U S N E S E N Í. 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice"

Transkript

1 Příloha k zápisu 17. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne U S N E S E N Í 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 17/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele zápisu 2. Pojistná smlouva Kooperativa 3. Informace o záměru zrušit místní poplatek ze vstupného na kulturní a sportovní akce 4. Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok Rozpočtové opatření č. 10 Aktualizace rozpočtu 6. Aktualizace přílohy nařízení č. 1/2002 statutárního města Brna, ve znění pozdějších nařízení, kterým se vydává Tržní řád pro městskou část Brno Židenice 7. Čerpání investičního fondu Základní školy, Brno, Gajdošova 3 8. Uložení odvodu Mateřské škole Na osadě, Brno, Koperníkova 6 do rozpočtu Městské části Brno Židenice a navýšení jejího provozního příspěvku na rok Koupaliště Juliánov zajištění provozu v letní sezoně Návrh dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě ze dne s firmou Bytasen, s.r.o. 11. I. etapa regenerace panelového domu Kosmákova 30,32,34,36 výměna stávajících ocelových zavěšených balkonů za železobetonové lodžie výběr zhotovitele 12. Regenerace obecních cihlových domů v MČ Brno Židenice, ulice Markéty Kuncové 4 a Strakatého 3-5 zadání veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení 13. Žádost o souhlas s převodem nájemního vztahu k obecnímu bytu č. 17, vybudovaného v nástavbě obecního domu Krásného Pronájem bytu č. 1 v domě Slívova 5 v Brně 15. Pronájem bytu č. 2 v domě Šámalova 85 v Brně 16. Pronájem bytu č. 34 v domě Svatoplukova 73 v Brně 17. Pronájem bytu č. 2 v domě Šámalova 87 v Brně - oprava na vlastní náklady 18. Pronájem bytu č. 12 v domě Souběžná 9 v Brně oprava na vlastní náklady 19. Pronájem bytu č. 16 v domě Strakatého 15 v Brně oprava na vlastní náklady 20. Pronájem bytu č. 21 v domě Kosmákova 32 v Brně oprava na vlastní náklady 21. Žádost o prominutí poplatků z prodlení Olga Juranová 22. Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 3, v domě Čelakovského 1

2 2 23. Žádost o pronájem bytu č. 6 v domě Táborská 104 v Brně 24. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v domě Kuldova Žádost o pronájem bytu č. 2 v domě Boettingrova 7 v Brně Jana Böhmová po zamítnutí přechodu nájmu bytu 26. Žádost o uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v domě Boettingrova 13 v Brně 27. Pronájem části pozemku p.č v k.ú. Zábrdovice u domu Kuldova 16 v Brně Blanka Kuřitková 28. Pronájem části pozemku p.č v k.ú. Zábrdovice u domu Kuldova 16 v Brně Ing. Ossosová 29. Pronájem části pozemku p.č v k.ú. Zábrdovice u domu Kuldova 34 v Brně Bořek Hrabina 30. Pronájem části pozemku p.č v k.ú. Zábrdovice u domu Kuldova 36 v Brně - Leona Šerá 31. Pronájem části pozemku p.č v k.ú. Zábrdovice u domu Kuldova 36 v Brně Marie Švástová 32. Pronájem zahrady pozemku p.č. 898 v k.ú. Židenice u domu Šaldova 5 v Brně 33. Žádost o snížení nájemného za pronájem pozemku p.č. 3098/3 v k.ú. Židenice při ul. Vančurově 34. Žádost o snížení nájemného za pronájem pozemku pod garáží p.č. 289 v k.ú. Židenice při ul. Nezamyslově 35. Žádost o snížení nájemného za pronájem pozemku pod garáží p.č. 299 v k.ú. Židenice při ul. Nezamyslově 36. Odprodej pozemků p.č. 4323/2, p.č. 4323/6 a p.č. 4323/9 v k.ú. Židenice při ul. Pod Sídlištěm 37. Pronájem části pozemků p.č. 7862/2 a p.č. 7872/1 v k.ú. Židenice při ul. Bělohorské 38. Odprodej pozemku p.č. 7852/10 v k.ú. Židenice při ul. Bělohorské 39. Ukončení smlouvy na pronájem pozemku pod garáží p.č v k.ú. Židenice při ul. M. Kuncové a záměr pronájmu tohoto pozemku 40. Pronájem pozemku pod garáží p.č. 296 v k.ú. Židenice při ul. Nezamyslově 41. Pronájem pozemku pod garáží p.č v k.ú. Židenice při ul. M. Kuncové 42. Dodatky k nájemním smlouvám na pronájem pozemků pod garážemi v k.ú. Židenice při ul. Nezamyslově 43. Ukončení smluv na pronájem pozemků pod garážemi v k.ú. Židenice při ul. Nezamyslově a záměr pronájmu těchto pozemků 44. Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu pozemku p.č 5002/4 v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské 45. Údržba veřejné zeleně a komunikací v MČ Brno Židenice zadání nadlimitní veřejné zakázky 46. Příloha vyhlášky statutárního města Brna o regulaci veřejné produkce hudby 47. Různé

