Postup obcí a stavebních úřadů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postup obcí a stavebních úřadů"

Transkript

1 Postup obcí a stavebních úřadů při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a doprovodného zákona č. 227/2009 Sb. Cílem tohoto dokumentu je jednak uceleně definovat rozsah editačních povinností obcí a stavebních úřadů vyplývajících z přijetí zákona o základních registrech a dále popsat postupy, které budou při plnění těchto povinností využity. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: AM ČÚZK DKM/KMD ISÚI ISKN MPSV NZ PDF RÚIAN S-JTSK SO SÚ SZ UIR-ADR adresní místo Český úřad zeměměřický a katastrální, který je správcem registru územní identifikace, adres a nemovitostí katastrální mapa v digitální formě informační systém územní identifikace informační systém katastru nemovitostí Ministerstvo práce a sociálních věcí návrh změny Portable Document Format, přenosný formát dokumentů registr územní identifikace, adres a nemovitostí souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální stavební objekt stavební úřad zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů územně identifikační registr adres ZABAGED základní báze geografických dat České republiky [ 2 písmeno l) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů] ZZR zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb. 1-1

2 Obsah 1. Rozsah editačních povinností obcí a stavebních úřadů Postup obcí a SÚ při editaci údajů a při při poskytování údajů správci registru Zápis územních prvků nebo jednotek Sdělení správci registru Ulice nebo jiné veřejné prostranství - editor obec (popisné údaje)/čúzk (lokalizační údaje) Vazby ulice na ostatní územní prvky editor obec Identifikační údaj název ulice editor obec Lokalizační údaj definiční čára ulice editor ČÚZK na základě sdělení obce Stavební objekt editor SÚ nebo obec Identifikační údaje Vazby na ostatní územní prvky, vazba na část obce Typ stavebního objektu, způsob využití Technickoekonomické atributy Technickoekonomický atribut měsíc a rok odstranění stavebního objektu Lokalizační údaj definiční bod Adresní místo - editor SÚ nebo obec Identifikační údaje Vazby na ostatní územní prvky Adresa Lokalizační údaj definiční bod adresního místa Část obce Vznik nové části obce Změna názvu části obce

3 Zánik části obce Území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města Vznik městského obvodu nebo městské části Změna městského obvodu nebo městské části Zánik městského obvodu nebo městské části Správní obvod, území městského obvodu a území městské části v hlavním městě Praze

4 1. Rozsah editačních povinností obcí a stavebních úřadů V následující tabulce jsou uvedeny všechny územní prvky a evidenční jednotky, ke kterým obce nebo stavební úřady budou mít povinnost zapisovat příslušné údaje nebo se na jejich editaci podílet. 1-4

5 DETAILNÍ POPIS EDITOVANÝCH ÚDAJŮ Vysvětlivky k následující tabulce: Sytě růžové podbarvení Zapisuje obec nebo SÚ Světle růžové podbarvení Obec ohlašuje na ČÚZK, zapisuje ČÚZK Šedé podbarvení Zapisuje ČÚZK prvek, jednotka odkaz na ZZR údaj Je údaj referen ční? edit. systém editor ustanovení zákona o ZR zdroj aktualizace ulice nebo jiné veřejné prostranství 29 písm. b), 31 odst. 3 písm. b), 32 odst. 2, 33 odst. 1 identifikační údaj - název identifikační údaj - kód ano ISÚI ČÚZK ano ISÚI obec 43 odst. 3 Rozhodnutí obce (auto maticky) 43 odst. 3 ČÚZK 43 odst. 3 vazby na územní prvky ano ISÚI obec 43 odst. 3 stavební objekt 29 písm. a) a c), 31 odst. 1 písm. p), 32 odst. 3 písm. b), 34, 39 odst. 2 lokalizační údaje (def. čára) ano v DKM/K MD Identifikační údaj kód ano ISÚI identifikační údaje ( kód a název katastrálního území, číslo parcely, údaj o č.p./č.e. nebo údaj o tom, že se č.p./č.e. nepřiděluje) ISÚI ČÚZK 43 odst. 4 obec - 44 odst. 4 ČÚZK (auto maticky) 42 odst. 1 ISUI přidělí automaticky ano ISÚI SÚ, obec 42 odst. 1 id. údaje pozemku stavebník (ne vždy) 121 odst. 1, 122 odst. 1 SZ, údaj o č.p./č.e. obec 121 odst. 2 SZ vazba na část obce, případně městskou část ano ISÚI SÚ, obec 42 odst. 1 obec 121 odst. 2 SZ, 31a zák. o obcích 1-5

6 adresní místo 29 písm. a) a d), 31 odst. 1 písm. q), 32 odst. 1, 34 odst. 2, 35 odst. 2 část obce 29 písm. b), 31 odst. 3 písm. a), 32 odst. 2, 33 odst. 1 území obce 29 písm. a), 31 odst. 1 písm. h), 32 odst. 1, 33 odst. 1, 2 a 3 typ SO ne ISÚI SÚ, obec 42 odst. 2 SÚ, obec - podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 26/2007 Sb. KatV (odkaz ve vyhl. k RUIAN) způsob využití ne ISÚI SÚ, obec 42 odst. 2 SÚ, obec - podle přílohy č. 4 KatV (odkaz ve vyhl. k RUIAN) technickoekonomické ne ISÚI SÚ, obec 42 odst. 2 atributy další technickoekonomický atribut měsíc a rok odstranění SO ne ISÚI SÚ 42 odst. 3 lokalizační údaj - definiční bod lokalizační údaj - hranice SO ano v DKM/K MD ano v DKM/K MD typ a způsob ochrany (dle přílohy č. 6 KatV) identifikační údaj - název=přidělené č.p/č.ev, případně též č.or identifikační údaj kód ano ISUI ČÚZK (auto vazby na ostatní územní prvky lokalizační údaje (def. bod) 1-6 ISÚI SÚ, obec 42 odst. 2 stavebník (ne vždy) 121 odst. 1, 123 odst. 2 SZ ISKN ČÚZK 42 odst. 5 písm. a) ano ISKN ČÚZK 42 odst. 5 písm. c) ano ISÚI SÚ, obec 44 maticky) ano ISÚI SÚ, obec 44 ano v DKM/K MD ISKN ISKN 44 odst.1 ČÚZK 44 odst. 1 ISÚI SÚ, obec 44 stavebník (ne vždy) 121 odst. 1, 123 odst. 2 SZ adresa zvláštní údaje pro doručování (PSČ) ano ISÚI ČÚZK 45 držitel poštovní licence identifikační údaje (kód, ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 obec 43 odst. název) písm. b) 1 písm. b) lokalizační údaje (def. ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 obec 43 odst. bod) písm. b) 1 písm. b) vazby na územní prvky ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 obec 43 odst. písm. b) 1 písm. b) identifikační údaje (kód, ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 název) písm. a) lokalizační údaje (def. bod, hranice) ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 písm. a) název sdělení MV 43 odst. 1 písm. a) bod 2. kód přiděluje editor ČÚZK hranice spojení (sloučení,

