Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way"

Transkript

1 Pravidla chování Xxxxxxxx Pravidla chování společnosti Vodafone 1 Jednání v duchu Vodafone Way

2 Pravidla chování Xxxxxxxx Důvěra je základem všeho, co děláme. 2

3 Pravidla chování Xxxxxxxx Zpráva od našeho generálního ředitele 2 Proč máme Pravidla chování 4 Naše obchodní zásady 6 Speak Up 8 Chování jednotlivce Bezpečnost našich lidí, majetku a informací 10 Vyhýbání se střetům zájmů 12 Dary a pohoštění 14 Cestování a výdaje 15 Správa našich údajů a dokumentů 15 Dodržování zákonů Využívání interních informací pro obchodování 16 Soutěžní právo 17 Úplatkářství a nevhodné platby 18 Zdraví a bezpečnost 20 Finanční integrita Finanční integrita 21 Zavazování ke smlouvám a výdajům 22 Sociální a environmentální záležitosti 22 Ochrana naší značky a majetku 23 Veřejná politika 25 Komunikace Mluvení jménem společnosti Vodafone 26 Zachování důvěrnosti 26 Používání sociálních médií 27 Zákazníci Naše závazky v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů 28 Zaměstnanci Rozmanitost a začlenění 31 Zabránění obtěžování a šikaně 32 Drogy a alkohol 33 Obce a společnost 34 Životní prostředí 36 Klíčové definice 37 1

4 Pravidla chování Xxxxxxxx Být obdivovanou společností není pouze o naší výkonnosti a úspěších, je to rovněž o chování se odpovědným, etickým a zákonným způsobem. Jako jedna z předních mezinárodních společností na světě si musíme získat důvěru svých zákazníků, kolegů a obcí, ve kterých působíme. Pravidla chování stanoví naše obchodní zásady a to, jak je každá jednotlivá osoba ve společnosti Vodafone musí uplatňovat. Tomuto říkáme jednat v duchu Vodafone Way. Jsem hrdý na to, že pracuji pro společnost, která má nejvyšší standardy morálních zásad a která zaníceně chrání své lidi, majetek a pověst. Udělejte si prosím čas, abyste porozuměli našim Pravidlům chování, ozvali se, když budete mít jakékoliv obavy, a vždy jednali v duchu Vodafone Way. Vittorio Colao Generální ředitel Vodafone Group 2

5 Pravidla chování Xxxxxxxx Být obdivovanou společností není pouze věcí naší výkonnosti a úspěchů, ale je to rovněž věc toho, zda se chováme odpovědným, etickým a zákonným způsobem. 3

6 Proč máme Pravidla chování Důvěra je základem všeho, co děláme. Jednání v duchu Vodafone Way znamená, že musíme vždy jednat poctivě, aby nám důvěřovali naši zákazníci, kolegové, obchodní partneři a obce, kde působíme. Pravidla chování stanoví, co očekáváme od každého jednotlivce pracujícího pro společnost Vodafone. Rovněž uvádějí naše povinnosti ve vztahu k našim lidem, partnerům a akcionářům. Pravidla chování nám všem pomáhají činit informovaná rozhodnutí a říkají nám, kam si máme zajít pro více informací. Vodafone Way Jednání v duchu Vodafone Way stanoví naše klíčové hodnoty toho, jak máme pracovat, abychom si získali obdiv našich zákazníků, akcionářů, lidí, se kterými pracujeme, a obcí, ve kterých působíme. Naše obchodní zásady Naše obchodní zásady jsou základem toho, jak podnikáme, kdekoliv působíme, a jsou srdcem našich Pravidel chování. Obdiv Co zákazníci cítí... Jak nás zákazníci vidí Zaměření na zákazníky Hlad po inovacích Ambice a soutěživost Jedna firma, místní kořeny Protože pracujeme s Rychlost Jednoduchost Důvěra 4

7 Co jsou to Pravidla chování? Pravidla chování jsou dokumentem našich hlavních zásad, který obsahuje požadavky, jež každý jednotlivec pracující pro Vodafone musí dodržovat bez ohledu na lokalitu. Samozřejmě máme také další směrnice, které musíte dodržovat a které jsou specifické pro vaši pozici nebo váš místní trh. Pro koho jsou Pravidla chování? Naše Pravidla chování jsou pro každého, kdo pracuje pro společnost Vodafone: zaměstnance, smluvní partnery, dceřiné společnosti, společnosti typu joint venture a dodavatele. Očekáváme, že naši dodavatelé a obchodní partneři budou dodržovat stejné standardy a náš Kodex etického nakupování. Ten lze nalézt na stránce vodafone.com a na intranetové stránce Pravidel chování. Jaké jsou důsledky nedodržení? Důsledky nedodržení Pravidel chování jsou velmi vážné. Můžeme přijmout disciplinární opatření a pokud to bude nutné, dokonce lidi propustit. Očekáváme od vás, že: se budete chovat etickým způsobem a budete hrdí na své jednání a rozhodnutí budete dodržovat zásady a pravidla uvedená v Pravidlech chování a plnit své zákonné a regulační povinnosti porozumíte jednání v duchu Vodafone Way a budete naše obchodní zásady aplikovat na svou práci ozvete se, pokud budete mít pocit, že pracovní postup není etický nebo bezpečný nebo pokud budeznamenat porušení Pravidel chování Pokud si někdy nebudete jistí co dělat, měli byste se zeptat sami sebe: Je to legální? Mám pocit, že je to správné? Jsem spravedlivý a upřímný? Obstojí mé jednání ve zkoušce času? Jak se ohledně toho budu cítit potom? Jak by to vypadalo na přední straně novin? Mohl bych to obhájit před svou rodinou? Pokud odpovíte ne nebo nejsem si jistý na jakoukoliv z těchto otázek, pak byste měli vyhledat pomoc. Můžete pohovořit se svým přímým nadřízeným nebo jiným kolegou, kterému důvěřujete mohou vám poskytnout pomoc nebo radu, které potřebujete. Rovněž se můžete zeptat svého místního týmu pro dodržování předpisů. Dodržování zákonů Společnost Vodafone působí ve více než 25 zemích. Naše Pravidla chování nemohou pokrýt všechny zákony a předpisy ve všech těchto zemích. Vždy se seznamte s příslušnými zákony a předpisy, které platí v zemi, kde pracujete. Pokud existuje rozdíl mezi místním právním předpisem a Pravidly chování, použijte přísnější normu. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, kontaktujte svého přímého nadřízeného, právní oddělení, oddělení HR nebo svůj místní tým pro dodržování předpisů. Pokud jste přímý nadřízený, máte důležitou roli při zajišťování toho, aby váš tým Pravidla chování pochopil a dodržoval. Zejména od vás očekáváme, že: budete vzorem jednání v duchu Vodafone Way zajistíte, aby členové vašeho týmu byli obeznámeni s Pravidly chování a porozuměli jim členové vašeho týmu budou zodpovědní za dodržování Pravidel chování 5

