POSPOL 1/2013. Projekt č CZ.1.07/2.4.00/ Posílení spolupráce mezi vysokými školami, výzkumnými ústavy a průmyslovými partnery v Plzeňském kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSPOL 1/2013. Projekt č CZ.1.07/2.4.00/17.0052 Posílení spolupráce mezi vysokými školami, výzkumnými ústavy a průmyslovými partnery v Plzeňském kraji"

Transkript

1 Bulletin 1/ 13 POSPOL 1/2013 Slovo úvodem Cílem prvního vydání bulletinu je seznámení s projektem POSPOL a představení některé firmy, se kterou univerzita navázala spolupráci. Další příspěvky jsou od studentů či akademiků, kteří zde představují své výsledky spolupráce a výzkumu. Projekt POSPOL je zaměřen na posílení spolupráce mezi vysokými školami, výzkumnými ústavy a průmyslovými partnery v Plzeňském kraji. Na projektu se podílí dvě katedry Fakulty strojní v Plzni, a to Katedra technologie obrábění a Katedra materiálu a strojírenské metalurgie. V rámci projektu jsou realizovány mimo jiné workshopy, na kterých se studenti a akademici mohou seznámit s novými partnery univerzity, možnostmi navázání spolupráce s nimi, např. formou stáže, nebo se seznámit s novinkami v oblasti jejich studia. Díky tomu mohou být výukové předměty praktičtější a výzkumy v praxi více uplatnitelné. Představení společnosti SCHUNK Intec s.r.o. Firma SCHUNK je se svou sítí poboček a distribučních partnerů zastoupena ve více než 50 zemích na pěti světadílech. Svým zákazníkům je všude nablízku - s kompetentním poradenstvím a komplexním servisem. Za rok 2012 firma SCHUNK zaznamenala pozitivní vývoj obratu, provedla úspěšnou masivní marketingovou kampaň a zavedla celou řadu průlomových technických novinek, čímž si upevnila své celosvětově přední postavení mezi specialisty na upínací techniku a uchopovací systémy. Výrobní program firmy zahrnuje: Firma SCHUNK je dnes předním celosvětovým specialistou na upínací techniku a uchopovací systémy. Středně velký rodinný podnik, žádaný technologický lídr a globální hráč v jednom. K úspěchu podniku přispívá svými vědomostmi, schopnostmi a elánem po celém světě na 2000 zaměstnanců. Ti tvoří základ našich bezkonkurenčních produktů a řešení.

2 Důležité je splnit přání zákazníka a z toho vyplývá plnit nároky kladené na moderní nástrojové upínače. Systémově k perfektním výsledkům FAKT: Neexistuje žádný upínač nástrojů, který by zcela splňoval veškeré nároky a požadavky. Každá aplikace klade specifické požadavky na upínací systém. Především pokud jde o přesné obrábění. Jednou z průlomových technických novinek firmy SCHUNK je program TOTAL TOOLING. S programem TOTAL TOOLING nabízí SCHUNK: optimální upínací systém pro každý požadavek zákazníka nejlepší výsledky v přesném obrábění optimálním sladěním celku stroj - upínač - nástroj - obrobek objektivní poradenství vztažené na konkrétní aplikaci V posledních letech zaznamenala firma výrazný nárůst prodeje svých produktů na exportních trzích. Na základě těchto obchodních úspěchů bylo rozhodnuto o založení vlastního obchodního zastoupení v ČR. Zároveň s touto legislativní změnou proběhla také změna lokační. Přestěhováním do nového objektu jsme získali možnost dalšího plánovaného personálního růstu. Úkolem nově založené společnosti je, kromě vlastního prodeje výrobků, posílení pozice firmy SCHUNK na tuzemském trhu, aktivní péče o zákazníky, technické poradenství a v neposlední řadě prezentace firmy na výstavách, seminářích a předváděcích akcích. Minimalizace procesních nákladů pro zákazníka S TOTAL TOOLING do budoucnosti soustavné rozšiřování standardního výrobního programu důsledná optimalizace jednotlivých komponentů vývoj nových upínacích systémů Upevnění technologického náskoku a vedoucí pozice na světovém trhu TENDO upínač pro broušení nástrojů Náš hlavní cíl spokojený zákazník zůstává nezměněn. Stejně tak zůstávají nezměněny hlavní přednosti našich výrobků: kvalita bez kompromisů, kontinuální inovace, optimální cena a krátké dodací lhůty. Pevně věříme, že tento důležitý krok ještě více prohloubí naši spolupráci a Vám, našim zákazníků a obchodním partnerům, přinese další zkvalitnění poskytovaných služeb. Kontakt SCHUNK Intec s.r.o. Drážní 7b, Brno - Slatina CZECH REPUBLIC Princip hydraulického upínače 2

