Kalibrační postup. Indikační teploměry, včetně měřících řetězců. Číslo: QM ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kalibrační postup. Indikační teploměry, včetně měřících řetězců. Číslo: QM-17-054-2013 ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř"

Transkript

1 Indikační teploměry, včetně měřících řetězců Společnost: ReguCon s.r.o Autor: Pavel Pospíšil Schválil: Štěpán Vaněček Vydáno: Verze: 0

2 1. Obsah 1. Předmět kalibrace Související normy a předpisy Kvalifikace pracovníků provádějících kalibraci Názvosloví a definice Potřebné prostředky pro kalibraci Obecné podmínky kalibrace Rozsah kalibrace - přehled zkoušených parametrů Popis jednotlivých zkoušek Stanovení nejistot a vyjádření shody se specifikací Kalibrační list a označení měřidla Péče o kalibrační postup...11 Změněno: 2/12 Verze: 0

3 1. Předmět kalibrace Kalibrační postup se vztahuje na měřicí řetězec, používaný k měření teploty, v němž je jako snímač použit platinový odporový snímač. Kalibrace měřicího řetězce je prováděna z povahy stacionárního systému, výlučně mimo stálé prostory laboratoře, v prostorách uživatele. V teplotním rozsahu -80 C až +50 C. 2. Související normy a předpisy Vyhláška č. 264/2000 Sb. O základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování. ČSN EN ISO/IEC Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. TPN Schéma návaznosti měřidel teploty TPN Platinové odporové snímače teploty. Metody zkoušení při kalibraci. TNI Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii. ČSN ISO 31-0 Veličiny a jednotky. Část 0: Všeobecné zásady. Vyd. 94/12. Bude nahrazena normou ČSN ISO Část 1: Všeobecně. ČSN ISO 31-4 Veličiny a jednotky. Část 4: Teplo. Vyd. 94/12. Bude nahrazena normou ČSN ISO Část 5: Termodynamika. ČSN ISO 1000: Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek. ČSN Názvosloví v oboru měření teplot. Schválena 88/08/03 ČSN Směrnice pro měření teplot v průmyslu. Schválena 88/07/15 ČSN EN Průmyslové platinové odporové snímače teploty. Vyd. 2009/6 EA - 4/02 Vyjadřování nejistot měření při kalibracích. ILAC-G8:03/2009 Pokyny k uvádění shody se specifikací KP 3.1.3/07/07/N ČMS, Řetězec pro měření teplot s platinovými snímači - kalibrační postup KP 2.5.2/01/08/N ČMS, Měřící a regulační řetězce teplotních a klimatických komor - kalibrační postup Směrnice DKD-R 5-7 Kalibrace klimatických komor Kalibrační postup DKD "Deutscher Kalibrierdienst Braunschweig", vydání 2004/7 Mezinárodní teplotní stupnice ITS In: Čs. Standardizace č.7, 1990 Změněno: 3/12 Verze: 0

4 3. Kvalifikace pracovníků provádějících kalibraci Kvalifikace pracovníků provádějících kalibraci měřidla je stanovena v Příručce kvality (QM ) (odst Osoby pracující v laboratoři). Příslušní pracovníci musí být seznámeni s tímto kalibračním postupem a seznámení potvrzeno podpisem příslušného pracovníka na formuláři F16 (QM ). Pracovník provádějící kallibraci musí mít u sebe vždy následující doklady a formuláře: kalibrační postup (QM ) doklad o požadavku zákazníka (objednávka) certifikát způsobilosti kopie kalibračních listů etalonů záznam o kalibraci (formulář F17, F18) metrologický řád (QM ) pracovní výkaz kalibrační štítky 4. Názvosloví, definice Názvosloví a definice jsou obsaženy v příslušných normách (viz odst. 2), zejména v ČSN a v publikacích věnovaných metrologické terminologii. Odborné termíny použité v tomto postupu jsou uvedeny v ČSN Další pojmy, které nejsou v uvedených normách: měřicí řetězec: účelové uspořádání měření zpravidla fyzikální veličina (teplota, tlak, průtok atd.) realizované měřidly, která jsou prostorově rozdělena a vhodným způsobem propojená. Měřicí řetězec obsahuje zpravidla tyto části: čidlo (snímač), převodník, linearizační obvody, vyhodnocovací zařízení (měřicí ústředna PLC, PC) a pomocná zařízení, propojení ( přívodní vodič). dovolená chyba měřicího řetězce: maximální přípustná chyba řetězce spočítaná pro konkrétní měřicí řetězec pracující v konkrétních podmínkách. kalibrace řetězce v celku: řetězec se nerozpojuje, snímač se přesune, pokud to konkrétní podmínky dovolí, do přenosné kalibrační pece, jejíž hodnotu známe s požadovanou jistotou. 5. Potřebné prostředky pro kalibraci 5.1 Etalonový odporový platinový teploměr Pt 100 FLUKE - typ Teplotní kalibrátor FLUKE - typ 1523 Hart Scientific 5.3 Hygrotermometr 5.4 Kalibrační pec - ASL Model B 140 Změněno: 4/12 Verze: 0

