DATOVÉ PRODUKTY. STRUKTUROVANÁ KABELÁÎ OPTICKÁ KONFEKCE AKTIVNÍ PRVKY ROZVADùâOVÁ TECHNIKA SCHRACK ENERGIETECHNIK SPOL. S R.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DATOVÉ PRODUKTY. STRUKTUROVANÁ KABELÁÎ OPTICKÁ KONFEKCE AKTIVNÍ PRVKY ROZVADùâOVÁ TECHNIKA WWW.SCHRACK.CZ SCHRACK ENERGIETECHNIK SPOL. S R.O."

Transkript

1 SCHRACK ENERGIETECHNIK SPOL. S R.O. âeská REPUBLIKA DATOVÉ PRODUKTY STRUKTUROVANÁ KABELÁÎ OPTICKÁ KONFEKCE AKTIVNÍ PRVKY ROZVADùâOVÁ TECHNIKA

2 Vítáme Vás Certifikát ISO 9001 potvrzuje to, co na i obchodní partnefii vûdí jiï dávno: Ïe jméno spoleãnosti SCHRACK ENERGIETECHNIK vïdy zaruãuje vysokou kvalitu produktû. SCHRACK ENERGIETECHNIK spol. s r. o. [ ISO 9001: 2000 ] Dolnomûcholupská Praha 10 Najdete nás také na Internetu pod adresou: BELGIE, BRUNEI, BULHARSKO, ESTONSKO, FRANCIE, ŘECKO, VELKÁ BRITANIE, HONG KONG, ITÁLIE, JUGOSLAVIE, CHORVATSKO, LOTYŠSKO, LICHNŠTEJNSKO, LITVA, MAKE- DONIE, RAKOUSKO, FILIPINY, POLSKO, RUMUNSKO,ŠVÉDSKO, ŠVÝCARSKO, SINGA- PUR, SLOVENSKO, SLOVINSKO, SÝRIE, TAI- WAN, ČESKÁ REPUBLIKA, MAĎARSKO, SPO- JENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY [ Evropa ] Neustále rostoucí síè vlastních dcefiin ch spoleãností a partnersk ch podnikû garantuje pozitivní v voj obchodu.

3 SCHRACK ENERGIETECHNIK SPOL. S R.O. âeská REPUBLIKA STRUKTUROVANÁ KABELÁÎ

4 OBSAH 2 / STRUKTUROVANÁ KABELÁÎ ÚVOD SYSTÉM SCHRACKNET... 4 CHARAKTERISTIKA PRODUKTÒ KATEGORIE 6/ T ÍDA E... 5 STANDARDIZOVANÉ ZNAâENÍ METALICK CH DATOV CH KABELÒ... 6 KATEGORIE VERSUS T ÍDA... 7 ZÁKLADNÍ METODIKY Mù ENÍ KABELÁÎNÍCH T ÍD D, E, F... 8 / TELEFONIE KOMPAKTNÍ PROVEDENÍ... 9 UCS SYSTÉM...11 / ADA KOMPAKT DATOVÁ ZÁSUVKA KOMPAKTNÍ...14 DATOV PATCHPANEL KOMPAKTNÍ...16 / ADA HPV MODULÁRNÍ ZÁSUVKA PRO 3 MODULY...18 MODULÁRNÍ ZÁSUVKA 45X45 MOSAIK...19 KEYSTONE MODUL UTP/STP CAT KEYSTONE MODUL UTP/STP CAT.6 DE-EMBEDDED...19 MODULÁRNÍ PATCHPANEL...20 P ÍSLU ENSTVÍ...21 / ADA CHANNEL DATOVÁ ZÁSUVKA KOMPAKTNÍ T ÍDA E...22 DATOV PATCHPANEL KOMPAKTNÍ T ÍDA E...22 MODULÁRNÍ ZÁSUVKA T ÍDA D A E...23 MODULÁRNÍ PATCHPANEL T ÍDA D A E...23 MONTÁÎNÍ NÁSTROJE...24 / SPECIFICKÉ ZÁSUVKY PRÒMYSLOVÁ ZÁSUVKA IP / ADA GG-45 MODULÁRNÍ ZÁSUVKA GG MODULÁRNÍ PATCHPANEL GG MONTÁÎNÍ NÁSTROJE...28 INSTALAâNÍ KABEL CAT MHZ...29 / ADA TERA MODULÁRNÍ ZÁSUVKA TERA...30 MODULÁRNÍ PATCHPANEL TERA...30 MONTÁÎNÍ NÁSTROJE...30 PROPOJOVACÍ KABELY...31 INSTALAâNÍ KABEL CAT MHZ...31 / ADA EC7 MODULÁRNÍ ZÁSUVKA EC MODULÁRNÍ PATCHPANEL EC MONTÁÎNÍ NÁSTROJE...32 PROPOJOVACÍ KABELY...33 INSTALAâNÍ KABEL CAT MHZ...33 / INSTALAâNÍ DATOVÉ KABELY DATOVÉ KABELY U/UTP CAT DATOVÉ KABELY F/UTP CAT DATOVÉ KABELY SF/UTP CAT DATOVÉ KABELY U/UTP CAT DATOVÉ KABELY F/FTP CAT DATOVÉ KABELY S/FTP CAT OSTATNÍ DATOVÉ KABELY...39 / KOAXIÁLNÍ KABELY KOAXIÁLNÍ KABEL 75 OHMÒ...40 KOAXIÁLNÍ KABEL 50 OHMÒ A NÍZKOÚTLUMOVÉ...41 KOAXIÁLNÍ KABELY RG-58, RG-59, RG

5 OBSAH / PROPOJOVACÍ KABELY PROPOJOVACÍ KABELY CAT.5 NESTÍNùNÉ...43 PROPOJOVACÍ KABELY CAT.5 STÍNùNÉ...43 PROPOJOVACÍ KABELY CAT.6 STÍNùNÉ...43 PROPOJOVACÍ KABELY CAT.6 NESTÍNùNÉ...43 / SYSTÉM / MONTÁÎNÍ NÁSTROJE A P ÍSLU ENSTVÍ KRIMPOVACÍ KLE Tù...50 NARÁÎECÍ NÁSTROJE...50 SADA NÁSTROJÒ PRO P ÍMÉ KONEKTOROVÁNÍ HOTMELT SADA NÁSTROJÒ PRO P ÍMÉ KONEKTOROVÁNÍ UNICAM / Mù ÍCÍ A TESTOVACÍ P ÍSTROJE UCT9 TYP II...54 DIGITÁLNÍ TESTER KABELÁÎE...54 TESTER KABELÁÎE S LED UKAZATELEM...55 WIRESCOPE FRAMESCOPE LANTEK 6 A LANTEK LINKMASTER PRO A LINKMASTER PRO XL...58 NAVITEK SÍËOV TESTER...60 / OPTICKÁ KONFEKCE ÚVOD...63 UNIVERZÁLNÍ OPTICKÉ KABELY TYP SCHRACK UNIVERZÁLNÍ OPTICKÉ KABELY TYP LEONI UNIVERZÁLNÍ OPTICKÉ KABELY TYP INTEX OPTICKÉ PATCHPANELY KOMPLETNÍ...69 OPTICKÉ PATCHPANELY SKLÁDANÉ...70 KONEKTORY, SPOJKY A PIGTAILY OPTICKÉ PROPOJOVACÍ KABELY...73 PREFABRIKOVANÉ OPTICKÉ TRASY...74 / AKTIVNÍ PRVKY L2 NE ÍZENÉ P EPÍNAâE SCHRACK...77 L2 NE ÍZENÉ P EPÍNAâE FAST ETHERNET L2 NE ÍZENÉ P EPÍNAâE GIGABIT ETHERNET L2 NE ÍZENÉ P EPÍNAâE WEBSMART L2 ÍZENÉ P EPÍNAâE S TECHNOLOGIÍ ENHANCED STACKING...80 L2 ÍZENÉ P EPÍNAâE KLASICKY STOHOVATELNÉ...81 L2 ÍZEN MODULÁRNÍ P EPÍNAâ...82 L2+ ÍZENÉ P EPÍNAâE FAST ETHERNET L2+ ÍZENÉ P EPÍNAâE GIGABIT ETHERNET L3 ÍZENÉ P EPÍNAâE...87 L3 ÍZENÉ P EPÍNAâE IPV4 A IPV L3 ÍZENÉ P EPÍNAâE GIGABIT ETHERNET L3 ÍZENÉ P EPÍNAâE MODULÁRNÍ GIGABIT ETHERNET DATOVÉ P EVODNÍKY A KONVERTORY...91 / ROZVADùâOVÁ TECHNIKA NÁSTùNN JEDNODÍLN ROZVADùâ ADY BASIC...95 NÁSTùNN JEDNODÍLN ROZVADùâ ADY STANDARD...96 NÁSTùNN DVOUDÍLN ROZVADùâ ADY STANDARD...97 STOJANOV ROZVADùâ ADY BASIC...99 STOJANOV ROZVADùâ ADY STANDARD P ÍSLU ENSTVÍ ROZVADùâOV SYSTÉM SOHO TECHNICKÉ INFORMACE REJST ÍK

6 STRUKTUROVANÁ KABELÁÎ / SYSTÉM SCHRACKNET Systém SchrackNET obsahuje veškeré komponenty pro výstavbu moderních komunikačních sítí postavených na principech strukturované kabeláže. Je vhodný jak pro menší sítě, tak i pro rozsáhlá řešení s mnoha přípojnými místy. 4 Systém SchrackNET poskytuje koncovému uživateli plnohodnotnou systémově-projektovou záruku 20-ti let na danou instalaci. Pro její dosažení jsou kladeny na instalačního partnera vysoké odborně-technické znalosti v oblastech projektování, znalostí norem, měření a instalace kabeláží. Komponenty systému SchrackNET jsou navrženy tak, aby splňovaly vysoké požadavky na kvalitu, flexibilitu použití a designové začlenění do již existujících inženýrských sítí. Konstrukce prvků odpovídá aktuálním normám a standardům, včetně funkční bezpečnosti při montáži a následné správě. Jednotlivé části systému procházejí pravidelnou modifikací a technicko-jakostní inovací při zachování pozitivního poměru cena/výkon. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé komponenty rozděleny do funkčních celků, tzv. řad. V každé řadě lze nalézt optimalizované konstrukční řešení účastnických zásuvek a přepojovacích panelů (patchpanelů), které splní veškeré požadavky na certifikaci a systémovou záruku. Dané komponenty, popř. celá řada je vyzkoušena v laboratořích u nezavislých organizací, zpravidla GHMT v Německu. Staňte se i Vy registrovaným autorizovaným partnerem CERTIFIKÁT pro spoleènost systému SchrackNET a využijte všech výhod z našeho partnerského programu. AUTORIZOVANÝ PARTNER Projektování a Instalace systému SchrackNET Certifikát è.: Datum: Ing. Jiøí Koøínek Schrack Energietechnik, spol. s r.o., Dolnomìcholupská 2, Praha 10, Èeská Republika / ADA KOMPAKT Uvedená řada obsahuje kompaktní pasívní prvky, to znamená, již osazené účastnické zásuvky a patchpanely. Prvky jsou k dispozici ve stíněném i nestíněném provedení kategorie 5 a kategorie 6. Vyznačují se jednoduchou instalací a snadnou údržbou. K jednotlivým prvkům nejsou zpravidla k dispozici samostatné certifikáty, řada je schválena jako systém třídy D, resp. třídy E pro metodiku měření permanentní linky. / ADA HPV Řada HPV se vyznačuje špičkovou kvalitou použitých komponent, které jsou vybaveny dílčími certifikáty včetně jednoho společného systémového. Prvky existují jen v modulárním provedení. Komponenty odpovídají požadavkům a přenosovým parametrům podle aktuálních norem a standardů. / ADA CHANNEL Řada CHANNEL představuje ekonomicky výhodné řešení pasívních prvků pro strukturovanou kabeláž. Jednotlivé komponenty existují v provedení kategorie 5 a kategorie 6. Konstrukce umožňuje využít přednosti jak kompaktního, tak i modulárního řešení. Tato řada je testována jako systém třídy D, resp. E od společnosti GHMT. Pro praktické měření je doporučeno použít metodiku měření permanentního kanálu. Pro realizaci přenosových frekvencí vyšších než 600 MHz (kategorie 7, třída F) je v tomto katalogu popsáno několik řešení včetně multimediálních systémů. Jedná se o řady GG-45, TERA a EC7, jejichž název je odvozen od použitého rozhraní (konektoru). Samostatnou řadu tvoří průmyslové zásuvky.

