Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Výsledek hospodaření města Stříbra k v tis. Kč 2005 SR UR Skuteč. % I.PŘÍJMY CELKEM , , ,18 106% z toho daňové , , ,68 111% nedaňové (včetně FRBMS) , , ,16 103% kapitálové 1 100, , ,56 173% dotace neinvestiční , , ,92 99% dotace investiční 0, , ,85 89% II. VÝDAJE CELKEM , , ,11 81% z toho CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY , , ,56 93% běžné , , ,56 95% REZERVA MĚSTA 1 282,56 76,87 0,00 REZERVA RADY 200,00 1,72 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - OPRAVY A INVESTIČNÍ AKCE 0, ,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - POUŽ. VL.PROSTŘ.SPOJ. S FONDY EU (PD,REALIZACE..) 1 000,00 580,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - PROGRAM REGENERACE MPZ STŘÍBRO 100,00 0,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - ZPRAC.DOK."PROGRAM ROZVOJE MĚSTA STŘÍBRA" 200,00 200,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - VKLAD KAPITÁLU DO BUDOUCÍHO S.R.O. A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ 250,00 0,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI 100,00 100,00 0,00 kapitálové (včetně FRBMS) , , ,55 43% III. SALDO: příjmů a výdajů , , ,06 IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,06 a) splátky půjček (další výdaje) položka , , ,00 - vrácení půjčky do státního rozpočtu (FRBMS) 0,00 0,00 0,00 - splátky půjčky SFŽP akce ČOV , , ,00 b) půjčky, úvěry a použití ost.fondů 0, ,00 20,68 - použití FRBMS 0,00 0,00 0,00 - úvěr na financování 34 bj. Stará kasárna ,00 0,00 - finanční prostředky Conseq ,68 c) použití FRR - volné prostředky (krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů) , , ,74 Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (tj.půjček) , , ,06 Výsledek hospodaření 2005.xls Stránka 1

2 Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů: P Ř Í J M Y 1. třída - daňové položka DPFO závislá činnost , , ,69 100% DPFO SVČ , , ,17 118% DPFO zvláštní sazba ,00 601,37 601,37 100% zrušené daně (příjem fyzických osob) ,00 2,97 2,97 100% DPPO , , ,50 110% DPPO obec , , ,56 100% DPH , , ,39 108% správní poplatky, místní poplatky a ost.daně , , ,19 143% výtěžek z VHP ,00 709,05 709,05 100% daň z nemovitostí , , ,79 114% daňové příjmy celkem , , ,68 111% 2. třída - nedaňové položka příjem za služby od ČSAD - údržba zastávek ,00 60,00 60,00 100% příjmy od rodičů na část.úhradu neinv.nákl.v MŠ a ŠD, neinv.výd ,00 13,47 14,06 104% příjem za služby OS ZZ , , ,69 118% příjem za služby - finanční záruka ,00-48,00-48,00 100% příjem za poplatky FRBMS ,00 0,00 4,38 příjmy z poskyt.služeb (veřejného WC, prodej turist.map) ,00 15,00 93,20 621% příjmy za odvoz odpadu od firem - smlouvy ,00 25,00 30,59 122% odměna za tříděný odpad ,00 400,00 510,73 128% pečovatelská služba - výkony ,00 255,00 278,10 109% příjem za služby od obcí - SDH ,00 0,00 3,60 příjmy za vedení účetnictví ,00 409,00 448,00 110% odvody příspěvkových organizací v běžném roce 212x 0,00 180,00 29,76 17% příjmy z pronájmu pozemků ,00 820,00 921,83 112% příjmy z krátkodobých pronájmů PO xxxx ,00 0,00 5,14 příjmy za pronájem Polikliniky , , ,69 109% příjmy z pronájmu (nebyt.prost.,bytů,lesů a park.ploch a hrobů) , , ,76 93% příjmy z úroků (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky) ,00 500,00 641,71 128% přijaté sankční platby - pokuty a pokutové bloky ,00 362, ,20 277% vrácené nevyčerp.příspěvky od PO a ost.subjektů z min.let x 0,00 303,88 303,88 100% vrácené sociální příspěvky od obyvatelstva - org ,00 0,00 12,00 příjmy z prodeje drobného majetku ,00 2,40 4,80 200% přijaté neinvestiční dary - Agilis Milíkov ,00 165,00 126,00 76% přijaté neinv. dary - dotace od Nadace Jakoubka ,00 100,00 100,00 100% přijaté neinv. dary - Kermi, Lesy na EU ,00 80,00 80,00 100% přijaté neinv. dary - cyklotrasa ,00 65,00 65,00 100% přijaté pojistné náhrady - plnění za poj. událost (auto) ,00 0,00 50,39 přijaté nekapitálové náhrady - KINO ,00 0,00 5,50 přijaté nekapitálové příspěvky + přeplatky minulých let ,00 48,00 462,01 963% příjem - Družstvo Sadová - I. etapa (přeplatek ze stavby) ,00 350,00 0,00 0% ostatní nedaňové příjmy - mylné platby ,00 0,00-22,45 nedaňové příjmy , , ,55 108% FRBMS 1 700, , ,61 69% nedaňové příjmy celkem (včetně FRBMS) , , ,16 103% 3. třída - kapitálové položka Výsledek hospodaření 2005.xls Stránka 2

