Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way"

Transkript

1 Pravidla chování Xxxxxxxx Pravidla chování společnosti Vodafone 1 Jednání v duchu Vodafone Way

2 Pravidla chování Xxxxxxxx Důvěra je základem všeho, co děláme. 2

3 Pravidla chování Xxxxxxxx Zpráva od našeho generálního ředitele 2 Proč máme Pravidla chování 4 Naše obchodní zásady 6 Speak Up 8 Chování jednotlivce Bezpečnost našich lidí, majetku a informací 10 Vyhýbání se střetům zájmů 12 Dary a pohoštění 14 Cestování a výdaje 15 Správa našich údajů a dokumentů 15 Dodržování zákonů Využívání interních informací pro obchodování 16 Soutěžní právo 17 Úplatkářství a nevhodné platby 18 Zdraví a bezpečnost 20 Finanční integrita Finanční integrita 21 Zavazování ke smlouvám a výdajům 22 Sociální a environmentální záležitosti 22 Ochrana naší značky a majetku 23 Veřejná politika 25 Komunikace Mluvení jménem společnosti Vodafone 26 Zachování důvěrnosti 26 Používání sociálních médií 27 Zákazníci Naše závazky v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů 28 Zaměstnanci Rozmanitost a začlenění 31 Zabránění obtěžování a šikaně 32 Drogy a alkohol 33 Obce a společnost 34 Životní prostředí 36 Klíčové definice 37 1

4 Pravidla chování Xxxxxxxx Být obdivovanou společností není pouze o naší výkonnosti a úspěších, je to rovněž o chování se odpovědným, etickým a zákonným způsobem. Jako jedna z předních mezinárodních společností na světě si musíme získat důvěru svých zákazníků, kolegů a obcí, ve kterých působíme. Pravidla chování stanoví naše obchodní zásady a to, jak je každá jednotlivá osoba ve společnosti Vodafone musí uplatňovat. Tomuto říkáme jednat v duchu Vodafone Way. Jsem hrdý na to, že pracuji pro společnost, která má nejvyšší standardy morálních zásad a která zaníceně chrání své lidi, majetek a pověst. Udělejte si prosím čas, abyste porozuměli našim Pravidlům chování, ozvali se, když budete mít jakékoliv obavy, a vždy jednali v duchu Vodafone Way. Vittorio Colao Generální ředitel Vodafone Group 2

5 Pravidla chování Xxxxxxxx Být obdivovanou společností není pouze věcí naší výkonnosti a úspěchů, ale je to rovněž věc toho, zda se chováme odpovědným, etickým a zákonným způsobem. 3

6 Proč máme Pravidla chování Důvěra je základem všeho, co děláme. Jednání v duchu Vodafone Way znamená, že musíme vždy jednat poctivě, aby nám důvěřovali naši zákazníci, kolegové, obchodní partneři a obce, kde působíme. Pravidla chování stanoví, co očekáváme od každého jednotlivce pracujícího pro společnost Vodafone. Rovněž uvádějí naše povinnosti ve vztahu k našim lidem, partnerům a akcionářům. Pravidla chování nám všem pomáhají činit informovaná rozhodnutí a říkají nám, kam si máme zajít pro více informací. Vodafone Way Jednání v duchu Vodafone Way stanoví naše klíčové hodnoty toho, jak máme pracovat, abychom si získali obdiv našich zákazníků, akcionářů, lidí, se kterými pracujeme, a obcí, ve kterých působíme. Naše obchodní zásady Naše obchodní zásady jsou základem toho, jak podnikáme, kdekoliv působíme, a jsou srdcem našich Pravidel chování. Obdiv Co zákazníci cítí... Jak nás zákazníci vidí Zaměření na zákazníky Hlad po inovacích Ambice a soutěživost Jedna firma, místní kořeny Protože pracujeme s Rychlost Jednoduchost Důvěra 4