5 6. Obecné podmínky kalibrace 6.1 Měřicí řetězec se kalibruje připojený k měřicímu automatu, při provozu. Pro správný postup kalibrace (dle odst. 8.2, 8.3) musí být umožněno snímač měřicího řetězce vyjmout z držáku a z lahvičky s kapalinou, umístěných uvnitř měřeného zařízení. Snímač měřicího řetězce musí mít dosatečně dlouhý přívodní kabel, který umožní jeho umístění do kalibrační pece (odst. 8.2, 8.3). Pokud podmínky instalace snímače měřicího řetězce neumožňují kalibraci vložením do kalibrační pece, pak kalibrace probíhá uvnitř měřeného zařízení za předpokladu umístění etalonu v těsné blízkosti snímače měřicího řetězce. (odst.8.4). Kalibrační pec lze použít pouze v teplotním rozsahu určeném výrobcem. ( -25 C až 140 C). Kalibrace měřicího řetězce se vždy provádí vcelku. 6.2 Teplota okolí při měření je 23 C ± 10 C a musí být uvedena do zkušebního protokolu. 6.3 Relativní vlhkost vzduchu do 50 % ± 30 C. 7. Rozsah kalibrace přehled zkoušených parametrů 7.1 Kontrola měřicího řetězce (odstavec 8.1). 7.2 Zkouška stálosti měřicího řetězce (odstavec 8.2). 7.3 Zkouška správnosti měřicího řetězce (odstavec 8.3). 7.4 Zkouška správnosti měřicího řetězce při opakované kalibraci (rekalibraci) (odstavec 8.4.1, 8.4.2). Postup kalibrace měřicího řetězce závisí na skutečnosti, zda se jedná o první kalibraci, kalibraci po opravě nebo periodickou kalibraci. V případě první kalibrace po instalaci měřicího řetězce, se provádí zkoušky v rozsahu viz. odstavec 8.1, 8.2, 8.3. V případě kalibrace po opravě či výměně části měřicího řetězce postupujeme stejně jako v případě první kalibrace viz odstavec 8.1, 8.2, 8.3. V případech opakované kalibrace (rekalibrace) měřicího řetězce nebo po domluvě se zadavatelem kalibračního měření lze za předpokladu, že před montáží měřidla do zařízení byl měřicí řetězec zkalibrován dle odstavce 8.1, 8.2 a 8.3, kalibrovat měřicí řetězec dle odstavce 8.4. Změněno: 5/12 Verze: 0

6 8. Popis jednotlivých zkoušek 8. 1 Kontrola měřicího řetězce Předběžná kontrola Při vizuální kontrole všech zařízení měřicího řetězce se sleduje neporušenost obvodů přívodního vodiče snímače měřicího řetězce a jeho zaústění do nerezové jímky. Pokud jsou některé sočásti řetězce vybaveny šroubovacími svorkovnicemi, provede se jejich dotažení Identifikace snímače měřicího řetězce. Před samotnou kalibrací měřícího řetězce zapíšeme do Záznamu o kalibraci formulář F17, F18, jednoznačný popis zařízení kterém je snímač měřícího řetězce umístěn: název zařízení druh zařízení výrobní, nebo identifikační číslo výrobní číslo vyhodnocovacího zařízení druh a verze výstupního zařízení zařízení číslo vstupu, na kterém je připojeno měřidlo měřícího řetězce U výstupního zařízení se kontroluje správnost identifikace snímače měřicího řetězce. V případě nejasné identifikace se provede jednoznačná zkouška připojení ke vstupu vyhodnocovacímu zařízení (např. prudké zahřátí snímače měřicího řetězce). Tato jednoznačná zkouška identifikace se provádí pouze pri první kalibraci po instalaci měřicího řetězce Zkouška stálosti měřicího řetězce. Zkouška stálosti měřicího řetězce se provádí při první kalibraci a po opravě či výměně části měřicího řetězce. Časová stabilita údajů měřicího řetězce je závislá na stálosti jeho nulového bodu. Při této zkoušce se zkoušený snímač měřicího řetězce ponoří do příslušné jímky kalibrační pece tak, aby snímač měřicího řetězce byl zcela ponořen. Kalibrační pícku nastavíme na hodnotu 0,0 C. Po ustálení nastavené hodnoty (min. 20 min.) teploty kalibrační pece se přečte údaj pro příslušný snímač měřicího řetězce na připojeném vyhodnocovacím zařízení. Ustálení hodnoty kalibrační pece je závislé na teplotě okolí. Po kontrole nulového bodu se kalibrační pícka nastaví na teplotu odpovídající horní hranici rozsahu pracovních teplot pro dané zařízení: Změněno: 6/12 Verze: 0

