Optoelektronika III Výstavba optické přístupové sítě na bázi EPON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Optoelektronika III Výstavba optické přístupové sítě na bázi EPON"

Transkript

1 Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Optoelektronika III Výstavba optické přístupové sítě na bázi EPON Datum: Autor: Ing. Petr Koudelka, Ing. Jan Látal Kontakt: Místnost: N 311 Předmět: Optoelektronika III Výstavba optické přístupové sítě na bázi EPON

2 Návod k praktickému cvičení z oblasti optických přístupových sítí Cílem praktického cvičení je experimentální výstavba optické přístupové sítě na bázi EPON v laboratorních podmínkách Laboratoře optických přístupových sítí. Úkolem studentů v rámci cvičení bude proměření komponentů optické distribuční sítě, experimentální zapojení optické přístupové sítě EPON, zprovoznění, změření výkonových parametrů a ověření její funkčnosti. 1. Optické přístupové sítě Současným a zřejmě i budoucím trendem v oblasti realizace přístupu k telekomunikačním službám je nasazení optických vláken co nejblíže k účastníkovi. Z tohoto důvodů vyplývá i samotný název optické přístupové sítě Uspořádání optické přístupové sítě Základními funkčními celky optických přístupových sítí jsou: o OLT (Optical Line Terminal) optické linkové zakončení: má funkci síťového rozhraní mezi optickou přístupovou sítí a sítěmi telekomunikačních služeb, o ONU (Optical Network Unit) optická ukončující jednotka: má funkci účastnického rozhraní mezi koncovými zařízeními účastníků a optickou přístupovou sítí, o ONT (Optical Network Termination) optické síťové zakončení: jedná se o speciální typ ONU jednotky, která zprostředkovává služby specifické pro jednoho uživatele, o ODN (Optical Distribution Network) optická distribuční síť: je souhrn optických přenosových prostředků (optické vlákna, optické síťové prvky) mezi OLT a jednotkami ONU. Podle způsobu umístnění ukončujících jednotek ONU/ONT v rámci optické přístupové sítě a způsobu ukončení se rozlišují různé typy OAN, např.: o FTTN (Fibre to the Node): optická vlákna jsou zakončena v místě telefonní ústředny, kde je umístněn síťový účastnický multiplexor DSLAM (Digitam Subscriber Line Access Multiplexer) a účastníci jsou k ní připojeny prostřednictvím metalického vedení a přípojek typu ADSL, SHDSL, případně VDSL, o FTTC (Fiber to the Curb): optická vlákna jsou přivedeny do účastnického rozvaděče umístněného např. na okraji chodníku ulice, k němuž jsou koncové body sítě (účastníci) připojeny metalickými kabely, o FTTB (Fiber to the Building): optická vlákna jsou přivedeny až do budov účastníků, kteří jsou připojeni pomocí vnitřních účastnických rozvodů, o FTTH (Fiber to the Home): optická vlákna jsou zavedena až ke koncovým bodům sítě (až na účastnické zásuvky). Systémy FTTC a FTTB se prakticky od sebe liší jen provedením rozvaděčů. Zařízení systémů FTTC jsou navrhována pro umístnění ve volném prostranství (nároky na klimatickou odolnost). Výše uvedené typy ukončení lze navzájem kombinovat. Přehled uspořádání optických přístupových sítí vystihuje obr. 1. Výstavba optické přístupové sítě na bázi EPON - 1 -

3 Obr. 1: Přehled uspořádání optických přístupových sítí podle způsobu ukončení ONU/ONT Specifikace přenosu optického signálu v optické přístupové síti Přenos dat v podobě optického signálu v optické přístupové síti musí poskytovat duplexní přenosové prostředí (pouze u technologie RFoG je požadován pouze simplexní přenos na vlnové délce 1550 nm). Optické signály pro oba směry mohou být v optické přístupové síti přenášeny následujícími způsoby: o SDM (Space Division Multiplexing) simplexní přenos s dělením SDM: pro každý směr přenosu optického signálu je použito jedno optické vlákno, o WDM (Wavelength Division Multiplexig) duplexní přenos s dělením WDM: optické signály jsou přenášeny duplexně po jednom optickém vlákně, pro charakter optické přístupové sítě OLT-ONU P2P (Point-to-Point) jeden směr na vlnové délce 1310 nm a druhý směr na vlnové délce 1550 nm, pro charakter optické přístupové sítě OLT-ONU P2MP (Point-to-Multipoint), označované jako PON (Passive Optical Network), jeden směr na vlnové délce 1310 nm a druhý směr na vlnové délce 1490 nm), o FDM (Frequency Division Multiplexing) duplexní přenos s dělením FDM: optické signály jsou přenášeny v obou směrech po jednom optickém vlákně na jedné vlnové délce, směry přenosu jsou vzájemně odděleny kmitočtově. 2. Pasivní optická přístupová síť EPON Práce na variantě EPON pasivní optické přístupové sítě byla zahájena v březnu 2001 studijní skupinou IEEE 802.3ah a byla dokončena v červnu Architektura EPON Ethernet v sobě zahrnuje fyzickou a linkovou (spojovou) vrstvu modelu RM-OSI. Obr. 2 zobrazuje srovnání architektury tradičního typu spojení P2P (point-to-point) a EPON spojení typu P2MP (point-to-multipoint). Výstavba optické přístupové sítě na bázi EPON - 2 -