3 3 17/2007.1/ Schválení programu 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele zápisu schvaluje program 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenuje Ing. arch. Pavla Sáňku ověřovatelem zápisu 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice. 17/2007.2/ Pojistná smlouva - Kooperativa Staženo při projednávání. 17/2007.3/ Informace o záměru zrušit místní poplatek ze vstupného na kulturní a sportovní akce Rada městské části Brno-Židenice bere na vědomí informaci o záměru I. náměstkyně primátora města Brna Barbory Javorové předložit samosprávným orgánům města Brna návrh novely vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích č. 33/2005, ve znění vyhlášky č. 20/2006, která zruší místní poplatek ze vstupného na kulturní a sportovní akce. 17/2007.4/ Závěrečný účet MČ Brno - Židenice za rok 2006 Rada městské části Brno Židenice doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice schválit Závěrečný účet MČ Brno- Židenice za r Závěrečný účet tvoří přílohu č. 1 originálu zápisu. 17/2007.5/ Rozpočtové opatření č. 10 Aktualizace rozpočtu Rada městské části Brno-Židenice schvaluje rozpočtové opatření č. 10. Toto opatření upřesňuje, navyšuje a doplňuje některé výdajové položky rozpočtu na rok Rozpočtové opatření č. 10 tvoří přílohu č. 2 originálu zápisu.

4 4 17/2007.6/ Aktualizace přílohy nařízení č. 1/2002 statutárního města Brna, ve znění pozdějších nařízení, kterým se vydává Tržní řád pro městskou část Brno-Židenice 1. navrhuje Radě města Brna změny a doplnění přílohy nařízení č. 1/2002 statutárního města Brna, ve znění pozdějších nařízení, kterým se vydává Tržní řád, pro městskou část Brno-Židenice. Návrh změn a doplnění je přílohou č. 3 originálu zápisu 2. ukládá odboru rozpočtu a financování zajistit zaslání návrhů na MMB k projednání Radě města Brna. 17/2007.7/ Čerpání investičního fondu Základní školy, Brno, Gajdošova 3 Rada městské části Brno Židenice bere na vědomí čerpání investičního fondu ve výši ,- Kč na nákup interaktivní tabule a nezbytných technologií k jejímu zprovoznění dle zákona 250/2000 Sb., 31, odst. 2, pís. a) dle žádosti. 17/2007.8/ Uložení odvodu Mateřské škole Na osadě, Brno, Koperníkova 6 do rozpočtu Městské části Brno Židenice a navýšení jejího provozního příspěvku na rok 2007 schvaluje ve smyslu 28 odst. 4 pís. b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů uložit odvod z investičního fondu Mateřské škole Na osadě, Brno, Koperníkova 6 ve výši ,- Kč do rozpočtu zřizovatele a stanovit lhůtu pro zaplacení odvodu do a dále navýšení provozního příspěvku o ,- Kč za účelem vybavení tříd mateřské školy nábytkem pro děti a vybavení nové logopedické třídy dle žádosti. 17/2007.9/ Koupaliště Juliánov zajištění provozu v letní sezoně 2007 Rada městské části Brno Židenice schvaluje 1. smlouvu o výpůjčce, uzavřenou s firmou GHC Invest, s.r.o. Praha, za účelem zajištění zkušebního provozu koupaliště Juliánov v Brně Židenicích, jež tvoří přílohu č. 4 originálu zápisu 2. cenu vstupného na letní koupaliště Juliánov v Brně Židenicích pro sezónu 2007: a) celodenní jednorázové vstupné pro osobu od 15 let 45,-Kč b) odpolední vstupné od 15:00 hod. pro osobu od 15 let 35,-Kč c) celodenní jednorázové vstupné pro dítě do 15 let 30,-Kč d) odpolední vstupné od 15:00 hod dítě do 15 let 20,-Kč e) zdravotně postižení občané (průkaz ZTP) zdarma

