ZASTUPITELSTVO PLZEŇSKÉHO KRAJE Zápis ze zasedání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZASTUPITELSTVO PLZEŇSKÉHO KRAJE Zápis ze zasedání"

Transkript

1 ZASTUPITELSTVO PLZEŇSKÉHO KRAJE Zápis ze zasedání Číslo zasedání: 15 Datum a hodina konání: od 9:00 hod. v sídle KÚPK Přítomni: 38, dle prezenční listiny Omluveni: PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Valenta, JUDr. Podlipský, Ing. Šidlo, Uhlík, Mgr. Jakubčík, Látka, Ing. Šneberger Hosté: MUDr. Hrdlička ředitel ZZS PK (bod č. 2), Ing. Aschenbrenner senátor (bod č. 4), plk. Ing. Pavlas ředitel Hasičského záchranného sboru PK (bod č. 6), Ing. Švarc ředitel SOŠ a SOU Horšovský Týn (bod č. 18), MUDr. Zeithaml předseda představenstva Zdravotnického holdingu PK (bod č. 64), Mgr. Hajšman, Mgr. Myslíková Příloha: usnesení ZPK č. 930/ /15 Zahájení Zasedání zahájil a vedl hejtman Václav Šlajs, přivítal všechny přítomné a nechal zkontrolovat počet zastupitelů v sále. Konstatoval, že přítomných 33 členů zastupitelstva je usnášeníschopných. Oficiálně omluveni jsou zastupitelé Podlipský, Šidlo, Uhlík, Valenta, Látka, Šneberger a Jakubčík. Hejtman: Na začátek připomenu povinnost hlásit případný střet zájmů podle 34 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích. Dovolte mi, abych vás seznámil s tím, že zápis z minulého ZPK byl ověřen a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky. Máte před sebou program spolu s ostatními materiály, prosím, zda někdo má návrhy na doplnění nebo změnu programu. Nikdo se nehlásí, dávám tedy hlasovat o navrženém programu dnešního jednání. Hlasování o programu: Pro 32, proti 0, zdržel se 0, přítomno 33 zastupitelů (1 zastupitel nehlasoval) Program je schválen Hejtman: Pane náměstku Stručku, vy máte nový bod? Struček: Ano. Hejtman: Ale vy jste ho nepředložil zasedání zastupitelstva. Pokud chcete bod předložit, máte možnost. Je potřeba, abychom sledovali průběh jednání. Struček: Chtěl bych předložit nový bod č. 89 Poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji. Hejtman: Souhlasí zastupitelstvo, abychom o tomto bodu ještě hlasovali? Námitky nejsou, čili budeme hlasovat znovu o programu tak, jak byl předložen včetně bodu č. 89.

2 Hlasování o doplněném programu Pro 34, proti 0, zdržel se 0, přítomno 34 zastupitelů. Doplněný program je schválen Schválený program: Zahájení, úvodní formality 1. Volba přísedících Krajského soudu v Plzni - Václav Šlajs 2. Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje - Václav Šlajs 3. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady Plzeňského kraje - Václav Šlajs 4. Nesouhlas Plzeňského kraje ve věci rušení územních pracovišť Finančního úřadu pro Plzeňský kraj - Václav Šlajs 5. Termíny zasedání ZPK v roce Václav Šlajs 6. Poskytnutí dotací z dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2015 z prostředků státního rozpočtu - Václav Šlajs 7. Prodloužení termínů u dotace na cisternovou automobilovou stříkačku pro město Švihov - Václav Šlajs 8. Dodatek č. 15 ke zřizovací listině SÚS PK - Jaroslav Bauer 9. Odůvodnění významné veřejné zakázky dle 156 zákona č. 137/2006 Sb. Nákladní automobily nosiče výměnných nástaveb - Jaroslav Bauer 10. Odůvodnění významných veřejných zakázek dle 156 zákona 137/2006 Sb. nabídkové řízení Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě pro celky Bezdružicko a Tachovsko a pro Kralovicko - Jaroslav Bauer 11. Žádost obce Záchlumí o poskytnutí finančního příspěvku na akci Den s dopravním hřištěm - Jaroslav Bauer 12. Darování části silnice III/20010 městu Horšovský Týn - Jaroslav Bauer 13. Dotační titul Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí PK schválení poskytnutí dotací - Ivo Grüner 14. Poskytnutí účelové dotace obci Mlečice - Ivo Grüner 15. Změna účelu využití schválené dotace z dotačního titulu Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok Ivo Grüner 2

3 16. Poskytnutí účelového finančního daru Kč Asociaci krajů ČR na pořízení nového videokonferenčního systému - Ivo Grüner 17. Dotace poskytnuté Mikroregionu Touškovsko a Mikroregionu Radnicko - prodloužení termínů pro realizaci akce a předložení finančního vypořádání použití dotace - Jiří Struček 18. Zrušení obchodní společnosti Školní statek Horšovský Týn Horšov s.r.o. - Jiří Struček 19. Dodatky ke zřizovacím listinám - Jiří Struček 20. Poskytnutí neinvestiční finanční dotace Allianci française de Plzeň - Jiří Struček 21. Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v roce Jiří Struček 22. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Hostouň u Horšovského Týna - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Hostouň - JUDr. Zdeňka Lišková 23. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Křimice a v k. ú. Skvrňany - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň - JUDr. Zdeňka Lišková 24. Bezúplatné nabytí pozemků PK x ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, změna usnesení ZPK č. 806/15 - JUDr. Zdeňka Lišková 25. Bezúplatné nabytí pozemku, k. ú. Vidice, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Vidice - JUDr. Zdeňka Lišková 26. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Všeruby u Kdyně a k. ú. Myslív u Všerub SÚS PK, středisko Domažlice x městys Všeruby - JUDr. Zdeňka Lišková 27. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Starý Láz Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ČR Státní pozemkový úřad, změna usnesení ZPK č. 349/13 - JUDr. Zdeňka Lišková 28. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Úšava, Staré Sedliště, Nové Sedliště, Olešná u Radnic, Hlohovčice, Kdyně, Tlumačov u Domažlic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov, Domažlice x ČR Státní pozemkový úřad - JUDr. Zdeňka Lišková 29. Bezúplatné nabytí pozemků Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever, Plzeň-jih, Klatovy, Domažlice x ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - JUDr. Zdeňka Lišková 30. Bezúplatné nabytí pozemku k. ú. Hlohová, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Hlohová - JUDr. Zdeňka Lišková 3

4 31. Bezúplatné nabytí pozemků k. ú. Těšovice u Kolovče, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Srbice - JUDr. Zdeňka Lišková 32. Bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Tisová u Tachova Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Tisová, změna usnesení ZPK č. 704/14 - JUDr. Zdeňka Lišková 33. Bezúplatné nabytí pozemků, k. ú. Kunějovice, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Kunějovice - JUDr. Zdeňka Lišková 34. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Černošín Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x město Černošín - JUDr. Zdeňka Lišková 35. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Staré Sedliště a v k. ú. Úšava Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Staré Sedliště - JUDr. Zdeňka Lišková 36. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Meclov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Meclov - JUDr. Zdeňka Lišková 37. Bezúplatný převod pozemků k. ú. Úherce u Nýřan Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Úherce - JUDr. Zdeňka Lišková 38. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Všeruby u Plzně - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR - JUDr. Zdeňka Lišková 39. Bezúplatný převod stavby komunikace, k. ú. Stod Centrum sociálních služeb Stod x město Stod - JUDr. Zdeňka Lišková 40. Výkup pozemků v k. ú. Nevřeň - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Milena Dobrá - JUDr. Zdeňka Lišková 41. Výkup pozemků v k. ú. Kokořov Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - jih x Ing. Zbyněk Hofman - JUDr. Zdeňka Lišková 42. Výkup pozemků v k. ú. Chválenice, k. ú. Strýčkovice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih, středisko Domažlice x Ing. Bohuslava Nolčová, Anna Waldmannová, Marie Mračková, Václav Kest - JUDr. Zdeňka Lišková 43. Výkup pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví Plzeňského kraje JUDr. Zdeňka Lišková 44. Výkup pozemku v k. ú. Nemněnice a k. ú. Jivjany Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR Lesy České republiky, s. p. - JUDr. Zdeňka Lišková 4

