Postup obcí a stavebních úřadů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postup obcí a stavebních úřadů"

Transkript

1 Postup obcí a stavebních úřadů při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a doprovodného zákona č. 227/2009 Sb. Cílem tohoto dokumentu je jednak uceleně definovat rozsah editačních povinností obcí a stavebních úřadů vyplývajících z přijetí zákona o základních registrech a dále popsat postupy, které budou při plnění těchto povinností využity. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: AM ČÚZK DKM/KMD ISÚI ISKN MPSV NZ PDF RÚIAN S-JTSK SO SÚ SZ UIR-ADR adresní místo Český úřad zeměměřický a katastrální, který je správcem registru územní identifikace, adres a nemovitostí katastrální mapa v digitální formě informační systém územní identifikace informační systém katastru nemovitostí Ministerstvo práce a sociálních věcí návrh změny Portable Document Format, přenosný formát dokumentů registr územní identifikace, adres a nemovitostí souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální stavební objekt stavební úřad zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů územně identifikační registr adres ZABAGED základní báze geografických dat České republiky [ 2 písmeno l) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů] ZZR zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb. 1-1

2 Obsah 1. Rozsah editačních povinností obcí a stavebních úřadů Postup obcí a SÚ při editaci údajů a při při poskytování údajů správci registru Zápis územních prvků nebo jednotek Sdělení správci registru Ulice nebo jiné veřejné prostranství - editor obec (popisné údaje)/čúzk (lokalizační údaje) Vazby ulice na ostatní územní prvky editor obec Identifikační údaj název ulice editor obec Lokalizační údaj definiční čára ulice editor ČÚZK na základě sdělení obce Stavební objekt editor SÚ nebo obec Identifikační údaje Vazby na ostatní územní prvky, vazba na část obce Typ stavebního objektu, způsob využití Technickoekonomické atributy Technickoekonomický atribut měsíc a rok odstranění stavebního objektu Lokalizační údaj definiční bod Adresní místo - editor SÚ nebo obec Identifikační údaje Vazby na ostatní územní prvky Adresa Lokalizační údaj definiční bod adresního místa Část obce Vznik nové části obce Změna názvu části obce

3 Zánik části obce Území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města Vznik městského obvodu nebo městské části Změna městského obvodu nebo městské části Zánik městského obvodu nebo městské části Správní obvod, území městského obvodu a území městské části v hlavním městě Praze

4 1. Rozsah editačních povinností obcí a stavebních úřadů V následující tabulce jsou uvedeny všechny územní prvky a evidenční jednotky, ke kterým obce nebo stavební úřady budou mít povinnost zapisovat příslušné údaje nebo se na jejich editaci podílet. 1-4

5 DETAILNÍ POPIS EDITOVANÝCH ÚDAJŮ Vysvětlivky k následující tabulce: Sytě růžové podbarvení Zapisuje obec nebo SÚ Světle růžové podbarvení Obec ohlašuje na ČÚZK, zapisuje ČÚZK Šedé podbarvení Zapisuje ČÚZK prvek, jednotka odkaz na ZZR údaj Je údaj referen ční? edit. systém editor ustanovení zákona o ZR zdroj aktualizace ulice nebo jiné veřejné prostranství 29 písm. b), 31 odst. 3 písm. b), 32 odst. 2, 33 odst. 1 identifikační údaj - název identifikační údaj - kód ano ISÚI ČÚZK ano ISÚI obec 43 odst. 3 Rozhodnutí obce (auto maticky) 43 odst. 3 ČÚZK 43 odst. 3 vazby na územní prvky ano ISÚI obec 43 odst. 3 stavební objekt 29 písm. a) a c), 31 odst. 1 písm. p), 32 odst. 3 písm. b), 34, 39 odst. 2 lokalizační údaje (def. čára) ano v DKM/K MD Identifikační údaj kód ano ISÚI identifikační údaje ( kód a název katastrálního území, číslo parcely, údaj o č.p./č.e. nebo údaj o tom, že se č.p./č.e. nepřiděluje) ISÚI ČÚZK 43 odst. 4 obec - 44 odst. 4 ČÚZK (auto maticky) 42 odst. 1 ISUI přidělí automaticky ano ISÚI SÚ, obec 42 odst. 1 id. údaje pozemku stavebník (ne vždy) 121 odst. 1, 122 odst. 1 SZ, údaj o č.p./č.e. obec 121 odst. 2 SZ vazba na část obce, případně městskou část ano ISÚI SÚ, obec 42 odst. 1 obec 121 odst. 2 SZ, 31a zák. o obcích 1-5

