Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu"

Transkript

1 Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Nahlížet do zápisů a pořizovat si výpisy mají osoby uvedené v 16 odst. 2 písm. e), odst. 3 a v 17 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Jiné fyzické osoby či právnické osoby mají možnost získat informace o jednání na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informací, v platném znění 1. USNESENÍ č. 2016/52/1165/RM Program Rady města Moravský Beroun /52/1165/RM 534/RM/2016/MAT Program Rady města Moravský Beroun /52/1166/RM 540/RM/2016/MAT Kontrola plnění usnesení /52/1167/RM 542/RM/2016/MAT Obecně závazná vyhláška města Moravský Beroun č. 2/2016, o nočním klidu /52/1168/RM 543/RM/2016/MAT Nařízení města Moravský Beroun č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád /52/1169/RM 573/RM/2016/MAT Revize Strategického plánu sociálního začleňování Moravský Beroun /52/1170/RM 545/RM/2016/MAT Návrh na vyřazení majetku dle návrhu ředitelky ZUŠ Moravský Beroun /52/1171/RM 546/RM/2016/MAT Věstník vlády ročník 14, částka 4 ze dne /52/1172/RM 547/RM/2016/MAT Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2016/01375/OKŘ/DSM - SDH Moravský Beroun /52/1173/RM 549/RM/2016/MAT Školní vzdělávací plán pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Moravský Beroun, IČ /52/1174/RM 550/RM/2016/MAT Rozhodnutí MŠ Moravský Beroun na školní rok 2016/2017 o počtu tříd a žáků /52/1175/RM 551/RM/2016/MAT Smlouva o poskytnutí dotace z Olomouckého kraje /52/1176/RM 552/RM/2016/MAT Souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou oplocení - Mgr. Karla Moravský Beroun /52/1177/RM 554/RM/2016/MAT Záměr na prodej částí pozemků parc. č. 94/3, parc. č. 94/5 a parc. č. 94/9 v k. ú. Ondrášov - Mgr. Karla Olomouc /52/1178/RM 555/RM/2016/MAT Prodej a kupní smlouva na pozemek parc. č. 216 v k. ú. Moravský Beroun - Mgr. Karla Moravský Beroun /52/1179/RM 556/RM/2016/MAT Prodej a kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 688/1 v k. ú. Moravský Beroun - Mgr. Karla Moravský Beroun /52/1180/RM 557/RM/2016/MAT Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne /52/1181/RM 558/RM/2016/MAT Záměr prodeje nemovitých věcí - pozemků parc. č. 395/1 ostatní plocha, manipulační plocha a parc. č. 395/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba s č. p. 83 v k. ú. Ondrášov - výstavba čerpací stanice PHM /52/1182/RM 559/RM/2016/MAT Návrh zpracování vlajky města Moravský Beroun dle návrhu firmy Ing. Milan Daněk IČO /52/1183/RM 560/RM/2016/MAT Zúžení využití dotace z rozpočtu města Moravský Beroun - Poradna pro občanství/občanská a lidská práva

2 /52/1184/RM 561/RM/2016/MAT Záměr na prodej pozemků v k. ú. Čabová - Mgr. Karla Čabová /52/1185/RM 562/RM/2016/MAT Záměr na prodej pozemků v k. ú. Nové Valteřice - Mgr. Karla /52/1186/RM 563/RM/2016/MAT Návrh rozpočtového opatření č. 7/ /52/1187/RM 564/RM/2016/MAT Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - OSBD Bruntál /52/1188/RM 565/RM/2016/MAT Záměr na prodej části pozemku parc. č. 749/1 v k. ú. Moravský Beroun - Mgr. Karla Moravský Beroun /52/1189/RM 566/RM/2016/MAT Dodatky č. 2 ke smlouvám o sdružených službách dodávek elektřiny a zemního plynu do odběrných míst města Moravský Beroun /52/1190/RM 567/RM/2016/MAT Modrá úsporám - informace o dotačním titulu /52/1191/RM 568/RM/2016/MAT Zařazení investičního námětu ZŠ Moravský Beroun do MAP Olomouc /52/1192/RM 570/RM/2016/MAT Zařazení investičního námětu MŠ Moravský Beroun do MAP Olomouc /52/1193/RM 571/RM/2016/MAT Smlouva o dílo na akci "Výměna oken v budově radnice, Moravský Beroun" - Okna Macek, a.s., Dubňany /52/1194/RM 569/RM/2016/MAT Modernizace dětského dopravního hřiště - Moravský Beroun /52/1195/RM 574/RM/2016/MAT Výměna podlahy na balkóně v sále Národního domu Moravský Beroun /52/1196/RM 576/RM/2016/MAT Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne /52/1197/RM 577/RM/2016/MAT Dodatek č. 3 ke kupní smlouvě na odkup dříví vytěženého na lesním majetku města - Torad Tylov s.r.o., Dětřichov nad Bystřicí /RM/2016/MAT Diskuze program 52. schůze Rady města Moravský Beroun konané dne USNESENÍ č. 2016/52/1166/RM Kontrola plnění usnesení kontrolu plnění usnesení rady města 3. USNESENÍ č. 2016/52/1167/RM Obecně závazná vyhláška města Moravský Beroun č. 2/2016, o nočním klidu dopis MV ČR ze dne a návrh OZV města Moravský Beroun č. 2/2016, o nočním klidu Zastupitelstvu města Moravský Beroun schválit návrh Obecně závazné vyhlášky města Moravský Beroun č. 2/2016, o nočním klidu na nejbližší zasedání Termín:

