Kalibrační postup. Indikační teploměry, včetně měřících řetězců. Číslo: QM ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kalibrační postup. Indikační teploměry, včetně měřících řetězců. Číslo: QM-17-054-2013 ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř"

Transkript

1 Indikační teploměry, včetně měřících řetězců Společnost: ReguCon s.r.o Autor: Pavel Pospíšil Schválil: Štěpán Vaněček Vydáno: Verze: 0

2 1. Obsah 1. Předmět kalibrace Související normy a předpisy Kvalifikace pracovníků provádějících kalibraci Názvosloví a definice Potřebné prostředky pro kalibraci Obecné podmínky kalibrace Rozsah kalibrace - přehled zkoušených parametrů Popis jednotlivých zkoušek Stanovení nejistot a vyjádření shody se specifikací Kalibrační list a označení měřidla Péče o kalibrační postup...11 Změněno: 2/12 Verze: 0

3 1. Předmět kalibrace Kalibrační postup se vztahuje na měřicí řetězec, používaný k měření teploty, v němž je jako snímač použit platinový odporový snímač. Kalibrace měřicího řetězce je prováděna z povahy stacionárního systému, výlučně mimo stálé prostory laboratoře, v prostorách uživatele. V teplotním rozsahu -80 C až +50 C. 2. Související normy a předpisy Vyhláška č. 264/2000 Sb. O základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování. ČSN EN ISO/IEC Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. TPN Schéma návaznosti měřidel teploty TPN Platinové odporové snímače teploty. Metody zkoušení při kalibraci. TNI Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii. ČSN ISO 31-0 Veličiny a jednotky. Část 0: Všeobecné zásady. Vyd. 94/12. Bude nahrazena normou ČSN ISO Část 1: Všeobecně. ČSN ISO 31-4 Veličiny a jednotky. Část 4: Teplo. Vyd. 94/12. Bude nahrazena normou ČSN ISO Část 5: Termodynamika. ČSN ISO 1000: Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek. ČSN Názvosloví v oboru měření teplot. Schválena 88/08/03 ČSN Směrnice pro měření teplot v průmyslu. Schválena 88/07/15 ČSN EN Průmyslové platinové odporové snímače teploty. Vyd. 2009/6 EA - 4/02 Vyjadřování nejistot měření při kalibracích. ILAC-G8:03/2009 Pokyny k uvádění shody se specifikací KP 3.1.3/07/07/N ČMS, Řetězec pro měření teplot s platinovými snímači - kalibrační postup KP 2.5.2/01/08/N ČMS, Měřící a regulační řetězce teplotních a klimatických komor - kalibrační postup Směrnice DKD-R 5-7 Kalibrace klimatických komor Kalibrační postup DKD "Deutscher Kalibrierdienst Braunschweig", vydání 2004/7 Mezinárodní teplotní stupnice ITS In: Čs. Standardizace č.7, 1990 Změněno: 3/12 Verze: 0

4 3. Kvalifikace pracovníků provádějících kalibraci Kvalifikace pracovníků provádějících kalibraci měřidla je stanovena v Příručce kvality (QM ) (odst Osoby pracující v laboratoři). Příslušní pracovníci musí být seznámeni s tímto kalibračním postupem a seznámení potvrzeno podpisem příslušného pracovníka na formuláři F16 (QM ). Pracovník provádějící kallibraci musí mít u sebe vždy následující doklady a formuláře: kalibrační postup (QM ) doklad o požadavku zákazníka (objednávka) certifikát způsobilosti kopie kalibračních listů etalonů záznam o kalibraci (formulář F17, F18) metrologický řád (QM ) pracovní výkaz kalibrační štítky 4. Názvosloví, definice Názvosloví a definice jsou obsaženy v příslušných normách (viz odst. 2), zejména v ČSN a v publikacích věnovaných metrologické terminologii. Odborné termíny použité v tomto postupu jsou uvedeny v ČSN Další pojmy, které nejsou v uvedených normách: měřicí řetězec: účelové uspořádání měření zpravidla fyzikální veličina (teplota, tlak, průtok atd.) realizované měřidly, která jsou prostorově rozdělena a vhodným způsobem propojená. Měřicí řetězec obsahuje zpravidla tyto části: čidlo (snímač), převodník, linearizační obvody, vyhodnocovací zařízení (měřicí ústředna PLC, PC) a pomocná zařízení, propojení ( přívodní vodič). dovolená chyba měřicího řetězce: maximální přípustná chyba řetězce spočítaná pro konkrétní měřicí řetězec pracující v konkrétních podmínkách. kalibrace řetězce v celku: řetězec se nerozpojuje, snímač se přesune, pokud to konkrétní podmínky dovolí, do přenosné kalibrační pece, jejíž hodnotu známe s požadovanou jistotou. 5. Potřebné prostředky pro kalibraci 5.1 Etalonový odporový platinový teploměr Pt 100 FLUKE - typ Teplotní kalibrátor FLUKE - typ 1523 Hart Scientific 5.3 Hygrotermometr 5.4 Kalibrační pec - ASL Model B 140 Změněno: 4/12 Verze: 0