6 adresní místo 29 písm. a) a d), 31 odst. 1 písm. q), 32 odst. 1, 34 odst. 2, 35 odst. 2 část obce 29 písm. b), 31 odst. 3 písm. a), 32 odst. 2, 33 odst. 1 území obce 29 písm. a), 31 odst. 1 písm. h), 32 odst. 1, 33 odst. 1, 2 a 3 typ SO ne ISÚI SÚ, obec 42 odst. 2 SÚ, obec - podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 26/2007 Sb. KatV (odkaz ve vyhl. k RUIAN) způsob využití ne ISÚI SÚ, obec 42 odst. 2 SÚ, obec - podle přílohy č. 4 KatV (odkaz ve vyhl. k RUIAN) technickoekonomické ne ISÚI SÚ, obec 42 odst. 2 atributy další technickoekonomický atribut měsíc a rok odstranění SO ne ISÚI SÚ 42 odst. 3 lokalizační údaj - definiční bod lokalizační údaj - hranice SO ano v DKM/K MD ano v DKM/K MD typ a způsob ochrany (dle přílohy č. 6 KatV) identifikační údaj - název=přidělené č.p/č.ev, případně též č.or identifikační údaj kód ano ISUI ČÚZK (auto vazby na ostatní územní prvky lokalizační údaje (def. bod) 1-6 ISÚI SÚ, obec 42 odst. 2 stavebník (ne vždy) 121 odst. 1, 123 odst. 2 SZ ISKN ČÚZK 42 odst. 5 písm. a) ano ISKN ČÚZK 42 odst. 5 písm. c) ano ISÚI SÚ, obec 44 maticky) ano ISÚI SÚ, obec 44 ano v DKM/K MD ISKN ISKN 44 odst.1 ČÚZK 44 odst. 1 ISÚI SÚ, obec 44 stavebník (ne vždy) 121 odst. 1, 123 odst. 2 SZ adresa zvláštní údaje pro doručování (PSČ) ano ISÚI ČÚZK 45 držitel poštovní licence identifikační údaje (kód, ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 obec 43 odst. název) písm. b) 1 písm. b) lokalizační údaje (def. ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 obec 43 odst. bod) písm. b) 1 písm. b) vazby na územní prvky ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 obec 43 odst. písm. b) 1 písm. b) identifikační údaje (kód, ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 název) písm. a) lokalizační údaje (def. bod, hranice) ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 písm. a) název sdělení MV 43 odst. 1 písm. a) bod 2. kód přiděluje editor ČÚZK hranice spojení (sloučení,

7 území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města 29 písm. a), 31 odst. 1 písm. m), 32 odst.1, 33 odst. 1, 3 území městské části v hlavním městě Praze 29 písm. a), 31 odst. 1 písm. l), 32 odst.1, 33 odst. 1, 3 správní obvod v hlavním městě Praze 29 písm. a) a i), 31 odst. 1 písm. j), 32 odst. 1 vazby na ostatní územní prvky ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 písm. a) status obce ne ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 písm. a) znak a vlajka ne ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 písm. a) připojení) sdělení MV 43 odst. 1 písm. a) bod 1. hranice rozdělení pravomocné rozhodnutí krajského úřadu 43 odst. 1 písm. a) bod 3. hranice změna KN 43 odst. 1 písm. a) bod 4. stejně jako hranice Kancelář Poslanecké sněmovny Kancelář Poslanecké sněmovny identifikační údaj kód ano ISÚI ČÚZK 40 Číselná řada ČSÚ Identifikační údaj název ano ISÚI ČÚZK 40 statutární město 43 odst. 1 písm. d) lokalizační údaje (def. bod, hranice) vazby na ostatní územní prvky ano ISÚI ČÚZK 40 statutární město 43 odst. 1 písm. d) ano ISÚI ČÚZK 40 statutární město 43 odst. 1 písm. d) znak a vlajka ne ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 písm. a) obdobně obci identifikační údaje (kód, ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 název) písm. c) lokalizační údaje ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 (def. bod, hranice) písm. c) vazby na ostatní ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 územní prvky písm. c) znak a vlajka ne ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 písm. a) obdobně obci identifikační údaje (kód, ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 název) písm. c) lokalizační údaje ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 (def. bod, hranice) vazby na ostatní územní prvky písm. c) ano ISÚI ČÚZK 43 odst. 1 písm. c) Kancelář Poslanecké sněmovny 43 odst. 1 písm. a) hl. m. Praha 43 odst. 1 písm. c) hl. m. Praha 43 odst. 1 písm. c) hl. m. Praha 43 odst. 1 písm. c) Kancelář Poslanecké sněmovny 43 odst. 1 písm. a) hl. m. Praha 43 odst. 1 písm. c) hl. m. Praha 43 odst. 1 písm. c) hl. m. Praha 43 odst. 1 písm. c) 1-7