3 Představení bakalářské práce Upínací prvky nerotačních součástí Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části je zjistit možnosti konstrukce upínacích prvků, zjistit možné způsoby upínání a zjistit využití moderních metod upínání. Cílem praktické části je o vytvoření návrhu přípravku pro zadanou součást a vytvoření výrobní technologie pro zadanou součást. Teoretická část První část se zabývá konstrukcí. Nejdůležitější zásady jsou: - obráběná plocha by měla ležet co nejblíže upínací ploše obráběcího stroje. - přípravek musí mít dostatečnou tuhost, aby se působením řezných a upínacích sil nedeformoval. - poloha obráběné součásti má být určena pevnými dorazy. - vkládací prostor pro obrobek musí umožnit manipulaci dostatečně daleko od nebezpečných částí stroje. - všechny ostré hrany, které by mohly zranit obsluhu stroje, musí být zaobleny. - plochy vystavené opotřebení musí být tvrdé, nebo snadno vyměnitelné. Další část se zabývá rozdělením přípravků, kde popisuji univerzální přípravky, mezi které patří především strojní svěráky, upínací úhelníky, naklápěcí a otočné stoly. Popisuji také skupinové přípravky, které slouží k upínání součástí, které mají shodné konstrukční znaky, například úhel. Dále popisuji modulární, neboli stavebnicové přípravky. Ty jsou určeny především pro tvarově složité součásti. Posledním druhem přípravků jsou speciální frézovací přípravky. Tyto přípravky slouží k upínání více součástí najednou, které se poté mohou obrábět postupně a nebo součastně více součástí najednou. Obrázek 1: Druhy upínacích přípravků Poslední teoretická část se zabývá automatizací a mechanizací upínání. Popisuji zde pneumatické upínání, které se rozděluje na dva druhy. Prvním druhem je vakuové upínání, které slouží k upínání součástí, které by se jinak mohli deformovat a druhým druhem je upínání ovládané pneumaticky. Může se jednat například o strojní svěrák, který je ovládaný pneumaticky. Dále zde popisuji hydraulické upínání, které je podobné jako upínání ovládané pneumaticky, jen se místo vzduchu používá tlakové kapaliny. Dalším druhem automatického upínání je elektromagnetické upínání. Tento způsob upínání je velice podobný vakuovému upínání, ale součásti takto upínané musí být magnetické. Dále je představeno upínání na vysoce produktivních NC strojích, zde se používají palety, na které se upínají obráběné součásti mimo stroj a poté jsou automaticky přesouvány na místo obrábění. Jako poslední popisuji přípravky k automatickým linkám. Tyto přípravky se dělí do dvou skupin. První skupinou jsou přípravky, které se pohybují s obrobkem, ty se používají především u tvarově složitějších součástí a druhá skupina jsou takzvané stabilní přípravky, které zůstávají stále na svém místě, a jen obrobek se pohybuje mezi jednotlivými pracovními místy. Praktická část Druhá část BP se zabývá praktickým návrhem přípravku pro výrobu součásti, která bude sloužit k ohýbání trubek. Součást by bylo možné vyrobit bez přípravku, ale musel by se k tomu použít stroj pracující v pěti osách, jelikož pro výrobu je k dispozici pouze vertikálním obráběcím centru MCV 750A, které pracuje jen ve třech osách, a je tedy třeba použít přípravek. Navrhl jsem celkem tři varianty. První varianta má příliš velký polotovar, protože je zde dlouhý dřík se závitem a veškerý zbytkový materiál by se musel obrobit, což by vedlo ke zvýšení výrobního času a k zbytečnému opotřebení nástroje. Varianta číslo 1 nesplňuje některé zásady pro konstrukci. Právě díky velkému objemu odebraného materiálu by byla výroba drahá. Poloha součásti je fixována dvěma ostrůvky, které jsou lícovány do tolerovaných drážek na součásti, ale součást je fixována jen v jedné ose, takže ani tlak nepůsobí ve všech osách proti pevným dorazům. Konstrukce také umožňuje vložit obrobek obráceně, takže by bylo třeba věnovat větší pozornost při upínání součásti. 3

4 POSPOL 1/2013 má nejkratší varianta číslo 3 a náklady má nejnižší varianta č. 2. Protože varianta číslo 3 navíc lépe fixuje součást, zvolil jsem variantu 3 jako nejvhodnější. Obrázek 2: Přípravek varianta 1 Varianta číslo 2 nedostatek s velikostí polotovaru již odstranila, protože prostřední dřík byl nahrazen šroubem se šestihrannou hlavou, který se vkládá zespodu. Výroba této varianty je tedy již mnohem levnější, ale jinak nesplňuje stejné zásady, jako varianta 1 a to i ze stejných důvodů. Navíc je ještě, je zde obtížnější manipulace s upínacím šroubem. Obrázek 3: Přípravek varianta 2 U třetí varianty jsem využil toho, že válcové zahloubení je také tolerováno (+0,05; +0,08) a přidal jsem prostřední ostrůvek, díky němuž je součást v přípravku pevně fixována ve všech osách, takže jedinou zásadu, kterou varianta 3 nesplňuje, je že umožňuje upnout součást obráceně a je tedy třeba věnovat upnutí větší pozornost. Obrázek 5: Porovnání variant Na ZČU na Katedře technologie obrábění v dílenských laboratořích byl přípravek vyroben. Protože na dílně není velmi epřesný dělící přístroj, nebylo možné vyrobit drážku v požadované přesnosti, a proto musel být přípravek upraven a upínán, tak jak jsem navrhl já. Jak jste si možná všimli, všechny navržené varianty mají dosedací plochu o něco menší, než je obráběná součást, to pro to, aby nedocházelo ke kolizi přípravku a nástroje, rovněž všechny varianty mají kolem ostrůvků drážku kvůli lepšímu dosednutí součásti do přípravku. Obrázek 4: Přípravek varianta 3 Obrázek 6: Vyrobený přípravek Všechny varianty jsem porovnal z hlediska času a nákladů. Z těchto tabulek je patrné, že varianta číslo 1 není příliš vhodná, protože je nákladná a má dlouhý výrobní čas. Varianty 2 a 3 jsou na tom dost podobně. Výrobní čas Na následujícím obrázku je znázorněn postup, jak se bude přípravek vyrábět. Jelikož krajní ostrůvky jsou o něco nižší, tak se obrobí, na správnou výšku, pak se 4