7 území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města 29 písm. a), 31 odst. 1 písm. m), 32 odst.1, 33 odst. 1, 3 území městské části v hlavním městě Praze 29 písm. a), 31 odst. 1 písm. l), 32 odst.1, 33 odst. 1, 3 správní obvod v hlavním městě Praze 29 písm. a) a i), 31 odst. 1 písm. j), 32 odst. 1 vazby na ostatní územní prvky ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 písm. a) status obce ne ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 písm. a) znak a vlajka ne ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 písm. a) připojení) sdělení MV 43 odst. 1 písm. a) bod 1. hranice rozdělení pravomocné rozhodnutí krajského úřadu 43 odst. 1 písm. a) bod 3. hranice změna KN 43 odst. 1 písm. a) bod 4. stejně jako hranice Kancelář Poslanecké sněmovny Kancelář Poslanecké sněmovny identifikační údaj kód ano ISÚI ČÚZK 40 Číselná řada ČSÚ Identifikační údaj název ano ISÚI ČÚZK 40 statutární město 43 odst. 1 písm. d) lokalizační údaje (def. bod, hranice) vazby na ostatní územní prvky ano ISÚI ČÚZK 40 statutární město 43 odst. 1 písm. d) ano ISÚI ČÚZK 40 statutární město 43 odst. 1 písm. d) znak a vlajka ne ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 písm. a) obdobně obci identifikační údaje (kód, ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 název) písm. c) lokalizační údaje ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 (def. bod, hranice) písm. c) vazby na ostatní ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 územní prvky písm. c) znak a vlajka ne ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 písm. a) obdobně obci identifikační údaje (kód, ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 název) písm. c) lokalizační údaje ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 (def. bod, hranice) vazby na ostatní územní prvky písm. c) ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 písm. c) Kancelář Poslanecké sněmovny 43 odst. 1 písm. a) hl. m. Praha 43 odst. 1 písm. c) hl. m. Praha 43 odst. 1 písm. c) hl. m. Praha 43 odst. 1 písm. c) Kancelář Poslanecké sněmovny 43 odst. 1 písm. a) hl. m. Praha 43 odst. 1 písm. c) hl. m. Praha 43 odst. 1 písm. c) hl. m. Praha 43 odst. 1 písm. c) 1-7

8 2. Postup obcí a SÚ při editaci údajů a při při poskytování údajů správci registru 2.1. Zápis územních prvků nebo jednotek Editace ulic, stavebních objektů a adresních míst je možná prostřednictvím uživatelského rozhraní ISÚI, v současné době se pracuje na implementaci této funkčnosti do stávajících agendových systémů obcí a SÚ (například správní agenda Stavební úřad ) a na jejich propojení s webovými službami ISÚI. Postup při zápisu těchto prvků bude stanoven ve vyhlášce podle 69 písm. e) ZZR. Tato vyhláška je v současnosti v mezirezortním připomínkovém řízení. Tento dokument vychází z části uvedené vyhlášky, která stanovuje postup při zápisu údajů obcemi a stavebními úřady. Pro zápis do ISÚI editor pověří osobu, která bude provádět zápisy (dále jen zapisovatel ) a osobu, která bude kontrolovat správnost referenčních údajů a schvalovat zápis údajů (dále jen schvalovatel ). Zodpovědnost za správnost údajů zapsaných do RÚIAN nese editor. Protože referenční údaje budou používány v dobré víře všemi orgány veřejné moci k dalším úkonům, doporučujeme, aby zapisovatel a schvalovatel byly dvě různé fyzické osoby. Pouze v případě, že je z organizačních důvodů nevyhnutelné sjednocení obou rolí, doporučujeme učinit tak na základě písemného souhlasu vedení příslušného úřadu. Pro zápis nového územního prvku nebo územně evidenční jednotky do ISÚI, jejich změnu nebo odstranění založí zapisovatel návrh změny. Zapisovatel při zápisu údaje o územním prvku nebo územně evidenční jednotce uvede k příslušnému návrhu změny v informačním systému územní identifikace údaje o rozhodnutích nebo jiných podkladech, na jejichž základě byl zápis proveden. Učiní tak prostřednictvím položky Detail podkladů NZ (viz uživatelská příručka ISÚI). 2-8

9 Je vhodné, aby každý návrh změny obsahoval pouze ty územní prvky, které jsou dotčeny stejnými rozhodnutími. Např. při založení stavebního objektu s jedním adresním místem bude Seznam podkladů NZ vyplněn takto: Při zápisu údaje, který zapisovatel sám zjišťuje, se místo údajů o rozhodnutí uvede text vlastní zjištění. Označení jako vlastní zjištění se uvádí pouze v případě, že neexistuje listina s číslem jednacím, která je podkladem pro zápis. Příkladem jsou stavby zapisované obcí, které nemají přiděleno č.p/ev. (viz tabulka v kap ) Zapisovatel do návrhu změny zapíše založení, změny či zrušení všech dotčených územních prvků nebo územně evidenčních jednotek ve shodě s uvedenými podklady. Zapisovatel provede kontrolu konzistence návrhu změny, odstraní případné chyby a předá návrh změny schvalovateli. Schvalovatel zkontroluje správnost zapsaných referenčních údajů, provede kontrolu konzistence návrhu změny. Jestliže nalezne chyby, vrátí NZ zapisovateli k opravě. Jestliže je NZ bez chyb, odešle jej schvalovatel do RÚIAN. Aby bylo možno nové prvky vzájemně správně navázat, je třeba dodržet toto pořadí zápisu: 1. ulice 2. stavební objekt 2-9

