HAIR PROJEKT HAIR. Analýza dotazníkového šetření Centre for Modern Education CZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HAIR PROJEKT HAIR. Analýza dotazníkového šetření Centre for Modern Education CZ"

Transkript

1 PROJEKT HAIR Analýza dotazníkového šetření Centre for Modern Education CZ 1

2 Úvod: Předkládaná analýza si klade za cíl vyhodnotit dotazníkové šetření, které proběhlo v rámci projektu HAIR na partnerských školách projektu. Cílem analýzy je především správné naformulování a rozložení učebnice HAIR a dalších výukových materiálů v anglickém a německém jazyce pro kadeřnické, kosmetické a příbuzné obory, které jsou výstupem projektu. Dotazník zkoumá jakou úroveň jazyka mají studenti při přechodu ze základní školy na střední, jaká je očekávaná úroveň jazyka při odchodu do praxe, formuluje hlavní problémy a překážky, které učitelé vidí při výuce cizího jazyka. Dotazník se dále zaměřuje na dotazy, které pomohou ideálně nastrukturovat učebnici HAIR a doprovodná elearningová cvičení podle požadavků samotných učitelů cizího jazyka. Metoda analýzy: Celkem bylo obesláno 7 partnerských škol vyučujících obory Kadeřník, Kosmetické služby nebo jiné příbuzné obory. 1, 6 v České republice 2, 1 na Slovenské republice. 3 Cílovou skupinou dotazovaných učitelů byli jazykoví učitelé anglického a německého jazyka, tedy jazyků, na které se projekt HAIR orientuje. Celkem odpovědělo 21 učitelů cizího jazyka z partnerských škol výše. 16 učitelů anglického jazyka a 5 učitelů německého jazyka. Pouze dvě školy (Žďár nad Sázavou a Bratislava) nabízejí ve svých studijních programech i výuku německého jazyka. Jako hlavní metoda analytického šetření byla použita metoda komparace odpovědí jednotlivých otázek převedením na procentuální údaj, který nejlépe umožní vytvořit představu o zastoupení jednotlivých odpovědí. Na konci každého oddílu se nachází shrnutí, nabízející výklad jednotlivých porovnávaných údajů. 1 Například Tělová kosmetika, Manikér-pedikér, Vlasová kosmetika aj. 2 Střední odborné učiliště kadeřnické, Karlín, Praha (SOUHAIR); Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o., Praha 2 (PCSSOU); Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Šumperk (SOSSOU); Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou (SČMSD); Střední škola, Bohumín (SOSBOH); Střední škola služeb a řemesel, Stochov (SOUSTO) 3 Stredná odborná škola, Bratislava (Beautycare) 2

3 Část A: Studijní obory na Vaší škole a jejich charakteristika 1. Počty studentů v u Mezi studenty převládá studium anglického jazyka nad německým. Pouze dvě školy (Bratislava a Žďár nad Sázavou) nabízejí ve svém výukovém programu i výuku německého jazyka. Zároveň studentů, kteří si na těchto školách vyberou německý jazyk, je pouze 5 20 % z celkového počtu studentů v u. Z toho vyplývá, že anglický jazyk je považován za perspektivnější v oboru. 2. Vstupní úroveň jazyků: Anglický jazyk V prvním u se jedná o level A1, tedy začátečník, kdy tedy jazyková vybavenost ze základních škol je spíše nulová a to i přesto, že se anglický jazyk na základní škole učí již od základní školy. Pouze v pár případech očekávají učitelé vstupní znalost anglického jazyka na úrovni A2 (Karlín, Žďár nad Sázavou). V jiné škole(karlín) naopak není nutností posunout vstupní znalost dál, výstupní znalost zůstává na A2. VSTUPNÍ ZNALOST PODLE ROČNÍKŮ Obor Bratislava A1 A1-A2 A2 Kadeřník A2 A2-B1 B1 B1 Kadeřník/vizážista A1 A2 A2-B1 B1 Kosmetické služby A1 A2 A2 Manikér-pedikér A1 A2 A2-B1 B1 Tělová kosmetika Gymnázium bratří Čapků Praha A1-B1 A1-B1 A2-B2 Kadeřník Karlín Praha A2 A2 A2 Kadeřník A2 A2 A2+ Kadeřník Dochov A1 A2 Kosmetické služby A1 A1 A2 A2 Kosmetické služby Bohumín A1 A2 B1 Vlasy a vizáž Žďár nad Sázavou A1-A2 Kadeřník A2 A2-B1 B1 B1 Kosmetické služby A2 A2-B1 B1 B1 Kosmetické služby Šumperk A2 Kadeřník A1 A2 A2 Kadeřník A1 A2 A2 Kadeřník 3

4 VSTUPNÍ ZNALOST PODLE OBORŮ - KADEŘNÍK Obor Bratislava A1 A1-A2 A2 Kadeřník Gymnázium bratří Čapků Praha A1-B1 A1-B1 A2-B2 Kadeřník Karlín Praha A2 A2 A2 Kadeřník Karlín Praha A2 A2 A2+ Kadeřník Žďár nad Sázavou A1-A2 Kadeřník Šumperk A2 Kadeřník Šumperk A1 A2 A2 Kadeřník Šumperk A1 A2 A2 Kadeřník Bratislava A2 A2-B1 B1 B1 Kadeřník/vizážista Pokud se na vstupní znalosti podíváme podle oborů, u oboru kadeřník v prvním u převažuje úroveň A1, ve třetím u/čtvrtém je pouze u jediné dotazované školy očekávána výstupní znalost B2, a to pouze s výhradou jen u několika studentů v u. Jinak převažuje úroveň A2, jedna škola (Bratislava) očekává úroveň žáků v posledním 3. u na B1 (nicméně jedná se o čtyřletý obor, časová dotace je vyšší). Druhý ů zůstává mezi A1 a A2. Celkový očekávaný posun znalostí během tří/čtyř let samotnými pedagogy však není nijak významný, jedná se o jednu úroveň za celou dobu studia. VSTUPNÍ ZNALOST PODLE OBORŮ KOSMETICKÉ A PŘÍBUZNÉ OBORY Obor Bratislava A1 A2 A2-B1 B1 Kosmetické služby Dochov A1 A2 Kosmetické služby Dochov A1 A1 A2 A2 Kosmetické služby Žďár nad Sázavou A2 A2-B1 B1 B1 Kosmetické služby Žďár nad Sázavou A2 A2-B1 B1 B1 Kosmetické služby Bratislava A1 A2 A2 Manikér-pedikér Bratislava A1 A2 A2-B1 B1 Tělová kosmetika Bohumín A1 A2 B1 Vlasy a vizáž V oboru kosmetické služby a přidružených kosmetických oborech je vstupní úroveň stejná ve většině případů A1, pouze jedna škola (Žďár nad Sázavou) uvedla očekávanou vstupní znalost anglického jazyka na úrovni A2. Oproti kadeřnickým oborům převažuje vstupní znalost ve 4. u úroveň B1. Je pravděpodobné, že na to má vliv i vyšší časová dotace, vzhledem k tomu, že se jedná většinou o čtyřleté obory. 4

