mld. Kč 70 Ţivočišná produkce v běţných cenách v ČR (mld. Kč) ,3 70,4 62,4 58,2 59,8 58,4 55,8 56,4 51,8 42,2 40, Pramen: ČSÚ

6 Niz Bel Kyp Dán Špa Něm Luc Itá Slvi Rak Irs V.B. Fin Fra Řec Švé Por Pol ČR Est Slve Lot Maď Rum Lit Bul EUR/ha zem. půdy Ţivočišná produkce v EU (EUR/ha, 2009) Pramen: Eurostat (2009)

7 Bel Niz Dán Něm Itá Fra Mal Irs Kyp Luc Fin Špa Švé Rak Slvi V.B. Por Maď ČR Slve Pol Lit Est Lot Bul Rum Platba z fondu EAGF (tis. Kč/ha zem. půdy, 2009) tis. Kč ,0 16,1 D 31/100 ČR 36/ ,4 9,8 9,2 9,0 8,9 8,1 7,2 7,0 6,9 6,7 6,6 6,4 6 5,5 5,4 5,2 4,4 4 4,1 3,6 3,3 2 2,3 1,8 1,6 1,2 1,1 0 Pramen: BMELV (2010), Eurostat (2009)

8 Výroba hovězíha masa v EU (kg na obyvatele, 2009) Irs Luc Rak Niz Bel Fra Dán Itá Svin Švé Ø EU Fin Něm V.B. Lit Špa Est Pol Por Lot ČR Rum Řec Mal Kyp Sven Maď Bul 3,7 3,6 3,2 3,0 2,9 10,6 10,5 9,6 9,0 7,4 7,2 5,9 17,5 17,4 16,2 15,7 15,4 13,9 13,7 13,5 13,1 26,1 24,3 23,9 23,5 23,1 30,3 116, Pramen: Faostat (2011). kg/obyvatele

9 Výroba hovězího masa v EU (2010, kg na ha zem. půdy) Niz Bel Mal Irs Luc Itá Slvi Rak Něm Fra V.B. Švé Dán Ø EU Fin Kyp Por Pol Špa ČR Lit Est Rum Lot Slve Řec Maď Bul 50,1 48,9 41,8 31,6 25,0 18,2 15,2 11,2 8,2 4,4 67,7 75,3 115,3 165,9 186,9 209, Pramen: Faostat (2011). kg/ha

10 Pol V.B. Kyp Mal Rak Švé Niz Irs Fra EU Ø Něm Bel Itá Řec Fin Lit Luc Slvi Dán Špa Lot Por ČR Maď Est Slve Bul Rum % 130 Výroba hovězího masa v EU v roce 2010 (%, 2004 = 100 %) Pramen: Eurostat (2011)

11 Pol Řec Niz Luc Slvi Lot Dán Fra Rak Něm ČR EU Ø Fin Por Irs Švé Est Bel Lit Maď V.B. Špa Kyp Itá Slve Bul Mal Rum 140 Stavy skotu a výroba hovězího masa v EU v roce 2010 (%, 2004 = 100 %) % stavy skotu hovězí maso 20 0 Pramen: Eurostat (2011)

12 Ohroţení zem. půdy vodní erozí v ČR Ohroţení eroze t/ha/rok zem.p. tis ha zem. p. % velmi slabé do 1,6 134,0 3 slabé 1,6 3, ,5 26 střední 3,1 4, ,9 25 silné 4,6 6,0 729,0 17 velmi silné 6,1 7,5 484,4 11 extrémní nad 7,5 782,6 18 celkem x 4 279,4 100 Pramen: MŽp (Poškození půd)

13 Irs V.B. Slvi Rak Por Luc Niz Špa Bul Bel Lot Fra Rum Řec Lit Něm Slve Itá Est ČR Pol Maď Švé Dán Fin Ky % Podíl TTP (%) z výměry zemědělské půdy v EU Pramen: Faostat (2011)

14 Vývoj početních stavů

15 Přepočet na dobytčí jednotky kráva a kůň = 1 DJ; ovce a koza = 0,15 DJ, ostatní skot nad 6 měsíců věku = 0,65 DJ.

16 DJ Stavy přežvýkavců a koní (DJ) a výměra TTP tis. ha přežvýkavci + koně (DJ) TTP Pramen: ČSÚ (2011)

17 DJ/ha TTP 3,5 Přežvýkavci a koně (DJ) na ha TTP v ČR 3,06 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,63 1,19 1,15 1,10 1,06 1,03 1,05 1,03 1,05 1,06 1,03 1,02 0,5 Pramen: ČSÚ (2011)

18 Stavy krav bez TPM v EU Ukaz. jedn. EU-15 EU-12 EU-27 kvóta tis. kusů ,0 894, ,4 % 92,5 7,5 100, tis. kusů ,4 440, ,7 % 96,4 3,6 100,0 Pramen: Eurostat (2011); NR 1782/2003.

19 Fra Špa V.B. Irs Něm Bel Por Itá Rak Švé ČR Řec Niz Pol Dán Maď Slvi Fin Slve Luc Rum Bul Lot Lit Est tis. kusů Stavy krav bez TPM (2010, tis. kusů) Pramen: Eurostat (2011)

20 Bel Irs Luc Fra Rak Por V.B. Špa Švé Itá Dán Něm Niz Fin Řec EU-15 EU-10 ČR 5,2 5,0 4,5 4,3 3,8 3,3 2,4 1,7 2,1 2,1 Kvóty krav bez TPM na 100 ha zem. půdy 28,9 26,3 14,1 12,9 11,8 11,3 9,8 8, krav/100 ha Pramen: Eurostat (20110); Faostat (2011).

21 Bel Dán Fra Irs Švé Luc Por Rak V.B. Itá Špa Něm Niz Řec EU-15 EU-10 ČR Kvóty krav bez TPM na 100 ha TTP 78,5 57,3 38,3 35,6 35,6 27,6 23,4 21,7 15,1 14,1 13,8 13,5 7,6 3,1 20,4 9,6 9, krav/100 ha Pramen: Eurostat (20110); Faostat (2011).