4 Obr. 2: Point-to-point ethernet a point-to-multipoint ethernet (EPON) architektura.jak je vidět na obr. 2, tradiční P2P ethernet a EPON architektonicky velmi podobný. Volitelné MAC podvrstvy v P2P ethernet jsou nahrazeny povinným multipoint MAC podvrstvou MPMC (Multipoint Media Access Control). Tato podvrstva prostřednictvím protokolu MPCP (Multipoint Control Protocol) koordinuje přístup ke sdílenému médiu PON mezi ONU jednotkami EPON. Ačkoliv je architektura ethernetu OLT a ONU téměř shodná, MPCP na OLT funguje jako master a na ONU/ONT jednotce jako slave PMD vrstva EPON Vrstva PMD stanovuje fyzikální vlastnosti optického vysílače. Na rozdíl od 1:32 poměru dělení optické přístupové sítě u GPON varianty stanovila IEEE 802.3ah minimální úroveň poměru dělení na 1:16. Je potřeba si uvědomit, že podvrstva může podporovat až různých logických ONU přes 15-ti bitový lobický identifikátor spojení (LLID). V normách EPON jsou definovány dva různé rozsahy mezi OLT a ONU/ONT optické přístupové sítě z hlediska vzdálenosti, respektive 10 km a 20 km. 1000BASE-PX-10-D/U definuje 10 km, 1000BASE-PX-20-D/U definuje 20 km. Tabulky 1 a 2 zobrazují vybrané vlastnosti standardů 1000BASE-PX-10 a 1000BASE-PX-20. Všimněte si, že u ONU/ONT jednotky mají vlastnosti pro 10 km a 20 km vrze prakticky stejné. Změnu je možné pozorovat OLT jednotek. Výstavba optické přístupové sítě na bázi EPON - 3 -

5 Tab. 1: Porovnání vlastností EPON vysílačů dle IEEE802.3ah BASE PX10-D (OLT) PX10-U (ONU) PX20-D (OLT) PX20-D (ONU) Zdroj optického záření Long-wave Laser Long-wave Laser Long-wave Laser Long-wave Laser Signalizační rychlost Vlnová délka 1,480-1,500 nm 1,260-1,360 nm 1,480-1,500 nm 1,260-1,360 nm Optický výkon (max) +2 dbm +4 dbm +7 dbm +4 dbm Optický výkon (min) -3 dbm -1 dbm -2 dbm -1 dbm Optický výkon (off) -39 dbm -45 dbm -39 dbm -45 dbm RIN (max) -118 db/hz -113 db/hz -115 db/hz -115 db/hz ORL (tolerance) 15 db 15 db 15 db 15 db Tab. 2: Porovnání vlastností EPON přijímačů dle IEEE802.3ah BASE PX10-D (OLT) PX10-U (ONU) PX20-D (OLT) PX20-D (ONU) Signalizační rychlost Vlnová délka 1,480-1,500 nm 1,260-1,360 nm 1,480-1,500 nm 1,260-1,360 nm Optický výkon (max) -1 dbm -3 dbm -6 dbm -3 dbm Citlivost (max) -24 dbm -24 dbm -27 dbm -24 dbm Výstavba optické přístupové sítě na bázi EPON - 4 -

6 3. Měření v optických přístupových sítích při aktivaci služby EPON Při měření v optických přístupových sítích při aktivaci služby EPON je nutné mít na paměti, že toky dat nejsou v sestupném (downstream) a vzestupném (upstream) směru stejné. Downstream z OLT je kontinuální tok dat, který lze měřit i pomocí klasického měřiče optického výkonu. Nicméně Upstream z ONU/ONT je vysílán v dávkovém režimu (burst) pouze v časových okamžicích přidělených od OLT. V tomto případě již nestačí klasický měřič optického výkonu, ale je nutné měřit prostřednictvím sofistikovaného PON powermetru, který má v sobě integrovaný detektor burst signálu. Upstream z ONU/ONT je navíc vysílán pouze tehdy, když ONU/ONT má navázanou komunikaci s OLT. Sofistikovaný PON powermetr je v tomto případě schopen měřit v průchozím režimu a tudíž nedojde k rozvázání komunikace. ONU/ONT v případě, kdy nepřijímá žádný signál od OLT jednotky automaticky vypíná vysílač. Tab. 3 zobrazuje porovnání jednotlivých variant PON technologií z hlediska délky trvání časového okamžiku pro komunikaci ONU/ONT v dávkovém režimu. Tab. 3: Délka trvání časového okamžiku pro komunikaci ONU/ONT v dávkovém režimu.. Konfigurace Standard Upstream Byty Bity Délka BPON ITU 983, Mbps ,83 μs BPON ITU 983, Mbps ns GPON ITU 984 1,25 Gbps ns EPON IEEE 802.3ah 1,25 Gbps * 512 ns * Linkový kód 8B/10B 3.1. Aktivace služeb EPON Aktivace služeb EPON se v praxi používá s využitím PON powermetrů. Standardní PON powermetry obsahují dva měřící porty pro downstream (1490 a 1550 nm) a jeden port pro upstream (1310 nm). Často PON powermetry obsahují uživatelsky nastavitelná kritéria (nastavení výkonové úrovně pro pass/warning/fail hlášení v každém signálu). V optické přístupové síti může být PON powermetr zapojen jako koncový bod (ONU/ONT) nebo může pracovat v průchozím režimu (vkládá vložný útlum do trasy kolem hodnoty 1,2 db). V případě instalace tvz. poslední míle provádíme verifikaci na následujících místech: o výstup splitem, o výstup distribučního vlákna (koncový terminál, rozvaděč), o výstup u zákazníka (výstup těsně před ONU/ONT). V případě provádění měření na straně zákazníka jsou limitní hodnoty uvedeny v tab. 4. Výstavba optické přístupové sítě na bázi EPON - 5 -