8 Naše obchodní zásady Chování jednotlivce Při svém interním i externím jednání budeme jednat upřímně, čestně a poctivě. Nebudeme tolerovat žádnou formu úplatkářství, včetně nevhodných nabídek plateb nebo darů zaměstnancům či od nich. Vyhneme se jakýmkoliv smlouvám, které by mohly vést ke střetu zájmů mezi osobními aktivitami a podnikáním nebo jej naznačovat. Nebudeme poskytovat ani přijímat pohoštění či dary, u kterých by se mohlo zdát, že jsou zavazující. Budeme budovat vzájemně výhodné vztahy a usilovat o podporu používání našich obchodních zásad našimi obchodními partnery a dodavateli. Dodržování zákonů Budeme dodržovat ustanovení všech příslušných domácích i mezinárodních zákonů a všech příslušných norem a předpisů. Zdraví a bezpečnost Budeme chránit zdraví, bezpečnost a prosperitu našich zákazníků, zaměstnanců, partnerů a obcí ve kterých působíme, a zveřejníme jakékoliv informace, které se dozvíme a které budou jasně prokazovat, že některý z našich produktů nebo služeb porušuje mezinárodně přijaté bezpečnostní normy či směrnice. Finanční integrita Z dlouhodobého hlediska zajistíme našim akcionářům tu nejlepší možnou návratnost Svá investiční rozhodnutí, akvizice a obchodní vztahy budeme zakládat na ekonomických kritériích, avšak budeme rovněž brát v úvahu společenské a environmentální záležitosti. Veřejná politika Budeme vyjadřovat své názory na vládní návrhy a ostatní záležitosti, které mohou ovlivnit společnost Vodafone a naše stakeholdery. Nebudeme věnovat dary politickým stranám ani zasahovat do záležitostí politických stran. Komunikace Se všemi svými stakeholdery budeme komunikovat otevřeně a transparentně v mezích zachování obchodního tajemství. Budeme chránit důvěrné informace proti neoprávněnému zveřejnění a jakékoliv oprávněné sdělení důvěrných informací by mělo být omezeno na osoby, které tyto informace potřebují pro výkon své práce. 6

9 Zákazníci Budeme si cenit důvěry, kterou do nás naši zákazníci vkládají, a budeme chránit nám poskytnuté informace. Zaměstnanci Vztahy se zaměstnanci a mezi nimi navzájem budeme zakládat na úctě k člověku a respektování jeho lidských práv a nebudeme tolerovat dětskou práci. Nebudeme akceptovat žádnou formu diskriminace, obtěžování nebo šikany. Prostřednictvím našich zásad zaměstnanosti a praxe budeme usilovat o podporu rovných příležitostí a zapojení všech zaměstnanců Obce a společnost Budeme spolupracovat s obcemi (komunitami), abychom pochopili jejich obavy, které mohou mít, a na tyto reagovali, například ve vztahu k rozmístění sítě. Vždy budeme poskytovat našim stakeholderům přístup k přesným, relevantním a aktuálním informacím a budeme budovat důvěru prostřednictvím morální zásadovosti, transparentnosti, poctivosti a objektivity. Budeme investovat do společnosti způsobem, který zefektivňuje využití našich zdrojů, včetně podpory charitativních organizací. Při svém interním i externím jednání budeme jednat upřímně, čestně a pocitvě. Životní prostředí Budeme usilovat o ochranu životního prostředí. Budeme minimalizovat využívání omezených zdrojů (energie, voda a suroviny) a uvolňování škodlivých emisí do životního prostředí (včetně odpadu, emisí a odpadních vod). Budeme usilovat o zlepšení environmentální výkonnosti produktů a služeb, které poskytujeme, a podporovat ty, kteří našim zákazníkům nabízejí ekologické a sociální výhody. 7

10 Speak Up Pokud v práci uvidíte chování, o kterém se budete domnívat, že by mohlo být porušením našich Pravidel chování nebo se bude jevit jako nezákonné či neetické, prosím oznamte to. Musíte ohlásit jakékoliv chování, u kterého máte podezření, že je nezákonné nebo trestné. Mohlo by se jednat o úplatkářství, podvod, stanovení cen nebo porušení ochrany osobních údajů. Musíte rovněž oznámit zneužití našich systémů, procesů nebo směrnic. Mohlo by se jednat o šikanu nebo obtěžování, možný střet zájmů, nebezpečí pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo veřejnosti, potenciální zneužití lidských práv nebo závažné ekologické problémy. Vodafone neuplatňuje odvetná opatření proti osobám, které ohlásily své skutečné obavy. Nebude proti vám učiněno žádné opatření, pokud takové záležitosti ohlásíte, dokonce i když nedojde k prokázání porušení předpisů. Andre Ballista Dotazy a odpovědi D: Jsem dodavatel pracující na smlouvu se společností Vodafone a chci ohlásit problém. Mohu použít ohlašovací linku Expolink? O: Ano. Linku Expolink mohou používat zaměstnanci, smluvní partneři, jakož i dodavatelé, obchodní partneři, joint ventures a zástupci Vodafone. Kontaktní údaje jsou stejné jako údaje uvedené v této části pro zaměstnance. D: Mám obavu, že mí kolegové zjistí, když ohlásím problém. Bude to uchováno v důvěrnosti? O: Ochrana totožnosti nevinných lidí je naší prioritou. Společnost Vodafone nebude tolerovat odvetu proti zaměstnanci, který ohlásí skutečnou obavu. To, co nám řeknete během procesu vyšetřování, uchováme jako důvěrné v souladu s našimi zákonnými povinnostmi. Všechny ohlašovací linky umožňují důvěrné ohlášení, pokud je to vaše přání. Navíc je k dispozici prostřednictvím linky Expolink anonymní ohlášení. 8