5 vyhrubují všechny ostrůvky, dále se obrobí tvar dosedací plochy, obrobí se načisto oba krajní ostrůvky, pak prostřední ostrůvek a nakonec se vyrobí díra se závitem. Obrázek 8: Příklad drah Kontakt Obrázek 7: Postup výroby Na závěr uvádím příklad drah při obrábění rádiusové drážky pomocí mnou navrženého přípravku. Drážka se napřed vyhrubuje čelní válcovou frézou a poté se dokončí kulovou frézou a stejným způsobem se bude obrábět i drážka na druhé straně. Pavel Podskalský student ZČU v Plzni Důležitost vysoké kvality povrchu ostří nástroje při obrábění slitiny Nimonic 80A Superslitiny se ve strojírenství používají poměrně již dlouhou dobu a označují se tak materiály, které se vyznačují především velmi dobrými mechanickými a fyzikálně chemickými vlastnostmi. To je předurčuje pro použití v provozech, kde jsou kladeny požadavky na vysokou pevnost, rozměrovou stálost a chemickou odolnost především za vyšších pracovních teplot (nad 650 C). Proto se tyto materiály v současné době používají nejčastěji v kosmickém, leteckém, automobilovém a energetickém průmyslu. Pro tyto průmyslové oblasti jsou asi nejtypičtější tyto superslitiny: a) Superslitiny na bázi železa tyto slitiny obsahují vysoké procento Fe, Cr, Ni + další legující prvky. Typickým představitelem této skupiny je např. INCOLOY 800, a další řady. b) Superslitiny na bázi kobaltu - tyto slitiny obsahují vysoké procento Co, Cr, Ni + další legující prvky. Typickým představitelem této skupiny je např. HAYNES 25. c) Super slitiny na bázi niklu - tyto slitiny obsahují vysoké procento Cr, Ni + další legující prvky. Typickým představitelem této skupiny je např. INCONEL a NIMONIC. Pokud se soustředíme na poslední skupinu a to především na slitinu Nimonic 80A, zjistíme, že díky jejím vlastnostem (viz. níže) se tento materiál používá na různorodé komponenty. Obr. 1. Základní použití a výrobky z Nimonicu 80A [1, 2] 5

6 Struktura materiálu je tvořena vysokým obsahem Ni a Cr a dalších legujících prvků. Jak ukazuje tabulka, minimální množství obsahu Ni je 65%. Jeho mechanické vlastnosti vyjadřuje následující graf průběhu zatížení. Obr. 2. Použité nástroje 1-4 Graf 1. Průběh zatížení v závislosti na teplotě slitiny Nimonic 80A Díky těmto vlastnostem se při obrábění setkáváme s nejhorší variací jevů, které vznikají při kontaktu obráběného materiálu s řezným klínem, kde dochází k velkému tlakovému namáhání za účasti vysoké teploty. Většina tepla z místa řezu je odváděna nástrojem což klade velmi vysoké požadavky na kvalitu ploch hřbetu, čela a ostří nástroje. V případě jakýchkoli nedostatků na těchto plochách způsobí velmi rychlé otupení až destrukci nástroje. Proto se výrobci snaží maximálně eliminovat veškeré parametry a optimalizovat různé technologie výroby a povrchových úprav tak, aby se docílilo velmi ostré řezné hrany bez defektů jako je vydrolování zrn karbidů, kvalitní depozice s co nejnižším koeficientem tření, ale s vysokou odolností proti abrazi, teplotní a chemickou stabilitou a vytvářet funkční povrchy s co možná nejnižší hodnotou drsnosti. Pokud je toho docíleno minimalizují se typické probléme jako je tvorba nárůstku, chemické reakce mezi nástrojem a obrobkem a to na obě strany, zvýšení silové a teplotní zatížení a odchod třísek. Hodnocení kvality řezných nástrojů Pro hodnocení a provedení dlouhodobých zkoušek řezivosti nástroje byly vybrány 4 nástroje s rozdílným tvarem řezného klínu (označení v textu Nástroj 1, Nástroj 2, Nástroj 3, Nástroj 4 nebo také 1,2,3,4). Na první pohled není rozdíl mezi jednotlivými nástroji až tak patrný, ale při podrobném pozorování jsou v jednotlivých variantách značné a zásadní rozdíly, které bezesporu ovlivňují řezný proces a tedy i trvanlivost nástroje. Pro dlouhodobé zkoušky byly použity dvoubřité monolitní čelní válcové frézy ze slinutého karbidu opatřené tenkou vrstvou speciálního povlaku. Průměr nástrojů byl stanoven na 8 mm. Dva břity nástroje byly voleny s ohledem na množství odebraného materiálu, jehož cena není zanedbatelná. Každý nástroj měl svoji specifickou geometrii, především v oblasti špičky nástroje. Díky tomu bylo docíleno u všech nástrojů, velmi kvalitního povrchu bez výrazných defektů vrstvy či vlastního břitu. S tím je spojena i hodnota drsnosti na funkčních částech nástroje, kdy nástroj 3 vykazoval povrch s nejnižší hodnotou drsnosti, naopak nástroj 1 měl drsnost nejvyšší. Z těchto základních analýz je patrné, že nástroje jsou použitelné pro obrábění dané slitiny a splňují základní kritéria, která byla specifikována výše. Experiment Dlouhodobé zkoušky se prováděly na frézovacím centru MCV 750A. V průběhu obrábění se sledovalo opotřebení nástroj VB B a VB N na optickém mikroskopu od fy Blickle a řezné síly pomocí rotačního dynamometru Kistler typ 9123C, díky kterému je možné aktuálně monitorovat i kroutící moment M C. Pracovní prostor a systém upnutí nástroje a obrobku je vidět na obr. 3. Dynamometr s upnutým nástrojem Obrobek upnutý v hydraulickém svěráku Obr. 3. Pracovní prostor stroje 6

