Postup ověření digitálního tachografu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postup ověření digitálního tachografu"

Transkript

1 Postup ověření digitálního tachografu Ing. Karel Jelínek, certifikovaný manažer jakosti AMS HALE Praha spol. s r.o.

2 1. Kontrola tachografu a vozidla 2. Sebrání údajů o vozidle a tachografu 3. Protokol na manipulaci 4. Kontrola funkčnosti tachografu a druhého signálu 4. Naměření hodnot 5. Nastavení naměřených hodnot do tachografu 6. Test tachografu (rychlost, čas, dráha, činnosti, chyby a události) 7. Plombování a zkušební jízda 8. Zkušební jízda 2

3 3

4 Připomenutí, jak je možno postupovat při ověření tachografů Stoneridge řady 2400: Přes kód 8462 nastavíme Zákaznický test - První krok: rychlost 125, čas 120 s - Druhý krok: rychlost 120, čas 120 s - Třetí krok: rychlost 80 km/h, čas 135 s - Čtvrtý krok: rychlost 40 km/h, čas 120 s - Pátý až 15 krok: rychlost 0 km/h, čas 0 s - 16 krok: práce, čas 120 s - 17 krok: pohotovost, čas 120 s - 18 krok: odpočinek, čas 120 s krok: cokoliv, čas 0 s Měřící a kontrolní body: rychlost 80 km/h rychlost 80 km/h - Nastavit ve změně času 00:35 - Rychlost 40 km/h - Nastavit čas na 00:40 - Rychlost 120 km/h - Nastavit čas na 00:45 - Rychlost 125 km/h Posouvání času do 5 minut bez nutnosti otevírání tachografu nebo vyjímání kotoučů Test: - Spusťte rychlost 180 km/h a nastavte si počitadlo kilometrů na novou stovku metrů ,5 - Zapište údaj o stavu počitadla km do Záznamu o zkoušce u dlouhodobého testu - Spusťte zkušební test a provádějte odečet rychlostí při sestupných rychlostech 125, 120, 80 a 40 km/h Vyhodnocení vzestupných rychlostí se provádí při jednotlivých měřících bodech - Přepínejte činnosti osádky dle požadavků na programátoru MK II - Po ukončení testu změřte časovou základnu - Vyhodnoťte tachografový kotouč - rychlost v tolerance ± 3 km/h - čas v toleranci ± 2 minuty za den - dráhu v toleranci ± 1 % z měřené vzdálenosti Celková dráha po ukončení testu: metrů ,5 Tento postup zkoušky tachografu lze provádět na analogových tachografech. 4

5 Kalibrace třetí generace digitálního tachografu používá jako druhý zdroj pohybu CAN Vozidlo musí být nakalibrováno na správné hodnoty W, K a l před provedením tohoto kroku: 1. Pomocí zařízení Optimo, ověřte, že je vybrán CAN vstup. 2. Při připojení zařízení Optimo se automaticky rozpozná připojený typ tachografu 3. Na zařízení Optimo se zobrazí tabulka, kde vyberete test snímače. 5

6 Dále se Vám zobrazí tabulka, kde vyberete zobrazené hodnoty pro dané vozidlo a parametry pro CAN. Vozidla nad 3,5 tuny mají obecně CAN na 250 KB, vozidla do 3,5 tuny mají obecně CAN na 500 KB Parametr Nastavení Parametry Typ snímače kódovaný 2 zdroj pohybu A CAN a C CAN Zakázat pouze A CAN pouze C CA A CAN a C CAN C3 povolit 2 zdroj pohybu, CAN data Nad 3,5 tuny Nad 3,5 tuny Do 3,5 tuny C3 rychlostní faktor 0 zakázat Je důležité, aby rychlosti ze snímače(1) a druhého nezávislého zdroje (2) byly shodné. Kontrolu na druhý nezávislý zdroj pohybu proveďte: a) na válcích při konstantní rychlosti 50 km/h b) na zkušební jízdě, nebo kontrolou před ověřením Vezměte prosím na vědomí, když druhý zdroj pohybu rychlosti je převzat z CAN, nebude chyba rozdílu rychlostí a signál z CAN není nastavitelný. 6

