PRAVIDLA LEŠTĚNKY AMK IVAŇ PRO ROK 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA LEŠTĚNKY AMK IVAŇ PRO ROK 2015"

Transkript

1 PRAVIDLA LEŠTĚNKY AMK IVAŇ PRO ROK ČLÁNEK - AUTOMOBIL Do soutěže může být přihlášen automobil dle následujícího rozdělení, který splňuje níže uvedené podmínky (musí být vybaven): Rozdělení dle jednotlivých kategorií: Stíhačky - bez omezení obsahu (kategorie bude vyhlášena pouze při obsazení více než třemi jezdkyněmi, v opačném případě bude kategorie sloučena s kategorií do 1300ccm, ve které bude také hodnocena) do 1300 ccm (jezdci od 18-ti let + jezdci od 16-ti do 18-ti let s písemným souhlasem zákonného zástupce) do 1600 ccm (jezdci od 18-ti let) nad 1600 ccm (jezdci od 18-ti let) 4X4 (jezdci od 18-ti let) 1.1 U vozidel kategorie leštěnky : - se rozumí sériově vyráběné vozidlo bez sportovních úprav - nesmí být použitý jiný, než identický motor a karburátor a musí být umístěn v původním místě, - u vozidel s turbodmychadlem bude pro přepočet zjištění obsahu motoru použit koeficient 1,4 - musí být akumulátor připojen pevně ke karoserii v původním úchytu, - musí zůstat sériové nápravy z daného typu vozidla, je možno použití nových tlumičů, - musí být zachována původní sériová převodová skříň s diferenciálem bez úprav, - musí být zachovány všechny pevné a konstrukční části karoserie vozidla, nesmí být provedeno odlehčení na skeletu, nápravách, brzdovém pedálu a jiných důležitých nosných částech karoserie, - z karoserie vozidla ani z jiných vnějších částí nesmí vyčnívat žádné ostré předměty ani ostré hrany. Vozidlo musí mít odstraněno tažné zařízení, - vozidla s hnanou zadní nápravou musí být vybavena účinnými zástěrkami, - může být namontován vnitřní ochranný rám s příhradovou konstrukcí, pevně uchycený ke karoserii vozu přivařením nebo šroubovými spoji, zhotoveným z vhodných pevnostních trubek z konstrukční oceli nebo sportovním homologovaným rámem. Ochranný rám nesmí přesahovat obrys vozidla, musí být umístěn za hlavou jezdce ve výšce stropu a kolem obou předních sloupků. Rám v podélném nebo příčném směru musí být z jednoho celistvého kusu trubky. V prostoru možného kontaktu s jezdcovou přilbou musí být opatřen měkkou vrstvou materiálu tak, aby nemohlo dojít k prasknutí přilby, - musí být použita originální palivová nádrž v původním umístění včetně umístění přívodních potrubí, - chladič může být přemístěn do zadní části vozu v případě oddělení od prostoru řidiče přepážkou zabraňující potřísnění jezdce horkými kapalinami, - nesmí z karoserie vozidla ani z jiných vnějších částí vyčnívat žádné ostré předměty ani ostré hrany, - musí být vpředu i vzadu dobře přístupné tažné oko označené rovnou červenou šipkou, - interiér vozidla může být odstraněn, v prostoru řidiče tím ovšem nesmí vzniknout žádné ostré hrany, - musí být použitá pevná sedačka řidiče s hlavovou opěrkou. Sedačka musí být sériová nebo sportovní, pevně ukotvená. Sedačky vlastní výroby nejsou přípustné, ostatní sedačky ve vozidle mohou být demontovány, - musí být vybaveno funkčními bezpečnostními pásy buď originálními, nebo sportovními - je zakázáno použití alternativního pohonu (PB) a jakýchkoliv jiných tlakových nádob, - musí být funkční brzdové osvětlení originální nebo dodatečně montované na zřetelně viditelném místě, - musí být účinný brzdový systémem s účinnou parkovací brzdou na původním místě, - kola nesmí přesahovat obrys vozidla, pneumatiky a disky kol mohou mít jakýkoliv rozměr a sportovní charakter, určená pro osobní automobil, - musí být originálním sloupek řízení s původním nebo sportovním volantem sériové výroby, včetně zachování originální palubní desky, - čelní sklo a skla v předních dveřích mohou být nahrazena ocelovým pletivem nebo ocelovou ochranou mříží o max. rozměru ok 2x2 cm a min. průměru drátu 2 mm. Originální sklo ve dveřích řidiče musí být podlepeno bezpečnostní fólií nebo průhlednou lepící páskou, - musí být skleněné střešní okno podlepeno bezpečnostní folií nebo odstraněno a nahrazeno přivařeným plechem, - musí být zajištění kapot motorového příp. zavazadlového prostoru v originálním provedení, nebo pouze čepy s pojistkami, - musí být zachovány všechny dveře daného typu vozidla, dveře řidiče i spolujezdce otevíratelné zvenku i zevnitř vozu, ze dveří je zakázáno odstraňovat výztuhy a konstrukční prvky, - účastník musí mít plachtu min. rozměru 3 x 5 m, která bude pod vozidlem v parkovišti závodních vozidel. Z vozidla NESMÍ být patrný žádný únik provozních kapalin, Vozidlo, které nesplňuje požadavky přejímací komise, nebude k závodu připuštěno, avšak odstraní-li soutěžící závady v čase stanoveném pro technické přejímky, může vozidlo opětovně přistavit. Vozidla, která budou mít takové sportovní úpravy, které se neslučují s těmito pravidly budou zařazena do kategorie HOBY, ale pouze v případě, že budou splňovat kriteria pro danou kategorii. Jinak budou ze závodu vyloučena.

2 2. ČLÁNEK - JEZDEC Jezdec musí splňovat následující podmínky: 2.2 Věk minimálně 18let(mimo vyjímky v kategorii do 1300ccm), platný občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny (vše předloží při technické přejímce). 2.3 Zaplacené startovné. 2.4 Dobrý zdravotní stav. 2.5 Prohlášení jezdce - revers o účasti na vlastní nebezpečí. 2.6 Za jezdce mladší 18-ti let předkládá příslušná prohlášení a doklady jeho zákonný zástupce, který se prokáže občanským průkazem a spolupodepíše revers. 2.7 Jezdec nesmí před ani během závodů používat alkoholické nápoje ani jiné prostředky, které by mohli snížit jeho schopnost k řízení vozidla. Pokud se jezdec odmítne podrobit dechové zkoušce, nebo tato bude pozitivní, bude ze závodu diskvalifikován/vyloučen. 2.8 Doprovod jezdce se zúčastňuje závodů na vlastní odpovědnost a riziko. 2.9 Jezdec je plně odpovědný i za svůj doprovod a mechaniky, obzvláště za požívání alkoholických nápojů a nevhodné chování vůči pořadatelům a ostatním účastníkům a návštěvníkům. V případě pohybu osob z jeho doprovodu mimo vyznačené zóny v průběhu jízdy bude jezdec ze závodu vyloučen bez nároku na návrat startovného Mít oděv chránící celou část těla (kombinéza nesmí být silonová, případně mastná nebo znečištěná od jiných kapalin podporujících hoření), motoristickou přilbu schváleného typu a rukavice U vozidla bez čelního skla musí mít štít přilby, nebo motoristické brýle Řídit se ustanovením těchto předpisů a bezvýhradně je dodržovat Jezdec (jezdci) je povinen respektovat pravidla těchto závodů Jezdcům se zakazuje svévolné vjíždění na závodní okruh a zkoušení jinde, než k tomu účelu vyhrazeném prostoru, bez svolení pořadatele. Jezdec je doprovázen do depa pouze jediným doprovodným vozem ostatní musí být odstavena na parkovišti pro návštěvníky Každý jezdec může v závodě použít jen jedno vozidlo v dané objemové kubatuře. O změnu vozidla může jezdec požádat ředitele závodu pouze po první rozjížďce a to jen za stejný typ nebo slabší. Pozdější výměna během již probíhajícího závodu není přípustná Jezdec je povinen podrobit svoje vozidlo jakékoliv kontrole organizátorem, a to i v průběhu celého závodu. Při této kontrole je přítomen jezdec a jeden mechanik z jeho týmu(stačí jeden ze jmenovaných). V případě narušování této kontroly další osobou z týmu jezdce bude dotyčný jezdec ze závodu diskvalifikován Mimo závodní dráhu je jezdec povinen jet rychlostí max. 5km/hod (rychlost chůze) V celém závodě je ZAKÁZÁNO vypouštění všech ropných produktů, jejich únik je každý účastník povinen neprodleně nahlásit pořadateli. Jezdec je povinen používat vanu nebo plachtu při parkování závodního vozidla v depu. V případě nedodržení bude jezdec vyloučen z rozjížďky nebo diskvalifikován ze závodu. Úmyslné vypouštění ropných produktů bude trestáno pokutou ve výši ,-Kč. Účastník, který se takového přestupku dopustí je povinen uhradit veškeré náklady spojené s odstraněním a nadále je vyloučen z celého seriálu závodů Po ukončení závodu je jezdec POVINEN po sobě uklidit prostor v parkovišti závodních vozidel Jezdec a dva členové jeho doprovodu jsou osvobozeni od placení vstupného (3 osoby) Pod jedním startovním číslem v závodě i seriálu může být registrován pouze jeden jezdec. V případě střídání dvou jezdců v jedné divizi platí se startovné 1.500,-Kč a finále se účastní ten, na kterého je vozidlo v daném závodě registrováno, tomu se i připisují konečné body. V případě porušení tohoto pravidla jsou jezdci z tohoto závodu diskvalifikováni. Jen při demoličním závodu může startovat jezdec i bez čísla, musí však mít podepsán revers. Pokud se jezdec zúčastní jen demoličního závodu platí startovné 500,-Kč Jízda se spolujezdcem není přípustná Jezdec může v závodě startovat ve více divizích. Auto, se kterým bude startovat, musí splňovat podmínky pro danou divizi. Startovné, za každou divizi, se platí v plné výši Jezdec si může sundat přilbu až po zastavení v depu. Pokud zastaví na trati, tak až v diváckém prostoru. Pokud jezdec toto ustanovení poruší, může být vyloučen ze závodu nebo pokutován do výše 5000,- Kč pořadatelem závodu.