7 Řezné podmínky byly stanoveny takto: řezná rychlost: v c = 46 m/min posuv na zub: f z = 0,085 mm/zub axiální hloubka řezu: a p = 2mm radiální šířka řezu: a e = 0,5 mm řezné prostředí: procesní kapalina CimTECH501, koncentrace 6,2% Trvanlivost nástroje Limitní hodnota opotřebení na hřbetě nástroje byla stanovena VB Bmax = 150 μm a VB N = 200 μm. Graf 2. Trvanlivost nástroje Graf 3. Trvanlivost nástroje 2 Graf 5. Trvanlivost nástroje 4 Z grafu 2 je patrné, že nárůst opotřebení je lineárního charakteru. Počáteční hodnota opotřebení je 21 μm v čase 0,5 min. Konečná hodnota opotřebení abrazivního charakteru je 54 μm v čase 14,2 min, kdy byla zkouška ukončena z důvodu vylomení špičky nástroje a tedy dosažení limitní hodnoty vrubu VB N = 200 μm. Při testování nástroje 2 bylo dosaženo hodnoty abrazivního opotřebení hřbetu nástroje VB = 120 μm v čase 12,4 min. Nárůst byl lineárního charakteru. Po této hodnotě došlo k náhlému vylomení špičky nástroje nad limitní hodnotu VB N a zkouška byla ukončena. V počátku obrábění bylo také zaznamenáno nalepování materiálu na hřbet břitu. Nástroj 3 byl z hlediska trvanlivosti srovnatelný s předchozími, avšak jako jediný dosáhl zvoleného limitního opotřebení VBmax = 150 μm bez porušení špičky, resp. dosažení hodnoty VB N. Výsledný čas obrábění je však srovnatelný s předešlými nástroji. Z grafu 5 je patrné, že nárůst opotřebení je lineárního charakteru, podobně jako tomu bylo u nástroje 1. Počáteční hodnota opotřebení je 12 μm v čase 0,5 min. Konečná hodnota opotřebení abrazivního charakteru je 138 μm v čase 28 min, kdy byla zkouška opět ukončena z důvodu vylomení špičky nástroje a tedy dosažení limitní hodnoty vrubu VB N = 150 μm. Tento nástroj měl ve srovnání s ostatními měřenými frézami prakticky dvojnásobnou trvanlivost. Hodnocení řezných sil kroutící moment M C Graf 4. Trvanlivost nástroje 3 Graf 6. Průběh kroutícího momentu nástroje 1 7

8 Zhodnocení výsledků a závěr Graf 7. Průběh kroutícího momentu nástroje 2 Z jednotlivých dílčích výsledků vyplývá, že z hlediska dosažených hodnot trvanlivosti je nejvhodnější nástroj č. 4, jehož trvanlivost je vyšší o více než 50%, viz. Graf 10. Další výhodou oproti ostatním nástrojům je především vznik a průběh opotřebení, jehož přírůstky byly téměř po celou dobu obrábění typu abrazivního s minimální tendencí k nalepování materiálu na břity nástroje. Tento průběh opotřebení byl zaznamenán i u nástroje 3, kde však trvanlivost tohoto nástroje byla ze všech skupin nejhorší. Ze získaných výsledků vyplývá, že změna povrchu břitu řezného nástroje a změna tvaru ostří má výrazný vliv na průběh řezného procesu a to z pohledu průběhu a velikosti řezných sil. Dále optimální volba kompromisu mezi hodnotou drsnosti a zaoblením břitu ovlivní trvanlivost nástroje a průběh opotřebení. To je důležité z hlediska spolehlivosti řezného procesu, kdy dokážeme ovlivnit nepříznivé projevy související s opotřebením nástroje. Graf 8. Průběh kroutícího momentu nástroje 3 Graf 10. Celková trvanlivost nástrojů v min Z hlediska silového namáhání, v tomto případě z hlediska kroutícího momentu M c (viz graf 11), je patrné, že mezi jednotlivými systémy je rozdíl v namáhání až 0,3 Nm. Hodnoty uvedené v grafu 11 jsou hodnoceny v počátku obrábění, tak aby mohl být zachycen vliv rozdílných parametrů břitů nástroje na toto zatížení. Graf 9. Průběh kroutícího momentu nástroje 4 Grafy průběhu kroutícího momentu korespondují s nárůstem opotřebení. Nástroj 1 vykazoval tendenci k nalepování materiálu na hřbetu nástroje již od počátku obrábění, kdy oblast nalepování v průběhu času přecházela i na čelní plochu. Proto se zde projevil i rychlý nárůst kroutícího momentu a došlo k vylomení špičky nástroje. Nástroj 2 prokazoval nelepování materiálu pouze na počátku ve stejném trendu. U ostatních nástrojů lepení materiálu na břit nástroje nebylo tak intenzivní a objevilo se až od určité hodnoty opotřebení hřbetu. Jakmile se tak stalo, tvorba nárůstku se zintensivnila a také došlo k lomu břitu. Graf 11. Hodnoty kroutícího momentu v počátku obrábění Dá se předpokládat, že hlavní podíl na velikost krouticího momentu M c má především tzv. ostrost a kvalita 8

9 břitu, tedy mikrogeometrie nástroje a také tvar špičky nástroje. Závěrem lze tedy konstatovat, že pokud dodržíme při konstrukci, povrchových úpravách a samotném procesu obrábění doporučené zásady mezi které především patří kvalitní, ostrý břit bez defektů, které se nevyskytnou ani v průběhu obrábění lze super slitinu Nimonic 80A v základním stavu obrábět s dostačující trvanlivostí nástroje. Sebemenší porušení soustavy substrát-vrstva vede k velmi intenzivní tvorbě nárůstku a to jak na hřbetě tak i na čele nástroje což je nežádoucí. Literatura [1] [ Obr. 6. Tvar špičky nástroje (a - ostrá špička, b špička s úpravou) Nástroje s ostrou špičkou (obr. 6.-a) sice mají nižší hodnotu kroutícího momentu, ale dochází u nich vlivem tepelného namáhání a rázům k destrukci této ostré špičky díky čemuž byla zkouška vždy ukončena. Zatímco nástroje, které jsou na špičce technologicky zpevněny, vykazují delší trvanlivost a minimální sklon k vylomení špičky i přes vyšší silové zatížení z hlediska kroutícího momentu. Je patrné, že díky zpevnění břitu nástroje (obr. 6.-b) se systém chová daleko stabilněji a poškozená plocha po ukončení zkoušky trvanlivosti je daleko menší. Dá se také předpokládat, že díky tomu je břit nástroje vystaven daleko nižšímu teplotnímu namáhání, tedy menším teplotním šokům. I tento aspekt prodlužuje jeho trvanlivost. [2] dreamliner-ma-za-sebou-prvni-zaoceansky-let/ [3] [4] Kontakt Ing. Miroslav Zetek, Ph.D., ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň, Ing. Ivana Česáková, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Představení bakalářské práce Konstrukce monolitní čelní válcové frézy v SW CATIA V5 Tato práce se zabývá popisem vymodelování čelní válcové frézy a následné parametrizace příslušného modelu. První krok byl určení počtu zubů frézy. Zvolila se fréza se třemi zuby, ale základní postup modelování se dá aplikovat na různý počet zubů. Pomocí ploch (shape) se vytvořily zubové drážky na obvodu a také výběhy na konci drážky. Dalším krokem bylo správné vytvoření drážek v přední části frézy, která má zajišťovat zavrtávací funkci. Tato část se dělala pomocí vymodelovaných brusných kotoučů. Díky této metodě jsem se velmi přiblížil ke skutečnému broušení v praxi. Po vymodelování se přistoupilo k parametrizaci modelu. Parametrizace se dělala pomocí tabulek v excelu. Základní požadavky na frézu Čelní válcová fréza Stopková Dokončovací 3-břitá Závrtná Základní úvahy při modelování Drážky se vytvoří na obvodu pomocí ploch, při modelování se bere ohled na parametrizaci a drážky na čelní části se vytvoří pomocí vymodelovaných brusných kotoučů. 9

