Investování s Abeva Consulting únor 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Investování s Abeva Consulting únor 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS"

Transkript

1 Investování s Abeva Consulting únor 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS

2 VÝVOJ TOP FONDŮ V LEDNU 2015 INVESTOVÁNÍ S ABEVA CONSULTING ÚNOR 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS Obsah Představení Co je to investování Co je to podílový fond Proč investovat do podílových fondů? Investiční strategie Jednorázové nebo pravidelné investice? TOP fondy Abeva Consulting Slovník investora Nejčastěji kladené otázky První měsíc roku 2015 přinesl na globální akciové trhy mírně negativní investiční náladu a dá se říci, že větším poklesům se akcie ubránily jen zuby nehty. Negativní vliv měly na akciové tituly na začátku roku především dále padající ceny ropy. V dalších týdnech příliš nepřesvědčily ani firemní výsledky amerických společností. Růst asijských akciových titulů byl především dílem pokračujícího stimulačního programu čínské vlády a v ne malé míře také pozitivních dat z čínské ekonomiky. Americké akcie byly jak na houpačce. Pozitivním impulzem byl nejprve výsledek pravidelné statistiky amerického ministerstva práce, jež odhalil pokračování růstového trendu zaměstnanosti. Následně však negativně trh ovlivnila zpráva o poklesu nominálních mezd v U.S. Dařilo především akciím v sektoru IT, technologií a farmak, kterým dále věříme také v roce Kromě zprávy, že Fed nebude se zvyšováním úrokových sazeb příliš spěchat, podpořil americké akcie také růst cen ropy v posledním lednovém týdnu a oznámení o spuštění programu kvantitativního uvolňování ze strany ECB. Evropským akciím se převážně nedařilo v první polovině ledna, když je stejně jako ve zbytku světa táhly ke dnu hlavně padající ceny černého zlata. Růstovým impulzem zde pak bylo oznámení Maria Draghiho o začátku stimulačního programu kvantitativního uvolňování v objemu až 60 miliard eur měsíčně. Téměř žádný vliv neměl výsledek voleb v Řecku. Naopak pozitivně vyznívají spekulace, dle kterých se i přes počáteční silná slova vítězná Syriza bude chtít s věřiteli domluvit na novém splátkovém programu řeckého dluhu. U vybraných fondů můžeme v období posledních dvanácti měsíců sledovat celkovou návratnost 35,97%.

3 Představení společnosti Abeva Consulting Společnost ABEVA Consulting, s.r.o. vykonává činnost investičního zprostředkovatele na základě registrace České národní banky dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Na základě toho jsme oprávněni poskytovat následující investiční služby: Investiční poradenství týkající se investičních nástrojů Přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů Svým současným i potenciálním klientům nabízíme široké spektrum podílových fondů renomovaných investičních společností, včetně HSBC, Pioneer, Franklin Templeton, KBC, Aberdeen, Raiffeisen, Fidelity, Credit Suisse a mnoha dalších. Umožníme Vám investovat do komoditních fondů, nemovitostních fondů, fondů kvalifikovaných investorů, korporátních dluhopisů či například do drahých kovů (zlato, stříbro, platina). Zajímavým produktem pro zkušené obchodníky může být i široké spektrum dluhopisů s fixními výnosy p.a. V neposlední řadě nabízíme poradenství a realizaci všech druhů pojištění a hypoték prostřednictvím předních pojišťoven, bankovních ústavů a stavebních spořitelen v rámci celé České republiky i Evropy.

4 Co je investování Investováním rozumíme nákup či prodej rozhodného majetku nebo aktiv, která mají v budoucnu potenciál se zhodnotit nebo přinášet pravidelný výnos. Rentu. Každá investice má tři základní parametry, které vytváří takzvaný Investiční trojúhelník. Výnos Riziko Likvidita Výnos Riziko - co a kolik můžete z dané investice získat - velikost nejistoty, nedosáhnutí očekávaného výnosu, možnost utržení ztráty Likvidita - rychlost přeměny investice na hotovost Dříve, než začnete investovat, zkuste si odpovědět na několik prvotních otázek, které Vám mohou pomoci při důkladném výběru vhodné strategie: Na jak dlouho chci investovat? Jaké riziko jsem ochoten akceptovat? Co mi má investice přinášet, co od ní očekávám? Mějte na paměti, že kvalitní portfolio by mělo zajišťovat krátkodobé i dlouhodobé cíle.

5 Existuje ideální investice? Ideální investice by měla mít vysoký výnos, nízké riziko a vysokou likviditu. Investice tohoto typu však bohužel neexistuje. Proto je důležité najít optimální poměr mezi těmito parametry a určit si ten, který je pro Vás nejvíce a nejméně podstatný. Různé formy investic mají různé výhody i rizika. Jestliže vyžadujeme pevný základ, který snadno nepodlehne výkyvům, je vhodné investici diverzifikovat, rozkládat rizika. Aktivum Možný výnos Riziko Likvidita Doporučená doba Informace o aktivu, plusy a investování mínusy plynoucí z jeho držby Hotovost, peníze žádný malé vysoká bez určení inflace- ztráta hodnoty peněz Běžný účet minimální malé vysoká krátkodobá velké poplatky, nepokrytí inflace Termínový účet malý malé nízká roky, měsíce sankce za předčasné výběry, většinou nepokrytí inflace Podílové fondy - Peněžní nízký nízké vysoká do 1 roku zcela závislé na situaci na Podílové fondy - Dluhopisové střední střední vysoká 3 a více let světových kapitálových trzích, riziko je úměrné rostoucí době Podílové fondy - Akciové vysoký vysoké vysoká 5 a více let investice

