hemoglobinu v letech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "hemoglobinu v letech"

Transkript

1 Analýza dat VZP o léčbě diabetu mellitu v České republice Data za období IV. Vyšetření glykovaného hemoglobinu v letech Ve spolupráci s Diabetickou asociací České republiky (DAČR) vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, duben 2008

2 Počet vyšetření Celkový přehled vyšetření glykovaného hemoglobinu v datech VZP za období N = vyšetření v letech Počet vyšetření Celkem

3 Procento se záznamem o vyšetření Celkový přehled vyšetření glykovaného hemoglobinu u všech s diabetes mellitus v datech VZP za období Podíl vyšetřených 100% 90% 80% Počet se záznamem o vyšetření Počet zaznamenaných 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 43,6% 44,5% 39,7% 36,3% 32,5% (32,5%) (36,3%) (39,7%) (43,6%) (44,5%) Celkem (50,7%)

4 Průměrný počet vyšetření na pacienta Celkový přehled vyšetření glykovaného hemoglobinu u všech s diabetes mellitus v datech VZP za období Počet vyšetření na pacienta 3,0 2,5 Průměrný počet vyšetření na pacienta Celkový počet zaznamenaných 2, , , , ,0 0,58 0,66 0,74 0,82 0, , , , , , Celkem 2,

5 Procento se záznamem o vyšetření Celkový přehled vyšetření glykovaného hemoglobinu u s DM léčených inzulínem v datech VZP v období Podíl vyšetřených 100% 90% 80% 70% 60% 60,1% 64,6% 67,6% 70,8% 70,8% Počet se záznamem o vyšetření Počet zaznamenaných (60,1%) % (64,6%) % 30% 20% (67,6%) (70,8%) % 0% (70,8%) Celkem (78,7%)

6 Průměrný počet vyšetření na pacienta Celkový přehled vyšetření glykovaného hemoglobinu u s DM léčených inzulínem v datech VZP v období Počet vyšetření na pacienta 3,0 2,5 Průměrný počet vyšetření na pacienta Celkový počet zaznamenaných 2,0 1,5 1,38 1,49 1,60 1,69 1, , , ,0 0,5 0, , , , Celkem 5,

7 Procento se záznamem o vyšetření Celkový přehled vyšetření glykovaného hemoglobinu u s DM léčených perorálními antidiabetiky v datech VZP v období Podíl vyšetřených 100% 90% 80% Počet se záznamem o vyšetření Počet zaznamenaných 70% 60% 50% 40% 41,9% 46,1% 49,3% 52,9% 52,9% (41,9%) (46,1%) (49,3%) % 20% 10% 0% (52,9%) (52,9%) Celkem (62,5%)

8 Průměrný počet vyšetření na pacienta Celkový přehled vyšetření glykovaného hemoglobinu u s DM léčených perorálními antidiabetiky v datech VZP v období Počet vyšetření na pacienta 3,0 2,5 Průměrný počet vyšetření na pacienta Celkový počet zaznamenaných 2, , , , ,0 0,73 0,82 0,90 0,97 0, , , , , , Celkem 2,

9 Procento se záznamem o vyšetření Celkový přehled vyšetření glykovaného hemoglobinu u s DM léčených dietou v datech VZP v období Podíl vyšetřených 100% 90% 80% Počet se záznamem o vyšetření Počet zaznamenaných 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 25,4% 25,8% 22,6% 20,1% 17,7% (17,7%) (20,1%) (22,6%) (25,4%) (25,8%) Celkem (31,0%)

10 Průměrný počet vyšetření na pacienta Celkový přehled vyšetření glykovaného hemoglobinu u s DM léčených dietou v datech VZP v období Počet vyšetření na pacienta 3,0 2,5 Průměrný počet vyšetření na pacienta Celkový počet zaznamenaných 2,0 1,5 1,0 0,5 0,25 0,28 0,32 0,36 0, , , , , , , Celkem 0,

11 Celkový přehled vyšetření glykovaného hemoglobinu v datech VZP dle krajů - metodika V datech o vyšetření glykovaného hemoglobinu bylo možno dle podkladů dodaných VZP identifikovat kraj provedení výkonu pouze u 66,6 % záznamů. Číselník krajů podle šifrovaných IČZ nebyl pro glykovaný hemoglobin úplný, byl původně vygenerován pro zdravotnická zařízení podání antidiabetik a provedení diabetologických vyšetření. U jednotlivých je možno určit hlavní kraj léčby na základě údajů o podání antidiabetik a provedení diabetologických vyšetření. Kraj (určený podle IČZ vykazujícího zdravotnického zařízení), ve kterém bylo pacientovi zaznamenáno nejvíce těchto léčebných událostí, je pak považován za hlavní. Hlavní kraj léčby pacienta se nemusí shodovat s místem provedení vyšetření glykovaného hemoglobinu, je však údajem nejúplnějším a nejméně zkreslujícím a je znám u 99,1 % záznamů o vyšetření glykovaného hemoglobinu. Regionální analýzy provedení vyšetření glykovaného hemoglobinu budou tedy vztaženy na hlavní kraj léčby pacienta a ne na místo provedení vyšetření.

