ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚTULKU PRO TOULAVÁ A OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA V DĚČÍNĚ - rok 2006 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚTULKU PRO TOULAVÁ A OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA V DĚČÍNĚ - rok 2006 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚTULKU PRO TOULAVÁ A OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA V DĚČÍNĚ - rok 2006 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE K má útulek k dispozici provozní budovu, domek pro veřejnost, kde bylo nově zřízeno poradenské a informační centrum, 2 sklady. Pro ustájení psů je připraveno již celkem 33 venkovních kotců (8 nových kotců bylo dokončeno v r. 2006). Venkovní kotec s přírodním výběhem je upraven i pro kočky. V provozní budově jsou 2 místnosti pro zvířata používané dle potřeby a 4 kotce pro kočky. Pro pohybovou aktivitu psů slouží 2 velké oplocené travnaté výběhy. Ve fázi dokončení je výcviková a pracovní plocha (cvičiště) pro útulek i kynologickou veřejnost. Útulek slouží k dočasnému pobytu nalezených zvířat, zvířat týraných odebraných na návrh veterinární správy a zvířat umístěných zde k adopci jejich majiteli. Za dobu provozu útulku (od prosince 2000 do ) prošlo zařízením celkem zvířat. II. ZAMĚSTNANCI Provoz útulku zajišťovalo v daném roce 5 ošetřovatelů. 4 ošetřovatelé na stálý pracovní poměr, 1 zaměstnanec byl přijat od na výpomoc prostřednictvím úřadu práce na dobu 1 roku. Celkový počet zaměstnanců je vzhledem k nadstandardním aktivitám a náročnosti provozu plně vyhovující. Lze za nepřetržitého provozu zařízení řešit střídání dovolených, pracovní neschopnosti, je splněn požadavek na zajištění bezpečnosti při práci se zvířaty, a to bez nárůstu přesčasových hodin ošetřovatelů. V útulku vykonávalo 6 osob trest obecně prospěšných prací (ve výši 3x 400 hod., 1x 300 hod., 1x 200 hod., 1x 180 hod.) uložený okresním soudem, z toho 1 osoba započala výkon trestu ve 3.Q a pokračuje dále v roce Během letních prázdnin byli na výpomoc na dohodu zaměstnáni také 2 brigádníci. III. VYBAVENÍ Služebním vozidlem útulku je Škoda Felicie combi (rok výroby 1997). Vozidlo je denně využíváno, a to i mimo pracovní dobu zaměstnanců při nočních odchytech zvířat. Prostor pro zvířata je oddělen mříží a nově vybaven plastovou dezinfikovatelnou vanou. Pro odchyt a manipulaci se zvířaty slouží odchytová tyč, 2 odchytové kleště (2006 zakoupeny 1), odchytová síť, 3 sklopce na odchyt zdivočelých koček, fixační klec na kočky a 2 speciální rukavice (v roce 2006 zakoupeny 1). Pro identifikaci zvířat jsou k dispozici 3 univerzální čtečky čipů, kdy v roce 2006 bylo 1 kapesní čtecí zařízení zakoupeno v době dlouhotrvající opravy původní čtečky (v provozu od roku 2003), další mini čtecí zařízení obdržel útulek jako sponzorský dar koncem roku. Osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP) jsou přidělovány a používány v souladu s platnou směrnicí města. Vybavenost zaměstnanců je dostatečná pro letní i zimní období. Přidělení a obměna OOPP je evidována na osobních kartách zaměstnanců, které jsou vedeny na odboru ŽP MM. V hlavní budově je umístěno pro kancelářskou práci jedno PC s tiskárnou. Prováděná evidence všech přijatých zvířat je datově nejobsáhlejší a nejkvalitnější na území města Děčína a v jeho širokém okolí. Díky ní se zcela minimalizuje problém zpětného dohledání zvířat, která se do útulku dostanou opakovaně, vč. jejich majitelů či osvojitelů. 1

2 V novém informačním a poradenském centru je k dispozici další PC s tiskárnou a scanerem, pro odborné výuky a poradenství je zde také televize, DVD přehrávač s videem a kamera. K naplnění platných zákonných předpisů zaměstnanci v roce 2006 absolvovali pravidelné proškolení řidičů (4 zaměstnanci), kurz první pomoci (4 zaměstnanci) a odborný kurz na odchyt a manipulaci s toulavými zvířaty se získáním osvědčení (2 zaměstnanci). IV. PROVOZ Činnost útulku je zakotvena jak v pracovní náplni jednotlivých zaměstnanců, tak je upravena provozním řádem a také organizací práce a stanovením pracovních postupů, příp. dalšími vnitřními předpisy města. Veterinární prohlídky v útulku jsou prováděny pravidelně 2x týdně v úterý a pátek. Pokud se jedná o zvíře ve velmi špatném zdravotním stavu nebo poraněné (např. autonehoda), je i v nočních hodinách neprodleně veterinárním lékařem ošetřeno po jeho přijetí (odchytu) přímo ve veterinární ordinaci. Zvířata jsou přijímána a předávána do péče na základě písemných protokolů, které jsou pravidelně po dohodě s právníkem aktualizovány, a které slouží jako vzorové pro ostatní útulky (naposledy vyžádány útulkem v Příbrami a Ústí nad Labem). Výborně se osvědčuje úprava srsti nalezených zanedbaných psů (koupání, česání, stříhání), o tato zvířata je prokazatelně větší zájem, což napomáhá zkrácení doby pobytu zvířete v útulku. Uhynulá nebo utracená zvířata (v souladu se zák. na ochranu zvířat) jsou neprodleně odvážena do kafilerního boxu v areálu veterinární správy. Ošetřovatelé provádí u osvojených zvířat namátkové kontroly, a to jak z vlastního popudu, tak i na základě podnětů občanů při podezření z možného zanedbání péče či týrání. V místě chovu byly provedeny 2 kontroly, zhruba 20 zvířat navštívilo útulek se svým osvojitelem. Řada osvojitelů do útulku napsalo a poslalo fotografie (cca 20 zvířat). Telefonicky, pomocí SMS a ů nás osvojitelé informovali také o asi 20 zvířatech. Ošetřovatelé se účastnili 2x hromadného očkování psů proti vzteklině, při kterém bylo na místě zkontrolováno celkem 54 zvířat, z toho zvířat osvojených v roce , v roce , v roce , v roce , v roce , v roce Kontroloval se zdravotní stav, kondice a chování zvířete. Stav zvířat byl vesměs hodnocen jako velmi dobrý, stejně jako v roce 2005 bylo několika majitelům doporučeno snížit nadváhu svého mazlíčka. Překrmování zvířat je již stabilní problém, se kterým se ošetřovatelé při kontrolách setkávají. PROGRAM KASTRACÍ S programem kastrací u toulavých koček bylo započato již v roce 1994, tj. řadu let před vznikem městského útulku. Jedná se o již praxí osvědčené řešení nekontrolovatelného rozmnožování zvířat a s tím spojených problémů. Kastrace dnes probíhají jak v ordinaci útulku, tak prostřednictvím krmičů či osvojitelů ve všech děčínských veterinárních ordinacích. U psů a fen se kastrace provádí pouze ze zdravotních důvodů, výjimečně jako řešení problematického chování samců (dominantní agresivita). V důsledku tato činnost napomáhá snižovat počty nechtěných a odložených koťat a štěňat. O kastrovaná zvířata je ze strany pěstounů mnohem větší zájem. Tato zvířata jsou klidnější, nekonfliktní, vhodná do bytu i na zahradu, méně se toulají a rychleji si zvykají na novou rodinu. Jen od zahájení činnosti městského útulku (od 12/2001) bylo celkem provedeno 392 zákroků u koček a 62 zákroků u psů. Z toho pro srovnání: rok 2004 rok 2005 rok 2006 kočky 68 zákroků z toho: 132 zákroků z toho: 128 zákroků z toho: 2

3 psi 34 koček osvojeno 16 koček vypuštěno 1 kočka exitus 17 kocourů - osvojeno 26 zákroků z toho: 17 fen osvojeno 9 psů - osvojeno 100 koček 49 osvojeno - 49 vypuštěno - 2 exitus 32 kocourů 23 osvojeno - 9 vypuštěno 21 zákroků z toho: 18 fen osvojeno 3 psi - osvojeni 99 koček 63 osvojeno - 34 vypuštěno - 2 exitus 29 kocourů osvojeno 8 zákroků z toho: 5 fen osvojeno 1 fena vrácena majiteli 2 psi - osvojeni ODCHYTY Městská policie Děčín provádí odchyty zvířat jen výjimečně. Zaměstnanci útulku pak vzhledem ke své kvalifikaci a praxi provádějí odchyt všech zvířat, vč. těch která někoho ohrozila, napadla či poranila. V roce 2006 nedošlo při odchytech k žádnému vážnému zranění. Ošetřovatelé mají při odchytech opakovaně problémy s přihlížejícími občany, s vyřizováním si špatných sousedských vztahů prostřednictvím zvířat, s netolerantností lidí, kdy na několik dnů volně pobíhajícího psa občan zavolá odchyt až v nočních pozdních hodinách. Velkým problémem v roce 2006 byla také nepřesná lokalizace volně pobíhajícího zvířete, a to jak ze strany občanů tak i policie. Hlavním problémem u odchytu koček je pak liknavost, pasivita a neochota občanů krmičů spolupracovat.. V několika případech došlo k poranění nálezce zvířetem, kdy muselo být veterinárním vyšetřením a izolací zvířete v karanténě vyloučeno podezření na infekční onemocnění vzteklinou. Z následující tabulky vyplývá od roku 2002 klesající tendence v provádění odchytů policií jako jednou ze složek k zajištění veřejného pořádku ve městě. V číslech jsou zahrnuty odchyty MP a PČR i z jiných měst a obcí! r v ks r v ks r v ks r v ks r.2006 v ks zaměstnanci útulku 265 (41%) 306 (47,2%) 290 (42,5%) 381 (49%) 321 (43%) občané 245 (37%) 268 (41,3%) 327 (47,9%) 333 (42 %) 269 (36%) policie (MP, PČR) 123 (19%) 74 (11,3%) 61 (8,9%) 58 (7%) 69 (9%) přivázáno u útulku 18 (3%) 1 (0,2%) 5 (0,7%) 16 (2%) 6 (1%) příjem od chovatele (11%) Rok 2006 pro názornost i graficky: Občani Útulek Policie Přivázáni Od majitele Vráceny osvojitelem 321 Z celkového počtu přijatých zvířat bylo 3