3 4. USNESENÍ č. 2016/52/1168/RM Nařízení města Moravský Beroun č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád předložený návrh Nařízení města Moravský Beroun č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád 2. vzala na vědomí posouzení návrhu Nařízení města Moravský Beroun č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád, oddělením legislativy a dozoru, Odbor majetkový, právní a správních činností KÚ Olomouckého kraje ze dne schválila Nařízení města Moravský Beroun č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád 4. uložila zveřejnit Nařízení města Moravský Beroun č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád, na webových stránkách města, v článku zpravodaje, informovat městskou policii a zjistit podmínky umístnění dopravního značení s informací o zákazu podomního prodeje ve města Termín: USNESENÍ č. 2016/52/1169/RM Revize Strategického plánu sociálního začleňování Moravský Beroun revizi Strategického plánu sociálního začleňování Moravský Beroun Zastupitelstvu města Moravský Beroun schválit revizi Strategického plánu sociálního začleňování Moravský Beroun na 12. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun Termín: USNESENÍ č. 2016/52/1170/RM Návrh na vyřazení majetku dle návrhu ředitelky ZUŠ Moravský Beroun vyřazení drobného dlouhodobého majetku dle návrhu ředitelky ZUŠ Moravský Beroun v celkové hodnotě Kč 7. USNESENÍ č. 2016/52/1171/RM Věstník vlády ročník 14, částka 4 ze dne Věstník vlády ročník 14, částka 4 ze dne USNESENÍ č. 2016/52/1172/RM Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2016/01375/OKŘ/DSM - SDH Moravský Beroun 3

4 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2016/01375/OKŘ/DSM uzavřené dne s Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc, na poskytnutí dotace ve výši Kč za účelem akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, kterým se prodlužuje termín použití poskytnuté dotace do USNESENÍ č. 2016/52/1173/RM Školní vzdělávací plán pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Moravský Beroun, IČ Školní vzdělávací plán pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Moravský Beroun, náměstí 9. května 595, Moravský Beroun, IČ USNESENÍ č. 2016/52/1174/RM Rozhodnutí MŠ Moravský Beroun na školní rok 2016/2017 o počtu tříd a žáků Rozhodnutí MŠ Moravský Beroun na školní rok 2016/2017 o počtu tříd a žáků 11. USNESENÍ č. 2016/52/1175/RM Smlouva o poskytnutí dotace z Olomouckého kraje přijetí dotace s účelem použití, dle čl. I odst. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace z Olomouckého kraje, tj. částečná úhrada nákladů na výstavbu sportovní haly včetně dráhy pro bowling a dráhy pro kuželky ve výši Kč 2. schválila Smlouvu o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ , AG. Č. SML/0142/ uložila dbát na dodržení ustanovení týkajících se požadavku na publicitu dle čl. III. odst. 10 Smlouvy o poskytnutí dotace Termín: uložila předložit Smlouvu o poskytnutí dotace na zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun Termín: USNESENÍ č. 2016/52/1176/RM Souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou oplocení - Mgr. Karla Moravský Beroun žádost Mgr. Karla Moravský Beroun ze dne o vydání souhlasu vlastníka sousedního pozemku parc. č orná půda ve vlastnictví města Moravský Beroun, s výstavbou oplocení pozemku parc. č. 1652/2 k. ú. Moravský Beroun ve spoluvlastnictví žadatele 2. souhlasila jako vlastník sousedního pozemku parc. č orná půda, zapsaného na LV ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc pro obec a k. ú. Moravský 4

