3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda"

Transkript

1 1. Lze vždy z tzv. instanční třídy vytvořit objekt? 2. Co je nejčastější příčinou vzniku chyb? A. Specifikace B. Testování C. Návrh D. Analýza E. Kódování 3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? 4. Jak se nazývá vztah mezi objekty? A. Spojení B. Relace 5. Odkrývá kompozice implementaci? 6. Je kompozice relace? 7. Co objekt nemá? A. Stav B. Relaci C. Identitu D. Spojeni

2 8. Jak se nazývá vazba mezi třídami? A. Relace B. Spojení 9. Co musí zajistit především skrývání implemetace? a. Že, skrýváním implementace je to, že všechny metody a atributy jsou privátní. b. Že, spolupracující objekty nesmí zjistit, jak to daný objekt dělá, že umí to co dělá. 10. Jak lze snížit vzájemnou provázanost mezi dvěmi třídami? a. Pomocí další třídy, která svými jednosměrnými vazbami odstraní vzájemnou provázanost. b. Použije se dědičnost. 11. Co přinese dodržování soudružnosti? A. Nepřinese nic, jen zbytečné prodlouží vývoj programu B. Usnadní úpravy programu v budoucnu C. Snížení nachylnosti programu k chybám 12. Co dědičnost neumožňuje? A. Skrývat implementaci B. Sdílet adtributy C. Sdílet metody 13. Může testování prokázat, že chyby v programu neexistují? 14. Co je to zapouzdření? A. Seskupení souvisejicích proměných a metod do jedné jednotky. B. Seskupení pouze proměnných do jedné jendotky. C. Seskupení pouze metod do jedné jednotky.

3 15. K čemu se používá anonymní třída? A. Pouze k jednorázovému použití B. Lze ji použít k vytvoření libovolnému počtu objektů 16. Jak se doporučuje provést změnu rozhraní? A. Pomocí skládání B. Pomocí dědičnosti C. Nelze žádným způsobem 17. Co patří do výstupu procesu vývoje programování (softwaru)? A. Dokumentace ke zdrojovým kódům B. Textové dokumenty s požadavky, s popisy případů užití, s testovacími předpisy,... C. Skripty na řízení překladů, sestavení nebo testů D. Uživatelské příručky E. Vykonavatelné kódy F. Analytické a návrhové modely 18. Co je to odpoutání kódu? A. Odpoutaním kódu se myslí, že třídy nemají žádné vazby na jiné třídy. B. Odpoutáním se rozumí odstranění přímých vazeb. 19. Kdy použít dědičnost? A. Lze použí vždy B. Když je potomek speciální případem předka C. Když chceme zdědit část společnou několika třídám 20. Čím se testují třídy v Java? A. Frameworkem JUnit B. Metodou main() C. Aplikací

4 21. Čím je realizována identita objektů? Uveďte všechny správné možnosti podle různých programovacích jazyků. A. Referencí B. Ukazatelem C. Adresou 22. Na co jsou potřeba požadavky na software? A. K tvorbě návrhu softwaru B. Ke kódování C. K psaní testu D. K psaní uživatelských příruček 23. Je možné použít sdílenou agregaci mezi objekty? 24. Co je to soudržnost? A. Jedna entita (balíček,třída, metoda) plní více konkrétních úkolů. B. Jedna entita (balíček,třída, metoda) plní jeden konkrétní úkol. 25. Je výhodné psát kód tak, aby byl co nejrychlejší? 26. Je výhodné psát kód tak, aby byl co nejkratší?

5 27. Co je to signatura a co jsou její součásti? A. Je to název metody a její návratový typ B. Je to seznam implementovaných rozhraní C. Jsou to typy jednotlivých parametrů metod D. Je to název a typ proměnné. E. Jsou to signatury všech členů F. Je to název předka G. Signatura je souhrn informací, které zpracovává překladač. 28. Co je to dobře zapouzdřený kód? a. Všechny atributy a metody jsou deklarovány jako privátní. b. Dobře zapouzdřený kód, nezpůsobí při jeho změně, změny ostatního kódu. 29. Co se myslí skrýváním implementace? A. Omezení externí viditelnosti konstant B. Omezení externí viditelnosti metod. C. Omezení externí viditelnosti interních informací, že objekt dělá to co dělá. D. Omezení externí viditelnosti proměnných. 30. Jaké vlastnosti má instanční třída? A. Je to třída, z které lze vytvořit instanci B. Je to třída, která implementuje všechny abstraktní metody předků C. Je to též třída, která nemá žádného předka, kromě třídy Object, žádného potomka a není abstraktní třídou. D. Je to třída, která má konkrétní úkol 31. Je možné úplně ověřit program pomocí testů?