5 6. Obecné podmínky kalibrace 6.1 Měřicí řetězec se kalibruje připojený k měřicímu automatu, při provozu. Pro správný postup kalibrace (dle odst. 8.2, 8.3) musí být umožněno snímač měřicího řetězce vyjmout z držáku a z lahvičky s kapalinou, umístěných uvnitř měřeného zařízení. Snímač měřicího řetězce musí mít dosatečně dlouhý přívodní kabel, který umožní jeho umístění do kalibrační pece (odst. 8.2, 8.3). Pokud podmínky instalace snímače měřicího řetězce neumožňují kalibraci vložením do kalibrační pece, pak kalibrace probíhá uvnitř měřeného zařízení za předpokladu umístění etalonu v těsné blízkosti snímače měřicího řetězce. (odst.8.4). Kalibrační pec lze použít pouze v teplotním rozsahu určeném výrobcem. ( -25 C až 140 C). Kalibrace měřicího řetězce se vždy provádí vcelku. 6.2 Teplota okolí při měření je 23 C ± 10 C a musí být uvedena do zkušebního protokolu. 6.3 Relativní vlhkost vzduchu do 50 % ± 30 C. 7. Rozsah kalibrace přehled zkoušených parametrů 7.1 Kontrola měřicího řetězce (odstavec 8.1). 7.2 Zkouška stálosti měřicího řetězce (odstavec 8.2). 7.3 Zkouška správnosti měřicího řetězce (odstavec 8.3). 7.4 Zkouška správnosti měřicího řetězce při opakované kalibraci (rekalibraci) (odstavec 8.4.1, 8.4.2). Postup kalibrace měřicího řetězce závisí na skutečnosti, zda se jedná o první kalibraci, kalibraci po opravě nebo periodickou kalibraci. V případě první kalibrace po instalaci měřicího řetězce, se provádí zkoušky v rozsahu viz. odstavec 8.1, 8.2, 8.3. V případě kalibrace po opravě či výměně části měřicího řetězce postupujeme stejně jako v případě první kalibrace viz odstavec 8.1, 8.2, 8.3. V případech opakované kalibrace (rekalibrace) měřicího řetězce nebo po domluvě se zadavatelem kalibračního měření lze za předpokladu, že před montáží měřidla do zařízení byl měřicí řetězec zkalibrován dle odstavce 8.1, 8.2 a 8.3, kalibrovat měřicí řetězec dle odstavce 8.4. Změněno: 5/12 Verze: 0

6 8. Popis jednotlivých zkoušek 8. 1 Kontrola měřicího řetězce Předběžná kontrola Při vizuální kontrole všech zařízení měřicího řetězce se sleduje neporušenost obvodů přívodního vodiče snímače měřicího řetězce a jeho zaústění do nerezové jímky. Pokud jsou některé sočásti řetězce vybaveny šroubovacími svorkovnicemi, provede se jejich dotažení Identifikace snímače měřicího řetězce. Před samotnou kalibrací měřícího řetězce zapíšeme do Záznamu o kalibraci formulář F17, F18, jednoznačný popis zařízení kterém je snímač měřícího řetězce umístěn: název zařízení druh zařízení výrobní, nebo identifikační číslo výrobní číslo vyhodnocovacího zařízení druh a verze výstupního zařízení zařízení číslo vstupu, na kterém je připojeno měřidlo měřícího řetězce U výstupního zařízení se kontroluje správnost identifikace snímače měřicího řetězce. V případě nejasné identifikace se provede jednoznačná zkouška připojení ke vstupu vyhodnocovacímu zařízení (např. prudké zahřátí snímače měřicího řetězce). Tato jednoznačná zkouška identifikace se provádí pouze pri první kalibraci po instalaci měřicího řetězce Zkouška stálosti měřicího řetězce. Zkouška stálosti měřicího řetězce se provádí při první kalibraci a po opravě či výměně části měřicího řetězce. Časová stabilita údajů měřicího řetězce je závislá na stálosti jeho nulového bodu. Při této zkoušce se zkoušený snímač měřicího řetězce ponoří do příslušné jímky kalibrační pece tak, aby snímač měřicího řetězce byl zcela ponořen. Kalibrační pícku nastavíme na hodnotu 0,0 C. Po ustálení nastavené hodnoty (min. 20 min.) teploty kalibrační pece se přečte údaj pro příslušný snímač měřicího řetězce na připojeném vyhodnocovacím zařízení. Ustálení hodnoty kalibrační pece je závislé na teplotě okolí. Po kontrole nulového bodu se kalibrační pícka nastaví na teplotu odpovídající horní hranici rozsahu pracovních teplot pro dané zařízení: Změněno: 6/12 Verze: 0

7 Typ zařízení Max. provozní teplota Klimakomora +50 C Akumulační nádoba +50 C Nádoba na ohřev TUV +50 C Inkubátor +50 C Termostat +50 C Lyofilizační kotel +50 C Prostorová teplota (místnosti) +50 C Chladnička +20 C Mraznička -20 C Mrazicí box -20 C Snímač měřicího řetězce se ponechá v jímce kalibarční pícky po dobu min. 20 minut. Po uplynutí této doby vyjmeme snímač měřicího řetězce a následně tento snímač ochladíme na teplotu okolí. Po ochlazení na teplotu okolí snímač měřicího řetězce opět vložíme do příslušné jímky kalibrační pícky s nastavenou teplotou 0,0 C (ustálení 20 min.) a provedeme novou kontrolu nulového bodu. Rozdíl údaje při opětovném čtení teploty v nulovém bodě vyhodnocovacího zařízení měřicího řetězce nesmí být větší než 0,1 C. V případě většího rozdílu se příslušný člen měřicího řetězce seřídí nebo vymění a zkouška stálosti měřicího řetězce se musí zopakovat. Zkouška stálosti měřicího řetězce se již nemusí provádět při opakované kalibraci (rekalibraci) Zkouška správnosti měřicího řetězce. Správnost zkoušeného měřicího řetězce se zjišťuje porovnávací metodou s etalonem (odst. 5.1, 5.2) v kalibrační pícce. Při měření se umístí zkoušený snímač měřicího řetězce do takového otvoru pícky, který nejlépe odpovídá vnějšímu průměru nerezové jímky snímače (dle standardů do 650 C nesmí být vůle otvoru větší než 0,5 mm). Současně se zkoušeným teploměrem se do odpovídajícího otvoru umístí etalon (viz. odst. 5.1, 5.2). Do příslušné jímky, pro zkoušku správnosti, přidáme teplonosnou kapalinu (technický líh, glycerin bezvodý a pod.) pro lepší přenos tepla v jímce kalibrační pícky. Snímač měřicího řetězce musí být v jímce kalibrační pícky plně ponořen. Etalon je částečně ponořen v plné hloubce jímky kalibrační pícky (150 mm). Vliv rozdílu teplot částečně eliminujeme přídavnou izolací neponořené části etalonu (50 mm). U snímačů s kovovým stonkem bývá pravidlem, že ponor se považuje za dostatečný při 15-ti násobku průměru stonku ( v našem případě 45 mm). Z výše uvedeného vyplývá, že vliv částečného ponoru je zanedbatelný. Pokud není zadavatelem uvedeno jinak, zkouší se měřicí řetězec ve 3 teplotních bodech, s ohledem na rozsah kalibrační pícky a požadavky zadavatele kalibrace. Při zkoušení se postupuje od nejnižších hodnot k nejvyšším. Změněno: 7/12 Verze: 0