10 Na následujícím obrázku je ukázka vymodelování drážky s výběhem a ukázka vymodelování drážky pomocí brusného kotouče. Obr. 3: Ukázka tabulky parametrů v excelu Ukázky modelu Obr. 1: Ukázka vymodelování drážky s výběhem Parametrizace modelu Základní prvky na fréze: Průměr frézy Stoupání šroubovice Délka šroubovice Délka frézy Úhly na fréze Broušení atd. Pro přehled v tabulkách je nutné dodržovat: Názvy sloupců Správné nadefinování údajů ve sloupci (mm, deg) Pojmenování rozměrů v modelu Spárování rozměrů Závěr Tento model se dá v budoucnu zlepšit změnou úhlu čela (radiální úhel) na přední části a jinou metodou parametrizace např. pomocí dialogových oken. Kontakt Tomáš TREFANEC student ZČU v Plzni Tento bulletin byl vytvořen v rámci projektu POSPOL - CZ.1.07/2.4.00/ , na kterém se podílí dvě katedry Fakulty strojní v Plzni, a to Katedra technologie obrábění a Katedra materiálu a strojírenské metalurgie. 10

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu.

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. Výrobní kompetence _KOMPETENCE V OBRÁBĚNÍ Frézování ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. WALTER PROTOTYP ConeFit modulární systém pro frézování NÁSTROJOVÝ SYSTÉM modulární frézovací systém ze slinutého

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Obráběč kovů 1. Pavel Rožek 2010 1 Obsah : 1. Frézování... 3 2. Frézovací nástroje... 3 2.1 Materiály břitů fréz...5

Více

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Řezná keramika Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Obrábění pomocí řezné keramiky Použití Keramické třídy je možné použít pro široký okruh aplikací a materiálů, přičemž nejčastěji

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje. Název zpracovaného celku: CAM obrábění

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje. Název zpracovaného celku: CAM obrábění Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje 4 ročník Bančík Jindřich 25.7.2012 Název zpracovaného celku: CAM obrábění CAM obrábění 1. Volba nástroje dle katalogu Pramet 1.1 Výběr a instalace

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5 Frézování OBSAH str. B 3 Frézovací nástroje s VBD Frézovací tělesa Frézovací vyměnitelné břitové destičky Technické informace Tvrdokovové monolitické stopkové frézy Tvrdokovové monolitické stopkové frézy

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC CNC OBECNĚ (Kk) SOUSTRUŽENÍ SIEMENS (Ry) FRÉZOVÁNÍ SIEMENS (Hu) FRÉZOVÁNÍ HEIDENHEIM (Hk) CAM EdgeCAM (Na) 3D OBJET PRINT (Kn) CNC OBECNĚ

Více

VY_52_INOVACE_H 02 23

VY_52_INOVACE_H 02 23 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

AXD NÁSTROJE NOVINKY. Multifunkční frézovací nástroje pro vysoké řezné rychlosti a vysoké výkony při obrábění hliníkových a titanových slitin.

AXD NÁSTROJE NOVINKY. Multifunkční frézovací nástroje pro vysoké řezné rychlosti a vysoké výkony při obrábění hliníkových a titanových slitin. NÁSTROJE NOVINKY Pro obrábění hliníkových a titanových slitin AXD 2014.1 Aktualizace B116CZ Multifunkční frézovací nástroje pro vysoké řezné rychlosti a vysoké výkony při obrábění hliníkových a titanových

Více

Určení řezných podmínek pro soustružení:

Určení řezných podmínek pro soustružení: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice řezných podmínek

Více

Vyvážený přístup k ekonomice výroby

Vyvážený přístup k ekonomice výroby Pro přímé vydání Kontakt: Seco Tools CZ, s.r.o. Londýnské nám. 2 639 00 Brno Alena TEJKALOVÁ Telefon: +420-530-500-827 E-mail: alena.tejkalova@secotools.com www.secotools.com/cz Vyvážený přístup k ekonomice

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

Nerezová ocel a zajištění rovnováhy klíčových faktorů při jejím obrábění

Nerezová ocel a zajištění rovnováhy klíčových faktorů při jejím obrábění Pro přímé vydání Kontakt: Seco Tools CZ, s.r.o. Londýnské nám. 2 639 00 Brno Alena TEJKALOVÁ Telefon: +420-530-500-827 E-mail: alena.tejkalova@secotools.com www.secotools.com/cz Nerezová ocel a zajištění

Více

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem Číslo šablony Číslo materiálu Název školy III/2 VY_32_INOVACE_T.9.4 Střední škola technická Žďár nad Sázavou Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012 Tématický celek Předmět, ročník Téma Anotace Obrábění

Více

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH www.pramet.com VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY RCMH - RCMT - RCMX - RCUM OBRÁBĚNÍ NOVÝCH ŽELEZNIČNÍCH KOL ŽELEZNIČNÍ KOLA Železniční kola patří mezi nejdůležitější součásti

Více

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V NÁSTROJOVÁ OCEL CPM 10 V CERTIFIKACE DLE ISO 9001 Chem. složení C 2,45 % Cr 5,25 % V 9,75 % Mo 1,30 % Mn 0,50 % Si 0,90 % CPM 10 V Je jedinečná vysokovýkonná ocel, vyráběná společností Crucible (USA) metodou

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

TC115/TC216 nový standard závitníků pro malé a střední dávky.

