Zpráva pracovní skupiny pro využití komplexu budov tzv. Staré radnice [bývalého okresního soudu a vězení] ve Vysokém Mýtě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva pracovní skupiny pro využití komplexu budov tzv. Staré radnice [bývalého okresního soudu a vězení] ve Vysokém Mýtě"

Transkript

1 Zpráva pracovní skupiny pro využití komplexu budov tzv. Staré radnice [bývalého okresního soudu a vězení] ve Vysokém Mýtě Město Vysoké Mýto Říjen 2005

2 Detail kresby Josefa Šembery Vysokě Mýto v 17. století Litomyšlská brána Choceňská brána Stará radnice Zvonice Chrám sv. Vavřince úvodem Jen velmi málo budov v každém městě má předpoklady být jeho srdcem i dominantou. Zatímco vizuální dominantou řady měst včetně Vysokého Mýta je gotická katedrála, ve Vysokém Mýtě už téměř 50 let, od roku 1958, kdy byla kvůli havarijnímu stavu uzavřena, zůstává nevyužita budova, která byla od svých středověkých počátků až do poloviny 19. století živým srdcem tohoto královského věnného města. Jde o budovu bývalé radnice, pozdějšího Okresního soudu na náměstí Přemysla Otakara II., čp. 96/I. Její pohnutá historie sahá až do let kolem roku 1433, do doby husitských válek, kdy tehdejší měšťané rozhodli o stavbě nové radnice na náměstí, protože ta původní nevyhovovala vzrůstajícím administrativním a společenským potřebám. Dům s kamenným přízemím, jež se přes četné požáry, které několikrát zničily celé město, zachovalo až do dnešních dní, je tak jedním z vůbec nejstarších domů ve Vysokém Mýtě. Díky zdařilé klasicistní přestavbě z 19. století je však i jedinečnou ukázkou monumentální veřejné architektury, ve které spojení pozdně gotické strohosti a novoklasické uměřenosti dalo vzniknout unikátnímu, z hlediska možné rekonstrukce zcela čistému architektonickému prostoru. V roce 1850 měšťané svou radnici opustili. Přesněji řečeno byli nuceni ji opustit kvůli reformě rakouské státní správy, kdy byli v rámci vzniku Vysokomýtského okresu povinni zajistit prostory pro okresní soud. Na vlastní náklady budovu staré radnice nejprve adaptovali pro potřeby justice a poté v 60. letech 19. století přestavěli do současné podoby. Současně vznikla v zadním traktu novostavba vězení, unikátně zachovaná v původní podobě až do současnosti. Okresní soud zasedal v budově bývalé radnice až do roku 1958, v 70. letech tu krátce sídlila Městská galerie a později Městská lidová knihovna, na začátku 80. let vznikl projekt na celkovou rekonstrukci celého komplexu pro potřeby městské knihovny. V roce 1993 však byly úvodní stavební práce z technických, organizačních, památkářských i finančních důvodů zastaveny a budova konzervována. V 90. letech se uvažovalo o přestavbě celého komplexu včetně vězení na hotel, v roce 2001 vznikla studie na zřízení administrativních prostor pro potřeby Městského úřadu, o něco později se objevily zprávy, že o komplex má zájem americký investor, který chce z budovy udělat hotel a kasino. Žádná z těchto úvah se z různých důvodů nerealizovala. Na počátku roku 2005, u vědomí neudržitelnosti stavu, kdy uprostřed města chátrá kulturní památka zcela prvořadého významu, vznikla z iniciativy kulturní komise, poradního orgánu Rady města, pracovní skupina, která diskutovala v průběhu roku o možnostech využití budovy staré radnice a bývalého vězení a která dospěla na svých jednáních k závěru, že další prodlévání nepoklá-

3 dá za možné. A to jak z fyzických důvodů, neboť budova pochopitelně dále chátrá, ale především z důvodů morálních. Chátrání kulturní památky v centru města, budovy, kde se po čtyři století psaly jeho dějiny, je neuctivé nejen vůči budově samé, ale především vůči městu jako živému organismu. Rekonstrukce komplexu budov staré radnice a bývalého vězení by mohla vytvořit z chátrajícího komplexu jedinečné kulturní a společenské centrum, které by se mohlo stát nejpřitažlivějším a nejnavštěvovanějším místem celého města. Členové pracovní skupiny se ale shodují v tom, že jen rekonstrukce tento ambiciózní úkol nevyřeší. Budově bude třeba vdechnout život, otevřít ji vysokomýtským občanům i turistům, nabídnout ji ke každodennímu společenskému ruchu i odpočinku, vytvořit z ní atraktivní místo, kde se lidé budou potkávat... Materiál zde předkládaný si neklade žádné nároky na definitivnost svých závěrů. Zejména pro architekty zpracovávající úvodní studii je pouze vodítkem, zaznamenávajícím původní představu zadavatele. Dále je určen především zastupitelům města Vysoké Mýto, kteří dlouhodobě poukazují na vážnost situace bývalého soudu a kteří budou v konečné instanci o realizaci projektu rozhodovat. Dále je určen členům kulturní a stavební komice a zájemcům z řad politiků, architektů, oslovených studentů architektury, manažerů, novinářů a iniciativních občanů, kteří by chtěli a mohli přispět do diskuse kolem samotné rekonstrukce a jejího financování. Klade si dva cíle: jednak v následné diskusi ukončit dlouhodobé tápání na téma využití objektu, bez jehož řešení není možné přistoupit k úvahám o architektonické podobě rekonstrukce, k práci na projektové dokumentaci a k žádostem o dotační tituly, jednak podnítit všechny zúčastněné ke spojení sil, jež by pomohlo tento projekt dovést k zdárnému cíli. Materiál dle výsledků jednání pracovní skupiny pro využití bývalého soudu a vězení zpracoval: PhDr. Pavel Chalupa, ředitel Městské galerie Vysoké Mýto Práce v komisi se dále zúčastnili (v abecedním pořadí): Aleš Felgr, vedoucí odboru vnitřních věcí Městského úřadu Vysoké Mýto Luděk Hejhal, člen kulturní komise Rady města Vysoké Mýto a vysokomýtský podnikatel Mgr. Jiří Junek, ředitel Regionálního muzea Vysoké Mýto Ing. Arch. Milan Košař, hlavní architekt města Vysoké Mýto Ing. Martin Krejza, místostarosta města Vysoké Mýto a zastupitel Pardubického kraje PaedDr. Josef Mlíka, ředitel M-Klubu, Vysoké Mýto Ing. Oldřich Pavelka, vedoucí odboru územního plánování MěÚ Vysoké Mýto Ing. Milan Zeman, manažer Mikroregionu Vysokomýtsko Při redakci materiálu bylo použito mj. následujících pramenů: H. Jireček: Královské věnné město Vysoké Mýto, 1884 Ing. Arch. Ziegler: Projekt rekonstrukce čp. 96 (přestavba pro Městskou knihovnu), R. Dvořák, F. Hyksa: Historická topografie města Vysokého Mýta PhDr. Luboš Lancinger, Ing PhDr. Jan Muk: Vysoké Mýto, čp. 96 bývalá radnice, stavebně-historický průzkum, Paolo Monti: Architektonická studie k přestavbě čp. 96 a čp. 165 (vězení) na hotel, kolem 1995 Ing. Arch. Milan Košař: Rekonstrukce objektu čp. 96, architektonická studie (nerealizováno), 2001 PhDr. Luboš Lancinger, doc. ing. arch.jiří Škabrada: Vysoké Mýto, čp. 165 bývalá věznice, stavebněhistorický průzkum, Doc. PhDr. Jan Klíma a kol.: Vysoké Mýto tradice a současnost, Reprodukce jsou zde publikovány jako interní materiál. Při jejich jakémkoli zveřejnění tiskem či internetem je třeba se obrátit na majitele autorských a reprodukčních práv k uveřejněným fotografiím, nákresům a uměleckým dílům. Informace o tom podá Městská galerie Vysoké Mýto, nám. Přemysla Otakara II. 24, Vysoké Mýto, ; ; Tamtéž jsou umístěny veškeré zde reprodukované či citované materiály ve svých úplných verzích, v originálech či fotokopiích. Po předchozí dohodě je možné je tu volně konzultovat.