5 Německý jazyk Vstupní znalost u německého jazyka v prvním u je stejná jako u anglického jazyka, většinou A1, výjimečně A2. Liší se očekávaný posun znalostí ve druhém u, kdy učitelé očekávají posun o jednu úroveň (A1 na A2, A2 na B1 atd.) VSTUPNÍ ZNALOST PODLE ROČNÍKŮ Obor Bratislava A1 A2 A2 Manikér-pedikér A2 B1 Vlasová kosmetika A1 A2 A2-B1 Kadeřník A1 A1-A2 A2 B1 Kadeřník/vizážista Žďár nad Sázavou B1 Kosmetické služby A2 A2-B1 B1 B1 Kosmetické služby Šumperk A1 A2 B1 Kadeřník Když se podíváme na vstupní znalosti podle oborů, v prvním u ve všech oborech převažuje začátečnická úroveň A1. Vstupní znalost ve třetím/čtvrtém u se však pohybuje A2 až B1. Úroveň B1 bez výjimky u čtyřletých oborů. VSTUPNÍ ZNALOST PODLE OBORŮ Obor Bratislava A1 A2 A2-B1 Kadeřník Šumperk A1 A2 B1 Kadeřník Bratislava A1 A1-A2 A2 B1 Kadeřník/vizážista Žďár nad Sázavou B1 Kosmetické služby Žďár nad Sázavou A2 A2-B1 B1 B1 Kosmetické služby Bratislava A1 A2 A2 Manikér-pedikér Bratislava A2 B1 Vlasová kosmetika 5

6 3. Očekávaná výstupní znalost jazyka na konci daného u: Jak vyplývá z tabulky níže, srovnáním očekávané vstupní a výstupní znalosti studentů se příliš neliší a pokud, tak pouze o jednu úroveň. Největší skok by se měl udělat z druhého do třetího u, kde je očekávaná znalost téměř vždy o úroveň vyšší. Výstupní úroveň výjimečně přesahuje úroveň B1. B2 je očekávaná pouze v jednom případě (Gymnázium bratří Čapků, Praha). OČEKÁVANÁ VÝSTUPNÍ ZNALOST JAZYKA PODLE ROČNÍKŮ černě vstupní / červeně výstupní Obor A1 A1-A2 A2 Kadeřník Bratislava A1 A1-A2 A2 Kadeřník A2 A2-B1 B1 B1 Kadeřník/vizážista B1 B1 B1 B1 Kadeřník/vizážista A1 A2 A2-B1 B1 Kosmetické služby A1 A2 A2-B1 B1 Kosmetické služby A1 A2 A2 Manikér-pedikér A1 A2 A2 Manikér-pedikér A1 A2 A2-B1 B1 Tělová kosmetika A1 A2 A2-B1 B1 Tělová kosmetika A1-B1 A1-B1 A2-B2 Kadeřník Gymnázium bratří Čapků Praha A2-B1 A2-B2 B2 Kadeřník A2 A2 A2 Kadeřník Karlín Praha A2 A2 A2 Kadeřník A2 A2 A2+ Kadeřník A2 A2 A2+ Kadeřník A1 A2 Kosmetické služby Dochov A2 B1 Kosmetické služby A1 A1 A2 A2 Kosmetické služby A1 A2 B1 B1 Kosmetické služby A1 A2 B1 Vlasy a vizáž Bohumín A2 B1 B1 Vlasy a vizáž A1-A2 Kadeřník Žďár nad Sázavou A2 Kadeřník A2 A2-B1 B1 B1 Kosmetické služby A2 B1 B1 B1 Kosmetické služby A2 A2-B1 B1 B1 Kosmetické služby A2 B1 B1 B1 Kosmetické služby A2 Kadeřník Šumperk B1 Kadeřník A1 A2 A2 Kadeřník A2 B1 Kadeřník A1 A2 A2 Kadeřník A2 A2 B1 Kadeřník 6

7 Anglický jazyk: OČEKÁVANÁ VÝSTUPNÍ ZNALOST PODLE OBORŮ - KADEŘNÍK Obor Bratislava A1 A1-A2 A2 Kadeřník A1 A1-A2 A2 Kadeřník Gymnázium bratří Čapků Praha A1-B1 A1-B1 A2-B2 Kadeřník A2-B1 A2-B2 B2 Kadeřník Karlín Praha A2 A2 A2 Kadeřník A2 A2 A2 Kadeřník Karlín Praha A2 A2 A2+ Kadeřník A2 A2 A2+ Kadeřník Žďár nad Sázavou A1-A2 Kadeřník A2 Kadeřník Šumperk A2 Kadeřník B1 Kadeřník Šumperk A1 A2 A2 Kadeřník A2 B1 Kadeřník Šumperk A1 A2 A2 Kadeřník A2 A2 B1 Kadeřník Bratislava A2 A2-B1 B1 B1 Kadeřník/vizážista B1 B1 B1 B1 Kadeřník/vizážista OČEKÁVANÁ VÝSTUPNÍ ZNALOST PODLE OBORŮ KOSMETICKÉ A PŘIDRUŽENÉ OBORY Obor Bratislava A1 A2 A2-B1 B1 Kosmetické služby A1 A2 A2-B1 B1 Kosmetické služby Dochov A1 A2 Kosmetické služby A2 B1 Kosmetické služby Dochov A1 A1 A2 A2 Kosmetické služby A1 A2 B1 B1 Kosmetické služby Žďár nad Sázavou A2 A2-B1 B1 B1 Kosmetické služby A2 B1 B1 B1 Kosmetické služby Žďár nad Sázavou A2 A2-B1 B1 B1 Kosmetické služby A2 B1 B1 B1 Kosmetické služby Bratislava A1 A2 A2 Manikér-pedikér A1 A2 A2 Manikér-pedikér Bratislava A1 A2 A2-B1 B1 Tělová kosmetika A1 A2 A2-B1 B1 Tělová kosmetika Bohumín A1 A2 B1 Vlasy a vizáž A2 B1 B1 Vlasy a vizáž Shrnutí: Očekávaná výstupní znalost dle oborů je vyšší u kadeřnických a příbuzných oborů. 7