12 Celkový přehled vyšetření glykovaného hemoglobinu v datech VZP dle kraje provedení vyšetření za období Počet vyšetření zaznamenaných v datech VZP celkem 1. Hl.m. Praha 2. Středočeský 3. Jihočeský 4. Plzeňský 5. Karlovarský 6. Ústecký 7. Liberecký 8. Královéhradecký 9. Pardubický 10. Vysočina 11. Jihomoravský 12. Olomoucký 13. Zlínský 14. Moravskoslezský Neznámo (100,0%) (11,4%) (7,9%) (2,7%) (5,1%) (1,1%) (7,7%) (4,5%) (3,6%) (1,8%) (2,2%) (7,5%) (3,4%) (1,8%) (6,0%) (33,3%) (100,0%) (11,4%) (8,3%) (3,1%) (5,2%) (0,9%) (7,0%) (4,3%) (3,9%) (1,8%) (1,9%) (7,0%) (3,1%) (1,9%) (6,3%) (34,0%) (100,0%) (11,5%) (8,3%) (3,0%) (5,3%) (0,9%) (6,8%) (4,1%) (4,2%) (1,9%) (2,1%) (7,1%) (3,2%) (1,8%) (6,4%) (33,4%) (100,0%) (11,5%) (7,8%) (3,3%) (5,1%) (0,8%) (6,8%) (4,0%) (4,4%) (1,9%) (1,7%) (7,1%) (2,8%) (2,1%) (6,8%) (34,0%) (100,0%) (11,6%) (7,9%) (3,2%) (5,1%) (0,8%) (7,5%) (4,1%) (4,7%) (2,3%) (1,6%) (7,1%) (2,6%) (2,0%) (7,1%) (32,4%) Období celkem (100,0%) (11,5%) (8,0%) (3,1%) (5,1%) (0,9%) (7,1%) (4,2%) (4,2%) (2,0%) (1,9%) (7,1%) (3,0%) (1,9%) (6,5%) (33,4%) V datech o vyšetření glykovaného hemoglobinu bylo možno dle podkladů dodaných VZP identifikovat kraj provedení výkonu pouze u 66,6 % záznamů (číselník krajů pro šifrované IČZ nebyl úplný).

13 Celkový přehled vyšetření glykovaného hemoglobinu v datech VZP dle hlavního kraje léčby pacienta za období Počet vyšetření zaznamenaných v datech VZP celkem 1. Hl.m. Praha 2. Středočeský 3. Jihočeský 4. Plzeňský 5. Karlovarský 6. Ústecký 7. Liberecký 8. Královéhradecký 9. Pardubický 10. Vysočina 11. Jihomoravský 12. Olomoucký 13. Zlínský 14. Moravskoslezský Neznámo (100,0%) (17,8%) (9,2%) (3,0%) (9,1%) (2,3%) (11,7%) (5,0%) (4,3%) (3,8%) (2,6%) (11,9%) (4,1%) (4,1%) (10,3%) (0,9%) (100,0%) (17,7%) (9,6%) (3,6%) (9,0%) (2,4%) (11,0%) (4,9%) (4,5%) (3,9%) (2,9%) (11,5%) (4,3%) (4,2%) (9,8%) (0,8%) (100,0%) (16,9%) (9,7%) (3,8%) (9,0%) (2,3%) (10,7%) (4,6%) (4,9%) (4,1%) (3,1%) (11,7%) (4,4%) (4,1%) (9,7%) (0,8%) (100,0%) (17,1%) (9,4%) (4,3%) (8,6%) (2,2%) (10,7%) (4,5%) (5,1%) (4,3%) (3,1%) (11,5%) (4,2%) (4,2%) (10,0%) (0,9%) (100,0%) (17,5%) (9,5%) (4,4%) (8,1%) (2,0%) (11,0%) (4,6%) (5,4%) (4,4%) (3,1%) (11,3%) (4,1%) (3,9%) (9,8%) (0,9%) Období celkem (100,0%) (17,4%) (9,5%) (3,9%) (8,7%) (2,3%) (11,0%) (4,7%) (4,9%) (4,1%) (3,0%) (11,5%) (4,2%) (4,1%) (9,9%) (0,9%) Hlavní kraj léčby pacienta je určen na základě údajů o podání antidiabetik a provedení diabetologických vyšetření. Kraj (určený podle IČZ vykazujícího zdravotnického zařízení), ve kterém bylo pacientovi zaznamenáno nejvíce těchto léčebných událostí, je pak považován za hlavní. Kraj uvedený v tabulce je hlavní kraj léčby pacienta a nemusí se shodovat s místem provedení vyšetření glykovaného hemoglobinu, je však údajem nejúplnějším a nejméně zkreslujícím.

14 Podíl se záznamem o vyšetření glykovaného hemoglobinu dle hlavního kraje léčby pacienta, data VZP za období Podíl vyšetřených 100% 50% 0% Kraj Počet se záznamem o vyšetření Počet zaznamenaných 62,1 54,9 51,5 63,8 53,6 58,3 55,9 52,9 50,4 45,8 55,7 49,0 49,8 57,2 1. Hl.m. Praha (62,1%) Středočeský (54,9%) Jihočeský (51,5%) Plzeňský (63,8%) Karlovarský (53,6%) Ústecký (58,3%) Liberecký (55,9%) Královéhradecký (52,9%) Pardubický (50,4%) Vysočina (45,8%) Jihomoravský (55,7%) Olomoucký (49,0%) Zlínský (49,8%) Moravskoslezský (57,2%) ,2 Neznámo (12,2%) Celkem (50,7%)

