Ceník peněžních a obchodních služeb České národní banky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ceník peněžních a obchodních služeb České národní banky"

Transkript

1 Ceník peněžních a obchodních služeb České národní banky O b s a h a p l a t n o s t Část I. Vedení účtů a provádění platebního styku v české a cizí měně Část II. Operace s hotovostmi v české měně Část III. Vedení účtů a provádění platebního styku v české měně pro zahraniční finanční instituce Část IV. Obchodní a jiné bankovní služby Část V. Mezibankovní platební styk Část VI. Systém trhu krátkodobých dluhopisů Část VII. Telekomunikační a poštovní služby Část VIII. Pronájem bezpečnostních schránek v safesových trezorech poboček České národní banky Část IX. Centrální registr úvěrů (CRÚ)

2 Platnost od Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ A. Vedení účtů Vedení běžného účtu v české měně - měsíčně 10, Vedení běžného účtu v cizí měně - měsíčně 30, Vyhotovení datového souboru s výpisy a zaslání elektronickou poštou/ předání na fyzickém nosiči dat 10, Vyhotovení a tisk papírového výpisu z běžného účtu 1) 9, Tisk jedenácté a každé další stránky výpisu z běžného účtu 1) 2) 2, Vyhotovení souboru s výpisy v aplikaci ABO-K zdarma Informace pro účely auditu klienta za 1 účet 500,-- max , % DPH Vyhotovení úrokové stupnice k účtu 100, % DPH Fotokopie dokladu za 1 stránku 10, % DPH B. Společné služby platebního styku Účetní položka na vrub nebo ve prospěch běžného účtu klienta a) na základě písemného příkazu - pro příkazce 12, b) na základě příkazu z datového souboru předaného elektronickou poštou nebo na fyzickém nosiči dat - pro příkazce 3, c) na základě příkazu z aplikace ABO-K, trvalého příkazu nebo z automatického převodu pro příkazce 1, d) pasivní položky bez rozdílu způsobu vzniku položky 5) 1, Zpracování datového souboru s příkazy předaného elektronickou poštou/na fyzickém nosiči dat 10, Zpracování souboru s příkazy klienta předaného do aplikace ABO-K zdarma 3) 4) 1) Výpis ze dne zrušení účtu není zpoplatněn. 2) U výpisů o jedenácti a více stránkách. 3) Cena se neúčtuje za účetní položky, kterými jsou účtovány úroky a ceny za služby. 4) Cena za účetní položku se neúčtuje u položek a ) Např. došlé úhrady, inkaso. Položky karetních operací nejsou zpoplatněny.

3 Zaslání aviza o složení hotovosti příjemci platby 50, % DPH Odvolání všech příkazů z téhož datového souboru před splatností 6) 7) 500, Odvolání příkazu k úhradě 7) před odepsáním částky z účtu klienta 50,-- C. Platební styk v tuzemsku, kde měnou platby je česká měna a platební styk v rámci ČNB Zpracování příkazu na vrub účtu banky zřízeného pro čerpání a odvody hotovostí, který byl předán centrální účtárně ČNB od hod. do hod. 8) 50,-- Spěšná úhrada 8) a) z účtu banky zřízeného pro čerpání a odvody hotovostí 1 000, b) z ostatních účtů klienta 50, Zřízení, změna nebo zrušení trvalého příkazu na základě písemného příkazu klienta 15, Zadání, změna nebo zrušení souhlasu s inkasem z účtu na základě písemného příkazu klienta 15, Zadání, změna nebo zrušení inkasa SIPO a automatického převodu 15, Rezervování peněžních prostředků 9) 150, Zřízení, změna nebo zrušení trvalého příkazu a souhlasu s inkasem zdarma z účtu na základě příkazu z aplikace ABO-K Za tiskopis soukromého šeku - 1 ks 6, Vystavení bankovního šeku v české měně 20, Proplacení šeku v české měně vystaveného k tíži účtu vedeného u jiné banky v tuzemsku, který byl přijat k inkasu 1 % z šekové částky min. 50,-- max.1 000, Vyhotovení sestavy o evidovaných neprovedených platbách 400, % DPH D. Úhrady ze zahraničí v české a cizí měně a úhrady z tuzemska v cizí měně Připsání peněžních prostředků na účet klienta zdarma Příplatek za promptní připsání peněžních prostředků na účet klienta (pouze po předchozí dohodě s ČNB) 300,-- E. Úhrady do zahraničí v české a cizí měně a úhrady do tuzemska v cizí měně Euroúhrada 10) a) na základě písemného příkazu 75, b) na základě příkazu z aplikace ABO-K 60,-- 6) Předaných elektronickou poštou, na fyzickém nosiči dat nebo prostřednictvím aplikace ABO-K. 7) Týká se příkazů podle částí B a E. 8) Cena se účtuje za účetní položku, a to nad rámec položek , a ) Cena se účtuje jak v případě rezervování z podnětu klienta, tak v případě rezervování z podnětu banky z titulu výkonu rozhodnutí. 10) Na tiskopisu Příkaz k euroúhradě nebo elektronický příkaz k euroúhradě prostřednictvím ABO-K.

4 Úhrada do zahraničí v cizí nebo české měně a úhrada do tuzemska v cizí měně 11) a) na základě písemného příkazu 1% z Kč protihodnoty min. 200,-- max ,-- + skutečné výlohy zprostředkujících bank b) na základě příkazu z aplikace ABO-K 12) 0,8 % z Kč protihodnoty min. 150,-- max. 800,-- + skutečné výlohy zprostředkujících bank Příplatek za urgentní provedení euroúhrady/úhrady do zahraničí 500, Odvolání příkazu k úhradě do zahraničí po odepsání částky 100,-- z účtu a před odesláním příkazu z banky 13) Odvolání příkazu k euroúhradě po odepsání částky z účtu a před zdarma odesláním příkazu z banky 14) Zpracování žádosti o odvolání příkazu 15) po jeho odeslání z banky Reklamace provedené úhrady u zprostředkující banky na žádost klienta Vyřízení reklamace zprostředkující banky v důsledku nekompletních či nejasných instrukcí F. Hotovostní operace v české měně 300,-- + skutečné výlohy zprostředkujících bank 300,-- + skutečné výlohy zprostředkujících bank 350,-- + skutečné výlohy zprostředkujících bank Skládání hotovosti klientem ČNB na účet vedený v ČNB zdarma Skládání hotovosti klientem ČNB na účet vedený v jiné bance 1% ze složené částky, min. 100, Výběr hotovosti z účtu klientem ČNB zdarma G. Hotovostní operace v cizí měně Vklad valut na účet klienta vedený v české měně (nákup valut a připsání na účet) nebo v cizí měně zdarma Vklad valut, které se běžně nenakupují - po dohodě s ČNB 20 % z Kč protihodnoty min. 100, Vklad mincí vybraných cizích měn (pouze stanovené hodnoty) nad 50 ks jedné nominální hodnoty 10 % z Kč protihodnoty Vklad poškozených valut a valut v prekluzi 20 % z Kč protihodnoty min. 100, Výběr valut z účtu klienta vedeného v české měně (výběr z účtu a prodej valut) 1 % z Kč protihodnoty min. 20,-- max , Výběr valut z účtu klienta vedeného v cizí měně (v měně účtu) zdarma 11) Aplikace ceny závisí na zvoleném způsobu zpoplatnění (OUR, BEN, SHA) blíže viz bod 9 Všeobecných ustanovení. 12) Platí i pro příkazy předané prostřednictvím aplikace Hromadné hladké platby. 13) Cena účtovaná podle pol nebo se vrací. 14) Cena účtovaná podle pol nebo se nevrací. 15) Týká se příkazu k euroúhradě nebo příkazu k úhradě do zahraničí.