4 Komplex budov Staré radnice (bývalého okresního soudu) a bývalého vězení Vysoké Mýto č.p. 96/I (AB) č.p. 165 (CDE) Situace v měřítku cca 1 : 1500 Stav roku 2005 A Budova tzv. Staré radnice, neboli bývalého Okresního soudu B Dvůr za budovou Staré radnice C Budova středního traktu D Budova bývalého vězení E Dvůr u vězeňské budovy Hlavní vchod z náměstí Přemysla Otakara II. Zadní vchod na dvůr ze Šemberovy ulice

5 Zpráva pracovní skupiny Co je cílem Pracovní skupina konstatovala, že komplex budov a parcel s čp. 96/I a 165/I (bývalá radnice a městský pozemek s původní šatlavou, respektive pozdější Okresní soud a přilehlé vězení) tvoří unikátní architektonický soubor a je třeba jej vnímat jako jeden urbanistický celek. Pro případ rekonstrukce je všestranně výhodnější provést náročnou investici soustředěním všech myslitelných zdrojů do rukou jednoho investora (kterým by z praktického i historického hlediska mělo být Město Vysoké Mýto) a představit celý projekt jako náročnou proměnu bývalého soudu a vězení (jako uzavřených institucí státní represe) v otevřené kulturní a společenské centrum. Atraktivnost této myšlenky, totiž proměnit soud a vězení (odkud lidé většinou utíkají) v cosi zcela opačného (kam rádi přicházejí z vlastní vůle), se může stát jakýmsi leitmotivem žádostí o dotační tituly a granty a může se stát ve svém výsledku hlavním důvodem atraktivity celého komplexu i pro návštěvníky a turisty. Dnešní tři zdánlivě oddělené stavby a dva související pozemky (A-E) by se měly stavebně i organizačně propojit a měly by být v přízemí zcela průchozí z náměstí Přemysla Otakara II. až do Šemberovy ulice. Co by mělo být uvnitř Dvě snadné odpovědi na úvod. V přízemí dobrá restaurace a dobré informační centrum. Neboli dva dlouhodobě neuralgické body Vysokého Mýta. Restaurace i informační centrum sice ve městě fungují, ale ani v rozsahu a kvalitě poskytovaných služeb, ani s pružností otvírací doby, jakou bychom očekávali v moderním městě. Moderní a rychlá restaurace: saláty, jednoduchá i tradiční menu, alespoň jedno bezmasé jídlo, to všechno v poledne pro většinu lidí pracujících na náměstí, včetně zaměstnanců Městského úřadu, ale i hostů a turistů znamená kvalitativní změnu k lepšímu. Flexibilita a variabilnost prostoru přízemí umožní vyhovět přání pohostit i uzavřenou společnost, nabídnout jednoduché, příjemné občerstvení v prostoru atria i náročnější gastronomii v prostoru středního traktu. V denních hodinách je v přední části budovy restaurační provoz doplněn o kavárnu. Lidé si v čelním velkém prostoru rádi dávají schůzky. Jsou tu i maminky s malými dětmi. Nekouří se tu totiž. Otevřeno je řekněme od 8 do 24 hodin, každý den. Obsluha je milá a rychlá. Informační centrum je otevřeno a funguje také tak, hned vedle, vpravo od hlavního vchodu. Přes den je vlastně integrální komunikační součástí kavárny. Paní, co si v informačním centru koupila pohledy, si je píše u kavárenského stolku a srká při tom šípkový čaj; podnikatel, který je tu na obědě, si zas v informačním centru u příjemného křesla s počítačem vyzvedává . Obyvatelé města i turisté tady, v informačním centru, najdou kromě informací i všestrannou pomoc, například při zajištění ubytování, předání vzkazu či nalezení nejvhodnějšího spojení. Není problém koupit si tu známku, kolek nebo suvenýr, k dispozici je malá regionální knihovnička, tištění průvodci a Vysokomýtský zpravodaj, možnost on-line zakoupení veškerých vstupenek, tištěný seznam relevantních denní regionální i celostátní tisk k zapůjčení a případně i k prodeji (toho využívají zejména hosté kavárny, když dlouho na někoho čekají). Počítačů je tu několik, stejně tak jako možností připojit svůj notebook k síti nebo si jen prostě nabít mobil. Ochotná paní vám ho tu pohlídá, zatímco si vedle dáte kávu...