7 Tab. 4: Limitní hodnoty optického výkonu PON variant při měření na straně zákazníka.. ONU/ONT upstream (1310 nm) OLT downstream (1490 nm) VIDEO Cable TV (1550 nm) Hlášení FAIL WRNG PASS FAIL WRNG PASS FAIL WRNG PASS BPON (dbm) -5,5-4,5 2-26,5-23,5-6 -7,7-4,7 12,8 GPON (dbm) ,6-10,6 6,9 EPON (dbm) 1 2 5, ,6-10,6 6,9 4. Popis pracoviště pasivní optické přístupové sítě EPON Hlavní část pasivní optické přístupové sítě EPON je umístněna ve standardním datovém rozvaděči s označením Rack N 311. Jedná se o centrální jednotku OLT MiniMAP 9102 od společnosti Allied Telesis. Schematické naznačení rozmístnění jednotlivých technologií v datovém rozvaděči je uveden na obr. 3. Obr. 3: Rozmístnění a popis jednotlivých technologií v datovém rozvaděči Rack N 311. Výstavba optické přístupové sítě na bázi EPON - 6 -

8 Centrální jednotka OLT MiniMAP 9102 má celkem tři sloty pro instalaci různých modulů účastnických rozhraní. Čtvrtý slot je obsazen řídícím modulem, který zajišťuje lokální i vzdálenou správu centrální jednotky, viz obr. 4. Obr. 4: Centrální jednotka OLT MiniMAP 9102 s řídícím modulem. Konfigurace OLT MiniMAP 9102 umístněná v datovém rozvaděči obsahuje následující moduly: o modul 20 Ethernet P2P 100 Mbps FX20BX (TN-139-B), maximální dosah 20 km, pro duplexní komunikaci využívá jedno jednovidové optické vlákno, které je zakončeno konektorem LC (PC), o modul ADSL Annex B ADSL24B (TN-124-B), ADSL modul vysílající 24 portů Annex B, maximální příkon 48 W. Port RJ21, o Modul GEPON EPON2 (TN-118-B), GEPON modul (EPON typ 2), optický rozhraní podle IEEE 802.3ah. Vysílá na vlnové délce 1490 nm (výkon 2 dbm) a přijímá na vlnové délce 1310 nm (citlivost -30 dbm). Maximální vzdálenost 20 km. Maximální příkon 50 W. Modul je zobrazen na obr. 5. Obr. 5: Modul GEPON EPON2 (TN-118-B). Allied Telesis EPON řešení umožňuje: o vrstva 1 RM-OSI: 2 OLT porty, 32 ONU/ONT jednotek na jeden OLT port, 1 Gbps backplane, SFP moduly do vzdálenosti 20 km, o vrstva 2+ RM-OSI: 4092 VLAN, kde maximum na jednu jednotku ONU/ONT je 5 Q- VLAN MAC na jednu jednotku OLT, směrování na vrstvě 2, IP multicast s malými limitacemi (IGMP agregace, 512 multicast skupin (80 na jednu ONU/ONT), o QoS: 1 CoS na VLAN ve směru ONU/ONT OLT (upstream). OLT optická specifikace pro SFP EPON modul má následující parametry: o Fiberxon SFP FTM-9712S-SL20, o kompatibilita s IEEE 802.3ah 1000BASE-PX20-D, o provozní podmínky 0 až 70 C, o optický výkon (1480 až 1500 nm): min TX výkon = 2 dbm (end of Life), max TX výkon = 7 dbm, o citlivost fotodetektoru (1310 nm): max RX citlivost = -30 dbm, min RX = -10 dbm, min RX zničení = 0 dbm. Výstavba optické přístupové sítě na bázi EPON - 7 -

