Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul SITUACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul SITUACE"

Transkript

1 Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3

2 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý c h l i n i o v ý c h s t a v e b : HYDRONet Hydroprojekt CZ, a.s. Táborská Praha 4 Telefon +420/ Fax +420/ Internet 2

3 Obsah: 1 Situace Nastavení Nastavení modulu Situace STYLY Nastavení stylu BOD Nastavení stylu ČÁRA Nastavení stylu REGION Nastavení stylu FONT Nastavení modulu Situace VRSTVY Vložení nové vrstvy Smazání vrstvy Vložit objekt Vložit objekt BOD Vložit objekt TEXT Vložit objekt POLYČÁRU Vložit objekt OBLOUK Vložit objekt POLYGON Vložit objekt OBDÉLNÍK Vložit objekt ELIPSA Vložit objekt SPLINE Posun objektu / vrcholu (Shift) Posun BODU Posun TEXTU Posun celého objektu Posun vrcholu objektu Smazat objekt / vrchol (Shift) Smazání celého objektu Smazání vrcholu objektu Editovat objekt Editovat BOD Editovat TEXT Editovat POLYČÁRU, OBLOUK, SPLINE Editovat POLYGON, OBDÉLNÍK, ELIPSU Import vrstev Seznam obrázků

4 1 SITUACE Položka menu Moduly Situace je modul, který není součástí základního instalačního balíčku programu HYDRONet 3, ale je možné si jej dokoupit, jako další modul. Situace je modul, který do projektu vkládá další vrstvy, do kterých je možné libovolně vkládat objekty a čáry nadefinované v Editoru stylu (Moduly Editor stylu, viz příručka Moduly Editor stylu) nebo jednotlivé vrstvy lze importovat z vektorových formátů. Obr. 1 Rozbalená nabídka Situace 4

5 1.1 Nastavení Položka menu Moduly Situace Nastavení otevírá dialogové okno Nastavení modulu Situace (viz. Obr. 2), kde se definují styly a vkládají nové vrstvy. Všechny definice a změny v nastavení je nutné potvrdit kliknutím na Použít! Obr. 2 Nastavení modulu Situace Styly Nastavení modulu Situace STYLY Nastavení stylu BOD Styly bodů jsou definovány v Editoru značek (viz. Obr. 4, Moduly Editor stylu, viz. příručka Moduly Editor stylu) Dvojklikem pravým tlačítkem myši do pole bod se otevře dialogové okno Nastavení stylu bodu (viz. Obr. 3), kde se zobrazí definované značky z Editoru značek (viz. Obr. 4) Zvolí se styl značky, Velikost je skutečná velikost bodu při tisku zadaná v mm. Výběr se potvrdí kliknutím na Použít a okno se musí Zavřít. Zvolený styl bodu se zobrazí v Nastavení modulu situace (viz. Obr. 2) Volba nebo libovolná změna nastavení (viz. Obr. 2) se musí potvrdit kliknutím na Použít. 5

6 Obr. 3 Dialogové okno Nastavení stylu bodu Obr. 4 Editor stylu značek Nastavení stylu ČÁRA Styly čar jsou definovány v Editoru čar (viz. Obr. 4, Moduly Editor stylu, viz. příručka Moduly Editor stylu) Dvojklikem pravým tlačítkem myši do pole čára se otevře dialogové okno Nastavení stylu čáry (viz. Obr. 5), kde se v pravém okně Styl čáry dle HDP zobrazí definované čáry z Editoru čar (viz. Obr. 6) Zvolí se styl čáry o Styl pera dle Windows umožňuje použít standardní typy čar. Barva otevírá dialogové okno Barva (viz. Obr. 7), kde se zvolí barva čáry. Tloušťka v pixlech je síla čáry při tisku o Styl čáry dle HDP umožňuje výběr stylu čáry, který je nadefinován v Editoru čar (viz. Obr. 6) Výběr se potvrdí kliknutím na Použít a okno se musí Zavřít. Zvolený styl čáry se zobrazí v Nastavení modulu situace (viz. Obr. 2) Volba nebo libovolná změna nastavení (viz. Obr. 2) se musí potvrdit kliknutím na Použít. 6