8 Německý jazyk: OČEKÁVANÁ VÝSTUPNÍ ZANLOST PODLE ROČNÍKŮ černě vstupní znalost/ červeně výstupní znalost Obor A1 A2 A2 Manikér-pedikér Bratislava A1 A2 A2 Manikér-pedikér A2 B1 Vlasová kosmetika A2-B1 B1 Vlasová kosmetika A1 A2 A2-B1 Kadeřník A2 A2 A2-B1 Kadeřník A1 A1-A2 A2 B1 Kadeřník/vizážista A1 A2 A2-B1 B1 Kadeřník/vizážista B1 Kosmetické služby Žďár nad Sázavou B1 Kosmetické služby A2 A2-B1 B1 B1 Kosmetické služby A2 A2-B1 B1 B1 Kosmetické služby A1 A2 B1 Kadeřník Šumperk B1 B2 B2 Kadeřník OČEKÁVANÁ VÝSTUPNÍ ZANLOST PODLE OBORŮ černě vstupní znalost/ červeně výstupní znalost Obor Bratislava A1 A2 A2-B1 Kadeřník A2 A2 A2-B1 Kadeřník Šumperk A1 A2 B1 Kadeřník B1 B2 B2 Kadeřník Bratislava A1 A1-A2 A2 B1 Kadeřník/vizážista A1 A2 A2-B1 B1 Kadeřník/vizážista Žďár nad Sázavou B1 Kosmetické služby B1 Kosmetické služby Žďár nad Sázavou A2 A2-B1 B1 B1 Kosmetické služby A2 A2-B1 B1 B1 Kosmetické služby Bratislava A1 A2 A2 Manikér-pedikér A1 A2 A2 Manikér-pedikér Bratislava A2 B1 Vlasová kosmetika A2-B1 B1 Vlasová kosmetika Shrnutí: U německého jazyka se příliš výstupní znalost u kosmetických oborů než u kadeřnických oborů neočekává. Naopak, výstupní znalost je u kadeřnických oborů v německém jazyce vyšší než v anglickém jazyce. 8

9 4. Počet vyučovacích hodin cizího jazyka za rok Anglický jazyk: Srovnání jednotlivých škol Obor Bratislava Kadeřník Kadeřník/vizážista Kosmetické služby Manikér-pedikér Tělová kosmetika Gymnázium bratří Čapků Praha Kadeřník Karlín Praha Kadeřník Kadeřník Stochov Kosmetické služby Kosmetické služby Bohumín Vlasy a vizáž Žďár nad Sázavou 64 Kadeřník Kosmetické služby Kosmetické služby Šumperk 80 Kadeřník Kadeřník Kadeřník Německý jazyk: Srovnání jednotlivých škol Obor Bratislava Manikér-pedikér Vlasová kosmetika Kadeřník Kadeřník/vizážista Žďár nad Sázavou Kosmetické služby Kosmetické služby Šumperk Kadeřník Shrnutí: Počet vyučovacích hodin anglického jazyka se na jednotlivých školách značně liší. Podle tabulky lze vyčíst, že vyšší časovou dotaci v jednotlivých ročnících mají kosmetické obory. V celkovém součtu mají tedy mnohem více času na výuku, i vzhledem k tomu, že kosmetické obory jsou čtyřleté. U kadeřnických oborů se počet vyučovacích hodin pohybuje mezi 50 a 80 hodinami ročně. Vyšší časovou dotaci můžeme vidět u slovenské školy v Bratislavě. Pro porovnání minimální počet vyučovacích hodin podle Rámcového vzdělávacího plánu v oboru Kadeřník 4 i Kosmetické služby 5 je Obor Kadeřník H/01; staženo

10 5. Počet žáků při výuce ve třídě Z tabulek níže je možné vidět, že až na výjimky je tendence vyučovat cizí jazyky efektivně a celé třídy dělit na poloviny. Počet žáků v jazykové skupině se liší podle celkového počtu žáků v u, nicméně až na výjimky nepřekračuje počet studentů číslo 20. Anglický jazyk: Obor Bratislava Kadeřník Kadeřník/vizážista Kosmetické služby Manikér-pedikér Tělová kosmetika Gymnázium bratří Čapků Praha Kadeřník Karlín Praha Kadeřník Kadeřník Dochov Kosmetické služby Kosmetické služby Bohumín Vlasy a vizáž Žďár nad Sázavou 15 Kadeřník Kosmetické služby Kosmetické služby Šumperk 15 Kadeřník N/A N/A N/A Kadeřník Kadeřník Německý jazyk: Obor Bratislava - manikér-pedikér manikér-pedikér Vlasová kosmetika Kadeřník kadeřník/vizážista Žďár nad Sázavou Kosmetické služby Kosmetické služby Šumperk Kadeřník Část B: výuka cizích jazyků: 5 Obor Kosmetické služby L/01; staženo

11 1. Největší překážky či problémy při výuce cizího jazyka na jednotlivých školách Anglický jazyk: zásadní problém významný problém střední problém malý problém nepředstavuje problém Příliš nízká vstupní znalost žáků 28% 44% 28% 0% 0% Nízká motivace žáků ke studiu cizího jazyka 28% 22% 50% 0% 0% Nízké studijní předpoklady (inteligence, paměť, praktická orientace apod.) ke studiu cizích jazyků 28% 28% 44% 0% 0% Nedostatek kvalitních výukových materiálů 6% 12% 11% 33% 38% Sociální znevýhodnění některých studentů 0 % 11% 72% 17% 0 % Velký počet žáků ve třídě 6% 21% 26% 21% 26% Nedostatečné technické vybavení jazykových učeben 11% 6% 6% 11% 66% Jiné: N/A N/A N/A N/A N/A Na základě výše uvedené tabulky lze vidět, které problémy vidí učitelé anglického jazyka jako největší/nejmenší. Příliš nízká vstupní znalost žáků představuje jeden z hlavních problémů, které učitelé označili. Všichni jej považují minimálně za střední problém, ale velká většina jej považuje za významný až zásadní problém ve výuce. Nízká motivace žáků je opět spíše překážkou, až 50 % vyučujících ho označilo za střední problém, za malý nebo žádný problém jej neoznačil nikdo. Nízké studijní předpoklady (inteligence, paměť, praktická orientace) jsou považovány za zásadní až střední překážku ve studiu cizích jazyků. Tento problém také souvisí s prvním problémem, kdy studenti přichází ze základních škol jazykově velmi nevybavení (viz výše). Nedostatek kvalitních výukových materiálů je považován za menší problém, většina vyučujících ho označila spíše za malý nebo žádný problém. Při zpracování dotazníků se ale objevilo geografické rozdělení. Za žádný nebo malý problém označili tento bod vyučující z Bratislavy (34 % dotazníků). Učitelé z České republiky viděli tuto překážku za střední nebo významný problém. Sociální znevýhodnění některých studentů na tento bod odpověděli téměř všichni vyučující, že představuje pouze střední problém. 11

