Česky. 1. Obecné informace Funkce Obsah krabice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česky. 1. Obecné informace Funkce Obsah krabice"

Transkript

1 1. Obecné informace Terminál pro příjem digitálního pozemního vysílání TVGo DVB-T31 umožňuje sledovat digitální televizní vysílání na televizoru a nabízí vysoce kvalitní výstup digitálního zvuku pro systémy hi-fi nebo systémy domácího kina. Funkce elektronického přehledu televizních programů (EPG) a teletext poskytují informace o televizních programech. Přístroj TVGo DVB- T31 je bez pochyby správná volba pro příznivce moderní digitální zábavy! 1.1. Funkce Možnost sledování bezplatného pozemního vysílání programů DVB-T Podporuje digitální zvuk pro vstupní digitální reproduktor Podporuje elektronický přehled televizních programů (EPG) a teletext Součástí je aktivní anténa Vícejazyčná nabídka na obrazovce (OSD) 1.2. Obsah krabice Terminál TVGo DVB-T31 Uživatelská příručka Dálkové ovládání 2x baterie AAA Kabel SCART Napájecí kabel Digitální anténa 91

2 1.3. Dálkové ovládání Klávesa Funkce Slouží k zapnutí a vypnutí terminálu DSR. 0~9 TV/RADIO PR FAV INFO MENU Při sledování kanálu slouží ke ztlumení zvuku. Zadejte číslo požadované položky nabídky nebo Vyberte číslo kanálu, který chcete sledovat. Slouží k přepínání mezi režimem televise a rádia. Slouží k přepnutí na předchozí kanál. Slouží k zobrazení seznamu oblíbených kanálů. Slouží k zobrazení informací o aktuálním kanálu. Jedním stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte nabídku na obrazovce a příkazový řádek. Slouží k procházení seznamu kanálů nahoru a dolů. OK, LIST SAT PR+, PR- Provede položku vybranou na obrazovce nabídky nebo zadá požadovanou hodnotu v libovolném režimu zadávání. Slouží k zobrazení seznamu satelitů nebo vyhledaného kanálu. Při sledování kanálu slouží ke změně kanálů nebo k přechodu na další vyšší nebo nižší položku v nabídce. Při sledování kanálu slouží k úpravě hlasitosti nebo k přechodu na levou nebo pravou položku v nabídce. EXIT AUDIO EPG Slouží k návratu na předchozí nabídku na obrazovce nabídky nebo k ukončení nabídky. Při sledování kanálu slouží k přepínání jazyka dialogů. Slouží k zobrazení elektronického přehledu televizních programů (EPG). Slouží k výběru různých režimů zvuku. TV/AV POSITION Slouží k přepínání mezi režimem TV nebo AV. Zobrazí na obrazovce indikátor polohy pro nastavení antény nebo pro ruční vyhledávání. Slouží k přepínání na režim teletextu nebo titulků. UHF Slouží k přepnutí na režim ladění UHF. 92

3 Obrázek 2: Přední panel TLAČÍTKO NAPÁJENÍ/ Funkce Zapnutí a vypnutí napájení Výběrem tlačítka přejděte v nabídce vpravo nebo vlevo Zadní panel Připojení hlavního napájení (~ V) Výstup digitálního zvuku Připojení k reproduktorům Připojení k televizoru a videorekordéru k počítači pomocí kabelu Připojení k počítači pro aktualizaci softwaru Ant IN: připojení k anténě Ant OUT: připojení k jinému příjímači 93

4 Instalace V této časti je popsána instalace terminálu TVGo DVB-T31. Při instalaci venkovního příslušenství, například antény, vždy postupujte podle pokynů v příručce dodané s příslušenstvím. Při přidávání nového příslušenství postupujte podle příslušných pokynů po instalaci v příručce. 1.5 Připojení antény a televizoru 1.6. Připojení televizoru pomocí podpory RCA CABLE OR OFF-AIR ANTENNA CH3 CH4 VIDEO IN IN FR O M A N T VCR VIDEO OUT OUT TO ANT IR D SCART TV IN 2. Informační nabídka Po správném připojení terminálu TVGo DVB-T31 k televizoru se po zapnutí napájení zobrazí následující nabídka. 94