22 Niz ČR Luc Slve Špa Bel Švé Řec Něm Fra Por Fin V.B. Irs Lot Dán Slvi Rak Itá Maď Lit Pol EU-10 EU-15 % Vyuţití kvóty na krávy bez TPM (2010, %) Pramen: Faostat (2011)

23 Vybrané zahraniční a tuzemské ukazatele

24 Náklady chovu krav bez TPM (2010, Kč 1) /kus) odstav telat na 100 krav Ukazatel objemná krmiva jadrná krmiva, minerálie pracovní náklady PHM, energie, voda zapouštění, plem. výkony veter. výkony. léky ostatní poloţky náklady celkem Pramen: Die Wirtschaftlichkeit der Rindfleischproduktion (2010). 1) 1 = 24 Kč.

25 Příjmy z chovu krav bez TPM (2010, Kč 1) /kus) odstav telat na 100 krav Ukazatel prodej telat prodej jat. krav prodej vyřaz. jalovic trţby celkem prémie na podnik ekol. prémie (KULAP) prémie celkem příjmy celkem Pramen: Die Wirtschaftlichkeit der Rindfleischproduktion (2010) 1) 1 = 24 Kč.

26 Zisk z chovu krav bez TPM (2010, Kč 1) /kus) odstav telat na 100 krav Ukazatel trţby celkem (bez prémií) příjmy celkem náklady celkem zisk bez prémií zisk s prémiemi míra rent. (bez prémií, %) -46,2-34,6 míra rent. (s prémiemi, %) 20,1 31,4 Pramen: Die Wirtschaftlichkeit der Rindfleischproduktion (2010). 1) 1 = 24 Kč.

27 Vybrané ukazatele chovu krav bez TPM v Bavorsku (2006/07) Ukazatel jedn. konvenční ekologické podniků 14 9 n krav na podnik 22,7 22,4 narozeno telat na odchováno telat krav ztráty telat z nar. 3,6 3,9 % obměna stáda Pramen: Die wirtschaftliche Situation... (2008).

28 Vybrané ukazatele chovu krav bez TPM v Bavorsku (2006/07) Ukazatel jedn. konvenční ekologické podniků n 14 9 trţby za odst. Kč 1) trţby za odst za kus trţby za jalovice prémie za ekologii Kč 1) přímé platby na ha prémie + pp celk Pramen: Die wirtschaftliche Situation... (2008). 1) 1 = 24 Kč.

29 Základní systémy výkrmu jalovic Ukazatel intenz. (dokrm) extenzivní telata bez TPM doj., bez TPM jakost obj. krmiv vysoká dobrá jadrná krmiva kg 2, 0 4,0 (1,0 3,0) pastva ne ano stájový dokrm ne ano přírůstek g věk při poráţce měs. do poráţková hmotn. kg ) Pramen: Mit Färsenmast Geld verdienen. Landinfo (2010). 1) raná plemena (např. angus) cca 450 kg.

30 Ekonomické ukazatele výkrmu jalovic (Kč 1) /kus) Ukazatel intenzivní (900 g, 17 měs.) extenzivní (700 g, pastva) jat. jalovice (308 kg x 3 ) statková hnojiva tele (75 kg x 3,40 ) objemná krmiva jadrná krmiva, miner pracovní náklady ostatní poloţky náklady celkem zisk Pramen: Mit Färsenmast Geld verdienen. Landinfo (2010). 1) 1 = 24 Kč.

31 Ukazatele ke kalkulaci chovu krav bez TPM v Německu Ukazatel jedn. zimní obd. stáj zimní obd. venku výměra TTP ha/krávu 1,63 1,70 hustota zvířat DJ/ha TTP 0,85 0,80 produkce sušiny z TTP tun/ha/rok 3,5 3,5 roční obměna stáda % 13,5 12,0 ţivě nar. telat/100 krav kusů/rok prodej odst. telat/100 krav úhyny krav 3,5 2,0 ztráty telat (vč. mrtvě nar.) % 7,0 6,5 vyřazování mladého skotu 17,5 17,5 potřeba pracovního času hod./rok 23,6 18,2 krav na ošetřovatele kusů Pramen: WAßMUTH a kol. (2006)

32 Ukazatele chovu krav bez TPM v ČR Ukazatel jedn telat/100 krav kusů 79,5 80,8 80,2 80,4 nákl. na tele Kč/kg 96,43 95,56 99,05 100,91 cena zástavu Kč/kg 61,05 61,05 61,05 61,05 podpory (dotace) celk. Kč/kus Kč/kg 66,23 64,51 43,30 46,90 m bez dotací -36,7-36,1-38,4-39,5 % m s dotacemi 32,0 31,4 5,4 7,0 Pramen: Foltýn, I. Zedníčková, I.: Rentabilita zemědělských komodit. ÚZEI Praha, 2010.

33 Kontrola uţitkovosti (KU) masných plemen skotu v ČR

34 KU masných plemen (2009) - krav bez TPM celkem 160,3 tis.; - krav bez TPM v KU 22,3 tis. 13,9 %.

35 KU masných plemen (2009) - ţivě narozená telata celkem ţivě nar. telat na 100 krav 74,9 - věk při 1. otelení (měs.) 35 - délka mezidobí (dnů) mrtvě nar. telata (%) 4,8

36 g/kus a den 1200 Přír. hmotn. býčků v KU ve 210 dnech věku (2009) MS BM SA LI AA CH BA GS HE PI GA HI

37 1200 g 1000 Přír. hmotn. jaloviček v KU ve 210 dnech věku (2009) BM MS CH SA AA LI BA HE GS PI GA HI

38 SEUROP

39 Třídy za zmasilost a protučněnost JUT skotu Zmasilost Protučněnost třída hodnocení třída hodnocení S (1) nejvyšší 1 velmi slabá E (2) vynikající 2 slabá U (3) velmi dobrá 3 průměrná R (4) dobrá 4 silná O (5) průměrná 5 velmi silná P (6) špatná x x

