Usnesení 41. schůze rady městského obvodu konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 41. schůze rady městského obvodu konané dne"

Transkript

1 41. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1030/RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/41 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 1030/RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/41 OVVaK/RMOb/ Zpráva o kontrole plnění úkolů z minulých schůzí 0021/16 rady. OVVaK/RMOb/ Návrh na uzavření Smlouvy o zprostředkování a 0030/16 smlouvy příkazní OVVaK/RMOb/ Návrh na uzavření Smlouvy o krátkodobém 0029/16 pronájmu místností Českého domu a poskytování služeb OVVaK/RMOb/ Zápis z 10. jednání komise sportovní ze dne / OVVaK/RMOb/ Smlouva o vypůjčce výpočetní techniky s MPSV 0031/16 OVVaK/RMOb/ Zapůjčení ozvučovací techniky 0035/16 FRaŠ/RMOb/00 Rozpočtové opatření - soudní poplatky, kniha 34/16 FRaŠ/RMOb/00 Vyřazení nepotřebného majetku - stanovisko 33/16 likvidační komise č. 1/2016 OVVaK/RMOb/ Prodej neupotřebitelného majetku 0036/16 KSDaB/RMOb/ Prodej nepotřebného vyzískaného materiálu 0050/16 KSDaB/RMOb/ Údržba zeleně v Ostravě-Vítkovicích pro rok /16 a 2017, zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby KSDaB/RMOb/ Návrh na neuplatnění inflační doložky 0044/16 KSDaB/RMOb/ Libor Schüler - ukončení nájmu garáže 0046/16 KSDaB/RMOb/ Pronájem garáže v lokalitě U Cementárny (Marek 0045/16 Švajný) KSDaB/RMOb/ Internethome, s.r.o. - Výpověď nájmu NP Rudná 0048/ MaFK/RMOb/0 Pověření správou nemovité věci 053/16 MaFK/RMOb/0 Pověření správou nemovitých věcí (Jeremenkova 055/16 osada) MaFK/RMOb/0 Pronájem částí pozemků v k.ú.vítkovice (p.hráček 056/16 Michal) MaFK/RMOb/0 Pronájem pozemku v k.ú.vítkovice (Ing. Šmidák 057/16 MaFK/RMOb/0 045/16 Jiří) Pronájem pozemku parc. č. 277/4 v k. ú. Vítkovice (pí Pásková) Strana 2

3 1050/RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/ /RMOb-Vit/1418/41 MaFK/RMOb/0 058/16 MaFK/RMOb/0 059/16 MaFK/RMOb/0 046/16 MaFK/RMOb/0 047/16 VŽPaVH/RMO b/0002/16 FRaŠ/RMOb/00 36/16 Pronájem pozemku parc. č. 143/17 v k. ú. Vítkovice (p. Pánek) Pronájem pozemku parc. č. 195/126 v k. ú. Vítkovice (Ing.Hudec) Nabídka výkupu garáže ze soukromého vlastnictví, lok. U Cementárny Ukončení NS dohodou (Ing. Seibert) Demolice budov a úprava terénu - Jeremenkova osada, výběrové řízení VZMR Rozpočtové opatření - demolice Jeremenkova osada OVVaK/RMOb/0021/16 Zpráva o kontrole plnění úkolů z minulých schůzí rady. číslo: 1030/RMOb-Vit/1418/41 zprávu o kontrole plnění úkolů ze svých minulých schůzí. OVVaK/RMOb/0030/16 Návrh na uzavření Smlouvy o zprostředkování a smlouvy příkazní číslo: 1031/RMOb-Vit/1418/41 uzavřít,,smlouvu o zprostředkování a smlouvu příkazní s firmou Drozdekstyl s.r.o. se sídlem Nerudova 2928/8, Ostrava-Vítkovice, IČ: , zapsanou v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl C, vložka 64602, zastoupenou výkonným ředitelem Milanem Drozdkem; Jiřina Matějová, Vedoucí odboru organizačního, vnitřních věcí a kultury starostu MOb Vítkovice k podpisu této smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení. OVVaK/RMOb/0029/16 Návrh na uzavření Smlouvy o krátkodobém pronájmu místností Českého domu a poskytování služeb číslo: 1032/RMOb-Vit/1418/41 o uzavření,,smlouvy o krátkodobém pronájmu místností Českého domu a poskytování služeb dle důvodové zprávy s tím, že zodpovědnou osobou za akci,,amatérský turnaj ve stolním tenise je p. Richard Čermák, předseda komise sportovní, a to na základě pověření zodpovědné osoby; Strana 3

