ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál"

Transkript

1 ICT plán Základní škly a Mateřské škly Jindřichv, kres Bruntál Kntaktní údaje: Název škly: Základní škla a Mateřská škla Jindřichv, kres Bruntál Ulice: Jindřichv 457 PSČ, Míst: Jindřichv tel: web: Tabulka 1: Kntaktní infrmace 1 Záměry škly v blasti ICT pr bdbí Hlavní cíle I nadále zefektivňvat výuku s využitím ICT na naší škle. Pkračvat ve vzdělávání pedaggických pracvníků v blasti využívání ICT. Zavádět nvé technlgie v blasti ICT zejména s hledem na jejich efektivní a eknmicky výhdné pužívání. Vést žáky k efektivnímu pužívání infrmačních technlgií nejen v rámci výuky, ale také při jejich samstatné práci mim šklu. Klást důraz na získání správných návyků především s hledem na jejich bezpečnst a chranu zdraví (pdpra zdravéh stylu živta). I nadále pdprvat žáky, kteří se v blasti ICT jeví jak talentvaní. 1.2 Další cíle Zajistit kvalitní připjení k internetu pr všechny sučástí škly. Pdprvat elektrnicku kmunikaci mezi žáky, učiteli a rdiči tam, kde je t vzhledem k situaci vhdné a žáducí (tedy nikli na úkr efektivity kmunikace). Pkračvat v prezentvání škly na webvých stránkách škly. Pkračvat v nastupeném trendu budvání dynamických (aktivních) stránek pmcí technlgie PHP. Sučástí tht je například prezentace veškerých aktivit škly a úspěchů našich žáků (s napjením na databázi). I nadále pstupně mdernizvat hardwarvé vybavení učeben tak, aby mhl plně uspkjit ptřeby výuky ICT na škle. Pkračvat a zkvalitňvat činnst v zájmvých útvarech škly, které s prblematiku využívání ICT suvisí. Chtěli bychm navázat na minulu výuku základů prgramvání v některých prgramvacích jazycích, a t právě v rámci činnsti zájmvých útvarů. 1

2 1.3 Způsb dsažení těcht cílů Část nákladů nutných k zajištění výše uvedených cílů bude škla čerpat z vlastníh rzpčtu. Škla bude i nadále využívat účelvých dtací suvisejících s ICT. Další finanční zdrje získá škla z dtace na zajištění standardu ICT služeb na škle. 2 Údaje škle Celkvý pčet žáků ve škle z th na 1. stupni 79 - z th na 2. stupni 65 Celkvý pčet pedaggických pracvníků včetně vedení škly 22 Celkvý pčet zaměstnanců 35 Pčet tříd 9 Tabulka 2: Údaje škle 3 Šklení pedaggických pracvníků v rámci SIPVZ Stav / % Finanční zajištění Celkvý pčet pedaggických pracvníků 22 - z th pršklených na úrvni Z 17/77 Rzpčet škly - z th pršklených na úrvni P 14/64 Dtace na standard - z th pršklených na úrvni S 1 /4,5 Dtace na standard Tabulka 3: Šklení pedaggických pracvníků v rámci SIPVZ Plnění Standardu ICT služeb ve škle Z hlediska metdickéh pkynu MŠMT č.j.: / , dále jen Standard ICT služeb ve škle, naše škla v zásadě dpvídá pžadavkům standardu. Jak uvádí standard, měl by být d knce rku 2006 pršklen na úrvni P 25 % pedaggických pracvníků. Naše škla má k pršklen 64 % svých pedaggických pracvníků a s pršklením zbývajících pedaggů se pčítá v blízké buducnsti. Učitel infrmatiky na naší škle se bude i nadále vzdělávat v akreditvaných kurzech pdle aktuální ptřeby. 2

