ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20. ( elektronická verze )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20. ( elektronická verze )"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 ( elektronická verze )

2 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Vzdělávací program Předkladatel Zřizovatel CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Velikost školy Nižší stupeň osmiletého gymnázia Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické) Charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost) Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Školská rada Spolupráce s rodiči žáků Spolupráce s regionálními organizacemi CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení Podání přihlášky Přijímací zkouška Náhradní termín přijímací zkoušky Další kola přijímacího řízení Zveřejnění výsledků Odvolání Zápisový lístek Organizace maturitní zkoušky Společná část maturitní zkoušky Profilová část maturitní zkoušky Výchovné a vzdělávací strategie Nižší stupeň osmiletého gymnázia Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ŠVP Gymnázia Zábřeh

3 3.7 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Nižší stupeň osmiletého gymnázia Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium UČEBNÍ PLÁN Nižší stupeň osmiletého gymnázia Tabulace učebního plánu Integrace vzdělávacích oborů ve vyučovacích předmětech Poznámky k učebnímu plánu Další cizí jazyk Využití disponibilní časové dotace Nepovinné vzdělávací aktivity Poznámky ke vzdělávacím oblastem Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Tabulace učebního plánu Integrace vzdělávacích oborů ve vyučovacích předmětech Poznámky k učebnímu plánu Další cizí jazyk Využití disponibilní časové dotace Volitelné vzdělávací aktivity Nepovinné vzdělávací aktivity Poznámky ke vzdělávacím oblastem Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informatika a informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Člověk a svět práce Umění a kultura Člověk a zdraví UČEBNÍ OSNOVY Nižší stupeň osmiletého gymnázia Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu: Časové a organizační vymezení předmětu: Výchovné a vzdělávací strategie: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu Organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu ŠVP Gymnázia Zábřeh 2

4 Výchovné a vzdělávací strategie Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu Organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Španělský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu Organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Informační a komunikační technologie (ICT) Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu Organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu Organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu Organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu Organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Chemie Charakteristika předmětu Časové vymezení předmětu Organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu Organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu ŠVP Gymnázia Zábřeh

5 Organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu Organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu Organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu Organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Výchovné a vzdělávací strategie Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu Organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu: Výchovné a vzdělávací strategie Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu Organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Výchovné a vzdělávací strategie Informační a komunikační technologie (ICT) Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu Organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Dějepis ŠVP Gymnázia Zábřeh 4

6 Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Základy společenských věd Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu Organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu Organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Časové vymezení předmětu Organizační vymezení předmětu: Výchovné a vzdělávací strategie Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu Organizační vymezení předmětu: Výchovné a vzdělávací strategie Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu Organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu Organizační vymezení předmětu: Výchovné a vzdělávací strategie Seminář z českého jazyka a literatury Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Výchovné a vzdělávací strategie Seminář z anglického jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu: ŠVP Gymnázia Zábřeh

7 Organizační vymezení předmětu: Výchovné a vzdělávací strategie Seminář z německého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Seminář z francouzského jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu Organizační vymezení předmětu: Výchovné a vzdělávací strategie Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Výchovné a vzdělávací strategie Seminář z Informatiky (SI) Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Seminář z dějepisu Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Výchovné a vzdělávací strategie Seminář ze základů společenských věd Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu Organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Seminář z fyziky Charakteristika vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu Organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Seminář z chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu Organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Seminář z biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu Organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Seminář ze zeměpisu Charakteristika vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Výchovné a vzdělávací strategie Seminář z výtvarné výchovy ŠVP Gymnázia Zábřeh 6

8 Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Výchovné a vzdělávací strategie Deskriptivní geometrie Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Výchovné a vzdělávací strategie Latinský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Výchovné a vzdělávací strategie Praktikum z chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Výchovné a vzdělávací strategie Příprava a řízení projektů strukturálních fondů EU (PŘP) Charakteristika vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Výchovné a vzdělávací strategie Společné aktivity pro nižší a vyšší stupeň gymnázia Zásady chování za mimořádných událostí Charakteristika obsahu vyučování Časové a organizační vymezení: Výchovné a vzdělávací strategie HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Autoevaluace školy Oblasti autoevaluace Cíle a kritéria autoevaluace Nástroje autoevaluace Časové rozvržení evaluačních činností ŠVP Gymnázia Zábřeh