5 5 3. návštěvní dobu letního koupaliště na Juliánov v Brně Židenicích pro letní sezónu 2007 denně od hod. do hod. 4. všeobecné pokyny pro návštěvníky koupaliště Juliánov v Brno Židenicích na letní sezónu 2007, jež tvoří přílohu č. 5 originálu zápisu. 17/ / Návrh dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě ze dne s firmou Bytasen, s.r.o. 1. schvaluje dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě s firmou Bytasen, s.r.o. týkající se správy svěřených obecních bytových domů. Návrh dodatku č. 1 tvoří přílohu č. 6 originálu zápisu 2. pověřuje starostu MČ Brno Židenice podpisem dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě s firmou Bytasen, s.r.o. 17/ / I. etapa regenerace panelového domu Kosmákova 30,32,34,36 výměna stávajících ocelových zavěšených balkonů za železobetonové lodžie výběr zhotovitele 1. schvaluje realizaci akce I. etapa regenerace panelového domu Kosmákova 30,32,34,36 výměna stávajících ocelových zavěšených balkonů za železobetonové lodžie 2. přiděluje zakázku I. etapa regenerace panelového domu Kosmákova 30,32,34,36 výměna stávajících ocelových zavěšených balkonů za železobetonové lodžie firmě STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. 3. pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. na zhotovení díla I. etapa regenerace panelového domu Kosmákova 30,32,34,36 výměna stávajících ocelových zavěšených balkonů za železobetonové lodžie. 17/ / Regenerace obecních cihlových domů v MČ Brno Židenice, ulice Markéty Kuncové 4 a Strakatého 3-5 zadání veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení 1. bere na vědomí, že u obou výběrových řízení je výkonem zadavatelských činností pověřena firma AP INVESTING, s.r.o., Brno 2. schvaluje zaslání výzvy k podání nabídky těmto 5-ti firmám: a) pro regeneraci domu Strakatého 3-5: Frama, s.r.o., Brno, Žižkova 17a, ; OHL ŽS, a.s., Brno, Burešova 17, ; Přemysl Veselý, s.r.o., Brno, Bzenecká 18a, ; Stavoprogres Brno, s.r.o., Brno, Kabátníkova 2, ; Mertastav, s.r.o., Předklášteří, Štěpánovská 1176,

6 6 b) pro regeneraci domu M. Kuncové 4: IMOS, a.s., Brno, Olomoucká 174, ; Moravostav Brno. a.s, Brno, Maříkova 1, ; Cooptel, stavební a.s., Brno, Černovické nábřeží 7, ; Frama, s.r.o., Brno, Žižkova 17a, ; Přemysl Veselý, s.r.o., Brno, Bzenecká 18a, schvaluje a) text Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění pro akci Regenerace bytového domu Strakatého 3-5, Brno Židenice, jež tvoří přílohu č. 7 originálu zápisu b) textovou část zadávací dokumentace požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, obchodní podmínky, technické specifikace a uživatelské standardy staveb pro zpracování nabídky ke zjednodušenému podlimitnímu řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění pro akci Regenerace bytového domu Strakatého 3-5, Brno Židenice, jež tvoří přílohu č. 8 originálu zápisu c) text Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění pro akci Regenerace bytového domu M. Kuncové 4, Brno Židenice, jež tvoří přílohu č. 9 originálu zápisu d) textovou část zadávací dokumentace požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, obchodní podmínky, technické specifikace a uživatelské standardy staveb pro zpracování nabídky ke zjednodušenému podlimitnímu řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění pro akci Regenerace bytového domu M. Kuncové 4, Brno Židenice, jež tvoří přílohu č. 10 originálu zápisu 4. jmenuje pro obě výběrová řízení hodnotící komisi ve složení: členové: Ing. arch. Pavel Sáňka, Ing. Stanislav Jelínek (AP INVESTING, s.r.o), Ing. Miloslav Hlaváček, Ing. Aleš Vytopil, Ing. Michael Čermák náhradníci: Ing. Jan Kocmánek, Ing. Jaroslav Vokál, Marek Svitavský, Ing. Radim Světlík, Dana Kubová 5. ukládá vedoucímu odboru správy majetku ve spolupráci s firmou AP INVESTING, s.r.o. zajistit náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění pro obě výběrová řízení. 17/ / Žádost o souhlas s převodem nájemního vztahu k obecnímu bytu č. 17, vybudovaného v nástavbě obecního domu Krásného 47 souhlasí s převodem nájemního vztahu k obecnímu bytu č. 17 v nástavbě domu Krásného 47 ze současných nájemců manželů Mgr. Petry a Ing. Antonína Jurtíkových na pana Ing. Ctibora Pecharta. To vše však pouze za podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy k předmětnému bytu předloží nový nájemce odboru správy majetku originál Dohody o vzájemném vypořádání doposud neumořeného zůstatku půjčky (poskytnuté nájemcem na vybudování předmětného bytu) s ověřenými podpisy obou zúčastněných stran.