40 Býci hodnocení systémem SEUROP (2004 aţ 2006) AA CH HE LI PI MS BA GA HI GS SA BM býků

41 jat. hm. kg 400 Hmotnost jatečných těl býků ( , v jat. hmotn.) BM CH SA BA MS LI AA GS PI HE GA HI

42 přír. g Přír. hmotn. jatečných býků ( , v jat. hmotn.) BM MS CH LI BA PI AA SA HE GS GA HI

43 třída za zmasilost 5 Zmasilost jat. těl býků ( , tř. S (1) aţ P (6)) ,93 3,54 3,66 3,71 3,73 3,76 3,77 3,93 3,94 4,05 4,27 4, BM BA PI CH LI GS MS AA HE SA GA HI

44 třída za protučněnost 2,5 Protučnělost jat. těl býků ( , tř. 1 aţ 5) 2,0 1,5 1,0 1,57 1,79 1,81 1,89 1,89 1,91 1,95 1,98 1,99 2,1 2,24 2,29 0,5 0,0 BM BA SA GA HI PI MS LI CH AA GS HE

45 5,0 Zmasil. a protučn. jat. těl býků ( , tř. 1 aţ 5 (6)) třída zmasilost protučněnost 4,81 4,0 3,54 3,66 3,71 3,73 3,76 3,77 3,93 3,94 4,05 4,27 3,0 2,0 2,93 1,57 1,79 1,91 1,99 1,98 2,24 1,95 2,1 2,29 1,81 1,89 1,89 1,0 BM BA PI CH LI GS MS. AA HE SA GA HI

46 Krávy hodnocené systémem SEUROP (2004 aţ 2006) CH HE AA LI MS PI BA GA GS SA BM HI krav

47 jat. hm. kg 400 Hmotnost jatečných těl krav ( , v jat. hmotn.) SA CH BA MS LI PI AA HE GS GA

48 100 Věk jat. krav při poráţce (2004 aţ 2006, měs.) měs ,2 Věj 87,6 87,2 86,1 84, ,9 78,3 78,0 72,4 59,0 50 MS HE SA GA PI BA CH LI AA GS

49 třída za zmasilost 4 Zmasilost jat. těl krav ( , tř. S (1) aţ P (6)) 3 2 3,2 3,6 3,6 1 1,8 2,2 2,2 2,2 2,3 2,4 2,7 0 SA MS BA PI CH GA GS LI HE AA

50 třída za protučněnost 3,0 Protučnělost jat. těl krav ( , tř. 1 aţ 5) 2,8 2,6 2,4 2,88 2,98 2,2 2,33 2,44 2,48 2,48 2,58 2,62 2,0 2,1 2,13 PI BA SA GS LI CH MS GA AA HE

51 4,0 Zmasil. a protučn. jat. těl krav ( , tř. 1 aţ 5 (6)) třída 3,5 zmasilost protučněnost 3,2 3,6 3,6 3,0 2,5 2,0 2,3 1,8 2,6 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,5 2,3 2,6 2,4 2,7 2,4 2,5 3,0 2,9 1,5 SA MS BA PI CH GA GS LI HE AA

52 Jalovice hodnocené systémem SEUROP (2004 aţ 2006) CH AA HE LI PI MS BA GA BM GS SA HI jalovic

53 jat. hm. kg 300 Hmotnost jatečných těl jalovic ( , v jat. hmotn.) BA LI CH MS AA PI HE GA

54 přír. g 400 Přír. hmotn. jalovic ( , v jat. hmotn.) AA LI BA CH PI MS HE GA

55 třída za zmasilost 4 Zmasilost jat. těl jalovic ( , tř. S (1) aţ P (6)) 3 2 2,92 2,95 3,13 3,22 3,31 3,31 3,58 3, PI BA LI CH AA MS GA HE

56 třída za protučněnost 3,0 Protučnělost jat. těl jalovic ( , tř. 1 aţ 5) 2,5 2,0 1,5 1,0 1,97 2,08 2,24 2,24 2,34 2,45 2,53 2,71 0,5 0,0 BA PI MS GA CH LI HE AA

57 4,0 Zmasil. a protučn. jat. těl jalovic ( , tř. 1 aţ 5 (6)) třída 3,5 zmasilost protučněnost 3,58 3,63 3,0 3,13 3,22 3,31 3,31 2,92 2,95 2,5 2,0 2,08 1,97 2,45 2,34 2,71 2,24 2,24 2,53 1,5 PI BA LI CH AA MS GA HE

58 jatečná hmotnost (kg) 325 Věk a hmotnost JUT krav (n = ) věk při poráţce (měs.)

59 zmasilost a protučnělost (třída) Věk, zmasilost a protučnělost JUT krav (n = ) 4,5 4,0 3,5 3,0 zmasilost JUT protučnělost JUT 2,5 2, věk při poráţce (měs.)

60 Spotřeba pracovního času na vyuţití TTP (hod./ha/rok) Metoda svaţitost pozemku (%) do aţ 50 nad 50 mulčování 1,25 1,43 5,0 seno 6,6 12,3 16,1 senáţ 7,4 10,5 14,4 výkrm skotu 18,0 28,0 28,0 výkrm jehňat 15,6 15,6 15,6 Leithold. a. a kol.: Pramen: An economic analysis (2011)

61 Náklady na vyuţití TTP ( /ha/rok) svaţitost pozemku (%) Metoda do aţ 50 nad 50 mulčování seno senáţ jalovice voli výkrm skotu výkrm jehňat Leithold. a. a kol.: Pramen: An economic analysis (2011)

62 Zisk při různém vyuţití TTP ( /ha/rok) svaţitost pozemku (%) Metoda do aţ 50 nad 50 mulčování seno senáţ jalovice voli výkrm skotu výkrm jehňat Leithold. a. a kol.: Pramen: An economic analysis (2011)

