Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way"

Transkript

1 Pravidla chování Xxxxxxxx Pravidla chování společnosti Vodafone 1 Jednání v duchu Vodafone Way

2 Pravidla chování Xxxxxxxx Důvěra je základem všeho, co děláme. 2

3 Pravidla chování Xxxxxxxx Zpráva od našeho generálního ředitele 2 Proč máme Pravidla chování 4 Naše obchodní zásady 6 Speak Up 8 Chování jednotlivce Bezpečnost našich lidí, majetku a informací 10 Vyhýbání se střetům zájmů 12 Dary a pohoštění 14 Cestování a výdaje 15 Správa našich údajů a dokumentů 15 Dodržování zákonů Využívání interních informací pro obchodování 16 Soutěžní právo 17 Úplatkářství a nevhodné platby 18 Zdraví a bezpečnost 20 Finanční integrita Finanční integrita 21 Zavazování ke smlouvám a výdajům 22 Sociální a environmentální záležitosti 22 Ochrana naší značky a majetku 23 Veřejná politika 25 Komunikace Mluvení jménem společnosti Vodafone 26 Zachování důvěrnosti 26 Používání sociálních médií 27 Zákazníci Naše závazky v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů 28 Zaměstnanci Rozmanitost a začlenění 31 Zabránění obtěžování a šikaně 32 Drogy a alkohol 33 Obce a společnost 34 Životní prostředí 36 Klíčové definice 37 1

4 Pravidla chování Xxxxxxxx Být obdivovanou společností není pouze o naší výkonnosti a úspěších, je to rovněž o chování se odpovědným, etickým a zákonným způsobem. Jako jedna z předních mezinárodních společností na světě si musíme získat důvěru svých zákazníků, kolegů a obcí, ve kterých působíme. Pravidla chování stanoví naše obchodní zásady a to, jak je každá jednotlivá osoba ve společnosti Vodafone musí uplatňovat. Tomuto říkáme jednat v duchu Vodafone Way. Jsem hrdý na to, že pracuji pro společnost, která má nejvyšší standardy morálních zásad a která zaníceně chrání své lidi, majetek a pověst. Udělejte si prosím čas, abyste porozuměli našim Pravidlům chování, ozvali se, když budete mít jakékoliv obavy, a vždy jednali v duchu Vodafone Way. Vittorio Colao Generální ředitel Vodafone Group 2

5 Pravidla chování Xxxxxxxx Být obdivovanou společností není pouze věcí naší výkonnosti a úspěchů, ale je to rovněž věc toho, zda se chováme odpovědným, etickým a zákonným způsobem. 3

6 Proč máme Pravidla chování Důvěra je základem všeho, co děláme. Jednání v duchu Vodafone Way znamená, že musíme vždy jednat poctivě, aby nám důvěřovali naši zákazníci, kolegové, obchodní partneři a obce, kde působíme. Pravidla chování stanoví, co očekáváme od každého jednotlivce pracujícího pro společnost Vodafone. Rovněž uvádějí naše povinnosti ve vztahu k našim lidem, partnerům a akcionářům. Pravidla chování nám všem pomáhají činit informovaná rozhodnutí a říkají nám, kam si máme zajít pro více informací. Vodafone Way Jednání v duchu Vodafone Way stanoví naše klíčové hodnoty toho, jak máme pracovat, abychom si získali obdiv našich zákazníků, akcionářů, lidí, se kterými pracujeme, a obcí, ve kterých působíme. Naše obchodní zásady Naše obchodní zásady jsou základem toho, jak podnikáme, kdekoliv působíme, a jsou srdcem našich Pravidel chování. Obdiv Co zákazníci cítí... Jak nás zákazníci vidí Zaměření na zákazníky Hlad po inovacích Ambice a soutěživost Jedna firma, místní kořeny Protože pracujeme s Rychlost Jednoduchost Důvěra 4

7 Co jsou to Pravidla chování? Pravidla chování jsou dokumentem našich hlavních zásad, který obsahuje požadavky, jež každý jednotlivec pracující pro Vodafone musí dodržovat bez ohledu na lokalitu. Samozřejmě máme také další směrnice, které musíte dodržovat a které jsou specifické pro vaši pozici nebo váš místní trh. Pro koho jsou Pravidla chování? Naše Pravidla chování jsou pro každého, kdo pracuje pro společnost Vodafone: zaměstnance, smluvní partnery, dceřiné společnosti, společnosti typu joint venture a dodavatele. Očekáváme, že naši dodavatelé a obchodní partneři budou dodržovat stejné standardy a náš Kodex etického nakupování. Ten lze nalézt na stránce vodafone.com a na intranetové stránce Pravidel chování. Jaké jsou důsledky nedodržení? Důsledky nedodržení Pravidel chování jsou velmi vážné. Můžeme přijmout disciplinární opatření a pokud to bude nutné, dokonce lidi propustit. Očekáváme od vás, že: se budete chovat etickým způsobem a budete hrdí na své jednání a rozhodnutí budete dodržovat zásady a pravidla uvedená v Pravidlech chování a plnit své zákonné a regulační povinnosti porozumíte jednání v duchu Vodafone Way a budete naše obchodní zásady aplikovat na svou práci ozvete se, pokud budete mít pocit, že pracovní postup není etický nebo bezpečný nebo pokud budeznamenat porušení Pravidel chování Pokud si někdy nebudete jistí co dělat, měli byste se zeptat sami sebe: Je to legální? Mám pocit, že je to správné? Jsem spravedlivý a upřímný? Obstojí mé jednání ve zkoušce času? Jak se ohledně toho budu cítit potom? Jak by to vypadalo na přední straně novin? Mohl bych to obhájit před svou rodinou? Pokud odpovíte ne nebo nejsem si jistý na jakoukoliv z těchto otázek, pak byste měli vyhledat pomoc. Můžete pohovořit se svým přímým nadřízeným nebo jiným kolegou, kterému důvěřujete mohou vám poskytnout pomoc nebo radu, které potřebujete. Rovněž se můžete zeptat svého místního týmu pro dodržování předpisů. Dodržování zákonů Společnost Vodafone působí ve více než 25 zemích. Naše Pravidla chování nemohou pokrýt všechny zákony a předpisy ve všech těchto zemích. Vždy se seznamte s příslušnými zákony a předpisy, které platí v zemi, kde pracujete. Pokud existuje rozdíl mezi místním právním předpisem a Pravidly chování, použijte přísnější normu. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, kontaktujte svého přímého nadřízeného, právní oddělení, oddělení HR nebo svůj místní tým pro dodržování předpisů. Pokud jste přímý nadřízený, máte důležitou roli při zajišťování toho, aby váš tým Pravidla chování pochopil a dodržoval. Zejména od vás očekáváme, že: budete vzorem jednání v duchu Vodafone Way zajistíte, aby členové vašeho týmu byli obeznámeni s Pravidly chování a porozuměli jim členové vašeho týmu budou zodpovědní za dodržování Pravidel chování 5