5 Tato nabídka se skládá z pěti následujících hlavních částí: Channel Manager (Správce kanálů) Program Guide (Televizní program) Timer (Časovač) User Installation (Uživatelská instalace) Receiver Information (Informace o přijímači) Během instalace slouží tlačítko OK k potvrzení výběru a tlačítka k zobrazení pole s rozevírací nabídkou. Číselné hodnoty můžete rovněž zadávat numerickými tlačítky na dálkovém ovladači. Tlačítka PR+ a PR- umožňují přecházet mezi řádky nabídky a zobrazí se všechny dostupné podnabídky. Tlačítka slouží k procházení nabídky zleva doprava nebo naopak. Nabídku systému můžete kdykoli opustit stisknutím tlačítka EXIT na dálkovém ovladači. User Installation (Uživatelská instalace) Tato nabídka se skládá ze čtyř následujících podnabídek: Channel Search (Vyhledávání kanálů) System Setting (Nastavení systému) Parental Lock (Dětský zámek) Factory Default (Nastavení výrobce) 2.1. Channel Search (Vyhledávání kanálů) 1. Channel (Kanál): Pomocí tlačítek CH vyberte požadovaný kanál. Stisknutím tlačítka OK se zobrazí pole s rozevírací nabídkou, ve které můžete rovněž vybrat požadovaný kanál. 2. Frequency (Frekvence): Slouží k úpravám frekvence. 3. Search All Channel (Vyhledat všechny kanály): Slouží k vyhledání všech dostupných kanálů. 4. Search Local Channel (Vyhledat místní kanál): Slouží k vyhledání jednoho kanálu. Terminál TVGo DVB-T31 automaticky vyhledá televizní a rozhlasové kanály. Během vyhledávání je v poli se seznamem Searched (Vyhledáno) zobrazen seznam dřívevyhledaných kanálů. 95

6 96 Po dokončení vyhledávání kanálů bude kurzor automaticky umístěn na tlačítko COMPLETE (DOKONČIT). Stiskněte tlačítko OK. 5. Set PID (Nastavit PID): Chcete-li nastavit identifikátor paketů (PID) ručně, v části Channel Search Page (Stránka hledání kanálů) vyberte možnost TP a stisknutím tlačítka MENU na dálkovém ovladači zobrazíte příkazový řádek. Potom vyberte příkaz SET PID (Nastavit PID) a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka nastavení PID. Zadejte správnou hodnotu a stiskněte tlačítko OK. 6. Delete CH (Odstranit kanál): Chceteli odstranit některý kanál, vyberte jej a potom stisknutím tlačítka MENU na dálkovém ovladači zobrazte příkazový řádek. Potom vyberte příkaz Delete CH (Odstranit kanál). Zobrazí se zpráva s potvrzením. Edit Mode (Režim úprav): Chcete-li upravit předem naprogramovaná data, například frekvenci, stisknutím tlačítka EDIT mode (Režim úprav; červené) na dálkovém ovladači zobrazte příkazový řádek. Potom můžete přejít na sloupce a změnit hodnotu. 2.2 System Setting (Nastavení systému) Nabídka System Setting (Nastavení systému) umožňuje nastavit položky, které jsou závislé na prostředí. 1. OSD Language (Jazyk OSD): Umožňuje nastavit požadovaný jazyk. 2. Audio Language (Jazyk dialogů): Slouží k výběru hlavního preferovaného jazyka dialogů za předpokladu, že kanál tento jazyk podporuje. 3. Antenna feed 5V (Napájení antény 5V): Výstupní napájení aktivní antény (ve výchozí konfiguraci je zapnuté); v případě pasivní antény toto napájení vypněte. 4. Screen Format (Formát obrazovky): Pokud váš televizor podporuje formát obrazovky 16:9 a vybraný kanál je k dispozici v tomto formátu, vyberte možnost 16:9. 5. Video output (Výstup videa): Pokud vaše rozhraní SCART podporuje řízení RGB, vyberte možnost RGB. Jinak vyberte možnost CVBS.

7 6. TV type (Typ televizoru): Vyberte typ vašeho televizoru. 7. Start On Channel (Kanál po spuštění): Stisknutím tlačítka OK se zobrazí seznam kanálů. Vyberte ze seznamu jeden kanál. 2.3 Parental Lock (Dětský zámek) Tato funkce umožňuje zamknout kanál heslem, aby k němu neměly přístup děti. Pomocí funkce Install Lock (Zámek instalace) můžete rovněž chránit nainstalovaná data a informace. Změna hesla 1. Zadejte aktuální heslo. 2. V části Parental Lock (Dětský zámek) vyberte položku ON. 3. Zadejte nové heslo. 4. Opakovaným zadáním potvrďte nové heslo. Poznámka: Výchozí heslo je Varování: Jestliže změníte heslo, uložte jej na bezpečné místo. Používání dětského zámku 1. Chcete-li aktivovat funkci dětského zámku, přejděte na stránku správce televizních kanálů. 2. Stiskněte tlačítko Lock (Zámek, modré) na dálkovém ovladači. 3. Vyberte kanál, který chcete zamknout. 4. Po stisknutí tlačítka OK ze zobrazí symbol. Používání zámku instalace 1. Zadejte aktuální heslo. 2. V části Install Lock (Zámek instalace) vyberte položku ON. 3. Zadejte nové heslo. 4. Opakovaným zadáním potvrďte nové heslo. 5. Opusťte tuto nabídku. 6. Vyberte libovolnou nabídku a stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovladači. 97