63 Závěr

64 Ekonomika chovu krav bez TPM hlavní faktory - odchov 90 aţ 95 telat na 100 krav a rok; - ztráty telat pod 5 % z narozených; - délka mezidobí kolem 365 dnů; - 1. otelení jalovic raných plemen ve věku 24 aţ 26 měsíců; - 1. otelení všech plemen co nejdříve po splnění chovného cíle; - roční obměna stáda krav v rozmezí 15 aţ 20 %; - účelné investice (minim. odpisů a nákladů na vybavení); - minimalizace všech nákladových poloţek; - optimální management a organizace práce; - ekologická produkce; - zapojení do dotovaných programů a projektů; - splnění podmínek pro max. prémie, příplatky a další dotace; - optimalizace zpeněţování;

65 Odhad přínosů opatření v chovu krav bez TPM (na krávu a rok) Ukazatel orientační přínos (Kč) průměr rozmezí sníţení nákladů na 10 MJ ME krmiv o 0,25 Kč zvýšení prodeje telat na 100 krav o pět prodlouţení odchovu telat o měsíc 1) sníţení věku při 1. otelení o měsíc zkrácení nevyhovující délky mezidobí o den zvýšení přírůstku telat o 100 g na den zvýšení hmotn. prodaných telat o 30 kg na kus zvýšení ceny prodaných telat o Kč na kus sníţení roční obměny stáda o 5 % sníţení spotřeby práce o 1 hod. na krávu a rok ) telata odchovávaná na pastvě a určené po odstavu k prodeji.

Vývoj a perspektivy chovu skotu v ČR po vstupu do EU

Vývoj a perspektivy chovu skotu v ČR po vstupu do EU Vývoj a perspektivy chovu skotu v ČR po vstupu do EU Jindřich Kvapilík, VÚŽV, v.v.i., Uhříněves Osnova: ČR a EU (základní data, kvóty, přímé platby) Vývoj hlavních agrárních ukazatelů (1990 až 2010) Zemědělská

Více

Ekonomické ukazatele výroby mléka. Jindřich Kvapilík VÚŽV Uhříněves, v.v.i.

Ekonomické ukazatele výroby mléka. Jindřich Kvapilík VÚŽV Uhříněves, v.v.i. Ekonomické ukazatele výroby mléka Jindřich Kvapilík VÚŽV Uhříněves, v.v.i. Několik základních ukazatelů mléka kg/krávu/rok Dojivost krav 8 000 7 500 7 000 Německo ČR Rakousko 7 634 7 281 6 500 6 000

Více

- úhyn - převod do starší kategorie

- úhyn - převod do starší kategorie OBRAT STÁDA vyjadřuje kvantitativní vztahy mezi jednotlivými kategoriemi a skupinami skotu stejný pro dojné a masné z obratu stáda je možné určit trvání pobytu a počet zvířat v jednotlivých kategoriích,

Více

Analýza růstové kapacity jalovic českého strakatého plemene skotu. Chládek, Andrýsek, Falta MENDELU

Analýza růstové kapacity jalovic českého strakatého plemene skotu. Chládek, Andrýsek, Falta MENDELU Analýza růstové kapacity jalovic českého strakatého plemene skotu Chládek, Andrýsek, Falta MENDELU Odchov jalovic základ úspěchu Při odchovu telat a jalovic si musíme uvědomit, že náklady na jejich odchov

Více

Ekonomické aspekty výkrmu býků

Ekonomické aspekty výkrmu býků Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha-Uhříněves Oddělení chovu skotu Ekonomické aspekty výkrmu býků Metodická příručka Jindřich Kvapilík Metodika byla vypracována v rámci řešení záměru MZe číslo

Více

Řízení stáda dojnic. pro zlepšení ekonomiky výroby mléka. Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc.

Řízení stáda dojnic. pro zlepšení ekonomiky výroby mléka. Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. Řízení stáda dojnic pro zlepšení ekonomiky výroby mléka Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha - Uhříněves Kde hledat možnosti zlepšení ekonomiky

Více

Význam chovu skotu BTPM pro obhospodařování luk a pastvin v ČR

Význam chovu skotu BTPM pro obhospodařování luk a pastvin v ČR Význam chovu skotu BTPM pro obhospodařování luk a pastvin v ČR Ing. Alois Kohoutek, CSc. 1) Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha 6 - Ruzyně, Výzkumná stanice Jevíčko, K. H. Borovského 461,

Více

Ekonomika výroby mléka a záněty mléčné žlázy krav

Ekonomika výroby mléka a záněty mléčné žlázy krav Ekonomika výroby mléka a záněty mléčné žlázy krav Jindřich Kvapilík Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha - Uhříněves Několik ukazatelů produkce mléka 1 Soběstačnost ve výrobě mléka v EU (%) %

Více

Využití plemenných hodnot v chovech masného skotu

Využití plemenných hodnot v chovech masného skotu Využití plemenných hodnot v chovech masného skotu Stavy krav a jalovic v letech 2015 a 2005 stavy dle ÚE celkem 70000 60000 69899 Krávy celkem 50000 40000 30000 34477 30374 26191 20000 10000 0 9712 774

Více

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce.

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. FarmProfit Ekonomický software pro zemědělce www.farmprofit.cz Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Přátelství 815 104 00 Praha Uhříněves Česká republika http://www.vuzv.cz Ing. Jan Syrůček tel.:

Více

Mastitidy a ekonomické ztráty

Mastitidy a ekonomické ztráty Mastitidy a ekonomické ztráty Jindřich Kvapilík Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha - Uhříněves Kráva buď dojí, nebo je zdravá (C. Brause, 2001) Mastitidy existují stejně dlouho jako krávy (J.