5 45. Výkup pozemku v k. ú. Všeruby u Plzně Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Jiří Lőwy - JUDr. Zdeňka Lišková 46. Výkup pozemku v k. ú. Kamenný Újezd u Rokycany Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x Pavel Ernýgr - JUDr. Zdeňka Lišková 47. Prodej částí pozemku v k. ú. Potvorov Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x společnost ERAGE s.r.o. - JUDr. Zdeňka Lišková 48. Prodej pozemku v k. ú. Kamenný Újezd u Rokycan Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x Anna Hejduková - JUDr. Zdeňka Lišková 49. Prodej ideálních spoluvlastnických podílů na pozemcích v k. ú. Babina - Plzeňský kraj x Jaroslav Pácl - JUDr. Zdeňka Lišková 50. Prodej nemovitostí a zřízení věcného břemene v k. ú. Kdyně Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace x město Kdyně - JUDr. Zdeňka Lišková 51. Prodej pozemku v k. ú. Štěpanice Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, středisko Klatovy x Jakub Vinčálek - JUDr. Zdeňka Lišková 52. Prodej pozemku v k. ú. Rokycany Střední škola Rokycany, Jeřabinová 96 x ČEZ Distribuce a. s. - JUDr. Zdeňka Lišková 53. Směna pozemků v k. ú. Nezdice na Šumavě Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x SJM RNDr. Karel Škácha, MUDr. Anna Škáchová - JUDr. Zdeňka Lišková 54. Směna částí pozemků v k. ú. Lhotka u Terešova PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, středisko Rokycany x SJM Ing. Petr Tesař, Soňa Tesařová - JUDr. Zdeňka Lišková 55. Pozemkové úpravy SÚS PK, středisko Plzeň-sever, k. ú. Úterý, středisko Tachov, k. ú. Horní Jadruž, k. ú. Třemešné - JUDr. Zdeňka Lišková 56. Zřízení věcných břemen silničních mostů a propustku v k. ú. Rabštejn nad Střelou, v k.ú. Bělá nad Radbuzou v k.ú. Víchov Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever, Domažlice, Tachov ČR, Povodí Vltavy, státní podnik - JUDr. Zdeňka Lišková 57. Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě stavby NTL přípojky depozitáře Zbiroh Západočeské muzeum v Plzni x město Zbiroh - JUDr. Zdeňka Lišková 58. Plzeňský kraj - SÚS PK x Statutární město Plzeň, obchodní společnost VGP CZ VIII., a.s. - majetkoprávní narovnání v souvislosti s akcí VGP Park Bručná - JUDr. Zdeňka Lišková 5

6 59. Odůvodnění významné veřejné zakázky Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň - přístavba sportovních hal - JUDr. Zdeňka Lišková 60. Změna termínů splnění usnesení ZPK - JUDr. Zdeňka Lišková 61. Poskytnutí fin. prostředků v rámci dotačního titulu Dotace OKHE pro nestátní neziskové organizace výzva 2 - Mgr. Jaroslav Šobr 62. Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok sběr žádostí poskytnutí dotací - Mgr. Jaroslav Šobr 63. Závěrečné vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu - rok Ing. Milena Stárková 64. Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) mimořádné kalkulace - Ing. Milena Stárková 65. Opětovné pověření Domažlické nemocnice, a.s., poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a uzavření nové smlouvy o poskytování SOHZ - Ing. Milena Stárková 66. Opětovné pověření Klatovské nemocnice, a.s., poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a uzavření nové smlouvy o poskytování SOHZ - Ing. Milena Stárková 67. Opětovné pověření Rokycanské nemocnice, a.s., poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a uzavření nové smlouvy o poskytování SOHZ - Ing. Milena Stárková 68. Opětovné pověření Stodské nemocnice, a.s., poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a uzavření nové smlouvy o poskytování SOHZ - Ing. Milena Stárková 69. Opětovné pověření Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o., poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a uzavření nové smlouvy o poskytování SOHZ - Ing. Milena Stárková 70. Opětovné pověření Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o., poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a uzavření nové smlouvy o poskytování SOHZ - Ing. Milena Stárková 71. Smlouva o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby - Ing. Milena Stárková 72. Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok Plzeňský kraj - Dodatek č. 1 k Metodice; rozdělení finančních prostředků na dofinancování sociálních služeb - Mgr. Zdeněk Honz 6

7 73. Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce rozdělení dotací - Mgr. Zdeněk Honz 74. Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2015 Pečovatelská služba poskytovaná obcemi - rozdělení dotací - Mgr. Zdeněk Honz 75. Dodatek č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Plzeňského kraje Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace - Mgr. Zdeněk Honz 76. Mimoprogramová dotace na akci Prodloužení kanalizační stoky E2 - Ing. Václav Štekl 77. Schválení dotací - dotační tituly č. 3, 4 a 5 v rámci dotačního programu Ekologické projekty Ing. Václav Štekl 78. Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2015, druhá část - Ing. Václav Štekl 79. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje - JUDr. Marcela Krejsová 80. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing. Václav Votava 81. Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje - Iva Hořanová 82. Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK - Mgr. Ing. Pavel Karpíšek 83. Rezignace a volba člena Výboru pro veřejné zakázky - Ing. Věstislav Křenek 84. Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky ZPK - Ing. Věstislav Křenek 85. Informativní zpráva - časový harmonogram přípravy a schvalování rozpočtu PK na rok 2016, rozpočtový výhled PK na roky 2017 a 2018 a zásady pro přípravu rozpočtu PK na rok 2016 a rozpočtového výhledu PK - Václav Šlajs 86. Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK za I. pololetí Václav Šlajs 87. Nadační fond Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji - Jiří Struček 88. Neuzavření smluv o poskytnutí dotace v dotačním titulu Dotace OKHE pro NNO 2015 výzva 1 - Mgr. Jaroslav Šobr 89. Poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji - Jiří Struček 7

8 90. Dotazy, podněty a připomínky členů ZPK 91. Diskuse, různé Závěr Hejtman: Nyní žádám návrhy na ověřovatele zápisu. Návrh na ověřovatele zápisu: Ing. Václav Štekl, Mgr. Jan Šašek Hejtman: Dávám hlasovat o ověřovatelích zápisu. Hlasování o ověřovatelích zápisu: Pro 34, proti 0, zdržel se 0, přítomno 34 zastupitelů Ověřovatelé zápisu byli zvoleni Nejedná se o doslovný přepis 0:05:22 1. bod programu Volba přísedících Krajského soudu v Plzni - Václav Šlajs Hejtman: Předseda Krajského soudu v Plzni se obrátil na ředitele Krajského úřadu Plzeňského kraje s návrhem, zda by zastupitelstvo mohlo zvolit přísedící krajského soudu. Prosím paní Kůstovou o stručné sdělení, proč na tuto funkci kandiduje. Jaroslava Kůstová: Důchodkyně, 25 let pracovala ve státní správě, zajímá se o tuto oblast, současně se přihlásila na Univerzitu třetího věku (občanský zákoník). Hejtman: Má někdo ze zastupitelů dotaz na paní Kůstovou? Není tomu tak, dávám hlasovat, zda volíme paní Kůstovou přísedící Krajského soudu v Plzni. Hlasování o Jaroslavě Kůstové: Pro 32, proti 0, zdržel se 2, přítomno 34 zastupitelů Jaroslava Kůstová byla zvolena Hejtman: Dále kandiduje na přísedícího soudu Ing. Miloš Sivák, který není přítomen a v duchu pravidla, které jsme si tady stanovili, tuto volbu vypouštíme, až bude pan kandidát přítomen. Nyní dávám hlasovat o celém usnesení s tím, že vypouštíme bod II.2. nevolíme tedy Ing. Miloše Siváka. Pro 32, proti 0, zdržel se 3, přítomno 35 zastupitelů Usnesení č. 930/15 je přijato 0:08:39 8