7 Kalibrace třetí generace digitálního tachografu používá jako druhý zdroj pohybu C3 Vozidlo musí být nekalibrováno na správné hodnoty W, K a l před provedením tohoto kroku: 1. Pomocí zařízení Optimo, ověřte, že je vybrán C3 vstup. 2. Při připojení zařízení Optimo se automaticky rozpozná připojený typ tachografu 3. Na zařízení Optimo se zobrazí tabulka, kde vyberete test snímače. Z tabulky vyberete možnost vstupu na C3 Parametr Nastavení Parametry Typ snímače kódovaný 2 zdroj pohybu C3 povoleno Zakázat pouze A CAN pouze C CA A CAN a C CAN C3 povolit 2 zdroj pohybu, CAN data Nad 3,5 tuny Nad 3,5 tuny Do 3,5 tuny C3 v faktor 0 zakázat 7

8 Zobrazí se Vám, zajištění správného C3 je vybrána možnost a nastavte rychlost faktorem 10 % Parametr Nastavení Parametry Typ snímače kódovaný 2 zdroj pohybu C3 povoleno Zakázat pouze A CAN pouze C CA A CAN a C CAN C3 povolit 2 zdroj pohybu, CAN data Nad 3,5 tuny Nad 3,5 tuny Do 3,5 tuny C3 v faktor 10 Nastavení rychlostního faktoru Je důležité, aby rychlosti ze snímače(1) a druhého nezávislého zdroje (2) byly shodné, respektive v maximální odchylce 10 % s tím, že maximální odchylka je měřena u druhého zdroje pohybu. 8

9 Výměna tachografu Přípustné náhrady analog Digitál Digitál Digitál komentář (1) (2) (3) Analogový Pokud provádíte výměnu analogového tachografu na digitální se stávajícím snímkovým kabelem. Při výměně celého systému (tachograf, snímač, kabel), je toto považováno za novou instalaci a musí být namontován tachograf(3) s druhým nezávislým signálem o pohybu vozidla. Digitální (1) Výměna za digitální 1, 2 a 3 Digitální (2) Výměna za digitální 2 a 3 Digitální (3) Výměna pouze za digitální tachograf(3) Připomínka: digitální (1) SE5000 Rev 6.0 (od ) digitální (2) SE5000 Rev a SE5000 Exakt Rev. 7.3 (pravidlo 1 minuty, od ) digitální (3) SE5000 Exakt Duo Rev (pravidlo 1 minuty a druhý nezávislý signál, od ) Výměna snímače Přípustné náhrady Snímač 1 Snímač 2 Snímač 2+ komentář Snímač 1 Výměna za snímač 1,2 a 2+ Snímač 2 Výměna za snímač 2 a 2+ Snímač 2+ Výměna pouze za snímač 2+ Nová instalace Nová instalace po Přípustná náhrada Digitální 3 Snímač 2+ 2 signál komentář Při nové instalaci je možno použít pouze zde uvedenou sestavu 9

10 Tisk technických dat 1. Datum a čas 2. Typ výtisku (technické údaje) 3. Držitel karty ID 4. Identifikační číslo vozidla (VIN) 5. Registrační číslo vozidla (VRN) a země registrace 6. Tachograf výrobce 7. Tachograf číslo dílu 8. Tachograf číslo schválení 9. Tachograf sériové číslo, datum výroby typ zařízení a kód výrobce. 10. Rok výroby 11. Verze softwaru a datum instalace 12. Pohybový senzor sériové číslo 13. Pohybový senzor číslo schválení 14. Datum první instalace snímače pohybu 15. Workshop, který prováděl kalibraci 16.Adresa dílny 17. Karta dílny identifikace 18. Karta dílny datum vypršení platnosti 19. Kalibrace datum a účel 20. VIN 21. Registrační číslo vozidla a zemi registrace 22. Charakteristika koeficient vozidla 23. Konstanta záznamového zařízení 24. Efektivní obvod pneumatik kol 25. Vozidlo rozměr pneumatiky 26. Autorizovaný nastavení rychlosti 27. Staré a nové měřiče ujeté vzdálenosti 28. Kalibrace datum a účel 29. VIN 30. Registrační číslo vozidla a zemi registrace 31. Starý datum a čas (Před nastavení času) 32. Nové datum a čas (po čase). nastavení 33. Poslední události času 34. Poslední chyba datum, čas 10