Více

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu Autoři: Ing. Daniel Bureš, Ph.D. Ing. Luděk Bartoň,

Více

Ekonomická hodnota užitkovosti

Ekonomická hodnota užitkovosti Ekonomická hodnota užitkovosti Topigs Norsvin Workshop 2016, Černá Hora Ondřej Kalina Co je důležité Důležité ukazatele Zlepšení zmasilosti o 1 % Snížení úhynu ve výkrmu o 1 % Snížení konverze ve výkrmu

Více

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce Ing. Jan Syrůček Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. tel.: +420 267 009 529 e-mail: syrucek.jan@vuzv.cz FarmProfit Ekonomický software na kalkulaci

Více

Tab. 3 Délka servis periody u skupin krav dojených jedenkrát a dvakrát denně Pramen

Tab. 3 Délka servis periody u skupin krav dojených jedenkrát a dvakrát denně Pramen Tab. 1 Rozdíly v produkci a složkách mléka při dojení krav dvakrát a jednou denně (%) Pramen výsledky mléko (%) tuk bílkoviny (1) 2002 vlastní -32 1) a -25 2) +0,06 1) a +0,26 2) (%) +0,15 1)2) (%) (2)

Více

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Prof.ing.Marie Čechová,CSc. Ing. Zdeněk Hadaš,Ph.D., Ing. Pavel Nevrkla,Ph.D. SOUČASNÁ SITUACE V CHOVU PRASAT Současnost Technologie

Více

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2015

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2015 Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2015 V roce 2015 byly sledovány v rámci každoročního monitoringu výroby mléka prováděného Výzkumným ústavem živočišné výroby výrobní a

Více

Masná produkce. Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD

Masná produkce. Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD Masná produkce Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD Masná užitkovost - ukazatelé:1. výkrmnost (přír.) 2. jatečná hodnota (výtěţ.,kval.) - alometrie růstu - růstová křivka - jatečná

Více

ROČENKA 2011 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE

ROČENKA 2011 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE ROČENKA 2011 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Českomoravská společnost chovatelů, a. s., Praha Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů

Více

Chov masného skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha

Chov masného skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Chov masného skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Chov krav bez tržní produkce mléka Cíl: Pastevní odchov zdravých telat od každé krávy s co nejmenšími náklady. Předpoklady: 1. Vhodné a

Více

Prof. Ing. Gustav Chládek, CSc

Prof. Ing. Gustav Chládek, CSc Výkrm býků do nižších porážkových hmotností Prof. Ing. Gustav Chládek, CSc Ústav chovu a šlechtění zvířat AF Mendelu v Brně Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního

Více

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce.

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. FarmProfit Ekonomický software pro zemědělce www.farmprofit.cz Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Přátelství 815 104 00 Praha Uhříněves Česká republika http://www.vuzv.cz Ing. Jan Syrůček tel.:

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Zootechnické aspekty chovu masného skotu

Zootechnické aspekty chovu masného skotu Zootechnické aspekty chovu masného skotu Strategie zakládání stáda František Louda Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Podnikatelský záměr obsahuje : strategické postupy všech prací ekonomickou rozvahu

Více

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák Success story - skot Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák 12.3.2015 ZAS Koloveč Chov skotu - plemeno Montbélliarde (cca 928 dojnic) - zaměřeno na: produkci mléka výkrm skotu prodej

Více

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha. Šlechtění masného skotu v ČR

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha. Šlechtění masného skotu v ČR Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Šlechtění masného skotu v ČR Testování a posuzování užitkových vlastností krav bez tržní produkce mléka KUMP Kontrola užitkovosti masných plemen KUMP zajišťují

Více

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 V roce 2014 byly sledovány v rámci každoročního monitoringu výroby mléka prováděného Výzkumným ústavem živočišné výroby výrobní a

Více

Produkce Bio Weide-Beef

Produkce Bio Weide-Beef Research Institute of Organic Agriculture Forschungsinstitut für biologischen Landbau Institut de recherche de l agriculture biologique Produkce Bio Weide-Beef Eric Meili, MSc Agriculture, ETH/SIA, eric.meili@fibl.org,

Více

Rozdíly mezi KZ a EZ

Rozdíly mezi KZ a EZ Chov zvířat v ekologickém zemědělství Rozdíly mezi KZ a EZ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd KONVENČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ 1.Upřednostňování kvantity 2.Ekonomická

Více

Ekonomické hodnoty znaků masného skotu

Ekonomické hodnoty znaků masného skotu Ekonomické hodnoty znaků masného skotu Krupa E., Wolfová M., Wolf, J., Krupová, Z. I Výzkumný Ústav Živočišné Výroby, v.v.i., Praha - Uhříněves Obsah přednášky Celková plemenná hodnota Co to je Ekonomická

Více

Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F.

Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F. Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F. ČZU v Praze, FAPPZ, Katedra speciální zootechniky Ukazatele kvality JUT nelze měřit přímo na živém

Více

1. Obsahy dusíku, fosforu a draslíku ve statkových hnojivech (uvedeno po odpočtu skladovacích ztrát, vztaženo k uvedenému obsahu sušiny)

1. Obsahy dusíku, fosforu a draslíku ve statkových hnojivech (uvedeno po odpočtu skladovacích ztrát, vztaženo k uvedenému obsahu sušiny) 1. Obsahy dusíku, fosforu a draslíku ve statkových hnojivech (uvedeno po odpočtu skladovacích ztrát, vztaženo k uvedenému obsahu sušiny) Statkové hnojivo Dusík (N) Fosfor (P 2 O 5 ) Průměrný obsah sušiny

Více

vlastností skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha

vlastností skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Testování a posuzování vlastností skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Dojený skot: Testování a posuzování užitkových vlastností Mléčná užitkovost Dojitelnost Plodnost Průběh porodů Růstová

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství

VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY,v.v.i Praha Uhříněves Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství VYUŽITÍ RŮSTOVÉHO POTENCIÁLU KANEČKŮ

Více

Jméno:... Akademický rok:...