9 TABULKY 1 Začlenění průřezových témat - nižší stupeň osmiletého gymnázia 1/ Začlenění průřezových témat - nižší stupeň osmiletého gymnázia 2/ Začlenění průřezových témat - vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium 1/ Začlenění průřezových témat - vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium 2/ Tabulace učebního plánu - nižší stupeň osmiletého gymnázia 33 6 Integrace vzdělávacích oborů ve vyučovacích předmětech - nižší stupeň osmiletého gymnázia33 7 Tabulace učebního plánu - vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium 36 8 Integrace vzdělávacích oborů ve vyučovacích předmětech - vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium 36 9 Český jazyk prima Český jazyk a literatura sekunda Český jazyk a literatura tercie Český jazyk a literatura kvarta Anglický jazyk prima Anglický jazyk sekunda Anglický jazyk tercie Anglický jazyk kvarta Německý jazyk tercie Německý jazyk kvarta Francouzský jazyk tercie Francouzský jazyk - kvarta Ruský jazyk tercie Ruský jazyk kvarta Španělský jazyk tercie Španělský jazyk kvarta Matematika prima Matematika - sekunda Matematika - tercie Matematika - kvarta Informační a komunikační technologie prima Informační a komunikační technologie sekunda Informační a komunikační technologie tercie Informační a komunikační technologie kvarta Dějepis - prima Dějepis sekunda Dějepis tercie Dějepis kvarta Občanská výchova prima Občanská výchova sekunda Občanská výchova tercie Občanská výchova kvarta Fyzika prima Fyzika sekunda Fyzika tercie Fyzika kvarta 106 ŠVP Gymnázia Zábřeh 8

10 45 Chemie - sekunda Chemie - tercie Chemie - kvarta Biologie - prima Biologie sekunda Biologie tercie Biologie kvarta Zeměpis prima Zeměpis sekunda Zeměpis tercie Zeměpis kvarta Hudební výchova prima Hudební výchova sekunda Hudební výchova tercie Hudební výchova kvarta Výtvarná výchova prima Výtvarná výchova sekunda Výtvarná výchova tercie Výtvarná výchova kvarta Tělesná výchova prima Tělesná výchova sekunda Tělesná výchova tercie Tělesná výchova kvarta Český jazyk a literatura - kvinta/1. ročník Český jazyk a literatura - sexta/2. ročník Český jazyk a literatura - septima/3. ročník Český jazyk a literatura - oktáva/4. ročník Anglický jazyk kvinta/1. ročník Anglický jazyk sexta/2. ročník Anglický jazyk septima/3. ročník Anglický jazyk oktáva/4. ročník Německý jazyk kvinta Německý jazyk sexta Německý jazyk septima Německý jazyk oktáva Německý jazyk 1. ročník Německý jazyk 2. ročník Německý jazyk 3. ročník Německý jazyk 4. ročník Francouzský jazyk kvinta Francouzský jazyk sexta Francouzský jazyk septima Francouzský jazyk oktáva Francouzský jazyk 1. ročník Francouzský jazyk 2. ročník Francouzský jazyk 3. ročník Francouzský jazyk 4. ročník Ruský jazyk kvinta/1. ročník Ruský jazyk sexta/2. ročník Ruský jazyk septima/3. ročník Ruský jazyk oktáva/4. ročník Matematika kvinta/1. ročník ŠVP Gymnázia Zábřeh

11 97 Matematika sexta/2. ročník Matematika septima/3. ročník Matematika oktáva/4. ročník informační a komunikační technologie kvinta/1. ročník Informační a komunikační technologie sexta/2. ročník Dějepis - kvinta/1. ročník Dějepis - sexta/2. ročník Dějepis - septima/3. ročník Základy společenských věd kvinta/1. ročník Základy společenských věd sexta/2. ročník Základy společenských věd septima/3. ročník Základy společenských věd - oktáva/4. ročník Fyzika kvinta/1. ročník Fyzika sexta/2. ročník Fyzika septima/3. ročník Chemie kvinta/1. ročník Chemie sexta/2. ročník Chemie - septima/3. ročník Biologie kvinta/1. ročník Biologie sexta/2. ročník Biologie septima/3. ročník Zeměpis kvinta/1. ročník Zeměpis sexta/2. ročník Hudební výchova - kvinta/1. ročník Hudební výchova - sexta/2. ročník Výtvarná výchova - kvinta/1. ročník Výtvarná výchova - sexta/2. ročník Tělesná výchova - kvinta/1. ročník Tělesná výchova - sexta/2. ročník Tělesná výchova - septima/3. ročník Tělesná výchova - oktáva/4. ročník Seminář z českého jazyka a literatury septima/3. ročník Seminář z českého jazyka a literatury oktáva/4. ročník Seminář z anglického jazyka - septima/3. ročník Seminář z anglického jazyka - oktáva/4. ročník Seminář z německého jazyka septima/3. ročník Seminář z německého jazyka oktáva/4. ročník Seminář z francouzského jazyka septima/3. ročník Seminář z francouzského jazyka oktáva/4. ročník Seminář z matematiky septima/3. ročník Seminář z matematiky oktáva/4. ročník Seminář z informatiky septima/3. ročník Seminář z informatiky oktáva/4. ročník Seminář z dějepisu septima/3. ročník Seminář z dějepisu oktáva/4. ročník Seminář ze základů společenských věd septima/3. ročník Seminář ze základů společenských věd oktáva/4. ročník Seminář z fyziky septima/3. ročník Seminář z fyziky oktáva/4. ročník Seminář z chemie septima/3. ročník Seminář z chemie oktáva/4. ročník Seminář z biologie septima/3. ročník 326 ŠVP Gymnázia Zábřeh 10