4 Jiřina Matějová, Vedoucí odboru organizačního, vnitřních věcí a kultury starostu MOb Vítkovice k podpisu této smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení. OVVaK/RMOb/0028/16 Zápis z 10. jednání komise sportovní ze dne číslo: 1033/RMOb-Vit/1418/41 zápis z 10. jednání sportovní ze dne OVVaK/RMOb/0031/16 Smlouva o vypůjčce výpočetní techniky s MPSV číslo: 1034/RMOb-Vit/1418/41 Uzavřít smlouvu o výpůjčce výpočetní techniky s příslušenstvím s Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčím právu 1, Praha 2, IČ Předmětem výpůjčky je původní výpočetní technika s příslušenstvím určená pro řešení projektu Hmotné nouze v majetku výpůjčitele - MPSV a jeho bezplatná výpůjčka pro SMO, ÚMOb Vítkovice na dobu určitou, do ; Jiřina Matějová, Vedoucí odboru organizačního, vnitřních věcí a kultury starostu MOb Vítkovice k podpisu předmětné Smlouvy o výpůjčce dle tohoto usnesení. OVVaK/RMOb/0035/16 Zapůjčení ozvučovací techniky číslo: 1035/RMOb-Vit/1418/41 o zapůjčení ozvučovací techniky Svazu tělesně postižených, místní organizaci Ostrava-Vítkovice dne v době od 15:00 hodin do 17:00 hodin za paušální částku 150,- Kč/den. Jiřina Matějová, Vedoucí odboru organizačního, vnitřních věcí a kultury Strana 4

5 FRaŠ/RMOb/0034/16 Rozpočtové opatření - soudní poplatky, kniha číslo: 1036/RMOb-Vit/1418/41 1) schvaluje rozpočtové opatření na navýšení finančních prostředků na úhradu soudních poplatků a na zveřejnění životopisu starosty v Životopisné encyklopedii zvýší se financování pol ORJ 41 o 27 tis. Kč zvýší se výdaje 3639 pol ORJ 42 o 20 tis. Kč 6112 pol ORJ 19 o 7 tis. Kč Bc. Milena Rozkošná, Vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství FRaŠ/RMOb/0033/16 Vyřazení nepotřebného majetku - stanovisko likvidační komise č. 1/2016 číslo: 1037/RMOb-Vit/1418/41 stanovisko likvidační komise dle zápisu ze dne ; 2) rozhodla o odprodeji nepotřebného majetku: 7 ks židlí JERZY za cenu 100 Kč/1 ks; Bc. Milena Rozkošná, Vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství 3) rozhodla o neupotřebitelnosti, vyřazení a likvidaci majetku MOb Vítkovice dle zápisu z jednání likvidační komise ze dne ; Bc. Milena Rozkošná, Vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství 4) ukládá a) odboru OVVaK a SV provést ekologickou likvidaci majetku, b) odboru FRaŠ provést odúčtování majetku z účetní evidence a vyřadit nedokončený dlouhodobý majetek, c) odboru OVVaK a SV provést vyřazení majetku z operativní evidence. Jiřina Matějová, Vedoucí odboru organizačního, vnitřních věcí a kultury Bc. Danuška Báliková, Vedoucí odboru sociálních věcí Strana 5

6 Bc. Milena Rozkošná, Vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství OVVaK/RMOb/0036/16 Prodej neupotřebitelného majetku číslo: 1038/RMOb-Vit/1418/41 prodat neupotřebitelný majetek: paní XXXXXX, nar. XXXXXX, trvale XXXXXX, 7 ks kancelářských židlí JERZY za 700,- Kč; Jiřina Matějová, Vedoucí odboru organizačního, vnitřních věcí a kultury starostu MOb Vítkovice k podpisu smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení. KSDaB/RMOb/0050/16 Prodej nepotřebného vyzískaného materiálu číslo: 1039/RMOb-Vit/1418/41 žádost XXXXXX XXXXXXXXXXX, trv. bytem XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX ze dne o odkoupení dlažby; 2) rozhodla prodat nepotřebný materiál: paní XXXXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trv. bytem Na XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 100 ks dlažby o velikosti 30 x 30 cm za 4,00 Kč/ks vč. DPH; Bc. Svatava Köhlerová, 3) zmocňuje starostu MOb Vítkovice k podpisu smlouvy dle bodu 2. tohoto usnesení. KSDaB/RMOb/0047/16 Údržba zeleně v Ostravě-Vítkovicích pro rok 2016 a 2017, zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby číslo: 1040/RMOb-Vit/1418/41 na základě předložených nabídek uzavřít smlouvu na zakázku malého rozsahu na služby na akci Údržba zeleně v Ostravě-Vítkovicích pro rok 2016 a 2017 se zhotovitelem AHOS CZ, s.r.o., zastoupeného jednatelem panem Alešem Hrbáčem, se sídlem Pustkovecká 64/47, Ostrava-Pustkovec, IČO: , DIČ: CZ , zapsána v OR, vedeného u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 27308; Strana 6