3 4 Vybavení škly pčítačvu techniku Tabulka 4: Vybavení škly pčítačvu techniku 4.1 Pčítačvá síť Pčet přípjných míst Aktuální pčet pčítačů Stav 2012 Plán 2014 Finanční zajištění Učebna infrmatiky Učebna infrmatiky Rzpčet škly Ostatní učebny Rzpčet škly Odbrné učebny Rzpčet škly Sbrvna Nahradit NB Kabinety Vedení škly NB další místnsti dle knkrétní situace Rzpčet škly Jak je patrné z výše uvedené tabulky, má naše škla dvě učebny infrmatiky. Obě dvě učebny jsu připjeny k internetu. Připjení nebyl realizván v rámci prjektu Indš, ale byl hrazen výhradně z rzpčtu škly a realizván vlastní cestu. Sučasné připjení je rychlstí 12 Mbps, d buducna bychm chtěli rychlst navýšit na 20 Mbps. Závisí na technických mžnstech pskytvatele. Učebna infrmatiky na 2. stupni je prpjena d pčítačvé sítě LAN (100 Mbps), s jedním aktivním prvkem (HUB - 20 přípjek pr jedntlivé pracvní stanice). Vzhledem ke kapacitě učebny nebude pčet pčítačů v učebně nadále zvyšván. Druhá učebna infrmatiky je vybavena 12 pčítači (pracvními stanicemi), které jsu prpjeny d sítě LAN 100 Mbps. Jak aktivní prvek je pět pužit HUB s kapacitu 20 připjení pr jedntlivé pracvní stanice. Kapacita učebny a její knfigurace umžňuje navýšit pčet na 16 PC. Ve všech případech je pužita strukturvaná kabeláž UTP kategrie 5e. Veškeré kabely jsu vedeny uvnitř nábytku, neb v lištách připevněných ke stěnám učebny. Phyb žáků p učebně není kabeláží nijak mezen. 3

4 4.2 Připjení na internet Škla je připjena k internetu pmcí pskytvatele Wifi síť.cz. Tt připjení z hlediska parametrů vyhvuje standardu ICT pr připjení k internetu. P předchzích letech připjení prstřednictvím digitální telefnní linky ISDN s prpustnstí 64 kbps má nyní škla připjení rychlsti 12 Mbps. Jelikž přensvé technlgie stále zvyšují datvý přens, je tázku času, kdy škla dsáhne vyšší rychlsti připjení. Vedení škly je v sučasné dbě připjen na internet stejně jak učebny. K internetu jsu dále připjeny pčítače pedaggů ve sbrvně. Pedaggvé škly budu v dalším rce připjeni přes své ntebky a AP ve sbrvně. Plnění Standardu ICT služeb ve škle Z hlediska rychlsti a kvality připjení škla v sučasné plní pžadvaný standard. 4.3 Připjení na internet záměry v časvém hrizntu jednh rku Stávající stav je ppsán v bdě 4.2. V sučasné dbě vyčkáváme technlgické změny a čekáme další nabídky mžnsti připjení. 4.4 Administrace serveru, správa sítě Učebny a sítě jsu administrvány pvěřeným pracvníkem řešeným externě. Server hlavní učebny infrmatiky pužívá OS Windws 2003 Prfessinal. Bezpečnst prvzu pmáhají udržet tyt další sftwarvé nástrje: WinRute Firewall, verze 5.1 s integrvaným Cbin Orange Filter: firewall pr malu firemní síť LAN. Antivirvý systém AVG 7.0 Zabezpečvací systém OptimAccess 9.0: z důvdu udržení prvzuschpnsti učebny vzhledem k ne vždy krektním zásahům uživatelů / žáků. V blízké buducnsti bychm chtěli přejít na OS MS Windws 2008 Server, jehž vlastnsti by nám lépe pkryly ptřeby výuky a zejména pžadavky na bezpečnst a snadnu centrální správu (snadné uplatnění zásad skupiny v rámci služby Active Directry). 4.5 Selektivní přístup na bsah internetu Výběrvý přístup k bsahu webvých stránek na internetu je pr žáky zabezpečen pužitím výše zmíněnéh SW firewallu. Učitel má v administrační knzli firewallu mžnst nastavit blkvání stránek pdle závadnsti bsahu, a t dle aktuální ptřeby a situace. Firewall rvněž umžňuje blkvání prtů a prtklů (zamezit stahvání spustitelných subrů a ptenciálně nebezpečných scriptů). Všechny tyt mžnsti jsu využívány. 4.6 Vybavenst škly pčítačvu techniku C d vybavensti pracvním stanicemi a servery splňuje škla pžadavky stanvené standardem ICT pr škly. Hardware pčítačů je průběžně mdernizván, převážnu část pracvních stanic na hlavní učebně infrmatiky tvří mderní stanice. Výknvé parametry serveru hlavní učebny (2. stupeň) jsu plně pstačující pr naše ptřeby. Jak největší slabina serveru se jeví ne příliš vhdný OS (Windws 2003 Prfessinal). Jeh nahrazení je předmětem dalšíh pstupu v tét blasti. 4