8 Vlastní zkouška správnosti: 1) nastavíme požadovanou teplotu na kalibrační pícce. 2) vyčkáme ustálení hodnoty na zobrazovacím zařízení kalibrační pícky 3) rozdíl mezi požadovanou a skutečnou teplotou na displeji kalibrační pícky nesmí být větší než 0,1 C (1 digit) po dobu 1 minuty 4) odečteme hodnotu na etalonu (odst. 5.1, 5.2) a zároveň hodnotu na příslušném výstupu vyhodnocovacího zařízení měřicího řetězce. 5) odečtené hodnoty zapíšeme do Záznamu o kalibraci - formulář F17, F18 6) odečet opakujeme (minimálně 5 odečtů s časovými rozestupy přibližně 20 s) 7) výše uvedený postup ad 1) až ad 6) opakujeme pro všechny požadované teploty Všechny naměřené údaje se zaznamenávají do Záznamu o kalibraci formulář F17, F Zkouška správnosti měřícího řetezce při opakované kalibraci (rekalibraci). V některých případech, pokud je snímač měřicího řetězce pevně zabudován v zařízení a přívodní kabel neumožňuje vyjmutí čidla, aniž by došlo k narušení celistvosti měřicího řetězce, nebo rozsah kalibrační pícky neumožňuje nastavení určitých hodnot, je možné provádět kalibraci měřicího řetězce zjednodušeným způsobem. Správnost zkoušeného měřicího řetězce se pak zjišťuje porovnávací metodou s etalonem přímo uvnitř monitorovaného prostoru. Pokud není zadavatelem uvedeno jinak, zkouší se měřicí řetězec pouze v jednom teplotním bodě, a to při provozní teplotě příslušného zařízení Zkouška správnosti měřicího řetězce (snímač umístěn v lahvičce s kapalinou). Pokud je snímač umístěn v lahviče s kapalinou, umístí se etalon do této lahvičky. Kapalina v lahvičce musí být vždy doplněna na maximum objemu lahvičky, z důvodu dostatečného ponoru snímače měřicího řetězce a etalonu. Kapalina v lahvičce musí mít přibližně stejnou teplotu, jako prostor ve kterém je lahvička se snímačem měřicího řetězce, umístěna. Před zahájením kalibrace měřicího řetězce je nutno vyčkat na ustálení podmínek, v závislosti na druhu zařízení, ve kterém je umístěn snímač měřicího řetězce (minimálně 10 min.). Po ustálení (ustálením se rozumí okamžik následující bezprostředně po vypnutí regulačního termostatu zařízení) provedeme opakovaný odečet teplot (minimálně 10 odečtů v závislosti na celkové stabilitě v průběhu odečítání s časovými rozestupy přibližně 20 s, při regulaci nejlépe ve třech regulačních ciklech daného zařízení). Počet odečtů se volí podle stability a homogenity zařízení. Odečet provádime souběžně na etalonu (odst. 5.1, 5.2) a zároveň na příslušném výstupu vyhodnocovacího zařízení měřicího řetězce. Odečtené hodnoty kalibrace zapíšeme do Záznamu o kalibraci formulář F17, F18. Změněno: 8/12 Verze: 0

9 8.4.2 Zkouška správnosti měřícího řetězce (snímač umístěn v prostoru). Pokud je snímač měřicího řetězce bez nádobky (umístěn volně v prostoru), umístí se etalon do těsné blízkosti snímače (možné je i vzájemné svázání činných částí obou snímačů). Kalibrace měřícího řetězce probíhá dle požadavku zákazníka v prázdené nebo zaplněné komoře (typická nebo aktuální náplň). Abychom mohli stanovit odhad vlivu prostředí zařízení ve kterém je měřidlo umístěno na výsledek měření (homogenitu), vložíme do zařízení alespoň jeden další snímač teploty. Tento snímač umístíme do středu měřeného zařízení. Maximální rozdíl mezi jednotlivými snímači umístěnými v zařízení charakterizuje homogenitu prostoru. Poměrnou část takto zjištěné homogenity zahrneme do výpočtu nejistot (cca 20 %). Před zahájením kalibrace měřicího řetězce je nutno vyčkat na ustálení podmínek v závislosti na druhu zařízení, ve kterém je umístěn snímač měřicího řetězce (minimálně 10 min.). Po ustálení (ustálením se rozumí okamžik následující bezprostředně po vypnutí regulačního termostatu zařízení) provedeme opakovaný odečet teplot (minimálně 10 odečtů v závislosti na celkové stabilitě v průběhu odečítání s časovými rozestupy přibližně 20 s, při regulaci nejlépe ve třech regulačních cyklech). Počet odečtů se volí podle stability systému. Odečet provádíme souběžně na etalonu (odst. 5.1, 5.2) a zároveň na příslušném výstupu vyhodnocovacího zařízení měřicího řetězce. Odečtené naměřené hodnoty kalibrace i zjištěné homogenity zapíšeme do Záznamu o kalibraci formulář F17, F Stanovení nejistot a vyjádření shody se specifikací 9.1 Stanovení nejistot: Kalibrace byla provedena v kalibrační pícce s homogenizačním blokem, do jehož otvorů byly zasunuty kalibrovaný snímač (snímač teploty PT100 v nerezové jímce o průměru 6mm) a externí etalonový snímač (kabelový snímač teploty o průměru činné části 3mm. Etalonový snímač je připojen na digitální teploměr s rozlišením 0,001 C, rozlišení ukazatele kalibrovaného řetězce je 0,1 C; kalibrovaná teplota 5 C. Celkový rozsah teploty řetězce činí - 80 C až 50 C. 1) Zdroje nejistoty typu A (naměřené odečty kalibrovaného řetězce): 5,1 / 5,0 / 5,0 / 4,9 / 5,0 / 4,9 / 4,9 / 5,0 / 4,9 / 5,0 / 4,9 Z výše uvedených odečtů při průměrné teplotě 5,0 C je stanovena nejistota typu A u A =0,02 C Změněno: 9/12 Verze: 0