11 Speak Up Existují tři způsoby, jak oznámit problém: 1. Ohlaste ho svému přímému nadřízenému: Víme, že ohlásit problém není vždy snadné. Abychom to ulehčili, máme otevřenou komunikační směrnici, pomocí které vás podpoříme v projednání s vaším přímým nadřízením jakéhokoliv problému nebo možného problému, jež se vás týkají. 2. Ohlaste ho týmu HR: Není-li vhodné projednat problém se svým přímým nadřízeným, měli byste záležitost projednat s oddělením HR. 3. Ohlaste ho důvěrně na lince Expolink: Svou obavu můžete chtít ohlásit někomu, kdo má určitý nadhled. Mohou nastat případy, kdy oznámení problému interně není vhodné nebo není pociťováno jako ten správný přístup. Všichni zaměstnanci a dodavatelé mají přístup k externímu ohlašovacímu mechanismu: Co se stane dále? Kroky níže ukazují, co děláme, když někdo ohlásí problém: Když ohlásíte problém, bude učiněno rozhodnutí, které oblasti záležitost postoupit: týmu pro lidské zdroje, týmu pro firemní bezpečnost nebo právnímu týmu či jejich ekvivalentu ve Vodafone Group. Poté budeme kontaktovat osobu, která problém vznesla (toto lze provést anonymně prostřednictvím linky Expolink tím, že vám poskytneme přístupový pin kód), abychom zajistili, že máme všechny informace, které potřebujeme, a projednali naše další kroky. Jestli se rozhodneme přistoupit k vyšetřování, provede ho kvalifikovaný odborník a osoba, která svou obavu vyjádřila, bude během vyšetřování průběžně informována Povedeme transparentní a přesné záznamy všech zjištění a následných opatření. Telefon: Globální číslo: +44 (0) Pro zobrazení místního bezplatného telefonního čísla klikněte na intranetu na záložku Speak Up. On-line: Pro ohlášení problému on-line klikněte na intranetu na položku Speak Up. D: Mám obavu ohledně jednání kolegy. Jak bych to měl ohlásit? D: Co když ohlásím něco podezřelého a ukáže se, že se nejednalo o porušení předpisů? O: Pokud vaše ohlášení bylo učiněno z důvodu skutečné obavy, neučiníme proti vám žádné opatření. O: Nejdůležitější věcí je, že svou obavu ohlásíte. V konečném důsledku nehraje roli, jakou cestu si zvolíte. Pokud cítíte, že si můžete promluvit se svým přímým nadřízeným, udělejte to. Váš přímý nadřízený je zde, aby vás podpořil a pomohl vám zvolit správný postup jednání. 9

12 Chování jednotlivce Bezpečnost našich lidí, majetku a informací Společnost Vodafone každý den zpracovává velké množství informací. Systémy a sítě, které uchovávají údaje našich zákazníků a zaměstnanců, musí být bezpečné. Informace, které používáme (ať ve formě písemné nebo ústní, digitální nebo hmotné), musí být chráněny, abychom si byli jisti jejich: Důvěrností: naše informace nejsou sdělovány neoprávněným osobám. Integritou: naše informace jsou přesné, úplné a věrohodné. Dostupností: naše informace jsou dostupné, když je potřebujeme. Budeme si cenit důvěry, kterou do nás naši zákazníci vkládají, a budeme chránit nám poskytnuté informace. D: Po dobu mé dovolené mne zastupuje kolega a potřebuje přístup k systémům, které používám. Je dost komplikované, aby získal přihlašovací údaje a heslo. Nemůžu mu prostě dát to své? O: Ne. Nikdy nesmíte dávat své přihlašovací údaje jiným lidem. Musíme vést přesné záznamy, kdo má přístup do našich systémů. Každý, kdo má přístup do našich systémů, musí mít oprávnění. D: Pracuji z domova a mám problémy s přístupem k síti Vodafone. Mohu požádat svého kolegu, aby mi zaslal informace, které potřebuji, na můj soukromý ový účet? O: Ne. Informace zaslané na soukromé ové účty nejsou chráněné stejným způsobem jako informace v síti Vodafone. Nikdy nesmíte zasílat informace na soukromý ový účet ani je nahrávat na osobní počítač či jiné zařízení. 10