7 Bc. Svatava Köhlerová, starostu MOb Vítkovice k podpisu SOD dle bodu 1. tohoto usnesení. KSDaB/RMOb/0044/16 Návrh na neuplatnění inflační doložky číslo: 1041/RMOb-Vit/1418/41 neupravovat výši nájemného u smluv o nájmu nebytových prostor, garáží a smluv o umístění zařízení, které obsahují doložku jednostranné úpravy nájemného na základě statisticky vykázané míry inflace v uplynulém kalendářním roce, publikované ČSÚ. Bc. Svatava Köhlerová, KSDaB/RMOb/0046/16 Libor Schüler - ukončení nájmu garáže číslo: 1042/RMOb-Vit/1418/41 žádost pana XXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, ze dne na ukončení nájmu garáže pc.č.st. 2947, k.ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, dohodou ke dni ; 2) rozhodla 1. ukončit smlouvu o nájmu garáže ev.č s nájemcem panem XXXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX, kterou byla pronajata garáž o celkové výměře 18,15 m 2 v lokalitě U Cementárny, stojící na pozemku p.č.st. 2947, k.ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, dohodou ke dni , 2. záměru pronájmu garáže o celkové výměře 18,15 m2 v lokalitě U Cementárny, stojící na pozemku p.č.st. 2947, k.ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, na dobu neurčitou; Bc. Svatava Köhlerová, 3) ukládá odboru KSDaB a odboru OVVaK zveřejnit záměr pronájmu garáže dle Zásad zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění; 4) zmocňuje starostu MOb Vítkovice k podpisu Dohody o ukončení smlouvy o nájmu dle bodu č. 2 tohoto usnesení. Strana 7

8 KSDaB/RMOb/0045/16 Pronájem garáže v lokalitě U Cementárny (Marek Švajný) číslo: 1043/RMOb-Vit/1418/41 žádost pana Marka Švajného, IČO: , podanou dne na pronájem garáže v lokalitě U Cementárny; 2) rozhodla uzavřít s panem Markem Švajným, IČO: , bytem XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XX, nájemní smlouvu na pronájem garáže v lokalitě U Cementárny, stojící na pozemku p.č.st. 3902, k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou od , nájemné ve výši 330,60 Kč/měsíc + akt. sazba DPH; Bc. Svatava Köhlerová, 3) zmocňuje starostu MOb Vítkovice k podpisu nájemní smlouvy dle bodu č. 2 tohoto usnesení. KSDaB/RMOb/0048/16 Internethome, s.r.o. - Výpověď nájmu NP Rudná číslo: 1044/RMOb-Vit/1418/41 výpověď společnosti Internethome s.r.o., IČO: na nájem části střechy, půdy a společných prostor v domech Rudná v Ostravě-Vítkovicích podanou dne ; 2) rozhodla 1. ukončit nájemní smlouvu ev.č se společností Internethome s.r.o se sídlem Za Brumlovkou 266/2, , Praha-Michle, IČO: , které byla pronajata část půdy, střechy a společných prostor v domech na ul. Rudná v Ostravě-Vítkovicích, stojící na pozemku p.č. 243/12, k.ú. Vítkovice, obec Ostrava za účelem poskytování telekomunikačních služeb, dohodou ke dni , 2. o záměru pronájmu části střechy, půdy a společných prostor v domech na ul Rudná k účelu poskytování telekomunikačních služeb na dobu neurčitou; Bc. Svatava Köhlerová, 3) ukládá odboru KSDaB a odboru OVVaK zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor dle zásad Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění; 4) zmocňuje starostu MOb Vítkovice k podpisu Dohody o ukončení nájmu dle bodu č. 2 tohoto usnesení. Strana 8

9 MaFK/RMOb/0053/16 Pověření správou nemovité věci číslo: 1045/RMOb-Vit/1418/41 1) pověřuje odbor komunálních služeb, dopravy a bytový správou nemovité věci - budovy bez čp/če - způsob využití garáž - na pozemku parc. č. st. 2904, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice. Bc. Svatava Köhlerová, MaFK/RMOb/0055/16 Pověření správou nemovitých věcí (Jeremenkova osada) číslo: 1046/RMOb-Vit/1418/41 1) pověřuje odbor komunálních služeb, dopravy a bytový správou nemovitých věcí: budovy č. p způsob využití bydlení - na pozemku parc. č. 1376, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, na adrese Jeremenkova osada 98, Ostrava-Vítkovice, budovy č. p způsob využití bydlení - na pozemku parc. č. 1372, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, na adrese Jeremenkova osada 3, Ostrava-Vítkovice, budovy č. p způsob využití bydlení - na pozemku parc. č. 1369, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, na adrese Jeremenkova osada 5, Ostrava-Vítkovice. Bc. Svatava Köhlerová, MaFK/RMOb/0056/16 Pronájem částí pozemků v k.ú.vítkovice (p.hráček Michal) číslo: 1047/RMOb-Vit/1418/41 pronajmout níže uvedené části pozemků p. XXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem X XXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXX, vlastníku jednotky č. 536/4 na pozemku parc. č. 402/10, zastavěná plocha a nádvoří, a spoluvlastnického id. 1/4 podílu na společných částech domu - budově č. p. 536 na pozemku parc. č. 402/10, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, na adrese Kovářská 8, Ostrava-Vítkovice: a. část pozemku parc. č. 402/10, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 61,00 m 2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neručitou, se tříměsíční výpovědní lhůtou; nájemné ve Strana 9