10 3. adresní místo Detailní postup zápisu je uveden v dalších kapitolách Sdělení správci registru Údaje, které obec sama nezapisuje do registru, zasílá ve formě sdělení správci registru bezodkladně po vzniku, změně nebo zániku daného údaje. Přehled těchto údajů je uveden v kapitole 1 v tabulce (podbarveno světle růžovou barvou). Obsah, forma a způsob zaslání těchto sdělení je uveden v následujících kapitolách. 2-10

11 2.3. Ulice nebo jiné veřejné prostranství - editor obec (popisné údaje)/čúzk (lokalizační údaje) ZZR řadí ulice a jiná veřejná prostranství mezi tzv. územně evidenční jednotky, což znamená, že v systému nejsou lokalizovány svými hranicemi Vazby ulice na ostatní územní prvky editor obec Při zápisu ulice zapisovatel uvede název obce. Tím dojde v systému k vytvoření všech vazeb na vyšší územní prvky. Při změně názvu ulice zůstanou vazby adresních míst k ulici zachovány. Při vytvoření nové ulice z části dosavadní ulice se nejprve zapíše nový prvek ulice, poté se provede změna příslušných adresních míst (2.5) Identifikační údaj název ulice editor obec Identifikačními údaji pro zápis ulice jsou a) kód ulice, který přidělí informační systém územní identifikace, a b) název ulice. Název ulice je třeba zapsat v té podobě, v jaké byl rozhodnutím zastupitelstva obce přidělen, a to včetně diakritiky a malých a velkých písmen. Názvy ulic, jejichž tvorba je podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v kompetenci obcí, mají být jednoznačné v rámci obce. Každý název ulice bude tedy v dané obci pouze jednou; zasahuje-li ulice do více částí obce, má v celém svém průběhu pouze jeden název Lokalizační údaj definiční čára ulice editor ČÚZK na základě sdělení obce Lokalizačním údajem ulice je definiční čára ulice, která vyjadřuje průběh ulice v terénu. Údaje o definiční čáře ulice sdělí obec správci registru územní identifikace bezodkladně po svém rozhodnutí o pojmenování či změně průběhu ulice. Sdělení obsahuje: 2-11

12 1) kód a název ulice, které se nově definuje nebo mění průběh, 2) jeden nebo více výkresů s vyznačením průběhu definičních čar ulic na podkladu katastrální mapy nebo digitální mapy veřejné správy. Sdělení zašle obec správci registru územní identifikace prostřednictvím datové schránky, přednostně ve formě vektorové kresby. Formát sdělení zveřejní správce registru na internetových stránkách Definiční čára ulice se vyjadřuje úsečkou nebo lomenou čárou a umisťuje se tak, aby znázorňovala osu komunikace. Může být složena z více vzájemně nespojitých úseků nebo úseků spojených do uzavřeného obrazce. Polohová přesnost definiční čáry ulice je vyhovující, jestliže vzájemná poloha definiční čáry ulice a hranic stavebních objektů vedených v informačním systému územní identifikace odpovídá vzájemné poloze ulice a stavebních objektů v terénu. Vede-li ulice po pozemku se způsobem využití ostatní komunikace, umístí se definiční čára ulice do příslušné parcely. Příklady sdělení údajů o definiční čáře ulice jsou uvedeny v příloze č. 1 (vektorová forma) a v příloze č. 2 (formát PDF). Správce registru zakreslí definiční čáru ulice v informačním systému územní identifikace tak, aby ji bylo možno napojit na síť komunikací vedenou v ZABAGED 1). V té souvislosti provedené zpřesnění průběhu definiční čáry ulice, například jejím posunem v rámci téže ulice, vložením lomového bodu nebo navázáním na síť komunikací vedenou v ZABAGED se nepovažuje za změnu a správce registru je může provádět bez podkladu od obce. Jestliže dochází ke změně ulice (zkrácení, prodloužení) v důsledku změny hranice obce, bude postupováno takto: 1. správce registru zapíše změnu hranice obce a jedná-li se o území s katastrální mapou v digitální formě, označí současně dotčenou (tj. zkrácenou) definiční čáru ulice jako nesprávnou, 2. pokud již obec nezaslala správci registru sdělení o změně definiční čáry ulice, správce registru si je vyžádá od obce a změnu zapíše. 1) 4a odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 2-12

13 2.4. Stavební objekt editor SÚ nebo obec Podle ZZR je stavebním objektem evidovaným v RÚIAN dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí nebo jiná dokončená stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, ale bylo jí přiděleno číslo popisné nebo evidenční, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické činnosti. Editorem údajů o stavebních objektech je: a) SÚ u objektů, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavby, b) obec u těch stavebních objektů, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. V prvním případě zapisuje tyto údaje stavební úřad podle dokumentace, kterou obdrží od stavebníka (např. oznámení o záměru započít s užíváním stavby, které stavebník podává na formuláři, jehož obsah je stanoven v příloze vyhlášky č. 526/2006 Sb.). Ve druhém případě si obec údaje potřebné pro zápis může opatřit sama nebo v součinnosti s vlastníkem stavby (např. při přidělení čísla popisného nebo evidenčního) Identifikační údaje Identifikačním údajem pro zápis stavebního objektu je a) kód stavebního objektu, který přidělí informační systém územní identifikace, b) kód a název katastrálního území spolu s číslem parcely katastru nemovitostí, na které se nachází stavební objekt nebo jeho významná část, c) číslo popisné nebo evidenční spolu s údajem o části obce, nebo údaj o tom, že se toto číslo nepřiděluje. Údaje o parcelních číslech pozemků, na kterých je stavební objekt postaven předá stavebnímu úřadu stavebník. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, je povinně předkládaným podkladem geometrický plán, který údaje o parcelních číslech obsahuje. V případě, že nově zapisovaný stavební objekt nebude předmětem evidence v katastru nemovitostí, musí být pozemek identifikován alespoň v dokumentaci, kterou stavebník přikládá při oznámení o užívání stavby. Údaj o přiděleném čísle popisném nebo evidenčním a části obce zapíše SÚ na základě sdělení obce, které si v souladu s 121 odst. 2 stavebního zákona písemně vyžádá. Podle 31 a zákona č. 128/2000 Sb. o obecním zřízení příslušná obec sdělí neprodleně příslušnému stavebnímu úřadu údaje o čísle popisném nebo evidenčním a jeho příslušnosti k části obce (městské části). 2-13