3 3. ČLÁNEK - PŘIHLÁŠKY 3.1 Přihlásit se k závodu je nutné do neděle hod. před datem závodu přihlašovacím formulářem, em nebo telefonem panu Josefu Růžičkovi. V tomto případě je základní startovné. Při pozdějším přihlášení k závodu bude jezdec platit zvýšené startovné. Pokud do neděle hod. před datem závodu budou v kategorii nahlášeni méně než 4jezdci, bude v kategorii zajištěn pohár pouze pro 1.místo. Na pozdější přihlášky nebude brán v tomto ohledu zřetel. Před každým jednotlivým závodem se jezdec musí přihlásit k závodu sám, jestliže splňuje výše a následně uvedená kritéria. Přihláška musí obsahovat všechny potřebné náležitosti. Přihláška k závodu nebo závodům je považována závaznou a od jejich počtu k jednotlivým závodům se odvozuje hodnotící klíč. Za skutečnosti uvedené v přihlášce odpovídá jezdec nebo jeho zákonný zástupce, má-li startující pochybnost o nesplnění podmínek, může podat protest, kdy náklady spojené s otevřením pochybností jdou k jeho tíži, neprokáže-li se provinění. Startovné se platí v den závodu. Pokud bude k závodu přihlášeno méně, jak 30 jezdců bude zvýšené startovné, nebo budou závody zrušeny. Informaci k tomu podá v pondělí před závodem pan Růžička.

4 4. ČLÁNEK - STARTOVNÉ 4.1 Základní startovné je ve výši 1000,- Kč (při přihlášení do neděle hod. víkend před závodem) zvýšené startovné je ve výši 1300,- Kč (při přihlášení do zahájení tech.přejímek v den závodu) zvýšené startovné je ve výši 1500,- Kč (při přihlášení po zahájení tech.přejímek v den závodu) 4.2 Diskvalifikovanému nebo vyloučenému jezdci nebude startovné vráceno, ani jeho část. 4.3 Při samovolném odstoupení jezdce ze závodu nebude rovněž startovné vráceno. O vrácení startovného rozhoduje vždy pořadatel závodu. Vozidla, která se dostaví pozdě, budou ve všech rozjížďkách startovat z konce roštu, pokud ředitel závodu nerozhodne jinak. Tento poplatek se neplatí, pokud jezdec informoval pořadatele o svém zdržení předem(porucha auta apod.). 5. ČLÁNEK - PRAVIDLA JÍZDY 5.1 STARTY Předčasný start znamená opakování stratu s tím, že jezdec, který předčasně vystartoval, je napomenut. Při opakovaném předčasném startu téhož jezdce je přesunut do poslední řady. V případě poruchy některého startujícího vozidla se může na povolení ředitele pozdržet start. O délce pozdržení startu rozhoduje ředitel. Po uplynutí tohoto limitu je rozjížďka odstartována. Jezdec, který se na start nedostavil, je pro tuto rozjížďku diskvalifikován. Do prostoru startu najíždí jezdci již v průběhu předchozí rozjížďky. Mohou k tomu, mimo rozpisu, být vyzváni rozhlasem. Nedostaví-li se jezdec na start ani na opětovné vyzvání bude jízda odstartována bez něj. Jezdec se poté již do jízdy nesmí zařadit Start je na rožnutá zelená světla semaforu. 5.2 JÍZDA Je zakázáno narážení, křížení soupeře, vytlačování z trati a bránění v předjetí Jezdec, jezdící o kolo zpět, je povinen umožnit předjetí V případě poruchy vozidla v průběhu závodu je jezdec povinen odstavit vozidlo ke kraji trati a za zvýšené opatrnosti toto opustit. Podobně je tomu i po havárii. V žádném případě však nesmí na trati své vozidlo opravovat (vztahuje se i na doprovod). Při nedodržení tohoto ustanovení je jezdec diskvalifikován z celého závodu V případě havárie je ředitel závodu oprávněn přerušit závod dle její závažnosti, v případě převrácení auta nebo poranění jezdce může pokyn k zastavení závodu vydat i traťový komisař z příslušného úseku Pokyn k zastavení závodu nebo rozjížďky může vydat organizátor, ředitel závodu nebo traťový komisař i v případě porušení vyznačených bezpečnostních zón kýmkoli z řad diváků nebo doprovodu jezdů v průběhu závodu Při jízdě je jezdec povinen být připoután funkčním bezpečnostním pásem(doporučuje se minimálně čtyřbodovým bezpečnostním pásem) a mít řádně připevněnou ochranou přilbu, v případě přední mříže mít sklopený ochranný štít přilby. Zkušební jízdy na přilehlých cestách a pozemcích či depu jsou zakázány Jezdec musí mít na startu každé jízdy čistá a čitelná čísla tabulka světlé barvy formátu minimálně A4 umístěné na střed střechy vozidla rovnoběžně se směrem jízdy s černými čísly. Pokud toto označení na vozidle nebude, nebude jezdec v příslušné jízdě hodnocen. 5.3 VLAJKOVÁ SIGNALIZACE Zelená vlajka příprava ke startu Žlutá vlajka v klidu vyvěšená" - stojící vozidlo - omezený průjezd, zákaz předjíždění v daném úseku až za incident. Žlutá vlajka v pohybu mávající" - podstatně zúžený průjezd (dvě a více aut), převrácené vozidlo, příp. osoby na trati, nebezpečí na trati, zákaz předjíždění v daném úseku až za incident. Dvě žluté vlajky v pohybu mávající - špatně průjezdná trať, osoby na trati, zvýšené nebezpečí, být připraven k zastavení v tomto úseku, zákaz předjíždění v daném úseku až za incident. Červená vlajka - zastavení závodu, okamžitě zpomalit, zákaz předjíždění. Modrá vlajka - umožnit předjetí o kolo. Černobílá vlajka - napomenutí jezdce. Černá vlajka - vyloučení jezdce z rozjížďky, při neuposlechnutí diskvalifikace ze závodu. Šachovnicová vlajka cíl.