8 7. Zobrazí se pole Enter Password (Zadejte heslo). 8. Dokud nezadáte správné heslo, nelze použít žádnou nabídku. Poznámka: Výchozí heslo je Varování: Nezapomeňte heslo. 2.4 Factory Default (Nastavení výrobce) Chcete-li obnovit výchozí nastavení výrobce terminálu TVGo DVB-T31, vyberte položku Factory Default (Nastavení výrobce) a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se upozornění. Chcete-li potvrdit obnovení výchozích nastavení, vyberte tlačítko OK. Varování: Při obnovení výchozích nastavení výrobce ztratíte veškerá data a informace, které byly předtím vybrány. 2.5 Návrat na předchozí kanál Stisknutím tlačítka PR na dálkovém ovladači se vrátíte na předchozí sledovaný kanál. 2.6 Režim televize a rádia Stisknutím tlačítka TV/RADIO na dálkovém ovladači můžete během sledování televizního kanálu přepínat mezi režimy televize a rádia. 2.7 Režim televize a videorekordéru Tlačítko TV/AV na dálkovém ovladači umožňuje přepínat z režimu satelitu na režim televize nebo videorekordéru. Stisknutím jednou přejdete do režimu televize. Stisknutím dvakrát přejdete do režimu videorekordéru. 98

9 Obecné funkce V následujících částech jsou popsány základní funkce terminálu TVGo DVB-T31 při sledování pozemního vysílání televize nebo při poslechu pozemního vysílání rozhlasu. Stisknutím tlačítka INFO na dálkovém ovladači se v dolní části obrazovky zobrazí informace o sledovaném kanálu. 2.8 Výběr kanálu Chcete-li vybrat kanál, použijte tlačítko CH na předním panelu, tlačítka PR+ a PR- na dálkovém ovladači nebo numerická tlačítka. Kromě výše uvedené funkce nabízí terminál TVGo DVB-T31 funkce pro pohodlnější přepínání kanálů. Během sledování stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovladači. Na pravé straně obrazovky se zobrazí seznam kanálů. Stisknutím tlačítka EXIT seznam kanálů zmizí. Chcete-li vybrat kanál, přejdete v seznamu kanálů nahoru nebo dolů a umístěte kurzor na požadovaný kanál. Potom stisknutím tlačítka OK můžete přepnout na požadovaný kanál. Informace o kanálu Při každém přepnutí kanálů se na několik sekund zobrazí informace o programu. Stisknutím tlačítka INFO na dálkovém ovladači můžete během sledování kdykoli zobrazit informace o aktuálním kanálu. 2.9 Ovládání hlasitosti a zvuku 1. Ovládání hlasitosti Chcete-li zvýšit nebo snížit hlasitost, použijte tlačítka VOL na dálkovém ovladači nebo tlačítka na předním panelu. Poznámka: Terminál TVGo DVB-T31 má k dispozici 18 stupňů hlasitosti, které lze ovládat prostřednictvím nastavení hlasitosti televizoru. 99

10 2. Ztlumit Chcete-li ztlumit zvuk, stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači. Dalším stisknutím tohoto tlačítka obnovíte normální zvuk. 3. Ovládání zvuku Opakovaným stisknutím tlačítka vyberte jedno z možných nastavení zvuku (levý, pravý a stereo). Aktuální nastavení zvuku bude zobrazeno v informacích o kanálu. 4. Výběr jazyka Opakovaným stisknutím tlačítka AUDIO na dálkovém ovladači vyberte jazyk dialogů. Možnosti tohoto nastavení závisí na vysílaném zvukovém signálu Seznam oblíbených Chcete-li vytvořit seznam oblíbených skupin, stiskněte tlačítko FAV na dálkovém ovladači. Dalším stisknutím tlačítka FAV můžete přejít na další oblíbenou skupinu. 3 Channel Manager (Správce kanálů) Tato funkce umožňuje nejenom sledovat kanály, ale také provádět celou řadu zajímavých a užitečných věcí. 3.1 Správce kanálů se skládá z částí TV Channel (Televizní kanál) a Radio Channel (Rozhlasový kanál). Poznámka: Část Radio Channel (Rozhlasový kanál) se používá stejně, jako část TV Channel (Televizní kanál), a proto je v této příručce popsána pouze část správce TV Channel (Televizní kanál). Na levé straně nabídky TV Channel (Televizní kanál) je zobrazen seznam kanálů. Na pravé straně můžete sledovat aktuální kanál ve zmenšeném režimu PIG (1/9 velikosti normálního režimu). Pod obrazovkou PIG jsou rovněž zobrazeny informace o kanálu. 100

11 Posouváním kurzoru z jednoho kanálu na druhý se odpovídajícím způsobem mění PIG. K ovládání můžete použít barevná tlačítka na dálkovém ovladači (viz níže). 1. Režim mazání (červené tlačítko) 2. Režim oblíbené (zelené tlačítko) 3. Režim přesouvání (žluté tlačítko) 4. Režim zámku (modré tlačítko) Stisknutím tlačítka MENU na dálkovém ovladači se zobrazí příkazový řádek. Správce televizních kanálů má tři příkazy (viz níže): 1. Rename Favorite group (Přejmenovat skupinu oblíbených) 2. Rename (Přejmenovat) 3. Sort (Uspořádat) 3.2 Oblíbený kanál Po spuštění správce kanálů se na obrazovce zobrazí výchozí seznam oblíbených jako Favorite 1 (Oblíbené 1). Vyberte oblíbený kanál a stiskněte tlačítko OK. Vedle názvu vybraného kanálu se zobrazí symbol. Chcete-li odebrat název kanálu se seznamu oblíbených kanálů, znovu stiskněte tlačítko OK a symbol zmizí. Po výběru oblíbených kanálů stisknutím tlačítka EXIT dvakrát uložte data a opakovaným stisknutím tlačítka FAV zjistěte, zda je každá skupina oblíbených správně vybraná. Poznámka: Označuje kódovaný (placený) kanál. Vytvoření skupiny oblíbených 1. Po spuštění správce kanálů se na obrazovce zobrazí výchozí seznam oblíbených jako Favorite 1 (Oblíbené 1). 2. Stisknutím tlačítka FAV na dálkovém ovladači bude vyvořena nová skupina oblíbených Favorite 2 (Oblíbené 2). 101

