PRVK Královéhradeckého kraje. Územní celek Trutnov. A. 5 Souhrnná zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRVK Královéhradeckého kraje. Územní celek Trutnov. A. 5 Souhrnná zpráva"

Transkript

1 PRVK Královéhradeckého kraje Územní celek Trutnov A. 5 Souhrnná zpráva 2004

2 -2- Obsah: 1. Charakteristika území Všeobecné údaje Demografické údaje Seznam obcí a jejich místních částí Zásobení vodou Odkanalizování Vodovody zásobování vodou Souhrnné demografické údaje Souhrnné údaje o potřebě vody Vodní zdroje Seznam provozovatelů a vlastníků vodovodu Seznam vodovodů a provozních skupin Popis nadobecních skupinových vodovodů Základní věcné problémy Seznam obcí bez vodovodu Předpoklady výhledového řešení zásobování pitnou vodou Plnění regionálního plánu implementace (RPI) Odvodnění a čištění odpadních vod Souhrnné údaje Seznam obcí s kanalizací Seznam obcí s ČOV Recipienty Soupis PHO, CHKO, CHOPAV Základní věcné problémy Seznam aglomerací Plnění směrnic č. 91/271/EHS a nařízení vlády č. 61/2003 Sb Předpoklady výhledového řešení Přehled sídel, kde pravděpodobně bude zachován individuelní způsob likvidace splaškových vod Plnění RPI Likvidace čistírenských kalů Souhrn investičních potřeb pro vodovody a kanalizace... 47

3 -3-1. Charakteristika území Okres Trutnov se rozkládá na ploše km 2. Svou rozlohou se řadí na čtvrté místo ve východočeském kraji a jeho podíl na celkové ploše kraje činí 10,2 %. Je typicky podhorským okresem, jeho severní část lemuje nejvyšší pohoří České republiky Krkonoše, Severní hranici tvoří v celé délce státní hranice s Polskem, na východě a částečně na jihu sousedí s okresem Náchod. Západní hranici okresu tvoří Okres Semily a zbývající jižní část okres Hradec Králové. Území okresu má v porovnání s ostatními okresy kraje vysoce členitý terén s velkými výškovými rozdíly. Tato konfigurace nese s sebou velkou vrchovitost a v důsledku toho i horší podmínky půdní. Sever okresu tvoří mohutná hradba Krkonoš. Z krajinářského hlediska patří Krkonoše k nejcennější oblasti naší republiky s bohatstvím vzácné flory a fauny. Horský masiv přechází postupně v pahorkatinu, která zasahuje hluboko na jih okresu. Podkrkonoší vyplňuje celek Krkonošského podhůří příslušející do sudetské soustavy ohraničený na východě Vraními a Jestřebími horami, na jihu Zvíčinsko-kocléřovským hřbetem a Železnohorskou vrchovinou. Na ploše okresu se nalézají chráněná území: Krkonošský národní park a Chráněná krajinná oblast Broumovsko. Region Trutnova zahrnuje dvě významné turistické oblasti: Krkonoše a Podkrkonoší. Krkonoše patří k nejnavštěvovanějším rekreačním střediskům v Čechách. Nejvyhledávanějšími turistickými středisky v okrese Trutnov jsou Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou, Janské Lázně a Černý Důl. Nejnižší část okresu tvoří povodí Labe, kde na dvorsku má nadmořskou výšku 300 m s nejnižším bodem 263 m n.m. v obci Kuks. Pod nejvyššími hřebeny Krkonoš pramení řeky Labe a Úpa, které protékají celým územím okresu od severu k jihu. 1.1 Všeobecné údaje Demografické údaje Podkladem pro určení vývoje počtu obyvatel v okrese Trutnov byly údaje poskytnuté jednotlivými městy a obcemi. Výchozím podkladem pro stanovení prognózy vývoje počtu obyvatel bylo sčítání lidu v roce 2001 a stav počtu trvale bydlících obyvatel v roce Pro menší obce byl stanoven předpokládaný vývoj na základě údajů, které předaly jednotlivé obecní úřady. Pro obce, které tyto údaje nepředaly, bylo uvažováno s obdobným vývojem při respektování celkového vývoje počtu obyvatel v okrese. Celkový počet obyvatel v okrese Trutnov podle očekávání demografického vývoje naroste od roku sčítání 2001 do r o cca 1 %. Nárůst počtu obyvatel se předpokládá pouze v několika větších městech a jejich okolních satelitních obcích a místních částech. V ostatních městech a obcích bude třeba počítat spíše s poklesem obyvatel.

4 -4- Počet trvale bydlících obyvatel ve jmenovitých sídlech > jak obyvatel Trutnov Dvůr Králové Hostinné Mladé Buky Rtyně v Podkrkonoší Pec pod Sněžkou 581* 880 Špindlerův Mlýn Rudník Svoboda na Úpou Úpice Vrchlabí Žacléř Ostatní obce okresu Celkem * Pozn.: Obce je uvedena jako aglomerace v seznamu obcí dle usnesení vlády č. 1268/2003 Sb. Významnou okolností je existence horských turistických středisek. Počet přechodně ubytovaných osob, zejména v zimní sezóně může dosáhnout až 40 % trvale bydlících obyvatel. Předpoklad: o o osob osob.

5 Seznam obcí a jejich místních částí p.č. Kód obce PRVK Kód obce UIR Název obce Trutnov Babí Bohuslavice Bojiště Lhota Libeč Oblanov Starý Rokytník Střítěž Studenec Volanov Voletiny Batňovice Kvíčala Bernartice Bečkov Křenov Vrchová Bílá Třemešná Nové Lesy Bílé Poličany Borovnice Borovnička Čermná Černý Důl (Čistá) Fořt Dolní Branná Dolní Brusnice Dolní Dvůr Dolní Kalná Slemeno Dolní Lánov Dolní Olešnice Doubravice Velehrádek Zálesí Dubenec Dvůr Králové n.l. (Žirecká Podstráň) Lipnice Verdek Zboží Žireč Hajnice Horní Žďár

6 Havlovice Horní Brusnice Horní Kalná Horní Maršov, Temný Důl Albeřice, Lysečiny Horní Olešnice Ždírnice Hostinné Hřibojedy Hvězda Chotěvice Choustníkovo Hradiště Ferdinandov Chvaleč Petříkovice Janské Lázně (Černá Hora) Jívka Horní a Dolní Vernéřovice Janovice, Hodkovice Studnice Klášterská Lhota Kocbeře (Nové Kocbeře) Nová Ves Kohoutov (Kladruby, Nový Kohoutov) Rábiš Vyhnánov Královec Kuks Kašov Kunčice nad Labem Lampertice Lánov (Horní Lánov, Prostřední Lánov) Lanžov (Záborov) Lhotka Miřejov Sedlec Libňatov Libotov Litíč Nouzov Malá Úpa - Horní Malá Úpa Dolní Malá Úpa Malé Svatoňovice Odolov Petrovice Strážkovice Maršov u Úpice

7 Mladé Buky (Kalná Voda) Hertvíkovice Mostek Debrné Souvrať Zadní Mostek Nemojov (Dolní, Horní, Nový Nemojov, Starobucké Debrné) Pec pod Sněžkou Velká Úpa Pilníkov Prosečné Radvanice Slavětín Rtyně v Podkrkonoší Rudník Arnultovice Javorník Stanovice Staré Buky (Dolní, Horní, Prostřední Staré Buky) Dolníky Strážné Suchovršice Svoboda nad Úpou (Dolní Maršov) Špindlerův Mlýn Bedřichov Labská Přední Labská Trotina Třebihošť Horní a Dolní Dehtov Zvičina Úpice (Radeč) Velké Svatoňovice Markoušovice Velký Vřešťov Vilantice Chotěborky Vítězná - Bukovina, Huntířov, Kocléřov, Komárov Vítězná - Hájemství Vítězná - Záboří, Nové Záboří Vlčice Vlčkovice v Podkrkonoší (Horní, Dolní Vlčkovice) Vrchlabí (Hořejší Vrchlabí, Liščí Kopec, Podhůří) Zábřezí-Řečice Zdobín Zlatá Olešnice Žacléř

8 Bobr Prkenný Důl 1.2 Zásobení vodou V roce 2002 bylo z celkového počtu trvale bydlících obyvatel zásobeno vodou v posuzovaném území celkem 91,8 % obyvatel. Z veřejných vodovodů provozovaných vodohospodářskými společnostmi to bylo 76 % obyvatel, z vodovodů provozovaných místními úřady 15,8 % obyvatel. Individuálně z vlastních zdrojů bylo zásobováno 2,1 % obyvatel. Srovnáme-li tento stav zásobení pitnou vodou s údaji pro celou Českou republiku je možné konstatovat, že se počet zásobených obyvatel v okrese Trutnov je vyšší o cca 2 %. Z hlediska Královéhradeckého kraje, kde je průměrný počet zásobených obyvatel 88,2 % je patrné, že situace v okrese Trutnov je rovněž lepší než v ostatních okresech (proti okresu Jičín o 25 %). Okres Trutnov jako jediný v Královéhradeckém kraji je významně závislý na dodávce pitné vody z povrchových zdrojů. Z těchto zdrojů je zásobována prioritně severní část okresu. Jižní část je zásobována zdroji zejména z křídových útvarů a částečně (ne nevýznamně) i z kvarterních sedimentů. Pro tyto zdroje je charakteristické zvýšené bakteriologické znečištění a obsah dusičnanů. V horských podzemních vodách pak nízké ph, nízký obsah vápníku a výskyt radonu. Jediný významný skupinový vodovod je vodovod Trutnov, který zásobuje více obcí či měst (Trutnov, Mladé Buky, Svoboda nad Úpou, Jánské Lázně a Horní Maršov). Ostatní vodovody mají spíše lokální charakter. Kapacita vodních zdrojů není bariérou pro rozvoj stávajících a zřízení nových vodovodů a to ani v turistických centrech, kde dochází sezónně k významnému zvýšení počtu přechodně ubytovaných obyvatel (Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou ). V některých případech je nutné doplnit některé články dopravy vody (Černý Důl ). 1.3 Odkanalizování V roce 2002 bylo z celkového počtu trvale bydlících odkanalizováno veřejnou kanalizací 68,4 % obyvatel. Tímto procentem odkanalizování zaostává okres Trutnov v krajském měřítku za okr. Náchod, resp. Hradec Králové o 7 resp. 12 %. V celostátním měřítku rovněž zaostává za průměrem 77,6 % trvalých obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci.