10 2)Zdroje nejistoty typu B: Rozšířená nejistota kalibrace etalonu je dle kalibračního listu pro teplotu 5 C...U = 0,016 C pro k = 2 (normální rozdělení), standardní nejistota je tedy... u 1 =0,008 C. Vliv stability etalonu - etalon je kalibrován s roční kalibrační lhůtou. Vzhledem k tomu, že etalon byl zatím kalibrován pouze jednou odhadujme stabilitu etalonu zhruba v hodnotě odpovídající hodnotě jeho rozšířené nejistoty při kalibraci po zaokrouhlení...max. 0,02 C, předpokládáme trojůhelníkové rozdělení stability, standardní nejistota je tedy u 2 =0,008 C. Vliv stability a homogenity kalibrační pícky - pro teplotu 5 C je odhadnuta max. hodnota kombinovaného vlivu 0,3 C, rozdělení rovnoměrné, standardní nejistota je tedy u 3 =0,17 C. Rozlišení měřicího řetězce - uvažujeme polovinu posledního digitu (0,05 C) rozdělení rovnoměrné, standardní nejistota je tedy u 4 =0,03 C. Vliv odvodu tepla - vzhledem k rozdílné konstrukci snímače etalonového a kalibrovaného uvažujeme max. vliv odvodu ve výši 0,3 C, rozdělení rovnoměrné, kombinovaná nejistota je tedy u 5 =0,18 C Přehled nejistot: Veličina Odhad Standardní Rozdělení Koeficient Citlivost. nejistota Příspěvek k nejistotě (po zaokrohlení) u A 5,0 C 0,02 C normální 1 1 0,02 C u 1 0,0 C 0,008 C normální 2 1 0,01 C u 2 0,0 C 0,008 C trojúhelníkové 6 1 0,01 C u 3 0,0 C 0,12 C rovnoměrné 3 1 0,12 C u 4 0,0 C 0,03 C rovnoměrné 3 1 0,03 C u 5 0,0 C 0,18 C rovnoměrné 3 1 0,18 C Kombinovaná standardní nejistota u(y) 0,22 C Rozšířená standardní kombinovaná nejistota měření pro k = 2 (normální rozdělení, pravděpodobnost pokrytí 95%) je tedy: U = k u(y) = 2 0,22 = 0,44 C Změněno: 10/12 Verze: 0

11 9.2. Vyjádření shody se specifikací Vyjádření shody se specifikací a její uvádění na kalibračních listech se řídí dokumentem ILAC-G8:03/2009 Pokyny k uvádění shody se specifikací (odst. 2 - Uvádění shody se specifikací pro jednotlivou veličinu) 10. Kalibrační list a označení měřidla 10.1 V průběhu zkoušky jsou naměřené hodnoty zapisovány do Záznamu o kalibraci formulář F18 či do Záznamu o kalibraci formulář F17 (odst. 8.3, 8,4) Měřené zařízení se opatří kalibračním štítkem a vystaví se k němu kalibrační list Kalibrační list musí obsahovat všechny náležitosti uvedené v Příručce kvality (QM ) odst Vzor kalibračního listu je přílohou č. 1 Příručky kvality. 11. Péče o kalibrační postup Originál kalibračního postupu je uložen u zpracovatele. Další vyhotovení jsou předána příslušným pracovníkům viz. Příručka kvality (QM ) odst. 3.1 Příloha 2. Změny, popř. revize kalibračního postupu je oprávněn provádět jeho zpracovatel, změny schvaluje vedoucí kalibrační laboratoře. Kalibrační postup je validován prostřednictvím účasti v pravidelných mezilaboratorních porovnávacích měření s příslušnou oborovou laboratoří ČMI Úprava a schválení Kalibrační postup jméno podpis datum upravil schválil Pavel Pospíšil Štěpán Vaněček Změněno: 11/12 Verze: 0

12 11.2. Revize strana popis změny zpracoval schválil datum V Praze, dne Zpracoval: Pavel Pospíšil Podpis Změněno: 12/12 Verze: 0

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 6.1.2/01/13 MECHANICKÉ STOPKY Praha říjen 2013 KP 6.1.2/01/13

Více

Ceský metrologický institut Okružní 31,63800 Brno. Kalibracní laborator c. 2202 akreditovaná Ceským institutem pro akreditaci, o.p.s.

Ceský metrologický institut Okružní 31,63800 Brno. Kalibracní laborator c. 2202 akreditovaná Ceským institutem pro akreditaci, o.p.s. v Okružní 31,63800 Brno tel. +420 545 555 III, fax +420 545 222 728, www.cmi.cz K 2202 Pracovište: Kalibracní laborator c. 2202 akreditovaná Ceským institutem pro akreditaci, o.p.s. Oblastní inspektorát

Více

3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT

3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT PROKAZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ část 3, díl 8, kapitola 4, str. 1 3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT Vyjadřování standardní kombinované nejistoty výsledku zkoušky Výsledek zkoušky se vyjadřuje v

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/008/14/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (dále jen ČMI ),

Více

Metrologie v praxi. Eliška Cézová

Metrologie v praxi. Eliška Cézová Metrologie v praxi Eliška Cézová 1. Úvod Metrologie se zabývá jednotností a správností měření. Pro podnikovou metrologii bychom měli definovat měřidla, která v daném oboru používáme, řádně je rozčlenit

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.3/01/13 MĚŘICÍ MIKROSKOP Praha říjen 2013 KP č. 1.1.3/01/13

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Český metrologický institut (dále jen ČMI ), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování metrologických a technických

Více

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU),

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU), EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.5.2015 C(2015) 2874 final ANNEXES 5 to 10 PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU), kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud

Více

Členění podle 505 o metrologii

Členění podle 505 o metrologii Členění podle 505 o metrologii a. etalony, b. pracovní měřidla stanovená (stanovená měřidla) c. pracovní měřidla nestanovená (pracovní měřidla) d. certifikované referenční materiály Etalon: je ztělesněná

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/006/14/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (dále jen ČMI ),

Více

Použití. Technické parametry Provedení: do jímky DIN se závitem M18 x 1,5; M20 x 1,5; G1/2, M14x1,5 nebo 1/2-14NPT. Certifikace

Použití. Technické parametry Provedení: do jímky DIN se závitem M18 x 1,5; M20 x 1,5; G1/2, M14x1,5 nebo 1/2-14NPT. Certifikace Použití pro přesné dálkové měření teploty klidných i proudících tekutin (plynů i kapalin), pro které je zákazníkem zvolená jímka snímače svými vlastnostmi vhodná, měření je možné do teploty a tlaku určeného

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/002/15/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Český metrologický

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Zkoušky a kalibrace strojů a měřidel v oboru jednotky délky

Zkoušky a kalibrace strojů a měřidel v oboru jednotky délky Zkoušky a kalibrace strojů a měřidel v oboru jednotky délky VUT v Brně, 30. května 2007 Zkoušky a kalibrace strojů a měřidel v oboru jednotky délky Folie 1 z 16 Obecné systémové schéma řízení kvality (jakosti)

Více

HX15 NÁVOD PRO UŽIVATELE. Vysokoteplotní snímač/převodník Teploty a relativní vlhkosti.

HX15 NÁVOD PRO UŽIVATELE. Vysokoteplotní snímač/převodník Teploty a relativní vlhkosti. NÁVOD PRO UŽIVATELE HX15 Vysokoteplotní snímač/převodník Teploty a relativní vlhkosti. OBSAH A. Všeobecný popis B. Vybalení C. Princip činnosti D. Svorkové zapojení E. Příklady připojení F. Montáž G. Výpočty

Více

PONORNÝ SNÍMAČ SPO 41

PONORNÝ SNÍMAČ SPO 41 PONORNÝ SNÍMAČ SPO 41 Návod k používání a údržbě OBSAH 1.Rozsah použití.... strana 1 2.Rozsah dodávky... strana 2 3.Instalace... strana 2 4. Montáž a výměna čidla... strana 3 5.Kalibrace čidel... strana

Více

Některé úřední značky, značky shody a jiné značky používané pro označování výsledků metrologických činností. značka schválení typu

Některé úřední značky, značky shody a jiné značky používané pro označování výsledků metrologických činností. značka schválení typu Některé úřední značky, značky shody a jiné značky používané pro označování výsledků metrologických činností značka schválení typu 0 TCM XXX/YY - ZZZZ 1 značka schválení typu značka se danému typu měřidla

Více

Kalibrace deformačních tlakoměrů s automatickým odečtem z etalonu

Kalibrace deformačních tlakoměrů s automatickým odečtem z etalonu Kalibrace deformačních tlakoměrů s automatickým odečtem z etalonu Program slouží k automatickému odečtu při kalibraci deformačních tlakoměrů pomocí etalonového digitálního tlakoměru CRYSTAL XP 2i, který

Více

1 TZÚS Praha, s.p., pobočka 0900 Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek. Rozsah měřené veličiny. (0,01 20) m 3 /h (0,2 200) m 3 /h

1 TZÚS Praha, s.p., pobočka 0900 Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek. Rozsah měřené veličiny. (0,01 20) m 3 /h (0,2 200) m 3 /h List 1 z 10 Pracoviště kalibrační laboratoře: 1 TZÚS Praha, s.p., pobočka 0900 Obor měřené : průtok kalibrace [ ± ] 1 Proteklé množství studené vody (hmotnostní metoda) 2 Proteklé množství teplé vody (hmotnostní

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. PROSINCE 2013 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců do vlastního sociálního

Více

1. Úvod do problematiky - motivace. 2. Mechanické provedení termostatu

1. Úvod do problematiky - motivace. 2. Mechanické provedení termostatu Vzduchový termostat 1. Úvod do problematiky - motivace Jedním z největších problémů, s kterými je třeba se při přesných měření vypořádat, je vliv teploty na měřenou veličinu či měřený objekt, resp. vliv

Více

Použití. Certifikace. Technické parametry. Snímač teploty odporový do jímky ČSN bez převodníku nebo s převodníkem

Použití. Certifikace. Technické parametry. Snímač teploty odporový do jímky ČSN bez převodníku nebo s převodníkem Použití Snímač teploty odporový do jímky ČSN pro přesné dálkové měření teploty klidných i proudících tekutin (plynů i kapalin), pro které je zákazníkem zvolená jímka snímače svými vlastnostmi vhodná, měření

Více

Kontrolní metrologická střediska

Kontrolní metrologická střediska Kontrolní metrologická střediska AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ PRO CEJCHOVÁNÍ A KALIBRACI PŘÍSTROJŮ PRO MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VELIČIN hgff PROVOZ ELEKTROTECHNICKÝCH DÍLEN Kalibrační laboratoř se zabývá

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

ZMĚNY V ŘD 1. AŽ 3. ÚROVEŇ

ZMĚNY V ŘD 1. AŽ 3. ÚROVEŇ ZMĚNY V ŘD 1. AŽ 3. ÚROVEŇ OHLEDNĚ NAVÁZÁNÍ SVINOVACÍHO PÁSMA NA DOMĚŘOVÁNÍ OBVODU PNEUMATIKY Pavel Souček společnost KAR-mobil s.r.o., Ostrava 1. Úvod V přednášce zástupce ČMI OI Brno, paní Heleny Svobodové,

Více

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: 9. 3. - 25. 4. 2012

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: 9. 3. - 25. 4. 2012 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba http://www.hgf.vsb.cz/zl Tel.: 59 732 5287 E-mail: jindrich.sancer@vsb.cz Protokol o zkouškách č. 501 Zákazník:

Více

Příloha k vyhlášce č. 381/2006 Sb.

