Zpráva pracovní skupiny pro využití komplexu budov tzv. Staré radnice [bývalého okresního soudu a vězení] ve Vysokém Mýtě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva pracovní skupiny pro využití komplexu budov tzv. Staré radnice [bývalého okresního soudu a vězení] ve Vysokém Mýtě"

Transkript

1 Zpráva pracovní skupiny pro využití komplexu budov tzv. Staré radnice [bývalého okresního soudu a vězení] ve Vysokém Mýtě Město Vysoké Mýto Říjen 2005

2 Detail kresby Josefa Šembery Vysokě Mýto v 17. století Litomyšlská brána Choceňská brána Stará radnice Zvonice Chrám sv. Vavřince úvodem Jen velmi málo budov v každém městě má předpoklady být jeho srdcem i dominantou. Zatímco vizuální dominantou řady měst včetně Vysokého Mýta je gotická katedrála, ve Vysokém Mýtě už téměř 50 let, od roku 1958, kdy byla kvůli havarijnímu stavu uzavřena, zůstává nevyužita budova, která byla od svých středověkých počátků až do poloviny 19. století živým srdcem tohoto královského věnného města. Jde o budovu bývalé radnice, pozdějšího Okresního soudu na náměstí Přemysla Otakara II., čp. 96/I. Její pohnutá historie sahá až do let kolem roku 1433, do doby husitských válek, kdy tehdejší měšťané rozhodli o stavbě nové radnice na náměstí, protože ta původní nevyhovovala vzrůstajícím administrativním a společenským potřebám. Dům s kamenným přízemím, jež se přes četné požáry, které několikrát zničily celé město, zachovalo až do dnešních dní, je tak jedním z vůbec nejstarších domů ve Vysokém Mýtě. Díky zdařilé klasicistní přestavbě z 19. století je však i jedinečnou ukázkou monumentální veřejné architektury, ve které spojení pozdně gotické strohosti a novoklasické uměřenosti dalo vzniknout unikátnímu, z hlediska možné rekonstrukce zcela čistému architektonickému prostoru. V roce 1850 měšťané svou radnici opustili. Přesněji řečeno byli nuceni ji opustit kvůli reformě rakouské státní správy, kdy byli v rámci vzniku Vysokomýtského okresu povinni zajistit prostory pro okresní soud. Na vlastní náklady budovu staré radnice nejprve adaptovali pro potřeby justice a poté v 60. letech 19. století přestavěli do současné podoby. Současně vznikla v zadním traktu novostavba vězení, unikátně zachovaná v původní podobě až do současnosti. Okresní soud zasedal v budově bývalé radnice až do roku 1958, v 70. letech tu krátce sídlila Městská galerie a později Městská lidová knihovna, na začátku 80. let vznikl projekt na celkovou rekonstrukci celého komplexu pro potřeby městské knihovny. V roce 1993 však byly úvodní stavební práce z technických, organizačních, památkářských i finančních důvodů zastaveny a budova konzervována. V 90. letech se uvažovalo o přestavbě celého komplexu včetně vězení na hotel, v roce 2001 vznikla studie na zřízení administrativních prostor pro potřeby Městského úřadu, o něco později se objevily zprávy, že o komplex má zájem americký investor, který chce z budovy udělat hotel a kasino. Žádná z těchto úvah se z různých důvodů nerealizovala. Na počátku roku 2005, u vědomí neudržitelnosti stavu, kdy uprostřed města chátrá kulturní památka zcela prvořadého významu, vznikla z iniciativy kulturní komise, poradního orgánu Rady města, pracovní skupina, která diskutovala v průběhu roku o možnostech využití budovy staré radnice a bývalého vězení a která dospěla na svých jednáních k závěru, že další prodlévání nepoklá-