4 28 zvířat vráceno osvojitelem z důvodu nezvládnutí výchovy, alergie v rodině, nedostatku času, problémy s majiteli nemovitostí (srovnání rok zvířat), 4 zvířata osvojiteli utekla z důvodu špatně oploceného pozemku či nedodržení pokynů ošetřovatele (srovnání rok zvířat), 62 zvířat bylo věcí známého vlastníka, kdy zvíře dal do útulku do úschovy majitel k adopci nebo bylo zvíře odchyceno či přivedeno jako údajně nalezené a následně byl dalším šetřením odboru ŽP MM původní majitel dohledán (srovnání rok zvířat). VŠE KOLEM EVIDENCE ZVÍŘAT Příjem zvířat celkem: V roce 2006 bylo přijato celkem 748 zvířat. To je o 40 zvířat méně než v roce 2005, kdy rok 2006 je prvním rokem, kdy bylo zaznamenáno snížení v příjmu zvířat. Do roku 2005 počet přijatých zvířat trvale narůstal téměř o 100 zvířat na rok. Nejvíce psů bylo do útulku přijato v měsíci červen a červenec, kdy bylo během 1 měsíce přijato 86 zvířat (33 psů a 53 koček). Počet přijatých zvířat za jednotlivé měsíce ukazuje následující graf: Řada1 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Průměrný příjem zvířat na měsíc činil 62 ks (rok ks), průměrný počet umístěných zvířat na den byl 35 zvířat (rok zvířat). Z celkového příjmu 748 zvířat bylo přijato 444 psů (154 fen a 290 psů) a 297 koček a 7 ostatních. Rekordmanem v příjmu mezi psy,,útěkáři je kříženec jménem Bill, který své majitelce od roku 2004 do konce roku 2006 utekl, i přes upozornění na porušení zákona a povinnost úhrady nákladů, již několikrát a do našeho zařízení se dostal celkem 11x. Srovnání příjmu psů a koček v jednotlivých měsících ukazuje následující graf: 4

5 Psi Kočky Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Z dalších 7 zvířat přijatých do útulku byla 1 želva nádherná předána do pěstounské péče, 2 x poštolka - předány do ptačí ZOO Žandov, 1 kuna skalní velmi špatný zdravotní stav - euthanásie, 1 fretka předána do pěstounské péče, 1 jezevec potrhán psem exitus, 1 liška vypuštěna zpět do lesa. Příjem zvířat město Děčín a ostatní obce: Děčín celkem: 647 zvířat (v roce zvířat) ostatní celkem: 101 zvířat (v roce zvířat) Počet zvířat odchycených v katastrech jednotlivých okolních měst a obcí: města, obce rok 2004 v ks rok 2005 v ks rok 2006 v ks Arnoltice Benešov n. Pl Česká Kamenice Česká Lípa Dolní Habartice Dolní Podluží Dolní Poustevna Františkov n. Pl Hřensko Huntířov Chabařovice Chřibská Janov Janská Jetřichovice Jílové nejvíce Jiřetín pod Jedlovou Jiříkov Kámen

6 Kytlice Libouchec Lipová u Šluknova Ludvíkovice Malá Veleň Malšovice Markvartice Prysk Rumburk Růžová 2-2 Rybniště Srbská Kamenice Starý Šachov 1-1 Šluknov Tisá Těchlovice Ústí nad Labem Valkeřice Varnsdorf Velká Bukovina Verneřice 1-1 celkem přijato : pozn.: v počtech nefigurují zvířata, která byla do útulku umístěna přímo majitelem Věkové kategorie přijatých zvířat: Stáří do 4 měsíců (štěňata, koťata) 202 ks od 4 měsíců do 1 roku (mladí jedinci) 134 ks od 1 do 5 let (dospělí jedinci) 240 ks 5 až 10 let (starší jedinci) 90 ks nad 10 let 36 ks neurčeno (jedná se o ptáky, plazy, kuny, aj.) ks Každá věková kategorie vyžaduje jiný přístup ošetřovatelů, a to hlavně ve výchově, potřebné péči, nárokům na ustájení, druhu a typu krmení. Liší se především délka pobytu v útulku, kdy nejvyšší zájem je každoročně o štěňata a koťata ve věku do 1 roku. Problematičtější je umístění zvířat vyšší věkové kategorie a zvířat se zdravotními handicapy. Grafické znázornění rozdělení zvířat do věkových kategorií vypadá následovně: Čistokrevná plemena a kříženci: Z celkového počtu 46přijatých psů bylo zaevidováno 181 jedinců jako čistokrevných a 263 jedinců jako kříženců. 36 Jako čistokrevní jedinci byla zařazena zvířata, která vykazují 202 exteriérové a povahové vlastnosti daného plemene. Zvířat Do 4 měsíců s prokazatelným původem 90 (tetování, průkaz původu) je do útulku přijato jen zanedbatelné minimum, většina přímo od 4. měsíce - 1. rok majitelů. 1. Rok - 5. Let Pro zajímavost uvádíme u skupiny vedené jako čistokrevná zvířata i plemenné zastoupení, které je velmi pestré a ukazuje, jak důležité jsou 5. Let odborné Let znalosti ošetřovatelů. Z následující tabulky je zřejmé, že od otevření útulku vedou Nad v 10. příjmu Let trvale 3 plemena, a to německý ovčák, labradorský retrívr a jezevčík. Lze Neurčeno 134 tedy snadno odvodit, že nejvíce psů chovaných na 240 území města Děčína a v jeho nejbližším okolí jsou kříženci a z plemen právě tyto 3 rasy, což jistě svědčí i o jejich oblibě mezi veřejností. 6

7 rok 2004 v ks rok 2005 v ks rok 2006 v ks Německý ovčák Labradorský retrívr Jezevčík Bígl Americký kokršpaněl Rhodéský ridgeback 2-4 Americký pitbulteriér Mops Pudl Aljašský malamut Rotvajler Kokršpaněl Knírač Staffordšírský teriér Čivava Irský setr Středoasijský pastevecký pes Bílý švýcarský ovčák 1 2 Bílý švýcarský ovčák 1 2 Špic Novofundlandský pes 1-2 Zlatý retrívr 1-2 Velšteriér Šarpej Jorkšírský teriér Border kolie Německý boxer Argentinská doga Brazilská fila Maltézáček Výmarský ohař Pražský krysařík 2 1 Japončík Německý pinč Hovavart Sibiřský hasky Dobrman 6-1 Brakýř 1-1 Foxteriér hladkosrstý 1-1 Ši-tzu Československý vlčák Irský vlkodav Kavkazský pastevecký pes Australský silky teriér Havanský psík Italský chrtík Belgický ovčák - tervueren Bernardýn Akita - inu Münsterlandský ohař - 1-7

8 Leonberger Bearded kolie Bretaňský ohař Německá doga Pekinéz Francouzský buldoček Český horský pes Český fousek West higland white teriér Špringršpaněl Belgický ovčák - malinois Německý ohař Baset Evidence zvířat: Je vedena písemně evidenční kniha a také duplicitně počítačová evidence, kdy je zvíře po přijetí vyfotografováno a foto i s daty uloženo. K příjmu zvířete je dále vystaven protokol o ustájení zvířete, příp. protokol o ustájení zvířete od původního majitele. Při odchodu zvířete ze zařízení je vystaven předávací protokol dohoda (pro nového majitele), předávací protokol dohoda o pěstounské péči a adopci (pro osvojitele) nebo protokol o navrácení zvířete původnímu majiteli (držiteli). V praxi se již mnohokrát osvědčil záznam velmi důležitých informací, jako vlastnosti zvířete (povaha, kousavost, snaha utíkat, dominantní chování) a především zdravotní stav v den příjmu a předání, do protokolů, kdy je chovatel s tímto seznámen v plném rozsahu (stvrzuje podpisem). Opět jsou potřebné odborné znalosti ošetřovatelů, jejich zkušenosti a zájem o zvířata. Oni jsou mnohdy ti, kteří vybírají a doporučují konkrétní zvířata jednotlivým osvojitelům, čímž je předcházeno problémům a % vrácených zvířat je mizivé. K vrácení zvířete osvojitelem do útulku došlo v roce 2006 nejčastěji kvůli nesouhlasu vlastníka bytu, dále pak z důvodu výskytu alergie na psí srst či zhoršení finanční situace chovatele. Zvířata jsou vracena i z jiných důvodů, kdy se ale většinou již jedná o neakceptování pokynů předávajícího pracovníka. Problematické osoby jsou vedeny na tzv. černé listině s poznámkou. K je zde zaevidováno 213 osob, které porušily pravidla pěstounské péče. Jsou to především lidé, kteří vrátili zvíře zpět do útulku vyhublé a zanedbané, opomněli nechat provést vakcinaci, či zanedbali jinou veterinární péči. Problémem jsou i chovatelé neschopní naučit štěně čistotnosti či chov zvířete v nevyhovujících podmínkách. Odhadem 1/2 těchto lidí je ze sociálně slabších a nepřizpůsobivých skupin. Při osvojení dostává chovatel také ústní a písemné pokyny a důležité informace pro úspěšnou adaptaci zvířete v novém prostředí. Osvojitelé i poté mohou, a tak i činí, kdykoliv kontaktovat zaměstnance útulku ohledně rad i praktické pomoci v otázce výchovy, výcviku, výživy a veterinární péče, převýchovy problémových zvířat a odbourávání nežádoucích projevů, což v jiných útulcích většinou praktikováno není. Pohyb zvířat je také veden v měsíčních a ročních přehledech. Vedena je i kniha ztrát zvířat, zájemců o zvířata a nabídka zvířat chovatelů - majitelů. Problémem je neaktualizování těchto informací ze strany majitelů a zájemců. Značení zvířat čipování, tetování: Zvířata jsou v útulku trvale nezaměnitelně značena. Dle platného provozního řádu jsou psi označováni mikročipem od října 2001 a kočky se tetují do uší včetně označení kastrovaného zvířete od konce roku 2002, což jsou nejspolehlivější zákonné metody identifikace a praxí se trvale již několikátým rokem osvědčují. Zvířata se po zaběhnutí vrací 8