7 Obr. 5 Dialogové okno Nastavení stylu čáry Obr. 6 Editor čar Obr. 7 Dialogové okno Barva 7

8 Nastavení stylu REGION Styl region je definován jako obvodová čára a výplň. Dvojklikem pravým tlačítkem myši do pole region se otevře dialogové okno Nastavení stylu regionu (viz. Obr. 8), kde se v prostředním okně Styl čáry dle HDP zobrazí definované čáry z Editoru čar (viz. Obr. 6) Zvolí se styl obvodové čáry regionu o Styl pera dle Windows umožňuje použít standardní typy čar. Barva otevírá dialogové okno Barva (viz. Obr. 7), kde se zvolí barva čáry. Tloušťka v pixlech je síla čáry při tisku. o Styl čáry dle HDP umožňuje výběr stylu čáry, který je nadefinován v Editoru čar (viz. Obr. 6). Zvolí se barva a styl výplně regionu o Barva otevírá dialogové okno Barva (viz. Obr. 7), kde se zvolí barva výplně. o Zvolí se typ výplně. Výběr se potvrdí kliknutím na Použít a okno se musí Zavřít. Zvolený styl regionu se zobrazí v Nastavení modulu situace (viz. Obr. 2) Volba nebo libovolná změna nastavení (viz. Obr. 2) se musí potvrdit kliknutím na Použít. Obr. 8 Dialogové okno Nastavení stylu regionu 8

9 Nastavení stylu FONT Styl Font je nastavení typu a velikosti písma. Nastavuje se skutečná velikost při tisku. Dvojklikem pravým tlačítkem myši do pole font se otevře dialogové okno Písmo (viz. Obr. 9), kde se navolí typ, barva a velikost písma. Výběr se potvrdí kliknutím na OK. Zvolený font se zobrazí v Nastavení modulu situace (viz. Obr. 2) Volba nebo libovolná změna nastavení (viz. Obr. 2) se musí potvrdit kliknutím na Použít. Obr. 9 Dialogové okno Písmo 9

10 1.1.2 Nastavení modulu Situace VRSTVY V dialogovém okně Nastavení modulu Situace Vrstvy ( viz. Obr. 10) je seznam všech definovaných vrstev. Kosmetická/nevložená vrstva je vrstva z které, jako jediné, nebudou vložené objekty a čáry, uloženy do databáze, budou součástí projektu jen do chvíle, než bude program ukončen. Všechny definice a změny v nastavení je nutné potvrdit kliknutím na Použít! Pozor: Zobrazené hranice objektů ( ( ). ) se také vytisknou! Je nutné danou volbu vypnout Obr. 10 Nastavení modulu Situace - Vrstvy Aktivní vrstva, do které se zapisuje Nezobrazení / zobrazení vložených objektů Nezobrazení / zobrazení hranice objektů Pasivní / aktivní úchyt na objekt Vložení nové vrstvy Fokus musí být v bílém poli se seznamem vrstev Klávesa Insert otevírá dialogové okno Nová vrstva (viz. Obr. 11), kam se napíše název nové vrstvy. Potvrdí se OK. Obr. 11 Dialogové okno Nová vrstva 10

11 Smazání vrstvy Kliknutím na vybranou vrstvu a klávesou Delete se otevře varování Odstranit vrstvu (viz. Obr. 12), zda vrstva má být smazaná. Aby se vrstva opravdu smazala je nutné potvrdit ještě v Nastavení modulu Situace (viz. Obr. 10) kliknutím na Použít. Pokud se vrstva omylem smaže ale ještě nepotvrdí, jen Zavřít, data z databáze nebudou vymazána. Obr. 12 Varováni Odstranit vrstvu 11

12 1.2 Vložit objekt Položka menu Moduly Situace Vložit objekt otevírá další vkládaného objektu (viz. Obr. 13). okno pro výběr Obr. 13 Rozbalená nabídka Vložit objekt Jestliže je potřeba vkládané objekty uchytit na kanalizační síť nebo na vrcholy povodí (aktivní mód úchyt na kanalizační síť nebo na povodí: Nástroje Volba úchytu na, viz kap v Uživatelské příručce) musí být v nastavení vrstvy aktivní zobrazení bodů hranice objektu a aktivní úchyt na objekt ( Obr. 17). Pokud vkládané objekty nemusí být uchyceny na kanalizační síť nebo povodí, v nastavení prostředí módy zobrazení hranice objektů a úchyt nemusí být aktivní Vložit objekt BOD Funkce vkládá bod dle stylu nastavení viz. kap V Nastavení modulu Situace se vybere vrstva, do které se bude zapisovat (viz. Obr. 10). Výběr vrstvy se potvrdí kliknutím na Použít. V rozbalené nabídce Vložit objekt se zvolí bod Kliknutí v grafickém okně = vložený bod (viz. Obr. 15) Ikonka (zrušení všech pracovních módů) na panelu nástrojů zruší zvolený mód Variantní řešení: opětovném kliknutím na volbu bod v rozbalené nabídce nebo výběrem jiného vkládaného objektu Posun bodu viz. kap Smazání bodu viz. kap Editace bodu viz kap

