aktualizace bude doplněno Organizace školního roku 2016/2017

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "aktualizace bude doplněno Organizace školního roku 2016/2017"

Transkript

1 aktualizace bude doplněno Organizace školního roku 2016/2017 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy, Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2 1. Období školního vyučování SOŠS + CSZŠ I. pololetí: II. pololetí: VOŠZ SŘMR zimní období: letní období: Období školních prázdnin Volno udělené ředitelkou školy: , Podzimní prázdniny: Vánoční prázdniny: Vyučování začne: Datum vysvědčení za I. pololetí: Pololetní prázdniny: Jarní prázdniny: Velikonoční prázdniny: Datum vysvědčení za II. pololetí: Hlavní prázdniny: Dny otevřených dveří: , , středy odpoledne: 1. týden v měsíci: porada vedení školy, konzultační hodiny pro rodiče, výchovné komise 2. týden v měsíci: porada vedení školy, předmětové komise, vzdělávací akce, výchovné komise 3. týden v měsíci: porada vedení školy, pedagogické rady, provozní porady (jinak dle potřeby) 4. týden v měsíci: porada vedení školy, výchovné komise Mše svaté budou ve středu ve 14,15 hodin v kapli školy Pravidelná duchovní setkání žáků se školním kaplanem budou vždy ve středu 3. a 4. vyučovací hodinu účastní se celé třídy dle rozpisu (viz příloha). 1

2 Srpen 2016 Září Nástup vedení školy, přípravné práce Nástup učitelů v novém školním roce, přípravné práce na nový školní rok Zahajovací provozní porada v 9,30 hodin Opravné, dodatečné a rozdílové zkoušky SOŠS + CSZŠ dle rozpisu Zkoušky, zápočty a opravné termíny VOŠZ SŘMR Opravné, dodatečné a rozdílové zkoušky dle rozpisu Přípravné práce na nový školní rok Předmětová komise zdravotnických předmětů v 13,00 hodin Přijímací řízení na CSZŠ + SOŠS + VOŠZ další kolo Provozní porada v 11,30 hodin Porada třídních učitelů v 13,30 hodin Písemné maturitní zkoušky, podzimní termín (ve spádových školách) Třídnické hodiny, úvodní třídnické práce, fotografování 1. ročníky + ostatní Školení BOZ VOŠZ v 12,00 hod. 1. ročník kombinovaného studia BOZ pro 1. a 3. ročníky CSZŠ, SOŠS a VOŠZ denní studium (v 9,00 hodin a 10,30 hodin dle rozpisu) + noví žáci, studenti, nastupující po přerušení, přestupující a vyučující Třídnické práce Zahájení teoretické i praktické výuky VOŠZ SŘMR 2. ročníky VOŠZ SŘMR příprava na odbornou praxi Přípravy na praxi a výuka dle úprav Zahajovací mše svatá v kostele sv. Apolináře v 11,00 hod. (mimo 1. ročníků) Výuka dle rozvrhu a změn Příprava na praxi 4. ročník CSZŠ Zpřístupnění školního seznamu literárních děl k MZ, potvrzené podpisem žáků Třídní schůzky pro 1. ročníky CSZŠ + SOŠS v 17,00 hodin Praktická MZ SOŠS + CSZŠ (8. 9. sociální činnost + veřejnosprávní činnost, obhajoba veřejnosprávní činnost) Pěší pouť se školním kaplanem P. Andreou Barberem po stopách P. Toufara 2

3 Adaptační kurz pro 1. ročníky obou středních škol Ústní maturitní zkoušky CSZŠ (15. 9.) + SOŠS ( ) Svátek sv. Ludmily Den církevního školství Nahlášení témat absolventských prací 3. ročníku VOŠZ SŘMR Absolutoria VOŠZ SŘMR podzimní termín Předmětová komise cizích jazyků Předmětová komise českého jazyka Prokazatelné seznámení žáků 4. ročníků obou středních škol s Kánonem literárních děl k SČ MZ Vzdělávací zájezd Krakov, Osvětim, Vadovice Nahlášení specifických poruch učení (třídní učitelé 1. ročníků), doplnění a obnova IVP u žáků všech ročníků Termín doplnění třídních výkazů v Bakalářích Termín odevzdání tematických plánů Termín nahlášení náplně třídnických hodin Termín odevzdání plánů předmětových komisí Kontrola zavedení výkazů studijních skupin 1. ročníků a třídních knih VOŠZ SŘMR Doplnění a aktualizace výkazů vyšších ročníků VOŠZ SŘMR Nahlášení účasti žáků osvobozených z TEV v náhradní výuce Nahlášení termínu, místa a programu maturitního plesu 4. ročníků Ukončení 1. opravných termínů VOŠZ SŘMR za letní období školního roku 2015/2016 3