10 výši 45,00 Kč/m 2 /rok. a. část pozemku parc. č. 402/21, zahrada, o výměře 234,00 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, se tříměsíční výpovědní lhůtou; nájemné ve výši 6,00 Kč/m2/rok; Ing. Robert Šimek, starostu MOb Vítkovice k podpisu nájemních smluv dle tohoto usnesení. MaFK/RMOb/0057/16 Pronájem pozemku v k.ú.vítkovice (Ing. Šmidák Jiří) číslo: 1048/RMOb-Vit/1418/41 pronajmout pozemek parc. č. 521/6, zahrada, o výměře 31,00 m 2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, XXXX XXXXXX XXXXXXXXX, nar.xxxxxxxxxx, bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, vlastníku nemovitých věcí - pozemku parc. č. 521/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19,00 m 2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, jehož součástí je stavba - budova bez čp/če - způsob využití garáž, a pozemku parc. č. 521/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19,00 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, jehož součástí je stavba - budova bez čp/če - způsob využití garáž. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, se tříměsíční výpovědní lhůtou; nájemné ve výši 20,00 Kč/m 2 /rok; Ing. Robert Šimek, starostu MOb Vítkovice k podpisu nájemní smlouvy dle tohoto usnesení. MaFK/RMOb/0045/16 Pronájem pozemku parc. č. 277/4 v k. ú. Vítkovice (pí Pásková) číslo: 1049/RMOb-Vit/1418/41 a. pronajmout pozemek parc. č. 277/4, zast. pl. a nádvoří, o výměře 19,00 m 2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, paní XXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XX XX XXXX XX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX. b. nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, se tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné ve výši 45,- Kč/m2/rok; Ing. Robert Šimek, Strana 10

11 starostu MOb Vítkovice k podpisu nájemní smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení. MaFK/RMOb/0058/16 Pronájem pozemku parc. č. 143/17 v k. ú. Vítkovice (p. Pánek) číslo: 1050/RMOb-Vit/1418/41 a. pronajmout pozemek parc. č. 143/17, zast. pl. a nádvoří, o výměře 26,00 m 2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, panu XXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXX XXXXXX XX XX XXXXX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXX XX. b. nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, se tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné ve výši 45,- Kč/m2/rok; Ing. Robert Šimek, starostu MOb Vítkovice k podpisu nájemní smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení. MaFK/RMOb/0059/16 Pronájem pozemku parc. č. 195/126 v k. ú. Vítkovice (Ing.Hudec) číslo: 1051/RMOb-Vit/1418/41 a. pronajmout pozemek parc. č. 195/126, zast. pl. a nádvoří, o výměře 17,00 m 2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, panu XXXX XXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem Václava XXXXXXXXXXXX XX XX XXXX XX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX. b. nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, se tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné ve výši 45,- Kč/m2/rok; Ing. Robert Šimek, starostu MOb Vítkovice k podpisu nájemní smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení. MaFK/RMOb/0046/16 Nabídka výkupu garáže ze soukromého vlastnictví, lok. U Cementárny číslo: 1052/RMOb-Vit/1418/41 dopis Nabídka k prodeji nemovitosti pana XXXX XXXXXX XXXXXXXX, ze dne ; Strana 11

12 2) ukládá odboru MaFK zaslat Radě města Ostravy žádost o předchozí souhlas s uplatným nabytím nemovité věci - budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 2914, zast. pl. a nádvoří, k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, s tím, že finanční krytí - kupní cena bude hrazena z rozpočtu SMO. Ing. Robert Šimek, MaFK/RMOb/0047/16 Ukončení NS dohodou (Ing. Seibert) číslo: 1053/RMOb-Vit/1418/41 1) souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č ze dne , včetně dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č ze dne , na pronájem pozemku parc. č. st. 2914, zast. pl. a nádvoří, o výměře 21,00 m 2, k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, uzavřené s nájemcem panem XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXX XX XX XXXX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXX a to dohodou k Ing. Robert Šimek, VŽPaVH/RMOb/0002/16 Demolice budov a úprava terénu - Jeremenkova osada, výběrové řízení VZMR číslo: 1054/RMOb-Vit/1418/41 zadat na základě výsledků výběrového řízení realizaci VZMR na akci Demolice objektů a úprava terénu - Jeremenkova osada, Ostrava - Vítkovice ve výši 6, ,84 Kč s DPH zhotoviteli DAV, a.s., Zengrova 510/19, Ostrava-Vítkovice, IČ: , DIČ: CZ , zaps. v OR KS v Ostravě, odd. B, vl. 81; Jan Kubík, Vedoucí odboru výstavby, ŽP a vodního hospodářství starostu MOb Vítkovice k podpisu smlouvy o dílo dle tohoto usnesení. Strana 12

13 FRaŠ/RMOb/0036/16 Rozpočtové opatření - demolice Jeremenkova osada číslo: 1055/RMOb-Vit/1418/41 1) schvaluje rozpočtové opatření na přijetí finančních prostředků z MMO a zároveň navýšení z vlastních zdrojů na demolici budov a vyčištění pozemků, Jeremenkova osada, v k. ú. Vítkovice zvýší se převody mezi st. městy a měst. obvody 6330 pol ORJ 41 UZ 93 ORG 507 o tis. Kč zvýší se financování pol ORJ 41 o tis. Kč zvýší se výdaje 3612 pol ORJ 40 UZ 93 o tis. Kč 3612 pol ORJ 40 o tis. Kč Bc. Milena Rozkošná, Vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství Strana 13