9 5. Postup měření experimentální úlohy Na začátku cvičení vyučující určí, jaký typ optické distribuční sítě bude uvažován, zda se bude v trase nacházet pouze jeden splitter o poměru 1:32, případně komplikovanější struktura. Prvním úkolem bude proměřit vlastnosti použitého splitteru/splitterů. Vyučující také stanoví délku jednotlivých úseků v optické distribuční síti prostřednictvím nachystaných cívek simulujících reálnou optickou trasu. o Analýza optických splitterů 1) Nejprve očistěte konektory (ferule) předřadného vlákna. Po očištění předřadného vlákna změřte pomocí přímé metody (využití sofistikovaného páru měřících přístrojů EXFO AXS 200/350) optický výkon na jeho konci (hodnota P1). Měření provádíme pro vlnové délky 1310 a 1550 nm. 2) Pomocí vhodné optické spojky vložte mezi předřadné vlákno a přijímač optický splitter a na jeho výstupech měřte optický výkon P3, P4 až Px (dle počtu výstupů). Měření provádíme pro vlnové délky 1310 a 1550 nm. 3) Dle následující tab. 5 stanovte parametry pro daný optický splitter. Tab. 5: Výpočet parametrů optického splitteru.. Parametr Vzorec Jednotky Poznámka Zbytkový útlum P1 A zb = 10log P3 + P4 + Px [db] < 0,5 db Vložný útlum P1 A vl = 10log P3 [db] > 50 db Dělící poměr P3 D P =.100 P3 + P4 + Px [%] 1:9, 3:7, 1:1 o Analýza útlumové bilance optické distribuční sítě 1) Nejprve očistěte konektory (ferule) předřadného vlákna. Potom proveďte nastavení reference prostřednictvím předřadného vlákna na páru měřících přístrojů EXFO AXS 200/350. 2) Proměřte přímou metodou (metoda 1a) jednotlivé úseky vybudované optické distribuční sítě, zvláště věnujte pozornost trase OLT splitter a splitter zakončení experimentálního pracoviště EP. 3) Stanovte útlumovou bilanci v jednotlivých místech optické distribuční sítě. Výstavba optické přístupové sítě na bázi EPON - 8 -

10 4) Určete pomocí výpočtu, kolik metrů optického vlákna by se mohlo ještě v trase splitter ONU jednotka nacházet, aniž by došlo k přerušení komunikace. 5) Stanovte pomocí výpočtů velikost optického výkonu v dbm v místě výstupu splitteru a v místě ONU jednotky. o Zprovoznění EPON Před každým cvičením bude zapojena cvičícím jiná konfigurace optické distribuční sítě. Na experimentálním pracovišti se bude nacházet ONU jednotka AT-ON1000, viz obr. 6. Obr. 6: ONU jednotka AT-ON1000. Cvičící uvede do provozu OLT jednotku MiniMAP 9102 a na jeho pokyn studenti zapojí ONU jednotky AT-ON1000 do elektrické sítě. 1) Připojte PC sériovým kabelem s portem na OLT jednotce MiniMAP 9102, který nese označení CONSOLE. Pokud PC nedisponuje sériovým portem, je nutné použít USB emulátor. 2) Spusťte na PC program s názvem Putty (případně Hyperterminál) a nastavte následující parametry a proveďte spojení: o Baud rate: 9600 bps o Data bits: 8 o Parity: None o Stop bits: 1 o Flow kontrol: None 3) Vyplňte přihlašovací údaje: o Name: officer o Password: officer 4) Pomocí příkazu: o show system zkontrolujte nastavení OLT jednotky, dále pomocí příkazu: Výstavba optické přístupové sítě na bázi EPON - 9 -

11 o show interface zkontrolujte přítomnost modulu EPON a číselné označení portů. 5) Nastavte IP adresu pro rozhraní modulu EPON příkazem: o set interface <zjištěné číslo rozhraní EPON> epon ipaddress= ) Vytvořte v jednotce OLT připojení ke koncovým jednotkám ONU zadáním jejich polohy v síti, MAC adresy a typu pomocí příkazu: o create onu <login LDAP> <onuid v rozsahu 0 až 31> <číslo rozhraní EPON> <MAC adresa ONU jednotky> MAC adresu je uvedena na každé ONU jednotce. 7) Zkontrolujte správně vytvořenou ONU jednotku příkazem: o show interface <jmého ONU jednotky=váš login LDAP> Položka state musí být up-up. o Měření výkonové bilance 1) Mezi ONU jednotku a zakončení optické distribuční sítě na experimentálním pracovišti zapojte PON powermetr EXFO PPM-350C (s pamětí a USB), případně EXFO PPM- 350B (základní model). Změřte velikost optického výkonu v obou směrech. 2) Mezi optický splitter (jeho výstup) a optický patchpanel v datovém rozvaděči zapojte PON powermetr EXFO PPM-350C (s pamětí a USB), případně EXFO PPM-350B (základní model). Změřte velikost optického výkonu v obou směrech. Z důvodu velkého optického výkonu v místě za optickým splitterem je nutné, aby PON powermetr nesl označení EG. Jedině takovýto PON powermetr je schopen měřit, aniž by došlo k jeho zničení. 3) Naměřené hodnoty porovnejte s hodnotami určenými pomocí výpočtu. Výstavba optické přístupové sítě na bázi EPON

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka Přístupové sítě nové generace - NGA Jiří Vodrážka Definice NGA Co jsou přístupové sítě nové generace? Doporučení Komise 2010/572/EU: kabelové přístupové sítě, které sestávají zcela nebo zčásti z optických

Více

AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ. Distribuce TV signálu v FTTx sítích s využitím původních koaxiálních rozvodů

AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ. Distribuce TV signálu v FTTx sítích s využitím původních koaxiálních rozvodů AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ WWW.PROFIBER.EU Distribuce TV signálu v FTTx sítích s využitím původních koaxiálních rozvodů Jan Brouček, Radek Kocián, Martin Ťupa, Ladislav Stach RF video

Více

Nové techniky měření sítí FTTx

Nové techniky měření sítí FTTx Nové techniky měření sítí FTTx Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu 1 Standardní metody 2 Inteligentní OTDR iolm OTDR 3 Inteligentní OTDR iolm přímá metoda 4 Node iolm pro aktivace/akceptace/servis/monitoring