4 Říjen 2016 Primární prevence 1. ročníky termíny budou určeny Projekt Vektor ročníky Do odevzdání výročních zpráv všech škol (před tím nutno schválit školskou radou termín schůze bude aktuálně upřesněn podle možností zřizovatelů) Termín předložení návrhů nových otázek k absolutoriu z odborných předmětů (do elektronického oběžníku) Provozní porada + pedagogická rada v 15,00 hodin Výroční den VOŠZ SŘMR Předmětová komise společenskovědní Předmětová komise křesťanské nauky Duchovní program pro učitele Podzimní prázdniny Ukončení 2. opravných termínů VOŠZ SŘMR za letní období školního roku 2015/2016 Druhý týden schůzka zástupců žáků 4. ročníků středních škol s vedením školy Čtvrtý týden schůzka zástupců žáků 3. ročníků středních škol s vedením škol Schůzka vedení školy s Radou studentů VOŠZ SŘMR termín bude upřesněn po dohodě se studenty Listopad Mše sv. za zemřelé kolegy a kolegyně, žáky a všechny věrné zemřelé; Památka zemřelých Předmětová komise zdravotnických předmětů Předmětová komise ICT + MAT Předmětová komise přírodních věd Den otevřených dveří od 17,00 hodin (1. termín) Čtvrtletní pedagogická rada v 15,00 hodin (úterý) Den otevřených dveří od 17,00 hodin (2. termín) Třídní schůzky ročníků pro rodiče obou středních škol v 17,00 hodin Předmětová komise pro sociální předměty Mše sv. na začátek adventní doby Druhý týden schůzka zástupců žáků 2. ročníků středních škol s vedením školy 4

5 Prosinec 2016 V adventní době 2x týdně ráno před výukou Roráty Adventní soutěž ve výzdobě učeben Uzávěrka podání přihlášek k MZ žáky ředitelce školy (nejzazší termín) Předmětová komise cizích jazyků Předmětová komise českého jazyka Adventní poznávací zájezd do Pirny a Drážďan Vánoční turnaj v odbíjené Žák obdrží výpis z přihlášky k MZ a potvrdí správnost údajů svým podpisem v Protokolu o předání výpisu z přihlášek k MZ, (nejzazší termín) Vánoční bohoslužba slova v kostele sv. Apolináře v 10,30 hodin, vánoční besídka tříd Předvánoční setkání vyučujících v 14,15 hodin Volno udělené ředitelkou školy Vánoční prázdniny Nejzazší termín určení jednotného zkušebního schématu pro konání didaktických testů a písemných prací společné části jarního období (MŠMT) Druhý týden schůzka zástupců žáků 1. ročníků středních škol s vedením školy Schůzka vedení školy s Radou studentů VOŠZ SŘMR termín bude upřesněn po dohodě se studenty Leden Nástup do školy Mše sv. ke svátku Zjevení Páně (Tří králů) Přednáška P. Drábka Sexuální zneužívání dětí (14,00 17,00 hodin) Tříkrálová sbírka Souvislá OSN praxe třídy 2. ZD Pedagogická rada v 14,15 hodin Konzultační hodiny rodičů žáků ročníků v 17,00 hodin Odevzdat podklady ke klasifikaci obou středních škol výchovným poradcům neprospěch, neklasifikovaní + výchovné problémy (třídní učitelé) 5

6 Maturitní ples 4. ročníků obou středních škol v Lucerně Souvislá odborná praxe ročníků SOŠS Souvislá odborná praxe 4. ročníku CSZŠ Uzavření klasifikace, zápis do třídních výkazů v Bakalářích Pololetní klasifikační porada Tisk výpisů z vysvědčení a odevzdání k podpisu ředitelce školy Den otevřených dveří od 17,00 hod. (3. termín) Vydání výpisů z vysvědčení Zveřejnění kritérií přijímacího řízení 1. kolo Druhý týden schůzka zástupců žáků 4. ročníků středních škol s vedením školy Únor Pololetní prázdniny Lyžařský kurz žáků obou středních škol Ukončení třídních kol Den psychologie, téma Když člověk potká člověka Imatrikulace prvních ročníků obou středních škol Provozní porada + pedagogická rada VOŠZ SŘMR Zhodnocení zimního období VOŠZ SŘMR Předmětová komise společenskovědní Předmětová komise křesťanské nauky Odevzdání prací pro školní kolo Den psychologie Druhý týden schůzka zástupců žáků 3. ročníků středních škol s vedením školy Schůzka vedení školy s Radou studentů VOŠZ SŘMR termín bude upřesněn po dohodě se studenty Ukončení 1. opravných termínů VOŠZ SŘMR za zimní období školního roku 2016/2017 6