12 149 Seminář z biologie oktáva/4. ročník Seminář ze zeměpisu septima/3. ročník Seminář ze zeměpisu oktáva/4. ročník Seminář z výtvarné výchovy septima/3. ročník Seminář z výtvarné výchovy oktáva/4. ročník Deskriptivní geometrie septima/3. ročník Latinský jazyk septima/3. ročník Praktikum z chemie septima/3. ročník Příprava a řízení projektů strukturálních fondů EU septima/3. ročník ZCHMU - teoretická část Lyžařský výcvikový kurz sekunda, kvinta/1. ročník Sportovní kurz - septima/3. ročník Praktická cvičení v přírodě ŠVP Gymnázia Zábřeh

13 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání č.j. 36/2009 ve znění doplňku č.j. GYZA 835/ Vzdělávací program A - Nižší stupeň osmiletého gymnázia denní forma vzdělávání vytvořeno v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání B - Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium denní forma vzdělávání vytvořeno v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnaziální vzdělávání 1.3 Předkladatel Název školy : Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Sídlo : náměstí Osvobození 20, Zábřeh RED IZO : Právní forma : Příspěvková organizace IČO : IZO : Ředitel školy : Mgr. Martin Paclík Koordinátor tvorby ŠVP : PhDr. Marie Brožová Telefon : Fax : www stránky : Zřizovatel Název : Olomoucký kraj Sídlo : Jeremenkova 40a, Olomouc IČO : Telefon : ústředna Fax : Platnost dokumentu : od 1. září 2011 razítko školy Mgr. Martin Paclík ředitel školy ŠVP Gymnázia Zábřeh 12 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