7 Typ zařízení Max. provozní teplota Klimakomora +50 C Akumulační nádoba +50 C Nádoba na ohřev TUV +50 C Inkubátor +50 C Termostat +50 C Lyofilizační kotel +50 C Prostorová teplota (místnosti) +50 C Chladnička +20 C Mraznička -20 C Mrazicí box -20 C Snímač měřicího řetězce se ponechá v jímce kalibarční pícky po dobu min. 20 minut. Po uplynutí této doby vyjmeme snímač měřicího řetězce a následně tento snímač ochladíme na teplotu okolí. Po ochlazení na teplotu okolí snímač měřicího řetězce opět vložíme do příslušné jímky kalibrační pícky s nastavenou teplotou 0,0 C (ustálení 20 min.) a provedeme novou kontrolu nulového bodu. Rozdíl údaje při opětovném čtení teploty v nulovém bodě vyhodnocovacího zařízení měřicího řetězce nesmí být větší než 0,1 C. V případě většího rozdílu se příslušný člen měřicího řetězce seřídí nebo vymění a zkouška stálosti měřicího řetězce se musí zopakovat. Zkouška stálosti měřicího řetězce se již nemusí provádět při opakované kalibraci (rekalibraci) Zkouška správnosti měřicího řetězce. Správnost zkoušeného měřicího řetězce se zjišťuje porovnávací metodou s etalonem (odst. 5.1, 5.2) v kalibrační pícce. Při měření se umístí zkoušený snímač měřicího řetězce do takového otvoru pícky, který nejlépe odpovídá vnějšímu průměru nerezové jímky snímače (dle standardů do 650 C nesmí být vůle otvoru větší než 0,5 mm). Současně se zkoušeným teploměrem se do odpovídajícího otvoru umístí etalon (viz. odst. 5.1, 5.2). Do příslušné jímky, pro zkoušku správnosti, přidáme teplonosnou kapalinu (technický líh, glycerin bezvodý a pod.) pro lepší přenos tepla v jímce kalibrační pícky. Snímač měřicího řetězce musí být v jímce kalibrační pícky plně ponořen. Etalon je částečně ponořen v plné hloubce jímky kalibrační pícky (150 mm). Vliv rozdílu teplot částečně eliminujeme přídavnou izolací neponořené části etalonu (50 mm). U snímačů s kovovým stonkem bývá pravidlem, že ponor se považuje za dostatečný při 15-ti násobku průměru stonku ( v našem případě 45 mm). Z výše uvedeného vyplývá, že vliv částečného ponoru je zanedbatelný. Pokud není zadavatelem uvedeno jinak, zkouší se měřicí řetězec ve 3 teplotních bodech, s ohledem na rozsah kalibrační pícky a požadavky zadavatele kalibrace. Při zkoušení se postupuje od nejnižších hodnot k nejvyšším. Změněno: 7/12 Verze: 0