5 Beroun, se stavbou oplocení pozemku parc. č. 1652/2 zahrada ve vlastnictví Mgr. Karla Moravský Beroun a Mgr. Karla Moravský Beroun, souhlas je vydáván pro potřeby územního řízení u příslušného stavebního úřadu 13. USNESENÍ č. 2016/52/1177/RM Záměr na prodej částí pozemků parc. č. 94/3, parc. č. 94/5 a parc. č. 94/9 v k. ú. Ondrášov - Mgr. Karla Olomouc žádost Mgr. Karla Olomouc a Mgr. Karla Olomouc, o koupi částí pozemků parc. č. 94/3 trvalý travní porost (TTP) o výměře cca 102 m 2, parc. č. 94/5 TTP o výměře cca 16 m 2 a parc. č. 94/9 TTP o výměře cca 114 m 2 v k. ú. Ondrášov za účelem zřízení zahrady Zastupitelstvu města Moravský Beroun zajistit vypracování geometrického plánu pro rozdělení části pozemků parc. č. 94/3, parc. č. 94/5 a parc. č. 94/9 trvalé travní porosty, zapsané ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na LV pro obec Moravský Beroun a k. ú. Ondrášov, kdy výměra nově vzniklých pozemků bude stanovena geometrickým plánem v návaznosti na požadavek žadatelů 3. doporučila Zastupitelstvu města Moravský Beroun předložit vypracovaný geometrický plán spolu s materiálem pro schválení zveřejnění záměru na prodej nově oddělených částí pozemků parc. č. 94/3, parc. č. 94/5 a parc. č. 94/9 trvalé travní porosty v k. ú. Ondrášov, k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun za prodejní cenu 40 Kč/m 2 stanovenou dle Pravidel pro prodej pozemků z majetku města Moravský Beroun s tím, že kupující hradí poplatky s prodejem související, tj Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí, daň z převodu nemovitosti a náklady na vypracování geometrického plánu 4. doporučila Zastupitelstvu města Moravský Beroun vyzvat žadatele ke složení jistiny ve výši Kč 14. USNESENÍ č. 2016/52/1178/RM Prodej a kupní smlouva na pozemek parc. č. 216 v k. ú. Moravský Beroun - Mgr. Karla Moravský Beroun 1. doporučila Zastupitelstvu města Moravský Beroun prodej a Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 216 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 88 m 2, zapsaného ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na LV pro obec a k. ú. Moravský Beroun, Mgr. Karla Moravský Beroun, za cenu ve výši 40 Kč/m 2 stanovenou Pravidly pro prodej pozemků z majetku města Moravský Beroun s tím, že kupující hradí poplatky s převodem související, tj Kč za podání návrhu na vklad práva do KN a 4 % daně z nabytí nemovitých věcí 15. USNESENÍ č. 2016/52/1179/RM Prodej a kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 688/1 v k. ú. Moravský Beroun - Mgr. Karla Moravský Beroun 1. doporučila Zastupitelstvu města Moravský Beroun schválit prodej a Kupní smlouvu na prodej části parc. č. 688/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 410 m 2, zapsaného ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na LV pro obec a k. ú. Moravský Beroun, ze kterého byl Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č /2016 ze dne oddělena část a vznikl tak nový pozemek s parc. č. 688/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 410 m 2, Mgr. Karla Moravský Beroun, za prodejní cenu ve výši 40 Kč/m 2 s tím, že kupující 5