12 Změna názvu skupiny oblíbených 1. V režimu oblíbených stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko MENU a na obrazovce se zobrazí příkazový řádek. 2. V příkazovém řádku vyberte příkaz Rename Favorite group (Přejmenovat skupinu oblíbených). 3. Pomocí klávesnice můžete upravit název. 3.3 Přesunutí kanálu Na stránce správce televizních kanálů stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko Move (žluté tlačítko). Stisknutím tlačítka OK vyberte kanál, přesuňte kurzor na místo, na které přesunout vybraný kanál a stiskněte tlačítko OK. Vybraný kanál bude přesunut na požadované místo a číslo kanálu se příslušně změní. Zkontrolujte, zda se změnilo číslo kanálu v seznamu kanálů. 3.4 Zamknutí kanálu Na stránce správce televizních kanálů stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko Lock (modré tlačítko).příkaz Lock umožňuje zamknout kanál. Nejdříve vyberte kanál, který chcete zamknout, a potom stiskněte tlačítko OK. Vedle názvu vybraného kanálu se zobrazí symbol. Poznámka: Chcete-li tuto funkci použít, je třeba nejdříve nastavit dětský zámek. Přejmenování kanálu Na hlavní stránce stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko MENU a potom vyberte v příkazovém řádku příkaz Rename (Přejmenovat). Příkaz Rename (Přejmenovat) umožňuje přejmenovat kanál. Nejdříve vyberte kanál, který chcete přejmenovat, stiskněte tlačítko OK a potom se zobrazí dialogové okno s klávesnicí. Zadejte požadovaný název. Zkontrolujte, zda se změnil název kanálu v seznamu kanálů. 102

13 3.5 Odstranění kanálu Stisknutím tlačítka Delete na dálkovém ovladači ve správci kanálů můžete přejít do režimu Delete CH (Odstranit kanál). Potom můžete opakovaným stisknutím tlačítka Delete procházet možnostmi Delete channel carrier (Odstranit nosič kanálu) -> Delete All (Odstanit vše) -> Delete single CH (Odstranit jeden kanál). Tento příkaz umožňuje trvale odstranit kanál. Nejdříve vyberte kanály, které chcete odstranit; číslo vybraného kanálu bude označeno symbolem X. Jestliže se rozhodnete výběr neodstraňovat, stiskněte znovu tlačítko OK a označené číslo bode odebráno. Rozhodnete-li se výběr odstranit, stiskněte tlačítko EXIT a potom tlačítko OK. Zkontrolujte, zda bylo číslo kanálu odstraněno ze seznamu kanálů. Varování: Odstraněný kanál nelze znovu obnovit, pouze znovu vyhledat. 3.6 Uspořádání kanálů Na hlavní stránce stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko MENU a potom vyberte v příkazovém řádku příkaz Sort (Uspořádat). Nabídka Sort (Uspořádat) obsahuje dílčí příkaz a umožňuje libovolně uspořádat kanály. Můžete uspořádávat kanály podle Favorite (Oblíbené), Lock (Zámek), Scramble (Kódované) a CH name (Název kanálu). Umístěte kurzor na požadovaný řádek a potom stiskněte tlačítko OK. Zkontrolujte, zda jsou kanály v seznamu správně uspořádány. Poznámka: Správce rozhlasových kanálů funguje stejně, jako správce televizních kanálů. 103

14 4 Elektronický přehled televizních programů (EPG) Terminál TVGo DVB-T31 je vybaven funkcí EPG, která vám umožňuje získat přístup k přehledu televizních programů (nebo přehledu rozhlasových programů v případě poslechu rozhlasových kanálů), ve kterém jsou uvedeny názvy a další informace o aktuálních a dalších programech na různých kanálech. Tyto informace jsou k dispozici pouze ze sítě, ke které sledovaný kanál patří. Chcete-li zobrazit informace EPG, při sledování kanálu stiskněte tlačítko EPG na dálkovém ovladači nebo vyberte položku Program Guide (Průvodce programy) na hlavní stránce. Zobrazí se okno EPG. Na obrazovce PIG můžete sledovat kanál; na levé straně je zobrazen seznam kanálů a na pravé straně program vysílání vybraného kanálu. Bude zobrazen rovněž čas související s programem vysílání. Vyberte jeden kanál a umístěte značku na čas názvu programu, abyste mohli vyhledat požadované informace. Jsou-li k dispozici podrobné informace o kanálu, zobrazí se modré tlačítko. Stisknutím tlačítka Detail (modré tlačítko) na dálkovém ovladači se zobrazí okno s podrobnými informacemi. Chcete-li zobrazit předchozí nebo další informace o kanálu, stiskněte tlačítko +6:00 (žluté tlačítko) nebo tlačítko 6:00 (zelené tlačítko) na dálkovém ovladači. Stisknutím modrého tlačítka na dálkovém ovladači zobrazíte další podrobnosti o vybraném programu. Poznámka: Pokud vybraný kanál neposkytuje žádné informace EPG, zobrazí se zpráva No data available (Nejsou k dispozici žádné informace). 104