9 -9- Podobně významný rozdíl je i při porovnání odkanalizovaných obyvatel na kanalizaci zakončenou centrální ČOV. V okrese Trutnov je v současnosti na takovéto kanalizace napojeno 63,7 % obyvatel, zatím co průměr v České republice je 69,7 % a v kraji zaostává za okresem Hradec Králové o 10 %, resp. Náchod o 4 %. Významná je ovšem okolnost, že všechna města větší jak EO (aglomerace) mimo Rudník s velmi rozptýlenou zástavbou v místních částech, jsou vybavena centrální ČOV (zák. č. 254/2001 Sb., resp. 40/2004 Sb. a NV č. 61/2003 Sb.). Kanalizační systémy jsou převážně jednotného systému. Základními recipienty na okrese Trutnov jsou Labe, Úpa a další menší toky. Převážná většina je zařazena mezi významné vodní toky dle vyhl. č. 470/2001 Sb. Je předpoklad, že všechny recipienty v obcích Trutnovska jsou způsobilé pro vypouštění vyčištěných odpadních vod v ČOV při dodržení technologických postupů, které umožní naplnit ustanovení vyhl. č. 61/2003 Sb. o emisních limitech. Jako naléhavé se jeví řešení neuspokojivého stavu v čištění odpadních vod ve Vrchlabí (v řešení 2004) a Černém Dole a to ve smyslu usnesení vlády č. 1268/2003 Sb. o Aglomeracích ve vtahu ke sm. č. 91/271 EHS a nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 2. Vodovody zásobování vodou 2.1 Souhrnné demografické údaje Napojení obyvatelstva na veřejné vodovody znázorňuje graf: Počet trvale bydlících obyvatel napojených na veřejný vodovod Trutnovsko ,2% ,8% na veřejné vodovody individuální zásobování

10 -10- Na veřejné vodovody je napojeno trvale bydlících obyvatel. Ze 140 sídel (m.č.) nemá v současné době veřejný vodovod 31 sídel. (Pozn.: Ke konci roku 2004 jich bude pouze 25) Převedeno na obce, to znamená, že ze 75 obcí okresu má veřejný vodovod (alespoň 1 m.č.) 62 obcí. Poměrně vysoký počet vodovodů 40 (vč. místních částí provozuje obec). 2.2 Souhrnné údaje o potřebě vody Přehled potřeby a její krytí zdroji Q p Q d Q p Q d Q p Q d l/sec l/sec l/sec Potřeba vody Zdroje na území Trutnovska Voda převzatá 1) zanedb. zanedb. zanedb. Voda předaná Rezerva Pozn.: 1) Převzatá voda ze systému VSVČ pro obce Velký Vřešťov, Lanžov, Bílé Poličany. Celkem 500 obyvatel. Z tabelárního přehledu je patrný významný přebytek pitné vody v současnosti i pro budoucnost. Problémem je nevyrovnaná kvalita vody zejména v menších a malých obecních vodovodech (viz. další kap.) ve smyslu vyhl. č. 252/2004 MZdr. Mírný nárůst potřeby vody bude způsoben spíše vybavením dalších obcí veřejnými vodovody. Na Trutnovsku jsou vodní zdroje podzemní a povrchové přibližně ve stejném poměru (viz. dále). K roku 2015 předpokládáme zvýšení počtu obyvatel zásobených z veřejných vodovodů na obyvatel č.j. 95,2 %. Z individuelních zdrojů bude zásobeno po r cca obyvatel ve 14 sídlech (m.č.). Další informace v následujících kapitolách.

11 Vodní zdroje Trutnovsko je charakteristické velkým počtem podzemních vodních zdrojů zásobujících samostatné místní vodovody v obcích, ale i samostatné jejich místní části. Pro tyto malé vodovody je evidováno 110 podzemních zdrojů o kapacitě 0,1 3,0 l/s. Zdroje (vydatnost, kvalita): (včetně informací o pho a provozovateli) Obec Č. zdroje Název zdroje Průměrný Max. Nevyhovující kritérium kvality výkon výkon (l/s) (l/s) poznámka Vodovody a kanalizace Trutnov a.s. Trutnov prameniště Rýchorka 20,0 40,0 vápník a hořčík zdroj Sejfy 3,0 25,0 vápník a hořčík ÚV Temný Důl 180,0 180, štola Struha 4,0 4, x vrt Plovárna 20,0 20,0 Babí prameniště Babí 1,2 3,3 záložní zdroj záložní zdroj Oblanov prameniště Dolce 1,6 1,6 záložní zdroj Starý Rokytník prameniště Starý Rokytník 3,8 4,2 plánované odstavení Střítěž vrt RS-1 Střítěž 10,0 10,0 celková objemová aktivita alfa pramenní jímka Střítěž 2,0 2,0 Voletiny pramenní zářezy 0,6 3,5 Horní Maršov, Temný Důl prameniště Nad nemocnicí 3,3 3,3 Jánské Lázně zdroj Zrcadlovky 3,0 8,0 vápník a hořčík zdroj Zrcadlovky II 3,0 8,0 vápník a hořčík zdroj Rudolfovo údolí st. 0,5 0,5 vápník a hořčík reakce vody zdroj Rudolfovo údolí nov. 5,0 5,0 vápník a hořčík reakce vody zdroj Zátiší 0,6 1,3 vápník a hořčík zdroj Košťál 0,1 0,3 vápník a hořčík Mladé Buky zdroj Modré Kameny 5,0 10,0 vápník a hořčík Svoboda nad Úpou zdroj Svoboda 2,0 5,0 vápník a hořčík zdroj Nový Svět 2,5 6,0 vápník a hořčík

12 -12- VAK s.r.o. Dvůr Králové nad Labem Dvůr Králové nad prameniště Jánská studánka 7,5 11, prameniště Starý pramen 6,5 6,5 reakce vody mangan v návrhu řešit mícháním s jinou HVA-1 Teplárna 40,0 40,0 celková objemová aktivita alfa vápník + hořčík objemová aktivita radonu HV-1 Hrubá Luka 25,0 25,0 koliformní bakterie vápník + hořčík HV-2 Borka 12,0 12,0 objemová aktivita radonu HV-3 U Žirče 12,0 12,0 objemová aktivita radonu K-1 Lužanka 15,0 15,0 objemová aktivita radonu 222 záložní zdroj Žireč vrt Ž1-Žireč 5,0 8,0 celková radioaktivita Mě VAK Hostinné s.r.o. Hostinné vrt Dolní Lánov 8,0 13, zářezy Debrné 11,0 16,0 reakce vody navržená rekonstrukce vrt Husitská 3,0 6, vrt Lipka 6,0 8,0 železo vápník záložní zdroj VAK obce Malé Svatoňovice Malé Svatoňovice prameniště Přední Hory M. 0,5 1, prameniště Řezníček 0,5 0,5 VAK Rtyně v Podkrkonoší Rtyně v Podkrkonoší zdroj Hlavní - 2 vrty 9,0 9,0 dusičnany na hranici návrh ÚV vrt Náměrka 1,0 1,0 dusičnany na hranici návrh ÚV vrt Končiny 2,0 2,0 MěVAK Úpice Úpice Prameniště Mostolinka 11,0 11, Vrt RU-1 v Radči 15,0 15, Vrt Úpice-Podrač 15,0 15, Studna Radeč 4,0 4,0 dusičnany v současné době nevyužívaný Vrt Regnerova v Úpici 8,0 8,0 těkavé chlorované uhlovodíky v současné době nevyužívaný MěVAK Vrchlabí Vrchlabí zdroj Labe 90,0 90,0 reakce vody živé organismy vápník ÚV zdroj Žalý 20,0 20,0 reakce vody zdroj Kolonie 0,2 0, zdroj Pod Strážným 1,5 1,5 vápník zdroj Peklo 0,5 0, zdroj Kněžice 0,5 0, Vrt Lánovská 4,0 4,0 záložní zdroj

13 -13- VAK Žacléř Žacléř zdroj Prkenný Důl 25,0 25,0 vápník zdroj Rýchory 3,5 6, zdroj Porcelánka Spodní 0,7 2,5 železo vápník v síti se míchá s jinou vodou Bobr zdroj Bobr 1,5 3, zdroj Nad Pohlem 0,5 2, zdroj U Hranic 0,5 1,5 Vodárenská společnost Lánov s.r.o. Černý Důl prameniště Na Jánské Lázně 2,0 3, Zdroj Železný Důl I. 5,0 15,0 na jaře nárazově mangan provozně řešeno na ÚV Zdroj Železný Důl II 4,0 5,0 záložní zdroj Dolní Lánov vrt P 2 U školy Dolní Lán. 6,0 6,0 Lánov prameniště Hádek 8,0 14,0 vápník odběr ze Zlatého potoka 1,0 10,0 Rudník prameniště Bolkov 1,1 3,0 vápník vrt RL ,0 10, prameniště Leopoldov 2,0 5, vrt HV - 1 0,9 0, vrt HV - 2 0,7 0,7 Arnultovice prameniště Arnultovice 0,2 0,2 bude odstaven vrt R1 3,2 3,2 uveden do provozu v roce 2003, Javorník studna Javorník 2,0 2,0 HYDRIA s.r.o. Špindlerův Mlýn Malá Úpa, Horní Malá prameniště Družba 0,6 2,0 reakce vody vápník + hořčík prameniště Vodojem 0,6 2,0 železo vápník + hořčík reakce vody v síti se míchá s jinou vodou Pec pod Sněžkou jímání vody z řeky Úpy 50,0 50,0 koliformní bakterie mezofilní bakterie vápník prameniště Jelení Louky 3,0 3,5 reakce vody Velká Úpa prameniště Portášky 1,5 1,5 Špindlerův Mlýn zdroj Labe 60,0 60, prameniště Svatý Petr 3,2 10,0 reakce vody Bedřichov prameniště Medvědín 1,0 10,0 reakce vody Vodohospodářské služby Richard Trkan Horní Kalná vrt Horní Kalná 0,8 0,8 Choustníkovo Hradiště prameniště U Müllerů 1,01 1,01 objemová aktivita radonu 222 vápník vrt u Mléčné farmy 10,0 10,0 záložní zdroj prameniště Pod Kocbeří 1,6 1,6 objemová aktivita radonu 222 Ferdinandov prameniště Ferdinandov 1,1 1,1 objemová aktivita radonu 222 Kašov prameniště Studánka 0,8 0,9 reakce vody mangan hliník v návrhu - odstavit Strážné prameniště Jezerní Domky 1,1 2,2 Třebihošť prameniště Horka 1,0 1,1 Horní a Dolní Dehtov studna Bzovka 1,1 1,1 Vítězná - Huntířov, vrty Kocléřov 3,0 4, vrt HV-4 1,0 1,0 záložní zdroj prameniště Kozí Rohy 0,7 0,8 reakce vody mangan návrh ÚV vrt HV-1 1,0 1,0 posilovací vrt HV - 2 2,4 2,4 posilovací prameniště Pod Červeným 0,6 3,0 Vítězná - Hájemství studna Gründl 0,7 1,3 Vítězná Záboří Vrt Záboří 2,0 2,0