7 7 17/ / Pronájem bytu č. 1 v domě Slívova 5 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1 v domě Slívova 5 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 54,65 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok /2000 ze dne , dle čl. II., odst. 3, písm. A.6. 17/ / Pronájem bytu č. 2 v domě Šámalova 85 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 v domě Šámalova 85 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 51,80 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok /2000 ze dne , dle čl. II., odst. 3, písm. A.6. 17/ / Pronájem bytu č. 34 v domě Svatoplukova 73 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 34 v domě Svatoplukova 73 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 54,65 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok /2000 ze dne , dle čl. II., odst. 3, písm. A.6. 17/ / Pronájem bytu č. 2 v domě Šámalova 87 v Brně oprava na vlastní náklady 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 v domě Šámalova 87 v Brně s panem Patrikem Klvačem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 51,80 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok 2007 a prostředky ve výši

8 8 cca 200 tis. Kč vynaložené prokazatelně nájemcem na opravu bytu mu budou umořeny v nájemném 110/2000 ze dne , dle čl. II., odst. 3, písm. A.6. 17/ / Pronájem bytu č. 12 v domě Souběžná 9 v Brně oprava na vlastní náklady 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 12 v domě Souběžná 9 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 54,65 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok 2007 a prostředky ve výši cca 120 tis. Kč vynaložené prokazatelně nájemcem na opravu bytu mu budou umořeny v nájemném 110/2000 ze dne , dle čl. II., odst. 3, písm. A.6. 17/ / Pronájem bytu č. 16 v domě Strakatého 15 v Brně oprava na vlastní náklady 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 16 v domě Strakatého 15 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 54,65 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok 2007 a prostředky ve výši cca 78 tis. Kč vynaložené prokazatelně nájemcem na opravu bytu mu budou umořeny v nájemném 110/2000 ze dne , dle čl. II., odst. 3, písm. A.6. 17/ / Pronájem bytu č. 21 v domě Kosmákova 32 v Brně oprava na vlastní náklady Rada městské části 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 21 v domě Kosmákova 32 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 54,65 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok 2007 a prostředky ve výši cca 98 tis. Kč vynaložené prokazatelně nájemcem na opravu bytu mu budou umořeny v nájemném 110/2000 ze dne , dle čl. II., odst. 3, písm. A.6.

9 9 17/ / Žádost o prominutí poplatků z prodlení Olga Juranová souhlasí s prominutím poplatků z prodlení 2.445,- Kč nájemkyni bytu č. 16 v domě Kosmákova 30 paní Olze Juranové. 17/ / Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 3, v domě Čelakovského 1 nesouhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy s původním nájemcem k bytu č. 3 o velikosti v domě Čelakovského 1 v Brně a trvá na výpovědi podle 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku. 17/ / Žádost o pronájem bytu č. 6 v domě Táborská 104 v Brně 1. bere na vědomí, že nebyly splněny podmínky přechodu nájmu dle 706 odstavec 2 a Pavel Vála se nestal nájemcem bytu č. 6 o velikosti 1+1, (dle dříve platných předpisů byt IV. kategorie) v domě Táborská 104 v Brně po Ewaldu Barvenčíkovi, který zemřel 2. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 6 o velikosti 1+1, (dle dříve platných předpisů byt IV. kategorie) v domě Táborská 104 v Brně s Pavlem Válou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 26,- Kč/m 2 měsíčně. Od bude nájemné z bytu jednostranně zvýšeno o maximální možný přírustek nájemného ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok ukládá dboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č.110/2000 ze dne , dle čl. II, odst. 3, písm. A.6. 17/ / Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v domě Kuldova 7 nesouhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy s původními nájemci k bytu č. 3 o velikosti v domě Kuldova 7 v Brně a trvá na podané žalobě na zaplacení dluhu na nájemném a na vyklizení bytu. Dále RMČ trvá na zaplacení poplatků z prodlení, které k 03/2007 činí ,- Kč a na zaplacení soudních nákladů.

10 10 17/ / Žádost o pronájem bytu č. 2 v domě Boettingrova 7 v Brně Jana Böhmová po zamítnutí přechodu nájmu bytu 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 2 o velikosti 2+1, (dle dříve platných předpisů byt I. kategorie) v domě Boettingrova 7 v Brně s Janou Böhmovou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 50,- Kč/m 2 měsíčně. Od bude nájemné z bytu jednostranně zvýšeno o maximální možný přírustek nájemného ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok ukládá odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č.110/2000 ze dne , dle čl. II, odst. 3, písm. A.6. 17/ / Žádost o uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v domě Boettingrova 13 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy k bytu č. 8 o velikosti 2+1, (dle dříve platných předpisů byt I. kategorie) v domě Boettingrova 13 v Brně s Alenou Dulovou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 1 rok. Za pronájem bude stanoveno nájemné dohodou ve výši 50,- Kč/m 2 měsíčně. Od bude nájemné z bytu jednostranně zvýšeno o maximální možný přírustek nájemného ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok ukládá odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č.110/2000 ze dne , dle čl. II, odst. 3, písm. A.6. 17/ / Pronájem části pozemku p.č v k.ú. Zábrdovice u domu Kuldova 16 v Brně Blanka Kuřitková 1. souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č zahrada - o výměře 38 m 2 v k. ú. Zábrdovice u domu Kuldova 16 v Brně (viz zákres v katastrální mapě, který tvoří přílohu č. 11 originálu zápisu) paní Blance Kuřitkové. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od Nájemné bude stanoveno ve výši 4,- Kč m 2 /rok 2. ukládá odboru správy správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne dle čl. II, odst. 3, písm. A.6.