6 Co by ještě mělo být uvnitř Zatím to vypadá jako obyčejná kavárna s restaurací a infocentrem, jen s trochu lepším servisem a v lepším prostředí... Zapomínáte, že sedíte v pozdně gotickém přízemí s dokonalou a příjemně hřejivou cihlovou dlažbou a že surfujete z objektu z 15. století... Ale co dál? říkáte si. Co to je, co vás sem přivádí každý den? Je to jen to, že se tu najíte rychle a levně, když to potřebujete, a pomalu a výborně, když máte čas a chuť? Že když něco potřebujete, že se vám dostane minimálně rady, ale pravděpodobně i základní pomoci? Nebo je to snad genius loci? Jak to, že vstupujete rádi do budovy, kam odjakživa lidi chodili neradi? Na úřad... K soudu... Do vězení! Ale ano, když se postavíte, můžete se pohybovat zcela volně, nic vám nebrání procházet se po celém přízemí. Každou chvíli tu na stěnách a i v prostoru nacházíte něco jiného. Obrazy s vysokomýtskou tematikou vystřídají příští měsíc africké masky; v sále v prvním poschodí se totiž bude konat výstava afrického umění. Podobně jako obrazy Vysokého Mýta ze sbírek Městské galerie, Regionálního muzea a od soukromých sběratelů, i ona přeroste až sem dolů, mezi stoly. Když přijdete až ke schodišti, světlo, které padá seshora, vás neodolatelně nutí stoupat vzhůru. Připadáte si pod tou skleněnou střechou jakou v Louvru. Na hlavním schodišti dnes visí Šemberův "Požár Vysokého Mýta", protože výstava 1000 let Vysokého Mýta stále ještě neskončila. Hlavní sál vás překvapí svou dokonalou jednoduchostí. V mírně nasvíceném prostoru se mezi obrazy pohybujete jako v ulicích města, protože vysoce sofistikovaný antigravitační závěsný systém umožnil kurátorovi umístit obrazy přímo do prostoru. Ulicemi z výtvarných děl dojdete až na "náměstí". Několik řad židlí svědčí o tom, že se tu bude večer konat přednáška o vysokomýtské architektuře 3. tisíciletí. Prvním bodem této zajímavé přednášky bude proslulá, průkopnická rekonstrukce budovy vysokomýtského Soudu z počátku 21. století... Zpátky do současnosti - do galerie a muzea Redaktor tohoto materiálu, vášnivý čtenář vědeckofantastické literatury, jinak též ředitel galerie, popustil výše uzdu své fantazii. Bylo to proto, aby na konkrétním případu ukázal, jak by mohl zcela otevřený, atraktivní prostor, kam chodí všichni (kavárna, informační centrum) prolnout v prvním poschodí do prostorů, kam v běžném pojetí galerijních a muzejních expozic přijdou jen nemnozí. A naopak: jak by mohla vysoká výtvarná a materiální kultura sestoupit z vyšších pater na zdi kavárny, na zdi restaurace... Zdá se to snadné? Ne tak úplně. Vybavíme-li si realizaci podobné myšlenky v aktuálních prostorách Městské galerie, ve Výstavní síni Jana Jušky, ve Zvonici či v Regionálním muzeu, zjistíme, že ani jeden z vysokomýtských výstavních prostorů nevyhovuje těmto snahám, ale dokonce neodpovídá ani jiným standardům na moderní výstavní prostor. Městská galerie ztratila v roce 1971, kvůli ruské okupaci, svoji vlastní budovu, objekt bývalého kasina (dnes součást Základní umělecké školy). Krátkodobě se uchýlila právě do bývalého soudu, dokonce tu proběhlo i několik výstav, ale budova už tehdy byla v havarijním stavu. Nápad rekonstruovat pro potřeby galerie v 80. letech budovu Zvonice byl jistě odvážný a velkorysý, ale pro každodenní galerijní provoz zcela nevhodný. Podobná je situace Výstavní síně Jana Jušky, kde je psychologická bariéra vstupu přes odosobněnou vrátnici Telecomu snad ještě výraznější. Městská galerie nemá ani své depozitáře. Ty, které používá, v žádném směru nevyhovují bezpečnostním ani ochranářským standardům, navíc i o ně v krátkém časovém období přijde, protože budova Českého Telecomu, ve které je galerie v pronájmu, bude prodána. Městská galerie nové prostory a depozitáře potřebuje. Regionální muzeum ovšem také. Dlouhodobě se potýká s nedostatkem depozitářů i vhodnějších výstavních prostor pro

7 časové výstavy. Muzeum provizorně jedno patro bývalého vězení již jako depozitáře využívá. Stálo i u snah otevřít budovy bývalého soudu a vězení v současném neutěšeném stavu návštěvám veřejnosti, aby na tento stav upozornilo. Zájem muzea o budovu vězení vyústil v neúspěšná jednání o možnosti majetkového vydělení této budovy z celého komplexu. V rámci tohoto projektu ovšem muzeum souhlasí s názorem, že stavební, majetkové a konec konců i provozní oddělení by snížilo atraktivitu celého projektu i jeho grantový potenciál a bylo by na překážku společně deklarovanému cíli, totiž vytvořit multifunkční komplex, který by soužil všem zainteresovaným partnerům na základě společného zájmu -provozovat pokud možno s úspěchem unikátní historicko-architektonický komplex soudu a vězení. Dům, ve kterém bude příjemné pobývat Muzeum ani galerie tedy nechtějí uzurpovat pro sebe jednotlivé součásti chystané rekonstrukce. Navrhují společný postup v těsné spolupráci se svými zřizovateli, tedy s městem Vysoké Mýto a s Pardubickým krajem. Výsledkem by neměla být ani galerie, ani muzeum, tím méně restaurace a kavárna, ale jedinečný komplex zařízený jedinečným způsobem (mj. exponáty galerie a muzea), dům, ve kterém bude příjemné pobývat a současně nabízet to nejlepší z vysokomýtské kultury svým návštěvníkům v přirozeném multifunkčním prostředí, jehož součástí bude mimo jiné i kavárna a restaurace, ale který bude sloužit širokým kulturním a společenským potřebám celého města na základě dlouhodobého dramaturgického plánu využití (výstavy, koncerty, kulturní představení různého typu, kolokvia, společenské akce, soukromé akce ap.) Celý komplex by měl podléhat společnému, nicméně jednotnému řízení, a to na základě zvolené právní a organizační formy, jejíž podobu je možno zvolit na základě zkušeností obdobně fungujících zařízení u nás i v zahraničí. Ponecháváme dále jako otázku do diskuse, jak velká část z celého komplexu by měla být věnována případným, třeba i velmi omezeným ubytovacím kapacitám. (Myšlenka přestavby vězení na luxusní hotel se ukázala z památkářského hlediska jako necitlivá a z ekonomického pohledu jako nerealizovatelná). Vzhledem k tomu, že Městský úřad nemá vlastní ubytování pro hosty, hostující umělce či příležitostné návštěvy (jak je běžné v městech srovnatelných), a samo Vysoké Mýto se potýká s nedostatkem či nekvalitou poskytovaných ubytovacích služeb, je možnost ubytování v téměř 16 hodin denně otevřeném komplexu otázkou pouze technickou: je-li pro něj při přestavbě dostatek místa. V tomto ohledu je zřejmé, že atraktivita noci strávené v bývalé šatlavě za soudním dvorkem by byla celému konceptu přínosem, a to ne snad pragmaticky komerčním, ale spíše odpovídajícím více duchu celého projektu jako "domu, ve kterém bude příjemné pobývat"... Dispozice pro diskusi ke zpracování projektové studie [jsou pouze a orientační architektům mají sloužit jen jako text o výchozích představách zadavatele a investora] Celé přízemí je otevřeno z náměstí až do Šemberovy ulice. Hlavním vchodem se vchází do velké kavárny, za ní je ještě jedna místnost použitelná v případě potřeby jako salonek. Vpravo od hlavních dveří je místnost Informačního centra. Kavárna plynule přechází v restauraci, která prolíná i do atria na současném dvorku, kde jsou i toalety pro celé přízemí (nevyhneme se asi stavu, že budou částečně sloužit i jako veřejné záchodky pro průchozí návštěvníky) a dále do místnosti ve středovém traktu. Hledání možného zázemí pro kavárnu a restauraci je plně v kompetenci architektů, je pro ně možné využít i sklepy, podkroví. Že zejména zadní restaurace využije pro své zařízení a marke-