14 -14- VODA RA s.r.o. Radvanice Horní a Dolní vrt HV1 D.Verneřovice 4,0 6,0 vápník studna Veba 2,0 2,0 Janovice, Hodkovice Vrt V 19 Janovice 1,1 1,1 splachy z farmy soukromý zdroj, po zprovoznění Vrt J1 1,0 1,0 nevyužívaný zdroj Radvanice vrt HV 2-Radvanice 3,0 6, vrt HV 3-Radvanice 1,0 1,0 nevyužívaný zdroj Lesy - voda s.r.o. Pilníkov Prameniště u Studní 8,0 11, vrtaná studna PV -1 5,0 5,0 záložní zdroj vrtaná studna PV -2 4,5 4,5 záložní zdroj Obec Batňovice vrt Batňovice 6,5 6,5 Bernartice zářezy Bečkov I 0,8 0,8 reakce vody pram.vodní Údolí 10,0 10,0 reakce vody prameniště Rybena 1,2 1,2 reakce vody Bečkov zářezy Bečkov II 1,0 1,0 odhad vydatnosti Křenov zářezy Křenov 0,5 0,5 Vrchová zářezy Vrchová 1,3 1,3 Bílá Třemešná vrt Dubinka 3,0 5,0 objemová aktivita radonu vrt Pekárna 2,0 2, vrt Spořilov 1,8 1,8 zatím nevyužívaný, kvalita OK Čermná vrt HJ-1Čermná 1,7 2,0 objemová aktivita radonu vrt HJ-2 Čermná 1,2 1,2 Dolní Brusnice prameniště Vodojem 0,1 2, zdroj Vodárna 1,5 2,0 reakce vody neprovozován - záložní zdroj Dolní Dvůr studna Dolní Dvůr 0,3 0,3 reakce vody Dolní Kalná pramenní jímky Rovně 1,7 2, prameniště Koupaliště 4,0 4,0 Slemeno vrtaná studna Slemeno 0,6 1,0 Dolní Olešnice vrt DO-1 Dolní Olešnice 2,0 2,0 Doubravice art. studna U Vánočních 1,9 2,1 odhad vydatnosti pramen U Žlábku 0,5 0,8 * záložní zdroj Dubenec studna DJ-1 Dubenec 5,0 8,2 reakce vody vrt D2 Dubenec 16,0 16,0 nevyužívaný zdroj vrt D3 Dubenec 5,5 5,5 bakteriologické znečištění dusičnany Hajnice Vrt HA-1 Hajnice 9,5 30,0 Horní Žďár studna Žďár 2,0 2, studna Výšinka 1,0 1,0 Havlovice prameniště Muchov 8,0 8,0 nevyužívaný zdroj splachy z okolních pozemků Horní Brusnice prameniště Liščí Rokle 0,35 0,35 reakce vody vrt U Písáku 0,5 0, studna U Tří chalup 0,4 0,4 mangan míchá se s vodou z dalšího prameniště Nad Ságnerovými 0,3 0,3 reakce vody prameniště Pod Sjezdovkou 0,3 0,3 reakce vody vrt HB-1 U Žižků 0,7 0,7

15 -15- Horní Maršov prameniště Na Otočce 0,3 0,3 odhad vydatnosti Horní Olešnice studna U Hasičárny 0,5 0,5 koliformní bakterie Hřibojedy vrt HG-1 0,8 1,5 reakce vody hořčík dusičnany zatím nevyužívaný, příp. ÚV Chotěvice vrt Čermná -Chotěvice 3,5 5,0 objemová aktivita radonu 222 Chvaleč prameniště Svíčka 2,0 5, prameniště Hájenka 0,1 0, vrt Chvalen 1,3 1,3 Klášterská Lhota Vrt KL - 1 (z roku 1998) 1,1 1,3 Kocbeře prameniště Jánská studánka 7,5 11,5 Kohoutov vrtaná studna KO-1 0,5 0, vrtaná studna HGO-1 5,0 5,0 zatím nevyužívaný Královec jímací štola U Pramene 1,3 3,0 vápník Kunčice vrt S-1 Kunčice 1,5 2,1 Libňatov studny U Tomků 6,0 6, studna U Kábrtů 1,0 1,0 odhad vydatnosti Libotov Vrt Malý Libotov 0,6 0,6 zatím nevyužívaný zdroj Litíč studna Studánka 1,25 1,25 dusičnany Maršov u Úpice prameniště Maršov 1,0 1,0 reakce vody návrh ÚV Mostek studna M-3- u školy 2,0 2,0 reakce vody studna M-1 - areál TIBA 1,0 1,0 odhad vydatnosti studna M-2 1,5 1, studna ČD 1,3 1, vrt M-6 2,0 2,0 železo, NEL studna S-1 2,0 2,0 Nemojov pram. Černý potok 3,1 3,5 Debrné prameniště Horní Debrné 0,1 2,0 zatím nevyužívaný zdroj, návrh zatím nevyužívaný zdroj Souvrať studna Souvrať 1,0 1,0 Staré Buky studna ZD Staré Buky 0,7 0,7 odhad vydatnosti soukromý zdroj, v návrhu pramen U Kapouna 7,5 7,5 objemová aktivita radonu 222 celková objemová aktivita alfa nevyužívaný zdroj Trotina Vrt TR - 3 3,0 3,0 mangan Velké Svatoňovice vrt V3 Za Jeřábkem 18,0 40, vrt V1 Velké Svatoňovice 20,0 20,0 zatím nevyužívaný zdroj, návrh Markoušovice Slavětínské prameniště 0,3 2,0 Vlčice prameniště Vlčice 2,5 2, štola Vlčice 5,0 5, vrt Vlčice 3,8 6,0 záložní zdroj

16 -16- Vlčkovice v Vrt HV -1 2,5 2,5 železo zatím nevyužívaný zdroj Zábřezí - Řečice pramenní vývěr Řečice 2,0 2,0 mangan hliník nikl železo reakce vody v návrhu - odstavení Zdobín vrt Barevna 0,5 1,0 mangan hliník reakce vody v návrhu - odstavení Zlatá Olešnice prameniště Německé 0,4 1,0 objemová aktivita radonu prameniště Státní statek 0,6 1,0 objemová aktivita radonu 222 soukromý provozovatel Borovnice vrt ZD 2,5 2,5 dusičnany vápník návrh ÚV Základními nedostatky vodních zdrojů Trutnovska (na hranici vyhl. č. 2852/2004 MZdr.) je nízký obsah hořčíku a vápníku, objemová aktivita radonu 122 a místy obsah dusičnanů. Nedostatek vápníku a hořčíku je s ohledem na jinak kvalitní vody hygienickými orgány připuštěn jako produkt přírodního prostředí. 2.4 Seznam provozovatelů a vlastníků vodovodu majitel vodovodu provozovatel Trutnov VAK Trutnov a.s. VAK Trutnov a.s Babí VAK Trutnov a.s. VAK Trutnov a.s Bohuslavice VAK Trutnov a.s. VAK Trutnov a.s Bojiště VAK Trutnov a.s. VAK Trutnov a.s Lhota VAK Trutnov a.s. VAK Trutnov a.s Libeč VAK Trutnov a.s. VAK Trutnov a.s Oblanov VAK Trutnov a.s., město Trutnov VAK Trutnov a.s., AUST CZ s.r.o. Trutnov Starý Rokytník město Trutnov VAK Trutnov a.s Střítěž ZD Zemědělská a.s. Výšina ZD Zemědělská a.s. Výšina Studenec VAK Trutnov a.s. VAK Trutnov a.s Volanov VAK Trutnov a.s. VAK Trutnov a.s Voletiny VAK Trutnov a.s. VAK Trutnov a.s Batňovice obec Batňovice obec Batňovice Kvíčala obec Batňovice obec Batňovice Bernartice obec Bernartice obec Bernartice Bečkov obec Bernartice obec Bernartice Křenov obec Bernartice obec Bernartice Vrchová obec Bernartice obec Bernartice Bílá Třemešná obec Bílá Třemešná obec Bílá Třemešná Nové Lesy Bílé Poličany Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. Praha Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. Praha Borovnice Borovnička Čermná obec Čermná obec Čermná Černý Důl obec Černý Důl Vodárenská spol. Lánov s.r.o Fořt obec Černý Důl Vodárenská spol. Lánov s.r.o.