15 Počet vyšetření glykovaného hemoglobinu na pacienta dle hlavního kraje léčby pacienta, data VZP za období Počet vyšetření na pacienta 5 0 Kraj Průměrný počet vyšetření na pacienta Počet zaznamenaných 3,69 2,55 1,75 4,29 2,08 3,46 3,17 2,37 2,10 1,42 3,02 2,05 1,67 2,83 1. Hl.m. Praha 3, Středočeský 2, Jihočeský 1, Plzeňský 4, Karlovarský 2, Ústecký 3, Liberecký 3, Královéhradecký 2, Pardubický 2, Vysočina 1, Jihomoravský 3, Olomoucký 2, Zlínský 1, Moravskoslezský 2, ,21 Neznámo 0, Celkem 2,

16 Vyšetření glykovaného hemoglobinu dle hlavního kraje léčby pacienta - všichni diabetici dle dat VZP za období Podíl vyšetřených (%) Počet vyšetření na pacienta (včetně nevyšetřených ) 60 % 55,0 55,9 % 50,0 54,9 % < 50,0 % 4,00 3,00 3,99 2,00 2,99 < 2, % Plzeňský Hl.m. Praha Ústecký Moravskoslezský Liberecký Jihomoravský Středočeský Karlovarský Královéhradecký Jihočeský Pardubický Zlínský Olomoucký Vysočina 63,8 62,1 58,3 57,2 55,9 55,7 54,9 53,6 52,9 51,5 50,4 49,8 49,0 45,8 Plzeňský Hl.m. Praha Ústecký Liberecký Jihomoravský Moravskoslezský Středočeský Královéhradecký Pardubický Karlovarský Olomoucký Jihočeský Zlínský Vysočina 3,69 3,46 3,17 3,02 2,83 2,55 2,37 2,10 2,08 2,05 1,75 1,67 1,42 4,29

17 Podíl se záznamem o vyšetření glykovaného hemoglobinu dle hlavního kraje léčby pacienta - pacienti léčení inzulínem, data VZP za období Podíl vyšetřených 100% 50% 0% Kraj Počet se záznamem o vyšetření Počet zaznamenaných 79,4 76,2 77,5 82,7 79,7 78,2 84,1 79,4 78,4 74,7 83,4 73,5 76,3 77,8 1. Hl.m. Praha (79,4%) Středočeský (76,2%) Jihočeský (77,5%) Plzeňský (82,7%) Karlovarský (79,7%) Ústecký (78,2%) Liberecký (84,1%) Královéhradecký (79,4%) Pardubický (78,4%) Vysočina (74,7%) Jihomoravský (83,4%) Olomoucký (73,5%) Zlínský (76,3%) Moravskoslezský (77,8%) ,0 Neznámo 0 (0,0%) 0 Celkem (78.7%)

18 Počet vyšetření glykovaného hemoglobinu na pacienta dle hlavního kraje léčby pacienta - pacienti léčení inzulínem, data VZP za období Počet vyšetření na pacienta 5 0 Kraj Průměrný počet vyšetření na pacienta Počet zaznamenaných 8,09 1. Hl.m. Praha 8, ,30 2. Středočeský 5, ,56 3. Jihočeský 3, ,10 4. Plzeňský 8, ,03 5. Karlovarský 4, ,41 6,83 5,59 6. Ústecký 6, Liberecký 6, Královéhradecký 5, ,45 9. Pardubický 4, , Vysočina 3, , Jihomoravský 7, ,15 3, Olomoucký 4, Zlínský 3, , Moravskoslezský 5, ,00 Neznámo 0,00 0 Celkem 5,

19 Vyšetření glykovaného hemoglobinu dle hlavního kraje léčby pacienta - pacienti léčení inzulínem, data VZP za období Podíl vyšetřených (%) Počet vyšetření na pacienta (včetně nevyšetřených ) 80 % 78,5 79,9 % 77,0 78,4 % < 77,0 % 8,00 6,00 7,99 4,00 5,99 < 4, % Liberecký Jihomoravský Plzeňský Karlovarský Hl.m. Praha Královéhradecký Pardubický Ústecký Moravskoslezský Jihočeský Zlínský Středočeský Vysočina Olomoucký 84,1 83,4 82,7 79,7 79,4 79,4 78,4 78,2 77,8 77,5 76,3 76,2 74,7 73,5 Plzeňský Hl.m. Praha Jihomoravský Liberecký Ústecký Královéhradecký Moravskoslezský Středočeský Pardubický Olomoucký Karlovarský Zlínský Jihočeský Vysočina 8,10 8,09 7,05 6,83 6,41 5,59 5,54 5,30 4,45 4,15 4,03 3,83 3,56 3,30

20 Podíl se záznamem o vyšetření glykovaného hemoglobinu dle hlavního kraje léčby pacienta - pacienti léčení PAD, data VZP za období Podíl vyšetřených 100% 50% 0% Kraj Počet se záznamem o vyšetření Počet zaznamenaných 76,1 1. Hl.m. Praha (76,1%) ,9 54,7 71,6 57,5 66,9 61,7 56,6 56,3 50,2 61,6 53,8 60,4 66,6 2. Středočeský (62,9%) Jihočeský (54,7%) Plzeňský (71,6%) Karlovarský (57,5%) Ústecký (66,9%) Liberecký (61,7%) Královéhradecký (56,6%) Pardubický (56,3%) Vysočina (50,2%) Jihomoravský (61,6%) Olomoucký (53,8%) Zlínský (60,4%) Moravskoslezský (66,6%) ,0 Neznámo 0 (0,0%) 0 Celkem (62,5%)