5 5.4 POSTIHY JEZDCŮ Předčasný start napomenutí posun do poslední řady startovního roštu vyloučení z dané rozjížďky Nesportovní a agresivní způsob jízdy (dle závažnosti): napomenutí posunutí o jedno místo zpět v pořadí rozjížďky vyloučení(diskvalifikace) z dané rozjížďky posunutí o jedno místo zpět ve finále diskvalifikace ze závodu Neuposlechnutí vlajkové signalizace a pokynů rozhodčích dle závažnosti: napomenutí posunutí o jedno místo zpět v pořadí rozjížďky vyloučení(diskvalifikace) z dané rozjížďky posunutí o jedno místo zpět ve finále diskvalifikace ze závodu Urážky činovníků závodu - nevhodné chování jezdce nebo jeho doprovodu: diskvalifikace a vyloučení ze závodu diskvalifikace a vyloučení do konce sezony Otevřená kapota dveře: jezdec je povinen opustit trať vyloučení z dané rozjížďky Odmítnutí kontroly obsahu motoru: diskvalifikace ze závodu Zjištění vyššího obsahu motoru: diskvalifikace do konce sezóny Nedovolené opravy v průběhu jízdy: diskvalifikace z dané jízdy 6. ČLÁNEK - HODNOCENÍ Závod se sestává ze tří kvalifikačních rozjížděk, do kterých jsou jezdci losováni počítačem. Kvalifikační rozjížďky se jedou na 5 kol (pokud není stanoveno jinak), se vzrůstajícím bodovým ohodnocením. Pokud bude startovat v dané divizi více jak 10 vozidel, bude puštěno na start finálové jízdy prvních 10 vozů v pořadí. Pokud z nich někdo nenastoupí do finálové jízdy, bude nahrazen dalším v pořadí. Postavení ve finále je dle součtu bodů ve kvalifikačních rozjížďkách. Finále se jede na 7 kol (pokud není stanoveno jinak) V případě malého počtu jezdců mohou být jízdy divizí sloučeny. Hodnoceny budou samostatně.

6 6.2 Hodnocení závodu: Celkové umístění je dáno umístěním ve finálové jízdě, pořadí pro start ve finálové jízdě určuje konečné pořadí jezdců po dokončení všech rozjížděk daného závodu. Umístění ve finálové jízdě je podle pořadí průjezdu cílem, další dle počtu odjetých kol - to stejné platí pro rozjížďky. Vozidlu, které nedojede rozjížďku, nebo finálovou jízdu bude určeno pořadí dle počtu ujetých kol v dané jízdě, v případě finálové jízdy toto vozidlo dostává přiděleny celkové body za závod, avšak při umístění do 3místa nemá nárok na pohár v daném závodu. V případě přerušení rozjížďky nebo finále se postupuje následovně: - při přerušení jízdy do první poloviny počtu odjetých kol se opakuje celá jízda - při přerušení jízdy po odjetí více než poloviny kol se tato jízda již neopakuje a platí pořadí projetí cílem v posledním kole. Vozidlo nebo vozidla, která zapřičinila přerušení jízdy nebo nejsou schopna bez pomoci opustit trať budou hodnocena tak, jako by danou jízdu nedojela bez ohledu na míru zavinění. - při přerušení jízdy a opakovaném startu musí vozidla nastoupit bezodkladně zpět na start. Opravy a úpravy nejsou povoleny. V případě přerušení na delší časový úsek např.při čekání na uvolnění vozidla záchranné služby nebo úpravě trati apod.může ředitel závodu vyhlásit pauzu, ve které jsou opravy přípustné. Bodování v rozjížďkách: Pořadí Počet bodů Bodování finálových jízd: Pořadí Počet bodů Seriál Mezinárodního mistrovství Moravy - Přibice: Do seriálu se započítávají výsledky všech závodů. Aby byl jezdec hodnocen v seriálu musí startovat minimálně v 70% uskutečněných závodech seriálu. Body jsou přiděleny dle pořadí v jednotlivých závodech. V případě, že jezdci mají stejný počet bodů, rozhoduje počet odjetých závodů a následně vyšší počet dosažených lepších umístění. V případě vyloučení jezdce ze závodu, je tento považován za jeden ze započítávaných, ale bez bodů. Vyhlášení seriálu bude po posledním závodě seriálu. Vypsané závody a seriál závodů 2014 v Přibicích Do seriálu Mezinárodního Mistrovství Moravy Přibice se započítávají všechny závody (viz.kalendář závodů), které pořádá pořadatel AMK Ivan v roce Minimální počet závodů v daném roce, které musí jezdec absolvovat aby mohl být hodnocen v celém seriálu: počet závodů v seriálu minimální počet odjetých závodů jezdcem v seriálu

7 7. ČLÁNEK - PROTESTY 7.1 Protest může podat pouze přihlášený jezdec písemně u zapisovatele závodu a to v těchto případech: Proti jednotlivým rozjížďkám do 5 -ti min. po odjetí jednotlivé jízdy s vkladem 2000,- Kč Proti celkovému výsledku do 15-ti min. po zveřejnění výsledku s vkladem 3000,- Kč Proti nepovoleným úpravám vozu kdykoliv, s vkladem 5000,- Kč. V případě oprávněného protestu je viník povinen zaplatit pokutu 7000,- Kč a náklady spojené se zjištěním skutečností, případně uvedení vozidla do původního stavu. V případně neuznaného protestu, hradí náklady s tím spojené protestující. Oprávněnost protestu posuzuje komise určená pořadatelem zpravidla organizační ředitel, ředitel závodu a hlavní traťový komisař. Proti výroku komise není odvolání V případě uznání protestu je vklad vrácen, v opačném případě propadá ve prospěch pořadatele. Na pozdější námitky a na protest, podaný bez vkladu, nebude brán zřetel. 8. ČLÁNEK - POŘADATELSKÁ SLUŽBA 8.1 Pořadatel nenese odpovědnost za škody způsobené na zdraví, vozidlech a majetku. V celém areálu je zakázáno vypouštění olejů a jiných ropných produktů. 8.2 Pořadatel je povinen zabezpečit vytyčení tratě, oddělení diváckého sektoru v bezpečné vzdálenosti od tratě. 8.3 Zdravotnická a záchranná pomoc je zajištěna pořadatelem. Pořadatel nezajišťuje pojištění účastníků závodu 8.4 Pořadatel si vyhrazuje právo umístit bezplatně na každém soutěžním vozidle reklamní nápisy na místech: dveře řidiče a spolujezdce případně blatníky. 8.5 Závod se jede za každého počasí. 8.6 Pořadatel zajistí vybavení areálu odpadkovými koši a WC (suché - chemické záchodky). 8.7 Do prostoru depa je povolen vjezd a stání pouze vozidlům s přepravníky a vozidlům přepravující soutěžní vozidla. Ostatní vozidla, doprovázející závodníky, musí být odstavena na parkovišti pro diváky. 8.8 Pořadatel je oprávněn vykázat z areálu případně vyřadit ze závodů osoby nebo týmy za: porušení pravidel závodů, poškozování cizích věcí nebo vybavení areálu, nevhodné chování k účastníkům závodů, divákům nebo pořadatelům, 9. ČLÁNEK - OSTATNÍ 9.1 Tato ustanovení jsou závazná pro všechny účastníky amatérských závodů a každý účastník je stvrzuje podpisem na přihlášce k závodům, přičemž odpovídá za seznámení se s těmito ustanoveními a podáním prohlášení, že se jich účastní na vlastní nebezpečí. 9.2 Pořadatel odpovídá za dodržení znění pravidel v plném rozsahu, není-li určeno pravidly jinak. 9.3 Znění pravidel může být změněno pouze dodatky pravidel za dodržení podmínky, že s uvedenou změnou budou soutěžící seznámeni předem. Pro jezdce je text těchto pravidel závazný. 9.4 Jezdec, který není v seriálu zaregistrován, musí v případě shody startovních čísel ve své třídě toto před závodem změnit a to dle pokynů pořadatele. 9.5 Pořadatel může zkrátit počet kol rozjížděk i finálových jízd, případně zrušit rozjížďku nebo finále. Taktéž může zrušit celý závod. Toto rozhodnutí oznámí jezdcům. 9.6 Pod každým závodním vozidlem v depu bude na zemi plachta o rozměru 3 x 5 m. Pokud při kontrole nebude plachta pod vozidlem zaplatí jezdec pokutu 3000,- Kč. Tato kontrola může být i s postihem vícekrát za den. 9.7 Do areálu je zákaz vstupu psů a jiných zvířat. 9.8 V celém areálu je přísně zakázán pohyb dětí do 15-ti let bez doprovodu dospělé osoby. 9.9 V celém areálu je zákaz rozdělávání otevřeného ohně.