7 STRUKTUROVANÁ KABELÁÎ / CHARAKTERISTIKA PRODUKTÒ KATEGORIE 6/ T ÍDA E Komponenty splňující přenosové parametry a požadavky v souladu s kategorií 6 jsou definovány na základním frekvenčním pásmu 250 MHz. Pro tyto prvky je uvedené pásmo limitní, zejména co se týká přípojného konektoru RJ-45. Díky nepřesné standardizaci toho konektoru v kategorii 6, docházelo v minulosti k velkým problémů během měření celé strukturované kabeláže. Tento problém nevyřešilo ani zavedení druhé testovací metodiky, měření permanentního kanálu. Dokonce se stávalo, že různé měřící a testovací přístroje, vyhodnocovaly naměřené parametry třídy E různým způsobem. 5 Tento problém se podařilo vyřešit dílčím testem, který byl navržen a schválen organizací ISO. Jedná se o tzv. pyramidový test označovaný jako,,de-embedded test. Daná koncová zásuvka, přípojný port na patchpanelu, popř. keystone modul, jsou testovány na kompatibilitu a interoperabilitu s cca 15 různými typy konektorů RJ-45 jak po mechanické, tak i fyzikální a přenosové stránce. Výsledkem je konstatování, že daný prvek je možné použít s ostatními komponenty různých výrobců a systémů strukturované kabeláže. Tato skutečnost je zcela běžná a nezpochybnitelná u kabeláže kategorie 5.

8 STRUKTUROVANÁ KABELÁÎ / STANDARDIZOVANÉ ZNAâENÍ METALICK CH DATOV CH KABELÒ Nové standardizované značení přineslo zcela jasný nástroj pro identifikaci metalických kabelů určených zejména pro datové a telekomunikační sítě a systémy. Jedná se o metodiku určenou pro párované kroucené (twistované) kabely a kabelové svazky, zejména s ohledem na konstrukční provedení. Toto značení bylo poprvé publikováno v normě ISO/IEC (2. vydání) z roku 2002, v příloze E. 6 / ZNAâENÍ KABELÒ X X / Y Z Z základní jednotka kabelu - pár složený ze dvou navzájem kroucených vodičů provedení páru (dílčí ne/stínění) TP (Twisted Pair) U nestíněný F stínění fólií provedení pláště ( celkové ne/stínění) U nestíněný F stínění fólií S stínění opletením SF stínění fólií a opletením / P ÍKLADY U/UTP F/UTP F/FTP nestíněný kabel (nestíněné dílčí páry, nestíněný plášť) stíněný kabel (nestíněné dílčí páry, stínění fólií celkové přes všechny páry) stíněný kabel (stíněné dílčí páry, stínění fólií celkové přes všechny páry) Pozn. Konstrukční provedení /FTP, tedy, kdy každý pár je samostatně stíněný fólií, bývá někdy též označováno zkratkou PiMF (Pair-in-Metal-Foil); odtud název pimfové kabely. / OZNAâOVÁNÍ PRÒMùRU A PRÒ EZU JEDNOTLIV CH VODIâÒ AWG (American Wire Gauce) je číselná řada označující průměry vodiče podle amerických zvyklostí: AWG STRUKTURA VODIČE PRŮMĚR V MM PRŮŘEZ V MM 2 POUŽITÍ AWG 26/7 7 vodičů (lanko) 0,127 propojovací kabel AWG 27/7 7 vodičů (lanko) 0,111 propojovací kabel AWG 24/1 1 vodič (drát) 0,511 0,203 instalační kabel AWG 23/1 1 vodič (drát) 0,574 0,259 instalační kabel AWG 22/1 1 vodič (drát) 0,643 0,322 instalační kabel

9 STRUKTUROVANÁ KABELÁÎ / KATEGORIE VERSUS T ÍDA Pro kabelážní systém se nesprávně vžilo označení kategorie. O pojmu kategorie hovoříme v případě, kdy vybíráme konkrétní samostatnou koncovou zásuvku, instalační kabel, propojovací kabel, patchpanel, apod. Každý takovýto prvek je testován při výrobě samostatně na přenosové požadavky na konkrétní kategorii. Pokud hovoříme o celém systému, tj. o instalované zásuvce, instalačním kabelu ukončeném na patchpanelu v centrálním rozvaděči, jedná se o tzv. třídu. Z toho vyplývá důležitý závěr: při závěrečném měření instalované kabeláže kontrolujeme a testujeme instalaci jako systém podle tříd, nikoliv podle kategorií! I výrobci programových aplikací a softwaru definují vedle minimálních technických a hardwarových požadavků též minimální třídu fyzické přenosové soustavy, nikoliv kategorii. 7 Pro dosažení určité třídy musí platit následující vztahy v tabulce : KATEGORIE T ÍDA P ENOSOVÁ Í KA PÁSMA ACR P I 100 MHZ 5 D 100 MHz 6,1 db 6 E 250 MHz 18,2 db 7 F 600 MHz 42,1 db Uvedené vztahy jsou platné podle aktuálních norem a standardů, zejména ISO/IEC a ČSN EN V době vzniku tohoto katalogu se uvažovalo o redefinici přenosové šířky pásma u kategorie 6 (třídy E) na 500 MHz, resp MHz u kategorie 7 (třída F), zejména z důvodu zavedení 10Gb Ethernetu jako standard na metalickém kabelu. Následující graf zobrazuje vztahy mezi parametry NEXT a útlumu pro jednotlivé kategorie. / ZÁKLADNÍ Mù ENÉ PARAMETRY KABELÁÎNÍ T ÍDY WIREMAP - kontrola zapojení kontaktů LENGTH - měření popř. výpočet délky měřené trasy ATTENUATION - útlum RETURN LOSS - zpětný odraz NEXT - přeslech na blízkém konci ACR - odstup signálu (Útlum - NEXT) DELAY&SKEW - nesouměrné zpoždění SNR - odstup signálu od šumu IMPEDANCE - měření impedančního přizpůsobení

10 STRUKTUROVANÁ KABELÁÎ / ZÁKLADNÍ METODIKY Mù ENÍ KABELÁÎNÍCH T ÍD D, E, F V současné době existují 2 základní metodiky měření: 8 Měření permanentního kanálu, tzv. CHANNEL Při použití této metody jsou proměřeny všechny komponenty najednou: PROPOJOVACÍ KABEL - KONCOVÁ ZÁSUVKA - INSTALAČNÍ KABEL - PATCHPANEL - PROPOJOVACÍ KABEL connecting cable channel patch cord Měření permanentní linky, tzv. LINK Měřeny jen pevné části, nebere se ohled na kvalitu ani délku propojovacích kabelů KONCOVÁ ZÁSUVKA - INSTALAČNÍ KABEL - PATCHPANEL Permanent link Measuring adaptor Measuring adaptor

11 TELEFONIE / TELEFONNÍ ZÁSUVKA ISDN KOMPAKTNÍ PROVEDENÍ PGR 6012 Telefonní zásuvky jsou určeny pro aplikace vyžadující přenosové parametry pro ISDN systémy a systémy třídy C. Jedná se o kompaktní zásuvky se 2 přípojnými místy s výstupem RJ-45, nestíněné. Připojení komunikačního kabelu je prováděno pomocí KRONE LSA. Moduly jsou postaveny pod úhlem 45 stupňů. Zásuvky jsou dodávány v balení po jednom kuse a obsahují také krycí rámeček 80x80 mm. Barevné provedení je bílé barvy RAL Typickým instalačním kabelem jsou vícepárové SYKFY, popř. datové kabely. Pro montáž na omítku je možné použít box na omítku HSEAP80W-F, popř. HSEAP842WF. 9 Telefonní zásuvka kompaktní Cat.3, 2xRJ-45, pod omítku, nestíněná, barva RAL 9010 HSEDU2UW3F / TELEFONNÍ PATCHPANELY ISDN PGR 6013 TECHNICKÁ DATA 19 patchpanel v provedení 25 nebo 50 portû RJ-45 (porty ãíslované, nestínûné) Ocelový plech 1,5 mm Konektorovací systém: bez odizolování vodičů, KRONE LSA Zapojitelné pozice 3,6 & 4,5 a 1,2 (řada HSERUxxSGF) Zapojitelné pozice 3,6 & 4,5 (řada HSERUxxIGF) Pro kabely s průměrem vodiče 0,4-0,65 mm (AWG 26-22), vnější průměr kabelu do 30 mm 364 mm zemnící žluto-zelený vodič s okem Barva světle šedá RAL 7035 Rozměry: šířka 482,6 mm, hloubka 163 mm, výška 44,45 mm (1U) Hmotnost: 1810 g (25p.), 1980 g (50p.) Balení: 1 ks + upevňovací materiál (4x montážní sada M6, vyvazovací pásky) Telefonní patchpanel, 25 portů RJ-45, nestíněný, barva RAL 7035, pozice 1,2/3,6/4,5 Telefonní patchpanel, 50 portů RJ-45, nestíněný, barva RAL 7035, pozice 1,2/3,6/4,5 Telefonní patchpanel, 25 portů RJ-45, nestíněný, barva RAL 7035, pozice 3,6/4,5 Telefonní patchpanel, 50 portů RJ-45, nestíněný, barva RAL 7035, pozice 3,6/4,5 HSERU25SGF HSERU50SGF HSERU25IGF HSERU50IGF / TELEFONNÍ PROPOJOVACÍ KABELY PGR 6417 Telefonní patchkabel ISDN, nestíněný, 2xRJ-45, bez krytek konektorů, černá barva, 1 m H5R5M401K0 Telefonní patchkabel ISDN, nestíněný, 2xRJ-45, bez krytek konektorů, černá barva, 2 m H5R5M402K0 Telefonní patchkabel ISDN, nestíněný, 2xRJ-45, bez krytek konektorů, černá barva, 3 m H5R5M403K0 Telefonní patchkabel ISDN, nestíněný, 2xRJ-45, bez krytek konektorů, černá barva, 5 m H5R5M405K0 Telefonní patchkabel ISDN, nestíněný, 2xRJ-45, bez krytek konektorů, černá barva, 10 m H5R5M410K0 Telefonní patchkabel ISDN, nestíněný, 1xRJ-45, 1xRJ-11, bez krytek konektorů, černá barva, 1 m H5R1M401K0 Telefonní patchkabel ISDN, nestíněný, 1xRJ-45, 1xRJ-11, bez krytek konektorů, černá barva, 2 m H5R1M402K0 Telefonní patchkabel ISDN, nestíněný, 1xRJ-45, 1xRJ-11, bez krytek konektorů, černá barva, 3 m H5R1M403K0 Telefonní patchkabel ISDN, nestíněný, 1xRJ-45, 1xRJ-11, bez krytek konektorů, černá barva, 5 m H5R1M405K0 Telefonní patchkabel ISDN, nestíněný, 1xRJ-45, 1xRJ-11, bez krytek konektorů, černá barva, 10 m H5R1M410K0 Ostatní délky, popř. typy konektorů a zapojení je možné vyrobit po vzájemné dohodě a upřesnění technických požadavků.