11 11 17/ / Pronájem části pozemku p.č v k.ú. Zábrdovice u domu Kuldova 16 v Brně Ing. Ossosová 1. souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č zahrada - o výměře 73 m 2 v k. ú. Zábrdovice u domu Kuldova 16 v Brně (viz zákres v katastrální mapě, který tvoří přílohu č. 12 originálu zápisu) paní Ing. Sylvě Ossosové. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od Nájemné bude stanoveno ve výši 4,- Kč m 2 /rok 110/2000 ze dne dle čl. II, odst. 3, písm. A.6. 17/ / Pronájem části pozemku p.č v k.ú. Zábrdovice u domu Kuldova 34 v Brně Bořek Hrabina 1. souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č zahrada - o výměře 22 m 2 v k. ú. Zábrdovice u domu Kuldova 34 v Brně (viz zákres v katastrální mapě, který tvoří přílohu č. 13 originálu zápisu) panu Bořku Hrabinovi. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od Nájemné bude stanoveno ve výši 4,- Kč m 2 /rok 110/2000 ze dne dle čl. II, odst. 3, písm. A.6. 17/ / Pronájem části pozemku p.č v k. ú. Zábrdovice u domu Kuldova 36 v Brně Leona Šerá 1. souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č zahrada - o výměře 54,90 m 2 v k. ú. Zábrdovice u domu Kuldova 36 v Brně (viz zákres v katastrální mapě, který tvoří přílohu č. 14 originálu zápisu) paní Leoně Šeré. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od Nájemné bude stanoveno ve výši 4,- Kč m 2 /rok 110/2000 ze dne dle čl. II, odst. 3, písm. A.6. 17/ / Pronájem části pozemku p.č v k.ú. Zábrdovice u domu Kuldova 36 v Brně Marie Švástová 1. souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č zahrada - o výměře 25,20 m 2 v k. ú. Zábrdovice u domu Kuldova 36 v Brně (viz zákres v katastrální mapě, který tvoří přílohu č. 15 originálu zápisu) paní Marii Švástové. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od Nájemné bude stanoveno ve výši 4,- Kč m 2 /rok

12 12 110/2000 ze dne dle čl. II, odst. 3, písm. A.6. 17/ / Pronájem zahrady - pozemku p. č. 898 v k. ú. Židenice u domu Šaldova 5 v Brně 1. souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 898 zahrada - o výměře 196 m 2 v k. ú. Židenice u domu Šaldova 5 v Brně (viz zákres v katastrální mapě, který tvoří přílohu č. 16 originálu zápisu) paní Ing. Ludmile Tomaštíkové. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od Nájemné bude stanoveno ve výši 4,- Kč m 2 /rok 110/2000 ze dne dle čl. II, odst. 3, písm. A.6. 17/ / Žádost o snížení nájemného za pronájem pozemku p. č. 3098/3 v k. ú. Židenice při ul. Vančurově souhlasí se snížením nájemného za pronájem pozemku p. č. 3098/3, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 10 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Vančurově manželům Miluši a Jiřímu Ficovým, a to na částku 20,-- Kč/m 2 /rok od / / Žádost o snížení nájemného za pronájem pozemku pod garáží p. č. 289 v k. ú. Židenice při ul. Nezamyslově nesouhlasí se snížením nájemného za pronájem pozemku pod garáží p. č. 289, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Nezamyslově panu Ing. Josefu Michalovi. 17/ / Žádost o snížení nájemného za pronájem pozemku pod garáží p. č. 299 v k. ú. Židenice při ul. Nezamyslově nesouhlasí se snížením nájemného za pronájem pozemku pod garáží p. č. 299, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Nezamyslově paní MUDr. Haně Vavrušové.