5 H. Devizové operace Přijetí šeku vystaveného k tíži účtu vedeného u zahraniční banky k inkasu 30,-- 16) I. Ostatní operace Cena za bezhotovostní operace v ceníku neuvedené za každých započatých 15 minut práce 100,-- V případě, že služby nejsou součástí finančních činností osvobozených od DPH, ČNB účtuje DPH ve výši 19 % , Cena za hotovostní operace v ceníku neuvedené a za vícepráce za každých započatých 15 minut práce 100,-- V případě, že služby nejsou součástí finančních činností osvobozených od DPH, ČNB účtuje DPH ve výši 19 % , Jiné úkony v ceníku neuvedené, které se provádějí ručně podle rozsahu práce vynaložené na úkon za každých započatých 15 minut práce V případě, že služby nejsou součástí finančních činností osvobozených od DPH, ČNB účtuje DPH ve výši 19 %. 100, ,-- VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ k Části I. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB 1. ČNB účtuje klientovi, kterému vede běžný účet, ceny ve stanovené výši na vrub jeho účtu. ČNB je oprávněna dohodnout s klientem paušál. Vedení vkladových účtů a služby s tím související se nezpoplatňují. 2. V případech hodných zvláštního zřetele (např. u účtů určených pro financování humanitární pomoci) může ředitel sekce peněžní a platebního styku udělit výjimku a rozhodnout, že vedení těchto účtů a zúčtování položek na nich nebude zpoplatněno. 3. Podle charakteru úkonu účtuje ČNB ceny za měsíční období pozadu, nebo ihned po poskytnutí služby. 4. Kromě cen stanovených v Části I. Ceníku peněžních a obchodních služeb České národní banky (dále jen Část I. ceníku ) účtuje ČNB náhradu nákladů a výloh za poskytnuté telekomunikační a poštovní služby. Pokud poskytovaný telekomunikační styk je nedílnou součástí, resp. nutným dílčím výkonem finanční činnosti osvobozené od daňové povinnosti podle 54 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a jeho cena je zahrnuta do ceny výkonu, je osvobozena od DPH. V případě, že poskytovaný 16) Cena za manipulaci se šekem. ČNB zprostředkovává tuto službu prostřednictvím Československé obchodní banky, a.s., která zatíží klienta částkou dle svého ceníku.

6 telekomunikační styk není nedílnou součástí, resp. nutným dílčím výkonem finanční činnosti osvobozené od DPH, a jeho cena je účtována samostatně, podléhá DPH ve výši 19 %. 5. Kromě cen uvedených v Části I. ceníku účtuje ČNB k tíži klienta i náklady účtované zahraničními a tuzemskými bankami nebo jinými subjekty vzniklé v souvislosti s provedenou operací, není-li v konkrétních případech dohodnuto jinak. 6. Při směně valut a deviz používá ČNB pro přepočet příslušný kurz dne provedení operace tak, jak je to popsáno v Podmínkách České národní banky pro vedení účtů a provádění platebního styku. 7. Pro přepočet kurzů valut a deviz se používá kurzovní lístek ČNB. 8. K cenám za platební příkaz podle části E se cena za využití komunikační sítě SWIFT již nepřipočítává. 9. Na příkazu k úhradě podle části E se uvádí následující způsob zpoplatnění: Dispozice OUR - všechny bankovní výlohy k tíži plátce (plátce nese veškeré výlohy, tj. ČNB i zprostředkujících bank, které jsou doúčtovány dodatečně). Dispozice SHA - zahraniční výlohy k tíži příjemce (plátce nese výlohy ČNB, příjemce nese výlohy zprostředkujících bank). Dispozice BEN - všechny bankovní výlohy k tíži příjemce (veškeré výlohy, tj. ČNB i zprostředkujících bank, nese příjemce. Částka příkazu odeslaná do zahraničí je snížena o ceny ČNB). 10. U všech platebních příkazů mohou být plátci následně doúčtovány dodatečné výlohy zprostředkujících bank za manuální zpracování (tzv. non-stp) z důvodu nepřesně zadaných platebních instrukcí, zejména není-li v rámci zemí EHP použit IBAN a BIC. 11. Urgentní příkaz k euroúhradě a k úhradě do zahraničí nelze po odepsání částky z účtu odvolat. 12. Po odepsání částky příkazu k euroúhradě i k úhradě do zahraničí z účtu a po jeho odeslání z banky lze banku požádat o zpracování žádosti o odvolání příkazu. Za tento úkon se vybírá cena podle položky Je-li žádosti banky bankou příjemce, resp. příjemcem, vyhověno a úhrada je vrácena, banka ji připíše ve prospěch účtu klienta jako došlou úhradu. 13. Touto Částí I. ceníku se ruší Část I. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB ze dne