11 Tisk chyb a událostí z tachografu 1. Datum a čas tisku. 2. Typ výtisku (události a závady, VU). 3. Identifikace karta dílny 4. Identifikační číslo vozidla (VIN) Registrace vozidla Počet (VRN) a země registrace. 5.Konflikt karet 6. Jízda bez platné karty 7. Karta vložena při jízdě 8. Poslední použití karty nesprávně ukončeno 9. Přerušení napájení 10.Chyba integrity dat 11. Chyba karty. 12. Porucha snímače 13. Ovládací místo. 14.Podpis kontrolora 15.Podpis řidiče 11

12 Tisk detailních chyb a událostí z tachografu 00 - jeden z 10 posledních (nebo poslední) událostí nebo poruch nejdelší událost pro jednoho z posledních 10 dní od jejich vzniku jedna z 5 nejdelších událostí během posledních 365 dní poslední událost z událostí za posledních 10 dní od jejich vzniku nejzávažnější událost pro jednoho z 10 posledních dnů, výskyt jeden z 5 nejvážnějších událostí během posledních 365 dnů první událost nebo závada, která se vyskytla po poslední kalibrace aktivní / probíhající událost nebo závada. 4. Termín konání nebo poruchy. 5. Čas spuštění události nebo závady. 6. Počet událostí stejného typu v průběhu dne. 7. Doba trvání události nebo poruchy. 8. Karta vložena ve slotu 1 na začátku události nebo poruchy (Karta řidiče). 9. Karta vložena v pozici 2 na konci události nebo poruchy (Karty dílny). 10. Vydání karty zemi. 11. Číslo karty (uvedeno s každým druhým číslem nahrazen mezerou, pokud zařízení není v kalibračním nebo společnosti režimu nebo pokud není vložena žádná karta 12

13 Tisk chyb a událostí z karty 1. Datum a čas. 2. Typ výtisku. (akce a chyby, karta). 3. Držitele karty příjmení. 4. Držitele karty jméno. 5. Karty a země identifikační číslo. 6. Datum platnosti karty. 7. Registrační číslo vozidla VRN. 8. Seznam všech akcí uložených na kartě. 9. Seznam všech poruch uložených na kartě. 10. Ovládací místo. 11. Podpis kontrolora 12. Podpis řidiče 13

14 Tisk denního výpisu karty 1. Výtisk datum a čas. 2. Typ výtisku (24hod, karty). 3. Držitele karty příjmení. 4. Držitele karty jméno. 5. Karty a země identifikační číslo. 6. Datum platnosti karty řidiče. 7. Identifikace vozidla, VIN. 8. Členský stát registrace a registraci vozidel Číslo vozidla, VRN. 9. Tachograf výrobce. 10. Tachograf číslo dílu. 11. Odpovědný workshop pro poslední kalibrace. 12. Číslo karty dílny. 13. Datum poslední kalibrace. 14. Poslední kontrola inspekce řidič byl vystaven. 15. Poptávka datum a denní karta prezentační čítač. 16. Zásobník, kdy nebyla vložena karta 17. VRN, registrační číslo vozidla, pro vozidla, kdy nebyla vložena karta řidiče. 18. Stav tachometru při vložení karty. 19. Aktivity s kartou řidiče vložena, začátek a doba trvání čas. 20. Vyjmutí karty: Stav tachometru vozidla a vzdálenost ujetá od posledního vložení. 21. Denní souhrn činností. 14

15 Tisk denního výpisu karty pokračování 22. Posledních pět událostí a závad z karty řidiče. 23. Posledních pět událostí a závad z celku ve vozidle, vozidla jednotky. 24. Ovládací místo. 25. Kontrolora podpis. 26. Řidiče podpis. 15

16 Tisk denních činností z tachografu 1. Výtisk datum a čas. 2. Typ výtisku (24hod, VU). 3. Držitele karty příjmení (ovladač). 4. Držitele karty křestní jméno (ovladač). 5. Karty a země identifikační číslo. 6. Datum platnosti karty řidiče. 7. Držitele karty příjmení (spolujezdec). 8. Držitele karty křestní jméno (spolujezdec). 9. Karty a země identifikační číslo. 10. Datum vypršení platnosti co-karty řidiče. 11. Ovladače činnosti uložené v celku ve vozidle na otvoru v chronologickém pořadí. 12. Dotaz datum. 13. Stav tachometru v 00:00 a 24: řidič 15. Registrace členský stát a registraci vozidel počet předchozí použitého vozidla. 16. Datum a čas vyjmutí karty z předchozí vozidla. 17. Stav tachometru při vložení karty. 18. Činnosti se startem a doba trvání 16