6 Co je podílový fond? Podílové fondy jsou prostředkem kolektivního investování a základní princip spočívá v tom, že investoři svěřují své prostředky profesionálnímu správci (investiční společnosti), který je za odměnu spravuje a zhodnocuje. Statut je základním dokumentem každého podílového fondu, který upravuje jeho fungování a strategii a na jehož dodržování dohlíží depozitář a regulátor. Většina zahraničních fondů je registrována v Lucembursku a Irsku, kde fondy neplatí daň ze zisku. K tomu se zahraniční fondy se často opírají o větší informační a analytické zázemí, které je nezbytné pro tvorbu kvalitního portfolia. Oproti tomu fondy registrované v České republice platí daň 15 % z výnosu. Proč investovat do podílových fondů? Fondy umí velice dobře snížit a diverzifikovat riziko tím, že nesázejí pouze na jeden konkrétní titul. Čím širší mají investiční zaměření, tím více dokáží snížit rizika případného poklesu. Fondy jsou dohlíženy dozorovými orgány. Obhospodařování fondů je pod dohledem domovských orgánů dozoru se sídlem v členských státech EU. VYSOKÝ POTENCIÁL Investování v podílovém fondu má, v porovnání s termínovanými nebo spořícími účty bank, reálnou šanci přinést klientovi z dlouhodobého hlediska vyšší výnos. Výše zhodnocení závisí na podmínkách na finančním trhu a volbě investiční strategie. Díky možnosti hromadění vkladů od mnoha investorů může správce fondu rozložit portfolio fondu do různých investičních instrumentů, čímž minimalizuje riziko výkyvů portfolia. PROFESIONÁLNÍ SPRÁVA MAJETKU Investiční společnosti zaměstnávají řadu analytiků a portfolio manažerů. Jejich náplní je vyhledávání nejatraktivnějších investiční příležitostí. Objem spravovaných prostředků fondům umožňuje investovat do cenných papírů, do kterých sami investovat nemůžete. Některé investice jim také dovoluje provádět za výhodnějších podmínek. Ve fondu Vaše investice spravuje špičkový portfolio manažer s mnohaletými zkušenostmi.

7 PRAVIDELNÉ INVESTOVÁNÍ DO PODÍLOVÝCH FONDŮ sami si volíte investiční horizont možnost investovat již od 50 EUR měsíčně flexibilita - možnost upravovat investovanou částku dle finančních potřeb vlastní disciplínou přispíváte k budování své finanční rezervy účinně snižujete riziko, které může plynout ze špatného načasování vstupu do trhu pravidelné investování je vhodné pro více volatilní akciové trhy -> průměrováním kupní ceny podílových listů tuto volatilitu výrazně snižujete VYSOKÁ LIKVIDITA Zatímco například u termínovaných vkladů v bance můžete úspory vybrat až po uplynutí stanovené doby, Vaše podílové listy investiční společnost odkoupí kdykoliv. Většina fondů má denní likviditu, což znamená, že jejich cena se vypočítává každý den a každý den je možné je koupit a odprodat za tržní cenu. DALŠÍ VÝHODY Neomezená časová působnost fondu Široký výběr investičních strategií Výnosy z fondů se po 3 letech držení nedaní Lze si vybrat i ze zajištěných fondů, které Vás finančně neohrozí v případě poklesu ceny Velmi podrobné a dostupné informace o fondech Lze spořit pravidelně anebo čerpat rentu MOŽNOST PRAVIDELNÉHO INVESTOVÁNÍ OD NIŽŠÍCH ČÁSTEK Mnoho podílových fondů umožňuje podílníkům pravidelně investovat již od malých částek a tím dosáhnout postupné tvorby finančního majetku. Prostřednictvím pravidelných investic do podílových fondů se i drobný investor může dostat k zajímavým možnostem, které by jinak s malým kapitálem nebyl schopen realizovat. MEZI NEVÝHODY PATŘÍ Vklady nejsou pojištěny Investici je nutné vnímat dlouhodobě Poplatky za nákup a správu portfolia

8 Investiční strategie Při výběru podílových fondů byste se měli řídit základními pravidly investování na kapitálovém trhu a zvažovat veškerá rizika, která může daná investice přinést např. politické, měnové, kurzové či úrokové, snížené likvidity aj. FONDY PENĚŽNÍHO TRHU Zhodnocení prostředků dosahují pomocí investic na peněžním trhu a trhu dluhopisů. Investice do fondu peněžního trhu nese minimální riziko a lze ji považovat za výhodnější alternativu vkladů u bank. Investiční horizont bývá 6 měsíců. DLUHOPISOVÉ FONDY Do dluhopisů a obligací investují minimálně 2/3 portfolia. Fond může investovat i do akcií, jejichž podíl ovšem nesmí přesáhnout desetinu všech aktiv. Zde jsou výnosy spjaty s pohybem úrokových sazeb, které ovlivňují cenu dluhopisů a obligací držených v portfoliu. Obecně platí, že pokud úrokové sazby klesají, ceny obligací rostou a naopak. Investiční horizont bývá 2 roky. SMÍŠENÉ (BALANCOVANÉ) FONDY investují do různých aktiv. Limity pro podíl jednotlivých investičních instrumentů nejsou stanoveny. Strukturu svého portfolia fond může pružně měnit podle situace na trhu. V době růstu jsou preferovány převážně akcie, při stagnaci dluhopisy a pokladniční poukázky. Investiční horizont bývá 3 roky. FONDY FONDŮ investují min. 2/3 majetku do PL nebo akcií jiných otevřených podílových fondů. Rozložením aktiv do ostatních OPF je možné využít několika druhů investičních strategií zároveň a tím diverzifikovat možné riziko. Nevýhodou je zde zdvojení všech poplatků. Ty se platí jak fondům v portfoliu, tak samotnému fondu. Investiční horizont je 3 roky. AKCIOVÉ FONDY investují do akcií nejméně 2/3 svých aktiv. Portfolio tvoří akcie, podílové listy a další instrumenty nesoucí akciové riziko. Bývají dlouhodobě nejvýnosnější. Zisky však mohou být ovlivňovány krátkodobými výkyvy (i přes 30 %). Tradičně se jedná o dlouhodobou investici s minimálním investičním horizontem pěti let.

9 Jednorázové nebo pravidelné investice? Pro některé investory je vzrušující čekat na správný okamžik, avšak předpovědět vývoj trhu je složité i pro profesionála. Průměrování nákladů může eliminovat emoce a dohady. Strategii průměrování cen můžeme shrnout následovně: Investujete určitou peněžitou částku v pravidelných intervalech, bez ohledu na cenu akcií. Tímto přístupem se vyhnete pokusům odhadnout jak nakoupit nízko a prodat vysoko. Investováním podle přesného schématu můžete využít tržní poklesy bez obav z toho, kdy se objeví. Vaše peníze nakoupí více akcií při nízké ceně a méně akcií při ceně vysoké, což může znamenat nižší průměrné náklady na jednu akcii za určité období. KDO BY MĚL POUŽÍT PRŮMĚROVÁNÍ CEN? Vyhnout se minimálním požadavkům na investici Průměrování cen může poskytnout způsob, jak investovat do fondů, na které byste jinak finančně nedosáhli. Správcovské společnosti často upouštějí od tohoto požadavku v případě investorů, kteří mají nastavený automatický investiční plán. Snížení volatility Průměrování cen je velmi oblíbené mezi těmi, kteří investují do volatilních fondů. Pokud cena akcie často kolísá, můžete průměrováním cen snížit průměrnou cenu na akcii v průběhu času a následně zlepšit celkovou výkonnost Vašeho portfolia. NA ZÁVĚR Průměrování cen není pro každého, ale my věříme, že systematický přístup k investování je efektivní způsob, jak získat bohatství v dlouhodobém horizontu.