7 Březen 2017 Během postní doby Pobožnost křížové cesty termín bude upřesněn Popeleční středa mše svatá k začátku postní doby Provozní porada + pedagogická rada VOŠZ SŘMR Nejzazší termín odevzdání přihlášek pro první kolo přijímacích zkoušek na střední školy Školní kolo Den psychologie Odborná předmětová komise pro zdravotnické předměty Předmětová komise ICT + MAT + přírodních věd Předmětová komise cizích jazyků Jarní prázdniny Provozní porada + pedagogická rada Odevzdání žákem vytvořeného vlastního seznamu literárních děl k ÚMZ Nejzazší termín jmenování místopředsedy a členů maturitních komisí ředitelem školy Druhý týden schůzka zástupců žáků 2. ročníků středních škol s vedením školy Ukončení 2. opravných termínů VOŠZ SŘMR za zimní období školního roku 2016/2017 Duben Pedagogická rada 3. čtvrtletí + provozní porada Třídní schůzky pro všechny ročníky středních škol v 17,00 hodin Písemná práce z Českého jazyka a literatury společné části MZ První termín jednotné přijímací zkoušky čtyřleté obory vzdělání + dálková forma Velikonoční prázdniny Vizitace Otce biskupa Václava Malého (11,00 14,00 hodin) Uzavření klasifikace tříd 4. ZA + 2. ZD CSZŠ + 4. SČ + 4.VČ SOŠS Klasifikační porada pro 4. ročníky obou středních škol + 2. ZD Druhý termín jednotné přijímací zkoušky čtyřleté obory vzdělání + dálková forma Termín odevzdání absolventských prací 3. ročníku VOŠZ SŘMR 7

8 Praktická MZ profilové části 2. ZD Předmětová komise českého jazyka Předmětová komise pro sociální předměty Druhý týden schůzka zástupců žáků 1. ročníků středních škol s vedením školy Schůzka vedení školy s Radou studentů VOŠZ SŘMR termín bude upřesněn po dohodě se studenty Květen Blok testů a písemných prací společné části MZ dle jednotného zkušebního schématu Praktická MZ profilové části 4. SČ SOŠS Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky Přípravný týden 4. SČ SOŠS Praktická MZ profilové části 4. ZA CSZŠ Uzavření klasifikace 3. ZA CSZŠ mimo OSN Předmětová komise matematiky a ICT Odborná praxe 3. ročníku CSZŠ Přípravný týden 4. ZA + 2. ZD Praktická MZ profilové části 4.VČ SOŠS Profilové zkoušky a ÚMZ společné části MZ třídy 4. SČ Uzavření klasifikace 3. SČ SOŠS mimo PEC Uzavření klasifikace 3.VČ SOŠS mimo VES Profilové zkoušky a ÚMZ společné části MZ tříd 4. ZA + 2. ZD CSZŠ Přípravný týden 4.VČ SOŠS Odborná praxe 3. SČ + 3.VČ SOŠS Mše sv. k svátku sv. Zdislavy patronky SOŠS Předmětová komise společenskovědní Předmětová komise křesťanské nauky 8

9 Červen Pokračování souvislé odborné praxe 3. ročníku CSZŠ Pokračování souvislé odborné praxe 3. SČ + 3.VČ SOŠS Profilové zkoušky a ÚMZ společné části MZ třídy 4.VČ SOŠS Předmětová komise cizích jazyků Souvislá odborná praxe 1. ZD CSZŠ Řádný termín absolutorií VOŠZ SŘMR Uzavření klasifikace Zápis známek do třídních výkazů v Bakalářích Klasifikační pedagogická rada 2. pololetí (čtvrtek) Nejzazší termín podání přihlášek žáků 4. ročníků k maturitní zkoušce ředitelce školy pro podzimní zkušební období (opravné + náhradní) Zveřejnění nabídky zkoušek profilové části MZ (forma + témata) pro školní rok 2017/2018 (třetí ročníky CSZŠ a SOŠS) Vodácký kurz Slavnostní vyřazení studijní skupiny 3. A v sídle SŘMR Sportovní a projektové dny, vzdělávací akce Zhodnocení školního roku anketa spokojenosti se studiem Odevzdání vysvědčení k podpisu ředitelce školy Úklid školy Třídnické hodiny Odborná předmětová komise pro zdravotnické předměty Mše svatá při příležitosti zakončení školního roku v kostele sv. Apolináře Vydání vysvědčení Ředitelka školy jmenuje místopředsedy a další členy maturitních komisí pro podzimní období Podání přihlášek do CZVV ředitelkou školy pro podzimní termín Tento celoroční plán bude průběžně doplňován a aktualizován 9

10 Příloha č. 1 k organizaci školního roku 2016/2017 Rozpis tříd program se školním kaplanem vždy ve středu 3. a 4. vyučovací hodinu Studenty doprovází do kaple příslušný vyučující dle rozvrhu 2016 září říjen listopad prosinec **** SČ SČ SČ VČ VČ * ZA ZA podzimní prázdniny SČ VČ leden únor březen duben květen VČ ZA SČ SČ ZA ZA SČ VČ SČ VČ VČ jarní prázdniny VČ ** ZA ZA ZA * Vánoční bohoslužba slova ** Náhrady *** Přesun **** Mše sv. pro první ročníky obou středních škol v kapli školy v 8,30 hod. školní kaplan: Konzultace pro výchovné poradce, třídní učitele, popř. ostatní vyučující dle zájmu Dr. Bernardová 10