12 Velký počet žáků ve třídě spíše není považován za problém, přes 70 % učitelů jej považují za střední až žádný problém. Souvisí to také s bodem počtu studentů při výuce jazyka ve třídě, kdy se číslo pohybuje v návaznosti na počet studentů v průměru kolem 15 studentů ve třídě (viz část A, bod 5). Německý jazyk: zásadní problém významný problém střední problém malý problém nepředstavuje problém Příliš nízká vstupní znalost žáků 0% 40% 60% 0% 0% Nízká motivace žáků ke studiu cizího jazyka 0% 0% 80% 20% 0% Nízké studijní předpoklady (inteligence, paměť, praktická orientace apod.) ke studiu cizích jazyků 40% 20% 40% 0% 0% Nedostatek kvalitních výukových materiálů 0% 0% 0% 60% 40% Sociální znevýhodnění některých studentů 0% 0% 60% 40% Velký počet žáků ve třídě 0% 0% 20% 40% 40% Nedostatečné technické vybavení jazykových učeben 0% 0% 0% 40% 60% Jiné: N/A N/A N/A N/A N/A Příliš nízká vstupní znalost žáků představuje jeden z hlavních problémů i v německém jazyce, které učitelé označili. Všichni jej považují minimálně za střední problém. Nízká motivace žáků je opět spíše překážkou, 80 % vyučujících ho označilo za střední problém. Za žádný problém jej neoznačil nikdo. Nízké studijní předpoklady (inteligence, paměť, praktická orientace) jsou taktéž považovány za zásadní až střední překážku ve studiu cizích jazyků. Tento problém také souvisí s prvním problémem, kdy studenti přichází ze základních škol jazykově velmi nevybavení (viz výše). Nedostatek kvalitních výukových materiálů je považován za menší problém, většina vyučujících ho označila spíše za malý nebo žádný problém. Při zpracování dotazníků se ale objevilo zajímavé geografické rozdělení. Za žádný problém označili tento bod vyučující z Bratislavy (40 % dotazníků). Učitelé z České jej označili za střední nebo malý problém. Sociální znevýhodnění některých studentů na tento bod odpověděli téměř všichni vyučující, že představuje pouze střední nebo malý problém. Velký počet žáků ve třídě spíše není považován za problém, 60 % učitelů jej považují za žádný problém, 40 % za malý problém. Souvisí to také s bodem počtu studentů při výuce jazyka ve 12

13 třídě, kdy se číslo pohybuje v návaznosti na počet studentů v průměru kolem 15 studentů ve třídě (viz část A, bod). 13

14 3. VÝUKA Anglický jazyk a. Ohodnoťte, kterým složkám výuky věnujete ve své výuce nejvíce času: 1 (nejvíce času) (nejméně času) Čtení 15 % 36 % 40 % 9 % Psaní 17 % 17 % 18 % 48 % Mluvení 63 % 24 % 12 % 1 % Poslech 5 % 23 % 30 % 42 % Dle odpovědí jednotlivých učitelů se nejvíce času věnuje mluvení a konverzaci (63 %), nejméně psaní (48 %) a poslechovým cvičením (42%). Čtení se věnuje o trochu více než psaní (první dva sloupce: 15 % a 36 % oproti 17 % a 17 %). b. S jakými cvičeními mají žáci největší problémy? 1 (nejmenší problém) (největší problém) Čtení 64% 6% 12% 18% Psaní 12% 24% 41% 24% Mluvení 18% 41% 24% 17% Poslech 6% 29% 23% 41% Žáci mají nejvíce problémů s poslechem (41%) a se psaním (24%), naopak nejmenší problém pro ně představuje čtení (64 %) a konverzace (18%). Shrnutí: Učitelé tráví největší část hodiny procvičováním mluvení a konverzace, která tak ve výsledku nečiní žákům velký problém (pouze 17 %). Jedním z velkých problémů je poslech, kterému se však v hodinách věnuje velmi malá pozornost (pouze 6 %) a je brán jako největší problém, se kterým žáci bojují. Druhým problémem je psaní, kterému učitelé v hodinách věnují nejméně času a pro ¼ žáků to představuje největší problém při výuce anglického jazyka. 14

15 Anglický jazyk: - čtení: 21 % - psaní: 18 % - mluvení: 38 % - poslech: 23 % HAIR c. Jak by měly být podle učitelů rozděleny výukové nové materiály (učebnice, elearning) Učitelé by si přáli v nových výukových materiálech nejvíce cvičení zaměřených na mluvení a konverzaci, které už nyní věnují největší část hodin a poté víceméně rovným dílem rozdělit cvičení na čtení, psaní. Zároveň potřebují cvičení na poslech a psaní, kterým věnují úplně nejméně času a které dělají žákům největší problémy (viz výše). 15

16 Německý jazyk: d. Ohodnoťte, kterým složkám výuky věnujete ve své výuce nejvíce času: 1 (nejvíce času) (nejméně času) čtení 0% 40% 20% 40% psaní 20% 20% 20% 40% mluvení 60% 20% 20% 0% poslech 20% 20% 40% 20% Nejvíce času se při výuce německého jazyka věnuje mluvení a konverzaci (60 %), nejméně naopak procvičování čtení a psaní. Podle odpovědí uvedených v dotazníku se dokonce čtení téměř vůbec neprocvičuje, jen velmi málo (1. a 2. sloupec 0 % a 40 %). e. S jakými cvičeními mají žáci největší problémy? 1 (nejmenší problém) (největší problém) Čtení 80% 0% 20% 0% Psaní 20% 20% 20% 40% mluvení 0% 40% 40% 20% poslech 0% 40% 20% 40% Nejmenší problém dělá žákům čtení (80 %), největší problém pak shodně psaní i poslech (každý 40 %). Mluvené slovo a konverzace představuje spíše menší problém (3. a 4. sloupec 40 % a 20 %). Shrnutí: Vzhledem k časové dotaci procvičování čtenářských kvalit, je velmi překvapující, že čtení podle odpovědí učitelů nedělá žákům téměř žádný problém (80 %), naopak největší problém tvoří psaní a poslech. Mluvení představuje největší problém pro 1/5 žáků, i přesto, že se procvičuje nejvíce. 16

17 f. Jak by měly být podle učitelů rozděleny výukové nové materiály (učebnice, elearning) Německý jazyk: - čtení: 20 % - psaní: 19 % - mluvení: 40 % - poslech: 21 % I v případě německého jazyka je pro učitele nejdůležitější, aby hlavní část nových výukových materiálů obsahovala cvičení na mluvené slovo a konverzaci (40 %) a pak stejným dílem rozdělit cvičení na psaní, čtení a poslech. 17