5 4.7 Šklní intranet pr ptřeby pedaggických pracvníků V sučasné dbě není na škle intranetvý systém pr ptřeby výměny dat mezi pedaggickými pracvníky škly. Návrh a realizace takvéh užitečnéh systému je předmětem další činnsti v dhledné buducnsti (řádvě jeden až dva rky). Jediný systém, který řeší databázi žáků a tisk vysvědčení, je prgram SAS. 4.8 Prezentace škly na internetu Šklní webvé stránky byly uvedeny d prvzu v listpadu Šklní webvé stránky jsu hstvány na serverech splečnsti Active24.cz. Byly zhtveny výhradně pracvníky škly, s pužitím technlgií HTML 4.01, CSS a PHP. Další rzvj šklníh webu směřuje k pdpře a dalšímu nasazvání nejmdernějších technlgií a účasti žáků a pedaggů škly na tvrbě webu. 4.9 Vzdálený přístup ke službám ICT škly Elektrnická pšta Všichni pedaggičtí zaměstnanci škly mají zajištěnu schránku pr elektrnicku pštu s mžnstí výběru pšty jak pmcí prtklu POP3, tak přes webvé rzhraní. Rvněž je pmcí prtklu SMTP neb přes webvé rzhraní zajištěn desílání pšty. Tat mžnst je realizvána pmcí veřejnéh pskytvatele (veřejně dstupné služby), tedy v suladu s dikcí metdickéh pkynu MŠMT. Ostatní Žáci, rdiče a pedaggvé mhu na webu škly snadn najít veškeré ptřebné dkumenty, týkající se chdu škly a výchvně-vzdělávacíh prcesu. Mezi tyt infrmace patří: Organizační struktura škly a jedntlivé její sučásti Seznamy všech pracvníků i žáků škly Přehled šklních i mimšklních aktivit Úspěchy žáků dsažené při šklní i mimšklní činnsti Přehled a infrmace činnsti zájmvých útvarů na škle půsbících Veškeré prvzní dkumenty škly (řády, prvzní řády učeben, rganizace šklníh rku, prvz žákvské knihvny, pkyny k mluvání absencí, termíny prázdnin pr daný šklní rk, pkyny pr mluvání absencí) Výrční zprávy činnsti a hspdaření škly Termíny knzultačních dnů Kntakty na pracvníky škly Jídelní lístky ZŠ a MŠ platné pr aktuální kalendářní týden 4.10 Ukládání dat Všichni žáci a statní zaměstnanci mají mžnst ukládat data. Rzdíl samzřejmě spčívá v mžnstech, které se pr zaměstnance škly a její žáky liší. 5

6 Ukládání dat zaměstnanci škly Zaměstnanci škly mají mžnst ukládat data na všechna dstupná média. Vzhledem k tmu, že pr zaměstnance jsu určeny pčítače s peračními systémy rdiny Windws 7, existuje na každém takvém pčítače více uživatelských prfilů. Uživatelské prfily vytvřené pr zaměstnance škly umžňují ukládání dat na libvlné médium (vyměnitelný disk, disketa, CD, DVD, sdílený adresář na serveru učebny, lkální adresář). Práva k jedntlivým adresářům jsu nastavena tak, že zaručují bezpečnst dat. V dalším rce se uvažuje nákupu ntebků pr všechny vyučující a USB disků pr zálhvání uživatelských dat. Ukládání dat žáci škly Žáci mají z bezpečnstních důvdů (zejména viry a závadný bsah) zamezen přístup k výměnným médiím pracvních stanic. Mají ale mžnst ukládat svá data na lkálních discích pracvních stanic a v určených sdílených síťvých slžkách. P dhdě s učitelem jim mhu být pžadvaná data zapsána na přensné médium (disketu CD, DVD, flashdisk). Výše zmíněný přístup k uchvávání dat se na naší škle svědčil a není (ani z dluhdbéh hlediska) důvd jej nikterak měnit Další technika Škla dispnuje ještě dalšími technickými prstředky, které suvisejí s využíváním ITC. Jsu t tyt: Datvý prjektr ACER. Zařízení je využíván při regulérní výuce i v rámci činnsti v zájmvých útvarech. Pedaggům IT umžňuje pracvat efektivněji a názrněji. Stlní DVD přehrávač s reprduktry v uspřádání 5.1. Zařízení je využíván k prezentačním účelům v rámci výuky. Například v hdinách dějepisu, fyziky, přírdvědy, chemie a statních předmětů. Plnění Standardu ICT služeb ve škle Z hlediska vybavensti další techniku splňuje naše škla standard ICT pr škly stanvený MŠMT. 6