3 prodej pozemků , , ,46 257% prodej bytů (+ úroky ) ,00 882, ,73 119% prodej domů ,00 0,00 200,00 příjmy za prodej majetku ,00 0,00 15,00 přijaté dary na pořízení DM - Alcoa foundation ,00 357,37 357,37 100% přijaté příspěvky na pořízení DM (ČOV, inž. sítě) ,00 60,00 60,00 100% přijaté příspěvky na pořízení DM - plynofikace ,00 790,00 930,00 118% kapitálové příjmy celkem 1 100, , ,56 173% 4. třída - dotace položka ÚZ dotace ze státního rozpočtu celkem: , , ,26 100% z toho státní správa , , ,20 100% státní správa - nový úřad , , ,00 100% školství , , ,06 100% sociální dávky , , ,00 100% účel. neinv. dotace od KÚ - navýš. přísp. státní správa ,00 490,00 490,00 100% dotace od KÚ - refund. mezd prac.vpp+abs ,00 175,26 175,26 100% dotace od KÚ - fin.příspěvek (lesní zákon) ,00 88,85 88,85 100% dotace od KÚ - fin.příspěvek (lesní zákon) ,00 63,02 63,03 100% dotace od KÚ - Evidence zemědělských podnikatelů ,00 16,40 16,40 100% dotace od MK - Kamenný most s věží a sochou (03,04 ÚZ 34341) , , ,00 100% dotace od MK - MKS knihovna ,00 75,00 75,00 100% dotace od MK - Minoritský klášter - oprava , , ,00 100% dotace od MK - Minoritský klášter - sgrafity - záp.strana ,00 200,00 200,00 100% obec obci na školství ,00 898,00 820,21 91% příjem za veřejnoprávní smlouvy od obcí ,00 61,46 61,46 100% dotace od PK - na výchovu lesních porostů org ,00 410,68 410,68 100% dotace od PK - ZUŠ, org ,00 407,93 407,93 100% dotace od PK - ZŠ Mánesova,Zdravá Máneska 05,org ,00 20,00 20,00 100% dotace od PK-ZŠ Gagarinova,Vzdělávej se poznáním,org ,00 20,00 20,00 100% dotace od PK - Pečovatelská služba ,00 293,60 293,60 100% dotace od PK - SDH - účelová finanční dotace - org ,00 21,25 21,25 100% dotace od PK - Minoritský klášter, org ,00 20,00 20,00 100% příspěvek města do FRBMS ,00 500,00 500,00 100% příspěvek města do Fondu oprav ,00 350,00 0,00 0% účel. dotace MF - autom. Volkswagen Transp. kombi ,00 405,00 405,00 100% inv.dotace ul. 28. října SFRB ,00 640,00 0,00 0% inv.dotace Husova 96 SFRB ,00 950,00 950,00 100% inv.dotace Kladrubská 652 SFRB , , ,00 100% inv.dotace - Plynofikace Jižní předměstí ,00 604,17 604,17 100% účel. dotace - sport.hřiště Těchlovice ,00 205,00 205,00 100% účel.dotace - rekonstrukce budovy Poliklinika , , ,00 100% dotace od MK - Minoritský klášter - zabezpečovací zařízení ,00 159,00 148,18 93% dotace od KÚ invest. - ekologické projekty obcí (05 Otroč.potok) ,00 31,50 31,50 100% dotace celkem , , ,77 98% p ř í j m y c e l k e m , , ,18 106% V Ý D A J E 5. třída - běžné výdaje , , ,56 95% Výsledek hospodaření 2005.xls Stránka 3