8 Naše obchodní zásady Chování jednotlivce Při svém interním i externím jednání budeme jednat upřímně, čestně a poctivě. Nebudeme tolerovat žádnou formu úplatkářství, včetně nevhodných nabídek plateb nebo darů zaměstnancům či od nich. Vyhneme se jakýmkoliv smlouvám, které by mohly vést ke střetu zájmů mezi osobními aktivitami a podnikáním nebo jej naznačovat. Nebudeme poskytovat ani přijímat pohoštění či dary, u kterých by se mohlo zdát, že jsou zavazující. Budeme budovat vzájemně výhodné vztahy a usilovat o podporu používání našich obchodních zásad našimi obchodními partnery a dodavateli. Dodržování zákonů Budeme dodržovat ustanovení všech příslušných domácích i mezinárodních zákonů a všech příslušných norem a předpisů. Zdraví a bezpečnost Budeme chránit zdraví, bezpečnost a prosperitu našich zákazníků, zaměstnanců, partnerů a obcí ve kterých působíme, a zveřejníme jakékoliv informace, které se dozvíme a které budou jasně prokazovat, že některý z našich produktů nebo služeb porušuje mezinárodně přijaté bezpečnostní normy či směrnice. Finanční integrita Z dlouhodobého hlediska zajistíme našim akcionářům tu nejlepší možnou návratnost Svá investiční rozhodnutí, akvizice a obchodní vztahy budeme zakládat na ekonomických kritériích, avšak budeme rovněž brát v úvahu společenské a environmentální záležitosti. Veřejná politika Budeme vyjadřovat své názory na vládní návrhy a ostatní záležitosti, které mohou ovlivnit společnost Vodafone a naše stakeholdery. Nebudeme věnovat dary politickým stranám ani zasahovat do záležitostí politických stran. Komunikace Se všemi svými stakeholdery budeme komunikovat otevřeně a transparentně v mezích zachování obchodního tajemství. Budeme chránit důvěrné informace proti neoprávněnému zveřejnění a jakékoliv oprávněné sdělení důvěrných informací by mělo být omezeno na osoby, které tyto informace potřebují pro výkon své práce. 6

9 Zákazníci Budeme si cenit důvěry, kterou do nás naši zákazníci vkládají, a budeme chránit nám poskytnuté informace. Zaměstnanci Vztahy se zaměstnanci a mezi nimi navzájem budeme zakládat na úctě k člověku a respektování jeho lidských práv a nebudeme tolerovat dětskou práci. Nebudeme akceptovat žádnou formu diskriminace, obtěžování nebo šikany. Prostřednictvím našich zásad zaměstnanosti a praxe budeme usilovat o podporu rovných příležitostí a zapojení všech zaměstnanců Obce a společnost Budeme spolupracovat s obcemi (komunitami), abychom pochopili jejich obavy, které mohou mít, a na tyto reagovali, například ve vztahu k rozmístění sítě. Vždy budeme poskytovat našim stakeholderům přístup k přesným, relevantním a aktuálním informacím a budeme budovat důvěru prostřednictvím morální zásadovosti, transparentnosti, poctivosti a objektivity. Budeme investovat do společnosti způsobem, který zefektivňuje využití našich zdrojů, včetně podpory charitativních organizací. Při svém interním i externím jednání budeme jednat upřímně, čestně a pocitvě. Životní prostředí Budeme usilovat o ochranu životního prostředí. Budeme minimalizovat využívání omezených zdrojů (energie, voda a suroviny) a uvolňování škodlivých emisí do životního prostředí (včetně odpadu, emisí a odpadních vod). Budeme usilovat o zlepšení environmentální výkonnosti produktů a služeb, které poskytujeme, a podporovat ty, kteří našim zákazníkům nabízejí ekologické a sociální výhody. 7

10 Speak Up Pokud v práci uvidíte chování, o kterém se budete domnívat, že by mohlo být porušením našich Pravidel chování nebo se bude jevit jako nezákonné či neetické, prosím oznamte to. Musíte ohlásit jakékoliv chování, u kterého máte podezření, že je nezákonné nebo trestné. Mohlo by se jednat o úplatkářství, podvod, stanovení cen nebo porušení ochrany osobních údajů. Musíte rovněž oznámit zneužití našich systémů, procesů nebo směrnic. Mohlo by se jednat o šikanu nebo obtěžování, možný střet zájmů, nebezpečí pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo veřejnosti, potenciální zneužití lidských práv nebo závažné ekologické problémy. Vodafone neuplatňuje odvetná opatření proti osobám, které ohlásily své skutečné obavy. Nebude proti vám učiněno žádné opatření, pokud takové záležitosti ohlásíte, dokonce i když nedojde k prokázání porušení předpisů. Andre Ballista Dotazy a odpovědi D: Jsem dodavatel pracující na smlouvu se společností Vodafone a chci ohlásit problém. Mohu použít ohlašovací linku Expolink? O: Ano. Linku Expolink mohou používat zaměstnanci, smluvní partneři, jakož i dodavatelé, obchodní partneři, joint ventures a zástupci Vodafone. Kontaktní údaje jsou stejné jako údaje uvedené v této části pro zaměstnance. D: Mám obavu, že mí kolegové zjistí, když ohlásím problém. Bude to uchováno v důvěrnosti? O: Ochrana totožnosti nevinných lidí je naší prioritou. Společnost Vodafone nebude tolerovat odvetu proti zaměstnanci, který ohlásí skutečnou obavu. To, co nám řeknete během procesu vyšetřování, uchováme jako důvěrné v souladu s našimi zákonnými povinnostmi. Všechny ohlašovací linky umožňují důvěrné ohlášení, pokud je to vaše přání. Navíc je k dispozici prostřednictvím linky Expolink anonymní ohlášení. 8