17 Tisk denních činností z tachografu - pokračování řidič 20. Registrace členský stát a registraci vozidel počet předchozí použitého vozidla. 21. Datum a čas vyjmutí karty z předchozí vozidla. 22. Stav tachometru při vložení karty. M = Ruční zadávání činností řidiče. * = Doba odpočinku nejméně jedné hodiny. 23. Shrnutí období bez karty v otvoru pro kartu řidiče. 24. Shrnutí období bez karty v otvoru pro kartu řidiče 25. Denní souhrn činností (ovladač). 26. Denní souhrn činností (2 řidič) 17

18 Tisk překročené rychlosti p.č. 1 Datum a čas (UTC) 2 Typ tisku překročená rychlost 3 Příjmení držitele karty 4 Jméno držitele karty 5 Stát, kde byla karty vydaná 6 Datum expirace (ukončení) platnosti karty popis 7 Stát, ve kterém je vozidlo registrováno a registrační značka vozidla 8 Datum a čas posledního překročení rychlosti 9 Datum a čas prvního překročení rychlosti a počet překročení, doba trvání překročení, maximální hodnota a průměrná hodnota překročené rychlosti První překročení rychlosti po posledním ověření 10 5 nejvážnějších překročení rychlosti za 365 dnů, Datum a čas překročení rychlosti, doba trvání překročení, maximální hodnota a průměrná hodnota překročené rychlosti, řidič a identifikace karty řidiče 11 Nejvážnějších překročení rychlosti za posledních 10 dnů, datum a čas překročení rychlosti, doba trvání překročení, maximální hodnota a průměrná hodnota překročené rychlosti, řidič a identifikace karty řidiče 12 Místo pro poznámky 13 Podpis kontrolora 14 Podpis řidiče 18

19 Ověření digitálního tachografu SE5000 Konfigurační systém Nastavení tachografu Aktivace pomocí karty dílny Naměření a kontrola hodnot včetně testu tachografu Plombování Ukončení ověření Požadavky z Nařízení 1266/2009: Aktivační symbol, neaktivovaný tachograf 2. Nakonfigurování tachografu pro daný typ vozidla, pro ADR-24 V ADR, pro ostatní universální tachograf 12/24 V 3. Nastavíme všechny hodnoty pro daný typ vozidla 4. Aktivace a prvotní ověření požadavek 243 Nařízení 1266/2009, v případě, že neznáme RZV použijeme požadavek 248 Nařízení č. 1266/ Naměříme hodnotu W a obvodu pneu, naprogramujeme do tachografu- kontrola vozidla a funkčnosti tachografu - neporušenost úředních značek a originál hologramu v tachografu - sebrat údaje o vozidle a tachografu - výtisk technických dat, chyb a událostí a opakovaný výtisk technických dat podle 257 a - kontrola na požadavek 257 b - vyčíst a diagnostikovat DTCs kódy společně chybami a událostmi protokol na manipulaci - vyčistit sloty 1 a 2 - test tachografu: rychlost, čas, dráha, činnosti, případně další funkce jako např.: změna UTC času o více jak 20 minut a nastavení přesného UTC času, kontrola, zda se zobrazuje na displeji tachografu překročená rychlost 180 km/h a výtiskem potvrdit její uložení do paměti - kontrola činností osádky ve slotu č.2 - výtisky: karta dílny, překročená rychlost a technická data 6. Plombování a vylepení štítku o ověření Zkušební jízda a ukončení ověření vypsáním Zápisu o zkoušce, Protokolu o manipulaci a společně uchovat se Záznamem o zkoušce a výtisky minimálně 2 roky 243 Výrobce vozidla nebo servisní dílna musí namontované záznamové zařízení aktivovat nejpozději do té doby, než je vozidlo použito v rámci působnosti Nařízení (ES) č. 5651/ Po instalaci musí následovat kalibrace. První kalibrace nemusí nutně zahrnovat zadání registračního čísla vozidla (VRN), pokud schválená dílna, která má tuto kalibraci provést, toto číslo nezná. Za těchto okolností a pouze v tuto dobu musí mít vlastník vozidla možnost zadat VRN za pomoci své karty podniku před použitím vozidla v rámci působnosti nařízení (ES) č. 561/2006 (např. za použití příkazů prostřednictvím vhodné struktury nabídek ovládacího rozhraní celku ve vozidle.) Případné pozměnění nebo potvrzení této položky musí být možné jen za použití karty dílny Po provedení prohlídky záznamového zařízení, která následuje po instalaci, se na záznamové zařízení upevní dobře viditelný a snadno přístupný instalační štítek. V případech, kdy toto není možné, musí být štítek upevněn na střední mezidveřní sloupek tak, aby byl dobře viditelný. U vozidel, která střední mezidveřní sloupek nemají, musí být instalační štítek upevněn na rám dveří vozidla na straně řidiče a v každém případě musí být dobře viditelný. Po každé prohlídce provedené schváleným montérem nebo dílnou musí být původní štítek nahrazen novým. 257 a Pokud se zjistí, že od poslední kontroly došlo k výskytu některé z událostí uvedených v kapitole III oddílu 9 (Detekce událostí a závad) pokud je taková událost výrobci tachografů a/nebo vnitrostátními orgány považována za možné ohrožení zabezpečení zařízení, potom je dílna povinna: 19