8 2. Postup obcí a SÚ při editaci údajů a při při poskytování údajů správci registru 2.1. Zápis územních prvků nebo jednotek Editace ulic, stavebních objektů a adresních míst je možná prostřednictvím uživatelského rozhraní ISÚI, v současné době se pracuje na implementaci této funkčnosti do stávajících agendových systémů obcí a SÚ (například správní agenda Stavební úřad ) a na jejich propojení s webovými službami ISÚI. Postup při zápisu těchto prvků bude stanoven ve vyhlášce podle 69 písm. e) ZZR. Tato vyhláška je v současnosti v mezirezortním připomínkovém řízení. Tento dokument vychází z části uvedené vyhlášky, která stanovuje postup při zápisu údajů obcemi a stavebními úřady. Pro zápis do ISÚI editor pověří osobu, která bude provádět zápisy (dále jen zapisovatel ) a osobu, která bude kontrolovat správnost referenčních údajů a schvalovat zápis údajů (dále jen schvalovatel ). Zodpovědnost za správnost údajů zapsaných do RÚIAN nese editor. Protože referenční údaje budou používány v dobré víře všemi orgány veřejné moci k dalším úkonům, doporučujeme, aby zapisovatel a schvalovatel byly dvě různé fyzické osoby. Pouze v případě, že je z organizačních důvodů nevyhnutelné sjednocení obou rolí, doporučujeme učinit tak na základě písemného souhlasu vedení příslušného úřadu. Pro zápis nového územního prvku nebo územně evidenční jednotky do ISÚI, jejich změnu nebo odstranění založí zapisovatel návrh změny. Zapisovatel při zápisu údaje o územním prvku nebo územně evidenční jednotce uvede k příslušnému návrhu změny v informačním systému územní identifikace údaje o rozhodnutích nebo jiných podkladech, na jejichž základě byl zápis proveden. Učiní tak prostřednictvím položky Detail podkladů NZ (viz uživatelská příručka ISÚI). 2-8

9 Je vhodné, aby každý návrh změny obsahoval pouze ty územní prvky, které jsou dotčeny stejnými rozhodnutími. Např. při založení stavebního objektu s jedním adresním místem bude Seznam podkladů NZ vyplněn takto: Při zápisu údaje, který zapisovatel sám zjišťuje, se místo údajů o rozhodnutí uvede text vlastní zjištění. Označení jako vlastní zjištění se uvádí pouze v případě, že neexistuje listina s číslem jednacím, která je podkladem pro zápis. Příkladem jsou stavby zapisované obcí, které nemají přiděleno č.p/ev. (viz tabulka v kap ) Zapisovatel do návrhu změny zapíše založení, změny či zrušení všech dotčených územních prvků nebo územně evidenčních jednotek ve shodě s uvedenými podklady. Zapisovatel provede kontrolu konzistence návrhu změny, odstraní případné chyby a předá návrh změny schvalovateli. Schvalovatel zkontroluje správnost zapsaných referenčních údajů, provede kontrolu konzistence návrhu změny. Jestliže nalezne chyby, vrátí NZ zapisovateli k opravě. Jestliže je NZ bez chyb, odešle jej schvalovatel do RÚIAN. Aby bylo možno nové prvky vzájemně správně navázat, je třeba dodržet toto pořadí zápisu: 1. ulice 2. stavební objekt 2-9

10 3. adresní místo Detailní postup zápisu je uveden v dalších kapitolách Sdělení správci registru Údaje, které obec sama nezapisuje do registru, zasílá ve formě sdělení správci registru bezodkladně po vzniku, změně nebo zániku daného údaje. Přehled těchto údajů je uveden v kapitole 1 v tabulce (podbarveno světle růžovou barvou). Obsah, forma a způsob zaslání těchto sdělení je uveden v následujících kapitolách. 2-10