13 Chování jednotlivce Dodržujte tyto jednoduché kroky, abyste bránili a chránili nám poskytnuté informace: 1. Ohodnoťte informaci a klasifikujte ji. C4 Vodafone tajná: velmi důležitá informace, která by mohla ovlivnit cenu našich akcií. C3 Vodafone důvěrná: citlivá informace, která bude sdílena pouze v případě, kdy je nutné ji znát. C2 Vodafone vyhrazená: každodenní informace, které sdílíme s kolegy a oprávněnými třetími stranami. C1 Vodafone veřejná: informace, které sdílíme s veřejností přestože stále vyžadují schválení oddělením pro externí komunikaci. 2. Ukliďte vše ze svého pracovního stolu a uzamkněte obrazovku. Jestliže ponecháváte počítač bez dozoru, uzamkněte obrazovku, a když odcházíte od stolu, zajistěte, aby utajované informace byly bezpečně uloženy. Na konci dne počítač vypněte a notebooky uzamkněte. Když odcházíte na den pryč, ukliďte svůj pracovní stůl. Utajované informace správně uložte a když již nejsou zapotřebí, tak je bezpečným způsobem zlikvidujte. 4. Přemýšlejte předtím, než kliknete. Buďte opatrní při otevírání příloh z neznámých adres. Používejte pouze autorizovaný software. Neklikejte na odkazy, které vás mohou dostat na nebezpečné internetové stránky. Nepoužívejte naše systémy pro nic obscénního, nevhodného, urážlivého, hanlivého, nezákonného či jinak nevhodného na pracovišti. 5. Vždy chraňte data. Když jste v prostorách společnosti Vodafone, vždy ukazujte svůj ID průkaz. Když nepracujete v kanceláři, dávejte vždy velký pozor na notebooky a ostatní pracovní pomůcky. Nenechávejte originální dokumenty v tiskárnách nebo kopírkách. Používejte bezpečný tisk. Abyste se dozvěděli více, navštivte Portál globální firemní bezpečnosti na intranetu nebo se obraťte na místní tým pro firemní bezpečnost. 3. Chraňte své heslo. Své heslo nikomu nesdělujte a nikam si ho nezapisujte. Nenechávejte svůj počítač, aby si pamatoval vaše hesla. Volte hesla, která obsahují alespoň osm znaků s kombinací malých a velkých písmen, čísel a zvláštních znaků. D: Mohu nechat návštěvníka, aby odešel sám z budovy? O: Ne. Máte odpovědnost za všechny návštěvníky, které pozvete do prostor společnosti Vodafone. Stále na své návštěvníky dohlížejte a nepůjčujte jim svou přístupovou kartu. 11

14 Vyhýbání se střetům zájmů Pokud se nacházíte v pozici, kdy se vaše osobní a obchodní zájmy střetnou, jste povinni toto projednat s místním týmem HR. Abychom vám pomohli rozhodnout, zda čelíte střetu zájmů, představte si, že vysvětlujete své jednání přátelům, kolegovi nebo médiím, a zvažte, zda byste se cítili dobře. Zde je několik příkladů, kde můžete čelit střetu zájmů: 1. Vnější aktivity nebo investice Můžete mít osobní zájem na jednom z dodavatelů, konkurentů nebo zákazníků společnosti Vodafone, což by mohlo ovlivnit naše podnikání. Tento zájem by mohl být ve formě investice, angažovanosti v provozních aktivitách nebo ve vztahu s vedením. 2. Vztahy s přáteli, příbuznými a spolupracovníkyobchodní vztahy s příbuznými, manželi/manželkami, osobami blízkými či blízkými přáteli mohou vést ke střetu zájmů, který lze jen obtížně vyřešit. Podobně intimní vztahy mezi spolupracovníky mohou, v závislosti na pracovních pozicích a vzájemném pracovním vztahu spolupracovníků, vytvářet skutečný nebo zdánlivý střet zájmů. Pokud čelíte možnosti takového obchodního nebo osobního vztahu, měli byste záležitost projednat se svým manažerem. 3. Politická angažovanostvyužívání jakýchkoliv zdrojů společnosti Vodafone, jako jsou čas, majetek, hotovost, zařízení nebo značka, pro politické aktivity by mohlo způsobit střet zájmů. D: Pracuji na částečný úvazek v mém rodinném podniku. Musím ohlásit zájem? O: Ano. Dokonce i když podnikání nesouvisí se společností Vodafone. V některých zemích existují omezení počtu hodin, které můžete pracovat. Porušení těchto pravidel může ovlivnit vaše zdraví a kvalitu vaší práce. Mohlo by to rovněž vyústit v pokutu pro společnost Vodafone. D: Blízký přítel se uchází o práci ve společnosti Vodafone. Je to v pořádku? O: Motivuje vás, abyste doporučovali společnost Vodafone jako skvělé pracoviště. Avšak nesmíte být zapojeni do procesu náboru a daná pracovní pozice vám nesmí být podřízená. 12

15 Chování jednotlivce Očekáváme od vás, že: budete jednat v nejlepším zájmu společnosti Vodafone a rozpoznávat potenciální střety zájmů budete projednávat problémy se svým liniovým manažerem a ohlašovat střety svému místnímu týmu HR nebudete se účastnit obchodních oblastí, kde máte osobní zájem nebudete poskytovat citlivé informace konkurenci ani třetí straně viz část soutěžní právo nebudete dávat politické dary jménem společnosti Vodafone předtím, než provedete investice, prověříte místní zákony a požadavky společnosti Vodafone Svému manažerovi a HR musíte říci o: jakémkoliv jiném svém pracovním poměru nebo členství ve statutárních orgánech blízkých vztazích s lidmi, kteří vám jsou podřízeni blízkých vztazích s lidmi účastnícími se náborového procesu, pokud máte jakýkoliv vliv na rozhodnutí o náboru nebo udělení smlouvy blízkých vztazích s lidmi, kteří pracují pro konkurenci, významné zákazníky, dodavatele nebo ostatní obchodní partnery. Toto je obzvláště důležité, pokud máte přístup k citlivým informacím. Nesmíte: se angažovat do najímání, dohlížení, řízení nebo kariérního plánování jakéhokoliv příbuzného nebo partnera dovolit, aby na vaše rozhodování v práci měly vliv vaše osobní vztahy ani aby to tak vypadalo poskytovat citlivé nebo důvěrné informace nikomu mimo společnost Vodafone, používat zdroje společnosti Vodafone k podpoře politických aktivit, jednat s vašimi předchozími zaměstnavateli dříve, než odpracujete rok pro společnost Vodafone. D: Jsem členem politické strany. Musím ohlásit zájem? O: Ne. Nemusíte oznámit svou osobní politickou příslušnost, pokud se neucházíte o volenou funkci; pak byste museli uvědomit svůj místní tým HR. Mike Bakke 13

