PŘÍKLAD: Collaborative project

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍKLAD: Collaborative project"

Transkript

1 PŘÍKLAD: Collaborative project - fiktivní příklad, který má za cíl demonstrovat mechanismus přípravy a realizace projektu 7.RP z hlediska financování Marie Kolmanová, Lenka Lepičová, TC AV ČR Financování projektů 7.RP 1

2 Základní údaje o projektu Výzva: FP7-NMP-27-SMALL-1 (uzavřená) (Call Fiche, Work Programme) Funding scheme: Collaborative projects (CP) - Small or medium-scale focused research projects; ve výzvě uveden limit pro max. příspěvek ES 4 mil., minimální počet partnerů dle pravidel účasti v 7.RP, dvoustupňová evaluace Účastníci musí uzavřít konsorciální smlouvu Doba trvání: 4 roky, 3 vykazovaná období (jedno období trvá 16 měsíců) Konsorcium: 3 partneři v konsorciu Financování projektů 7.RP 2

3 Základní údaje o koordinátorovi koordinátor: TU (vede účetnictví v YTL, New Turkish Lira) universita (=instituce vyššího a středního vzdělávání); pro činnosti VaV žádá o příspěvek ES ve výši 75% nemá analytický účetní systém (není schopen rozpočítat své nepřímé náklady na projekt), používá pevnou sazbu na nepřímé náklady ve výši 6% žádá o celkový příspěvek ES na projekt ve výši 1 3 spolupracuje v rámci projektu s firmou Bosporus Electric, která mu poskytne zdarma příspěvek in kind, je uvedena v Annexu I uzavřel zvláštní doložku č. 1 ohledně spolupráce s MSP Çiçek Ltd., se kterým sdílí společné výzkumné pracoviště, MSP je uvedeno v Annexu I Financování projektů 7.RP 3

4 Základní údaje o partnerovi A partner A: CZ (vede účetnictví v CZK) soukromý výzkumný ústav, který není neziskový (rozděluje zisk vlastníkům) a proto nespadá do definice výzkumné organizace podle pravidel účasti 7.RP; partner A nespadá ani do definice MSP dle doporučení Komise 23/361/ES; pro činnosti VaV žádá o příspěvek ES ve výši 5% má nedostatečný analytický účetní systém; používá zjednodušenou metodu výpočtu nepřímých nákladů (umí sledovat nepřímé náklady na úrovni právnické jednotky) žádá o celkový příspěvek ES na projekt ve výši 8 Financování projektů 7.RP 4

5 Základní údaje o partnerovi B partner B: CH (vede účetnictví ve Swiss franc) soukromá společnost, která spadá do definice MSP dle doporučení Komise 23/361/ES; pro činnosti VaV žádá o příspěvek ES ve výši 75% má zavedený analytický účetní systém (je schopný přiřadit nepřímé náklady na projekt) a vykazuje skutečné nepřímé náklady žádá o celkový příspěvek ES na projekt ve výši 72 Financování projektů 7.RP 5

6 PŘÍPRAVA PROJEKTU Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ Financování projektů 7.RP 6

7 A) Interní tabulky Interní tabulky předpokládaných nákladů: příklady tabulek pro interní potřebu organizace/výzkumníka. Osobní náklady Spotřební materiál Dlouhodobý majetek Cestovní náhrady Subdodávky Financování projektů 7.RP 7

8 A) Interní tabulky - osobní náklady Kategorie zaměstnance Měsíční náklady Doba práce na projektu (počet člověkoměsíců) Celkové náklady v Manažer Výzkumník 1 Výzkumník 2 Výzkumník 2 Ostatní Celkový počet člověkoměsíců Celkové náklady Financování projektů 7.RP 8

9 A) Interní tabulky - spotřební materiál a dlouhodobý majetek Druh spotřebního materiálu a množství Náklady Celkové náklady Druh majetku Pořizovací cena (bez DPH) Doba odepisování Doba využití majetku v projektu % využitá majetku na projekt Uznatelné náklady pro projekt Celkové náklady na majetek Financování projektů 7.RP 9

10 A) Interní tabulky - cestovní náhrady a subdodávky Počet meetingů v průběhu trvání projektu Náklady na jeden meeting (doprava, ubytování, ) Celkové náklady za celou dobu trvání projektu Cca 1 Subdodávky - Subjekt (pokud již znám) Činnost Náklady Celkové náklady na subdodávky Financování projektů 7.RP 1

11 A) Interní tabulky rozdělení do WP a požadovaný příspěvek ES Jednotlivé náklady rozdělíme podle toho, do jakého pracovního balíčku (WP) spadají, a dopočteme celkový rozpočet a požadovaný příspěvek ES. WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP8 WP9 Total Činnost ve WP RTD RTD RTD DEMO MGT OTHER OTHER Limity refundace 5/75% 5/75% 5/75% 5% 1% 1% 1% Lump Sum ICPC Celkový počet člověkoměsíců Průměrné náklady na člověkomesíc Celkové osobní náklady Cestovní náhrady Dlouhodobý majetek Spotřební materiál Ostatní náklady Subdodávky Celkové přímé náklady Nepřímé náklady Celkový rozpočet Financování projektů 7.RP 11 Požadovaný příspěvek ES

12 B) Rozpočet v návrhu projektu Návrh projektu je podáván pouze elektronicky přes EPSS; obsahuje část A (A3.1 a A3.2) a část B: Část B: popis práce, zdůvodnění nákladů (cca. 2 stránky na konsorcium) Formulář A3.1: rozpočet jednotlivých partnerů viz následující stránka (vyplněno pro koordinátora) Formulář A3.2: souhrnný rozpočet za všechny partnery tvoří se automaticky na základě údajů uvedených ve formuláři A3.1 Financování projektů 7.RP 12

13 B) Rozpočet v návrhu projektu - Formulář A3.1 Financování projektů 7.RP 13

14 C) Vyjednávání s Komisí = negociace Je třeba dohodnout se na znění Annexu I Grantové dohody (technického dodatku), který vznikne: vyplněním formulářů pro přípravu Grantové dohody, tzv. Grant Agreement Preparation Forms (GPFs), které jsou kompatibilní s Formuláři A návrhu projektu - tj. budget breakdown modifikacíčásti B návrhu projektu na základě připomínek hodnotitelů a EK obsahuje tzv. budget justification (pro přípravu GA zpravidla požadovány po účastnících detailnější informace týkající se předpokládaných nákladů než ve fázi návrhu projektu) = B2.4. Resources to be comitted Financování projektů 7.RP 14