14 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Gymnázium Zábřeh bylo založeno v roce 1896 jako první česká střední škola na severozápadní Moravě. Po více než sto letech své existence je Gymnázium v Zábřehu vnímáno jako samozřejmá a přirozená součást města a života jeho obyvatel. Duch školy od jejího vzniku vytvářely vynikající pedagogické osobnosti, které jí vtiskly pečeť kvality, náročnosti, kulturnosti, moudrosti a lidskosti. Dnešní Gymnázium Zábřeh je střední škola poskytující střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Všeobecně koncipovaný základ spolu s možností profilace žáků formou volitelných, případně nepovinných předmětů poskytuje absolventům dobrou přípravu především ke studiu na vysokých školách všech zaměření. Současně škola poskytuje vzdělání využitelné v těch profesích, jejichž výkon předpokládá široké všeobecné vzdělání, ale nevyžaduje zvláštní odbornou přípravu nebo předpokládá pouze krátkodobé zaškolení. Maturant může také pokračovat ve studiu na některé vyšší odborné škole. Od roku 1990 existuje škola jako víceleté gymnázium. V současné době nabízí vzdělávání ve čtyřletém a osmiletém oboru vzdělání. Gymnázium Zábřeh pokrývá nabídkou středního všeobecného vzdělání spádovou oblast, do níž patří přibližně 15 úplných základních škol a další neúplné ZŠ. Dopravní dostupnost pro obce spádové oblasti je dobrá. Město Zábřeh má velmi dobré autobusové i vlakové spojení jak s obcemi Zábřežska, tak Mohelnicka i Šumperska. Ne náhodou je toto město nazýváno křižovatkou cest. 2.1 Velikost školy Ve školním roce 2008/2009 mělo Gymnázium Zábřeh celkem 18 tříd. Od školního roku 2007/2008 dochází k postupné redukci tříd osmiletého gymnázia a tím i počtu tříd školy. Ve školním roce 2012/2013 dosáhne škola konečného počtu 12 tříd Nižší stupeň osmiletého gymnázia Od školního roku 2007/2008 je každým rokem otevírána v prvním ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia pouze 1 třída. Od roku 2010/2011 jsou tedy v nižším stupni osmiletého gymnázia celkem 4 třídy (po 1 v každém ročníku) Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Ve vyšším stupni osmiletého gymnázia bylo ve školním roce 2008/2009 celkem 8 tříd (po dvou v každém ročníku). Od školního roku 2009/2010 dochází k redukci počtu tříd osmiletého gymnázia. Od roku 2012/2013 budou ve vyšším stupni osmiletého gymnázia 4 třídy (po jedné v každém ročníku). Ve čtyřletém gymnáziu jsou celkem 4 třídy (po 1 v každém ročníku). Každým rokem je v prvním ročníku čtyřletého gymnázia otevírána 1 třída. 2.2 Vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické) Gymnázium Zábřeh sídlí v pěkné historické budově z roku 1896 na náměstí Osvobození 20. Hlavním nedostatkem této budovy je její nízká kapacita. Nízký počet učeben zatím brání budování odborných učeben. Největším problémem je kapacita tělocvičny, která nedostačuje k zabezpečení výuky tělesné výchovy ve vlastních prostorách. Gymnázium proto využívá k výuce tělesné výchovy pronajaté prostory bývalé Masarykovy školy na ulici Školské 9. V příznivém počasí lze pro sportovní aktivity využívat školní hřiště s kvalitním umělým povrchem. Pro výuku využívá gymnázium celkem 23 učeben. Kmenové (univerzální) učebny školy jsou vybaveny standardně školním nábytkem odpovídajícím hygienickým předpisům, který byl nově pořízen v roce Část učeben je vybavena prezentační technikou jako jsou televizory, videopřehrávače, DVD přehrávače a dataprojektory. Pro výuku odborných předmětů slouží laboratoře chemie, fyziky a biologie, dvě učebny výpočetní techniky, učebny zeměpisu, dějepisu a výtvarné výchovy. Učebny výpočetní techniky jsou vybaveny dataprojektory. Tři učebny jsou vybaveny dataprojektory s interaktivní tabulí. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 13 ŠVP Gymnázia Zábřeh

15 Předností historické budovy je prostorná aula, která slouží k pořádání kulturních a společenských akcí pro žáky školy i pro veřejnost. Aula rovněž slouží k výuce hudební výchovy. Žáci a učitelé gymnázia mají také k dispozici školní knihovnu, která disponuje dobrým, pravidelně a aktuálně doplňovaným, knižním fondem. Stravování žáků je zabezpečeno ve vlastní školní jídelně. Škola má rovněž vybudován bezbariérový přístup pro imobilní. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost) Pedagogický sbor gymnázia tvoří celkem 33 pedagogických pracovníků. Počet pracovníků přepočtený na úvazky činní přibližně 31. Dbáme na dodržení plné aprobovanosti učitelů a systematické další vzdělávání pedagogických pracovníků. Někteří učitelé jsou členy okresních metodických orgánů, nebo členy krajského lektorského sboru pro školení hodnotitelů nových maturitních zkoušek. Součástí pedagogického sboru je také koordinátor informačních a komunikačních technologií, koordinátor tvorby ŠVP, koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, školní metodik prevence sociálně patologických jevů a výchovný poradce. 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Již od roku 2001 se úspěšně rozvíjí spolupráce Gymnázia Zábřeh s partnerským Gymnáziem Marktbreit v kraji Wűrzburg v SRN. Od roku 2002, kdy se uskutečnila první návštěva českých učitelů na Gymnáziu v Marktbreitu, udržují obě školy pravidelné kontakty rovněž mezi žáky. V době výměnných pobytů navštěvují žáci výuku v partnerské škole, poznávají život v rodinách, v nichž jsou ubytováni, a v rámci poznávacího programu připraveného hostitelskou školou také významná místa navštívené země. Mnoho zkušeností a zážitků přináší i práce žáků a učitelů obou partnerských škol na společných projektech realizovaných při výměnných pobytech organizovaných v přibližně dvouletých periodách. Pro zdokonalování jazykových dovedností našich žáků je velmi významná také příležitost navštěvovat v rámci individuálního studijního pobytu v Marktbreitu výuku v odpovídajícím ročníku partnerské školy. Ve školním roce 2006/2007 navázalo Gymnázium Zábřeh ve spolupráci se ZŠ Severovýchod v Zábřehu kontakt se South Side Area School District, Hookstown, z Pensylvánie v USA. Po úspěchu první realizované výměny v roce 2007 se česká i americká strana rozhodly ve spolupráci pokračovat i v dalších letech. Dosud byly realizovány dvě vzájemné výměny žáků a učitelů. Š kola se zapojuje do mezinárodních projektů v rámci programů podporovaných národní agenturou SO- CRATES. Výjimečnou příležitost přinesla skupině deseti žákyň VG i zúčastněným pedagogům dvouletá (r ) práce na mezinárodním projektu Dreams and pictionary v rámci programu Comenius podporovaného vzdělávací agenturou Socrates. Ve školním roce 2006/2007 zábřežské gymnázium navázalo spolupráci s dalšími zahraničnímu partnery (Německo, Polsko, Velká Británie a Francie) a zapojilo se do mezinárodního projektu Divadlo pokladů, rovněž v rámci programu Comenius. Cílem projektu bylo mapovat poklady a zvyky jednotlivých evropských regionů. Projekt byl úspěšně dokončen 31. července Prací na některých projektech mohou žáci gymnázia podle vlastních zájmů prohlubovat své znalosti v jimi zvoleném oboru nebo rozvíjet své schopnosti a dovednosti v některé tvůrčí oblasti. Žáci jazykově nadaní a literárně aktivní mohou najít uplatnění při realizaci již tradičního Týdne mateřského jazyka. Z iniciativy žáků, kteří jsou vnímavější k problematice životního prostředí a ekologie, vznikl na Gymnáziu Zábřeh Ekoprojekt třídění odpadů ve škole. V jarních měsících naše škola rovněž pořádá projektový den s environmentální tématikou pod názvem Den Země. ŠVP Gymnázia Zábřeh 14 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