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

FTTX jako EPON nebo EP2P

FTTX jako EPON nebo EP2P Ethernet Point-to-Point Technologie FTTx Radek Kocian... umění optické komunikace FTTX jako EPON nebo EP2P FTTH OSTRAVA 2009 Ing. Miroslav Hladký 10.-11.9.2009 Technický specialista prodeje Radek.Kocian@pro.cz

Více

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu HPS-120 Manuál nastavení bezdrátového modemu 2013 Bezdrátový modem HPS-120 umožňuje propojit dva koncové přístroje se sériovým portem RS-232 bez použití metalické cesty. Lze propojit: vyhodnocovací jednotka-tiskárna,

Více

Monitoring fyzické vrstvy PON

Monitoring fyzické vrstvy PON Monitoring fyzické vrstvy PON Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu OSNOVA 1 Princip OTDR 2 PON OTDR 3 ConnectorMax a FTB-1 4 Měření Ethernetu s FTB-1 2 www.profiber.eu info@profber.eu Copyright

Více

ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací

ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací Navrhované technické standardy pro sdílené sítě budované se státní podporou - technická část * Rejstřík pojmů přílohou dokumentu

Více

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu Siklu nová generace spojů v E-band pásmu Siklu Petach Tikva, Izrael vývoj vlastní technologie založeno 2008 Siklu Etherhaul Carrier-grade Ethernet spoj pro páteře mobilních sítí, operátory/isp i podniky

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup s 9 263 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup Pro procesní podstanice, typ PXC..-U PXA30-NT Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení budov

Více

AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ

AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ Digitální Česko 2.0 - trendy, budoucnost a současnost FTTx sítí (FTTx Fiber to the X) Jan Brouček PROFiber Networking CZ s.r.o. Optické vlákno Jakou má šířku pásma? Primární ochrana akrylát, teflon, polyimid

Více

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT MĚŘENÍ S LOGICKÝM ANALYZÁTOREM Jména: Jiří Paar, Zdeněk Nepraš Datum: 2. 1. 2008 Pracovní skupina: 4 Úkol: 1. Seznamte se s ovládáním logického analyzátoru M611 2. Dle postupu měření zapojte pracoviště

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Osnova Fyzická vrstva v ISO/OSI modelu Standardy fyzické vrstvy Základní principy přenosu signálu Kódování a modulace signálu Měření Strukturovaná kabeláž

Více

2G-6S.1.16.E. Průmyslové managed PoE switche. LAN-RING 2Gbps. 19" RACK installation. www.metel.eu 1/5

2G-6S.1.16.E. Průmyslové managed PoE switche. LAN-RING 2Gbps. 19 RACK installation. www.metel.eu 1/5 Průmyslové managed PoE e 19" RACK installation Předsériový katalogový list Redundantní topologie Přepěťová ochrana všech portů 1x port s podporou systémů: APOLLO, ASSET, ATS, CIAS, DOMINUS, GALAXY, HUB-PRO,

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Moderní technologie linek Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Zvyšování přenosové kapacity Cílem je dosáhnout maximum fyzikálních možností

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet

Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet Bel Stewart s.r.o. Na Bojišti 2 Praha 2 120 00 www.belstewart.cz www.hubersuhner.com Jan Fulín Roman Pinc Optické komunikace 2010 21.-22. října 2010

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Správa spektra OBSAH 1 ROZSAH DOKUMENTU...3 2 ODKAZY NA STANDARDIZAČNÍ DOKUMENTY...5 3 LIMITNÍ HODNOTY PORUŠENÍ PODMÍNEK SPRÁVY SPEKTRA...6

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

29.07.2015. QoS na L2/L3/L4. Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA. Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o.

29.07.2015. QoS na L2/L3/L4. Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA. Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o. 29.07.2015 QoS na L2/L3/L4 Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o. Všechno přes IP, IP přes všechno POSKYTOVATELÉ OBSAHU/ CONTENT PROVIDERS

Více

Přístupy a ceny PŘÍLOHA 1 SMLOUVY. o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti O2 Czech Republic a.s. využívající technologie Broadband

Přístupy a ceny PŘÍLOHA 1 SMLOUVY. o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti O2 Czech Republic a.s. využívající technologie Broadband PŘÍLOHA 1 Přístupy a ceny SMLOUVY o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti využívající technologie Broadband mezi společnostmi a Poskytovatelem 1. Přehled rozsahu SLUŽeb a jednotlivých typů přístupů

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet IEEE802.3 Ethernet Ethernet 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.3 Ethernet část IV. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

NOVINKY Z DÍLNY ALCOMA

NOVINKY Z DÍLNY ALCOMA NOVINKY Z DÍLNY ALCOMA Alcoma, spol. s r.o. Vinšova 11 106 00 Praha 10 Jakub Rejzek David Němec Nové spoje ALCOMA, sériová výroba již zahájena údaj v Mbit/s PŘEHLED VÝROBY AL10D MP100 100 AL10D MP165 165

Více

Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami.

Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami. Síťové karty Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami. Klíčové pojmy: Síťová karta, ethernet, UTP, MAC, RJ-45. Úvod Síťová karta (Network

Více

Optické sítě. Ing. Petr Novák. novak@asm.cz

Optické sítě. Ing. Petr Novák. novak@asm.cz Optické sítě Ing. Petr Novák novak@asm.cz Obsah Optické kabely Vedení optických vláken Spojování optických vláken Měření optických vláken Aktivní prvky pro optické sítě Optické sítě a ISP Optické sítě

Více

Super Hot Multiplayer vzdálené sledování finančních dat. Konfigurace sítě. Strana: 1 / 8

Super Hot Multiplayer vzdálené sledování finančních dat. Konfigurace sítě. Strana: 1 / 8 Konfigurace sítě Strana: 1 / 8 Úvod Podle 50 zákona č.202/1990 Sb. musí být VTZ připojeno k systému dálkového stahování dat. V případě VTZ SuperHot je toto řešeno připojením zařízení ke vzdálenému databázovému

Více

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, kroucením sníženo rušení pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) nestíněná (Unshielded Twisted Pair, UTP) stíněná (Shielded Twisted Pair, STP)

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP Master na MODBUS RTU Slave. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP Master na MODBUS RTU Slave. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP Master na MODBUS RTU Slave Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232. TCP2RTU Katalogový list Vytvořen: 6.2.2008 Poslední aktualizace: 19.2.2008 10:26 Počet stran:

Více

LAN/RS-Port (VERZE 3, ABS)

LAN/RS-Port (VERZE 3, ABS) LAN/RS-Port (VERZE 3, ABS) Datový převodník ze sítě ETHERNET 10/100Mbit na sériovou linku RS232, RS422, RS485 s galvanickým oddělením Charakteristika Převodník LAN/RS-Port slouží k připojení zařízení komunikujících

Více

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum větší pro vyšší frekvence zvyšuje se s rostoucí délkou kabelu odolnost vůči rušení (interference) přeslechy (crosstalks)= přenášený signál může ovlivňovat

Více

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Úvod Výrazným činitelem, který upravuje maximální přenosovou rychlost, je vzdálenost mezi dvěma bezdrátově komunikujícími body. Tato vzdálenost je

Více

SCALANCE XM-400 Více možností pro Vaši síť

SCALANCE XM-400 Více možností pro Vaši síť TIA na dosah 2014 SCALANCE XM-400 Více možností pro Vaši síť siemens.cz/x-400 SCALANCE X-400 L3 switch Vlastnosti / aplikace Strukturování výrobních segmentů VLAN, L3 routing Připojení do stávající výrobní

Více

OPTOKONcept. - řešení výstavby FTTx sítí. Josef Tichý OptoNet Communication

OPTOKONcept. - řešení výstavby FTTx sítí. Josef Tichý OptoNet Communication OPTOKONcept - řešení výstavby FTTx sítí Josef Tichý OptoNet Communication OptoNet Communication, spol. s r.o. Nejdříve pouze OPTOKON (od roku 1991) Na začátku roku 2006 vzniká OptoNet jako odštěpný závod

Více

Digitální účastnická přípojka VDSL2. Petr Jareš

Digitální účastnická přípojka VDSL2. Petr Jareš Digitální účastnická přípojka VDSL2 Petr Jareš Autor: Petr Jareš Název díla: Digitální účastnická přípojka VDSL2 Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa:

Více

Problémy a dilemata malých operátorů při výstavbě optických sítí

Problémy a dilemata malých operátorů při výstavbě optických sítí Optical Fibre Apparatus Problémy a dilemata malých operátorů při výstavbě optických sítí Problémy a dilemata malých operátorů při výstavbě optických sítí Pojmy, dojmy a realita. Co je to penetrace? Co

Více

Počítačové sítě, v. 3.4

Počítačové sítě, v. 3.4 Počítačové sítě, v. 3.4 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 9: "drátový" broadband J. Peterka, 2010 Slide č. 1 co je broadband? spíše "buzzword"

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Možná zapojení. Zapojení Bod Bod se službou IPTV

Možná zapojení. Zapojení Bod Bod se službou IPTV Možná zapojení Pro jednotlivá zapojení zařízení PLC respektive použití zařízení PLC je potřeba individuálně nastavit jednotlivá PLC. Pro provedení konfigurace PLC je potřeba každé PLC samostatně připojit

Více

Vysvětlující materiál k souhrnu otázek týkajících se Programu

Vysvětlující materiál k souhrnu otázek týkajících se Programu Vysvětlující materiál k souhrnu otázek týkajících se Programu Definice přístupových sítí nové generace (NGA) Přístupové sítě nové generace jsou definovány (podle textu Doporučení Evropské komise K(2010)

Více

Wodaplug EoC. Návod k instalaci

Wodaplug EoC. Návod k instalaci Wodaplug EoC Návod k instalaci POZOR: Prosím čtěte pečlivě následující pokyny před instalací zařízení: 1. Pozor, jedná se o elektrické zařízení, instalaci by měla provádět osoba technicky znalá při dodržení

Více

CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o.

CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o. CHYTRYINTERNET.CZ CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o. Platný od 1.12.2014 1. Připojení k Internetu 2. VoIP telefonie 3. WEB TV 4. Ceník a ostatní zařízení 5. Kontakt 1 1. PŘIPOJENÍ K INTERNETU Připojení

Více

Pasivní optická infrastruktura FTTx

Pasivní optická infrastruktura FTTx Optical Fibre Apparatus Pasivní optická infrastruktura FTTx Petr Kolátor OFA s.r.o. Úvod Zatím neexistuje univerzální optimální řešení Každý projekt je unikátní Roli hraje Použité řešení aktivní části

Více

WELL PTI-800. ADSL USB modem. Uživatelská příručka

WELL PTI-800. ADSL USB modem. Uživatelská příručka WELL PTI-800 ADSL USB modem Uživatelská příručka OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...2 1.1 SPECIFIKACE MODEMU...2 1.2 OBSAH BALENÍ...2 2. INSTALACE:...3 2.1 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ...3 2.2 ZAPOJENÍ ADSL USB

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Stručný návod k instalaci solárního střídače PIKO

Stručný návod k instalaci solárního střídače PIKO Stručný návod k instalaci solárního střídače PIKO Tento stručný návod k obsluze obsahuje důležité kroky, které jsou nezbytné k montáži a uvedení solárního střídače do provozu. Kromě toho je zde uveden

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Kruhové sítě LAN KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Kruhové sítě LAN KIV/PD Přenos dat Martin Šimek KIV/PD Kruhové sítě LAN Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 FDDI FDDI II FDDI, ISO 9314 3 Fiber Distributed Data Interface přenosová rychlost 100 Mb/s vhodná pro páteřní (backbone) sítě používá

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Reaktivaci / Deaktivaci služby Internet HOME PLUS

Reaktivaci / Deaktivaci služby Internet HOME PLUS CENÍK SLUŽBY INTERNET HOME PLUS (platný od 1. 11. 2014) 1. CENA SLUŽBY Cena služby Internet HOME PLUS se skládá z následujících součástí: Instalace služby Internet HOME PLUS Služba Internet HOME PLUS 1.1

Více

Technologie xdsl a Frame Relay sítě

Technologie xdsl a Frame Relay sítě KIV/PD Technologie xdsl a Frame Relay sítě Přenos dat Martin Šimek Digital Subscriber Line 2 další vývojový stupeň (po ISDN) využití stávající telefonní přípojky další zvyšování přenosové rychlosti není

Více

Měření kvality služeb. Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Data Hlas Video. Black Box Network Infrastructure

Měření kvality služeb. Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Data Hlas Video. Black Box Network Infrastructure QoS na L2/L3/ Brno, 12.03.2015 Ing. Martin Ťupa Měření kvality služeb Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Central Office Hlas Video House Black Box Infrastructure Small

Více

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Nouzové volání Telefonie VoIP Platební systém Multimedia Internet Intranet Radio TV.. VISOCALL IP IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Komunikační kanály systému Nouzové přivolání pomoci

Více

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel EXI Společná distribuce satelitní MF a IP álů přes satelitní koaxiální kabel Novinka Přehled Přehled 2 Úvod 3 EXI 3508 multipřepínač s integrovaným modemem 4 Technická data EXI 3508 5 EXI 01 modem 6 Technická

Více

Rozhraní pro web s portem Ethernet

Rozhraní pro web s portem Ethernet 9 233 DESIGO PX Rozhraní pro web s portem Ethernet PXG80-WN Pro dálkové sledování a ovládání jedné nebo více podstanic DESIGO PX pomocí standardního internetového prohlížeče. Generické ovládání a zobrazení

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

1. Základy bezdrátových sítí

1. Základy bezdrátových sítí 1. Základy bezdrátových sítí Bezdrátová síť (WLAN) Je to typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými účastníky sítě uskutečňováno pomocí elektromagnetických vln. Z hlediska funkčnosti a

Více

Aktuální dění v optických komunikacích a jejich názorná výuka SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY

Aktuální dění v optických komunikacích a jejich názorná výuka SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY Aktuální dění v optických komunikacích a jejich názorná výuka SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY Praha + Bratislava, 27. 3. + 12. 4. 2012 Martin Hájek, Miroslav Švrček MIKROKOM, s.r.o. martin.hajek@mikrokom.cz miroslav.svrcek@mikrokom.cz

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi IEEE802.11 Wi FI Wi Fi Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.11 Wi Fi _ část II. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Technické vybavení počítačových sítí Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL7

Více

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky

Více

ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda

ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda 12.předn ednáška Systémy xdsl - rozbor vlastností a aplikací Ing. Bc. Ivan Pravda Systémy xdsl přehled - efektivnější využití metalických dvoudrátových vedení v přístupových sítích využití existujících

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle.

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Jakub Nečásek TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH. MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o.

Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH. MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o. Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o. Trendy ve vývoji podnikových sítí Zvyšování rychlosti podnikových páteří

Více

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS Návod na rychlou instalaci Obsah Kapitola 1: Úvod... 3 Celkový pohled... 3 Vlastnosti... 4 Obsah balení... 5 Kapitola 2: Popis zařízení... 6 Popis zadního panelu...

Více

IT_420 Komunikační technologie a služby

IT_420 Komunikační technologie a služby KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 9: Moderní přístupové technologie (xdsl, CATV, PLC) Verze 1.2 Jandoš, Matuška Obsah Digital Subscriber Line (xdsl) Architektura, frekvenční

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Radiový modul WZU-RF, WZU-RF-EXT Montážní návod a návod k obsluze

Radiový modul WZU-RF, WZU-RF-EXT Montážní návod a návod k obsluze 4030 306 240 a 21.07.2011 Radiový modul WZU-RF, WZU-RF-EXT Montážní návod a návod k obsluze Bezpečnostní pokyny - Dodržujte bezpečnostní opatření proti elektrostatickým výbojům ESD - Zabraňte zkratům na

Více

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ.