6 hradí poplatky s prodejem související, tj Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí, náklady na vyhotovení geometrického plánu a 4% daň z nabytí nemovitých věcí 16. USNESENÍ č. 2016/52/1180/RM Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne zápis Kontrolního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne , a uložila předložit zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne , a na jednání Zastupitelstva města Moravský Beroun Termín: Pověřen: Ing. Zdenka Szukalská, starostka města 17. USNESENÍ č. 2016/52/1181/RM Záměr prodeje nemovitých věcí - pozemků parc. č. 395/1 ostatní plocha, manipulační plocha a parc. č. 395/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba s č. p. 83 v k. ú. Ondrášov - výstavba čerpací stanice PHM skutečnost, že na zveřejněný záměr na prodej nemovitých věcí - pozemků parc. č. 395/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3356 m 2 a parc. č. 395/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m 2, jehož součástí je stavba č. p. 83 s využitím jiná stavba, za účelem výstavby čerpací stanice PHM, vše zapsané ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na LV pro obec Moravský Beroun a k. ú. Ondrášov za minimální cenu ve výši Kč, nebyla podána nabídka na koupi 2. uložila předložit materiál s informací na nejbližší zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun Termín: USNESENÍ č. 2016/52/1182/RM Návrh zpracování vlajky města Moravský Beroun dle návrhu firmy Ing. Milan Daněk IČO návrh zpracování vlajky města Moravský Beroun dle návrhu firmy Ing. Milan Daněk, IČO USNESENÍ č. 2016/52/1183/RM Zúžení využití dotace z rozpočtu města Moravský Beroun - Poradna pro občanství/občanská a lidská práva 1. projednala žádost o zúžení využití dotace včetně Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města č. 16/2015 spolku Poradna pro občanství/občanská a lidská práva, IČ: , se sídlem Ječná 7, Praha 2 přesunutím dotace ve výši Kč z dotace 6

7 poskytnuté na Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi Návrat do rodiny" na projekt terénní programy Návrat do společnosti Zastupitelstvu města Moravský Beroun schválit zúžení využití dotace včetně Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města č. 16/2015 spolku Poradna pro občanství/občanská a lidská práva, IČ: , se sídlem Ječná 7, Praha 2 přesunutím dotace ve výši Kč z dotace poskytnuté na Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi Návrat do rodiny" na projekt terénní programy Návrat do společnosti" 20. USNESENÍ č. 2016/52/1184/RM Záměr na prodej pozemků v k. ú. Čabová - Mgr. Karla Čabová žádost Mgr. Karla Moravský Beroun koupi pozemků parc. č. 443/3 zahrada o výměře 279 m 2, parc. č. 442/3 trvalý travní porost o výměře 204 m 2, parc. č. 443/2 zahrada o výměře 134 m 2, části pozemků parc. č. 443/1 zahrada o výměře cca 175 m 2 a parc. č. 442/2 trvalý travní porost o výměře cca 1000 m 2 v k. ú. Čabová za účelem zřízení zahrady Zastupitelstvu města Moravský Beroun zajistit vypracování geometrického plánu pro rozdělení části pozemků parc. č. 443/1 zahrada o výměře cca 175 m 2 a parc. č. 442/2 trvalý travní porost o výměře cca 1000 m 2 v k. ú. Čabová, kdy výměra nově vzniklých pozemků bude stanovena geometrickým plánem v návaznosti na požadavek žadatelů 3. doporučila Zastupitelstvu města Moravský Beroun uložit předložení vypracovaného geometrického plánu spolu s materiálem pro schválení zveřejnění záměru na prodej nově oddělených částí pozemků parc. č. 443/1 zahrada a parc. č. 442/2 trvalý travní porost a pozemků parc. č. 443/3 zahrada, parc. č. 442/3 trvalý travní porost a parc. č. 443/2 zahrada v k. ú. Čabová, k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun, za prodejní cenu 40 Kč/m 2 stanovenou dle Pravidel pro prodej pozemků z majetku města Moravský Beroun s tím, že kupující hradí poplatky s prodejem související, tj Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí, daň z převodu nemovitosti a náklady na vypracování geometrického plánu 4. doporučila Zastupitelstvu města Moravský Beroun vyzvat žadatele ke složení jistiny ve výši Kč 21. USNESENÍ č. 2016/52/1185/RM Záměr na prodej pozemků v k. ú. Nové Valteřice - Mgr. Karla žádost Mgr. Karla Olomouc, o koupi pozemků parc. č. 802 ostatní plocha o výměře 185 m 2, parc. č. 215/2 ostatní plocha o výměře 138 m 2, části parc. č. 215/5 ostatní plocha o výměře cca 100 m 2 a části parc. č. 215/7 ostatní plocha o výměře cca 45 m 2 v k. ú. Nové Valteřice za účelem rozšíření zahrady a manipulační plochy před domem Zastupitelstvu města Moravský Beroun zajistit vypracování geometrického plánu pro rozdělení pozemků parc. č. 215/5 ostatní plocha o výměře cca 100 m 2 a parc. č. 215/7 ostatní plocha o výměře cca 45 m 2 v k. ú. Nové Valteřice, kdy výměra nově vzniklých pozemků bude stanovena geometrickým plánem v návaznosti na požadavek žadatelů 3. doporučila Zastupitelstvu města Moravský Beroun uložit předložení vypracovaného geometrického plánu spolu s materiálem pro schválení zveřejnění záměru na prodej nově oddělených částí pozemků parc. č. 215/5 ostatní plocha a parc. č. 215/7 ostatní plocha a pozemků parc. č. 802 ostatní plocha a parc. č. 215/2 ostatní plocha v k. ú. Nové Valteřice, k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun, za prodejní cenu 35 a 40 Kč/m 2 stanovenou dle Pravidel pro prodej pozemků z majetku města Moravský Beroun s tím, že kupující hradí poplatky s prodejem související, tj