7 4.12 Přehled pužívanéh SW a předpkládaných investic v letech 2012/2014 Druh SW Sučasný stav Investice 2006/2007 Operační systémy Windws 2003 Prfessinal Windws 7 Prfessinal Textvé editry Micrsft Wrd 2007 Tabulkvé prcesry Micrsft Excel 2007 Malvání Grafické editry Zner media Explrer 6 Prfessinal Editry prezentací Micrsft PwerPint 2007 Tvrba webvých stránek Eversft FirstPage, MicrsftASP.NET Web Matrix Internetvé prhlížeče MSIE 6 SP1 Mzilla Suite 1.73 Klienti elektrnické pšty Mzilla Suite, MS MS Outlk Express Databázvé aplikace Micrsft Access 2007 Antivirvá chrana AVG 7.0 Prfessinal Zabezpečení serveru WinRute Firewall 5.1 Zabezpečení pracvních stanic OptimAccess 9 Nástrje pr vývj aplikací (RAD) Ostatní vývjvé nástrje Nástrje suvisející s prvzem škly Brland Delphi 8 fr Micrsft NET Framewrk Prfessinal 3, Brland Delphi 2005 Persnal Free Pascal, Virtual Pascal SAS dmsftware Sjedntit pracvní stanice na Windws 7 Prfessinal, pr server učebny a případný databázvý server intranetu Windws 2008 Server Zner Callist, Adbe Phtshp Elements Eventuelně vyšší verze AVG neb jinéh AV SW Eventuelně vyšší verze FW V sučasné dbě zvažujeme vhdný způsb vedení karttéky škly. O knkrétním SW zatím není rzhdnut. Tabulka 5: Sftware pužívaný šklu, jiný než didaktický Veškerý SW, který hdláme d buducna zakupit či prnajmut, budeme hradit z účelvě vázaných dtací, dtací MŠMT a částečně z rzpčtu škly. 7

8 4.13 Didaktický SW Vzhledem k většímu mnžství didaktickéh SW jej uvádíme v samstatné tabulce. C se didaktickéh SW týče, je škla vybavena velice dbře. V tabulce je uveden puze SW, který prvzujeme, nikli veškerý sftware, který máme k dispzici. Didaktický SW pr výuku na 2. stupni Název prgramu Ppis Výrbce Předmět pužití Platfrma Matematika 1 Matematika 2 SpeedMat TS Český Jazyk I pravpis TS Český jazyk II jazykvé rzbry Vzdušný ceán Cestujeme s PONšklu TS Přírdpis TS Bilgie Dpravní výchva Matematika přijímací zkušky na střední škly Hrátky s dějepisem Hrátky s přírdu Putvání světem rstlin Malá násbilka, základní matematické perace frmu hry puzzle Prcenta, slžitější matematické perace, desetinná čísla, phyb na číselné se, frmu hry - phádka Matematické perace, slvní úlhy, převdy jedntek, prcenta Pravpis českéh jazyka, prcvičvání, testy, výukvá hra Druhy slv, větné rzbry Interaktivní výukvé CD, videa, učební texty Slepé mapy Evrpy a ČR, hádanky, kvizy, prcvičvání a testy Savci, plazi, ptáci, ryby. Frmu prcvičvání a testy Slepé brázky jedntlivých rgánů lidskéh těla, prcvičvání, testy Cyklista, chdec, testy frmu hry, velmi názrné a zábavné 50 variant přijímacích zkušek na střední škly a gymnázia s vyhdncením a reálnými pmminkami Interaktivní výukvé CD s dějepisnu prblematiku Interaktivní výukvé CD s přírdpisnu prblematiku Interaktivní výukvé CD s přírdpisnu tématiku Terasft Terasft Terasf 8 Matematika, Fyzika Matematika, Fyzika Matematika, Fyzika Český jazyk DOS, DOS, Terasft Český jazyk Štéfl Sftware PONSKOLA Chrudim Fyzika, přírdpis, chemie, eklgie Zeměpis Terasft Přírdpis Terasft Přírdpis Klektiv autrů VŠ pedaggické Brn Dravní výchva DOS, Firma Pachner Matematika Štéfl Sftware Dějepis, bčanská nauka Štéfl Sftware Přírdpis Štéfl Sftware Přírdpis Přírdpis, Interaktivní výukvé Štéfl Sftware Přírdpis,