21 Počet vyšetření glykovaného hemoglobinu na pacienta dle hlavního kraje léčby pacienta - pacienti léčení PAD, data VZP za období Počet vyšetření na pacienta 5 0 Kraj Průměrný počet vyšetření na pacienta Počet zaznamenaných 4,51 2,92 1,67 4,87 2,14 4,05 3,21 2,24 2,22 1,43 2,96 2,22 1,92 3,17 1. Hl.m. Praha 4, Středočeský 2, Jihočeský 1, Plzeňský 4, Karlovarský 2, Ústecký 4, Liberecký 3, Královéhradecký 2, Pardubický 2, Vysočina 1, Jihomoravský 2, Olomoucký 2, Zlínský 1, Moravskoslezský 3, ,00 Neznámo 0,00 0 Celkem 2,

22 Vyšetření glykovaného hemoglobinu dle hlavního kraje léčby pacienta - pacienti léčení PAD, data VZP za období Podíl vyšetřených (%) Počet vyšetření na pacienta (včetně nevyšetřených ) 70 % 65,0 69,9 % 60,0 64,9 % < 60,0 % 4,50 4,00 4,49 2,50 3,39 < 2, % Hl.m. Praha Plzeňský Ústecký Moravskoslezský Středočeský Liberecký Jihomoravský Zlínský Karlovarský Královéhradecký Pardubický Jihočeský Olomoucký Vysočina 76,1 71,6 66,9 66,6 62,9 61,7 61,6 60,4 57,5 56,6 56,3 54,7 53,8 50,2 Plzeňský Hl.m. Praha Ústecký Liberecký Moravskoslezský Jihomoravský Středočeský Královéhradecký Pardubický Olomoucký Karlovarský Zlínský Jihočeský Vysočina 2,24 2,22 2,22 2,14 1,92 1,67 1,43 3,21 3,17 2,96 2,92 4,05 4,51 4,87

23 Podíl se záznamem o vyšetření glykovaného hemoglobinu dle hlavního kraje léčby pacienta - pacienti léčení dietou, data VZP za období Podíl vyšetřených 100% 50% 0% Kraj Počet se záznamem o vyšetření Počet zaznamenaných 45,2 38,3 30,9 46,4 32,0 38,6 31,1 35,6 29,8 28,1 34,2 31,9 31,9 35,8 1. Hl.m. Praha (45,2%) Středočeský (38,3%) Jihočeský (30,9%) Plzeňský (46,4%) Karlovarský (32,0%) Ústecký (38,6%) Liberecký (31,1%) Královéhradecký (35,6%) Pardubický (29,8%) Vysočina (28,1%) Jihomoravský (34,2%) Olomoucký (31,9%) Zlínský (31,9%) Moravskoslezský (35,8%) ,2 Neznámo (12,2%) Celkem (31,0%)

24 Počet vyšetření glykovaného hemoglobinu na pacienta dle hlavního kraje léčby pacienta - pacienti léčení dietou, data VZP za období Počet vyšetření na pacienta 5 0 Kraj Průměrný počet vyšetření na pacienta Počet zaznamenaných 1,45 1,05 0,69 1,72 0,74 1,29 0,81 0,92 0,76 0,56 0,99 0,84 0,65 0,96 0,21 1. Hl.m. Praha 1, Středočeský 1, Jihočeský 0, Plzeňský 1, Karlovarský 0, Ústecký 1, Liberecký 0, Královéhradecký 0, Pardubický 0, Vysočina 0, Jihomoravský 0, Olomoucký 0, Zlínský 0, Moravskoslezský 0, Neznámo 0, Celkem 0,

25 Vyšetření glykovaného hemoglobinu dle hlavního kraje léčby pacienta - pacienti léčení dietou, data VZP za období Podíl vyšetřených (%) Počet vyšetření na pacienta (včetně nevyšetřených ) 40 % 36,0 39,9 % 33,0 35,9 % < 33,0 % 1,50 1,10 1,49 0,90 1,09 < 0, % 50 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Plzeňský Hl.m. Praha Ústecký Středočeský Moravskoslezský Královéhradecký Jihomoravský Karlovarský Olomoucký Zlínský Liberecký Jihočeský Pardubický Vysočina 38,6 38,3 35,8 35,6 34,2 32,0 31,9 31,9 31,1 30,9 29,8 28,1 46,4 45,2 Plzeňský Hl.m. Praha Ústecký Středočeský Jihomoravský Moravskoslezský Královéhradecký Olomoucký Liberecký Pardubický Karlovarský Jihočeský Zlínský Vysočina 1,05 0,99 0,96 0,92 0,84 0,81 0,76 0,74 0,69 0,65 0,56 1,29 1,45 1,72

Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých krajích ČR

Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých krajích ČR Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých ích ČR probíhá v ích Plzeňský Ústecký Zlínský Dálnice D1 X X X X X X X Dálnice D11 X X X X Dálnice D2 X Dálnice D3 X X Dálnice D5 X X Dálnice D8 X X