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 05.04.2017 čís. 1750/RMOb-Vit/1418/70-1773/RMOb-Vit/1418/70 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu dle

Více

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne 66. schůze rady městského obvodu konané dne 01.02.2017 čís. 1641/RMOb-Vit/1418/66-1662/RMOb-Vit/1418/66 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu dle

Více

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne 64. schůze rady městského obvodu konané dne 04.01.2017 čís. 1604/RMOb-Vit/1418/64-1612/RMOb-Vit/1418/64 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu dle

Více

Usnesení 109. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 109. schůze rady městského obvodu konané dne 109. schůze rady městského obvodu konané dne 15.08.2018 čís. 2712/RMOb-Vit/1418/109-2736/RMOb-Vit/1418/109 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne 35. schůze rady městského obvodu konané dne 06.01.2016 čís. 0872/RMOb-Vit/1418/35-0897/RMOb-Vit/1418/35 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu dle

Více

Usnesení 37. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 37. schůze rady městského obvodu konané dne 37. schůze rady městského obvodu konané dne 20.01.2016 čís. 0899/RMOb-Vit/1418/37-0926/RMOb-Vit/1418/37 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu dle

Více

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne 57. schůze rady městského obvodu konané dne 05.10.2016 čís. 1421/RMOb-Vit/1418/57-1445/RMOb-Vit/1418/57 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu dle

Více

Usnesení 99. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 99. schůze rady městského obvodu konané dne 99. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2014 čís. 2933/RMOb-Vit/1014/99-2949/RMOb-Vit/1014/99 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne 90. schůze rady městského obvodu konané dne 10.01.2018 čís. 2284/RMOb-Vit/1418/90-2296/RMOb-Vit/1418/90 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 47. schůze rady městského obvodu konané dne 06.06.2016 čís. 1222/RMOb-Vit/1418/47-1239/RMOb-Vit/1418/47 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne 65. schůze rady městského obvodu konané dne 31.10.2012 čís. 1826/RMOb-Vit/1014/65. - 1853/RMOb-Vit/1014/65. Petr Dlabal Starosta městského obvodu Ing. Kamil Bednář MOb_Vit_Z04 Strana 1/18 Přehled usnesení

Více

Usnesení 69. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 69. schůze rady městského obvodu konané dne 69. schůze rady městského obvodu konané dne 15.03.2017 čís. 1729/RMOb-Vit/1418/69-1749/RMOb-Vit/1418/69 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu dle

Více

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne 19. schůze rady městského obvodu konané dne 17.06.2015 čís. 0436/RMOb-Vit/1418/19-0469/RMOb-Vit/1418/19 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1/20 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 05.03.2019 čís. 0233/RMOb-Vit/1822/11-0257/RMOb-Vit/1822/11 Radomíra Vlčková starostka Leoš Koláček místostarosta Strana 1/15 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 69. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 69. schůze rady městského obvodu konané dne 69. schůze rady městského obvodu konané dne 19.12.2012 čís. 1953/RMOb-Vit/1014/69-1985/RMOb-Vit/1014/69 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne 10. schůze rady městského obvodu konané dne 25.02.2019 čís. 0215/RMOb-Vit/M1822/10-0232/RMOb-Vit/M1822/10 Radomíra Vlčková starostka Leoš Koláček místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 18. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 18. schůze rady městského obvodu konané dne 18. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2019 čís. 0457/RMOb-Vit/1822/18-0474/RMOb-Vit/1822/18 Radomíra Vlčková starostka Leoš Koláček místostarosta Strana 1/13 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne 71. schůze rady městského obvodu konané dne 19.04.2017 čís. 1774/RMOb-Vit/1418/71-1793/RMOb-Vit/1418/71 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 44. schůze rady městského obvodu konané dne 26.04.2016 čís. 1120/RMOb-Vit/1418/44-1153/RMOb-Vit/1418/44 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu dle

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 04.02.2015 čís. 0119/RMOb-Vit/1418/6-0152/RMOb-Vit/1418/6 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu dle

Více

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2013

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2013 72. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2013 čís. 2048/RMOb-Vit/1014/72-2080/RMOb-Vit/1014/72 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1/23 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne 63. schůze rady městského obvodu konané dne 21.12.2016 čís. 1580/RMOb-Vit/1418/63-1603/RMOb-Vit/1418/63 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne 67. schůze rady městského obvodu konané dne 15.02.2017 čís. 1663/RMOb-Vit/1418/67-1691/RMOb-Vit/1418/67 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 29. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 29. schůze rady městského obvodu konané dne 29. schůze rady městského obvodu konané dne 22.10.2015 čís. 0695/RMOb-Vit/1418/29-0735/RMOb-Vit/1418/29 Mgr. Petr Kutěj místostarosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2019 čís. 0126/RMOb-Vit/1822/6-0145/RMOb-Vit/1822/6 Radomíra Vlčková starostka Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 27.06.2017 čís. 1890/RMOb-Vit/1418/77-1912/RMOb-Vit/1418/77 Petr Dlabal starosta Vojtech Kiss místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu dle