13 1.2.2 Vložit objekt TEXT Funkce vkládá text dle stylu nastavení fontu viz. kap V Nastavení modulu Situace se vybere vrstva, do které se bude zapisovat (viz. Obr. 10). Výběr vrstvy se potvrdí kliknutím na Použít. V rozbalené nabídce Vložit objekt se zvolí text. Kliknutí v grafickém okně = umístění textu, otevře se dialogové okno Vložit text (viz. Obr. 14), (viz. Obr. 15) Esc před dokončením funkce zruší vložení textu. Velikost v Nastavení modulu Situace (viz. Obr. 2) je skutečná velikost při tisku. Ikonka (zrušení všech pracovních módů) na panelu nástrojů zruší zvolený mód Variantní řešení: opětovném kliknutím na volbu text v rozbalené nabídce nebo výběrem jiného vkládaného objektu. Posun textu viz. kap Smazání textu viz. kap Editace textu viz kap Editovat lze pouze font, nejde editovat text. Obr. 14 Dialogové okno Vložit text Vložit objekt POLYČÁRU Funkce kreslí čáru dle stylu nastavení čáry viz. kap V Nastavení modulu Situace se vybere vrstva, do které se bude zapisovat (viz. Obr. 10). Výběr vrstvy se potvrdí kliknutím na Použít. V rozbalené nabídce Vložit objekt se zvolí polyčára. Čára se kreslí klikáním levým tlačítkem myši. Ukončení kreslení při posledním kliknutí se musí držet Shift nebo Ctrl (viz. Obr. 15) Esc před dokončením funkce zruší vložení polyčáry. Ikonka (zrušení všech pracovních módů) na panelu nástrojů zruší zvolený mód Variantní řešení: opětovném kliknutím na volbu polyčáru v rozbalené nabídce nebo výběrem jiného vkládaného objektu. Posun polyčáry viz. kap a kap Smazání polyčáry viz. kap. 1.4 Editace polyčáry viz kap

14 1.2.4 Vložit objekt OBLOUK Funkce kreslí oblouk dle stylu nastavení čáry viz. kap V Nastavení modulu Situace se vybere vrstva, do které se bude zapisovat (viz. Obr. 10). Výběr vrstvy se potvrdí kliknutím na Použít. V rozbalené nabídce Vložit objekt se zvolí oblouk. Oblouk se kreslí jako výsek elipsy. Kliknutí levým tlačítkem myši = vrchol opsaného obdélníka elipsy (viz. ). Elipsu nelze v této verzi programu kreslit jako natočenou, vždy budou její osy rovnoběžné s osou x, y. (viz. Obr. 15). Esc před dokončením funkce zruší vložení oblouku. Ikonka (zrušení všech pracovních módů) na panelu nástrojů zruší zvolený mód Variantní řešení: opětovném kliknutím na volbu oblouk v rozbalené nabídce nebo výběrem jiného vkládaného objektu. Posun oblouku viz. kap. viz. kap a kap Smazání oblouku viz. kap. 1.4 Editace oblouku viz kap Obr. 15 Vložení bodu, textu, polyčáry a oblouku 14

15 1.2.5 Vložit objekt POLYGON Funkce kreslí polygon dle stylu nastavení regionu viz. kap V Nastavení modulu Situace se vybere vrstva, do které se bude zapisovat (viz. Obr. 10). Výběr vrstvy se potvrdí kliknutím na Použít. V rozbalené nabídce Vložit objekt se zvolí polygon. Polygon se kreslí klikáním levým tlačítkem myši. Ukončení kreslení při posledním kliknutí se musí držet Shift nebo Ctrl, polygon se uzavře (viz. Obr. 16). Esc před dokončením funkce zruší vložení polygonu. Ikonka (zrušení všech pracovních módů) na panelu nástrojů zruší zvolený mód Variantní řešení: opětovném kliknutím na volbu polygon v rozbalené nabídce nebo výběrem jiného vkládaného objektu. Posun polygonu viz. kap a kap Smazání polygonu viz. kap. 1.4 Editace polygonu viz kap Vložit objekt OBDÉLNÍK Funkce kreslí obdélník dle stylu nastavení regionu viz. kap V Nastavení modulu Situace se vybere vrstva, do které se bude zapisovat (viz. Obr. 10). Výběr vrstvy se potvrdí kliknutím na Použít. V rozbalené nabídce Vložit objekt se zvolí obdélník. Kliknutí levým tlačítkem myši = vrchol obdélníka (viz. Obr. 16). Obdélník nelze v této verzi programu kreslit jako natočený, vždy budou jeho strany rovnoběžné s osou x, y. Esc před dokončením funkce zruší vložení obdélníku. Ikonka (zrušení všech pracovních módů) na panelu nástrojů zruší zvolený mód Variantní řešení: opětovném kliknutím na volbu polygon v rozbalené nabídce nebo výběrem jiného vkládaného objektu. Posun obdélníka viz. kap a kap Smazání obdélníka viz. kap. 1.4 Editace obdélníka viz kap Obdélník nelze v této verzi programu natáčet Vložit objekt ELIPSA Funkce kreslí elipsu dle stylu nastavení regionu viz. kap V Nastavení modulu Situace se vybere vrstva, do které se bude zapisovat (viz. Obr. 10). Výběr vrstvy se potvrdí kliknutím na Použít. V rozbalené nabídce Vložit objekt se zvolí elipsa. 15