15 5 Timer (Časovač) Časovač slouží k nastavení přesného času a programování různými způsoby. 5.1 Time Adjust (Nastavení času) Můžete načíst přesný čas automaticky z programu. Pokud zobrazený čas není přesný, můžete jej pomocí této funkci opravit. 5.2 Time Reservation (Vyhrazení času) Časovač lze aktivovat Turn on time (Zapnout v zadaném čase) a/nebo Turn Off (Vypnout). Časovač umožňuje programovat různé funkce. Můžete nastavit aktivaci časovač denně, týdně, měsíčně nebo jednou. 105

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

TELESTAR 2 STARSAT 1 Technisat DIGIT F1

TELESTAR 2 STARSAT 1 Technisat DIGIT F1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitálního přijímače TELESTAR 2 STARSAT 1 Technisat DIGIT F1 Příručka uživatele www.omko.cz OBSAH 1. Základní informace... 3 1.1 Hlavní vlastnosti... 3 1.2 Bezpečnost... 3 1.3 Složení

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

ALMA T2200. Uživatelská příručka

ALMA T2200. Uživatelská příručka ALMA T2200 Uživatelská příručka I Obsah Obsah 1. Čelní panel: 1 2. Zadní panel: 1 3. RCU 2 1. Základní ovládání 2 1.1 První použití Set-Top Boxu 2 1.2 Používání prvního a druhého přístroje 3 1.3 Rychlé

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

DVB-T přijímač. český manuál

DVB-T přijímač. český manuál DVB-T přijímač český manuál Obsah 02 Snadný začátek Seznámení se zařízením Hlavní znaky zařízení Popis zařízení 03 Popis dálkového ovládání (DO) 01 / Obsah MENU Správce programu 04 Oblíbený program / složka

Více

Uživatelská příručka Set-top Boxu

Uživatelská příručka Set-top Boxu ITonis IPTV and VoD Platform Uživatelská příručka Set-top Boxu 10. října 2007 i Obsah 1 Motorola Set-top Box VIP1500/VIP1700 1 1.1 Vybalení Set-top Boxu... 1 1.2 Zapojení Set-top Boxu...

Více

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 1 Vážený účastníci kabelové televize, Set-top-box WCD 1205 je určen pro příjem digitálních televizních a rozhlasových programů v sítích společnosti

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 En g l i s h Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky:

Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 En g l i s h Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky: Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky: AverMedia Box DVB-T STB5/7 Manuál Stojan Dálkové ovládání Zdroj Audio kabel VGA kabel

Více

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200 Digitální pozemní přijímač, Set Top Box České MENU, Český elektronický průvodce programy (EPG) TV modulátor pro připojení např. druhé TV Jednoduchá instalace

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

Automobilový přijímač digitálního televizního signálu DVB-t01EU s přehrávačem z USB disku

Automobilový přijímač digitálního televizního signálu DVB-t01EU s přehrávačem z USB disku Automobilový přijímač digitálního televizního signálu DVB-t01EU s přehrávačem z USB disku Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému používání... 2 Hlavní funkce přijímače... 2 Popis přijímače...

Více

Zkrácená uživatelská příručka

Zkrácená uživatelská příručka Zkrácená uživatelská příručka Hlavní popis Satelitní Twin Tuner HD přijímač HDMI Výstup (až do 1080p) Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) Dolby Digital audio výstup (S / PDIF) Rozšířené EPG a programová

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Dvb-t02 DVB-T tuner Uživatelská příručka Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Doporučení k provozu zařízení...2 Technické

Více

Obsah 1. ÚVOD 4 2. HLAVNÍ FUNKCE 4 3. PRO VAŠI BEZPEČNOST 5 4. ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍHO PŘIJÍMAČE 5 5. PŘEDNÍ PANEL 6 6.