11 Speak Up Existují tři způsoby, jak oznámit problém: 1. Ohlaste ho svému přímému nadřízenému: Víme, že ohlásit problém není vždy snadné. Abychom to ulehčili, máme otevřenou komunikační směrnici, pomocí které vás podpoříme v projednání s vaším přímým nadřízením jakéhokoliv problému nebo možného problému, jež se vás týkají. 2. Ohlaste ho týmu HR: Není-li vhodné projednat problém se svým přímým nadřízeným, měli byste záležitost projednat s oddělením HR. 3. Ohlaste ho důvěrně na lince Expolink: Svou obavu můžete chtít ohlásit někomu, kdo má určitý nadhled. Mohou nastat případy, kdy oznámení problému interně není vhodné nebo není pociťováno jako ten správný přístup. Všichni zaměstnanci a dodavatelé mají přístup k externímu ohlašovacímu mechanismu: Co se stane dále? Kroky níže ukazují, co děláme, když někdo ohlásí problém: Když ohlásíte problém, bude učiněno rozhodnutí, které oblasti záležitost postoupit: týmu pro lidské zdroje, týmu pro firemní bezpečnost nebo právnímu týmu či jejich ekvivalentu ve Vodafone Group. Poté budeme kontaktovat osobu, která problém vznesla (toto lze provést anonymně prostřednictvím linky Expolink tím, že vám poskytneme přístupový pin kód), abychom zajistili, že máme všechny informace, které potřebujeme, a projednali naše další kroky. Jestli se rozhodneme přistoupit k vyšetřování, provede ho kvalifikovaný odborník a osoba, která svou obavu vyjádřila, bude během vyšetřování průběžně informována Povedeme transparentní a přesné záznamy všech zjištění a následných opatření. Telefon: Globální číslo: +44 (0) Pro zobrazení místního bezplatného telefonního čísla klikněte na intranetu na záložku Speak Up. On-line: Pro ohlášení problému on-line klikněte na intranetu na položku Speak Up. D: Mám obavu ohledně jednání kolegy. Jak bych to měl ohlásit? D: Co když ohlásím něco podezřelého a ukáže se, že se nejednalo o porušení předpisů? O: Pokud vaše ohlášení bylo učiněno z důvodu skutečné obavy, neučiníme proti vám žádné opatření. O: Nejdůležitější věcí je, že svou obavu ohlásíte. V konečném důsledku nehraje roli, jakou cestu si zvolíte. Pokud cítíte, že si můžete promluvit se svým přímým nadřízeným, udělejte to. Váš přímý nadřízený je zde, aby vás podpořil a pomohl vám zvolit správný postup jednání. 9

12 Chování jednotlivce Bezpečnost našich lidí, majetku a informací Společnost Vodafone každý den zpracovává velké množství informací. Systémy a sítě, které uchovávají údaje našich zákazníků a zaměstnanců, musí být bezpečné. Informace, které používáme (ať ve formě písemné nebo ústní, digitální nebo hmotné), musí být chráněny, abychom si byli jisti jejich: Důvěrností: naše informace nejsou sdělovány neoprávněným osobám. Integritou: naše informace jsou přesné, úplné a věrohodné. Dostupností: naše informace jsou dostupné, když je potřebujeme. Budeme si cenit důvěry, kterou do nás naši zákazníci vkládají, a budeme chránit nám poskytnuté informace. D: Po dobu mé dovolené mne zastupuje kolega a potřebuje přístup k systémům, které používám. Je dost komplikované, aby získal přihlašovací údaje a heslo. Nemůžu mu prostě dát to své? O: Ne. Nikdy nesmíte dávat své přihlašovací údaje jiným lidem. Musíme vést přesné záznamy, kdo má přístup do našich systémů. Každý, kdo má přístup do našich systémů, musí mít oprávnění. D: Pracuji z domova a mám problémy s přístupem k síti Vodafone. Mohu požádat svého kolegu, aby mi zaslal informace, které potřebuji, na můj soukromý ový účet? O: Ne. Informace zaslané na soukromé ové účty nejsou chráněné stejným způsobem jako informace v síti Vodafone. Nikdy nesmíte zasílat informace na soukromý ový účet ani je nahrávat na osobní počítač či jiné zařízení. 10

13 Chování jednotlivce Dodržujte tyto jednoduché kroky, abyste bránili a chránili nám poskytnuté informace: 1. Ohodnoťte informaci a klasifikujte ji. C4 Vodafone tajná: velmi důležitá informace, která by mohla ovlivnit cenu našich akcií. C3 Vodafone důvěrná: citlivá informace, která bude sdílena pouze v případě, kdy je nutné ji znát. C2 Vodafone vyhrazená: každodenní informace, které sdílíme s kolegy a oprávněnými třetími stranami. C1 Vodafone veřejná: informace, které sdílíme s veřejností přestože stále vyžadují schválení oddělením pro externí komunikaci. 2. Ukliďte vše ze svého pracovního stolu a uzamkněte obrazovku. Jestliže ponecháváte počítač bez dozoru, uzamkněte obrazovku, a když odcházíte od stolu, zajistěte, aby utajované informace byly bezpečně uloženy. Na konci dne počítač vypněte a notebooky uzamkněte. Když odcházíte na den pryč, ukliďte svůj pracovní stůl. Utajované informace správně uložte a když již nejsou zapotřebí, tak je bezpečným způsobem zlikvidujte. 4. Přemýšlejte předtím, než kliknete. Buďte opatrní při otevírání příloh z neznámých adres. Používejte pouze autorizovaný software. Neklikejte na odkazy, které vás mohou dostat na nebezpečné internetové stránky. Nepoužívejte naše systémy pro nic obscénního, nevhodného, urážlivého, hanlivého, nezákonného či jinak nevhodného na pracovišti. 5. Vždy chraňte data. Když jste v prostorách společnosti Vodafone, vždy ukazujte svůj ID průkaz. Když nepracujete v kanceláři, dávejte vždy velký pozor na notebooky a ostatní pracovní pomůcky. Nenechávejte originální dokumenty v tiskárnách nebo kopírkách. Používejte bezpečný tisk. Abyste se dozvěděli více, navštivte Portál globální firemní bezpečnosti na intranetu nebo se obraťte na místní tým pro firemní bezpečnost. 3. Chraňte své heslo. Své heslo nikomu nesdělujte a nikam si ho nezapisujte. Nenechávejte svůj počítač, aby si pamatoval vaše hesla. Volte hesla, která obsahují alespoň osm znaků s kombinací malých a velkých písmen, čísel a zvláštních znaků. D: Mohu nechat návštěvníka, aby odešel sám z budovy? O: Ne. Máte odpovědnost za všechny návštěvníky, které pozvete do prostor společnosti Vodafone. Stále na své návštěvníky dohlížejte a nepůjčujte jim svou přístupovou kartu. 11