17 Dolní Branná obec Dolní Branná obec Dolní Branná Dolní Brusnice obec Dolní Brusnice obec Dolní Brusnice Dolní Dvůr obec Dolní Dvůr obec Dolní Dvůr Dolní Kalná obec Dolní Kalná obec Dolní Kalná Slemeno obec Dolní Kalná obec Dolní Kalná Dolní Lánov obec Dolní Lánov Vodárenská spol. Lánov s.r.o Dolní Olešnice obec Dolní Olešnice obec Dolní Olešnice Doubravice obec Doubravice obec Doubravice Velehrádek obec Doubravice obec Doubravice Zálesí obec Doubravice obec Doubravice Dubenec obec Dubenec obec Dubenec Dvůr Králové n.l. město Dvůr Králové n.l. VAK s.r.o. Dvůr Králové n.l Lipnice Verdek město Dvůr Králové n.l. VAK s.r.o. Dvůr Králové n.l Zboží město Dvůr Králové n.l. VAK s.r.o. Dvůr Králové n.l Žireč město Dvůr Králové n.l. VAK s.r.o. Dvůr Králové n.l Hajnice obec Hajnice obec Hajnice Horní Žďár obec Hajnice, Zemědělská a.s.výšinka obec Hajnice, Zemědělská a.s. Výšinka Havlovice obec Havlovice obec Havlovice Horní Brusnice obec Horní Brusnice obec Horní Brusnice Horní Kalná obec Horní Kalná Vodohospodářské služby Richard Trkan Horní Maršov, Temný Důl VAK Trutnov a.s. VAK Trutnov a.s Albeřice, Lysečiny obec Horní Maršov obec Horní Maršov Horní Olešnice obec Horní Olešnice obec Horní Olešnice Ždírnice Hostinné město Hostinné MěVAK Hostinné s.r.o Hřibojedy Hvězda Chotěvice obec Chotěvice obec Chotěvice Choustníkovo Hradiště obec Ch. Hradiště Vodohospodářské služby Richard Trkan Ferdinandov obec Ch. Hradiště Vodohospodářské služby Richard Trkan Chvaleč obec Chvaleč obec Chvaleč Petříkovice Janské Lázně VAK Trutnov a.s. VAK Trutnov a.s Jívka obec Jívka VODA-RA s.r.o. Radvanice Horní a Dolní Vernéřovice obec Jívka VODA-RA s.r.o. Radvanice Janovice, Hodkovice obec Jívka VODA-RA s.r.o. Radvanice Studnice není sdružení chalupářů Klášterská Lhota Kocbeře obec Kocbeře obec Kocbeře Nová Ves Kohoutov obec Kohoutov obec Kohoutov Rábiš Vyhnanov Královec obec Královec obec Královec Kuks obec Kuks Vodohospodářské služby Richard Trkan Kašov obec Kuks Vodohospodářské služby Richard Trkan Kunčice obec Kunčice obec Kunčice Lampertice obec Lampertice, město Žacléř obec Lampertice, VAK Žacléř Lánov obec Lánov Vodárenská spol. Lánov s.r.o Lanžov Lhotka Miřejov Sedlec Libňatov obec Libňatov (+ soukromá vod. družstva) obec Libňatov (+ soukromá vod. družstva) Libotov Litíč obec Litíč obec Litíč Nouzov Malá Úpa - Horní Malá Úpa nevyjasněno Dolní Malá Úpa Malé Svatoňovice obec Malé Svatoňovice VAK obce Malé Svatoňovice Odolov obec Malé Svatoňovice VAK obce Malé Svatoňovice Petrovice obec Malé Svatoňovice VAK obce Malé Svatoňovice Strážkovice obec Malé Svatoňovice VAK obce Malé Svatoňovice Maršov u Úpice obec Maršov u Úpice obec Maršov u Úpice Mladé Buky VAK Trutnov a.s. VAK Trutnov a.s Hertvíkovice obec Mladé Buky obec Mladé Buky Mostek obec Mostek obec Mostek Debrné obec Mostek obec Mostek Souvrať obec Mostek obec Mostek Zadní Mostek Nemojov obec Nemojov obec Nemojov Pec pod Sněžkou město Pec pod Sněžkou HYDRIA s.r.o. Špindlerův Mlýn

18 Velká Úpa město Pec pod Sněžkou HYDRIA s.r.o. Špindlerův Mlýn Pilníkov obec Pilníkov Lesy - voda spol. s r.o Prosečné obec Prosečné Vodárenská spol. Lánov s.r.o Radvanice obec Radvanice VODA-RA s.r.o. Radvanice Slavětín není - dříve Státní statek není Rtyně v Podkrkonoší město Rtyně v Podkrkonoší VAK Rtyně v Podkrkonoší Rudník obec Rudník Vodárenská spol. Lánov s.r.o Arnultovice obec Rudník Vodárenská spol. Lánov s.r.o Javorník obec Rudník Vodárenská spol. Lánov s.r.o Stanovice obec Kuks obec Kuks Staré Buky Zemědělská a.s. Výšinka Zemědělská a.s. Výšinka Dolníky VAK Trutnov a.s. VAK Trutnov a.s Strážné obec Strážné Vodohospodářské služby Richard Trkan Suchovršice obec Suchovršice obec Suchovršice Svoboda nad Úpou VAK Trutnov a.s. VAK Trutnov a.s Špindlerův Mlýn město Špindlerův Mlýn HYDRIA s.r.o. Špindlerův Mlýn Bedřichov město Špindlerův Mlýn HYDRIA s.r.o. Špindlerův Mlýn Labská Přední Labská Trotina obec Trotina obec Trotina Třebihošť obec Třebihošť Vodohospodářské služby Richard Trkan Horní a Dolní Dehtov obec Třebihošť Vodohospodářské služby Richard Trkan Zvičina Úpice město Úpice MěVAK Úpice Velké Svatoňovice obec Velké Svatoňovice obec Velké Svatoňovice Markoušovice obec Velké Svatoňovice obec Velké Svatoňovice Velký Vřešťov Vilantice Chotěborky Vítězná - Huntířov, Kocléřov, Komárov obec Vítězná Vodohospodářské služby Richard Trkan Vítězná - Hájemství obec Vítězná Vodohospodářské služby Richard Trkan Vítězná - Záboří Vlčice obec Vlčice obec Vlčice Vlčkovice v Podkrkonoší Vrchlabí město Vrchlabí MěVAK Vrchlabí Zábřezí-Řečice obec Zábřezí obec Zábřezí Zdobín obec Zdobín obec Zdobín Zlatá Olešnice obec Zlatá Olešnice obec Zlatá Olešnice Žacléř město Žacléř VAK Žacléř Bobr město Žacléř VAK Žacléř Prkenný Důl - - Na území Trutnova působí současně 57 vodovodů. Na jižním okraji je několik obcí zásobeno ze skupinového vodovodu Hradec Králové resp. Vodárenské soustavy Východní Čechy. Celkový počet vodovodů je tedy současně 58. Z toho je 14 vodovodů skupinových (viz. dále seznam), které zásobují více jak 2 obce. Z celkového počtu 140 sídel je současně bez veřejného vodovodu 29 sídel.

19 Seznam vodovodů a provozních skupin obec s rozšířenou působností číslo vodovodu název vodovodu napojené obce číslo provozní skupiny provozovatel Trutnov Vodovod Trutnov Trutnov PS VAK Trutnov a.s. Bohuslavice PS VAK Trutnov a.s. Bojiště PS VAK Trutnov a.s. Lhota PS VAK Trutnov a.s. Libeč PS VAK Trutnov a.s. Oblanov PS VAK Trutnov a.s. Starý Rokytník PS VAK Trutnov a.s. Volanov PS VAK Trutnov a.s. Voletiny PS VAK Trutnov a.s. Horní Maršov PS VAK Trutnov a.s. Janské Lázně PS VAK Trutnov a.s. Mladé Buky PS VAK Trutnov a.s. Hertvíkovice PS VAK Trutnov a.s. Dolníky PS VAK Trutnov a.s. Svoboda nad Úpou PS VAK Trutnov a.s Vodovod Velké Svatoňovice Velké Svatoňovice PS obec Velké Svatoňovice Markoušovice PS obec Velké Svatoňovice Kvíčala PS obec Batňovice Malé Svatoňovice PS VAK obce Malé Svatoňovice Odolov PS VAK obce Malé Svatoňovice Petrovice PS VAK obce Malé Svatoňovice Strážkovice PS VAK obce Malé Svatoňovice Suchovršice PS obec Suchovršice Vodovod Žacléř Žacléř PS VAK Žacléř Bobr PS VAK Žacléř Lampertice PS VAK Žacléř Vodovod Hajnice Hajnice PS obec Hajnice Horní Žďár PS obec Hajnice Studenec PS VAK Trutnov a.s. Libňatov PS obec Libňatov Maršov u Úpice PS obec Maršov u Úpice Vodovod Pilníkov - Chotěvice Pilníkov PS Lesy - voda spol. s r.o. Chotěvice PS obec Chotěvice Staré Buky PS Zemědělská a.s. Výšinka, obec Staré Buky Vodovod Bernartice Bernartice PS obec Bernartice Lampertice PS obec Lampertice Vodovod Babí Babí PS VAK Trutnov a.s Vodovod Střítěž Střítěž PS ZD Zemědělská a.s. Výšinka Vodovod Rtyně v Podkrkonoší Rtyně v Podkrkonoší PS VAK Rtyně v Podkrkonoší Vodovod Úpice Úpice PS MěVAK Úpice Vodovod Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou PS HYDRIA s.r.o. Špindlerův Mlýn Velká Úpa PS HYDRIA s.r.o. Špindlerův Mlýn Vodovod Pomezní Boudy Malá Úpa (Horní Malá PS Úpa) momentálně není Vodovod Vernéřovice Jívka PS VODA-RA s.r.o. Radvanice Horní a Dolní Vernéřovice PS VODA-RA s.r.o. Radvanice Vodovod Janovice Janovice, Hodkovice PS VODA-RA s.r.o. Radvanice Vodovod Radvanice Radvanice PS VODA-RA s.r.o. Radvanice Vodovod Batňovice Batňovice PS obec Batňovice Vodovod Bečkov Bečkov PS obec Bernartice Vodovod Křenov Křenov PS obec Bernartice Vodovod Vrchová Vrchová PS obec Bernartice Vodovod Čermná Čermná PS obec Čermná Vodovod Dolní Olešnice Dolní Olešnice PS obec Dolní Olešnice Vodovod Horní Žďár Horní Žďár PS obec Hajnice Vodovod Havlovice Havlovice PS obec Havlovice Vodovod Albeřice Albeřice, Lysečiny PS obec Horní Maršov Vodovod Horní Olešnice Horní Olešnice PS obec Horní Olešnice Vodovod Chvaleč Chvaleč PS obec Chvaleč Vodovod Královec Královec PS obec Královec Vodovod Libňatov Libňatov PS soukromá vod. Družstva Vodovod Vlčice Vlčice PS obec Vlčice Vodovod Zlatá Olešnice Zlatá Olešnice PS obec Zlatá Olešnice