14 Není přípustné, aby obec přidělila číslo popisné nebo evidenční stavebnímu objektu, který se nachází mimo území obce. Z toho vyplývá, že všechny stavební objekty, kterým obec přidělí čísla popisná nebo evidenční v číselné řadě části obce, musí ležet v katastrálním území příslušné obce (viz též Stanovisko Ministerstva vnitra č.j. MV /UVS-2010 z 12. listopadu 2010) Vazby na ostatní územní prvky, vazba na část obce Ke stavebnímu objektu vyznačí editor vazbu na městský obvod nebo městskou část, pokud existuje. Přiřazením údajů podle definuje zapisovatel k danému stavebnímu objektu všechny ostatní vazby na nadřazené územní prvky Typ stavebního objektu, způsob využití Typ SO (s č.p., č.ev. nebo bez čísla) a způsob jeho využití (příloha č. 4 katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb.) zapíše zapisovatel v souladu s účelem užívání, ke kterému je stavební objekt určen, zpravidla podle kolaudačního souhlasu, oznámení o záměru užívání stavby nebo dokumentace skutečného provedení stavby Technickoekonomické atributy Upozornění: Technickoekonomické atributy, které byly dosud vyplňovány pro Český statistický úřad (viz formulář Stav 7-99), budou do vyplňovány stejným způsobem. V roce 2012 bude třeba ve vyplňování pro ČSÚ pokračovat stejným způsobem a souběžně TEA pro RUIAN vyplňovat v ISÚI. Toto souběžné zadávání by mělo být v průběhu roku nahrazeno možností zadávat TEA prostřednictvím aplikací pro stavební úřady. Od roku 2013 se počítá s úpravou formuláře Stav Zapisovatel zapíše ke stavebnímu objektu technickoekonomické atributy ( viz tabulka) nejpozději do jednoho měsíce od zápisu stavebního objektu. Pokud má stavební objekt více samostatných vchodů, zapíše k němu zapisovatel tyto technickoekonomické atributy a) počet bytů, b) počet nadzemních a podzemních podlaží, c) druh svislé nosné konstrukce, d) připojení na vodovod, e) připojení na kanalizační síť, f) připojení na rozvod plynu a g) způsob vytápění v podrobnějším členění podle samostatných vchodů. 2-14

15 Samostatným vchodem se rozumí část stavebního objektu, která má vlastní vstup z ulice či jiné pozemní komunikace, zpřístupňující byty nebo další prostory a zařízení stavebního objektu, nacházející se v této části stavebního objektu, a které je přiděleno jedno číslo popisné nebo evidenční nebo jedno či více čísel orientačních. Měsíc a rok dokončení stavebního objektu odpovídá měsíci a roku nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo povoleno užívání stavebního objektu nebo měsíci a roku, který odpovídá třicátému dni od podání oznámení záměru o užívání dokončené stavby, pokud do té doby stavební úřad užívání stavebního objektu nezakázal. U stavebního objektu, u kterého se rozhodnutí, kterým bylo povoleno jeho užívání, nezachovalo, zapíše zapisovatel poslední měsíc pravděpodobného roku dokončení stavby podle ověřené dokumentace skutečného provedení stavby. 2-15

16 Termín dokončení stavebního objektu se do ISÚI zapisuje jako konkrétní datum, avšak na výstupech se zobrazí ve tvaru měsíc/rok. Pokud editorovi není známé přesné datum dokončení, zapíše 1. den daného měsíce. Údaje o zastavěné ploše 2), obestavěném prostoru 3), podlahové ploše 4), počtu všech nadzemních a podzemních podlaží a o druhu svislé nosné konstrukce zapíše editor podle dokumentace odpovídající skutečnému provedení stavby. Připojení na vodovod charakterizuje možnost zásobování stavebního objektu vodou v domě i mimo dům a charakter vodovodu. Připojení na kanalizační síť charakterizuje možnosti odvádění odpadních vod ze stavebního objektu. Připojení na rozvod plynu charakterizuje možnosti využívání plynu a jeho zdroje z veřejné sítě či domovního zásobníku. Způsob vytápění stavebního objektu může být centrální, lokální či jiným způsobem. Údaj o vybavení stavebního objektu výtahem se uvádí u stavebního objektu v případě, že jde o vybavení výtahem, které mohou uživatelé stavebního objektu běžně využívat. Přesto, že např. zastavěná plocha není v dokumentaci skutečného provedení výslovně uvedena, je tato listina podkladem pro její výpočet. Proto bude u návrhu změny uvedeno číslo jednací této dokumentace. Technickoekonomický atribut měsíc a rok odstranění stavebního objektu Tento technickoekonomický atribut stavebního objektu je zapisován pouze do ISÚI a není již tedy přenesen do základního registru. Zvláštní režim vychází z faktu, že historie prvků je uchovávána pouze v ISÚI. Informaci o měsíci a roku odstranění stavby získá SÚ postupem podle 128 stavebního zákona a příslušných ustanovení prováděcí vyhlášky, kterými je odstraňování staveb upraveno. Technickoekonomický atribut měsíc a rok odstranění zapíše zapisovatel, jakmile se dozví o odstranění stavebního objektu. 2) Příloha č. 1 bod 2 vyhlášky č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. 3) 4) Příloha č. 1 bod 5 oceňovací vyhlášky. Příloha č. 1 bod 4 oceňovací vyhlášky. 2-16