15 REALIZACE PROJETKU Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ Financování projektů 7.RP 15

16 Příspěvek ES, zálohová platba Celkový předpokládaný příspěvek ES pro konsorcium (stanoven v čl. 5 GA) je = 2 82 Zálohová platba dohodnuta na 16% průměrného příspěvku za jedno vykazované období (stanoveno v čl. 6 GA) průměrný příspěvek za jedno období: 2 82 / 3 = 94 zálohová platba: 16% z 94 = 1 54 EK zašle do garančního fondu (GF) 5% z celkového předpokládaného příspěvku ES: 5% z 2 82 = 141 na účet koordinátora přijde platba ve výši = Financování projektů 7.RP 16

17 Rozdělení zálohové platby Poté, co partneři A+B podepíší Formulář A, koordinátor jim zašle příslušnou část zálohové platby. Zálohová platba je rozdělena na základě předchozí dohody partnerů uvedené v konsorciální smlouvě, v tomto případě dle podílu na celkovém příspěvku ES: koordinátor, podíl na příspěvku ES: 1 3 /2 82 =,461 na účtu mu zůstane (=,461 x ) partner A, podíl na příspěvku ES: 8 /2 82 =,2837 od koordinátora obdrží (=,2837 x ) partner B, podíl na příspěvku ES: 72 /2 82 =,2553 od koordinátora obdrží (=,2553 x ) Jelikož je záloha vyšší než 5, koordinátor musí vykazovat úroky ze zálohové platby (zvláštní kolonka ve Formuláři C) Financování projektů 7.RP 17

18 Strop pro průběžné platby Strop pro průběžné platby od Evropské komise: Komise si ponechává zádržné ve výši 1% z celkového předpokládaného příspěvku ES, které vyplatí při finální platbě: 1% z 2 82 je 282 Částka z GF, kterou EK vrací při finální platbě: 5% z 2 82 je 141 STROP (1% + 5%): Komise bude vyplácet průběžné platby maximálně do výše: = Financování projektů 7.RP 18

19 1. vykazované období Financování projektů 7.RP 19

20 Osobní náklady 1. vykazované období koordinátor KOORDINÁTOR: UZNATELNÉ NÁKLADY ZA 1.VYKAZOVANÉ OBDOBÍ Činnosti VaV (75%) Demonstrační činnost (5%) Manažerská činnost (1%) 163 Ostatní činnosti (1%) 478 Činnosti celkem Cestovné bez DPH Spotřební materiál bez DPH 2194 Investice bez DPH Subdodávky bez DPH Jiné přímé náklady bez DPH Celkem přímé Celkem přímé bez subdodávek Nepřímé 6% Celkem přímé+ nepřímé Požadovaný Financování projektů 7.RP 2 příspěvek ES

21 1. vykazované období koordinátor Příjmy projektu: Koordinátor pořádal konferenci, na které vybíral registrační poplatek, celkem tento příjem činil 15 Úroky ze zálohové platby: úrok z částky celkové zálohové platby (než byly prostředky zaslány partnerům): úrok ze zálohové platby koordinátora: (koordinátor si neodeslal svou část zálohy na vlastní účet) celkový úrok za vykazované období: = 1 56 Osvědčení o finančních výkazech (CFS) V tomto případě je předložení CFS povinné, neboť požadovaný příspěvek ES je vyšší než 375 Financování projektů 7.RP 21

22 1. vykazované období Formulář C koordinátora Financování projektů 7.RP 22

23 1. vykazované období Formulář C koordinátora Financování projektů 7.RP 23

24 Osobní náklady Cestovné bez DPH Spotřební materiál bez DPH Investice bez DPH Subdodávky bez DPH Jiné přímé náklady bez DPH Celkem přímé Celkem přímé bez subdodávek Nepřímé náklady dle zjednodušené metody Celkem přímé+ nepřímé 1. vykazované období partner A PARTNER A: UZNATELNÉ NÁKLADY ZA 1.VYKAZOVANÉ OBDOBÍ Činnosti VaV (75%) Demonstrační činnost (5%) Požadovaný Financování příspěvek projektů 7.RP 24 ES Manažerská činnost (1%) Ostatní činnosti (1%) Činnosti celkem

25 1. vykazované období partner A Příjmy projektu: Partner A obdržel sponzorský dar určený specificky na projekt od firmy Škoda Auto ve výši Úroky ze zálohové platby: Platí pouze koordinátor, ne partneři projektu Osvědčení o finančních výkazech (CFS) Parter A nepodává CSF, neboť požadovaný příspěvek ES je nižší než 375 Financování projektů 7.RP 25

26 Osobní náklady Cestovné bez DPH Spotřební materiál bez DPH 1. vykazované období partner B PARTNER B: UZNATELNÉ NÁKLADY ZA 1.VYKAZOVANÉ OBDOBÍ Činnosti VaV (75%) Demonstrační činnost (5%) Manažerská činnost (1%) Ostatní činnosti (1%) Činnosti celkem Investice bez DPH Subdodávky bez DPH Jiné přímé náklady bez DPH Celkem přímé Celkem přímé bez subdodávek Skutečné nepřímé náklady Celkem přímé+ nepřímé Požadovaný Financování projektů 7.RP 26 příspěvek ES

27 1. vykazované období partner B Příjmy projektu: Partner B nemá žádný příjem z projektu Úroky ze zálohové platby: Platí pouze koordinátor, ne partneři projektu Osvědčení o finančních výkazech (CFS) Parter B nepodává CSF, neboť požadovaný příspěvek ES je nižší než 375 Financování projektů 7.RP 27

28 1. průběžná platba od EK EK schválí zprávy projektu i Formuláře C a porovná kumulativní požadovaný příspěvek ES se stropem projektu: ( ) = = EK zašle v určené lhůtě koordinátorovi požadovaný příspěvek ES snížený o vykázaný úrok = koordinátor si ponechá = partnerovi A zašle partnerovi B zašle Financování projektů 7.RP 28

29 2. vykazované období Financování projektů 7.RP 29

30 2. vykazované období - koordinátor KOORDINÁTOR: UZNATELNÉ NÁKLADY ZA 2.VYKAZOVANÉ OBDOBÍ Činnosti VaV (75%) Demonstrační činnost (5%) Manažerská činnost (1%) Ostatní činnosti (1%) Činnosti celkem Celkem přímé včetně Bosporus Electric Celkem přímé bez subdodávek Nepřímé 6% Celkem přímé+ nepřímé Požadovaný příspěvek ES Financování projektů 7.RP 3