20 -20- obec s rozšířenou působností číslo vodovodu název vodovodu napojené obce číslo provozní skupiny provozovatel Dvůr Králové n. Labem Vrchlabí Vodovod Dvůr Králové nad Dvůr Králové nad Labem PS Labem VAK s.r.o. Dvůr Králové n.l. Lipnice PS VAK s.r.o. Dvůr Králové n.l. Verdek PS VAK s.r.o. Dvůr Králové n.l. Zboží PS VAK s.r.o. Dvůr Králové n.l. Kocbeře PS obec Kocbeře Nová Ves PS obec Kocbeře Vodovod Žireč Žireč PS VAK s.r.o. Dvůr Králové n.l. Kuks PS Vodohospodářské služby Richard Trkan Stanovice PS obec Kuks Vodovod Zábřezí - Řečice Zábřezí - Řečice PS obec Zábřezí Trotina PS obec Trotina Zdobín PS obec Zdobín Vodovod Bílá Třemešná Bílá Třemešná PS obec Bílá Třemešná Vodovod Dolní Brusnice Dolní Brusnice PS obec Dolní Brusnice Vodovod Doubravice Doubravice PS obec Doubravice Velehrádek PS obec Doubravice Zálesí PS obec Doubravice Vodovod Dubenec Dubenec PS obec Dubenec Vodovod Horní Brusnice Horní Brusnice PS obec Horní Brusnice Vodovod Choustníkovo Hradiště Choustníkovo Hradiště PS Vodohospodářské služby Richard Trkan Ferdinandov PS Vodohospodářské služby Richard Trkan Vodovod Hřibojedy Hřibojedy PS Vodovod Kohoutov Kohoutov PS obec Kohoutov Vodovod Kašov Kašov PS Vodohospodářské služby Richard Trkan Vodovod Libotov Libotov PS Vodovod Litíč Litíč PS obec Litíč Vodovod Mostek Mostek PS obec Mostek Souvrať PS obec Mostek Zadní Mostek PS obec Mostek Vodovod Horní Debrné Debrné PS obec Mostek Vodovod Třebihošť Třebihošť PS Vodohospodářské služby Richard Trkan Horní a Dolní Dehtov PS Vodohospodářské služby Richard Trkan Vodovod Vítězná Vítězná PS Vodohospodářské služby Richard Trkan Vodovod Hájemství Hájemství PS Vodohospodářské služby Richard Trkan Vodovod Záboří Záboří PS Vodovod Borovnice Borovnice PS Vodovod Borovnička Borovnička PS Vodovod Nemojov Nemojov PS obec Nemojov okr. HK Vodovod Hradecko - sever Bílé Poličany PS VaK Hradec Králové Lanžov PS VaK Hradec Králové Lhotka PS VaK Hradec Králové Miřejov PS VaK Hradec Králové Sedlec PS VaK Hradec Králové Velký Vřešťov PS VaK Hradec Králové okr. Náchod Vodovod Hustířanka Vilantice PS Chotěborky PS Vodovod Vrchlabí Vrchlabí PS MěVAK Vrchlabí Dolní Branná PS obec Dolní Branná Kunčice nad Labem PS obec Kunčice Vodovod Hostinné Hostinné PS MěVAK Hostinné s.r.o. Dolní Olešnice PS obec Dolní Olešnice Debrné PS obec Mostek Arnultovice PS Vodárenská spol. Lánov s.r.o Vodovod Lánov Lánov PS Vodárenská spol. Lánov s.r.o. Dolní Lánov PS Vodárenská spol. Lánov s.r.o. Prosečné PS Vodárenská spol. Lánov s.r.o Vodovod Černý Důl - Rudník Černý Důl PS Vodárenská spol. Lánov s.r.o. Fořt PS Vodárenská spol. Lánov s.r.o. Rudník PS Vodárenská spol. Lánov s.r.o. Arnultovice PS Vodárenská spol. Lánov s.r.o. Javorník PS Vodárenská spol. Lánov s.r.o Vodovod Špindlerův Mlýn Špindlerův Mlýn PS HYDRIA s.r.o. Špindlerův Mlýn Bedřichov PS HYDRIA s.r.o. Špindlerův Mlýn Labská PS HYDRIA s.r.o. Špindlerův Mlýn Vodovod Dolní Dvůr Dolní Dvůr PS obec Dolní Dvůr Vodovod Dolní Kalná Dolní Kalná PS obec Dolní Kalná Slemeno PS obec Dolní Kalná Vodovod Horní Kalná Horní Kalná PS Vodohospodářské služby Richard Trkan Vodovod Klášterská Lhota Klášterská Lhota PS Vodovod Strážné Strážné PS Vodohospodářské služby Richard Trkan

21 Popis nadobecních skupinových vodovodů V trutnovském okrese neexistují skupinové vodovody, ze kterých by byla dodávána pitná voda do většího množství sídel. Je zde pouze jeden rozsáhlejší skupinový vodovod Trutnov zásobující dále Horní Maršov, Janské Lázně, Svobodu nad Úpou, Mladé Buky a Trutnov, který je v majetku VAK Trutnov a.s. a dále několik vodovodních systémů skupinových vodovodů, ze kterých jsou zásobeny nejbližší sousední obce. Jsou to vodovody Dvůr Králové, Žacléř, Hajnice, Pilníkov, Bernartice, Velké Svatoňovice, Žireč, Zábřezí, Lanžov, Hostinné, Vrchlabí a Lánov. Vlastníkem vodovodních rozvodů je vždy ta obec, na jejímž katastru se tyto nacházejí a dodávanou vodu si navzájem prodávají. Do skupiny obcí Lanžov, Miřejov, Lhotka, Sedlec a Velký Vřešťov bude od roku 2004 voda dopravována z Vodárenské soustavy Jižní Čechy Hradecko sever. Zbývající vodovody jsou většinou lokálního charakteru. K největším místním vodovodům se řadí vodovod Špindlerův Mlýn. Skupinový vodovod Trutnov je zásoben kombinací podzemních a povrchových zdrojů. Povrchovým zdrojem je řeka Úpa v lokalitě Temný Důl, kde je umístěna úpravna vody o kapacitě 180 l/s. Technologii úpravy tvoří kontaktní filtrace na otevřených pískových filtrech. Podle potřeby je dávkováno srážedlo (Al 2 SO 4 ) a ph je upravováno dávkováním vápna. Z akumulační nádrže m 3 u úpravny vody je veden gravitační vodovodní řad DN 400 (část DN 800). Řad je trasován přes Horní Maršov, Svobodu n. Ú., Mladé Buky do Trutnova. V Trutnově je voda zaústěna do vdj. Horní Staré Město m 3 na kótě 478,8 m n. m. a dále do vdj. Červený kopec m 3 na kótě 478,80 m n.m. a vdj. park m 3 na kótě 480,3 m 3. Tento základní dopravní systém je doplněn pásmovými vodojemy menší kapacity Poříčí m 3 (453,0 m n.m.), Volanov 50 m 3 (476,8 m n.m.) a Voletiny 90 m 3 (454,6 m n.m.). Celkový objem vodojemů je m 3. Úpravna vody v Temném Dole je doplněna prameništěm Rýchory (20 40 l/s) a prameništěm Sejfy (3 25 l/s) východně nad H. Maršovem resp. nad Mladými Buky. V zástavbě Trutnova jsou využívány 2 hydrogeologické vrty Plovárna (20 l/s) a štola Struba (4 l/s). Tyto podzemní zdroje jsou vesměs zaústěny buď do citovaných vodojemů nebo do vodovodní sítě. Vodovodní síť celého systému skupinového vodovodu je poměrně rozsáhlá a tvoří ji řady DN v celkové délce cca 95 km (vč. H. Maršova, Svobody n. Ú. a Mladých Buků). Skupinový vodovod zásobuje území s téměř 38 tisíci trvalými obyvateli. Další skupinové vodovody nejsou kapacitně ani rozsahem významné. Jejich popis je proveden v kartách obcí včetně technických parametrů a popisu rozhodujících objektů. Zásadní problém s kvalitou vody jsou v SV Zábřezí Račice. Jímaná voda obsahuje v nevyhovujícím množství vyhl. č. 252/2004 Sb. MZdr. mangan, hliník, železo a nikl. Vodovod má vyjímku pro provoz na základě studie zdravotního rizika. Voda nesmí být používána jako pitná pro děti do 6 let. V samostatných obecních vodovodech jsou omezeně problémy v menších vodovodech a to jak kapacitní tak kvalitativní, místy i technického rázu. (viz. kap. 2.6.).

22 -22- Převážně jsou však vodovodní systémy a zdroje, s ohledem na celkový počet vodovodů v okrese 58, vyhovující. 2.6 Základní věcné problémy Charakteristika je popsaná blíže v kartách obcí a v kap. 2.3 Souhrnné zprávy Vodní zdroje. Hlavní problémy v kvalitě pitné vody: o některé veřejné vodovody vyšší kyselost, nižší vápník a hořčík tolerováno KHS; o některé veřejné vodovody vyšší radiologické ukazatele uděleny výjimky; o mangan u 7 fungujících zdrojů veřejných vodovodů (3 navrženy k odstavení, u 1 navržena ÚV, u 1 ojedinělé výskyty na jaře řešeno na stáv. ÚV, u 1 již řešeno ředěním vodou z jiného zdroje, u 1 návrh ředit); o hliník u 3 fungujících zdrojů veřejných vodovodů (v návrhu všechny odstavit); o nikl u 1 fungujícího zdroje veřejného vodovodu (v návrhu odstavit); o dusičnany u 6 fungujících zdrojů veřejných vodovodů (2x bude odstaven po zprovoznění nového vodovodu (2004, 2006), 4x návrh ÚV); o železo u 3 fungujících zdrojů veřejných vodovodů zdrojů (1 bude odstaven, 2x míchá se v síti); o celkem výskyt manganu, hliníku, niklu, železa a dusičnanů u 15 fungujících zdrojů veřejných vodovodů. Z toho pro 5 návrh ÚV, 5 v návrhu odstavit, zbytek bude řešen provozně); o největší problémy Zábřezí Rečice; Trotina, Zdobín cca 300 ob. (viz. výše). Jmenovitě citujeme ve vazbě na kap. 2.3: - sídla se špatnou kvalitou nebo nedostatečnou vydatností individuelních zdrojů Suchovršice, Horní a Dolní Vernéřovice, Kohoutov, Litíč, Vítězná Záboří, Borovnička, Labská, Strážné; - sídla s havarijním stavem stávajícího vodovodu Horní malá Úpa, Hertvíkovice. Jako věcné problémy byly také v návrhu řešení definovány některé - stavby, které zajistí správnou funkci vodovodního systému (tzn. dodávka pitné vody v odpovídající kvalitě a množství) dostavby vodojemů, redukcí tlaku, ATstanic, nových zdrojů; - rekonstrukce, které byly obecně doporučeny pro starší rozvody. Do nákladů v rámci PRVÚK však byly zahrnuty pouze celkové rekonstrukce úpraven vody Pec p. Sn. a Žacléř (ne běžná údržba) a výměny málokapacitních a azbestocementových potrubí (řazeno průběžně v celém období do roku 2015).