16 Kliknutí levým tlačítkem myši = vrchol opsaného obdélníka elipsy (viz. Obr. 16). Elipsu nelze v této verzi programu kreslit jako natočenou, vždy budou její osy rovnoběžné s osou x, y. Esc před dokončením funkce zruší vložení elipsy Ikonka (zrušení všech pracovních módů) na panelu nástrojů zruší zvolený mód Variantní řešení: opětovném kliknutím na volbu polygon v rozbalené nabídce nebo výběrem jiného vkládaného objektu. Posun elipsy viz. kap a kap Smazání elipsy viz. kap. 1.4 Editace elipsy viz kap Elipsu nelze v této verzi programu natáčet Vložit objekt SPLINE Funkce kreslí čáru dle stylu nastavení čáry viz. kap V Nastavení modulu Situace se vybere vrstva, do které se bude zapisovat (viz. Obr. 10). Výběr vrstvy se potvrdí kliknutím na Použít. V rozbalené nabídce Vložit objekt se zvolí spline. Čára se kreslí klikáním levým tlačítkem myši. Ukončení kreslení při posledním kliknutí se musí držet Shift nebo Ctrl (viz. Obr. 16). Esc před dokončením funkce zruší vložení spline. Ikonka (zrušení všech pracovních módů) na panelu nástrojů zruší zvolený mód Variantní řešení: opětovném kliknutím na volbu polyčáru v rozbalené nabídce nebo výběrem jiného vkládaného objektu. Posun spline viz. kap a kap Smazání spline viz. kap. 1.4 Editace spline viz kap Obr. 16 Vložení polygonu, elipsy, obdélníka a spline 16

17 1.3 Posun objektu / vrcholu (Shift) Položka menu Moduly Situace Posun objektu / vrcholu (Shift) posouvá zvolený objekt jako celek nebo pouze jeho vrcholy. V nastavení vrstvy musí být aktivní zobrazení bodů hranice objektu objekt ( Obr. 17) a aktivní úchyt na Pokud bude zvolen mód úchyt na kanalizační síť nebo na povodí (Nástroje Volba úchytu na, viz kap v Uživatelské příručce) posouvané vrcholy budou uchyceny dle navoleného módu úchytu. Obr. 17 Nastavení aktuální vrstvy Posun BODU Funkce posouvá vložený bod. Vrstva musí být aktivní a musí být zobrazeny vrcholy a zapnutý úchyt (viz. Obr. 17) Bod se posouvá za zvýrazněnou kostičku (viz. Obr. 18) Esc před dokončením posunu zruší posun. Obr. 18 Posun bodu 17

18 1.3.2 Posun TEXTU Funkce posouvá vložený text. Vrstva musí být aktivní a musí být zobrazeny vrcholy a zapnutý úchyt (viz. Obr. 17) Text se posouvá za zvýrazněnou kostičku (viz. Obr. 19) Esc před dokončením posunu zruší posun. Obr. 19 Posun textu Posun celého objektu Funkce posouvá celý vložený objekt. Vrstva musí být aktivní a musí být zobrazeny vrcholy a zapnutý úchyt (viz. Obr. 17) Objekt se posouvá za zvýrazněnou kostičku jako celek (viz. Obr. 20) Esc před dokončením posunu zruší posun. Obr. 20 Posun celého objektu 18

19 1.3.4 Posun vrcholu objektu Funkce posouvá vrchol vloženého objekt. Vrstva musí být aktivní a musí být zobrazeny vrcholy a zapnutý úchyt (viz. Obr. 17) Vrchol objektu se posouvá při držení klávesy Shift za zvýrazněnou kostičku (viz.obr. 21) Esc před dokončením posunu zruší posun. Obr. 21 Posun vrcholu objektu 19

20 1.4 Smazat objekt / vrchol (Shift) Položka menu Moduly Situace Smazat objekt / vrchol (Shift) maže zvolený objekt jako celek nebo pouze jeho vrcholy. V nastavení vrstvy musí být aktivní zobrazení bodů hranice objektu objekt (Obr. 22) a aktivní úchyt na Obr. 22 Nastavení aktuální vrstvy Smazání celého objektu Funkce maže celý vložený objekt. Vrstva musí být aktivní a musí být zobrazeny vrcholy a zapnutý úchyt (viz. Obr. 22) Objekt se smaže jako celek, jestliže je zvýrazněn (viz. Obr. 23). Obr. 23 Smazání objektu jako celek 20

21 1.4.2 Smazání vrcholu objektu Funkce maže vrchol vloženého objekt. Vrstva musí být aktivní a musí být zobrazeny vrcholy a zapnutý úchyt (viz. Obr. 22) Vybraný vrchol objektu se smaže při držení klávesy Shift (viz. Obr. 24) Obr. 24 Smazání vrcholu objektu 21