31 2. vykazované období - koordinátor Příjmy projektu: V rámci projektu poskytla firma Bosporus Electric zdarma koordinátorovi sadu vysokonapěťových pojistek (specificky na projekt). Koordinátor vykáže pojistky jako uznatelný náklad projektu ve výši 6 6 (firma Bosporus Electric má náklady podložené účetními doklady a je schopna je prokázat). Protože se jedná o zdroj (příspěvek in kind ) poskytnutý zdarma, jedná se o příjem projektu. Úroky ze zálohové platby: Úrok ze zálohové platby koordinátora: 83 (zálohu si nepřeposlal) Koordinátor platí pouze v případě, že zálohová platba nebyla přeposlána ostatním partnerům. Osvědčení o finančních výkazech (CFS) V tomto případě je předložení CFS povinné, neboť požadovaný příspěvek ES je vyšší než 375 Financování projektů 7.RP 31

32 2. vykazované období partner A PARTNER A: UZNATELNÉ NÁKLADY ZA 2.VYKAZOVANÉ OBDOBÍ Činnosti VaV (75%) Demonstrační činnost (5%) Manažerská činnost (1%) Ostatní činnosti (1%) Činnosti celkem Celkem přímé Celkem přímé bez subdodávek Nepřímé náklady dle zjednodušené metody Celkem přímé + nepřímé Požadovaný příspěvek ES Financování projektů 7.RP 32

33 2. vykazované období partner A Příjmy projektu: Partner A nemá žádné příjmy za toto období. Úroky ze zálohové platby: Platí pouze koordinátor, ne partneři projektu Osvědčení o finančních výkazech (CFS) Parter A podává CSF, neboť kumulativní příspěvek ES (1.+2. vykazované období) je vyšší než 375 Financování projektů 7.RP 33

34 2. vykazované období partner B PARTNER B: UZNATELNÉ NÁKLADY ZA 2.VYKAZOVANÉ OBDOBÍ Činnosti VaV (75%) Demonstrační činnost (5%) Manažerská činnost (1%) Ostatní činnosti (1%) Činnosti celkem Celkem přímé Celkem přímé bez subdodávek Skutečné ne přímé náklady Celkem přímé + nepřímé Požadovaný příspěvek ES Financování projektů 7.RP 34

35 2. vykazované období partner B Příjmy projektu: Partner B nemá žádné příjmy za toto období. Úroky ze zálohové platby: Platí pouze koordinátor, ne partneři projektu Osvědčení o finančních výkazech (CFS) Parter B podává CSF, neboť kumulativní příspěvek ES (1.+2. vykazované období) je vyšší než 375 Financování projektů 7.RP 35

36 2. průběžná platba od EK EK schválí zprávy projektu i Formuláře C a porovná kumulativní požadovaný příspěvek ES se stropem projektu: ( ) = > EK zašle v určené lhůtě koordinátorovi doplatek do stropu projektu (snížený o případný vykázaný úrok): ( ) - 83 = = Koordinátor rozdělí příspěvek dle konsorciální smlouvy (podíl na celkovém příspěvku ES): koordinátor si ponechá:,461 x = = partnerovi A zašle:,2837 x = partnerovi B zašle:,2553 x = Financování projektů 7.RP 36

37 3. (poslední) vykazované období Financování projektů 7.RP 37

38 3. vykazované období - koordinátor KOORDINÁTOR: UZNATELNÉ NÁKLADY ZA 3.VYKAZOVANÉ OBDOBÍ Činnosti VaV (75%) Çiçek VaV (75%) Demonstrační činnost (5%) Manažerská činnost (1%) Ostatní činnosti (1%) Činnosti celkem Celkem přímé Celkem přímé bez subdodávek Nepřímé Celkem přímé + nepřímé Požadovaný příspěvek ES Financování projektů 7.RP 38

39 3. vykazované období - koordinátor Koordinátor má společné výzkumné pracoviště (Joint Research Unit) s MSP Çiçek Ltd. Toto společné výzkumné pracoviště nemá samostatnou právní subjektivitu. MSP Çiçek Ltd. je třetí stranou spojenou s účastníkem ( linked to the beneficiary ) a tento fakt je uveden v Grantové dohodě ve zvláštní doložce č. 1. Společné výzkumné pracoviště se částečně podílí na řešení VaV úkolů koordinátora v rámci projektu, svou část nákladů na tento výzkum uvádí společnost Çiçek Ltd. v samostatné tabulce Formuláře C koordinátora. Příjmy projektu: Koordinátor nemá žádné příjmy projektu v tomto období. Úroky ze zálohové platby: Koordinátor vyčerpal zálohovou platbu před zahájením 3. období, úrok Osvědčení o finančních výkazech (CFS) Koordinátor nepředkládá CFS, neboť kumulativní příspěvek ES od posledního CSF je nižší než 375 Financování projektů 7.RP 39

40 3. vykazované období partner A PARTNER A: UZNATELNÉ NÁKLADY ZA 3.VYKAZOVANÉ OBDOBÍ Činnosti VaV (75%) Demonstrační činnost (5%) Manažerská činnost (1%) Ostatní činnosti (1%) Činnosti celkem Celkem přímé Celkem přímé bez subdodávek Nepřímé náklady dle zjednodušené metody Celkem přímé + nepřímé Požadovaný příspěvek ES Financování projektů 7.RP 4

41 3. vykazované období partner A Partner A prodal přístupová práva k využití vlastních výsledků projektu (nových znalosti) za 13. Nejedná se o příjem projektu. Příjmy projektu: Partner A nemá žádné příjmy projektu v tomto období. Úroky ze zálohové platby: Platí pouze koordinátor, ne partneři projektu Osvědčení o finančních výkazech (CFS) Parter A nepodává CSF, neboť kumulativní příspěvek ES od posledního CSF je nižší než 375 Financování projektů 7.RP 41

42 3. vykazované období partner B PARTNER B: UZNATELNÉ NÁKLADY ZA 3.VYKAZOVANÉ OBDOBÍ Činnosti VaV (75%) Demonstrační činnost (5%) Manažerská činnost (1%) Ostatní činnosti (1%) Činnosti celkem Celkem přímé Celkem přímé bez subdodávek Skutečné nepřímé náklady Celkem přímé + nepřímé Požadovaný příspěvek ES Financování projektů 7.RP 42