23 Seznam obcí bez vodovodu V současné době nejsou vybaveny veřejným vodovodem pouze následující obce resp. místní části: Obec Místní část Předpoklad realizace do r Vlčkovice Vlčkovice (po r. 2015) (Jívka) Janovice 2010 Vílantice Vílantice 2010 Chotěborky 2015 Libotov Libotov 2010 Hřibojedy Hřibojedy 2010 Hvězda - (Dvůr Králové) Lipnice 2010 (Mostek) Zadní Mostek 2010 Borovnice Borovnice 2015 Borovnička Borovnička 2010 (Vítězná) Záboří 2010 (Radvanice) Slavětín - Klášterská Lhota Klášterská Lhota 2015 (Dolní Kalná) Horní Kalná 2010 (Jívka) Studnice - Staré Buky Staré Buky 2015 (Špindlerův Mlýn) Labská 2015 (Špindlerův Mlýn) Přední Labská - (B. Třemešná) Nové Lesy - (Horní Olešnice) Ždírnice (po r. 2015) (Chvaleč) Petříkovice - (Kohoutov) Rabiš - (Kohoutov) Vyhnánov - (Litíč) Nouzov - (Třebihošť) Zvičina - (Malá Úpa) Dolní Malá Úpa (Horní Maršov) Lysečiny (Žacléř) Prkenný Důl - Celkem 8 obcí, resp. 29 místních částí. Pozn.: Za existenci stávajícího veřejného vodovodu považujeme i částečné vybavení vodovodem, které je možné výhledově buď rozšířit z vlastních zdrojů nebo napojit na jiný vodovod z důvodů kvality (vyhl. č. 252/2004 Sb. MZdr.) či kapacity vlastních zdrojů. Po roce 2015 předpokládáme, že zůstane bez veřejného vodovodu pouze 1 obec (Vlčkovice) a dalších 14 místních částí.

24 Předpoklady výhledového řešení zásobování pitnou vodou Okres Trutnov má předpoklady pro vybudování veřejných vodovodů i v obcích a místních částech dosud vodovodem nevybavených (kap. 2.7) tak, že očekáváme k r napojení 95,2 % obyvatel na veřejné vodovody. Jak je patrné z kap. 2.7 bude i nadále po r celkem 15 sídel zásobováno pitnou vodou z individuelních zdrojů. Vodovody navržené v sídlech, kde je v soukromých studních buď voda špatné kvality, nebo jsou tyto zdroje nedostatečně kapacitní, jsou zařazeny k realizaci do roku Je tak respektována směrnice č. 98/83 ES. Za hranici běžného nákladu na napojenou trvale bydlící osobu bylo bráno 40 tis. Kč. Zvláštním případem jsou Vilantice, na jejichž území je navržen zdroj s čerpací stanicí a vodojem pro budoucí skupinový vodovod Hustířanka. Náklad na tyto objekty výrazně zvyšuje náklady na napojené obyvatele Vilantic, což bude ve skutečnosti řešeno spoluúčastí ostatních obcí napojených na tento vodovodní systém. Stavby v rozvojových oblastech (Krkonoše) dostavba vodovodu ve Vrchlabí, ve Strážném, v Labské, V Černém Dole, v Peci pod Sněžkou, v Horní Malé Úpě. Tyto obce leží v ochranném pásmu nebo přímo na území KRNAP (pouze Vrchlabí je těsně před hranicí OP). Stavby jsou zařazeny, přestože náklad na 1 napojeného trvalého obyvatele u některých z nich vysoko přesahuje běžnou částku, což je způsobeno vysokým podílem rekreačních zařízeních v oblasti. V lokalitách, kde kvalita vody v lokálních zdrojích u nemovitostí je buď přijatelná, nebo na hranici kvality dle vyhl. č. 252/2004 Sb. MZdr. je navržena výstavba k r Prioritně je nutné řešit vodovod Zábřezí Řečice, Zdobín, kde bylo definováno zdravotní riziko používáním vody z místních zdrojů. Vodovod je navrženo napojit na vodní zdroj v obci Trotina (TR-3), u kterého je nutné vybudovat úpravnu vody pro snížení obsahu Manganu, CO 2, ph a alkality. Současně s tím bude vyřešena nevhodná kvalita vody ve vodovodu Trotina (mangan). Řada stávajících vodovodů je navržena k rozšíření do celé zástavby. U řady vodovodů je navrženo doplnění event. náhrada stávajících vodních zdrojů. Přehled investiční činnosti je patrný z tabulkové databáze tab. XIII. Základní možnou omezující podmínkou je účast vlastních obcí na financování staveb. Při splnění předpokladů vyjádřených v databázi tab. XI. a XIII. bude úroveň zásobení pitnou vodou okresu Trutnov k r následující:

Okres Trutnov Okres, obec,

Okres Trutnov Okres, obec, Okres Trutnov Okres, obec, část obce (díl), historická osada / lokalita Katastrální území Výměra v ha Rok připojení Počet obyvatel 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 a b j k l 1 2 3 4 5

Více

Katastrální území s platnou katastrální mapou vedenou v_digitální podobě (srovnáno abecedně)

Katastrální území s platnou katastrální mapou vedenou v_digitální podobě (srovnáno abecedně) 1/5 Katastrální území s platnou katastrální mapou vedenou v_digitální podobě (srovnáno abecedně) Arnultovice KMD 5.12.2013 zůstává KN LV0 Babí DKM 1.12.1999 Batňovice KMD 27.10.2010 Bečkov KMD 26.11.2010

Více

Obyvatelstvo. z toho. ženy. ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let

Obyvatelstvo. z toho. ženy. ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let CZ0525 118 174 60 025 17 188 18 905 56 019 50 597 1 234 22 824 10 887 26 331 22 164 56 591 47 048 1. Batňovice 57904 1 723 353 102 131 335 300 10 137 129 253 246 346 283 Batňovice 00115 5 0 609 298 89

Více

LOKALITA, MÍSTO, NÁZEV INSTITUCE

LOKALITA, MÍSTO, NÁZEV INSTITUCE TELEFONNÍ SPOJENÍ DO VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ PRO DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉ VE DNECH 05.01.2018 06.01.2018; PŘÍPADNÉ II.KOLO KONANÉ VE DNECH 12.01.2018 13.01.2018 POVĚŘENÝ

Více

CELOSTÁTNÍ HRA PLAMEN

CELOSTÁTNÍ HRA PLAMEN I ) Výsledková listina č: 1 1 180,72 180,66 180,70 180,70 10 10 5 30 10 245,70 Hřibojedy 7 184,47 183,98 180,52 183,98 20 20 10 10 10 253,98 104,50 104,82 104,67 104,67 10 114,67 2 Dolní Branná 2 83,44

Více

CELOSTÁTNÍ HRA PLAMEN

CELOSTÁTNÍ HRA PLAMEN I I Výsledková listina č: 1 1 Hřibojedy 75,95 75,95 999,00 999,00 3 Dolní Olešnice I 61,81 61,81 I 999,00 999,00 54,82 54,82 999,00 999,00 2 Dolní Branná 1 12 Třebihošť I 56,92 56,92 I 999,00 999,00 72,92

Více

CELOSTÁTNÍ HRA PLAMEN

CELOSTÁTNÍ HRA PLAMEN Výsledková listina č: 1 46,97 41,09 46,97 DNF 1 Hřibojedy 8 11 Dolní Olešnice 11 I 38,50 37,23 DNF DNF I DNF 32,14 34,25 34,25 DNF 2 Dolní Branná 1 12 Třebihošť 11 I 25,25 26,03 26,03 I DNF 28,04 28,16

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Velký Vřešťov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Velký Vřešťov. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Velký Vřešťov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3610.5203.066.01 Název obce: Velký Vřešťov Kód obce (IČOB): 17983 (579793) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Ždírec nad Doubravou

Ždírec nad Doubravou A. OBEC Přehledová mapka Ždírec nad Doubravou Číslo obce PRVKUK 158 Kód obce PRVKUK 0611.004.158.00 Kód obce (IČOB) 19564 (569780) Číslo ORP (ČSÚ) 004 (6104) Název ORP Chotěboř Kód POU (ČSÚ) 61041 Název

Více

PODKLADY CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) VODOVOD. Stávající stav. PRVKUK Královéhradeckého kraje. Kód obce UIR:

PODKLADY CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) VODOVOD. Stávající stav. PRVKUK Královéhradeckého kraje. Kód obce UIR: Kód obce PRVK: 3610.5203.068.01 Kód obce UIR: 018275 Název obce: VÍTĚZNÁ (BUKOVINA, HUNTÍŘOV, KOCLÉŘOV, KOMÁROV) PODKLADY Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Trutnov, Hydroprojekt CZ a.s., 2000

Více

Název části obce. Obec Vepříkov leží na severozápad od města Chotěboř. Obcí protéká Vepříkovský potok. Obec má místní části Miřátky a Vepříkov.

Název části obce. Obec Vepříkov leží na severozápad od města Chotěboř. Obcí protéká Vepříkovský potok. Obec má místní části Miřátky a Vepříkov. A. OBEC Vepříkov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 155 Kód obce PRVKUK 0611.004.155.00 Kód obce (IČOB) 18004 (569674) Číslo ORP (ČSÚ) 004 (6104) Název ORP Chotěboř Kód POU (ČSÚ) 61041 Název POU Chotěboř

Více

A. OBEC Želiv B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Želiv B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Želiv Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 127 Kód obce PRVKUK 0613.003.127.00 Kód obce (IČOB) 19627 (549215) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé Hutě trvale bydlící. Cejle trvale bydlící přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé Hutě trvale bydlící. Cejle trvale bydlící přechodně bydlící celkem A. OBEC Cejle Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 167 Kód obce PRVKUK 0612.005.167.00 Kód obce (IČOB) 01740 (586978) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61051 Název POU Jihlava Členění

Více

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most Změna 2010 identifikační číslo obce 02666 kód obce 02666 PODKLADY 1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu 2.

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Vysoká nad Labem. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Vysoká nad Labem. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Vysoká nad Labem Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.099.01 Název obce: Vysoká nad Labem Kód obce (IČOB): 18808 (571113) Číslo ORP3

Více

Světlá nad Sázavou. Název části obce

Světlá nad Sázavou. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Světlá nad Sázavou Číslo obce PRVKUK 466 Kód obce PRVKUK 611.11.466. Kód obce (IČOB) 1651 (569569) Číslo ORP (ČSÚ) 11 (6111) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61112 Název POU Světlá nad

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Bystrá

Název části obce. Bydlící obyvatelé. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Bystrá A. OBEC Bystrá Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 104 Kód obce PRVKUK 0613.003.104.00 Kód obce (IČOB) 01662 (561801) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m.