TC115/TC216 nový standard závitníků pro malé a střední dávky. Informace k objednávkám Výrobní kompetence _KOMETENCE V OBRÁBĚNÍ TC115/TC216 nový standard závitníků pro malé a střední dávky. Závitování 1 SUREME, ADVANCE, ERFORM Výrobní řady Walter kompetence na třetí.

Více

ŘADA F112 Frézovací nástroj na plasty: jednobřitý, celokarbidový, downcut, leštěný a vyjímečně ostrý břit.

ŘADA F112 Frézovací nástroj na plasty: jednobřitý, celokarbidový, downcut, leštěný a vyjímečně ostrý břit. ŘADA F112 Frézovací nástroj na plasty: jednobřitý, celokarbidový, downcut, leštěný a vyjímečně ostrý břit. Stejný jako F113, ale tlačící špony dolů (downcut funkce). Tím pádem žádné zvedání tenkých materiálů,

Více

HODNOCENÍ STAVU OBROBENÉHO POVRCHU PO VÍCEOSÉM FRÉZOVÁNÍ

HODNOCENÍ STAVU OBROBENÉHO POVRCHU PO VÍCEOSÉM FRÉZOVÁNÍ 2. mezinárodní podzimní školu povrchového inženýrství projektu Integrita Plzeň 2013 Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství - integrity

Více

FRENTECH CLAMPING SYSTEM

FRENTECH CLAMPING SYSTEM FRENTECH CLAMPING SYSTEM 2010 Frentech Aerospace s.r.o., Jarní 48, 614 00 Brno, Česká republika mailbox@frentech.eu, www.frentech.eu PŘESNÉ SVĚRÁKY PRO PĚTIOSÉ OBRÁBĚNÍ B B1 D 70 mm 52 mm 12F7 H3 K L 10

Více

The heart of engineering

The heart of engineering The heart of engineering BOHATÁ HISTORIE SPOLEČNÁ BUDOUCNOST 2 3 1942 1962 2005 současnost ahájena výroba a montáž přesných vyvrtávacích strojů, soustruhů, konzolových frézek a speciálních strojů v nově

Více

Výroba ozubených kol

Výroba ozubených kol Výroba ozubených kol obrábění tvarových (evolventních) ploch vícebřitým nástrojem patří k nejnáročnějším odvětvím strojírenské výroby speciální stroje, přesné nástroje Ozubená kola součásti pohybových

Více

10. Frézování. Frézováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity.

10. Frézování. Frézováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity. 10. Fréování Fréováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity. Princip réování: Při réování používáme vícebřité nástroje réy. Fréa koná hlavní řený pohyb otáčivý. Podle polohy

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Vzdělávací program: VP8 Progresivní obráběcí stroje a nástroje ve výrobním procesu Moduly vzdělávacího programu: M81 Nové trendy v konstrukci progresivních

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 06 Frézování kapes a drážek

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 06 Frézování kapes a drážek KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 06 Frézování kapes a drážek Siemens 840 - Frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím panelu Kapitola 2

Více

50% Tvrdokovové závitové frézy. až o. snížení ceny díky optimalizovaným výrobním postupu m

50% Tvrdokovové závitové frézy. až o. snížení ceny díky optimalizovaným výrobním postupu m Tvrdokovové závitové frézy až o 50% snížení ceny díky optimalizovaným výrobním postupu m Výrobce přesných nástrojů od roku 1974 INOVACE PŘESNOST INDIVIDUAITA KVAITA SERVIS Frézování závitu Nabízíme rozsáhlý

Více

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění TA-25 CNC soustruh - Tuhé litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem 60 - Masivní kluzné vodící plochy předurčují stroj pro silové a přesné obrábění - Lze rozšířit o C osu a poháněné nástroje - Typ

Více

LaserControl NT. spolehlivá kontrola nástroje vysoká přesnost měření dokonalá kontrola opotřebení

LaserControl NT. spolehlivá kontrola nástroje vysoká přesnost měření dokonalá kontrola opotřebení LaserControl NT spolehlivá kontrola nástroje vysoká přesnost měření dokonalá kontrola opotřebení LaserControl NT BLUM High-Tech-laserové systémy zaručují na celém světe nejvyšší přesnost a spolehlivost

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Hoblování, obrážení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Hoblování, obrážení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Hoblování, obrážení Ing. Kubíček Miroslav

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem TC 1500 CNC soustruh - Nová řada CNC soustruhů ze zvýšenou tuhostí - Nová nástrojová hlava s rychlou výměnou nástroje - Efektivní a přesné soustružení - Provedení M s osou C a poháněnými nástroji Typ TC-1500

Více

Střední odborná škola technická Uherské Hradiště, Revoluční 747, 686 06 Uherské Hradiště

Střední odborná škola technická Uherské Hradiště, Revoluční 747, 686 06 Uherské Hradiště Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: třetí Zpracoval: Ing. Petra Janíčková, Josef Dominik Modul:

Více

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Název veřejné zakázky: část 1 veřejné zakázky: Dodávka obráběcího stroje pro pětiosé frézování část 2 veřejné zakázky: Dodávka

Více

Nemusíte být velmistr a přesto svoji hru vždycky vyhrajete.