43 3. vykazované období partner B Příjmy projektu: Partner B prodal nepoužitý materiál pořízený pro potřeby projektu Universitě ETH v Curychu za 3 5 Úroky ze zálohové platby: Platí pouze koordinátor, ne partneři projektu Osvědčení o finančních výkazech (CFS) Parter B nepodává CSF, neboť kumulativní příspěvek ES od posledního CSF je nižší než 375 Financování projektů 7.RP 43

44 Závěrečné vyúčtování Financování projektů 7.RP 44

45 Indikativní rozpočet vs. požadované příspěvky ES Koordinátor Partner A Partner B Indikativní rozpočet příspěvek ES Požadovaný příspěvek ES po 1. období Požadovaný příspěvek ES po 2. období Požadovaný příspěvek ES po 3. období Celkový požadovaný příspěvek na konci projektu Odchylka od původně plánovaného rozpočtu Korigované interní rozdělení příspěvku ES mezi partnery* *Během 3. vykazovaného období se konsorcium dohodlo na tom, že parter A poskytne svůj přebývající příspěvek ES partnerovi B na krytí jeho schodku. Koordinátor informuje o tomto přesunu prostředků EK. Financování projektů 7.RP 45

46 Kontrola neziskovosti projektu Koordinátor Partner A Partner B Celkové uznatelné náklady projektu (vč. třetích stran) Maximální příspěvek ES daný celkovým korigovaným rozpočtem projektu Příjmy projektu = Jak u koordinátora, tak u obou partnerů nepřesahuje součet příjmů projektu a požadovaného příspěvku ES celkové uznatelné náklady projektu, příspěvek ES bude tedy vyplacen v plné plánované výši. Financování projektů 7.RP 46

47 Závěrečná platba od EK EK schválí závěrečné zprávy a zašle koordinátorovi: zádržné: 1% = 282 příspěvek do garančního fondu v plné výši, neboť v momentě vyúčtování jsou generované úroky dostatečné na krytí ztrát dalších projektů 7.RP: 5% = 141 na účet koordinátora přijde = 423 Financování projektů 7.RP 47

48 Závěrečná platba od EK - rozdělení plateb v konsorciu Koordinátor Partner A Partner B Záloha Vyplacený příspěvek ES po 1. období Vyplacený příspěvek ES po 2. období Celkem vyplaceno před finálním vyúčtováním Korigované interní rozdělení příspěvku ES mezi partnery Závěrečná platba do hodnot korigovaného rozpočtu * *Koordinátor pošle z této částky firmě Çiçek Ltd. (třetí strana spojená s koordinátorem) Financování projektů 7.RP 48

49 Děkujeme za pozornost! Technologické centrum AV ČR Rozvojová 135, Praha 6 Technologické centrum AV ČR NICER, CZELO Kolmanová, Lepičová Financování projektů 7.RP 49

Financování projektů v 7. RP (se zaměřením na projekty typu CSA) Kateřina Slavíková Technologické centrum AV ČR slavikovak@tc.cz 1 Principy financování projektů 7. RP Typy projektu (funding schemes) Režimy

Více

Pravidla financování projektů 7.RP

Pravidla financování projektů 7.RP Pravidla financování projektů 7. RP Informační den k tématické prioritě Aeronautika 21. října 2009, Praha Lenka Lepičová,Kateřina Slavíková lepicova@tc.cz; slavikovak@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti,

Více

Seminář k 7.RP: Program Spolupráce Pravidla financování projektů 7. RP

Seminář k 7.RP: Program Spolupráce Pravidla financování projektů 7. RP Seminář k 7.RP: Program Spolupráce Pravidla financování projektů 7. RP Lenka Lepičová NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR červen 2009, Praha Pravidla financování projektů 7.RP 1 Finanční příspěvek

Více

Finanční pravidla projektů 7.RP - úvod do problematiky

Finanční pravidla projektů 7.RP - úvod do problematiky Finanční pravidla projektů 7.RP - úvod do problematiky Česko-slovenské diskusní odpoledne na téma FINANČNÍ AUDITY V PROJEKTECH 7. RP 19. dubna 2010, Brno Ing. Lenka Chvojková (Lepičová), TC AV ČR 1 Struktura

Více

Finanční aspekty programu Horizont 2020

Finanční aspekty programu Horizont 2020 Finanční aspekty programu Horizont 2020 30. ledna 2014, Olomouc Milena Šupálková NCP pro finanční a právní otázky H2020 Rozpočet H2020 Zdroj: Evropská komise, Factsheet: Horizon 2020 budget 2 Dokumenty

Více

Finanční řízení projektů 7. RP

Finanční řízení projektů 7. RP Finanční řízení projektů 7. RP 21. října 2010, Ostrava Ing. Lenka Chvojková (Lepičová), TC AV ČR 1 OSNOVA 1. Základní charakteristika 7.RP 2. Základní principy financování projektů 7.RP 3. Příprava a realizace

Více

Brno, 9. ledna 2014. Lucie Matoušková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR

Brno, 9. ledna 2014. Lucie Matoušková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR Finanční řízení projektů v H2020 Brno, 9. ledna 2014 Lucie Matoušková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR Rozpočet H2020 Zdroj: Evropská komise, Factsheet: Horizon 2020 budget

Více

15.6.2011. Finanční pravidla projektů PPP vycházejí z finančních pravidel platných pro projekty 7. RP. Náhrada uznatelných nákladů

15.6.2011. Finanční pravidla projektů PPP vycházejí z finančních pravidel platných pro projekty 7. RP. Náhrada uznatelných nákladů Partnerství veřejného a soukromého sektoru pro podporu výzkumu, vývoje a inovací připravované výzvy pro rok 2012 Základní finanční pravidla pro účast v projektech PPP v 7. RP Praha, 15. června 2011 Ing.

Více

Realizace projektu 7.RP - externí management (vztah konsorcia s EK)

Realizace projektu 7.RP - externí management (vztah konsorcia s EK) Realizace projektu 7.RP - externí management (vztah konsorcia s EK) Květen 2011, Praha Seminář MANAGEMENT PROJEKTŮ 7.RP - 2. den: Jak řídit projekt financovaný ze zdrojů 7.RP Lenka Chvojková (Lepičová)

Více

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA)

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA) Praktický seminář zaměřený na přípravu a management projektů výzkumných infrastruktur typu integrační aktivita Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv Brno, 14. června 2011 Ing. Kateřina Rakušanová

Více

7. rámcový program, jak na to?