4 10 lesní hospodářství ÚZ 120, , ,17 100% 209 Lesy města Stříbra, s.r.o. - půjčka 0,00 800,00 800,00 100% 226 Dotace - převod fin.prostř.(les.zákon) ,00 88,85 88,85 100% 226 Dotace - převod fin.prostř.(les.zákon) ,00 63,02 63,02 100% 228 OŽP - Státní správa lesů, myslivost, rybářství (r ) 40,00 40,00 39,36 98% 229 Provoz karanténního zaříz.a výdaje spoj. s umístěním zvířete do útulku 30,00 30,00 24,26 81% 300 Lesy města Stříbra - dotace na výchovu lesních porostů 0,00 275,91 275,91 100% 300 Příspěvek PO Lesy města Stříbra - údržba parku 50,00 136,17 136,17 100% 300 Lesy s.r.o. - finanční příspěvek na nákl. spojené se založením společ. 0,00 98,60 98,60 100% 22 doprava ÚZ 6 371, , ,80 98% 60 Komunikace - jarní úklid OVÚP 270,00 269,41 269,41 100% 61 Komunikace - úklid vozovek,chodníků,pěších zón,schodů OVÚP 615, , ,51 100% 62 Komunikace - podzimní úklid OVÚP 245,00 194,58 194,58 100% 63 Komunikace - kropení OVÚP 34,00 1,83 1,83 100% 64 Komunikace - zimní údržba,pohotovost OVÚP 1 557, , ,79 100% 65 Komunikace - mobiliář (vyjma dopr.značení) HIO 400,00 503,09 503,08 100% 66 Komunikace - opravy komunikace a chodníků OVÚP 800, , ,82 100% 67 Komunikace - chodníky, pěší zóny, schody-úklid r. 04 OVÚP 800,00 0,00 0,00 90 Komunikace - dopravní značení OVÚP 400,00 291,25 291,25 100% 274 ČSAD - doprava do obcí (Lhota) 27,00 27,00 23,76 88% 276 MHD + Agilis 1 050, , ,80 100% 279 Příspěvek kraji na dopr.obslužnost (dřív Bezdružice,05 i kraj) 50,00 335,53 335,53 100% 474 Úroky ze směnky - Benešova - podíl města 78,00 78,00 77,15 99% 522 Oprava schodiště Nádražní ul. 45,00 56,00 56,00 100% 571 Oprava komunikace Sokolská 0,00 320,00 320,00 100% 585 Vranovská ul. - odvodnění, úprava komunikace 0,00 57,29 57,29 100% 586 Partyzánská ul. - odvodnění před čp ,00 20,00 0,00 0% 2931 Těchlovice - oprava chodníku - podíl obce k dotaci kraje 0,00 160,00 0,00 0% 23 - vodní hospodářství ÚZ 1 064, , ,64 92% 68 Provoz a údržba kašen a od r. 05 i jižní zahrady HIO 142,00 61,13 61,12 100% 69 Údržba a čištění vpustí OVÚP 200,00 182,65 182,64 100% 70 Provoz a drobná údržba WC HIO 270,00 304,91 304,89 100% 89 Oprava vpustí OVÚP 150,00 211,47 211,47 100% 231 Správa a údržba rybníků ŽP 70,00 70,00 15,77 23% 463 Oprava a čištění studní v majetku města ŽP 50,00 50,00 45,52 91% 584 Kan. přípojka k čp. 17 vč. úpravy vnitřních rozvodů - PD + realizace akce 0,00 131,10 72,10 55% 587 Bazén - realizace úprav 0,00 150,00 149,99 100% 589 Výměna lež.rozvodů vody v DPS 0,00 102,15 102,15 100% 2821 ČOV - provozní úroky 182,00 182,00 182,00 100% vzdělávání ÚZ 8 015, , ,80 100% 109 Zvláštní škola - finanční příspěvek na kulturní a mimoškolní činnost 10,00 10,00 10,00 100% 110 Sdružení rodičů při gymnáziu - finanční příspěvek 40,00 40,00 40,00 100% 150 Gymnázium a Obchodní akademie - finanční dar 0,00 7,00 7,00 100% 305 ZUŠ Stříbro - účelová dotace od KÚ 0,00 407,93 407,93 100% 305 ZUŠ Stříbro - účelová dotace 0,00 37,67 37,67 100% 310 MŠ - příspěvek od města 1 565, , ,00 100% 311 ZŠ Mánesova ( +ŠJ ) - příspěvek od města 2 930, , ,00 100% 312 ZŠ Gagarinova ( +ŠJ ) - příspěvek od města (r tis.z RF) 3 390, , ,20 100% 314 ZŠ Gagarinova - účel.finanční dotace na program: Vzdělávej se poznáním 0,00 20,00 20,00 100% 315 ZŠ Mánesova - účel.finanční dotace na program:zdravá Máneska 05 0,00 20,00 20,00 100% 316 ZŠ Gagarinova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy 40,00 40,00 40,00 100% 317 ZŠ Mánesova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy 40,00 40,00 40,00 100% 33 kultura ÚZ 6 685, , ,49 99% 106 Občanské sdružení Stříbro finanční příspěvek - slavnosti 250,00 330,00 330,00 100% 107 Biskupství plzeňské - úč. př. jako podíl k dotaci na opravu kostela sv. Petra 0,00 150,00 150,00 100% 108 Nadace Jakoubka ze Stříbra - 10 % finanční příspěvek 0,00 300,00 300,00 100% 111 Zlatíčka ze Stříbra - finanční příspěvek 0,00 111,00 111,00 100% Výsledek hospodaření 2005.xls Stránka 4