9 obratem domů a nezvyšují se tak zbytečně náklady na jejich pobyt v útulku. Náklady na čipování či tetování na jedno zvíře jsou nesrovnatelně nižší, než péče o 1 zvíře umístěné v útulku na dobu předem neurčitou. Pro srovnání ukazuje následující tabulka počty těchto úkonů u jednotlivých druhů zvířat: r r r r r r psi mikročip kočky - tetování Evidence v číslech: I následující tabulka ukazuje, že kvalitně vedená evidence zvířat a trvalé nezaměnitelné značení zvířat sebou přináší pozitiva městu (snižování nákladů), majiteli (minimalizace škody způsobené městu), i samotnému zvířeti (snižování doby stresu). Pro zajímavost: v minulosti se nám díky čipování podařilo dohledat např. majitele psa, labradorského retrívra, až ve Švýcarsku. Z celkového počtu osvojených zvířat ks - je pro nás důležitý i počet zvířat, která šla přímo do majetku, tj. zvířata daná k adopci majitelem, příp. zvířata, u nichž byl majitel dohledán, ale o svou věc přes výzvu k převzetí nejevil již zájem těchto zvířat bylo celkem 39. Zde jdou náklady spojené s umístěním zvířete, příp. jiné náklady, na vrub původnímu, příp. v budoucnu novému, majiteli. V určitých případech (při porušení podmínek dohody) je úhrada nákladů požadována dle platného provozního řádu i po osvojiteli. Vypouštěny do původního teritoria jsou po kastraci zdivočelé venkovní kočky, u nichž je nepravděpodobná adaptace (nekontaktní s člověkem). Euthanásie je provedena v souladu se zákonem u zvířat nevyléčitelně nemocných. V roce 2006 bylo % euthanásie velmi nízké ve srovnání s úhynem, a to především u koček (infekční viróza u koťat, řada poranění hlavně koček jiným zvířetem či po srážce s automobilem, kdy se zranění neslučovala se životem). A opět tabulkové srovnání několika let: osvojeno vráceno majiteli vypuštěno úhyn, utracení rok 2004 v ks rok 2005 v ks rok 2006 v ks 390 (57%) 419 (53 %) 372 ( 51 %) 172 (25%) 230 (29%) 206 ( 28 %) 31 (5%) 93 (12%) 45 ( 6%) 58 (9%) 46 (6%) 55 ( 8 %) Rok 2006 následně pro názornost i graficky: 9

10 Vráceny majiteli Zůstali u nálezce Vypuštěno Předány do ZOO úhyn, euthanasie Útěk Osvojeno Vráceny osvojiteli Do majetku pozn.: předáno do majetku, předáno do ZOO, vráceno osvojiteli, zůstalo u nálezce a uteklo = zbylých 7 % z celkového počtu zvířat Do péče mimo město Děčín bylo umístěno 182 zvířat, tj. 31% z celkového počtu umístěných zvířat, z toho byla 2 zvířata dána do zahraničí SRN. V naší republice pak nejdelší cestu domů měla zvířata např. do Pelhřimova, Brna, Pardubic, Chrudimi, Dvora Králové, Světlé nad Sázavou, Ústí nad Orlicí, Plzně, Jičína. Nejvíc zvířat si odvezli lidé z okolí Děčína, a to do Jílového, České Kamenice, Ústí nad Labem či Benešova n. Pl.. V souladu s občanským zákoníkem do majetku státu po uplynutí lhůty 1 roku od nalezení věci byl předán 1 pes, kdy náklady na toto zvíře nesl následně Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku obcí, po uplynutí lhůty ½ roku od odevzdání nalezené věci obci v místě nálezu, byli předáni 2 psi. U nákladů za 1 zvíře jsme se přihlásili k řízení o dědictví, kdy by tyto náklady po usnesení soudu nesl zjištěný dědic, součástí tohoto řízení je i závěť odkazující útulku finanční prostředky a další majetek. Průměrná délka pobytu psa v útulku: Zajímavé je i srovnání průměrné délky pobytu zvířete v útulku: - rok dnů, - rok dnů, - rok dnů, - rok dnů, - rok ,5 dne, - rok dnů. V roce 2006 se průměrná délka pobytu na 1 zvíře zvýšila jen velmi mírně, a to z důvodu příjmu v kategorii starších jedinců (5 10 let) o 30 psů více než v roce 2005, velké procento v příjmu pak tvořila i koťata velmi nízkého věku, která musela být v útulku do doby odstavu. Jak rychle projevili o své miláčky zájem jejich původní majitelé? 10

11 S délkou průměrné doby pobytu zvířete souvisí také např. zájem majitelů o jejich zatoulaná zvířata, téměř policejní práce zaměstnanců při dohledávání vlastníka zvířete, ale i stále rostoucí a širší povědomost o našem zařízení a samozřejmě čipování, tetování a také fotografická evidence zvířat v ks 2004 v ks 2005 v ks 2006 v ks psi vrácení v den přijetí psi vrácení do 7 dnů po přijetí psi vrácení do 1 měsíce po přijetí psi vrácení po době delší než 1 měsíc od přijetí Od konce roku 2002 přistoupil odbor ŽP MM k sankcionování majitelů psů, kteří opakovaně i přes upozornění pracovníků útulku dostatečně nezabezpečí svého psa proti úniku. V takovýchto případech se jedná o porušení zák. na ochranu zvířat proti týrání, tj. skutek klasifikovaný jako přestupek či správní delikt. V roce 2006 z podnětu útulku, tj. z moci úřední, byly v souladu s uvedeným zákonem v této věci, příp. z důvodu zjištění jiného porušení zákona (např. odložení zvířete, týrání, aj.) v přestupkovém řízení řešeno 11 osob. Provoz útulku - plán pro rok 2007: nadále minimalizovat délky pobytu zvířat, především psů, v útulku, rozšířit působnost a spolupráci s novými obcemi, jejich zapojení na nesení nákladů souvisejících s nálezem zvířete v jejich katastrech a dohledávání vlastníka věci, rozšířit pravidelné nabídky a prezentace útulku v nových sdělovacích prostředcích, pokračování kastračního programu koček, rozšíření a zkvalitnění spolupráce s větším množstvím zařízení typu útulky, záchytné stanice, dokončení rekonstrukce zkorodovaných částí nejstarších kotců, rekonstrukce nejstarších betonů a koridorů poškozených klimatickými podmínkami a již 6-ti letým provozem zařízení, vzhledem k množícím se problémům s umístěním dalších druhů odchycených zvířat či zvířat odebraných na návrh veterinární správy (koní a jiných hospodářských zvířat) - vybudování ohrad a jednoduchých ustájení pro jejich dočasné umístění, dovybavení kynologického cvičiště. V. PROPAGACE Nabídky nalezených zvířat jsou prováděny nepřetržitě a jsou pravidelně aktualizovány: aktualizace 1x týdně na úřední desce, na nástěnce odboru ŽP vč. fotografií, na internetu na serveru města Děčín na adrese průběžně jsou špicoidní psi zveřejňováni na adrese nově pak jezevčíci na adrese a molosoidní plemena na adrese nová spolupráce vznikla také prostřednictvím stránek (na pomoc útulkům), nabídky zvířat v televizních pořadech (ČT, různé regionální televize), fotografická nabídka nepravidelně v Děčínském deníku, zhruba 1x měsíčně v Principu a nahodile ve zpravodaji města a dalších periodikách, např. deník Blesk, Šíp, Aha, nahodile v čekárně veterinární ordinace MVDr. Bednarske, nově 1x měsíčně vč. fotografií v restauraci Kartáč, 11

12 telefonické nabídky spíše jednotlivých konkrétních zvířat jiným útulkům zejména Ústí n. L., Rumburk. Námi pořádané akce jsou prezentovány obdobnou formou, stejně jako publikace článků o problematice zvířat a o provozu našeho útulku. Propagaci nám v roce 2006 zajišťovali tito mediální partneři - Děčínský deník, Rozhlas Ústí nad Labem, regionální televize, týdeník Princip, deník Blesk, deník Šíp, deník Aha, měsíčník Planeta zvířat Spolupracujeme také s jinými útulky v ČR - Řepnice (u Litoměřic), Rumburk, Ústí nad Labem. Městský útulek v roce 2006 pořádal: Štěkání na Ježíška. Městský útulek se v roce 2006 účastnil a prezentoval i se svými zvířecími svěřenci na akcích: Umisťovací výstava Planety zvířat v Praze Bambiriáda v Děčíně Slavnosti Labe v Děčíně Národní výstava koček v Děčíně výstava Zahrada Čech Litoměřice zemědělská výstava Libverda 2006 v Děčíně Propagační výstava klubu chovatelů koček v Děčíně Dne proběhlo v útulku natáčení pořadu Chcete mě? s oblíbeným moderátorem Zdeňkem Srstkou. Tentokrát nebyla nabízena zvířata do osvojení, ale pořad seznámil diváky televize s našimi výjimečnými a mládeži prospěšnými aktivitami. Výsledkem účasti na akcích je kromě prezentace útulku také získání nových kontaktů, umístění zvířat (psů i koček) do osvojení po celé republice a získání sponzorských darů na činnost útulku. O činnosti útulku je vedena útulková kronika, která také slouží především při prezentaci - propagaci tohoto zařízení. VI. DALŠÍ AKTIVITY ÚTULKU PORADENSKÁ A INFORMAČNÍ SLUŽBA Vzhledem k tomu, že ošetřovatelé denně řešili problémy občanů s jejich mazlíčky, bylo ke konci roku 2006 zdárně dokončeno zřízení informační a poradenské služby. Centrum je vybaveno PC, multifunkční tiskárnou s kopírkou a scanerem, videokamerou, televizí a DVD přehrávačem s videem. Služba je určena všem zájemcům o zvířecího kamaráda z našeho zařízení, ale i zájemcům, kteří již své zvíře mají či si ho chtějí pořídit a chtějí se dozvědět, jak správně o něj pečovat, jak jej ošetřovat, krmit, vychovávat či cvičit, lze např. pomoci s výběrem plemene, aj.. V plánu je natáčení vlastních instruktážních krátkých filmů. Odbornou konzultaci si mohou zájemci domluvit osobně či telefonicky v době provozu útulku. Konzultace je bezplatná, činnost bude zahájena v roce Vybavené centrum bude sloužit i pro besedy s menšími skupinkami osob. PŮJČOVÁNÍ PSŮ Neméně důležitou aktivitou útulku je půjčování psů dětem i dospělým na procházky, samozřejmě za dodržení všech pokynů daných zaměstnanci. Každý venčitel je poučen o 12