7. rámcový program, jak na to? 7. rámcový program, jak na to? 6. dubna 2010, Brno Lenka Lepičová Národní kontaktní pracovník pro finanční a právní otázky 7.RP, TC AV ČR 7. rámcový program, jak na to? 1 Obsah 1. Úvod k 7.RP 2. Pravidla

Více

PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ 7. RP Informační den tematické priority Doprava

PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ 7. RP Informační den tematické priority Doprava PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ 7. RP Informační den tematické priority Doprava Brno, 18. června 2012 Lucie Matoušková, matouskova@tc.cz Milena Šupálková, supalkova@tc.cz NCP pro finanční otázky v projektech

Více

Od návrhu k zahájení projektu. Od návrhu k zahájení projektu. Od návrhu k zahájení projektu. Návrh projektu

Od návrhu k zahájení projektu. Od návrhu k zahájení projektu. Od návrhu k zahájení projektu. Návrh projektu SP SPOLUPRÁCE Zkušenosti z PřF MU Ing. Šárka Dvořáková Přírodovědecká fakulta MU 25. 5. 2011 1 Projekty řešené na PřF MU isosoil projekt spolupráce malého nebo středního rozsahu 9 partnerů z EU, 1 partner

Více

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady listopad 2010 Lenka Chvojková a Kateřina Rakušanová chvojkova@tc.cz, rakusanova@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR 1 Úvod do 7. RP;

Více

Metody kalkulace nepřímých nákladů v projektech 7. RP

Metody kalkulace nepřímých nákladů v projektech 7. RP Metody kalkulace nepřímých nákladů v projektech 7. RP Problematice vykazování nepřímých nákladů v projektech 7.RP byla věnována pozornost již v ECHU č. 6/2006 v článku nazvaném Financování projektů 7.RP.

Více

REPORTING v 7. RP Zpracování průběžných zpráv projektů 7.RP pro Evropskou komisi. Lenka Lepičová TC AV ČR. Reporting v 7.RP pro Evropskou komisi 1

REPORTING v 7. RP Zpracování průběžných zpráv projektů 7.RP pro Evropskou komisi. Lenka Lepičová TC AV ČR. Reporting v 7.RP pro Evropskou komisi 1 REPORTING v 7. RP Zpracování průběžných zpráv projektů 7.RP pro Evropskou komisi 7. října 2009, Praha Lenka Lepičová TC AV ČR Reporting v 7.RP pro Evropskou komisi 1 OSNOVA 1. Požadavky Evropské komise

Více

Sestavení projektového konsorcia a podávání návrhu projektu

Sestavení projektového konsorcia a podávání návrhu projektu seminář Management projektů 7. RP Sestavení projektového konsorcia a podávání návrhu projektu Praha, 9. května 2011 Ing. Kateřina Rakušanová rakusanova@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV

Více

Finanční pravidla projektů 7.RP

Finanční pravidla projektů 7.RP Finanční pravidla projektů 7.RP - dopolední část Žilina, prosinec 2007 Marie Kolmanová kolmanova@tc.cz OBSAH přednášky Dokumenty vztahující se k finančním pravidlům Formy grantu Grantová dohoda Uznatelné

Více

Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel

Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel 6. Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions verze 02/04/2009 Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel 23. září 2009 Lenka Lepičová, Kateřina

Více

FINANČNÍ PRAVIDLA PROJEKTŮ 7. RP (SP LIDÉ IEF, IOF, IIF a CIG ) Praha, 8. dubna 2013

FINANČNÍ PRAVIDLA PROJEKTŮ 7. RP (SP LIDÉ IEF, IOF, IIF a CIG ) Praha, 8. dubna 2013 FINANČNÍ PRAVIDLA PROJEKTŮ 7. RP (SP LIDÉ IEF, IOF, IIF a CIG ) Praha, 8. dubna 2013 Finanční příspěvek EU Kde je stanoven Článek 4 Grantové dohody (GA) Forma grantu pevně stanovené částky/sazby určené

Více

Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel

Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions verze 02/04/2009 Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel červen 2009 Lenka Lepičová, Kateřina Slavíková lepicova@tc.cz, slavikovak@tc.cz

Více

Finančnířízení projektů 7. RP pravidla a příklady

Finančnířízení projektů 7. RP pravidla a příklady Finančnířízení projektů 7. RP pravidla a příklady Praha, leden 2010 Lenka Lepičová a Kateřina Slavíková lepicova@tc.cz, slavikovak@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR Finančnířízení projektů

Více

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady listopad 2008 Lenka Lepičová lepicova@tc.cz CZELO - Brusel, TC AV ČR Kateřina Slavíková slavikovak@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV

Více

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady červen 2010

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady červen 2010 Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady červen 2010 Lenka Chvojková (Lepičová) a Kateřina Slavíková chvojkova@tc.cz, slavikovak@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR 1 Úvod do

Více

REALIZACE PROJEKTU 7. RP

REALIZACE PROJEKTU 7. RP REALIZACE PROJEKTU 7. RP Realizace projektu je pokračováním přípravné fáze, o které pojednávaly předchozí díly seriálu o Managementu výzkumných projektů 7. rámcového programu. V jednotlivých článcích byly

Více

Příprava a management projektů 7. RP (Horizontu 2020) Autor: Ing. Denisa Veselá

Příprava a management projektů 7. RP (Horizontu 2020) Autor: Ing. Denisa Veselá Příprava a management projektů 7. RP (Horizontu 2020) Autor: Ing. Denisa Veselá Participant Portal (PP) portál Evropské komise ECAS registrace návrhů projekt Registrace: jednotlivce osobní údaje, uživatelské

Více

Sestavení projektového konsorcia a podávání návrhu projektu

Sestavení projektového konsorcia a podávání návrhu projektu seminář Management projektů 7. RP Sestavení projektového konsorcia a podávání návrhu projektu Praha, 7. prosince 2010 Kateřina Rakušanová rakusanova@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR

Více

Podávání zpráv projektů 7. RP Evropské Komisi

Podávání zpráv projektů 7. RP Evropské Komisi Podávání zpráv souvisejících s realizací projektů 7. RP Podávání zpráv projektů 7. RP Evropské Komisi Praha, 14. listopadu 2011 Lucie Matoušková, Kateřina Rakušanová matouskova@tc.cz, rakusanova@tc.cz

Více

Individuální stáže 7.RP Marie Curie (výzva pro rok 2011) Pravidla financování a návrh projektu

Individuální stáže 7.RP Marie Curie (výzva pro rok 2011) Pravidla financování a návrh projektu Individuální stáže 7.RP Marie Curie (výzva pro rok 2011) Pravidla financování a návrh projektu 21. dubna 2011, Brno Seminář 7. rámcový program EU mobilita VaV pracovníků Ing. Lenka Chvojková (Lepičová)

Více

Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity)

Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity) Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity) Vademecum 7. RP EU DŮLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY Základní informace o 7. RP http://cordis.europa.eu http://ec.europa.eu/research

Více

Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity) AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ

Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity) AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity) AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ Vademecum 7. RP EU DŮLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY Základní informace o 7. RP http://cordis.europa.eu http://ec.europa.eu/research

Více

Leonardo da Vinci Multilaterální projekty/přenos inovací. Výzva 2011. Praha, prosinec 2010 Jitka Šťastná

Leonardo da Vinci Multilaterální projekty/přenos inovací. Výzva 2011. Praha, prosinec 2010 Jitka Šťastná Leonardo da Vinci Multilaterální projekty/přenos inovací Finanční management Výzva 2011 Praha, prosinec 2010 Jitka Šťastná 1 Výše e grantu maximáln lně 75 % z celkového rozpočtu projektu a současn asně

Více

Příprava a realizace projektů 7. RP (SP Spolupráce, SP Kapacity)

Příprava a realizace projektů 7. RP (SP Spolupráce, SP Kapacity) Příprava a realizace projektů 7. RP (SP Spolupráce, SP Kapacity) Ostrava, 17.10.2012 Lucie Matoušková, matouskova@tc.cz Milena Šupálková, supalkova@tc.cz NCP pro finanční otázky v projektech 7. rámcového

Více

Finanční řízení projektů 7. RP

Finanční řízení projektů 7. RP 12. série seminářů Finanční řízení projektů 7. RP Brno, 13. června 2014 Praha, 16. června 2014 Lucie Matoušková Milena Šupálková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR Program semináře

Více

Klíčová akce 2. pravidla pro. Finanční pravidla. žádostí o grant Strategická partnerství

Klíčová akce 2. pravidla pro. Finanční pravidla. žádostí o grant Strategická partnerství Klíčová akce 2 pravidla pro Finanční pravidla žádostí o grant Strategická partnerství Rozpočet grantu Maximální grant: 150 000 EUR/ rok (12 500 EUR/ měsíc) Rozpočet v EUR Rozpočtové položky KA2 1) Projektové

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

Základní informace pro zájemce o účast v 7. Rámcovém programu EK pro výzkum a technický vývoj (2007 2013) RIKoC, květen 2010 1

Základní informace pro zájemce o účast v 7. Rámcovém programu EK pro výzkum a technický vývoj (2007 2013) RIKoC, květen 2010 1 Základní informace pro zájemce o účast v 7. Rámcovém programu EK pro výzkum a technický vývoj (2007 2013) RIKoC, květen 2010 1 7. RP základní informace Doba trvání: 2007 2013 Rozpočet: Zaměření: 50,52

Více

Formy podpory v rámci FNNO

Formy podpory v rámci FNNO Formy podpory v rámci FNNO GRANT k podpoře PROJEKTU Fond pro bilaterální spolupráci: DOPLŇKOVÝ GRANT k podpoře PROJEKTU KBS Výše grantu 300.000 Kč 1.000.000 Kč Režim plateb grantu zálohová platba 80% grantu

Více

Finanční řízení projektů 7. RP aktuality v ČR

Finanční řízení projektů 7. RP aktuality v ČR Finanční řízení projektů 7. RP aktuality v ČR listopad 2008 Lenka Lepičová lepicova@tc.cz CZELO - Brusel, TC AV ČR Kateřina Slavíková slavikovak@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR Finanční

Více

SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ)

SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ) SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ) 05.10.2010 J.Vaňová TC AV ČR/NICER OBSAH Grantová dohoda Základní text Annex II. Annex III. Smlouva s výzkumníkem relace k Annexu III. Partnerská smlouva Konsorciální

Více

Zjednodušení 7.RP a příprava 8.RP finanční pravidla

Zjednodušení 7.RP a příprava 8.RP finanční pravidla Zjednodušení 7.RP a příprava 8.RP finanční pravidla Listopad 2010, Praha a Brno FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 7.RP PRAVIDLA A PŘÍKLADY Lenka Chvojková (Lepičová) 1 Simplifikace a situace v Evropě veřejná konzultace

Více

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP I. Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů 2014 Dům zahraničních služeb vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů

Více

Administrativní, finanční a právní řízení projektů Marie Curie

Administrativní, finanční a právní řízení projektů Marie Curie Administrativní, finanční a právní řízení projektů Marie Curie 10. června 2013, Brno 12. června 2013, Praha NCP pro finanční a právní záležitosti 7. RP Technologické centrum AV ČR Kamila HEBELKOVÁ Lenka

Více

Praktický seminář JAK SPRÁVNĚ VYPLNIT FINANČNÍ ZPRÁVY INSTIUCIONÁLNÍ PODPORY ZA ROK 2009 ZÁPIS

Praktický seminář JAK SPRÁVNĚ VYPLNIT FINANČNÍ ZPRÁVY INSTIUCIONÁLNÍ PODPORY ZA ROK 2009 ZÁPIS Praktický seminář JAK SPRÁVNĚ VYPLNIT FINANČNÍ ZPRÁVY INSTIUCIONÁLNÍ PODPORY ZA ROK 2009 ZÁPIS DATUM KONÁNÍ: 13. ledna 2010 MÍSTO KONÁNÍ: Technologické centrum AV ČR, Rozvojová 135, Praha 6, 165 02 ČAS

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Obecné informace o možnostech financování z programů a fondů EU. obecné podmínky

Obecné informace o možnostech financování z programů a fondů EU. obecné podmínky Obecné informace o možnostech financování z programů a fondů EU obecné podmínky Komunitárních programy vs. Strukturální fondy Podpis smlouvy Partnerství Dopad výsledků Místo hodnocení Právní rámec smlouvy

