Jméno Věk Poznámky VES LIBEŇ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jméno Věk Poznámky VES LIBEŇ"

Transkript

1 VES LIBEŇ Vavřinec Lahník 36 chalupník Anna manželka 40 děti nemají žádných a sirotci žádný se nenacházejí Andres Jager 58 chalupník Lidmila manželka 27 Jan syn jeho 18 Václav 16 + Andres 3 + Václav Pokorný 33 chalupník Lidmila žena jeho 29 Jiřík syn jeho 6 Matěj 4 Tomáš Anna přibyla 1/2 Jan Svoboda 32 sedlák Dorota žena jeho 30 Kateřina dcera 1/2 + Jakub Kyncl 39 chalupník Anna žena jeho 34 Jan syn jeho 7 Václav 4 Josef 2 Matěj 1/2 Petr Nedbal 60 sedlák Dorota žena jeho 44 Mandalena dcera 12 Matěj Spousta 35 chalupník Lidmila žena jeho 34 Rozina dcera 5 Kateřina Lidmila přibyla 1/ Jiřík přibyl 1/2

2 Jméno Věk Poznámky Alžběta Bukolská 48 vdova a chalupnice Kateřina dcera její na svobodu propuštěna, chalupa vrchn. post. nyní Ondřej Pohanka Alžběta žena jeho Běta Trlendová 48 vdova a chalupnice Vavřinec Špaček 40 chalupník Lidmila žena jeho 36 dcera Rozina přibyla 1/2 Matěj Bohuslav žena jeho Bartoloměj syn 1 umřel Jiřík Bohuslav 28 Kateřina žena 24 Martin Kamaryt 50 chalupník; pan Jan Francz regent se těch lidech ujal Zuzana žena jeho 42 Tomáš syn 16 oženil se, zůstává na gruntech Linhart 4 Jan 12 Kryštof Vavřinec Jindra 40 chalupník Anna žena jeho 30 Veruna dcera 17 Jiřík syn 15 Dorota dcera 13 Alžběta 11 Jan 9 Samuel Hubička 32 chalupník Lidmila žena jeho 30 Kateřina cdera 1/2 chalupník; ušel i s ženou z chalupy. Našel se zase a zůstává v Kobylisích.

3 Václav Bělohlávek chalupník Judita žena jeho 38 Kateřina dcera 6 Dorota dcera 2 + Mariana Maršíková 28 vdova Martin Vrabec 1687 vrchnosti se podal a Marianu za manželku vzal Jakub syn její 8 sirotci vzadu zapsaný Jiřík 6 sirotci vzadu zapsaný Václav 4 sirotci vzadu zapsaný Josef 1 sirotci vzadu zapsaný Jakub Kaňka 32 Dorota žena jeho 26 Martin syn 14 ten jest na vojnu dán Václav 7 Mariana dcera 5 Dorota 1/2 Jan Chládek 28 Anna žena jeho 40 Martin Kaňka 30 chalupník Dorota žena jeho 50 děti spolu nemají Jiřík Hubička ušli oba dva z gruntu Kateřina žena Fridrich Jakr 25 Mandalena žena jeho Teresie dcera And[r]es syn Václav syn 1/2 Jan Vyskočil 44 sládek, a u pana Weczkera za staršího zůstává Dorota žena jeho 31 Sirotci Tento jest bečvářem a zůstává s povolením vrchnosti na Zbraslavi. Nyní v Libni bečvářem.

4 po neb. Jakubovi Korečkovi Anna 18 po Václavovi Blažejovi Anna chromá 20 Matouš 18 po Jiříkovi Breutigamovi Jméno Věk Poznámky Anna + 10 je svobodná po Matesovi Kynclovi Jiřík 20 Anna 16 po Lukášovi Richterovi Kateřina 16 po Tomášovi Spoustovi Václav 28 tento se dal na vojnu Jiřík 18 ten se po světě toulá Veruna 12 zůstávati má při maceše v Praze po Trojanovi Kaňkovi Tomáš 35 je zahradníkem v Libni [později připsáno] ušel Zuzana 14 Anna 3 po Pavlovi Švertnerovi Václav 23 chtějí býti svobodní Anna 16 chtějí býti svobodní František 14 ten se v Libni narodil, jest poddaný po Danielovi Ševcovi Jakub 5 Salomena 32 po Tomášovi Špinkovi Vdaná za nepovědomého člověka bez povolení vrchnosti. Zůstávati má na Malé Straně u Bubeníčka.