14 Vyhýbání se střetům zájmů Pokud se nacházíte v pozici, kdy se vaše osobní a obchodní zájmy střetnou, jste povinni toto projednat s místním týmem HR. Abychom vám pomohli rozhodnout, zda čelíte střetu zájmů, představte si, že vysvětlujete své jednání přátelům, kolegovi nebo médiím, a zvažte, zda byste se cítili dobře. Zde je několik příkladů, kde můžete čelit střetu zájmů: 1. Vnější aktivity nebo investice Můžete mít osobní zájem na jednom z dodavatelů, konkurentů nebo zákazníků společnosti Vodafone, což by mohlo ovlivnit naše podnikání. Tento zájem by mohl být ve formě investice, angažovanosti v provozních aktivitách nebo ve vztahu s vedením. 2. Vztahy s přáteli, příbuznými a spolupracovníkyobchodní vztahy s příbuznými, manželi/manželkami, osobami blízkými či blízkými přáteli mohou vést ke střetu zájmů, který lze jen obtížně vyřešit. Podobně intimní vztahy mezi spolupracovníky mohou, v závislosti na pracovních pozicích a vzájemném pracovním vztahu spolupracovníků, vytvářet skutečný nebo zdánlivý střet zájmů. Pokud čelíte možnosti takového obchodního nebo osobního vztahu, měli byste záležitost projednat se svým manažerem. 3. Politická angažovanostvyužívání jakýchkoliv zdrojů společnosti Vodafone, jako jsou čas, majetek, hotovost, zařízení nebo značka, pro politické aktivity by mohlo způsobit střet zájmů. D: Pracuji na částečný úvazek v mém rodinném podniku. Musím ohlásit zájem? O: Ano. Dokonce i když podnikání nesouvisí se společností Vodafone. V některých zemích existují omezení počtu hodin, které můžete pracovat. Porušení těchto pravidel může ovlivnit vaše zdraví a kvalitu vaší práce. Mohlo by to rovněž vyústit v pokutu pro společnost Vodafone. D: Blízký přítel se uchází o práci ve společnosti Vodafone. Je to v pořádku? O: Motivuje vás, abyste doporučovali společnost Vodafone jako skvělé pracoviště. Avšak nesmíte být zapojeni do procesu náboru a daná pracovní pozice vám nesmí být podřízená. 12

15 Chování jednotlivce Očekáváme od vás, že: budete jednat v nejlepším zájmu společnosti Vodafone a rozpoznávat potenciální střety zájmů budete projednávat problémy se svým liniovým manažerem a ohlašovat střety svému místnímu týmu HR nebudete se účastnit obchodních oblastí, kde máte osobní zájem nebudete poskytovat citlivé informace konkurenci ani třetí straně viz část soutěžní právo nebudete dávat politické dary jménem společnosti Vodafone předtím, než provedete investice, prověříte místní zákony a požadavky společnosti Vodafone Svému manažerovi a HR musíte říci o: jakémkoliv jiném svém pracovním poměru nebo členství ve statutárních orgánech blízkých vztazích s lidmi, kteří vám jsou podřízeni blízkých vztazích s lidmi účastnícími se náborového procesu, pokud máte jakýkoliv vliv na rozhodnutí o náboru nebo udělení smlouvy blízkých vztazích s lidmi, kteří pracují pro konkurenci, významné zákazníky, dodavatele nebo ostatní obchodní partnery. Toto je obzvláště důležité, pokud máte přístup k citlivým informacím. Nesmíte: se angažovat do najímání, dohlížení, řízení nebo kariérního plánování jakéhokoliv příbuzného nebo partnera dovolit, aby na vaše rozhodování v práci měly vliv vaše osobní vztahy ani aby to tak vypadalo poskytovat citlivé nebo důvěrné informace nikomu mimo společnost Vodafone, používat zdroje společnosti Vodafone k podpoře politických aktivit, jednat s vašimi předchozími zaměstnavateli dříve, než odpracujete rok pro společnost Vodafone. D: Jsem členem politické strany. Musím ohlásit zájem? O: Ne. Nemusíte oznámit svou osobní politickou příslušnost, pokud se neucházíte o volenou funkci; pak byste museli uvědomit svůj místní tým HR. Mike Bakke 13

16 Musíte vždy dodržovat místní zákony a předpisy týkající se dávání a přijímání darů a pohoštění." Dary a pohoštění Podporujeme přiměřené a úměrné dávání a přijímání darů a pohoštění jako součásti běžných obchodních vztahů. Avšak zakazujeme dávání či přijímání významných darů nebo významných výhod (včetně pohostinnosti, slev a ostatních výhod nedostupných všem zaměstnancům). Musíme dbát na to, abychom nebyli nikdy ovlivněni nebo se zdáli být ovlivněni poskytováním darů nebo pohoštění. Například nesmíme dávat ani přijímat dary či pohoštění během výběrového řízení nebo při sjednávání nového obchodu. Směrnice o firemní darech a pohoštění (Corporate Gifts and Hospitality Policy Standard) stanovuje zásady, které všichni musíme dodržovat, včetně povinnosti získat souhlas a registrovat darované nebo obdržené věci. Rovněž byste se měli podívat do firemní směrnice o cestování, která je k dispozici na intranetu, a najít podrobnosti o nárokovatelných výdajích. Část úplatkářství a nevhodné platby v tomto dokumentu popisuje, co dělat při jednání se státními úředníky. D: Byl jsem pozván na večeři potenciálním dodavatelem, který se aktuálně uchází o novou smlouvu. Co mám dělat? O: Měl byste odmítnout. Je nevhodné jít na oběd/večeři či jakoukoliv jinou akci s dodavatelem během procesu výběrového řízení nebo procesu žádosti o návrh. D: Dodavatel mi poslal dar vysoké hodnoty a nechci jej urazit tím, že bych ho vrátil. Co mám dělat? O: Je důležité, abyste uvědomili svého přímého nadřízeného a vyhledali radu od svého místního týmu HR nebo právního týmu. Ideálně by se měl dar slušně odmítnout a vrátit. Pokud to není možné, pak by věc měla být darována charitě. 14 Očekáváme od vás, že: se vyhnete dávání nebo přijímání čehokoliv nevhodné hodnoty se vyhnete dávání nebo přijímání jakýchkoliv darů nebo pohostinnosti během procesu výběrového řízení budete přemýšlet o souvislostech spojených s darem nebo pohoštěním představte si, jak by to mohlo vypadat pro někoho mimo společnost Vodafone nikdy nebudete dávat ani přijímat jakoukoliv hotovost nebo ekvivalent hotovosti nikdy nebudete přijímat dary od konkurentů nebo státních úředníků nikdy nebudete žádat o dary nebo pohostinnost požádáte o schválení a zaznamenáte dary a pohoštění, když je to vyžadováno projednáte jakékoliv problémy se svým přímým nadřízeným seznámíte se směrnicí o firemních darech a pohoštění a porozumíte ji