Více

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude

Více

SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie. Petra Perutková NCP pro granty ERC a akce Marie Curie Technologické centrum AV ČR

SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie. Petra Perutková NCP pro granty ERC a akce Marie Curie Technologické centrum AV ČR SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie Petra Perutková NCP pro granty ERC a akce Marie Curie Technologické centrum AV ČR Specifický program Lidé 7. RP Učenec v laboratoři není jen odborník, je to dítě, které

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51. KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0023 CO VÁS V PROJEKTU ČEKÁ? Co Vás v projektu čeká? AKTIVITY PROJEKTU

Více

Management projektů 7. RP: teorie a praxe

Management projektů 7. RP: teorie a praxe Management projektů 7. RP: teorie a praxe Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE Informace o 7. RP (v angličtině) http://cordis.europa.eu/fp7 http://ec.europa.eu/research Informace o 7. RP (v češtině) http://www.fp7.cz/

Více

Finanční řízení projektů H2020

Finanční řízení projektů H2020 Finanční řízení projektů H2020 Praha 19. září 2014 Milena Lojková (lojkova@tc.cz) Finanční NCP pro projekty 7. RP/H2020 Dokumenty upravující finanční pravidla Finanční nařízení č. 966/2012 Pravidla účasti

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

Akce Marie Curie - IEF, IOF, IIF Výzva, návody pro žadatele a hodnocení projektů

Akce Marie Curie - IEF, IOF, IIF Výzva, návody pro žadatele a hodnocení projektů Akce Marie Curie - IEF, IOF, IIF Výzva, návody pro žadatele a hodnocení projektů Petra Perutková NCP pro granty ERC a akce Marie Curie Technologické centrum AV ČR Specifický program LIDÉ - Akce Marie Curie

Více

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. Vnitřní předpis vychází z ustanovení zákona 262/06 Sb, část 7, 264/06 Sb. a vyhlášky 549/2006 Sb., a platí od 1. 1. 2007.

Více

ADMINISTRACE PROJEKTŮ GAČR I. VÁŠ PROJEKT BYL PODPOŘEN

ADMINISTRACE PROJEKTŮ GAČR I. VÁŠ PROJEKT BYL PODPOŘEN ADMINISTRACE PROJEKTŮ GAČR I. VÁŠ PROJEKT BYL PODPOŘEN 1. Podpis smlouvy Podpis Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu (dále jen grantová smlouva ) zajištuje Grantové oddělení FF UK

Více

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA)

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Číslo globálního

Více

Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR

Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR Obsah prezentace Struktura části B 0. Titulní strana (cover page) 1. Návrh

Více

Soubor FormC_Template.xls

Soubor FormC_Template.xls Soubor FormC_Template.xls Zpracování dat z deníku zakázek, údajů mzdové účtárny, faktur a timesheetů do Form C Participant Portálu 7.RP EU Zdeněk Brož z2broz@seznam.cz Obsah Cíl Projekt HealthyMinorCereals

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

POSTUP Vedení pokladní knihy a úschova pokladních dokladů.

POSTUP Vedení pokladní knihy a úschova pokladních dokladů. SMĚRNICE SMĚRNICE ČAS O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ SEKCÍ A REGIONŮ Vydání: 27. 5. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 21. 5. 2008 Odborný garant: Ing. Marie

Více

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský (Pro potřeby CČSH zpracoval kolektiv autorů H. Kurková, K. Kozáková, Z. Sedláčková, H. Zejdová, zaměstnanci ÚÚR a členové CRFV) Obsah 1. Vyplňování

Více

Zkušenosti s tvorbou metodiky full cost v Centru dopravního výzkumu, v. v. i. Brno

Zkušenosti s tvorbou metodiky full cost v Centru dopravního výzkumu, v. v. i. Brno Zkušenosti s tvorbou metodiky full cost v Centru dopravního výzkumu, v. v. i. Brno Ing. Jiří Kudláček ředitel pro ekonomiku a správu Konference Budoucnost full cost modelu ve výzkumu v ČR 30. března 2009,

Více

Jak vyplnit rozpočet nadačního příspěvku Stránka 1

Jak vyplnit rozpočet nadačního příspěvku Stránka 1 Jak vyplnit rozpočet nadačního příspěvku Vyplňování rozpočtu, prosím věnujte mimořádnou pozornost. V případě schválení vaší žádosti se k němu budete vracet viz Návod jak správně vyúčtovat nadační příspěvek

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ

OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ ROZPOČET A FINANCOVÁNÍ PROJEKTU Kdy si lze zažádat o zálohu na financování projektu? Požadavek na zálohovou platbu se vyplňuje

Více

FAQ pro OPTP, výzva 02

FAQ pro OPTP, výzva 02 1. Co vše je nutné předložit k podkladům ke mzdám pracovníků? Ke mzdám se dokládají tyto dokumenty: rekapitulace mzdových výdajů, pracovní smlouvy (popř. DPP, DPČ), výpisy z bankovního účtu o úhradě mzdy

Více

Jak připravit úspěšný projekt. Zlatuše Novotná 13. března 2012

Jak připravit úspěšný projekt. Zlatuše Novotná 13. března 2012 Jak připravit úspěšný projekt Zlatuše Novotná 13. března 2012 Program 1. Východiska úspěchu 2. Jak začít 3. Příprava projektového záměru 4. Hledání konsorcia 5. Popis výzkumného projektu 6. Po podání projektu

Více

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně prospěšným účelem, k němuž byla zřízena zejména v oblastech rozvoje duchovních hodnot, vědy,

Více

Setkání s řešiteli projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Centrum podpory inovací

Setkání s řešiteli projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Centrum podpory inovací Setkání s řešiteli projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Centrum podpory inovací 5. Setkání s řešiteli projektů Ukončování projektů OP VK, sčítání veřejných zakázek, řešení nesrovnalostí

Více

Pravidla financování projektů

Pravidla financování projektů VADEMECUM H2020 Pravidla financování projektů Horizont 2020 2020 2020 2020 Pravidla financování projektů Lucie Matoušková Milena Lojková Vydalo Technologické centrum AV ČR s podporou projektu CZERA modul

Více

7. rámcový program EU, jak na to?