8 Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí, daň z převodu nemovitosti a náklady na vypracování geometrického plánu 4. doporučila Zastupitelstvu města Moravský Beroun vyzvat žadatele ke složení jistiny ve výši Kč 22. USNESENÍ č. 2016/52/1186/RM Návrh rozpočtového opatření č. 7/2016 návrh rozpočtové opatření č. 7/2016 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 7/2016 se zvýšením příjmů a výdajů o částku Kč a zvýšením finanční rezervy o Kč 23. USNESENÍ č. 2016/52/1187/RM Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - OSBD Bruntál Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu občanské vybavenosti č. p. 373, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří, v místnosti č. 17 o celkové ploše 68 m 2, a je zapsán na LV pro obec a k. ú. Moravský Beroun ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc, s Okresním stavebním bytovým družstvem, Březinova 990/23, Krnov, IČ , za cenu stanovenou Směrnicí č. 7/2016 Užívání Výchovně vzdělávacího centra Moravský Beroun, na dobu neurčitou 24. USNESENÍ č. 2016/52/1188/RM Záměr na prodej části pozemku parc. č. 749/1 v k. ú. Moravský Beroun - Mgr. Karla Moravský Beroun žádost Mgr. Karla Moravský Beroun, o koupi části pozemku parc. č. 749/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 200 m 2 v k. ú. Moravský Beroun za účelem zřízení zahrady Zastupitelstvu města Moravský Beroun nevyhovět žádosti Mgr. Karla 25. USNESENÍ č. 2016/52/1189/RM Dodatky č. 2 ke smlouvám o sdružených službách dodávek elektřiny a zemního plynu do odběrných míst města Moravský Beroun Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 100/1/437 o sdružených službách dodávek elektřiny s firmou Energie Pro s.r.o., IČ schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 200/1/437 o sdružených službách dodávek zemního plynu s firmou Energie Pro s.r.o., IČ schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 500/1/437, o sdružených službách dodávek elektřiny s firmou Energie Pro s.r.o., IČ

9 26. USNESENÍ č. 2016/52/1190/RM Modrá úsporám - informace o dotačním titulu informace o dotačním programu Modrá úsporám z Ministerstva životního prostředí 2. uložila předložit informace o dotačním programu Modrá úsporám na 12. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun Termín: USNESENÍ č. 2016/52/1191/RM Zařazení investičního námětu ZŠ Moravský Beroun do MAP Olomouc zařazení investičního námětu ZŠ Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvkové organizace, do MAP Olomouc 28. USNESENÍ č. 2016/52/1192/RM Zařazení investičního námětu MŠ Moravský Beroun do MAP Olomouc zařazení investičního námětu MŠ Moravský Beroun, příspěvkové organizace, do MAP Olomouc 29. USNESENÍ č. 2016/52/1193/RM Smlouva o dílo na akci "Výměna oken v budově radnice, Moravský Beroun" - Okna Macek, a.s., Dubňany Smlouvu o dílo na akci "Výměna oken v budově radnice, Moravský Beroun" s Okna Macek a. s., Nádražní 1701, Dubňany, IČ , za sjednanou cenu ve výši Kč bez DPH a termínem dokončení díla do USNESENÍ č. 2016/52/1194/RM Modernizace dětského dopravního hřiště - Moravský Beroun Protokol o otevírání obálek a Protokol o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky: Modernizace dětského dopravního hřiště - Moravský Beroun 2. vzala na vědomí výsledek hodnotící komise, která konstatovala, že dle hodnotících kritérií nejnižší nabídková cena nejvýhodnější nabídku předložil uchazeč firma NOSTA, s.r.o., se sídlem: Svatopluka Čecha 2088/13, Nový Jičín, IČ: a doporučení hodnotící komise uzavřít s tímto uchazečem Smlouvu o dílo 3. schválila Smlouvu o dílo AG. Č. SML/0137/2016 na provedení zakázky "Modernizace dětského dopravního hřiště - Moravský Beroun" s vítězným uchazečem firmou NOSTA, s.r.o., se sídlem: Svatopluka Čecha 9