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

DIABETOLOGIE V ROCE 2012 Z POHLEDU PLÁTCE

DIABETOLOGIE V ROCE 2012 Z POHLEDU PLÁTCE DIABETOLOGIE V ROCE 2012 Z POHLEDU PLÁTCE PŘEPOČTENÝ POČET LÉKAŘSKÝCH MÍST V LETECH 2009 2011 V AMB. DIABETOLOGICKÉ PÉČI 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2009 2010 2011 2 PŘEPOČTENÝ POČET LÉKAŘSKÝCH MÍST NA 100

Více

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Příloha č. 10 - Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Tabulka porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 2012 závěr

Více

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 DB01 09:00 DB1 Zlínsky kraj - DB2 Jihočeský kraj B DB02 09:40 DB3 Liberecký kraj - DB4 Středočeský kraj B DB03 10:20 DB5 Ústecký kraj - DB6 Plzeňský

Více

Kraj dojížďky. Královéhradecký. Karlovarský Ústecký Liberecký

Kraj dojížďky. Královéhradecký. Karlovarský Ústecký Liberecký 1. Frekvence dojížďky do zaměstnání a školy Území: Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký 23 332 x 16 989 703 975 150 957 564 641 411 263 957 310 167 245 x 6 642 Středočeský kraj

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Počet obytných místností Number of rooms

Počet obytných místností Number of rooms Tab. 5.2.6 Trvale obydlené byty podle období výstavby nebo a podle počtu obytných místností v krajích k 1. 3. 2001 /v %/ Permanently occupied dwellings: by period of construction or and number of rooms

Více

Kraje v ukazatelích. Srovnání vývoje základních ukazatelů kvantitativního vývoje vzdělávání na úrovni krajů a ČR

Kraje v ukazatelích. Srovnání vývoje základních ukazatelů kvantitativního vývoje vzdělávání na úrovni krajů a ČR Příloha 2 Kraje v ukazatelích Srovnání vývoje základních ukazatelů kvantitativního vývoje vzdělávání na úrovni krajů a ČR Tabulková část červen 2007 Ukazatel 1: Podíl dětí ve věku 5 let navštěvujících

Více

Výkaz o včelařství v ČR v roce 2015 (V.1) sumární sestava - kraj: Středočeský kraj. Počet včelstev. k k

Výkaz o včelařství v ČR v roce 2015 (V.1) sumární sestava - kraj: Středočeský kraj. Počet včelstev. k k Výkaz o včelařství v ČR v roce (V.1) sumární sestava - kraj: Středočeský kraj Právnické osoby, 44 2152 4147 24,43 0,35 101 319,00 1 433,75 Včelařské kroužky 20 31 44 10,84 0,53 477,00 23,20 Včelaři, členové

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

ZŠ Práčská 37, Praha 10

ZŠ Práčská 37, Praha 10 ZŠ Práčská 37, Praha 10 za 3. místo v Hlavním městě Praze ZŠ a MŠ Kluky za 3. místo v Jihočeském kraji ZŠ Sulíkov, okres Blansko za 3. místo v Jihomoravském kraji ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov za

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2006

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 7. 27 29 Činnost logopedických pracovišť v v roce 26 Activity of branch of logopaediology in the CR in the year

Více

Program regenerace MPR a MPZ 2018

Program regenerace MPR a MPZ 2018 2 760 000 8 812 000 12 570 000 11 866 000 12 802 000 10 395 690 8 214 000 9 183 000 12 864 000 19 071 000 17 739 000 16 671 000 16 616 570 25 235 000 Program regenerace MPR a MPZ 2018 Objem poskytnutých

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

Kapitola 6 Regulační poplatky a doplatky za léky

Kapitola 6 Regulační poplatky a doplatky za léky Kapitola 6 Regulační poplatky a doplatky za léky Regulační poplatky a limity regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely (dále PZLÚ) byly zavedeny od 1. ledna 2008

Více

Demografické charakteristiky krajů České republiky

Demografické charakteristiky krajů České republiky Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.3.4.74/././_19/2748 Demografické

Více

Statistická predikce prevalence DM v ČR do roku 2030

Statistická predikce prevalence DM v ČR do roku 2030 Statistická predikce prevalence DM v ČR do roku 2030 Zdroj dat: NRHZS 2015 2017, pacienti s DM; Český statistický úřad - Projekce obyvatelstva ČR Metodika: Poissonův zobecněný lineární model, predikční

Více

1. Mateřské škole Praha - Újezd nad Lesy

1. Mateřské škole Praha - Újezd nad Lesy 1. Mateřské škole Praha - Újezd nad Lesy za 1. místo v Hlavním městě Praze ZŠ Dačice, Neulingerova 108 za 1. místo v Jihočeském kraji ZŠ a MŠ J. Á. Komenského, Žeravice za 1. místo v Jihomoravském kraji

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích podle pohlaví a průměrného věku (vybrané diagnózy) v roce ,3 51,6 44,3 40,5. X. Nemoci dýchací soustavy

Hospitalizovaní v nemocnicích podle pohlaví a průměrného věku (vybrané diagnózy) v roce ,3 51,6 44,3 40,5. X. Nemoci dýchací soustavy Průměrný věk Zdravotní služby 1. Hospitalizovaní v nemocnicích Vybrané diagnózy, jsou uvedeny v grafu podle průměrného věku pacientů. Kromě novotvarů a nemocí močové a pohlavní je patrné, že ženy jsou