8 Vlastní zkouška správnosti: 1) nastavíme požadovanou teplotu na kalibrační pícce. 2) vyčkáme ustálení hodnoty na zobrazovacím zařízení kalibrační pícky 3) rozdíl mezi požadovanou a skutečnou teplotou na displeji kalibrační pícky nesmí být větší než 0,1 C (1 digit) po dobu 1 minuty 4) odečteme hodnotu na etalonu (odst. 5.1, 5.2) a zároveň hodnotu na příslušném výstupu vyhodnocovacího zařízení měřicího řetězce. 5) odečtené hodnoty zapíšeme do Záznamu o kalibraci - formulář F17, F18 6) odečet opakujeme (minimálně 5 odečtů s časovými rozestupy přibližně 20 s) 7) výše uvedený postup ad 1) až ad 6) opakujeme pro všechny požadované teploty Všechny naměřené údaje se zaznamenávají do Záznamu o kalibraci formulář F17, F Zkouška správnosti měřícího řetezce při opakované kalibraci (rekalibraci). V některých případech, pokud je snímač měřicího řetězce pevně zabudován v zařízení a přívodní kabel neumožňuje vyjmutí čidla, aniž by došlo k narušení celistvosti měřicího řetězce, nebo rozsah kalibrační pícky neumožňuje nastavení určitých hodnot, je možné provádět kalibraci měřicího řetězce zjednodušeným způsobem. Správnost zkoušeného měřicího řetězce se pak zjišťuje porovnávací metodou s etalonem přímo uvnitř monitorovaného prostoru. Pokud není zadavatelem uvedeno jinak, zkouší se měřicí řetězec pouze v jednom teplotním bodě, a to při provozní teplotě příslušného zařízení Zkouška správnosti měřicího řetězce (snímač umístěn v lahvičce s kapalinou). Pokud je snímač umístěn v lahviče s kapalinou, umístí se etalon do této lahvičky. Kapalina v lahvičce musí být vždy doplněna na maximum objemu lahvičky, z důvodu dostatečného ponoru snímače měřicího řetězce a etalonu. Kapalina v lahvičce musí mít přibližně stejnou teplotu, jako prostor ve kterém je lahvička se snímačem měřicího řetězce, umístěna. Před zahájením kalibrace měřicího řetězce je nutno vyčkat na ustálení podmínek, v závislosti na druhu zařízení, ve kterém je umístěn snímač měřicího řetězce (minimálně 10 min.). Po ustálení (ustálením se rozumí okamžik následující bezprostředně po vypnutí regulačního termostatu zařízení) provedeme opakovaný odečet teplot (minimálně 10 odečtů v závislosti na celkové stabilitě v průběhu odečítání s časovými rozestupy přibližně 20 s, při regulaci nejlépe ve třech regulačních ciklech daného zařízení). Počet odečtů se volí podle stability a homogenity zařízení. Odečet provádime souběžně na etalonu (odst. 5.1, 5.2) a zároveň na příslušném výstupu vyhodnocovacího zařízení měřicího řetězce. Odečtené hodnoty kalibrace zapíšeme do Záznamu o kalibraci formulář F17, F18. Změněno: 8/12 Verze: 0

9 8.4.2 Zkouška správnosti měřícího řetězce (snímač umístěn v prostoru). Pokud je snímač měřicího řetězce bez nádobky (umístěn volně v prostoru), umístí se etalon do těsné blízkosti snímače (možné je i vzájemné svázání činných částí obou snímačů). Kalibrace měřícího řetězce probíhá dle požadavku zákazníka v prázdené nebo zaplněné komoře (typická nebo aktuální náplň). Abychom mohli stanovit odhad vlivu prostředí zařízení ve kterém je měřidlo umístěno na výsledek měření (homogenitu), vložíme do zařízení alespoň jeden další snímač teploty. Tento snímač umístíme do středu měřeného zařízení. Maximální rozdíl mezi jednotlivými snímači umístěnými v zařízení charakterizuje homogenitu prostoru. Poměrnou část takto zjištěné homogenity zahrneme do výpočtu nejistot (cca 20 %). Před zahájením kalibrace měřicího řetězce je nutno vyčkat na ustálení podmínek v závislosti na druhu zařízení, ve kterém je umístěn snímač měřicího řetězce (minimálně 10 min.). Po ustálení (ustálením se rozumí okamžik následující bezprostředně po vypnutí regulačního termostatu zařízení) provedeme opakovaný odečet teplot (minimálně 10 odečtů v závislosti na celkové stabilitě v průběhu odečítání s časovými rozestupy přibližně 20 s, při regulaci nejlépe ve třech regulačních cyklech). Počet odečtů se volí podle stability systému. Odečet provádíme souběžně na etalonu (odst. 5.1, 5.2) a zároveň na příslušném výstupu vyhodnocovacího zařízení měřicího řetězce. Odečtené naměřené hodnoty kalibrace i zjištěné homogenity zapíšeme do Záznamu o kalibraci formulář F17, F Stanovení nejistot a vyjádření shody se specifikací 9.1 Stanovení nejistot: Kalibrace byla provedena v kalibrační pícce s homogenizačním blokem, do jehož otvorů byly zasunuty kalibrovaný snímač (snímač teploty PT100 v nerezové jímce o průměru 6mm) a externí etalonový snímač (kabelový snímač teploty o průměru činné části 3mm. Etalonový snímač je připojen na digitální teploměr s rozlišením 0,001 C, rozlišení ukazatele kalibrovaného řetězce je 0,1 C; kalibrovaná teplota 5 C. Celkový rozsah teploty řetězce činí - 80 C až 50 C. 1) Zdroje nejistoty typu A (naměřené odečty kalibrovaného řetězce): 5,1 / 5,0 / 5,0 / 4,9 / 5,0 / 4,9 / 4,9 / 5,0 / 4,9 / 5,0 / 4,9 Z výše uvedených odečtů při průměrné teplotě 5,0 C je stanovena nejistota typu A u A =0,02 C Změněno: 9/12 Verze: 0