9 2. bod programu Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje - Václav Šlajs Hejtman: Rada kromě řádných zasedání vyjela do okresu Tachov, kde se podrobně seznamovala s problematikou Českého lesa, jednala o problematice rozvoje Tachovska se starosty Tachovska, v srpnu se konala obdobná akce na Plzni-severu, především v těch severních oblastech, které mají určité problémy z hlediska rozvoje. Výnosy z daní se v průběhu letních měsíců mírně zlepšily a v současnosti po první zářijové tranši máme propad ve výběru daní oproti roku tis. Kč. Je ale předpoklad, protože výběr se lepší, že nakonec plán, který máme v rozpočtu, tzn. nárůst 1 % oproti roku 2014, bude naplněn. Přesto, ačkoliv ekonomika roste víc jak 4 %, vidíme, že výběr daní se stále nedaří udržet na požadované úrovni. Výpadky jsou u DPH, u daně právnických osob a OSVČ neplatí vůbec, výběr zachraňují zaměstnanci. Připravuje se rozpočet na příští rok, předpokládám, že se sejdeme ve středu i s představiteli ODS. Příprava rozpočtu závisí mimo jiné na dvou faktorech, a to zda Parlament schválí novelu zákona o rozpočtovém určení daní a vrátí výnos daně z přidané hodnoty před rok 2011, kdy tehdy Poslanecká sněmovna a Senát na návrh ministra financí Kalouska snížily výnos krajům. Pokud to Parlament stačí projednat, tak pro Plzeňský kraj tento výnos v příštím roce by navýšil příjmy kraje o 250 mil. Kč. Druhý faktor je, zda se podaří dojednat ze Státního fondu dopravní infrastruktury příspěvek tohoto fondu na opravy silnic II. a III. třídy. Letos jsme ze státního fondu obdrželi 415 mil. Kč a také v letošním roce se tím i s evropskými fondy podařilo akumulovat dosud nejvíc prostředků na opravy silnic II. a III. třídy, ale v příštím roce otázka evropských peněz je zatím nevyřešená. Předpokládám, že až budeme dělat seminář k rozpočtu, že bychom i pro zastupitele udělali seminář o možnosti čerpání evropských peněz v novém plánovacím období. Je i otázka, zda se podaří ze Státního fondu dopravní infrastruktury získat nějaké prostředky, pan ministr financí Babiš, ačkoliv loni to slíbil, teď dává od toho ruku pryč. Letiště Líně na toto téma proběhl seminář. V současné době je letiště Líně na mrtvém bodu. Po zaslání oficiálního dopisu panu ministru Stropnickému řekl, že do vyřešení právních sporů je jednání o převodu letiště Líně na Plzeňský kraj bezpředmětné. Faktem je to, že letiště je dál devastováno, omezuje se letový provoz a situace dobrá není. Doplní mě pan náměstek Grüner a zároveň dá stručnou informaci o CHKO Brdy. Výjezdní zasedání Plzeň-sever byla řešena i problematika uprchlíků. Zatím situace v PK je naprosto bezpečná, tito běženci se tady nenachází, přesto v lokalitě Balková v severních oblastech Plzeň-sever je zařízení, které se připravuje na to, aby zde bylo umístěno 220 běženců v příštím roce, záleží na situaci, jak se bude vyvíjet. Zabezpečení těchto 220 běženců by mělo zabezpečovat komplexně celkem lidí. Areál by byl oplocen 4,5 m vysokým plotem. Na jednání byl přítomen první náměstek ministra vnitra JUDr. Ing. Nováček, byl přítomen ředitel krajské policie plk. Mgr. Kníže. V současné době bezpečnostní situace na území PK je stabilizovaná, bez problémů. Zítra zasedá bezpečnostní rada kraje, kde se budeme snažit řešit některé další otázky zabezpečení bezpečnosti občanů kraje. Nyní učiním prohlášení, protože pořád čtu v tisku různé spekulace. Když jsem před třemi lety kandidoval do zastupitelstva kraje, sdělil jsem, že je to moje poslední kandidatura a to platí. Čili v krajských volbách, které se uskuteční , nebudu kandidovat. Otvírám rozpravu. Mach přítomen od 9.16 hod. 9

10 Grüner: Letiště Líně problém je na straně armády. Byl jsem na jednání lidí, kteří provozují podnikání nebo hobby na letišti Líně. Firma, která to má v pronájmu nemůže plnit své povinnosti, tzn. zabezpečit bezpečí na letové ploše. Do konce září firma Playstation garantovala to, že zabezpečí alespoň zčásti to, co do teď dělala v plné výši. Od září bude diskuse s ministerstvem obrany a pan hejtman s radou chtěl reagovat především na to, aby nedošlo k další devastaci tohoto území. Brdy je to území, které bylo do teď využíváno pouze armádou, problém je v tom, že tam nejsou mapové podklady, armáda našim složkám (záchranná služba, hasiči, policie) nedala žádné informace o tom, jak bude řešen problém s připojením (signál). Zůstává tam několik zařízení, která jsou v módu tajné, tak je to problém. Mapové podklady nejsou téměř žádné, GPS funguje pouze v omezené míře a signál mobilního telefonu na některých lokalitách není vůbec a nápor lidí tam samozřejmě vzrůstá. Měli jsme jednání s policií, s hasičským sborem, budeme mít společné jednání těchto dvou složek PK s vojenskými lesy. Tím, že od by tam měla být chráněná krajinná oblast, tak až v té chvíli může začít všechno, co potřebujeme (značení atd.). Jsme v začátcích a doufám, že i stát si uvědomí, že to je území, které je pro turisty, ale i pro místní občany nebezpečné v případě, že tam nebude možno zasahovat. Hejtman: Když jsme byli na Plzni-severu, tak jsme navštívili lokalitu u Tisu u Blatna, potenciální možné úložiště jaderného odpadu. Celkem je v ČR vytipováno sedm lokalit, shodou okolností jedna lokalita je přímo v našem kraji, tato lokalita je poblíž kraje, a pokud by se něco takového řešilo, tak to bude v roce V každém případě do budoucna by zastupitelstvo a rada měla ctít názor příslušných obcí. Zatímco na Chanovicku je dramatický odpor, tak v té severní části Plzeňska a v oblasti Ústeckého kraje je odpor také, ale není tak velký. Karpíšek: Dotaz na paní radní Stárkovou a MUDr. Hrdličku jak je to s dodávkou sanitních vozů a zda budou nasazeny do ostrého provozu? Jak je záchranka připravena na tyto krizové situace a zda jsou koupeny nástavby na vozy Gazelle? Vypisuje ministerstvo zdravotnictví program na krizové záležitosti a ucházíme se tam také o něco? Dotaz na paní náměstkyni Liškovou výzva k podání nabídky na projektovou dokumentaci školní jídelny SŠ zemědělské a potravinářské dodavatel má plnit hned, ale objednatel zaplatí nejdříve za dva roky. Mám dojem, že je to dodavatelský úvěr, o kterém by mělo rozhodovat zastupitelstvo. Je to rozhodnutí rady nebo jenom zadavatele, ale přesto by to mělo být určitě odsouhlaseno od zřizovatele. Kolik takových zakázek je, kdy to finanční plnění bude až po ukončení tohoto volebního období? Vilímec: Úplně nesouhlasím s tím, že OSVČ by neplatily žádné daně. Mimořádná rada projednávala schválení mimořádné kontroly u SÚS PK. Neustále se mění organizační struktura SÚS PK a mám obavy, že to k něčemu prospěšnému nepovede. Kdy bude zastupitelstvo seznámeno s výsledky této mimořádné kontroly? Dotaz na usnesení č. 3546/15 a 3547/15 v prvním případě se jedná o rozšíření distribuce měsíčníku Plzeňský kraj, v druhém případě jde o zakázku mediální komunikace pro PK co je předmětem takové zakázky? 3732/15 podle tohoto usnesení nebyly poskytnuty dotace místním akčním skupinám jaké byly důvody neschválení? 10