17 Chování jednotlivce Cestování a výdaje Místní směrnice o cestování a výdajích stanoví pravidla, která musíte dodržovat. Obsahuje příslušné informace, včetně seznamu schválených hotelů a pokynů, jak využívat naši určenou cestovní kancelář a jak rezervovat on-line. Rezervace cestování a ubytování provedené prostřednictvím jiných kanálů nebudou uhrazeny. Když plánujete svou cestu, pokuste se nalézt správnou rovnováhu mezi obchodní potřebou, dopadem na životní prostředí, finančními náklady a vaším zdravím a pohodou. Očekáváme od vás, že: budete dodržovat pravidla místní měrnice o cestování a výdajích budete používat pouze schválené cestovní kanceláře a on-line rezervační nástroj zarezervujete vhodnou třídu cestování a hotelu z našeho předem schváleného seznamu rozhodnete, zda jsou náklady na vaše cestování a výdaje přiměřené zvážíte dopad na životní prostředí a využijete webové/video/audio zařízení namísto cestování, když je to možné získáte příslušná schválení vašich výdajů poskytnete správné doklady pro své nárokované výdaje. Správa našich údajů a dokumentů D: Mé náklady na cestování do kanceláře jsou drahé. Mohu si nárokovat jejich částečné uhrazení? O: Uhrazení běžného cestování na vaše pracoviště si nelze nárokovat. Pro práci mimo pracovní dobu mohou existovat výjimky, podrobnosti viz v místních směrnicích. D: Mohu si nárokovat výdaje za svého partnera či manžela, který cestuje se mnou? O: To, že vezmete svého partnera, přítele či člena rodiny na pracovní cestu, není nárokovatelný výdaj. Jedinou výjimkou jsou některá pracovní vyslání do jiné země, kde nabízíme proplacení cestovních výdajů. Pokud neexistuje obchodní důvod nebo právní požadavek, aby byly dokumenty uchovány, měly by být zničeny způsobem přátelským k životnímu prostředí. Uchovávání údajů delší dobu, než je nezbytně nutné, pouze zvyšuje naši potřebu skladovacích zařízení. Očekáváme od vás, že: budete dodržovat relevantní postupy, které jsou stanoveny v místních směrnicích a postupech o správě a uchovávání dokumentů budete uchovávat dokumenty pouze tak dlouho, jak vyžaduje místní plán pro uchovávání dokumentů promluvíte si s místním právním týmem, pokud budete mít jakékoliv otázky. D: Myslím, že si uchovám všechny své dokumenty pro případ, že by byly v budoucnu potřeba. Je to v pořádku? O: Musíte provádět výběr. Některé dokumenty je třeba uchovat z důvodu auditu nebo daňových či právních důvodů. Například dokumenty relevantní pro vyšetřování nebo soudní spor musejí být uchovávané, dokud se vyšetřování či soudní spor zcela nevyřeší. Naopak pozvání na setkání, které se již odehrálo, je příkladem dokumentu, který byste měli zničit. 15

18 Dodržování zákonů Budeme dodržovat ustanovení všech platných domácích a mezinárodních zákonů a všech příslušných norem a předpisů." Využívání interních informací pro obchodování V mnoha zemích je nezákonné mít prospěch z využívání interních informací pro obchodování. Využívání interních informací pro obchodování znamená využívat informace, které nejsou veřejně dostupné, ale ke kterým máte přístup v důsledku vašeho zaměstnání nebo obchodních vztahů, k informovanému nákupu nebo prodeji akcií či cenných papírů. Takové informace by mohly mít dopad na cenu těchto akcií nebo cenných papírů, kdyby byly zveřejněny. Obchodování s cennými papíry nebo manipulace s cenami akcií na základě informací, které můžeme mít v důsledku práce pro společnost Vodafone, jsou zakázány. Tato pravidla platí, i když přestanete pracovat pro společnost Vodafone. Obchodování na základě interních informací ve většině zemí vede k závažným postihům, kdy účastníci čelí vysokým pokutám, odnětí svobody nebo obojímu. Jakékoliv obavy nebo otázky, které máte, projednejte s oddělením sekretariátu skupiny (Group Corporate Secretariat Department). Očekáváme od vás, že: nebudete nakupovat, prodávat ani jinak obchodovat s cennými papíry společnosti Vodafone, pokud máte interní informace, nebudete prodávat ani jinak obchodovat s jakýmikoliv cennými papíry jakékoliv společnosti, pokud máte interní informace, nebudete předávat interní informace třetím stranám. Toto není pouze porušením důvěrnosti, ale může to znamenat rovněž spáchání trestného činu. D: Můj přítel přemýšlí o prodeji pár akcií společnosti Vodafone v následujících několika dnech. Vím, že společnost Vodafone má učinit prohlášení, které bude mít pozitivní dopad na cenu akcií. Je v pořádku, pokud svému příteli naznačím, aby s prodejem vyčkal? O: Ne. Nikdy nesmíte prozrazovat informace o podnikání společnosti Vodafone, které nejsou veřejně dostupné. Ani nesmíte využívat interní informace, abyste ovlivnili investiční rozhodnutí ostatních. 16

19 Dodržování zákonů Soutěžní právo Nikdy nesmíte vyhledávat, přijímat ani projednávat důvěrné informace s konkurenty. Postupy, které narušují hospodářskou soutěž, mohou poškodit naše podnikání. Nikdy nesmíte povzbuzovat zákazníky, dodavatele ani bývalé zaměstnance konkurentů, aby poskytovali informace, které by měli uchovávat důvěrné. Věříme ve volnou a spravedlivou soutěž. Většina trhů, kde působíme, má zákony navržené na ochranu volné a spravedlivé soutěže. Tyto zákony zakazují dohody s konkurencí, které ovlivňují obchodování na trhu a mohou se vztahovat na společnost Vodafone a další organizace. Aby bylo zajištěno, že společnost Vodafone plně dodržuje soutěžní právo a že dokážeme identifikovat jakákoliv potenciální porušení, dodržujte prosím tři kroky uvedené níže: 1. Mějte základní znalosti toho, jak se na vás soutěžní pravidla vztahují. Zde je několik příkladů protisoutěžních praktik: Sdílení citlivých informací s konkurencí (jako jsou ceny, náklady a objemy prodeje). dohoda s konkurenty na stanovení cen produktů nebo služeb, včetně slev, rabatů a provizí Dohody s konkurenty o rozdělení určitých klientů, regionů a trhů mezi sebou. Dohody s obchodníky o stanovení minimální ceny prodeje produktů nebo služeb v maloobchodě. 2. Vždy buďte bdělí při svých obchodních jednáních se třetími stranami. Zvláště si pamatujte, že: D: Můj kolega mi zaslal obsahující informace o konkurentovi, které by mohly být snadno chybně interpretovány. Co mám dělat? O: Měli byste informovat svého kolegu, že by neměl psát nic, co by mohlo být chybně interpretováno. Cokoliv, co napíšeme (nebo řekneme), může být použito jako právní důkaz. Ve skutečnosti jsou y nejběžnější formou právního důkazu. protisoutěžní praktiky zahrnují neformální dohody a sdílení informací s konkurenty i formální smlouvy není vždy zřejmé, kdo jsou naši konkurenti někteří z našich dodavatelů, zákazníků a obchodních partnerů s námi soutěží na určitých trzích 3. Pokud jste na pochybách, zeptejte se svého právního týmu. D: Zatímco jsem na konferenci, obchodní ředitel z jiné společnosti se mnou začne hovořit o ekonomických vyhlídkách v Evropě a o tom, co to znamená pro naše cenové datové plány v budoucnosti. Co mám dělat? O: Ukončete hovor a jděte pryč. Nesmíte projednávat žádné z našich cenových či důvěrných obchodních informací s žádným z našich konkurentů. 17