9 dějepis, sluneční sustava TS Všebecný přehled TS rdinná a sexuální výchva TS Výuka infrmatiky I vládání textvých editrů Dětské grafické studi Fyzika pr žáky 2 studenty d 12 d 16 let SCIO Český jazyk TS Artpedia TS Vlastivěda TS Český jazyk 5 Brána vědění CD s přírdpisnu tématiku bhacené látku dějepisu a fyziky Otázky, testy, vědmstní sutěže zábavnu frmu Vybraná témata z rdinné a sexuální výchvy zábavnu frmu MS Wrd 2003, MS Wrd 2000, OpenOffice.rg Writer Prgram pr pdpru rzvje tvřivsti na 1. i 2. stupni ZŠ Multimediální prgram pr výuku fyziky Příprava k přijímacím zkuškám z 9. třídy na střední šklu Galerie světvéh malířství. Prgram na výuku umění Prgram na výuku vlastivědy, sestává ze dvu mdulů (pracvní listy a výuka) Prgram na výuku naší mateřštiny, sestává ze dvu mdulů (pracvní listy a výuka) Multifunkční výukvý prgram řešený architekturu klientserver, subr 20 CD pr různé předměty Terasft Terasft fyzika, dějepis Dějepis, přírdpis Rdinná výchva Terasft Infrmatika Terasft Infrmatika LANGMaster Fyzika LANGMaster Český jazyk Terasft Dějepis, Vv Terasft Vlastivěda Terasft Český jazyk LANGMaster Sada předmětů pr 2. stupeň ZŠ Tabulka 6: Didaktický sftware aktivně pužívaný pr výuku na 2. stupni naší škly. 9

10 Didaktický SW pr výuku na 1. stupni Název prgramu Ppis Výrbce Předmět pužití Platfrma Interaktivní výukvý TS dětský kutek 1 pr prgram pr nejmenší prvňáčky a Terasft První stupeň ZŠ Win 32 děti. Mnh brázků a předškláky zvukvých efektů. TS dětský kutek 2 kuzelný svět myšáka Bnifáce TS dětský kutek 3 Čeština pr nejmenší TS Dětský kutek 4 Alenka a svět klem nás TS dětský kutek 5 Martínkva zvířátka Výukvý prgram pr nejmenší, frmu průvdce (myšák Bnifác) světem pznání. Výukvý prgram pr výuku českéh jazyka pr nejmenší žáky Průvdce světem pznání (matematika, čeština, přírdpis) Interaktivná přírdpis pr nejmenší Tabulka 7: Didaktický sftware aktivně pužívaný pr výuku na 1. stupni naší škly Ostatní aspekty ICT na naší škle Terasft První stupeň ZŠ Win 32 Terasft První stupeň ZŠ Win 32 Terasft První stupeň ZŠ Win 32 Terasft První stupeň ZŠ Win 32 Na škle pracují d šklníh rku 2002/2003 zájmvé útvary se zaměřením na pkrčilejší pužívání pčítačů. Jedná se především blasti vývje desktpvých aplikací, statických webvých stránek a v letšním rce také webvých aplikací. Kmpletní výpis zájmvých útvarů týkajících se pužívání ICT naleznete v tabulce 8. Pdrbnsti k tmut tématu jsu uvedeny rvněž na webu škly, v sekci Zájmvé útvary / Pčítačvé kružky. Název zájmvéh útvaru Ppis činnsti Šklní rk Tvrba webvých stránek Tvrba webvých stránek s pužitím WYSIWYG editrů 2002/2003 Prgramvání v Pascalu Základy algritmizace a jejich aplikace v jednm z tradičních prgramvacích 2003/2004 jazyků Digitální ftgrafie Přizvání a zpracvání ftgrafií s pužitím digitálníh ftaparátu a 2004/2005 SW k jejich zpracvání Prgramvání v Delphi Objektvě rientvané prgramvání, vývj aplikací pr Windws 2004/2005 Interne Ovládání prhlížeče, práce s em a internet jak zdrj infrmací 2004/2005 Prgramvání v Delphi Objektvě rientvané prgramvání, vývj aplikací pr Windws 2005/2006 Vývj webvých aplikací Tvrba statických i dynamických webvých stránek a webvých aplikací 2005/2006 Tabulka 8: Zájmvé útvary s tématiku ICT na škle, d rku 2002/2003 Dsavadní zkušensti z naší škly jednznačně dkazují, že učit děti ve věku let základům prgramvání není v žádném případě krk bkem. Tyt zkušensti mhu zcela jistě ptvrdit pedaggvé jiných škl, kteří se stejné prblematice věnují. 10