17 Termín odstranění stavebního objektu se do ISÚI zapisuje jako konkrétní datum, avšak na výstupech se zobrazí ve tvaru měsíc/rok. Pokud editorovi není známé přesné datum odstranění, zapíše 1. den následujícího měsíce Lokalizační údaj definiční bod Definiční bod stavebního objektu zapíše zapisovatel zpravidla jako bod totožný se značkou budovy. Není-li to možné, umístí jej zpravidla v těžišti stavebního objektu. Jedná-li se o dokončenou budovu, která je předmětem evidence katastru nemovitostí, splní stavebník svoji povinnost předložit údaje určující polohu definičního bodu stavebního objektu tím, že stavebnímu úřadu předloží geometrický plán pro zaměření této budovy potvrzený katastrálním úřadem. Definiční bod stavebního objektu je v geometrickém plánu určen značkou budovy. Není-li stavba předmětem evidence katastru nemovitostí, vyznačí stavebník uvedený údaj například do grafického vyjádření výsledku zaměření skutečné polohy objektu v dokumentaci skutečného provedení stavby nebo do kopie situačního výkresu v měřítku katastrální mapy se zakreslením umístění stavby, který je podkladem pro územní řízení (viz příloha č.4). Je-li stavební objekt zapisován obcí, zjistí obec údaje o definičním bodě v součinnosti s vlastníkem stavebního objektu přiměřeně podle předchozího odstavce, například při přidělení čísla popisného nebo evidenčního. Hranice polygonu stavebního objektu se automatizovaně převezmou ze souboru geodetických informací katastru nemovitostí. U stavebních objektů, které se do katastru nemovitostí nezapisují, se v registru územní identifikace hranice neevidují. Vznikne-li současně se stavebním objektem adresní místo, zapíše editor adresní místo podle kapitoly 2.5. Zapisovatel bude mít v aplikaci ISÚI v grafickém klientovi MARUSHKA zobrazen aktuální stav katastrální mapy a tzv. budoucí stav geometrických plánů. Definiční bod stavebního objektu musí zakreslit tak, aby ležel uvnitř polygonu hranice stavebního objektu. Pokud stavební objekt není evidován v katastru nemovitostí a nemá tedy v RÚIAN zobrazenu hranici, umístí zapisovatel definiční bod podle dostupných podkladů (např. ortofoto). Pro zápis údajů o vlastnictví budovy je i nadále třeba, aby vlastník požádal o zápis stavby na katastrálním úřadě [ 10 odst.1 písm.d) katastrálního zákona]. 2-17

18 STAVBY ZAPISOVANÉ DO RUIAN 1. Základní a největší množinu tvoří stavby, které jsou zapisovány do katastru nemovitostí, mají č.p. nebo č.ev. a současně vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu. 2. Ostatní stavby zapisované do RUIAN: Ustanovení SZ 103 odst. 1 písm. a) bod odst. 1 písm. a) bod odst. 1 písm. a) bod odst. 1 písm. a) bod odst. 1 písm. a) bod odst. 1 písm. a) bod odst. 1 písm. a) bod odst. 2 písm. b) 104 odst. 2 písm. k) Příklad stavby garáž m2 jako hlavní stavba garáž m2 jako vedlejší stavba Sklad m2 jako vedlejší stavba (v areálu) Zem.objekt m2 jako vedlejší stavba stavby hlavní na jiné parcele Zem.objekt m2 jako hlavní stavba Lesní seník m2 jako hlavní stavba (do 30 m2 se jedná o drobnou stavbu, která není předmětem evidování v KN) Je evidována v KN? Má č.p/ č.ev.? Kdo ji zapisuje do ISUI? Jak se editor o stavbě dozví? ANO Č.ev. obec Při přidělení č.ev. ANO u RD jako vedlejší stavba k RD na jiné parcele NE údaje zapsány v ISKN, obec prověří ANO NE údaje zapsány v ISKN, obec prověří ANO NE údaje zapsány v ISKN, obec prověří Reklamací z ISKN Reklamací z ISKN Reklamací z ISKN ANO Č.ev. obec Při přidělení č.ev. ANO Č.ev. obec při přidělení č.ev. Skleník m2 ANO NE údaje zapsány v ISKN, obec prověří Podzemní stavba (podzemní garáže) Mobilní dům jako stavební výrobek NE Č.ev. Stavební úřad NE Č.p. Stavební úřad Reklamací z ISKN Při kolaudaci Při kolaudaci 2-18

19 2.5. Adresní místo - editor SÚ nebo obec Adresním místem je takové místo v terénu, kterému lze ve vztahu ke stavebnímu objektu jednoznačně přiřadit adresu. Vzhledem k tomu, že adresní místo vzniká i přidělením čísla orientačního, může mít stavební objekt jedno nebo více adresních míst. Stavební objekt, který nemá přiděleno číslo popisné ani evidenční, nemá adresní místo. Editorem údajů o adresním místě je (obdobně jako u stavebního objektu): a) SÚ, pokud je zapisováno spolu s novou stavbou, která podléhá stavebnímu povolení nebo ohlášení, b) obec v ostatních případech, tj. pokud je zapisováno spolu s novou stavbou, která nepodléhá stavebnímu povolení ani ohlášení, nebo v případě změny adresního místa Identifikační údaje Identifikačními údaji pro zápis adresního místa jsou a) kód adresního místa, který přidělí informační systém územní identifikace, b) přidělené číslo popisné nebo evidenční a c) název ulice a číslo orientační, pokud existují. Pokud je editorem těchto údajů SÚ (tj. při zápisu údajů ke stavebnímu objektu, který vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu), musí mít informaci o přiděleném čísle orientačním k dispozici na základě sdělení obce. Je vhodné, aby obec tyto údaje sdělila v reakci na písemnou výzvu SÚ, kterou je požadováno sdělení čísla popisného či evidenčního ( 121 odst. 2 stavebního zákona). Přidělování názvů ulic a čísel popisných, evidenčních a orientačních je upraveno v zákonech č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení a č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Podrobnosti upravuje vyhláška č. 326/2000 Sb. 2-19