18 g. Popis současného stavu výuky 6 HAIR - Jaké jsou rozdíly žáků ve znalosti jazyka? a) Všichni žáci ve třídě obvykle vykazují obdobnou znalost cizího jazyka, není třeba příliš podporovat individualizaci výukových hodin. Kladně odpovědělo: 0 % b) Někteří žáci sice vykazují vyšší úroveň cizího jazyka než jiní, ale přesto není třeba příliš podporovat individualizaci výukových hodin. Kladně odpovědělo: 67 % c) Žáci vykazují natolik rozdílné úrovně znalosti jazyka, že je individualizace důležitá. Kladně odpovědělo: 33 % - Jaký máte přístup k individualizaci výuky? a) Nepoužívám a ani nepotřebuji nástroje na individualizaci výuky. Kladně odpovědělo: 11 % b) Nepoužívám, ale ocenil (a) bych nástroje a učební materiály, které by mi pomohly více přístup individualizovat. Kladně odpovědělo: 56 % c) Používám individualizaci, ale přesto bych ocenil (a) další nástroje a učební materiály, které by mi pomohly více přístup individualizovat. Kladně odpovědělo: 22 % d) Používám individualizaci a dalších nástrojů mi není třeba. Kladně odpovědělo: 11 % Shrnutí: Dle zjištěných dat jsou sice mezi žáky rozdíly v jejich úrovni znalosti cizího jazyka, nicméně rozdíly nejsou takové, aby bylo potřeba hodiny dělit a výuku individualizovat (67 %). Přesto by 56 % učitelů ocenilo vznik nových výukových materiálů, které by individualizaci výuky podpořily. Stejné přání má dalších 22 % učitelů, kteří individualizaci ve své výuce používají, protože stále 33 % žáků vykazují rozdílné úrovně znalosti jazyka, pro které je individualizace důležitá. - Jaké je zastoupení odborného jazyka ve výuce? a) Učím především odborný jazyk. Kladně odpovědělo: 0 % b) Učím z 50 % odborný jazyk, z 50 % běžný jazyk. Kladně odpovědělo: 32 % c) Učím především běžný jazyk, protože: 6 Cizích jazyků všeobecně - anglický i německý jazyk současně. 18

19 a. K odbornému jazyku nemám dostatek výukových materiálů. Kladně odpovědělo: 32 % b. Protože si myslím, že ho studenti nepotřebují preferuji běžnou komunikaci. Kladně odpovědělo: 24 % c. Protože si myslím, že by jej studenti nezvládli. Kladně odpovědělo: 6 % d. Nejsem odborník v daném oboru, nemám dostatečné odborné jazykové znalosti. Kladně odpovědělo: 6 % e. Chybí mi možnost k dalšímu sebevzdělávání v odborném jazyce. Kladně odpovědělo: 0 % f. Jiné: 7 - Správný poměr odborného a běžného jazyka ve výuce v kadeřnických oborech: o Odborného jazyka: 36 % o Běžného jazyka: 64 % Shrnutí: 2/3 učitelů považují správný poměr výuky cizího jazyka v poměru odborný a běžný za důležitější jazyk běžný. Reálná výuka tomuto ideálnímu rozložení však příliš neodpovídá. 1/3 učitelů věnuje 50 % času výuce běžného jazyka a 50 % výuce odborného jazyka. Druhá 1/3 odpověděla, že by ráda odborný jazyk učila, ale bohužel, chybí dostatek kvalitních výukových materiálů. 1/5 zastává názor, že studenti v následném pracovním životě odborný jazyk nepotřebují a 6 % zastává názor, že by pro studenty byl odborný jazyk příliš náročný. 7 Mezi dalšími odpověďmi bylo: - že odborný jazyk se učí pouze ve 3. u, v 1. a 2. u se učí pouze běžný jazyk - hlavní je běžný jazyk, který by měl zabírat až 80 % výuky než odborný (20 %), jak je určeno Rámcovým vzdělávacím plánem - jiný učitel napsal, že učí spíše běžný jazyk a k tomu pouze odborné termíny 19

20 20 HAIR

21 C/ Projekt HAIR 4. Od projektu HAIR očekávám Nejdůležitějším výstupem pro učitele jazyků je kvalitní učebnice odborného jazyka pro kadeřnické a příbuzné obory (72 %). Dále od toho nejvíce očekávají úsporu času při přípravách hodin na následující výuku a snížení pracnosti při opravování testů / domácích úkolů (oba 43 %). Výstupy projektu by zároveň měly podpořit motivaci žáků při učení cizího jazyka (33 %). Pro 28 % učitelů je velmi důležitá kvalitní interaktivní jazyková cvičení pro interaktivní tabule a metodická školení ve výuce cizího jazyka. Téměř stejný počet učitelů (27 %) považuje za důležité vytvořit kvalitní interaktivní jazyková cvičení pro domácí přípravu na PC. Pouze 22 % učitelů požaduje vyškolení v používání moderní techniky při výuce cizích jazyků. 1 (nejdůležitější) (nejméně důležité) Kvalitní učebnice odborného jazyka pro kadeřníky a příbuzné obory 72% 11% 11% 0% 0% 0% 0% 6% Kvalitní interaktivní jazyková cvičení pro interaktivní tabule 0% 27% 0% 17% 11% 28% 17% 0% Kvalitní interaktivní jazyková cvičení pro domácí přípravu na PC 6% 0% 6% 6% 22% 27% 22% 11% Vyškolení v používání moderní techniky 0% 6% 6% 17% 11% 21% 17% 22% Metodická školení ve výuce cizího jazyka 6% 0% 11% 28% 27% 0% 22% 6% Větší motivaci žáků při učení cizího jazyka 11% 33% 0% 27% 17% 6% 6% 0% Snížení pracnosti při opravování testů / domácích úkolů 0% 6% 22% 6% 6% 0% 17% 43% 21

22 Úsporu času při přípravách hodin 6% 17% 43% 0% 6% 17% 0% 11% 22

23 Domácí úkoly z cizího jazyka zadávám: a) nikdy 0 % b) jen občas, a to pouze slovíčka na další lekci 6 % c) občas a různorodější než jen slovíčka 18 % d) většinou 11 % e) téměř každou hodinu 47 % f) každou hodinu 18 % Shrnutí: Domácí úkoly jsou zadávány téměř každou hodinu, nejen slovíčka na další hodinu, ale také různorodá cvičení. 5. Co by podle Vás zvýšilo motivaci žáků ke studiu cizího jazyka: Určitě ne Spíše ne Spíše ano Určitě ano Více konverzace 0% 18% 59% 23% Více témat z praxe (jejich budoucího povolání) 0% 6% 44% 50% Větší zapojení interaktivní tabule s interaktivními prvky a cvičeními 7% 15% 63% 15% Větší zapojení interaktivních prvků v domácí přípravě (namluvená slovíčka, interaktivní cvičení na internetu, apod.) 15% 35% 50% 0% Filmy a videa v cizím jazyce 0% 0% 50% 50% Největší motivací ke studiu pro žáky kadeřnických a příbuzných oborů bylo dle tabulky výše větší zapojení interaktivní tabule během výuky (63 %) společně s větší časovou dotací na procvičování konverzace a mluveného slova (59 %). Velmi důležité jsou podle učitelů zapojení témat z budoucí praxe, tedy odborného jazyka a možnost sledovat filmy a videa v cizím jazyce, jejichž mateřským jazykem je angličtina nebo němčina. Za nejnižší motivaci označili učitelé větší zapojení interaktivních prvků do domácí přípravy (Určitě ano 0 %), což znamená, že přestože dávají každou hodinu domácí úkoly, neměly by být z velké části na PC. Mezi dalšími návrhy na zvýšení motivace byly zmiňovány tematické zájezdy a výměnné pobyty v zahraničí.