7 Co jsou to Pravidla chování? Pravidla chování jsou dokumentem našich hlavních zásad, který obsahuje požadavky, jež každý jednotlivec pracující pro Vodafone musí dodržovat bez ohledu na lokalitu. Samozřejmě máme také další směrnice, které musíte dodržovat a které jsou specifické pro vaši pozici nebo váš místní trh. Pro koho jsou Pravidla chování? Naše Pravidla chování jsou pro každého, kdo pracuje pro společnost Vodafone: zaměstnance, smluvní partnery, dceřiné společnosti, společnosti typu joint venture a dodavatele. Očekáváme, že naši dodavatelé a obchodní partneři budou dodržovat stejné standardy a náš Kodex etického nakupování. Ten lze nalézt na stránce vodafone.com a na intranetové stránce Pravidel chování. Jaké jsou důsledky nedodržení? Důsledky nedodržení Pravidel chování jsou velmi vážné. Můžeme přijmout disciplinární opatření a pokud to bude nutné, dokonce lidi propustit. Očekáváme od vás, že: se budete chovat etickým způsobem a budete hrdí na své jednání a rozhodnutí budete dodržovat zásady a pravidla uvedená v Pravidlech chování a plnit své zákonné a regulační povinnosti porozumíte jednání v duchu Vodafone Way a budete naše obchodní zásady aplikovat na svou práci ozvete se, pokud budete mít pocit, že pracovní postup není etický nebo bezpečný nebo pokud budeznamenat porušení Pravidel chování Pokud si někdy nebudete jistí co dělat, měli byste se zeptat sami sebe: Je to legální? Mám pocit, že je to správné? Jsem spravedlivý a upřímný? Obstojí mé jednání ve zkoušce času? Jak se ohledně toho budu cítit potom? Jak by to vypadalo na přední straně novin? Mohl bych to obhájit před svou rodinou? Pokud odpovíte ne nebo nejsem si jistý na jakoukoliv z těchto otázek, pak byste měli vyhledat pomoc. Můžete pohovořit se svým přímým nadřízeným nebo jiným kolegou, kterému důvěřujete mohou vám poskytnout pomoc nebo radu, které potřebujete. Rovněž se můžete zeptat svého místního týmu pro dodržování předpisů. Dodržování zákonů Společnost Vodafone působí ve více než 25 zemích. Naše Pravidla chování nemohou pokrýt všechny zákony a předpisy ve všech těchto zemích. Vždy se seznamte s příslušnými zákony a předpisy, které platí v zemi, kde pracujete. Pokud existuje rozdíl mezi místním právním předpisem a Pravidly chování, použijte přísnější normu. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, kontaktujte svého přímého nadřízeného, právní oddělení, oddělení HR nebo svůj místní tým pro dodržování předpisů. Pokud jste přímý nadřízený, máte důležitou roli při zajišťování toho, aby váš tým Pravidla chování pochopil a dodržoval. Zejména od vás očekáváme, že: budete vzorem jednání v duchu Vodafone Way zajistíte, aby členové vašeho týmu byli obeznámeni s Pravidly chování a porozuměli jim členové vašeho týmu budou zodpovědní za dodržování Pravidel chování 5

8 Naše obchodní zásady Chování jednotlivce Při svém interním i externím jednání budeme jednat upřímně, čestně a poctivě. Nebudeme tolerovat žádnou formu úplatkářství, včetně nevhodných nabídek plateb nebo darů zaměstnancům či od nich. Vyhneme se jakýmkoliv smlouvám, které by mohly vést ke střetu zájmů mezi osobními aktivitami a podnikáním nebo jej naznačovat. Nebudeme poskytovat ani přijímat pohoštění či dary, u kterých by se mohlo zdát, že jsou zavazující. Budeme budovat vzájemně výhodné vztahy a usilovat o podporu používání našich obchodních zásad našimi obchodními partnery a dodavateli. Dodržování zákonů Budeme dodržovat ustanovení všech příslušných domácích i mezinárodních zákonů a všech příslušných norem a předpisů. Zdraví a bezpečnost Budeme chránit zdraví, bezpečnost a prosperitu našich zákazníků, zaměstnanců, partnerů a obcí ve kterých působíme, a zveřejníme jakékoliv informace, které se dozvíme a které budou jasně prokazovat, že některý z našich produktů nebo služeb porušuje mezinárodně přijaté bezpečnostní normy či směrnice. Finanční integrita Z dlouhodobého hlediska zajistíme našim akcionářům tu nejlepší možnou návratnost Svá investiční rozhodnutí, akvizice a obchodní vztahy budeme zakládat na ekonomických kritériích, avšak budeme rovněž brát v úvahu společenské a environmentální záležitosti. Veřejná politika Budeme vyjadřovat své názory na vládní návrhy a ostatní záležitosti, které mohou ovlivnit společnost Vodafone a naše stakeholdery. Nebudeme věnovat dary politickým stranám ani zasahovat do záležitostí politických stran. Komunikace Se všemi svými stakeholdery budeme komunikovat otevřeně a transparentně v mezích zachování obchodního tajemství. Budeme chránit důvěrné informace proti neoprávněnému zveřejnění a jakékoliv oprávněné sdělení důvěrných informací by mělo být omezeno na osoby, které tyto informace potřebují pro výkon své práce. 6

9 Zákazníci Budeme si cenit důvěry, kterou do nás naši zákazníci vkládají, a budeme chránit nám poskytnuté informace. Zaměstnanci Vztahy se zaměstnanci a mezi nimi navzájem budeme zakládat na úctě k člověku a respektování jeho lidských práv a nebudeme tolerovat dětskou práci. Nebudeme akceptovat žádnou formu diskriminace, obtěžování nebo šikany. Prostřednictvím našich zásad zaměstnanosti a praxe budeme usilovat o podporu rovných příležitostí a zapojení všech zaměstnanců Obce a společnost Budeme spolupracovat s obcemi (komunitami), abychom pochopili jejich obavy, které mohou mít, a na tyto reagovali, například ve vztahu k rozmístění sítě. Vždy budeme poskytovat našim stakeholderům přístup k přesným, relevantním a aktuálním informacím a budeme budovat důvěru prostřednictvím morální zásadovosti, transparentnosti, poctivosti a objektivity. Budeme investovat do společnosti způsobem, který zefektivňuje využití našich zdrojů, včetně podpory charitativních organizací. Při svém interním i externím jednání budeme jednat upřímně, čestně a pocitvě. Životní prostředí Budeme usilovat o ochranu životního prostředí. Budeme minimalizovat využívání omezených zdrojů (energie, voda a suroviny) a uvolňování škodlivých emisí do životního prostředí (včetně odpadu, emisí a odpadních vod). Budeme usilovat o zlepšení environmentální výkonnosti produktů a služeb, které poskytujeme, a podporovat ty, kteří našim zákazníkům nabízejí ekologické a sociální výhody. 7