11 Příloha č. 2 k organizaci školního roku 2016/2017 Pracovní skupiny Název Pracovní skupina pro duchovní péči Pracovní skupina pro ICT Pracovní skupina pro výchovné poradenství Pracovní skupina pro prevenci rizikového chování Pracovní skupiny pro propagaci školy Správa programu Bakalář VOŠZ SOŠS CSZŠ Složení Mgr. J. Hrušková (sestra Kristina) P. Andrea Barbero školní kaplan Mgr. O. A. Gabrielová Bc. L. Obrusníková (sestra Klára) Mgr. K. Karpf Mgr. H. Benešová (sestra Anna) PhDr. D. Šumberová RNDr. H. Holcová Ing. J. Kalousová RNDr. B. Zákostelná, Ph.D. Mgr. L. Kolka Mgr. V. Šika PhDr. L. Tuzarová Bc. M. Zákostelná SOŠS Mgr. M. Šiková CSZŠ Mgr. O. A. Gabrielová RNDr. B. Zákostelná, Ph.D. Mgr. A. Ryplová Mgr. V. Šika Mgr. O. A. Gabrielová Mgr. I. Císařová PhDr. A. Hofmanová Mgr. B. Holzhauserová RNDr. H. Holcová H. Šelepová, DiS Mgr. O. A. Gabrielová PhDr. L. Tuzarová Bc. M. Zákostelná RNDr. H. Holcová H. Šelepová, DiS Mgr. O. A. Gabrielová RNDr. B. Zákostelná, Ph.D. Mgr. V. Šika RNDr. H. Holcová H. Šelepová, DiS RNDr. B. Zákostelná, Ph.D. RNDr. H. Holcová Mgr. V. Šika Mgr. L. Kolka 11

12 Příloha č. 3 k organizaci školního roku 2016/2017 Předmětové komise Název Odborná pro zdravotnické předměty Cizích jazyků ICT + MAT + Přírodních věd Český jazyk Společenskovědní Odborná pro sociální předměty Křesťanská nauka Předseda Mgr. B. Holzhauserová Mgr. H. Benešová (sestra Anna) Ing. J. Kalousová PhDr. D. Šumberová Mgr. Š. Stehlíková PhDr. L. Tuzarová Mgr. J. Hrušková (sestra Kristina) 12

13 Příloha č. 4 k organizaci školního roku 2016/2017 Správcovství učeben číslo učebny třída správce učebny 1 studovna Mgr. V. Formanová 2 učebna chemie, 3.VČ Ing. J. Kalousová místnost před učebnou chemie RNDr. B. Zákostelná, Ph.D ZA Mgr. Vojtěch Šika 4 1. VČ Mgr. Karel Karpf 5 odborná učebna ošetřovatelství Mgr. B. Holzhauserová, Mgr. J. Chládková 6 odborná učebna ošetřovatelství Mgr. R. Sládková, Bc. L. Obrusníková (sestra Klára) 7 2. A, 3. A PhDr. P. Pavlíková 8 učebna ICT Mgr. L. Kolka 9 jazyková učebna Ing. J. Kalousová 10 učebna výtvarné výchovy, 4. SČ Mgr. Š. Stehlíková SČ Mgr. A. Ryplová 12 učebna psychologie Mgr. H. Dohányosová 13 učebna ICT Mgr. V. Šika SČ Mgr. J. Hrušková (sestra Kristina) ZA, 4. ZA Mgr. R. Sládková SČ RNDr. B. Zákostelná, Ph.D ZA Bc. M. Zákostelná VČ Ing. E. Chaloupková VČ Mgr. L. Kolka A Mgr. J. Chládková M. Dedková (sestraanežka) kůr Mgr. R. Rovanová Mgr. Z. Vernerová, H. Šelepová, DiS., PhDr. D. Šumberová Mgr. O. A. Gabrielová, Mgr. I. Císařová M. Dedková (sestraanežka) Mgr. H. Benešová (sestra Anna) Mgr. O. A. Gabrielová Bc. M. Zákostelná kaple sborovny knihovna vrátnice jazykáři preventisté zástupci 13