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m. A. OBEC Věžnice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 228 Kód obce PRVKUK 0612.005.228.00 Kód obce (IČOB) 18141 (588130) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem A. OBEC Česká Bělá Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 51 Kód obce PRVKUK 611.2.51. Kód obce (IČOB) 2124 (56853) Číslo ORP (ČSÚ) 2 (612) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 6122 Název POU Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod

Více

Název části obce. Počet bydlících obyvatel Česká Mez trvale bydlící. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem

Název části obce. Počet bydlících obyvatel Česká Mez trvale bydlící. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem A. OBEC Sázava Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 715 Kód obce PRVKUK 0615.015.715.00 Kód obce (IČOB) 14626 (596701) Číslo ORP (ČSÚ) 015 (6115) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61151 Název POU Žďár nad Sázavou

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Ondřejovice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Ondřejovice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Ondřejovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_003_04_19315 Název obce: Zlaté Hory Kód obce (IČOB): 597996 (597996) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062

Více

Kladeruby nad Oslavou

Kladeruby nad Oslavou A. OBEC Přehledová mapka Kladeruby nad Oslavou Číslo obce PRVKUK 291 Kód obce PRVKUK 0614.007.291.00 Kód obce (IČOB) 06490 (590827) Číslo ORP (ČSÚ) 007 (6107) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61071 Název POU Náměšť

Více

A. OBEC Kaliště B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Kaliště B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Kaliště Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 112 Kód obce PRVKUK 0613.003.112.00 Kód obce (IČOB) 06224 (548090) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

Obec Fryšava pod Žákovou horou

Obec Fryšava pod Žákovou horou A. OBEC Přehledová mapka Fryšava pod Žákovou horou Číslo obce PRVKUK 318 Kód obce PRVKUK 0615.008.318.00 Kód obce (IČOB) 03532 (595578) Číslo ORP (ČSÚ) 008 (6108) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61081 Název POU

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Stajiště trvale bydlící. Pavlov trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Stajiště trvale bydlící. Pavlov trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Pavlov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 206 Kód obce PRVKUK 0612.005.206.00 Kód obce (IČOB) 11841 (587681) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61053 Název POU Třešť Členění

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Boč. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Boč. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_1_2) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.416.1.2 Název obce: Stráž nad Ohří Kód obce (IČOB): 15644 (555584) Číslo ORP3

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 720 Kód obce PRVK: 0615.015.720.00 Kód obce (IČOB): 16156 (596868) Číslo ORP3 (ČSÚ): 015 (6115) Název ORP3: Žďár nad Sázavou Kód

Více

A. OBEC Třešť B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Třešť B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Třešť Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 222 Kód obce PRVKUK 612.5.222. Kód obce (IČOB) 1776 (58832) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6153 Název POU Třešť Členění obce Úplný

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel 2015 2020 2025 2030 Rynárec 480 630 630 680 700

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel 2015 2020 2025 2030 Rynárec 480 630 630 680 700 A. OBEC Rynárec Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 420 Kód obce PRVKUK 0613.010.420.00 Kód obce (IČOB) 14464 (562009) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

A. OBEC Velká Bíteš B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Velká Bíteš B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Velká Bíteš Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 673 Kód obce PRVKUK 0615.014.673.00 Kód obce (IČOB) 17821 (596973) Číslo ORP (ČSÚ) 014 (6114) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61141 Název POU Velké Meziříčí

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Pohořílky trvale bydlící. Otín trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Pohořílky trvale bydlící. Otín trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Otín Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 653 Kód obce PRVKUK 0615.014.653.00 Kód obce (IČOB) 11653 (596370) Číslo ORP (ČSÚ) 014 (6114) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61142 Název POU Velké Meziříčí Velké

Více

Nová Ves u Chotěboře

Nová Ves u Chotěboře A. OBEC Přehledová mapka Nová Ves u Chotěboře Číslo obce PRVKUK 145 Kód obce PRVKUK 0611.004.145.00 Kód obce (IČOB) 10584 (569160) Číslo ORP (ČSÚ) 004 (6104) Název ORP Chotěboř Kód POU (ČSÚ) 61041 Název

Více

A. OBEC Okrouhlice B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Okrouhlice B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Okrouhlice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 077 Kód obce PRVKUK 0611.002.077.00 Kód obce (IČOB) 10965 (569186) Číslo ORP (ČSÚ) 002 (6102) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61022 Název POU Havlíčkův Brod

Více

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Dehtáře Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 380 Kód obce PRVKUK 0613.010.380.00 Kód obce (IČOB) 02537 (561924) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Palič. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Palič. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_11_8) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.11.8 Název obce: Lipová Kód obce (IČOB): 8443 (554626) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé. Obec Útěchovice celkem: trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé. Obec Útěchovice celkem: trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Útěchovice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 427 Kód obce PRVKUK 0613.010.427.00 Kód obce (IČOB) 17557 (548987) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

Horní Rápotice. Název části obce

Horní Rápotice. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Horní Rápotice Číslo obce PRVKUK 107 Kód obce PRVKUK 0613.003.107.00 Kód obce (IČOB) 04396 (551589) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Vystrkov

Název části obce. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Vystrkov A. OBEC Vystrkov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 126 Kód obce PRVKUK 0613.003.126.00 Kód obce (IČOB) 06886 (561797) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

Salačova Lhota. Název části obce

Salačova Lhota. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Salačova Lhota Číslo obce PRVKUK 357 Kód obce PRVKUK 0613.009.357.00 Kód obce (IČOB) 14593 (548731) Číslo ORP (ČSÚ) 009 (6109) Název ORP Pacov Kód POU (ČSÚ) 61091 Název POU Pacov

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Víska Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Víska Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Víska Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7105_008_11_03719 Název obce: Kód obce (IČOB): 503444 (503444) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1881 (7105) Název ORP3:

Více

Kód obce UIR: 17926. Základní sídelní jednotka Petrovice a Petrovičky (405 492 m n. m.) leží na katastrálním území Velké Petrovice (779261).

Kód obce UIR: 17926. Základní sídelní jednotka Petrovice a Petrovičky (405 492 m n. m.) leží na katastrálním území Velké Petrovice (779261). 1 + Kód obce PRVK: 3605.5209.065.01 1. PETROVICE Kód obce UIR: 17926 Název obce: PETROVICE číslo obce: IČZÚJ 574571 část obce (základní sídelní jednotka): Petrovice, Petrovičky Podklady: Dotazník k PRVK

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem A. OBEC Dobronín Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 171 Kód obce PRVKUK 0612.005.171.00 Kód obce (IČOB) 02740 (587028) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2014 VODOVODNÍ ŘADY

VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2014 VODOVODNÍ ŘADY VODOVODNÍ ŘADY Identifikační číslo majetkové evidence: 5203-633968-00277819-1/1 Typ vodovodního řadu rozvodná vodovodní síť VLASTNÍK VODOVODU Město Dvůr Králové nad Labem Forma právnická osoba Dvůr Králové

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Kojčice

Název části obce. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Kojčice A. OBEC Kojčice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 391 Kód obce PRVKUK 0613.010.391.00 Kód obce (IČOB) 06783 (598712) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

ČÁST A. Úvod a základní informace o území ORP Vrchlabí. Územně analytické podklady ORP Vrchlabí 4. aktualizace/2016. Objednatel: Zpracovatel:

ČÁST A. Úvod a základní informace o území ORP Vrchlabí. Územně analytické podklady ORP Vrchlabí 4. aktualizace/2016. Objednatel: Zpracovatel: ČÁST A Úvod a základní informace o území ORP Vrchlabí Územně analytické podklady ORP Vrchlabí 4. aktualizace/2016 Objednatel: Město Vrchlabí 543 01 Vrchlabí, Zámek č. p. 1 Zpracovatel: Atelier T plan s.

Více

Název části obce. Obec Růžená se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká Čenkovský potok. Rozsah zástavby je m n.m.

Název části obce. Obec Růžená se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká Čenkovský potok. Rozsah zástavby je m n.m. A. OBEC Růžená Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 213 Kód obce PRVKUK 0612.005.213.00 Kód obce (IČOB) 14375 (587818) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61053 Název POU Třešť Členění

Více

Název části obce. Obec Heřmanov se nachází východně od města Velké Meziříčí ve vzdálenosti cca 12 km. Rozsah zástavby je v rozmezí m n.m.

Název části obce. Obec Heřmanov se nachází východně od města Velké Meziříčí ve vzdálenosti cca 12 km. Rozsah zástavby je v rozmezí m n.m. A. OBEC Heřmanov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 620 Kód obce PRVKUK 0615.014.620.00 Kód obce (IČOB) 03866 (595608) Číslo ORP (ČSÚ) 014 (6114) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61141 Název POU Velké Meziříčí

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Skalička. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Skalička. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Skalička Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_025_01_14802 Název obce: Skalička Kód obce (IČOB): 517747 (517747) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970 (7101)

Více

A. OBEC Lísek B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Lísek B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Lísek Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 015 Kód obce PRVKUK 0615.001.015.00 Kód obce (IČOB) 08486 (596051) Číslo ORP (ČSÚ) 001 (6101) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61011 Název POU Bystřice nad Pernštejnem

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Rejvíz Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Rejvíz Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Rejvíz Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_003_05_19316 Název obce: Zlaté Hory Kód obce (IČOB): 597996 (597996) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062 (7102)

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé Čejov trvale bydlící přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé Čejov trvale bydlící přechodně bydlící celkem A. OBEC Čejov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 105 Kód obce PRVKUK 0613.003.105.00 Kód obce (IČOB) 01904 (547735) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Vestec. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Vestec. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Vestec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3605.5209.069.01 Název obce: Vestec Kód obce (IČOB): 08108 (547565) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5209 (5209) Název

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Nové Zámky Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Nové Zámky Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Nové Zámky Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7105_012_02_41372 Název obce: Mladeč Kód obce (IČOB): 504246 (504246) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1881 (7105)

Více

Název části obce. Herálec, Kuchyně)

Název části obce. Herálec, Kuchyně) A. OBEC Herálec Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 688 Kód obce PRVKUK 0615.015.688.00 Kód obce (IČOB) 03835 (595594) Číslo ORP (ČSÚ) 015 (6115) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61151 Název POU Ţďár nad Sázavou

Více

Třebíč. Název části obce. Domky,Jejkov,N.Dvory,N.Město, Podklášteří,Stařečka,Týn,Zámostí)

Třebíč. Název části obce. Domky,Jejkov,N.Dvory,N.Město, Podklášteří,Stařečka,Týn,Zámostí) A. OBEC Třebíč Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 6 Kód obce PRVKUK 614.13.6. Kód obce (IČOB) 16973 (59266) Číslo ORP (ČSÚ) 13 (6113) Název ORP Třebíč Kód POU (ČSÚ) 61133 Název POU Členění obce Třebíč

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Daskabát. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Daskabát. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Daskabát Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_007_01_02476 Název obce: Daskabát Kód obce (IČOB): 552445 (552445) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

Kód obce UIR: 17841. Základní sídelní jednotka Velká Jesenice (286 m n. m.) leží na katastrálním území Velká Jesenice (778419).