11 2.3. Ulice nebo jiné veřejné prostranství - editor obec (popisné údaje)/čúzk (lokalizační údaje) ZZR řadí ulice a jiná veřejná prostranství mezi tzv. územně evidenční jednotky, což znamená, že v systému nejsou lokalizovány svými hranicemi Vazby ulice na ostatní územní prvky editor obec Při zápisu ulice zapisovatel uvede název obce. Tím dojde v systému k vytvoření všech vazeb na vyšší územní prvky. Při změně názvu ulice zůstanou vazby adresních míst k ulici zachovány. Při vytvoření nové ulice z části dosavadní ulice se nejprve zapíše nový prvek ulice, poté se provede změna příslušných adresních míst (2.5) Identifikační údaj název ulice editor obec Identifikačními údaji pro zápis ulice jsou a) kód ulice, který přidělí informační systém územní identifikace, a b) název ulice. Název ulice je třeba zapsat v té podobě, v jaké byl rozhodnutím zastupitelstva obce přidělen, a to včetně diakritiky a malých a velkých písmen. Názvy ulic, jejichž tvorba je podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v kompetenci obcí, mají být jednoznačné v rámci obce. Každý název ulice bude tedy v dané obci pouze jednou; zasahuje-li ulice do více částí obce, má v celém svém průběhu pouze jeden název Lokalizační údaj definiční čára ulice editor ČÚZK na základě sdělení obce Lokalizačním údajem ulice je definiční čára ulice, která vyjadřuje průběh ulice v terénu. Údaje o definiční čáře ulice sdělí obec správci registru územní identifikace bezodkladně po svém rozhodnutí o pojmenování či změně průběhu ulice. Sdělení obsahuje: 2-11

12 1) kód a název ulice, které se nově definuje nebo mění průběh, 2) jeden nebo více výkresů s vyznačením průběhu definičních čar ulic na podkladu katastrální mapy nebo digitální mapy veřejné správy. Sdělení zašle obec správci registru územní identifikace prostřednictvím datové schránky, přednostně ve formě vektorové kresby. Formát sdělení zveřejní správce registru na internetových stránkách Definiční čára ulice se vyjadřuje úsečkou nebo lomenou čárou a umisťuje se tak, aby znázorňovala osu komunikace. Může být složena z více vzájemně nespojitých úseků nebo úseků spojených do uzavřeného obrazce. Polohová přesnost definiční čáry ulice je vyhovující, jestliže vzájemná poloha definiční čáry ulice a hranic stavebních objektů vedených v informačním systému územní identifikace odpovídá vzájemné poloze ulice a stavebních objektů v terénu. Vede-li ulice po pozemku se způsobem využití ostatní komunikace, umístí se definiční čára ulice do příslušné parcely. Příklady sdělení údajů o definiční čáře ulice jsou uvedeny v příloze č. 1 (vektorová forma) a v příloze č. 2 (formát PDF). Správce registru zakreslí definiční čáru ulice v informačním systému územní identifikace tak, aby ji bylo možno napojit na síť komunikací vedenou v ZABAGED 1). V té souvislosti provedené zpřesnění průběhu definiční čáry ulice, například jejím posunem v rámci téže ulice, vložením lomového bodu nebo navázáním na síť komunikací vedenou v ZABAGED se nepovažuje za změnu a správce registru je může provádět bez podkladu od obce. Jestliže dochází ke změně ulice (zkrácení, prodloužení) v důsledku změny hranice obce, bude postupováno takto: 1. správce registru zapíše změnu hranice obce a jedná-li se o území s katastrální mapou v digitální formě, označí současně dotčenou (tj. zkrácenou) definiční čáru ulice jako nesprávnou, 2. pokud již obec nezaslala správci registru sdělení o změně definiční čáry ulice, správce registru si je vyžádá od obce a změnu zapíše. 1) 4a odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 2-12

13 2.4. Stavební objekt editor SÚ nebo obec Podle ZZR je stavebním objektem evidovaným v RÚIAN dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí nebo jiná dokončená stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, ale bylo jí přiděleno číslo popisné nebo evidenční, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické činnosti. Editorem údajů o stavebních objektech je: a) SÚ u objektů, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavby, b) obec u těch stavebních objektů, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. V prvním případě zapisuje tyto údaje stavební úřad podle dokumentace, kterou obdrží od stavebníka (např. oznámení o záměru započít s užíváním stavby, které stavebník podává na formuláři, jehož obsah je stanoven v příloze vyhlášky č. 526/2006 Sb.). Ve druhém případě si obec údaje potřebné pro zápis může opatřit sama nebo v součinnosti s vlastníkem stavby (např. při přidělení čísla popisného nebo evidenčního) Identifikační údaje Identifikačním údajem pro zápis stavebního objektu je a) kód stavebního objektu, který přidělí informační systém územní identifikace, b) kód a název katastrálního území spolu s číslem parcely katastru nemovitostí, na které se nachází stavební objekt nebo jeho významná část, c) číslo popisné nebo evidenční spolu s údajem o části obce, nebo údaj o tom, že se toto číslo nepřiděluje. Údaje o parcelních číslech pozemků, na kterých je stavební objekt postaven předá stavebnímu úřadu stavebník. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, je povinně předkládaným podkladem geometrický plán, který údaje o parcelních číslech obsahuje. V případě, že nově zapisovaný stavební objekt nebude předmětem evidence v katastru nemovitostí, musí být pozemek identifikován alespoň v dokumentaci, kterou stavebník přikládá při oznámení o užívání stavby. Údaj o přiděleném čísle popisném nebo evidenčním a části obce zapíše SÚ na základě sdělení obce, které si v souladu s 121 odst. 2 stavebního zákona písemně vyžádá. Podle 31 a zákona č. 128/2000 Sb. o obecním zřízení příslušná obec sdělí neprodleně příslušnému stavebnímu úřadu údaje o čísle popisném nebo evidenčním a jeho příslušnosti k části obce (městské části). 2-13