Obsah 1. ÚVOD 4 2. HLAVNÍ FUNKCE 4 3. PRO VAŠI BEZPEČNOST 5 4. ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍHO PŘIJÍMAČE 5 5. PŘEDNÍ PANEL 6 6. DVB T přijímač Obsah OBSAH 2 I. OBECNÉ INFORMACE 4 CDVBT-1500E 1. ÚVOD 4 2. HLAVNÍ FUNKCE 4 3. PRO VAŠI BEZPEČNOST 5 4. ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍHO PŘIJÍMAČE 5 5. PŘEDNÍ PANEL 6 Návod k použití 6. ZADNÍ

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Digitální Pozemní Twin Tuner Přijímač SRT 5220

Digitální Pozemní Twin Tuner Přijímač SRT 5220 ZÁRUČNÍ LIST na výrobek DVB-T PŘIJÍMAČ Strong SRT 5220.. Výrobní číslo.. Datum prodeje... Razítko a podpis prodejce ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. ZÁRUČNÍ DOBA Na tento výrobek poskytuje firma Strong záruku po dobu

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

ARTEC T3. Mini DVB-T TV přijímač (Set-Top-Box) Návod k použití - 1 -

ARTEC T3. Mini DVB-T TV přijímač (Set-Top-Box) Návod k použití - 1 - ARTEC T3 Mini DVB-T TV přijímač (Set-Top-Box) Návod k použití - 1 - Obsah Obsah... 2 Specifikace a vlastnosti produktu... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 1. Přehled produktu... 4 1.1 Vlastnosti:... 4 1.2

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

Návod na použití portálu 802

Návod na použití portálu 802 Návod na použití portálu 802 Použití nápovědy Nápovědu aktivujete stiskem zeleného tlačítka v dolní části ovladače (Aplikace) a zeleného tlačítka (Help). Rolování v textu provedete pomocí rolovacích tlačítek.

Více

S A T E L I T

S A T E L I T S A T E L I T 380002650 Obsah balení BOX 1x Dálkový ovladač 1x HDMI kabel 1x El. Zdroj 1x Dálkový ovladač 1. POWER - Zapnout/Vypnout přijímač 2. MUTE - Zapnout/Vypnout zvuk 3. FIND - Vyhledat kanál, program

Více

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,,

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,, Obsah Dálkový ovladaè... 2 Tlaèítka ovládacího panelu a zadní panel... 3 Pøíprava... 4 Funkce... 4 Bezpeènostní opatøení... 4 Pøed zapnutím televizoru... 6 Pøipojení napájení... 6 Pøipojení ke vstupnímu

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV 1/11 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 Informace o pořadu...4 Seznam TV kanálů...5 Možnosti kanálu...5 Programový průvodce...6 Změna pořadí

Více

DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ DTR 1760 MICRO

DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ DTR 1760 MICRO DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ DTR 1760 MICRO CZ-GMM0200 OBSAH Základní informace Obsah balení Příjem digitálních stanic Zvláštnosti vašeho digitálního přijímače Umístění a zabezpečení Vnější pohled Digitální

Více

Před použitím si pečlivě pročtěte tento manuál. Uschovejte manuál na bezpečném místě pro další použití Bezpečnost:

Před použitím si pečlivě pročtěte tento manuál. Uschovejte manuál na bezpečném místě pro další použití Bezpečnost: Pro pochopení principů digitálního vysílání,ladění kanálů, práci s programy doporučujeme přečíst základní infomace o DVB-T na následujících internetových adresách www.digitalnitelevize.cz www.czech-tv.cz/ct/digital/,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Uživatelská příručka Set-top Boxu

Uživatelská příručka Set-top Boxu ITonis IPTV and VoD Platform Uživatelská příručka Set-top Boxu 21. července 2008 i Obsah 1 Set-top Box Motorola VIP1500/VIP1700 1 1.1 Vybalení Set-top Boxu... 1 1.2 Zapojení Set-top Boxu...

Více

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál z navigačního systému, AV signál a video signál z kamery při couvání na 5 displeji ve vozidlech

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Přijímač digitálního terestrického vysílání DVB-T. Lemon 010-T. (Inverto IDL 1000-T)

Přijímač digitálního terestrického vysílání DVB-T. Lemon 010-T. (Inverto IDL 1000-T) Přijímač digitálního terestrického vysílání DVB-T Lemon 010-T (Inverto IDL 1000-T) Obsah 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Ovládací prvky a přípojná místa...3 3. Dálkové ovládání...4 4. Připojení a provoz

Více

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si zvolili služby naší digitální MAZANÉ TELEVIZE od firmy BACKER COMPUTER s. r. o. Android TV box je moderní zařízení, které

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

DVB-T přijímač/rekordér. Uživatelská příručka

DVB-T přijímač/rekordér. Uživatelská příručka DVB-T přijímač/rekordér Uživatelská příručka 01. Upozornění 1. Nepřechovávejte nebo nepoužívejte přijímač v místě s extrémně vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí či prašností 2. Výrobce nenese odpovědnost

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

WinFast TV Pro 1920. Uživatelská příručka. Uživatelská příručka pro WinFastTV Pro 1920 Verze A Listopad 2008 P/N: W05G0303

WinFast TV Pro 1920. Uživatelská příručka. Uživatelská příručka pro WinFastTV Pro 1920 Verze A Listopad 2008 P/N: W05G0303 WinFast TV Pro 1920 Uživatelská příručka Uživatelská příručka pro WinFastTV Pro 1920 Verze A Listopad 2008 P/N: W05G0303 Copyright 2008 Leadtek Research Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Návod ke službě IPTV