5 Tomáš 6 po Staňkovi Božena 30 po Danielovi Štorovi Jméno Věk Poznámky Žofie 12 u mateře v Praze zůstává po neb. Jakubovi Malým Martin Honza 7 po Bukolským Kateřina 35 po Tomášovi Kantorovi Matěj 21 zahradnictví se užil Adam a Eva 10 po Václavovi Bělohlávkovi Kateřina 6 Dorota 2 + po Maršíkovi Jakub 8 Jiřík 6 Václav 4 Josef 1 Tomáš Hošek 28 mlynář; poddal se vrchnosti dne 1. Feb Margita žena 26 Dorota dcera 1 Anno 1697 dne 12. Decembris níže psaní sirotci jsou za poddaný k Libni přijati a vnově od vrchnosti ošaceni, totiž Josef syn po neb. Tomášovi Bartlovi 12 byl dlaždičem v Praze Herman jednoho vojáka syn 12 neví jak se otec jmenoval Jiřík po neb. Jakubovi Strnadovi syn 12 otec jest na vojně VES CHABRY DOLEJŠÍ

6 Tomáš Maksa 36 Kateřina žena jeho 53 děti spolu nemají žádných Jiřík Herma 50 Kateřina žena jeho 32 Anna dcera 19 Václav syn 17 dal se na vojnu mezi lid saský zase přivandroval Mandalena 16 Pavel 13 Jan 6 Václav Svět 76 Zuzana žena jeho 38 Jiřík syn 19 oženil se, zůstává při otci Matěj 10 Mandalena 6 Jan 3 Jiřík Hruška 37 Dorota žena jeho 40 Anna dcera 13 Jan 5 Tomáš 3 Andres Müller 35 Dorota žena jeho 20 Matěj syn narozený 16[8]7 4 Jan syn narozený /2 Jan Maršík 52 Dorota žena jeho 32 Jan syn 13 Václav 10 Jiřík 7 Jakub 4 Šimon 1/4 Jan Suchý 28

7 Kateřina žena 23 Martin syn 4 Veruna 2 8 Marie dcera 1 dopsána později Jakub syn její 1/2 dopsán později Matěj Chrudimský 27 Mariana žena jeho 23 Matěj syn 2 Jan Myška 30 Dorota žena jeho 21 Mářa dcera 1 dopsána později Dorota Martinova 50 vdova Veruna dcera 17 sirotek Sirotci po Václavu Malým Alžběta 28 zkurvila se a panchart umřel Lidmila 26 zkurvila se Bartoloměj 24 oženil se a [v]zadu jest psán Mářa 16 zůstávají doma s mateří Dorota 14 zůstávají doma s mateří po Matěji Müllerovi Kateřina 26 v Praze slouží; je vdaná za nějakýho kočího v Praze po Duchoslavovi Alžběta v Praze slouží po Jiříkovi Mrázkovi šafáři Olšanským Anna dcera 6 Jakub 3 jsou při matce v Olšanech na hospodě po Petrželovi Mářa 28 v Praze slouží u paní Boučkový

8 Jiřík v Klecanech slouží Bartoloměj Malý 23 Čimice Jakub Bělohlávek 36 Čimice Dorota žena jeho 28 Čimice Martin syn 8 Čimice Václav 6 Čimice Anna dcera 2 Čimice Čimice Pavel Kaňka 45 Čimice Anna žena jeho 29 Čimice Matěj syn 9 Čimice Jakub 6 Čimice Kateřina dcera 3 Lukáš Toman 56 sedlák Alžběta žena jeho 48 Jan syn 20 Kateřina 2 Adam Hofman 36 Zuzana žena jeho 28 jsou špitálský poddaní a mají šest dítek Jiřík Krocín 60 + Mariana žena 51 + Jiřík syn 2 nyní Vít Budíšek Matěj syn 5 Rozina dcera 3 Kateřina dcera 1/2 Jan Hrdina 28 Kateřina žena jeho 24 Daniel syn 4 ženatý jest a při rodičích zůstávají [!] Rozina žena jeho 20 ta Rozina jest od pana děkana vyšehradského listem zhostním propuštěna VES ČIMICE VES VYSOČANY