14 Příloha č. 5 k organizaci školního roku 2016/2017 Třídní a zastupující třídní Třída Třídní učitel Zastupující třídní učitel Kmenová učebna 1. SČ Mgr. Alena Ryplová Mgr. Luboš Kolka 11 1.VČ Mgr. Karel Karpf Bc. Milada Zákostelná 4 2. SČ RNDr. Barbora Zákostelná, Ph.D. Bc. Milada Zákostelná 16 2.VČ Ing. Eva Chaloupková Ing. Jitka Kalousová SČ Mgr. Jaroslava Hrušková (sestra Kristina) Mgr. Šárka Stehlíková 14 3.VČ Mgr. Luboš Kolka Mgr. Alena Ryplová SČ Mgr. Šárka Stehlíková Mgr. Jaroslava Hrušková (sestra Kristina) 2 4. VČ Ing. Jitka Kalousová Ing. Eva Chaloupková ZA Mgr. Vojtěch Šika Mgr. Marie Šiková 3 2. ZA Bc. Milada Zákostelná RNDr. Barbora Zákostelná, Ph.D ZA Mgr. Renata Sládková Mgr. Marie Šiková ZA Mgr. Olga Annamaria Gabrielová PhDr. Dagmar Šumberová 15 1.A Mgr. Jaroslava Chládková Bc. Lýdie Obrusníková (sestra Klára) 20 2.A PhDr. Pavla Pavlíková Mgr. Blanka Holzhauserová 7 3.A Mgr. Iva Císařová Mgr. Hana Dohányosová 7 1.B PhDr. Pavla Pavlíková Mgr. Zdena Vernerová 20 1.C Mgr. Hana Dohányosová Mgr. Blanka Holzhauserová 20 2.B Mgr. Blanka Holzhauserová Mgr. Jaroslava Chládková ZD Bc. Lýdie Obrusníková (sestra Klára) Mgr. Blanka Holzhauserová 3 2. ZD Mgr. Blanka Holzhauserová Bc. Lýdie Obrusníková (sestra Klára) 3 1.DSČ 2.DSČ PhDr. Dagmar Šumberová 14

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy, Ječná 33, Praha 2

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy, Ječná 33, Praha 2 19.2. 2016 Organizace školního roku 2015/2016 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy, Ječná 33, 120 00 Praha 2 1. Období školního vyučování -

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy, Ječná 33, 120 00 Praha 2 1. Období školního vyučování - I. pololetí:

Více

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy, Ječná 33, Praha 2

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy, Ječná 33, Praha 2 aktualizace 6. 1. 2015 Organizace školního roku 2014/2015 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy, Ječná 33, 120 00 Praha 2 1. Období školního

Více

Organizace školního roku 2011/2012

Organizace školního roku 2011/2012 Organizace školního roku 2011/2012 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy, Ječná 33, 120 00 Praha 2 1. Období školního vyučování - I. pololetí:

Více

Organizace školního roku 2018/2019

Organizace školního roku 2018/2019 Organizace školního roku 2018/2019 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 27/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení zaměstnanců BOZP 27/8 Zahájení práce v předmětových komisích

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Organizace školního roku 2013/2014 SRPEN 26. - 30. 8. (po-pá) přípravný týden 26. - 27. 8. (po-út) seminář pedagogů k projektu EU peníze

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2018/2019

ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2018/2019 ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2018/2019 (bude nadále pravidelně doplňován dle aktuální situace) v příloze 1 je tabulka s rozpisem praxí pro obory H, CR 27. 8. 31. 8. doklasifikace, opravné a rozdílové zkoušky 27.8.

Více

Organizační plán školní rok 2015/16

Organizační plán školní rok 2015/16 Organizační plán školní rok 2015/16 1.9. 2.9. 3.9. 8.9. Písemné zkoušky společné části MZ - podzim 2015 Matematika - didaktický test Koná se na spádové škole - ČAO Dr. Edvarda Beneše, Resslova 8, Praha

Více

Plán práce na školní rok 2018/2019

Plán práce na školní rok 2018/2019 Plán práce na školní rok 2018/2019 Příprava vyučujících před zahájením školního roku - pondělí 27. 8. pátek 31.8.2018 přípravný týden (doklasifikace, opravné zkoušky, příprava TP, kontrola a úprava ŠVP,

Více

ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2017/2018

ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2017/2018 ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2017/2018 (bude nadále pravidelně doplňován dle aktuální situace) v Příloze 1 je tabulka s rozpisem praxí pro obory H, CR 29. 8. 1. 9. opravné, doplňovací a rozdílové zkoušky září 2017

Více

ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2018/2019

ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2018/2019 ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2018/2019 (bude nadále pravidelně doplňován dle aktuální situace) v příloze 1 je tabulka s rozpisem praxí pro obory H, CR 27. 8. 31. 8. doklasifikace, opravné a rozdílové zkoušky 27.8.

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2016/2017

ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2016/2017 ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2016/2017 (bude nadále pravidelně doplňován dle aktuální situace) v Příloze 1 je tabulka s rozpisem praxí pro obor H 25.8. 28.8.2016 opravné, doplňovací a rozdílové zkoušky 30.8. školení

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2017/2018

PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2017/2018 PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2017/2018 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2017 Konec 1. pololetí: středa 31. ledna 2018 Ukončení školního roku: pátek 29. června 2018 Prázdniny Podzimní:

Více

PLÁN PRÁCE DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2018/2019

PLÁN PRÁCE DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2018/2019 PLÁN PRÁCE DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2018/2019 Zahájení školního roku: pondělí 3. září 2018 Konec 1. pololetí: čtvrtek 31. ledna 2019 Ukončení školního roku: pátek 28. června 2019 Prázdniny Prázdniny

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Slavnostní

Více

Příkaz ředitele školy č. 4 /2017 ************************

Příkaz ředitele školy č. 4 /2017 ************************ Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Benešovo náměstí 1/604, 415 49 Teplice ****************************************************************