10 TOP fondy Abeva Consulting Akciové fondy Franklin Templeton Technology Fund, Třída A(acc) EUR LU INVESTICE DO PODÍLOVÝCH FONDŮ Abeva Consulting v České republice nabízí svým klientům prostřednictvím svých partnerů investice jak v korunách, tak i v eurech či dolarech. Franklin Biotechnology Disc. F. Třída A acc LU Espa Stock Biotec T AT Fidelity Funds Global Technology Třída E Acc EUR LU Vybírat můžete ze široké škály renomovaných zahraničních investičních společností. Aberdeen, BNP Paribas, Credit Suisse, Fidelity, HSBC, Pioneer a mnoha dalších Diverzifikace díky nabídce fondů různých stupňů rizikovosti (fondy peněžního trhu, dluhopisové, smíšené, komoditní a akciové) Investice do fondů zaměřených na vyspělé ekonomiky i dynamicky se rozvíjející Emerging Markets Raiffeisen Health Care Aktien R T AT Možnost diverzifikace dle geografického zaměření (Evropa, USA, Latinská Amerika, Afrika, Asie ) Fidelity Funds, Global Property Fund, Třída A Acc EUR LU Všechny uvedené podílové fondy jsou registrované v České republice Jednorázové investice již od eur Pravidelné investice již od 50 eur měsíčně Online přístup k účtu s denně aktualizovanými pohyby kurzů a přehledem jeho stavu

11 Dluhopisové fondy Pioneer Funds Euro Corporate Bond, Třída A ND LU Fidelity Funds Asian High Yield Třída A Acc EUR LU FF - Global Corporate Bond Třída A(acc) EUR LU NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH OTÁZEK Na jak dlouho chci investovat? Pokud víte, že nebudete své peníze potřebovat během příštích tří až pěti let, můžete využít fondů s dlouhodobým růstovým potenciálem akciových nebo smíšených. Pokud je doba kratší než 3 roky, využijte dluhopisové fondy nebo fondy fondů. Nepřesahuje-li investiční horizont 1 rok, využijte fondů peněžního trhu. Jak velké riziko jsem ochoten/ochotna podstoupit? Vysoké zisky bez rizika neexistují. Proto, čím větší riziko, jež spočívá ve výši krátkodobého cenového výkyvu, jste ochotni podstoupit, tím větší zisk můžete očekávat. Pokud jste schopni krátkodobě akceptovat třicetiprocentní pokles investice, zvolte akciový fond. Pro střední míru rizika zvolte smíšený fond nebo fond fondů. Podprůměrné riziko reprezentují dluhopisové fondy. Pokud riziko vůbec nevyhledáváte, využijte fondů peněžního trhu. Jaký je hlavní cíl mé investice? Má-li Vaše investice dlouhodobý charakter, jako je například spoření, můžete své prostředky vložit do akciových nebo smíšených fondů. Chcete-li své peníze chránit proti devalvaci, zvolte fondy investující do zahraničních cenných papírů a měn. Pravidelný příjem z Vaší investice Vám nabídnou dluhopisové fondy. Pakliže pouze hledáte zabezpečení proti inflaci, splní Váš cíl fond peněžního trhu.

12 Franklin Technology Fund A(acc) EUR ISIN LU (Zdroj: Teletrader) Cíle a investiční politika: Fond Franklin Technology Fund usiluje o zvyšování hodnoty svých investic ve středně dlouhém až dlouhém období. Fond investuje převážně do účastnických cenných papírů vydávaných technologickými společnostmi různé velikosti kdekoli na světě. V menší míře může fond investovat také do dluhových cenných papírů vydávaných společnostmi. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total ,44-4,27 4,83 14,54-4,33 4,53 7,12-0,29 5,22-3,03 3,98 12,57 +56,06% ,13 5,32 8,89 3,09 1,71-4,42 0,44-2,41 4,49 3,23 10,21 1,89 +30,83% ,37 2,59-2,70-2,04 2,27-2,59-4,36-6,75 1,28 8,82 0,97 0,38-2,60% ,19 2,82 3,60-3,14-4,10 0,18 1,60 1,75 0,52-6,15 2,37 0,71 +7,81% ,06 4,02 3,53-5,19 5,65-2,43 3,16 0,64 3,04 0,62 1,39 4,11 +20,85% ,75 5,17-3,14-5,22 5,21 4,10-0,68 7,66 1,91 3,12 4,35 2,43 +29,24% , Vypočtené hodnoty Akt, rok 6 Měsíců 1 Rok 3 Roky 5 Let Volatilita 20.83% 18.58% 17.73% 15.85% 18.15% Sharp ratio Nejlepší měsíce +4.75% +7.66% +7.66% +8.19% % Nejhorší měsíce +2.43% -0.68% -5.22% -6.15% -6.75% Akt. rok +4,75% 6 Měsíců +23,96% 1 Rok +32,48% 3 Roky +63,32% 5 Let +132,66%