9 Pavel Synek 36 Anna žena jeho 25 Alžběta dcera 2 Dorota 1 Jméno Věk Poznámky Kateřina Pokorná 40 muž její Ondřej Pokorný na vojnu se dal Ondřej syn 25 oženil se bez vrchnosti povolení a zůstává v Praze Kateřina dcera 22 Zuzana dcera 20 Alžběta Jan s mateří v Praze zůstává Jan Hájek zběhlý; má někde v Šárkách sloužit Jan Hubička 61 Anna žena jeho 56 Václav syn 36 tento za Velvary v Kamenici se oženil Martin 24 na vojně jest Jiřík 21 zběhl z chalupy Jakub u p. faráře vinořského slouží; dal se na vojnu Anna 17 u rodičů v Praze jsou Kateřina 15 u rodičů v Praze jsou [Sirotci] Jan po neb. Myškovi 26 je prý v Chabřích ženatý po Máří Křivohlavový Anna 10 v Kyjích má býti Kateřina 5 u šafářky na Střížkově zůstává Václav Chlupatý 65 Alžběta žena jeho 60 Anna dcera 20 propuštěna má býti Řehoř Pekárek 35 Kateřina žena 30 Alžběta dcera 4 poddal se pro ženu a ušli pro zlodějství z panství pryč v Malešicích slouží; jest vdána za Václava Šťasného; [uvedena jako Zuzana dcera ADAMA Pokorného, jinak Vrány Hokynářem v Praze u Bratanů; vytahuje se z poddanství, i děti svý. VES HOLEŠOVICE Byvši člověk svobodný poddal se vrchnosti, kterýžto sobě za manželku Václava Chlupatýho dceru pojal. Po smrti téhož Chlupatýho a ženy jeho chalupu, též všechno jejich jmění zdědil, a to proto, že mladší dceru Annu tak

10 jmění zdědil, a to proto, že mladší dceru Annu tak Jiřík syn 3 zaopatřil, že tu více nic vyhledávati má a nemůže. Matěj 1 Anna léta 1692 dne 2. January asi 4 Zuzana okolo 2 Jan teprv narozený Chalupa Křapáčovská Nyní Vilém Svoboda 26 Alžběta žena jeho 24 děti Dorota 5 léta 1692 dne 2. January Anna 1 1/2 léta 1692 dne 2. January Jiřík Hanouš 42 jinak Šut Alžběta žena jeho 30 Lidmila dcera 3 táž Lidmila nyní 2. Jan jest 8 Jan 5 zřejmě také Václav 1 1/2 zřejmě také Jiří Melíšek 81 Václav syn 20 Marta dcera 18 Vít Pytel 45 žena jeho 55 Michal po Jiřím Pukalským starý asi 36 dne 2. January 1692 Pan Ibergeher Jan Karel Riedel drží tu chalupu však do vůle vrchnosti, a za ní úroky a za roboty platiti má. Jan Hruška 40 žena jeho 36 Karel syn Jan Jan 6 utopil se Václav Jan Jakub 8 2. Jan Pavel 1/2 2. Jan. 1692

11 Sirotci po Jiřím Bukovským Michal 30 Kateřina 19 Alžběta 16 vdaná za Svobody po Václavovi Červinkovi Lidmila 30 zmrhaná zůstává v Praze po Jiřím Hruškovi Kateřina zůstává u matly v Holešovicích po Danielovi Kotinovi Daniel 11 Vilém Svoboda podruh; týž Svoboda poddal se vrchnosti v r Alžběta žena jeho 25 M. Karel Mazánek VES MALÉ HOLEŠOVICE 45 M. Dorota žena jeho 60 M. Lidmila dcera 35 zmrhaná zůstává v Praze M. M. Jan Pelunka 30 M. Lidmila žena 32 M. Mařena dcera 2 M. M. Sirotek M. po Danielovi Kotinovi syn Daniel 11 VES KOBYLISY Václav Pavlovský 42 Anna manželka jeho 41 Rudolf syn 11 Kateřina dcera 9 Veruna 7 Frantz Wentzl 4