VII. ročník AMATER RALLYE Technické předpisy

VII. ročník AMATER RALLYE Technické předpisy VII. ročník AMATER RALLYE Technické předpisy 2014/2015 Obsah Všeobecné povinnosti... 2 SOUTĚŽNÍ VOZIDLO... 3 A sériové:... 3 B sériové-upravené:... 4 C závodní speciál:... 6 Všeobecné technické předpisy

Více

Standardní propozice (Brno) (02.05.2015)

Standardní propozice (Brno) (02.05.2015) Standardní propozice (Brno) (02.05.2015) Propozice závodu (Brno, 02.05.2015) Seriál/podnik je otevřen všem jezdcům bez ohledu na držení licencí. Každý podnik sestává ze dvou jízd. Body obdrží všichni jezdci

Více

1. 1. 2015 RKHA VŠEOBECNÉ PRAVIDLA A POVINNOSTI POSÁDEK. Podrobné upřesnění v TP RKHA Petr Lemmons Šulc

1. 1. 2015 RKHA VŠEOBECNÉ PRAVIDLA A POVINNOSTI POSÁDEK. Podrobné upřesnění v TP RKHA Petr Lemmons Šulc 1. 1. 2015 RKHA VŠEOBECNÉ PRAVIDLA A POVINNOSTI POSÁDEK Podrobné upřesnění v TP RKHA Petr Lemmons Šulc Všeobecné povinnosti posádek V prostoru startu a průběhu jízdy po rychlostní zkoušce jsou jezdec a

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 3. RC Rallye Český Krumlov 2013. Volný závod

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 3. RC Rallye Český Krumlov 2013. Volný závod ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 3. RC Rallye Český Krumlov 2013 Volný závod OBSAH: 1. Úvod 2. Organizace 3. Program 4. Přihlášky 5. Pojištění 6. Reklama a označení 7. Pneumatiky 8. Palivo 9. Seznamovací jízdy 10.

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ MMČR, MČR, a Česká Trofej v autocrossu MASCOM CUP 2014 SEDLČANY 9. - 10. 8. 2014

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ MMČR, MČR, a Česká Trofej v autocrossu MASCOM CUP 2014 SEDLČANY 9. - 10. 8. 2014 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ MMČR, MČR, a Česká Trofej v autocrossu MASCOM CUP 2014 SEDLČANY 9. - 10. 8. 2014 Kapitoly: Článek I. Program II. Organizace 01 III. Všeobecná ustanovení 02-08 IV. Přejímky

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior,

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, I. PROGRAM A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení

Více

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz Zvláštní ustanovení Násedlovice 22. 8. 2015 Mistrovství České Republiky Československý autoslalom www.csautoslalom.cz I. PROGRAM A) Časový harmonogram Uzávěrka písemných přihlášek: 20. 8. 2015 Sobota -

Více

SPORTOVNÍ ŘÁDY CROSS COUNTRY

SPORTOVNÍ ŘÁDY CROSS COUNTRY SPORTOVNÍ ŘÁDY CROSS COUNTRY VERZE 2012 v plném znění Počínaje rokem 2012 platí pro Cross country Hobby ATP cup tyto sportovní řády. Článek 01 Všeobecně. 2 Článek 02 Trať 2 Článek 2.1 Bezpečnostní zóna...

Více

AUTOSLALOM ZLÍN. Zvláštní ustanovení. www.autoslalom.cz. Řetechov 17. 5. část RZ Biskupice

AUTOSLALOM ZLÍN. Zvláštní ustanovení. www.autoslalom.cz. Řetechov 17. 5. část RZ Biskupice AUTOSLALOM ZLÍN www.autoslalom.cz Mistrovství České republiky Česká Trofej Junior Zóna střední Evropy Řetechov 17. 5. část RZ Biskupice Zvláštní ustanovení ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXVI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM

Více

INFORMACE A PRAVIDLA 2011

INFORMACE A PRAVIDLA 2011 INFORMACE A PRAVIDLA 2011 Plavecká část a použití neoprenů Při teplotě vody nižší než 16 O C je použití neoprenu povinné. Užití neoprenu je zakázáno, je-li dosaženo teplot vody 23 O C a více. Při teplotě

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior,

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, I. PROGRAM A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení

Více

Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu

Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu Vozidla: osobní terénní vozidla s pohonem obou náprav do hmotnosti 3500 kg Kategorie: se dělí na Leštěnky a Speciály. Do jaké kategorie je vozidlo zařazeno, určí hlavní

Více

Zvláštní ustanovení. Libínské Sedlo Prachatice Prachatice 5. 7. září 2014

Zvláštní ustanovení. Libínské Sedlo Prachatice Prachatice 5. 7. září 2014 Zvláštní ustanovení Mezinárodní mistrovství České republiky v závodech do vrchu Mistrovství České republiky v závodech do vrchu Mezinárodní mistrovství České republiky v závodech historických automobilů

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Zóna st ední Evropy, BRESSON Mezinárodní mistrovství

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Zóna st ední Evropy, BRESSON Mezinárodní mistrovství ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Zóna střední Evropy, BRESSON Mezinárodní mistrovství České republiky, Mistrovství ČR, Česká trofej, Mistrovství Slovenska a Mistrovství Maďarska v autocrossu PŘEROV 3.- 4.5.2008 Kapitoly:

Více

Zvláštní ustanovení seriál Handy Cup 2015

Zvláštní ustanovení seriál Handy Cup 2015 Zvláštní ustanovení seriál Handy Cup 2015 5.ročník Pořadatel a produkce seriálu : ATV HandyCup z.s. Kontakt : http://www.facebook.com/pages/handycup/ Telefon : +420 728 714 393 E-mail : handy.cup@seznam.cz

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 6. 6. 2010

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 6. 6. 2010 I. PROGRAM ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 6. 6. 2010 FIA Zóna Střední Evropy, Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení květen 2010

Více

KARTING CUP 2013 PROPOZICE. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Řády a předpisy. 3. Registrace jezdce a soutěžícího u AKMT

KARTING CUP 2013 PROPOZICE. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Řády a předpisy. 3. Registrace jezdce a soutěžícího u AKMT KARTING CUP 2013 PROPOZICE 1. Všeobecná ustanovení Pohár KARTING CUP 2013 vypisuje Autoklub Moravská Třebová registrovaný v AČR (AKMT). AKMT vytváří zjednodušené řády pro motokárový pohár KARTING CUP a

Více

Zvláštní ustanovení seriál Handy Cup 2012

Zvláštní ustanovení seriál Handy Cup 2012 Zvláštní ustanovení seriál Handy Cup 2012 2.ročník Pořadatel : Produkce seriálu : MKV AČR Kettcom Kalendář závodů : 21.4. Milovice u Nymburka 19.5. Bělá pod Bezdězem MotorLand 22. - 24. 6. Chrast u Chrudimi

Více

Pravidla 4x4 Shock Cup 2009

Pravidla 4x4 Shock Cup 2009 Pravidla 4x4 Shock Cup 2009 Prosinec 2008 OBSAH ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ strana 44 Úplná diskvalifikace. 6 45 Hodnocení při úplné diskvalifikaci 1 Úvod 2 v sekci 6 2 Účastník. 2 46 Nedodržení technických předpisů.

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE. MULTI-S Radouňská Rallye 26. - 27. 6. 2015

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE. MULTI-S Radouňská Rallye 26. - 27. 6. 2015 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE MULTI-S Radouňská Rallye 26. - 27. 6. 2015 1. POPIS SOUTĚŽE. Radouňská Rallye je automobilová soutěž, zařazená do ČMPR 2015 s přístupem i široké veřejnosti pro začínající

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VOLNÝ MEZINÁRODNÍ PODNIK. pod záštitou Rotary Clubu Ostrava International TERMÍN: 9. 6. 2012

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VOLNÝ MEZINÁRODNÍ PODNIK. pod záštitou Rotary Clubu Ostrava International TERMÍN: 9. 6. 2012 pod záštitou Rotary Clubu Ostrava International ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TERMÍN: 9. 6. 2012 MÍSTO: Centrum bezpečné jízdy LIBROS Ostrava VOLNÝ MEZINÁRODNÍ PODNIK A ředitel tajemník ředitel TZ 1. OZNÁMENÍ Centrum

Více

Plachetní směrnice pro závod. Cena Šumavy. V případě rozporu mezi jednotlivými pravidly, rozhoduje pravidlo uvedené níže v tomto výčtu.