12 TELEFONIE / TELEFONNÍ A DATOVÉ KONEKTORY PGR Konektor RJ-11 6P/4C Konektor RJ-12 6P/6C Konektor RJ-45, licna, UTP, pro plochý kabel Konektor RJ-45, licna, UTP, pro kulatý kabel Konektor RJ-45, drát, UTP Konektor RJ-45, STP Standardní balení 100 ks / KRYTKY KONEKTORÒ PGR 6351 Krytka konektoru RJ-45, s bublinou, modrá barva Krytka konektoru RJ-45, s bublinou, černá barva Krytka konektoru RJ-45, s bublinou, zelená barva Krytka konektoru RJ-45, s bublinou, červená barva Krytka konektoru RJ-45, s bublinou, šedá barva Krytka konektoru RJ-45, s bublinou, žlutá barva Krytka konektoru RJ-45, s výřezem, modrá barva Krytka konektoru RJ-45, s výřezem, černá barva Krytka konektoru RJ-45, s výřezem, zelená barva Krytka konektoru RJ-45, s výřezem, červená barva Krytka konektoru RJ-45, s výřezem, šedá barva Krytka konektoru RJ-45, s výřezem, žlutá barva Standardní balení 100 ks CSLCUNRJBB CSLCUNRJBC CSLCUNRJBG CSLCUNRJBR CSLCUNRJBS CSLCUNRJBY CSLCUNRJVB CSLCUNRJVC CSLCUNRJVG CSLCUNRJVR CSLCUNRJVS CSLCUNRJVY / TELEFONNÍ KABELY PGR 6128 Telefonní kabel, 4 žíly, černá barva Telefonní kabel, 4 žíly, bílá barva Standardní návin 100 m CSLCTC64-- CSLCTC66-- CSLCUC8FUF CSLCUC8FUR CSLCUC8SU- CSAMP00007 CSLCTK4BK- CSLCTK4WH-

13 TELEFONIE / UCS SYSTÉM PRO TELEFONII PGR 6801 UCS systém představuje klasické zářezové řešení, které se realizuje na tzv. svorkovnicích. Nabízí IDC konektorování (bez nutnosti odizolování vodiče), které je rychlé a jednoduché. Umožňuje zapojit vícepárové telefonní kabely v místech, kde není možné použít běžné 19" prvky. 11 PRINCIP K dispozici jsou 2 základní typy svorkovnic (rozpojovací a spojovací), které se liší vnitřním uspořádáním zářezových nožů a vnitřních kontaktů. V základním provedení jsou shodné, tedy oba zářezové porty jsou spolu spojeny. U rozpojovacího provedení je možné po vložení oddělovacího kolíku (není součástí dodávky) zajistit oddělení spojení obou zářezových portů. Zářezové nože typu KRONE a přídržné kontakty zajistí významné zlepšení úchytu a lepší odolnost proti případným namáháním a vibracím. Zářezové nože jsou postaveny pod úhlem 45-ti stupňů pro lepší instalaci kabelu a ochraně proti zpětnému osovému tahu. Montáž kabelu se provádí pomocí standardních montážních nástrojů KRONE.

14 TELEFONIE / SVORKOVNICE PGR 6801 Spojovací svorkovnice, pro připojení 10-ti párů vícežilových telefonních kabelů. Mezi příslušnými porty je kovová plocha pro přiložení snímacích a měřících sond. Barva šedá. 12 Spojovací svorkovnice pro 10 párů H Rozpojovací svorkovnice, pro připojení 10-ti párů vícežilových telefonních kabelů. Mezi příslušnými porty je kovová plocha pro přiložení snímacích a měřících sond. Pro rozpojení portů je nutné vložit oddělovací kolík (není součástí balení). Rozpojovací svorkovnice pro 10 párů H Spojovací svorkovnice, pro připojení jednotlivých zemnících kabelů. Obsahuje výstupní zemní kabel s okem pro úchyt ke konstrukci skříně. Barva oranžová. Spojovací svorkovnice pro zemní vodiče H Výklopná popisovací lišta ke všem typům svorkovnic. Montáž bez použití šroubů, zacvakávací systém. Barva šedá. Výklopná popisovací lišta ke svorkovnicím H Popisovací panel ve tvarovém provedení svorkovnice. Na montážním držáku zabere jednu instalační pozici. Slouží k hlavnímu popisu celého systému. Barva šedá. Popisovací svorkovnice H Montážní držáky pro instalaci svorkovnic do telefonních skříní. Pro 10, resp. 11 svorkovnic. Hloubka 30 mm, provedení z nerezové oceli. Montážní držák, 10 pozic, hloubka 30 mm Montážní držák, 11 pozic, hloubka 30 mm H H

15 TELEFONIE / NÁSTùNNÉ ROZVODNICE PGR 6801 Nástěnné boxy pro montáž všech typů svorkovnic. K dispozici řešení pro připojení 30, 50 a 100 párů vícežilových kabelů. Provedení šedé barvy. Použitý materiál plast. Montážní rám je součást balení. Obr. Nástěnný box pro 3 svorkovnice H (159x144x79 mm) 13 Obr. Nástěnný box pro 5 svorkovnic H (210x160x90 mm) Obr. Nástěnný box pro 10 svorkovnic H (320x210x120 mm) / P ÍSLU ENSTVÍ PRO UCS SYSTÉM PGR 6010, 6351 Standardní narážecí nástroj LSA s výměnným nožem HSETOOL01F KRONE narážecí nástroj LSA, nůžky HKRONELSAS Svorkovnice pro bleskojistky CSKRONE023 Rozpojovací kolík CSKRONE024 Bleskojistka 230V CSKRONE025 19" držák pro svorkovnice CSKRONE028

16 ADA KOMPAKT / DATOVÁ ZÁSUVKA KOMPAKTNÍ LSA ADA KOMPAKT PGR Datové zásuvky Schrack v kompaktním provedení plně odpovídají požadavkům na pasívní prvky a jejich přenosové vlastnosti podle nově aktualizované normy ISO/IEC a ČSN EN pro třídu D, resp. třídu E. Spodek zásuvky je celokovový a chrání vlastní kontakt před mechanickými a ve stíněném provedení i před elektromagnetickými rušivými vlivy. Připojení datového kabelu je prováděno pomocí techniky KRONE LSA. Je možné použít zapojení TIA 568A i TIA 568B. Výstupy RJ-45 jsou postaveny pod úhlem 45 stupňů. Pokud není uvedeno jinak, zásuvky jsou dodávané včetně centrálního rámečku 80x80 mm. TECHNICKÁ DATA Materiál: plast, hliník lit pod tlakem, robustní konstrukce Provedení: pod omítku, do kanálového Ïlabu Mûfien v kon: tfiída D (CAT.5), tfiída E (CAT.6), Gigabitov Ethernet Pro datové kabely 0,4 0,65 mm (AWG 26-22) Barva ãistû bílá RAL 9010 Normy: âsn EN 50173, EIA/TIA568A/B, ISO/IEC 11801, EN 55022, EN Rozmûry: ífika 80 mm, v ka 80 mm, hloubka 42 mm Hmotnost: nestínûné (185 g), stínûné (225 g) Balení: 1x kompletní zásuvka + pfiídavné úchyty do krabice + popisn títek Datová zásuvka kompaktní CAT.5, 2xRJ-45, pod omítku, nestíněná, barva RAL 1013 Datová zásuvka kompaktní CAT.5, 2xRJ-45, pod omítku, nestíněná, barva RAL 9010 Datová zásuvka kompaktní CAT.5, 2xRJ-45, pod omítku, stíněná, barva RAL 1013 Datová zásuvka kompaktní CAT.5, 2xRJ-45, pod omítku, stíněná, barva RAL 9010 Datová zásuvka kompaktní CAT.6 de-embedded, 2xRJ-45, pod omítku, stíněná, barva RAL 9010 HSEDU2UB5F HSEDU2UW5F HSEDG2UB5F HSEDG2UW5F HSEDG2UW6V

17 ADA KOMPAKT / BOX PRO MONTÁÎ NA OMÍTKU PGR 6012 Box na omítku, hloubka 32 mm, barva RAL 1013 Box na omítku, hloubka 32 mm, barva RAL 9010 Box na omítku, hloubka 42 mm, barva RAL 9010 Box na omítku pro zásuvku HSEDG2UW6V, hloubka 40 mm, barva RAL 9010 HSEAP80B-F HSEAP80W-F HSEAP842WF HSEAP840WV 15 / POZNÁMKY

18 ADA KOMPAKT / DATOV PATCHPANEL KOMPAKTNÍ LSA ADA KOMPAKT PGR 6013 Datové patchpanely Schrack v kompaktním provedení prošly náročnými testy na jakost a přenosové parametry, zejména na požadavky nové normy CAT.6 třídy E v příslušném testu u nezávislé laboratoře GHMT. Panely jsou celokovové s vyvazovacím panelem v zadní části. Mají standardní rozměry 19, v rozvaděči zaplňují velikost 1U. 16 TECHNICKÁ DATA 19 patchpanel kompaktního provedení s 24 porty RJ-45 Materiál: ocelov plech 1,5 mm Pro kabely o prûmûru vodiãe 0,4 0,65 mm (AWG 26-22) Technika konektorování: KRONE LSA bez nutnosti odizolování vodiãe Pfienosové parametry: CAT.5, CAT.6, Gigabit Ethernet Zemnící Ïluto-zelen vodiã s okem souãástí panelu Rozmûry: ífika 482,6 mm, v ka 44,45 mm (1U), hloubka 150 mm Stínûné provedení obsahuje krycí plech pro jednotlivé záfiezové kontakty Barva svûtle edá RAL 7035 Hmotnost: 1733 g (nestínûné provedení), 2150 g (stínûné provedení) Balení: 1 ks patchpanel, 4x montáïní sada, vyvazovací pásky

19 ADA KOMPAKT / DATOV PATCHPANEL KOMPAKTNÍ LSA ADA KOMPAKT PGR Patchpanel CAT.5, nestíněný, 24 portů RJ-45, barva RAL 7035 Patchpanel CAT.5, stíněný, 24 portů RJ-45, barva RAL 7035 Patchpanel CAT.6 de-embedded, stíněný, 24 portů RJ-45, barva RAL 7035 HSERU245GF HSERG245GF HSERG246GV

20 ADA HPV / DATOVÁ ZÁSUVKA MODULÁRNÍ ADA HPV PGR 6012 TECHNICKÁ DATA 18 Datové modulární zásuvky plně odpovídají požadavkům na přenosové parametry podle standardu ISO/IEC a ČSN EN z roku 2004 pro kabelážní třídu D a E. Zásuvky jsou v provedení 50 x 50 mm včetně modulů, 50 x 50 mm bez modulů a 45 x 45 mm MOSAIK. Barevné provedení RAL 9010 a RAL Moduly je možné zapojit podle TIA 568A i TIA 568 B. Na veškeré variantní provedení CAT.6 jsou vystaveny příslušné certifikáty od GHMT (certifikát de-embedded z tzv. pyramidového testování). V příslušenství lze nalézt rámeček pod omítku 80 x 80 mm a boxy pro montáž na omítku v různých hloubkách. Narážecí systém 110. / MODULÁRNÍ DATOVÁ ZÁSUVKA PRO 3 MODULY ADA HPV PGR 6012, 6801 TECHNICKÁ DATA Plastová zásuvka pro 3 moduly Rozměry 50 x 50mm, včetně montážního rámu 80 x 80mm do přístrojové krabice Varianta s moduly, bez modulů 3 záslepky (2 na zásuvce, 1 v balení) Štítek pro popis portů Barevné provedení RAL 9010 a RAL 1013 Narážecí systém 110 Datová zásuvka pro 3 moduly, prázdná, neosazená, 50 x 50 mm, RAL 9010 Datová zásuvka pro 3 moduly, 2x modul nestíněný UTP CAT.5, 50 x 50 mm, RAL 9010 Datová zásuvka pro 3 moduly, 2x modul nestíněný UTP CAT.5, 50 x 50 mm, RAL 1013 Datová zásuvka pro 3 moduly, 2x modul nestíněný UTP CAT.6 de-embedded, 50 x 50 mm, RAL 9010 Datová zásuvka pro 3 moduly, 2x modul nestíněný UTP CAT.6 de-embedded, 50 x 50 mm, RAL 1013 Datová zásuvka pro 3 moduly, 2xmodul stíněný STP CAT.5, 50 x 50mm, RAL 9010 Datová zásuvka pro 3 moduly, 2xmodul stíněný STP CAT.5, 50 x 50mm, RAL 1013 Datová zásuvka pro 3 moduly, 2xmodul stíněný STP CAT.6 de-embedded, 50 x 50 mm, RAL 9010 Datová zásuvka pro 3 moduly, 2xmodul stíněný STP CAT.6 de-embedded, 50 x 50 mm, RAL 1013 HSEDR50W3A HSEDU2UWDA HSEDU2UBDA HSEDU2UWEA HSEDU2UBEA HSEDG2UWDA HSEDG2UBDA HSEDG2UWEA HSEDG2UBEA