12 Matěj Zaluha 40 Mandalena žena jeho 51 Jan syn 5 Alžběta dcera 3 Lukáš Pavlů 40 Dorota žena jeho 36 Jan syn 13 Anna dcera 9 Václav 6 Martin Bohuslav 65 Kateřina žena 54 Václav syn 21 Kateřina dcera 17 Jan Bohuslav 30 Kateřina žena 26 Jan syn 10 Mariana 4 Anna 2 Ondřej Novák 40 Krystýna žena jeho 35 Pavel syn 4 Jiřík 3 Běta 2 Vojtěch 1 Jméno Věk Poznámky Jiřík Bohuslav v podružství u otce jsouc, na zdraví nedostatečný žena jeho Sirotci po Tomášovi Říhovi Dorota 19 ztratila podkovu, potom propuštěna do Hořejších Chaber i s podílem, syn její Václav stáří 1 rok poddaným zůstává

13 Kateřina 16 po Matějovi Procházkovi Mariana 8 po Matějovi Pokorným syn Martin 24 oženil se a jest za šenkýře na Proseku Kateřina Dvořáková 21 VES STRAŠNICE Pavel Košťál 36 Anna žena jeho 25 Ludmila dcera 15 Kateřina 10 Dorota 7 Anna 5 Martin 1/2 Jakub Hromada 40 jinak Bečvář, neženatý Annu matku svou při sobě 66 Jiřík Vítek 26 jinak Janeček Mandalena žena jeho 23 Václav syn 3 matku Annu při sobě má 63 Dorota vdova Vondráčkovi Kopeckým 26 vdaná a vzadu zapsaná Bartoň Svoboda 33 kovář Rozina žena jeho 26 Eva dcera 3 Václav syn 1 Václav Jelínek 37 v roce 1689 dne 15. Novembris umřel Anna žena jeho 42 Jiřík syn 6 Alena 4 Anna 2

14 Václav 17. Marti 1690 se narodil + Jiřík Kratochvíle 46 šafář; ujal tu chalupu na kopci Dorota žena jeho 23 Anna dcera 12 Kateřina 10 Mandalena 4 Alžběta 2 Anna Stará 73 Zálužská Kateřina po Janu Pokorným 30 Dorota dcera + 1/2 Sirotci po neb. Baulkovi z Budětoštic Jan 19 Anna 13 v Praze slouží po Vondráčkovi Matěj syn 7 Jiřík 4 + po Pavlu Špačkovi Vavřinec 32 jest kolářem a zběhl Bartoloměj 24 zběhl, jest v Libni na chalupě Alžběta 21 v Praze Adam Moravec 26 Dorota žena jeho 25 po Janu Vítkovi Dorota dcera 20 zmrhaná; v Praze zůstáva, je na svobodu bez podílu propuštěna v Praze slouží; propuštěna panu. hraběti Šporkovi do Lisý, však bez podílu Týž Adam Moravec z Moravy rodilý pojal sobě s povolením M. vrchnosti za manželku Dorotu pozůstalou vdovu po neb. Jiříkovi Vondráčkovi ze vsi Strašnic a poddal se v létu 1688 dne 22. May. Jiřík Koptil 60 + VES ZÁLUŽÍ Dorota žena jeho + 63 děti nemají žádný