13 Franklin Biotechnology Disc.F.A acc LU (Zdroj: Teletrader) Cíle a investiční politika: Fond usiluje ve střednědobém a dlouhodobém investičním horizontu o zhodnocení kapitálu investováním především do majetkových cenných papírů biotechnologických společností a výzkumných firem sídlících převážně v USA. Biotechnologická společnost je taková, která získává minimálně 50 % svých zisků z nebo se věnuje činnostem, jakou jsou výzkum, vývoj, výroba a distribuce rozličných biotechnologických a biomedicínských produktů, služeb a procesů. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total ,28-6,94 4,74-3,62 2,55 4,97 7,98-0,81 2,33-8,53 4,85 2, % ,53 1,57 5,75 0,94-10,57-4,06 6,28-2,05 9,16 2,44-0,73 6,69 +17,63% ,69-0,20 5,73 7,38 1,65-2,05-0,70-8,89-3,96 9,15 2,12 0,99 +9,60% ,44 0,32 3,84 0,69-0,99 8,80-0,07 1,63 4,33-5,89 1,85-0,84 +26,81% ,60 2,08 6,99 6,18 2,74-0,93 14,73-1,63 9,45-6,01 6,77 3,37 +64,27% ,75 6,72-9,93-7,23 2,76 8,09-0,89 12,83-0,80 8,22 1,15 1,68 +34,71% , Vypočtené hodnoty Akt. rok 6 Měsíců 1 Rok 3 Roky 5 Let Volatilita 22.62% 24.38% 26.81% 21.84% 21.47% Sharp ratio Nejlepší měsíce +5.41% % % % % Nejhorší měsíce +1.68% -2.22% -9.93% -9.93% % Akt. rok +5,41% 6 Měsíců +26,14% 1 Rok +25,38% 3 Roky +166,94% 5 Let +269,42%

14 Raiffeisen Health Care Aktien R T AT (Zdroj: Teletrader) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total ,43-7,96-1,01 0,56 0,63 2,60 4,96 1,46-0,49-4,42 4,03 6,56 +18,34% ,46 2,63 4,47-2,44-2,25 1,08-5,88 3,58 0,95 0,14 1,98 3,63 +9,20% ,77 1,08-0,64 1,45 5,87-2,41 0,29-7,14 2,93 1,62-0,32 8,83 +8,17% ,32-0,10 2,28 1,33 0,75 2,93 5,96-1,09 2,02-1,07-0,98-0,92 +12,91% ,05 3,58 6,34 2,49 2,67-2,23 3,52-1,55 0,80 2,58 5,00-0,01 +30,44% ,98 4,01-3,63-0,52 3,63 2,39 2,98 3,26 4,61 2,23 4,01 1,41 +30,68% ,51-0, Cíle a investiční politika: Fond Raiffeisen Healthcare Equities investuje do akcií mezinárodních společností, které podnikají v oblasti zdravotní péče. Široké zaměření investiční strategie se člení do následujících čtyř specifických oblastí: lékařská technika/technologie, služby ve zdravotní péči, biotechnologie a farmaceutika. V porovnání s globálně investujícími akciovými fondy, lze očekávat vyšší podíl kolísání cen, a to vzhledem k úzkému investičnímu zaměření na odvětví. Vypočtené hodnoty Akt, rok 6 Měsíců 1 Rok 3 Roky 5 Let Volatilita 16.86% 15.55% 13.59% 11.54% 12.34% Sharp ratio Nejlepší měsíce +9.51% +9.51% +9.51% +9.51% +9.51% Nejhorší měsíce -0.85% -0.85% -3.63% -3.63% -7.14% Akt. rok +8,58% 6 Měsíců +29,05% 1 Rok +37,96% 3 Roky +104,85% 5 Let +142,61%

15 Espa Stock Biotec T AT (Zdroj: Teletrader) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total ,56-4,38 0,31 3,33-4,39 5,82 3,58-1,71 2,65-9,43 3,64 8,45 +16,87% ,13 5,55 7,75 1,10-5,32-1,80-6,65 2,13 1,86 1,61 4,65 6,43 +22,35% ,81 0,65 2,65 3,61 3,35-2,55-1,92-7,27 4,02 2,27 5,97 7,25 +12,86% ,93 1,61 3,82 2,06 5,74 1,06 8,73-2,78 2,40-5,87 3,17-4,45 +27,02% ,69 4,17 10,11 6,79 6,07-4,44 10,34-0,63 5,43-3,75 8,06-0,35 +54,23% ,84 8,10-16,05-0,90 6,44 6,21 2,40 9,00 4,23 7,47 3,39 3,91 +52,74% ,97 0,12 Cíle a investiční politika: ESPA STOCK BIOTEC fond investuje do nejdůležitějších biotechnologických firem, především v USA, Akciové tituly z oblasti Tichomoří a Evropy hrají u investic menší roli, ale příležitostně jsou také selektivně přidávány do fondu, Měny nejsou zajištěny proti euru, Fond je vhodný i jako doplněk ke stávajícímu akciovému portfoliu, Zaměřuje na dosažení dlouhodobého kapitálového zhodnocení, Vypočtené hodnoty Akt. rok 6 Měsíců 1 Rok 3 Roky 5 Let Volatilita 25.39% 24.75% 26.39% 22.21% 22.14% Sharp ratio Nejlepší měsíce % % % % % Nejhorší měsíce +0.12% +0.12% % % % Akt. rok +13,10% 6 Měsíců +53,15% 1 Rok +55,98% 3 Roky +201,60% 5 Let +344,56%

16 Fidelity Funds Global Technology, Třída E Acc EUR LU (Zdroj: Teletrader) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total % % % % % % Cíle a investiční politika: Tento fond usiluje pro investory o poskytnutí dlouhodobého růstu kapitálu, především prostřednictvím investic do majetkových cenných papírů společností na celém světě, které mají nebo budou vyvíjet výrobky, postupy nebo služby, které poskytují nebo budou významně těžit z technologického pokroku a zlepšení. Vypočtené hodnoty Akt. rok 6 Měsíců 1 Rok 3 Roky 5 Let Volatilita 20.57% 16.90% 14.88% 14.38% 15.75% Sharp ratio Nejlepší měsíce +4.59% +5.86% +5.86% +7.63% % Nejhorší měsíce -0.41% -0.41% -2.65% -6.59% -7.31% Akt. rok +4,16% 6 Měsíců +22,77% 1 Rok +40,90% 3 Roky +74,99% 5 Let +113,88%