Návod ke službě IPTV Návod ke službě IPTV Služba Dragon TV vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve vaší domácnosti. Díky připojení k internetu můžete využívat

Více

Uživatelská příručka Digitální HD kabelový přijímač

Uživatelská příručka Digitální HD kabelový přijímač CZE_111292 Uživatelská příručka Digitální HD kabelový přijímač Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. STB_HD ZAPPER_Cab_111292_KCF-S270HDCO_Cze.indd 1 2010-01-28 2:21:13

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Set-top Box Motorola VIP1900

Set-top Box Motorola VIP1900 Set-top Box Motorola VIP1900 1.1 Vybalení Set-top Boxu Set-top Box je dodán v krabici s příslušenstvím, které Vám usnadní připojení k Vašemu televiznímu přijímači a k zařízení poskytovatele připojení (modem/přepínač).

Více

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Návod k obsluze Při práci s návodem používejte orginální návod s obrázky Obsah Bezpečnost Přední panel Zadní panel Dálkové ovládání

Více

VU+ DUO 2 Krátký návod. Český Jazyk

VU+ DUO 2 Krátký návod. Český Jazyk VU+ DUO 2 Krátký návod Český Jazyk - Satelitní přijímač - Krátký návod - HDD šrouby - HDMI kabel - Dálkové Ovládání - SATA kabel - Síťový kabel - Loop-through kabel - Baterie Obsah balení Přední Panel

Více

Digitální pozemní přijímač CDVBTK360A. Návod k použití BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Digitální pozemní přijímač CDVBTK360A. Návod k použití BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Digitální pozemní přijímač CDVBTK360A Návod k použití BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Než začnete používat tento přijímač, přečtěte si prosím velmi pozorně následující bezpečnostní instrukce. Všimněte si všech

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka CZE_111292 Uživatelská příručka Digitální HD kabelový přijímač Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. Obecné bezpečnostní pokyny Výstrahy VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO TOPFIELD SBI-5450 Rychlý průvodce Digitální satelitní přijímač Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO 1. Bezpečnostní opatření Čtěte a řiďte se těmito instrukcemi. Věnujte zvýšenou

Více

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 7002 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5775579

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 7002 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5775579 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

OBSAH 1. OBECNÉ VLASTNOSTI...2 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...3 3. PŘÍPRAVA...4 3.1. DÁLKOVÝ OVLADAČ...4 3.2. PŘIPOJENÍ...5 3.2.1.

OBSAH 1. OBECNÉ VLASTNOSTI...2 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...3 3. PŘÍPRAVA...4 3.1. DÁLKOVÝ OVLADAČ...4 3.2. PŘIPOJENÍ...5 3.2.1. DVB 655 T2 OBSAH 1. OBECNÉ VLASTNOSTI...2 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...3 3. PŘÍPRAVA...4 3.1. DÁLKOVÝ OVLADAČ...4 3.2. PŘIPOJENÍ...5 3.2.1. PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU...5 3.2.2. PŘIPOJENÍ K VIDEOREKORDÉRU...5

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Užijte si televizi Horizon od UPC

Užijte si televizi Horizon od UPC Užijte si televizi Horizon od UPC Uživatelský manuál HD Mediaboxu Hlavní nabídka Informace Do hlavní nabídky vstoupíte stisknutím tlačítka MENU na dálkovém ovladači. V hlavní nabídce a jednotlivých nabídkách

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

Set-top Box Motorola VIP1900

Set-top Box Motorola VIP1900 Set-top Box Motorola VIP1900 1.1 Vybalení Set-top Boxu Set-top Box je dodán v krabici s příslušenstvím, které Vám usnadní připojení k Vašemu televiznímu přijímači a k zařízení poskytovatele připojení (modem/přepínač).

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby.

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. Uživatelská příručka Přijímač digitální kabelové televize Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. STB_SD ZAPPER_Cab_111332_KCF-ES270CO_Cze.indd 1 2010-01-28 2:07:51 Obecné

Více

1. PŘEHLED FUNKCÍ. DVB & VBI Teletext. v PŘÍJEM: 200 kanálů. DVB-T kompatibilní

1. PŘEHLED FUNKCÍ. DVB & VBI Teletext. v PŘÍJEM: 200 kanálů. DVB-T kompatibilní OBSAH OBSAH... 1 1. PŘEHLED FUNKCÍ... 2 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 3. PŘÍPRAVA... 4 3.1. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ... 4 3.2. PŘIPOJENÍ... 4 3.2.1. PŘIPOJENÍ K TV... 4 3.2.2. PŘIPOJENÍ K VCR... 5 3.2.3. UVEDENÍ

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

Nový opravený manuál pro CDVBC5120C

Nový opravený manuál pro CDVBC5120C Nový opravený manuál pro CDVBC5120C OBSAH Opravy jsou provedeny červenou barvou 1. Všeobecné informace 3 1.1. Předmluva 3 1.2. Základní rysy 3 1.3. Čelní panel 4 1.4. Zadní panel 5 1.5. Dálkové ovládání