Plachetní směrnice pro závod. Cena Šumavy. V případě rozporu mezi jednotlivými pravidly, rozhoduje pravidlo uvedené níže v tomto výčtu. Plachetní směrnice pro závod Cena Šumavy v lodních třídách: Evropa, Laser, Laser4.7, Optimist, Pirát CTL 131313 8.6. - 9.6.2013 JK Černá v Pošumaví, Lipno, Česká republika 1 PRAVIDLA 1.1 Závod bude řízen

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ Mezinárodní mistrovství České republiky, Česká trofej v autocrossu a MASCOM CUP PŘEROV 6. - 8. 6.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ Mezinárodní mistrovství České republiky, Česká trofej v autocrossu a MASCOM CUP PŘEROV 6. - 8. 6. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ Mezinárodní mistrovství České republiky, Česká trofej v autocrossu a MASCOM CUP PŘEROV 6. - 8. 6. 2014 Kapitoly: Článek I. Program II. Organizace 1 III. Všeobecná ustanovení

Více

IX. DIVÁCKÁ 13 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PROPOZIC. ZAV Diváky 13. 15. 9. 2013 SOUDOBÉ AUTOMOBILY:

IX. DIVÁCKÁ 13 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PROPOZIC. ZAV Diváky 13. 15. 9. 2013 SOUDOBÉ AUTOMOBILY: IX. DIVÁCKÁ 13 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PROPOZIC ZAV Diváky 13. 15. 9. 2013 SOUDOBÉ AUTOMOBILY: Mezinárodní závod automobilů do vrchu Liqui Moly Berg Cup 2013 HISTORICKÉ AUTOMOBILY: Mezinárodní závod automobilů

Více

ROTAX MAX Challenge Česká republika. Sportovní předpisy 2015

ROTAX MAX Challenge Česká republika. Sportovní předpisy 2015 ROTAX MAX Challenge Česká republika Sportovní předpisy 2015 1. Všeobecná ustanovení: 1.1 Rotax Max Challenge (dále jen RMC ČR) vypisuje národní ASN, ve spolupráci s promotérem těchto kategorií, výhradním

Více

BPA CUP PARDUBICE 2014

BPA CUP PARDUBICE 2014 BPA CUP PARDUBICE 2014 BPA CUP Pardubice 2014 týmový dvouhodinový vytrvalostní závod dráhových modelů dvoučlenných týmů v kategorii PR24 pořádaný automodelářským klubem SCRC Pardubice. 1. Soutěžní pravidla

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Mistrovství České republiky KARTING 2015

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Mistrovství České republiky KARTING 2015 AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY SVAZ KARTINGU AČR AUTOKLUB ČESKÁ LÍPA v AČR a Autodrom Promotion s.r.o. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ závodu motokár MOGUL SOSNOVÁ 29.8.- 30.8.2015 Mistrovství České republiky KARTING 2015

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY PRO AUTOKROSOVÉ JEZDCE

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY PRO AUTOKROSOVÉ JEZDCE ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY PRO AUTOKROSOVÉ JEZDCE PŘEROV CZ 12. 14.8.2011 Tento dokument vychází z platných propozic Přílohy Mezinárodních sportovních předpisů a z nejnovější verze Standardních

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Setkání historických vozidel u Čínova 2013 28. - 29. září 2013

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Setkání historických vozidel u Čínova 2013 28. - 29. září 2013 RALLY KLUB HISTORICKÝCH AUTOMOBILŮ V AČR ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Setkání historických vozidel u Čínova 2013 28. - 29. září 2013 www.rkha.cz PROGRAM: 1.Zahájení příjmu přihlášek: Místo: Daniel Krob, Soběsuky

Více

pro závod JACHTING v lodní třídě Optimist chlapci, Optimist - dívky

pro závod JACHTING v lodní třídě Optimist chlapci, Optimist - dívky Plachetní směrnice pro závod Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky JACHTING v lodní třídě Optimist chlapci, Optimist - dívky CTL 151407 14. 6. 2015 19. 6. 2015 Plzeňský kraj, Bolevecký

Více

PROPOZICE SPORTOVNÍHO PODNIKU ECCE HOMO HISTORIC 2012 7. 9. září 2012

PROPOZICE SPORTOVNÍHO PODNIKU ECCE HOMO HISTORIC 2012 7. 9. září 2012 PROPOZICE SPORTOVNÍHO PODNIKU ECCE HOMO HISTORIC 2012 7. 9. září 2012 Rally historických vozidel Výstava historických vozidel Mezinárodní soutěž v jízdě pravidelnosti historických vozidel do vrchu VŠEOBECNÝ

Více

SPORTOVNÍ ŘÁDY. Česká pojišťovna Škoda Fabia Rally Cup

SPORTOVNÍ ŘÁDY. Česká pojišťovna Škoda Fabia Rally Cup SPORTOVNÍ ŘÁDY Česká pojišťovna Škoda Fabia Rally Cup 2012 Článek 1 - ÚVOD Mediasport a.s. z pověření majitelů cupu Škoda Auto a.s. a Česká pojišťovna a.s. pro rok 2012 organizuje v rámci Mediasport Mezinárodního

Více

PROGRAM Zahájení p íjmu p lášek Uzáv rka p ihlášek: Uzáv rka p ihlášek pro spolujezdce: Administrativní p ejímka Technická p ejímka voz

PROGRAM Zahájení p íjmu p lášek Uzáv rka p ihlášek: Uzáv rka p ihlášek pro spolujezdce: Administrativní p ejímka Technická p ejímka voz ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Příbram 29-30. 5. 2009 Autoklub Příbram v AČR Pod záštitou starosty města Příbram MVDr. J. Řiháka 1 Cross country rally Příbram 2009, která se uskuteční ve dnech 29. - 30. 5. 2009,

Více

Pohár Minibikebuttonclub Česká Kamenice

Pohár Minibikebuttonclub Česká Kamenice Pohár Minibikebuttonclub Česká Kamenice Sportovní a technická pravidla 2015 1. Systém závodů Podnik je otevřený pro jezdce minibike s licencí i bez licence.. Každý podnik se skládá ze dvou samostatných

Více

Propozice seriálu závodů HIT 2015

Propozice seriálu závodů HIT 2015 Propozice seriálu závodů HIT 2015 Pořádající kluby RC Zlín a RC Valmez Racing Místo konání Otrokovice - dráha RC Klubu Zlín, GPS : 49 12'38.042"N, 17 31'53.214"E Valašské Meziříčí dráha klubu RC Valmez

Více

F. Honda GX 390 HONDA ENDURANCE 2011 a HONDA SPRINT 2011 Organizační a sportovní řád 2011

F. Honda GX 390 HONDA ENDURANCE 2011 a HONDA SPRINT 2011 Organizační a sportovní řád 2011 F. Honda GX 390 HONDA ENDURANCE 2011 a HONDA SPRINT 2011 Organizační a sportovní řád 2011 1. Všeobecná ustanovení 1.1. HONDA ENDURANCE 2011 a HONDA SPRINT 2011 vypisuje Autokoklub České republiky, Asociace

Více

11. ÚAMK RC Rally Cup Český Krumlov 2015 Pravidla

11. ÚAMK RC Rally Cup Český Krumlov 2015 Pravidla 11. ÚAMK RC Rally Cup Český Krumlov 2015 Pravidla Přihlášky do závodů, registrace: Jezdci se do jednotlivých závodů přihlašují samostatně, vždy nejpozději do středy před začátkem závodu (uzávěrka přihlášek

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 1. ZÁVODU RALLYCROSS CHALLENGE EUROPE SÉRIE 2015

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 1. ZÁVODU RALLYCROSS CHALLENGE EUROPE SÉRIE 2015 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 1. ZÁVODU RALLYCROSS CHALLENGE EUROPE SÉRIE 2015 SOSNOVÁ 27. - 28. 6. 2015 Tyto Zvláštní ustanovení jsou založena dle platných Mezinárodních sportovních předpisů a dle nejnovější verze

Více

Propozice ČMPR pro rok 2015.