13 bezpečné manipulaci a povaze svěřeného zvířete. Půjčování psů je závislé hlavně na přízni počasí vždy s ohledem na zdraví zvířat! K máme v evidenci 100 venčitelů, kteří navštěvují útulek dle svých možností. Nejvíce jich je z řad mládeže ve věku let. S psíky na procházky chodí také rodiče s dětmi, samotní dospělí a to i občané důchodového věku. Půjčování psů probíhá: úterý až pátek od 14 do 16 hodin, sobota a neděle od 10 do 12 hodin. BESEDY Mají velký úspěch, probíhají v rozsahu mateřských až středních škol a besed a exkurzí přímo v areálu útulku. V roce 2006 proběhlo v mateřských, základních a speciálních školách cca 10 besed, exkurzí a besed pro mládež, dospělé osoby a zájmové kroužky přímo v areálu útulku bylo také zhruba 10. VÝCVIKOVÝ a VÝCHOVNÝ PROGRAM V roce 2006 byl nad vlastním areálem útulku zřízen výcvikový prostor pro psy, který je s útulkem propojen. Tento bude v roce 2007 dokončen a bude zde zahájena činnost, tj. práce s veřejností, spolupráce se zájmovými organizacemi, kluby či odborníky v dané oblasti (výcvikáři, figuranti, apod.). Záměr je práce s problémovými zvířaty výchova, výcvik, převýchova. V rámci zahájení činnosti cvičiště bude také proveden nábor nových členů kynologického kroužku. PROPAGACE ZAŘÍZENÍ a VÝCHOVA VEŘEJNOSTI Zde je stále nejžádanějším a nejobsáhlejším materiálem naše brožurka Základní rádce držitele psa ve městě a obci, která byla vytvořena v rámci projektu Kamarád pes. Je o ni trvalý zájem dokonce i od občanů a různých sdružení z jiných měst, byť je část brožurky určena pouze pro občany našeho města. V roce 2006 i v rámci spolupráce, např. s Nadací na ochranu zvířat, disponoval útulek zhruba 15 různými letáky a mini brožurkami, které jsou zdarma k dispozici veřejnosti a značný zájem o ně je především při účasti útulku na různých akcích. Jedná se např. jednoduše a přehledně zpracované informace na téma: péče o kočku, péče o dospělého psa, péče o štěně, poplatky ze psů, kastrace, odčervení, očkování, infekční choroby, kodex soužití psa a lidí, kde se stala chyba?, atd. V roce 2006 zhruba 8 informačních letáků zpracoval útulek v rámci svých aktivit. PROFILY PLEMEN V prosinci 2006 bylo zahájena nová aktivita s názvem Profily plemen, kde budou veřejnosti, zejména návštěvníkům útulku, představována postupně jednotlivá plemena vč. informací potřebných pro rozhodování při výběru psa, tj. problémy, povahové vlastnosti, zdraví plemene, apod. vč. fotografií. Jako první bylo představeno plemeno německý ovčák. Aktualizace bude probíhat zhruba 1x měsíčně a informace jsou trvale po danou dobu k dispozici na vývěsce před areálem útulku. Plán aktivit 13

14 Kromě výše uvedeného je do plánu, v podstatě do doby uskutečnění, zařazen i seminář pro útulky, který by svou programovou náplní přinesl jistě praktické informace dalším pracovníkům útulků pro opuštěná zvířata. VII. FINANCOVÁNÍ ÚTULKU Provoz útulku je zabezpečen z rozpočtu města a ze získaných finančních a věcných sponzorských darů. Po orientačním odečtu nákladů vrácených do příjmu města zůstává část provozu finančně městem stále zajištěna. Náklady se meziročně zvýšily, a to z důvodu pokračování akcí zahájených v roce 2005, tj. obnova a větší údržba původního vybavení, zařízení a staveb (kotce, přístupové chodníky, aj.) a také pokračování v započatých investičních akcí - rozšiřování areálu útulku (výstavba nových kotců, zpevnění ploch, cvičiště, atd.). Úhrada těchto nákladů byla kryta z části sponzorskými dary ve výši 83 tis. Kč. Vyšší nárůst zaznamenaný u položky veterinární péče souvisí s obecným nárůstem cen, stejně jako nárůst u položky energie (i rekordně dlouhá zima) či odpady. Pomalu rostoucí náklady na údržbu služebního auta souvisí s dobou jeho již téměř 10-letého provozu. Naopak se nám daří držet zhruba na stejné úrovni či dokonce snižovat položky provozu jako je materiál, spotřeba vody, spotřeba PHM, či další služby, což souvisí jak s příjmem věcných sponzorských darů, tak s ekonomickým hospodařením v zařízení či soběstačností v zajištění drobných služeb přímo ošetřovateli útulku, brigádníky či lidmi odsouzenými k obecně prospěšným pracím, které svůj trest odpracovávají v našem zařízení. K trvalému snižování nákladů za vodu dochází také odvodněním areálu a využíváním dešťové vody v provozu. Náklady srovnání v Kč: rok 2004 rok 2005 rok 2006 veterinární péče, vč. materiálu materiál z toho: krmení, stelivo, dezinfekce, čistící prostř.,.. jiné-misky, hřebeny, vodítka, ochranné pracovní prostředky telefon el. energie likvidace odpadů (SKO,objem,septik) voda odborná literatura drobný hmotný dlouhodobý majetek oprava, údržba služebního auta pohonné hmoty a maziva různé-poštovné, známka, pojištění, ostatní služby revize, malování, sekačka, revize, sekačka, zabezpečení, revize,sekačka, štěpkování, opr. osvětlení provozní náklady celkem stavební věci (investice, opravy, údržba) úprava kotců, zpevnění plochy v areálu kotce,zpevnění, chodníky, přístřešek, odvodnění,.. aj kotce,osvětlení, odvodnění, terén. úpr., oplocení provoz. náklady, vč. údržby a investic mzdové prostředky (hrubého)

15 NÁKLADY CELKEM Propočet nákladů na zvíře a den v Kč: rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 z provozu ze stavebních věcí ze mzdových nákladů z celkových nákladů Z tohoto propočtu je zřejmé, ve vztahu k požadovaným úhradám nákladů majitelem, osvojitelem a obcemi (zprůměrovaná částka 57,50 Kč na den/zvíře), že město Děčín tyto náklady od otevření útulku trvale dotuje téměř 70%. Návratnost vynaložených nákladů: Na mzdu 1 zaměstnance přispěl za rok 2006 úřad práce celkem ,- Kč. Na skladě zůstalo v materiálu nespotřebováno a bylo převedeno do roku 2007 celkem 106 položek v různých kategoriích o celkové hodnotě ,- Kč. převod do 2007 v Kč / počet položek krmení, doplňky výživy a stelivo 5 839,60 5 položek veterinární léčiva, přípravky a materiál ,88 26 položek čistící, mycí prostředky, vč. dalšího materiálu 3 914,06 21 položek ostatní drobný materiál - různý ,27 54 položek Náklady související s hospitalizací zvířat v útulku účtované jiným obcím, státu (ÚZSVM) a původním majitelům či osvojitelům zvířat v souladu s platným provozním řádem. Odbor ŽP, vč. zaměstnanců útulku vystavil 307 předpisů k platbě. Celkovou výši vč. srovnání s předcházejícími léty ukazuje následující tabulka: rok 2003 v Kč rok 2004 v Kč rok 2005 v Kč rok 2006 držitelé zvířat , , , ,00 obce , , , ,00 ÚZSVM , , , ,00 celkem , , , ,00 Vypovídací hodnota je narušena nedoplatky v této oblasti. K je evidováno 143 nedoplatků v celkové výši ,- Kč. Investování získaných sponzorských darů do provozu, především do staveb a údržby útulku za rok 2006 celkem 83 tis. Kč z finančních darů (ostatní dary vč. příjmu samostatně dále). Udělování sankcí v přestupkových řízeních při opakovaném odchytu zvířete (=psa) nedostatečně zajištěného proti úniku dle zákona, příp. jiné porušení zákona zjištěné vlastní činností. V roce 2005 bylo uděleno 5 pokut v rozmezí 1 000,- Kč až 2 000,- Kč v celkové výši 9 tis. Kč a 3 úhrady nákladů řízení v celkové výši 3 tis. Kč. 15

16 Vlastní činností bylo také opakovaně zjištěno porušení přestupkového zákona ve věci úmyslného podání nepravdivé (lživé) informace správnímu orgánu. Z tohoto důvodu bylo na odbor správních činností dáno v uvedené věci 13 podnětů, což znamená v případě prokázání skutku, rozhodnutí a udělení sankce příjem z pokut a nákladů řízení. V roce 2006 se jednalo o 1 napomenutí a 9 pokut v rozmezí 300,- Kč až 1 000,- Kč o celkové částce 5 tis. Kč. Odboru ekonomickému nebyl v tomto roce především z časových důvodů předán žádný podnět na majitele osvojitele z evidence útulku za rok Kontrola bude provedena v roce Noví poplatníci znamenají příjem z poplatků ze psů. Ve vztahu k předchozím rokům lze jen vycházet ze statistického propočtu, který znamená roční příjem cca 30 tis. Kč. Orientačně propočet: Pokud z celkových nákladů, tj ,- Kč, odečteme všechny návratné položky, tak se dostáváme na částku ,- Kč celkových nákladů. Při odečtu položek zbývající část mzdy a stavební věci se dostáváme na částku ,- Kč, což jsou v podstatě čisté náklady hrazené městem z provozního rozpočtu na základní provoz útulku v roce Tyto náklady vynaložené městem na základní provoz zařízení se průběžně snižují (r ,5 tis. Kč). Tato kalkulace neobsahuje všechny zjistitelné položky a předpokládala by ideální stav (bez dlužníků). FINANČNÍ A VĚCNÉ DARY Jako samostatnou část zajištění provozu útulku uvádíme informaci o získání a použití darů věnovaných účelově městskému útulku. Finanční prostředky jsou zasílány na depozitní účet u KB Děčín č /0100 v.s. 115, kde byl za rok 2006 příjem 26 darů ve výši ,00 Kč. Zůstatek k činí celkem ,87 Kč, do příjmu města na účet č /0100 v.s , kde byl v roce 2006 příjem 146 darů ve výši ,70 Kč. V roce 2006 byla uzavřena 1 smlouva o sponzorském daru a bylo vystaveno 5 potvrzení o přijetí daru. Kromě finančních darů obdržel městský útulek i spoustu darů věcných, jejichž vyčíslení je prováděno odhadem dle aktuálních cen na trhu. Do útulku darovalo během roku 2006 zhruba 290 dárců věci o celkové hodnotě ,- Kč, což v podstatě další úspora v nákladech na materiál, které by muselo vynaložit město Děčín, a to v podstatně vyšším objemu, protože u řady věcí nebyla jejich hodnota vyčíslena (deky, matrace, koberce, aj.). Z věcných darů jsou pro provoz útulku a potřeby zvířat poskytovány různé druhy krmení a pamlsků pro zvířata, deky, matrace, koberce, kýble, hračky, misky, léky a další potřeby a pomůcky pro zvířata. Za zmínku stojí i další formy výpomoci (např. sekání trávy, venčení psů, ). Nej-: věcný dar o nejvyšší finanční hodnotě téměř 7 tis. Kč věnovali děti ze ZŠ T. G. Masaryka z České Kamenice krmení, pamlsky, stelivo, misky, a další potřeby pro zvířata nejvyšší společný finanční dar byl přivezen z akce Zahrada Čech Litoměřice od anonymních dárců ve výši ,- Kč, nejvyšší jednorázový finanční dar ve výši 10 tis. Kč byl poskytnut 2x, a to p. Sedlákem z Děčína a pí Kovaczovou z České Lípy, 16