17 Fidelity Funds Global Property Fund, Třída A Acc EUR LU (Zdroj: Teletrader) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total ,10-16,35 0,71 23,10 3,26 1,79 8,14 6,70 4,58-2,81 0,54 10,80 +35,15% ,67 4,86 8,65 4,26-1,17-1,60 1,97 2,05 0,88 1,72 2,01 3,89 +25,93% ,09 1,97-5,18 0,41 3,24-3,20 1,23-6,72-5,46 7,86-2,26 4,44-5,66% ,06 1,04 1,32 2,27-0,19 4,12 6,66-1,19-1,02-0,85 0,85 1,88 +22,63% ,83 4,30 3,86 3,38-6,12-2,87-1,70-3,46 2,92 1,65-3,07-0,93-1,84% ,66 1,40 0,74 2,28 5,80 0,84 3,51 3,23-1,57 7,00 2,08 4,30 +34,36% ,10-0,50 Cíle a investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout kombinace příjmů a dlouhodobý růst kapitálu především z investic do cenných papírů společností převážně se zabývajících nemovitostí průmyslu a dalších souvisejících investic do nemovitostí. Vypočtené hodnoty Akt. rok 6 Měsíců 1 Rok 3 Roky 5 Let Volatilita 14.81% 12.60% 10.84% 11.83% 14.02% Sharp ratio Nejlepší měsíce % % % % % Nejhorší měsíce -0.50% -1.57% -1.57% -6.12% -6.72% Akt. rok +10,54% 6 Měsíců +29,54% 1 Rok +50,19% 3 Roky +67,50% 5 Let +117,98%

18 Pioneer Funds Euro Corporate Bond ISIN LU (Zdroj:Teletrader) Investiční cíle a politika: Tento fond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu a příjmů ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia sestávajícího z dluhových a s dluhem souvisejících firemních nástrojů investičního stupně denominovaných v eurech. Fond může doplňkově investovat také do vládních dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů. Fond může rovněž investovat do dluhopisů rozvíjejících se trhů. Investoři by si měli být vědomi zvýšeného rizika investování na rozvíjejících se trzích. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total ,92-2,83-1,82 5,94 4,73 3,01 4,87 1,55 2,13 0,90 0,44 0,15 +16,84% ,76 0,87 1,00 0,71-0,56-0,14 0,99 1,54 0,28-0,28-1,66 0,28 +4,85% ,28 0,70-0,56 0,98 1,11-0,83 2,08-2,04-2,22 3,26-4,12 2,87 +0,70% ,76 2,42 0,79-0,39-0,91-0,13 2,51 1,29 1,40 1,13 0,99 1,23 +14,90% ,85 0,98 0,24 2,17 0,00-1,54 0,96-0,12 0,71 1,54 0,47 0,00 +4,61% ,93 0,46 0,34 0,80 0,90 0,56 0,22 1,22 0,00 0,00 0,33 0, % ,42 0,00 Vypočtené hodnoty Akt, rok 6 Měsíců 1 Rok 3 Roky 5 Let Volatilita 1.87% 1.89% 1.63% 2.21% 2.72% Sharp ratio Nejlepší měsíce +1.42% +1.42% +1.42% +2.51% +3.76% Nejhorší měsíce 0.00% 0.00% 0.00% -1.54% -4.12% Akt. rok +1,42% 6 Měsíců +3,45% 1 Rok +6,65% 3 Roky +24,17% 5 Let +34,39%

19 Fidelity Funds Asian High Yield Třída A Acc EUR LU (Zdroj: Teletrader) Cíle a investiční politika: Cílem fondu je poskytovat atraktivní výnos v poměru ke kvalitním globálním vládním dluhopisům investováním především do podnikových dluhových cenných papírů vydaných po celém světě. Fond bude primárně investovat do firemních dluhových cenných papírů a dále pak do vládních a firemních cenných papírů investičního stupně. asijském regionu. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total ,41 1,62-2,57 15,23 3,35 5,13 4,67 2,85 3,66-1,10-1,76 6,40 +65,02% ,70 2,72 3,31 2,83 3,39 1,60-2,62 4,30-3,95-0,09 5,55-0,85 +27,09% ,05-0,61-2,11-2,42 3,31-3,74 3,15-5,47-6,28 7,51 0,09 4,89-4,62% ,04 1,90-0,76 1,79 5,19-0,32 5,35-1,52-0,62 0,62 1,62-0,15 +18,21% ,88 5,00 2,16-1,60 0,37-3,83-1,61-1,01 0,00 1,73 0,00 0,15-1,82% ,39-1,07 0,46 0,00 3,14 1,04 3,16 2,71 2,43 1,83 0,60 0, % ,08-0,49 Vypočtené hodnoty Akt, rok 6 Měsíců 1 Rok 3 Roky 5 Let Volatilita 11.76% 9.00% 7.13% 8.05% 10.82% Sharp ratio Nejlepší měsíce +7.08% +7.08% +7.08% +7.08% +7.51% Nejhorší měsíce -0.49% -0.49% -1.07% -3.83% -6.28% Akt. rok +6,55% 6 Měsíců +16,56% 1 Rok +24,03% 3 Roky +40,78% 5 Let +63,27%

20 FF - Global Corporate Bond Fund A(acc) EUR ISIN LU (Zdroj: Teletrader ) Investiční cíle a politika: Fond usiluje o dosažení příjmů a kapitálového růstu prostřednictvím investic především do globálních korporátních dluhových cenných papírů investičního stupně. Fond může rovněž investovat do vládních a dalších dluhových nástrojů. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total % ,36 5,11-1,31-0,76 0,67 0,00-0, ,54 3,17 1,73-0,09-0,95-2,86-0,79 0,20-0,69 1,09-0,30-0,89-4,02% ,49-0,49 0,39 0,78 2,51 0,38 1,50 2,50 1,71 1,06 0,88 2,00 +16,83% ,33-0, Vypočtené hodnoty Akt, rok 6 Měsíců 1 Rok 3 Roky 5 Let Volatilita 10.21% 6.51% 5.24% - - Sharp ratio Nejlepší měsíce +7.33% +7.33% +7.33% +7.33% - Nejhorší měsíce -0.32% -0.32% -0.49% -3.54% - Akt. rok +6,99% 6 Měsíců +15,99% 1 Rok +21,84% 3 Roky - 5 Let - Od startu +25,50%

21 TOP fondy Abeva Consulting GRAF: Počáteční investice ,- CZK. Průměrná výkonnost fondů definovaného hypotetického investičního portfolia TOP 9 od roku je vypočtena dle Global Investment Performance Standards GIPS. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total ,13-4,16 1,39 10,95 0,06 4,08 7,20 1,30 3,00-3,20 1,81 8,81 41,59% ,78 3,15 6,91 1,80-1,97-1,53-0,67 0,67 2,13 1,59 3,30 3,10 20,67% ,01 0,65-1,07 0,93 2,52-2,12 0,06-4,60-1,01 6,63 0,16 3,77 4,55% ,98 1,80 2,19 0,33 0,12 1,89 5,02-0,05 0,93-2,44 1,50-0,38 19,04% ,39 4,09 4,97 1,46 2,08-2,59 4,31-0,68 2,74-0,23 2,35 0,72 22,36% ,24 3,44-3,03-1,37 4,70 3,19 1,79 6,39 1,68 4,00 2,77 2,43 34,32% ,45-0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,15% Akt, rok 9,15% 6 Měsíců 21,51% 1 Rok 35,97% 3 Roky 96,07% 5 Let 159,16%