20 Nikdy nesmíte nabízet ani přijímat jakoukoliv formu úplatku. Úplatkářství a nevhodné platby Zákony zakazují úplatkářství v jakémkoliv druhu komerčního uspořádání. Jsme oddáni boji proti všem formám úplatkářství. Úplatek může přijít v mnoha podobách. Usnadňující platby (facilitation payments) a nezákonné provize (kickbacks) jsou příklady úplatkářství. Dávání nebo přijímání darů a pohoštění může být za určitých situací rovněž úplatkářstvím. Usnadňující platby jsou nezákonné. Společnost Vodafone je nebude tolerovat, pokud není ohrožena osobní bezpečnost zaměstnance, přičemž v takovém případě musí být záležitost co nejdříve ohlášena právnímu oddělení. Mnoho zemí zakazuje nabízení nebo dávání čehokoliv hodnotného státním úředníkům za účelem ovlivnění jejich jednání. Jedním ze způsobů, jak zajistit, že k tomu nedojde, je nedávat politické dary.výjimkou z těchto pravidel nejsou ani místní způsoby práce. Naše pravidla se rovněž vztahují na úplatky učiněné nepřímo prostřednictvím třetích stran, jako jsou prostředníci. Očekáváme od vás, že: budete opatrní při nabízení nebo přijímání darů nebo pohoštění, obzvláště když je zapojen státní úředník Pro více informací se podívejte na část Dary a pohoštění (strana 14) se ujistíte, že jsou všechny dary a pohoštění povoleny místními zákony si budete vědomi toho, že společnost Vodafone může být odpovědná za jednání třetích stran si budete vědomi toho, že dokonce i charitativní dary mohou být viděny jako úplatky, pokud jsou platby činěny za účelem usnadnění procesu či zajištění obchodní výhody odmítnete placení usnadňujících plateb (facilitation payments) projednáte jakékoliv otázky nebo obavy, které máte, s místním týmem pro dodržování předpisů dokončíte své protiúplatkářské školení. ءانثتسا تسيل ةيلحملا لمعلا قرط لثم ىرخأ فارطأ قيرط نع ةرشابملا ريغ ىواشرلا ىلع ا ضيأ اندعاوق يرست.دعاوقلا كلت نم.ءالكولا Sherif Elnaggar 18

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths společnosti Smiths Jako globální společnost přichází Smiths Group do styku se zákazníky, akcionáři a dodavateli po celém světě. Tyto zainteresované strany spolu s ostatními organizacemi a jednotlivci,

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX závazné pro každého zaměstnance bez rozdílu postavení v hierarchii společnosti Optik House, s. r. o., se sídlem Nádražní 129, Mnichovice (dále též společnost ) (dále

Více

Skupina NSG Kodex chování dodavatele

Skupina NSG Kodex chování dodavatele Úvod Skupina NSG Kodex chování dodavatele Cílem skupiny NSG je to, aby díky svému profesionálnímu, legálnímu a etickému způsobu podnikání, jak je uvedeno v prohlášení o hodnotách a zásadách skupiny NSG,

Více

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Rada jednatelů společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. si plně uvědomuje a bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Schválil : Ing. Josef Tichý, CSc. generální ředitel Explosia a.s. V Semtíně 30.5.2014 Etický kodex Strana 1 (celkem 6) OBSAH Preambule 3 Základní principy 3 Bezúhonnost a etika

Více

Etický kodex. Jak mi může kodex pomoci? Proč je kodex důležitý? Kde mohu získat více informací?

Etický kodex. Jak mi může kodex pomoci? Proč je kodex důležitý? Kde mohu získat více informací? Etický kodex Tento kodex představuje náš závazek dodržovat odpovědné obchodní postupy a naplňovat nebo dokonce překonávat legislativní požadavky, které se nás týkají. Ukazuje způsob, jakým v Providentu

Více

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX Revidováno v říjnu 2009 A. Účel Účelem tohoto obchodního a etického kodexu (dále jen kodex ) společnosti Franklin Electric Co., Inc. a jejích poboček

Více

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Vydal Nestlé Information Security Cílová skupina Dodavatelé a subdodavatelé Nestlé Česko s.r.o. (dále

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší.

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Uppförandekod Naše vize Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Přední světový distributor chemických látek zajišťující jedinečnou komunikaci a spojení mezi zákazníky a dodavateli. 2 Základní principy

Více

Compliance u nás. Jednat správně!

Compliance u nás. Jednat správně! Compliance u nás Jednat správně! Nejprve jsme se ptali, co to má všechno znamenat. Konečně víme, jak si máme počínat. Následně však zjistíme, že ve všedním pracovním dni přece není vždy všechno tak jednoznačné.

Více

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o.

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. ETICKÝ KODEX Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. Druh vnitřního předpisu: Směrnice Účel vnitřního předpisu: Směrnice Rozsah vnitřního předpisu: Spolupracovníci

Více

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING)

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) B POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) 01. 12. 2010 strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Zásady a rozsah... 3 2.1 Základní zásady... 3 2.2 Rozsah... 3 3. Práva oznamovatelů... 4 4. Práva

Více

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 Kodex chování Obsah To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 1. Zavázání se Nejvyšším etickým a právním normám... 4 2. Podpora zdvořilého pracoviště...