Více

PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2016/2017 PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2016/2017 Zahájení školního roku: čtvrtek 1. září 2016 Konec 1. pololetí: úterý 31. ledna 2017 Ukončení školního roku: pátek 30. června 2017 Prázdniny Podzimní:

Více

ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2016/2017

ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2016/2017 ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2016/2017 (bude nadále pravidelně doplňován dle aktuální situace) v Příloze 1 je tabulka s rozpisem praxí pro obor H 25.8. 28.8.2016 opravné, doplňovací a rozdílové zkoušky 30.8. školení

Více

Plán školního roku 2018/2019

Plán školního roku 2018/2019 Plán školního roku 2018/2019 36 3.9. - 9.9. 3.9. zahájení školního roku 3.9. - 5.9. společná část MZ - podzimní termín 37 10.9.-16.9. 10. - 14.9. sportovní kurz - 1M, 1P, 1TA - Sázava 12.9.-14.9. praktická

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 ZÁHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU pondělí 4. září 2017 7.55 hod. denní studium úterý 5. září 2017 13.25 hod. dálkové studium

Více

ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2016/2017

ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2016/2017 ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2016/2017 (bude nadále pravidelně doplňován dle aktuální situace) v Příloze 1 je tabulka s rozpisem praxí pro obor H 25.8. 28.8.2016 opravné, doplňovací a rozdílové zkoušky 30.8. školení

Více

Příkaz ředitele školy č. 5 /2016 ************************

Příkaz ředitele školy č. 5 /2016 ************************ Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Benešovo náměstí 1/604, 415 49 Teplice ****************************************************************

Více

Příkaz ředitele školy č. 5 /2018 ************************

Příkaz ředitele školy č. 5 /2018 ************************ Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Benešovo náměstí 1/604, 415 49 Teplice ****************************************************************

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2018-2019 Lutín, srpen 2018 Mgr. Pavel Michalík, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Organizace školního roku 2016 / 2017

Organizace školního roku 2016 / 2017 Organizace školního roku 2016 / 2017 Hlavní termíny školního roku 2016 / 2017 Zahájení 1. pololetí: čtvrtek 1. září 2016 úterý 31. ledna 2017 2. pololetí: pondělí 6. února pátek 30. června 2017 Podzimní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací. Projekt OKAP projektová aktivita Seminář: Práce se vztahy. Projekt: Zelená prevenci - projektová aktivita

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací. Projekt OKAP projektová aktivita Seminář: Práce se vztahy. Projekt: Zelená prevenci - projektová aktivita TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2018 27.08. 28.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady Projekt OKAP projektová aktivita Seminář: Práce se vztahy ZŘTV, ZŘPV Tř. uč. 1. roč. 28.08-30.08. Komisionální

Více

Přehled akcí: školní rok 2009/10

Přehled akcí: školní rok 2009/10 1.9. 2.9. 3.9. 8:00 Opravné maturity POC 8:00-9:40 Zahájení školního roku 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 1.EL, 1.OA, 6.A, 2.C, 2.EL, 2.OA, 7.A, 3.C, 3.EL, 3.OA, 8.A, 4.B, 4.C, 4.EL, 4.OA 11:00 Opravné maturity

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Organizace školního roku 2019/2020

Organizace školního roku 2019/2020 , Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov Tel.: 495 490 377, email: gym@gnb.cz, www.gnb.cz IČO: 62690221, DIČ: CZ62690221 Organizace školního roku 2019/2020

Více

Příkaz ředitele školy č. 4 /2015 ************************

Příkaz ředitele školy č. 4 /2015 ************************ Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Benešovo náměstí 1/604, 415 49 Teplice ****************************************************************

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Organizace školního roku 2019/2020. Základní informace

Organizace školního roku 2019/2020. Základní informace Organizace školního roku 2019/2020 Základní informace PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor MR1 ZR1 8 Ekonomika a podnikání MR Ekonomika a podnikání ZR CR1 po-pá Mgr. Janků 205 Ekonomika

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Organizační plán školní rok 2018/19

Organizační plán školní rok 2018/19 3.9. 4.9. Zahájení výuky žáků kombinovaného studia (KS) - podle řádného rozvrhu Písemné maturitní zkoušky SČ MZ 2018 - podzim - v rozmezí 3. 9. 7. 9. 2018 Zahájení školního roku 2018/2019 - nástup žáků

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 3. Účinnost od: do: 1. 9. 2017 30. 6. 2018 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2017/2018 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ZÁHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU: denní studium 1. září 2016 v 7.55 hod. dálkové studium 6. září 2016 v 13.25 PRAVIDELNÉ VYUČOVÁNÍ:

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno 1 Časový harmonogram školního roku 2016/17 Začátek školního roku: 1. 9. 2016 Konec školního roku: 31. 8. 1.1 Pololetí ve školním roce 2016/17 Období Začátek vyučování Konec vyučování I. pololetí 1. 9.