10 2)Zdroje nejistoty typu B: Rozšířená nejistota kalibrace etalonu je dle kalibračního listu pro teplotu 5 C...U = 0,016 C pro k = 2 (normální rozdělení), standardní nejistota je tedy... u 1 =0,008 C. Vliv stability etalonu - etalon je kalibrován s roční kalibrační lhůtou. Vzhledem k tomu, že etalon byl zatím kalibrován pouze jednou odhadujme stabilitu etalonu zhruba v hodnotě odpovídající hodnotě jeho rozšířené nejistoty při kalibraci po zaokrouhlení...max. 0,02 C, předpokládáme trojůhelníkové rozdělení stability, standardní nejistota je tedy u 2 =0,008 C. Vliv stability a homogenity kalibrační pícky - pro teplotu 5 C je odhadnuta max. hodnota kombinovaného vlivu 0,3 C, rozdělení rovnoměrné, standardní nejistota je tedy u 3 =0,17 C. Rozlišení měřicího řetězce - uvažujeme polovinu posledního digitu (0,05 C) rozdělení rovnoměrné, standardní nejistota je tedy u 4 =0,03 C. Vliv odvodu tepla - vzhledem k rozdílné konstrukci snímače etalonového a kalibrovaného uvažujeme max. vliv odvodu ve výši 0,3 C, rozdělení rovnoměrné, kombinovaná nejistota je tedy u 5 =0,18 C Přehled nejistot: Veličina Odhad Standardní Rozdělení Koeficient Citlivost. nejistota Příspěvek k nejistotě (po zaokrohlení) u A 5,0 C 0,02 C normální 1 1 0,02 C u 1 0,0 C 0,008 C normální 2 1 0,01 C u 2 0,0 C 0,008 C trojúhelníkové 6 1 0,01 C u 3 0,0 C 0,12 C rovnoměrné 3 1 0,12 C u 4 0,0 C 0,03 C rovnoměrné 3 1 0,03 C u 5 0,0 C 0,18 C rovnoměrné 3 1 0,18 C Kombinovaná standardní nejistota u(y) 0,22 C Rozšířená standardní kombinovaná nejistota měření pro k = 2 (normální rozdělení, pravděpodobnost pokrytí 95%) je tedy: U = k u(y) = 2 0,22 = 0,44 C Změněno: 10/12 Verze: 0

11 9.2. Vyjádření shody se specifikací Vyjádření shody se specifikací a její uvádění na kalibračních listech se řídí dokumentem ILAC-G8:03/2009 Pokyny k uvádění shody se specifikací (odst. 2 - Uvádění shody se specifikací pro jednotlivou veličinu) 10. Kalibrační list a označení měřidla 10.1 V průběhu zkoušky jsou naměřené hodnoty zapisovány do Záznamu o kalibraci formulář F18 či do Záznamu o kalibraci formulář F17 (odst. 8.3, 8,4) Měřené zařízení se opatří kalibračním štítkem a vystaví se k němu kalibrační list Kalibrační list musí obsahovat všechny náležitosti uvedené v Příručce kvality (QM ) odst Vzor kalibračního listu je přílohou č. 1 Příručky kvality. 11. Péče o kalibrační postup Originál kalibračního postupu je uložen u zpracovatele. Další vyhotovení jsou předána příslušným pracovníkům viz. Příručka kvality (QM ) odst. 3.1 Příloha 2. Změny, popř. revize kalibračního postupu je oprávněn provádět jeho zpracovatel, změny schvaluje vedoucí kalibrační laboratoře. Kalibrační postup je validován prostřednictvím účasti v pravidelných mezilaboratorních porovnávacích měření s příslušnou oborovou laboratoří ČMI Úprava a schválení Kalibrační postup jméno podpis datum upravil schválil Pavel Pospíšil Štěpán Vaněček Změněno: 11/12 Verze: 0

12 11.2. Revize strana popis změny zpracoval schválil datum V Praze, dne Zpracoval: Pavel Pospíšil Podpis Změněno: 12/12 Verze: 0