7 Platnost od Č á s t II. OPERACE S HOTOVOSTMI V ČESKÉ MĚNĚ Skládání hotovostí a) klienty ČNB na účet vedený v ČNB zdarma b) klienty ČNB na účet vedený v jiné bance 1 % ze složené částky min. 100, c) ostatními subjekty na účet vedený v ČNB 1 % ze složené částky min. 100, d) platidla zadržená pro podezření z padělání zdarma Ostatní činnosti prováděné v souvislosti s hotovostními operacemi a) zpracování nesetříděných nebo jinak chybně adjustovaných bankovek a mincí (zvláštní třídění a balení peněz, mimořádné složení jednotlivých nominálních hodnot) podle rozsahu práce za každých započatých 15 minut práce 100, b) při předložení bankovek a mincí k výměně v počtu do 200 kusů včetně zdarma c) při předložení bankovek a mincí k výměně v počtu 201 kusů a více, a to v souhrnném počtu bez ohledu na nominální hodnotu za každých ukončených 5 minut práce 40, d) při přípravě peněžních prostředků k vydání v uzavřených obalech a jejich nevyzvednutí 1 000, Nedostatečné krytí požadavků na výběr hotovosti zjištěné v den požadovaného výběru, v čase a způsobem stanoveným smlouvou o účtu pro hotovostní operace bank 5 000, Vyměření náhrady za poškozené peníze za každých ukončených 15 minut práce 100, Ostatní činnosti související s hotovostními operacemi nebo manipulací s hotovými penězi za každých započatých 15 minut práce V případě, že služby nejsou součástí finančních činností osvobozených od DPH, ČNB účtuje DPH ve výši základní sazby. 100,-- Činnosti vztahující se výhradně k účtům zřízeným pro čerpání a odvody hotovostí Činnosti související s přípravou a vydáním, popř. s přijetím a zpracováním hotovostí od bank za každou organizační jednotku banky v daném regionu nad stanovený standardní počet organizačních jednotek a za jeden rok 8 600,--

8 Činnosti spojené s ověřením, evidencí a zúčtováním diferencí a) diference zúčtovaná individuálně týž nebo následující den, 0,1 % z částky diference bankou předem neohlášená min. 200, b) diference zúčtovaná individuálně týž nebo následující den, bankou předem ohlášená 50, c) diference zúčtovaná v rámci hromadného zúčtování za období stanovené ve smlouvě 10,-- Používání obalů na hotovosti v majetku ČNB a) 14 dnů ode dne převzetí v ČNB zdarma b) za každý den prodlení ve lhůtě dle písm. a) - za každý den a za každý obal ba) kontejner EBK650, EMK , bb) přepravka ZARGES 50, Protisměrné výběry a skládání bankovek 0,035 za 1 kus Protisměrné výběry a skládání mincí 0,085 za 1 kus Požadavek na výběr hotovostí nebo oznámení o skládání hotovostí (včetně oznámení o skládání necelých a poškozených peněz) předané ČNB bankou faxem, em nebo v písemné formě 50,-- Cena v Kč bez DPH Cena v Kč včetně 20 % DPH Poskytnutí odborného kurzu o rozpoznávání platidel podezřených z padělání nebo pozměňování (v souladu se zákonem č. 219/1995 Sb.) 2 924, , Vyhotovení duplikátu osvědčení (v souladu se zákonem č. 219/1995 Sb.) 130,-- 156, Poskytnutí školení o rozpoznávání pravosti a platnosti peněz na základě žádosti klienta 500,-- za 1 osobu a za 1 hodinu VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ k Části II. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB 600,-- za 1 osobu a za 1 hodinu 1. ČNB účtuje klientovi, kterému vede účet, ceny ve stanovené výši na vrub jeho účtu. 2. Při jednorázové platbě je úhrada ceny za službu provedena v hotovosti. 3. Úhrada ceny podle tohoto ceníku, nebo úhrada ceny zboží (např. sběratelského materiálu) v hotovosti, se nepovažuje za skládání hotovostí. 4. Ředitel sekce peněžní a platebního styku může rozhodnout o tom, že nebude uplatňována cena podle položky v případech výměn peněz, které ČNB pro končící platnost nebo z jiných závažných důvodů stahuje z oběhu. 5. V případech skládání hotovostí na účty zřízené k likvidacím následků živelných pohrom se cena nevybírá. V dalších případech hodných zvláštního zřetele (např. při skládání hotovostí na účty určené pro financování humanitární pomoci) může ředitel sekce peněžní a platebního styku udělit výjimku z položky a rozhodnout, že skládání hotovostí ostatními subjekty na účet klienta ČNB nebude zpoplatněno. Obdobně lze postupovat i u položek a Položka bude u účtů zřízených pro čerpání a odvody hotovostí využívána ke zpoplatnění tzv. nadstandardních či nestandardních operací. Za takové operace se považují zejména: více než jedno