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým

Více

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech)

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Vážení dodavatelé společnosti ITW, společnost ITW ctí nejvyšší etické normy a díky tomu si od roku 1912 vybudovala pověst partnera, k jehož přednostem patří čestnost,

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

Pravidla chování. Have a safe journey

Pravidla chování. Have a safe journey Pravidla chování Have a safe journey Klíčové zásady: Saferoad jedná v souladu s pevnou etickou obchodní praxí a stanovuje vysoké standardy pro sebe a svůj dopad na životní prostředí a společnost obecně.

Více

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC Příloha č. 1 k čj. 122/2014-1470 Výtisk jediný Počet listů: 5 Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc Preambule Každý zaměstnanec VN je povinen při

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o.

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. pro dodavatele a obchodní partnery CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. Obsah Úvod 1 1 Společenská zodpovědnost 2 2 Transparentní obchodní vztahy 3 3 Poctivé tržní chování 3 4 Ochrana dat, obchodní tajemství

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

ETICKÝ KODEX 2015. [Revize 1]

ETICKÝ KODEX 2015. [Revize 1] ETICKÝ KODEX 2015 [Revize 1] ETICKÝ KODEX OBSAH 1. ÚVOD 2. HODNOTY Applus+ 1 3 3. ETICKÝ KODEX: ZARUČENÍ NAŠICH HODNOT 3.1. Co je účelem Kodexu? 3.2. Kdo se musí tímto Kodexem řídit? 3.3. Vedoucí pracovníci

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce Přílohou usnesení vlády č. 331 ze dne 9. května 2012 byl vydán Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, z jehož textu vyplývá následující znění Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování pro dodavatele a obchodní partnery 1 OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1 Společenská zodpovědnost... 4 2 Transparentní obchodní vztahy...5 3 Poctivé tržní jednání...5 4 Ochrana dat,

Více

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ:

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ: POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ A PRAVIDLA PRO PŘIJÍMANÍ POBÍDEK ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Všechny osoby, které se podílejí na provozu společnosti nebo na poskytování investičních

Více

Odpověď na otázku zaměstnanců

Odpověď na otázku zaměstnanců Odpověď na otázku zaměstnanců O systému EthicsPoint Podávání oznámení obecné Bezpečnost a utajení při podávání oznámení Tipy a doporučené postupy O systému EthicsPoint Co je EthicsPoint? Systém EthicsPoint

Více

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání Pracovní sešit Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání 2015 1 Etický kodex zaměstnanců rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí Preambule Každý zaměstnanec České

Více

Produkt 03 SMĚRNICE. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ MěÚ KOJETÍN

Produkt 03 SMĚRNICE. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ MěÚ KOJETÍN Projekt: Reg. č.: Zefektivnění systému řízení a rozvoje LZ na MěÚ Kojetín CZ.1.04/4.1.01/57.00017 Produkt 03 SMĚRNICE ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ MěÚ KOJETÍN SCHVALOVACÍ LIST Číslo dokumentu: Číslo Revize:

Více

POLITIKA FIREMNÍ POHOSTINNOSTI, PŘIJÍMANÍ A PŘEDÁVÁNÍ DARŮ STAVÍME NA SERIÓZNOSTI

POLITIKA FIREMNÍ POHOSTINNOSTI, PŘIJÍMANÍ A PŘEDÁVÁNÍ DARŮ STAVÍME NA SERIÓZNOSTI POLITIKA FIREMNÍ POHOSTINNOSTI, PŘIJÍMANÍ A PŘEDÁVÁNÍ DARŮ STAVÍME NA SERIÓZNOSTI 0 Politika firemní pohostinnosti, přijímání a předávání darů Preambule Tento dokument stanovuje pravidla firemní pohostinnosti

Více

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech estné jednání čestné jednání ž c hránit více zvyšovat kvalitu života produkovat více Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech OBSAH ÚVOD....1 ZÁKLAD KODEXU JEDNÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI

Více

1/5. Zásady spolupráce s dodavateli

1/5. Zásady spolupráce s dodavateli Zásady spolupráce s dodavateli Jako etická obchodní organizace přebírá společnost Coca-Cola HBC AG a její dceřiné společnosti (dále jen souhrnně společnost Coca-Cola Hellenic nebo Společnost ) odpovědnost

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5 586 01 Jihlava ETICKÝ KODEX zaměstnanců Energetického regulačního úřadu a státních zaměstnanců zařazených ve služebním poměru u služebního úřadu Energetický

Více

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod 5 2. Systém whistleblowingu 5 3. Jak nahlásit pochybnost prostřednictvím systému whistleblowingu 7 4. Časový rámec 9 5. Prevence represe

Více

O systému EthicsPoint

O systému EthicsPoint O systému EthicsPoint Podávání oznámení obecné Bezpečnost a důvěrnost při podávání oznámení Tipy a doporučené postupy O systému EthicsPoint Co je to EthicsPoint? EthicsPoint je všestranně použitelný a

Více

Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu.

Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu. KODEX ETICKÉHO NÁKUPU SPOLEČNOSTI VODAFONE Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu. Jsme si vědomi,

Více

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI I. Poskytnuté údaje pro komunikaci mezi stranami Použitelné varianty se označují znakem "X" (pokud je k dispozici znak " ").

Více

Etický kodex Brno, 20. února 2016

Etický kodex Brno, 20. února 2016 Etický kodex Brno, 20. února 2016 Úvod a obsah DRFG jako mnohé jiné organizace stojí uprostřed společnosti a je její pevnou součástí. Dodržování etických pravidel podporuje naší značku a vytváří jasné

Více

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Diagnostického ústavu pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec státní příspěvkové

Více

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s.

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s. Etický kodex ALTRON GROUP, a.s. V Praze, dne 01. 06. 2012 IČ: 28501209 Městský soud Praha, oddíl B, vložka 14894 1 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní principy společnosti AG 3 2.1 Dodržovat zákony a nařízení

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Článek 1. Rozsah platnosti

Článek 1. Rozsah platnosti Městský úřad Slaný ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE číslo 3/2007 Velvarská 136 Účinnost od: 1.05.2007 ETICKÝ KODEX Rozdělovník: tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí složek města Vydal: ing. Petr Kolačkovský,

Více

Otázky a odpovědi. Nelegální využívání vnitřních informaci k burzovním transakcím. Pochybení při dodržování utajení a ochrany osobních údajů

Otázky a odpovědi. Nelegální využívání vnitřních informaci k burzovním transakcím. Pochybení při dodržování utajení a ochrany osobních údajů Otázky a odpovědi 1) Co je obsahem stránek pro otevřenou komunikaci o otázkách etiky (Ethics Open Talk) společnosti L ORÉAL? V souladu s podmínkami uvedenými v otázce č. 2 níže, vám stránky pro otevřenou

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU ETICKÝ KODEX ÚVOD Tento Etický kodex představuje soubor principů, jimiž se má řídit jednání zaměstnanců společnosti Human Garden s.r.o. (dále jen Společnost ) a osob spolupracujících se Společností. Tento

Více

ETICKÝ KODEX.