Více

Organizace školního roku 2017/2018

Organizace školního roku 2017/2018 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 04. 09. 04. 06. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro a strojní), 10.00 hodin (úsek ekonomický) Státní

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce spol ečné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce spol ečné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2017 28.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 29.08-31.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 28.08-31.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín Plán práce pro školní rok 2010-2011 Lutín, září 2010 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce ŘPV účetní DM - vychovatel sekretariát

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, J. Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2007-2008 Lutín, září 2007 Mgr. Pavel Michalík, v. r. ředitel školy Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Organizace školního roku 2018/2019

Organizace školního roku 2018/2019 B I S K U P S K É G Y M N Á Z I U M V O S T R A V Ě Karla Pokorného 1284/2, Poruba, 708 00 Ostrava 596 784 458 E-mail: sekretariat@b-g.cz www.b-g.cz Organizace školního roku 2018/2019 Ale ti, kdo skládají

Více

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno 1 Časový harmonogram školního roku 2017/18 Začátek školního roku: 4. 9. 2017 Konec školního roku: 31. 8. 1.1 Pololetí ve školním roce 2017/18 Období Začátek vyučování Konec vyučování I. pololetí 4. 9.

Více

12.4. jednotná přijímací zkouška - 1. termín

12.4. jednotná přijímací zkouška - 1. termín Plán školního roku 2016/2017 35 29.08.-04.09. 1.9. zahájení školního roku 1. - 7.9. společná část MZ - podzimní termín 36 05.09-11.09. 12. - 16.9. sportovní kurz - 1C, 1M - Sázava 37 12.09.-18.09. 12.

Více

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí, Dukelská 313, Ústí nad Orlicí Organizace školního roku 2017/2018

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí, Dukelská 313, Ústí nad Orlicí Organizace školního roku 2017/2018 Organizace školního roku 2017/2018 Ing.Petr Vojtěch ředitel školy PŘEHLED OBORŮ A PEDAGOGICKÉ DOKUMENTACE Čtyřleté maturitní obory : 23-45-M/01 Dopravní prostředky ŠVP, č.j.: 1326/2015 1.A, 2.A, 3.A, 4.A

Více

Organizace školního roku 2017/2018

Organizace školního roku 2017/2018 PŘEHLED TŘÍD Organizace školního roku 2017/2018 Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor ZR1 MR1 PL1 po-pá Ing. Jolana Hrinová 208 4 4 5 Ekonomika a podnikání - MR Tiskař na polygrafických strojích

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2016 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-31.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-30.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LEDEČ NAD SÁZAVOU okres Havlíčkův Brod Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČ: 71008951 tel. 569 726 420 www.zslns.cz e-mail: zsledec@seznam.cz CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK

Více

Organizace školního roku 2017 / 2018

Organizace školního roku 2017 / 2018 Organizace školního roku 2017 / 2018 Středisko Nejdek OP Stará Role Zahájení školního roku 04. 09. 2017 po Setkání pozvaných rodičů prvních ročníků doplnit podle příslušnosti 16.00 hod 28. 09. 2017 čt

Více

Plán činnosti školy na rok 2016/2017

Plán činnosti školy na rok 2016/2017 Plán činnosti školy na rok 2016/2017 datum měsíc právní předpis do 1. 9. Září Vydání nových platových výměrů 136 odst. 2 ZP MŠMT určí termíny konání DT a PP v jarním obd. 2017 2 odst. 3 mat. vyhl. Prokazatelné

Více

ORGANIZAČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY V DATECH na školní rok 2017/2018

ORGANIZAČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY V DATECH na školní rok 2017/2018 Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY V DATECH na školní rok 2017/2018 Mgr. Ludmila Pavlátová, v. r. ředitelka školy MANAGEMENT ŠKOLY Ředitelka

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LEDEČ NAD SÁZAVOU okres Havlíčkův Brod Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČ: 71008951 tel. 569 726 420 www.zs.ledecns.cz e-mail: zsledec@seznam.cz CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ

Více

Plán SPoSŠ na školní rok 2018 / 2019

Plán SPoSŠ na školní rok 2018 / 2019 Karta procesu Název procesu R10 - Řízení školy R10-FO-01 Vypracoval: Platnost od: Schválil: 1.4.2008 Mgr.Eva Matoušková R10-1 Plán SPoSŠ na školní rok 2018 / 2019 1. Stav na škole k zahájení školního roku

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Střední škola Vyšší odborná škola 27.8.2012 PO Nástup pedagogických pracovníků Opravné a náhradní zkoušky za 2.pololetí 11/12 PO Provozní porada 8,30 (W) jen učitelé! PO Školení DUM 10,30-14,30 28.8.2012

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ. na školní rok 2017/18

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ. na školní rok 2017/18 poslední aktualizace: ######## Termín TERMÍNOVÝ KALENDÁ na školní rok 2017/18 Činnost příloha č.1 Zodpovídá 29.8 út Nástup pedagogických pracovníků po řádné dovolené ZTV,ZOV Úsekové porady 08:00 ZTV,ZOV