20 a) porovnat identifikační údaje snímače pohybu připojeného k převodovce s identifikačními údaji párového snímače pohybu zaregistrovaného v celku ve vozidle; b) zkontrolovat, zda informace uvedené na instalačním štítku odpovídají informacím obsaženým v záznamu celku ve vozidle; c) zkontrolovat, zda výrobní číslo a číslo schválení snímače pohybu, pokud je vytištěno na těle snímače pohybu, odpovídá informacím obsaženým v záznamu celku ve vozidle. 257 b Dílny jsou povinny ve svých kontrolních zprávách evidovat veškerá zjištění týkající se porušených pečetí nebo manipulačních pomůcek. Tyto zprávy musí dílny uchovávat po dobu nejméně dvou let a zpřístupnit je příslušnému orgánu, kdykoli jsou o to požádány. 1. ZMĚNY KAPITOLY I (DEFINICE) Jakékoli obnovení nebo potvrzení pouze času UTC bude považováno za úpravu času a nikoli za kalibraci, pokud není v rozporu s požadavkem 256. Požadavky z Nařízení (ES) č. 1360/ Pravidelná kontrola zařízení instalovaného do vozidla musí proběhnout po každé opravě záznamového zařízení, po jakékoliv změně charakteristického součinitele vozidla, efektivního obvodu pneumatik kol, odchylce referenčního času UTC o více nežli 20 minut, při změně registračního čísla vozidla ale minimálně jednou v průběhu dvou let (24 měsíců) od poslední kontroly. Požadavky výrobce tachografů: 1. Vyčistit sloty č. 1 a 2 před vložením karty dílny 2. Zkouška posunu UTC času o více jak 20 minut a nastavit zpět UTC čas 3. Kontrola překročení rychlosti o více jak 1 minutu a zápis do paměti a možnost výtisku 4. Provést zaplombování zadních vstupů do tachografů v případě, pokud je fyzicky zapojen výstup D7 20

21 21

22 22

23 Protokol o manipulaci: 1. Použití dílenského klíče od výrobce VDO (Continental Automotive GmbH) 2. Použití jiného softwaru 3. Manuální zápis na výtisky 1 Dílenský klíč 23

24 2 Jiný software 24

25 31. Manuální zápis na výtisky 25

26 Zkušební jízda 1. Prováděna pracovníkem AMS (pokud vlastní na daný typ vozidla řidičské oprávnění) - u analogových tachografů na tachografové kolečko metrologického pracoviště, kde je tachografový kotouč vypsán před zkušební jízdou a podpisem pracovníka provádějícího ověření a po této zkušební jízdě na kotouček zaznamenán konečný stav počitadla kilometrů, který je shodný se Zápisem o zkoušce - u digitálních tachografů je zkušební jízda zaznamenána na dílenskou kartu pracovníka provádějícího ověřování a po zkušební jízdě je proveden výtisk z této karty po ověření 2. Prováděna řidičem za účasti pracovníka AMS - u analogových tachografů si vypíše řidič vlastní kolečko, kde je počátečný stav kilometrů na kotouči stavem po ověření. Po zkušební jízdě je dovyplněn tachografový kotouč o konečný stav počitadla kilometrů a tento stav je konečným stavem na Zápisu o zkoušce. Tento tachografový kotouč je založen v AMS jako doklad zkušební jízdy. - u digitálních tachografů je zkušební jízda provedena na kartu řidiče a po této zkušební jízdě je proveden výtisk 24 h z tachografu a přiložen jako důkaz o provedené zkušební jízdě. Stav počitadla kilometrů před zkušební jízdou je konečným stavem pro Zápis o zkoušce 26