11 Hrdlička: IOP 23 vypsán byl jako celek, ale jednotlivými průběhy se roztrhal na tři části, vlastně na samostatné zakázky. První část (sanitní vozy) jedná se o veřejnou zakázku na 21 sanitek, nakonec proběhla veřejná zakázka opakovaně, s ARC vehicles, jako vítězem této části IOPu, byla dne podepsána smlouva. Cena tohoto projektu byla Kč bez DPH, což činí Kč s DPH. Datum dodání sanitních vozů by měl být po čtyřech měsících Druhá a třetí část se týká vybavení sanitních vozů. Druhá část (21 defibrilátorů) vyhrála společnost CHEIRÓN, se kterou byla podepsána smlouva , cena tohoto projektu byla Kč bez DPH, celkově Kč s DPH, datum dodání Třetí část je softwarové a IT vybavení, to je 10 tabletů, 10 tiskáren a 21 vozidlových kamer smlouva byla podepsána s firmou Metsol , cena tohoto projektu byla Kč bez DPH, celkově ,90 Kč s DPH, datum dodání K danému datu bylo 10 tabletů a 10 tiskáren dodáno, nebylo zatím dodáno 21 kamer, subdodavatel poslal oznámení, že momentálně má výpadek asi 1,5 měsíce v rámci své výroby, každopádně by to nemělo ohrozit projekt celkově, tzn. do Firmě Metsol bude udělena sankce podle smlouvy, řádově do 10 tis. Kč. Vybavení pro hromadné neštěstí nástavby si zaplatíme z provozních prostředků, proto byla vyhlášena veřejná zakázka v hodnotě Kč, vyhrál uchazeč Hagemann a.s. z Ostravy, v zákonné lhůtě nedodal součinnost Centrálnímu nákupu, proto byl osloven v pořadí druhý uchazeč této veřejné zakázky a nakonec tedy byla podepsána smlouva s panem Bohuslavem Kolářem KOV Velim, nabídková cena od něj byla Kč bez DPH. Kupní smlouva byla podepsána , dodání by mělo být tři měsíce. IOP i vozy hromadného neštěstí všechny lhůty by se měly dodržet. Krizové peníze nemáme informaci, že bychom neměli od vlády dostat tak, jak bylo nařízením vlády určeno, tzn. 10 Kč na obyvatele kraje, což dělá přibližně 5,5 mil. Kč a máme na rok zažádáno a schváleno biovak, mikrobus pro dopravu zaměstnanců na místo hromadného neštěstí, radiostanice, výukový software pro hromadné neštěstí a zásahové vozidlo pro vedoucího zdravotnické složky. Lišková: Projekt úpravy domova mládeže a stravovacího zařízení bylo to vynuceno tím, že jsou tam opakované požadavky hygieny, protože jídelna už nesplňuje parametry, které by měla mít vzhledem k tomu, že tam vaří zhruba 750 jídel v těch podmínkách je to složité, jí se tam na směny, takže už tam mají docela velký problém. Pokud jde o ubytovací zařízení, jde opět o požadavky hygieny. Soutěží se teď projekt, který by měl zabezpečit úpravu domova mládeže a té jídelny a v podstatě i celého stravovacího zařízení. Nevím, kde jste si přečetl, že je dodání ihned, to je otázka toho, že na základě projektu, který bude zpracován, bude vyhlášeno výběrové řízení a s ohledem na to, co bude požadováno podle projektu, předpokládáme ten rozsah prací, tak to jistě nebude realizovatelné v jednom roce, takže určitě se to bude hradit ve více než jednom roce. Ostatně dohoda o postupném placení s dodavatelem, je běžnou záležitostí, a pokud si vzpomenete, tak zrovna záchranka na Borech už se platí pátý rok po splátkách. Je to běžný postup a letos chceme, aby byl zpracován a vysoutěžen projekt, aby bylo možno začátkem příštího roku vyhlásit výběrové řízení na realizaci zakázky. Bauer: Kontrola SÚS nebýt toho, že došlo k transformaci SÚS, nehospodařila by SÚS už 10 let s téměř stejným rozpočtem. Má o 60 zaměstnanců méně, vlastními silami letos opraví 300 km silnic, tzn. stoupá neustále produktivita práce atd. 11

12 Závěrečná zpráva je vypracována, v současné době se čeká ve lhůtě na vyjádření SÚS k této zprávě a v říjnu by měla být tato zpráva předložena RPK. Hejtman: Měsíčník Plzeňský kraj - počet výtisků nekorespondoval s počtem domácností v kraji a měli jsme problém s poštou, že když jsme upozornili, že nedodala do určité lokality, tak ona nám sdělila, že zrovna to byl ten počet výtisků, které nekorespondují s počtem domácností. Poprosil bych Mgr. Brabcovou o vyjádření k mediální komunikaci a pana náměstka Grünera o vyjádření k místním akčním skupinám. Brabcová (vedoucí odboru kancelář hejtmana): Mediální komunikace tato veřejná zakázka je vypisována v každém roce, v tuto chvíli probíhá, veškeré podrobnosti můžete najít na stránkách E-ZAKu, kde je i zadávací dokumentace. Zmiňované částky jsou horní hranice možného čerpání, skutečné vyčerpané částky jsou samozřejmě odlišné, ale musí to být ošetřeno smlouvou. Grüner: Místní akční skupiny je to o tom, jak si akční skupina umí vyúčtovat své prostředky a své projekty, které dostávají financovány z PK v letošním roce. Byť jsme s tím nepočítali, tak jsme dali i v letošním roce místním akčním skupinám finanční prostředky a kromě dvou, které dostaly o něco méně, a to Šumava západ, protože se přihlásila pozdě, resp. nesplnila podmínky pro to, aby vůbec mohla dostat finanční prostředky, přesto komise a i rada je vzala do rozhodování a do rozdělování finančních prostředků. Potom šlo o místní akční skupinu na Bezdružicku, ta dostala také o 20 tis. Kč méně, stejně jako ta předchozí, protože zavedla některé jiné místní akční skupiny do problémů v rámci čerpání dotací ze SZIFu tím, že neplnila své povinnosti a požadavky SZIFu jako takového. Jinak byly všechny místní akční skupiny tak, jak požádaly, v řádech 100 tis. Kč, podpořeny. Čížek: CHKO Brdy dostali jsme informaci, že sídlo CHKO bude Jince a Příbram, kde bude to hlavní úřední centrum. Potom CHKO zřizuje ještě informační střediska a tato střediska by měla být na Valdeku, ve Třech Trubkách a v Obecnici. V našem kraji by mělo být informační středisko pouze na Třech Trubkách, přitom v našem kraji se CHKO rozšiřuje do obydlených oblastí tou největší plochou a částečně na Rožmitálsku. To znamená, že lidé, kteří si budou vyjednávat jakékoliv věci s úřadem, tak budou jezdit z naší oblasti do Jinců nebo do Příbrami. Bylo by dobré, kdyby alespoň nějaké informační středisko bylo v té naší oblasti. Naše obec se o to zajímala, my jednak máme ekocentrum, které funguje řadu let, je tam připravené, má odborné zázemí. My jsme dokonce nabídli panu ministrovi i dům zdarma jako obec přímo na náměstí, takže jsme připraveni, co se týká infrastruktury cestovního ruchu, ale informace se budou podávat turistům na třech místech v lese a do sídla se bude objíždět celý prostor. Je řádně zdůvodněno vše k veřejné zakázce firmy Marbes Consulting, kde došlo k jednacímu řízení bez uveřejnění, je to zakázka ve výši tis. Kč, je to všechno řádně ošetřeno a z jakého důvodu jenom tato firma zajišťuje tyto IT služby? 3742/15 zrušení Školního statku Horšov, došlo k pachtu, jsou to pozemky jenom školy nebo se to týká tohoto školního statku? 3655/15 zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie v okresu Tachov, kde se nepřihlásil žádný zájemce, a řízení bylo zrušeno. Na základě požadavků obcí byla vytipována nějaká minimální pohotovost, kterou by v tom okrese potřebovali, a kraj byl požádán, aby vypsal tuto minimální pohotovost. Kraj ji vypsal v daleko širším rozsahu, soukromé subjekty, které tam působí, to nejsou schopny zajistit, tudíž 12