3 dá za možné. A to jak z fyzických důvodů, neboť budova pochopitelně dále chátrá, ale především z důvodů morálních. Chátrání kulturní památky v centru města, budovy, kde se po čtyři století psaly jeho dějiny, je neuctivé nejen vůči budově samé, ale především vůči městu jako živému organismu. Rekonstrukce komplexu budov staré radnice a bývalého vězení by mohla vytvořit z chátrajícího komplexu jedinečné kulturní a společenské centrum, které by se mohlo stát nejpřitažlivějším a nejnavštěvovanějším místem celého města. Členové pracovní skupiny se ale shodují v tom, že jen rekonstrukce tento ambiciózní úkol nevyřeší. Budově bude třeba vdechnout život, otevřít ji vysokomýtským občanům i turistům, nabídnout ji ke každodennímu společenskému ruchu i odpočinku, vytvořit z ní atraktivní místo, kde se lidé budou potkávat... Materiál zde předkládaný si neklade žádné nároky na definitivnost svých závěrů. Zejména pro architekty zpracovávající úvodní studii je pouze vodítkem, zaznamenávajícím původní představu zadavatele. Dále je určen především zastupitelům města Vysoké Mýto, kteří dlouhodobě poukazují na vážnost situace bývalého soudu a kteří budou v konečné instanci o realizaci projektu rozhodovat. Dále je určen členům kulturní a stavební komice a zájemcům z řad politiků, architektů, oslovených studentů architektury, manažerů, novinářů a iniciativních občanů, kteří by chtěli a mohli přispět do diskuse kolem samotné rekonstrukce a jejího financování. Klade si dva cíle: jednak v následné diskusi ukončit dlouhodobé tápání na téma využití objektu, bez jehož řešení není možné přistoupit k úvahám o architektonické podobě rekonstrukce, k práci na projektové dokumentaci a k žádostem o dotační tituly, jednak podnítit všechny zúčastněné ke spojení sil, jež by pomohlo tento projekt dovést k zdárnému cíli. Materiál dle výsledků jednání pracovní skupiny pro využití bývalého soudu a vězení zpracoval: PhDr. Pavel Chalupa, ředitel Městské galerie Vysoké Mýto Práce v komisi se dále zúčastnili (v abecedním pořadí): Aleš Felgr, vedoucí odboru vnitřních věcí Městského úřadu Vysoké Mýto Luděk Hejhal, člen kulturní komise Rady města Vysoké Mýto a vysokomýtský podnikatel Mgr. Jiří Junek, ředitel Regionálního muzea Vysoké Mýto Ing. Arch. Milan Košař, hlavní architekt města Vysoké Mýto Ing. Martin Krejza, místostarosta města Vysoké Mýto a zastupitel Pardubického kraje PaedDr. Josef Mlíka, ředitel M-Klubu, Vysoké Mýto Ing. Oldřich Pavelka, vedoucí odboru územního plánování MěÚ Vysoké Mýto Ing. Milan Zeman, manažer Mikroregionu Vysokomýtsko Při redakci materiálu bylo použito mj. následujících pramenů: H. Jireček: Královské věnné město Vysoké Mýto, 1884 Ing. Arch. Ziegler: Projekt rekonstrukce čp. 96 (přestavba pro Městskou knihovnu), R. Dvořák, F. Hyksa: Historická topografie města Vysokého Mýta PhDr. Luboš Lancinger, Ing PhDr. Jan Muk: Vysoké Mýto, čp. 96 bývalá radnice, stavebně-historický průzkum, Paolo Monti: Architektonická studie k přestavbě čp. 96 a čp. 165 (vězení) na hotel, kolem 1995 Ing. Arch. Milan Košař: Rekonstrukce objektu čp. 96, architektonická studie (nerealizováno), 2001 PhDr. Luboš Lancinger, doc. ing. arch.jiří Škabrada: Vysoké Mýto, čp. 165 bývalá věznice, stavebněhistorický průzkum, Doc. PhDr. Jan Klíma a kol.: Vysoké Mýto tradice a současnost, Reprodukce jsou zde publikovány jako interní materiál. Při jejich jakémkoli zveřejnění tiskem či internetem je třeba se obrátit na majitele autorských a reprodukčních práv k uveřejněným fotografiím, nákresům a uměleckým dílům. Informace o tom podá Městská galerie Vysoké Mýto, nám. Přemysla Otakara II. 24, Vysoké Mýto, ; ; Tamtéž jsou umístěny veškeré zde reprodukované či citované materiály ve svých úplných verzích, v originálech či fotokopiích. Po předchozí dohodě je možné je tu volně konzultovat.

4 Komplex budov Staré radnice (bývalého okresního soudu) a bývalého vězení Vysoké Mýto č.p. 96/I (AB) č.p. 165 (CDE) Situace v měřítku cca 1 : 1500 Stav roku 2005 A Budova tzv. Staré radnice, neboli bývalého Okresního soudu B Dvůr za budovou Staré radnice C Budova středního traktu D Budova bývalého vězení E Dvůr u vězeňské budovy Hlavní vchod z náměstí Přemysla Otakara II. Zadní vchod na dvůr ze Šemberovy ulice

5 Zpráva pracovní skupiny Co je cílem Pracovní skupina konstatovala, že komplex budov a parcel s čp. 96/I a 165/I (bývalá radnice a městský pozemek s původní šatlavou, respektive pozdější Okresní soud a přilehlé vězení) tvoří unikátní architektonický soubor a je třeba jej vnímat jako jeden urbanistický celek. Pro případ rekonstrukce je všestranně výhodnější provést náročnou investici soustředěním všech myslitelných zdrojů do rukou jednoho investora (kterým by z praktického i historického hlediska mělo být Město Vysoké Mýto) a představit celý projekt jako náročnou proměnu bývalého soudu a vězení (jako uzavřených institucí státní represe) v otevřené kulturní a společenské centrum. Atraktivnost této myšlenky, totiž proměnit soud a vězení (odkud lidé většinou utíkají) v cosi zcela opačného (kam rádi přicházejí z vlastní vůle), se může stát jakýmsi leitmotivem žádostí o dotační tituly a granty a může se stát ve svém výsledku hlavním důvodem atraktivity celého komplexu i pro návštěvníky a turisty. Dnešní tři zdánlivě oddělené stavby a dva související pozemky (A-E) by se měly stavebně i organizačně propojit a měly by být v přízemí zcela průchozí z náměstí Přemysla Otakara II. až do Šemberovy ulice. Co by mělo být uvnitř Dvě snadné odpovědi na úvod. V přízemí dobrá restaurace a dobré informační centrum. Neboli dva dlouhodobě neuralgické body Vysokého Mýta. Restaurace i informační centrum sice ve městě fungují, ale ani v rozsahu a kvalitě poskytovaných služeb, ani s pružností otvírací doby, jakou bychom očekávali v moderním městě. Moderní a rychlá restaurace: saláty, jednoduchá i tradiční menu, alespoň jedno bezmasé jídlo, to všechno v poledne pro většinu lidí pracujících na náměstí, včetně zaměstnanců Městského úřadu, ale i hostů a turistů znamená kvalitativní změnu k lepšímu. Flexibilita a variabilnost prostoru přízemí umožní vyhovět přání pohostit i uzavřenou společnost, nabídnout jednoduché, příjemné občerstvení v prostoru atria i náročnější gastronomii v prostoru středního traktu. V denních hodinách je v přední části budovy restaurační provoz doplněn o kavárnu. Lidé si v čelním velkém prostoru rádi dávají schůzky. Jsou tu i maminky s malými dětmi. Nekouří se tu totiž. Otevřeno je řekněme od 8 do 24 hodin, každý den. Obsluha je milá a rychlá. Informační centrum je otevřeno a funguje také tak, hned vedle, vpravo od hlavního vchodu. Přes den je vlastně integrální komunikační součástí kavárny. Paní, co si v informačním centru koupila pohledy, si je píše u kavárenského stolku a srká při tom šípkový čaj; podnikatel, který je tu na obědě, si zas v informačním centru u příjemného křesla s počítačem vyzvedává . Obyvatelé města i turisté tady, v informačním centru, najdou kromě informací i všestrannou pomoc, například při zajištění ubytování, předání vzkazu či nalezení nejvhodnějšího spojení. Není problém koupit si tu známku, kolek nebo suvenýr, k dispozici je malá regionální knihovnička, tištění průvodci a Vysokomýtský zpravodaj, možnost on-line zakoupení veškerých vstupenek, tištěný seznam relevantních denní regionální i celostátní tisk k zapůjčení a případně i k prodeji (toho využívají zejména hosté kavárny, když dlouho na někoho čekají). Počítačů je tu několik, stejně tak jako možností připojit svůj notebook k síti nebo si jen prostě nabít mobil. Ochotná paní vám ho tu pohlídá, zatímco si vedle dáte kávu...