20 2.5.2 Vazby na ostatní územní prvky Při zápisu adresního místa zapisovatel uvede identifikační údaje o příslušném stavebním objektu. Tím jsou automaticky určeny vazby na ostatní územní prvky Adresa Správce registru zapíše k adresnímu místu poštovní směrovací číslo. Poté se adresa sestaví automaticky z výše zadaných údajů. Poštovní směrovací číslo vedené v RÚIAN se váže k adresnímu místu, nikoli k doručovací adrese firmy. Proto doručovací PSČ firem (tzv.p.o. Boxy) nebudou v RÚIAN uváděny. Na výstupu ze systému je adresa formátována tak, aby obsahovala nanejvýš tři řádky a aby se neopakovaly totožné údaje (např. je-li název obce shodný s názvem části obce, bude v adrese uveden pouze jednou) Lokalizační údaj definiční bod adresního místa Nově zapisovaný nebo změněný definiční bod adresního místa se umístí uvnitř stavebního objektu v místě hlavního vchodu. V případě, že přístup z veřejné komunikace ke stavebnímu objektu vhodný pro vjezd vozidel používaných složkami integrovaného záchranného systému je umístěn odlišně od hlavního vchodu do stavebního objektu, lze uvést k adresnímu místu také souřadnice příslušného přístupového místa. Tímto způsobem se dosáhne toho, aby navigační systém dovedl záchrannou službu na správné místo bez zbytečných ztrát na majetku a životech. Parametry přístupového místa pro vjezd vozidel integrovaného záchranného systému Složka integrovaného záchranného systému Průjezdná šířka Průjezdná výška Hasičský záchranný sbor České republiky zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky 3,0 m 3,6 m 3,0 m 3,0 m 2-20

21 Jedná-li se o budovu, která je předmětem evidence katastru nemovitostí, splní stavebník svoji povinnost předložit údaje určující polohu definičního bodu adresního místa 5) tím, že stavebnímu úřadu předloží geometrický plán pro zaměření této budovy potvrzený katastrálním úřadem, ve kterém vyznačí definiční bod adresního místa způsobem podle předchozího odstavce (viz příloha č.3). Není-li stavba předmětem evidence katastru nemovitostí, vyznačí stavebník uvedený údaj například do grafického vyjádření výsledku zaměření skutečné polohy objektu v dokumentaci skutečného provedení stavby nebo kopie situačního výkresu v měřítku katastrální mapy se zakreslením umístění stavby, který je podkladem pro územní řízení (viz příloha č. 4). Zapisovatel bude mít v grafickém prostředí aplikace zobrazeny dostupné mapové podklady a údaje z geometrického plánu (tzv. budoucí stav). Zapisovatel kliknutím umístí definiční bod adresního místa tak, aby přibližně odpovídal náčrtku. Je-li adresní místo zapisováno obcí, zjistí obec údaje o jeho definičním bodě v součinnosti s vlastníkem stavebního objektu přiměřeně podle předchozího odstavce, například při přidělení čísla popisného nebo evidenčního. 5) 121 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb. 2-21

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č. 4_AMbezDBv.01 Strana

Více

Změny území obce. září 2013 strana 1/8

Změny území obce. září 2013 strana 1/8 Změny území obce září 2013 strana 1/8 Obsah 1. Úvod... 3 2. Formy změn území obce... 3 3. Technické dopracování změn území obcí v ISKN a ISÚI... 5 3.1. Sloučení obcí... 5 3.2. Připojení obce... 5 3.3.

Více

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální

Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální Základní registry soutěže o návrh Praha 15.12.2008 Úvod Všechny relevantní informace

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY Věc: podle ustanovení 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ

RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ Obsah prezentace Provázanost zápisů do ISÚI a ISKN Interní reklamace Časté dotazy a problémy editorů RÚIAN Webové stránky, kontakty Důvody vzniku základních

Více

POSTUP PŘI DOPLNĚNÍ PARCELY A DEFINIČNÍHO BODU U STAVEBNÍHO OBJEKTU ZAPSANÉHO V ISÚI

POSTUP PŘI DOPLNĚNÍ PARCELY A DEFINIČNÍHO BODU U STAVEBNÍHO OBJEKTU ZAPSANÉHO V ISÚI POSTUP PŘI DOPLNĚNÍ PARCELY A DEFINIČNÍHO BODU U STAVEBNÍHO OBJEKTU ZAPSANÉHO V ISÚI Cílem tohoto dokumentu je stanovit a popsat postup editora při doplnění identifikační parcely, respektive definičního

Více

111/2009 Sb. ZÁKON ze dne 26. března 2009. o základních registrech. Změna: 100/2010 Sb. Změna: 424/2010 Sb. Změna: 263/2011 Sb. Změna: 167/2012 Sb.

111/2009 Sb. ZÁKON ze dne 26. března 2009. o základních registrech. Změna: 100/2010 Sb. Změna: 424/2010 Sb. Změna: 263/2011 Sb. Změna: 167/2012 Sb. 111/2009 Sb. ZÁKON ze dne 26. března 2009 o základních registrech Změna: 100/2010 Sb. Změna: 424/2010 Sb. Změna: 263/2011 Sb. Změna: 167/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., ze dne 11. září 2000, o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech

Více

Směrnice č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ Benešov nad Ploučnicí. Čl. I. Preambule. Čl.

Směrnice č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ Benešov nad Ploučnicí. Čl. I. Preambule. Čl. Směrnice č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ Benešov nad Ploučnicí Čl. I Preambule Tato směrnice je vnitřním předpisem MěÚ Benešov nad Ploučnicí a upravuje postupy

Více

Základní registry veřejné správy RÚIAN a ISÚI

Základní registry veřejné správy RÚIAN a ISÚI Základní registry veřejné správy RÚIAN a Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY ČÁST A Příloha č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY v územním řízení ve zjednodušeném územním řízení podle

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ v územním řízení ve zjednodušeném

Více

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území Katastr nemovitostí Předmět a obsah katastru nemovitostí Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. PŘEDMĚT KN V KN se evidují: katastrální území pozemky v podobě parcel budovy, byty a nebytové