Více

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne 39. schůze rady městského obvodu konané dne 17.02.2016 čís. 0953/RMOb-Vit/1418/39-0993/RMOb-Vit/1418/39 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu dle

Více

Usnesení 118. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 118. schůze rady městského obvodu konané dne 118. schůze rady městského obvodu konané dne 24.09.2014 čís. 3521/RMOb-Vit/1014/118-3562/RMOb-Vit/1014/118 Petr Dlabal starosta MUDr. Jindřich Proko místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 čís. 2413/RMOb-Vit/1014/84-2424/RMOb-Vit/1014/84 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne 33. schůze rady městského obvodu konané dne 16.12.2015 čís. 0839/RMOb-Vit/1418/33-0868/RMOb-Vit/1418/33 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu dle

Více

Usnesení 18. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 18. schůze rady městského obvodu konané dne 18. schůze rady městského obvodu konané dne 03.06.2015 čís. 0399/RMOb-Vit/1418/18-0435/RMOb-Vit/1418/18 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle

Více

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17.09.2018 čís. 0370/ZMOb-Vit/1418/20-0391/ZMOb-Vit/1418/20 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne 80. schůze rady městského obvodu konané dne 30.08.2017 čís. 1968/RMOb-Vit/1418/80-2007/RMOb-Vit/1418/80 Petr Dlabal starosta Vojtech Kiss místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu dle

Více

Usnesení 115. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 115. schůze rady městského obvodu konané dne 115. schůze rady městského obvodu konané dne 24.10.2018 čís. 2845/RMOb-Vit/1418/115-2876/RMOb-Vit/1418/115 Petr Dlabal starosta Vojtech Kiss místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 111. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 111. schůze rady městského obvodu konané dne 111. schůze rady městského obvodu konané dne 19.09.2018 čís. 2777/RMOb-Vit/1418/111-2798/RMOb-Vit/1418/111 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1/17 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 21. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 21. schůze rady městského obvodu konané dne 21. schůze rady městského obvodu konané dne 22.07.2015 čís. 0506/RMOb-Vit/1418/21-0547/RMOb-Vit/1418/21 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu dle

Více

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne 1. schůze rady městského obvodu konané dne 07.11.2018 čís. 0001/RMOb-Vit/1822/1-0015/RMOb-Vit/1822/1 Radomíra Vlčková starostka Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne 66. schůze rady městského obvodu konané dne 07.11.2012 čís. 1854/RMOb-Vit/1014/66-1866/RMOb-Vit/1014/66 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0295/RMOb-Vit/1418/12-0320/RMOb-Vit/1418/12 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne 22. schůze rady městského obvodu konané dne 17.07.2019 čís. 0522/RMOb-Vit/1822/22-0580/RMOb-Vit/1822/22 Radomíra Vlčková starostka Ing. František Kročil místostarosta Strana 1/29 Číslo usnesení Materiál

Více

Usnesení 112. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 112. schůze rady městského obvodu konané dne 112. schůze rady městského obvodu konané dne 09.07.2014 čís. 3353/RMOb-Vit/1014/112-3396/RMOb-Vit/1014/112 Petr Dlabal starosta Ing. Kamil Bednář člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne 65. schůze rady městského obvodu konané dne 18.01.2017 čís. 1613/RMOb-Vit/1418/65-1640/RMOb-Vit/1418/65 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu dle

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 12. schůze rady městského obvodu konané dne 20.03.2019 čís. 0258/RMOb-Vit/1822/12-0290/RMOb-Vit/1822/12 Radomíra Vlčková starostka Leoš Koláček místostarosta Strana 1/16 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 107. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 107. schůze rady městského obvodu konané dne 107. schůze rady městského obvodu konané dne 11.07.2018 čís. 2640/RMOb-Vit/1418/107-2668/RMOb-Vit/1418/107 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 106. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 106. schůze rady městského obvodu konané dne 106. schůze rady městského obvodu konané dne 20.06.2018 čís. 2619/RMOb-Vit/1418/106-2639/RMOb-Vit/1418/106 Petr Dlabal starosta Vojtech Kiss místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne 91. schůze rady městského obvodu konané dne 24.01.2018 čís. 2297/RMOb-Vit/1418/91-2327/RMOb-Vit/1418/91 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 93. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 93. schůze rady městského obvodu konané dne 93. schůze rady městského obvodu konané dne 21.02.2018 čís. 2375/RMOb-Vit/1418/93-2385/RMOb-Vit/1418/93 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 19.07.2016 čís. 1276/RMOb-Vit/1418/50-1308/RMOb-Vit/1418/50 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu dle