9 čerpání nebo jeden odvod hotovosti za organizační jednotku banky denně, jiný než ve smlouvě stanovený způsob balení nebo zpracování peněz, provedení pokladní operace mimo stanovené pokladní hodiny. Realizaci nadstandardní či nestandardní činnosti je nutno předem domluvit s příslušnou pobočkou ČNB. Pobočka ČNB připustí takové činnosti jen v rámci svých provozních možností a sdělí bance předem předpokládanou cenu na základě odhadu časové náročnosti požadované akce. 7. ČNB účtuje bance ceny uvedené v položkách a za výběry a skládání bankovek a mincí na vrub a ve prospěch účtu banky vedeném ČNB v případě, že banka vybírá a skládá bankovky nebo mince ve stejné struktuře nominálních hodnot ve dvou pracovních bezprostředně po sobě následujících dnech v téže pobočce ČNB. 8. Případné náklady související s prováděnou operací pro klienta účtované ČNB jinou organizací přeúčtuje ČNB klientovi ve skutečné výši. 9. Kromě cen stanovených v Části II. účtuje ČNB náhradu nákladů a výloh za poskytnuté telekomunikační a poštovní služby dle Části VII. Pokud poskytovaný telekomunikační styk je nedílnou součástí, resp. nutným dílčím výkonem finanční činnosti osvobozené od daňové povinnosti podle 54 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a jeho cena je zahrnuta do ceny výkonu, je osvobozena od DPH. V případě, že poskytovaný telekomunikační styk není nedílnou součástí, resp. nutným dílčím výkonem finanční činnosti osvobozené od DPH a jeho cena je účtována samostatně, podléhá DPH ve výši základní sazby. 10. Při poskytnutí náhrady za peníze, za které nebylo možné vzhledem k charakteru jejich poškození (zuhelnatělé nebo zetlelé bankovky, spečené bankovky nebo mince apod.) vyměřit náhradu obvyklým způsobem, dále za peníze, jejichž obrazec nebo reliéf je nečitelný, deformovaný nebo proděravělý a za bankovky, které byly pomalovány, přetištěny, potištěny, perforovány nebo zamazány barvou, lepidlem nebo podobným materiálem, může ČNB požadovat kromě ceny za vyměření náhrady i náhradu nákladů vynaložených na výrobu nových peněz v množství odpovídajícímu počtu bankovek a mincí, za něž byla náhrada poskytnuta. ČNB může upustit od požadování ceny za vyměření náhrady a od náhrady na výrobu nových peněz v případech hodných zvláštního zřetele, zejména obětem živelných katastrof, obětem trestných činů a podobně. 11. Z hlediska počtu organizačních jednotek banky (dle 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů) napojených svým čerpáním a svými odvody hotovostí na jednu pobočku ČNB se za standard považuje pouze jedna organizační jednotka. Pokud organizační jednotka banky provádí čerpání a odvody hotovostí ve více pobočkách ČNB v důsledku organizačních opatření ČNB, bude započítána pouze jedenkrát. 12. Za předem ohlášenou diferenci se považuje taková diference, kterou banka nahlásila před zjištěním diference v ČNB. Banka musí sdělit, kterého odvodu se diference týká a v čem konkrétně spočívá (kolik a kterých nominálních hodnot chybí nebo přebývá). 13. Školením o rozpoznávání pravosti a platnosti peněz podle položky č se rozumí školení pořádané pobočkami nebo sekcí peněžní a platebního styku na základě individuální žádosti klienta v prostorách poboček nebo ústředí ČNB nebo v prostorách klienta. Školení provádí ČNB při minimálním počtu 5 účastníků. Časová a obsahová struktura školení bude stanovena po dohodě s klientem. Školení není zakončeno zkouškou a ČNB o absolvování tohoto školení nevydává žádné osvědčení. 14. Úhrada ceny za poskytnutí odborného kurzu, vyhotovení duplikátu osvědčení a za školení o rozpoznávání pravosti a platnosti peněz na základě žádosti klienta se provádí bezhotovostním převodem. Úhradu lze provést výjimečně i v hotovosti na přepážkové pokladně pobočky ČNB. 15. Ceny podle Části II. tohoto ceníku se neuplatňují v případech, kdy je příslušným právním předpisem stanoveno jinak (např. při výměnách neplatných peněz). 16. Touto Částí II. se ruší Část II. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB ze dne

10 Platnost od Č á s t III. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ MĚNĚ PRO ZAHRANIČNÍ FINANČNÍ INSTITUCE Vedení běžného účtu v české měně zdarma Každý došlý příkaz k úhradě, kde konečným příjemcem dle zaslaného příkazu je majitel účtu vedeného u banky v České republice 100, Každý došlý příkaz k úhradě, kde konečným příjemcem dle zaslaného příkazu není majitel účtu vedeného u banky v České republice (kromě převodu peněz je třeba zajistit swiftový příkaz korespondentské bance) 200,-- + náklady zprostředkujících bank Provedení příkazu dodaného po 7,00 hod. dne splatnosti 100,-- + cena za došlý příkaz 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ k Části III. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB 1. ČNB účtuje klientovi, kterému vede účet, ceny ve stanovené výši na vrub jeho účtu. 2. ČNB účtuje ceny souhrnně poslední pracovní den v každém měsíci. 3. Kromě cen uvedených v ceníku účtuje ČNB k tíži klienta i výlohy účtované zahraničními a tuzemskými bankami nebo jinými subjekty vzniklé v souvislosti s provedenou operací, není-li v konkrétních případech dohodnuto jinak. 1) Podle účetní položky a

11 Platnost od Č á s t IV. OBCHODNÍ A JINÉ BANKOVNÍ SLUŽBY A. ÚVĚROVÉ OBCHODY A VKLADOVÉ ÚČTY Zajištění úvěru, resp. pohledávky (např. zástavním právem, postoupením pohledávky pod.) 500,-- B. SMĚNKY A ŠEKY Inkaso směnky dovozce a obstarání inkasa směnky vývozce prostřednictvím ČSOB, a.s. 1 %, min.50,-- max. 500,-- + náklady účtované ČSOB, a.s. C. DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIVY Tuzemské dokumentární akreditivy s avizováním 0,15 % oprávněnému minimálně 500, Tuzemské dokumentární akreditivy s potvrzením 0,2 % za 1. čtvrtletí 0,1 % za každý započatý měsíc minimálně 500, Změna podmínek akreditivu 400, Zrušení akreditivu před uplynutím doby jeho platnosti 500,-- Výplata z akreditivu (proplacení dokladů) a) s promptní platbou z každé vyplacené částky 0,25 % minimálně 300, b) s odloženou platbou z vyplacené částky a za každých i započatých 30 dní D. ZÁRUKY 0,3 % minimálně 400, Vystavení bankovní záruky v tuzemsku (ročně z hodnoty záruky v závislosti na bonitě klienta, stupni rizikovosti obchodu, způsobu jeho zajištění) 2 % až 5 % p.a. minimálně 500,--

12 Předčasné vypovězení smlouvy o převzetí záruky 0,5 % z hodnoty záruky Provedení změny u již vystavené záruky v tuzemsku 500, Nedodržení povinností vyplývajících ze smlouvy o převzetí záruky individuálně podle smlouvy E. OSTATNÍ BANKOVNÍ SLUŽBY Odborné posouzení technických náležitostí cenných papírů u žádostí o přidělení značky "Czech made" za každou započatou hodinu práce 500, Obstarání bankovní informace pro klienta pobočky ČNB 500,-- + náklady účtované příslušnou bankou + 19 % DPH Poskytnutí bankovní informace o klientovi pobočky ČNB 500, % DPH Ostatní služby v ceníku neuvedené, případně přesahující rámec obvykle poskytovaných služeb, za každých započatých 15 minut práce 150,-- V případě, že služby nejsou součástí finančních činností osvobozených od DPH, ČNB účtuje DPH ve výši 19 % ,-- VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ k Části IV. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB 1. Ceny za služby jsou stanovené v Kč, procentuálně nebo pevnou sazbou. Zahraniční měna se přepočítává kurzem deviza - prodej podle kurzovního lístku ČNB, platným v den poskytnutí služby, pokud u jednotlivých položek není pro výpočet ceny stanoven jiný rozhodující den. 2. Konkrétní ceny za služby jsou sjednávány s klientem ve smlouvách uzavíraných pro jednotlivé bankovní obchody. Výše ceny v rámci stanoveného rozpětí je určena v závislosti na pracnosti a rizikovosti uzavíraného obchodu. 3. Ceny za služby jsou vybírány bezhotovostním převodem z účtu klienta buď individuálně za každou vykonanou operaci nebo formou paušálu podle dohody s klientem. 4. Ceny se vybírají při poskytnutí příslušné služby, pokud není smluvně dohodnuto jinak. 5. Úhrada ceny za odborné posouzení technických náležitostí cenných papírů u žádostí o přidělení značky "Czech made" (položka č ) se provádí v hotovosti nebo bezhotovostním převodem ve prospěch účtu /0710 s tím, že na požádání ČNB vystaví daňový doklad. 6. ČNB je povinna vydat klientovi na požádání doklad o zaplacení ceny, pokud tento údaj o poskytnuté službě není zřejmý z dokladů platebního styku. 7. Cena za získání nebo poskytnutí bankovní informace se neúčtuje v případě, že se jedná o bankovní