21 ADA HPV / MODULÁRNÍ DATOVÁ ZÁSUVKA 45X45 MM MOSAIK ADA HPV PGR 6012 TECHNICKÁ DATA Plastová zásuvka pro 2 moduly (včetně 2 modulů) 45 x 45 mm, systém MOSAIK Štítek pro popis portů Barevné provedení RAL 9010 a RAL 1013 Narážecí systém Datová zásuvka MOSAIK 45 x 45mm, 2x modul nestíněný CAT.5, RAL 9010 Datová zásuvka MOSAIK 45 x 45mm, 2x modul stíněný CAT.5, RAL 9010 Datová zásuvka MOSAIK 45 x 45mm, 2x modul nestíněný CAT.6 de-embedded, RAL 9010 Datová zásuvka MOSAIK 45 x 45mm, 2x modul stíněný CAT.6 de-embedded, RAL 9010 HSEDU2MWDA HSEDG2MWDA HSEDU2MWEA HSEDG2MWEA / KEYSTONE MODULY CAT.5 ADA HPV PGR 6012 TECHNICKÁ DATA Provedení toolless - beznástrojové konektorování Horní zaklapávací systém UL testováno Varianta stíněná a nestíněná Zapojení T568A i T568B, Pro kabely o max. průměru 0,5 mm (AWG 24) Barva bílá Narážecí systém 110 Keystone modul nestíněný CAT.5 Keystone modul stíněný CAT.5 HSEMRJ5UWA HSEMRJ5GKA / KEYSTONE MODULY CAT.6 ADA HPV PGR 6012 TECHNICKÁ DATA Zapojení T568A i 568B Zadní zaklapávací systém CAT.6 de-embedded a UL testováno Varianta stíněná a nestíněná Vstup kabelu pod úhlem 90 o, 180 o (UTP), 180 o (STP) Pro kabely o max. průměru 0,57 mm (AWG 23) Narážecí systém 110 Keystone modul nestíněný CAT.6 Keystone modul stíněný CAT.6 HSEMRJ6UWA HSEMRJ6GKA

22 ADA HPV / DE-EMBEDDED TEST 20 Jednotlivé komponenty se měří jako otevřený okruh. Modul je zakončen na kabelu konkrétní délky a prověřen s referenčním konektorem s nastaveným parametrem NEXT 40 db mezi všemi páry. Konektor je navíc osazen rezistory. V minulých letech mnoho výrobců komponent pro strukturovanou kabeláž vypustilo na trh svůj vlastní systém, který byl schopen přenášet signál 250 MHz. Tento systém bylo možné použít pouze s předem definovanými a typovými prvky (konkrétní zásuvka, konkrétní patchpanel a konkrétní kabeláž) a samotné měření se provádělo metodikou permanentní linky nebo kanálu. Nicméně jednotlivé dílčí prvky zpravidla neodpovídaly požadavkům na kategorii 6. Tyto systémy dostaly označení tfiída E. Jiní výrobci již v základu věnovali pozornost jednotlivým dílčím komponentům, které odpovídaly specifikaci kategorie 6. Tyto systémy jsou souhrnně označovány kategorie 6/tfiída E. Vývoj technologií, výrobních postupů a kabelážních norem se vyvíjel kontinuálně, nicméně docházelo k některým rozdílům, zejména požadavků na vzájemnou a zpětnou kompatibilitu jednotlivých prvků kategorie 6. Norma IEC definuje přesné požadavky na zásuvky (moduly) a konektory pro jednotlivé kategorie 5 až 7. Pro dodržení a ověření vzájemné kompatibility byl sestaven test, který by měl toto zaručit. Tento tzv. pyramidový test kontroluje jednotlivé zásuvky a konektory různých výrobců, zda splňují předepsané parametry. V praxi se lze setkat i s jiným označením tohoto testu (TOC test, test real CAT.6, mix & match test, apod.). Jedná se tedy o test interoperability a vzájemné kompatibility mezi jednotlivými výrobci komponent kategorie 6. Schválené a otestované komponenty je možné nasadit na následující aplikace: Token Ring, FDDI TMD 100Mbps, 10BaseT Ethernet, 100BaseTX Fast Ethernet, 1000BaseT Gigabit Ethernet, ATM 155, ATM 622, 1000BaseTX Gigabit Ethernet, 1000BaseTX-2/4 (ISO/IEC 14165). / MODULÁRNÍ PATCHPANEL ADA HPV PGR 6012, 6013 TECHNICKÁ DATA Jedná se o 19" celokovový přepojovací panel (patchpanel) pro max. 24 modulů CAT.5 a CAT.6. V zadní části se nachází integrovaný vyvazovací panel pro pevnou a bezpečnou fixaci kabelů. Porty jsou číslované, v rozvaděči vyplní velikost 1U. 19" patchpanel pro 24 modulů, neosazený, barva RAL 7035 HSERL24LGA 19" patchpanel, 24x modul nestíněný CAT.6 de-embedded, barva RAL 7035 HSERU246GA 19" patchpanel, 24x modul stíněný CAT.6 de-embedded, barva RAL 7035 HSERG246GA 19" patchpanel, 24x modul stíněný CAT.5, barva RAL 7035 HSERG245GA 19" patchpanel, 24x modul nestíněný CAT.5, barva RAL 7035 HSERU245GA Nástěnný patchpanel pro max. 12 keystone modulů CSLCU12AB-

23 ADA HPV / P ÍSLU ENSTVÍ K PRODUKTÒM ADY HPV PGR 6012, 6801 Rámeček 80 x 80 mm, RAL 9010, pro zásuvky 50 x 50 mm Rámeček 80 x 80 mm, RAL 1013, pro zásuvky 50 x 50 mm Box pro montáž na omítku, pro zásuvky 50 x 50 mm, hloubka 47 mm, RAL 9010 (nutno použít rámeček 80 x 80 mm) Box pro montáž na omítku, pro zásuvky 50 x 50 mm, hloubka 47 mm, RAL 1013 (nutno použít rámeček 80 x 80 mm) Box pro montáž na omítku, pro zásuvky 50 x 50 mm, hloubka 32 mm, RAL 9010 (nutno použít rámeček 80 x 80 mm) Narážecí nástroj KRONE LSA Výměnný hrot (nůž) - systém 110 Profesionální montážní nástroj pro de-embedded moduly Montážní držák pro HPV moduly HSEDR80W-A HSEDR80B-A H H CSR HSETOOL01F HSETOOL02F H HSEMRJZ002 21

24 ADA CHANNEL / DATOVÉ ZÁSUVKY KOMPAKTNÍ T ÍDY E PGR TECHNICKÁ DATA Datová zásuvka kompaktního provedení odpovídá požadavkům na přenosové parametry třídy E (250 MHz) podle aktuálních standardů. Zapojení TIA 568 A i 568B. Certifikace je provedena s kabelem HSEKP423HC a patchpanelem HSERG246GF a proměřena na metodiku LINK od společnosti GHMT. Na zásuvku není samostatný certifikát. Zásuvka je standardně osazena rámečkem 80 x 80mm, barva RAL Je možné ji kombinovat s ostatními populárními přepínacími programy (ELSO, MERTEN, apod.). Pro měření je doporučená metodika permanentního kanálu. Zásuvka pod omítku, 2xRJ-45, STP, třída E, barva RAL 9010 Zásuvka pod omítku, 2xRJ-45, UTP, třída E, barva RAL 9010 HSEDG2UW6F HSEDU2UW6F / BOX PRO MONTÁÎ ZÁSUVKY NA OMÍTKU PGR 6012 Box na omítku, hloubka 32 mm, barva RAL 1013 Box na omítku, hloubka 32 mm, barva RAL 9010 Box na omítku, hloubka 42 mm, barva RAL 9010 HSEAP80B-F HSEAP80W-F HSEAP842WF / PATCHPANEL KOMPAKTNÍ T ÍDY E PGR 6013 TECHNICKÁ DATA Kompaktní patchpanel LSA s možností připojení 24xRJ-45 pro přenosové pásmo 250 MHz (třída E). Certifikace je provedena s kabelem HSEKP423HC a zásuvkou HSEDG2UWGF a proměřena na metodiku LINK od společnosti GHMT. Na patchpanel není samostatný certifikát. 19 patchpanel kompaktní, 24xRJ-45, stíněný třída E, RAL 7035 HSERG246GF 19 patchpanel kompaktní, 24xRJ-45, nestíněný třída E, RAL 7035 HSERU246GF

25 ADA CHANNEL / DATOVÁ ZÁSUVKA MODULÁRNÍ T ÍDY D A E PGR 6012 TECHNICKÁ DATA Modulární zásuvky třídy E vznikly zejména z důvodu problematického řešení kabeláží kategorie 6 v nestíněném provedení, kde kompaktní provedení vykazuje celou řadu konstrukčních a technologických problémů, zejména s ohledem na parametry NEXT a ELFEXT. Řešení je postaveno na nestíněné verzi keystone modulů CAT.5 a CAT.6 podle aktuálních standardů ISO/IEC a ČSN EN pro přenosovou třídu E. K dispozici je několik typů modulárních zásuvek v barvě RAL Certifikace je provedena s kabelem HSEKU423PB a keystone moduly HSEMRJ6UWF pro kategorii 6 a proměřena na metodiku LINK od společnosti GHMT. Na keystone moduly není samostatný certifikát. Zásuvky je možné kombinovat s populárními přepínacími programy. Totéž platí i pro keystone moduly. Narážecí systém LSA KRONE. 23 Keystone modul nestíněný CAT.5 Keystone modul nestíněný CAT.6 Keystone modul stíněný CAT.6 HSEMRT5UWF HSEMRJ6UWF HSEMRJ6GWF Zásuvka pod omítku, pro 2 moduly, 90 st., RAL 9010 Zásuvka pod omítku, pro 2 moduly, 45 st., protiprach. krytka, RAL 9010 Zásuvka pod omítku, pro 2 moduly, 45 x 45 mm MOSAIK, barva RAL 9010 Zásuvka pod omítku, pro 1 modul, 22,5 x 45 mm MOSAIK, barva RAL 9010 HSED02UW1F HSED02UW2F HSEMD02W2F HSEMD01W1F Box na omítku, pro zásuvky HSED02UWxF, hloubka 42 mm Box na omítku, pro zásuvky HSED02UWxF, hloubka 32 mm Box na omítku pro 1x zásuvka MOSAIK, 81 mm x 81 mm x 42 mm, barva RAL 9010 Box na omítku pro 2x zásuvka MOSAIK, 81 mm x 148 mm x 42 mm, barva RAL 9010 Box na omítku pro 3x zásuvka MOSAIK, 81 mm x 205 mm x 42 mm, barva RAL 9010 Krycí centrální rámeček pro HSEAP2W3F, barva RAL 9010 Krycí centrální rámeček pro HSEAP4W3F, barva RAL 9010 Krycí centrální rámeček pro HSEAP6W3F, barva RAL 9010 HSEAP842WF HSEAP80W-F HSEMAP2W3F HSEMAP4W3F HSEMAP6W3F HSEMDR2W0F HSEMDR4W0F HSEMDR6W0F / DATOV PATCHPANEL MODULÁRNÍ T ÍDY D A E PGR 6012, 6013 TECHNICKÁ DATA Modulární patchpanel pro max. 24 keystone modulů CAT.5, CAT.6 řady CHANNEL, popř. HPV. K dispozici GHMT certifikát na celý systém. 19" patchpanel prázdný, neosazený, pro max. 24 modulů HSER0240GF Keystone modul nestíněný CAT.5 HSEMRT5UWF Keystone modul nestíněný CAT.6 HSEMRJ6UWF Keystone modul stíněný CAT.6 HSEMRJ6GWF Záslepka do patchpanelu HSEMRZ01F- Nástěnný patchpanel pro max. 12 keystone modulů CSLCU12AB-