17 Využití finančních darů v roce 2006: Dokončení rozestavěné akce z roku rozšíření areálu útulku o nové kotce, úpravy terénu, přístupové chodníčky, výcviková plocha pro psy, atd.. Plán využití darů v roce 2007: Dary budou v souladu s účelem jejich přijetí investovány do probíhající obnovy údržby útulku, kdy je potřeba dokončit obnovu zkorodovaných částí původních kotců (z roku 2000), dále více než nutné je opravit betony v koridorech před původními kotci z důvodu hrozby úrazu jak zaměstnanců tak návštěvníků. V plánu je dokončení výcvikového prostoru pro psy. Dle finančních možností pak řada dalších úprav jako propojení provozní budovy se sklady zastřešením přístupové cesty, příp. zahájení prací na ohradách a zázemí pro další zvířata (koně, ovce, kozy, apod.), kdy realizace těchto záměrů je závislá právě na výši získaných prostředků, kterými se podílíme na celkových nákladech z větší části financovaných městem. V Děčíně dne Zpracoval: Ing. Naděžda Moučková za odbor ŽP MM Děčín pí Eveline Jahelková za Městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata 17

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚTULKU PRO TOULAVÁ A OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA V DĚČÍNĚ - rok 2006 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚTULKU PRO TOULAVÁ A OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA V DĚČÍNĚ - rok 2006 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚTULKU PRO TOULAVÁ A OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA V DĚČÍNĚ - rok 2006 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE K 31.12.2006 má útulek k dispozici provozní budovu, domek pro veřejnost, kde bylo nově zřízeno poradenské

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚTULKU PRO TOULAVÁ A OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA V DĚČÍNĚ za rok 2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚTULKU PRO TOULAVÁ A OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA V DĚČÍNĚ za rok 2005 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚTULKU PRO TOULAVÁ A OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA V DĚČÍNĚ za rok 2005 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Městský útulek pro zvířata je ke dni 31.12.2005 tvořen hlavní provozní budovou, samostatným zděným

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚTULKU PRO TOULAVÁ A OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA V DĚČÍNĚ za rok 2004

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚTULKU PRO TOULAVÁ A OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA V DĚČÍNĚ za rok 2004 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚTULKU PRO TOULAVÁ A OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA V DĚČÍNĚ za rok 2004 Městský útulek pro zvířata je ke dni 31.12.2004 tvořen hlavní provozní budovou, samostatným zděným

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚTULKU PRO TOULAVÁ A OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA V DĚČÍNĚ za rok 2007 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE II. ZAMĚSTNANCI III.

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚTULKU PRO TOULAVÁ A OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA V DĚČÍNĚ za rok 2007 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE II. ZAMĚSTNANCI III. ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚTULKU PRO TOULAVÁ A OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA V DĚČÍNĚ za rok 2007 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Útulek k 31.12.2007 disponuje provozní budovou, domkem pro veřejnost, kde bylo zřízeno poradenské

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2008 OBSAH zprávy o činnosti: I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE strana 2 II. ZAMĚSTNANCI strana 2 III. VYBAVENÍ strana 2-3 IV. PROVOZ strana 3-14 PROGRAM KASTRACÍ strana 4 ODCHYTY A PŘÍJEM ZVÍŘAT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Českolipským kočkám a pejskům z. s. za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Českolipským kočkám a pejskům z. s. za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Českolipským kočkám a pejskům z. s. za rok 2014 1/6 Název: Českolipským kočkám a pejskům z. s. Sídlo: Skalice u České Lípy 504, 471 17 IČ: 22707701 DIČ: CZ22707701 Č. účtu: 259446298/0300

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV Část I. Základní ustanovení Název a sídlo Záchytné místo pro zatoulaná a opuštěná zvířata Města Chodov Komenského 1077, 354 35

Více

Kruh č. 1 Rozhodčí Javorčík Vladimír (SK)

Kruh č. 1 Rozhodčí Javorčík Vladimír (SK) Kruh č. 1 Rozhodčí Javorčík Vladimír (SK) Třída Katalogové číslo Známka Poznámka Australský ovčák Pes mladých 065 Pes mladých 066 Pes mezitřída 067 Fena otevřená 068 Fena otevřená 069 Fena vítězů 070 Border

Více

Datum popl. Plemeno psa Pohlaví Věk při

Datum popl. Plemeno psa Pohlaví Věk při Plemeno psa Pohlaví Věk při Datum popl. přihlášení povinnosti afgánský chrt Fena 31.12.2002 afgánský chrt Fena 31.12.2002 afgánský chrt Fena 31.12.2002 afgánský chrt Fena 5 m 1.9.2010 afgánský chrt Pes

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Českolipským kočkám a pejskům o. s. za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Českolipským kočkám a pejskům o. s. za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Českolipským kočkám a pejskům o. s. za rok 2013 1/6 Název: Českolipským kočkám a pejskům o. s. Sídlo: Skalice u České Lípy 504, 471 17 IČ: 22707701 DIČ: CZ22707701 Č. účtu: 259446298/0300

Více

Přehled obsazení kruhů

Přehled obsazení kruhů Přehled obsazení kruhů 13. Brněnská krajská výstava psů - 24. 8. 2014 Den: neděle 24. srpna Celkem psů: 261 Kruh: 1 Rozhodčí: Jaroslav Matyáš Americký bezsrstý terier fena třída mladých 001 1 Americký

Více

Fena mezitřída 139 V1, Vítěz třídy, Krajský víěz. Fena otevřená 140 V1, Vítěz třídy, Krajský víěz. Pes mezitřída 142 V1, Vítěz třídy, Krajský víěz

Fena mezitřída 139 V1, Vítěz třídy, Krajský víěz. Fena otevřená 140 V1, Vítěz třídy, Krajský víěz. Pes mezitřída 142 V1, Vítěz třídy, Krajský víěz Kruh č. 1 Rozhodčí Gregorz Robak Třída Katalogové číslo Známka Poznámka Bostonský teriér Fena mladých 089 VD3 Fena mladých 090 V2 Fena mladých 091 V1, Vítěz třídy Brabantík Fena mladých 092 V1, Vítěz třídy

Více

Přehled obsazení kruhů

Přehled obsazení kruhů Přehled obsazení kruhů 15. Brněnská krajská výstava psů - 28. 8. 2016 Den: neděle 28. srpna Celkem psů: 362 Kruh: 1 Rozhodčí: Ing. Radovan Lysák Aljašský malamut pes třída štěňat 001 1 pes třída otevřená

Více

Kruh č. 1 Rozhodčí Miroslav Václavík. americká akita Fena mladých 001. Americký bezsrstý terier Pes štěňat 002

Kruh č. 1 Rozhodčí Miroslav Václavík. americká akita Fena mladých 001. Americký bezsrstý terier Pes štěňat 002 Kruh č. 1 Rozhodčí Miroslav Václavík Třída Katalogové číslo Známka Poznámka americká akita Fena mladých 001 Americký bezsrstý terier Pes štěňat 002 anglický kokršpaněl vícebarevný Pes otevřená 005 Fena

Více

Přehled obsazení kruhů

Přehled obsazení kruhů Přehled obsazení kruhů Den: neděle 15. srpna Celkem psů: 312 Kruh: 1 Rozhodčí: PhDr. Vladimír Mojžíš Afgánský chrt fena třída mladých 1 1 Australská kelpie fena třída otevřená 2 1 Australský honácký pes

Více

Oznámení o ukončení kontroly. Kontrolu provedli (jména a příjmení kontrolních pracovníků): MVDr. Lucia Kovaříková

Oznámení o ukončení kontroly. Kontrolu provedli (jména a příjmení kontrolních pracovníků): MVDr. Lucia Kovaříková Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj Ostašovská 521, Liberec 11 Růžodol 1, 460 01 T: +420 485 246 691, F: +420 482 713 149 Elektronická adresa podatelny: epodatelna.kvsl@svscr.cz

Více

Kruh č. 1 - Havelka T. k.č. Plemeno Pohlaví Třída 1 Jezevčík králičí hladkosrstý Fena třída mladých 2 Jezevčík králičí hladkosrstý Fena třída

Kruh č. 1 - Havelka T. k.č. Plemeno Pohlaví Třída 1 Jezevčík králičí hladkosrstý Fena třída mladých 2 Jezevčík králičí hladkosrstý Fena třída Kruh č. 1 - Havelka T. 1 Jezevčík králičí hladkosrstý Fena třída mladých 2 Jezevčík králičí hladkosrstý Fena třída veteránů 3 Jezevčík standard dlouhosrstý Pes třída mladých 4 Jezevčík trpasličí dlouhosrstý

Více

48.krajská výstava psů Hradec Králové

48.krajská výstava psů Hradec Králové Kruh 1 Ubrová Libuše Basset Hound 2 49 Feny - třída dorostu 235 235 1 Feny - mezitřída 236 236 1 Beagle 3 Psi - třída mladých 237 237 1 Psi - třída pracovní 238 238 1 Feny - třída vítězů 239 239 1 Bloodhound

Více

Český teriér Pes Pracovní třída 120 V1, CAC, CC, VSV, BOB Fena Otevřená třída 121 V1, CAC, CC, VSV, BOS Fena Otevřená třída 122 -

Český teriér Pes Pracovní třída 120 V1, CAC, CC, VSV, BOB Fena Otevřená třída 121 V1, CAC, CC, VSV, BOS Fena Otevřená třída 122 - Kruh č. 1 Rozhodčí Štursová Gabriela Třída Katalogové číslo Známka Cairn teriér Pes Třída dorostu 097 VN1 Pes Třída mladých 098 V2 Pes Třída mladých 099 V1, CAJC, BOJ Pes Třída mladých 100 VD3 Pes Mezitřída

Více

Rozhodčí Alena Auerbach Katalogové číslo Bedlingtonský teriér Pes Otevřená třída Pes Třída vítězů 039 Fena Otevřená třída

Rozhodčí Alena Auerbach Katalogové číslo Bedlingtonský teriér Pes Otevřená třída Pes Třída vítězů 039 Fena Otevřená třída Kruh č. 1 Rozhodčí Alena Auerbach Bedlingtonský teriér Pes Otevřená třída 037-038 Pes vítězů 039 Fena Otevřená třída 040-041 Irish Soft Coated Wheaten Teriér Pes vítězů 124 Pes veteránů 125 Fena štěňat

Více

Kruh č. 1, Rozhodčí Tichá Vladimíra

Kruh č. 1, Rozhodčí Tichá Vladimíra Kruh č. 1, Rozhodčí Tichá Vladimíra Australský silky teriér Pes mladých 016 Pes vítězů 017 Fena mladých 018 Fena veteránů 019 Bedlingtonský teriér Pes otevřená 028 Pes vítězů 029 Pes veteránů 030 Fena

Více

Kruh č. 1 Rozhodčí Václavík Miroslav. Anglický setr Pes pracovní 025. Belgický ovčák - malinois Pes otevřená 041 Fena mladých 042

Kruh č. 1 Rozhodčí Václavík Miroslav. Anglický setr Pes pracovní 025. Belgický ovčák - malinois Pes otevřená 041 Fena mladých 042 Kruh č. 1 Rozhodčí Václavík Miroslav Třída Katalogové číslo Známka Poznámka Anglický setr Pes pracovní 025 Belgický ovčák - malinois Pes otevřená 041 Fena mladých 042 Belgický ovčák -tervueren Pes mezitřída

Více

PŘEHLED KRUHŮ. neděle

PŘEHLED KRUHŮ. neděle PŘEHLED KRUHŮ neděle - 26.6.2016 KRUH ČÍSLO 1 75 Olga Dolejšová (CZ) Australský honácký 3 Třída mladých 2 1 Třída mladých 3 1 Třída vítězů 4 1 Australský ovčák 13 Třída dorostu 5-6 2 Třída mladých 7-8

Více

Časový harmonogram je samozřejmě pouze orientační!