13 informaci pro potřebu deblokace pohledávek ze speciálních vládních úvěrů poskytnutých do zahraničí. 8. Cena za poskytnutí bankovních informací o klientovi se tuzemské nebo zahraniční bance neúčtuje z důvodu reciprocity vyměňování informací o klientech. 9. Cena účtovaná za službu ČSOB, a.s. se vybírá v plné výši z účtu klienta po jejím vyúčtování ze strany ČSOB, a.s. 10. Cena za vystavení záruky se vypočítává stanovenou roční sazbu za dobu, která začíná dnem vystavení a končí dnem ukončení její platnosti. Při výpočtu se vychází z hodnoty záruky a z počtu 30 dnů v měsíci (360 dnů v roce). Takto vypočtená cena se vybírá z účtu klienta předem za každé i započaté čtvrtletí platnosti záruky. 11. Kromě cen uvedených v Části IV. ceníku účtuje ČNB k tíži klienta i případné náklady účtované zahraničními a tuzemskými bankami nebo jinými organizacemi vzniklé v souvislosti s provedenou operací, není-li v konkrétních případech dohodnuto jinak. 12. Kromě cen stanovených v Části IV. účtuje ČNB náhradu nákladů a výloh za poskytnuté telekomunikační a poštovní služby dle Části VII. Pokud poskytovaný telekomunikační styk je nedílnou součástí, resp. nutným dílčím výkonem finanční činnosti osvobozené od daňové povinnosti podle 54 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a jeho cena je zahrnuta do ceny výkonu, je osvobozena od DPH. V případě, že poskytovaný telekomunikační styk není nedílnou součástí, resp. nutným dílčím výkonem finanční činnosti osvobozené od DPH a jeho cena je účtována samostatně, podléhá DPH ve výši 19 %. 13. Touto Částí IV. se ruší Část IV. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB ze dne

14 Platnost od Č á s t V. MEZIBANKOVNÍ PLATEBNÍ STYK Základní cena za zpracování jedné neprioritní vstupní položky předané zúčtovacímu centru v závislosti na počtu všech zpracovaných položek v měsíci a) do položky v měsíci 0, b) od do položky v měsíci 0, c) od do položky v měsíci 0, d) od položky v měsíci 0,03 Přirážka k základní ceně položky podle pásma zpracování od 17:00 hod. dne D-1 do 06:00 hod. dne D I. pásmo 0, od 06:00 hod. do 10:00 hod. dne D II. pásmo 0, od 10:0 0 hod. do 12:30 hod. dne D III. pásmo 1, od 12:30 hod. do 13:30 hod. dne D IV. pásmo 3, od 13:30 hod. do 14:30 hod. dne D V. pásmo 20, od 14:30 hod. do 15:30 hod. dne D VI. pásmo 100,00 Základní cena za zpracování jedné prioritní vstupní položky předané zúčtovacímu centru v závislosti na počtu všech zpracovaných položek v měsíci a) do položky v měsíci 5, b) od do položky v měsíci 4, c) od do položky v měsíci 4, d) od položky v měsíci 4,88 Přirážka k základní ceně položky podle pásma zpracování od 17:00 hod. dne D-1 do 12:30 hod. dne D I. III. pásmo 0, od 12:30 hod. do 13:30 hod. dne D IV. pásmo 5, od 13:30 hod. do 14:30 hod. dne D V. pásmo 20, od 14:30 hod. do 15:30 hod. dne D VI. pásmo 100, Vytvoření jedné výstupní položky zdarma Zpracování písemného příkazu předaného na tiskopisu 1 000,00 Zpracování souboru vstupních dat (nosiče) a) druhý a další soubor vstupních dat mimo Systém přenosu zpráv 100, b) první soubor vstupních dat mimo Systém přenosu zpráv zdarma c) všechny soubory vstupních dat v Systému přenosu zpráv zdarma Vytvoření souboru výstupních dat (nosiče) z archivovaných dat 500, Vyhledání položky s datem zpracování starším než 30 kalendářních dnů 100,00

15 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ k Části V. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB 1. Ceny za provádění mezibankovního platebního styku účtuje ČNB bankám v souladu se Smlouvu o vedení účtů platebního styku a předávání dat mezibankovního platebního styku a jiným institucím v souladu s příslušnými smlouvami o předávání příkazů z třetí strany. 2. Touto Částí V. se ruší Část V. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB ze dne

16 Platnost od Č á s t VI. SYSTÉM TRHU KRÁTKODOBÝCH DLUHOPISŮ Zápisné agenta jednorázově , Zápisné custodiana / klienta jednorázově 500, Měsíční účast agenta měsíčně pozadu 5 000, Zřízení majetkového účtu jednorázově 500,-- Měsíční cena za vedení majetkového účtu a) pevná cena měsíčně pozadu 500, b) pohyblivá cena měsíčně pozadu 0, % Evidence emise jednorázově 5 000,-- Příjem a zpracování příkazu předaného Registračnímu centru a) elektronicky měsíčně pozadu 10, b) písemně měsíčně pozadu 100,-- VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ k Části VI. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB 1. Výše pohyblivé měsíční ceny v Kč se vypočte jako součet denních cen za skutečný počet kalendářních dní v měsíci. Denní cena se vypočte jako stanovené procento z nominálního objemu cenných papírů evidovaných na daném majetkovém účtu na konci daného dne. Cenné papíry, které jsou daný den splatné, se nezapočítávají. 2. Úhradu cen provádí účastník: a) bezhotovostním převodem iniciovaným účastníkem na základě dokladu k úhradě, b) prostřednictvím platby z třetí strany iniciované Registračním centrem, pokud se tak dohodl ve smlouvě o účasti v systému SKD nebo ve smlouvě o účtu majitele cenných papírů, c) jiným způsobem, pokud se tak dohodl ve smlouvě o účasti v systému SKD nebo ve smlouvě o účtu majitele cenných papírů. 3. Ceny hrazené měsíčně jsou účtovány za služby, které účastník využívá během kalendářního měsíce. 4. Cenu za příjem a zpracování příkazu hradí agent, který má přístup k majetkovému účtu, jehož se příkaz týká. 5. Ceny za zřízení a vedení majetkového účtu hradí agent, který má k majetkovému účtu přístup. 6. Cenu za evidenci emise hradí agent, který má přístup k majetkovému účtu spojenému s emisí. Cena za zpracování zprávy předané emitentem Registračnímu centru v rámci primárního prodeje se agentovi emitenta neúčtuje. 7. Úhradu je nutno provést do čtrnácti dnů od vystavení daňového dokladu. 8. Jednorázová cena se účastníkovi účtuje do jednoho měsíce ode dne provedení dané služby. Spočívá-li daná služba ve změně v evidenci Registračního centra, je rozhodným dnem provedení této změny. 9. Cena hrazená měsíčně pozadu se účastníkovi účtuje do 22. kalendářního dne následujícího měsíce. 10. Touto Částí VI. se ruší Část VI. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB ze dne