Více

Stávající a připravované služby ČÚZK veřejnosti. Jiří Poláček Jiří Formánek

Stávající a připravované služby ČÚZK veřejnosti. Jiří Poláček Jiří Formánek Stávající a připravované služby ČÚZK Jiří Poláček Jiří Formánek Úvod Obsah prezentace Milníky při poskytování služeb Toky dat v informačních systémech ČÚZK Přehled a ukázky služeb, jejich využití Změny

Více

FAQ metodické dotazy

FAQ metodické dotazy Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Aktualizováno 12. 3. 2012 (nově přidané texty podbarveny) FAQ - metodické dotazy

Více

VDP Veřejný dálkový přístup kdatům RÚIAN

VDP Veřejný dálkový přístup kdatům RÚIAN VDP Veřejný dálkový přístup kdatům JiříFormánek Petr Souček Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) Veřejný dálkový přístup (VDP) Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Více

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje stanovují způsob tvorby ÚKM Jihočeského kraje a její aktualizace do doby než dojde ke zprovoznění RUIAN, poté přechází

Více

Napojení soustavy statistických registrů na ZR-RÚIAN a první zkušenosti

Napojení soustavy statistických registrů na ZR-RÚIAN a první zkušenosti Napojení soustavy statistických registrů na ZR-RÚIAN a první zkušenosti Ing. Zdeňka Udržalová oddělení statistických územních jednotek odbor statistických registrů (prezentováno na Konferenci GIVS 2013,

Více

ČÁST A. katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra

ČÁST A. katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra Příloha č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Magistrát města Liberec odbor stavební úřad nám. Dr. E. Beneše 1 460 59 Liberec I Věc: ŽÁDOST O ÚZEMNÍ SOUHLAS podle ustanovení 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

Zavedení volebních okrsků

Zavedení volebních okrsků Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Brno www.vumop.cz Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Brno 2014 Ing. Michal Pochop Vyhláška č. 13/2014

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u veřejné obchodní společnosti.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u veřejné obchodní společnosti. I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI Část 4, Díl 2, Kapitola 1, str. 1 4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pro poskytování výpisů, opisů, kopií a informací z katastru nemovitostí platí tyto

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad: Městský úřad v Sezimově Ústí Ulice: Dr. E. Beneše 21 PSČ, obec: 391 01 Sezimovo Ústí

Adresa příslušného úřadu. Úřad: Městský úřad v Sezimově Ústí Ulice: Dr. E. Beneše 21 PSČ, obec: 391 01 Sezimovo Ústí Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad v Sezimově Ústí Ulice: Dr. E. Beneše 21 PSČ, obec: 391 01 Sezimovo Ústí Věc: ŽÁDOST O ZMĚNU STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM podle ustanovení 118 zákona č. 183/2006

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u společnosti s ručením omezeným.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u společnosti s ručením omezeným. I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

Za správnost vyhotovení: Lundová Jana.

Za správnost vyhotovení: Lundová Jana. Za správnost vyhotovení: Lundová Jana. Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov Úzká 6, 656 77 Brno tel.: 542532211,, e-mail: kp.brnovenkov@cuzk.cz, ID dat. schránky:

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. dr_11orzapisdoorfo.pdf - Adobe Acrobat Professional Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. I. Rejstříkový soud

Více

ČÁST A. I. Odstraňovaná stavba / zařízení / terénní úprava (označení stavby / zařízení / terénní úpravy, místo)...

ČÁST A. I. Odstraňovaná stavba / zařízení / terénní úprava (označení stavby / zařízení / terénní úpravy, místo)... Příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ,obec:... Věc: OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ podle ustanovení 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

Výstupy soustavy statistických registrů napojené na ZR-RÚIAN

Výstupy soustavy statistických registrů napojené na ZR-RÚIAN Výstupy soustavy statistických registrů napojené na ZR-RÚIAN Ing. Zdeňka Udržalová oddělení statistických územních jednotek odbor statistických registrů (prezentováno na konferenci INSPIRUJME SE, 25.-26.11.2014)

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

Poskytování referenčních údajů z registru obyvatel jiným osobám

Poskytování referenčních údajů z registru obyvatel jiným osobám Poskytování referenčních údajů z registru obyvatel jiným osobám Název dokumentu: Poskytování referenčních údajů z registru obyvatel jiným osobám Verze: 1.70 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ podle ustanovení 86 ve spojení s 80 zákona

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU [ 58

Více

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků Městský úřad Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí 1 Tel.381 201 111, fax.381 263 179 Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy V... dne Žádost o souhlas stavebního

Více

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. října 2013 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek Ministerstvo spravedlnosti

Více

Základní registry celková koncepce

Základní registry celková koncepce Základní registry celková koncepce Ondřej Felix Ministerstvo vnitra 15. prosince 2008. Praha 1 Proč jsou třeba základní registry roztříštěnost, nejednotnost a multiplicity v různých evidencích veřejné

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM (STAVEBNÍ POVOLENÍ) ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM (STAVEBNÍ POVOLENÍ) ČÁST A Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Rumburk odbor stavební úřad Ulice: Třída 9. května 1366/48 PSČ, obec: 408 01 Rumburk Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 126 Rozeslána dne 2. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 126 Rozeslána dne 2. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 126 Rozeslána dne 2. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H : 357. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku)

Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku) Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku) Katastrálnímu úřadu pro Katastrální pracoviště počet příloh: Potvrzuji zánik práva odpovídajícího věcnému břemeni k níže

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 21 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [ 30 odst. 6 vodního

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 7 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU [ 14 odst. 1 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

e-utilityreport Vyjadřování k existenci sítí Uživatelská dokumentace

e-utilityreport Vyjadřování k existenci sítí Uživatelská dokumentace e-utilityreport Vyjadřování k existenci sítí Uživatelská dokumentace Verze 30-12-2009 OBSAH OBSAH... 2 1) O SLUŽBĚ E-UTILITYREPORT... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 3) OVLÁDÁNÍ APLIKACE... 4 4) SPUŠTĚNÍ

Více

Informační systém katastru nemovitostí - nové funkce a služby - ISSS 2007 Hradec Králové, 2. a 3. dubna 2007

Informační systém katastru nemovitostí - nové funkce a služby - ISSS 2007 Hradec Králové, 2. a 3. dubna 2007 Informační systém katastru nemovitostí - nové funkce a služby - ISSS 2007 Hradec Králové, 2. a 3. dubna 2007 ČÚZK Ing. Milan Vaněček, Ing. Jitka Rubešová, Ing. Ivana Valdová Obsah Rozší šíření spolupráce

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor vnitřních věcí; Odbor kancelář starosty

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor vnitřních věcí; Odbor kancelář starosty MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012 Bod programu: 15 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor vnitřních věcí; Odbor kancelář starosty Ing.