16 Škola je zapojena do mezinárodního ekologického projektu Globe, koordinovaného za českou stranu sdružením Tereza. Náplní projektu jsou různá přírodovědná měření (např. každý listopad měření množství a kyselosti srážek) a jejich porovnávání v rámci republiky i celého světa. Od roku 1994 funguje středoškolský klub, zahrnutý v Asociaci středoškolských klubů ČR. Po celou dobu v jeho rámci pracuje kroužek programování a robotiky. 2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Školská rada V souladu se školským zákonem byla rozhodnutím zřizovatele od na Gymnáziu v Zábřehu zřízena školská rada. Od byla vydána zřizovací listina školské rady pro nové tříleté období. Rada je šestičlenná, dva členové byli voleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky, dva členové byli voleni pedagogickými pracovníky a dva členové byli jmenováni zřizovatelem. Na své první schůzce členové školské rady schválili jednací řád a zvolili předsedu Školské rady Gymnázia Zábřeh RNDr. Jaroslav Hajtmar a místopředsedu Mgr. Pavel Doubrava. Činnost školské rady se řídí 167 a 168 zákona č. 561/2004Sb. (školský zákon) Spolupráce s rodiči žáků Spolupráce s rodiči žáků je na standardní úrovni. Rodiče žáků jsou pravidelně informováni o prospěchu a chování žáků v rámci třídních schůzek, individuálních pohovorů, případně písemných informací. Třídní schůzky se konají 2x do roka (listopad a duben). Informace o činnosti školy mohou žáci a jejich rodiče získávat také z internetových stránek Informace o výsledcích vzdělávání jsou žákům a jejich rodičům dostupné také v elektronické podobě prostřednictvím internetu. Pro poskytování informací na internetu a pro vedení školní matriky gymnázium využívá systém i-škola. Rodiče hojně navštěvují některé akce pořádané školou např. stužkovací ples, slavnostní předávání maturitních vysvědčení, benefiční akce žáků NG ve prospěch adopce na dálku, představení školního divadelního souboru. Tradičně velmi dobrá je spolupráce s rodinami žáků při organizování výměnných pobytů se zahraničními partnery Spolupráce s regionálními organizacemi Kromě akcí bezprostředně souvisejících s výukou, jako jsou žákovské soutěže, exkurze, kurzy, přednášky,... apod., pořádají učitelé a žáci Gymnázia Zábřeh každoročně další kulturní, společenské a sportovní akce. Některé jsou vyhrazeny pouze studentům gymnázia, jiné nabízeny široké veřejnosti. Při organizování těchto akcí škola spolupracuje s dalšími organizacemi Sdružení Gyza, Zábřežská kulturní s. r. o., zábřežské SŠ, ZŠ a MŠ... atd. V posledních letech se do práce na přípravě těchto akcí výrazně zapojuje také Studentská rada Gymnázia Zábřeh. Některé z těchto akcí vykazují pravidelně velmi vysokou návštěvnost a staly se již neodmyslitelnou součástí života města Zábřeh. Již od roku 1995 učitelé a žáci gymnázia organizují 1. jarní pochod memoriál Arnošta Valenty. Této sportovní akce pořádané ve spolupráci se sdružením GYZA vždy první jarní pátek se každoročně účastní stovky turistů ze Zábřehu a okolí i ze vzdálenějších míst republiky. Tradiční Stužkovací ples gymnázia organizovaný studenty maturitního ročníku ve spolupráci se sdružením Gyza je již několik let jedním z nejnavštěvovanějších plesů v Zábřehu. Svou tradici si již vybudoval také divadelní kroužek gymnázia, který v každém školním roce nastuduje jednu z her Osvobozeného divadla a uspořádá představení pro žáky, příp. i pro veřejnost. Se svým představením bývá také hostem Václavovského kulturního podzimu. Tradičně se studenti gymnázia zapojují také do organizace některých humanitárních akcí projekt Šance, Den zasukovaných tkaniček, Květinový den, prodej Vánočních hvězd, Tříkrálová sbírka, adopce na dálku. Při organizování akcí doplňujících výuku škola spolupracuje s mnoha subjekty např. s městskou knihovnou a muzeem, galerií Tunklův dvorec, okresním archivem, Agenturou rozvojové spolupráce APROK, Zábřežskou kulturní s. r. o., atd. Vedle kulturních a společenských organizací spolupracuje gymnázium také se školami a školskými zařízeními. Žáci gymnázia pravidelně pomáhají s organizací Olympiády zábřežských MŠ nebo dne dětí CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 15 ŠVP Gymnázia Zábřeh