10 2088/13, Nový Jičín, IČ: , za smluvenou cenu díla ve výši ,61 Kč bez DPH a termínem dokončení prací do USNESENÍ č. 2016/52/1195/RM Výměna podlahy na balkóně v sále Národního domu Moravský Beroun předložené dvě cenové nabídky na výměnu podlahy na balkóně v sále Národního domu Moravský Beroun 32. USNESENÍ č. 2016/52/1196/RM Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne uložila předložit zápis z jednání finančního výboru ze dne na zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun Termín: USNESENÍ č. 2016/52/1197/RM Dodatek č. 3 ke kupní smlouvě na odkup dříví vytěženého na lesním majetku města - Torad Tylov s.r.o., Dětřichov nad Bystřicí Dodatek č. 3 ke Kupní smlouvě č. 2/2016 uzavřené dne na koupi dříví vytěženého na lesním majetku ve vlastnictví města Moravský Beroun s Torad Tylov s.r.o., IČ , Dětřichov nad Bystřicí 174 Ing. Zdenka Szukalská v. r. Ing. Petr Otáhal v. r. starostka města místostarosta 10

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města číslo 11. dne 26.07.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 50 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 50 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města Moravský č. 50 ze dne 01.09.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání:

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání: USNESENÍ ze 143. schůze Rady města Moravský Beroun, dne 30.09.2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 41 ze dne Usnesení č. 2016/41/873/RM Program Rady města Moravský Beroun

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 41 ze dne Usnesení č. 2016/41/873/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 41 ze dne 25.04.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 49 ze dne

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 49 ze dne Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 49 ze dne 15.08.2016 1. USNESENÍ č. 2016/49/1099/RM Program Rady města Moravský Beroun 1. 2016/49/1099/RM 451/RM/2016/MAT Program Rady města Moravský Beroun 2. 2016/49/1100/RM

Více

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 13 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 13 ze dne Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 13 ze dne 21.12.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 43 ze dne USNESENÍ č. 2016/43/948/RM Program Rady města Moravský Beroun

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 43 ze dne USNESENÍ č. 2016/43/948/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 43 ze dne 23.05.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 19. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 02.05.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 46 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 46 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města č. 46 ze dne 18.07.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

USNESENÍ. z 39. schůze rady města konané dne 16. ledna Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín

USNESENÍ. z 39. schůze rady města konané dne 16. ledna Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín USNESENÍ z 39. schůze rady města konané dne 16. ledna 2017 Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín 17/39/871 Rada města schválila program jednání Rady města konané dne 16. 1. 2017. 17/39/872 Rada

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 5.9.2016 Usnesení č. 375 /16-402 /16 375/16 Volba návrhové komise 376/16 Schválení programu 377/16 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Výpis Usnesení č. 5-2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libeř konaného

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 44 ze dne

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 44 ze dne Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 44 ze dne 07.06.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město Usnesení č. 293/2014: program 20. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený radou města,

Více

z 30. schůze Rady města Moravský Beroun, dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

z 30. schůze Rady města Moravský Beroun, dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu USNESENÍ z 30. schůze Rady města Moravský Beroun, dne 21.12.2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 42 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 42 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města č. 42 ze dne 09.05.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/34376/16 Sp. zn.: KT/56/2016/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 18. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 07.12.2016

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 65381/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 15. schůze Rady města

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 11. prosince 2012 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá nad Labem konané dne 12. 10. 2016 Návrh na výkup pozemku p.č. 2986/8 o výměře 292 m 2 v k.ú. Lysá n.l., ul. U Vodárny RM usnesení č. 89 ze dne 26. 7. 2016: Rada města I. s c h