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,2 % Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,2 % Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2018 činil 3,2 % jde celkem o 220 183 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2015 činil 6,7 % jde celkem o 473 376 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2016 činil 5,7 % jde celkem o 396 410 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,4 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,4 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2017 činil 4,4 % jde celkem o 303 834 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Příjemci podle typu žadatele

Příjemci podle typu žadatele Program Podpora obnovy KP prostřednictvím ORP 28 Příjemci příspěvku podle typu žadatele Typ žadatele Počet, náboženská společnost, židovská () 27 fyzická osoba () 52 fyzická osoba podnikající () 7, příspěvková

Více

6 Regulační poplatky a d o p l a t k y z a l é k y

6 Regulační poplatky a d o p l a t k y z a l é k y Regulační poplatky a doplatky za léky Kapitola 6 Regulační poplatky a doplatky za léky Regulační poplatky a limity regulačních poplatků a doplatků za léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely byly

Více

NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K

NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K 31. 1. 2014 Karlovarský kraj dosáhl k 31. 1. 2014 čtvrtý nejvyšší podíl nezaměstnaných v České republice. Podíl nezaměstnaných činil v Karlovarském kraji 9,69 %. Oproti

Více

STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016

STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016 STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016 1.1 Vývoj cestovního ruchu v rámci ČR v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) v ČR 2012 15 098 817 43 278 457 2011 / 2012 - - 2013 15 407 671

Více

Chytry odbě ratěl API

Chytry odbě ratěl API Chytry odbě ratěl API v0.3 Obsah Kalkulačka... 2 Povinné parametry... 2 Nepovinné parametry... 2 Výpočty při neznámých hodnotách... 2 Výpočty s přesnými hodnotami.... 3 Elektřina... 3 Plyn... 3 Návratové

Více

Epidemiologie hematologických malignit v České republice

Epidemiologie hematologických malignit v České republice Epidemiologie hematologických malignit v České republice Zpráva je plněním Národního onkologického programu ČR a vychází z uzavřených a validovaných dat Národního onkologického registru za období 1976

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 5 27.4.2004 Diabetologická péče v Moravskoslezském kraji v roce 2003 Informace o

Více

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v České republice v roce 2016

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v České republice v roce 2016 Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. Rozvoj technologické platformy

Více

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v České republice v roce 2015

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v České republice v roce 2015 Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. Rozvoj technologické platformy

Více

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v České republice v roce 2017

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v České republice v roce 2017 Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. Rozvoj technologické platformy

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Předmluva ke kapitole: V této kapitole jsou představeny jednotlivé typy sociálních služeb a jsou zde základní charakteristiky příjemců těchto služeb. Tabulka 27:

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 11. 2007 55 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2006 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Stav včelařství v ČR a Zlínském kraji

Stav včelařství v ČR a Zlínském kraji Stav včelařství v ČR a Zlínském kraji 2006-2012 1. Souhrnné zhodnocení poskytnutých podpor z rozpočtu ZK. 2. Grafická ukázka poskytnutých podpor (ZK, jednotlivé okresy). 3. Statistické vyhodnocení (ČR,

Více

5. Nejčastější státní občanství (TOP 5) 5.1 Ukrajina

5. Nejčastější státní občanství (TOP 5) 5.1 Ukrajina 5. Nejčastější státní občanství (TOP 5) 5.1 Ukrajina Počet příslušníků ukrajinského státního občanství se v roce 2012 vyšplhal na 112 549 osob, z čehož 61 649 bylo mužů a 50 900 žen. V populaci Ukrajinců

Více

Domácí zdravotní péče v roce 2001

Domácí zdravotní péče v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 12. 2002 63 Domácí zdravotní péče v roce 2001 Aktuální informace vychází ze zpracovaných údajů výkazů A(MZ)1-01

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3 Obsah Graf č. 1.:... 3 Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3 Graf 2.:... 3 Srovnání jednotlivých krajů 1.1.2007 31.12.2011:... 3 Přehled počtu vykázání v jednotlivých krajích

Více

Financování podnikatelských subjektů pomocí hypotečních úvěrů jako podpora rozvoje regionů

Financování podnikatelských subjektů pomocí hypotečních úvěrů jako podpora rozvoje regionů Financování podnikatelských subjektů pomocí hypotečních úvěrů jako podpora rozvoje regionů LIBUŠE SVOBODOVÁ Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu 2 OBSAH Úvod Cíl a metody Výsledky

Více

OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE Z POHLEDU VZP

OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE Z POHLEDU VZP OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE Z POHLEDU VZP OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE Možnosti úhrady a příspěvků Očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění Zákon přesně stanoví skupiny pojištěnců, kterým zdravotní pojišťovny

Více

Požadovaná podpora Kč. Podíl výsledné podpory v rámci 1. výzvy Opatření 3.1 OP RLZ. Podíl schválených projektů v rámci 1. výzvy Opatření 3.

Požadovaná podpora Kč. Podíl výsledné podpory v rámci 1. výzvy Opatření 3.1 OP RLZ. Podíl schválených projektů v rámci 1. výzvy Opatření 3. Schválené projekty v rámci 1. výzvy pro Opatření 3.1 OP RLZ Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání Počet schválených projektů 21 153 408 986,00

Více

Regulační poplatky a doplatky za léky

Regulační poplatky a doplatky za léky Regulační 184 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Ročenka za rok 2010 Regulační Regulační a limity regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely byly zavedeny od 1.