Časový harmonogram je samozřejmě pouze orientační! rozhodčí: Dolejšová Olga - kruh: 1 Americký bezsrstý terier psi třída štěňat 001 9:15 psi třída mladých 002 9:20 psi třída otevřená 003 9:25 psi třída vítězů 004 9:30 feny třída štěňat 005 9:35 feny třída

Více

47. Krajská výstava Hradec Králové Statistika přihlášených psů ke dni

47. Krajská výstava Hradec Králové Statistika přihlášených psů ke dni FCI skupina plemeno třída počet 1 Australský honácký pes 3 1 Australský ovčák 8 Psi - třída štěňat 1 1 Bearded kolie 1 1 Belgický ovčák - Malinois 1 1 Bílý švýcarský ovčák 3 1 Border kolie 16 Psi - třída

Více

Australský honácký pes Australský ovčák Bearded kolie Beauceron Belgický ovčák - Malinois Bílý švýcarský ovčák Border kolie Československý vlčák

Australský honácký pes Australský ovčák Bearded kolie Beauceron Belgický ovčák - Malinois Bílý švýcarský ovčák Border kolie Československý vlčák Australský honácký pes 3 Australský ovčák 7 Bearded kolie 2 Beauceron 1 Belgický ovčák - Malinois 3 psi - mezitřída 2 Bílý švýcarský ovčák 4 Border kolie 8 Československý vlčák 6 Flanderský bouvier 1 Kolie

Více

49. krajská výstava psů Hradec Králové statistika k

49. krajská výstava psů Hradec Králové statistika k Australská kelpie 1 Australský honácký pes 1 Australský ovčák 14 psi - třída mladých 3 psi - třída otevřená 2 feny - třída mladých 3 feny - mezitřída 4 Bearded kolie 2 psi - třída čestná 1 Belgický ovčák

Více

Přehled obsazení kruhů

Přehled obsazení kruhů Přehled obsazení kruhů 10. Brněnská krajská výstava psů - 21. 8. 2011 Den: neděle 21. srpna Celkem psů: 313 Kruh: 1 Rozhodčí: PhDr. Vladimír Mojžíš Aljašský malamut pes třída mladých 001 1 Aljašský malamut

Více

47. Krajská výstava psů Hradec Králové Rozpis kruhů

47. Krajská výstava psů Hradec Králové Rozpis kruhů kruh rozhodčí plemeno třída počet 1 Ing. Košťálová Alena Tibetská doga 11 Psi - třída mladých 161 162 2 Feny - třída štěňat 163 168 6 Feny - třída mladých 169 170 2 Feny - mezitřída 171 171 1 Lagotto romagnolo

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ÚTULKU PRO PSY V TŘINCI VNITŘNÍ SMĚRNICE

PROVOZNÍ ŘÁD ÚTULKU PRO PSY V TŘINCI VNITŘNÍ SMĚRNICE MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec PROVOZNÍ ŘÁD ÚTULKU PRO PSY V TŘINCI VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10 / 2008 PROVOZNÍ ŘÁD ÚTULKU PRO PSY V TŘINCI Schválený dne 2. 6. 2008 na jednání 37. schůze Rady

Více

Přehled obsazení kruhů

Přehled obsazení kruhů Přehled obsazení kruhů 12. Brněnská krajská výstava psů - 1. září 2013 Den: neděle 1. září 2013 Celkem psů: 204 Kruh: 1 Rozhodčí: RNDr. Jaroslava Ovesná CSc. Australský ovčák pes třída otevřená 000 až

Více

PŘEHLED KRUHŮ. neděle - 12.7.2015

PŘEHLED KRUHŮ. neděle - 12.7.2015 PŘEHLED KRUHŮ neděle - 12.7.2015 KRUH ČÍSLO 1 84 Olga Dolejšová (CZ) Akita-Inu 1 Mezitřída 166 1 Aljašský malamut 4 Třída mladých 167 1 Třída vítězů 168 1 Třída veteránů 169 1 Třída otevřená 170 1 Basenji

Více

PŘEHLED KRUHŮ. neděle

PŘEHLED KRUHŮ. neděle PŘEHLED KRUHŮ neděle - 4.9.2016 KRUH ČÍSLO 1 66 Zdeněk Kliment (CZ) Anglický buldok 1 Třída mladých 33 1 Papillon nad 2.5 kg 6 Třída mladých 65 1 Třída otevřená 66 1 Třída vítězů 67 1 Třída veteránů 68

Více

Přehled obsazení kruhů

Přehled obsazení kruhů Přehled obsazení kruhů 14. Brněnská krajská výstava psů - 23. 8. 2015 Den: neděle 23. srpna Celkem psů: 248 Kruh: 1 Rozhodčí: RNDr. Jaroslava Ovesná CSc. Americká akita fena mezitřída 001 1 Americký stafordširský

Více

PŘEHLED KRUHŮ. sobota

PŘEHLED KRUHŮ. sobota PŘEHLED KRUHŮ sobota - 2.6.2018 KRUH ČÍSLO 1 83 František Šimek (CZ) Americký stafordširský terier 2 Třída mladých 86 1 Třída otevřená 87 1 Border terier 1 Třída otevřená 90 1 Bullterier standardní 5 Třída

Více

Smlouva o převzetí zvířete do vlastní péče ( adopční smlouva )

Smlouva o převzetí zvířete do vlastní péče ( adopční smlouva ) Smlouva o převzetí zvířete do vlastní péče ( adopční smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami a podle zákona č. 89/2012 Sb., dále jen Občanského zákoníku. 1. Smluvní strany 1.1. Předávající / vlastník

Více

O. S. Zachraň kočku. Výroční zpráva za rok 2013

O. S. Zachraň kočku. Výroční zpráva za rok 2013 O. S. Zachraň kočku Výroční zpráva za rok 2013 Rok 2013 byl pro nás rokem velkých změn. Po šesti letech jsme ukončili naše působení pod občanským sdružením Uměním na pomoc zvířatům a založili jsme vlastní

Více

PŘEHLED KRUHŮ. sobota

PŘEHLED KRUHŮ. sobota PŘEHLED KRUHŮ sobota - 12.9.2015 KRUH ČÍSLO 1 35 Robert Kubeš Bedlington terier 1 Mezitřída 90 1 Border terier 2 Třída mladých 91 1 Třída otevřená 92 1 Jack Russell Teriér 1 Třída štěňat 94 1 Parson Russell

Více

PŘEHLED KRUHŮ. sobota

PŘEHLED KRUHŮ. sobota PŘEHLED KRUHŮ sobota - 23.8.2014 KRUH ČÍSLO 1 68 Josef Němec Airedale terier 2 Třída mladých 86 1 Třída dorostu 87 1 Irish Soft Coated Wheaten Terrier 1 Třída mladých 97 1 Jack Russell Teriér 5 Třída mladých

Více

Dotazníkový průzkum mezi útulky WAD CZ 2015

Dotazníkový průzkum mezi útulky WAD CZ 2015 14. 5. 2015 Dotazníkový průzkum mezi útulky WAD CZ 2015 Dotazníkový průzkum mezi útulky WAD CZ 2015 Upravit formulář Nadace na ochranu zvířat a spol. Mars Czech, s.r.o., výrobce krmiva značek Pedigree

Více

Kruh č. 1 Rozhodčí Vladimíra Tichá. Airedale terier Pes vítězů 003 Pes veteránů 004 Fena otevřená 005 Fena vítězů 006

Kruh č. 1 Rozhodčí Vladimíra Tichá. Airedale terier Pes vítězů 003 Pes veteránů 004 Fena otevřená 005 Fena vítězů 006 Kruh č. 1 Rozhodčí Vladimíra Tichá Třída Katalogové číslo Známka Poznámka Airedale terier Pes vítězů 003 Pes veteránů 004 Fena otevřená 005 Fena vítězů 006 Bedlington terier Pes mladých 067 Fena mezitřída

Více

Krajská veterinární správa Státn_í ', Státní veterinární správy pro. Datum: PODÍSí Oznámení o ukončení kontroly

Krajská veterinární správa Státn_í ', Státní veterinární správy pro. Datum: PODÍSí Oznámení o ukončení kontroly Krajská veterinární správa Státn_í ', Státní veterinární správy pro veterlnarnl Jihočeský kraj správa Severní 9, České Budějovice, 370 10 T: +420 387 789 522 Elektronická adresa podatelny: ID datové schránky:

Více

PŘEHLED OBSAZENÍ KRUHŮ Kruh č. 1 Beradze Iuza 68

PŘEHLED OBSAZENÍ KRUHŮ Kruh č. 1 Beradze Iuza 68 PŘEHLED OBSAZENÍ KRUHŮ Kruh č. 1 Beradze Iuza 68 Anglický buldok 28 Americký bezsrstý terier 2 Bišonek 1 Boloňský psík 2 Búrský buldok 1 Francouzský buldoček 5 Kavalír King Charles španěl 7 Kontinentální

Více

Provozní řád. Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby

Provozní řád. Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby Provozní řád Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby platný ode dne 1. 1. 2014 OBSAH: Část I. Článek 1) Článek 2) Článek 3) Článek 4) Článek 5) Část II. Článek 1) Článek 2) Článek 3)

Více

Kruh č. 1 MUDr. Raba Milan 62

Kruh č. 1 MUDr. Raba Milan 62 Kruh č. 1 MUDr. Raba Milan 62 Klubová výstava: Anglický buldok 28 Oblastní výstava: Bišonek 1 Boloňský psík 2 Francouzský buldoček 5 Kavalír King Charles španěl 7 Lhasa Apso 1 Mops 5 Papillon do 2,5kg

Více

OBSAH: 1. Obecné údaje

OBSAH: 1. Obecné údaje VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH: 1. Obecné údaje 1.1. Základní údaje 1.2. O sdružení 1.3. Členové a zaměstnanci 1.4. Náš cíl 2. Zpráva o činnosti 2.1. Obecné informace 2.2. Přehled psi 2.3. Přehled kočky 2.4.