24 6. Jaká délka (v minutách) jednotlivých cvičení je pro využití ve výuce podle Vašich zkušeností nejlepší? Optimální délka jednoho: 0 minut 5 minut 10 minut 15 minut 20 minut 25 minut 30 minut interaktivního cvičení na PC 6% 0% 62% 21% 11% 0% 0% interaktivního cvičení na interaktivní tabuli (smartboardu) 6% 0% 21% 56% 11% 0% 6% interaktivního domácího úkolu 15% 11% 21% 32% 21% 0% 0% cvičení v učebnici 0% 28% 34% 16% 16% 6% 0% Filmu či videa v cizím jazyce 0% 6% 11% 6% 44% 6% 27% Jak je vidět z tabulky výše, ideální délka jednotlivých cvičení se velmi liší podle názoru jednotlivých učitelů. Nejvíce se shodnou na ideální délce 10 minut pro interaktivní cvičení na PC (62 %) a na 15 minut pro interaktivní cvičení na interaktivní tabuli (56 %). Sledování filmu nebo videa v cizím jazyce by mělo zabrat minimálně 20 minut z vyučovací hodiny. Ideální délka interaktivního domácího úkolu by měla zabrat minut a cvičení v učebnici by nemělo zabrat podle většiny učitelů více než 10 minut. 24

25 7. GRAMATIKA 1. Výuku gramatiky na své škole: a) Považuji za nezbytnou a je integrální součástí mého výkladu (vč.teorie). Kladně odpovědělo: 56 % b) Považuji za nezbytnou, ale učím ji jen občas a minimalizuji teorii. Kladně odpovědělo: 31 % c) Považuji za důležitou, ale teorii nevykládám, učím ji na příkladech a textech. Kladně odpovědělo: 13 % d) Nepovažuji ji pro své studenty za příliš důležitou, upřednostňuji výuku konverzace před 100% zvládnutí gramatiky. Kladně odpovědělo: 0 % 2. Výklad gramatiky v učebnici HAIR: a) Potřebuji u každé lekce. Kladně odpovědělo: 50 % b) Potřebuji, ale stačí mi shrnutí na konci učebnice (u). Kladně odpovědělo: 22 % c) Potřebuji, ale ne formou výkladu, ale jen formou cvičení. Kladně odpovědělo: 22 % d) Nepotřebuji, stejně ji učím na textech, příkladech a článcích. Kladně odpovědělo: 0 % e) Nepotřebuji, gramatiku neučím. Kladně odpovědělo: 0 % f) Nepotřebuji, používám jiné zdroje. Kladně odpovědělo: 6 % 8 Shrnutí: Pro většinu učitelů je výuka gramatiky velmi důležitou součástí výuky cizího jazyka. Jako nezbytnou považuje výuku gramatiky na své škole 56 % učitelů a 31 % ji považuje za nezbytnou nicméně teorii minimalizuje. Ani jeden učitel nezaškrtl, že dává přednost konverzaci před zvládnutím gramatiky. Zároveň 50 % učitelů by rádo vidělo v učebnici HAIR gramatický výklad vztahující se ke každé lekci umístěn vždy na konci každé lekce. Některým učitelům (22 %) by vystačil souhrn gramatiky pro celý na konci každé učebnice, Stejný počet učitelů (22 %) by uvítal důkladné procvičení gramatických jevů pouze na cvičeních bez nutnosti shrnutí gramatiky jako celku. 8 Jako jiné zdroje jsou v dotazníku uvedeny např. slovníky nebo jakékoliv učebnice s gramatickým výkladem. 25

26 8. SLOVNÍ ZÁSOBA 1. Slovní zásoba by měla mít v učebnici HAIR podobu: Nezbytné Důležité Vhodné Není třeba přehledu nových slovíček za každou lekcí 82% 9% 9% 0% abecedního seznamu všech slovíček uvedeného na konci učebnice 19% 24% 33% 24% abecedního seznamu všech slovíček uvedeného na konci učebnice s rozlišením v jaké lekci bylo slovíčko probíráno 0% 10% 48% 42% slovníček v samostatném tištěném slovníčku 4% 4% 10% 82% uceleného ozvučeného slovníčku na internetu s možností vyhledávání odborných slovíček 5% 24% 52% 19% ozvučená odborná slovíčka na internetu ke každé lekci 4% 22% 47% 27% interaktivních cvičení na (domácí) výuku odborných slovíček na internetu ke každé lekci 5% 19% 62% 14% Dle tabulky výše preferuje nejvíce učitelů přehled nových slovíček za každou novou lekcí (82 %). Abecední seznam všech slovíček uvedeného na konci učebnice vychází v součtu (nezbytné důležité vhodné) lépe (19 %) než součet abecedního seznamu všech slovíček uvedeného na konci učebnice s rozlišením v jaké lekci bylo slovíčko probíráno (58 %). Samostatný slovníček zvlášť mimo učebnici považuje 82 % učitelů za nedůležitý a preferují slovníček jako integrální součást učebnice. Jako doplněk učitelé vítají internetový ozvučený slovníček s možností vyhledávání odborných slovíček (52 %) a ozvučená odborná slovíčka na internetu ke každé lekci (47 %). Vhodný doplněk se jeví být i interaktivní cvičení na domácí výuku odborných slovíček na internetu ke každé lekci (62 %). 26

27 9. JAZYK UČEBNICE 1. Zadání cvičení v učebnicích a elearningu, instrukce, případně vyhodnocení byste navrhoval/a mít v jakém jazyce (pro daný )? Pouze v mateřském jazyce Dvoujazyčné ČJ/SJ + AJ/NJ Pouze v cílovém jazyce (anglicky nebo německy) 1. 24% 76% 0% 2. 0% 86% 14% 3. 0% 47% 53% Převážná většina učitelů preferuje pro 1. a 2. dvoujazyčné zadání cvičení v učebnicích, elearningu apod. (76 % 1. a 86 % 2. ). Většina učitelů se zároveň přiklání pro jednojazyčnou verzi 3. u v cílovém jazyce anglický či německý jazyk. (53 %). 27