11 Samzřejmě, že je zde nutné patrně vlit prbíranu a prcvičvanu látku tak, aby žáci nebyli zahlceni a znechuceni. Je napak nutné udělat činnst v zájmvých útvarech atraktivní a zajímavu. Dle méh sbníh názru se tt na naší škle daří. 11

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál ICT plán Základní škly a Mateřské škly Jindřichv, kres Bruntál Kntaktní údaje: Název škly: Základní škla a Mateřská škla Jindřichv, kres Bruntál Ulice: Jindřichv 457 PSČ, Míst: 793 83 Jindřichv tel: 554

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Infrmatika a výpčetní technika Charakteristika předmětu Charakteristika předmětu Infrmatika a výpčetní technika Vyučvací předmět Infrmatika a výpčetní technika vychází ze vzdělávací blasti Infrmační a

Více

Základní pojmy ICT. Windows 1.0 1985 odstraňoval nedostatky MS-DOS, podporoval multitasking a byl uživatelsky přívětivější

Základní pojmy ICT. Windows 1.0 1985 odstraňoval nedostatky MS-DOS, podporoval multitasking a byl uživatelsky přívětivější SOFTWARE SOFTWARE je prgramvé vybavení pčítače. D tht pjmu spadají všechny vaše blíbené prgramy, které vám pmáhají pracvat s texty, tabulkami, prezentacemi, upravvat digitální ftgrafie, prgramy pr sledvání

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Životopis Jakub Dušek

Životopis Jakub Dušek Živtpis Jakub Dušek Pslední aktualizace: 19.2.2015 Základní údaje Jmén Jakub Dušek Datum narzení 27.6.1980 Bydliště Dsažené vzdělání Jazyky Praha středšklské s maturitu čeština (rdný jazyk), angličtina

Více

SODATSW Case Study 2009 Řešení ochrany dat ve společnosti TART, s.r.o.

SODATSW Case Study 2009 Řešení ochrany dat ve společnosti TART, s.r.o. SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz SODATSW Case Study 2009 Řešení chrany dat ve splečnsti TART, s.r.. Klient Organizace : TART s.r..

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Podpora plánování a řízení projektů v CASE nástrojích

Podpora plánování a řízení projektů v CASE nástrojích Pdpra plánvání a řízení prjektů v CASE nástrjích seminární práce z předmětu IT572 Prstředky CASE a jejich využití při tvrbě IS Vítězslav Jánský Petr Kříž Jan Šebelík prsinec 2005-1 - Obsah Úvd...3 Cíl

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK Mirslava ČERNOCHOVÁ Viktr FUGLÍK Katedra infrmačních technlgií a technické výchvy Pedaggická fakulta Univerzity Karlvy v Praze ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA Jak zvýšit zájem žáků jejich učení? Malstranský palác,

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 FORTNA systém získávání pčítačvé gramtnsti pr ZŠ Frtna Přípravná úrveň (4.-5. třída) Škla vlá 1. jedntka Šklní pmůcky Rzvrh hdin šablna rzvrh.dc spuštění Wrdu vkládání textu význam základních kláves rientace

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2012/2013 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

PRŮMYSLOVÉ DNY. Datová úložiště a zálohování

PRŮMYSLOVÉ DNY. Datová úložiště a zálohování MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY PRŮMYSLOVÉ DNY Datvá úlžiště a zálhvání Tematické blasti pr wrkshpy Ministerstv brany České republiky, Tychnva 1, 160 01 Praha 6 PRŮMYSLOVÉ DNY - Datvá úlžiště a zálhvání

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více