13 se nikdo nepřihlásil už podruhé. Požádal bych, protože ta chirurgická ambulance je tam zapotřebí, aby případně bylo vypsáno výběrové řízení, které by skutečně akceptovalo jenom tu potřebu, která je tam nutná, navíc na tom kraj ušetří, protože to bude za méně peněz. Jak probíhá povolování dobývacího prostoru Černá Hať? Baxa: Děkuje PK za kooperaci v rámci projektu Evropské hlavní město kultury při zajištění akce Expo Milano, což bylo velmi úspěšné. Naší společnou prezentací jsme převýšili celkovou prezentaci ČR, což je můj názor na náš pavilon na EXPU a také na zajištění projektu 9 týdnů Baroka. Trylčová: 23. silniční konference je již znám přesný termín a obsah konference, která bude v Plzni? Dotaz na pana radního Šobra jednání nadace The Kellner Family Foundation o co konkrétně šlo, průběh atd. Dotaz na pana hejtmana, pana náměstka Grünera a pana radního Štekla květnová debata se zemědělci jaké byly výsledky, o co konkrétně šlo? Hejtman: Brdy jde nám prioritně o to, abychom zajistili bezpečnost. Uděláme nějaké jednání s panem ministrem životního prostředí, který by se k tomu měl vyjádřit, určitě prodiskutujeme to, aby nedělal návštěvnická centra v území, kde nejsou ani silnice. Marbes Consulting - nikdo jiný se o tuto zakázku nemůže ucházet, proto bylo využito i tohoto atributu v rámci výběrového řízení. Pečenková (vedoucí odboru informatiky): Máme několik produktů společnosti Marbes. Nejzákladnější je ekonomický systém a snažíme se na sebe systémy integrovat a je potom problém některé služby objednávat. Přistoupili jsme ke sjednocení podmínek, protože smlouvy byly staré a zdálo se nám, že bychom mohli vyjednat výhodnější podmínky pro kraj a zasmluvnit všechny produkty pod jednu smlouvu. Výsledek byl dle směrnice posouzen nezávislým znalcem, který hodnotí cenu. Částka je maximální a byla stanovena jako maximální objem na 4 roky. Jsou tam pravidelné poplatky a jsou tam ceny pro rozvoj podle jednotlivých konzultantských sazeb. Hejtman: Dotaz ohledně Horšova bod je zařazený, takže dotaz budeme řešit, až budeme projednávat problematiku školního statku. Stárková: Pohotovost na Tachovsku kraj vyhlásil veřejnou zakázku za 5,2 mil. Kč tak, aby chirurgická pohotovost navazovala na denní pohotovost, která je v dané oblasti zajišťována ve Swiss Med Clinic, tzn hod. a o víkendu 7 22 hod. Před vyhlášením veřejné zakázky mě kontaktovala starostka Plané paní Němečková s tím, že pro víkendy by se jim snad podařilo sehnat chirurgy, ale mají problém zajistit chirurgy ve dne. Odmítla jsem situaci, kdy by v dané oblasti sloužili chirurgové za vysokou nekonkurenční cenu pouze o víkendu, protože oni by si za sobotu a neděli vydělali to, co si běžný občan vydělá za celý měsíc. Navíc chci upozornit na to, že pokud bychom chirurga v dané oblasti o sobotě a neděli zaplatili zhruba 1 tis. Kč na hodinu, musíme si uvědomit, že hned vedle slouží všeobecní lékaři na normální pohotovost a dětští lékaři na dětskou pohotovost v sobotu a neděli za 360 Kč/hod. Když hovořím o 1 tis. Kč pro chirurgy, tak nemám na mysli celý komplement služeb, ale pouze mzdu pro toho daného chirurga. Pokud bychom měli zajistit nějakou zúženou chirurgickou pohotovost v dané oblasti, mám za to, že pan Čížek má na mysli víkend, potom to rozhodně nebude za 1 tis. Kč/hod, protože 13

14 bychom se nechovali spravedlivě ke všem lékařům v PK, kteří jsou ochotni pohotovost sloužit. Rozumím tomu, že ti chirurgové se tam potřebují dopravit, ale nemůže cestovné činit 600 Kč/hod. Hejtman: Černá Hať na doplnění uvádím, že jsme podpořili usnesení Zastupitelstva obce Mladotice. Štekl: Černá Hať tento záměr posuzuje v rámci tzv. velké EIA ministerstvo životního prostředí a PK byl jako samosprávný orgán dotázán na své stanovisko a stanovisko RPK bylo k tomuto záměru negativní. Bauer: Silniční konference program je, byly rozesílány pozvánky. Šobr: Projekt Pomáháme školám k úspěchu nadace si vybírá vždy jednu školu v kraji, takže na některých školách už to běží delší dobu a podporuje na těch školách moderní metody výuky, vzdělávání učitelů, platí asistenty, je tam jeden lektor z této organizace, který je v podstatě celoročně na té škole. Tento program pro školu je na pět let a každoročně poskytuje té škole až 2 mil. Kč. Konkrétně v PK si vybrali školu ve Staňkově. Grüner: Diskuse se zemědělci byla především v rámci technického vzdělávání v zemědělských oborech. Mladí lidé v zemědělství chybí, a to i vysokoškolsky vzdělaní. Domluvili jsme se na větší propagaci zemědělských oborů, na podpoře středních zemědělských škol z dotačních programů, relativně se nám to daří. V roce 2015 šlo do středních odborných škol více než 50 mil. Kč na různé technické učebny, ale i strojní zařízení v různých zemědělských oborech v rámci praxe i teoretické výuky. Zmiňuje vyhlašování úspěšných studentů a firem na dožínkách PK. Šašek: 3591/15 udělení výjimky ze Směrnice RPK o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SÚS PK, aby mohla vybrat konkrétní advokátní firmu, zakázka je za téměř 700 tis. Kč co vedlo SÚS PK k tomu, že s touto konkrétní advokátní kanceláří přišla a požádala RPK o udělení této výjimky a co vedlo RPK k tomu, aby tuto výjimku udělila? Vojenský újezd Brdy chtěl jsem vyjádřit pochybnost nad tím, že jak byl PK aktivní ve vztahu rušení vojenského újezdu, dělení a správě území, tak potom, co tady říkal pan náměstek hejtmana, si dovolím říci, že PK už není tolik aktivní právě v tomto období, kdy se hledalo sídlo pro kanceláře a místa pro infocentra. Na jednání je trochu pozdě, v tomto měl být PK aktivní před několika měsíci. ZZS PK na Radnicku (výjezdové stanoviště v Radnicích) zaznamenal jsem obavy obyvatel i starostů ve vztahu k tomu, že by se měla od zrušit noční služba lékaře právě v Radnicích. Vím, že je to nějakým způsobem kompenzováno posilováním výjezdového stanoviště v Kralovicích a v Rokycanech, ale je to z obou dvou lokalit km a je to věc, která měla být významněji prodiskutována se starosty konkrétních měst. Matoušová: Zmiňuje svoji účast na výboru pro zadávání veřejných zakázek , kde bylo projednáváno také odůvodnění významné zakázky. Na výboru zaznělo, že odůvodnění bylo projednáno tentýž den v RPK, v pozvánce bod byl, ale v radě to není, prosím o vysvětlení. My jsme z fatálních nedostatků nedoporučili pokračovat v zadávacím řízení, ale odůvodnění jsme jako výjimku doporučili. Chápala jsem to tak, že jsme to doporučili, protože rada už to ráno projednala. 14