16 Musíte vždy dodržovat místní zákony a předpisy týkající se dávání a přijímání darů a pohoštění." Dary a pohoštění Podporujeme přiměřené a úměrné dávání a přijímání darů a pohoštění jako součásti běžných obchodních vztahů. Avšak zakazujeme dávání či přijímání významných darů nebo významných výhod (včetně pohostinnosti, slev a ostatních výhod nedostupných všem zaměstnancům). Musíme dbát na to, abychom nebyli nikdy ovlivněni nebo se zdáli být ovlivněni poskytováním darů nebo pohoštění. Například nesmíme dávat ani přijímat dary či pohoštění během výběrového řízení nebo při sjednávání nového obchodu. Směrnice o firemní darech a pohoštění (Corporate Gifts and Hospitality Policy Standard) stanovuje zásady, které všichni musíme dodržovat, včetně povinnosti získat souhlas a registrovat darované nebo obdržené věci. Rovněž byste se měli podívat do firemní směrnice o cestování, která je k dispozici na intranetu, a najít podrobnosti o nárokovatelných výdajích. Část úplatkářství a nevhodné platby v tomto dokumentu popisuje, co dělat při jednání se státními úředníky. D: Byl jsem pozván na večeři potenciálním dodavatelem, který se aktuálně uchází o novou smlouvu. Co mám dělat? O: Měl byste odmítnout. Je nevhodné jít na oběd/večeři či jakoukoliv jinou akci s dodavatelem během procesu výběrového řízení nebo procesu žádosti o návrh. D: Dodavatel mi poslal dar vysoké hodnoty a nechci jej urazit tím, že bych ho vrátil. Co mám dělat? O: Je důležité, abyste uvědomili svého přímého nadřízeného a vyhledali radu od svého místního týmu HR nebo právního týmu. Ideálně by se měl dar slušně odmítnout a vrátit. Pokud to není možné, pak by věc měla být darována charitě. 14 Očekáváme od vás, že: se vyhnete dávání nebo přijímání čehokoliv nevhodné hodnoty se vyhnete dávání nebo přijímání jakýchkoliv darů nebo pohostinnosti během procesu výběrového řízení budete přemýšlet o souvislostech spojených s darem nebo pohoštěním představte si, jak by to mohlo vypadat pro někoho mimo společnost Vodafone nikdy nebudete dávat ani přijímat jakoukoliv hotovost nebo ekvivalent hotovosti nikdy nebudete přijímat dary od konkurentů nebo státních úředníků nikdy nebudete žádat o dary nebo pohostinnost požádáte o schválení a zaznamenáte dary a pohoštění, když je to vyžadováno projednáte jakékoliv problémy se svým přímým nadřízeným seznámíte se směrnicí o firemních darech a pohoštění a porozumíte ji

17 Chování jednotlivce Cestování a výdaje Místní směrnice o cestování a výdajích stanoví pravidla, která musíte dodržovat. Obsahuje příslušné informace, včetně seznamu schválených hotelů a pokynů, jak využívat naši určenou cestovní kancelář a jak rezervovat on-line. Rezervace cestování a ubytování provedené prostřednictvím jiných kanálů nebudou uhrazeny. Když plánujete svou cestu, pokuste se nalézt správnou rovnováhu mezi obchodní potřebou, dopadem na životní prostředí, finančními náklady a vaším zdravím a pohodou. Očekáváme od vás, že: budete dodržovat pravidla místní měrnice o cestování a výdajích budete používat pouze schválené cestovní kanceláře a on-line rezervační nástroj zarezervujete vhodnou třídu cestování a hotelu z našeho předem schváleného seznamu rozhodnete, zda jsou náklady na vaše cestování a výdaje přiměřené zvážíte dopad na životní prostředí a využijete webové/video/audio zařízení namísto cestování, když je to možné získáte příslušná schválení vašich výdajů poskytnete správné doklady pro své nárokované výdaje. Správa našich údajů a dokumentů D: Mé náklady na cestování do kanceláře jsou drahé. Mohu si nárokovat jejich částečné uhrazení? O: Uhrazení běžného cestování na vaše pracoviště si nelze nárokovat. Pro práci mimo pracovní dobu mohou existovat výjimky, podrobnosti viz v místních směrnicích. D: Mohu si nárokovat výdaje za svého partnera či manžela, který cestuje se mnou? O: To, že vezmete svého partnera, přítele či člena rodiny na pracovní cestu, není nárokovatelný výdaj. Jedinou výjimkou jsou některá pracovní vyslání do jiné země, kde nabízíme proplacení cestovních výdajů. Pokud neexistuje obchodní důvod nebo právní požadavek, aby byly dokumenty uchovány, měly by být zničeny způsobem přátelským k životnímu prostředí. Uchovávání údajů delší dobu, než je nezbytně nutné, pouze zvyšuje naši potřebu skladovacích zařízení. Očekáváme od vás, že: budete dodržovat relevantní postupy, které jsou stanoveny v místních směrnicích a postupech o správě a uchovávání dokumentů budete uchovávat dokumenty pouze tak dlouho, jak vyžaduje místní plán pro uchovávání dokumentů promluvíte si s místním právním týmem, pokud budete mít jakékoliv otázky. D: Myslím, že si uchovám všechny své dokumenty pro případ, že by byly v budoucnu potřeba. Je to v pořádku? O: Musíte provádět výběr. Některé dokumenty je třeba uchovat z důvodu auditu nebo daňových či právních důvodů. Například dokumenty relevantní pro vyšetřování nebo soudní spor musejí být uchovávané, dokud se vyšetřování či soudní spor zcela nevyřeší. Naopak pozvání na setkání, které se již odehrálo, je příkladem dokumentu, který byste měli zničit. 15