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. MarConnect. Zpracování měřených dat HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNET. Nejaktuálnější informace k produktům MARCONNECT naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Naše nové

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

opakovač a převodník RS485/422 CQ485 průmyslové provedení galvanické oddělení 10. ledna 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0013.01

opakovač a převodník RS485/422 CQ485 průmyslové provedení galvanické oddělení 10. ledna 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0013.01 opakovač a převodník RS485/422 CQ485 průmyslové provedení galvanické oddělení 10. ledna 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0013.01 CQ485 CQ485 Katalogový list Vytvořen: 8.12.2004 Poslední aktualizace: 10.1.2005

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

Příklady integrovaných řešení při dodržování platné legislativy

Příklady integrovaných řešení při dodržování platné legislativy Příklady integrovaných řešení při dodržování platné legislativy Program 1. Jak to začalo? 2. Certifikovaný komunikační IP systém pro poplachové systémy. 3. Certifikovaný komunikační IP systém pro evakuační

Více

Výukový program: Moderní komunikační technologie. Modul 5: Přístupové sítě. Ing. Přemysl Mer

Výukový program: Moderní komunikační technologie. Modul 5: Přístupové sítě. Ing. Přemysl Mer Výukový program: Moderní komunikační technologie Modul 5: Přístupové sítě Ing. Přemysl Mer Výukový program: Moderní komunikační technologie 1 5 Přístupové sítě Cíl modulu: zařazení přístupové sítě do architektury

Více

Širokopásmová komunikace

Širokopásmová komunikace Širokopásmová komunikace Vysokorychlostní spojení DSL technologie využívá nehovorová frekvenční pásma existujících telefonních vedení pro vysokorychlostní přenos dat. PLANET poskytuje široké spektrum DSL

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

Internet Expres a Internet Broadband postup instalace zařízení a služeb

Internet Expres a Internet Broadband postup instalace zařízení a služeb Internet Expres a Internet Broadband postup instalace zařízení a služeb modem/router SpeedTouch 0i x Ethernet samoinstalační balíček pro neomezené vysokorychlostní připojení k internetu pro telefonní linku

Více

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 19.1.2010 Poslední aktualizace: 29.7.2010 13:41 Počet stran: 8 2011 Adresa:

Více

Úloha B Měření parametrů GSM

Úloha B Měření parametrů GSM Úloha B Měření parametrů GSM 1. Zadání: Změřte GSM parametry a funkčnost svého mobilního telefonu pomocí daného testeru v operačním módu AUTOTEST v operačním módu FAULT FIND 2. Vypracování: Měřený přístroj:

Více

1. Základní podmínky pro zřízení a užívání služby. 2. Popis a parametry Služby

1. Základní podmínky pro zřízení a užívání služby. 2. Popis a parametry Služby Tento dokument doplňuje a upravuje podmínky poskytování služby EMEA Internet DSL (dále jen Služba ) a tvoří přílohu Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. 1. Základní podmínky pro zřízení

Více

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Frekvence, připomenutí skutečností 3 Úvodní přehled 4 Úvodní přehled 5 6 Frekvenční spektrum elektromagnetických kanálů Základní klasifikace

Více

Excellence in Connectivity Solutions

Excellence in Connectivity Solutions Excellence in Connectivity Solutions Komunikace Excellence in Connectivity Solutions 00 Month 2011 Title of Presentation 2 Vysokohustotní SAN Management Excellence in Connectivity Solutions 00 Month 2011

Více

Vlastnosti a výhody produktů Využití Tabulka spotřeb energie IP kamer VIVOTEK Informace o produktech

Vlastnosti a výhody produktů Využití Tabulka spotřeb energie IP kamer VIVOTEK Informace o produktech Představení produktu PoE switche bez managementu Vlastnosti a výhody produktů Využití Tabulka spotřeb energie IP kamer VIVOTEK Informace o produktech Seznam produktů 4 port PoE 8 port PoE 16 port PoE 24

Více

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK NÁVOD PRO INSTALACI A PRVNÍ SPUŠTĚNÍ Obsah: 1. Připojení automatu přes port RS232 2. Připojení automatu přes port USB 3. Připojení automatu přes Ethernet Připojení automatu

Více

Rychlý start připojení k Internetu prostřednictvím AC-L10

Rychlý start připojení k Internetu prostřednictvím AC-L10 A. Instalace a zahájení práce s AC-L10 1. Než začnete postupovat podle dále uvedených kroků ujistěte se, že Váš venkovní LTE router AC- L10 obsahuje podle přiložené dokumentace anténní systém, určený pro

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci. Michal Kahánek 25. 5. 2011

Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci. Michal Kahánek 25. 5. 2011 Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci Michal Kahánek 25. 5. 2011 Program Komunikační brány pro sběrnici Modbus Funkce ProCOM Vestavné sériové servery Uživatelské webové rozhraní EZPage Síťové servery

Více

i4wifi a.s. produktové novinky duben 2009

i4wifi a.s. produktové novinky duben 2009 i4wifi a.s. produktové novinky duben 2009 MIKROTIK: RB450G 256 MB RAM, 680 MHz, 5x Gbit LAN, vč. L4 Velmi výkonný nástupce mini routeru RB450. Oproti předchozímu modelu má navýšenou rychlost LAN portů

Více