15 Votava: Rozpočtové určení daní je ve druhém čtení, předpokládám, že schváleno bude. Takže od se kraje dostanou na tu úroveň, na které byly dřív procenty z výnosu DPH 8,92. Prostředky na komunikace II. a III. třídy k dohodě zatím nedošlo, nicméně vypadá to, že SFDI nebude schopno realizovat všechny prostředky v příštím roce tak, jak budou v jeho rozpočtu. CHKO je třeba, aby kraj byl v tomto aktivní. Myslím si, že by Příbram neměla být sídlem CHKO. Když už připustím, že sídlem by byly Jince, tak určitě by pobočným pracovištěm měla být některá z obcí v PK. OSVČ a výběr daní klesající tendence ve výběru, samozřejmě se to týká i kraje, protože kraj ze sdílených daní ty prostředky má. V roce 2007 se vybralo necelých 20 mld. Kč, v roce 2014 je inkaso 1,1 mld. Kč, ale výnos je záporný, protože existuje tzv. daňový bonus, takže v podstatě více vrací, než se dostává. ZZS PK zjistil jsem, že ve Stříbře bude posunut počátek provozní doby pro pohotovost na 19 hodinu. Byl bych rád, kdyby se to přehodnotilo. Musím připomenout, že Stříbro připlácí na sestru na záchrance a poskytují se tam určitě dobré služby. Pohotovost jestliže praktičtí lékaři dostávají smlouvu, kde se jim garantuje příjem a mají kapitační platbu, tak by měli mít i povinnost vykonávat pohotovost. Bauer: Zakázka SÚS na právní služby bylo zvoleno přímé zadání, jde tady o problematiku korekcí u ROP, tzn. u silničních staveb, tam jsou určité lhůty pro odvolání, pro podání rozkladu, o odvolání proti rozhodnutí atd. Pokud bychom dělali výběrové řízení, veškeré tyto lhůty by nám propadly. Významná veřejná zakázka Nákladní automobily SÚS byl z rady tento bod stažen, protože neexistovalo vyjádření výboru pro veřejné zakázky. Dnes na mimořádné radě pod číslem usnesení 3841/15 byl tento bod schválen a byl doporučen zároveň zastupitelstvu ke schválení, takže všechno proběhlo tak, jak mělo. Grüner: Brdy PK dělá v rámci Brd všechno, co může. My se snažíme, ale jenom v rámci toho, co dokážeme zvládnout. Jsem naprosto přesvědčený, že jedno sídlo bude v PK a myslím si, že i pan ministr se tímto bude zabývat. Stárková: Radnicko není pravda, že budeme komunikovat se starosty až teď v září, jsem měla pozvány starosty obcí Zvíkovec, Radnice, Němčovice a s navrhovanou změnou nakonec všichni tři starostové souhlasili. Jde o to, že lékař, který byl v Radnicích, sloužil stejně jenom v noci a tento lékař byl ze všech výjezdů využit zhruba v 8 % výjezdů, v 92 % výjezdů byl indikován výjezd, kdy stačí pouze tzv. záchranář. K tomuto přistupujeme jednak z ekonomických důvodů, protože lékař, který je využit v 8 % výjezdů stojí PK 3 mil. Kč/ročně, tak si myslím, že záchranáři, kteří tam budou, nebudou stát kraj tolik peněz a lékaři budou k dispozici tam, kde jsou potřebnější, a to v nemocnicích. Pohotovost ve Stříbře od 19 hodin bude to zřejmě s největší pravděpodobností také způsobeno nedostatkem lékařů. Obecně časy pohotovosti budou omezovány a bude pohotovost přesouvána do nemocnic, nemocniční lékaři se také brání sloužit víc, je to velký problém. Problém je, že není na úhradovou vyhlášku navázána povinnost praktických lékařů sloužit pohotovost, to se kdysi špatně nastavilo, těžko se to bude napravovat, osobně nevěřím v nápravu, že dostanou tuto povinnost ze zákona. 15

16 Hejtman: Dnes si lékaři ve svých zařízeních vydělají relativně více peněz a čas dnes je hodnota, kterou i oni ctí, čili zabezpečování pohotovostní služby bude čím dál složitější. Paní radní prověřme to, když by to ve Stříbře šlo, vyhovme. Krejsová: Mimořádná kontrola na SÚS nebudu se vyjadřovat ke kontrolním zjištěním, protože závěry kontroly ještě neprojednávala RPK. Organizační změny na SÚS ve chvíli, kdy kontrola byla zahájena, byla organizační struktura nastavena tak, že se slučuje středisko Plzeň-město se střediskem Rokycany, ale nerušilo se středisko plzeňské. Od došlo k další organizační změně, kdy se zcela ruší středisko Plzeň-město a údržba plzeňských komunikací bude prováděna ze střediska Rokycany. Zajímalo by mě, jestli primátor města Plzně je o této skutečnosti informován a jestli proběhlo jednání mezi SÚS a Správou veřejného statku, potažmo s městem Plzní, že dojde k zásadní změně v údržbě komunikací na území města Plzně. V případě, že napadne sníh a je třeba nasadit nárazově maximum techniky, kterou pravděpodobně rokycanské středisko nebude mít k dispozici, je nějaký plán, jak se to bude řešit? Karpíšek : Mohl bych dostat písemný přehled o zakázkách PK a jeho příspěvkových organizací, které mají na své zakázky splátkový kalendář úkol ze zápisu. Baxa: SÚS PK permanentní změny, radikální personální opatření, které pan generální ředitel provádí, u nás jako představitelů města Plzně, vzbuzují obavy o to, zda bude při těch neustálých otřesech, které doprovázejí činnost SÚS, bude SÚS schopna kvalitně zajistit činnosti, které má zajišťovat na území města Plzně. Situace na Hlavním vlakovém nádraží v Plzni zejména v souvislosti s projektem Evropské hlavní město kultury a s častými příjezdy turistů do našeho města dostávám poměrně často rozmanité stížnosti. Chápu, že hlavní nádraží v tuto chvíli prochází rekonstrukcí a jsme rádi, že se na to podařilo evropské prostředky získat, ale celková organizace provozu na hlavním nádraží, termíny příjezdů vlaků, permanentní zpoždění, slabá informovanost cestujících, nepořádek, který panuje v prostoru hlavního nádraží i na jednotlivých nástupištích, neochota ČD stížnosti řešit, ve mě vyvolávají dotaz, zda se PK o tu situaci zajímal. Poduška: Domov klidného stáří Vlčice v Blovicích jaké jsou důvody odvolání ředitelky a kdy se předpokládá, že tam bude nový ředitel/ka. V tomto prostoru jsme na náklady města zřídili bezbariérovou zastávku autobusu městské dopravy, která mobilním bydlícím v penzionu, dále Domu s pečovatelskou službou Blovice, případně návštěvníkům záchranné služby nebo návštěvníkům penzionu zlepší přístup jak do penzionu, tak zpátky na nádraží. Autobusová linka bude provozována s novým jízdním řádem, který je od Vilímec: Bude předložen zastupitelstvu protokol z kontroly SÚS nebo bude to vůbec předmětem některého dalšího jednání zastupitelstva? Rada neschválila poskytnutí účelových dotací MAS mohl bych dostat alespoň přílohu, abych věděl, co RPK neschválila? Hejtman: SÚS PK o mimořádnou kontrolu jsem požádal já, protože chodily různé anonymy, že se na SÚS špatně hospodaří, ale ono se tam špatně hospodařilo v minulosti a ty personální změny jsou důsledkem závažného pochybení v minulosti. Kontroly se zúčastnila paní Rubáková, kterou nominoval pan Votava, a také 16

17 se zúčastnila paní Krejsová. Až bude výsledek oficiální, bude předložen na prosincovém zasedání zastupitelstva. Organizační změny jsou ku prospěchu, zjednodušuje se organizační struktura. Jsem přesvědčen, že jsme schopni kvalitně zabezpečovat to poslání, které SÚS má a pan generální ředitel má plnou důvěru vedení kraje. Bauer: Hlavní vlakové nádraží v Plzni stížnost na stav a situaci na plzeňském nádraží jsem dostal zprostředkovaně od města Plzeň, kde se od toho město Plzeň víceméně distancuje a tvrdí, že je to záležitost kraje, protože kraj objednává vlaky. Týká se to v prvé řadě občanů města Plzně, samozřejmě my objednáváme dopravu, ale myslím si, že hlídacím psem stavu na plzeňském nádraží by mělo být město Plzeň a popř. by mělo informovat kraj. S panem primátorem Zrzaveckým jsme se dohodli na tom, že je to věc nás obou a budeme iniciovat jednání KCOD (Krajské centrum osobní dopravy) o stížnostech, které jsou v tomto dokumentu zmíněny. Hejtman: Je to ostuda nás obou a musíme to řešit. Krejsová: Chtěla jsem jen připomenout, že i občané města Plzně jsou občany Plzeňského kraje. Honz: Domov pro seniory ve Vlčicích skutečně došlo k odvolání ředitelky, předcházelo tomu zjištění, že jsou tam systémové chyby vykazování zdravotní i pečovatelské péče a další věci. Souvisel s tím i přijímaný počet pracovníků, kteří byli přijímáni nadpočetně, a toto vše potvrdila metodická dohlídka, která tam byla provedena. Výběrové řízení bude zřejmě na přelomu září/říjen, tzn. je předpoklad, že na listopadové radě by mohl být schválen nový ředitel/ka tohoto zařízení. Čížek: Chirurgická ambulance občané z Tachovska, Plánska a části Plzeň-sever si mohou vybrat Plzeň nebo Cheb, teď možná, že soukromá společnost něco otevře v Mariánských Lázních. Těmto lidem to zajistěme, když k menšímu zranění pojede záchranka, tak bude chybět někde jinde při těžkém zranění. Kraj by tu službu měl zajistit, a obce říkají, že minimálně o víkendech, tak zkuste to vypsat minimálně o víkendech. Jestliže to vypíšeme maximalisticky, nikdo se nepřihlásí a služba tam nikdy nebude. Sociální služby chtěl bych požádat individuálně řešit velký problém, který se objevil v Diakonii v souvislosti se zajištěním jejich provozu. Je tam nedostatek prostředků na Domov Radost v Merklíně, kde nedostačuje ta průměrně vypočtená dotace na 15 autistických klientů. Druhý propad nastal, když se změnil provozovatel v Domě s pečovatelskou službou Dobřany a nedostal se ten příspěvek na počet klientů a třetí takový případ je v Přešticích. Celkově tam chybí po všech možných úsporách v této organizaci téměř 4 mil. Kč a hrozí, že některé služby by úplně skončily. Mach: Prosím kontrolní výbor, ať překontroluje a zjistí, zda se opravdu využívá financování přes dva, tři roky, financování na oficiální nebo skrytý spotřebitelský úvěr a ať nám o tom dá zprávu, příp. si nechá schválit v příštím zastupitelstvu tuto kontrolu, protože opravdu je to věc, která sahá do nějaké jurisdikce a právního vědomí. Fond ohrožených dětí Klokánek prosím o informaci. Rubáková: Vyjádřila bych se k některým připomínkám. Nechci rozebírat, co je předmětem kontroly na SÚS a myslím, že by bylo správné počkat si na výsledek 17