8 ting bezprostřední blízkost vězení, je nasnadě. První poschodí středního traktu a vězení je možno řešit variantně skloubením možností ubytovacích kapacit, depozitářů či zázemí restaurace; v přízemí vězení pak může netradičně pojatá expozice vězeňství najít provozní souvislost s depozitáři muzea. Prvnímu poschodí vévodí výstavní a společenský sál, jehož úplným vybouráním jsme ovšem kdysi přišli o nezbytné zázemí (pro účinkující, techniku, instalační prvky). Majíli být tu nebo jinde, je otázkou pro architekty. Dvě malé místnosti slouží jako dílna a provozní kancelář galerie, výstav či jiných akcí pořádaných ve velkém sále. Průchodem vpravo se vychází na střechu atria, která je porostlá zelení, a tak se ani z leteckého pohledu nepozná, že zahrada je vlastně v prvním poschodí. Zahrada ovšemže slouží jako výstavní prostor a místo pro relaxaci návštěvníků, případně pro občerstvení při vernisážích a koncertech. Umístění a velikost prosklené části střechy atria (kterým dopadá světlo dolů do restaurace) je zcela na posouzení architektů. Po střeše atria se dá projít do prvního poschodí středního traktu a odtud do prvního patra vězení. Podkroví všech částí je velmi neuzpůsobilé k přestavbě na cokoli jiného než depozitáře, sklady, archivy, případně technická zařízení (nízká světlost, problematičnost možného denního osvětlení z hlediska památkářského). Statické řešení fundamentu stropu pod orlojem (tj. železné vzpěry a výztuhy na půdě nad hlavním sálem) nenabízí žádné řešení pro uplatnění tohoto prostoru. I bez odstranění těchto vzpěr je ovšem umístění některých depozitářů (lehkých závěsných obrazů) do těchto prostor možné, byť jen částečně a v případě kritického nedostatku místa. Sklepy je možné využít po podrobném statickém prozkoumání pravděpodobně pouze jako část zázemí restaurace či jako prostor pro kotelnu ap. Aktuální stav a návrh dalšího postupu přípravných prací Pracovní skupina pro využití komplexu budov tzv. Staré radnice na základě svých jednání dospěla k společným závěrům a pověřila dr. Chalupu, zejména za přispění ing. Košaře a Mgr. Junka, aby sestavil tento materiál sloužící k prezentaci projektu a nalezení politické a veřejné podpory k jeho uskutečnění. Dále byly na základě žádosti pracovní skupiny prostřednictvím městského architekta ing. Košaře požádány dvě naše fakulty architektury, aby se návrh architektonické studie pro rekonstrukci tohoto jedinečného stavebního komplexu stal tématem seminárních prací studentů 4. ročníku. Obě fakulty tento návrh ochotně přijaly s tím, že návrhy budou hotovy v červnu Na základě těchto inspirujících návrhů by bezprostředně poté mělo být rozhodnuto o definitivní podobě zadání k vypracování projektové a rozpočtové studie a po jejím schválení pak k vypsání výběrového řízení na zpracování projektu. Harmonogram celého postupu uvádíme pro přehlednost v následující tabulce. Říjen 2005: Je zpracována zpráva pracovní skupiny a prezentační materiál je poskytnut k veřejné diskusi (zodp. dr. Chalupa) Říjen 2005: zadání předběžných studií na fakulty architektury (zodp. ing. Košař). Říjen 2005: Zpracování žádosti o přidělení možných dotačních titulů na opravu památek již na rok 2006 (zodp. ing. Pavelka, odb. územního plánování) Červen 2006: Jsou zjištěny možnosti a podmínky dostupných dotačních a grantových titulů a finančních možností na další časový úsek od (Město Vysoké Mýto, Pardubický kraj, Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj a regionální spolupráci, Evropská unie a případně další). Na základě termínů vznikají žádosti průběžně a ve spolupráci všech partnerů. (zodp. ing. Krejza, ing. Pavelka, ing. Zeman, JUDr. Šafář, PhDr. Chalupa, Mgr. Junek).

9 leden květen 2006: Konzultace se zpracovateli studií. Červen 2006: Jsou hotovy předběžné architektonické studie (fakulty architektury) Červen 2006: Na základě předběžných studií je zpracováno po projednání v pracovní skupině konkrétní a přesné ideové zadání pro vypracování projektové a rozpočtové studie (zodp. ing. Košař a dr. Chalupa) Září 2006: Schválení ideové studie v orgánech města. Prosinec 2006: Na základě projektové a rozpočtové studie je vypsáno výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace (zodp. ing. Pavelka) Červen 2007: Odevzdání projektu a získání stavebního povolení Září 2007: Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací Leden 2008: Zahájení stavebních prací v rozsahu dle aktuálních finančních možností Finanční zdroje a jejich využití Po zkušenostech z minulých let je pravděpodobně iluzorní domnívat se, že by mohlo být čerpáno z jiných než veřejných zdrojů (Město Vysoké Mýto, Pardubický kraj, Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj, Evropská unie ap.) Dále pokládáme za účelné, vzhledem k významnosti projektu, aby byla veškerá činnost týkající se finanční a koncepční činnosti (včetně žádostí o granty) koordinována prostřednictvím starosty či místostarosty města a aby v nějaké podobě vznikla nová či obměněná podoba pracovní skupiny, týmu, který bude mít projekt na starosti. Zatím, alespoň do doby zpracování projektové a rozpočtové studie, není možno stanovit přesnou částku, která bude potřeba k realizaci projektu. Je možné ji pouze odhadnout na základě kvalifikovaného posouzení architekta města ing. Košaře, který odhadoval v roce 2001 částku potřebnou na přebudování tohoto komplexu pro potřeby Městského úřadu a restaurace řádově na miliónů korun. Oprávněná domněnka, že vzhledem k cenám stavebních prací a energií by to dnes bylo asi o 20 procent více, vede k závěru, že je velmi předběžně možné uvažovat o částce od 60 do 84 miliónů korun v současných cenách. Pochopitelně nelze detailně předvídat ani úspěšnost při podávání žádostí o dotace a granty, zvláště když ještě nejsou známy všechny dotační tituly a jejich podmínky (např. granty Evropské unie na finanční období ). Je proto třeba, pro datum zahájení výstavby, tj. leden 2008, mít připraveny dva scénáře: Jeden optimální, pro případ, že finanční situace bude umožňovat plynulý postup prací, a jeden krizový, kdy nebude možné z finančních důvodů postupovat jinak než po jednotlivých etapách. V takovém případě je možné pokračovat podle dispozičních a provozních priorit (I. etapa: Restaurace a informační centrum pouze v předním traktu; II. etapa: Atrium, střední trakt a multifunkční sál a veškeré zázemí 1. poschodí; III. etapa: Ubytovací kapacity a zázemí 1. poschodí středního traktu a rekonstrukce vězení). V rámci krizového scénáře je možné uvažovat i o převedení budovy vězení (bez středního traktu) na Pardubický kraj, neboť zájem Regionálního muzea zachovat v něm depozitáře a zřídit expozici vězeňství v principu nevyžaduje nijak zásadní investici. I za této situace je ovšem třeba s vězením počítat, po vhodné a citlivé proměně, jako s integrální a atraktivní součástí celého komplexu.

10 Závěr Domníváme se, že rekonstrukce objektů v areálu tzv. Staré radnice je výzvou pro všechny zainteresované, politiky i architekty. Její začátek nelze donekonečna odkládat. Pro město Vysoké Mýto jde o historickou památku prvního řádu, po staletí vždy znovu a znovu, po každém ničivém požáru, důsledně obnovovanou. Vytvoření výstavního, kulturního a společenského centra v této bývalé administrativní budově je příležitostí nejen k navrácení života do tohoto unikátního komplexu, ale i k oživení celého historického centra. Děkujeme dopředu všem, kteří se v budoucnu zaslouží o dosažení tohoto cíle. Zvláště děkujeme zastupitelům, s jejichž podporou počítáme už proto, že se po více než stu padesáti letech znovu otevřou veřejnosti budovy, které museli právě vysokomýtští radní na příkaz rakouské státní správy opustit v roce Děkujeme i studentům architektury, na jejichž inspiraci a invenci při řešení našeho zadání v tomto okamžiku hodně spoléháme. Chtěli bychom dospět k řešení citlivému, které ovšem historickou budovu soudu a vězení nekonzervuje, ale naopak otevře ji životu 3. tisíciletí v domě, ve kterém nám bude příjemné společně pobývat Vysoké Mýto, Říjen 2005