6 Co by ještě mělo být uvnitř Zatím to vypadá jako obyčejná kavárna s restaurací a infocentrem, jen s trochu lepším servisem a v lepším prostředí... Zapomínáte, že sedíte v pozdně gotickém přízemí s dokonalou a příjemně hřejivou cihlovou dlažbou a že surfujete z objektu z 15. století... Ale co dál? říkáte si. Co to je, co vás sem přivádí každý den? Je to jen to, že se tu najíte rychle a levně, když to potřebujete, a pomalu a výborně, když máte čas a chuť? Že když něco potřebujete, že se vám dostane minimálně rady, ale pravděpodobně i základní pomoci? Nebo je to snad genius loci? Jak to, že vstupujete rádi do budovy, kam odjakživa lidi chodili neradi? Na úřad... K soudu... Do vězení! Ale ano, když se postavíte, můžete se pohybovat zcela volně, nic vám nebrání procházet se po celém přízemí. Každou chvíli tu na stěnách a i v prostoru nacházíte něco jiného. Obrazy s vysokomýtskou tematikou vystřídají příští měsíc africké masky; v sále v prvním poschodí se totiž bude konat výstava afrického umění. Podobně jako obrazy Vysokého Mýta ze sbírek Městské galerie, Regionálního muzea a od soukromých sběratelů, i ona přeroste až sem dolů, mezi stoly. Když přijdete až ke schodišti, světlo, které padá seshora, vás neodolatelně nutí stoupat vzhůru. Připadáte si pod tou skleněnou střechou jakou v Louvru. Na hlavním schodišti dnes visí Šemberův "Požár Vysokého Mýta", protože výstava 1000 let Vysokého Mýta stále ještě neskončila. Hlavní sál vás překvapí svou dokonalou jednoduchostí. V mírně nasvíceném prostoru se mezi obrazy pohybujete jako v ulicích města, protože vysoce sofistikovaný antigravitační závěsný systém umožnil kurátorovi umístit obrazy přímo do prostoru. Ulicemi z výtvarných děl dojdete až na "náměstí". Několik řad židlí svědčí o tom, že se tu bude večer konat přednáška o vysokomýtské architektuře 3. tisíciletí. Prvním bodem této zajímavé přednášky bude proslulá, průkopnická rekonstrukce budovy vysokomýtského Soudu z počátku 21. století... Zpátky do současnosti - do galerie a muzea Redaktor tohoto materiálu, vášnivý čtenář vědeckofantastické literatury, jinak též ředitel galerie, popustil výše uzdu své fantazii. Bylo to proto, aby na konkrétním případu ukázal, jak by mohl zcela otevřený, atraktivní prostor, kam chodí všichni (kavárna, informační centrum) prolnout v prvním poschodí do prostorů, kam v běžném pojetí galerijních a muzejních expozic přijdou jen nemnozí. A naopak: jak by mohla vysoká výtvarná a materiální kultura sestoupit z vyšších pater na zdi kavárny, na zdi restaurace... Zdá se to snadné? Ne tak úplně. Vybavíme-li si realizaci podobné myšlenky v aktuálních prostorách Městské galerie, ve Výstavní síni Jana Jušky, ve Zvonici či v Regionálním muzeu, zjistíme, že ani jeden z vysokomýtských výstavních prostorů nevyhovuje těmto snahám, ale dokonce neodpovídá ani jiným standardům na moderní výstavní prostor. Městská galerie ztratila v roce 1971, kvůli ruské okupaci, svoji vlastní budovu, objekt bývalého kasina (dnes součást Základní umělecké školy). Krátkodobě se uchýlila právě do bývalého soudu, dokonce tu proběhlo i několik výstav, ale budova už tehdy byla v havarijním stavu. Nápad rekonstruovat pro potřeby galerie v 80. letech budovu Zvonice byl jistě odvážný a velkorysý, ale pro každodenní galerijní provoz zcela nevhodný. Podobná je situace Výstavní síně Jana Jušky, kde je psychologická bariéra vstupu přes odosobněnou vrátnici Telecomu snad ještě výraznější. Městská galerie nemá ani své depozitáře. Ty, které používá, v žádném směru nevyhovují bezpečnostním ani ochranářským standardům, navíc i o ně v krátkém časovém období přijde, protože budova Českého Telecomu, ve které je galerie v pronájmu, bude prodána. Městská galerie nové prostory a depozitáře potřebuje. Regionální muzeum ovšem také. Dlouhodobě se potýká s nedostatkem depozitářů i vhodnějších výstavních prostor pro