Příloha k vyhlášce č. 381/2006 Sb. Příloha k vyhlášce č. 381/2006 Sb. 1 TERMINOLOGIE 1.1 Čidlo je citlivá část snímače teploty (rezistor), která změnou odporu reaguje na změnu teploty. 1.2 Člen měřiče tepla je část měřiče tepla, která snímá

Více

ÚDRŽBA MĚŘICÍHO PŘÍSTROJE

ÚDRŽBA MĚŘICÍHO PŘÍSTROJE ING. LEOŠ KOUPÝ ÚDRŽBA MĚŘICÍHO PŘÍSTROJE KALIBRACE, REVIZE 1. ÚVOD Měřicí přístroj, tak jako každé technické zařízení, je třeba udržovat v provozuschopném a bezpečném stavu. Je-li používán k provádění

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Kalibrační laboratoř TZÚS Praha, s.p. - pobočka TIS Prosecká 811/76a, Praha 9 - Prosek

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Kalibrační laboratoř TZÚS Praha, s.p. - pobočka TIS Prosecká 811/76a, Praha 9 - Prosek Pracoviště kalibrační laboratoře: 1 TZÚS Praha, s.p., pobočka 0900 2 TZÚS Praha, s.p., pobočka 0400 Tolstého 447, 415 03 Teplice 3 TZÚS Praha, s.p., pobočka 0200 Nemanická 441, 370 10 České Budějovice

Více

inteligentnější způsob kalibrace teploty

inteligentnější způsob kalibrace teploty & inteligentnější způsob kalibrace teploty Výrobky a služby: provozní teplotní pícky Beamex řady FB metrologické teplotní pícky Beamex řady MB inteligentní etalonové snímače teploty Beamex služby kalibrační

Více

Členění podle 505 o metrologii

Členění podle 505 o metrologii Členění podle 505 o metrologii Měřidla slouží k určení hodnoty měřené veličiny. Spolu s nezbytnými měřícími zařízeními se podle zákona č.505/1990 Sb. ve znění č.l 19/2000 Sb. člení na : a. etalony, b.

Více

Třinecké železárny, a.s.

Třinecké železárny, a.s. Třinecké železárny, a.s. Všeobecný externí ceník 2015 Třinec, 28. 11. 2014 Věc: Nabídka služeb Kontrolního metrologického střediska (KMS3) TŽ,a.s. Vážení obchodní partneři, stejně jak v předchozích létech

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

Použití. Certifikace. Technické parametry. Snímač teploty termoelektrický Ex d (Ex t) do jímky DIN bez převodníku nebo s převodníkem

Použití. Certifikace. Technické parametry. Snímač teploty termoelektrický Ex d (Ex t) do jímky DIN bez převodníku nebo s převodníkem UV Snímač teploty termoelektrický Ex d (Ex t) str. /7 Použití pro přesné dálkové měření teploty klidných i proudících tekutin (plynů i kapalin), pro které je zákazníkem zvolená jímka snímače svými vlastnostmi

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM METROLOGIE A POČÍTAČOVÁ PODPORA MĚŘENÍ OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. Obecný cíl předmětu. Výchovně-vzdělávací cíle

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM METROLOGIE A POČÍTAČOVÁ PODPORA MĚŘENÍ OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. Obecný cíl předmětu. Výchovně-vzdělávací cíle Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM METROLOGIE A POČÍTAČOVÁ PODPORA MĚŘENÍ Registrační číslo projektu: CZ..07/..07/.0054

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/002/13/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (dále jen ČMI ),

Více

Možnosti kalibrace dotykových sond pro měření teploty povrchu

Možnosti kalibrace dotykových sond pro měření teploty povrchu Možnosti kalibrace dotykových sond pro povrchu V článku je diskutována problematika povrchu se zvláštním zřetelem na obecně používané principy a popsán nový kalibrační blok zkonstruovaný pro účely kalibrace

Více

Příručka kvality ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř Číslo: QM-17-055-2013

Příručka kvality ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř Číslo: QM-17-055-2013 Číslo: QM-17-055-2013 Společnost: ReguCon s.r.o Autor: Mgr. Martin Hrnčíř Schválil: Pavel Pospíšil Vydáno: 20.2. 2013 Verze: a 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Související dokumentace...4 3.1 Externí dokumenty...4

Více

Kalibrační pracoviště

Kalibrační pracoviště ! Popis systému Systém jakosti Adash s.r.o., Ostrava, Česká republika, tel.: +420 596 232 670, fax: +420 596 232 671, email: info@adash.cz Další technické a kontaktní informace najdete na www.adash.net,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Přesný digitální teploměr GTH 175 / Pt

NÁVOD K OBSLUZE. Přesný digitální teploměr GTH 175 / Pt NÁVOD K OBSLUZE Přesný digitální teploměr GTH 175 / Pt Obj. č.: 12 09 66 Pro provádění nejpřesnějších měření teploty kapalin (s ponorným čidlem) jakož i vzduchu a plynů. Kvalitní pouzdro z nárazuvzdorné

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/010/14/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (dále jen ČMI ),

Více

PROJEKTOVÁNÍ S PODPOROU CAE

PROJEKTOVÁNÍ S PODPOROU CAE Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava PROJEKTOVÁNÍ S PODPOROU CAE ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A PRŮBĚH PROJEKTU Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Květen 2006 Projektování

Více

Stanovení měrného tepla pevných látek

Stanovení měrného tepla pevných látek 61 Kapitola 10 Stanovení měrného tepla pevných látek 10.1 Úvod O teple se dá říci, že souvisí s energií neuspořádaného pohybu molekul. Úhrnná pohybová energie neuspořádaného pohybu molekul, pohybu postupného,

Více

Převodníky tlaku. Převodník pro pevné připevnění šroubovým spojem ATM

Převodníky tlaku. Převodník pro pevné připevnění šroubovým spojem ATM Převodníky tlaku Převodník pro pevné připevnění šroubovým spojem ATM Pro aplikace, kde je lepší použít převodník v provedení pro měření tlaku se separovaným měřeným médiem. Toto platí obzvlášť u vyšších