11 Základní historická a technická data ke komplexu budov tzv. Staré radnice, bývalého soudu a vězení ve Vysokém Mýtě 1433 nebo 1434: Město Vysoké Mýto dalo vybudovat "novou radnici", dnešní č.p.96, z důvodu nevyhovujícího stavu "starého rathúzu", a to jako budovu s kamenným přízemím a dřevěným podkrovím s hodinovou věží; z původní stavby se dodnes dochovaly přízemní pozdně gotické klenby se zdobenými nosnými sloupy a sklepy. 1468: Král Jiří z Poděbrad 21. srpna pobývá v této budově a rediguje tu svůj slavný list Kutnohorským. 1568: Požár, který zničil skoro celé město, poškodil pouze dřevěné části radnice (1. poschodí) 1572: Oprava radnice je hotova. 1615: Město kupuje od soukromníka parcelu za budovou až k dnešní Šemberově ulici a 1646 byla radnice vypleněna cizími vojsky, ale zapálena nebyla. 1681: Předělával se radniční orloj ze čtyřiadvacetihodinového na dvanáctihodinový. Hodinová vížka byla pobita plechem. 1700: Popelem lehlo celé město, ale kamenné přízemí radnice opět zůstalo bez úhony, 1751: Kromě šatlavy zřizuje město přímo v budově radnice civilní arest pro vysokomýtské měšťany, "by do šatlavy nevězeli". 1774: Spolu s radnicí vyhořelo i 271 domů. Zničeny byly i radniční hodiny, záhy však byly dodány nové. Postaven byl barokní průčelní portál s tesaným městským znakem, který se zachoval dodnes (OBR. 1). 1816: Nový požár zničil dřevěné části radnice i s hodinami. Popelem lehlo 174 domů : Rozsáhlá oprava radniční budovy, z hlavní fasády zmizel štukový reliéf sv. Jiří a Herkula, který tu byl od poslední opravy z roku : Šindelová střecha byla nahrazena z protipožárních důvodů kusy pálených tašek. 1850: Z Vysokého Mýta se stalo sídlo okresního hejtmanství a okresního a krajského soudu. Město na vlastní náklady vyklidilo budovu své radnice, adaptovalo ji pro potřeby justice a poskytlo rakouské státní správě jako budovu okresního soudu (zůstane jím až do roku 1958). Nad portálem s městským znakem se objevuje dvouhlavá rakouská orlice a na fasádě v úrovni 1. poschodí rakouský státní znak : Na parcele za středním traktem (C) byla vybudována novostavba soudní věznice (budova D) Novoklasicistní úpravy (současná fasáda, schodiště s atriem v hlavní budově a štuková výzdoba vnitřních stěn). (OBR.2)

12 (OBR.3), : 28. října byl odstraněn rakouský státní znak z fasády a dvouhlavá orlice nad portálem byla zakryta bedněním (OBR. 4) 1922: Na místo zabedněné dvouhlavé orlice nad portálem usedá dvouocasý lev. 1939: Dvouhlavá orlice je vyproštěna z bednění. 1949: Věznice přestala sloužit svému původnímu účelu. Do budovy se nastěhoval krajský sklad léčiv. 1958: Budova okresního soudu je uzavřena pro svůj havarijní stav : Proběhla oprava havarijního stavu, okresní soud se sem však již nevrátil, neboť reformou státní správy byl vysokomýtský okres zrušen. 1961: Budovu soudu i s vězením přebírá zpět město. 1971: Byla sem přestěhována Městská galerie, která musela opustit svou budovu bývalého kasina na žádost velení sovětské armády. 1972: V budově staré radnice byla zřízena čítárna Městské lidové knihovny a v přízemí Pamětní síň Otmara Vaňorného : Byl proveden stavebně historický průzkum, který odhalil a popsal mj. mimořádně cenné pozdně gotické zdobené hlavice nosných sloupů původních kleneb : Proběhly některé práce v rámci projektu přestavby budovy pro účely městské knihovny (střecha a věž hlavní budovy, statické práce, okna v hlavním průčelí, některé stavební úpravy v interiéru a středním traktu). 1993: Veškeré práce byly zastaveny a budova konzervována. 1995: Vznikla studie architekta Paola Montiho pro přestavbu na hotel. 2001: Vznikla studie ing. arch. Milana Košaře pro přestavbu na Městský úřad a příslušné zázemí, která mj. počítala s využitím vězeňských cel jako kanceláří. 2003: O budovu se zajímala americká investiční společnost; odmítavou reakci vyvolaly informace, že má zájem vybudovat tu vedle hotelu a restaurace i kasino. Žádný ze tří výše uvedených projektů se však nedostal, spojeným působením finančních, kulturních, organizačních i památkových důvodů, do stádia projektové přípravy. 2005: Rada města ve spolupráci s kulturní komisí ustavila pracovní skupinu pro využití budovy bývalého soudu a vězení. O spolupráci jsou mj. požádány i obě české fakulty architektury.

13 Současná podoba Hlavního průčelí vznikla v 19. století postupným vývojem barokního štítu a původní čelní zdi v přízemí: základní klasicistní dimenzi dostalo přestavbou roku 1828, kdy vzala za své vzácná barokní štukatura a zachoval se pouze původní portál s městským znakem. Tesaná rakouská dvouhlavá orlice, přesunutá pravděpodobně odjinud, přibyla poměrně necitlivým zásahem do barokního frontonu až po roce 1850.

14 Přízemí Pohled od hlavního vchodu... Vlevo hlavní schodiště, v popředí zazděný otvor pozdně gotického zadního průjezdu, původně jistě opatřeného vraty. Dnes tento prvek nabízí architektům možnost prosvětlit celé přízemí otevřením do dvora, případně propojit pomocí proskleného atria přední i zadní trakt......a pohled zpět k hlavnímu vchodu, který ukazuje nepříliš šťastné zmenšení obdobného otvoru z náměstí v době barokní úpravy vchodu v 18. století... Jako vchod do budovy soudu svou masívností ideální, jako hlavní vchod do veřejného (a cíleně otevřeného) prostoru spíš oříšek pro architekty.

15 Hlavice gotických sloupů Přízemí podle stavebně historického průzkumu z roku Černé zdivo je původní. Žluté dodatečné a je možné ho odstranit. Pilíře jsou zakroužkovány červeně. Zdobené hlavice pilířů původních pozdně gotických kleneb z poloviny 15. století, které byly odkryty stavebně-historickým průzkumem, provedeným Ing. PhDr. Janem Mukem v roce Původní místnost hlavního sálu radnice z 15. století nebyla přepažena jako dnes. Hlavice i se sloupy byly zazděny pravděpodobně až při rekonstrukci v 19. století, kdy ze sálu radnice vznikla vpředu soudní knihovna a archiv, v zadní části pak byt pro soudního vykonavatele. Hlavní zasedací sál se přestěhoval o patro výš. Asi neexistuje při jakékoli budoucí dispozici jiná varianta, než všechny pilíře vysvobodit ze zajetí zdiva a vrátit přízemí jeho původní dimenze. Tyto krásné hlavice jsou nejcennějším archtektonickým detailem v celém komplexu a spolu s klenbami jsou jediným viditelným pozůstatkem původní pozdně gotické a renesanční historie objektu. Hlavní vchod z náměstí

16 Prostor schodiště Prostor centrálního schodiště v budově bývalého okresního soudu je nejpřekvapivější architektonickou součástí celého komplexu. Přestože je razantním průnikem do původního klenutého gotického přízemí a je už z roku 1887, působí překvapivě moderně. Svou vertikalitou i vzdušností připomíná na první pohled slavné pařížské muzeální prosklené kreace z 80. a 90. let 20. stol. Štuky jsou klasicistní, samo zasklení (ovšemže pouze provizorní, neboť je vyrobeno z miralonu), pochází z rekonstrukce na přelomu 80. a 90. let. Klasicistní schodiště, které pohlcuje v této podobě téměř veškeré sluneční záření, které by jinak dopadalo do přízemí, vybízí návštěvníka k cestě vzhůru za světlem. Prostor, který se mu otevře, za tu námahu skutečně stojí...