14 Není přípustné, aby obec přidělila číslo popisné nebo evidenční stavebnímu objektu, který se nachází mimo území obce. Z toho vyplývá, že všechny stavební objekty, kterým obec přidělí čísla popisná nebo evidenční v číselné řadě části obce, musí ležet v katastrálním území příslušné obce (viz též Stanovisko Ministerstva vnitra č.j. MV /UVS-2010 z 12. listopadu 2010) Vazby na ostatní územní prvky, vazba na část obce Ke stavebnímu objektu vyznačí editor vazbu na městský obvod nebo městskou část, pokud existuje. Přiřazením údajů podle definuje zapisovatel k danému stavebnímu objektu všechny ostatní vazby na nadřazené územní prvky Typ stavebního objektu, způsob využití Typ SO (s č.p., č.ev. nebo bez čísla) a způsob jeho využití (příloha č. 4 katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb.) zapíše zapisovatel v souladu s účelem užívání, ke kterému je stavební objekt určen, zpravidla podle kolaudačního souhlasu, oznámení o záměru užívání stavby nebo dokumentace skutečného provedení stavby Technickoekonomické atributy Upozornění: Technickoekonomické atributy, které byly dosud vyplňovány pro Český statistický úřad (viz formulář Stav 7-99), budou do vyplňovány stejným způsobem. V roce 2012 bude třeba ve vyplňování pro ČSÚ pokračovat stejným způsobem a souběžně TEA pro RUIAN vyplňovat v ISÚI. Toto souběžné zadávání by mělo být v průběhu roku nahrazeno možností zadávat TEA prostřednictvím aplikací pro stavební úřady. Od roku 2013 se počítá s úpravou formuláře Stav Zapisovatel zapíše ke stavebnímu objektu technickoekonomické atributy ( viz tabulka) nejpozději do jednoho měsíce od zápisu stavebního objektu. Pokud má stavební objekt více samostatných vchodů, zapíše k němu zapisovatel tyto technickoekonomické atributy a) počet bytů, b) počet nadzemních a podzemních podlaží, c) druh svislé nosné konstrukce, d) připojení na vodovod, e) připojení na kanalizační síť, f) připojení na rozvod plynu a g) způsob vytápění v podrobnějším členění podle samostatných vchodů. 2-14

15 Samostatným vchodem se rozumí část stavebního objektu, která má vlastní vstup z ulice či jiné pozemní komunikace, zpřístupňující byty nebo další prostory a zařízení stavebního objektu, nacházející se v této části stavebního objektu, a které je přiděleno jedno číslo popisné nebo evidenční nebo jedno či více čísel orientačních. Měsíc a rok dokončení stavebního objektu odpovídá měsíci a roku nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo povoleno užívání stavebního objektu nebo měsíci a roku, který odpovídá třicátému dni od podání oznámení záměru o užívání dokončené stavby, pokud do té doby stavební úřad užívání stavebního objektu nezakázal. U stavebního objektu, u kterého se rozhodnutí, kterým bylo povoleno jeho užívání, nezachovalo, zapíše zapisovatel poslední měsíc pravděpodobného roku dokončení stavby podle ověřené dokumentace skutečného provedení stavby. 2-15