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 6.1.2/01/13 MECHANICKÉ STOPKY Praha říjen 2013 KP 6.1.2/01/13

Více

Použití. Technické parametry Provedení: do jímky DIN se závitem M18 x 1,5; M20 x 1,5; G1/2, M14x1,5 nebo 1/2-14NPT. Certifikace

Použití. Technické parametry Provedení: do jímky DIN se závitem M18 x 1,5; M20 x 1,5; G1/2, M14x1,5 nebo 1/2-14NPT. Certifikace Použití pro přesné dálkové měření teploty klidných i proudících tekutin (plynů i kapalin), pro které je zákazníkem zvolená jímka snímače svými vlastnostmi vhodná, měření je možné do teploty a tlaku určeného

Více

Příručka kvality ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř Číslo: QM-17-055-2013

Příručka kvality ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř Číslo: QM-17-055-2013 Číslo: QM-17-055-2013 Společnost: ReguCon s.r.o Autor: Mgr. Martin Hrnčíř Schválil: Pavel Pospíšil Vydáno: 20.2. 2013 Verze: a 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Související dokumentace...4 3.1 Externí dokumenty...4

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Monitorovací systém teplot

Monitorovací systém teplot Odbor nákupu VÁŠ DOPIS ZN / ZE DNE NAŠE ZNAČKA 231-4/12-KN VYŘIZUJE / LINKA NOVÁK/588443184 DATUM 7/5/12 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodání a instalaci Monitorovacího systému teplot Fakultní nemocnice

Více

Kalibrace deformačních tlakoměrů s automatickým odečtem z etalonu

Kalibrace deformačních tlakoměrů s automatickým odečtem z etalonu Kalibrace deformačních tlakoměrů s automatickým odečtem z etalonu Program slouží k automatickému odečtu při kalibraci deformačních tlakoměrů pomocí etalonového digitálního tlakoměru CRYSTAL XP 2i, který

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Použití. Certifikace. Technické parametry. Snímač teploty termoelektrický Ex d (Ex t) do jímky DIN bez převodníku nebo s převodníkem

Použití. Certifikace. Technické parametry. Snímač teploty termoelektrický Ex d (Ex t) do jímky DIN bez převodníku nebo s převodníkem UV Snímač teploty termoelektrický Ex d (Ex t) str. /7 Použití pro přesné dálkové měření teploty klidných i proudících tekutin (plynů i kapalin), pro které je zákazníkem zvolená jímka snímače svými vlastnostmi

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

Měření průtoku škrtícími prvky Speciální potrubní díly Teploměrové jímky Kalibrování průtokoměrů

Měření průtoku škrtícími prvky Speciální potrubní díly Teploměrové jímky Kalibrování průtokoměrů Měření průtoku škrtícími prvky Speciální potrubní díly Teploměrové jímky Kalibrování průtokoměrů Firma IMAHA spol.s r.o. byla založena roku 1993 a její hlavní činností je prodej regulačních ventilů firmy

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Zásobník teplé vody pro tepelné čerpadlo NIBE SPLIT NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Český metrologický institut (dále jen ČMI ), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování metrologických a technických

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Systém WiFi záznamníků dat

Systém WiFi záznamníků dat Systém WiFi záznamníků dat Saveris 2 nové pojetí sledování teploty a vlhkosti C Přenos dat přes WiFi %rv Všechna naměřená data kdykoliv k dispozici, na každém místě, v každém PC, tabletu nebo Smartphonu

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

AKTUÁLNÍ PŘEDPISY PRO ČINNOST AMS TACHOGRAFY

AKTUÁLNÍ PŘEDPISY PRO ČINNOST AMS TACHOGRAFY AKTUÁLNÍ PŘEDPISY PRO ČINNOST AMS TACHOGRAFY Václav Šenkyřík, Český metrologický institut Středisko posuzování laboratoří 1. ŘÍZENÍ DOKUMENTACE Jedním z nejčastěji identifikovaných nedostatků systému managementu

Více

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Obsah 1. Úvod 2. Oblast působnosti 3. Definice 3.1 Definice uvedené ve směrnici 3.2 Obecné definice 3.2.1 Nejistoty způsobené postupem

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot. Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr

Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot. Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr Profil společnosti Historie Založeno v roce 1876 jako TONINDUSTRIE Prüftechnik

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh Směrnice č. 3/2002 pro rozúčtování nákladů za spotřebované teplo pro vytápění, za spotřebovanou TUV a za VaS v domech spravovaných

Více

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Úkol měření 1. Ověření funkce dvoudrátového převodníku XTR 101 pro měření teploty termoelektrickými články (termočlánky). 2. Použití měřicího modulu Janascard AD232 s izotermální

Více

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. NABÍDKA služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.... partner průmyslu HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY ZKOUŠKY HYDRAULIKY A LPG/CNG Zkušebna hydrauliky

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013 Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci Měření - proces experimentálního získávání jedné nebo více hodnot veličiny (měření = porovnávání, zjišťování počtu entit).