Jméno:... Akademický rok:... P R O J E K T H N O J E N Í Jméno:... Akademický rok:... I. Zadání projektu č.:... Hon Výměra Půdní podmínky AZP (ppm) N min na Výnos č. ha jaře v t/ha BPEJ půdní půdní druh ph KCl P K ornici typ 1 2 3

Více

ROČENKA 2013 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE

ROČENKA 2013 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE ROČENKA 2013 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE 2014 Českomoravská společnost chovatelů, a. s., Praha Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz

Více

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce.

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. FarmProfit Ekonomický software pro zemědělce www.farmprofit.cz Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Přátelství 815 104 00 Praha Uhříněves Česká republika http://www.vuzv.cz Ing. Jan Syrůček tel.:

Více

ROČENKA 2012 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE

ROČENKA 2012 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE ROČENKA 2012 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE 2013 Českomoravská společnost chovatelů, a. s., Praha Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů

Více

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce.

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. FarmProfit Ekonomický software pro zemědělce www.farmprofit.cz Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Přátelství 815 104 00 Praha Uhříněves Česká republika http://www.vuzv.cz Ing. Jan Syrůček tel.:

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby u respondentů s podvojným účetnictvím

Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby u respondentů s podvojným účetnictvím Náklady - 2005 Tabulková část A - Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby Tabulka A1 Tabulka A2 Tabulka A3 Tabulka A4 Tabulka A5 Tabulka A6 Tabulka A7 Tabulka A8 Tabulka A9 Tabulka

Více

FADN CZ 2011 Jednotka Celkem

FADN CZ 2011 Jednotka Celkem Tabulka B1. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Polní výroba Počet podniků v souboru 98 230 54 34 416 Počet

Více

Certifikovaná metodika HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROBY MLÉKA

Certifikovaná metodika HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROBY MLÉKA VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves Certifikovaná metodika HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROBY MLÉKA Autor Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. Oponenti prof. Ing. Jan Frelich, CSc. Jihočeská

Více

Výroba mléka v roce 2012

Výroba mléka v roce 2012 Výroba mléka v roce 2012 Jindřich Kvapilík, 1 ; Jan Syrůček 1, Jiří Burdych 1,2 1 VÚŽV, v. v. i., Praha-Uhříněves, 2 VVS Verměřovice, s. r. o. Souhrn Přes mírný pokles stavů dojnic se v letech 2010 až

Více

Aktuální situace chovu ovcí v České republice Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Aktuální situace chovu ovcí v České republice Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Aktuální situace chovu ovcí v České republice Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Příspěvek analyzuje aktuální situaci v chovu ovcí a uvádí vývoj početních stavů ovcí, situaci v

Více

Tabulková část B - Standardní výstupy FADN EU - Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti

Tabulková část B - Standardní výstupy FADN EU - Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti Tabulková část B - Standardní výstupy FADN EU - Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti B1. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření Výrobní zaměření:

Více

Chov přežvýkavců a trvalé travní porosty

Chov přežvýkavců a trvalé travní porosty Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha 10 - Uhříněves Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha 6 - Ruzyně Chov přežvýkavců a trvalé travní porosty Uplatněná certifikovaná metodika pro praxi

Více

Chov hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014

Chov hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014 Chov hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014 K 31. 12. 2014 činil stav drůbeže v Plzeňském kraji 2 612 123 ks, což znamená zásadní meziroční nárůst o 34,1 %. Plzeňský kraj se nacházel na třetím

Více

Pastevní výkrm s remonty bez kukuřice a jadrného krmiva na trvalých travních porostech. Eric Meili, MSc Agr ETH / SIA

Pastevní výkrm s remonty bez kukuřice a jadrného krmiva na trvalých travních porostech. Eric Meili, MSc Agr ETH / SIA Pastevní výkrm s remonty bez kukuřice a jadrného krmiva na trvalých travních porostech Eric Meili, MSc Agr ETH / SIA Meilibeef chov remontů remonti jsou kříženci mléčných plemen x Limousine nebo Angus

Více

Chov krav bez TPM. Rámcové podmínky, produkční systémy, mléčná užitkovost, krmení, výsledky pokusů.

Chov krav bez TPM. Rámcové podmínky, produkční systémy, mléčná užitkovost, krmení, výsledky pokusů. Chov krav bez TPM Rámcové podmínky, produkční systémy, mléčná užitkovost, krmení, výsledky pokusů. Johann Häusler LFZ Raumberg-Gumpenstein, Institut für Nutztierwissenschaften Fachtag Mutterkuhhaltung,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013 Zemědělská společnost Vítějeves a.s. byla zapsána v Obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Hradci Králové dne 14. 6. 1996. Společnost má k 31. 12. 2013

Více

ROČENKA 2012 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE

ROČENKA 2012 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE ROČENKA 2012 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE 2013 Českomoravská společnost chovatelů, a. s., Praha Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů

Více

Genetické parametry a plemenná hodnota pro hodnocení JUT skotu systémem SEUROP

Genetické parametry a plemenná hodnota pro hodnocení JUT skotu systémem SEUROP Genetické parametry a plemenná hodnota pro hodnocení JUT skotu systémem SEUROP Ing. Zdeňka Veselá, Ph.D. vesela.zdenka@vuzv.cz Hodnocení jatečně upravených těl systémem SEUROP Hmotnost JUT Zmasilost 6

Více

MVDr. Miroslav Homola. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

MVDr. Miroslav Homola. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. MVDr. Miroslav Homola Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Krmení matek v období před otelením Příprava matky na otelení Vedení porodu hmotnost 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 měsíce březosti

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR HRUBÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE (mil. Kč, stálé ceny r. 1989, ČSÚ) Celkem Rostlinná produkce Živočišná produkce 1936 80.946 42.501 38.444

Více

2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky)

2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky) 2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky) Tabulková část Tab. A1/01 Pšenice ozimá Tab. A1/02 Žito Tab. A1/03 Ječmen jarní Tab. A1/04 Oves Tab. A1/05 Tritikále