5 113 Divoch, divadelní společnost - finanční příspěvek 20,00 20,00 20,00 100% 114 Český svaz chovatelů - finanční příspěvek 10,00 10,00 10,00 100% 115 Hornicko-historický spolek Stříbro - finanční příspěvek 20,00 60,00 60,00 100% 115 Hornicko-historický spolek Stříbro - finanční příspěvek na skanzen 50,00 210,00 210,00 100% 116 Miroslav Volena - finanční příspěvek 10,00 10,00 10,00 100% 117 Stříbrští občané městu (STROM) - finanční příspěvek 20,00 20,00 20,00 100% 148 Coward - Pavel Rybecký - finanční dar 20,00 20,00 20,00 100% 150 Fin. dar schválený MěR - Taneční škola Evy Bartovské 0,00 10,00 10,00 100% 150 Fin. dar schválený MěR - Alcoa Fujikura Czech s.r.o. 0,00 10,00 10,00 100% 150 Fin. dar schválený MěR - ZŠ Mánesova - Stříbrská lampa 0,00 4,00 4,00 100% 150 ZO - Český svaz včelařů - finanční dar 0,00 10,00 10,00 100% 150 Hornicko-historický spolek + Stříbrská ostrostřelecká garda - fin. přísp. 0,00 7,50 7,50 100% 204 SPOZ - věcné dary + občerstvení 92,00 92,00 86,01 93% 209 Hornicko-historický spolek - účelová půjčka bezúročná 0,00 0,00 0, Grafický infornační systém 0,00 9,05 9,05 100% 534 Oprava vstupu do věže kostela 0,00 140,00 0,00 0% 552 MKS - účelový příspěvek na zajištění hist.progr.při EHD 40,00 40,00 40,00 100% 553 Městské muzeum - příspěvek 2 770, , ,00 100% 554 MKS - příspěvek (r tis.z Reprodukce) 2 700, , ,00 100% 554 MKS - dotace z MK - knihovna ,00 75,00 75,00 100% 558 MKS - účelový příspěvek na taneční a kulturní soutěže 10,00 10,00 10,00 100% 930 REPREZENTACE ÚŘADU A MĚSTA V OBLASTI KULTURY 23,00 34,41 34,15 99% 974 Získání fasimilie zakládací listiny města Stříbra z Malty 0,00 44,04 13,22 30% 2913 Kamenný most s věží a sochou (r.03,04 ÚZ 34341) , , ,00 100% 2913 Kamenný most s věží a sochou - podíl k dotaci 300,00 400,76 400,59 100% 2914 Kamenný most s věží a sochou - oprava sochy (podíl k dotaci Nadace Jak.) 0,00 20,23 20,23 100% 2951 Otročín - oprava opěrné zdi 0,00 0,00 0, Otročín - oprava opěrné zdi u kapličky - dotace 0,00 48,20 48,20 100% 2961 Minoritský klášter - podíl města k dotaci (06-pokračování v opravě) 350, , ,91 99% 2961 Minoritský klášter - dotace na opravu od MK , , ,00 100% 2962 Minoritský klášter - dočasná výpomoc - dotace 0,00 0,00 0, Minoritský klášter - podíl města k dotaci MK záp.křídlo 0,00 154,62 154,62 100% 2964 Minoritský klášter - dotace na opravu od MK ,00 200,00 200,00 100% 2965 Minoritský klášter - dotace na průzkum od PK+ náš podíl 0,00 50,00 50,00 100% 34 TV a zájmová činnost ÚZ 2 088, , ,01 97% 71 Správa za zabezpečení VPS ost.služby (r.04-údrž.dět.pískovišť) HIO 0,00 22,00 22,00 100% 83 Sportovní a dětská hřiště (údržba) HIO 379,00 330,66 330,66 100% 111 Zlatíčka ze Stříbra - finanční příspěvek 40,00 0,00 0, TJ Baník-fin.příspěvek (r.05-údržba stadionu;r.06-soutěže) VHP05 135,00 135,00 135,00 100% 117 Stříbrští občané městu (STROM) - finanční příspěvek 11,00 11,00 11,00 100% 119 Jachetní klub Stříbro - finanční příspěvek (r.04 org.916-věcný dar pro závod) 5,00 5,00 5,00 100% 120 Klub - Zápas Stříbro - finanční příspěvek 0,00 15,00 15,00 100% 140 Občanské sdružení rodičů MŠ Stříbro - finanční dar 5,00 5,00 5,00 100% 141 OL7R HF Vontest Team - finanční dar 5,00 5,00 5,00 100% 142 Zdeněk Štybar - finanční dar 10,00 33,00 33,00 100% 150 Fin. dar schválený MěR - Hampl Miroslav - reprezentace VHP05 0,00 5,00 5,00 100% 150 Fin. dar schválený MěR - Sport. sdružení Tachovska 0,00 5,00 5,00 100% 150 Fin. dar schválený MěR - Klub českých turistů 0,00 5,00 5,00 100% 150 Fin. dar schválený MěR - Ženský fotbalový tým 0,00 1,50 1,50 100% 150 Fin. dar schválený MěR - TJ Baník - oddíl volejbalu VHP05 0,00 10,00 10,00 100% 150 Fin. dar schválený MěR - TJ Baník - fotbalový oddíl 0,00 5,00 5,00 100% 150 Fin. dar schválený MěR - Čenščák Daniel - reprezentace v běhu 0,00 5,00 5,00 100% 150 Fin. dar schválený MěR - potáp.klub Lighthouse 0,00 6,00 6,00 100% 209 TJ Baník - účelová půjčka bezúročná 0,00 500,00 500,00 100% 280 Org. zajištění akcí pořádaných Komisí pro kulturu a sport 30,00 57,82 53,35 92% 281 Organizace mezinárodního turnaje v ČR 45,00 11,52 11,51 100% 282 Účast družstva ve Fanu - Itálie 40,00 25,48 25,48 100% 335 DDMS - účelový přísp. na ceny při soutěžích dětí 5,00 5,00 5,00 100% 336 DDMS - příspěvek od města 1 100, , ,00 100% 565 Naučná stezka - Historie hornictví - opravy + udržování 25,00 25,00 24,94 100% 918 Zajištění sportovních akcí SDH (akce pro děti, reprezentace města)-pod sportem931 15,00 15,00 15,00 100% 931 REPREZENTACE ÚŘADU A MĚSTA V OBLASTI SPORTU 100,00 59,22 57,54 97% 936 Zpracování a vydání propagačního materiálu cyklotrasy přátelství 0,00 491,02 426,02 87% VĚCNÉ DARY : 901 TJ Baník-náklady družstev při účasti na soutěžích 85,00 85,00 85,00 100% 902 TJ Baník - fotbal.oddíl - ceny pro turnaj fotbalových nadějí 3,00 3,00 3,00 100% 903 TJ Baník - fotbal.oddíl - ceny pro turnaj družst. dospělých 5,00 5,00 5,00 100% Výsledek hospodaření 2005.xls Stránka 5