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 1. RODINNÉ DOMY Oblast podpory A: SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ Oblast podpory B: VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ Oblast

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008)

Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008) Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008) Ing. Vratislav Horálek, DrSc., předseda TNK 4 při ČNI 1 Terminologické normy [1] ČSN ISO 3534-1:1994 Statistika Slovník

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Termistor. Teorie: Termistor je polovodičová součástka, jejíž odpor závisí na teplotě přibližně podle vzorce

Termistor. Teorie: Termistor je polovodičová součástka, jejíž odpor závisí na teplotě přibližně podle vzorce ermistor Pomůcky: Systém ISES, moduly: teploměr, ohmmetr, termistor, 2 spojovací vodiče, stojan s držáky, azbestová síťka, kádinka, voda, kahan, zápalky, soubor: termistor.imc. Úkoly: ) Proměřit závislost

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

ÚSTAV PRO VÝZKUM MOTOROVÝCH VOZIDEL s.r.o. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stanovení převodu řízení

ÚSTAV PRO VÝZKUM MOTOROVÝCH VOZIDEL s.r.o. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stanovení převodu řízení TÜV Süddeutschland Holding AG www.uvmv.cz Lihovarská 12, 180 68 Praha 9 Pověřená zkušebna MDS-ČR; Homologační zkušebna E8/C; Autorizovaná osoba 213; Notifikovaná osoba ES 1018; Akreditovaná zkušební laboratoř

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. SOLÁRNÍ ŽALUZIE - ISOTRA ENERGY Pravoúhlé okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM:

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Věc: Stížnost na rozpor mezi českou a evropskou technickou normou dopis č.3. Vážený pane inženýre,

Věc: Stížnost na rozpor mezi českou a evropskou technickou normou dopis č.3. Vážený pane inženýre, Ing. Milan Holeček Předseda úřadu Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a statní zkušebnictví Gorazdova 24 P.O. Box 49 128 01 Praha 2 V Praze dne 3.února 2012 Věc: Stížnost na rozpor mezi českou

Více

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 www.marweb.sk Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 Popis ZEPALOG 580 je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více

Detektor hořlavých plynů GS 120

Detektor hořlavých plynů GS 120 Detektor hořlavých plynů GS 120 - Instalační příručka - verze 1.0 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 EN 14351-1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti. Česká

Více

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. PHH-7011 Uživatelská příručka ph/mv/teplota - vodotěsný tester Obsah Úvod 3 Vlastnosti 3 Specifikace. 3 Popis přístroje... 4 Popis displeje 5 Funkce klávesnice 5 Pokyny k obsluze. 6 Kalibrace. 6 Měření.

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

ULIMEX spol. s r.o. Masarykova 94/209 Ústí nad Labem 400 01

ULIMEX spol. s r.o. Masarykova 94/209 Ústí nad Labem 400 01 ULIMEX spol. s r.o. Masarykova 94/209 Ústí nad Labem 400 01 Měření TUV na objektech pomocí univerzálního vícekanálového měřidla SCYLAR II Koncem roku 2005 vydal ČMI v Brně pod číslem TCM 311/05-4316 typové

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

Řízení robota senzorem teploty II. Tematický celek: Termodynamika. Komplexní úloha - 2. část:

Řízení robota senzorem teploty II. Tematický celek: Termodynamika. Komplexní úloha - 2. část: Název: Řízení robota senzorem teploty II. Tematický celek: Termodynamika. Komplexní úloha - 2. část: Použijte konstrukci robota popsanou v rvs_i_29. Naprogramujte robota tak, aby rozhodl, které z kapalných

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

Postup ověření digitálního tachografu

Postup ověření digitálního tachografu Postup ověření digitálního tachografu Ing. Karel Jelínek, certifikovaný manažer jakosti AMS HALE Praha spol. s r.o. 1. Kontrola tachografu a vozidla 2. Sebrání údajů o vozidle a tachografu 3. Protokol