27 Podpora pro AMS Na základě podepsané servisní smlouvy Na základě splnění podmínek daných Stoneridge Electronics Ltd. na webu:

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Aktualizováno k 3. září 2007

Aktualizováno k 3. září 2007 Aktualizováno k 3. září 2007 Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených sdělením č. 71/2001 Sb., zákonem č. 478/2001 Sb., zákonem č. 175/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb.,

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ Obsah 1. Úvod... 5 2. Oblasti podpory a podmínky poskytování podpory...

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

ČKS-48.konference Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 15.4. a 16.4.2014

ČKS-48.konference Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 15.4. a 16.4.2014 ČKS-48.konference Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 15.4. a 16.4.2014 Jiří Novotný NAŘÍZENÍ Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 NAŘÍZENÍ Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 o tachografech

Více

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 8 říjen 2014

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 8 říjen 2014 Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství Revize 8 říjen 2014 Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství IDENTIFIKACE OPERÁTORA TRHU OTE, a.s. OTE, a.s. je obchodní společnost zapsaná v obchodním

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory 1 Obecná ustanovení 1.1 Společnost Fujitsu Technology Solutions s.r.o. ( společnost Fujitsu") bude poskytovat služby výhradně pro

Více

Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů

Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů 1 Obsah: Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů Úvod ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Metra Šumperk s.r.o.

Metra Šumperk s.r.o. Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 20.xx Verze: 1.1 Datum: 30. června 2006 E-ITN 20.0x... indikátor s jedním teplotním snímačem (snímač měří teplotu povrchu otopného tělesa) E-ITN 20.1x... indikátor

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.: 04944/11-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.:05440/10-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì CAQ ØÍZENÍ KVALITY POMOCÍ MÌØENÍ A VÝPOÈETNÍ TECHNIKY

Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì CAQ ØÍZENÍ KVALITY POMOCÍ MÌØENÍ A VÝPOÈETNÍ TECHNIKY Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì Trutnov, Školní 101 tel. 499 813 071, fax 499 814 79, E-mail skola@spssoutu.cz, http : //www.spssoutu.cz CAQ ØÍZENÍ KVALITY POMOCÍ MÌØENÍ A VÝPOÈETNÍ

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

TERRA HGL /BA NAVIGATOR 1.0. Technická dokumentace Návod k obsluze. s aplikací. Tepelná čerpadla s technologií teplé čerstvé vody.

TERRA HGL /BA NAVIGATOR 1.0. Technická dokumentace Návod k obsluze. s aplikací. Tepelná čerpadla s technologií teplé čerstvé vody. Technická dokumentace Návod k obsluze TERRA HGL /BA s aplikací NAVIGATOR.0 Ausgabe 0/0/ 00 Rev. - Originální návod Tepelná čerpadla s technologií teplé čerstvé vody www. i dm- e n e rg i e.com . Allgemeine

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o. 1. Předmět Všeobecných podmínek a definice pojmů 1.1. Všeobecné podmínky jsou tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb

Více

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám Pravidla a podmínky poskytování podpory v podprogramu Nová zelená úsporám

Více

MultiCash KB příručka pro předávání dat

MultiCash KB příručka pro předávání dat K MultiCash KB příručka pro předávání dat 1/57 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. POSLEDNÍ PROVEDENÉ ZMĚNY... 4 3. INSTALACE... 4 3.1 Vybavení pracovní stanice klienta... 4 3.1.1 Hardware... 4 3.1.2 Software... 5 3.2

Více

Provozní podmínky pro poskytování služeb Přenosu dat, Pronájmu okruhů a Pevného přístupu k Internetu

Provozní podmínky pro poskytování služeb Přenosu dat, Pronájmu okruhů a Pevného přístupu k Internetu Provozní podmínky pro poskytování služeb Přenosu dat, Pronájmu okruhů a Pevného přístupu k Internetu Č.j.: 322211/2009 SPDU-PD Účinnost od: 15.10.2009 Obsah: Článek 1 Úvodní ustanovení...2 Článek 2 Výklad

Více

Všeobecné podmínky RWE Mobil

Všeobecné podmínky RWE Mobil 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky RWE Mobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací a služeb souvisejících poskytovaných

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více