Více

R O Č E N K A CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE. Hlavní výsledky a ukazatele za rok 2007

R O Č E N K A CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE. Hlavní výsledky a ukazatele za rok 2007 Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR Český svaz chovatelů masného skotu R O Č E N K A CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE Hlavní

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd VÝVOJ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR 2014 4023 494 405 11,70 1990 1991 1992

Více

Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat

Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat Ivo Vyskočil B 21-75 Obsah Obsah...1 1 Zadání...2 2 Obrat stáda...2 3 Zimní krmné dávky...3 3.1 Dojnice...3

Více

Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá

Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá 2. 5. Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá Zemědělství 1. čtvrtletí V prvním čtvrtletí bylo vyrobeno 109 577 tun masa (meziročně +0,6 %), z toho hovězího masa 17 933 tun

Více

Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu

Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu Zdeňka Veselá Oddělení šlechtění hospodářských zvířat VÚŽV 25.9.2012, Skalský Dvůr INTERBEEF Příklady genetického hodnocení masného skotu v některých členských

Více

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU 57 S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU V průběhu celého roku 2005 se i nadále měnilo složení stáda skotu, nejen

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

R O Č E N K A CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE. Hlavní výsledky a ukazatele za rok 2006

R O Č E N K A CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE. Hlavní výsledky a ukazatele za rok 2006 Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů holštýnského skotu Český svaz chovatelů masného skotu R O Č E N K A CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE Hlavní výsledky

Více

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA SKOT - HOVĚZÍ MASO

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA SKOT - HOVĚZÍ MASO SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA SKOT - HOVĚZÍ MASO PROSINEC 2015 ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: Český statistický úřad Evropská komise Eurostat Generální ředitelství cel MF ČR Ministerstvo zemědělství

Více

AGRITECH SCIENCE, 13

AGRITECH SCIENCE, 13 EKONOMIKA VÝKRMU JATEČNÝCH BÝKŮ MLÉČNÉHO A KOMBINOVANÉHO UŽITKOVÉHO TYPU THE ECONOMICS OF FATTENING SLAUGHTER BULLS WITH FOCUS ON THE MILK AND THE COMBINATION PRODUCTION TYPE P. Kopeček Agrovýzkum Rapotín

Více

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus 1. Historie a základní charakteristika plemene Domovem jednoho z nejrozšířenějších masných plemen skotu na světě je severovýchodní Skotsko. Již na počátku 18.

Více

Jakost Bio Weide-Beef

Jakost Bio Weide-Beef Research Institute of Organic Agriculture Forschungsinstitut für biologischen Landbau Institut de recherche de l agriculture biologique Jakost Bio Weide-Beef Eric Meili, MSc Agriculture, ETH/SIA, eric.meili@fibl.org,

Více

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena M e t o d i k a kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena Kontrola masné užitkovosti se provádí: 1) staniční metodou a) v odchovnách plemenných býků

Více

Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou

Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou 31. 10. 2013 Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou Zemědělství 3. čtvrtletí 2013 Ve 3. čtvrtletí 2013 bylo vyrobeno 112 995 tun masa (meziročně +0,4 %), z toho 15 815 tun hovězího (+1,4 %),

Více

Šlechtitelský program plemene parthenaise

Šlechtitelský program plemene parthenaise Šlechtitelský program plemene parthenaise 1. Historie a základní charakteristika plemene Původním domovem plemene parthenaise je oblast středozápadní Francie, ale největšího rozvoje se mu dostalo na severozápadě.

Více

Šlechtitelský program plemene highland

Šlechtitelský program plemene highland Šlechtitelský program plemene highland 1. Charakteristika a historie plemene Highland, neboli skotský náhorní skot, pochází z oblastí severozápadní skotské vysočiny a centrálního Skotska. Toto plemeno

Více

Masná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Masná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Masná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Highland plemeno malého tělesného rámce tzv. ekologické plemeno podhorské a horské oblasti nízká intenzita, celoročně venku, pochází

Více

Ing. Marek Bjelka Ph.D., MVDr. Miroslav Homola Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín marek.bjelka@vuchs.cz

Ing. Marek Bjelka Ph.D., MVDr. Miroslav Homola Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín marek.bjelka@vuchs.cz Praktické skúsenosti s reprodukciou a odchovom teliat v stádach dojčiacich kráv Ing. Marek Bjelka Ph.D., MVDr. Miroslav Homola Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín marek.bjelka@vuchs.cz cz Nitra 29.11.2007

Více

Bio v regionu Moravskoslezského kraje

Bio v regionu Moravskoslezského kraje Bio v regionu Moravskoslezského kraje Ing. Andrea Hrabalová, externí konzultant ČTPEZ 22. listopadu 2016, Opava Moravskoslezský kraj a ekologické zemědělství Moravskoslezský kraj třetí nejlidnatější kraj

Více

EFEKTIVNOST CHOVU MASNÉHO SKOTU THE EFFICIENCY OF BEEF CATTLE PRODUCTION. Zdeňka Kroupová, Michal Malý

EFEKTIVNOST CHOVU MASNÉHO SKOTU THE EFFICIENCY OF BEEF CATTLE PRODUCTION. Zdeňka Kroupová, Michal Malý EFEKTIVNOST CHOVU MASNÉHO SKOTU THE EFFICIENCY OF BEEF CATTLE PRODUCTION Zdeňka Kroupová, Michal Malý Anotace: Příspěvek je zaměřen na analýzu ekonomické efektivnosti v chovu masného skotu, přičemž součástí

Více

Ekonomika chovu masného skotu / ekologickém a konvenčním režimu

Ekonomika chovu masného skotu / ekologickém a konvenčním režimu Masný skot Ekonomika chovu masného skotu / ekologickém a konvenčním režimu Ú v o d n í č á s t t e x t u s ro v n á v á v ý v o j s ta v ů m a s n é h o s k o tu v e k o lo g ic k ý c h a k o n v e n č