Více

Příloha 2. Nově dostupná data: proočkovanost české populace proti HPV

Příloha 2. Nově dostupná data: proočkovanost české populace proti HPV Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Příloha 2. Nově dostupná data: proočkovanost české populace proti HPV Ústav zdravotnických informací a statistiky České

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2013 činil 7,7 % jde celkem o 551 662 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. To představuje nejvyšší počet v novodobé historii České republiky. V

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 3 12.11.2002 Hospitalizovaní obyvatelé Královéhradeckého kraje na lůžkovém

Více

ROK 2002 byl plodný se narodil bojovný Pes Béla

ROK 2002 byl plodný se narodil bojovný Pes Béla ROK 2002 byl plodný 27.11.2002 se narodil bojovný Pes Béla Každý začátek je těžký Nastala doba hledání...někdy nevěděl, kudy na to ROK 2012...byly i nezdary...dobré věci se rodí těžce stálo to za to ROK

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.5.2004 34 Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 2003 - odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE Z POHLEDU VZP

OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE Z POHLEDU VZP OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE Z POHLEDU VZP KOLIK ZAPLATÍ VZP ZA ONEMOCNĚNÍ CHŘIPKOU Diagnózy J09 J118 podle MKN 10* Mmmmm Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Nemocných 158 331 132 317 142 116 Náklady na léčbu v Kč 67

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2010

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 6. 211 31 Souhrn Činnost logopedických pracovišť v ČR Activity of branch of logopaediology in the CR in the year

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

NZÚ Výzva pro rodinné domy Přehled žádostí dle počtu opatření a objemu podpory OBLAST PODPORY

NZÚ Výzva pro rodinné domy Přehled žádostí dle počtu opatření a objemu podpory OBLAST PODPORY NZÚ Výzva pro rodinné domy 1. 4. 15. 7. 2015 Přehled žádostí dle počtu opatření a objemu podpory OBLAST PODPORY Počet Průměrná Podpora [Kč] opatření podpora [Kč] A.0 - zateplení (dílčí opatření úspora

Více

kapitola 6. Regulační poplatky a doplatky za léky

kapitola 6. Regulační poplatky a doplatky za léky kapitola 6. Regulační poplatky a doplatky za léky 164 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky / ročenka Kapitola 6. Kapitola 6. Regulační poplatky a doplatky za léky Regulační poplatky a limity

Více

CENÍK VOIP VOLÁNÍ PRO DOMÁCNOSTI

CENÍK VOIP VOLÁNÍ PRO DOMÁCNOSTI CENÍK VOIP VOLÁNÍ PRO DOMÁCNOSTI ( které od nás nemají internet) platný od 8.6.2012 tarif: home cena cena předvolba destinace špička mimo špičku tarifikace kč/bez dph 4201180 CZ Info» Informace o telefonních

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 9 15.7.2004 Diabetologie - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Podkladem pro zpracování dat

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Kontrolní činnost Státního úřadu inspekce práce ve vazbě na zaměstnavatele podnikající v sektoru zdravotnictví

Kontrolní činnost Státního úřadu inspekce práce ve vazbě na zaměstnavatele podnikající v sektoru zdravotnictví Kontrolní činnost Státního úřadu inspekce práce ve vazbě na zaměstnavatele podnikající v sektoru zdravotnictví Konference OS zdravotnictví a sociální péče ČR Nemocnice dopady personální krize. Zaměstnanci,

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2008

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15. 9. 2009 49 Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce 2008 Psychiatric care in psychiatric

Více

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA CELKOVÁ ČTENOST A NÁKLAD Deník Metro 1 277 000 ČTENÁŘŮ V DELŠÍM OBDOBÍ Týdeník 5plus2 1 813 000 ČTENÁŘŮ V DELŠÍM OBDOBÍ Inzertní kombinace XXL Kombi 2

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2012

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2013 45 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2012 Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities

Více

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2015 Statistická informace je sestavena

Více

Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU

Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU ŠABLONY STÁŽÍ 28. 7. 2014 se uskutečnilo jednání Odborné rady, na kterém bylo schváleno všech 6 předložených šablon a systém revize stávajících šablon.

Více

Celkové souhrnné údaje

Celkové souhrnné údaje STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE Č.j. 495/.1/149/1.1/6 P Ř Í L O H A k Roční souhrnné zprávě o výsledcích kontrolních akcí provedených státním odborným dozorem a následně inspekcí práce za rok 25 Celkové souhrnné

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2014 činil 7,9 % jde celkem o 559 045 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. To představuje nejvyšší počet v novodobé historii České republiky. V

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období NZIS REPORT č. K/9 (08/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období NZIS REPORT č. K/9 (08/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/9 (08/2018) Stručný přehled činnosti oboru chirurgie

Více

Zdravotnická dopravní služba 2015

Zdravotnická dopravní služba 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2016 5 Zdravotnická dopravní služba 2015 Souhrn Statistické výkazy NZIS za rok 2015 odevzdalo celkem 244 zařízení