13 13 17/ / Odprodej pozemků p.č. 4323/2, p.č. 4323/6 a p.č. 4323/9 v k.ú. Židenice při ul. Pod Sídlištěm doporučuje statutárnímu městu Brnu odprodej pozemků p.č. 4323/2, ostatní plocha o výměře 160 m 2, p.č. 4323/6, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m 2 a p.č. 4323/9, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m 2 v k.ú. Židenice při ulici Pod Sídlištěm společnosti LEAR, a.s. 17/ / Pronájem části pozemků p.č. 7862/2 a p.č. 7872/1 v k.ú. Židenice při ul. Bělohorské nesouhlasí s pronájmem a zpevněním části pozemků o výměře cca 800 m 2, a to p.č. 7862/2, ostatní plocha o celkové výměře 246 m 2 a p.č. 7872/1, zahrada o celkové výměře 494 m 2 v k.ú. Židenice při ulici Bělohorské za účelem rozšíření odstavné plochy společnosti CARent, a.s., a to z důvodu rozporu navrhovaného využití výše uvedených pozemků s platným ÚPmB. 17/ / Odprodej pozemku p.č. 7852/10 v k.ú. Židenice při ul. Bělohorské nedoporučuje statutárnímu městu Brnu odprodej pozemku p.č. 7852/10, ovocné sady o výměře 468 m 2 v k.ú. Židenice při ulici Bělohorské společnosti salla 91, a.s. 17/ / Ukončení smlouvy na pronájem pozemku pod garáží p. č v k. ú. Židenice při ul. M. Kuncové a záměr pronájmu tohoto pozemku 1. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 86/2003 uzavřené dne s manželi Květkou a Oldřichem Bednářovými na pronájem pozemku pod garáží p. č. 6545, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. Židenice při ul. M. Kuncové dohodou. Dohoda tvoří přílohu č. 17 originálu zápisu 2. pověřuje starostu k podpisu této dohody 3. souhlasí se záměrem pronajmout pozemek pod garáží p. č. 6545, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m 2 v k.ú. Židenice při ul. M. Kuncové majitelce garáže na pozemku postavené paní Jitce Bednářové 4. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, záměr obce pronajmout pozemek p. č. 6545, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. Židenice při ul. M. Kuncové paní Jitce Bednářové. Záměr obce tvoří přílohu č. 18 originálu zápisu.

14 14 17/ / Pronájem pozemku pod garáží p. č. 296 v k. ú. Židenice při ul. Nezamyslově 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 296, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Nezamyslově s panem Vincencem Brychnačem, a to ve znění přijatém na 8. zasedání RMČ ze dne , bod č. 8/ / 2. pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. 17/ / Pronájem pozemku pod garáží p. č v k. ú. Židenice při ul. M. Kuncové 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 6535, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 20 m 2 v k. ú. Židenice při ul. M. Kuncové s panem Karlem Vaškem, a to ve znění přijatém na 8. zasedání RMČ ze dne , bod č. 8/ / 2. pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. 17/ / Dodatky k nájemním smlouvám na pronájem pozemků pod garážemi v k. ú. Židenice při ul. Nezamyslově 1. souhlasí s uzavřením dodatků k nájemním smlouvám na pronájem pozemků pod garážemi v k. ú. Židenice při ul. Nezamyslově. Soupis nájemců a nájemních smluv tvoří přílohu č. 19 originálu zápisu. Dodatky tvoří přílohu č. 20 originálu zápisu 2. pověřuje starostu k podpisu těchto dodatků. 17/ / Ukončení smluv na pronájem pozemků pod garážemi v k. ú. Židenice při ul. Nezamyslově a záměr pronájmu těchto pozemků 1. souhlasí s ukončením nájemních smluv na pronájem pozemků pod garážemi v k. ú. Židenice při ul. Nezamyslově, které jsou uvedeny v příloze č. 21 originálu zápisu 2. souhlasí se záměrem pronájmu pozemků pod garážemi v k. ú. Židenice při ul. Nezamyslově vlastníkům garáží na pozemcích postavených, kteří jsou uvedeni v příloze č. 22 originálu zápisu 3. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout pozemky pod garážemi v k. ú. Židenice při ul. Nezamyslově vlastníkům garáží na pozemcích postavených. Záměr obce tvoří přílohu č. 23 originálu zápisu.