18 Dodržování zákonů Budeme dodržovat ustanovení všech platných domácích a mezinárodních zákonů a všech příslušných norem a předpisů." Využívání interních informací pro obchodování V mnoha zemích je nezákonné mít prospěch z využívání interních informací pro obchodování. Využívání interních informací pro obchodování znamená využívat informace, které nejsou veřejně dostupné, ale ke kterým máte přístup v důsledku vašeho zaměstnání nebo obchodních vztahů, k informovanému nákupu nebo prodeji akcií či cenných papírů. Takové informace by mohly mít dopad na cenu těchto akcií nebo cenných papírů, kdyby byly zveřejněny. Obchodování s cennými papíry nebo manipulace s cenami akcií na základě informací, které můžeme mít v důsledku práce pro společnost Vodafone, jsou zakázány. Tato pravidla platí, i když přestanete pracovat pro společnost Vodafone. Obchodování na základě interních informací ve většině zemí vede k závažným postihům, kdy účastníci čelí vysokým pokutám, odnětí svobody nebo obojímu. Jakékoliv obavy nebo otázky, které máte, projednejte s oddělením sekretariátu skupiny (Group Corporate Secretariat Department). Očekáváme od vás, že: nebudete nakupovat, prodávat ani jinak obchodovat s cennými papíry společnosti Vodafone, pokud máte interní informace, nebudete prodávat ani jinak obchodovat s jakýmikoliv cennými papíry jakékoliv společnosti, pokud máte interní informace, nebudete předávat interní informace třetím stranám. Toto není pouze porušením důvěrnosti, ale může to znamenat rovněž spáchání trestného činu. D: Můj přítel přemýšlí o prodeji pár akcií společnosti Vodafone v následujících několika dnech. Vím, že společnost Vodafone má učinit prohlášení, které bude mít pozitivní dopad na cenu akcií. Je v pořádku, pokud svému příteli naznačím, aby s prodejem vyčkal? O: Ne. Nikdy nesmíte prozrazovat informace o podnikání společnosti Vodafone, které nejsou veřejně dostupné. Ani nesmíte využívat interní informace, abyste ovlivnili investiční rozhodnutí ostatních. 16

19 Dodržování zákonů Soutěžní právo Nikdy nesmíte vyhledávat, přijímat ani projednávat důvěrné informace s konkurenty. Postupy, které narušují hospodářskou soutěž, mohou poškodit naše podnikání. Nikdy nesmíte povzbuzovat zákazníky, dodavatele ani bývalé zaměstnance konkurentů, aby poskytovali informace, které by měli uchovávat důvěrné. Věříme ve volnou a spravedlivou soutěž. Většina trhů, kde působíme, má zákony navržené na ochranu volné a spravedlivé soutěže. Tyto zákony zakazují dohody s konkurencí, které ovlivňují obchodování na trhu a mohou se vztahovat na společnost Vodafone a další organizace. Aby bylo zajištěno, že společnost Vodafone plně dodržuje soutěžní právo a že dokážeme identifikovat jakákoliv potenciální porušení, dodržujte prosím tři kroky uvedené níže: 1. Mějte základní znalosti toho, jak se na vás soutěžní pravidla vztahují. Zde je několik příkladů protisoutěžních praktik: Sdílení citlivých informací s konkurencí (jako jsou ceny, náklady a objemy prodeje). dohoda s konkurenty na stanovení cen produktů nebo služeb, včetně slev, rabatů a provizí Dohody s konkurenty o rozdělení určitých klientů, regionů a trhů mezi sebou. Dohody s obchodníky o stanovení minimální ceny prodeje produktů nebo služeb v maloobchodě. 2. Vždy buďte bdělí při svých obchodních jednáních se třetími stranami. Zvláště si pamatujte, že: D: Můj kolega mi zaslal obsahující informace o konkurentovi, které by mohly být snadno chybně interpretovány. Co mám dělat? O: Měli byste informovat svého kolegu, že by neměl psát nic, co by mohlo být chybně interpretováno. Cokoliv, co napíšeme (nebo řekneme), může být použito jako právní důkaz. Ve skutečnosti jsou y nejběžnější formou právního důkazu. protisoutěžní praktiky zahrnují neformální dohody a sdílení informací s konkurenty i formální smlouvy není vždy zřejmé, kdo jsou naši konkurenti někteří z našich dodavatelů, zákazníků a obchodních partnerů s námi soutěží na určitých trzích 3. Pokud jste na pochybách, zeptejte se svého právního týmu. D: Zatímco jsem na konferenci, obchodní ředitel z jiné společnosti se mnou začne hovořit o ekonomických vyhlídkách v Evropě a o tom, co to znamená pro naše cenové datové plány v budoucnosti. Co mám dělat? O: Ukončete hovor a jděte pryč. Nesmíte projednávat žádné z našich cenových či důvěrných obchodních informací s žádným z našich konkurentů. 17

20 Nikdy nesmíte nabízet ani přijímat jakoukoliv formu úplatku. Úplatkářství a nevhodné platby Zákony zakazují úplatkářství v jakémkoliv druhu komerčního uspořádání. Jsme oddáni boji proti všem formám úplatkářství. Úplatek může přijít v mnoha podobách. Usnadňující platby (facilitation payments) a nezákonné provize (kickbacks) jsou příklady úplatkářství. Dávání nebo přijímání darů a pohoštění může být za určitých situací rovněž úplatkářstvím. Usnadňující platby jsou nezákonné. Společnost Vodafone je nebude tolerovat, pokud není ohrožena osobní bezpečnost zaměstnance, přičemž v takovém případě musí být záležitost co nejdříve ohlášena právnímu oddělení. Mnoho zemí zakazuje nabízení nebo dávání čehokoliv hodnotného státním úředníkům za účelem ovlivnění jejich jednání. Jedním ze způsobů, jak zajistit, že k tomu nedojde, je nedávat politické dary.výjimkou z těchto pravidel nejsou ani místní způsoby práce. Naše pravidla se rovněž vztahují na úplatky učiněné nepřímo prostřednictvím třetích stran, jako jsou prostředníci. Očekáváme od vás, že: budete opatrní při nabízení nebo přijímání darů nebo pohoštění, obzvláště když je zapojen státní úředník Pro více informací se podívejte na část Dary a pohoštění (strana 14) se ujistíte, že jsou všechny dary a pohoštění povoleny místními zákony si budete vědomi toho, že společnost Vodafone může být odpovědná za jednání třetích stran si budete vědomi toho, že dokonce i charitativní dary mohou být viděny jako úplatky, pokud jsou platby činěny za účelem usnadnění procesu či zajištění obchodní výhody odmítnete placení usnadňujících plateb (facilitation payments) projednáte jakékoliv otázky nebo obavy, které máte, s místním týmem pro dodržování předpisů dokončíte své protiúplatkářské školení. ءانثتسا تسيل ةيلحملا لمعلا قرط لثم ىرخأ فارطأ قيرط نع ةرشابملا ريغ ىواشرلا ىلع ا ضيأ اندعاوق يرست.دعاوقلا كلت نم.ءالكولا Sherif Elnaggar 18

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Odpověď na otázku zaměstnanců

Odpověď na otázku zaměstnanců Odpověď na otázku zaměstnanců O systému EthicsPoint Podávání oznámení obecné Bezpečnost a utajení při podávání oznámení Tipy a doporučené postupy O systému EthicsPoint Co je EthicsPoint? Systém EthicsPoint

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna zakazuje

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc.