17 1. poschodí bývalého soudu První poschodí nabylo současné podoby novoklasicistní přestavbou pro potřeby c. k. okresního soudu ve druhé polovině 19. století. Radikálním vybouráním čelního prostoru po roce 1987 vznikl sál o rozloze 16 x 10 m. Pět oken vedoucích na severozápad poskytuje překrásný pohled na náměstí Přemysla Otakara II. Tento sál má vzhledem ke své rozloze, zcela čistému a jednoduchému klasicistnímu pojetí a severozápadní orientaci (bez přímého svitu) ideální galerijní dimenze. Úvahy architektů by se ale měly ubírat i možností jeho velké variability, nejen pro galerijní a výstavní účely, ale i další využití (koncerty, vernisáže, významná společenská setkání, slavnostní zasedání, přednášky, projekce ap.) Sekretariát Kanceláře soudců Předpokoj kanceláří Zázemí pro soudní tribunál Soudní síň Zázemí pro veřejnost Zázemí pro veřejnost Nahoře současný stav. Zásahem z let byly vybourány za cenu znovuvybudování stropu a statického fundamentu věže nad ním i některé "neodstranitelné" zdi, vznikl ovšem sál o rozloze 160 metrů čtverečních Vlevo původní stav po rekonstrukci r tak, jak soužil potřebám justice v letech Černě je vyznačeno neodstranitelné původní zdivo podle stavebněhistorického průzkumu z roku 1987, růžově novoklasicistní úpravy z roku Okna do náměstí Přemysla Otakara II.

18 Soudní síň Zázemí pro soudní tribunál Střední trakt Střední trakt je (na rozdíl od vězení, se kterým stavebně souvisí) nejméně zachovalou součástí komplexu. Není nijak zvlášť historicky ani stavebně cenný, a poskytuje tedy architektům více prostoru pro tvořivost. Velký sál v přízemí má ideální parametry dobré a klidné restaurace, komunikující okny s restaurací v atriu, která vznikne zastřešením současného dvora. Plán současného stavu středního traktu s přilehlým vězením podle stavebně-historického průzkumu z roku 2002 Zeleně: Zbytky původní šatlavy a přístaveb z 1. poloviny 19. století Oranžově: Novostavba vězení z 50. let 19. století Žlutě: Zásahy z přestavby z 80. let 20. stol. (doporučeny k odstranění) sál restaurace

19 Nejmladší budova komplexu, stavba z poloviny 19. století Vězení sloužila necelých sto let (do r. 1949) jako soudní věznice a nebyla a nikdy stavebně upravována. 19 cel je zachováno v téměř intaktním stavu tak, jak sloužily svému účelu (včetně mříží, zámků a dveří). Dělá to z ní jednak stavebně nejzachovalejší, ale i formálně nejatraktivnější součást celého areálu. Od poloviny 90. let se uvažovalo o její přestavbě na hotel, později na kanceláře. Ani jedno z navrhovaných využití však nebylo příliš šťastné, mimo jiné proto, že nezohledňovalo unikátní zachovalost a étos vězeňského objektu. Snahou realizátorů je proměnit ho ze stavby, jejíž funkcí byla represe a uzavřenost, ve stavbu, jejíž náplní bude, stejně jako v ostatních budovách soudního areálu, přitažlivost a otevřenost. Problém s naplněním prostoru vězení je však do značné míry složitý. Uvnitř není jediná větší místnost, cely jsou poměrně malé (4,5 x 3,5 m). Zůstává otázkou pro variantní řešení a nápady architektů, přičemž nejlevnější řešení spočívá v konzervování vězení jako místa pro depozitáře (které však investor i jeho partneři stejně potřebují), nákladnější pak vedle toho v alespoň částečném a symbolickém využití objektu jako stylové a atraktivní ubytovací kapacity pro potřeby města a případně i turistů... Součástí každého řešení by měla být muzejní expozice připomínající původní využití budovy, případně velkoryseji pojatá expozice vězeňství.

20 Vchod na dvůr z Šemberovy ulice Přízemí Celkové obecné schéma s navrženými dispozicemi Prostor vězení: expozice vězeňství s příp. depozitáři... Schodiště II Vězeňský dvůr Postranní vchod Zázemí restaurace Zadní vchod Restaurace

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Stav objektu v roce 1995 Příklad rekonstrukce a oživení památky starého

Více

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum fabrika projekt, který

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Vypracoval: Vojtěch Listík Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Konzultant:

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Objekt bývalého soudu a zámeckého pivovaru v Opočně - č.p. 2 Strana 1 z 9 Objekt č.p. 2 - základní informace součástí objektu jsou bývalá budova soudu a bývalý zámecký pivovar, spolu s areálem opočenského

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

EVANGELICKÝ KOSTEL NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM

EVANGELICKÝ KOSTEL NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM EVANGELICKÝ KOSTEL NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM 1. Novostavba kostela 2. Urbanismus (Širší vztahy, Situace) 3. Architektura 4. Typologie, provoz 5. Technické řešení 6. Konzultanti 1. Novostavba kostela Víra,

Více

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Reg. číslo : CZ.1.13/3.1.00/14.00769 Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Město Česká Třebová se dlouhodobě zabývalo

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA R2D2A3 BILANCE Celková výměra parcely: 674 m 2 Počet nadzemních podlaží: 3 Zastavěná plocha: 273 m 2 Užitná plocha: 578 m 2 IDEA Domov s pečovatelskou službou či penzion pro důchodce

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST EUROLINE SLOVAKIA 2012 6 250 000 Kč 3 750 000 Kč AKTIV BASE 3 500 000 Kč 2 250 000 Kč AKTIV BASE -128 000 Kč -78 000 Kč

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

PIVOVAR BUŠTĚHRAD KAMILA UNGRÁDOVÁ, MICHAELA ULRYCHOVÁ

PIVOVAR BUŠTĚHRAD KAMILA UNGRÁDOVÁ, MICHAELA ULRYCHOVÁ PIVOVAR BUTĚHRAD KAILA UNGRÁDOVÁ, ICHAELA ULRYCHOVÁ OBSAH ANALÝZA, KONCEPT HISTORIE x SOUČASNOST PŮDORYS 1. NP PŮDORYS 2. NP PŮDORYS 3., 4., 5. NP BOURANÉ A NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE ŘEZY POHLEDY VIZUALIZACE

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

Péče o národní kulturní poklad

Péče o národní kulturní poklad Péče o národní kulturní poklad Program Péče o národní kulturní poklad 2007-2017 10 323 mil. Kč e - Rekonstrukce objektu depozitáře NM Terezín II - Sanační práce do zahájení rekonstrukce - Rekonstrukce