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

Geocoding. Jaroslav Bližňák bli016

Geocoding. Jaroslav Bližňák bli016 Geocoding Jaroslav Bližňák bli016 Obsah Geocoding Základní pojmy Historie Data pro geokódování Registr ÚIR- ADR Registr ČSU Geocoding aplikace Srovnání mapových portálů Geocoding Inverzní geocoding Závěr

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální Příloha k č. j. ČÚZK-00090/2014-22 POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK. Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální

Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK. Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální Obsah prezentace Přehled právních předpisů pro poskytování údajů Přehled služeb Milníky implementace Infrastruktura

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

26/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. února 2007,

26/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. února 2007, 26/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. února 2007, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb.,

Více

Zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ a MP Dvůr Králové nad Labem

Zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ a MP Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2012 Zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ a MP Dvůr Králové nad Labem čl. I. Preambule Tento vnitřní

Více

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Legislativa Přehled služeb Datové toky Digitalizace katastrálních map 9.6.2015 seminář na krajském úřadě v Hradci Králové

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3, písm. m) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrhu na vklad do katastru nemovitostí

Pokyny k vyplnění formuláře návrhu na vklad do katastru nemovitostí Pokyny k vyplnění formuláře návrhu na vklad do katastru nemovitostí Obecné pokyny 1. Formulář vyplňte velkým tiskacím písmem. 2. Uveďte katastrální úřad a katastrální pracoviště, v jehož územním obvodu

Více

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Krajské úřady Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Obecní úřady obcí s rozšířenou působností Matriční úřady K nově zavedenému občanu při nabytí státního občanství související údaje Přidělení

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

Nové služby nad údaji KN. JiříPoláček

Nové služby nad údaji KN. JiříPoláček Nové služby nad údaji KN JiříPoláček Obsah prezentace 1. Současné a nové formy poskytování údajů KN 2. RÚIAN a jeho datové zdroje 3. Další kroky při implementaci směrnice INSPIRE 4. Novela vyhlášky 162/2001

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Registr územní identifikace, adres

Registr územní identifikace, adres Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) A) Základní zdrojová data v RÚIAN RÚIAN je nedílnou součástí soustavy Informačního systému základních registrů veřejné správy, zároveň je zakotven

Více

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy -

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - O dotaci na zalesnění z programu Zalesňování zemědělské půdy žádá žadatel prostřednictvím

Více

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ metodický návod Žádost o územně plánovací informaci o vydání územního rozhodnutí nebo o vydání územního souhlasu (příloha č. 1 vyhlášky)

Více

ISPOP 2013 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) verze 1.0

ISPOP 2013 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) verze 1.0 ISPOP 2013 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) verze 1.0 prosinec 2012 Obsah Seznam zkratek... 2 1. Úvod... 3 2. Obecné informace

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí

Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí Nahlížení do KN http://nahlizenidokn.cuzk.cz Nahlížení do KN http://nahlizenidokn.cuzk.cz Spuštěna v roce 2004 Volně přístupná, bez registrace Umožňuje bezúplatné

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU podle ustanovení 86 ve spojení s 83 zákona č. 183/2006

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

Více

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž se mimo jiné novelizoval zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci

Více

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM Příloha č. 1 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 6 OBSAH 1 VÝDEJ DAT... 2 1.1 Žádost o poskytnutí dat... 2 1.2 Vydaná data ÚMPS... 3 2 PŘÍJEM

Více

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služeb Zkušenosti s nově zavedenými službami Provozní statistiky Připravované novinky Stránka 2 On-line Geoportál

Více

Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS) na startu

Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS) na startu Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS) na startu ISSS HRADEC KRÁLOVÉ 2010 Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad stanislav.palas@czso.cz Obsah

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Zákon č. 344/1992 Sb.

Zákon č. 344/1992 Sb. Zákon č. 344/1992 Sb. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 89/1996 Sb., zákonem č. 103/2000 Sb. a zákonem

Více

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ metodický návod Žádost o územně plánovací informaci o vydání územního rozhodnutí nebo o vydání územního souhlasu (příloha č. 1 vyhlášky)

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

zkušenosti z provozu RÚIAN, zejména ÚKM a VO

zkušenosti z provozu RÚIAN, zejména ÚKM a VO zkušenosti z provozu RÚIAN, zejména ÚKM a VO Ing. Tomáš Holenda ČÚZK, oddělení projektů odboru 24, Krajský rok informatiky 11. června 2014, Boskovice Projekt identifikace, adres a nemovitostí a katastru

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Brno 5. 2. 2015 Pavel Šváb

Brno 5. 2. 2015 Pavel Šváb Brno 5. 2. 2015 Pavel Šváb Digitalizace SPI 1994-1998 Digitalizace SGI 2008-2017 Způsoby obnovy KO 40 zákona 256/2013 Sb. novým mapováním, přepracováním SGI, na podkladě výsledků PÚ Úkol na digitalizaci

Více

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah Státní mapová díla - topografické mapy středních měřítek, Státní

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček Sdílení a poskytování dat KN Jiří Poláček Přehled služeb Datové služby Výměnný formát (SPI, SGI) Skenované katastrální mapy Aplikace a webové služby Dálkový přístup do KN (včetně webových služeb) Nahlížení

Více

Metodika k novým postupům při vedení seznamu voličů a volebních okrsků od 1. ledna 2014

Metodika k novým postupům při vedení seznamu voličů a volebních okrsků od 1. ledna 2014 Metodika k novým postupům při vedení seznamu voličů a volebních okrsků od 1. ledna 2014 Zkratky použité v textu Zkratka zákon o volbách do zastupitelstev obcí zákon o volbách do Evropského parlamentu zákon

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více