6 904 TJ Baník - fotbal.oddíl - materiálové vybavení oddílů 5,00 5,00 5,00 100% 906 TJ Baník - oddíl atletiky - materiální vybavení 5,00 5,00 5,00 100% 909 Klub zápasu - ceny pro turnaje 5,00 5,00 5,00 100% 912 Vánoční míle - ceny pro mládež 8,00 8,00 8,00 100% 913 Suchý slalom - Ski club Stříbro - ceny pro mládež 3,00 3,00 0,00 0% 914 Cyklodrak Stříbro - ceny pro závody horských kol 8,00 8,00 7,98 100% 920 Český svaz bojovníků za svobodu - periodika, květiny 3,00 3,00 1,03 34% 935 Běh historickým Stříbrem - věcné dary 8,00 8,00 8,00 100% 35 zdravotnictví ÚZ 3 068, , ,34 98% 101 Zajištění činnosti K - centra 10,00 10,00 9,72 97% 102 LSPP = zdravotní sestra při ZZS - finanční příspěvek 250,00 250,00 250,00 100% 103 Společnost KOTEC,o.s. - finanční příspěvek VHP05 30,00 30,00 30,00 100% 103 Společnost KOTEC - finanční příspěvek VHP05 120,00 120,00 120,00 100% 143 Nadace kostní dřeně Plzeň - finanční dar 5,00 5,00 5,00 100% 144 Svaz zdravotně postižených Stříbrska - finanční dar 10,00 10,00 10,00 100% 145 Svaz postižených civilizačními chorobami - finanční dar 10,00 10,00 10,00 100% 146 Příspěvek těles.postiž.občanům - Pětroš - finanční dar 10,00 10,00 10,00 100% 147 Příspěvek těles.postiž.občanům - Michalčák - finanční dar 10,00 10,00 10,00 100% 151 Centrum pro zdrav.postižené Plzeňsk.kraje - finanční dar 0,00 5,00 5,00 100% 150 Fin. dar schválený MěR - KOTEC - výstava fotografií Šibík 0,00 1,50 1,50 100% 150 Fin. dar schválený MěR - Konto Běhu Terraho Foxe 0,00 5,18 5,18 100% 150 Fin. dar schválený MěR - Český červený kříž 0,00 2,50 2,50 100% 203 Org. složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 27 (bez mzd.nákladů) 2 064, , ,84 100% 203 Org. složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 19 (vše co souvisí s mzd.n.) 549,00 654,30 645,60 99% 500 Oprava a rekonstrukce ZZ 0,00 60,00 0,00 0% 36 komunální rozvoj ÚZ 7 691, , ,96 94% 72 Správa a údržba veřejného osvětlení HIO 954, , ,71 100% 73 Správa a údržba hřbitova HIO 374,00 374,00 374,00 100% 74 Instalace a sejmutí vánoční výzdoby HIO 110,00 108,89 108,89 100% 75 Správa bytových a nebytových jednotek 1 150, , ,74 99% 80 Údržba bytových domů - ve správě SMMS, s. r. o. 960,00 960,00 923,02 96% 81 Správa+dohled při staveb. činnostech na komunikacích + VP 130,00 0,00 0,00 85 Údržba nebytových prostor - ve správě SMMS 280,00 280,00 220,88 79% 87 Náklady spojené s provozováním výtahů v DPS 40,00 40,00 29,05 73% 92 Náklady na služby za neobsazené byty 30,00 30,00 12,04 40% 94 Náklady na služby za neobsazené nebyt. prostory 110,00 110,00 77,13 70% 95 Fond oprav za byty + NP, (město spoluvlastníkem v prodaných domech) 155,00 175,00 167,34 96% 118 Příspěvek Stříbrskému regionu na zpracování žádosti 0,00 22,00 22,00 100% 207 Vratka dotací - pokuta za porušení rozpočtové kázně 0,00 0,00 0, Výdaje města a městských částí - kapitola 14 (i daň z nemovit.lesy) 1 460, , ,85 85% 207 Výdaje města a městských částí - kapitola 16 (216-telefony Jezerce) 3,00 3,00 0,28 9% 207 Výdaje města a městských částí - kapitola 20 20,00 0,00 0, Výdaje města a městského úřadu v právních záležitostech - kapitola 31 0,00 15,00 8,44 56% 210 Výdaje města - spojené s prodejem,nák.,pronájmem domů,pozemků 200,00 244,92 124,88 51% 217 Úhrada daně z příjmu právnických osob za město 0, , ,56 100% 230 Výdaje města - elektrická energie 850,00 755,36 740,01 98% 395 Oprava a údržba nebytových prostor ve správě HIO 150,00 164,80 93,09 56% 415 Opravy v areálu chaty E229 Butov 35,00 35,00 34,07 97% 445 Nezbytně nutné výdaje města spojené s ohrožením života+majetku obyv. 50,00 50,00 32,07 64% 479 Revize ÚPN SÚ Stříbro 120,00 191,48 0,00 0% 491 Osvětlení a údržba komínu u bývalé kotelny K4 10,00 10,00 9,67 97% 519 Zprostředkování výběrových řízení 0,00 38,20 11,90 31% 535 Oprava střechy na kotelně UK 3 0,00 190,00 187,69 99% 583 Akce místních částí města Stříbra na majetku města 300,00 0,00 0, REPREFOND STAROSTY A PROPAGACE MĚSTA (r ) 200,00 324,84 324,79 100% 999 Mylné platby 0,00 0,00-37,12 37 ochrana životního prostředí ÚZ 9 652, , ,85 96% 50 Likvidace černých skládek na území města 80,00 50,36 12,85 26% 76 Čistění odpadkových košů ŽP 627,00 627,00 618,52 99% 77 Svoz odpadu velkoobjem. kontejnerů ŽP 72,00 79,90 79,90 100% 79 Údržba veřejné zeleně OVÚP 3 603, , ,78 100% 84 Provoz skládky Šibeník ŽP 30,00 30,00 9,24 31% 86 Správa a údržba Minoritských zahrad 390,70 390,70 311,21 80% Výsledek hospodaření 2005.xls Stránka 6