Více

PSI Ročník: 7. Vzdělávací oblast.: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis

PSI Ročník: 7. Vzdělávací oblast.: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis VY_52_INOVACE_27 PSI Ročník: 7. Vzdělávací oblast.: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Ing. Ladislav Straka VY_52_INOVACE_27

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ÚTULKU PRO PSY. Část I: Základní ustanovení

PROVOZNÍ ŘÁD ÚTULKU PRO PSY. Část I: Základní ustanovení PROVOZNÍ ŘÁD ÚTULKU PRO PSY Část I: Základní ustanovení Obecná ustanovení Tento provozní řád slouží k zabezpečení řádného a plynulého provozu útulku pro psy Města Příbrami. Útulek provozují Technické služby

Více

15 Bílý švýcarský ovčák Pes třída pracovní 16 Bílý švýcarský ovčák Fena třída dorostu 18 Bílý švýcarský ovčák Fena třída mladých

15 Bílý švýcarský ovčák Pes třída pracovní 16 Bílý švýcarský ovčák Fena třída dorostu 18 Bílý švýcarský ovčák Fena třída mladých Kruh č. 1 - Olga Dolejšová 1 Chodský pes Pes třída mladých 2 Chodský pes Pes mezitřída 369 Chodský pes Pes mezitřída 3 Chodský pes Pes třída otevřená 4 Chodský pes Pes třída vítězů 5 Chodský pes Fena třída

Více

Aktuální poznatky a otazníky v oblasti ochrany zvířat proti týrání Čipování a evidence psů legislativa, návrhy řešení, praxe, přínos

Aktuální poznatky a otazníky v oblasti ochrany zvířat proti týrání Čipování a evidence psů legislativa, návrhy řešení, praxe, přínos Aktuální poznatky a otazníky v oblasti ochrany zvířat proti týrání Čipování a evidence psů legislativa, návrhy řešení, praxe, přínos Nadace na ochranu zvířat Přehled legislativní návrhy (značení, evidence)

Více

Přehled obsazení kruhů

Přehled obsazení kruhů Přehled obsazení kruhů Den: neděle 9. září Celkem psů: 271 Kruh: 1 Rozhodčí: Doc. RNDr. Jaroslava Ovesná CSc. Akita psi třída mladých 001 1 Aljašský malamut psi třída mladých 002 1 Americká akita psi mezitřída

Více

Přehled obsazení kruhů

Přehled obsazení kruhů Přehled obsazení kruhů Celkový počet : 246 neděle 19. srpna 2012 246 Kruh: 1 Rozhodč Havelka Tibor [SK] 94 Americký stafordširský terier 4 štěňat 1-1 1 mladých 2-3 2 mezitřída 4-4 1 Australský ovčák 2

Více

Počet psů: Rozhodčí: Kruh:

Počet psů: Rozhodčí: Kruh: Airedale terier 2 Matyáš Jaroslav,Ing. 3 Akita-Inu 2 Matyáš Jaroslav,Ing. 3 Americký kokršpaněl-čer.a čer.s pálením 2 Matyáš Jaroslav,Ing. 3 Americký kokršpaněl-ostatní 2 Matyáš Jaroslav,Ing. 3 Americký

Více

kruh rozhodci titul plemeno trida min_z_max_z pocet 1 Šimek Fran, MVDr. Papillon - do 2,5 kg psi třída vítězů / male winner class

kruh rozhodci titul plemeno trida min_z_max_z pocet 1 Šimek Fran, MVDr. Papillon - do 2,5 kg psi třída vítězů / male winner class kruh rozhodci titul plemeno trida min_z_max_z pocet 1 Šimek Fran, MVDr. Papillon - do 2,5 kg 186 189 4 psi třída vítězů / male winner class 186 186 1 feny třída mladých / female junior class 187 187 1

Více

Město Vizovice, Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice. Směrnice č. 4/2014

Město Vizovice, Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice. Směrnice č. 4/2014 Město Vizovice, Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice Směrnice č. 4/2014 k zajištění odchytu, převzetí a umístění toulavých a opuštěných psů na území města Vizovice a jeho místních částí Článek l Postup

Více

kruh rozhodčí plemeno počet 1 Robak Grzegorz 9:00 Bostonský terier 36 11:30 Bearded kolie 6 Beauceron - černý s pálením 4 Belgický ovčák - Malinois 5

kruh rozhodčí plemeno počet 1 Robak Grzegorz 9:00 Bostonský terier 36 11:30 Bearded kolie 6 Beauceron - černý s pálením 4 Belgický ovčák - Malinois 5 kruh rozhodčí plemeno počet 1 Robak Grzegorz 9:00 Bostonský terier 36 11:30 Bearded kolie 6 Beauceron - černý s pálením 4 Belgický ovčák - Malinois 5 Bílý švýcarský ovčák 7 Saarlosův vlčák 1 2 Mudra Antonín

Více

file:///run/user/1000/gvfs/ftp:host=ftp.interdogb...

file:///run/user/1000/gvfs/ftp:host=ftp.interdogb... Rozhodčí: Kučerová M - německá doga - speciální výstava John E. Ryder, UK, Bill Asker, UK - klubová výstava SBT bez udílení KV Václavík Miroslav - I. a II. sk. FCI Tichá Vladimíra - III. sk. FCI Marušková

Více

Počet: psi třída štěňat psi třída vítězů Anglický kokršpaněl - černý a černý s pálením

Počet: psi třída štěňat psi třída vítězů Anglický kokršpaněl - černý a černý s pálením Kruh: 1 - Rozhodčí: Ovesná Božena, Mgr. Kavkazský pastevecký pes psi třída štěňat 62-62 1 psi třída mladých 63-63 1 psi mezitřída 64-64 1 psi třída otevřená 65-65 1 psi třída vítězů 66-67 2 psi třída veteránů

Více

Smlouva o poskytování

Smlouva o poskytování Smlouva o poskytování služeb uzavrená v souladu s ustanovením 566 zákona c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, (dále jen obchodní zákoník), ve znení pozdejších zmen a doplnku: "Provozování útulku pro psy

Více

Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky

Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE MĚSTSKÁ POLICIE 415 95 TEPLICE, Dvorská 195 MP 24 13/2016 V Teplicích dne 8. 12. 2016 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PROVOZNÍ ŘÁD zabezpečující ochranu pohody zvířat a organizaci práce a pracovních postupů stanovených zvláštními právními předpisy ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Provozní řád zabezpečující ochranu pohody

Více

Oznámení o ukončení kontroly. Kontrolu provedli (jména a příjmení kontrolních pracovníků): MVDr. Vlasta Hanischová

Oznámení o ukončení kontroly. Kontrolu provedli (jména a příjmení kontrolních pracovníků): MVDr. Vlasta Hanischová Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj Družstevní 13, Plzeň, 301 00 T: +420 377 333 820, F: +420 377 333 829 Elektronická adresa podatelny: epodatelna.kvsp@svscr.cz ID datové

Více

Město Moravská Třebová vnitřní předpis

Město Moravská Třebová vnitřní předpis Město Moravská Třebová vnitřní předpis Druh předpisu: Směrnice Rady města Moravské Třebové Číslo předpisu: 6/2007 Název předpisu: Předpis je závazný pro: Za věcnou správnost odpovídá: Předpis schválil:

Více

MĚSTO ROŢNOV POD RADHOŠTĚM

MĚSTO ROŢNOV POD RADHOŠTĚM MĚSTO ROŢNOV POD RADHOŠTĚM Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm PROVOZNÍ ŘÁD ÚTULKU PRO PSY MĚSTA ROŢNOVA POD RADHOŠTĚM I. Základní ustanovení 1. Tento provozní řád (dále jen řád ) slouží

Více

Oblastní výstavu psů

Oblastní výstavu psů ZKO Horní Počernice www.zkohornipocernice.cz pořádá Oblastní výstavu psů mimo plemeno NO spojenou se Speciální výstavou AMKČR www.amkcr.eu + Klubovou výstavou Eurasier klubu (se zadáním KV a CAC) http://www.eurasier.cz/

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉ STANICE PRO PSY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉ STANICE PRO PSY PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉ STANICE PRO PSY I. Základní ustanovení 1. Tento provozní řád (dále jen řád ) slouží k zabezpečení řádného a plynulého provozu záchytné stanice pro psy (dále jen stanice ). 2. Zřizovatelem

Více

Přehled obsazení kruhů

Přehled obsazení kruhů Přehled obsazení kruhů plemeno třída Katalogová čísla počet kruh rozhodčí od do 1 Ubrová Libuše Shiba-Inu 172 196 25 psi třída štěňat 172 172 1 psi třída mladých 173 178 6 psi mezitřída 179 179 1 psi třída

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 05.03.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.03.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Možnosti trvalého označování psů ve městě Písku. NÁVRH USNESENÍ Rada města možnost trvalého

Více

Provozní řád. Provozní řád. útulku pro psy v Ostravě Třebovicích. Zpracoval: Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí 1/9

Provozní řád. Provozní řád. útulku pro psy v Ostravě Třebovicích. Zpracoval: Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí 1/9 Provozní řád útulku pro psy v Ostravě Třebovicích 1/9 Článek 1 Obecná ustanovení Provozní řád útulku (dále jen provozní řád ) slouží k zabezpečení řádného a plynulého provozu útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích

Více

Kruh č. 1 Rozhodčí Miroslav Václavík

Kruh č. 1 Rozhodčí Miroslav Václavík Kruh č. 1 Rozhodčí Miroslav Václavík Třída Katalogové číslo Známka Poznámka Border terier Pes mladých 139 V1, VT, CCJ Pes mladých 140 D Pes mladých 141 V2 Pes mezitřída 142 V1, VT, CC, KV Pes otevřená

Více

Provozní řád útulku a odchytové a asanační služby pro opuštěné psy

Provozní řád útulku a odchytové a asanační služby pro opuštěné psy Provozní řád útulku a odchytové a asanační služby pro opuštěné psy Vyhotoveno: Červen 2012 Vydal: Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Stránka 1 z 13 Část I. Základní ustanovení