22 Nejčastěji kladené otázky OTÁZKA: Co znamená riziko při investování do podílových fondů? ODPOVĚĎ: Při investování do podílových fondů se může stát, že v určitém okamžiku bude mít Vaše investice nižší hodnotu, než měla na počátku. Při správném posouzení cílů investice, ale i dalších faktorů, se však takové investiční riziko dá snížit. Účinnou ochranou před výkyvy na trzích může být pravidelné investování a diverzifikace do více fondů najednou. OTÁZKA: Co se stane, pokud by zanikla správcovská společnost? ODPOVĚĎ: V takovém případě se o svoje peníze nemusíte bát. Správcovská společnost zaměstnává portfolio manažery, kteří se starají o konkrétní podílový fond, ovšem majetek ve fondu nevlastní, pouze jej spravuje a vede samostatné účetnictví. V případě zániku by pravděpodobně došlo ke změně správcovské společnosti, která by peníze podílníků ve fondu nadále spravovala. Podílníci by tak o svůj majetek nepřišli. OTÁZKA: Může mi někdo garantovat výnosy v podílovém fondu? ODPOVĚĎ: Vzhledem k povaze investice a vzhledem k platným zákonům pro kolektivní investování není možné výnosy z podílových fondů garantovat. Riziko kolísání hodnoty podílového listu podílového fondu však lze účinně snížit pravidelným investováním, vhodnou volbou investiční strategie a diverzifikací.

23 UPOZORNĚNÍ VEŠKERÉ INFORMACE V TOMTO DOKUMENTU MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ POVAHU, PŘEDSTAVUJÍ NÁZORY JEJICH AUTORA V DOBĚ, KDY BYL MATERIÁL VYPRACOVÁN A MOHOU BÝT I BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ KDYKOLI MĚNĚNY NA ZÁKLADĚ TRŽNÍCH A DALŠÍCH PODMÍNEK A NEOBSAHUJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE SE ZEMĚ, TRHY A SEKTORY BUDOU VYVÍJET TAK, JAK JE V DOKUMENTU NAZNAČENO, NÁZORY ZDE OBSAŽENÉ SE MOHOU LIŠIT OD NÁZORŮ VYJÁDŘENÝCH JINÝMI AUTORY A SPOLEČNOSTÍ ABEVA CONSULTING, S,R,O, PŘESTOŽE INFORMACE A DATA OBSAŽENÁ V TOMTO DOKUMENTU BYLA ZÍSKÁNA ZE ZDROJŮ, KTERÉ SPOLEČNOST ABEVA CONSULTING POKLÁDÁ ZA SPOLEHLIVÉ, ŽÁDNÁ OSOBA ZE SPOLEČNOSTI ABEVA CONSULTING, S,R,O, ANI S NÍ SPŘÍZNĚNÁ OSOBA NEČINÍ ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKU TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI A ÚPLNOSTI TOHOTO DOKUMENTU A NA TENTO DOKUMENT JAKO TAKOVÝ BY NEMĚLO BÝT SPOLÉHÁNO A NEMĚL BY SLOUŽIT NAMÍSTO NEZÁVISLÉHO ÚSUDKU, PŘEDMĚTNÉ SDĚLENÍ NEPŘEDSTAVUJE NABÍDKU, OSOBNÍ INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ ANI INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ, KTERÁ BY ZOHLEDŇOVALA INDIVIDUÁLNÍ SITUACI INVESTORA, ZEJMÉNA VE SMYSLU JEHO ODBORNÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ V OBLASTI INVESTIC, ČI DOKONCE JEHO FINANČNÍ SITUACI, INVESTIČNÍ CÍLE NEBO VZTAH K RIZIKU, KURZY, CENY, VÝNOSY, ZHODNOCENÍ, VÝKONNOST ČI JINÉ PARAMETRY DOSAŽENÉ JEDNOTLIVÝMI INVESTIČNÍMI NÁSTROJI V MINULOSTI NEMOHOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SLOUŽIT JAKO INDIKÁTOR NEBO ZÁRUKA BUDOUCÍCH KURZŮ, CEN, VÝNOSŮ, ZHODNOCENÍ, VÝKONNOSTI ČI JINÝCH PARAMETRŮ TAKOVÝCHTO NEBO OBDOBNÝCH INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ, S INVESTICÍ JE VŽDY SPOJENO RIZIKO KOLÍSÁNÍ HODNOTY A NENÍ JISTÉ, ŽE SKUTEČNÝ VÝNOS BUDE ODPOVÍDAT VÝNOSU OČEKÁVANÉMU, INVESTOR DÁLE NESE KREDITNÍ RIZIKO EMITENTA INVESTIČNÍHO NÁSTROJE, INVESTIČNÍ NÁSTROJE DENOMINOVANÉ V CIZÍCH MĚNÁCH JSOU TAKÉ VYSTAVENY VÝKYVŮM VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZMĚN DEVIZOVÝCH KURZŮ, KTERÉ MOHOU MÍT JAK POZITIVNÍ, TAK I NEGATIVNÍ VLIV ZEJMÉNA NA JEJICH KURZY, CENY, ZHODNOCENÍ ČI VÝNOSY Z NICH PLYNOUCÍ, NÁVRATNOST INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZARUČENA, DALŠÍ INFORMACE O RIZICÍCH JSOU DOSTUPNÉ V MATERIÁLU POUČENÍ O RIZICÍCH NA ADRESE PŘEDMĚTNÉ SDĚLENÍ NEPŘEDSTAVUJE ZVLÁŠTNÍ INFORMACE O POSKYTOVATELI INVESTIČNÍCH SLUŽEB, JEHO POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH, OCHRANĚ MAJETKU ZÁKAZNÍKA, RIZICÍCH APOD, DLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, TYTO INFORMACE JSOU DOSTUPNÉ V MATERIÁLU INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY PRO PŘÍSLUŠNOU INVESTIČNÍ SLUŽBU, DŘÍVE, NEŽ SE ROZHODNETE INVESTOVAT, SEZNAMTE SE S PŘÍSLUŠNÝM AKTUÁLNÍM PROSPEKTEM (STATUTEM) DANÉHO FONDU, ZEJMÉNA V PŘÍPADĚ ZAHRANIČNÍCH FONDŮ SE SEZNAMTE S PRÁVNÍMI PODMÍNKAMI INVESTICE, DEVIZOVÝMI OMEZENÍMI A DAŇOVÝMI DŮSLEDKY A S MANAŽERSKÝMI PRAVIDLY A S PODMÍNKAMI PRO ČR, NÁZVY ZAHRANIČNÍCH FONDŮ UVEDENÉ V ČESKÉM JAZYCE ZPRAVIDLA PŘEDSTAVUJÍ JEJICH MARKETINGOVÉ OZNAČENÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU, INVESTICE POPSANÁ V TOMTO DOKUMENTU NENÍ URČENA OSOBÁM TRVALE BYDLÍCÍM ČI SÍDLÍCÍM VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH A OSOBÁM SPLŇUJÍCÍM STATUT AMERICKÉHO SUBJEKTU, JAK JE DEFINOVÁN V ZÁKONĚ SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH O CENNÝCH PAPÍRECH Z ROKU 1933, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, TENTO DOKUMENT JE VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI ABEVA CONSULTING, S,R,O, A SLOUŽÍ POUZE PRO INTERNÍ ÚČELY (INFORMOVÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ TÉTO SPOLEČNOSTI), TENTO DOKUMENT PŘEDSTAVUJE POUZE INFORMATIVNÍ PŘEKLAD KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO INVESTORY FONDU UVEDENÝCH V TOMTO DOKUMENTU, PRO UČINĚNÍ ROZHODNUTÍ, ZDA INVESTOVAT, JE VŽDY ROZHODNÁ ORIGINÁLNÍ A AKTUÁLNÍ VERZE PŘÍSLUŠNÉHO DOKUMENTU FONDU (PROSPEKTU, STATUTU, KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO INVESTORY, APOD,), TENTO DOKUMENT NESMÍ BÝT NIKDY NABÍZEN A PŘEDÁVÁN VEŘEJNOSTI, POKUD SPOLEČNOST PŘEDEM NEUDĚLILA OBCHODNÍMU PARTNEROVI KE KAŽDÉMU TAKOVÉMU PŘÍPADU PŘEDÁNÍ SVŮJ VÝSLOVNÝ SOUHLAS.