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

DIAGNOSTICKÁ A ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ

DIAGNOSTICKÁ A ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ DIAGNOSTICKÁ A ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ Solartec MED s. r. o., Televizní 2618, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, www.solartec.eu www.pvtest.cz, e-mail: pvtest@solartec.eu, tel.:+420 575 750

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 3, 89 Lysá nad Labem 35 510 44 35 55 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem 3. 11. 014 Vyřizuje: Ing. Vladimír Kopecký

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Řízená dokumentace Zásady pro uspořádání měřící tratě Příloha č. 5 PO/23/04/01/0 1. ZÁSADY PRO USPOŘÁDÁNÍ MĚŘÍCÍ TRATI PRO MONTÁŽ MĚŘIDEL TEPLA V HORKOVODNÍCH A TEPLOVODNÍCH SÍTÍCH 1.1 Obecné zásady Veškeré

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

Teplotní profil průběžné pece

Teplotní profil průběžné pece Teplotní profil průběžné pece Zadání: 1) Seznamte se s měřením teplotního profilu průběžné pece a s jeho nastavením. 2) Osaďte desku plošného spoje SMD součástkami (viz úloha 2, kapitoly 1.6. a 2) 3) Změřte

Více

pro použití k vlhkostním loggerům typových řad Lxxxx, Sxxxx a Rxxxx, commeterům C3121 a D3121 a snímačům řady Txxxx, NHxxx a HGxxx Návod k použití

pro použití k vlhkostním loggerům typových řad Lxxxx, Sxxxx a Rxxxx, commeterům C3121 a D3121 a snímačům řady Txxxx, NHxxx a HGxxx Návod k použití Nádobka pro kalibraci a justování vlhkosti MD046 pro použití k vlhkostním loggerům typových řad Lxxxx, Sxxxx a Rxxxx, commeterům C3121 a D3121 a snímačům řady Txxxx, NHxxx a HGxxx Návod k použití Návod

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

1. Změny kategorizace ZP 2. 10 let zkušeností AZL

1. Změny kategorizace ZP 2. 10 let zkušeností AZL . Změny kategorizace ZP 2. let zkušeností AZL přednášející: Ing. Lenka Žďárská spoluautoři Ing. Zdeněk Švéda, Ing. Zdeněk Horáček Novela MDD Podklady: platné znění MDD/AIMD 93/42/EEC (se zapracovanou novelou

Více

Měření teploty a odporu

Měření teploty a odporu AP0015 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Měření teploty a odporu Abstrakt Aplikační poznámka řeší způsoby měření teploty a odporu pomocí analogových vstupů řídicích systémů firmy AMiT. Autor: Zbyněk Říha Dokument: ap0015_cz_01.pdf

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d).

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d). 251/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 27. června 2001, kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Anemometr s vyhřívanými senzory

Anemometr s vyhřívanými senzory Anemometr s vyhřívanými senzory Úvod: Přípravek anemometru je postaven na 0,5 m větrném tunelu, kde se na jedné straně nachází měřící část se senzory na straně druhé ventilátor s řízením. Na obr. 1 je

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/045/14/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (dále jen ČMI ),

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Typ: KPZ 39-* Elektronicky-hydraulický princip Transportovat a vážit při jednom pracovním chodu 02.10.2012 11:35 1 Elektronicky-hydraulické

Více

Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi

Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi Část: Metrologická návaznost a kalibrace Vladimír Kocourek Praha, 2015 Historie metrologie Metrický systém pozdější jednotky SI: Míry a váhy začaly vznikat v 4.-3.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Měření teploty Číslo DUM: III/2/FY/2/1/14 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Měření teploty Číslo DUM: III/2/FY/2/1/14 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Měření teploty Číslo DUM: III/2/FY/2/1/14 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální veličiny a jejich měření Autor: Mgr. Petra Kejkrtová Anotace:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. čidlo TS-315K

NÁVOD K OBSLUZE. čidlo TS-315K NÁVOD K OBSLUZE čidlo TS-315K ČIDLO TS-315K Detekovaný plyn: Hořlavé plyny Princip měření: Katalytické spalování Rozsah měření: 0 20% DMV (0-1%OBJ) CH 4 Výstupní signál: 4-20mA / lineární Křížová citlivost:

Více

Informace pro žadatele

Informace pro žadatele Informace pro žadatele Tato publikace podává ucelenou informaci o certifikačním systému Certifikačního místa zřízeného Českou metrologickou společností pro certifikaci způsobilosti pracovníků pro metrologickou

Více

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny Název stavby: Instalace plynové kotelny bytového domu, ul. Píškova Místo stavby : Píškova 1960/40, Praha 13 Charakter

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více