17 Platnost od Č á s t VII. TELEKOMUNIKAČNÍ A POŠTOVNÍ SLUŽBY SWIFT 100,-- za zprávu 1) Fax a) do tuzemska 35,-- za stránku 1) b) do Evropy 80,-- za stránku 1) c) do ostatních států 200,-- za stránku 1) Telefon a) místní telefonní styk 5,-- za minutu 1) a) do tuzemska 20,-- za minutu 1) b) do Evropy 50,-- za minutu 1) c) do ostatních států 200,-- za minutu 1) Poštovné dle skutečných nákladů za poštovné + 19 % DPH Kurýrní služba dle platného sazebníku kurýrní služby + 19 % DPH VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ k Části VII. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB Touto Částí VII. se ruší Část VII. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB ze dne ) Pokud poskytovaný telekomunikační styk je nedílnou součástí, resp. nutným dílčím výkonem finanční činnosti osvobozené od daňové povinnosti podle 54 zákona 235/2004 Sb. a jeho cena je zahrnuta do ceny výkonu je osvobozena od DPH. V případě, že poskytovaný telekomunikační styk není nedílnou součástí, resp. nutným dílčím výkonem finanční činnosti osvobozené od DPH a jeho cena je účtována samostatně, podléhá DPH ve výši 19 %, o kterou bude zvýšena částka uvedená v ceníku.

18 Platnost od Č á s t VIII. PRONÁJEM BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SAFESOVÝCH TREZORECH POBOČEK ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Položka Operace Cena v Kč ročně včetně 20 % DPH o objemu cm 3 včetně 633, o objemu cm 3 včetně o objemu cm 3 včetně 1 382, o objemu cm 3 včetně 1 742, o objemu cm 3 včetně 2 088, o objemu cm 3 včetně 2 722, o objemu cm 3 včetně 3 586, o objemu cm 3 včetně 6 134, o objemu od cm 3 včetně a výše ,-- Poznámka: Tato služba je poskytována pouze ve vybraných pobočkách ČNB a pouze pro klienty ČNB. Bezpečnostní schránkou se rozumí kovový uzamykatelný obal, který se vkládá a vyjímá z pevného modulu a který slouží k úschově cenností, dokumentů, nosičů dat, klíčů, razítek a osobních identifikačních pomůcek. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ k Části VIII. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB 1. Úhrada ceny podle tohoto ceníku provedená v hotovosti se nepovažuje za skládání hotovostí. 2. Cena za pronájem schránky se hradí předem. Jestliže je smlouva uzavřena na dobu nepřekračující dvanáct měsíců, hradí se celá částka najednou. U smluv uzavřených na dobu delší nebo na dobu neurčitou se cena hradí maximálně na dobu jednoho roku, resp. na období od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku. Příslušnou cenu za roční pronájem schránky je klient povinen uhradit vždy nejpozději do 31. ledna každého kalendářního roku. 3. Při uzavření smlouvy během roku se hradí předem část odpovídající době do konce kalendářního roku, přičemž cena za pronájem schránky za jeden měsíc činí 1/12 ceny za roční pronájem schránky. Cena se hradí za celý kalendářní měsíc, i když k uzavření smlouvy došlo v jeho průběhu. 4. V případě, že je užívání schránky ukončeno, což znamená, že je schránka fyzicky uvolněna a zároveň vrácen klientský klíč, ČNB vrací klientovi poměrnou část zaplacené ceny za pronájem schránky, a to takto: 1/12 ceny za roční pronájem schránky za každý uhrazený kalendářní měsíc počínaje od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo k ukončení pronájmu schránky, do konce kalendářního roku.

19 5. Pokud byla mezi ČNB a klientem uzavřena smlouva na dobu určitou a pronájem schránky je ukončen klientem před sjednanou dobou, klient nemá nárok na vrácení poměrné části zaplacené ceny za pronájem schránky. 6. Klientovi se nevrací poměrná část uhrazené ceny za pronájem schránky, jestliže byla smlouva ze strany ČNB vypovězena po zjištění, že klient používal schránku k úschově předmětů smluvně vyloučených. 7. ČNB je oprávněna účtovat smluvní pokutu: a) ve výši 1/10 ceny za měsíční pronájem schránky za každý započatý kalendářní měsíc prodlení v úhradě ceny za pronájem schránky, b) ve výši 1/6 ceny za roční pronájem schránky za každý započatý kalendářní měsíc neoprávněného užívání schránky, jestliže klient nevyklidil schránku do třiceti kalendářních dnů po skončení sjednané doby pronájmu nebo do konce výpovědní lhůty. 8. Touto Částí VIII. se ruší Část VIII. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB ze dne