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 VEJPRTY, IČ: 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 od 16:30 hod. v

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne od hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice

z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne od hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne 27.06.2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice Předsedající: starostka Mgr. Jana Oubrechtová Přítomni: dle

Více

Počet členů RM : 4 USNESENÍ č. 2016/35/775/RM Program Rady města Moravský Beroun

Počet členů RM : 4 USNESENÍ č. 2016/35/775/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení Rady města Moravský č. 35 ze dne 22.02.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení U snesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 22. 04. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice Frýdlant nad Ostravicí 1. Organizační záležitosti

Více

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána.

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE Obec : Džbánice Adresa : Džbánice 50, 671 71 Hostěradice IČ : 00600334 Směrnici zpracoval : Roman Suttr - starosta

Více

Obec SVOR IČO OO Svor 195. tel.: , mobil 725 O71 177,

Obec SVOR IČO OO Svor 195. tel.: , mobil 725 O71 177, Obec SVOR IČO OO261009 ------------------------------------------------------------------ 471 51 Svor 195 tel.: 487 751 522, mobil 725 O71 177, e-mail: ou.svor@quick.cz Směrnice č. 1/2011 k prodeji a oceňování

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 12. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 12. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 12. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 14.11.2016 Usnesení č. 419 /16-444 /16 419/16 Volba návrhové komise 420/16 Schválení programu 421/16 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 1. Schválení programu Usnesení č. 181/2011 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 16. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 21. 9. 2016 236/15/2016 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 1. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 1. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 1. jednání Rady města Žatce konané dne 9.5.2016 Usnesení č. 1 /16-24 /16 1/16 Schválení programu 2/16 Informace o investičních akcích 3/16 Nájem garáže v budově e. č. 2406 ul. Třebízského

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 49. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 13. června 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 22. listopadu 2007 od 16:30 hod. v zasedací síni

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 03.11.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha- 1. Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze ě - oznámení o zahájení

Více

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 106/8/2011/ZMS schválilo program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 20

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 20 Určeno pro: Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 20 Konané dne: 02.02.2017 Materiál číslo: 20/6/2 Název materiálu a návrh usnesení: 20/6/2 Prodej pozemku parc. č. 3289/11 k. ú. Příbor Povodí Odry

Více

Rada obce Usnesením č. 24/339 schválila roční finanční odměnu ředitelce GOTIC, příspěvková organizace pí Mgr. Aleně Kolčárkové.

Rada obce Usnesením č. 24/339 schválila roční finanční odměnu ředitelce GOTIC, příspěvková organizace pí Mgr. Aleně Kolčárkové. OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení z 24. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 14. 12. 2015 Usnesením č. 24/338 schválila pořad 24. schůze rady obce konané dne 14. 12. 2015 Usnesením

Více

Č. j.: MUCH 89317/2015

Č. j.: MUCH 89317/2015 Č. j.: MUCH 89317/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 15. schůze Rady města Chebu

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 22. 6. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 12.100/2016-12.107 /2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Město Sezemice. Rada města Sezemice: Výpis usnesení rady města z mimořádné schůze Rady města Sezemice

Město Sezemice. Rada města Sezemice: Výpis usnesení rady města z mimořádné schůze Rady města Sezemice Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z mimořádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 29.04.2015 Místo jednání Městský úřad Sezemice - zasedací místnost č. 205 Usnesení

Více

USNESENÍ. ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun, dne

USNESENÍ. ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun, dne USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun, dne 09.12.2015 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 9. 2016 Bod programu: 24 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 25.02.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

Zastupitelstvo města schvaluje ověřovateli zápisu Mgr. Marii Gottfriedovou a Vladimíra Ličmana.

Zastupitelstvo města schvaluje ověřovateli zápisu Mgr. Marii Gottfriedovou a Vladimíra Ličmana. Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne 21.12.2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti na Městském úřadu v Trmicích -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 24. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 24. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 24. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 06.06.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 15.9.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 599. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 13. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 25.dubna 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 13. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 25.dubna 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 13. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne 25.dubna 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec

Více

z 12. zasedání Zastupitelstva města Rumburk,

z 12. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, z 12. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 9. června 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více