Více

Usnesení 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014

Usnesení 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014 čís. 3563/RMOb-Vit/1014/119-3586/RMOb-Vit/1014/119 Petr Dlabal starosta MUDr. Jindřich Prokop místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 87. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 87. schůze rady městského obvodu konané dne 87. schůze rady městského obvodu konané dne 17.07.2013 čís. 2499/RMOb-Vit/1014/87-2526/RMOb-Vit/1014/87 Petr Dlabal starosta Ing. Kamil Bednář člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

- 1967/RMOb-Vit/1418/79

- 1967/RMOb-Vit/1418/79 79. schůze rady městského obvodu konané dne 09.08.2017 čís. 1938/RMOb-Vit/1418/79-1967/RMOb-Vit/1418/79 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 95. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 95. schůze rady městského obvodu konané dne 95. schůze rady městského obvodu konané dne 21.03.2018 čís. 2415/RMOb-Vit/1418/95-2442/RMOb-Vit/1418/95 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne 48. schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2016 čís. 1240/RMOb-Vit/1418/48-1273/RMOb-Vit/1418/48 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu dle

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2015 čís. 0070/ZMOb-Vit/1418/5-0096/ZMOb-Vit/1418/5 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 56. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 56. schůze rady městského obvodu konané dne 56. schůze rady městského obvodu konané dne 21.09.2016 čís. 1401/RMOb-Vit/1418/56-1420/RMOb-Vit/1418/56 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1/9 Číslo usnesení Materiál Název 1401/RMOb-Vit/1418/56

Více

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne 38. schůze rady městského obvodu konané dne 03.02.2016 čís. 0927/RMOb-Vit/1418/38-0952/RMOb-Vit/1418/38 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu dle

Více

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne 54. schůze rady městského obvodu konané dne 31.08.2016 čís. 1346/RMOb-Vit/1418/54-1386/RMOb-Vit/1418/54 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu dle

Více

Usnesení 14. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 14. schůze rady městského obvodu konané dne 14. schůze rady městského obvodu konané dne 24.04.2019 čís. 0319/RMOb-Vit/1822/14-0355/RMOb-Vit/1822/14 Radomíra Vlčková starostka Leoš Koláček místostarosta Strana 1/22 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.03.2015 čís. 0036/ZMOb-Vit/M1418/3-0063/ZMOb-Vit/M1418/3 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19.06.2017 čís. 0243/ZMOb-Vit/1418/13-0267/ZMOb-Vit/1418/13 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 101. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 101. schůze rady městského obvodu konané dne 101. schůze rady městského obvodu konané dne 09.05.2018 čís. 2525/RMOb-Vit/1418/101-2557/RMOb-Vit/1418/101 Petr Dlabal starosta Vojtech Kiss místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 86. schůze rady městského obvodu konané dne 03.07.2013

Usnesení 86. schůze rady městského obvodu konané dne 03.07.2013 86. schůze rady městského obvodu konané dne 03.07.2013 čís. 2470/RMOb-Vit/1014/86-2498/RMOb-Vit/1014/86 Petr Dlabal starosta MUDr. Jindřich Prokop místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne 92. schůze rady městského obvodu konané dne 16.02.2018 čís. 2328/RMOb-Vit/1418/92-2374/RMOb-Vit/1418/92 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne 72. schůze rady městského obvodu konané dne 03.05.2017 čís. 1794/RMOb-Vit/1418/72-1818/RMOb-Vit/1418/72 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu dle

Více

Usnesení 112. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 112. schůze rady městského obvodu konané dne 112. schůze rady městského obvodu konané dne 03.10.2018 čís. 2799/RMOb-Vit/1418/112-2836/RMOb-Vit/1418/112 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne 32. schůze rady městského obvodu konané dne 02.12.2015 čís. 0797/RMOb-Vit/1418/32-0838/RMOb-Vit/1418/32 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu dle

Více

Usnesení 97. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 97. schůze rady městského obvodu konané dne 97. schůze rady městského obvodu konané dne 04.12.2013 čís. 2845/RMOb-Vit/1014/97-2888/RMOb-Vit/1014/97 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19.12.2016 čís. 0202/ZMOb-Vit/1418/11-0225/ZMOb-Vit/1418/11 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne 67. schůze rady městského obvodu konané dne 21.11.2012 čís. 1867/RMOb-Vit/1014/67-1908/RMOb-Vit/1014/67 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.09.2013 čís. 0372/ZMOb-Vit/1014/18-0397/ZMOb-Vit/1014/18 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 3. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 3. schůze rady městského obvodu konané dne 3. schůze rady městského obvodu konané dne 17.12.2014 čís. 0053/RMOb-Vit/1418/3-0075/RMOb-Vit/1418/3 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu dle

Více

Usnesení 104. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 104. schůze rady městského obvodu konané dne 104. schůze rady městského obvodu konané dne 06.06.2018 čís. 2582/RMOb-Vit/1418/104-2613/RMOb-Vit/1418/104 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 2. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 2. schůze rady městského obvodu konané dne 2. schůze rady městského obvodu konané dne 03.12.2014 čís. 0006/RMOb-Vit/1418/2-0052/RMOb-Vit/1418/2 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu dle