28 D/ Závěr Pokud se podíváme na vstupní data o školách a její výuce, zjistíme nespokojenost učitelů a nedostatečnost nástrojů v různé míře podle jednotlivých oblastí. Do prvního u přichází studenti se znalostí cizího jazyka (AJ i NJ) na úrovni začátečníka A1, očekávaná výstupní znalost jazyka je jen o jeden maximálně dvě úrovně vyšší, nejvýše však B1, a to spíše u kosmetických oborů, které se studují 4 roky. Největší posun znalostí se očekává ve 2. u studia, kdy je očekávaná úroveň vždy o jedno vyšší. Počet vyučovacích hodin anglického jazyka se na jednotlivých školách značně liší. Podle tabulky lze vyčíst, že vyšší časovou dotaci v jednotlivých ročnících mají kosmetické obory. U kadeřnických oborů se počet vyučovacích hodin pohybuje mezi 50 a 80 hodinami ročně. Školy zároveň bez výjimky dělí studenty při výuce cizího jazyka na skupiny a velikost skupiny nepřekračuje číslo 20. Učitelé cizích jazyků považují za největší překážku příliš nízkou vstupní znalost žáků ze základních škol a také nízkou motivaci žáků se učit. Součástí motivace je i nedostatek kvalitních výukových materiálů, které se na školách používají. Velký problém žákům dělají poslechová cvičení, kterým ale věnují nejméně času při výuce obou jazyků. Nejvíce času je věnováno konverzaci a mluvení, které dělají žákům nejmenší problémy. Očekávání od projektu HAIR: - kvalitní učebnici odborného jazyka pro kadeřnické a kosmetické obory - zvýšení motivace žáků při učení cizího jazyka - úspora času při přípravách hodiny - snížení pracnosti při opravování testů a domácích cvičení - kvalitní interaktivní jazyková cvičení pro interaktivní tabule 28

29 Doporučení pro nově vytvářené učební materiály v projektu HAIR - Poměr odborného a běžného jazyka: 36 % ku 64 %. - Zapojení interaktivní tabule během výuky - Věnovat více času procvičování konverzace i s tématy budoucí praxe, což by zatraktivnilo výuku žákům - Ideální délka jednotlivých cvičení o Interaktivní cvičení na PC 10 minut o Interaktivní cvičení na interaktivní tabuli 15 minut o Domácí úkol interaktivní cvičení minut o Jedno cvičení v učebnici/elearningu 10 minut - Gramatický výklad vztahující se ke každé lekci umístit vždy na konci dané lekce - Vytvořit slovník nových pojmů za každou novou lekcí - Jako doplněk vytvořit internetový ozvučený slovníček společně s interaktivními cvičeními na internetu na domácí výuku odborných slovíček - Zadání v učebnici a elearningu: 1. a 2. dvoujazyčně, 3. pouze v cílovém jazyce. - Většinu cvičení zaměřit na mluvení (40 %) a zbytek rozdělit mezi čtení, psaní a poslech. 29

reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099

reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099 reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Cíle projektu: je zkvalitnit výuku anglického a německého jazyka na naší škole

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Třída 6. Předmět Angličtina Učitel Petr Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, v této zprávě s výsledky se dozvíte, které

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky Příloha č. 4 Detailní popis a charakteristika nabídky Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce a učitelů v anglickém, německém a francouzském jazyce formou blended

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách klíčové aktivity

Více

e-lka e-learningový kurz Knihovnické Angličtiny

e-lka e-learningový kurz Knihovnické Angličtiny e-lka e-learningový kurz Knihovnické Angličtiny 14.-16. 9. 2010 Knihovny současnosti 2010 O projektu Cílová skupina Projekt se zaměřuje na pracovníky městských, vědeckých, univerzitních a vysokoškolských

Více

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se:

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se: Studijní portál Jako student naší školy získáváte zároveň přístup na studijní portál, kde naleznete informace o obsahu výuky, odkaz na české překlady k nahrávkám a jiné užitečné materiály, které Vám usnadní

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Charakteristika kurzu BE1

Charakteristika kurzu BE1 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE1 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Jazyková škola ATHENA s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ 1. ročník NI-4hod/týdně ( začátečníci) Učebnice: Themen aktuell 1 (A1) 2. ročník NII-4hod/týdně ( mírně pokročilí) Učebnice: Themen aktuell

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy

Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy Ostravská univerzita Filozofická fakulta Katedra germanistiky Rozšiřující vzdělávání 2005/2006 Didaktika němčiny jako cizího jazyka Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy 28.4. 2006

Více

Příloha č. 2. Dotazník pro ředitele pro jazykovou gramotnost

Příloha č. 2. Dotazník pro ředitele pro jazykovou gramotnost Příloha č. 2 Základní údaje Kolik různých cizích jazyků ve Vaší škole v tomto školním roce reálně vyučujete? o 1 o 2 o 3 o více než 3 Z hlediska toho, kolik žáků do Vaší školy nastupuje, považujete Vaši

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Dotazník pro žáky SŠ

Dotazník pro žáky SŠ Dotazník pro žáky SŠ Poznatky ze všech předmětů, které se na mém oboru vyučují, uplatním při výkonu povolání. Očekávám, že budu vykonávat povolání, pro které mě obor připravuje. Během výkladu nové látky

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Hodnocení kurzu e-lka

Hodnocení kurzu e-lka Hezký den, děkujeme za čas, který strávíte vyplněním následujícího dotazníku. Vyplňování by vám nemělo zabrat více než 30 minut. Vaše odpovědi jsou pro nás velmi cenné a pomohou nám nejen vylepšit kurz

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu XYZ třída počet žáků percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost skóre směrodatná odchylka skóre x geometrie funkce algebra třída počet žáků percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost skóre

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení.