7. rámcový program EU, jak na to? 13.5. 2010, UTB ve Zlíně Lenka Lepičová Národní kontaktní pracovník pro finanční a právní otázky 7.RP, TC AV ČR 1 Obsah 1. Úvod do 7.RP 2. Příprava návrhu projektu (sestavení řešitelského konsorcia a příprava

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

PARTICIPANT PORTAL: portál pro předkládání a řízení projektů 7. RP

PARTICIPANT PORTAL: portál pro předkládání a řízení projektů 7. RP PARTICIPANT PORTAL: portál pro předkládání a řízení projektů 7. RP Brno, 12. února 2013 Praha, 14. února 2013 Milena Šupálková Lucie Matoušková NCP pro finanční záležitosti 7. RP, TC AV ČR Obsah semináře

Více

Projekty Výzkum pro malé a střední podniky a další příležitosti pro MSP

Projekty Výzkum pro malé a střední podniky a další příležitosti pro MSP Projekty Výzkum pro malé a střední podniky a další příležitosti pro MSP Vademecum 7. RP EU Informační zdroje Webové stránky TC AV ČR http://www.fp7.cz/ http://www.tc.cz/ http://www.fp7.cz/vyzkum-pro-msp-sme/

Více

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Jedná se o veřejnou zakázku na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích podle 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře

Více

Marie Curie. Praha, 2.11.2009. Michaela Vlková

Marie Curie. Praha, 2.11.2009. Michaela Vlková Finančnířízen zení projektů 7. RP Akce Marie Curie Zahraniční zkušenosti Praha, 2.11.2009 Michaela Vlková 1 Obsah Vybrané finanční aspekty akcí Marie Curie z pohledu jiných zemí Finanční podpora účasti

Více

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI 1 Úvod Tento metodický pokyn se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých

Více

7. rámcový program a program Horizon 2020 21. března 2012, Hradec Králové

7. rámcový program a program Horizon 2020 21. března 2012, Hradec Králové 7. rámcový program a program Horizon 2020 21. března 2012, Hradec Králové Jana Čejková TC AV ČR TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR - ZÁKLADNÍAKTIVITY založeno 1994 4 odborné skupiny, ca 70 zaměstnanců Podpora

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

Pravidla pro čerpání finančních prostředků na modelové akce (MA)

Pravidla pro čerpání finančních prostředků na modelové akce (MA) Pravidla pro čerpání finančních prostředků na modelové akce (MA) Finanční prostředky se dělí na: - DPP (dohody o provedení práce) pro tvůrce metodik - DPP pro ověřovatele metodik - Náklady na modelovou

Více

Příloha k účetní závěrce 2008

Příloha k účetní závěrce 2008 Příloha k účetní závěrce 2008 A. Popis účetní jednotky Účetní jednotka: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Sídlo: Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1 IČ: 68378076 DIČ: Právní forma: CZ68378076 Rozvahový den:

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

VYJEDNÁVÁNÍ O PODMÍNKÁCH UZAVŘENÍ GRANTOVÉ DOHODY S EVROPSKOU KOMISÍ

VYJEDNÁVÁNÍ O PODMÍNKÁCH UZAVŘENÍ GRANTOVÉ DOHODY S EVROPSKOU KOMISÍ Průvodce řízením vědeckých projektů VYJEDNÁVÁNÍ O PODMÍNKÁCH UZAVŘENÍ GRANTOVÉ DOHODY S EVROPSKOU KOMISÍ (Negotiations with the Commission about a Grant Agreement) Lenka Lepičová, Anna Mittnerová, Karolína

Více

SPOLUPRÁCE společný výzkum. MYŠLENKY hraniční výzkum. LIDÉ lidský potenciál. KAPACITY výzkumné kapacity +

SPOLUPRÁCE společný výzkum. MYŠLENKY hraniční výzkum. LIDÉ lidský potenciál. KAPACITY výzkumné kapacity + VaV PROJEKTY EU a EURATOM 7. RÁMCOVÝ PROGRAM EU/EURATOM (financování z rozpočtu EU/Euratom) PRÁVA K VÝSLEDKŮM VaV PROJEKTŮ 17.01.2011 Jana Vaňová TC AV ČR/NICER 7. RÁMCOVÝ PROGRAM (7. RP) 7. RP pro výzkum,

Více

Phare 2003 RLZ Financování

Phare 2003 RLZ Financování Phare 2003 RLZ Financování květen 2005 regionální informativní semináře Ing. Kateřina Auerveková auervekova@nvf nvf.cz Národní vzdělávací fond Obsah 1. Rozpočet 2. Předpokládané zdroje financování 3. Platební

Více

ČESKÁ FEDERACE AIKIDO. Technické předpisy a semináře 2014/2015

ČESKÁ FEDERACE AIKIDO. Technické předpisy a semináře 2014/2015 S t r á n k a 1 ČESKÁ FEDERACE AIKIDO Technické předpisy a semináře 2014/2015 Obsah 1.1 ČLENSTVÍ V ČFAI... 2 1.2 Licenční známky... 2 1.3 Termín pro zaplacení licence a zaslání evidenčního listu... 2 2

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027

Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 Závěr projektu - požadavky na součinnost Ing. Ivan Stuchlík Manažer projektu 16.6.2015 1. Dokončení nákupů SW a příslušenství

Více

Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích

Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová

Více

Zásady pro poskytování dotací a grantů

Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Vyškova upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

7. rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace

7. rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace 7. rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace Veletrh komunitárních programů Liberec, 7.1.2009 LENKA HAVLÍČKOVÁ TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR havlickova@tc.cz RÁMCOVÉ PROGRAMY ES CÍLE

Více

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 Město Kutná Hora vyhlašuje Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 P ř í s p ě v k o v é (g r a n t o v é) o b l a s t i 1. Kultura

Více

Datum konání: 11. ledna 2011, 10 12:30 hod. Místo konání: Modrá posluchárna UK, Celetná 20, Praha 1

Datum konání: 11. ledna 2011, 10 12:30 hod. Místo konání: Modrá posluchárna UK, Celetná 20, Praha 1 Seminář Jak správně vyplnit finanční zprávy poskytnuté institucionální podpory za rok 2010 Datum konání: 11. ledna 2011, 10 12:30 hod. Místo konání: Modrá posluchárna UK, Celetná 20, Praha 1 Technologické

Více

PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ

PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ PRACOVNI PŘKLAD PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 C-USTANOVENI.DOC 1 Obsah A. PRAVIDLA O OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ... 3 1. VÝDAJE SKUTEČNĚ

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více