Více

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze Digitální teploměr Model DM-300 Návod k obsluze Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Úvod Tento přístroj je digitální

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly)

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly) Měření při najíždění bloku (vybrané kapitoly) 1 Reaktor VVER 1000 typ V320 Heterogenní reaktor Palivo nízce obohacený kysličník uraničitý Moderátor a chladivo roztok kyseliny borité v chemicky čisté vodě

Více

PT měření, a.s. Ceník 2015

PT měření, a.s. Ceník 2015 Autorizované metrologické středisko K 26 Ceník 2015 Ověření stanovených měřidel Vážení obchodní partneři, zkušebny společnosti mají autorizaci metrologického střediska pro ověřování měřidel používaných

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 1 08 54 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postp KP 1.1.3/0/13 SOUŘADNICOVÝ MĚŘICÍ STROJ (CMM) PORTÁLOVÝ Praha

Více

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: : 9. 1-27. 2. 2015

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: : 9. 1-27. 2. 2015 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba http://www.hgf.vsb.cz/zl Tel.: 59 732 5287 E-mail: jindrich.sancer@vsb.cz Protokol o zkouškách č. 761 Zákazník: Výzkumný ústav anorganické Adresa: evoluční 84, 400

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na napěťový výstup 0-10V Návod k použití

Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na napěťový výstup 0-10V Návod k použití PŘEVODNÍK T4211 Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na napěťový výstup 0-10V Návod k použití Návod na použití převodníku T4211 Převodník je určen pro měření teploty ve C nebo F pomocí externí

Více

Stanovisko k vládnímu návrhu věcného záměru zákona o metrologii

Stanovisko k vládnímu návrhu věcného záměru zákona o metrologii 1 ZÁSADNÍ Část A. bod c) 2 ZÁSADNÍ Část A. bod e) 3 ZÁSADNÍ Kap. 5. Kategorie měřidel a metrologická návaznost, odst. Pracovní měřidlo Stanovisko k vládnímu návrhu věcného záměru zákona o metrologii Tato

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: 19. 7. 11. 9. 2012

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: 19. 7. 11. 9. 2012 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba http://www.hgf.vsb.cz/zl Tel.: 59 732 5287 E-mail: jindrich.sancer@vsb.cz Protokol o zkouškách č. 518 Zákazník: Výzkumný ústav anorganické Adresa: evoluční 84, 400

Více

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: 10. 10. 5. 12. 2014

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: 10. 10. 5. 12. 2014 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba http://www.hgf.vsb.cz/zl Tel.: 59 732 5287 E-mail: jindrich.sancer@vsb.cz Protokol o zkouškách č. 732 Zákazník: Výzkumný ústav anorganické Adresa: evoluční 84, 400

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_15_OC_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 1 08 54 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postp KP 1.1.3/06/13 TRACKER (LASER TRACKER LEICA) Praha říjen 013 KP

Více

Zařízení typu C H - IV - stručný popis a N Á V O D N A P O U Ž Í V Á N Í

Zařízení typu C H - IV - stručný popis a N Á V O D N A P O U Ž Í V Á N Í Zařízení typu C H - IV - stručný popis a N Á V O D N A P O U Ž Í V Á N Í Zařízení typu CH-IV je určeno na ověřování tlakových a průtokových parametrů podzemních a nadzemních hydrantů v rozsahu podle tab.2

Více

Legislativní požadavky na měření teploty ve zmrazených potravinách

Legislativní požadavky na měření teploty ve zmrazených potravinách PRACOVNÍ POMŮCKA DO PRAKTICKÝCH CVIČENÍ Inovace K1 MĚŘENÍ TEPLOTY VE ZMRAZENÝCH POTRAVINÁCH H2THR Předmět Technologie a hygiena ryb a ostatních vodních živočichů a výrobků z nich, mrazíren a mrazírenských

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TZD13526 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena

Více

Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014

Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014 Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014 Zuzana Pašková zuzana.paskova@sujb.cz 1 Obsah sdělení Kompetence

Více

Služby ITC pro podporu metrologického pořádku v automobilovém průmyslu

Služby ITC pro podporu metrologického pořádku v automobilovém průmyslu Služby ITC pro podporu metrologického pořádku v automobilovém průmyslu Ing. Miroslav Netopil, Vedoucí kalibrační laboratoře Institut pro testování a certifikaci, a.s, Zlín 2011 Metrologický systém - historie

Více

T1027. T1027 Odporový snímač teploty kabelový. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

T1027. T1027 Odporový snímač teploty kabelový. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá T1027 Popis měřicí odpor Pt100, Pt500, Pt1000 dle IEC 751 (EN 60751) měřicí odpor Ni1000 dle DIN 43760 měřicí rozsah (čidla Pt), -50 až +150 C (čidla Ni) třída přesnosti A, B dle IEC 751 materiál stonku

Více

65/2006 Sb. VYHLÁŠKA

65/2006 Sb. VYHLÁŠKA 65/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

Více

pro použití k vlhkostním loggerům typových řad Lxxxx, Sxxxx a Rxxxx, commeterům C3121 a D3121 a snímačům řady Txxxx, NHxxx a HGxxx Návod k použití

pro použití k vlhkostním loggerům typových řad Lxxxx, Sxxxx a Rxxxx, commeterům C3121 a D3121 a snímačům řady Txxxx, NHxxx a HGxxx Návod k použití Nádobka pro kalibraci a justování vlhkosti MD046 pro použití k vlhkostním loggerům typových řad Lxxxx, Sxxxx a Rxxxx, commeterům C3121 a D3121 a snímačům řady Txxxx, NHxxx a HGxxx Návod k použití Návod

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Monitorovací systém teplot

Monitorovací systém teplot Odbor nákupu VÁŠ DOPIS ZN / ZE DNE NAŠE ZNAČKA 231-4/12-KN VYŘIZUJE / LINKA NOVÁK/588443184 DATUM 7/5/12 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodání a instalaci Monitorovacího systému teplot Fakultní nemocnice

Více

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky V současnosti se u řady stávajících bytových objektů provádí zvyšování tepelných odporů obvodového pláště, neboli zateplování

Více

DMS 680. Univerzální délkoměr. kalibrace měřidel dle směrnic ISO 9000

DMS 680. Univerzální délkoměr. kalibrace měřidel dle směrnic ISO 9000 DMS 680 Univerzální délkoměr kalibrace měřidel dle směrnic ISO 9000 2 Univerzální délkoměr DMS 680 Pro pravidelnou kalibraci měřidel, měrek, pracovních měřidel a etalonů - naprostá shoda Abbého principu.