7 88 Údržba veřejné zeleně v místních částech ŽP 614,70 414,70 266,07 64% 118 Účelový příspěvek Stříbrs.regionu při značení cyklist. tras a mobil. 75,00 0,00 0, OS Zdravotnické zařízení kap nebezpečné odpady 0,00 12,34 2,08 17% 227 Sběr a svoz odpadů 4 100, , ,38 99% 228 OŽP - výdaje spojené s činností odboru 60,00 60,00 29,56 49% 441 Úprava svahu Benešova ul. 0,00 111,25 111,25 100% 41 sociální zabezpečení ÚZ , , ,05 86% 208 Sociální dávky-rodina a děti, nezaměst.a důchodci , , ,05 86%, 43 sociální péče ÚZ 1 886, , ,57 94% 104 Farní charita - finanční přísp.pro týdenní a denní stacionář 200,00 200,00 200,00 100% 104 Farní charita - finanční dar na provoz krizového bytu ve stacionáři 30,00 30,00 30,00 100% 149 Jižní Asie - katastrofa - finanční dar 0,00 30,00 30,00 100% 150 Fin. dar schválený MěR - Farní charita Stříbro - na vyb. týd. stacionáře 0,00 10,00 10,00 100% 202 Klub důchodců 90,00 90,00 83,47 93% 207 Výdaje na pečovatelskou službu - kapitola ,00 311,00 260,17 84% 207 Výdaje na pečovatelskou službu - mzdy - kapitola , , ,73 97% 207 Výdaje na pečovatelskou službu - kapitola 22 účelová dotace ,00 293,60 293,60 100% 208 Soc.hospitalizace, pomoc, ost.péče + záloha na drob.vydání (záchyt) 42,00 42,00 22,55 54% 532 Oprava střechy objektu DPS v ul. Větrná 0,00 30,00 21,04 70% 52 civilní ochrana ÚZ 15,00 15,00 10,11 67% 200 Krizové řízení 15,00 15,00 10,11 67% 55 protipožární ochrana ÚZ 290,00 433,25 423,80 98% 205 SDH 290,00 412,00 402,55 98% 255 SDH - čerpání neinvestiční dotace 0,00 21,25 21,25 100% 61 územní samospráva ÚZ , , ,62 98% 206 Zastupitelstvo města Stříbra - kapitola , , ,83 88% 207 Městský úřad - kap. 15 (služby,elektř.,voda,plyn atd.) 3 107, , ,01 100% 207 Městský úřad - kap. 16 (výp.techn.,telef.,mater.s tím spoj.) 2 000, , ,68 100% 207 Městský úřad - kap. 19 (vše co souvisí se mzd.náklady+veřejnoprávní sml) , , ,50 100% 207 Městský úřad - kap. 20 (materiál,pošt.,školení,cest. atd.) 1 497, , ,11 98% 207 Městský úřad - kap dotace od ÚP-VPP,absolventka ,00 175,26 175,26 100% 207 Městský úřad - kap účel. dotace-evid.zeměď.podnik ,00 7,14 7,14 100% 207 Městský úřad - kap účel. dotace-evid.zeměď.podnik ,00 9,26 9,26 100% 207 Městský úřad - kap účel.dotace-platy,soc.,zdrav.poj ,00 434,29 434,29 100% 207 Městský úřad - kap účel. dotace-proškolování prac ,00 55,71 55,71 100% 492 Oprava a údržba RADNICE 300,00 446,30 81,83 18% 63 finanční operace ÚZ 1 180, ,00 758,93 64% 51 Příspěvek města do FRBMS 500,00 500,00 500,00 100% 93 Vytváření fondu oprav na opravu UK 3 SMMS 350,00 350,00 0,00 0% 207 Pojištění majetku a lesů - kap ,00 330,00 258,93 78% 64 ostatní činnosti ÚZ 0, , ,44 100% 207 Výdaje města a městských částí - kapitola 14 0,00 13,05 13,05 100% Finanční vypořádání minulých let 0, , ,39 100% 6. třída - kapitálové výdaje (včetně FRBMS) , , ,55 43% FRBMS 1 700, ,00 480,03 28% kapitálové výdaje , , ,52 43% Výsledek hospodaření 2005.xls Stránka 7

8 10 - zemědělství a lesní hospodářství ÚZ 30,00 674,05 380,00 56% 207 Nákup pozemků od restituentů - kap ,00 244,10 0,00 0% 207 Nákup pozemků od restituentů - kap. 05 0,00 49,95 0,00 0% 300 Lesy s.r.o. - vklad kapitálu 0,00 380,00 380,00 100% 22 doprava ÚZ 520, , ,81 94% 474 Úhrada směnky 520,00 520,00 520,00 100% 515 Benešova ul. - pěší zóna - (doplnění PD 05) - podíl města 0,00 80,00 0,00 0% 536 Přemístění autobusové zastávky - náměstí 0,00 60,00 60,00 100% 578 Jakoubkova ul. - rekonstrukce komunikace 0,00 613,81 613,81 100% 23 vodní hospodářství ÚZ 0,00 416,23 416,23 100% 578 Jakoubkova ul. - kanalizační přípojky a vpusti - PD 0,00 261,71 261,71 100% 590 Ořechová ul. kanalizace a vodovod - příspěvek do sdružení 0,00 154,52 154,52 100% vzdělávání ÚZ 0,00 912,05 812,05 89% 407 Rekonstrukce MŠ Stříbro 0,00 315,99 315,99 100% 435 Bezbariérovost škol a školky (05 PD) - podíl města 0,00 35,00 35,00 100% 523 MŠ Pastýřská - vytápění školky 0,00 436,06 436,06 100% 527 ZŠ Mánesova - rekonstrukce podlahy tělocvičny - podíl města k dotaci 0,00 100,00 0,00 0% 539 Technické zhodnoce ZŠ Gagarinova - přístřešek 0,00 25,00 25,00 100% 33 kultura,církve a sdělovací prostředky ÚZ 100,00 386,11 357,09 92% 438 Grafický informační systém 100,00 67,11 48,91 73% 2963 Minoritský klášter - zabezpečovací zařízení - podíl k dotaci 0,00 160,00 160, Minoritský klášter - zabezpečovací zařízení - dotace ,00 159,00 148,18 34 tělovýchova a zájmová činnost ÚZ 0, ,37 489,80 40% 528 Sport.hřiště Těchlovice - dotace ,00 205,00 205,00 100% 528 Sport.hřiště Těchlovice - podíl k dotaci 0,00 285,00 284,80 100% 537 Dětské hřiště - PD - Masarykovo nám. 17 0,00 387,37 0,00 0% 580 Studie výstavby Víceúčelového centra 0,00 334,00 0,00 0% 35 zdravotnictví 250, , ,07 100% 103 spol. Kotec - finanční příspěvek na rekostrukci prostor Masarykovo n.17 0,00 50,00 50,00 100% 500 Oprava a rekonstrukce Zdravotnického zařízení 250,00 754,87 741,97 98% 5001 Oprava a rekonstrukce Zdravotnického zařízení - podíl města k dotaci 0,00 379,10 379,10 100% 5001 Oprava a rekonstrukce Zdravotnického zařízení -dotace , , ,00 100% 36 bydlení, komunální služby ÚZ , , ,67 30% 210 Výdaje města - spojené s prodejem,nák.,pronájmem domů,pozemků 0,00 7,87 7,87 100% 351 SDH - podíl města při zajišť. nákupu 8 místn. autom. 200,00 252,00 250,38 99% 351 SDH - dočasná výpomoc při zajišť. nákupu 8 místn. autom.+ dotace ,00 405,00 405,00 100% 433 čp přestavba bytu na 2bj. 0,00 405,09 405,10 100% 434 čp zřízení 2 půdních vestaveb - dotace ,00 640,00 0,00 0% 434 čp zřízení 2 půdních vestaveb 0,00 910,00 65,28 7% 501 PD+ realizace osvětlení přechodů pro chodce Palackého, Soběslavova 0,00 0,00 0, Zřízení 2 bj. Kladrubská Husova 96 - DOČASNÁ VÝPOMOC - DOTACE 0,00 0,00 0, Zřízení 2 bj. Kladrubská dotace , , ,00 100% 506 Zřízení 2 bj. Kladrubská podíl města (02 org tis.) 534,00 924,00 915,30 99% 512 PD zřízení 2 bytových jednotek v č.p. 96 ( META) -dotace ,00 950,00 950,00 100% 512 PD zřízení 2 bytových jednotek v č.p. 96 ( META) + r.05 zřízení bj.-podíl města 113,00 113,00 11,63 10% 513 Zpracování projektu Program rozvoje města Stříbra ZČU Plzeň 0,00 90,00 82,00 91% 514 PD TI Ořechová, Revoluční 0,00 46,50 0,00 0% 521 Zpracování územního plánu voj. území kasáren 450,00 450,00 140,42 31% Výsledek hospodaření 2005.xls Stránka 8