22 1.5 Editovat objekt Položka menu Moduly Situace Editovat objekt otevírá dialogová okna pro změnu stylu vloženého objektu. V nastavení vrstvy musí být aktivní zobrazení bodů hranice objektu objekt (Obr. 25) a aktivní úchyt na Obr. 25 Nastavení aktuální vrstvy Editovat BOD Funkce umožňuje změnu velikosti a stylu daného bodu. Vrstva musí být aktivní a musí být zobrazeny vrcholy a zapnutý úchyt (viz. Obr. 25) Kliknutím na zvýrazněnou kostičku ve vloženém bodu se otevře dialogové okno Nastavení stylu bodu (viz. Obr. 26), kde se může zvolit jiná velikost nebo i styl vloženého aktuálního bodu. Obr. 26 Nastavení stylu bodu 22

23 1.5.2 Editovat TEXT Funkce umožňuje změnu fontu daného textu. Nelze editovat vložený text. Vrstva musí být aktivní a musí být zobrazeny vrcholy a zapnutý úchyt (viz. Obr. 25) Kliknutím na zvýrazněnou kostičku u vloženého textu se otevře dialogové okno Písmo (viz. Obr. 9), kde se může zvolit jiná velikost nebo i styl vloženého textu Editovat POLYČÁRU, OBLOUK, SPLINE Funkce umožňuje změnu stylu vybrané čáry. Vrstva musí být aktivní a musí být zobrazeny vrcholy a zapnutý úchyt (viz. Obr. 25) Kliknutím na čáru se otevře dialogové okno Nastavení stylu čáry (viz. Obr. 27), kde se může zvolit jiný styl zvolené čáry. Obr. 27 Nastavení stylu čáry 23

24 1.5.4 Editovat POLYGON, OBDÉLNÍK, ELIPSU Funkce umožňuje změnu stylu vybraného objektu. Vrstva musí být aktivní a musí být zobrazeny vrcholy a zapnutý úchyt (viz. Obr. 25) Kliknutím na obrys objektu se otevře dialogové okno Nastavení stylu regionu (viz. Obr. 28), kde se může zvolit pro daný objekt jiný styl obrysové čáry a jiná výplň. Obr. 28 Nastavení stylu regionu 24

25 1.6 Import vrstev Do modulu Situace lze importovat vektorové soubory (*.dgn, *.dxf, *.tab, *.mif, *.shp), které byly vytvořené v jiných programech. Vybere se importovaný soubor (Projekty Import) a otevře se dialogové okno Převod grafických dat (viz. Obr. 29) Vybere se vrstva, která bude převedena do Situace kliknutím na Převést na vrstvu modulu Situace, okno se musí Zavřít, aby se data načetla. Objekty v naimportované vrstvě se dají libovolně posouvat, mazat nebo editovat (viz. kap. 1.3, kap. 1.4 a kap. 1.5) Obr. 29 Převod grafických dat Obr. 30 Naimportovaná vrstva do modulu Situace 25

26 2 SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. 1 Rozbalená nabídka Situace... 4 Obr. 2 Nastavení modulu Situace Styly... 5 Obr. 3 Dialogové okno Nastavení stylu bodu... 6 Obr. 4 Editor stylu značek... 6 Obr. 5 Dialogové okno Nastavení stylu čáry... 7 Obr. 6 Editor čar... 7 Obr. 7 Dialogové okno Barva... 7 Obr. 8 Dialogové okno Nastavení stylu regionu... 8 Obr. 9 Dialogové okno Písmo... 9 Obr. 10 Nastavení modulu Situace - Vrstvy...10 Obr. 11 Dialogové okno Nová vrstva...10 Obr. 12 Varováni Odstranit vrstvu...11 Obr. 13 Rozbalená nabídka Vložit objekt...12 Obr. 14 Dialogové okno Vložit text...13 Obr. 15 Vložení bodu, textu, polyčáry a oblouku...14 Obr. 16 Vložení polygonu, elipsy, obdélníka a spline...16 Obr. 17 Nastavení aktuální vrstvy...17 Obr. 18 Posun bodu...17 Obr. 19 Posun textu...18 Obr. 20 Posun celého objektu...18 Obr. 21 Posun vrcholu objektu...19 Obr. 22 Nastavení aktuální vrstvy...20 Obr. 23 Smazání objektu jako celek...20 Obr. 24 Smazání vrcholu objektu...21 Obr. 25 Nastavení aktuální vrstvy...22 Obr. 26 Nastavení stylu bodu...22 Obr. 27 Nastavení stylu čáry...23 Obr. 28 Nastavení stylu regionu...24 Obr. 29 Převod grafických dat...25 Obr. 30 Naimportovaná vrstva do modulu Situace