15 Dorota druhá žena jeho 40 [asi pozdější zápis] František Kříž manžel 22 Anna vdova po Janu Tykačovi 40 Ondřej syn 28 oženil se v roce 1687 oženil se v roce 1688 a pojal sobě za manželku Lidmilu, dceru Václava Ulricha bečváře přerovského, osobu Jan 23 svobodnou, která se vrchnosti v poddanost uvedla dne 18. Sept Anna 21 vdaná za Matěje Záluhový rychtáře Kobyliskýho sirotci vzadu psaný Jiřík Šiler 30 Anna žena jeho 44 Matěj Wolf 38 forir Mandalina žena jeho 37 Alžběta 7 Mariana 5 Václav 2 Martin Říha 33 Jan syn 5 Martin 2 Ondřej Tykač 30 Kristýna žena jeho 31 Magdalena žena jeho 20 Jan Novák Anna žena jeho Sirotci po Martinovi Říhovi Táž Kristýna v přítomnosti Jakuba Trojana rychráře a Václava Pokornýho konšela libeňskýho jsouc svobodná vrchnosti poddanost slibovala, však bez dětí svých, který s prvnějším manželem svým zplodila Táž Magdalena dcera p. Matouše Meixnera z Čelákovic uvedla se v poddanost u přítomnosti urozených a statečných vladyk pana Jiřího Jana Reistmona z Rissenbergu primátora, pana Jana Fridricha Saxa, pana Karla Agricoly Starého Města Pražského, pana Karla Gräniczera Syndici a Jana Jiřího Fischera hejtm. d. v 21. Sep mlynář; jest nyní za stárka na mlejnech u Wacžisse v Praze na Novém Městě.

16 Zuzana 18 vdaná za Matěje Kříže Duchoslav 15 Apolena 10 Petr Pavel 8 Po Adamovi Truhalkovi Vít 5 Václav 3 po neb. Tomášovi Wolfovi Jan Pavel 29 Martin 26 U pana Bechni za forejta slouží. po Lukášovi Lukšanovi Václav 18 u Hrabů zůstává Anna 16 Lída 14 Jiřík 8 Jiřík Kalous 32 mistr polní Kateřina žena 27 Matěj syn 5 Anna dcera 3 Jan v roce /4 Braník Václav Douda 58 Braník Kateřina žena 38 Braník Kateřina dcera 10 Braník Mářa 8 1/2 Braník Tomáš 33 Braník Tomáš Douda 48 v Praze šenkují Braník Anna žena jeho 34 + Braník Václav syn 20 dal se verbovati Braník Lída dcera 17 v Praze slouží Braník Anna 5 U pana Samuele Millera na Tursku řezáčkem a bez povolení vrchnosti se oženil. Dne 4. May 1690 týž Martin se stavěl a na chalupu do Zákolan žádal. Má dví dítek, Kateřina má 8 let a Jiřík 4 1/2 léta. VES BRANÍK

17 Braník Braník Matěj Kuželka 43 mlynář Braník Kateřina žena 32 Braník Bartoň syn 6 umřeli Braník Veruna dcera 4 umřeli Braník Braník Pavel Papírník mlynář + 58 zůstává na zbraslavských gruntech v Chuchli Braník Veruna žena jeho 43 Braník Václav syn 28 jest pilařem v Libni Braník Jan 26 povondrou; tito se toulají po vandru Braník Tomáš 23 povondrou; tito se toulají po vandru Braník Rozina dcera 18 v spáleným mlejně Braník Vojta syn 10 stranu Poříčí má sloužiti Braník Braník Jiří Kalous 38 jinak Jahoda, mlynář Braník Lidmila žena 34 Braník Braník Jeremiáš Polívka 63 Braník Uršula žena jeho 61 + Braník Braník Zuzana druhá žena jeho 50 Ta Zuzana v roce 1689 dne 9. Feb. vrchnosti se poddala.

Rodokmen Hazmuků. 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč oo? Alžběta Na. *? +? 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč +? 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč +?