Propozice ČMPR pro rok 2015. Propozice ČMPR pro rok 2015. ČL. 1 ŘEDITELSTVÍ Předseda Místopředseda Petr Kebort ing.marek Šimík Auto sport klub Hořovice v AČR Pardubice 268 01 Hořovice Telefon 604 672 261 Telefon 602 425 105 e-mail:

Více

VZS ČČK MS NOVÉ MLÝNY a Hasiči Hustopeče ve spolupráci s Yacht Club Dyje pořádají. 15. 8. 2015 5. ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů

VZS ČČK MS NOVÉ MLÝNY a Hasiči Hustopeče ve spolupráci s Yacht Club Dyje pořádají. 15. 8. 2015 5. ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů VZS ČČK MS NOVÉ MLÝNY a Hasiči Hustopeče ve spolupráci s Yacht Club Dyje pořádají 15. 8. 2015 5. ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů Pálavský záchranář TRA 2015 Celodenní soutěžení ve vodě i

Více

Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V. Historic Rallye Kramolín 26. - 27. září 2015

Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V. Historic Rallye Kramolín 26. - 27. září 2015 Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V. Historic Rallye Kramolín 26. - 27. září 2015 www.rkha.cz PROGRAM: 1.Zahájení příjmu přihlášek: Místo: Irena Krobová, Soběsuky 76, 33501 Nepomuk

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE Radouňská Rallye 25. - 26. 6. 2010 1. POPIS SOUTĚŽE. Radouňská Rallye je automobilová soutěž, zařazená do VP 2010 s přístupem i široké veřejnosti pro začínající i

Více

Pravidla 2015. 24. listopadu 2014. Novelizované nebo doplňované části textu Pravidel 2015 jsou uvedeny tučně (netýká se nadpisů)

Pravidla 2015. 24. listopadu 2014. Novelizované nebo doplňované části textu Pravidel 2015 jsou uvedeny tučně (netýká se nadpisů) Pravidla 2015 24. listopadu 2014 Novelizované nebo doplňované části textu Pravidel 2015 jsou uvedeny tučně (netýká se nadpisů) OBSAH článek název strana článek název strana ČÁST PRVNÍ 37 Hodnocení při

Více

SOSNOVÁ 28. - 29. 9. 2013

SOSNOVÁ 28. - 29. 9. 2013 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 6. ZÁVODU RALLYCROSS CHALLENGE EUROPE SÉRIE 2013 SOSNOVÁ 28. - 29. 9. 2013 Tyto Zvláštní ustanovení jsou založena dle platných Mezinárodních sportovních předpisů a dle nejnovější verze

Více

Propozice soutěže O pohár starostu města Prostějov 6. ročník I. a II. kolo SPORTOVNÍ DEN NA KOLEČKÁCH

Propozice soutěže O pohár starostu města Prostějov 6. ročník I. a II. kolo SPORTOVNÍ DEN NA KOLEČKÁCH Propozice soutěže O pohár starostu města Prostějov 6. ročník I. a II. kolo SPORTOVNÍ DEN NA KOLEČKÁCH 1.5. 2010 a 18.9. 2010 ADRENALINSPORT KLUB & FK DUKLA Prostějov místo konání Severní obslužná - Prostějov,

Více

Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ IV.GOLEMTECH Podbrdská Rallye Legend 8. - 9. Května 2015

Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ IV.GOLEMTECH Podbrdská Rallye Legend 8. - 9. Května 2015 Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ IV.GOLEMTECH Podbrdská Rallye Legend 8. - 9. Května 2015 www.rkha.cz PROGRAM: 1.Zahájení příjmu přihlášek: Místo: Irena Krobová, Soběsuky 76, 33501

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. zadávanou jako zakázka malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Mezinárodní mistrovství České republiky a Česká trofej v autocrossu, Mascom Cup NOVÁ PAKA 22. - 24. 5. 2015

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Mezinárodní mistrovství České republiky a Česká trofej v autocrossu, Mascom Cup NOVÁ PAKA 22. - 24. 5. 2015 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Mezinárodní mistrovství České republiky a Česká trofej v autocrossu, Mascom Cup NOVÁ PAKA 22. - 24. 5. 2015 OBSAH: I PROGRAM II ORGANIZACE Článek 1 III VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 2-8

Více

Amatérském Rallycrossu 2011

Amatérském Rallycrossu 2011 vyhlašuje XII. ročník seriálu v Amatérském Rallycrossu 2011 jako otevřený oblastní závod o CHODSKÝ ČAKAN V tomto materiálu najdete: pravidla závodění, sportovní a technické podmínky. Závody se konají:

Více

XX.automobilový slalom. PŘEROV - letiště Výmyslov

XX.automobilový slalom. PŘEROV - letiště Výmyslov XX.automobilový slalom PŘEROV - letiště Výmyslov XX. Automobilový slalom PRETIOX FIA-CEZ Slalom Trofej 2015 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ I. PROGRAM A. Časový harmonogram Uzávěrka písemných

Více

RC TRUCK TRIAL 2010. (Aktualizace 10.1.2009) Bodování a stavba závodních vozidel.

RC TRUCK TRIAL 2010. (Aktualizace 10.1.2009) Bodování a stavba závodních vozidel. RC TRUCK TRIAL 2010 (Aktualizace 10.1.2009) Bodování a stavba závodních vozidel. 1. Všeobecné 1.1 Základy pořádání Při trialu se jedná o zkoušky zručnosti pro vozidla s pohonem minimálně dvou kol (jedné

Více

Všeobecná pravidla Nitro Czech Cupu (NCC) Pravidla NCC 2015. kategorie:gp Stock GP Open. obecné povinnosti obou stran

Všeobecná pravidla Nitro Czech Cupu (NCC) Pravidla NCC 2015. kategorie:gp Stock GP Open. obecné povinnosti obou stran Všeobecná pravidla Nitro Czech Cupu (NCC) Pravidla NCC 2015 kategorie:gp Stock GP Open obecné povinnosti obou stran Každý jezdec se závodů účastní dobrovolně, v případě vzniku škody na majetku či zdraví,

Více

JIHOČESKÝ POHÁR HISTORICKÝCH VOZIDEL Soutěž historických vozidel o Putovní pohár hejtmana Jihočeského kraje

JIHOČESKÝ POHÁR HISTORICKÝCH VOZIDEL Soutěž historických vozidel o Putovní pohár hejtmana Jihočeského kraje JIHOČESKÝ POHÁR HISTORICKÝCH VOZIDEL Soutěž historických vozidel o Putovní pohár hejtmana Jihočeského kraje 1. Do Jihočeského poháru historických vozidel (dále jen zkratka JPHV) jsou zařazeny vybrané soutěže,

Více

Mistrovství České republiky a Pohár CAMS jednotlivců v cross country OPEN 2014 PROPOZICE PODNIKU

Mistrovství České republiky a Pohár CAMS jednotlivců v cross country OPEN 2014 PROPOZICE PODNIKU Mistrovství České republiky a Pohár CAMS jednotlivců v cross country OPEN 2014 PROPOZICE PODNIKU Název podniku: Mistrovství České republiky jednotlivců v cross country OPEN 2013 Číslo podniku: CAMS 41/11;

Více

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Projektový management MP Příprava automobilového závodu do vrchu Linková Petra Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovené cíle...