15 15 17/ / Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu pozemku p. č. 5002/4 v k. ú. Židenice při ul. Líšeňské 1. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 45/2003 na pronájem pozemku p. č. 5002/4, ostatní plocha o výměře 69 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Líšeňské, uzavřené dne s panem Janem Smetanou, a to dohodou. Dohoda tvoří přílohu č. 24 originálu zápisu 2. pověřuje starostu k podpisu této dohody 3. souhlasí se záměrem pronájmu pozemku p. č. 5002/4, ostatní plochy o výměře 69 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Líšeňské panu Martinu Lysákovi jako zahrady 4. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout pozemek p. č. 5002/4, ostatní plochy o výměře 69 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Líšeňské panu Martinu Lysákovi. Záměr obce tvoří přílohu č. 25 originálu zápisu. 17/ / Údržba veřejné zeleně a komunikací v MČ Brno Židenice zadání nadlimitní veřejné zakázky 1. bere na vědomí, že výkonem zadavatelských činností je pověřena společnost AP INVESTING, s.r.o. se sídlem Palackého 12, Brno 2. schvaluje a) oznámení zadávacího řízení, které tvoří přílohu č. 26 originálu zápisu b) zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 27 originálu zápisu 3. ukládá odboru správy majetku ve spolupráci s firmou AP INVESTING, s. r. o. zajistit náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 17/ / Příloha vyhlášky statutárního města Brna o regulaci veřejné produkce hudby doporučuje zastupitelstvu městské části souhlasit s přílohou vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2005, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, v platném znění. Příloha vyhlášky tvoří přílohu č. 28 originálu zápisu. Za správnost: E. Bočková V Brně dne Ing. Roman VAŠINA starosta

U S N E S E N Í. 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 19. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.7.2007 U S N E S E N Í 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 19/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 41. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.6.2007 U S N E S E N Í 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 41/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 22.2.2010 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 79/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 8.2.2010 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 77/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 29. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 10.12.2007 U S N E S E N Í 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 29/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 87. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.2.2006 U S N E S E N Í 87. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 87/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 6.4.2009 U S N E S E N Í 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 56/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 11. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 5.3.2007 U S N E S E N Í 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 11/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

- 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne V Brně dne USNESENÍ. 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne V Brně dne USNESENÍ. 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 28.06.2010 V Brně dne 30.06.2010 USNESENÍ 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 88/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 102. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.10.2006 U S N E S E N Í 102. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 102/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.07.2010 USNESENÍ V Brně dne 21.07.2010 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 89/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 9. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.2.2007 U S N E S E N Í 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 9/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 23. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.9.2007 U S N E S E N Í 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 23/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.05.2010 V Brně 26.05.2010 U S N E S E N Í 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 85/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 29.3.2010 U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 81/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 31. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 21.1.2008 U S N E S E N Í 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 31/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 9.11.2009 U S N E S E N Í 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 71/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.10.2005 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno Židenice 0. Schválení programu 77/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 17.8.2009 U S N E S E N Í 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 65/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu - 1 - Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 04.10.2010 USNESENÍ V Brně 07.10.2010 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 93/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 98. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 7.8.2006 U S N E S E N Í 98. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 98/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 20.12.2010 V Brně 22.12.2010 USNESENÍ 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 3/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 23.11.2009 U S N E S E N Í 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 72/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 3.5.2010 U S N E S E N Í 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 84/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 14.5.2007 U S N E S E N Í 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 16/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 13. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 2.4.2007 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 13/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 18. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 18.6.2007 U S N E S E N Í 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 18/2006 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.10.2007 U S N E S E N Í 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 26/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 12. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.3.2007 U S N E S E N Í 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 12/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 20.7.2009 U S N E S E N Í 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 63/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.3.2006 U S N E S E N Í 89. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 89/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 57. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 6.12.2004 U S N E S E N Í 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice

Více

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 4.5.2009 U S N E S E N Í 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 58/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 70. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.6.2005 U S N E S E N Í 70. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 70/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 62. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.2.2005 U S N E S E N Í 62. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 62/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 97. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.7.2006 U S N E S E N Í 97. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 97/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 86. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 13.2.2006 U S N E S E N Í 86. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 86/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 74. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.8.2005 U S N E S E N Í 74. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 74/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.5.2005 U S N E S E N Í 67. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 67/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 34. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 34. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 34. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 3.3.2008 U S N E S E N Í 34. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 34/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 92. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 15.5.2006 U S N E S E N Í 92. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 92/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 28. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 26.11.2007 U S N E S E N Í 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 28/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 12.6.2000 ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Ing.arch. Milan Pospíchal, Ing. Petr

Více

U S N E S E N Í. 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.4.2010 U S N E S E N Í 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 82/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 7.12.2009 U S N E S E N Í 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 73/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 37. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.4.2008 U S N E S E N Í 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 37/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/20 ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 20.06.2018 Název: Rekonstrukce bytového domu Šámalova č. or. 87 v k. ú. Zábrdovice Obsah:

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 100. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.8.2006 U S N E S E N Í 100. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 100/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 64. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 4.4.2005 U S N E S E N Í 64. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 64/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice Příloha k zápisu 19. zasedání Zastupitelstva MČ Brno - Židenice konaného dne 13.6.2005 U S N E S E N Í 19. zasedání Zastupitelstva MČ

Více

ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/20 ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 20.06.2018 Název: Odejmutí a prodej věci svěřené městské části bytový dům Táborská č.