Rodokmen Hazmuků. 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč oo? Alžběta Na. *? +? 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč +? 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč +? Rodokmen Hazmuků 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč Alžběta Na. 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč 4. Jiří 24.4.1678 Moraveč 19.4.1682 Moraveč 5. JAN 21.6.1679 Moraveč

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Čísla popisná 3. část Stavení domkářů postavená po roce 1719 Třetí část o číslech popisných ve Ždírci se týká stavení, která byla postavena

Více

Zapsal v zim r. 1970 71 Vlastislav Louda z P ína p. 71

Zapsal v zim r. 1970 71 Vlastislav Louda z P ína p. 71 Tyto historické události, které na těchto stránkách staré pěnčínské kroniky předkládám, jsem opsal z rodinné kroniky sedláka Josefa Bičíka z Pěnčína 9. Jsou to nejzajímavější úryvky, které mají nějaký

Více

Ř-K fara PŘEDMĚŘICE n/l. index oddaných 1704-1736

Ř-K fara PŘEDMĚŘICE n/l. index oddaných 1704-1736 Abstein Jan Tuřice Šípová Alžběta neuvedena 1711 536 Abstein Jiří Tuřice Sojovská Dorota Tuřice 1719 567 Auštecký Jan Lhota Haspeklová Alžběta Mečeříž 1732 630 Adámek Josef Hlavenec Trešlová Kateřina Hlavenec

Více

Šanovcové ze Šanova. erb Šanovců Vikhartů

Šanovcové ze Šanova. erb Šanovců Vikhartů Šanovcové ze Šanova Starý vladycký a šlechtický rod, který se nazýval podle vesnice Šanov západně od Rakovníka. Prvně se tento rod připomíná v r. 1275, kdy Bohuslav z Trnovan usadil se v Šanově a postavil

Více

Třída 1. A (osmileté studium) Třídní profesorka: Mgr. Dagmar Handová Navrátilová

Třída 1. A (osmileté studium) Třídní profesorka: Mgr. Dagmar Handová Navrátilová Třída 1. A (osmileté studium) Třídní profesorka: Mgr. Dagmar Handová Navrátilová Antošová Adéla Bajerová Adéla Balák Pavel Čejková Denisa Čermáková Jana Dvořáková Markéta Hanušková Denisa Hanušková Markéta

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

HERALDICKÁ ROČENKA 1992

HERALDICKÁ ROČENKA 1992 HERALDICKÁ ROČENKA 1992 HERALDICKÁ ROČENKA 1992 Heraldická společnost v Praze Vážené dámy, váženi pánové! HERALDiCKÁ ROČENKA 1992 Vydala Heraldická společnost v Praze, Kyjevská 11, 160 00 Praha 6. Redaktor:

Více

Dům č. p. 151 Dům č. p. 152 Dům č. p. 153 Dům č. p. 154 Dům č. p. 155

Dům č. p. 151 Dům č. p. 152 Dům č. p. 153 Dům č. p. 154 Dům č. p. 155 Dům č. p. 151 Toto číslo popisné bylo v roce 1927 přiděleno postavenému domu na katastrální hranici Moravských Prus na bývalém panském pozemku zvané U Studýnky v těsné blízkosti Boškůvek. Postavil ho Josef

Více

Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích. Dřevěný kostel. Všech svatých v Sedlištích

Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích. Dřevěný kostel. Všech svatých v Sedlištích Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích 1 Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích David Pindur Sedliště 2013 2 3

Více

Tabulka uznaných domách úkolů

Tabulka uznaných domách úkolů Tabulka uznaných domách úkolů Skupina S = 41 1 Belim Nikita Ne 2 Drnec Jan Ano 3 Duník Miroslav Ano 4 Ernest Vilém Ano 5 Giba Juraj Ano 6 Havrdová Tereza Ano 7 Hůlová Michaela Ne 8 Chmelíková Monika Ano

Více

Co člověk ani Bůh nerozlučuje

Co člověk ani Bůh nerozlučuje DOHLEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DIGITÁLNÍ CESTOU Co člověk ani Bůh nerozlučuje MATRIKY ODDANÝCH DIGITÁLNÍ ARCHIV SOA V TŘEBONI Únor roku 1849 byl v jihočeské vísce Štěpánovicích doslova nabitý svatebním veselím.