Nemusíte být velmistr a přesto svoji hru vždycky vyhrajete. PRODUCTS Nemusíte být velmistr a přesto svoji hru vždycky vyhrajete. Vítězné tahy provedeme za Vás. 2 FOCUS products Optimalizace toku výroby Zavedení nových produktů Program celkového snížení nákladů

Více

odolnost M9315 M9325 M9340 nové frézovací materiály www.pramet.com

odolnost M9315 M9325 M9340 nové frézovací materiály www.pramet.com odolnost www.pramet.com nové frézovací materiály řady M93 s MT-CVD povlakem P M Materiál je členem nové UP!GRADE GENERACE materiálů. Jedná se o frézovací materiál vyvinutý pro dosažení vysoké produktivity

Více

Walter Prototyp frézování: Nový specialista Proto max

Walter Prototyp frézování: Nový specialista Proto max i-pac 12-2 Walter Prototyp frézování: Nový specialista Proto max 1 29 August 2012 VM/VR Flommer/Leirer Přehled Proto max Proto max ST speciálně pro ISO P Proto max Ultra speciálně pro ISO H Proto max Proto

Více

Obráběné materiály. Kalené materiály. Litina. Nerez. Superslitiny. Srážení hran a kuželové osazování (bez středového břitu) ap = Max.

Obráběné materiály. Kalené materiály. Litina. Nerez. Superslitiny. Srážení hran a kuželové osazování (bez středového břitu) ap = Max. rážení hran rážení hran rážení hran rážení hran rážení hran rážení hran 1 topkové frézy Produkty jsou řazeny dle typu obrábění. Vlastnosti a likace Označení typu frézy Název řady stopkových fréz Tvar nástroje

Více

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE OBRÁBĚCÍ STROJE Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 VTC-40 VTC-40a VTC-40b Rychloposuvy 48 m.min -1 Výměna nástroje 1,2 s Synchronizované závitování při

Více

Upínací stavebnice Upínací systémy pro měřicí stroje

Upínací stavebnice Upínací systémy pro měřicí stroje H-1000-0087-02-A Upínací stavebnice Upínací systémy pro měřicí stroje Souřadnicové měřicí stroje Optické měřicí stroje Equator Upínací přípravky na míru Upínací stavebnice pro souřadnicové měřicí stroje

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC obrábění CNC OBECNĚ Kapitola 1 - Způsoby programování CNC strojů Kapitola 2 - Základní terminologie, oblasti CNC programování Kapitola 3 - Řídící

Více

11 Sortiment - stopkové frézy z tvrdokovu

11 Sortiment - stopkové frézy z tvrdokovu 11 Sortiment - stopkové frézy z tvrdokovu Výběr z katalogu LUKAS Technické informace Stopkové frézy představují přesně obráběcí nástroje pro nasazení do ručního elektrického a pneumatického nářadí. Pracovní

Více

Akce na závitové frézy

Akce na závitové frézy Akce na závitové frézy Závitové frézy z tvrdokovu za akční ceny Závitová fréza TM bez vnitřního chlazení pro metrický závit ISO Obj. č. 4133 K/ TM S dk l1 l2 Z Kód mm mm mm mm mm mm M 6 1,00 4,800 6,000

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 4 Nástroj

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

NÁVOD POUŽITÍ (No.:810304)

NÁVOD POUŽITÍ (No.:810304) NÁVOD POUŽITÍ (No.:810304) ZRYCHLOVACÍ PŘÍSTROJ ZP - 10/X NAREX MTE s.r.o. Moskevská 63 CZ-101 00 Praha 10 Czech Republic phone: +420 246 002 321, +420 246 002 249 fax: + 420 246 002 335 e-mail: obchod@narexmte.cz

Více

Vrtání a vyvrtávání. 1.1.1 Charakteristika výrobní metody

Vrtání a vyvrtávání. 1.1.1 Charakteristika výrobní metody Vrtání a vyvrtávání Vrtáním se rozumí obrábění díry do plného materiálu, zatímco vyvrtáváním se díry předvrtané, předlité nebo předované zvětšují na požadovaný průměr. Vrtat lze válcové, uželové a tvarové

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 15

Více

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály www.pramet.com

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály www.pramet.com univerzálnost www.pramet.com Nové soustružnické materiály řady T93 s MT-CVD povlakem P M nové soustružnické materiály řady T93 Přinášíme novou UP!GRADE GENERACI soustružnických materiálů s označením T93.

Více

Broušení kovových materiálů (23-024-H)

Broušení kovových materiálů (23-024-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Broušení kovových materiálů (23-024-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

tvrdokovové frézy hrubovací dokončovací univerzální tvarové Alu

tvrdokovové frézy hrubovací dokončovací univerzální tvarové Alu tvrdokovové frézy hrubovací dokončovací univerzální tvarové Alu distributor: UNITOOL plus, s.r.o. Škultétyho 2072 /12 915 01 Nové esto n. Váhom tel. : (+421) 904 386 874 unitoolplus@gmail.com 2011-05 Ceny

Více

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená:

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená: [ E[M]CONOMY ] znamená: Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L Univerzální frézky s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT FB-3 [Vertikální

Více

Automatizované ostření nástrojů FORTIS. Hospodárné univerzální centrum pro ostření a výrobu. až do 340 mm. až do 250 mm

Automatizované ostření nástrojů FORTIS. Hospodárné univerzální centrum pro ostření a výrobu. až do 340 mm. až do 250 mm Automatizované ostření nástrojů FORTIS Hospodárné univerzální centrum pro ostření a výrobu až do 340 mm až do 250 mm fortis VELKÝ VÝKON NÍZKÁ CENA Pripojit, ˇ zapnout a jede se! Jednoduše, rychle a presne

Více

Objednajte si frézovacie plátky WIDIA a dostanete k nim frézu len za 1,- Euro!

Objednajte si frézovacie plátky WIDIA a dostanete k nim frézu len za 1,- Euro! Špeciálna ponuka... Objednajte si frézovacie plátky WIDIA a dostanete k nim frézu len za 1,- Euro! Táto ponuka platí od 2.1.2009 do 31.3.2009 Objednajte si násobné množstvo rovnakých frézovacích plátkov

Více

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45 PŘEDMĚT: Odborný výcvik OBOR: 23-45 45-L/01 Mechanik seřizova izovač Obsah prezentace: Úvodem Obecnécíle předmětu Pojetí výuky Charakteristika, obsah a rozpis učiva 1.ročníku Charakteristika, obsah a rozpis

Více

Trubky pro hydraulické válce

Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Přesná ocelová trubka tvoří základní nepohyblivou část přímočarého hydromotoru. Slouží k vedení pístu osazeného těsnícími manžetami a z toho vyplývají

Více

Učebnice pro modeláře Ing. Ivo Mikač 2010

Učebnice pro modeláře Ing. Ivo Mikač 2010 Strana 1 CNC frézování Samotné frézování dílů je technicky a finančně docela dobře dostupné, horší je to ale s konstrukcí modelu a s přípravou podkladů pro frézování. Tato činnost je časově mnohem náročnější,

Více

OBRÁ BĚ CÍ NÁ STROJĚ Í.