6 32. Kolik tříd má plnit jeden úkol? a. Více jak jedna třída b. Vždy pouze jedna třída c. Může být použita jedna třída a nebo i více tříd, které ale plní jen dílčí úkoly podsystémů 33. Co je to polymorfismus? a. Polymorfismus umožňuje metodám měnit chování podle typu jejich třídy b. Polymorfismus umožňuje metodám jedné třídy měnit chování 34. Co objekt zachovává po celou dobu svého života? A. Konstanty B. Proměnné C. Stav D. Metody 35. Je Java čistě objektově orientovaný jazyk? 36. Může staticky vnořená třída přistupovat ke členům své vnější třídy? 37. Které paradigma nejlépe odpovídá situacím v reálném světě? A. Srukturované paradigma B. Sekvenční paradigma C. Objektové paradigma

7 38. Co je nejzákladnější rys objektově orientovaného přístupu? A. Objekty komunikují pomocí zpráv. B. Objekty komunikují pomocí metod. C. Objekty komunikují pomocí operací. 39. K čemu je serializace objektů? A. K převodu stavu objektu do proudu bytů. B. K seriovému přenosu na vnější zařízení. 40. Kdy jsou náklady nejvyšší podle doby, kdy byly objeveny? A. V kódování B. V testování C. Při uvedení do provozu D. V analýze E. V návrhu 41. Může vnitřní třída přistupovat k členům své vnější třídy? 42. Je možné kontrakt vždy ověřit překladačem? 43. Co je to překrývání? A. Potlačení metod a atributů pouze přímého rodiče se stejnou signaturou B. Potlačení privátních atributů předka se stejnou signaturou C. Potlačení metod předka s rozdílnou signaturou D. Potlačení neprivátních metod a atributů předků se stejnou signaturou E. Potlačení pouze metod předka se stejnou signaturou

8 44. Lze měnit již veřejně publikované rozhraní aniž by to mělo vliv na třídy, které toto rozhraní implementují? 45. Jaké vlastnosti má abstraktní třída? A. Je to třída, která má modifikátor abstract B. Je to třída, od které nelze vytvořit instanci C. Je to třída, která má alespoň jednu abstraktní metodu 46. Čím lze snížit duplicitu? A. Pomocí metod s parametry B. Pomocí parametru třídy (genericity) C. Pomocí dědičnosti 47. Lze signaturu ověřit překladačem? 48. Je duplicita v kódu nebezpečná? 49. Když se řekne, že se nemá programovat proti instančním třídám, co se tím myslí? A. Myslí se tím, že proměnné jsou datového typu, který nemá implementované metody. B. Myslí se tím, že proměnné jsou primitivních typů C. Myslí se tím, že proměnné jsou typu jakékoliv třídy. 50. Je anonymita klienta dobrou technikou na skrytí imlementace?

9 51. Kdy se dědičnost nepoužije? A. Když lze zobecnit potomky B. Pouze ke zdědění nějaké implementace 52. Co je to testování? A. Zkoušení náhodnými vstupními daty s cílem nalézt co nevíce chyb. B. Testováním se rozumí dokumentované uvedení programu do činnosti s cílem nalézt co možná nejvíce chyb. 53. Co se rozumí implementací? A. Tvorba zdrojových kódů v programovacím jazyce. B. Tvorba požadavků. C. Tvorba návrhu. D. Tvorba testů. 54. Co není cílem návrhu softwaru? A. Návrhy tříd B. Požadavky C. Architektonická rozhodnutí 55. Co je implementací relací mezi třídami? A. Spojení B. Dědičnost 56. Čím se projevuje provázanost? A. Obousměrnými vzájemnými relacemi B. Značným počtem relací 57. Je sdílená asociace relace?

10 58. Jaké vlastnosti má abstraktní metoda? A. Je to metoda, které chybí tělo B. Tělo metody se musí implementovat pouze v jednom potomku C. Je to metoda, která má před jménem metody modifikátor abstract D. Tělo metody se musí implementovat v předcích E. Je to metoda, která nemá jméno F. Tělo metody se musí implementovat v potomcích 59. Co je to asociace? A. Relace mezi třídami B. Spojení mezí třídami 60. Vyberte jenom výhody programování proti rozhraní. Co to umožňuje? A. Umožňuje změny instanční třídy bez ohrožení tříd, které takovou třídu používají B. Umožňuje bezproblémovou záměnu instančních tříd se stejným rozhraním. C. Umožňuje doplnění instanční třídy bez ohrožení tříd, které takovou třídu používají D. Umožňuje skrývání implementace 61. Co patří mezi nefunkční požadavky? A. Pro jaký operační systém bude se vyvíjet. B. Maximální přípustná doba odezvy C. Jaký typ databáze se bude využívat D. Stanovení počtu transakcí za jednotku času 62. Co dědí potomek ze svých předků? a. Atributy b. Rozhraní c. Metody d. Spojení