17 pořádaného DDM. Gymnázium je již tradičně organizátorem okresního kola konverzační soutěže v německém jazyce a Okresní jazykové konference. Někteří vyučující gymnázia jsou členy okresních metodických orgánů nebo spolupracují při organizaci olympiád a dalších soutěží. V roce 2007 škola rovněž navázala spolupráci s PřF UP Olomouc a stala se Fakultní školou PřF UP. ŠVP Gymnázia Zábřeh 16 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

18 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 Zaměření školy Zaměření gymnázia předurčuje skutečnost, že je spádovou školou pro oblast Zábřežska a Mohelnicka, od které její žáci a jejich rodiče očekávají především kvalitní přípravu k dalšímu vzdělávání v nejrůznějších oborech. Zaměření školy je proto všeobecné. Vzdělávací program gymnázia je utvářen tak, aby škola zajišťovala kvalitní všeobecnou přípravu žáků k dalšímu vzdělávání na všech typech škol. Již na nižším stupni osmiletého gymnázia je kladen největší důraz na vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a Matematika a její aplikace, které považujeme za hlavní pilíře jak základního, tak středního vzdělávání. Cílem vzdělávání v předmětech Český jazyk a literatura a Anglický jazyk je především vybavit žáky takovými znalostmi a dovednostmi, které jim umožňují správně vnímat různá sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a prosazovat výsledky svého poznávání a jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Vzdělávání v Matematice žákům poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje získávat matematickou gramotnost. Opomíjeny však nejsou ani další vzdělávací oblasti, ve kterých vedle rozvoje klíčových kompetencí žáci získávají základní orientaci ve společenských i přírodních vědách nezbytnou pro úspěšné pokračování ve vzdělávání na vyšším stupni gymnázia nebo na jiné střední škole. Na vyšším stupni osmiletého gymnázia, resp. ve čtyřletém gymnáziu, je opět po celé čtyři kladen hlavní důraz na hlavní pilíře gymnaziálního vzdělání na Český jazyk a literaturu a Cizí jazyk, což jsou současně povinné předměty společné části maturitní zkoušky, a na Matematiku a Základy společenských věd, což jsou předměty, ve kterých žáky připravujeme na volitelné zkoušky společné části maturity. V dalších oblastech vzdělávání rozdělujeme na dvě části. Základním kurzem prochází povinně všichni žáci a mají v něm získat nezbytný rozhled odpovídající standardu gymnaziálního vzdělání. Rozšiřující kurz se realizuje v posledních dvou ročnících gymnázia ve volitelných seminářích. Tyto semináře žákům umožňují individuální profilaci podle jejich zájmů a cílů dalšího vzdělávání po absolvování gymnázia. Žáci zde mají ve zvolených oborech získat nadstandardní vědomosti a dovednosti k úspěšnému absolvování profilové části maturitní zkoušky a dalšímu pokračování ve studiu na vysoké škole. 3.2 Profil absolventa Úspěšným absolvováním školního vzdělávacího programu dosáhne žák na nižším stupni osmiletého gymnázia základního vzdělání na vyšším stupni osmiletého studia a ve čtyřletém gymnáziu středního vzdělání s maturitní zkouškou Po absolvování nižšího stupně osmiletého gymnázia je žák vybaven vědomostmi, dovednostmi a návyky, které odpovídají cílům základního vzdělávání specifikovaným v RVP ZV. Absolvent nižšího stupně osmiletého gymnázia získá v průběhu vzdělávání takové vědomosti, dovednosti a návyky, které mu umožní pokračovat úspěšně ve vzdělávání na vyšším stupni osmiletého gymnázia, aktivně se podílet na životě společnosti a které vedou k zodpovědnému rozhodování a k respektování práv a povinností občana našeho státu i Evropské unie. Součástí profilu absolventa je také uvědomělá etnická a náboženská tolerance, respekt k potřebám druhých a kladný vztah k životnímu prostředí. Žáci jsou po celou dobu vzdělávání rovněž důsledně instruováni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při činnostech, jichž se v průběhu vzdělávání účastní. Po absolvování vyššího stupně osmiletého gymnázia příp. čtyřletého gymnázia je žák vybaven vědomostmi, dovednostmi a návyky, které odpovídají cílům středního vzdělávání specifikovaným v RVP G. V průběhu vzdělávání žák gymnázia získává široký vzdělanostní základ a směřuje k dosažení úrovně klíčových kompetencí, kterou předpokládá RVP G. Absolvent gymnázia je vybaven všeobecnými znalosti a dovednostmi, které je schopen dále rozvíjet v procesu celoživotního vzdělávání a získávání životních zkušeností. Absolvent má vytvořeny předpoklady především pro vysokoškolské vzdělávání a další typy terciárního vzdělávání, profesní specializaci i pro občanský život, je schopen adaptovat se v různých CHARAKTERISTIKA ŠVP 17 ŠVP Gymnázia Zábřeh