20 Č á s t IX. Platnost od CENTRÁLNÍ REGISTR ÚVĚRŮ (CRÚ) A. PŘÍSTUP K INFORMACÍM Z CRÚ bez DPH Cena v Kč vč. 20 % DPH Měsíční cena za přístup uživatele k informacím z CRÚ I. pásmo od 0 do 500 registrovaných dlužníků 6 100, , II. pásmo od 501 do registrovaných dlužníků , , III. pásmo od do registrovaných dlužníků , , IV. pásmo od registrovaných dlužníků , ,-- B. VÝPIS z CRÚ Cena v Kč Cena v Kč Položka Operace bez DPH vč. 20 % DPH Vyhotovení výpisu z databáze CRÚ 333,-- 400,-- VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ k Části IX. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB 1. Cena za přístup k informacím z CRÚ je stanovena pevnou sazbou a je účtována na základě vyhlášky ČNB č. 164/2002 Sb., o podmínkách přístupu k informacím v informační databázi České národní banky Centrální registr úvěrů. Uživatelem CRÚ je banka, pobočka zahraniční banky působící na území ČR nebo jiná právnická osoba mající přístup k informační databázi ČNB podle zvláštního zákona za podmínek stanovených vyhláškou (dále jen banka). 2. Cena za přístup k informacím z CRÚ je účtována čtvrtletně po ukončení příslušného kalendářního čtvrtletí. Pokud přístup k informacím není umožněn po dobu celého kalendářního čtvrtletí, nebo jsou k dispozici jen neúplné údaje, účtuje se pouze alikvota ceny odpovídající měsícům v jejichž průběhu byl uživatelům zajištěn úplný přístup k informacím CRÚ. 3. Výše ceny za přístup k informacím se stanoví na základě cenových pásem. Pro zařazení banky do cenového pásma se použije průměrný počet dlužníků zjištěný na základě 3 posledních platných uzávěrek CRÚ předcházejících konci příslušného kalendářního čtvrtletí. Do celkového počtu dlužníků se zahrnou pouze klienti s registrovanou pohledávkou, která nebyla vyrovnána splacením, nebo jiným způsobem ukončena. V případě, že u klienta je registrován pouze nepovolený debetní zůstatek na běžném účtu, je do počtu rozhodného pro stanovení ceny tento klient zahnut pouze v případě, že tato pohledávka přesahuje limit 2 000,-- Kč včetně. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního čtvrtletí. 4. Cenu za výpis z CRÚ účtuje ČNB žadatelům o výpis v souladu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 5. Úhradu ceny za vyhotovení výpisu provádí žadatel před poskytnutím služby bezhotovostním převodem nebo složením hotovosti na pokladně ČNB. Úhrada ceny se provádí ve prospěch účtu / Touto částí IX. se ruší Část IX. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB ze dne

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů Č á s t I. Platnost od 1. 7. 2013 VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů 2,-- 0111013 Vedení běžného účtu v české měně - měsíčně 10,-- 0111014

Více

Ceník peněžních a obchodních služeb České národní banky

Ceník peněžních a obchodních služeb České národní banky Ceník peněžních a obchodních služeb České národní banky O b s a h a p l a t n o s t Část I. Vedení účtů a provádění platebního styku v české a cizí měně 1. 7. 2013 Část II. Operace s hotovostmi v české

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Ceník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. listopadu 2011 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citikonto Plus

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn

Sazebník bankovních poplatků a odměn Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 4. 2012 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonto Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Ceník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. června 2012 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný účet, spořicí účet, investiční

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3 II. Platební styk 5 III. Swiftové produkty 5 IV. Cash pooling 5 V. Elektronické bankovnictví MultiCash 6 VI. Internetové bankovnictví Global

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. ledna 2013 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Sazebník platný ode dne 01.04.2014

Sazebník platný ode dne 01.04.2014 Sazebník platný ode dne 01.04.2014 1. Běžné účty Služba Jednotka účtování Cena Podmínky vedení běžného účtu CZK Otevření běžného účtu bez poplatku Vedení běžného účtu, včetně elektronického zasílání výpisů

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele

Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele platný od 01.12.2012 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Firemní účet 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.1.2. Zřízení

Více

Citigold. Sazebník produktů a služeb

Citigold. Sazebník produktů a služeb Citigold Sazebník produktů a služeb Sazebník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Platný od 1. ledna 2013 Druh Poplatku Splatnost Výše poplatku Citibank účet Zahrnuje běžný Účet, spořicí

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele

Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele platný od 1.1.2014 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Firemní účet 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.1.2. Zřízení

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele. platný od 1. 7. 2015

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele. platný od 1. 7. 2015 Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele platný od 1. 7. 2015 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Firemní účet 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.1.2. Zřízení

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015 Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 1. 2015 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonro Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Sazebník platný ode dne 01.07.2012 1. Běžné účty Služba Jednotka účtování Cena Podmínky vedení běžného účtu

Sazebník platný ode dne 01.07.2012 1. Běžné účty Služba Jednotka účtování Cena Podmínky vedení běžného účtu Sazebník platný ode dne 01.07.2012 1. Běžné účty Služba Jednotka účtování Cena Podmínky vedení běžného účtu CZK Otevření běžného účtu Vedení běžného účtu, včetně elektronického zasílání výpisů za účet,

Více

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. I. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK 1. Obecné podmínky 1.1 Tyto Podmínky pro provádění platebního styku (dále jen Podmínky") stanoví provozní a technické

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citikonto Plus Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

Citigold. Sazebník produktů a služeb

Citigold. Sazebník produktů a služeb Citigold Sazebník produktů a služeb Sazebník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citibank účet Zahrnuje běžný Účet,

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro podnikatele a malé firmy

Standardní sazebník odměn a poplatků pro podnikatele a malé firmy Standardní sazebník odměn a poplatků pro podnikatele a malé firmy Expobank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 11. 5. 2015 I. Založení, vedení a zrušení

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010

Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010 Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010 SAZEBNÍK CEN ZA PENĚŽNÍ A OBCHODNÍ SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE A B C D E F G H I J Zřizování a

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby I.. ZŘÍZENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ ÚČTU 1. Založení účtu 2. Vedení účtu 3. Zrušení účtu II. ELEKTRONICKÁ SPRÁVA ÚČTU 1. Zřízení Elektronické správy

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby I.. ZŘÍZENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ ÚČTU 1. Založení účtu 2. Vedení účtu 3. Zrušení účtu II. ELEKTRONICKÁ SPRÁVA ÚČTU 1. Zřízení Elektronické správy

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ INFORMACE vydaná GE Money Bank, a.s. ("Banka") v souladu s 11, odst.1 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění změn č. 126/2002 Sb. a) Banka je pro operace tuzemského platebního styku účastníkem Systému

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD 1. 7. 2015. www.gemoney.cz infolinka 844 844 844

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD 1. 7. 2015. www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD 1. 7. 2015 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané

Více

Sazebník poplatků. účinnost od 1. 9. 2015

Sazebník poplatků. účinnost od 1. 9. 2015 Sazebník poplatků účinnost od 1. 9. 2015 OBSAH Podnikatelský účet... 3 Platební styk... 5 Platební karty... 8 Elektronické bankovnictví... 10 Termínovaný vklad... 11 Úvěry pro podnikatele... 12 Dokumentární

Více

č. Název operace Sazba 1. přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma

č. Název operace Sazba 1. přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma Bankovní obchody A. Aktuálně poskytované produkty Záruky za bankovní úvěry pro podnikatele M-záruka ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) přijetí žádosti od včetně formální kontroly storno vystavené

Více

CENÍK PRO CENOVÝ PROGRAM ZÁKLAD, ZÁKLAD ZDARMA, PLUS, PLUS ZDARMA A ELINKA

CENÍK PRO CENOVÝ PROGRAM ZÁKLAD, ZÁKLAD ZDARMA, PLUS, PLUS ZDARMA A ELINKA CENÍK PRO CENOVÝ PROGRAM ZÁKLAD, ZÁKLAD ZDARMA, PLUS, PLUS ZDARMA A ELINKA Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014. Ceník pro Cenový program Základ, Základ Zdarma, Plus, Plus a elinka OBSAH STRANA

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Prémiové bankovnictví. Fyzické osoby Nepodnikatelé Platnost od 01.05.2013. Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví J&T BANKY, a. s.

Prémiové bankovnictví. Fyzické osoby Nepodnikatelé Platnost od 01.05.2013. Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví J&T BANKY, a. s. Prémiové bankovnictví Fyzické osoby Nepodnikatelé Platnost od 01.05.2013 Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví J&T BANKY, a. s. Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví se vztahuje na

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 15.02.2010

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 15.02.2010 Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, se sídlem Hauptplatz 22, 3830 Waidhofen an der Thaya, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN279850 w, v České

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 01.05.2009

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 01.05.2009 Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, se sídlem Hauptplatz 22, 3830 Waidhofen an der Thaya, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN279850 w, v České

Více

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele. Obsah

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele. Obsah CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele Obsah Strana 1. Běžné účty v CZK 2 1.1. Fyzické osoby 2 1.2. Fyzické osoby - podnikatelé 2 1.3. Účet úschovy (u advokáta, notáře..),

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Sazebník ČSOB pro korporátní a institucionální klientelu

Sazebník ČSOB pro korporátní a institucionální klientelu Sazebník ČSOB pro korporátní a institucionální klientelu strana 1 Československá obchodní banka, a. s. Sazebník pro korporátní a institucionální klientelu Česká republika, ve znění k 1. 9. 2014 Obsah A

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby

Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby Obsah Strana 1. Běžné účty v CZK 2 1.1. Právnické osoby 2 1.2. Nadace a Nadační fondy 2 2. Běžné účty v cizí měně 2 2.1. Právnické osoby, nadace a nadační

Více

37/1994 Sb. Česká národní banka podle 22 písm. b) a c) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, stanoví:

37/1994 Sb. Česká národní banka podle 22 písm. b) a c) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, stanoví: 37/1994 Sb. Vyhláška České národní banky ze dne 21. února 1994, kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince Česká národní

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 01.01.2015

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 01.01.2015 Waldviertler Sparkasse Bank AG, se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN 36924 a, v České republice podnikající

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Expobank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 15. 10. 2014 I. Běžné, vkladové a úsporné účty,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky

I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky v CZK A. IQkonto ZDARMA - produktový balíček Založení účtu zdarma Vedení účtu zdarma Zrušení účtu zdarma Minimální zůstatek 500,- Produktový balíček IQkonto ZDARMA

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Expobank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 1. 1. 2015 I. Běžné, vkladové a úsporné účty

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 15.07.2015

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 15.07.2015 Waldviertler Sparkasse Bank AG, se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN 36924 a, v České republice podnikající

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Sazebník poplatků PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY. s obratem do 25 mil. Kč

Sazebník poplatků PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY. s obratem do 25 mil. Kč Sazebník poplatků PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Jistotní účty 02 1.3 Profesní účty 02 1.4 Zvláštní běžný

Více

I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky

I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky A. IQ konto ZDARMA - produktový balíček Založení účtu Vedení účtu Zrušení účtu v CZK Produktový balíček IQ konto ZDARMA obsahuje: Běžný účet v rámci balíčku LBBW

Více

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů Účetnictví ve finančních institucích 2. přednáška (presenční studium) 2. Účtování peněžních operací banky Osnova: 2.1. Hotovostní operace banky 2.2. Směnárenské operace 2.3. Vkladové účty u centrální banky

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby - Kompletkonto a produkty nabízené pouze do data 7. 7. 2008

Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby - Kompletkonto a produkty nabízené pouze do data 7. 7. 2008 Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby - a produkty nabízené pouze do data 7. 7. 2008 Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby - a produkty nabízené pouze do data 7. 7. 2008 OBSAH STRANA BĚŽNÉ ÚČTY

Více

Sazebník poplatků OBČANÉ

Sazebník poplatků OBČANÉ Sazebník poplatků OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Jistotní účty 02 1.3 Bezhotovostní tuzemský platební styk 02 1.4 Bezhotovostní zahraniční platební

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Expobank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 1. 4. 2015 I. Běžné, vkladové a úsporné účty

Více

sazebník poplatků OBSAH

sazebník poplatků OBSAH OBSAH Osobní účet Podnikatelský účet Platební styk Pokladniční operace Platební karty Elektronické bankovnictví Termínovaný vklad Úvěry pro podnikatele Dokumentární platby Směnky Poplatky při zastupování

Více

VELKÉ FIRMY A KORPORACE

VELKÉ FIRMY A KORPORACE Sazebník poplatků VELKÉ FIRMY A KORPORACE s obratem nad 1,2 mld. Kč FINANČNÍ INSTITUCE Účinný od 6. 7. 2015 Obsah 1. Běžné účty a depozita 03 1.1 Běžné účty 03 1.2 Speciální účty 03 1.3 Termínované vklady

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 01.10.2010

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 01.10.2010 Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, se sídlem Hauptplatz 22, 3830 Waidhofen an der Thaya, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN 279850 w, v České

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Obchodní podmínky soustředěného inkasa plateb obyvatelstva

Obchodní podmínky soustředěného inkasa plateb obyvatelstva Obchodní podmínky soustředěného inkasa plateb obyvatelstva Čl. 1 Předmět služby Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva (dále jen SIPO) obstarává Česká pošta, s.p., (dále jen ČP) pro právnické a další osoby

Více