11 63. Co je to zobecnění? A. Myšlenkový postup od konkrétního k obecnějšímu B. Myšlenkový postup od obecnějšího ke konkrétnějšímu 64. Co lze vše zahrnout pod pojem programování? A. Nastavení průběhu teploty v místnosti B. Nastavení klimatizace C. Nastavení času nahrávání videa D. Tvorba aplikací pro samočinné počítače 65. Co zcela určitě není cílem analýzy v projektech s vývojem softwaru? A. Testy B. Požadavky C. Zdrojový kód D. Popis technologie

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998

Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998 1 Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998 2 Obsah 1. Úvod...3 2. Základy objektově orientovaného programování v jazyku C++...4 2.1. Třídy...4 2.2. Dědičnost - inheritance...6 3. Nové

Více

Programovací jazyk C# Marek Běhálek

Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Obsah Úvod. ix 1..NET framework 1 Architektura.NET Framework.. 1 CLR Common Language Runtime 2 CTS.. 2 Typová bezpečnost.. 3 Management

Více

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 Jazyk G a GLCBuilder U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 JAZYK G A GLCBUILDER Uživatelská příručka pro tvorbu knihoven grafických prvků určených pro grafické programovací nástroje MICROPEL.

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků.

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. 2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. (A7B36SIN) Modelovací prostředky Úvod Modelovací jazyk je umělý jazyk, který

Více

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y 1(22) Konceptuální úroveň - vytvářím první model reality - ER-model jednoduchý grafický aparát, dá se jednoduše identifikovat - entita skládá se z vlastností, které chci zpracovávat - Chenovo pojetí -

Více

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3.1 Úvod Chaotický a překotný vývoj programů vedl ke stavu, označovaném jako KRIZE PROGRAMOVÁNÍ. Poučení z krize bylo v několika směrech. Jedním z nich byl směr,

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE 2007 Radek Podgorný ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky Operační

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obsah 1 Cíle dokumentu... 3

Více

Jak správně pochopit uživatelské požadavky

Jak správně pochopit uživatelské požadavky KAPITOLA 8 Jak správně pochopit uživatelské požadavky Systém pro evidenci chemikálií právě prodělával svůj první požadavkový workshop, na kterém se mělo zjistit, co od něj potřebují chemici. Mezi účastníky

Více

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0 Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR verze 1.0 Praha, listopad 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně. Jak na projekt

Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně. Jak na projekt Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně Příručka pro studenty předmětu Formální jazyky a překladače Jak na projekt (IFJ07) Zbyněk Křivka Projekt FRVŠ 673/2007/G1 Roman Lukáš Lukáš

Více

Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015

Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015 Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015 Zpráva o řešení za r. 2010 Koordinátor: Mgr. Adolf Knoll, ředitel pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy

Více

FIT, Brno University of Technology, Czech Rep., email: janousek@fit.vutbr.cz

FIT, Brno University of Technology, Czech Rep., email: janousek@fit.vutbr.cz Simulace a návrh vyvíjejících se systémů Vladimír Janoušek Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně Brno, 2008 Simulace a návrh vyvíjejících se systémů Vladimír Janoušek 1 FIT,

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení Česká správa sociálního zabezpečení Provozní řád Informačního a komunikačního rozhraní České správy sociálního zabezpečení pro komunikaci se systémy třetích stran Verze schválena k 27. 1. 2015 Příloha

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x Michael Kölling Mærsk Institute University of Southern Denmark přeložil Petr Škoda, 1. verze 1 Obsah 1 Předmluva... 4 1.1 O BlueJ... 4 1.2 Rozsah a cílová

Více

Počítačové sítě, v. 3.4

Počítačové sítě, v. 3.4 Počítačové sítě, v. 3.4 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 12: Vývoj výpočetního modelu J. Peterka, 2009 Slide č. 1 co je výpočetní model?

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza)

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) 3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) Při sledování projektů, standardů a doporučení uvedených v kapitole 2 a dále

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Programování PLC podle normy IEC 61 131-3. v prostředí Mosaic

Programování PLC podle normy IEC 61 131-3. v prostředí Mosaic Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 v prostředí Mosaic desáté vydání listopad 2007 změny vyhrazeny 1 TXV 003 21.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Srpen 2004 1 První verze Říjen 2004 2 Doplněn

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

Literatura. Zdroje informací. Petr Peringer peringer AT fit.vutbr.cz

Literatura. Zdroje informací. Petr Peringer peringer AT fit.vutbr.cz Úvod Jazyk Knihovny C++11 Úvod Úvod Jazyk Knihovny C++11 Literatura Seminář C++ Petr Peringer peringer AT fit.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií, Božetěchova 2, 61266

Více