Více

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2018 STRUKTURA PŘIHLÁŠENÝCH A SIGNÁLNÍ VÝSLEDKY

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2018 STRUKTURA PŘIHLÁŠENÝCH A SIGNÁLNÍ VÝSLEDKY JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 18 STRUKTURA PŘIHLÁŠENÝCH A SIGNÁLNÍ VÝSLEDKY Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Oddělení statistiky a analýz KVĚTEN 18 % Z POČTU FYZYCKÝCH OSOB POČET UCHAZEČŮ

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2011

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 9. 2012 46 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2011 Souhrn Psychiatric care in psychiatric in-patient

Více

Hodnocení průběhu a populačního dopadu screeningových programů Implementace datového auditu

Hodnocení průběhu a populačního dopadu screeningových programů Implementace datového auditu INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Hodnocení průběhu a populačního dopadu screeningových programů Implementace datového auditu v Národním programu screeningu karcinomu prsu Ondřej Májek Datový audit mamografického

Více

Doprava raněných, nemocných a rodiček v roce 2003

Doprava raněných, nemocných a rodiček v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.1.24 82 Doprava raněných, nemocných a rodiček v roce 23 Výchozím zdrojem dat pro tuto aktuální informaci je Roční

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 6. 2008 20 Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007 Activity of branch of logopaediology in the CR in the

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2009

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 2010 48 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2009 Psychiatric care in psychiatric bed establishments

Více

PŘÍLOHY. Příloha 7: Malé obce z hlediska kategorií a výskytu matričních a stavebních úřadů na území. Jihomoravského kraje.

PŘÍLOHY. Příloha 7: Malé obce z hlediska kategorií a výskytu matričních a stavebních úřadů na území. Jihomoravského kraje. PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1: Výskyt malých obcí ve vybraných zemích Evropy Příloha 2: Vývoj počtu malých obcí v ČR Příloha 3: Malé obce na území krajů ČR Příloha 4: Kategorie malých obcí podle počtu

Více

HIV / AIDS v ČR

HIV / AIDS v ČR HIV / AIDS v ČR - 21 1.1.21-31.12.21 18 nových případů HIV u občanů ČR a residentů (z toho 1 [22,8%] u residentů zejména z Ukrajiny 12, dále ze Slovenska 1, z Ruska, Vietnamu 2, Polska 2, aj.) Zastoupení

Více

Dodatek č. CU/1/2019 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb Dohoda o ceně varianta kombinovaná kapitačně výkonová 5V primární péče

Dodatek č. CU/1/2019 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb Dohoda o ceně varianta kombinovaná kapitačně výkonová 5V primární péče Dodatek č. CU/1/2019 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb Dohoda o ceně varianta kombinovaná kapitačně výkonová 5V primární péče (dále jen Dohoda o ceně) uzavřený mezi smluvními stranami Poskytovatelem

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII.

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika Číslo mate riálu 1. 12.3.2012 2. 15.3.2012 3. 19.3.2012 Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika utor

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient establishments in 2010

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient establishments in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 8. 2011 45 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2010 Souhrn Psychiatric care in psychiatric in-patient

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2005

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.7.2006 30 Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2005 Activity of branch of logopaediology in the CR in the

Více

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 10. 2013 46 Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických

Více

Zhoubný novotvar kolorekta

Zhoubný novotvar kolorekta Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.1.2005 1 Zhoubný novotvar kolorekta Zhoubný novotvar kolorekta patří mezi nejčastější zhoubné novotvary (ZN). V

Více

Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR

Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 9. 2010 52 Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F50.9 - poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních

Více

Činnost kojeneckých ústavů, dětských domovů a zvláštních zařízení pro děti v roce 2001

Činnost kojeneckých ústavů, dětských domovů a zvláštních zařízení pro děti v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 9. 2002 42 Činnost kojeneckých ústavů, dětských domovů a zvláštních zařízení pro děti v roce 2001 Aktuální informace

Více

2.2.2 Zavedení procesní inovace

2.2.2 Zavedení procesní inovace 2.2.2 Zavedení procesní inovace V ČR v období inovovaly podniky nejvíce v rámci procesní inovace podpůrné činnosti (67,6 % ze všech podniků s procesní inovací). Metody výroby v ČR inovovalo 58,6 % a metody

Více

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava DÍLČÍ CÍL DC102 Vliv hospodářské krize na regionální disparity ve fyzické dostupnosti bydlení a testování nástrojů fyzické dostupnosti bydlení zejména v oblasti udržitelnosti

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Březen 2018 (data k 1.3.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Březen 2018 (data k 1.3.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Březen 218 (data k 1.3.) Miliardy Kč Čerpání dotací EU v České republice Graf 1 Celkový počet podaných a schválených žádostí o podporu v jednotlivých

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Listopad 2018 (data k 1.11.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Listopad 2018 (data k 1.11.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Listopad 218 (data k 1.11.) Miliardy Kč Čerpání dotací EU v České republice Graf 1 Celkový počet podaných a schválených žádostí o podporu v jednotlivých

Více

Charakteristika škol zapojených do projektu KIPR popisná statistika Michal Nesládek

Charakteristika škol zapojených do projektu KIPR popisná statistika Michal Nesládek Charakteristika škol zapojených do projektu popisná statistika Michal Nesládek Charakteristika zapojených subjektů 25 20 15 10 5 0 40 35 30 25 20 15 10 5 0 3 Mateřská škola 20 Zapojené subjekty 13 Mateřská

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2008

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 7. 2009 36 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2008 Activity of the branch of diabetology, care

Více