7 časové výstavy. Muzeum provizorně jedno patro bývalého vězení již jako depozitáře využívá. Stálo i u snah otevřít budovy bývalého soudu a vězení v současném neutěšeném stavu návštěvám veřejnosti, aby na tento stav upozornilo. Zájem muzea o budovu vězení vyústil v neúspěšná jednání o možnosti majetkového vydělení této budovy z celého komplexu. V rámci tohoto projektu ovšem muzeum souhlasí s názorem, že stavební, majetkové a konec konců i provozní oddělení by snížilo atraktivitu celého projektu i jeho grantový potenciál a bylo by na překážku společně deklarovanému cíli, totiž vytvořit multifunkční komplex, který by soužil všem zainteresovaným partnerům na základě společného zájmu -provozovat pokud možno s úspěchem unikátní historicko-architektonický komplex soudu a vězení. Dům, ve kterém bude příjemné pobývat Muzeum ani galerie tedy nechtějí uzurpovat pro sebe jednotlivé součásti chystané rekonstrukce. Navrhují společný postup v těsné spolupráci se svými zřizovateli, tedy s městem Vysoké Mýto a s Pardubickým krajem. Výsledkem by neměla být ani galerie, ani muzeum, tím méně restaurace a kavárna, ale jedinečný komplex zařízený jedinečným způsobem (mj. exponáty galerie a muzea), dům, ve kterém bude příjemné pobývat a současně nabízet to nejlepší z vysokomýtské kultury svým návštěvníkům v přirozeném multifunkčním prostředí, jehož součástí bude mimo jiné i kavárna a restaurace, ale který bude sloužit širokým kulturním a společenským potřebám celého města na základě dlouhodobého dramaturgického plánu využití (výstavy, koncerty, kulturní představení různého typu, kolokvia, společenské akce, soukromé akce ap.) Celý komplex by měl podléhat společnému, nicméně jednotnému řízení, a to na základě zvolené právní a organizační formy, jejíž podobu je možno zvolit na základě zkušeností obdobně fungujících zařízení u nás i v zahraničí. Ponecháváme dále jako otázku do diskuse, jak velká část z celého komplexu by měla být věnována případným, třeba i velmi omezeným ubytovacím kapacitám. (Myšlenka přestavby vězení na luxusní hotel se ukázala z památkářského hlediska jako necitlivá a z ekonomického pohledu jako nerealizovatelná). Vzhledem k tomu, že Městský úřad nemá vlastní ubytování pro hosty, hostující umělce či příležitostné návštěvy (jak je běžné v městech srovnatelných), a samo Vysoké Mýto se potýká s nedostatkem či nekvalitou poskytovaných ubytovacích služeb, je možnost ubytování v téměř 16 hodin denně otevřeném komplexu otázkou pouze technickou: je-li pro něj při přestavbě dostatek místa. V tomto ohledu je zřejmé, že atraktivita noci strávené v bývalé šatlavě za soudním dvorkem by byla celému konceptu přínosem, a to ne snad pragmaticky komerčním, ale spíše odpovídajícím více duchu celého projektu jako "domu, ve kterém bude příjemné pobývat"... Dispozice pro diskusi ke zpracování projektové studie [jsou pouze a orientační architektům mají sloužit jen jako text o výchozích představách zadavatele a investora] Celé přízemí je otevřeno z náměstí až do Šemberovy ulice. Hlavním vchodem se vchází do velké kavárny, za ní je ještě jedna místnost použitelná v případě potřeby jako salonek. Vpravo od hlavních dveří je místnost Informačního centra. Kavárna plynule přechází v restauraci, která prolíná i do atria na současném dvorku, kde jsou i toalety pro celé přízemí (nevyhneme se asi stavu, že budou částečně sloužit i jako veřejné záchodky pro průchozí návštěvníky) a dále do místnosti ve středovém traktu. Hledání možného zázemí pro kavárnu a restauraci je plně v kompetenci architektů, je pro ně možné využít i sklepy, podkroví. Že zejména zadní restaurace využije pro své zařízení a marke-