Více

funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p

funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p 01 konverze a funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p Vedoucí odboru strategického rozvoje kraje 02 Východiska ZK je zřizovatelem tří kulturních institucí: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně Krajská

Více

Informační memorandum. Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov

Informační memorandum. Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov Informační memorandum Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ:

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Pamatky-facvut.cz. Vzpomínka na další společné podniky. Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela

Pamatky-facvut.cz. Vzpomínka na další společné podniky. Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela Vzpomínka na další společné podniky Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela Díky pozvání NPÚ územního odborného pracoviště pro střední Čechy jsme měli příležitost zúčastnit se uzavření letošní

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE

REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE Vodní tvrz stav a perspektivy 1. Z historie Vodní tvrze na místě dnešní stavby stála již v pol.13.st.gotická věžová tvrz, která byla jedinou záštitou města, jež nikdy nemělo městské

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST B. PROJEKTOVÁ ČÁST

A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST B. PROJEKTOVÁ ČÁST A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST Název stavby: PŘESTAVBA OBJEKTU KLÍNEC ČP 138 Místo stavby: Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy, okres Praha - západ Stavba na pozemcích: p.č. St. 270, 529/2 Katastrální území: Investor

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Město Semily Právní forma předkladatele projektu Obec IČO 00276111 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele

Více

VÍTKOVA HORA, KARLOVY VARY

VÍTKOVA HORA, KARLOVY VARY ATELIER ŠENBERGER-PUSTĚJOVSKÝ Atelier ATKS _ letní semestr 2014/2015 _úterý 14.00 19.50_D-A3 Tomáš Šenberger, 603 460 888, tomas.senberger@fsv.cvut.cz Jan Pustějovský, 775 137 881, jan.pustejovsky@fsv.cvut.cz

Více

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 1. Otakar Oplatek, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 2. Brno, oddělení územního plánování v padesátých letech na Zemském národním výboře, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 3. Brno,

Více

(82) NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD

(82) NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD Plenární sál Malá jednací síň prostoru podtrhují světla, zapuštěná v podhledu v jasném geometrickém pojetí. Tato svítidla jsou doplňkem světel uložených po obvodu podhledové desky, která vydávají měkké

Více

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 1/2010 05.01.2010 bylo odsouhlaseno vypuštění dveří mezi schodištěm a učebnou výtvarné výchovy a za ně bude provedena výměna dveří z 2. NP do 3. NP 05.01.2010 dohodnuty detaily zateplení obvodového střešního

Více

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK INVESTIČNÍ ZÁMĚR Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK Datum zpracování: říjen / 2014 Zpracovatel: Zadavatel: Ing. Jiřina Dvořáková Mendelova univerzita v Brně Správa kolejí a menz Ing. Jana

Více

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU Nevyužívané, nerekonstruované 3.NP v objektu na Masarykově nám. 45 v Novém Jičíně Riziko částečně chátrající kulturní památky na

Více

Obytný dům na českém venkově moderní bydlení. Ing. arch. Viktor Vlach

Obytný dům na českém venkově moderní bydlení. Ing. arch. Viktor Vlach Obytný dům na českém venkově moderní bydlení Ing. arch. Viktor Vlach Dům na návsi - Pod starou lípou Na návsi malebné vesnice na českomoravské vrchovině původně stály vesnické budovy. Byly však v natolik

Více

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016 OPTIMAL 1643 3 800 000 Kč 2 090 000 Kč 903 m 2 s garáží 1148 m 2 6798 m 3 1407 m 2 892 m 2 předpokl spotřeba energie za rok

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007

ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007 ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Užívání znaku a vlajky obcí upravuje ustanovení

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2 JIRÁSKOVA ING. ARCH. LENKA HANUSOVÁ PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA 464/1 464/2 465/9 465/1 KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM 460/1 465/2 462/2 462/1 451 SMĚR CENTRUM 465/3 1 MĚSTSKÁ POLICIE 2

Více

Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr

Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr Využití brownfieldů pro rozvoj obcí Konference 29. 10. 2013, Hodonín Mgr. Ivana Majíčková Charakteristika projektu V centru města Kunovice stál rozsáhlý areál

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE GRAND HOTELU TŘEBOŇ - HUSOVA UL. č.p. 19 A MASARYKOVO NÁM. č.p. 20

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE GRAND HOTELU TŘEBOŇ - HUSOVA UL. č.p. 19 A MASARYKOVO NÁM. č.p. 20 PC ATELIER, PAŤANKA 2611/5A, 160 00 PRAHA 6 DEJVICE NÁZEV STAVBY: REKONSTRUKCE DOMŮ NA HOTEL MÍSTO STAVBY: p.č. 516 a 518, k.ú. TŘEBOŇ INVESTOR: MARIE KONĚTOPSKÁ, K ZÁMECKÉ OBOŘE 334, DOLNÍ BŘEŽANY VYPRACOVAL:

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY 19. ročník / listopad 2014 NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS O BYDLENÍ 11/14 www.dumazahrada.cz MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM SPECIÁLNÍ TÉMA 17STRAN ENERGIE VELKOPLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ ZMĚNA DODAVATELE

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT Eva Janíková Adam Soustružník Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz tři roky práce s našimi absolventy počátek roku 2012

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009 876 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha m 2 ] [celková plocha 32 m 2 ] s přístřeškem 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč malá, vhodné na malé a úzké parcely rozdělená denní a noční část přízemí je tvořené velkoprostorem

Více

BUDOVA WRIGLEY. Investiční Memorandum. Sokolovská 270/201, Libeň, Praha 8

BUDOVA WRIGLEY. Investiční Memorandum. Sokolovská 270/201, Libeň, Praha 8 Investiční Memorandum BUDOVA WRIGLEY Sokolovská 270/201, Libeň, Praha 8 Přední světový výrobce žvýkaček Wrigley hledá investora nebo kupce, který by koupil pro vlastní účely budovu v Praze 8, již v současné

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Objednatel: Obec Svojšín Zpracoval: Zdeněk Knoflíček Ing.arch. Jitka Pohořalá Památkový atelier Plzeň červen 2010 Identifikační údaje Návrh stavby:

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Vize obnovy budovy Národního zemědělského muzea (NZM) v Praze. a spolupráce s partnery (v. 12.08.2014)

Vize obnovy budovy Národního zemědělského muzea (NZM) v Praze. a spolupráce s partnery (v. 12.08.2014) Příloha č. 3 Výzvy Vize obnovy budovy Národního zemědělského muzea (NZM) v Praze I. Základní informace o NZM a spolupráce s partnery (v. 12.08.2014) Stručně o Národním zemědělském muzeu: Národní zemědělské

Více

TEXTOVÁ ČÁST 66 6 návrh úprav náměstí Svobody ve Znojmě Současný stav Severní část znojemského centra je typickým produktem předchozích 40-50 let urbanistické bezradnosti a plánovacích deformací m.j. způsobených

Více

Boccaccio slavnostní a konferenční sál

Boccaccio slavnostní a konferenční sál Boccaccio slavnostní a konferenční sál Grand Hotel Bohemia***** Luxusní ubytování v 79 moderně vybavených pokojích a suitách pěti různých kategorií Superior, DeLuxe, Executive, Junior Suite a Suity Steiner

Více

Podle zprávy předané dne 10. srpna 2009 připravila dne 29. ledna 2010 Eva Křístková.