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul PODKLADOVÉ MAPY

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul PODKLADOVÉ MAPY Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul TERÉN

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul TERÉN Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul EDITOR STYLU

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul EDITOR STYLU Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

Hydroprojekt CZ, a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Referenční příručka

Hydroprojekt CZ, a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Referenční příručka Hydroprojekt CZ, a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k

Více

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul BOBO

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul BOBO Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Uživatelská příručka

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Uživatelská příručka Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Projekt. Sestavení projektu

Projekt. Sestavení projektu Projekt V záložce Nástroje / Projekt MISYS jsou přehledně uspořádány funkce, které slouží k sestavení a editaci projektu. Lze také zapnout nástrojovou lištu Projekt (pravé tlačítko myši v šedé oblasti

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012

Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012 Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012 Cílem cvičení je osvojit si základní postupy tvorby výkresu dle platných norem na modelu obrobeného odlitku, který

Více

MARUSHKA. Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka. Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně.

MARUSHKA. Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka. Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně. MARUSHKA Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně. Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka MARUSHKA Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka Strana

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem

Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem mapová aplikace Odpadové hospodářství Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači

Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači Posadíte se na určené místo v počítačové učebně, kde již předtím správce zkoušky spustil určený internetový prohlížeč s IP adresou zkouškového serveru.

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Manuál k editační části aplikace Stavby v CHKO autor: Ladislav Matouš datum: 14.3.2014 verze dokumentu: 0.7 1 1 Obsah 1.1 Prohlížení

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Digitální kartografie 4

Digitální kartografie 4 Digitální kartografie 4 tvorba vektorových dat Vytváření liniových dat 1. Příprava Otevření aplikace ArcCatalog v menu Start Programy ArcGIS ArcCatalog, nebo přímo z ArcMapu kliknutím na ikonu v nástrojové

Více

Kresba pomocí nadstavby

Kresba pomocí nadstavby Kresba pomocí nadstavby Stavy Požadované změny stavu řeší nadstavba pomocí monitoru, který běží na pozadí všech operací. Nově vkládané objekty dostávají automaticky atribut STAV = nový. Při jakákoliv další

Více

Výběr výrobku pro branding...2. Otevření nástroje brandingu 3. Výběr barevné varianty loga...4. Otevření editoru brandingu..6

Výběr výrobku pro branding...2. Otevření nástroje brandingu 3. Výběr barevné varianty loga...4. Otevření editoru brandingu..6 Obsah Výběr výrobku pro branding....2 Otevření nástroje brandingu 3 Výběr barevné varianty loga....4 Otevření editoru brandingu..6 Popis ovládacích prvků editoru brandingu....6 Ovládací prvky a klávesy

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

verze Grafický editor PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ 1 Obsah

verze Grafický editor PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Nový... 3 3.1.2 Menu Soubor / Otevřít... 3 3.1.3 Menu Soubor / Otevřít podle

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků SCIA.ESA PT Galerie obrázků 2 VÍTEJTE 5 SPRÁVCE GALERIE OBRÁZKŮ 6 Otevření Galerie obrázků...6 Vložení obrázku z okna do galerie...7 Průvodce tvorbou obrázků...7 Řezy rovinami čárového rastru (generované

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

DUM 03 téma: Tvary - objekty

DUM 03 téma: Tvary - objekty DUM 03 téma: Tvary - objekty ze sady: 1 tematický okruh sady: Vektorová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

Opravit AEC soubor. Testují se tyto volby:

Opravit AEC soubor. Testují se tyto volby: Novinky v DataCADu 19 DataCAD 19 obsahuje sadu nových vlastností a vylepšení vytvořených tak, aby zvýšily vaši produktivitu. Výkresový formát je stále kompatibilní s verzemi DataCAD 18, 17, 16 a 15. Nicméně

Více

Základní vzhled hlavního okna vystihuje obrázek 1.1. Popis jeho hlavních částí označených

Základní vzhled hlavního okna vystihuje obrázek 1.1. Popis jeho hlavních částí označených KAPITOLA 1. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 1 Uživatelská příručka 1.1 Instalace Program nevyžaduje speciální instalaci na Váš počítač. Na počítači ovšem musí být nainstalována podpora pro spouštění aplikací Java

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

GIS. Cvičení 3. Sběr vektorových dat v ArcGIS

GIS. Cvičení 3. Sběr vektorových dat v ArcGIS GIS Cvičení 3. Sběr vektorových dat v ArcGIS Vektorové modely v ArcGIS Jedním způsobem reprezentace geografických jevů je použití bodů, linií a polygonů. Tento způsob reprezentace se nazývá vektorový datový

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro možnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006 MALOVÁNÍ aplikace,

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP (Tato aplikace byla vyhotovena za finanční podpory ze státních prostředků poskytnutých