Investování s Abeva Consulting leden 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS

Investování s Abeva Consulting leden 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS Investování s Abeva Consulting leden 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS VÝVOJ TOP FONDŮ V PROSINCI 2014 INVESTOVÁNÍ S ABEVA CONSULTING LEDEN 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS Obsah Představení Co je to investování

Více

Investování s Abeva Consulting březen 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS

Investování s Abeva Consulting březen 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS Investování s Abeva Consulting březen 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS VÝVOJ TOP FONDŮ V ÚNORU 2015 INVESTOVÁNÍ S ABEVA CONSULTING BŘEZEN 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS Obsah Představení Co je to investování

Více

FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS. Investování s Abeva Consulting

FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS. Investování s Abeva Consulting FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS Investování s Abeva Consulting 1 AKTUÁLNÍ VÝVOJ TOP INVESTOVÁNÍ S ABEVA CONSULTING FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS FONDŮ DUBEN 2014 Měsíc duben nám přináší velká očekávání u mnoha

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Tento fond spravuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Management fondu: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Cíle a investiční

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Investování s Pioneer Investments

Investování s Pioneer Investments Investování s Pioneer Investments Pioneer Investments Investujeme již od roku 1928... OBSAH O Pioneer Investments Co je investování? Co je podílový fond? Proč investovat do podílových fondů? Investiční

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Investice pro každého

Investice pro každého nabídka České spořitelny 1. čtvrtletí 2012 Investice pro každého Zdá se Vám investování příliš komplikované, a že není pro Vás? Investovat však může každý! Vše se odvíjí od Vašich potřeb. Než začnete investovat,

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Návrh Investičního portfolia

Návrh Investičního portfolia Návrh Investičního portfolia Jan Bohatý vytvořeno: 18. březen Připravil: Ing.Petr Ondroušek PO Investment Dunajská 17 62500 Brno Kontakt: telefon: 603383742 email: petr.ondrousek@poinvestment.cz www.poinvestment.cz

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015)

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 8 Edice Investice Petr

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Správa portfolia SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Zákaznický majetek u společnosti CYRRUS dosahuje celkové výše 1,8 miliardy Kč. Z toho značná část je obhospodařována

Více

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci.

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Akciové trhy: Listopadový pád vystřídán prosincovým růstem. Peněžní trhy

Více

Ranking investičních fondů (říjen 2013)

Ranking investičních fondů (říjen 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (říjen 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Ranking investičních fondů (červen 2014)

Ranking investičních fondů (červen 2014) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (červen 2014) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB

Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB Fincentrum & Forbes Investice roku 2014: Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB Praha, 4. února 2015 Společnost Fincentrum vyhlásila ve spolupráci s magazínem Forbes výsledky

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ osobní FINANČNÍ PLÁN pro: JAN BOHATÝ Kontakt na poradce: Ing.Petr Ondroušek, PO Investment Dunajská 17 625 Brno petr.ondrousek@poinvestment.cz +42 63383742 DŮLEŽITÉ INFORMACE K FINANČNÍMU PLÁNOVÁNÍ Finanční

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Pioneer Investments. Profil skupiny

Pioneer Investments. Profil skupiny Pioneer Investments Profil skupiny OBSAH Poslání a vize Pioneer Investments v letopočtech Produkty a služby Přístup založený na znalostech Proč právě Pioneer Investments? 1 Pioneer Investments Profil společnosti

Více

Pioneer Fund Solutions

Pioneer Fund Solutions Pioneer Fund Solutions Komplexní řešení Vašich investic V České republice je registrováno více než 1 000 podílových fondů. Ve světě jich existuje 76 200 1. Fund Solutions znamená Fondové řešení Nová rodina

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Investiční espresso - srovnání smíšených fondů

Investiční espresso - srovnání smíšených fondů Investiční espresso - srovnání smíšených fondů 9.9.2012 Vydání č.3 Smíšené otevřené fondy - jejich strategie a nabídka v ČR Obsah Úvod - strana 1 Fond C- Quadrat Arts Best Momentum ve srovnání s jinými