Více

Clony a dýzy Měření průtoku pomocí tlakové diference

Clony a dýzy Měření průtoku pomocí tlakové diference Clony a dýzy Měření průtoku pomocí tlakové diference - Ověřený normovaný způsob měření - Přesné měření i pro rychle proudící páru a plyn - Absence pohyblivých prvků - Robustní a variabilní provedení -

Více

Přepočítávač CORUS PTZ

Přepočítávač CORUS PTZ Přepočítávač CORUS PTZ T,PT, PTZ přepočítávač Široká integrovaná databáze Kompresibilita dle AGANX19, S-GERG, AGA8 nebo tabuky Z RS 232 a optický port pro lokální/dálkový odečet Schváleno dle evropských

Více

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem LEVEL INSTRUMENTS EE23 Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem Snímač EE23 je jednoduchý multifunkční přístroj, jenž vyniká vysokou přesností, jednoduchou instalací a údržbou.

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytových a nebytových jednotek v majetku města Rýmařov

Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytových a nebytových jednotek v majetku města Rýmařov Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytových a nebytových jednotek v majetku města Rýmařov Čl. I. Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro poskytování

Více

Zpráva o revizi LPS. Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 17.5.

Zpráva o revizi LPS. Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 17.5. Zpráva o revizi LPS Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 Začátek revize : 17.5.2014 Datum zpracování : Konec revize : 17.5.2014 17.5.2014

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY . MĚŘENÍ TEPLOTY TEMOČLÁNKY Úkol měření Ověření funkce dvoudrátového převodníku XT pro měření teploty termoelektrickými články (termočlánky) a kompenzace studeného konce polovodičovým přechodem PN.. Ověřte

Více

ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM MĚŘIČE AKTIVITY ATOMLAB 500

ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM MĚŘIČE AKTIVITY ATOMLAB 500 ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM MĚŘIČE AKTIVITY ATOMLAB 500 Jiří Štěpán KNM FN Brno a LF MU 33. Pracovní dny sekce radiofarmacie, 1. - 3. 6. 2011 - Rožnov pod Radhoštěm Charakteristiky důležité pro praktické použití

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: měření tepla

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: měření tepla Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: měření tepla Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1210_měření_tepla_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1

REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Měřené veličiny: - odpor ochranného vodiče proudem > 200

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Zásobník teplé vody pro tepelné čerpadlo NIBE SPLIT NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

EC čidla pro elektronické přístroje řady EC1 a EC2

EC čidla pro elektronické přístroje řady EC1 a EC2 Str. 1 ze 6 Řada elektronických regulátorů EC představuje mnoho modelů s různými snímači teplot, tlaku, nebo vlhkosti. Jednotlivá čidla se liší podle druhu snímané veličiny i podle účelu, ke kterému je

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace

Více

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů Univerzita obrany K-216 Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA Měření součinitele tření potrubí Protokol obsahuje 14 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 21-3LRT-C Datum zpracování:5.5.2011

Více

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Energetické vzdělávání prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Kontrola klimatizačních systémů Podnikat v energetických odvětvích na území ČR lze na základě zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ve znění

Více

REVEX profi II. Měřené veličiny:

REVEX profi II. Měřené veličiny: REVEX profi II REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 REVEXprofi získal na veletrhu Elektrotechnika

Více

Návod na uvedení do provozu

Návod na uvedení do provozu Návod na uvedení do provozu Odporové snímače teploty s jímkou typ 7MC1006-... Použití Odporové snímače teploty s jímkou pro měření teploty kapalin a plynů v potrubích, nádržích apod. Snímače lze dodat

Více

M E T R O L O G I C K É Ú D A J E

M E T R O L O G I C K É Ú D A J E TP 274560/l Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66 DODATEK 2 typ 466 Měření průtoku a tepla předaného K NÁVODU K VÝROBKU vodou, měření chladu POUŽITÍ - k vyhodnocování průtoku vody a

Více

Správa barev. Výstupní zařízení. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 25. ledna 2013. www.isspolygr.cz

Správa barev. Výstupní zařízení. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 25. ledna 2013. www.isspolygr.cz Výstupní zařízení www.isspolygr.cz Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 25. ledna 2013 Strana: 1/10 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

HUMISTAR BŘEZEN 2009 PŘEVODNÍKY RELATIVNÍ VLHKOSTI A TEPLOTY. řady HWPA 12 pro nástěnnou montáž URČENÍ POPIS

HUMISTAR BŘEZEN 2009 PŘEVODNÍKY RELATIVNÍ VLHKOSTI A TEPLOTY. řady HWPA 12 pro nástěnnou montáž URČENÍ POPIS HUMISTAR BŘEZEN 2009 URČENÍ PŘEVODNÍKY RELATIVNÍ VLHKOSTI A TEPLOTY řady HWPA 12 pro nástěnnou montáž Převodníky vlhkosti a teploty řady HWPA 12 se používají ke kontinuálnímu měření vlhkosti a teploty

Více

Václav Šenkyřík, Český metrologický institut s využitím prezentace Ing. Jindřicha Pošváře, OŘLM ČMI

Václav Šenkyřík, Český metrologický institut s využitím prezentace Ing. Jindřicha Pošváře, OŘLM ČMI Václav Šenkyřík, Český metrologický institut s využitím prezentace Ing. Jindřicha Pošváře, OŘLM ČMI systém právních předpisů ČR pro metrologii uvedení měřidla na trh a do provozu v ČR rozsah a účel Opatření

Více