8 ting bezprostřední blízkost vězení, je nasnadě. První poschodí středního traktu a vězení je možno řešit variantně skloubením možností ubytovacích kapacit, depozitářů či zázemí restaurace; v přízemí vězení pak může netradičně pojatá expozice vězeňství najít provozní souvislost s depozitáři muzea. Prvnímu poschodí vévodí výstavní a společenský sál, jehož úplným vybouráním jsme ovšem kdysi přišli o nezbytné zázemí (pro účinkující, techniku, instalační prvky). Majíli být tu nebo jinde, je otázkou pro architekty. Dvě malé místnosti slouží jako dílna a provozní kancelář galerie, výstav či jiných akcí pořádaných ve velkém sále. Průchodem vpravo se vychází na střechu atria, která je porostlá zelení, a tak se ani z leteckého pohledu nepozná, že zahrada je vlastně v prvním poschodí. Zahrada ovšemže slouží jako výstavní prostor a místo pro relaxaci návštěvníků, případně pro občerstvení při vernisážích a koncertech. Umístění a velikost prosklené části střechy atria (kterým dopadá světlo dolů do restaurace) je zcela na posouzení architektů. Po střeše atria se dá projít do prvního poschodí středního traktu a odtud do prvního patra vězení. Podkroví všech částí je velmi neuzpůsobilé k přestavbě na cokoli jiného než depozitáře, sklady, archivy, případně technická zařízení (nízká světlost, problematičnost možného denního osvětlení z hlediska památkářského). Statické řešení fundamentu stropu pod orlojem (tj. železné vzpěry a výztuhy na půdě nad hlavním sálem) nenabízí žádné řešení pro uplatnění tohoto prostoru. I bez odstranění těchto vzpěr je ovšem umístění některých depozitářů (lehkých závěsných obrazů) do těchto prostor možné, byť jen částečně a v případě kritického nedostatku místa. Sklepy je možné využít po podrobném statickém prozkoumání pravděpodobně pouze jako část zázemí restaurace či jako prostor pro kotelnu ap. Aktuální stav a návrh dalšího postupu přípravných prací Pracovní skupina pro využití komplexu budov tzv. Staré radnice na základě svých jednání dospěla k společným závěrům a pověřila dr. Chalupu, zejména za přispění ing. Košaře a Mgr. Junka, aby sestavil tento materiál sloužící k prezentaci projektu a nalezení politické a veřejné podpory k jeho uskutečnění. Dále byly na základě žádosti pracovní skupiny prostřednictvím městského architekta ing. Košaře požádány dvě naše fakulty architektury, aby se návrh architektonické studie pro rekonstrukci tohoto jedinečného stavebního komplexu stal tématem seminárních prací studentů 4. ročníku. Obě fakulty tento návrh ochotně přijaly s tím, že návrhy budou hotovy v červnu Na základě těchto inspirujících návrhů by bezprostředně poté mělo být rozhodnuto o definitivní podobě zadání k vypracování projektové a rozpočtové studie a po jejím schválení pak k vypsání výběrového řízení na zpracování projektu. Harmonogram celého postupu uvádíme pro přehlednost v následující tabulce. Říjen 2005: Je zpracována zpráva pracovní skupiny a prezentační materiál je poskytnut k veřejné diskusi (zodp. dr. Chalupa) Říjen 2005: zadání předběžných studií na fakulty architektury (zodp. ing. Košař). Říjen 2005: Zpracování žádosti o přidělení možných dotačních titulů na opravu památek již na rok 2006 (zodp. ing. Pavelka, odb. územního plánování) Červen 2006: Jsou zjištěny možnosti a podmínky dostupných dotačních a grantových titulů a finančních možností na další časový úsek od (Město Vysoké Mýto, Pardubický kraj, Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj a regionální spolupráci, Evropská unie a případně další). Na základě termínů vznikají žádosti průběžně a ve spolupráci všech partnerů. (zodp. ing. Krejza, ing. Pavelka, ing. Zeman, JUDr. Šafář, PhDr. Chalupa, Mgr. Junek).

9 leden květen 2006: Konzultace se zpracovateli studií. Červen 2006: Jsou hotovy předběžné architektonické studie (fakulty architektury) Červen 2006: Na základě předběžných studií je zpracováno po projednání v pracovní skupině konkrétní a přesné ideové zadání pro vypracování projektové a rozpočtové studie (zodp. ing. Košař a dr. Chalupa) Září 2006: Schválení ideové studie v orgánech města. Prosinec 2006: Na základě projektové a rozpočtové studie je vypsáno výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace (zodp. ing. Pavelka) Červen 2007: Odevzdání projektu a získání stavebního povolení Září 2007: Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací Leden 2008: Zahájení stavebních prací v rozsahu dle aktuálních finančních možností Finanční zdroje a jejich využití Po zkušenostech z minulých let je pravděpodobně iluzorní domnívat se, že by mohlo být čerpáno z jiných než veřejných zdrojů (Město Vysoké Mýto, Pardubický kraj, Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj, Evropská unie ap.) Dále pokládáme za účelné, vzhledem k významnosti projektu, aby byla veškerá činnost týkající se finanční a koncepční činnosti (včetně žádostí o granty) koordinována prostřednictvím starosty či místostarosty města a aby v nějaké podobě vznikla nová či obměněná podoba pracovní skupiny, týmu, který bude mít projekt na starosti. Zatím, alespoň do doby zpracování projektové a rozpočtové studie, není možno stanovit přesnou částku, která bude potřeba k realizaci projektu. Je možné ji pouze odhadnout na základě kvalifikovaného posouzení architekta města ing. Košaře, který odhadoval v roce 2001 částku potřebnou na přebudování tohoto komplexu pro potřeby Městského úřadu a restaurace řádově na miliónů korun. Oprávněná domněnka, že vzhledem k cenám stavebních prací a energií by to dnes bylo asi o 20 procent více, vede k závěru, že je velmi předběžně možné uvažovat o částce od 60 do 84 miliónů korun v současných cenách. Pochopitelně nelze detailně předvídat ani úspěšnost při podávání žádostí o dotace a granty, zvláště když ještě nejsou známy všechny dotační tituly a jejich podmínky (např. granty Evropské unie na finanční období ). Je proto třeba, pro datum zahájení výstavby, tj. leden 2008, mít připraveny dva scénáře: Jeden optimální, pro případ, že finanční situace bude umožňovat plynulý postup prací, a jeden krizový, kdy nebude možné z finančních důvodů postupovat jinak než po jednotlivých etapách. V takovém případě je možné pokračovat podle dispozičních a provozních priorit (I. etapa: Restaurace a informační centrum pouze v předním traktu; II. etapa: Atrium, střední trakt a multifunkční sál a veškeré zázemí 1. poschodí; III. etapa: Ubytovací kapacity a zázemí 1. poschodí středního traktu a rekonstrukce vězení). V rámci krizového scénáře je možné uvažovat i o převedení budovy vězení (bez středního traktu) na Pardubický kraj, neboť zájem Regionálního muzea zachovat v něm depozitáře a zřídit expozici vězeňství v principu nevyžaduje nijak zásadní investici. I za této situace je ovšem třeba s vězením počítat, po vhodné a citlivé proměně, jako s integrální a atraktivní součástí celého komplexu.