Více

Ranking investičních fondů (prosinec 2013)

Ranking investičních fondů (prosinec 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (prosinec 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Pioneer Funds Strategic Income

Pioneer Funds Strategic Income Pioneer Funds Strategic Income Třída A USD Nedistribuující 31. prosinec 2014 Page 1 I For Broker/Dealer Use Only and Not to be Distributed to the Public CZK_Hedged třída Pioneer Funds Strategic Income

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010. Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010. Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010 Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha Vývoj fondů ČP INVEST v roce 2010 Zhodnocení fondů v roce 2010 Zhodnocení fondů za 14D OPF Zlatý 10,32% OPF Farmacie

Více

Nejlepším fondem se v roce 2013 stal J&T MONEY CZK otevřený podílový fond

Nejlepším fondem se v roce 2013 stal J&T MONEY CZK otevřený podílový fond EMBARGO do 16:30 hod. dne 4. 2. 2014 Fincentrum & Forbes Investice roku 2013: Nejlepším fondem se v roce 2013 stal J&T MONEY CZK otevřený podílový fond Praha, 4. února 2014 Společnosti Fincentrum, PwC

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

Osobní finance. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1

Osobní finance. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Osobní finance Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Základní definice Osobní finance představují aplikaci principů finanční ekonomie na individuální a rodinná finanční rozhodnutí. Osobní finance

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Výsledky třetího ročníku analýzy Investice roku 2012 představeny: nejlepším fondem se stal Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST

Výsledky třetího ročníku analýzy Investice roku 2012 představeny: nejlepším fondem se stal Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Výsledky třetího ročníku analýzy Investice roku 2012 představeny: nejlepším fondem se stal Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Praha, 6. února 2013 Společnosti Fincentrum, PwC Česká republika a odborný

Více

Pioneer Funds Emerging Markets Bond

Pioneer Funds Emerging Markets Bond Pioneer Funds Emerging Markets Bond Třída A CZK_Hedged ND 30. červen 2015 USD třída Pioneer Funds Emerging Markets Bond CZK_Hedged byla založena 19. 3. 2013. Tato prezentace není investičním doporučením,

Více

Garantovaný dluhopis Maximum

Garantovaný dluhopis Maximum Garantovaný dluhopis Maximum v CZK Září 2008 SG Paris Global Equities & Derivatives Solutions +33 1 42 13 38 85 1 Základní charakteristiky 10-ti letá doba splatnosti Denominovaný v CZK Možnost investice

Více

NEWSLETTER KosFinance 2015-04

NEWSLETTER KosFinance 2015-04 2015 NEWSLETTER KosFinance 2015-04 Co mě zaujalo v dubnu 2015? Snížení úroků u úvěrů Hypoteční banky a hypoteční schody Alternativa existuje dividendové fondy PIONEER Investments Jedna z možností investic

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

Investiční upozornění

Investiční upozornění Investiční upozornění Poučení o rizicích investic do investičních nástrojů Před rozhodnutím o nákupu podílových listů by potenciální Klienti měli věnovat zvýšenou pozornost rizikovým faktorům, které jsou

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Pioneer Funds Euro Strategic Bond

Pioneer Funds Euro Strategic Bond Pioneer Funds Euro Strategic Bond Třída A CZK_Hedged ND 30. červen 2015 Důležité upozornění CZK_Hedged třída Pioneer Funds Euro Strategic Bond byla založena 4. 9. 2012. Tato prezentace není investičním

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Pioneer Funds Strategic Income

Pioneer Funds Strategic Income Třída A CZK_Hedged ND 30. červen 2015 Page 1 I For Broker/Dealer Use Only and Not to be Distributed to the Public CZK_Hedged třída Pioneer Funds Strategic Income byla založena 19. 7. 2011. Tato prezentace

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer Funds Fonds Commun de Placement Obsah 1. Sloučení Podfondů... 1 1.1. Úpisy, zpětné odkupy a výměny 1.2. Popis cílových Podfondů 2. Změna názvu a/nebo investičních

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Ranking investičních fondů (Srpen 2013)

Ranking investičních fondů (Srpen 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (Srpen 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Zreformujte svoji penzi

Zreformujte svoji penzi Klientské centrum 800 118 844 www.pioneerinvestments.cz info@pioneer.cz Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Předmětné sdělení nepředstavuje nabídku, osobní investiční

Více

Ranking investičních fondů (listopad 2013)

Ranking investičních fondů (listopad 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (listopad 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

QUADRAT ARTS Total Return Balanced T. C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T

QUADRAT ARTS Total Return Balanced T. C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T MĚSÍČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014 C-QUADRAT QUADRAT ARTS Total OBSAH C-QUADRAT ARTS Total Všeobecné produktové informace 2/7 Vývoj fondu a ukazatele 3/7 Analýza fondu 4/7 Přehled o trhu 6/7 Příloha 7/7 Marketingová

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Aplikace MyPioneer. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz. Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public.

Aplikace MyPioneer. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz. Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public. Aplikace MyPioneer www.pioneer.cz www.mypioneer.cz Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz Přihlašovací údaje pro klienta: Stačí zaregistrovat

Více

Nejčastější investiční omyly

Nejčastější investiční omyly Nejčastější investiční omyly Praha, 23. října 2013 Přednášející: Petr Žabža Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

HIGH-FREQUENCY TRADING

HIGH-FREQUENCY TRADING HIGH-FREQUENCY TRADING Představení Vysokofrekvenční obchodování je alternativním způsobem správy kapitálu na globálních finančních trzích. Je tu pro investory, kteří hledají možnosti diverzifikace pro

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ Milan Vaníček Petr Sklenář 1 Riziko a horizont určuje nástroje a techniku Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Dlouhodobý -roky -investování

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25.

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. Manažeři finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. října 2012 Investovat nebo chránit peníze? akcie obligace úrokové sazby

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_06 Název materiálu: SPOŘENÍ DĚTI, ZÁJMY Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

EXTRÉMNÍ & ZISKY HORKÉ 07/08/2015. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika

EXTRÉMNÍ & ZISKY HORKÉ 07/08/2015. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika EXTRÉMNÍ & EXTRÉMNÍ ZISKY RIZIKO HORKÉ 07/08/2015 TIPY ZE STRATEGIE EXZARI HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika (+420) 234 768 016 (+420) 234 768 013 www.hbpartners.cz

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více