26 ADA CHANNEL / MONTÁÎNÍ NÁSTROJE PGR 6218, Standardní montážní nástroj LSA KRONE LSA montážní nástroj s nůžkami Montážní držák na úchyt keystone modulů při použití HSETOOL01F HSETOOL01F HKRONELSAS HSETOOL03K

27 SPECIFICKÉ ZÁSUVKY / PRÒMYSLOVÁ ZÁSUVKA RJ-45 S IP 67 PGR 6214, 6233, 6351 Rodina protokolů řady Ethernet našla mimojiné uplatnění i v podmínkách průmyslových hal, výrobních závodů a náročných prostředí. V těchto technologických budovách nelze z logických důvodů použít běžně dostupné koncové zásuvky nebo keystone moduly, nicméně konektor RJ-45 je požadován. Do těchto specifických aplikací je určena stíněná zásuvka kategorie 6 se stupněm ochrany krytí IP-67 a montáží na omítku. Řešení je v souladu se specifikací kategorie 6 dle normy DIN EN , EN , Fire Rating UL94 VO. Toto řešení umožňuje plnohodnotný přenos Gigabitového Ethernetu podle platných specifikací IEEE. Konektor RJ-45 s IP-67 je opačným protikusem k dané zásuvce. Má opět 8 přípojných kontaktů. Je plně stíněný. K bezpečné fixaci k zásuvce lze použít plastový zámek. 25 / TECHNICKÉ PARAMETRY RJ-45 KONEKTOR IP 67 RJ-45 ZÁSUVKA IP 67 MECHANICKÉ VLASTNOSTI Spojovací síla < 100 N < 100 N Životní cyklus > 750 spojení > 750 spojení MATERIÁL Kontakty Ph + Br Br + CuSn 9 + Ph 14 Povrch kontaktů Ni2, 54 + Au0,8 NiAu Tělo PA6, 6 UL94 VO PA6, 6 UL94 VO Kabelová průchodka PA6, 6 UL94 VO PA6, 6 UL94 VO Tělo konektoru PC UL94 VO --- Těsnění CR CR Stínění povrchu 0,5 mm mosaz, 2 µm nikl nikl DOPORUČENÉ KABELY Průměr žíly (Cu) Drát 0,36-0,51 mm (AWG27-24) 0,4-065 mm (AWG26-22) Lanko 0,36-0,51 mm (AWG27-24) AWG26/7 Průměr vnitřního vodiče (Cu) 0,85-1,02 mm 0,7-1,4 mm Celkový průměr kabelu 5,5-6,2 mm 5-10 mm KLIMATICKÉ CHARASTERISTIKY Testováno a klasifikováno dle DIN EN /070/21 25/070/21 Konektor RJ-45 stíněný, IP-67 Zásuvka na omítku, stíněná, IP-67 Zámek konektoru, šedý CSTEJ26A15 HVSDG2AW7G CSB0073A1Y

28 struktur_kabel_1_53.qxp :57 Str. 26 Mù ENÍ / GRAFICKÉ UKÁZKY V SLEDKÒ Mù ENÍ 26

29 E ENÍ KATEGORIE 7 ADA GG-45 / GG-45 SYSTÉM PRO REALIZACI T ÍDY F TECHNICKÁ DATA Uvedený systém je určen pro současný přenos více služeb či aplikací po jednom přenosovém kanálu (kabelu). Lze jej využít pro přenos signalizace, zabezpečovací soustavy, vstupní kontroly, a v neposlední řadě telefonních a datových aplikací. Kompatibilní protokoly/aplikace: Token Ring, FDDI TMD 100Mbps, 10BaseT Ethernet, 100BaseTX Fast Ethernet, 1000BaseT Gigabit Ethernet, ATM 155, ATM 622, 1000BaseTX Gigabit Ethernet, 1000BaseTX-2/4 (ISO/IEC ). Aktuální norma ISO IEC z roku 2002 popisuje a upravuje vedle konektorů a zásuvek CAT.5 a CAT.6 také GG-45 jako schválený konektor pro kabeláž CAT.7. Jedná se o řešení, které vedle konektoru TERA zajišťuje kompletní přenos aplikací v přenosovém pásmu 600 MHz. 27 / KONSTRUKCE Snap-in konektor GG-45 pro modulární zásuvky a patchpanely Celkem 12 výstupních kontaktů pro 8-mi žilový kabel Kompatibilní s RJ-45 v modu 1 (kontakty 1-8 pro CAT.5 a CAT.6) Kompatibilní s požadavky CAT.7 v modu 2 (kontakty 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12) Kompatibilní s keystone = lze osadit do standardizovaných modulárních zásuvek Aktivace přepínaní kontaktů mezi mody 1 a 2 přes konektor GG-45 Celokovové provedení včetně zadní odjímatelné stínící patice pro kabel Integrovaný rozdělovací kovový kříz na jednotlivé žíly pro zlepšení parametru NEXT IDC LSA kontakty pro beznástrojové konektorování Pro kabeláž F/UTP, SF/UTP, S/FTP do průměru žíly AWG 22 Plně v souladu s ISO/IEC 11801:2002, IEC pro kategorii 7 Plně v souladu s ČSN EN pro třídu F

30 E ENÍ KATEGORIE 7 ADA GG-45 / MODULÁRNÍ ZÁSUVKA GG-45 PGR 6215, Zásuvka modulární, pod omítku, pro 2 moduly, prázdná, 50 x 50 mm, barva RAL 9010 HKGC7DG01K Rámeček 80 x 80 mm, barva RAL 9010 HCKDR80WDP Keystone modul GG-45 stíněný, pro 4 páry HKGDBGG45K / MODULÁRNÍ PATCHPANEL GG-45 PGR " modulární patchpanel pro max. 24 modulů, prázdný, barva šedá, výška 1U Keystone modul GG-45 stíněný, pro 4 páry HKGC7RG24K HKGDBGG45K / MONTÁÎNÍ NÁSTROJE PGR 6351 Montážní kleště na moduly GG-45 HNXZ420690

31 E ENÍ KATEGORIE 7 ADA GG-45 / INSTALAâNÍ KABELÁÎ CAT.7 (1400 MHZ) PGR 6115, 6116 VÁHA KG/M OBSAH MùDI G/M Kabel S/FTP PiMF CAT.7 4x2xAWG23/1, 900 MHz, LSOH plášť 0, HKK723G45K Kabel S/FTP PiMF CAT.7 4x2xAWG23/1, 1200 MHz, LSOH plášť, modrý 0, HCKP12-04H Kabel S/FTP PiMF CAT.7 4x2xAWG23/1, 1400 MHz, LSOH plášť, šedý 0, HKK8SS4H-- 29 / ZÁKLADNÍ P ENOSOVÉ PARAMETRY GG-45 IEC CAT.6 ACR (100 MHz): 18,2 db NEXT (100 MHz): 54,0 db NEXT (200 MHz): 48,0 db NEXT (250 MHz): 46,0 db Return Loss (100 MHz): 24,0 db Return Loss (200 MHz): 18,0 db Return Loss (250 MHz): 16,0 db IEC CAT.7 ACR (100 MHz): 42,1 db NEXT (100 MHz): 72,4 db NEXT (200 MHz): 67,9 db NEXT (250 MHz): 66,4 db NEXT (600 MHz): 60,7 db Return Loss (100 MHz): 28,0 db Return Loss (200 MHz): 22,0 db Return Loss (250 MHz): 20,0 db Return Loss (600 MHz): 12,4 db

32 E ENÍ KATEGORIE 7 ADA TERA / ADA TERA 30 TECHNICKÁ DATA Řada TERA představuje vysoce kvalitní řešení pro symetrickou kabeláž, která vyžaduje vyšší přenosové frekvence než 600 MHz (CAT.7). Plně odpovídá požadavkům podle ISO/IEC a ČSN EN z roku Umožňuje přenos signálu o frekvenci až 1200 MHz na každém páru. Je možné jej nasadit do průmyslového prostředí díky ochranným prvkům na zásuvkovém modulu TERA. Samotný modul je skládaný z několika komponent. / DATOVÁ ZÁSUVKA TERA PGR 6216, 6218 Zásuvka modulární, pod omítku, pro 2 moduly, prázdná, 50 x 50 mm, barva RAL 9010 Rámeček 80 x 80 mm, barva RAL 9010 Keystone modul TERA stíněný HCKDU2TW50 HCKDR80WDP HCKMTERA-1 / DATOV PATCHPANEL TERA PGR " modulární patchpanel pro max. 24 modulů, prázdný, barva šedá, výška 1U 19" modulární patchpanel pro max. 24 modulů, prázdný, barva stříbrná, výška 1U Keystone modul TERA stíněný HBARL24T-- HCKRL24TAE HCKMTERA-1 / MONTÁÎNÍ P ÍSTROJE PGR 6351, 6801 Montážní nástroj pro moduly TERA Paralelní kleště na moduly TERA HCK H

33 E ENÍ KATEGORIE 7 ADA TERA / PROPOJOVACÍ KABELY PGR 6414 TECHNICKÁ DATA Uvedené propojovací kabely s konektory TERA jsou k dispozici v jednopárovém (1/4), dvoupárovém (1/2) a čtyřpárovém (1/1) provedení s konektory RJ-45 a RJ DÉLKA Propojovací kabel TERA (1/2) - RJ-45, stíněný 1m HCKT2R5E01 Propojovací kabel TERA (1/2) - RJ-45, stíněný 2m HCKT2R5E02 Propojovací kabel TERA (1/2) - RJ-45, stíněný 3m HCKT2R5E03 Propojovací kabel TERA (1/2) - RJ-45, stíněný 5m HCKT2R5E05 Propojovací kabel TERA (1/2) - RJ-45, stíněný 10m HCKT2R5E10 DÉLKA Propojovací kabel TERA (1/4) - RJ-45 Telefon, nestíněný 1m HCKT4R5T01 Propojovací kabel TERA (1/4) - RJ-45 Telefon nestíněný 2m HCKT4R5T02 Propojovací kabel TERA (1/4) - RJ-45 Telefon nestíněný 3m HCKT4R5T03 Propojovací kabel TERA (1/4) - RJ-45 Telefon nestíněný 5m HCKT4R5T05 Propojovací kabel TERA (1/4) - RJ-45 Telefon nestíněný 10m HCKT4R5T10 DÉLKA Propojovací kabel TERA (1/4) - RJ-11 Telefon 1m HCKT4R1T01 Propojovací kabel TERA (1/4) - RJ-11 Telefon 2m HCKT4R1T02 Propojovací kabel TERA (1/4) - RJ-11 Telefon 3m HCKT4R1T03 Propojovací kabel TERA (1/4) - RJ-11 Telefon 5m HCKT4R1T05 Propojovací kabel TERA (1/4) - RJ-11 Telefon 10m HCKT4R1T10 DÉLKA Propojovací kabel TERA (1/2) - RJ-45 Telefon nestíněný 1m HCKT2R5T01 Propojovací kabel TERA (1/2) - RJ-45 Telefon nestíněný 2m HCKT2R5T02 Propojovací kabel TERA (1/2) - RJ-45 Telefon nestíněný 3m HCKT2R5T03 Propojovací kabel TERA (1/2) - RJ-45 Telefon nestíněný 5m HCKT2R5T05 Propojovací kabel TERA (1/2) - RJ-45 Telefon nestíněný 10m HCKT2R5T10 DÉLKA Propojovací kabel TERA (1/4) - IEC konektor TV 3m HCKT4TV003 / INSTALAâNÍ KABELÁÎ CAT.7 (1400 MHZ) PGR 6116 VÁHA KG/M OBSAH MùDI G/M Kabel S/FTP PiMF CAT.7 4x2xAWG23/1, 1200 MHz, LSOH plášť, modrý 0, HCKP12-04H Kabel S/FTP PiMF CAT.7 4x2xAWG23/1, 1400 MHz, LSOH plášť, světle šedý 0, HKK8SS4H--