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka CZE_111292 Uživatelská příručka Digitální HD kabelový přijímač Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. STB_HD ZAPPER_Cab_111292_KCF-S270HDCO_Cze.indd 1 Obecné bezpečnostní

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

DVB-T Tuner. Ver.3.0.*. Firmware

DVB-T Tuner. Ver.3.0.*. Firmware DVB-T Tuner Ver.3.0.*. Firmware Xtreamer Prodigy podporuje digitální vysílání s funkcí záznamu při použití interního DVBT tuneru. Vysílání je dostupné v hlavním menu v tabulce App. S DVBT modulem můžete

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky

Více

Naladění programů na přijímači Alma SAT HD

Naladění programů na přijímači Alma SAT HD Naladění programů na přijímači Alma SAT HD Postup pro: 1. naladění programů z nového transpondéru (frekvence) podle tabulky sítí (NIT) 2. naladění programů z nového transpondéru (frekvence) ručním zadáním

Více

Uživatelský Manuál HyperMedia Center Obsah V1.5

Uživatelský Manuál HyperMedia Center Obsah V1.5 Uživatelský Manuál HyperMedia Center Obsah V1.5 ÚVOD...1 OVLÁDÁNÍ PŘEHRÁVAČE...1 NAVIGAČNÍ PŘEHLED...2 TV...3 VSTUPNÍ ZDROJ...3 SEZNAM KANÁLŮ...3 PLÁN...4 NASTAVENÍ...5 EPG...7 PŘEHLED OVLADAČŮ TV...7

Více

N150H. Uživatelská příručka

N150H. Uživatelská příručka Multimediální přehrávač Movie Cube N150H Uživatelská příručka (v 1.0) OBSAH 1. Hlavní funkcionalita... 4 1.1 Přední panel... 4 1.2 Zadní panel... 4 2. Dálkový ovladač... 5 3. Uvítací stránka... 6 4. Průvodce

Více

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V DS-1718d Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V S přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro

Více

YUMATU. Přijímač digitální satelitní TV a rozhlasu. Příručka uživatele. Všeobecné informace. Pro bezpečné používání přijímače. www.omko.

YUMATU. Přijímač digitální satelitní TV a rozhlasu. Příručka uživatele. Všeobecné informace. Pro bezpečné používání přijímače. www.omko. - 1 - Přijímač digitální satelitní TV a rozhlasu YUMATU Příručka uživatele Všeobecné informace Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu přijímače Yumatu. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si

Více

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ Návod k obsluze VŠEOBECNÉ INFORMACE Děkujeme Vám za zakoupení digitálního pozemního přijímače. Abychom Vám poskytli vysokou spolehlivost a stabilitu obrazu, byly

Více

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi Postup pro: 1. naladění programů z nového transpondéru (frekvence) 2. úpravu pořadí programů 1. Naladění programů z nového transpondéru Z důvodu rozšiřování

Více

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx)

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) OBSAH: 1. Úvod 2. Set Top Box (STB) 3. MENU IPTV portálu 3.1. Hlavní nabídka 3.2. Přepínání TV kanálů 4. Samoobsluha 5. Videopůjčovna 6. Zabezpečení 7. Doplňkové

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV Obsah: 1. Úvod... 3 2. Pojmy... 3 3. Registrace zařízení... 4 3.1. Generování párovacího kódu pro Set-Top box... 4 3.2. Autorizace webového prohlížeče... 6 3.3. Instalace a autorizace

Více

Začínáme NSZ-GS7. Síťový multimediální přehrávač. Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Začínáme NSZ-GS7. Síťový multimediální přehrávač. Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. Začínáme CZ Síťový multimediální přehrávač NSZ-GS7 Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. První kroky: ON/STANDBY Zapne nebo vypne přehrávač.

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka

PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka Odvoz a recyklace Nevyhazujte elektrická zařízení do odpadu. Nechtěné nebo nefunkční zařízení odevzdejte na příslušné recyklační stanici! Obsah

Více

Návod k obsluze ORT 8812. Jenotunerový pozemní digitální přijímač. Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10

Návod k obsluze ORT 8812. Jenotunerový pozemní digitální přijímač. Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10 Návod k obsluze ORT 8812 Jenotunerový pozemní digitální přijímač ION FAIBL AT ION FAIBL AT ONSOMM EC ONSOMM EC Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10 2 3 Obsah ZAČÍNÁME... 6 Bezpečnost...6 Technická charakteristika...6

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

Rozhraní c.logic. mi107new. umožňuje připojení 3 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Porsche PCM 3.0 a 3.1

Rozhraní c.logic. mi107new. umožňuje připojení 3 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Porsche PCM 3.0 a 3.1 Rozhraní c.logic mi107new umožňuje připojení 3 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Porsche PCM 3.0 a 3.1 Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 3 AV vstupy Ovládání připojeného DVB-T

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka CZE_111292 Uživatelská příručka Digitální HD kabelový přijímač Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. STB_LICA_STREAM_Cab_111292_KCF-S270HDCO_Cze.indd 1 2009-11-26 4:02:54

Více