Více

Výsledky zimní VH 30 2010 kategorie: mladší muži

Výsledky zimní VH 30 2010 kategorie: mladší muži kategorie: mladší muži Pozice start. číslo Jméno Podnik čas 1 111 Kubíček Petr Hertin Ostrava 1:47:10 2 140 Fryč Tomáš ČHMÚ Praha 1:59:30 3 138 Bercha Šimon ČHMÚ Praha 2:00:30 4 17 Naiser Tomáš Povodí

Více

Kalendář: neděle 5.7. - neděle 30.8. 2009. Milí farníci, Aktuální zpráva:

Kalendář: neděle 5.7. - neděle 30.8. 2009. Milí farníci, Aktuální zpráva: STRÁNKA 12 Naši milí čtenáři Čtrnáctideníku, máme za sebou pár dnů prázdnin - dnů, které s netrpělivostí očekávaly hlavně děti. Prázdniny jsou většinou i časem, kdy vyrážíme na různě dlouhou dovolenou

Více

Jak si udržet vztah. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. jeronym.klimes@gmail.com http://vztahy.klimes.us. Jeroným Klimeš: Jak si udržet vztah - 1

Jak si udržet vztah. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. jeronym.klimes@gmail.com http://vztahy.klimes.us. Jeroným Klimeš: Jak si udržet vztah - 1 Jak si udržet vztah PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. jeronym.klimes@gmail.com http://vztahy.klimes.us Jeroným Klimeš: Jak si udržet vztah - 1 Motto: Na závěr dodám, že jsem si včera koupil Vaši knihu Partneři

Více

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Řád Práce SEZNAM NOSITELŮ. podle matrik nositelů

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Řád Práce SEZNAM NOSITELŮ. podle matrik nositelů ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Řád Práce (zřízen vládním nařízením č. 30/1951 Sb. ze dne 3. dubna 1951) SEZNAM NOSITELŮ podle matrik nositelů (Archiv KPR, fond KPR, Evidenční knihy k udělování státních

Více

Zapomenutý Karel Chocenský

Zapomenutý Karel Chocenský Zapomenutý Karel Chocenský Tilman Berger, univerzita v Tubinkách 5. března 2002 1 Úvod: Jak jsem se dostal ke Karlu Chocenskému 2 Nejdůležitější životní data 22. září 1727 narozen v Abosfalvi v Sedmihradsku

Více

ŽIVOT A ODBOJOVÁ ČINNOST ARNOŠTA KOŠŤÁLA, HOTELIÉRA NA VESELCE

ŽIVOT A ODBOJOVÁ ČINNOST ARNOŠTA KOŠŤÁLA, HOTELIÉRA NA VESELCE ŽIVOT A ODBOJOVÁ ČINNOST ARNOŠTA KOŠŤÁLA, HOTELIÉRA NA VESELCE ( 26.6. 1904 2.7. 1942 ) Vítězslav PRCHAL -Slavomír HORÁK Východočeský sborník historický 8, Pardubice, 1999, s. 117-138. (Práce byla oceněna

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Svatba jako přechodový rituál na stránkách časopisu Český lid (1892-1932) Veronika Janečková Bakalářská práce 2009 University of Pardubice Faculty of Philosophy

Více

Postup do II.kola soutěže "Národní park Šumava ve školních lavicích"

Postup do II.kola soutěže Národní park Šumava ve školních lavicích Postup do II.kola soutěže "Národní park Šumava ve školních lavicích" škola jméno kategorie (třída) dosažený počet bodů max. možný počet bodů ZŠ Stožec ZŠ Strážný ZŠ Horní Vltavice ZŠ Volary ZŠ Lerchova

Více

Dr. J. V. ŠIMÁK: Historický vývoj Čech severovýchodních.

Dr. J. V. ŠIMÁK: Historický vývoj Čech severovýchodních. Dr. J. V. ŠIMÁK: Historický vývoj Čech severovýchodních. (Od kladského pomezí, roč. IX, 1931/1932, s. 51 58, 81 86, 99 104, 114 117, 130 135.) I. Severovýchodní Čechy jest určení pouze zeměpisné, nikoli

Více

Vlastivědný kroužek Kulturního a společenského střediska Mariánské Lázně 11.