34 E ENÍ KATEGORIE 7 ADA EC7 / ADA EC7 32 TECHNICKÁ DATA Toto řešení je postaveno na fyzickém oddělení jednotlivých stíněných párů pomocí křížového konektoru EC7. Ten je vnitřně uspořádán tak, že jednotlivé páry jsou oddělené ve 4 samostatných kvadrantech. Tato konstrukce umožňuje přenos třídy A až F současně při použití jednoho fyzického přenosového kabelu přes jeden fyzický konektor EC7. Jednotlivé služby lze přenášet současně, aníž by byla kvalita signálů ovlivněna parametrem NEXT. Stínění modulu EC7 je po celé jeho délce. Existuje čtyřpárové, dvoupárové a jednopárové vnitřní řešení modulu EC7. / DATOVÁ ZÁSUVKA EC7 PGR 6216, 6218 Zásuvka pod omítku, prázdná, pro 3 moduly, 50 x 50 mm, barva RAL 9010 HKRC6DG03K Rámeček 80 x 80 mm, barva RAL 9010 HCKDR80WDP Keystone modul EC7 stíněný, pro 4 páry HKMDBEC7KK / DATOV PATCHPANEL EC7 PGR 6216, " modulární patchpanel pro max. 24 modulů, prázdný, barva šedá, výška 1U Keystone modul EC7 stíněný HKRC6RG24K HKMDBEC7KK / MONTÁÎNÍ NÁSTROJE PGR 6351 Montážní nástroj pro moduly EC7 HKRC6Z002K

35 E ENÍ KATEGORIE 7 ADA EC7 / PROPOJOVACÍ KABELY EC7 PGR 6416 TECHNICKÁ DATA Propojovací kabely jsou k dispozici v provedení jednopárovém (1/4), dvoupárovém (1/2) a čtyřpárovém (1/1), v kombinaci s konektory RJ-45 a RJ DÉLKA Propojovací kabel EC7 (1/2) - RJ-45 Ethernet stíněný 1 m HKMPG001EK Propojovací kabel EC7 (1/2) - RJ-45 Ethernet stíněný 2 m HKMPG002EK Propojovací kabel EC7 (1/2) - RJ-45 Ethernet stíněný 3 m HKMPG003EK Propojovací kabel EC7 (1/2) - RJ-45 Ethernet stíněný 5 m HKMPG005EK Propojovací kabel EC7 (1/2) - RJ-45 Ethernet, stíněný 10 m HKMPG010EK DÉLKA Propojovací kabel EC7 (1/4) - RJ-45 Telefon nestíněný 1 m HKMPU45TK1 Propojovací kabel EC7 (1/4) - RJ-45 Telefon nestíněný 2 m HKMPU45TK2 Propojovací kabel EC7 (1/4) - RJ-45 Telefon nestíněný 3 m HKMPU45TK3 Propojovací kabel EC7 (1/4) - RJ-45 Telefon nestíněný 5 m HKMPU45TK5 Propojovací kabel EC7 (1/4) - RJ-45 Telefon nestíněný 10 m HKMPU45TKX DÉLKA Propojovací kabel EC7 (1/4) - RJ-11 Telefon 1 m HKMPU641TK Propojovací kabel EC7 (1/4) - RJ-11 Telefon 2 m HKMPU642TK Propojovací kabel EC7 (1/4) - RJ-11 Telefon 3 m HKMPU643TK Propojovací kabel EC7 (1/4) - RJ-11 Telefon 5 m HKMPU645TK Propojovací kabel EC7 (1/4) - RJ-11 Telefon 10 m HKMPU64XTK DÉLKA Propojovací kabel EC7 (1/2) - RJ-45 Telefon nestíněný 1 m HKMPU001IK Propojovací kabel EC7 (1/2) - RJ-45 Telefon nestíněný 2 m HKMPU002IK Propojovací kabel EC7 (1/2) - RJ-45 Telefon nestíněný 3 m HKMPU003IK Propojovací kabel EC7 (1/2) - RJ-45 Telefon nestíněný 5 m HKMPU005IK Propojovací kabel EC7 (1/2) - RJ-45 Telefon nestíněný 10 m HKMPU010IK DÉLKA Propojovací kabel EC7 (1/4) - IEC konektor TV 1 m HKMBGCATVK / INSTALAâNÍ KABELÁÎ CAT.7 (1400 MHZ) PGR 6116 VÁHA KG/M OBSAH MùDI G/M Kabel S/FTP PiMF CAT.7 4x2xAWG23/1, 1200 MHz, LSOH plášť, modrý 0, HCKP12-04H Kabel S/FTP PiMF CAT.7 4x2xAWG23/1, 1400 MHz, LSOH plášť, šedý 0, HKK8SS4H--

36 INSTALAâNÍ DATOVÉ KABELY / DATOVÉ KABELY CAT.5 U/UTP NESTÍNùNÉ PGR 6011, / PARAMETRY KABELU Provedení: 4-párov nestínûn kabel Jádro: mûdûn drát PrÛmûr jádra: AWG 24 (0.51 mm) Vnûj í plá È jádra: polyethylen (PE) PrÛmûr Ïíly: 0.90 mm mm Stínûní: Ïádné Vnûj í plá È kabelu: PVC (âsn âsn ), popfi. LSOH (nízkokoufiiv bezhalogenov dle âsn âsn Vnûj í prûmûr kabelu: 5.0 mm mm PouÏití: 10 Base-T, 100 Base-T, 1000 Base-T, FDDI, ATM Normy: ISO/IEC 11801: 2. vydání, âsn EN 50173:2004 Balení: krabice 305 m, cívka 305 m, 500 m VÁHA KG/M OBSAH MùDI G/M Kabel CAT.5 U/UTP, 4x2xAWG 24, PVC plášť, modrá barva 0,03 17 HSEKU424PB Kabel CAT.5 U/UTP, 4x2xAWG 24, PVC plášť, šedá barva 0,03 17 HSEKU424PG Kabel CAT.5 U/UTP, 4x2xAWG 24, LSOH plášť, modrá barva 0,03 17 HSEKU424HB Kabel CAT.5 U/UTP, 4x2xAWG 24, venkovní PE plášť, černá barva 0, CSHB7997A-- / ZÁKLADNÍ P ENOSOVÉ VLASTNOSTI Odpor smyãky: max. 300 Ω/km pfii 20 C Izolaãní odpor: min MΩ*km pfii 20 C Max. kapacita vûãi zemi: 1600 pf/km Charakteristická impedance: 100 Ω ± 5 % pfii 1 MHz aï 1 GHz NVP: 0.70c Instalaãní teplota: 0 C 50 C Provozní teplota: -20 C 60 C Maximální namáhání v tahu: 80 N ÚTLUM Frekvence MHz Norm (Max.) 1) db/100m Typické hodnoty db/100m NEXT Frekvence MHz Norm (Min.) 1) db Typické hodnoty db PS NEXT Frekvence MHz Norm (Min.) 1) db/100m Typické hodnoty db/100m PS EL-FEXT Frekvence MHz Norm (Min.) 1) db/100m Typické hodnoty db/100m ACR Frekvence MHz Norm (Min.) 1) db/100m Typické hodnoty db/100m PS ACR Frekvence MHz Norm (Min.) 1) db/100m Typické hodnoty db/100m 1): ISO/IEC CAT.5 (CAT.5E)

37 INSTALAâNÍ DATOVÉ KABELY / DATOVÉ KABELY CAT.5 F/UTP STÍNùNÉ PGR 6113, 6180 / PARAMETRY KABELU Provedení: 4-párov stínûn kabel Jádro: mûdûn drát PrÛmûr jádra: AWG 24 (0.51 mm) Vnûj í plá È jádra: polyethylen (PE) PrÛmûr Ïíly: 1.10 mm mm Stínûní: celková hliníková fólie + zemnící drát Vnûj í plá È kabelu: PVC (âsn âsn ), popfi. LSOH (nízkokoufiiv bezhalogenov Vnûj í prûmûr kabelu: 6.0 mm dle âsn âsn PouÏití: 10 Base-T, 100 Base-T, 1000 Base-T, FDDI, ATM Normy: ISO/IEC 11801: 2. vydání, âsn EN 50173:2004 Balení: krabice 305 m, cívka 500 m 35 VÁHA KG/M OBSAH MùDI G/M Kabel CAT.5 F/UTP, 4x2xAWG 24, PVC plášť, šedá barva 0,03 17 HVSKF424P0 Kabel CAT.5 F/UTP, 4x2xAWG 24, LSOH plášť, šedá barva 0,03 17 HVSKF424PH / ZÁKLADNÍ P ENOSOVÉ VLASTNOSTI Charakteristická impedance: 100 Ω ± 5 % pfii 1 MHz aï 1 GHz NVP: 0.70c Instalaãní teplota: 0 C 50 C Provozní teplota: -20 C 60 C Maximální namáhání v tahu: 80 N ÚTLUM Frekvence MHz Norm (Max.) 1) db/100m Typické hodnoty db/100m NEXT Frekvence MHz Norm (Min.) 1) db Typické hodnoty db PS NEXT Frekvence MHz Norm (Min.) 1) db/100m Typické hodnoty db/100m PS EL-FEXT Frekvence MHz Norm (Min.) 1) db/100m Typické hodnoty db/100m ACR Frekvence MHz Norm (Min.) 1) db/100m Typické hodnoty db/100m PS ACR Frekvence MHz Norm (Min.) 1) db/100m Typické hodnoty db/100m 1): ISO/IEC CAT.5 (CAT.5E)

38 INSTALAâNÍ DATOVÉ KABELY / DATOVÉ KABELY CAT.5 SF/UTP STÍNùNÉ PGR / PARAMETRY KABELU Provedení: 4-párov stínûn kabel Jádro: mûdûn drát PrÛmûr jádra: AWG 24 (0,51 mm) Vnûj í plá È jádra: polyethylen (PE) PrÛmûr Ïíly: 1,10 mm mm Stínûní: celková hliníková fólie + zemnící drát + stínûní opletením Vnûj í plá È kabelu: PVC (âsn âsn ), popfi. LSOH (nízkokoufiiv bezhalogenov Vnûj í prûmûr kabelu: 6.3 mm mm dle âsn âsn PouÏití: 10 Base-T, 100 Base-T, 1000 Base-T, FDDI, ATM Normy: ISO/IEC 11801: 2. vydání, âsn EN 50173:2004 Balení: cívka 500 m, 1000 m VÁHA KG/M OBSAH MùDI G/M Kabel CAT.5 SF/UTP, 4x2xAWG 24, PVC plášť, šedá barva 0, HVSKS424P0 Kabel CAT.5 SF/UTP, 4x2xAWG 24, PVC plášť, modrá barva 0, HSEKS424PB Kabel CAT.5 SF/UTP, 4x2xAWG 24, LSOH plášť, šedá barva 0, HSEKS424H0 / ZÁKLADNÍ P ENOSOVÉ VLASTNOSTI Charakteristická impedance: 100 Ω ± 15 % pfii 1 MHz aï 1 GHz NVP: 0.70c Instalaãní teplota: 0 C 50 C Provozní teplota: -20 C 60 C Maximální namáhání v tahu: 80 N ÚTLUM Frekvence MHz Norm (Max.) 1) db/100m Typické hodnoty db/100m NEXT Frekvence MHz Norm (Min.) 1) db Typické hodnoty db PS NEXT Frekvence MHz Norm (Min.) 1) db/100m Typické hodnoty db/100m PS EL-FEXT Frekvence MHz Norm (Min.) 1) db/100m Typické hodnoty db/100m ACR Frekvence MHz Norm (Min.) 1) db/100m Typické hodnoty db/100m PS ACR Frekvence MHz Norm (Min.) 1) db/100m Typické hodnoty db/100m 1): ISO/IEC CAT.5 (CAT.5E)

Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy

Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy Plánujete stavět nebo renovovat bytový nebo rodinný dům? Nezapomeňte na kvalitní, dobře dimenzovanou a nadčasovou kabeláž, která je

Více

SCHRACK ENERGIETECHNIK, SPOL. S R.O ČESKÁ REPUBLIKA KOMPAKTNÍ ŘADA CAT.6 DE-EMBEDDED

SCHRACK ENERGIETECHNIK, SPOL. S R.O ČESKÁ REPUBLIKA KOMPAKTNÍ ŘADA CAT.6 DE-EMBEDDED STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ SCHRACK ENERGIETECHNIK, SPOL. S R.O ČESKÁ REPUBLIKA KOMPAKTNÍ ŘADA CAT.6 DE-EMBEDDED Datová zásuvka RJ-45 osazený patchpanel propojovací kabely instalační datový kabel f/ftp cat.6

Více

ETHERLINE. Systémy datové komunikace pro technologii ETHERNET. Komponenty pro průmyslové sítě LAN kabely pro strukturovanou průmyslovou kabeláž 423

ETHERLINE. Systémy datové komunikace pro technologii ETHERNET. Komponenty pro průmyslové sítě LAN kabely pro strukturovanou průmyslovou kabeláž 423 Komponenty pro průmyslové sítě LAN kabely pro strukturovanou průmyslovou kabeláž 423 LAN kabely pro strukturovanou kabeláž budov 427 Ethernet patch kabel 430 Ethernet konektor RJ45 432 Krimpovací kleště

Více

ETHERLINE. Systémy datové komunikace pro technologii ETHERNET. Komponenty pro průmyslové sítě LAN kabely pro strukturovanou průmyslovou kabeláž 423

ETHERLINE. Systémy datové komunikace pro technologii ETHERNET. Komponenty pro průmyslové sítě LAN kabely pro strukturovanou průmyslovou kabeláž 423 Komponenty pro průmyslové sítě LAN kabely pro strukturovanou průmyslovou kabeláž 423 LAN kabely pro strukturovanou kabeláž budov 427 Ethernet patch kabel 430 Ethernet konektor RJ45 432 Krimpovací kleště

Více

Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH. MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o.

Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH. MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o. Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o. Trendy ve vývoji podnikových sítí Zvyšování rychlosti podnikových páteří

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum větší pro vyšší frekvence zvyšuje se s rostoucí délkou kabelu odolnost vůči rušení (interference) přeslechy (crosstalks)= přenášený signál může ovlivňovat

Více

Podlahové zásuvkové bloky. Zásuvkové bloky xxxxxxx pro zasedací místnosti a stolní zásuvkové bloky PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY BEZ P IPOJOVACÍHO KABELU

Podlahové zásuvkové bloky. Zásuvkové bloky xxxxxxx pro zasedací místnosti a stolní zásuvkové bloky PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY BEZ P IPOJOVACÍHO KABELU Podlahové zásuvkové bloky PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY BEZ P IPOJOVACÍHO KABELU PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY SE SILOVÝMI ZÁSUVKAMI 3 zásuvky 2P+T 534 00 4 zásuvky 2P+T 534 01 6 zásuvek 2P+T 534 02 3 zásuvky

Více

strukturovaný kabelážní systém

strukturovaný kabelážní systém strukturovaný kabelážní systém Obsah Úvodní část 1 > 5 Metalická kabeláž Kategorie 6A 10Giga KOMPAKT 6 > 8 Kategorie 6A 10Giga MODULAR 9 > 12 Kategorie 6 UTP 13 > 16 Kategorie 5E UTP-STP 17 > 21 KELine

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

SELPO. e-mail: selpo@selpo.cz, web: www.selpo.cz. Rekapitulace. Kap. Popis položky Základ DPH Základ 21,00%

SELPO. e-mail: selpo@selpo.cz, web: www.selpo.cz. Rekapitulace. Kap. Popis položky Základ DPH Základ 21,00% Zakázka číslo: Z-2014/0003 Název: Demonstrační ukázka použití aktualizovaného ceníku C22M Slaboproudé rozvody - vzorek dat Rekapitulace Kap. Popis položky A. ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 1. Elektrická zabezpečovací

Více

KOMUNIKAČNÍ ŘEŠENÍ PRO BYTY, REZIDENCE A RODINNÉ DOMY

KOMUNIKAČNÍ ŘEŠENÍ PRO BYTY, REZIDENCE A RODINNÉ DOMY Kompetence zavazuje. MULTIMEDIA BOX SCHRACK @ HOME KOMUNIKAČNÍ ŘEŠENÍ PRO BYTY, REZIDENCE A RODINNÉ DOMY E N E R G I E P R Ů M Y S L B U D O V Y Z A Ř Í Z E N Í D A T A K A B E LY O S V Ě T L E N Í :NÉTE

Více

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Frekvence, připomenutí skutečností 3 Úvodní přehled 4 Úvodní přehled 5 6 Frekvenční spektrum elektromagnetických kanálů Základní klasifikace

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Bezpečnost síťové infrastruktury Panduit NISS - s námi je to snadné (komplexní řešení síťové infrastruktury dle ISO 27001)

Bezpečnost síťové infrastruktury Panduit NISS - s námi je to snadné (komplexní řešení síťové infrastruktury dle ISO 27001) Bezpečnost síťové infrastruktury Panduit NISS - s námi je to snadné (komplexní řešení síťové infrastruktury dle ISO 27001) Verze 1.30 NISS - Network Infrastructure Security Solution Rozvoj technologií

Více

Anténní rozvody SAT + TV. Ing.Libor Bartoš

Anténní rozvody SAT + TV. Ing.Libor Bartoš Anténní rozvody SAT + TV Satelitní příjem - úvod Smetí na oběžné dráze 3 Satelitní příjem - úvod Sortiment SAT LINE Antény LNB Držáky Multiswitche Konektory, nářadí, adaptéry Unicable-systemy Měřící přístroje,

Více

PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL 3M VOLITION TM

PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL 3M VOLITION TM VOLITION TM KABELOV SYSTÉM JE PRVNÍ PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL, KTER MùNÍ PRÁCI KAÎDÉHO âlovùka, KTER UÎÍVÁ POâÍTAâ V SÍTI. Optick kabelov systém VolitionTM pfiedstavuje spolehliv v konnûj

Více

TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54. DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ TECHNICKÁ DATA

TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54. DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ TECHNICKÁ DATA TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54 DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ Serverové rozvaděče řady DSS mají zesílenou konstrukci, která jej předurčuje pro instalaci prvků s vyšší nosností

Více

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, kroucením sníženo rušení pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) nestíněná (Unshielded Twisted Pair, UTP) stíněná (Shielded Twisted Pair, STP)

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

Efektivnější ovládání systémů Objevte novou dimenzi servisních rozhraní se systémy FrontCom Vario Let s connect. Průmyslová datová komunikace

Efektivnější ovládání systémů Objevte novou dimenzi servisních rozhraní se systémy FrontCom Vario Let s connect. Průmyslová datová komunikace Efektivnější ovládání systémů Objevte novou dimenzi servisních rozhraní se systémy FrontCom Vario Let s connect. Průmyslová datová komunikace 1 2 Snadný přístup k PLC a funkční elektronice FrontCom Vario

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup s 9 263 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup Pro procesní podstanice, typ PXC..-U PXA30-NT Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení budov

Více

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc Noremní požadavky na systémové instalace KNX/EIB Všechny základní požadavky na hardwarové řešení i na činnost systému

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Osnova Fyzická vrstva v ISO/OSI modelu Standardy fyzické vrstvy Základní principy přenosu signálu Kódování a modulace signálu Měření Strukturovaná kabeláž

Více

3M Telekomunikace. Řešení pro sítě. Síťová. řešení. pro. moderní podnikání. Kabeláž kategorie 6A. Technologie šitá na míru podnikání:

3M Telekomunikace. Řešení pro sítě. Síťová. řešení. pro. moderní podnikání. Kabeláž kategorie 6A. Technologie šitá na míru podnikání: 3M Telekomunikace Řešení pro sítě Síťová řešení pro moderní podnikání Kabeláž kategorie 6A Technologie šitá na míru podnikání: 2 3M Řešení pro telekomunikační sítě Síťová řešení pro moderní podnikání V

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013 i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013 Mikrotik: RB2011UiAS-2HnD 5x Gbit LAN, 5x 100 Mbit LAN, SFP, USB, PoE, L5 RouterBoard RB2011UiAS-IN je osazen 5x Gbit ethernetovými porty, 5x 100 Mbit porty, 1x

Více

KIV/PD. Přenosová média

KIV/PD. Přenosová média KIV/PD Přenosová média Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 frekvenční spektrum elektromagnetických signálů přehled vlastností přenosových médií kroucená dvoulinka koaxiální kabel optické vlákno

Více

Napájení a data. na dosah ruky

Napájení a data. na dosah ruky Napájení a data na dosah ruky POP-UP KRABICE Nové, elegantní, ergonomicky tvarované vysouvací pop-up krabice nabízejí snadné použití a rychlé připojení přístrojů a zařízení, např.: PC, mobilní telefony,

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÉ

ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÉ Tento dokument je nedílnou součástí celého projektu "slapobroud". Pořadová čísla položek v tomto dokumentu odkazují na výkresovou část. Pokud jsou v projektové dokumentaci

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění.

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. vidlice dvojpólová s ouškem Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. adaptér 308 Elektroinstalační materiál pro pohyblivé přívody Adaptéry s ochranou před přepětím Pohyblivé přívody vidlice

Více

STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM příručka

STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM příručka STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM příručka VARIANT plus, spol. s r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ tel.: 565 659 645, hot-line: 777 55 77 04 www.variant.cz Nabídka technické pomoci od firmy Variantu plus, spol

Více

Extendery LAN 100Base-Tx po UTP Cat5e LAN-EXT-BOX-PD/NPD. Příslušenství: Obrázek č.1: LAN-EXT-BOX-PD/NPD - připojení ke switchům bez PoE

Extendery LAN 100Base-Tx po UTP Cat5e LAN-EXT-BOX-PD/NPD. Příslušenství: Obrázek č.1: LAN-EXT-BOX-PD/NPD - připojení ke switchům bez PoE Extendery LAN 100Base-Tx po UTP Cat5e BOX Prodloužení ethernetu Prodloužení napájení /+ Přepěťové ochrany LAN portů 30A 8/20µs Ochrana proti ESD dle IEC 61000-4-2 ±15kV Kompatibilní s dle IEEE 802.3af

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

Sdělovací kabelové rozvody budov. Jiří Vodrážka, Petr Jareš

Sdělovací kabelové rozvody budov. Jiří Vodrážka, Petr Jareš Sdělovací kabelové rozvody budov Jiří Vodrážka, Petr Jareš Autoři: Jiří Vodrážka, Petr Jareš Název díla: Sdělovací kabelové rozvody budov Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Více

Rozvodnice. RNG Normy ČSN EN 62208 Certifikační značky. Svorkové bloky PE a N. 14 1 14 RNG-1P14 40587 N 5 6 mm 2 N 5 6 mm 2 1,41 28,9

Rozvodnice. RNG Normy ČSN EN 62208 Certifikační značky. Svorkové bloky PE a N. 14 1 14 RNG-1P14 40587 N 5 6 mm 2 N 5 6 mm 2 1,41 28,9 NÁSTĚNNÉ ROZVODNICE RNG (IP40) Pro domovní, bytové a podobné instalace. Pro montáž přístrojů na U lištu dle ČSN EN 60715 šířky 35 mm s výřezem v krycí desce 45 mm. Barva: bílá (RAL 9003). Třída ochrany:

Více

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8 externí anténa (připojení RG58 RP-SMA) integrovaný ukazatel síly signálu konfigurace pomocí DIP přepínačů deterministický přenos dat technologie přeskakování kmitočtů FHSS časový multiplex TDMA přenosový

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

systémy CAB 3 TM, Stejné označení vodičů, kabelů nebo řadových svorek: univerzální označovací systém CAB 3 TM pro celý rozváděč, str.

systémy CAB 3 TM, Stejné označení vodičů, kabelů nebo řadových svorek: univerzální označovací systém CAB 3 TM pro celý rozváděč, str. PŘIPOJENÍ A ZNAČENÍ KABELŮ Dokonalé označovací systémy Široká nabídka označovacích prvků pro vodiče, kabely a řadové svorky Uspořádání kabelových svazků pomocí vyvazovacích pásků. CAB 3 TM, Stejné označení

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami.

Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami. Síťové karty Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami. Klíčové pojmy: Síťová karta, ethernet, UTP, MAC, RJ-45. Úvod Síťová karta (Network

Více

FDSB221, FDSB229 Akustická patice, Akustická patice s majákem

FDSB221, FDSB229 Akustická patice, Akustická patice s majákem FDSB221, FDSB229 Akustická patice, Akustická patice s majákem adresovatelný (FDnet) Sinteso Akustická patice FDSB221 a Akustická patice s majákem FDBS229 Výběr z 11 tónů, programovatelné 2 úrovně aktivace

Více

micos.cz WE HOLD NETWORKS Vážení obchodní partneři a přátelé, zasíláme Vám pravidelné informace a aktuality z naší společnosti.

micos.cz WE HOLD NETWORKS Vážení obchodní partneři a přátelé, zasíláme Vám pravidelné informace a aktuality z naší společnosti. micos.cz Bulletin Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom 6/2015 WE HOLD NETWORKS Vážení obchodní partneři a přátelé, zasíláme Vám pravidelné informace a aktuality z naší

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY

ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY Hygienic Design ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY Hygienické standardy pro vysokou produktivitu a bezpečnost Rittal The System. promyšlená systémová řešení pro hygienickou

Více

ASM Workshop 2010. ing. Petr Novák. novak@asm.cz

ASM Workshop 2010. ing. Petr Novák. novak@asm.cz ASM Workshop 2010 ing. Petr Novák novak@asm.cz Obsah EoC (Ethernet over Coax) -HPNA -MoCA Systém videovrátných -4-drátový systém -2-drátový systém -6-drátový / CAT5 systém -Porovnání všech systémů videovrátných

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet IEEE802.3 Ethernet Ethernet 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.3 Ethernet část IV. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace 1. Dodávka ICT vybavení pro Otevřené informační centrum (OIC), včetně instalace 1.1. Popis současného stavu Poskytování služeb občanům je uskutečňováno

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Listopad 2013

i4wifi a.s. produktové novinky Listopad 2013 i4wifi a.s. produktové novinky Listopad 2013 RouterBoard je dodáván s vyšší licencí L5. Mikrotik: RB2011UiAS-2HnD 5x Gbit LAN, 5x 100 Mbit LAN, SFP, USB, PoE, L5 RouterBoard RB2011UiAS-IN je osazen 5x

Více

KABELY A VODIČE PŘEHLEDOVÝ PROSPEKT

KABELY A VODIČE PŘEHLEDOVÝ PROSPEKT KABELY A VODIČE PŘEHLEDOVÝ PROSPEKT 2 KABELY A VODIČE / Přehledový prospekt Bezhalogenové kabely N2XH N2XCH s koncentrickým vodičem Bezhalogenový silový kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Seminář 1 Přenosová média

Seminář 1 Přenosová média Přenosová média Přenosové médium prostředí pro vedení/šíření signálu Přenosová média pro distribuci signálu kroucená dvoulinka - twisted pair koaxiální kabel optický kabel vzduch (bezdrátové přenosy) 1

Více

Kamery pro Krajinnou výstavu

Kamery pro Krajinnou výstavu Kamery pro Krajinnou výstavu Tento dokument definuje minimální požadavky na vybudování kamerového systému pro Krajinnou výstavu. Cílem instalace kamerového systému je zejména dokumentování dějů v prostorách

Více

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel EXI Společná distribuce satelitní MF a IP álů přes satelitní koaxiální kabel Novinka Přehled Přehled 2 Úvod 3 EXI 3508 multipřepínač s integrovaným modemem 4 Technická data EXI 3508 5 EXI 01 modem 6 Technická

Více

reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete!

reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete! reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete! Obsah KOMBINOVANÉ PRACOVNÍ STOLY 3-4 POJÍZDNÉ SKŘÍŇKY A DÍLENSKÉ VOZÍKY 5 PODSTAVCOVÉ SKŘÍŇKY 6-7 SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ K DĚLENÍ ZÁSUVEK PODSTAVCOVÝCH

Více

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004)

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004) MANUÁL VENKOVNÍ ŽALUZIE EXT 50, INT 50 Tel./fax: 571 405 601 SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín Manuál 2 (8/2004) 1. ÚČEL POUŽITÍ Venkovní žaluzie Ext 50 a Int 50 umožňují plynule regulovat

Více

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4 11.3. EXTEÍ VSTUPÍ A VÝSTUPÍ MODULY Externí I/O moduly na DI lištu se širokým sortimentem vstupních a výstupních obvodů (viz tabulka dále) se připojují k periferním modulům IB-7310, IB-7311, OS-7410, OS-7411

Více

10.4.2014. Ceník AQ. s DPH. Reprosoustavy AQ MOC jedn popis

10.4.2014. Ceník AQ. s DPH. Reprosoustavy AQ MOC jedn popis Ceník AQ 10.4.2014 Reprosoustavy AQ MOC jedn popis Donna line vyrábí se ve všech provedení dýh AQ Donna Prima 123 800,- pár 3-pásmová reprosoustava, bassreflex, dlouhodobý/krátkodobý výkon 120 W/180W,

Více

Technické informace PRŮMYSLOVÁ SBĚRNICE SMA SPEEDWIRE

Technické informace PRŮMYSLOVÁ SBĚRNICE SMA SPEEDWIRE Technické informace PRŮMYSLOVÁ SBĚRNICE SMA SPEEDWIRE Speedwire-TI-cs-10 Verze 1.0 ČEŠTINA SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu......................... 5 2 Úvod...............................................

Více

LTC 46xx a LTC 47xx Jednotky pro přenos po optických vláknech

LTC 46xx a LTC 47xx Jednotky pro přenos po optických vláknech CCTV LTC 46xx a LTC 47xx Jednotky pro přenos po optických vláknech LTC 46xx a LTC 47xx Jednotky pro přenos po optických vláknech K dispozici jsou modely pro přenos a dat Není vyžadováno žádné nastavení

Více

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Nouzové volání Telefonie VoIP Platební systém Multimedia Internet Intranet Radio TV.. VISOCALL IP IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Komunikační kanály systému Nouzové přivolání pomoci

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Systém elektroinstalačních kanálů a lišt KM

Systém elektroinstalačních kanálů a lišt KM Systém elektroinstalačních kanálů a lišt KM TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA Minikanály a lišty pro ukládání vodičů Systém elektroinstalačních profilů KM je určen k rychlému a snadnému zhotovení elektrické, poplachové,

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem.

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. 1154 zavírače s řízeným průběhem zavírání DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. Příklad: ZAVÍRAČ

Více

TLAČÍTKOVÉ PANELY. Široká nabídka typů a materiálů. Variantní řešení podle požadavků. Zákaznické úpravy. Tradice i pokrok

TLAČÍTKOVÉ PANELY. Široká nabídka typů a materiálů. Variantní řešení podle požadavků. Zákaznické úpravy. Tradice i pokrok TLAČÍTKOVÉ PANELY Tradice i pokrok Široká nabídka typů a materiálů Variantní řešení podle požadavků Zákaznické úpravy 22 TLAČÍTKOVÝ PANEL 1148 (materiál eloxovaný hliník) MODULY 1148/11 Modul, 1 tlačítko

Více

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm ABB/NN 08/01CZ_07/04 Přístroje nízkého napětí Ovládací a signalizační prvky Tato kompaktní řada představuje novou výběrovou

Více

P r ů m y s l o v á s v í t i d l a

P r ů m y s l o v á s v í t i d l a Průmyslová svítidla BS 103 3G salvaspazio 112 BS 103 3G salvatempo 113 Leader 21-01, 21-04 114 BS100, BS110 115 Tores 23-01 116 Castor 25-05 117 Lumino 26-91 118 Leo 40-01 119 Aterix 43-05 120 Aterix 43-09

Více

Systémové komponenty Zobrazení a nastavení

Systémové komponenty Zobrazení a nastavení Systémové komponenty Zobrazení a nastavení Přehled 216 VEGADIS 218 Nastavovací a vizualizační software 221 Rozměry 223 AL-CS - 215 Systémové komponenty Zobrazení a nastavení Vyhodnocení a nastavení Zobrazovací

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

ROZPOČET - REKAPITULACE

ROZPOČET - REKAPITULACE Osvětlení víceúčelového hřiště v Nikolčicích ROZPOČET - REKAPITULACE NOSNÝ MATERIÁL VČ. MONTÁŽE SVÍTIDLA VČ. MONTÁŽE DODÁVKA ZEMNÍ PRÁCE HZS CELKEM BEZ DPH Rozpočet nezahrnuje případné zadláždění a konečnou

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Průtokoměry SITRANS F

Průtokoměry SITRANS F Přehled Konstrukce Souprava SONOKIT obsahuje všechny nezbytné součásti pro vytvoření ultrazvukového průtokoměru na existující potrubí v závislosti na výběru při objednání: Papíry k obalení potrubí pro

Více

Technologie počítačových sítí 3. přednáška

Technologie počítačových sítí 3. přednáška Technologie počítačových sítí 3. přednáška Obsah třetí přednášky: Fyzická vrstva Fyzická vrstva Sériové linky Modemy - Komutovaná linka - Pevná linka - Automatický modem - Základní pásmo a přeložené pásmo

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě www.infos.cz Pobočka: 79601,Prostějov Tel: +420 588 882 111 Barákova 5 e-mail: grygar@infos.cz Pobočka: 68201 Vyškov Tel: +420 608 515 539 23 května e-mail: mfialka@infos.cz IČO: 25849638 DIČ: CZ25849638

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

NETSPEC. e-learningové vzdělávání síťových specialistů. registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010

NETSPEC. e-learningové vzdělávání síťových specialistů. registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010 NETSPEC e-learningové vzdělávání síťových specialistů registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Důvody

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

Vysokokapacitní optický modulární rozváděč. Optický modulární rozváděč HC 144 HC 144. zásuvky. Rozváděče. Strana 1

Vysokokapacitní optický modulární rozváděč. Optický modulární rozváděč HC 144 HC 144. zásuvky. Rozváděče. Strana 1 Vysokokapacitní optický modulární rozváděč Optický modulární rozváděč HC 144 HC 144 Strana 1 Vysokokapacitní optický modulární rozváděč HC 144 představuje univerzální řešení optického rozváděče pro široké

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Plane. Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED

Plane. Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED Plane Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED Vývoj technologie LED vedl ke vzniku řady Plane inovačního modulárního svítidla, které v sobě slučuje nejlepší výkonnost světelného

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Univerzální rozvodnice a rozváděče Výběrový katalog

Univerzální rozvodnice a rozváděče Výběrový katalog Univerzální rozvodnice a rozváděče Výběrový katalog www.schneider-electric.cz Specifikace rozváděčových skříní > www.schneider-electric.cz Na webových stránkách Schneider Electric naleznete všechna potřebná

Více

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače ALCAD série 913 jsou určeny k hvězdicovému rozvodu signálu TV+FM (digitálního i analogového) a satelitního signálu z jednoho nebo dvou satelitních

Více

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE 3 Exteriérové digitální hodiny řady DE Tento typ univerzálních digitálních hodin určený pro použití ve venkovním prostředí najde své uplatnění také

Více

Rozbočné krabice Plexo TM

Rozbočné krabice Plexo TM Rozbočné krabice Plexo TM 921 26 921 01 921 36 IP 55 IK 07. Materiál: krabice bezhalogenový polystyrén samozhášivý při 650 C, víko bezhalogenový polypropylén samozhášivý při 650 C. Pracovní teplota: -25

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Př. č. 4 Projektová dokumentace Přehled nábytku 1. lav. sestava 3 místa 2. lav. sestava 5 míst 3. lav. sestava 8 míst 4. lav. sestava 11 míst 5. skříň pro AV technologie 6. počítačová katedra malá 7. počítačová

Více

REVA s.r.o. Katalog 2010-2011. REVA V Chotejně 3, 102 00 Praha 10. E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, revatech@atlas.

REVA s.r.o. Katalog 2010-2011. REVA V Chotejně 3, 102 00 Praha 10. E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, revatech@atlas. Katalog 2010-2011 v0, leden 2010 REVA REVA s.r.o. V Chotejně 3, 102 00 Praha 10 : (+420) 272 705 263 fax: (+420) 272 705 263 : (+420) 602 834 227 E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, revatech@atlas.cz

Více