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 95. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 26.6.2006 U S N E S E N Í 95. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 95/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 66. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 25.4.2005 U S N E S E N Í 66. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 66/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Informace z usnesení XI. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 16.dubna 2009

Informace z usnesení XI. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 16.dubna 2009 Informace z usnesení XI. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 16.dubna 2009 1. Dunajská 25 prodej domu včetně části pozemku Hlasováním: pro, proti, zdržel se (14-1-4) bylo přijato usnesení : Rada

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 25.03.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.1.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.30 v 6. podlaží domu na ulici Dunajská, č.o.

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776)

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776) U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. září 2013, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem prodej

Více

Usnesení 17. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. července 2019

Usnesení 17. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. července 2019 Usnesení 17. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. července 2019 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 305/17/19 1) schvaluje program 17. schůze

Více

ZÁPIS z 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 26.9.1996 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170)

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170) U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. července 2015, v 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s přijetím účelového

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

Usnesení z VI/19. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z VI/19. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z VI/19. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 15.08.2011 VI/19/1 Hospodaření s rozpočtem a) Výsledky hospodaření zřízených p.o. za 1. pololetí r. 2011 1. RMČ bere na vědomí výsledky

Více

U S N E S E N Í R 801/06-08 R 802/ Pronájem nebytových prostor parkovací místa (tisk R/401/A)

U S N E S E N Í R 801/06-08 R 802/ Pronájem nebytových prostor parkovací místa (tisk R/401/A) U S N E S E N Í z 37. zasedání Rady města Kojetína, ze dne 24. června 2008 v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Pronájem nebytových prostor parkovací místa

Více

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14, v bytovém

Více

ZÁPIS ze 41/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 29.5.2000 v 15.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 41/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 29.5.2000 v 15.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 41/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 29.5.2000 v 15.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Jiří Koubek, Ing.arch. Milan Pospíchal,

Více

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, RNDr. Katarína Husárová, Bc. Ladislav

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. dubna 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. dubna 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. dubna 2013 č. 91 u p r a v e n á v e r z e 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit a) změnu rozpočtu na rok 2013 rozpočtové

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1513/08-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1513/08-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne U S N E S E N Í ze 71. schůze Rady města Kojetína, konané dne 7. srpna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/752)

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 82. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.12.2005 U S N E S E N Í 82. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 82/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24) U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Kojetína, konané dne 3. prosince 2014, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9.

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9. Z á p i s z 73. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 30.10.2013 1. Zahájení a schválení programu Přítomni : Mgr. Štefan, p. Sedláček, Ing. Svobodová, p. Pavlík, Bc. Mílek, p. Hrazdíra, Ing. Mgr.Vondráčková,

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka Zápis 29. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného v pondělí 26. listopadu 2015 v 7:30 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: Přítomna:

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

X. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

X. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Zastupitelstva Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů Magistrátu města Brna USNESENÍ z X. zasedání Zastupitelstva, konaného dne 12.12.2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Vinohrady,

Více

Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 27.11.2013 VI/69/1 Hospodaření s rozpočtem a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 10. r. 2013 RMČ bere na vědomí výsledky rozpočtového

Více

2. VI.90/2400/1 Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce střechy mateřské školy Neklež výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy

2. VI.90/2400/1 Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce střechy mateřské školy Neklež výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy Z á p i s z 90. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 2.7.2014 1. Zahájení a schválení programu Přítomni : Mgr. Štefan, PhDr. Karnet, Ing. Svobodová, Bc. Mílek, p. Hrazdíra, Ing. Mgr.Vondráčková,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 7. 3.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 7. 3. 1 z 6 8.3.2017 10:50 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 103. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 7. 3. 2017 10:00 (usn. č. 4284/103 - usn. č. 4292/103) Bc.

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/047

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/047 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/047 ze 47. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.09.2012 v 17.30 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení 8. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. února 2019

Usnesení 8. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. února 2019 Usnesení 8. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. února 2019 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 127/8/19 1) schvaluje program 8. schůze rady městského

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 110. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 110. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/110 ze 110. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 18.07.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/065 z 65. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.06.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

U S N E S E N Í PROGRAM JEDNÁNÍ

U S N E S E N Í PROGRAM JEDNÁNÍ U S N E S E N Í v 17:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 25 K bodu 2 - Schválení programu II. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

2. VI.72/2500/1 Věc : Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň za III.čtvrtletí roku 2013 rozpočtová činnost

2. VI.72/2500/1 Věc : Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň za III.čtvrtletí roku 2013 rozpočtová činnost Z á p i s z 72. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 16.10.2013 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Mgr. Štefan, p. Sedláček, Ing. Svobodová, p.

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

Usnesení. přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 26.6.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 3975. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 158/2018-166/2018, dle upravené

Více

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1212/63/17 1) schvaluje program 63. schůze rady

Více