9 524 PD pro VO Smuteční vrch a Na výsluní 0,00 520,00 23,57 5% 525 Světelná signalizace + PD - ul. Benešova - ul. 28.října 0, , ,03 100% 526 VO Partyzánská ul. - prodloužení 0,00 50,00 49,39 99% 530 Studie - přestavba objektu č. 4 v kasárnách na B. J. 0,00 100,00 79,73 80% 531 Zřízení bytové jednotky 2+KK z nebyt. prostoru v DPS Větrná 0,00 248,21 10,00 4% 538 Odkoupení veřejné technické infrastruktury Nerudova 0,00 218,74 0,00 0% 581 PD plynofikace Jižní předměstí + r. 05 realizace - podíl města 3 500, , ,05 32% 581 PD plynofikace Jižní předměstí + r. 05 realizace - dotace ,00 604,17 604,17 100% 4361 PD 34bj. Revoluční TI + r.05 výstavba 34bj. - podíl města , ,50 369,76 3% 37 ochrana životního prostředí ÚZ 0,00 141,50 138,00 98% 118 Účelový příspěvek Stříbrskému regionu na zpracování žádosti 0,00 75,00 75,00 100% 5291 Otročínský potok - PD - protipovodňová opatření - podíl města k dotaci 0,00 35,00 31,50 90% 5292 Otročínský potok - PD - protipovodňová opatření - dotace 0,00 31,50 31,50 100% 61 územní samospráva ÚZ 95,00 502,80 502,80 100% 207 Městský úřad - kap ,00 112,92 112,92 100% 207 Pořízení automobilu Škoda Fabia 0,00 389,88 389,88 100% REZERVA MĚSTA 1 282,56 76,87 0,00 REZERVA RADY 200,00 1,72 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - OPRAVY A INVESTIČNÍ AKCE 0, ,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - POUŽ. VL.PROSTŘ.SPOJ. S FONDY EU (PD,REALIZACE..) 1 000,00 580,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - PROGRAM REGENERACE MPZ STŘÍBRO 100,00 0,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - ZPRAC.DOK."PROGRAM ROZVOJE MĚSTA STŘÍBRA" 200,00 200,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - VKLAD KAPITÁLU DO BUDOUCÍHO S.R.O. A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ 250,00 0,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI 100,00 100,00 0,00 C E L K E M R E Z E R V Y 3 132, ,59 0,00 v ý d a j e c e l k e m (bez rezerv - tj.běžné+kapitálové) , , ,11 83% Výsledek hospodaření 2005.xls Stránka 9

Schválený rozpočet města Stříbra na rok 2007

Schválený rozpočet města Stříbra na rok 2007 Schválený rozpočet města Stříbra na rok 2007 Text v tis. Kč I. PŘÍJMY CELKEM 122 020,27 z toho daňové 63 414,00 nedaňové (včetně FRBMS) 14 498,00 kapitálové 250,00 dotace neinvestiční 42 488,27 dotace

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2008 VČETNĚ FONDŮ

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2008 VČETNĚ FONDŮ SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2008 VČETNĚ FONDŮ v tis. Kč SR I.PŘÍJMY CELKEM 137 176,96 z toho daňové 73 917,00 nedaňové 14 086,40 kapitálové 550,00 dotace neinvestiční 48 623,56 dotace investiční 0,00 II.