Více

PŘEHLED DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ

PŘEHLED DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ PŘEHLED DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ KVĚTEN 2017 Věstník MAS Český sever MAS Český sever, z. s. Národní 486, 407 47 Varnsdorf info@masceskysever.cz Máte zájem o některou z níže uvedených dotací? Případně jste zde

Více

Srovnání kvality třídění odpadu v obcích SO ORP Děčín

Srovnání kvality třídění odpadu v obcích SO ORP Děčín Srovnání kvality třídění odpadu v obcích SO ORP Děčín berounskyregion.cz Zpracovatel: Mgr. Daniel Redek duben 2015 Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů

Více

Kerry blue teriér Pes Otevřená třída 177 V1,CAC,CC,VSV,BOB Fena Otevřená třída 178 V1,CAC,CC Fena Třída vítězů 179 V1,CAC,CC,VSV,BOS

Kerry blue teriér Pes Otevřená třída 177 V1,CAC,CC,VSV,BOB Fena Otevřená třída 178 V1,CAC,CC Fena Třída vítězů 179 V1,CAC,CC,VSV,BOS Kruh č. 1 Rozhodčí Vladimíra Tichá Bedlingtonský teriér Pes Otevřená třída 037 V1, CAC, CC Pes Otevřená třída 038 V2, res. CAC Pes Třída vítězů 039 V1,,CC,VSV,BOB Fena Otevřená třída 040 VD2 Fena Otevřená

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ. č. 16/2005. o pravidlech pro pohyb domácích zvířat a hospodářského zvířectva

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ. č. 16/2005. o pravidlech pro pohyb domácích zvířat a hospodářského zvířectva STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 16/2005 o pravidlech pro pohyb domácích zvířat a hospodářského zvířectva schválena dne 10. listopadu 2005 účinnost od 1. ledna 2006 Zastupitelstvo

Více

Propozice Oblastní výstava NO a Oblastní výstava psů plemen ČKS 2017

Propozice Oblastní výstava NO a Oblastní výstava psů plemen ČKS 2017 Propozice Oblastní výstava NO a Oblastní výstava psů plemen ČKS 2017 Dobrý den srdečně Vás zveme na Oblastní výstavu NO a Oblastní výstavu psů plemen ČKS, která se jako každý rok uskuteční na Velikonoční

Více

Grantový program Nadace na ochranu zvířat. Projekty podpořené v roce 2008

Grantový program Nadace na ochranu zvířat. Projekty podpořené v roce 2008 Grantový program Nadace na ochranu zvířat Projekty podpořené v roce 2008 V roce 2010 vyhlásila Nadace na ochranu zvířat 7. ročník grantového programu s těmito okruhy: 1. Podpora přímé pomoci zvířatům v

Více

Výroční zpráva FOUSEK o. s. za rok 2012

Výroční zpráva FOUSEK o. s. za rok 2012 Výroční zpráva FOUSEK o. s. za rok 2012 Fousek o. s. Lidická 247/26, 417 02 Dubí u Teplic 2 E-mail: info@fousek-os.cz Telefon: +420 731 648 264, +420 723 489 796 IČ: 26567971 Během roku 2012 byla hlavní

Více

v sobotu 11. července 2015

v sobotu 11. července 2015 Moravskoslezský bulldog-mops klub pořádá v sobotu 11. července 2015 v oranžerii zámeckého hotelu Maxmilian zámek Loučeň, PSČ 289 37, okr. Nymburk N 50' 17.143, E 15' 01.204, www.zamekloucen.cz Klubovou

Více

Výroční zpráva. Občanského sdružení FOUSEK o. s. za rok Fousek o. s. Lidická 247, Dubí u Teplic 2

Výroční zpráva. Občanského sdružení FOUSEK o. s. za rok Fousek o. s. Lidická 247, Dubí u Teplic 2 Výroční zpráva Občanského sdružení FOUSEK o. s. za rok 2011 Fousek o. s. Lidická 247, 417 02 Dubí u Teplic 2 E-mail: info@fousek-os.cz Telefon: +420 731 648 264, +420 723 489 796 IČ: 26567971 Zpráva o

Více

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu 192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,

Více

Metodický pokyn. Určeno pro: Jednotlivé městské obvody statutárního města Ostravy

Metodický pokyn. Určeno pro: Jednotlivé městské obvody statutárního města Ostravy Magistrát města Ostravy Metodický pokyn Společný metodický pokyn odboru ochrany životního prostředí a odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy ve věci nalezených a odevzdaných psů na městské obvody

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. zapsaného spolku pro opuštěná zvířata ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD. zapsaného spolku pro opuštěná zvířata ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PROVOZNÍ ŘÁD zapsaného spolku pro opuštěná zvířata ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Provozní řád zapsaného spolku pro opuštěná zvířata (dále jen provozní řád ) je organizační směrnicí schválenou členskou

Více

OCHRANA ZVÍŘAT PROTI TÝRÁNÍ POZNATKY MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

OCHRANA ZVÍŘAT PROTI TÝRÁNÍ POZNATKY MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ OCHRANA ZVÍŘAT PROTI TÝRÁNÍ POZNATKY MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ JUDr. Jana Traplová 22. 2. 2018 Konference Aktuální poznatky a otazníky v oblasti ochrany zvířat proti týrání Role Ministerstva zemědělství

Více

OBSAH: 1. Obecné údaje

OBSAH: 1. Obecné údaje VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH: 1. Obecné údaje 1.1. Základní údaje 1.2. O sdružení 1.3. Členové a zaměstnanci 1.4. Náš cíl 2. Zpráva o činnosti 2.1. Obecné informace 2.2. Přehled psi 2.3. Přehled kočky 2.4.

Více

Informace k problematice toulavých a opuštěných zvířat, handicapovaných zvířat, kam se obrátit při podezření na týrání zvířat

Informace k problematice toulavých a opuštěných zvířat, handicapovaných zvířat, kam se obrátit při podezření na týrání zvířat ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 SPISOVÁ ZN.: = čj. NAŠE ČJ.: 11928/2009-17210 VYŘIZUJE ODDĚLENÍ OCHRANY ZVÍŘAT, JUDr. Spurná TELEFON: 221 812 346 FAX: 221 812 967 E-MAIL: jana.spurna@mze.cz ADRESA: Těšnov

Více

BEHEJ SE PSEM VYSTAVA PSÍCH VORÍSKU ˇ ˇ 3.10.2015-9:00 HOD. u kuzelny, ˇ zámecký park Slavicín ˇ

BEHEJ SE PSEM VYSTAVA PSÍCH VORÍSKU ˇ ˇ 3.10.2015-9:00 HOD. u kuzelny, ˇ zámecký park Slavicín ˇ BEHEJ SE PSEM ˇ ˇ ˇ VYSTAVA PSÍCH VORÍSKU 3.10.2015-9:00 HOD u kuzelny, ˇ zámecký park Slavicín ˇ o KDE: ZÁMECKÝ PARK, SLAVIČÍN, U KUŽELNY ORGANIZÁTOR: KYNOLOGICKÝ KLUB SLAVIČÍN - www.kkslavicin.estranky.cz

Více

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 29/2007

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 29/2007 S t a novisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 29/2007 Označení stanoviska: Trvalé označování psů a evidence označených psů a jejich chovatelů Právní předpis: Ustanovení:

Více

Propozice Oblastní výstava NO a Oblastní výstava psů plemen ČKS 2016

Propozice Oblastní výstava NO a Oblastní výstava psů plemen ČKS 2016 Propozice Oblastní výstava NO a Oblastní výstava psů plemen ČKS 2016 Dobrý den srdečně Vás zveme na Oblastní výstavu NO a Oblastní výstavu psů plemen ČKS, která se jako každý rok uskuteční na Velikonoční

Více

Nařízení Statutárního města Děčín, č. 5/2018 o dočasném vyloučení vstupu do lesa

Nařízení Statutárního města Děčín, č. 5/2018 o dočasném vyloučení vstupu do lesa Nařízení Statutárního města Děčín, č. 5/2018 o dočasném vyloučení vstupu do lesa Dosavadní rada města Děčín se usnesla na své 18. schůzi dne 23.10. 2018 vydat podle ust. 19 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb.,

Více

P a A s u E MAGISTRAT HLAvao MĚSTA PRAHY lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

P a A s u E MAGISTRAT HLAvao MĚSTA PRAHY lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll PRA HA HLAVNÍMĚSTO PRAHA P a A s u E MAGISTRAT HLAvao MĚSTA PRAHY lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll P R A G A Odbor ži'mostenský a občanskosprávní MHMPÉSUWCOG P R A G Oddělení

Více

BEHEJ SE PSEM VYSTAVA PSÍCH VORÍSKU ˇ ˇ 30.5.2015-9:00 HOD. u kuzelny, ˇ zámecký park Slavicín ˇ

BEHEJ SE PSEM VYSTAVA PSÍCH VORÍSKU ˇ ˇ 30.5.2015-9:00 HOD. u kuzelny, ˇ zámecký park Slavicín ˇ BEHEJ SE PSEM ˇ ˇ ˇ VYSTAVA PSÍCH VORÍSKU 30.5.2015-9:00 HOD u kuzelny, ˇ zámecký park Slavicín ˇ o KDE: ZÁMECKÝ PARK, SLAVIČÍN, U KUŽELNY ORGANIZÁTOR: KYNOLOGICKÝ KLUB SLAVIČÍN PROGRAM: 1.) 8:00-09:00

Více

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s.

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s. Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR STANDARD - N Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25

Více

KRAJSKOU VÝSTAVU PSŮ

KRAJSKOU VÝSTAVU PSŮ ZKO 394 Újezd nad Lesy pořádá dne 14. 10. 2018 v areálu KC Rychety (www.rychety.cz) KRAJSKOU VÝSTAVU PSŮ všech plemen (vyjma plemene NO) Program výstavy: 7:30 9:15 přejímka psů od 9:30 posuzování psů v

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR EXCLUSIVE - N

Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR EXCLUSIVE - N Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR EXCLUSIVE - N Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25

Více

Městská policie Žďár nad Sázavou

Městská policie Žďár nad Sázavou Městská policie Žďár nad Sázavou M A T E R I Á L B E Z O S O B N Í C H Ú D A J Ů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 39 DNE: 4.4.2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 576/2016/MP OBSAH: Smluvní ujednání o svěření psa do dočasné

Více

Nařízení statutárního města Děčín, č. 4/2018 o dočasném vyloučení vstupu do lesa

Nařízení statutárního města Děčín, č. 4/2018 o dočasném vyloučení vstupu do lesa Nařízení statutárního města Děčín, č. 4/2018 o dočasném vyloučení vstupu do lesa Rada města Děčín se usnesla na své 13B schůzi dne 14. 08. 2018 vydat podle ust. 19 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více