OBRÁ BĚ CÍ NÁ STROJĚ Í. OBRÁ BĚ CÍ NÁ STROJĚ Í. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Obsah ÚVOD... 3 1 VRTÁK... 4 1.1 DNEŠNÍ PODOBA VRTACÍCH NÁSTROJŮ... 5 1.2 HLAVNÍ ČÁSTI VRTÁKU... 6 1.3

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Soustružení Vnější držáky břitových destiček, Seco-Capto... 2 Břitové destičky... 3-5

Soustružení Vnější držáky břitových destiček, Seco-Capto... 2 Břitové destičky... 3-5 Obsah Soustružení Vnější držáky břitových destiček, Seco-Capto... 2 Břitové destičky... 3-5 Frézování Frézy pro čelní frézování... 6-11 Kotoučové frézy... 12-17 Minimaster Plus... 18-22 Břitové destičky...

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies

SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies Kdo jsme? Naše společnost byla založena 15. dubna 1994 zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14824. Statutárním orgánem společnosti

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění Siemens 840 - frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím

Více

nový sortiment destiček a nástrojů

nový sortiment destiček a nástrojů říklady obrábění - renovace jízdního proilu 1. Renovace silně ojetého žel. kola Dva držáky ve stroji Označení držáku (2 kazety): DKTR 5555 X C2 Kazeta (pravá): Destička: 301940SN-RM; 9315 Kazeta (levá):

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Obráběcí stroje SIEG 2012 / 04

Obráběcí stroje SIEG 2012 / 04 2012 / 04 Frézky Soustruhy Kombinované stroje Sloupové a převodové vrtačky Příslušenství ve světě Výrobce SIEG Industrial Group je významnou společností, která se zabývá vlastním vývojem a výrobou obráběcích

Více

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 1. a) Technické železo Uveďte rozdělení technického železa a jeho výrobu Výroba surového železa, výroba oceli - zařízení, - vsázka, - kvalita oceli, - rozdělení a značení ocelí a litin Vysvětlete označení

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

Machines. HELLER Obráběcí centra. Měřítko pro obrábění v 5 -ti osách. Nová řada F.

Machines. HELLER Obráběcí centra. Měřítko pro obrábění v 5 -ti osách. Nová řada F. Machines HELLER Obráběcí centra Měřítko pro obrábění v 5 -ti osách. Nová řada F. V krátkosti FT 2000/4000 Dvě velikosti strojů s různými pracovními prostory: FT 2000 (630/630/830) a FT 4000(800/800/1000)

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Frézování. Podstata metody. Zákl. způsoby frézování rovinných ploch. Frézování válcovými frézami

Frézování. Podstata metody. Zákl. způsoby frézování rovinných ploch. Frézování válcovými frézami Fréování obrábění rovinných nebo tvarových loch vícebřitým nástrojem réou mladší ůsob než soustružení (rvní réky 18.stol., soustruhy 13.stol.) Podstata metody řený ohyb: složen e dvou ohybů cykloida (blížící

Více

Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika

Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika ČELÁKOVICE GPS: 50 9'49.66"N; 14 44'29.05"E Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika Tel.: +420 283 006 229 Tel.: +420 283 006 217 Fax: +420

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

Trochu teorie o obrábění

Trochu teorie o obrábění Trochu teorie o obrábění Základní pojmy: 1.VRTÁNÍ-Patří mezi nejstarší a nejpoužívanější technologické operace.provádí se do plného materiálu a takto získané otvory se mohou dále vystružovat, vyhrubovat

Více

Modul: Dílenské programování ISO, dialogové - soustruh I

Modul: Dílenské programování ISO, dialogové - soustruh I Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Strojní mechanik Ročník: Třetí Zpracoval: Zdeněk Ludvík Modul: Dílenské programování

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

Návod na tvorbu výrobního postupu

Návod na tvorbu výrobního postupu Návod na tvorbu výrobního postupu Následující text je pomocný studijní materiál, který by měl pomoci studentům se sestavováním výrobního postupu zadaného v předmětu Technologie II. Rozsah a zaměření tohoto

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

Inveio Uni-directional crystal orientation. GC4325 stvořena pro dlouhou výdrž. Extrémní trvanlivost a odolnost při soustružení ocelí

Inveio Uni-directional crystal orientation. GC4325 stvořena pro dlouhou výdrž. Extrémní trvanlivost a odolnost při soustružení ocelí Inveio Uni-directional crystal orientation stvořena pro dlouhou výdrž Extrémní trvanlivost a odolnost při soustružení ocelí Břity, na které je spolehnutí V malé zemi na severní polokouli, se tým specialistů

Více

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem T-obrábění z 5 stran T- typ obráběcích center s pojizným stojanem a výsuvným smykadlem poskytuje dvojnásobný pracovní rozsah. Se zdvihem v příčné ose 1500+2000

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Milan EDL děkan Fakulty strojní

FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Milan EDL děkan Fakulty strojní FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Milan EDL děkan Fakulty strojní Západočeská univerzita v Plzni Fakulty: FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ( FAV ) FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ( FDU )

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Silent Tools

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Silent Tools UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Silent Tools Podrobnější informace Řadu užitečných informací a pracovních postupů nabízejí naše katalogy, uživatelské příručky, návody a webové stránky firmy Sandvik Coromant. Nejčerstvější

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů

Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů Katedra experimentální fyziky PřF UP Olomouc Doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D. Zvyšování účinnosti spalovacích procesů v různých odvětvích

Více