Více

aneb Malířem snadno a rychle

aneb Malířem snadno a rychle MALUJEME V MALOVÁNÍ aneb Malířem snadno a rychle Počítačová grafika nás dnes obklopuje na každém kroku veškeré tiskoviny, noviny, časopisy, knihy, letáky, billboardy apod. už se dnes bez retušování a úprav

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Územní plán Ústí nad Labem

Územní plán Ústí nad Labem mapová aplikace Územní plán Ústí nad Labem Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Územní plán Ústí nad Labem Logo, název Panel nástrojů Vrstvy Odkazy Výběr podkladové mapy Rychlá navigace Hledání Obsah

Více

Bible Quote 6.5 Okno programu

Bible Quote 6.5 Okno programu Bible Quote 6.5 Program Bible Quote patří mezi mnohé volně šiřitelé biblické programy, ale má jistá specifika. Ve verzi 6,5 se jedná o beta verzi, která je již zřejmě konečná. (Bohužel díky velmi nesnadnému

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Popis funkcí tlačítek jednotlivých modulů programu OGAMA

Popis funkcí tlačítek jednotlivých modulů programu OGAMA Nevázaná příloha bakalářské práce VYUŽITÍ OPEN-SOURCE NÁSTROJŮ PRO PŘÍPRAVU, PRŮBĚH A VYHODNOCENÍ EYE-TRACKING EXPERIMENTŮ Popis funkcí tlačítek jednotlivých modulů programu OGAMA Michal KUČERA, 2014 Replay

Více

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 15 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tonto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 04/2008 (SPIRIT 15 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r. o.

Více

GIS Mikroregionu Telčsko

GIS Mikroregionu Telčsko GIS Mikroregionu Telčsko Spuštění aplikace v internetu http.//www.bnhelp.cz Tato adresa je pouze dočasná nově se bude do mapy přistupovat ze stránek www.telcsko.cz nebo www.telc-etc.cz. Skrze odkaz Přihlášení

Více

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Šumperk : Mapa města

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Šumperk : Mapa města Ovládání mapového prohlížeče a aplikace Šumperk : Mapa města Úvod Aplikace má pouze informativní charakter a data z ní zobrazená nejsou právně závazná. Aplikace je zpracována tak, aby zobrazovala jednu

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Rychlá navigace Prolínání vrstev

Rychlá navigace Prolínání vrstev mapová aplikace Historické mapy Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Historické mapy Logo, název Panel nástrojů Vrstvy Odkazy Výběr podkladové mapy Rychlá navigace Prolínání vrstev Obsah mapové aplikace:

Více

Nápověda. Hlavní strana Menu aplikace. Informace o hřbitově Menu na stránce Hřbitov

Nápověda. Hlavní strana Menu aplikace. Informace o hřbitově Menu na stránce Hřbitov Nápověda Hlavní strana Menu aplikace Informace o hřbitově Menu na stránce Hřbitov Vyhledávání hrobů Vyhledávání dle zemřelého na náhrobku Vyhledávání dle hrobu Zrušené hrobové místo Nové hrobové místo

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

WAK INTRA. Ovládání systému. internetový informační systém. účinný nástroj pro vedení firemních agend.

WAK INTRA. Ovládání systému. internetový informační systém. účinný nástroj pro vedení firemních agend. WAK INTRA účinný nástroj pro vedení firemních agend internetový informační systém Ovládání systému Jak na to? Tato prezentace poskytuje základní návod jak pracovat v systému WAK INTRA. Jednotlivé kroky

Více

Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů

Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů Manuál na tvorbu kartografického výstupu 1. Aplikace po startu 2. Přiblížení na zájmovou oblast www.omapy.cz 3. Přepnutí mód aplikace na editaci www.omapy.cz

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Spuštění. Panel Menu. Menu Soubor. Menu - Upravit. Menu obsahuje následující položky: Soubor, Upravit, Speciální řezání, Nastavení, Nápověda

Spuštění. Panel Menu. Menu Soubor. Menu - Upravit. Menu obsahuje následující položky: Soubor, Upravit, Speciální řezání, Nastavení, Nápověda Spuštění Panel Menu Menu obsahuje následující položky: Soubor, Upravit, Speciální řezání, Nastavení, Nápověda Menu Soubor Otevřete nabídku menu, která obsahuje následující položky: Otevřít funkce slouží

Více

Variace. Zoner Callisto

Variace. Zoner Callisto Variace 1 Zoner Callisto Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Zoner Callisto Osnova výuky: do jaké

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se tvořit odkazy ke strojním součástem, plochám, dílům, sestavám, a práci

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice ObčanServer Nápověda SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice Příklady mapových kompozic Katastrální mapa Územní plán Funkční plochy Letecký snímek Pasport hřbitova Císařské otisky

Více

Co je nového v DataCADu 20?