Více

S CH V Á L E N Ý R O Z P O Č E T 2 0 0 9 V Č E T N Ě F O N D Ů

S CH V Á L E N Ý R O Z P O Č E T 2 0 0 9 V Č E T N Ě F O N D Ů S CH V Á L E N Ý R O Z P O Č E T 2 0 0 9 V Č E T N Ě F O N D Ů v tis. Kč 2009 I.PŘÍJMY CELKEM 149 012,78 z toho daňové 80 248,00 nedaňové 17 756,47 kapitálové 2 200,00 dotace neinvestiční 48 808,31 dotace

Více

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ Příloha č. 03 usnesení ze 03. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 15. prosince 2014 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e : Rozpočet města Stříbra na rok 2015 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK

Více

Výsledek hospodaření města Stříbra k 31. 12. 2009

Výsledek hospodaření města Stříbra k 31. 12. 2009 Výsledek hospodaření města Stříbra k 31. 12. 2009 Výsledek hospodaření včetně fondů za rok 2009 v tis. Kč 2009 SR UR Skut. % I.PŘÍJMY CELKEM 149 012,78 213 018,12 195 849,95 92% z toho daňové 80 248,00

Více

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0 z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 II. VÝDAJE CELKEM 110 724,5 z toho bžné 100 931,0 kapitálové

Více

Výsledek hospodaení msta Stíbra k 31. 12. 2004

Výsledek hospodaení msta Stíbra k 31. 12. 2004 Výsledek hospodaení msta Stíbra k 31. 12. 2004 v tis. K 2004 2004 2004 SR UR Skute. I.PÍJMY CELKEM 110 032,7 170 484,4 178 247,4 z toho daové 52 983,0 61 910,7 68 392,3 nedaové (vetn FRBMS) 15 842,0 22

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Úhrn výdajů celkem 2 967,0 2 846,0 Běžné výdaje 5 1 767,0 1 775,0 Kapitálové výdaje 6 1 200,0 1 071,0

Úhrn výdajů celkem 2 967,0 2 846,0 Běžné výdaje 5 1 767,0 1 775,0 Kapitálové výdaje 6 1 200,0 1 071,0 Návrh proveden a projednáván dne: Vyvěšeno: Sejmuto: Schválen v zastupitelstvu dne : schvál.rozpočet návrh t e x t roky rozpočtu Rekapitulace příjmů a výdajů v tis.kč v tis.kč Změna stavu krátkodobých

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4800,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 120,00 4. daň z příjmu

Více

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY ZA ROK 2008 v tisících Kč NÁVRH P Ř Í J M Y ORG položka rozpočtu Daňové příjmy - celkem 28722 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2400 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování)

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování) Obec Kunžak - Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy Celkem z toho Pol Daňové příjmy - Daně 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 2 559 254 Kč ze závislé činnosti 2 420 334 Kč dle zaměstnanců 138

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) PŘÍJMY (v tis. Kč) Daně a poplatky 23036,40 Splátky půjček od obyv., org. 816,80 Dotace ze SR souhrnný dotační vztah 1228,30 Dotace z MPSV na

Více

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 PŘÍJMY (v Kč) Daně a poplatky 24 880 587,01 Splátky půjček od obyv., org. 461 700,00 Dotace na volby prezidenta 61 042,00 Dotace na volby do Parlamentu ČR 96 400,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2008

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2008 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2008 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 268 379 000 Kč Výdaje 320 729 000 Kč Rozdíl -52 350 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč)

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884 Hospodaření města k 31.12.2011 (v tis. Kč) Popis Rozp.schv. Rozp.upr. Skutečnost % plnění 1111 DPFO ze závislé činnosti 10 100 10 100 11

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Návrh rozp. opatření č. 3

Návrh rozp. opatření č. 3 Návrh rozp. opatření č. 3 Příjmy Odvod výtěžku z provozování loterií 231 0600 1351 22 000,00 Odvod výtěžku z provozování VHP 231 0600 1355 69 000,00 Správní poplatky 231 0600 1361 30 000,00 231 0400 4111

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 28 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob -

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 kap. Název Příjmy Výdaje 09 lesní hospodářství - lesní hospodářství 1 000,00 600,00 - biocentrum Žichlínek 60,00 celkem za kap. 09 1 000,00 660,00 10 doprava

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2014 schválený dne 17.2.2014

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2014 schválený dne 17.2.2014 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2014 schválený dne 17.2.2014 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3400,00 3 daň z příjmu FO 200,00 4 daň z příjmu FO - zvl. sazba 200,00 5 daň z příjmu právnic. osob 4500,00 6 daň z

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2015. Rekapitulace příjmů

NÁVRH ROZPOČTU 2015. Rekapitulace příjmů NÁVRH ROZPOČTU 2015 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 224 060,00 nedaňové 8 000,00 přijaté transfery 31 090,00 kapitálové 7 200,00 ostatní 38 260,00 celkem příjmy 308 610,00 Financování 92 412,00 Příjmy

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Rozpočet města - 5. úprava. Rekapitulace příjmů. daňové 166 030,00 nedaňové 152 657,45 dotace 186 805,93 kapitálové 28 428,00 ostatní 88 623,70

Rozpočet města - 5. úprava. Rekapitulace příjmů. daňové 166 030,00 nedaňové 152 657,45 dotace 186 805,93 kapitálové 28 428,00 ostatní 88 623,70 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 166 030,00 nedaňové 152 657,45 dotace 186 805,93 kapitálové 28 428,00 ostatní 88 623,70 celkem příjmy 622 545,08 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 166 030,00 podíl na daních

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79. celkem příjmy 307 897,86

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79. celkem příjmy 307 897,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79 celkem příjmy 307 897,86 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2011 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2011 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Komentář k plnění rozpočtu Správní poplatky položka 1361 evidence motorových a přípojných vozidel 3 858,1 tis.kč VHP 697,0 tis.kč za vydávání OP a cestovních dokladů 639,4 tis.kč živnostenské listy

Více