18 kontroly. Nevyjadřujte se k tomu, proč by ta organizační struktura měla být jiná, myslím si, že je to v kompetenci generálního ředitele. Jestliže v minulosti to tam bylo hodně špatné, tak samozřejmě muselo přijít to, že nový pan ředitel musel udělat taková opatření, aby nedocházelo k některým špatným věcem, které tam opravdu byly. Myslím si, že jsme si nedali všichni pozor na to, co se tam v minulosti dělalo. Ptám se tedy, co ty kontroly před tím tam dělaly a v jakém rozsahu. To, že se tam udělala mimořádná kontrola, byl důsledek něčeho a bylo to zase opravdu správné. Říkat dopředu, jak budou zajištěny služby, protože Rokycany nemají techniku, tak říkám, že ani nevíte, jaká je technika na SÚS. Dejme prostor a čas panu řediteli, ať obhájí svůj post, ať ukáže, co umí. V minulosti jsme tak učinili u jiných ředitelů. Nehaňme něco, o čem nevíme, jestli bude dobré. Šašek: Brdy možná prostřednictvím vašeho pana předsedy a premiéra by bylo možné dohodnout, aby i PK v tomto byl nějakým způsobem uspokojen a aby na našem území, protože to má dopady na obce a jejich obyvatele, ta kancelář byla. Vy jste mi pouze potvrdili, že doposud v tom kraj nebyl aktivní, že teprve ta jednání povedete. Radnicko starostové jsou ti, kteří přenášejí informace obyvatelům. Setkat se se třemi starosty úplně na místě není, proto myslím, že i vy jste to vyhodnotila, že teď ve čtvrtek máte setkání se starosty mikroregionu, to si myslím, že je na místě. To, jestli je zásah ZZS PK na místě nebo není, to si máte vyhodnotit vy nebo ZZS, to respektuji. Je ale podstatné ten krok vysvětlovat, starostům v dané lokalitě, a to se doposud nestalo. Kontrola SÚS chtěl jsem požádat, abychom o výsledku kontroly byli informováni, pan hejtman nám to slíbil. Myslím, že z naší strany nebyla nějak SÚS napadána, spíš jsme měli nějaké dotazy nebo pochybnosti, ale rozhodně to z naší strany nebylo nic zásadního, protože ta kontrola nebyla ukončena. Zrušení střediska Plzeň-město která osoba je zodpovědná za zimní údržbu na území Plzněměsta pro následující období? Krejsová: Odůvodnění významné veřejné zakázky Nosiče výměnných nástaveb u nákladních automobilů panem Bauerem bylo sděleno, že byl návrh stažen, že ho rada neprojednávala z důvodu, že nebylo vyjádření výboru pro zadávání veřejných zakázek, a že jste to projednali dnes ráno, tak se ptám, jak to, že v informačním systému, ke kterému mají přístup uvolnění zastupitelé, je pod bodem č. 51 tento bod jako schválen, není tam uvedeno, že byl stažen nebo neprojednán. Bauer: Myslím, že je to dotaz na někoho jiného, ne na mě, já jsem ho stahoval. Krejsová: Nebyl to dotaz na pana Bauera, spíš to bylo konstatování, že pan Bauer takto odpověděl na dotaz mé kolegyni a přesto v informačním systému je ten bod jako schválený. Hejtman: Omlouváme se, prověříme to. Co se týče Diakonie, na to se sejdeme, sociální služby je ohromný problém. Ještě nikdy v kraji nešlo tolik peněz na sociální služby jako letos, přesto to nestačí a požadavky budou narůstat. Honz: Fond ohrožených dětí Klokánek dominantní záležitost je Klokánek v Janovicích nad Úhlavou. My jsme požádali Fond ohrožených dětí, aby nám poslal potvrzení o bezdlužnosti nebo že má dojednaný splátkový kalendář, což udělal a chybí, aby nám dodal poslední potvrzení, že bylo zrušeno to řízení ohledně 18

19 odebrání registrace sociálních služeb, což dělá Magistrát města Prahy. Jakmile toto bude doloženo, tak RPK uvolní peníze pro druhou splátku, která byla pozastavena. Lišková: Ověřovala jsem spolu s dalším kolegou zápis z rady a tyto body byly skutečně staženy a je to i v zápisu rady, usnesení k tomu nebylo přijaté. Zápis je v pořádku a bod byl stažen. Hejtman: Za zimní údržbu v Plzni odpovídá generální ředitel SÚS Panuška. Nikdo další se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Pro 32, proti 0, zdržel se 0, přítomno 36 zastupitelů (4 zastupitelé nehlasovali) Usnesení č. 931/15 je přijato 1:48:45 Přestávka hod. 2:18:24 3. bod programu Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady Plzeňského kraje - Václav Šlajs Hejtman: Přednáší návrh usnesení. Otvírám rozpravu, nikdo se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat. Pro 34, proti 0, zdržel se 1, přítomno 35 zastupitelů Usnesení č. 932/15 je přijato 2:19:00 4. bod programu Nesouhlas Plzeňského kraje ve věci rušení územních pracovišť Finančního úřadu pro Plzeňský kraj - Václav Šlajs Hejtman: Na základě podnětů starostů řady obcí rada před čtrnácti dny schválila tento materiál a předkládá ho i ke schválení zastupitelstvu. Může se jevit, že na základě stanoviska Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny a následného jednání pana ministra financí Babiše se Svazem měst a obcí, je problém vyřešený, možná je vyřešený krátkodobě, my se domníváme po konzultaci, že by bylo dobré toto usnesení přijmout a sdělit stanovisko kraje panu ministru financí. Otvírám rozpravu. Votava (předseda Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny): Je dobré, aby i kraj podpořil to, s čím přišli starostové, rozpočtový výbor, senát atd. Je důležité, aby tomu tak nebylo i do budoucna. Komentuje rušení územních pracovišť finančních úřadů. V našem kraji se jedná o tři územní pracoviště (Horšovský Týn, Horažďovice a Nepomuk). Nebylo to vůbec projednáno s dotčenými obcemi, nebylo to projednáno ani se Svazem měst a obcí. Po projednání došlo v koaliční radě k dohodě, že nedojde ke zrušení těchto pracovišť finančních úřadů, dojde pouze k omezení jejich provozu. Omezení provozu si představuje finanční správa tak, že tam budou dva úřední dny v pondělí a ve středu a v tyto dny tam budou dva úředníci. 19