Více

KALKULACE EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ V CHOVU SKOTU

KALKULACE EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ V CHOVU SKOTU VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves Jan Syrůček a kol. KALKULACE EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ V CHOVU SKOTU 2017 CERTIFIKOVANÁ METODIKA ISBN: 978-80-7403-162-5 CERTIFIKOVANÁ METODIKA KALKULACE

Více

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 P. Kopeček Agrovýzkum Rapotín s.r.o. ABSTRACT Periodical data on costs, producer prices and profitability of milk production from 2001

Více

ROČENKA 2014 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE

ROČENKA 2014 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE ROČENKA 2014 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE 2015 skot rocenka 2014 obalka 1-4.indd 1 29.6.2015 15:10:59 Českomoravská společnost chovatelů, a. s., Praha Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves

Více

Šlechtitelský program plemene limousine

Šlechtitelský program plemene limousine Šlechtitelský program plemene limousine 1. Historie chovu plemene limousine Plemeno vzniklo v limousinské oblasti jihozápadní Francie.Tato oblast je klimaticky poměrně drsná, nadmořská výška dosahuje až

Více

Provozní ukazatele výroby mléka za rok 2014 J. Kvapilík, J. Syrůček, J. Burdych, VÚŽV, v. v. i., Praha-Uhříněves, VVS Verměřovice, s. r. o.

Provozní ukazatele výroby mléka za rok 2014 J. Kvapilík, J. Syrůček, J. Burdych, VÚŽV, v. v. i., Praha-Uhříněves, VVS Verměřovice, s. r. o. Provozní ukazatele výroby mléka za rok 2014 J. Kvapilík, J. Syrůček, J. Burdych, VÚŽV, v. v. i., Praha-Uhříněves, VVS Verměřovice, s. r. o. Souhrn V roce 2014 dosáhla průměrná dojivost na krávu u souboru

Více

O hospodaření společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o. Za rok 2013

O hospodaření společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o. Za rok 2013 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O hospodaření společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o. Za rok 2013 Červen 2014 Předkládá : Ing. Tomáš Kysilka jednatel společnosti 1 I. Charakteristika společnosti Společnost

Více

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA 15. Ročník XVIII., čtrnáctideník, 29. 4. 2014 16. týden 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 594, fax: 222 871 591 e-mail: tis.maso@szif.cz ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA Vývoj cen:

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50 Obsah ÚVOD 10 1 OBECNÉ ZÁKLADY CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 11 1.1 Chov hospodářských zvířat v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství 11 1.2 Domestikace hospodářských zvířat 12 1.2.1 Průběh domestikace

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Vývoj ekologického zemědělství v ČR ČR: -počet zem. podniků cca 47tis.

Více

Selekční indexy v praxi. Josef Kučera

Selekční indexy v praxi. Josef Kučera Selekční indexy v praxi Josef Kučera Selekce Cílem selekce je výběr zvířat k produkci potomstva pro obměnu stáda nebo v celé populaci k produkci další generace zvířat na všech úrovních šlechdtelského programu

Více

CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM

CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM Partnerské sítě mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky chovu skotu CZ.1.07/2.4.00/31.0037 CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM 1. Historie chovu masného skotu v

Více

Seznam příloh. Příloha 1. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro intenzivní hospodářský systém... 2

Seznam příloh. Příloha 1. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro intenzivní hospodářský systém... 2 Seznam příloh Příloha 1. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro intenzivní hospodářský systém... 2 Příloha 2. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro smíšený hospodářský systém... 5 Příloha 3. Dotazník...

Více

Problémy a výzvy III. posílení účinnosti využití zdrojů v chovech zvířat při kontinuálním zvyšování podmínek pohody zvířat a ochraně vod a ovzduší

Problémy a výzvy III. posílení účinnosti využití zdrojů v chovech zvířat při kontinuálním zvyšování podmínek pohody zvířat a ochraně vod a ovzduší Problémy a výzvy III. posílení účinnosti využití zdrojů v chovech zvířat při kontinuálním zvyšování podmínek pohody zvířat a ochraně vod a ovzduší 2.1. Co je skutečným problémem, na který má politika v

Více

2. Základní ukazatele agrárního sektoru a chovu skotu v ČR

2. Základní ukazatele agrárního sektoru a chovu skotu v ČR 1. Úvod Rok 2005 byl prvním celým kalendářním rokem členství České republiky v Evropské unii. Proto lze zhodnotit první výsledky a zkušenosti podnikání v rámci společné zemědělské politiky a porovnat očekávání

Více

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena M e t o d i k a kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena Kontrola masné užitkovosti se provádí: 1) staniční metodou a) v odchovných zařízeních plemenných

Více

Větrný Jeníkov. 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR

Větrný Jeníkov. 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR Větrný Jeníkov 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR AK ČR PK ČR ZS ČR Konsorcium nevládních organizací k SZP Velké zemědělské a potravinářské podniky Smlouva s BXL ( Praha + Brusel

Více

SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku

SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku Praha 1.8. 2011 - Jedna z důležitých činností, kterou SZIF zajišťuje, a která vyplývá z Evropské legislativy, je zpracování

Více

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky)

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) 2011 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) Tabulková část Tab. A1/01 Tab. A1/02 Tab. A1/03 Tab. A1/04 Tab. A1/05 Tab. A1/06 Tab. A1/07 Tab. A1/08 Tab. A1/09 Tab.

Více

Vývoj reformy SZP 2014-2020

Vývoj reformy SZP 2014-2020 Vývoj reformy SZP 2014-2020 10. května 2012, Větrný Jeníkov Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Reforma SZP Současný stav dotací do skotu Odhad vývoje dotací v období 2014-2020 Aktuální

Více

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada SZP 23.10.2014 Větrný Jeníkov Bohumil Belada Základní platba ČR - 130 euro / ha = 3.510 Kč / ha Nad 150 tis. euro na IČO za rok podléhá 5% degresi, Do 1.150 ha žádné snížení, nad tuto výměru snížení na

Více