16 Termín dokončení stavebního objektu se do ISÚI zapisuje jako konkrétní datum, avšak na výstupech se zobrazí ve tvaru měsíc/rok. Pokud editorovi není známé přesné datum dokončení, zapíše 1. den daného měsíce. Údaje o zastavěné ploše 2), obestavěném prostoru 3), podlahové ploše 4), počtu všech nadzemních a podzemních podlaží a o druhu svislé nosné konstrukce zapíše editor podle dokumentace odpovídající skutečnému provedení stavby. Připojení na vodovod charakterizuje možnost zásobování stavebního objektu vodou v domě i mimo dům a charakter vodovodu. Připojení na kanalizační síť charakterizuje možnosti odvádění odpadních vod ze stavebního objektu. Připojení na rozvod plynu charakterizuje možnosti využívání plynu a jeho zdroje z veřejné sítě či domovního zásobníku. Způsob vytápění stavebního objektu může být centrální, lokální či jiným způsobem. Údaj o vybavení stavebního objektu výtahem se uvádí u stavebního objektu v případě, že jde o vybavení výtahem, které mohou uživatelé stavebního objektu běžně využívat. Přesto, že např. zastavěná plocha není v dokumentaci skutečného provedení výslovně uvedena, je tato listina podkladem pro její výpočet. Proto bude u návrhu změny uvedeno číslo jednací této dokumentace. Technickoekonomický atribut měsíc a rok odstranění stavebního objektu Tento technickoekonomický atribut stavebního objektu je zapisován pouze do ISÚI a není již tedy přenesen do základního registru. Zvláštní režim vychází z faktu, že historie prvků je uchovávána pouze v ISÚI. Informaci o měsíci a roku odstranění stavby získá SÚ postupem podle 128 stavebního zákona a příslušných ustanovení prováděcí vyhlášky, kterými je odstraňování staveb upraveno. Technickoekonomický atribut měsíc a rok odstranění zapíše zapisovatel, jakmile se dozví o odstranění stavebního objektu. 2) Příloha č. 1 bod 2 vyhlášky č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. 3) 4) Příloha č. 1 bod 5 oceňovací vyhlášky. Příloha č. 1 bod 4 oceňovací vyhlášky. 2-16

17 Termín odstranění stavebního objektu se do ISÚI zapisuje jako konkrétní datum, avšak na výstupech se zobrazí ve tvaru měsíc/rok. Pokud editorovi není známé přesné datum odstranění, zapíše 1. den následujícího měsíce Lokalizační údaj definiční bod Definiční bod stavebního objektu zapíše zapisovatel zpravidla jako bod totožný se značkou budovy. Není-li to možné, umístí jej zpravidla v těžišti stavebního objektu. Jedná-li se o dokončenou budovu, která je předmětem evidence katastru nemovitostí, splní stavebník svoji povinnost předložit údaje určující polohu definičního bodu stavebního objektu tím, že stavebnímu úřadu předloží geometrický plán pro zaměření této budovy potvrzený katastrálním úřadem. Definiční bod stavebního objektu je v geometrickém plánu určen značkou budovy. Není-li stavba předmětem evidence katastru nemovitostí, vyznačí stavebník uvedený údaj například do grafického vyjádření výsledku zaměření skutečné polohy objektu v dokumentaci skutečného provedení stavby nebo do kopie situačního výkresu v měřítku katastrální mapy se zakreslením umístění stavby, který je podkladem pro územní řízení (viz příloha č.4). Je-li stavební objekt zapisován obcí, zjistí obec údaje o definičním bodě v součinnosti s vlastníkem stavebního objektu přiměřeně podle předchozího odstavce, například při přidělení čísla popisného nebo evidenčního. Hranice polygonu stavebního objektu se automatizovaně převezmou ze souboru geodetických informací katastru nemovitostí. U stavebních objektů, které se do katastru nemovitostí nezapisují, se v registru územní identifikace hranice neevidují. Vznikne-li současně se stavebním objektem adresní místo, zapíše editor adresní místo podle kapitoly 2.5. Zapisovatel bude mít v aplikaci ISÚI v grafickém klientovi MARUSHKA zobrazen aktuální stav katastrální mapy a tzv. budoucí stav geometrických plánů. Definiční bod stavebního objektu musí zakreslit tak, aby ležel uvnitř polygonu hranice stavebního objektu. Pokud stavební objekt není evidován v katastru nemovitostí a nemá tedy v RÚIAN zobrazenu hranici, umístí zapisovatel definiční bod podle dostupných podkladů (např. ortofoto). Pro zápis údajů o vlastnictví budovy je i nadále třeba, aby vlastník požádal o zápis stavby na katastrálním úřadě [ 10 odst.1 písm.d) katastrálního zákona]. 2-17