20 Na rozpočtovém výboru jsem namítal, že je třeba rozlišit, o jaký finanční úřad jde a jaké obsluhuje území. Bylo řečeno, že veškeré služby, které dosud ta územní pracoviště finančních úřadů dělala, budou zachovány v nezměněné míře a tam, kde bude málo dvou pracovníků finančního úřadu, že to bude posíleno v období, kdy se podávají daňová přiznání atd. Jako předseda rozpočtového výboru to budu sledovat velice pečlivě a pokud by to mělo být jinak, tak na to budeme adekvátně reagovat. Pro tuto chvíli si myslím, že byť částečně, je tato věc vyřízena. Vilímec: Uvádí příklad situace před deseti lety. Nejedná se o finanční úřady, jsou to pouze pracoviště a považte, když tam budou dojíždět dva zaměstnanci v pondělí a středu, navíc obec samotná to musí zajišťovat, tak to není žádné dlouhodobé řešení a připravme se na to, že přijde druhá etapa. Nelíbí se mi systém, jak se se státní správou nakládá. Usnesení podpoříme, ale nehodnotím výsledek jednání jako nějakou perspektivní záležitost. Další věc, která se mi nelíbí, a týká se také fungování finančních pracovišť je, že se v zásadě přesunují hotovostní platby pouze do některých finančních úřadů v místě bývalých okresních měst. Asi se shodneme na tom, že stát za ty daně v tomto smyslu poskytuje stále méně vstřícné služby. Votava: Mě nezbývá nic jiného než v současné době věřit veřejnému prohlášení pana ministra financí Andreje Babiše, že služby, které se tam poskytovaly, agenda, která se tam dělala, že bude v nezměněné míře zachována. Aschenbrenner: Ač se toto rušení finančních úřadů netýká přímo senátního okrsku, ve kterém jsem zvolen, tak bych k tomu něco řekl. Jsem rád, že PK zastává toto stanovisko a doufám, že usnesení bude přijato a pokud se týká mé pozice v senátu, toto budu vždy podporovat. Hejtman: Nikdo další se nehlásí, končím rozpravu a dovolím si navrhnout doplnění bodu II. Ukládá hejtmanovi Václavu Šlajsovi o přijatém usnesení informovat 1. místopředsedu vlády a ministra financí Andreje Babiše. Dávám hlasovat o návrhu usnesení s doplněním bodu II. Ukládá. Pro 37, proti 0, zdržel se 0, přítomno 37 zastupitelů Usnesení č. 933/15 je přijato 2:31:33 5. bod programu Termíny zasedání ZPK v roce Václav Šlajs Hejtman: Přednáší návrh usnesení a dodává, že poslední zastupitelstvo už není plánované, to už bude věcí nově zvoleného zastupitelstva. Pro informaci tam máte i termíny zasedání rad. Je tam ještě říjnový termín, kdy je předpoklad, že rada bude ještě vykonávat svoji funkci. Otvírám rozpravu, nikdo se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat. Pro 37, proti 0, zdržel se 0, přítomno 37 zastupitelů Usnesení č. 934/15 je přijato 2:32:43 20

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.08.2015 Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

2. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady PK 2015 - Václav Šlajs

2. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady PK 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 58. RPK 24. 8. 2015: Zahájení, úvodní formality 1. Zahraniční pracovní cesta do Ruské federace - Sverdlovské oblasti, partnerského regionu Plzeňského kraje, a Moskvy v termínu 21. -

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.08.2013 Oznámení o konání 5. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 21.02.2013 Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 01.04.2015 Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 57. schůzi Rady Plzeňského kraje na 29.06.2015 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.11.2013 Oznámení o konání 6. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.11.2014 Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 05.12.2012 Oznámení o konání 2. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň íváš DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Ř/287/10 SPIS. ZN.: ZN/199/Ř/10 VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 03.12.2010 Oznámení o konání 16. zasedání Zastupitelstva

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 46. RPK 19.1.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec Projednaný program 27. RPK 13. 1. 2014: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec 2. Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky Televizní vysílání o Plzeňském

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 41. schůzi Rady Plzeňského kraje na 20.10.2014 od 11 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2.patro, Škroupova 18, Plzeň

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Ř/227/09 ZN/7/Ř/09 DATUM: 03.12.2009 Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 29.05.2014 Oznámení o konání 9. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 27. schůzi Rady Plzeňského kraje na 13.01.2014 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň íváš DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.08.2010 Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 31. schůzi Rady Plzeňského kraje na 17.03.2014 od 10.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

Jak se staví regionální. Václav Koudele, Plzeňský kraj

Jak se staví regionální. Václav Koudele, Plzeňský kraj Jak se staví regionální Václav Koudele, Plzeňský kraj Agenda 1. Proč regionální datová sít 2. Projektové žádosti PK z výzvy 08 IOP 3. Technická dokumentace a návrh topologie CamelNET, připojené subjekty

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ Zápis z Komise Rady Plzeňského kraje pro otevřený kraj

PLZEŇSKÝ KRAJ Zápis z Komise Rady Plzeňského kraje pro otevřený kraj Číslo zasedání 11 Datum konání 13. 11 2014 Místo konání KÚPK, Škroupova 18, zasedací místnost č.dv. 213 Zapisovatel Renata Flimelová Přítomni Milena Stárková, Jan Honomichl, Jan Šašek, Ctibor Fojtíček,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

ZASTUPITELSTVO PLZEŇSKÉHO KRAJE Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO PLZEŇSKÉHO KRAJE Zápis ze zasedání ZASTUPITELSTVO PLZEŇSKÉHO KRAJE Zápis ze zasedání Číslo zasedání: 12 Datum a hodina konání: 09.02.2015 od 9.00 hod. v sídle KÚPK Přítomni: 45, dle prezenční listiny Omluveni: JUDr. Pošpíšil do 10 hod.

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 24024/2014-51 48371/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 11. 7.

Více

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice Zápis z Členské schůze OS MAS Krajina srdce ze dne 16. 5. 2008 v Hartvíkově za účasti veřejnosti Přítomní členové: Bc. Monika Břendová, Pavel

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Ing. Roman Kasl ředitel Finančního úřadu pro Plzeňský kraj Plzeň, 3.10. 2013 Úvodem Aktuální informace o organizačních a kompetenčních změnách ve Finanční

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

ZASTUPITELSTVO PLZEŇSKÉHO KRAJE Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO PLZEŇSKÉHO KRAJE Zápis ze zasedání ZASTUPITELSTVO PLZEŇSKÉHO KRAJE Zápis ze zasedání Číslo zasedání: 9 Datum a hodina konání: 09.06.2014 od 10.00 hod. v sídle KÚPK Přítomni: 43, dle prezenční listiny Omluveni: Václav Koubík, RSDr. Mgr.

Více

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 29.12.2010 v Modravě.

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 29.12.2010 v Modravě. Z Á P I S z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 29.12.2010 v Modravě. Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn starostou obce na úřední desce OÚ Modrava dne 22.12.2010 Jednání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Začátek : 18,00 hodin Přítomni : R. Dibus, M. Hadinec, L. Hrabě, P. Dibus, K. Dibus, J. Luža, L. Mitáček Omluveni: - Hosté: - Zapisovatel:

Více

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 4 ze zasedání ZM ze d 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Příští zasedání 25. 5. 2011 od 18.00 v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (15) Nesplněná ussení: 0 Splněná

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Čj Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Mgr. Věra S, Petra H K, Pavel Ch, Jiří P Nepřítomni omluveni: Petr B Zastupitelstvo

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007.

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007. 1 Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007. Starosta (předsedající) Martin Hájek zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn (dále jen zastupitelstvo

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 6. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 3. 10. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse v Cholticích Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

KUNĚJOVICKÝ e zpravodaj

KUNĚJOVICKÝ e zpravodaj KUNĚJOVICKÝ e zpravodaj 5 Obec Kunějovice Publikováno / aktualizováno: 15. 5. 2015 19:23 PLÁN ČINNOSTI orgánů obce při vzniku MU Plán činnosti orgánů obce Kunějovice při vzniku mimořádné události je dokumentem

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 * * * Přítomni členové ZO: P. Blabla, A. Škuta, X. Starobová, E. Grygarová, Bc. I. Stříž, Mgr. E. Bartečková, M. Gongolová.

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, David Vošmik,

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin.

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. 2) PROGRAM Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 30.8.2013 od 19.05 hodin do 20.27 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Usnesení č. 22/2015 ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Ivo Kurhajec, Jiří Medek Omluven: Mgr. Pavel Kotrba

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis č. 8/2014. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 17. 12. 2014 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 8/2014. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 17. 12. 2014 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 1 Zápis č. 8/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 17. 12. 2014 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Petr Bolina, Soňa Černá, Petr Černý, Jan

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Přítomni: dle prezenční listiny všech 15 zastupitelů Připomínky

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 21.12.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 21.12.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 21.12.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek, Stehlík Omluveni: Zapisovatel : Jana

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 27.

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 27. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky 27. února 2014 Přítomni / omluveni viz prezenční listina (Příloha č. 1 k zápisu)

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více