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. Tyto zásady platí pro všechny zaměstnance ITW, její ředitele, podniky a dceřiné společnosti po celém světě. Od každého zaměstnance a vedoucího pracovníka

Více

DE SAT E RO. Etického kodexu

DE SAT E RO. Etického kodexu DE SAT E RO Etického kodexu Etický kodex určuje, jak by se měli všichni, kdo jsou součástí Skupiny ČEZ, chovat. Cílem Etického kodexu je postihnout základní formy jednání, chování a odpovědnosti jednotlivých

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A E T I C K Ý K O D E X akciové společnosti Planet A O B S AH Úvod Hlavní zásady Etické chování v praxi Přijímání darů/pozorností Poskytování darů/pozorností Korupce Osobní prospěch Postavení na trhu Vztahy

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace

Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže občanského sdružení Hroší kůže, se sídlem Chotiměř 96, 410 02, IČ: 01221906 registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 9.11.2012

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

Protikorupční politika skupiny GLS. Úvod

Protikorupční politika skupiny GLS. Úvod Protikorupční politika skupiny GLS Úvod Důvěra zákazníků, které se těší skupina GLS, je jedním z jejích klíčových hodnot. Je třeba, abychom všichni pracovali a dělali vše proto, abychom mohli tuto hodnotu

Více

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči)

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) care plan Co je systém CPA? Systém CPA Plan Programovému přístupu k péči se jinak říká také systém CPA. Systém CPA se stará o to, abyste

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů

Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů Následující informace si prosím pozorně přečtěte, abyste měli přehled o tom, jak bude společnost Travelex spravovat vaše osobní údaje. Vytvoříte-li si profil

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

Ochrana před následky kybernetických rizik

Ochrana před následky kybernetických rizik ztráta zisku ztráta důvěry poškození dobrého jména ztráta dat Ochrana před následky kybernetických rizik Co jsou kybernetická rizika? Kybernetická rizika jsou součástí našeho života ve světě plném informací

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI Vážený kliente, Komerční banka si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující výňatek z Oznámení, kterým se zavazuje

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice uzavřená mezi: Domov pro seniory Dobřichovice se sídlem Brunšov 365, Všenory 252 31 87 IČ 708 758 80 zastoupený

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU ÚVOD Jméno MAHLE je symbolem pro výkon, preciznost, dokonalost a inovaci. MAHLE znamená být poháněný výkonem, naším hlavním cílem je maximální spokojenost zákazníků

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE Tato politika je určena k tomu, aby pomáhala zaměstnancům a dalším osobám, které jednají jménem společnosti

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Přehled nejzákladnějších zásad a směrnic v rámci skupiny upravujících vztahy mezi námi navzájem a vztahy vůči našim investorům. Podrobnější informace a další pravidla pro zaměstnance

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

Etický kodex. Naše identita. Naše hodnoty. With head and heart in finance

Etický kodex. Naše identita. Naše hodnoty. With head and heart in finance Etický kodex Naše identita. Naše hodnoty With head and heart in finance head With and heart in finance Obsah Úvod 5 Naše identita 7 Naše společnost 9 Naše odvětví 10 Udržitelnost ve společnosti EOS 11

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Jaké konkrétní kauzy, etická dilemata či příklady praxe z podnikatelského prostředí byste chtěl probírat?

Jaké konkrétní kauzy, etická dilemata či příklady praxe z podnikatelského prostředí byste chtěl probírat? Jaké konkrétní kauzy, etická dilemata či příklady praxe z podnikatelského prostředí byste chtěl probírat? Tuto oblast bych rozdělil na několik okruhů: 1. Vztahy k zákazníkům, klientům: - Čestné jednání

Více

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu strana 7 e-příloha AUDITOR č. 8/2009 Předávání klientů vzorové dokumenty Nový zákon o auditorech přinesl také novinky týkající se vztahu nového a předchozího auditora v případě nahrazení jednoho auditora

Více

Protikorupční politika ADP často kladené otázky

Protikorupční politika ADP často kladené otázky Protikorupční politika ADP často kladené otázky KOMUNIKACE MEZI PRÁVNÍKEM A KLIENTEM JE PŘÍSNĚ DŮVĚRNÁ Účelem tohoto dokumentu je odpovědět na otázky, které zaměstnance mohou napadnout v průběhu studia

Více

Závazná podniková pravidla ochrany osobních údajů společnosti Johnson Controls

Závazná podniková pravidla ochrany osobních údajů společnosti Johnson Controls Závazná podniková pravidla ochrany osobních údajů společnosti Johnson Controls Obsah 1. Úvod 2. Rozsah působnosti a uplatnění 3. Transparentnost a prohlášení 4. Spravedlnost a omezení účelu 5. Kvalita

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD. Článek I. Základní ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD. Článek I. Základní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD Článek I. Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky systému HARRACHOV CARD (dále jen Podmínky ) upravují vydávání a používání karet HARRACHOV CARD.