18 STAVBY ZAPISOVANÉ DO RUIAN 1. Základní a největší množinu tvoří stavby, které jsou zapisovány do katastru nemovitostí, mají č.p. nebo č.ev. a současně vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu. 2. Ostatní stavby zapisované do RUIAN: Ustanovení SZ 103 odst. 1 písm. a) bod odst. 1 písm. a) bod odst. 1 písm. a) bod odst. 1 písm. a) bod odst. 1 písm. a) bod odst. 1 písm. a) bod odst. 1 písm. a) bod odst. 2 písm. b) 104 odst. 2 písm. k) Příklad stavby garáž m2 jako hlavní stavba garáž m2 jako vedlejší stavba Sklad m2 jako vedlejší stavba (v areálu) Zem.objekt m2 jako vedlejší stavba stavby hlavní na jiné parcele Zem.objekt m2 jako hlavní stavba Lesní seník m2 jako hlavní stavba (do 30 m2 se jedná o drobnou stavbu, která není předmětem evidování v KN) Je evidována v KN? Má č.p/ č.ev.? Kdo ji zapisuje do ISUI? Jak se editor o stavbě dozví? ANO Č.ev. obec Při přidělení č.ev. ANO u RD jako vedlejší stavba k RD na jiné parcele NE údaje zapsány v ISKN, obec prověří ANO NE údaje zapsány v ISKN, obec prověří ANO NE údaje zapsány v ISKN, obec prověří Reklamací z ISKN Reklamací z ISKN Reklamací z ISKN ANO Č.ev. obec Při přidělení č.ev. ANO Č.ev. obec při přidělení č.ev. Skleník m2 ANO NE údaje zapsány v ISKN, obec prověří Podzemní stavba (podzemní garáže) Mobilní dům jako stavební výrobek NE Č.ev. Stavební úřad NE Č.p. Stavební úřad Reklamací z ISKN Při kolaudaci Při kolaudaci 2-18

19 2.5. Adresní místo - editor SÚ nebo obec Adresním místem je takové místo v terénu, kterému lze ve vztahu ke stavebnímu objektu jednoznačně přiřadit adresu. Vzhledem k tomu, že adresní místo vzniká i přidělením čísla orientačního, může mít stavební objekt jedno nebo více adresních míst. Stavební objekt, který nemá přiděleno číslo popisné ani evidenční, nemá adresní místo. Editorem údajů o adresním místě je (obdobně jako u stavebního objektu): a) SÚ, pokud je zapisováno spolu s novou stavbou, která podléhá stavebnímu povolení nebo ohlášení, b) obec v ostatních případech, tj. pokud je zapisováno spolu s novou stavbou, která nepodléhá stavebnímu povolení ani ohlášení, nebo v případě změny adresního místa Identifikační údaje Identifikačními údaji pro zápis adresního místa jsou a) kód adresního místa, který přidělí informační systém územní identifikace, b) přidělené číslo popisné nebo evidenční a c) název ulice a číslo orientační, pokud existují. Pokud je editorem těchto údajů SÚ (tj. při zápisu údajů ke stavebnímu objektu, který vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu), musí mít informaci o přiděleném čísle orientačním k dispozici na základě sdělení obce. Je vhodné, aby obec tyto údaje sdělila v reakci na písemnou výzvu SÚ, kterou je požadováno sdělení čísla popisného či evidenčního ( 121 odst. 2 stavebního zákona). Přidělování názvů ulic a čísel popisných, evidenčních a orientačních je upraveno v zákonech č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení a č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Podrobnosti upravuje vyhláška č. 326/2000 Sb. 2-19

20 2.5.2 Vazby na ostatní územní prvky Při zápisu adresního místa zapisovatel uvede identifikační údaje o příslušném stavebním objektu. Tím jsou automaticky určeny vazby na ostatní územní prvky Adresa Správce registru zapíše k adresnímu místu poštovní směrovací číslo. Poté se adresa sestaví automaticky z výše zadaných údajů. Poštovní směrovací číslo vedené v RÚIAN se váže k adresnímu místu, nikoli k doručovací adrese firmy. Proto doručovací PSČ firem (tzv.p.o. Boxy) nebudou v RÚIAN uváděny. Na výstupu ze systému je adresa formátována tak, aby obsahovala nanejvýš tři řádky a aby se neopakovaly totožné údaje (např. je-li název obce shodný s názvem části obce, bude v adrese uveden pouze jednou) Lokalizační údaj definiční bod adresního místa Nově zapisovaný nebo změněný definiční bod adresního místa se umístí uvnitř stavebního objektu v místě hlavního vchodu. V případě, že přístup z veřejné komunikace ke stavebnímu objektu vhodný pro vjezd vozidel používaných složkami integrovaného záchranného systému je umístěn odlišně od hlavního vchodu do stavebního objektu, lze uvést k adresnímu místu také souřadnice příslušného přístupového místa. Tímto způsobem se dosáhne toho, aby navigační systém dovedl záchrannou službu na správné místo bez zbytečných ztrát na majetku a životech. Parametry přístupového místa pro vjezd vozidel integrovaného záchranného systému Složka integrovaného záchranného systému Průjezdná šířka Průjezdná výška Hasičský záchranný sbor České republiky zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky 3,0 m 3,6 m 3,0 m 3,0 m 2-20