Kód obce UIR: 17841. Základní sídelní jednotka Velká Jesenice (286 m n. m.) leží na katastrálním území Velká Jesenice (778419). 1 Kód obce PRVK: 3605.5209.064.01 Kód obce UIR: 17841 Název obce: VELKÁ JESENICE 1. VELKÁ JESENICE číslo obce: IČZÚJ 574562 část obce (základní sídelní jednotka): Velká Jesenice Podklady: Dotazník k PRVK

Více

A. OBEC Sněžné B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Sněžné B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Sněžné Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 337 Kód obce PRVKUK 0615.008.337.00 Kód obce (IČOB) 15145 (596787) Číslo ORP (ČSÚ) 008 (6108) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61081 Název POU Nové Město na Moravě

Více

CZ Horní Branná Horní Branná Valteřice

CZ Horní Branná Horní Branná Valteřice CZ051.3608.5104.0075 Horní Branná.0075.01 Horní Branná.0075.02 Valteřice identifikační číslo obce 04258 identifikační číslo obce 17666 kód obce 04258 PODKLADY 1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Dolany. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Dolany. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Dolany Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_008_01_02846 Název obce: Dolany Kód obce (IČOB): 501646 (501646) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kozlov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kozlov. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_29_8) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.29.8 Název obce: Bochov Kód obce (IČOB): 675 (55529) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Kladky. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Kladky. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Kladky Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7103_010_01_06492 Název obce: Kladky Kód obce (IČOB): 589594 (589594) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1554 (7103)

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_9_3) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.416.9.3 Název obce: Boží Dar Kód obce (IČOB): 886 (56486) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Název části obce. Obec Skryje leží na sever od města Světlá nad Sázavou. Obec má místní části Hostačov, Chrastice a Skryje. Bydlící obyvatelé 2000

Název části obce. Obec Skryje leží na sever od města Světlá nad Sázavou. Obec má místní části Hostačov, Chrastice a Skryje. Bydlící obyvatelé 2000 A. OBEC Skryje Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 088 Kód obce PRVKUK 0611.002.088.00 Kód obce (IČOB) 14882 (569461) Číslo ORP (ČSÚ) 002 (6102) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61021 Název POU Havlíčkův Brod Golčův

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Nová Hradečná. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Nová Hradečná. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Nová Hradečná Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7112_004_01_41377 Název obce: Nová Hradečná Kód obce (IČOB): 552381 (552381) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Bohdíkov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Bohdíkov. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Voda: bilancováno pro Bohdíkov, Raškov, Komňátka Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7111_002_01_00622 Název obce: Bohdíkov Kód obce (IČOB): 525804

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trávník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.060.03 Název obce: Osice Kód obce (IČOB): 11305 (570532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5205 (5205) Název

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Vysoká Pec. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Vysoká Pec. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_65_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.65.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 1266 (57829) Číslo ORP3 (ČSÚ): 413

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Véska Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Véska Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Véska Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_008_03_18098 Název obce: Dolany Kód obce (IČOB): 501646 (501646) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Všechovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Všechovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Všechovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_030_01_18708 Název obce: Všechovice Kód obce (IČOB): 521531 (521531) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970

Více

030 Liberec - Jaroměř (- Hradec Králové)

030 Liberec - Jaroměř (- Hradec Králové) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5431 5465 R 950 R 1261 VYDIS Jaroměř zastávka - Jaroměř IDOL Liberec - Horka u Staré Paky, IDS IREDO Stará Paka - Jaroměř 5401 5467 R 932 R 1263 5403 5469 R 930

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lipník nad Bečvou VI-Loučka Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lipník nad Bečvou VI-Loučka Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): VI-Loučka Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7104_009_04_41449 Název obce: Kód obce (IČOB): 514705 (514705) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1988 (7104) Název

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Stebnice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Stebnice. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_11_9) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.11.9 Název obce: Lipová Kód obce (IČOB): 8443 (554626) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Kód obce UIR: 04985. Informace OÚ Velichovky Informace ze Sčítání lidu, domů a bytů 2001 (Český statistický úřad) Provozní řád vodovodu

Kód obce UIR: 04985. Informace OÚ Velichovky Informace ze Sčítání lidu, domů a bytů 2001 (Český statistický úřad) Provozní řád vodovodu 1 Kód obce PRVK: 3605.5206.063.02 1. HUSTÍŘANY Kód obce UIR: 04985 Název obce: HUSTÍŘANY číslo obce: IČZÚJ 574554 část obce (základní sídelní jednotka): Hustířany Podklady: Dotazník k PRVK Informace OÚ

Více

Název obce: BARTOŠOVICE v Orl.horách. Kód obce PRVK: Kód obce UIR: PODKLADY:

Název obce: BARTOŠOVICE v Orl.horách. Kód obce PRVK: Kód obce UIR: PODKLADY: Kód obce PRVK: 3607. Kód obce UIR: 00098 Název obce: BARTOŠOVICE v Orl.horách PODKLADY: - dotazník s údaji o vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod - územní plán sídelního útvaru z roku

Více

Bohdalec. Obec Bohdalec se nachází jižně od města Nové Město na Moravě, ve vzdálenosti cca 10 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 548 581 m n.m..

Bohdalec. Obec Bohdalec se nachází jižně od města Nové Město na Moravě, ve vzdálenosti cca 10 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 548 581 m n.m.. A. NÁZEV OBCE Mapa A: Území obce Přehledová mapka Bohdalec Číslo obce PRVK: 682 Kód obce PRVK: 0615.015.682.00 Kód obce (IČOB): 00602 (595284) Číslo ORP3 (ČSÚ): 015 (6115) Název ORP3: Žďár nad Sázavou

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Vrbice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Vrbice. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_64_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.64.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 18591 (566675) Číslo ORP3 (ČSÚ): 413

Více

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kód části obce PRVK: Název části obce: Kód části obce PRVK: IČOB obce obce ÚIR: B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY Dotazník k PRVK Informace OÚ Velichovky

Více

Hamry nad Sázavou. Název části obce

Hamry nad Sázavou. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Hamry nad Sázavou Číslo obce PRVKUK 687 Kód obce PRVKUK 0615.015.687.00 Kód obce (IČOB) 03710 (595586) Číslo ORP (ČSÚ) 015 (6115) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61151 Název POU Ţďár nad

Více

A. OBEC Habry B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Habry B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Habry Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 55 Kód obce PRVKUK 611.2.55. Kód obce (IČOB) 3647 (568651) Číslo ORP (ČSÚ) 2 (612) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 6122 Název POU Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchdol. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchdol. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Suchdol Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7103_020_01_15912 Název obce: Suchdol Kód obce (IČOB): 590088 (590088) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1554 (7103)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stařechovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stařechovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_060_01_15528 Název obce: Stařechovice Kód obce (IČOB): 590053 (590053) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Rudolec. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Rudolec. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ041_0103_06) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ041.3409.4107.0103.06 Název obce: Březová Kód obce (IČOB): 01461 (560294) Číslo

Více

Kód obce UIR: 03850. číslo obce: IČZÚJ 574040 část obce (základní sídelní jednotka):běluň, Brod, Heřmanice, Slotov

Kód obce UIR: 03850. číslo obce: IČZÚJ 574040 část obce (základní sídelní jednotka):běluň, Brod, Heřmanice, Slotov 1 Kód obce PRVK: 3605.5206.019.01 1. HEŘMANICE Kód obce UIR: 03850 Název obce: HEŘMANICE číslo obce: IČZÚJ 574040 část obce (základní sídelní jednotka):běluň, Brod, Heřmanice, Slotov Podklady: Dotazník

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Rudíkov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 586 Kód obce PRVK: 0614.013.586.00 Kód obce (IČOB): 14326 (591637) Číslo ORP3 (ČSÚ): 013 (6113) Název ORP3: Třebíč Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Velké Kunětice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_021_01_17907 Název obce: Velké Kunětice Kód obce (IČOB): 569453 (569453) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Herálec Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Herálec Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Herálec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 058 Kód obce PRVK: 0611.002.058.00 Kód obce (IČOB): 03829 (568678) Číslo ORP3 (ČSÚ): 002 (6102) Název ORP3: Havlíčkův Brod Kód

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Sekerské Chalupy. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Sekerské Chalupy. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_81_2) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.415.81.2 Název obce: Stará Voda Kód obce (IČOB): 15399 (539112) Číslo ORP3

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Žerotín. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Žerotín. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Žerotín Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7110_018_01_19662 Název obce: Žerotín Kód obce (IČOB): 505862 (505862) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1911 (7110)

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Mlázovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Mlázovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mlázovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3604.5207.053.01 Název obce: Mlázovice Kód obce (IČOB): 09724 (573213) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5207 (5207)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lesnice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lesnice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Lesnice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7113_014_01_08021 Název obce: Lesnice Kód obce (IČOB): 537284 (537284) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2011 (7113)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Partutovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Partutovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Partutovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_018_01_11812 Název obce: Partutovice Kód obce (IČOB): 516686 (516686) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchonice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchonice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Suchonice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_035_01_15927 Název obce: Suchonice Kód obce (IČOB): 569771 (569771) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Hrušková. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Hrušková. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.349.417.125.2 Název obce: Sokolov Kód obce (IČOB): 15222 (56286) Číslo ORP3 (ČSÚ): 417 (417) Název ORP3:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Kokory. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Kokory. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Kokory Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_017_01_06797 Název obce: Kokory Kód obce (IČOB): 514152 (514152) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1996 (7109)

Více

Užitková voda Obec bude zásobena užitkovou vodou z veřejných i soukromých studní.

Užitková voda Obec bude zásobena užitkovou vodou z veřejných i soukromých studní. A. OBEC Dukovany Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 530 Kód obce PRVKUK 0614.013.530.00 Kód obce (IČOB) 03381 (590576) Číslo ORP (ČSÚ) 013 (6113) Název ORP Třebíč Kód POU (ČSÚ) 61131 Název POU Hrotovice

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Želeč. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Želeč. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Želeč Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_075_01_19584 Název obce: Želeč Kód obce (IČOB): 590240 (590240) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108) Název

Více

Kód obce UIR: 05515. Základní sídelní jednotka Velká Bukovina (339 391 m n. m.) leží na katastrálním území Velká Bukovina u Chvalkovic (655155).

Kód obce UIR: 05515. Základní sídelní jednotka Velká Bukovina (339 391 m n. m.) leží na katastrálním území Velká Bukovina u Chvalkovic (655155). 1 Kód obce PRVK: 3605.5206.026.05 Kód obce UIR: 05515 Název obce: VELKÁ BUKOVINA 1. VELKÁ BUKOVINA číslo obce: IČZÚJ 574112 část obce (základní sídelní jednotka): Velká Bukovina Podklady: Dotazník k PRVK

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zblov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zblov. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Zblov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3605.5209.058.05 Název obce: Studnice Kód obce (IČOB): 15854 (574481) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5209 (5209)

Více