Co je nového v DataCADu 20? Novinky v DataCAD 20 Co je nového v DataCADu 20? DataCAD 20 obsahuje soubor nových vlastností a vylepšení zpracovaných tak, aby se zvýšila vaše produktivita. Formát výkresu DataCADu 20 je kompatibilní

Více

MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY)

MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY) MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY) 0 1. PRACOVNÍ PLOCHA Uspořádání a vzhled pracovní plochy, se kterým se uživatel během práce může setkat, zobrazuje obr. 1. Obr. 1: Uspořádání pracovní plochy

Více

Zoner Callisto. text. tabulky

Zoner Callisto. text. tabulky Středa 30. listopadu Zoner Callisto vektorový kreslící program, grafická informace je ukládána ve formě matematického zápisu Panel základních nástrojů text tabulky vkládání obrázků výběr a editace objektů

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Obsah. 1. Obecná vylepšení Úpravy Prvky Zatížení Výpočet Posudky a výsledky Dokument...

Obsah. 1. Obecná vylepšení Úpravy Prvky Zatížení Výpočet Posudky a výsledky Dokument... Novinky 2/2016 Obsah 1. Obecná vylepšení...3 2. Úpravy...7 3. Prvky...9 4. Zatížení... 11 5. Výpočet...4 6. Posudky a výsledky...5 7. Dokument...8 2 1. Obecná vylepšení Nové možnosti otáčení modelu, zobrazení

Více

Tisk map z LPIS - rozšířené

Tisk map z LPIS - rozšířené Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Tisk map z LPIS - rozšířené Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Vkládání dalších objektů

Vkládání dalších objektů Vkládání dalších objektů Do textu v aplikaci Word, můžeme vkládat další objekty. Jedním z takových objektů je tabulka, o které jsme si už něco ukázali. Dalšími jsou obrázky, kliparty, grafy a kreslené

Více

Ignijet_2007 Externí monitor

Ignijet_2007 Externí monitor Ignijet_2007 Externí monitor ver 2010-06-17 Úvod Externí monitor dokáže monitorovat vybrané parametry zapalování a zobrazovat je dle modifikovatelného nastavení a to jak hodnoty parametrů, tak jednoduché

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Možnosti tisku v MarushkaDesignu

Možnosti tisku v MarushkaDesignu 0 Možnosti tisku v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tomto příkladu si ukážeme

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight Obsah: První

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno

Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno 1 Vydání: Scia Engineer 2010.0 Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tento dokument ani žádná

Více

DUM 18 téma: Cesty a jejich užití v prostředí Gimp

DUM 18 téma: Cesty a jejich užití v prostředí Gimp DUM 18 téma: Cesty a jejich užití v prostředí Gimp ze sady: 2 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu:

Více

Nápovědu k ostatním modulům naleznete v "Přehledu nápověd pro Apollo". (IS Apollo Nápověda Nápověda).

Nápovědu k ostatním modulům naleznete v Přehledu nápověd pro Apollo. (IS Apollo Nápověda Nápověda). Moje Ph.D. studium Modul je určen pro studenty doktorských studijních programů na VUT. Modul umožňuje vytvářet, editovat a tisknout elektronické individuální plány doktorandů. Nápovědu k ostatním modulům

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Pořizování 3D elementů v Marushka Designu

Pořizování 3D elementů v Marushka Designu 0 Pořizování 3D elementů v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKA DESIGNU...6-1 - 1 Cíl příkladu V tomto příkladu

Více

Základní popis a ovládání aplikace

Základní popis a ovládání aplikace Příručka uživatele systému Museion Základní popis a ovládání aplikace Autorská práva Copyright 2012-2015 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

MISYS import dat MISYS. Import dat. www.gepro.cz. II/2012 Gepro, spol. s r.o. Ing. Stanislav Tomeš

MISYS import dat MISYS. Import dat. www.gepro.cz. II/2012 Gepro, spol. s r.o. Ing. Stanislav Tomeš MISYS Import dat Obsah Základní informace Import SHP typ TEXT Import SHP typ BOD Import SHP typ LINIE Import SHP typ PLOCHA Import DGN Import DXF Základní informace Import dat provádí konverzi datových

Více

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny Studijní skupiny 1. Spuštění modulu Studijní skupiny 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Studijní skupiny 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Správa studijních skupin 2.3.1. Seznam

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

Zásadní dovednosti Indesign. Stručné otázky a odpovědi

Zásadní dovednosti Indesign. Stručné otázky a odpovědi Zásadní dovednosti Indesign Import a úprava textu Stručné otázky a odpovědi Otázky 1,2 12 Co se stane, když v ID otevřete dokument, který obsahuje písmo, které v systému nemáte? Jak lze situaci řešit?

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ..07/..00/4.009 VY INOVACE_8-6 Střední průmyslová škola stavební, Resslova, České Budějovice Dalibor

Více