Více

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17 PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17 Měsíc Datum Čas Akce Garant Srpen 25.8. 8.30 Nástup pedagogických pracovníků Příprava tříd pracovní doba v přípravném týdnu 8:30 13:00 26.8. 8.30 ŘŠ, ZŘ po provoz. p. MZ

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK ve školním roce 2018/2019 Vypracovala: ZŘ TV Schvaluje: ředitelka ISŠT Vysoké Mýto 22. 2. 2019

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9

Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9 Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9 HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2017/2018: 4. 9. 2017-31. 8. 2018 Vyučování: 4. 9. 2017 (PO)

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

2.1 Organizace školního roku. září 2018 Zahájení školního roku 2017/ Adaptační den pro žáky 1. ročníků

2.1 Organizace školního roku. září 2018 Zahájení školního roku 2017/ Adaptační den pro žáky 1. ročníků 2.1 Organizace školního roku září 2018 Zahájení školního roku 2017/2018 3. 9. 2018 Adaptační den pro žáky 1. ročníků 4. 9. 2018 Maturitní zkoušky podzimní termín 3. - 5. 9. 2018 písemné Závěrečné zkoušky

Více

ZAMĚSTNANCI. Jana Vysoká asistentka pedagoga. Dagmar Vršková, Jana Michálková, Romana Haslbergerová uklízečky

ZAMĚSTNANCI. Jana Vysoká asistentka pedagoga. Dagmar Vršková, Jana Michálková, Romana Haslbergerová uklízečky ZAMĚSTNANCI Bc. Pavel Prošek statutární ředitel Mgr. Helena Kripnerová ředitelka školy Kristýna Vajshajtlová asistentka ředitelky Ing. Jiří Bidlo učitel odborných předmětů chemie, metodik prevence Ing.

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, J. Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2008-2009 Lutín, září 2008 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce ŘPV

Více

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Školní rok 2009 2010 Zákon č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Jsou nedílnou součástí Školního řádu Hodnocení a klasifikace

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Termínový kalendář školní rok 2017/2018 aktualizace

Termínový kalendář školní rok 2017/2018 aktualizace Termínový kalendář školní rok 2017/2018 aktualizace 19. 4. 2018 Den Datum Akce - úkol Zodpovídá Poznámka Pondělí 28. 8. 2017 Nástup do školy, školení BOZP, Úterý 29. 8. 2017 Opravné zkoušky, klauzurní

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Termínový kalendář školní rok 2017/2018

Termínový kalendář školní rok 2017/2018 Termínový kalendář školní rok 2017/2018 Den Datum Akce - úkol Zodpovídá Poznámka Pondělí 28. 8. 2017 Nástup do školy, školení BOZP, Úterý 29. 8. 2017 Opravné zkoušky, klauzurní zkoušky Středa 30. 8. 2017

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŢNICKÁ 380 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK ve školním roce 2015/2016 Vypracovala: ZŘ TV Schvaluje: Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Vysoké

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 ZÁHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU pondělí 3. září 2018 7.55 hod. denní studium úterý 4. září 2018 13.25 hod. dálkové studium

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice. Zimní studijní období

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice. Zimní studijní období Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2010/11 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Školní rok 2010/11 začíná 1.9.2010 a končí

Více

Střední škola EDUCHEM, a. s., Okružní 128, Meziboří

Střední škola EDUCHEM, a. s., Okružní 128, Meziboří Střední škola EDUCHEM, a. s., Okružní 128, 435 13 Meziboří Zpravodaj 2018/2019 1 ZAMĚSTNANCI Bc. Pavel Prošek statutární ředitel Mgr. Helena Kripnerová ředitelka školy Kristýna Hrodková asistentka ředitelky

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2018/2019. SRPEN - vypracovat plán výchovného poradce

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2018/2019. SRPEN - vypracovat plán výchovného poradce Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o. Svatováclavská 1404, 438 01 Žatec tel.: 415 726 003, fax: 415 726 003, www.soazatec.cz, e-mail: soa@soazatec.cz PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2018/2019 SRPEN

Více

Pedagogicko- organizační zabezpečení školního roku 2018/2019

Pedagogicko- organizační zabezpečení školního roku 2018/2019 Pedagogicko- organizační zabezpečení školního roku 2018/2019 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

státní svátek-den české státnosti

státní svátek-den české státnosti Plán školního roku 2018/19 Biskupské gymnázium září 3.9.2018 PO zahájení školního roku 5. - 7. 9. 2018 ST-PÁ seznamovací kurz 1.ročník 10. - 11. 9. 2018 PO-ÚT seznamovací kurz prima 10. - 11. 9. 2018 PO-ÚT

Více

ROKU SRPEN. Do uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo Bl zahájení přípravného týdne

ROKU SRPEN. Do uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo Bl zahájení přípravného týdne ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 SRPEN Do 30. 8. uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo 28. 8. zahájení přípravného týdne dodatečné a opravné zkoušky dle plánu 25. 8. v 9.00 zahajovací

Více