Vlastivědný kroužek Kulturního a společenského střediska Mariánské Lázně 11. Vlastivědný kroužek Kulturního a společenského střediska Mariánské Lázně Ročník VIII. (88.) 11. Mar. Lázně 7. května 1980 Zdařilý výlet na Ovčí vrch u Krasíkova V prostřední sváteční den, 2. května 1980,

Více

.-; l-t?- -P- !"t- LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍNA PANSTVÍ OPOČENSKÉM DO 18. STOLETÍ. byly lesy. Stejně jako jiná odvětví i lesní hospodářství prodělalo během

.-; l-t?- -P- !t- LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍNA PANSTVÍ OPOČENSKÉM DO 18. STOLETÍ. byly lesy. Stejně jako jiná odvětví i lesní hospodářství prodělalo během Karel Horák LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍNA PANSTVÍ OPOČENSKÉM DO 18. STOLETÍ Důležitou složkou režijního hospodářství bývalého panství opočenského byly lesy. Stejně jako jiná odvětví i lesní hospodářství prodělalo

Více

Okresní kolo Pythagoriády - 5. ročník - 13. 5. 2015 Úspěšní řešitelé:

Okresní kolo Pythagoriády - 5. ročník - 13. 5. 2015 Úspěšní řešitelé: Okresní kolo Pythagoriády - 5. ročník - 13. 5. 2015 Úspěšní řešitelé: Pořadí Příjmení Jméno Škola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 celkem Janků Dominik ZŠ Brno,Sirotkova 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Více

Moje vzpomínky a příhody z mého mládí navazují i když o mnoho let později, na vzpomínky Karla Hudce, které tak krásně a dojemně popisuje ve své

Moje vzpomínky a příhody z mého mládí navazují i když o mnoho let později, na vzpomínky Karla Hudce, které tak krásně a dojemně popisuje ve své 1 Moje vzpomínky a příhody z mého mládí navazují i když o mnoho let později, na vzpomínky Karla Hudce, které tak krásně a dojemně popisuje ve své knížce "Okolo Molenburka teče voda čisťounká".věřím, že

Více

G eschichte der Juden in G oltsch Jenikau. Dějiny Židů v Golcově Jen kově.

G eschichte der Juden in G oltsch Jenikau. Dějiny Židů v Golcově Jen kově. G eschichte der Juden in G oltsch Jenikau. Bearbeitet von Direktor Jan Maximovič, Goltsch Jenikau. 1 řináct km od Čáslavě na jih, 7 km od H abrů lež město Golčův Jen kov, vlastn to tepna Habrska pro své

Více

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2009 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2009 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2009 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ Celá řeč o Ježíšově nanebevstoupení je plná symbolů, které je třeba správně pochopit. Po těch slovech byl před jejich

Více

Výsledky Polevský běh 2015 8. ročník Datum: 18.4.2015, místo konání: Polevsko Jedličná Pořadatel: SKI Polevsko, www.skipolevsko.cz

Výsledky Polevský běh 2015 8. ročník Datum: 18.4.2015, místo konání: Polevsko Jedličná Pořadatel: SKI Polevsko, www.skipolevsko.cz Výsledky Polevský běh 2015 8. ročník Datum: 18.4.2015, místo konání: Polevsko Jedličná Pořadatel: SKI Polevsko, www.skipolevsko.cz D2I Drobotina II chlapci 2010 a ml. 0,2 km 1 okruh 1 88 Tonda Čejka Zdravotník

Více

Minor. Scéna hlavního města Prahy

Minor. Scéna hlavního města Prahy Minor Scéna hlavního města Prahy výroční zpráva za rok 2014 1 1. Poslání koncepce, status Divadlo minor, bývalé Ústřední loutkové divadlo, jehož ředitelem je od 1. října 1998 Ing. Zdenek Pecháček, prošlo

Více

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY Ročník 2014 VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY OFFICIAL JOURNAL OF THE CZECH BAR ASSOCIATION JOURNAL OFFICIEL DE L ORDRE DES AVOCATS TCHEQUE AMTSBLATT DER TSCHECHISCHEN RECHTSANWALTSKAMMER Částka 2 Rozeslána

Více