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.03.2016 čís. 0142/ZMOb-Vit/1418/8-0161/ZMOb-Vit/1418/8 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 99. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 99. schůze rady městského obvodu konané dne 99. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2018 čís. 2482/RMOb-Vit/1418/99-2518/RMOb-Vit/1418/99 Petr Dlabal starosta Vojtech Kiss místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu dle

Více

Usnesení 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.09.2017 čís. 0268/ZMOb-Vit/1418/14-0287/ZMOb-Vit/1418/14 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 24. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 24. schůze rady městského obvodu konané dne 24. schůze rady městského obvodu konané dne 02.09.2015 čís. 0590/RMOb-Vit/1418/24-0619/RMOb-Vit/1418/24 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu dle

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 97. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 97. schůze rady městského obvodu konané dne 97. schůze rady městského obvodu konané dne 04.04.2018 čís. 2444/RMOb-Vit/1418/97-2480/RMOb-Vit/1418/97 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 16.12.2013 čís. 0403/ZMOb-Vit/1014/20-0426/ZMOb-Vit/1014/20 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17.12.2012 čís. 0285/ZMOb-Vit/1014/15-0312/ZMOb-Vit/1014/15 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne 88. schůze rady městského obvodu konané dne 06.12.2017 čís. 2184/RMOb-Vit/1418/88-2245/RMOb-Vit/1418/88 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 13. (mimořádné) schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2015

Usnesení 13. (mimořádné) schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2015 13. (mimořádné) schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2015 čís. 0321/RMOb-Vit/M1418/13-0326/RMOb-Vit/M1418/13 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 2 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013 čís. 0313/ZMOb-Vit/1014/16-0340/ZMOb-Vit/1014/16 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17.12.2015 čís. 0122/ZMOb-Vit/1418/7-0141/ZMOb-Vit/1418/7 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne 89. schůze rady městského obvodu konané dne 28.08.2013 čís. 2589/RMOb-Vit/1014/89-2639/RMOb-Vit/1014/89 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 31. schůze rady městského obvodu konané dne 07.03.2016 čís. 0969/RMOb-MH/1418/31-0999/RMOb-MH/1418/31 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne 16. schůze rady městského obvodu konané dne 15.05.2019 čís. 0359/RMOb-Vit/1822/16-0409/RMOb-Vit/1822/16 Radomíra Vlčková starostka Leoš Koláček místostarosta Strana 1/30 Přehled usnesení rady městského

Více

- 2125/RMOb-Vit/1418/85

- 2125/RMOb-Vit/1418/85 85. schůze rady městského obvodu konané dne 25.10.2017 čís. 2085/RMOb-Vit/1418/85-2125/RMOb-Vit/1418/85 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 17. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 17. schůze rady městského obvodu konané dne 17. schůze rady městského obvodu konané dne 29.05.2019 čís. 0410/RMOb-Vit/1822/17-0456/RMOb-Vit/1822/17 Radomíra Vlčková starostka Leoš Koláček místostarosta Strana 1/26 Přehled usnesení rady městského

Více

- 0205/RMOb-Mich/1418/16

- 0205/RMOb-Mich/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2015 čís. 0186/RMOb-Mich/1418/16-0205/RMOb-Mich/1418/16 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 1364/RMOb-Mich/1418/92

- 1364/RMOb-Mich/1418/92 92. schůze rady městského obvodu konané dne 09.07.2018 čís. 1353/RMOb-Mich/1418/92-1364/RMOb-Mich/1418/92 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0395/RMOb-Mich/1418/26

- 0395/RMOb-Mich/1418/26 26. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0379/RMOb-Mich/1418/26-0395/RMOb-Mich/1418/26 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Usnesení 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17.12.2018 čís. 0017/ZMOb-Vit/1822/2-0051/ZMOb-Vit/1822/2 Radomíra Vlčková starostka Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.03.2019 čís. 0056/ZMOb-Vit/1822/4-0079/ZMOb-Vit/1822/4 Radomíra Vlčková starostka Leoš Koláček místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10.06.2013 čís. 0341/ZMOb-Vit/1014/17-0371/ZMOb-Vit/1014/17 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17.03.2014 čís. 0427/ZMOb-Vit/1014/21-0463/ZMOb-Vit/1014/21 Petr Dlabal starosta Zdeněk Bernatík člen zastupitelstva Strana 1 Přehled usnesení

Více

Usnesení 2. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 2. schůze rady městského obvodu konané dne 2. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2018 čís. 0002/RMOb_Mich/1822/2-0008/RMOb_Mich/1822/2 a 1469/RMOb_Mich/1822/2-1473/RMOb_Mich/1822/2 Ing. Martin Juroška, Ph.D. Ing. Vladimír Kozel Strana

Více

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 13.04.2015 čís. 0132/RMOb-Mich/1418/11-0143/RMOb-Mich/1418/11 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Jiří Kašpárek radní Strana 1/9 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 98. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 98. schůze rady městského obvodu konané dne 98. schůze rady městského obvodu konané dne 24.09.2018 čís. 1419/RMOb-Mich/1418/98-1429/RMOb-Mich/1418/98 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více