10 Závěr Domníváme se, že rekonstrukce objektů v areálu tzv. Staré radnice je výzvou pro všechny zainteresované, politiky i architekty. Její začátek nelze donekonečna odkládat. Pro město Vysoké Mýto jde o historickou památku prvního řádu, po staletí vždy znovu a znovu, po každém ničivém požáru, důsledně obnovovanou. Vytvoření výstavního, kulturního a společenského centra v této bývalé administrativní budově je příležitostí nejen k navrácení života do tohoto unikátního komplexu, ale i k oživení celého historického centra. Děkujeme dopředu všem, kteří se v budoucnu zaslouží o dosažení tohoto cíle. Zvláště děkujeme zastupitelům, s jejichž podporou počítáme už proto, že se po více než stu padesáti letech znovu otevřou veřejnosti budovy, které museli právě vysokomýtští radní na příkaz rakouské státní správy opustit v roce Děkujeme i studentům architektury, na jejichž inspiraci a invenci při řešení našeho zadání v tomto okamžiku hodně spoléháme. Chtěli bychom dospět k řešení citlivému, které ovšem historickou budovu soudu a vězení nekonzervuje, ale naopak otevře ji životu 3. tisíciletí v domě, ve kterém nám bude příjemné společně pobývat Vysoké Mýto, Říjen 2005

11 Základní historická a technická data ke komplexu budov tzv. Staré radnice, bývalého soudu a vězení ve Vysokém Mýtě 1433 nebo 1434: Město Vysoké Mýto dalo vybudovat "novou radnici", dnešní č.p.96, z důvodu nevyhovujícího stavu "starého rathúzu", a to jako budovu s kamenným přízemím a dřevěným podkrovím s hodinovou věží; z původní stavby se dodnes dochovaly přízemní pozdně gotické klenby se zdobenými nosnými sloupy a sklepy. 1468: Král Jiří z Poděbrad 21. srpna pobývá v této budově a rediguje tu svůj slavný list Kutnohorským. 1568: Požár, který zničil skoro celé město, poškodil pouze dřevěné části radnice (1. poschodí) 1572: Oprava radnice je hotova. 1615: Město kupuje od soukromníka parcelu za budovou až k dnešní Šemberově ulici a 1646 byla radnice vypleněna cizími vojsky, ale zapálena nebyla. 1681: Předělával se radniční orloj ze čtyřiadvacetihodinového na dvanáctihodinový. Hodinová vížka byla pobita plechem. 1700: Popelem lehlo celé město, ale kamenné přízemí radnice opět zůstalo bez úhony, 1751: Kromě šatlavy zřizuje město přímo v budově radnice civilní arest pro vysokomýtské měšťany, "by do šatlavy nevězeli". 1774: Spolu s radnicí vyhořelo i 271 domů. Zničeny byly i radniční hodiny, záhy však byly dodány nové. Postaven byl barokní průčelní portál s tesaným městským znakem, který se zachoval dodnes (OBR. 1). 1816: Nový požár zničil dřevěné části radnice i s hodinami. Popelem lehlo 174 domů : Rozsáhlá oprava radniční budovy, z hlavní fasády zmizel štukový reliéf sv. Jiří a Herkula, který tu byl od poslední opravy z roku : Šindelová střecha byla nahrazena z protipožárních důvodů kusy pálených tašek. 1850: Z Vysokého Mýta se stalo sídlo okresního hejtmanství a okresního a krajského soudu. Město na vlastní náklady vyklidilo budovu své radnice, adaptovalo ji pro potřeby justice a poskytlo rakouské státní správě jako budovu okresního soudu (zůstane jím až do roku 1958). Nad portálem s městským znakem se objevuje dvouhlavá rakouská orlice a na fasádě v úrovni 1. poschodí rakouský státní znak : Na parcele za středním traktem (C) byla vybudována novostavba soudní věznice (budova D) Novoklasicistní úpravy (současná fasáda, schodiště s atriem v hlavní budově a štuková výzdoba vnitřních stěn). (OBR.2)

12 (OBR.3), : 28. října byl odstraněn rakouský státní znak z fasády a dvouhlavá orlice nad portálem byla zakryta bedněním (OBR. 4) 1922: Na místo zabedněné dvouhlavé orlice nad portálem usedá dvouocasý lev. 1939: Dvouhlavá orlice je vyproštěna z bednění. 1949: Věznice přestala sloužit svému původnímu účelu. Do budovy se nastěhoval krajský sklad léčiv. 1958: Budova okresního soudu je uzavřena pro svůj havarijní stav : Proběhla oprava havarijního stavu, okresní soud se sem však již nevrátil, neboť reformou státní správy byl vysokomýtský okres zrušen. 1961: Budovu soudu i s vězením přebírá zpět město. 1971: Byla sem přestěhována Městská galerie, která musela opustit svou budovu bývalého kasina na žádost velení sovětské armády. 1972: V budově staré radnice byla zřízena čítárna Městské lidové knihovny a v přízemí Pamětní síň Otmara Vaňorného : Byl proveden stavebně historický průzkum, který odhalil a popsal mj. mimořádně cenné pozdně gotické zdobené hlavice nosných sloupů původních kleneb : Proběhly některé práce v rámci projektu přestavby budovy pro účely městské knihovny (střecha a věž hlavní budovy, statické práce, okna v hlavním průčelí, některé stavební úpravy v interiéru a středním traktu). 1993: Veškeré práce byly zastaveny a budova konzervována. 1995: Vznikla studie architekta Paola Montiho pro přestavbu na hotel. 2001: Vznikla studie ing. arch. Milana Košaře pro přestavbu na Městský úřad a příslušné zázemí, která mj. počítala s využitím vězeňských cel jako kanceláří. 2003: O budovu se zajímala americká investiční společnost; odmítavou reakci vyvolaly informace, že má zájem vybudovat tu vedle hotelu a restaurace i kasino. Žádný ze tří výše uvedených projektů se však nedostal, spojeným působením finančních, kulturních, organizačních i památkových důvodů, do stádia projektové přípravy. 2005: Rada města ve spolupráci s kulturní komisí ustavila pracovní skupinu pro využití budovy bývalého soudu a vězení. O spolupráci jsou mj. požádány i obě české fakulty architektury.