21 Jedná-li se o budovu, která je předmětem evidence katastru nemovitostí, splní stavebník svoji povinnost předložit údaje určující polohu definičního bodu adresního místa 5) tím, že stavebnímu úřadu předloží geometrický plán pro zaměření této budovy potvrzený katastrálním úřadem, ve kterém vyznačí definiční bod adresního místa způsobem podle předchozího odstavce (viz příloha č.3). Není-li stavba předmětem evidence katastru nemovitostí, vyznačí stavebník uvedený údaj například do grafického vyjádření výsledku zaměření skutečné polohy objektu v dokumentaci skutečného provedení stavby nebo kopie situačního výkresu v měřítku katastrální mapy se zakreslením umístění stavby, který je podkladem pro územní řízení (viz příloha č. 4). Zapisovatel bude mít v grafickém prostředí aplikace zobrazeny dostupné mapové podklady a údaje z geometrického plánu (tzv. budoucí stav). Zapisovatel kliknutím umístí definiční bod adresního místa tak, aby přibližně odpovídal náčrtku. Je-li adresní místo zapisováno obcí, zjistí obec údaje o jeho definičním bodě v součinnosti s vlastníkem stavebního objektu přiměřeně podle předchozího odstavce, například při přidělení čísla popisného nebo evidenčního. 5) 121 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb. 2-21

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č. 4_AMbezDBv.01 Strana

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

Změny území obce. září 2013 strana 1/8

Změny území obce. září 2013 strana 1/8 Změny území obce září 2013 strana 1/8 Obsah 1. Úvod... 3 2. Formy změn území obce... 3 3. Technické dopracování změn území obcí v ISKN a ISÚI... 5 3.1. Sloučení obcí... 5 3.2. Připojení obce... 5 3.3.

Více

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY Věc: podle ustanovení 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území Katastr nemovitostí Předmět a obsah katastru nemovitostí Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. PŘEDMĚT KN V KN se evidují: katastrální území pozemky v podobě parcel budovy, byty a nebytové

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí:

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí: POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2011 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny. Hradec Králové 15. 5.2014

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny. Hradec Králové 15. 5.2014 Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny Hradec Králové 15. 5.2014 Legislativa Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho

Více

č. 296/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

č. 296/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 č. 296/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje přípravu a provedení sčítání

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 Jak podat daňové přiznání k dani z nemovitostí Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů k jeho doplnění a příloh

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 UPOZORNĚNÍ: pro přiznání daně z nemovitostí do zdaňovacího období roku 2013 včetně použijte tiskopis Přiznání k dani

Více

Přehled stavebních úřadů a jejich činnost (informace odboru stavebního řádu MMR)

Přehled stavebních úřadů a jejich činnost (informace odboru stavebního řádu MMR) Přehled stavebních úřadů a jejich činnost (informace odboru stavebního řádu ) Obsah: A. Druhy stavebních úřadů, jejich působnost a pravomoc B. Vyhrazení pravomoci stavebního úřadu C. Počet obecných stavebních

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám Pravidla a podmínky poskytování podpory v podprogramu Nová zelená úsporám

Více

Nový stavební zákon a související předpisy. Metodická pomůcka pro stavební úřady Zlínského kraje 2010

Nový stavební zákon a související předpisy. Metodická pomůcka pro stavební úřady Zlínského kraje 2010 Nový stavební zákon a související předpisy Metodická pomůcka pro stavební úřady Zlínského kraje 2010 Poznámky k vybraným ustanovením nového stavebního zákona a předpisů souvisejících Vybrané rozsudky soudů

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Kancelářský řád. HLAVA PRVNÍ Kancelář notáře

Kancelářský řád. HLAVA PRVNÍ Kancelář notáře Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. m) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně,

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Aktualizováno k 3. září 2007

Aktualizováno k 3. září 2007 Aktualizováno k 3. září 2007 Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených sdělením č. 71/2001 Sb., zákonem č. 478/2001 Sb., zákonem č. 175/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb.,

Více

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Strana 3554 Sbírka zákonů č. 275 / 2012 275 ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více