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení. Název předmětu: Seminář z ruského jazyka Ročník: 3 (dvouletý seminář) Předmětová komise: Cizí jazyky Cíl předmětu: Příprava na certifikační zkoušky úrovně A2 nebo B1 s mezinárodní platností podle systému

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava Knihovny, zaměstnanci a standardy typ Knihovny pobočky celkem zaměstnanci Krajská knihovna 1 0 1 68 Pověřené knihovny 15 76 91 361,6 Profesionální

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc Spokojenost se studiem psychologie v kombinované formě na FF UP Olomouc - absolventi studia ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE 1 KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP OLOMOUC Olomouc, prosinec 2009 Název studie: Zadavatel studie:

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název programu : Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce)

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Partneři projektu Skupina zaměstnavatelských svazů Slovinska (ZDS), Chorvatska (HUP), Maďarska (MGYOSZ), Rakouska (IV), Slovenska (RÚZ) a

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Hana Pařilová PROJEKT OPTIS PRO FT, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0312 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Charakteristika kurzu BE5

Charakteristika kurzu BE5 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE5 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně Výsledky průzkumu úrovně podpory znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně v akademickém roce 2011/2012 Podpora znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně Úvod Dotazníkové šetření, provedené

Více

MOŽNOSTI KNIHOVEN V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

MOŽNOSTI KNIHOVEN V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ MOŽNOSTI KNIHOVEN V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ Radka Koscelníková, Státní technická knihovna v Praze Schopnost vyhledávat, vyhodnocovat a využívat informační zdroje je klíčovou dovedností soudobého

Více

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based Test) od ETS Chcete získat certifikát, který dokazuje vaši znalosti angličtiny? Cambridge Institute má řešení. Využijte příležitost a zapište

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Výuka programování na střední průmyslové škole

Výuka programování na střední průmyslové škole Výuka programování na střední průmyslové škole Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25 Ing. Pavla Kopeluková (učitelka odborných předmětů) Cíle známe Naše cíle jsou jasně stanoveny ve

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY Škola: Název: Obec: BHLU ZŠ s RVJ, Kladská 1 Praha 2 BHLU ZŠ s RVJ, Kladská 1 Praha 2 STONOŽKA 8/9-9. TŘÍDY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 1% nejúspěšnějších

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY Škola: Název: Obec: ACFU ACFU ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím, ZŠ a MŠ s polským Dr. Olszaka jazykem 156 vyučovacím, Dr. Olszaka 156 Karviná - Fryštát Karviná - Fryštát STONOŽKA 28/29-9. TŘÍDY ČESKÝ

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu třída počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická kvantitativní

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 CZ 1.07/1.1.32/02.0006 KA01 - Prohlubující semináře nad rámec výuky Domluvíme se ve světě NEJ Prohlubující semináře Zertifikat Deutsch Období konání: 10. 10. 2013 10. 6. 2014 Učitel: Radana Litmanová Typ

Více

Vhodnost učebnice Sprechen Sie Deutsch? pro výuku němčiny na vyšší odborné škole

Vhodnost učebnice Sprechen Sie Deutsch? pro výuku němčiny na vyšší odborné škole Ostravská univerzita Filozofická fakulta katedra germanistiky Rozšiřující studium 2005/2006 Vhodnost učebnice Sprechen Sie Deutsch? pro výuku němčiny na vyšší odborné škole 28.4.2006 Erika Pešatová erika.pesatova@seznam.cz

Více

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Proč? Je snadné využívat technologické nástroje, které se neustále vyvíjejí. Je důležité si uvědomit, že revoluci nepředstavují Technologie, ale Informace a komunikace.

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Hodnocení výuky studenty a studentkami, FHS UK, Letní semestr 2012 Kompletní hodnocení kurzu: SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM vyučující: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. kód: YMN078 odevzdané formuláře: 7

Více

Statistický projekt. Úspěšnost studentů cizích jazyků v jazykových školách. Autoři: Jan ŠIMON, 238 Daniel ŠUBRT, 238

Statistický projekt. Úspěšnost studentů cizích jazyků v jazykových školách. Autoři: Jan ŠIMON, 238 Daniel ŠUBRT, 238 Statistický projekt Úspěšnost studentů cizích jazyků v jazykových školách Autoři: Jan ŠIMON, 238 Daniel ŠUBRT, 238 Obsah Úvodní zpráva...3 Vzorový dotazník...4 Nasbíraná data...5 Zpracování...7 Studenti,

Více

Charakteristika kurzu SEE

Charakteristika kurzu SEE CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEE Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Gymnázium a Jazyková

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

FLEXIBOOK 1 : 1. Zpracování výsledků doprovodného výzkumu. Martin Chvál, 3.10.2013

FLEXIBOOK 1 : 1. Zpracování výsledků doprovodného výzkumu. Martin Chvál, 3.10.2013 FLEXIBOOK 1 : 1 Zpracování výsledků doprovodného výzkumu Martin Chvál, 3.10.2013 Hlavní zjištění Učitelům, kteří chtějí využívat tablety ve výuce, by to mělo být umožněno a je dobré je v tom podporovat.

Více

Metodický návod. pro tvůrce didaktických podpor k cizojazyčným odborným filmům

Metodický návod. pro tvůrce didaktických podpor k cizojazyčným odborným filmům Metodický návod pro tvůrce didaktických podpor k cizojazyčným odborným filmům Tento metodický návod je určen pro tvůrce didaktických podpor pro cizojazyčné odborné filmy (dále jen Tvůrce ). Didaktické

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

100% INTERAKTIVNÍ TABULE A TO JE TEPRVE ZAČÁTEK

100% INTERAKTIVNÍ TABULE A TO JE TEPRVE ZAČÁTEK 100% INTERAKTIVNÍ TABULE A TO JE TEPRVE ZAČÁTEK Mobi View je nejnovější mobilní interaktivní tabule od einstruction. Poskytuje vše co pevná interaktivní tabule za zlomek nákladů. Plus, Mobi View jmůžete

Více

Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007

Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007 Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007 Zpráva z průzkumu V roce 2007 bylo na Masarykově univerzitě uskutečněno celouniverzitní dotazníkové šetření s názvem Motivace a očekávání studentů

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

4.9.2. Příprava na Cambridge English

4.9.2. Příprava na Cambridge English 4.9.2. Příprava na Cambridge English Seminář je určen pro pokročilé žáky anglického jazyka, kteří se chtějí systematicky připravovat ke zkoušce k získání nejrozšířenějšího mezinárodně uznávaného certifikátu

Více

PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006

PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Domluvíme se ve

Více

Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání e-learningového portálu OLAT

Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání e-learningového portálu OLAT Registrační číslo CZ.1.07/1.1.10/03.0021 Název projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí Příjemce Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: TEMATICKÝ OKRUH: ROČNÍK: Čísla a hodiny Jazyk a jazyková komunikace Anglický

Více

KEA 2009/2010-9. ROČNÍKY

KEA 2009/2010-9. ROČNÍKY Škola: Název: Obec: DEHK DEHK Základní škola, Kvítková 4338 Základní škola, Kvítková 4338 Zlín Zlín KEA 9/1-9. ROČNÍKY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou špičkové. Vaše škola patří mezi

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Hana Říhová (rihova@nvf.cz) Národní vzdělávací fond Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Jak na cizí jazyky? Proč se učím? Čeho chci dosáhnout? Konkrétní cíle v jazyce

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Charakteristika kurzu IE1/5

Charakteristika kurzu IE1/5 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IE1/5 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková škola

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod.

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod. 6 Italština pro pedagogy 6.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v italském jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více