Více

ROZPIS 44. ročníku Karlova běhu

ROZPIS 44. ročníku Karlova běhu Petr Čech Sport, s.r.o. LK Slovan Karlovy Vary Město Boží Dar Město Abertamy ROZPIS 44. ročníku Karlova běhu Karlův běh Memoriál Jana Pravečka 7. 3. 2015 Závod Ligy dálkových běhů Karlův běh Memoriál Jiřího

Více

Mistrovství České republiky a Pohár CAMS jednotlivců v cross country OPEN 2015 PROPOZICE PODNIKU

Mistrovství České republiky a Pohár CAMS jednotlivců v cross country OPEN 2015 PROPOZICE PODNIKU Mistrovství České republiky a Pohár CAMS jednotlivců v cross country OPEN 2015 PROPOZICE PODNIKU Název podniku: Mistrovství České republiky jednotlivců v cross country OPEN 2015 Číslo podniku: CAMS 41/3;

Více

Propozice Zimní železný hasič Milevsko

Propozice Zimní železný hasič Milevsko RACING RESCUE J.A.Komenského 1034 399 01 MILEVSKO IČ:22707905 WWW.VYPROSTOVANI.CZ Propozice Zimní železný hasič Milevsko 1. Pořadatel: Racing Rescue o.s. J.A.Komenského 1034 399 01 Milevsko IČ: 22007905-2.

Více

Motosportklub při AMK Domažlice AČR. vyhlašuje. šestý ročník seriálu v. Hobbyrallycrossu 2005. jako otevřený oblastní závod o CHODSKÝ ČAKAN

Motosportklub při AMK Domažlice AČR. vyhlašuje. šestý ročník seriálu v. Hobbyrallycrossu 2005. jako otevřený oblastní závod o CHODSKÝ ČAKAN Motosportklub při AMK Domažlice AČR vyhlašuje šestý ročník seriálu v Hobbyrallycrossu 2005 jako otevřený oblastní závod o CHODSKÝ ČAKAN V tomto materiálu najdete: pravidla závodění, sportovní a technické

Více

ECCE HOMO HISTORIC 2009

ECCE HOMO HISTORIC 2009 PROPOZICE SPORTOVNÍHO PODNIKU ECCE HOMO HISTORIC 2009 11. 13. září 2009 Rallye Ecce Homo Historic Touring Assembly Výstava historických vozidel Mezinárodní soutěž v jízdě pravidelnosti historických vozidel

Více

Technické předpisy 2012 (Výňatek z pravidel pro rok 2012)

Technické předpisy 2012 (Výňatek z pravidel pro rok 2012) Technické předpisy 2012 (Výňatek z pravidel pro rok 2012) TECHNICKÉ PŘEDPISY 48 Vozidla (1) Závodu se mohou zúčastnit pouze sériově vyráběná dvoustopá vozidla do celkové hmotnosti 3500 kg, která splňují

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VI. Rallye České Středohoří

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VI. Rallye České Středohoří Souhrn informací: www.vtr.cz Obsah ZU VI. Rallye ČS: 1. Charakteristika rallye 2. Přihlášení k rallye 3. Startovné 4. Klasifikace vozidel 5. Přehled důležitých termínů 6. Organizace 7. Seznamovací jízdy

Více

Zvláštní ustanovení. seznamovací jízdy Slalom automobilů. Jízdy na čas -slalom automobilů. přesun do Liberce (automobily) beseda, volná zábava

Zvláštní ustanovení. seznamovací jízdy Slalom automobilů. Jízdy na čas -slalom automobilů. přesun do Liberce (automobily) beseda, volná zábava Zvláštní ustanovení I. PROGRAM A. Časový harmonogram Datum Čas Činnost 20.07.2013 zahájení distribuce Zvláštních ustanovení a přihlášek 23.08.2013 10:00 uzávěrka přihlášek základní vklad 09:00 10:00 prezentace,

Více

RC OFFROAD TRIAL PLZEŇ 2015

RC OFFROAD TRIAL PLZEŇ 2015 RC OFFROAD TRIAL 1. Všeobecné PLZEŇ 2015 1.1 Základy pořádání Offroad Trial je zkouška zručnosti pro vozidla s pohonem 4 kol na uzavřené dráze. Při této soutěži nesmí být prováděny žádné rychlostní časové

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle 630 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: Après la montagne s.r.o., provozovna (id.č. 1008704202):,, Česká republika IČO 29058023, DIČ CZ29058023 / /

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Mezinárodní mistrovství České republiky, Mistrovství ČR a Česká trofej, v autocrossu, MASCOM CUP PŘEROV 5. - 7. 6.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Mezinárodní mistrovství České republiky, Mistrovství ČR a Česká trofej, v autocrossu, MASCOM CUP PŘEROV 5. - 7. 6. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Mezinárodní mistrovství České republiky, Mistrovství ČR a Česká trofej, v autocrossu, MASCOM CUP PŘEROV 5. - 7. 6. 2015 OBSAH: I PROGRAM II ORGANIZACE Článek 1 III VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Motosportklub při AMK Domažlice AČR. vyhlašuje. sedmý ročník seriálu v. Hobbyrallycrossu 2006. jako otevřený oblastní závod o CHODSKÝ ČAKAN

Motosportklub při AMK Domažlice AČR. vyhlašuje. sedmý ročník seriálu v. Hobbyrallycrossu 2006. jako otevřený oblastní závod o CHODSKÝ ČAKAN Motosportklub při AMK Domažlice AČR vyhlašuje sedmý ročník seriálu v Hobbyrallycrossu 2006 jako otevřený oblastní závod o CHODSKÝ ČAKAN V tomto materiálu najdete: pravidla závodění, sportovní a technické

Více

pátek 4. 10.: vozy>2000 ccm 09.00 10.30 hod

pátek 4. 10.: vozy>2000 ccm 09.00 10.30 hod ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 1. Podnik Název podniku: EPILOG 2013 Okruh: Automotodrom Brno Datum: 4. 6. 10. 2013 2. Statut podniku Mezinárodní 3. Organizace Pořadatel: Automotodrom Brno, P.O. Box 1, CZ-641 00 Brno

Více

Volný závod Motocyklů a čtyřkolek. Zvláštní ustanovení. ITP ESSOX CUP HOBBY Cross country motocyklů, čtyřkolek,

Volný závod Motocyklů a čtyřkolek. Zvláštní ustanovení. ITP ESSOX CUP HOBBY Cross country motocyklů, čtyřkolek, Volný závod Motocyklů a čtyřkolek Zvláštní ustanovení Název podniku: ITP ESSOX CUP HOBBY Cross country motocyklů, čtyřkolek, Místo podniku: motokrosový areál Jínín, okres Strakonice Datum pořádání: 17.-18.3.2012

Více

RC OFFROAD TRIAL 2013

RC OFFROAD TRIAL 2013 RC OFFROAD TRIAL 2013 1. Všeobecné 1.1 Základy pořádání Offroad Trial je zkouška zručnosti pro vozidla s pohonem 4 kol na uzavřené dráze. Při této soutěži nesmí být prováděny žádné rychlostní časové zkoušky,

Více

UCI EVROPSKÝ POHÁR V CYKLISTICE HANDICAPOVANÝCH & MEMORIÁL EVŽENA CIHLÁŘE & ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE V SILNIČNÍ CYKLISTICE PROPOZICE

UCI EVROPSKÝ POHÁR V CYKLISTICE HANDICAPOVANÝCH & MEMORIÁL EVŽENA CIHLÁŘE & ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE V SILNIČNÍ CYKLISTICE PROPOZICE UCI EVROPSKÝ POHÁR V CYKLISTICE HANDICAPOVANÝCH & MEMORIÁL EVŽENA CIHLÁŘE & ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE V SILNIČNÍ CYKLISTICE 29. 30.září 2012 PROPOZICE POŘADATEL : SK Handicapovaných cyklistů Praha Česká asociace

Více

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 v 2 se doplňuje písmeno mm), které zní: mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé

Více

Oficiální propozice k soukromému Mistrovství České republiky, závodů soudobých a historických automobilů do vrchu.

Oficiální propozice k soukromému Mistrovství České republiky, závodů soudobých a historických automobilů do vrchu. Oficiální e k soukromému Mistrovství České republiky, závodů soudobých a historických automobilů do vrchu Šíma sprint 2015 A. TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ AKCÍ: 1. Konice 18. a 19.4. 2. Šternberk 16. a 17.5.