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

nejlepší ceny záruka Obecné podmínky a ustanovení

nejlepší ceny záruka Obecné podmínky a ustanovení Provádějte své hotelové rezervace bez napětí a s jistotou, že jste nakoupili výhodně. Díky naší garanci nejlepší ceny ušetříte při přímé rezervaci požadovaného Vienna International Hotelu kromě času také

Více

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí Plus500UK Limited Zásady ochrany soukromí Zásady ochrany soukromí Prohlášení o zásadách zachování soukromí Plus500 Ochrana soukromí a osobních a finančních informací našich klientů a návštěvníků webových

Více

Pravidla pro používání Klientské zóny České pojišťovny a.s.

Pravidla pro používání Klientské zóny České pojišťovny a.s. Pravidla pro používání Klientské zóny České pojišťovny a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Klientskou zónou České pojišťovny a.s. (dále též KZ ) se rozumí aplikace dostupná na internetových stránkách České pojišťovny

Více

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky I. Úvodní ustanovení 1.1. Těmito Všeobecnými podmínkami (dále jen podmínky ) se řídí všechny obchodní a závazkové vztahy uzavírané prostřednictvím webové služby rezervačního systému

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB Motto: Cesta rozvoje a úspěchu skupiny ČSOB vede přes vysoce profesionální a etické chování každého člena týmu. Pavel Kavánek březen 2007 Etický kodex zaměstnanců

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě Za podpory Evropské komise 1. Informace o řidiči... 8 1.1 Jaká je Vaše národnost (povinné)?...

Více

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost Lidé a bezpečnost Ochrana zdraví, bezpečnost práce, ochrana majetku a ochrana životního prostředí a sociální zodpovědnost Zavazujeme se dosáhnout cíle chránit zdraví lidí a životní prostředí. Snažíme se

Více

Přehled. Směrnice OECD o ochraně soukromí. a přeshraničních tocích osobních údajů

Přehled. Směrnice OECD o ochraně soukromí. a přeshraničních tocích osobních údajů Přehled Směrnice OECD o ochraně soukromí a přeshraničních tocích osobních údajů Overview OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data Czech translation Přehledy jsou

Více

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ Úvod Farmaceutický průmysl připouští, že má mnoho společných zájmů s organizacemi pacientů, které reprezentují a/nebo podporují

Více

Etický kodex Zpravodaje Hnědé uhlí

Etický kodex Zpravodaje Hnědé uhlí Odborný časopis Zpravodaj Hnědé uhlí usiluje o výběr a zveřejňování kvalitních původních odborných článků v oborech spjatých s hornictvím, které jsou recenzovány a publikovány na vysoké odborné úrovni.

Více

Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha

Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha Institut Interní Komunikace www.institutik.cz Nezávislá, nezisková organizace Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha Odborná setkávání školení, konference, workshopy, tréningy a semináře networking,

Více

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH ETICKÝ KODEX LGI GROUP Strana 1 by LGI Logistics Group International GmbH Předmluva vedení společnosti Vážené pracovnice a pracovníci, z vnitropodnikového logistického oddělení jsme se už dříve přeměnili

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Svoboda finanční a časová nezávislost Pospolitost vzájemná podpora Odpovědnost vzhledem ke klientovi

Svoboda finanční a časová nezávislost Pospolitost vzájemná podpora Odpovědnost vzhledem ke klientovi Průvodce kariérou VIZE Kravata dobrého poradce nedělá. Osobní přístup USUS PERSONALIS Klientům i našim partnerům nabízíme totéž. Odbornost, čas a soustředění. Protože čas je víc než peníze a soustředění

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Erste Group Bank AG FN 33209 m

Erste Group Bank AG FN 33209 m Erste Group Bank AG FN 33209 m Představenstvo společnosti Erste Group Bank AG zve akcionáře (ISIN AT0000652011) a majitele účastnických cenných papírů (ISIN AT0000A0D4T3) společnosti na 20. řádnou valnou

Více

Austrálie - evisitor (pro pobyt do 3 měsíců) Příjmení ( i za svobodna)... Pohlaví

Austrálie - evisitor (pro pobyt do 3 měsíců) Příjmení ( i za svobodna)... Pohlaví Austrálie - evisitor (pro pobyt do 3 měsíců) Vaše údaje Příjmení ( i za svobodna)... Jméno Pohlaví Datum narození Rodinný stav Místo narození Stát............... Informace z pasu, který bude použit pro

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

Je váš software legální?

Je váš software legální? Je váš software legální? Díky příručce pro prevenci PIRÁTSTVÍ sami zjistíte, zda tomu tak opravdu je. www.autodesk.cz/piracy nebo www.autodesk.com/piracy Jak správně používat příručku pro prevenci PIRÁTSTVÍ

Více

Obchodní podmínky systému e-aukce.eu

Obchodní podmínky systému e-aukce.eu Obchodní podmínky systému e-aukce.eu I. Výklad pojmů Níže uvedené pojmy se vztahují na Smlouvu a všechny ostatní smluvní dokumenty a mají následující význam: E-aukce: on-line výběrové řízení, tj. elektronická

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování Tento Kodex profesionální etiky a chování stanovuje základní principy, ke kterým se zavazujeme při jednání se všemi našimi investory. Dále slouží

Více

ISA 250 PŘIHLÍŽENÍ K ZÁKONŮM A NAŘÍZENÍM PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ISA 250 PŘIHLÍŽENÍ K ZÁKONŮM A NAŘÍZENÍM PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘIHLÍŽENÍ K ZÁKONŮM A NAŘÍZENÍM PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu)* OBSAH Odstavec Úvod 1-8 Odpovědnost

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

ISA 720 OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU

ISA 720 OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající dnem 15.prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec

Více

Hodnocení při přijetí do nemocnice

Hodnocení při přijetí do nemocnice l Hodnocení při přijetí do nemocnice (Paragraf 2 Zákona o duševním zdraví z 1983) Svit budoucnosti 1. Jméno pacienta 2. Jméno osoby zodpovědné za vaši péči (váš zodpovědný lékař ) 3. Název nemocnice a

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Článek I. Základní ustanovení (1) Tento vnitřní předpis stanoví pravidla pro zacházení s osobními a citlivými údaji uživatelů

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více