13 Současná podoba Hlavního průčelí vznikla v 19. století postupným vývojem barokního štítu a původní čelní zdi v přízemí: základní klasicistní dimenzi dostalo přestavbou roku 1828, kdy vzala za své vzácná barokní štukatura a zachoval se pouze původní portál s městským znakem. Tesaná rakouská dvouhlavá orlice, přesunutá pravděpodobně odjinud, přibyla poměrně necitlivým zásahem do barokního frontonu až po roce 1850.

14 Přízemí Pohled od hlavního vchodu... Vlevo hlavní schodiště, v popředí zazděný otvor pozdně gotického zadního průjezdu, původně jistě opatřeného vraty. Dnes tento prvek nabízí architektům možnost prosvětlit celé přízemí otevřením do dvora, případně propojit pomocí proskleného atria přední i zadní trakt......a pohled zpět k hlavnímu vchodu, který ukazuje nepříliš šťastné zmenšení obdobného otvoru z náměstí v době barokní úpravy vchodu v 18. století... Jako vchod do budovy soudu svou masívností ideální, jako hlavní vchod do veřejného (a cíleně otevřeného) prostoru spíš oříšek pro architekty.

15 Hlavice gotických sloupů Přízemí podle stavebně historického průzkumu z roku Černé zdivo je původní. Žluté dodatečné a je možné ho odstranit. Pilíře jsou zakroužkovány červeně. Zdobené hlavice pilířů původních pozdně gotických kleneb z poloviny 15. století, které byly odkryty stavebně-historickým průzkumem, provedeným Ing. PhDr. Janem Mukem v roce Původní místnost hlavního sálu radnice z 15. století nebyla přepažena jako dnes. Hlavice i se sloupy byly zazděny pravděpodobně až při rekonstrukci v 19. století, kdy ze sálu radnice vznikla vpředu soudní knihovna a archiv, v zadní části pak byt pro soudního vykonavatele. Hlavní zasedací sál se přestěhoval o patro výš. Asi neexistuje při jakékoli budoucí dispozici jiná varianta, než všechny pilíře vysvobodit ze zajetí zdiva a vrátit přízemí jeho původní dimenze. Tyto krásné hlavice jsou nejcennějším archtektonickým detailem v celém komplexu a spolu s klenbami jsou jediným viditelným pozůstatkem původní pozdně gotické a renesanční historie objektu. Hlavní vchod z náměstí

16 Prostor schodiště Prostor centrálního schodiště v budově bývalého okresního soudu je nejpřekvapivější architektonickou součástí celého komplexu. Přestože je razantním průnikem do původního klenutého gotického přízemí a je už z roku 1887, působí překvapivě moderně. Svou vertikalitou i vzdušností připomíná na první pohled slavné pařížské muzeální prosklené kreace z 80. a 90. let 20. stol. Štuky jsou klasicistní, samo zasklení (ovšemže pouze provizorní, neboť je vyrobeno z miralonu), pochází z rekonstrukce na přelomu 80. a 90. let. Klasicistní schodiště, které pohlcuje v této podobě téměř veškeré sluneční záření, které by jinak dopadalo do přízemí, vybízí návštěvníka k cestě vzhůru za světlem. Prostor, který se mu otevře, za tu námahu skutečně stojí...

17 1. poschodí bývalého soudu První poschodí nabylo současné podoby novoklasicistní přestavbou pro potřeby c. k. okresního soudu ve druhé polovině 19. století. Radikálním vybouráním čelního prostoru po roce 1987 vznikl sál o rozloze 16 x 10 m. Pět oken vedoucích na severozápad poskytuje překrásný pohled na náměstí Přemysla Otakara II. Tento sál má vzhledem ke své rozloze, zcela čistému a jednoduchému klasicistnímu pojetí a severozápadní orientaci (bez přímého svitu) ideální galerijní dimenze. Úvahy architektů by se ale měly ubírat i možností jeho velké variability, nejen pro galerijní a výstavní účely, ale i další využití (koncerty, vernisáže, významná společenská setkání, slavnostní zasedání, přednášky, projekce ap.) Sekretariát Kanceláře soudců Předpokoj kanceláří Zázemí pro soudní tribunál Soudní síň Zázemí pro veřejnost Zázemí pro veřejnost Nahoře současný stav. Zásahem z let byly vybourány za cenu znovuvybudování stropu a statického fundamentu věže nad ním i některé "neodstranitelné" zdi, vznikl ovšem sál o rozloze 160 metrů čtverečních Vlevo původní stav po rekonstrukci r tak, jak soužil potřebám justice v letech Černě je vyznačeno neodstranitelné původní zdivo podle stavebněhistorického průzkumu z roku 1987, růžově novoklasicistní úpravy z roku Okna do náměstí Přemysla Otakara II.