19 oborech a oblastech lidské činnosti a přizpůsobit se nově vznikajícím požadavkům na trhu práce u nás i v zahraničí. 3.3 Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení je organizováno v souladu s ustanoveními 59 a následujících školského zákona a vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. Nejpozději do konce ledna jsou zveřejňovány na webových stránkách školy a na informační tabuli v budově školy nejvyšší počty uchazečů přijímaných do jednotlivých oborů vzdělání pro následující školní rok a kritéria přijímacího řízení. Do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí pátý ročník základní školy. Do prvního ročníku vyššího stupně gymnázia postupují žáci, kteří úspěšně ukončili nižší gymnázium. Do prvního ročníku čtyřletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání pro daný školní rok stanoví ředitel školy a zveřejní je v termínu stanoveném školským zákonem na webových stránkách školy a informační tabuli v budově školy Podání přihlášky Přihlášku ke vzdělávání podává uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli gymnázia do 15. března. Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu. Součástí přihlášky jsou doklady stanovené prováděcím právním předpisem a v případě nezletilého uchazeče také jeho souhlasné vyjádření. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat tři přihlášky Přijímací zkouška Přijímací zkouška (pokud se koná) je realizována testovou formou. Zjišťované vědomosti a dovednosti vycházejí ze vzdělávacího obsahu RVP ZV. Přijímací zkouška se koná v termínu stanoveném vyhláškou č. 671/2004 Sb. Ředitel školy zašle uchazeči pozvánku k vykonání přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení nejpozději 14 dnů před jejím konáním. Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímací zkoušce, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení Náhradní termín přijímací zkoušky Náhradní termín stanoví ředitel školy uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku. Proběhne nejpozději do 1 měsíce. Pozvánku k vykonání zkoušky v náhradním termínu zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 7 dnů před jejím konáním Další kola přijímacího řízení Další kola PŘ jsou vyhlašována pouze v případě nenaplnění předpokládaného stavu žáků v 1. kole. Mohou být vyhlášena až po skončení 1. kola. Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 7 dnů před jejím konáním Zveřejnění výsledků Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče. Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů a kritéria přijímacího řízení zveřejní škola nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky na veřejně přístupném místě v budově školy a na webových stránkách školy ( ŠVP Gymnázia Zábřeh 18 CHARAKTERISTIKA ŠVP