Více

PRAVIDLA A PŘEDPISY 1. VISEGRÁDSKÝ CYKLISTICKÝ ZÁVOD 2013

PRAVIDLA A PŘEDPISY 1. VISEGRÁDSKÝ CYKLISTICKÝ ZÁVOD 2013 PRAVIDLA A PŘEDPISY 1. VISEGRÁDSKÝ CYKLISTICKÝ ZÁVOD 2013 pod záštitou ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny 1. ÚČEL ZÁVODU 1. Podpora spolupráce a setkávání zemí Visegrádské skupiny místní

Více

ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2015

ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2015 ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2015 Cílem našeho tábora je vytvořit dobrou partu, dobrý kolektiv správných táborníků. Táborníci jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná

Více

Motosportklub při AMK Domažlice AČR. vyhlašuje. VIII. ročník seriálu v. Hobbyrallycrossu 2007. jako otevřený oblastní závod o CHODSKÝ ČAKAN

Motosportklub při AMK Domažlice AČR. vyhlašuje. VIII. ročník seriálu v. Hobbyrallycrossu 2007. jako otevřený oblastní závod o CHODSKÝ ČAKAN Motosportklub při AMK Domažlice AČR vyhlašuje VIII. ročník seriálu v Hobbyrallycrossu 2007 jako otevřený oblastní závod o CHODSKÝ ČAKAN V tomto materiálu najdete: pravidla závodění, sportovní a technické

Více

Automotodrom Brno, P.O. Box 1, CZ-641 00 Brno Tel.: + 420 546 123 327, Fax: +420 546 123 328

Automotodrom Brno, P.O. Box 1, CZ-641 00 Brno Tel.: + 420 546 123 327, Fax: +420 546 123 328 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 1. Podnik Název podniku: EPILOG 2010 Okruh: Automotodrom Brno Datum: 22. 23. 10. 2010 2. Statut podniku Mezinárodní 3. Organizace Pořadatel: Dispečink: Sekretariát závodu: Oficiální

Více

Vodní záchranná služba místní skupina Nové Mlýny ve spolupráci s Yacht Club Dyje, sportovní středisko Pavlov a hasiči Hustopeče pořádají

Vodní záchranná služba místní skupina Nové Mlýny ve spolupráci s Yacht Club Dyje, sportovní středisko Pavlov a hasiči Hustopeče pořádají Vodní záchranná služba místní skupina Nové Mlýny ve spolupráci s Yacht Club Dyje, sportovní středisko Pavlov a hasiči Hustopeče pořádají 1. ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů Pálavský záchranář

Více

PROPOZICE A ORGANIZAČNÍ ŘÁD CARBONIA CUP 2015

PROPOZICE A ORGANIZAČNÍ ŘÁD CARBONIA CUP 2015 PROPOZICE A ORGANIZAČNÍ ŘÁD CARBONIA CUP 2015 Mezinárodní závody osobních a formulových vozů na okruzích Klubový závod - CARBONIA CUP 2015 - Pořádá Carbonia Racing a Karting Klub, o.s., který vypisuje

Více

20. 9. - 21. 9. 2013 2013, 1 2013 2013 ÚVOD

20. 9. - 21. 9. 2013 2013, 1 2013 2013 ÚVOD 11. INTERNEXT RALLY 20. 9. - 21. 9. 2013 Vsetín FIA CEZ Cross Country Rally Trophy 2013, koef. 1 Mezinárodní mistrovství Česka, Polska v Cross country Rally 2013 Slovenský pohár CCR 2013 ÚVOD Internext

Více

Moto Club Kravaře, Automotoklub Hlučín, Oldracing Club Hlučín, Solectwo Zabelkow

Moto Club Kravaře, Automotoklub Hlučín, Oldracing Club Hlučín, Solectwo Zabelkow Moto Club Kravaře, Automotoklub Hlučín, Oldracing Club Hlučín, Solectwo Zabelkow Mezinárodní sportovně - orientační soutěž historických vozidel s plněním prvků VIII. PRAJZSKA RAYLI PREUSSISCHE RAYLI proposice

Více

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013 Sportovní klub SKIVELO neslyšících Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc telefon: 777 959 722, sms: 777 854 328 E-mail: skivelodeaf@gmail.com, www.skivelo.olnet.cz Číslo účtu: FIO banka Olomouc 2700148152/2010

Více

pod záštitou města Hlučína a Rotary Clubu Ostrava International ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TERMÍN: 12.-14.6. 2009 MÍSTO: Sportovně rekreační areál Hlučín VOLNÝ MEZINÁRODNÍ PODNIK A VELKÁ CENA HLUČÍNA 2009 V Hlučíně

Více

24.08. 2013 OTROKOVICE

24.08. 2013 OTROKOVICE 2013 24.08. 2013 OTROKOVICE Pořadatel: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Internet: Přihláška k závodu: Adresa přihlášek: Speedskating club Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1828, 765 02 OTROKOVICE, Czech Republic,

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Technické požadavky pro sportovní vozidla Volného poháru

Technické požadavky pro sportovní vozidla Volného poháru Technické požadavky pro sportovní vozidla Volného poháru Jindřichův Hradec 2010 Obsah : Kapitola Obsah Strana 1. Úvod technické požadavky 3 2. Konstrukce vozidla (karosérie/šasi) 4 3. Zasklení vozidel

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY SKÚTR Národní předpis (2008) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 Federace motocyklového sportu AČR schválila a vydala Národní technické předpisy

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Směrnice č. 2/2009 V Praze dne 15. května 2009 Mgr. Miloslav Janeček ředitel školy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel 1.1.1 Účelem

Více

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR Čl. I. Systém soutěže 1. Český pohár je roční soutěž v atletice vozíčkářů skládající se z jednotlivých kol. 2. Jednotlivá kola pořádají oddíly nebo

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

2015 CITROËN Total Michelin TROPHY CZ

2015 CITROËN Total Michelin TROPHY CZ «CITROËN Total Michelin TROPHY» ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Sportovní řády 1 SPORTOVNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 - POPIS GEKON RACING, ve spolupráci s CITROËN CZ,TOTAL, MICHELIN a dalšími partnery organizuje v rally, které

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AGROTEC RALLY HUSTOPEČE 14. 15. 10. 2005 VOLNÝ PODNIK. AGROTEC AUTOKLUB v AČR Brněnská 74, 693 01 Hustopeče

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AGROTEC RALLY HUSTOPEČE 14. 15. 10. 2005 VOLNÝ PODNIK. AGROTEC AUTOKLUB v AČR Brněnská 74, 693 01 Hustopeče ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AGROTEC RALLY HUSTOPEČE 14. 15. 10. 2005 VOLNÝ PODNIK OBSAH ZU: Program 1. Popis 2. Organizace 3. Přihlášky 4. Pojištění 5. Reklama 6. Startovní čísla 7. Pneumatiky

Více

29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK. 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK

29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK. 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK 29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK VOLNÁ VODA 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK ZÁCHRANNÉ TÝMY IZS Vodní nádrž Olšovec Jedovnice 25.6. - 26.6.2011

Více

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013 Sportovní klub SKIVELO neslyšících Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc telefon: 777 959 722, sms: 777 854 328 E-mail: skivelo@olnet.cz, www.skivelo.webgarden.cz Číslo účtu KB Olomouc:86-6778280207/0100

Více

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS.

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS. E. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ Čl. 36 Disciplinární komise DK OFS DK projednává všechna disciplinární provinění v rámci soutěží OFS. DK posuzuje a ukládá svoje rozhodnutí podle Disciplinárního řádu

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 05-07/07/2013

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 05-07/07/2013 FIM EUROPE ALPE ADRIA MISTROVSTVÍ 2013 MISTROVSTVÍ EVROPY KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD MISTROVSTVÍ ČR SILNIČNÍCH MOTOCYKLŮ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 05-07/07/2013 1. OZNÁMENÍ AUTODROM MOST a. s. pořádá ve dnech 05. 07.

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ I. PODMÍNKY PARKOVÁNÍ: Provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem parkoviště a uživateli parkoviště (dále jen uživatelé), kteří budou za úplatu dočasně

Více

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 ČESKÝ POHÁR 2015 / SILNICE ROZPIS FORCE CUP Základní charakteristika ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 Český pohár mužů 2015 je celoroční soutěž v silniční cyklistice vypsaná pro kategorie ELITE, U23 a vybrané

Více

MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA mladých hasičů v poţárním útoku

MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA mladých hasičů v poţárním útoku MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA mladých hasičů v poţárním útoku 2012 Pravidla pro ligu Mladých hasičů MSL-MH Verze 2.3-9. 1. 2012 1. SYSTÉM A ORGANIZACE MSL-MH 1.1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA mladých

Více