18 Soudní síň Zázemí pro soudní tribunál Střední trakt Střední trakt je (na rozdíl od vězení, se kterým stavebně souvisí) nejméně zachovalou součástí komplexu. Není nijak zvlášť historicky ani stavebně cenný, a poskytuje tedy architektům více prostoru pro tvořivost. Velký sál v přízemí má ideální parametry dobré a klidné restaurace, komunikující okny s restaurací v atriu, která vznikne zastřešením současného dvora. Plán současného stavu středního traktu s přilehlým vězením podle stavebně-historického průzkumu z roku 2002 Zeleně: Zbytky původní šatlavy a přístaveb z 1. poloviny 19. století Oranžově: Novostavba vězení z 50. let 19. století Žlutě: Zásahy z přestavby z 80. let 20. stol. (doporučeny k odstranění) sál restaurace

19 Nejmladší budova komplexu, stavba z poloviny 19. století Vězení sloužila necelých sto let (do r. 1949) jako soudní věznice a nebyla a nikdy stavebně upravována. 19 cel je zachováno v téměř intaktním stavu tak, jak sloužily svému účelu (včetně mříží, zámků a dveří). Dělá to z ní jednak stavebně nejzachovalejší, ale i formálně nejatraktivnější součást celého areálu. Od poloviny 90. let se uvažovalo o její přestavbě na hotel, později na kanceláře. Ani jedno z navrhovaných využití však nebylo příliš šťastné, mimo jiné proto, že nezohledňovalo unikátní zachovalost a étos vězeňského objektu. Snahou realizátorů je proměnit ho ze stavby, jejíž funkcí byla represe a uzavřenost, ve stavbu, jejíž náplní bude, stejně jako v ostatních budovách soudního areálu, přitažlivost a otevřenost. Problém s naplněním prostoru vězení je však do značné míry složitý. Uvnitř není jediná větší místnost, cely jsou poměrně malé (4,5 x 3,5 m). Zůstává otázkou pro variantní řešení a nápady architektů, přičemž nejlevnější řešení spočívá v konzervování vězení jako místa pro depozitáře (které však investor i jeho partneři stejně potřebují), nákladnější pak vedle toho v alespoň částečném a symbolickém využití objektu jako stylové a atraktivní ubytovací kapacity pro potřeby města a případně i turistů... Součástí každého řešení by měla být muzejní expozice připomínající původní využití budovy, případně velkoryseji pojatá expozice vězeňství.

20 Vchod na dvůr z Šemberovy ulice Přízemí Celkové obecné schéma s navrženými dispozicemi Prostor vězení: expozice vězeňství s příp. depozitáři... Schodiště II Vězeňský dvůr Postranní vchod Zázemí restaurace Zadní vchod Restaurace

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr.

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Rozvoj obce Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Jiří Plos Chápete-li rozvoj obce pouze jako její populační nebo územní růst, jste vedle.

Více

Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU

Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU Dodnes v původní podobě zachovalý areál Obzor, 1974. Foto Rudolf Křepela. (zdroj: archiv Stavoprojekty Brno) Když byl v roce 1958

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz

noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz zdarma noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz 100 DNÍ NA RADNICI Rozhovor se starostou Mgr. Ondřejem Kolářem. (Článek na straně 7) 3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 6 se koná v pátek 24.

Více

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014 Autorský kolektiv Moravského zemského muzea PhDr. Mgr. Martin Reissner,

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

ZŘÍCENINY HRADŮ A MĚSTSKÉ HRADBY V SOUČASNÉ PRAXI PAMÁTKOVÉ PÉČE. Vladislav Razím. Metodika NPÚ [s. 6 11, 12 13] (obr. 1 6) Aktuální praxe (obr.

ZŘÍCENINY HRADŮ A MĚSTSKÉ HRADBY V SOUČASNÉ PRAXI PAMÁTKOVÉ PÉČE. Vladislav Razím. Metodika NPÚ [s. 6 11, 12 13] (obr. 1 6) Aktuální praxe (obr. ZŘÍCENINY HRADŮ A MĚSTSKÉ HRADBY V SOUČASNÉ PRAXI PAMÁTKOVÉ PÉČE Vladislav Razím Významnou součástí památkového fondu jsou torzálně dochované stavby zříceniny či ruiny, zastoupené zejména hrady a městskými

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

Dan Merta galerista Galerie Jaroslava Fragnera

Dan Merta galerista Galerie Jaroslava Fragnera ARCHINEWS 2 2011 Polyfunkční dům Ostrava-Vítkovice dynamický výraz objektu reaguje na své okolí. Pilová střecha budovy se zakusuje do panoramatu vítkovických Hradčan POSTŘEH > REALIZACE > Nejlepším kritériem

Více

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ NÁRODNÍ AKADEMIE REGIONÁLNÍHO MANAGEMENTU, o.s. KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ PUBLIKACE PRO PŘEDSTAVITELE OBECNÍCH SAMOSPRÁV LISTOPAD 2011 Obsah 1. Úvod, východiska, situace v České republice...2 2.

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO MĚSTA KADAŇ DNE 26. ZÁŘI 2013 USNESENÍM Č. 130/2013 1. ÚVOD 1.1. Úvod Městský program regenerace Městské památkové

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Uvnitř si přečtete: Výhody a nevýhody otevřené hranice Město má nového ekonoma Fotoohlédnutí za událostmi roku 2012 Jak v Železné Rudě strávit čas a kam si zajít nebo zajet Plán na Česko-německé multimediální

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více