ETICKÝ KODEX. ETICKÝ KODEX ETICKÝ KODEX Tento Etický kodex stanovuje a veřejně deklaruje základní etické hodnoty holdingu STV INVEST a.s, které STV INVEST a.s. uznává a naplňuje ve vztazích se všemi svými obchodními

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ Stran 5 Distribuce: Místo uložení Odpovědná osoba Podpis převzetí Certifikační orgán SPŘ President SPŘ Manažer

Více

EXTERNÍ DOTAZNÍK Proces komplexního auditu DOTAZNÍK DUE DILIGENCE, K VYPLNĚNÍ POTENCIÁLNÍM PŘÍJEMCEM dotace nebo jiného příspěvku

EXTERNÍ DOTAZNÍK Proces komplexního auditu DOTAZNÍK DUE DILIGENCE, K VYPLNĚNÍ POTENCIÁLNÍM PŘÍJEMCEM dotace nebo jiného příspěvku EXTERNÍ DOTAZNÍK Proces komplexního auditu DOTAZNÍK DUE DILIGENCE, K VYPLNĚNÍ POTENCIÁLNÍM PŘÍJEMCEM dotace nebo jiného příspěvku Pro potřeby tohoto dotazníku se pojmem Projekt označuje aktivita uvažovaná

Více

Zásady ochrany údajů v evropském regionu

Zásady ochrany údajů v evropském regionu Zásady ochrany údajů v evropském regionu Tyto zásady ochrany údajů v evropském regionu (dále jen Evropské zásady ) tvoří součást Zásad ochrany údajů společnosti Gates Corporation (dále jen Firemní zásady

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA SMĚRNICE č. 12/2012 ETICKÝ KODEX ÚŘEDNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ MAGISTRÁTU MĚSTA PARDUBIC Tajemník magistrátu, v souladu s ustanovením 110 odst. 4 písm. e) obecního zřízení,

Více

Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, Zruč nad Sázavou. Etický kodex

Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, Zruč nad Sázavou. Etický kodex Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, 285 22 Zruč nad Sázavou Etický kodex 1. Účel Vymezení norem práv a povinností zaměstnanců a členů orgánů ve vztahu k Stavebnímu bytovému družstvu

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Kodex chování. Sediver PPC Insulators Glass Block

Kodex chování. Sediver PPC Insulators Glass Block Kodex chování Sediver PPC Insulators Glass Block Červenec 2015 Úvod Ve společnosti Seves, tedy v rámci Seves Group S. à r.l. a jejích dceřiných společností (včetně Sediver, PPC Insulators, Glass Block),

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE Tato politika je určena k tomu, aby pomáhala zaměstnancům a dalším osobám, které jednají jménem společnosti

Více

1. Účel. 2. Etický kodex

1. Účel. 2. Etický kodex E T I C K Ý KO D E X T E C H N O LOG I C K É AG E N T U RY Č E S K É R E P U B L I K Y Obsah 1. Účel... 3 2. Etický kodex... 3 2.1. Zákonnost... 3 2.2. Profesionalita... 3 2.3. Efektivnost... 4 2.4. Nestrannost...

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22 ý Městská část Praha 22 Úřad městské části Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 POKYN TAJEMNICE ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014 ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Obsah: Deklarace našich etických zásad 3 Naše strategie v oblasti etiky 3 Jmenování manažera pro etické záležitosti 4 Pomoc a reporting 4 ŠPVS, a.s.

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU Základní standardy 1000 Účel, pravomoci a odpovědnosti Účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu musí být formálně stanoveny ve statutu interního

Více

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Příručka pro dodavatele Úvodní slovo Vážení obchodní přátelé, portfolio společností skupiny SABMiller do něhož náleží i společnost Plzeňský Prazdroj

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna zakazuje

Více

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ]

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Leden 2009 Vážený kolego, To, co děláme v Edolo Consult každý den, má zásadní dopad na mnohé lidi. Jako společnost zajišťující pro svoje zákazníky poradenské služby

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

ETICKÝ KODEX. zaměstanců Povodí Vltavy, státní podnik. Příloha č. 13 Pracovního řádu. Platnost od

ETICKÝ KODEX. zaměstanců Povodí Vltavy, státní podnik. Příloha č. 13 Pracovního řádu. Platnost od Příloha č. 13 Pracovního řádu zaměstanců Platnost od 1. 7. 2016 Schválil: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel, Holečkova 8, Praha 5 2 / 4 Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI VIACOM INC. PRO EHP/ŠVÝCARSKO USA

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI VIACOM INC. PRO EHP/ŠVÝCARSKO USA PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI VIACOM INC. PRO EHP/ŠVÝCARSKO USA Naposledy upravená a účinná od 12. července 2016 Viacom respektuje ochranu soukromí subjektu údajů a usiluje o shromažďování,

Více

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje V souladu s ustanovením 69 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením vlády ČR č. 331/2012 ze dne 9.5.2012, dalšími

Více

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje V souladu s ustanovením 69 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením vlády ČR č. 331/2012 ze dne 9.5.2012, dalšími

Více

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie 1. INFORMAČNÍ POVINNOSTI 1. Které organizace či orgány v ČR mi mohou poskytnout více informací o změně dodavatele? 2. Jaká mám jako spotřebitel elektřiny

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE I/4/2014 Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých

Více

RWE Kodex chování - 1 - Preambule

RWE Kodex chování - 1 - Preambule RWE Kodex chování Preambule RWE 1 je si vědoma své role ve společnosti a své odpovědnosti vůči zákazníkům a obchodním partnerům, jakož i akcionářům a zaměstnancům. Proto se zavazuje k jasným zásadám, které

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Název: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Vnitřní směrnice č.: 3/2012 Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých investičních

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příloha č.1 k PŘ-25/15/1 Etický kodex LOM PRAHA s.p. Preambule Podnik důsledně dbá na dodržování etických pravidel, základních lidských hodnot a příslušných zákonných norem. Čestné a etické jednání je

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A E T I C K Ý K O D E X akciové společnosti Planet A O B S AH Úvod Hlavní zásady Etické chování v praxi Přijímání darů/pozorností Poskytování darů/pozorností Korupce Osobní prospěch Postavení na trhu Vztahy

Více

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY státní příspěvková organizace V Průhonicích dne 7. října 2016 Č.j.: 659/SJP/2016 PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 9/2016 kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců Správy jeskyní České

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více