20 3.3.7 Odvolání Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nepřijetí uchazeče ke střednímu vzdělávání lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Podává se řediteli střední školy, který jej postoupí krajskému úřadu Zápisový lístek K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané střední škole slouží zápisový lístek. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole nejpozději do 15. března. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Práva být žákem střední školy se vzdává i uchazeč, který písemně požádá ředitele příslušné střední školy o zpětné vydání zápisového lístku. O zpětné vydání zápisového lístku může uchazeč požádat nejvýše jednou. 3.4 Organizace maturitní zkoušky Koncepce maturitní zkoušky prochází v posledních letech změnami. Žáci vzdělávající se podle tohoto ŠVP by měli skládat maturitní zkoušku podle nového modelu. Maturitní zkouška bude mít dvě části, společnou a profilovou. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky Společná část maturitní zkoušky Společná část maturitní zkoušky se bude skládat ze tří povinných zkoušek. Aby žák úspěšně vykonal společnou část, musí úspěšně vykonat všechny tři povinné zkoušky. Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou: český jazyk a literatura cizí jazyk volitelný předmět Zkoušku z cizího jazyka si žák může zvolit z jazyků, které jsou vyučovány ve škole: anglický jazyk německý jazyk francouzský jazyk ruský jazyk Třetí volitelnou zkoušku, si žák volí z předmětů: matematika občanský a společenskovědní základ informatika Pro každou povinnou zkoušku má žák právo zvolit si v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem buď základní úroveň obtížnosti, nebo vyšší úroveň obtížnosti zkušebního předmětu. Škola zajišťuje přípravu žáka na zkoušky nejméně v základní úrovni obtížnosti, a to ve všech zkušebních předmětech, z nichž lze konat povinné zkoušky. V rámci společné části maturitní zkoušky může žák dále konat nejvýše 3 nepovinné zkoušky z předmětů stanovených prováděcím právním předpisem jako zkušební předměty pro nepovinné zkoušky. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze zkušebního předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku. Zvolená úroveň obtížnosti zkušebních předmětů povinné zkoušky, jakož i zvolené zkušební předměty nepovinné zkoušky se uvedou v přihlášce k maturitní zkoušce. Rozsah vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány zkouškami společné části maturitní zkoušky, stanoví ministerstvo v katalozích požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky pro příslušný zkušební předmět a úroveň obtížnosti zkoušky. Katalogy ministerstvo zveřejní vždy nejpozději 24 měsíců před termínem konání zkoušek způsobem umožňujícím dálkový přístup. CHARAKTERISTIKA ŠVP 19 ŠVP Gymnázia Zábřeh

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Dodatek upravuje Školní vzdělávací program ze dne 15. 6. 2007, č.j.: 2221/2007 Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc. Obor

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy Gymnázium Jana Opletala je školou s více než stoletou tradicí (založeno v roce 1901). Od roku 1945 nese v názvu jméno svého absolventa Jana Opletala (mat. ročník 1934), který se

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Gymnázium Zábřeh náměstí Osvobození 20, Zábřeh Školní program EVVO Motto: Mysli globálně, jednej lokálně.

Gymnázium Zábřeh náměstí Osvobození 20, Zábřeh Školní program EVVO Motto: Mysli globálně, jednej lokálně. Gymnázium Zábřeh náměstí Osvobození 20, Zábřeh Školní program EVVO Motto: Mysli globálně, jednej lokálně. Charakteristika školy: Gymnázium Zábřeh bylo založeno v roce 1896 jako první česká střední škola

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4.1. Celkový učební plán Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy 2.1 Historie školy Gymnázium v Uničově bylo založeno v roce 1870. Jeho dlouhá historie se dá rozložit na dva časové úseky. V prvním, pětasedmdesátiletém úseku, se psala historie

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011 Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium Obsah Úvod... 3 Návrh učebního plánu pro gymnázium... 4 Úvodní slovo k učebnímu plánu... 4 Učební plán pro gymnázium... 5 Poznámky k učebnímu

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA OBOR 7941K/41 OBOR 7941K/81

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA OBOR 7941K/41 OBOR 7941K/81 1 G Y M N Á Z I U M, P R A H A 6, N A D A L E J Í 1 9 5 2 N A D A L E J Í 1 9 5 2 1 6 2 0 0 P R A H A 6 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA OBOR 7941K/41 OBOR 7941K/81 2 I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE I.1 Název

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Část D UČEBNÍ PLÁN 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Tabulka č. 13 Jazyk a jazyková Český jazyk 8 8 9 8 8 41 komunikace Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Scientia est potentia. Vědění je moc. Francis Bacon Základní informace ke Školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnické lyceum

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více