Podle zprávy předané dne 10. srpna 2009 připravila dne 29. ledna 2010 Eva Křístková. Zpráva o projektu "Botanická zahrada Univerzity Palackého v Olomouci pro rozvoj vzdělávání předškolní a školní mládeže, studentů a veřejnosti" realizovaného z prostředků Olomouckého kraje v roce 2008 Příspěvek,

Více

Komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Evropská komise Rue de la Loi 200 1040 Brusel Belgie. Praha, 12.

Komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Evropská komise Rue de la Loi 200 1040 Brusel Belgie. Praha, 12. PhDr. Vladimír Špidla Komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Evropská komise Rue de la Loi 200 1040 Brusel Belgie K RUKÁM PANA KOMISAŘE Věc: Žádost o podporu Praha, 12.prosince

Více

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Objekty v minulosti převážně zestátněné a zdevastované, po restitucích bez zázemí (zdroje financí) rozebrané a ponechané náhodě

Více

Objekt nepřístupný* VSTUP GPS: 50 4'34.468"N, 14 25'8.537"E

Objekt nepřístupný* VSTUP GPS: 50 4'34.468N, 14 25'8.537E Objekt nepřístupný* SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ (SÚZ) VÝDEJNA Karlovo náměstí Karlovo náměstí 13, 121 35 Praha 3 - Nové Město Tel.: 224 357 339 Web: http://www.suz.cvut.cz/menzy/vydejna-karlovonamesti GPS:

Více

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích.

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Pozemek se nachází v okrajové části obce Malé Kyšice. V širším okolí je nejvýraznější přírodní dominanta Vysoký vrch, který je viditelný i z parcely

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Hradec Králové

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Hradec Králové Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Hradec Králové Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE ZADAVATEL: Jiří Novotný Za Kovářským rybníkem, Praha AUTOR: Ing. arch. Naďa Richterová Zahořany 32, 411 48 Křešice DATUM: 14. 10. 2014 FORMÁT: 23 A4 1

Více

Provoz kolínské knihovny při někdejší Řemeslnické besedě, byl zahájen 9. března 1873 ve spolkové místnosti besedy v hostinci Eduarda Antonína

Provoz kolínské knihovny při někdejší Řemeslnické besedě, byl zahájen 9. března 1873 ve spolkové místnosti besedy v hostinci Eduarda Antonína Provoz kolínské knihovny při někdejší Řemeslnické besedě, byl zahájen 9. března 1873 ve spolkové místnosti besedy v hostinci Eduarda Antonína Morstadta vedle budovy radnice, který byl později, až do počátku

Více

DOMINANT 741. 194.8 m 2. 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2007

DOMINANT 741. 194.8 m 2. 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2007 1948 m 2 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 140 m 2 8431 m 3 1720 m 2 1112 m 2 780 m 38 předností domu jsou velké pokoje v podkroví poloha kuchyně umožňuje dobré optické a provozní propojení s obývacím pokojem

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

MORAVSKÁ GALERIE BRNO. Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace. Obsah

MORAVSKÁ GALERIE BRNO. Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace. Obsah MORAVSKÁ GALERIE BRNO Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace Obsah 1. Úvod 2. Cíle, rozvoj a poslání MG dle státní kulturní politiky 3. Analýza současného stavu 4. Návrhy dalšího rozvoje pro

Více

Nabídka komerčního objektu v areálu DOB Centrum v Dobřichovicích. k prodeji. www.dob-invest.cz

Nabídka komerčního objektu v areálu DOB Centrum v Dobřichovicích. k prodeji. www.dob-invest.cz Aktuálně k prodeji Nabídka komerčního objektu v areálu DOB Centrum v Dobřichovicích připraveno pro wellness, fitcentrum, zdravotní služby (rehabilitace/ordinace) právě stavěno jako součást areálu s bydlením

Více

1. Úvod. 4. Financování provozu děčínského zámku 4.1. Provoz děčínského zámku r. 2003 4.2. Provoz děčínského zámku plán na r. 2004

1. Úvod. 4. Financování provozu děčínského zámku 4.1. Provoz děčínského zámku r. 2003 4.2. Provoz děčínského zámku plán na r. 2004 Koncepce využití západního a severozápadního křídla děčínského zámku Zpracoval: odbor rozvoje Městský úřad Děčín, odbor správy majetku města Městský úřad Děčín, Iniciativa pro děčínský zámek, Děčínský

Více

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY Prezentace projektu Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9 20. květen 2009 1 Velké rozvojové území Vysočany zahrnuto do územního plánu Prahy teprve v roce 2006. 250 hektarů pozemků veškerá technická

Více

Zámecký areál ve Svojšíně. Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020. Památkový atelier v Plzni

Zámecký areál ve Svojšíně. Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020. Památkový atelier v Plzni Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020 Objednatel: Zpracoval: Obec Svojšín Památkový atelier v Plzni Plzeň červen 2015 Identifikační údaje Návrh stavby: Zámecký

Více

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla Foto 1: Historické jádro areálu KUKLA po rekonstrukci Motivy k realizaci projektů STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. vznikla

Více

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku ARCHITEKTI Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň Na pozemek je navržen jednopodlažní objekt s podkrovím a jedním polosuterenem, který v maximální míře využívá jak svažitosti pozemku, tak jeho

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

TERMÁLNÍ LÁZNĚ YVERDON, PĚT SMYSLŮ V ARCHITEKTUŘE

TERMÁLNÍ LÁZNĚ YVERDON, PĚT SMYSLŮ V ARCHITEKTUŘE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN TERMÁLNÍ LÁZNĚ YVERDON, PĚT SMYSLŮ V ARCHITEKTUŘE THERMAL

Více

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině grantový projekt SOVAMM / MK ČK 1999-2002: Litomyšlsko - Vysokomýtsko - soupis stávajích archit. a urbanist.

Více

Bydlení ve vzduchu Vozovna Královské Vinohrady ATBS Zavřel_Seho Kryštof Vicherek ZS 14/15

Bydlení ve vzduchu Vozovna Královské Vinohrady ATBS Zavřel_Seho Kryštof Vicherek ZS 14/15 Bydlení ve vzduchu Vozovna Královské Vinohrady ATBS Zavřel_Seho Kryštof Vicherek ZS 14/15 M 1:10000 Vozovna Královské Vinohrady (také Vozovna Orionka nebo Vozovna Korunní) je bývalá tramvajová a trolejbusová

Více

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Úvodem Developerská společnost Real 3 a.s., se při úvahách o novém projektu zabývala myšlenkou, jak nabídnout zájemcům o bydlení opravdovou architektonickou

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

Zámek Bechyne! Černický zámecek

Zámek Bechyne! Černický zámecek Panství Bechyne Nachází se v lázeňském městečku Bechyně, 120 km jižně od Prahy. Nabízíme příjemný rustikální styl Hotelu a restaurace Panská, sportovně laděné prostředí residence Golf, jedinečnou atmosféru

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Seznam příloh 1. situace 1:1000, 1:500 2. půdorys 1. pp a 1. np 1:200 3. půdorys 2. a 3. np 1:200 4. půdorys 4. np a řezy 1:200 5. pohledy 1:200 6. perspektivy

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Mezinárodní konference MONUMENTA VIVA PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA DOKUMENTACE A POPIS ÚZEMÍ OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Stavební

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více