10 Speak Up Pokud v práci uvidíte chování, o kterém se budete domnívat, že by mohlo být porušením našich Pravidel chování nebo se bude jevit jako nezákonné či neetické, prosím oznamte to. Musíte ohlásit jakékoliv chování, u kterého máte podezření, že je nezákonné nebo trestné. Mohlo by se jednat o úplatkářství, podvod, stanovení cen nebo porušení ochrany osobních údajů. Musíte rovněž oznámit zneužití našich systémů, procesů nebo směrnic. Mohlo by se jednat o šikanu nebo obtěžování, možný střet zájmů, nebezpečí pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo veřejnosti, potenciální zneužití lidských práv nebo závažné ekologické problémy. Vodafone neuplatňuje odvetná opatření proti osobám, které ohlásily své skutečné obavy. Nebude proti vám učiněno žádné opatření, pokud takové záležitosti ohlásíte, dokonce i když nedojde k prokázání porušení předpisů. Andre Ballista Dotazy a odpovědi D: Jsem dodavatel pracující na smlouvu se společností Vodafone a chci ohlásit problém. Mohu použít ohlašovací linku Expolink? O: Ano. Linku Expolink mohou používat zaměstnanci, smluvní partneři, jakož i dodavatelé, obchodní partneři, joint ventures a zástupci Vodafone. Kontaktní údaje jsou stejné jako údaje uvedené v této části pro zaměstnance. D: Mám obavu, že mí kolegové zjistí, když ohlásím problém. Bude to uchováno v důvěrnosti? O: Ochrana totožnosti nevinných lidí je naší prioritou. Společnost Vodafone nebude tolerovat odvetu proti zaměstnanci, který ohlásí skutečnou obavu. To, co nám řeknete během procesu vyšetřování, uchováme jako důvěrné v souladu s našimi zákonnými povinnostmi. Všechny ohlašovací linky umožňují důvěrné ohlášení, pokud je to vaše přání. Navíc je k dispozici prostřednictvím linky Expolink anonymní ohlášení. 8

11 Speak Up Existují tři způsoby, jak oznámit problém: 1. Ohlaste ho svému přímému nadřízenému: Víme, že ohlásit problém není vždy snadné. Abychom to ulehčili, máme otevřenou komunikační směrnici, pomocí které vás podpoříme v projednání s vaším přímým nadřízením jakéhokoliv problému nebo možného problému, jež se vás týkají. 2. Ohlaste ho týmu HR: Není-li vhodné projednat problém se svým přímým nadřízeným, měli byste záležitost projednat s oddělením HR. 3. Ohlaste ho důvěrně na lince Expolink: Svou obavu můžete chtít ohlásit někomu, kdo má určitý nadhled. Mohou nastat případy, kdy oznámení problému interně není vhodné nebo není pociťováno jako ten správný přístup. Všichni zaměstnanci a dodavatelé mají přístup k externímu ohlašovacímu mechanismu: Co se stane dále? Kroky níže ukazují, co děláme, když někdo ohlásí problém: Když ohlásíte problém, bude učiněno rozhodnutí, které oblasti záležitost postoupit: týmu pro lidské zdroje, týmu pro firemní bezpečnost nebo právnímu týmu či jejich ekvivalentu ve Vodafone Group. Poté budeme kontaktovat osobu, která problém vznesla (toto lze provést anonymně prostřednictvím linky Expolink tím, že vám poskytneme přístupový pin kód), abychom zajistili, že máme všechny informace, které potřebujeme, a projednali naše další kroky. Jestli se rozhodneme přistoupit k vyšetřování, provede ho kvalifikovaný odborník a osoba, která svou obavu vyjádřila, bude během vyšetřování průběžně informována Povedeme transparentní a přesné záznamy všech zjištění a následných opatření. Telefon: Globální číslo: +44 (0) Pro zobrazení místního bezplatného telefonního čísla klikněte na intranetu na záložku Speak Up. On-line: Pro ohlášení problému on-line klikněte na intranetu na položku Speak Up. D: Mám obavu ohledně jednání kolegy. Jak bych to měl ohlásit? D: Co když ohlásím něco podezřelého a ukáže se, že se nejednalo o porušení předpisů? O: Pokud vaše ohlášení bylo učiněno z důvodu skutečné obavy, neučiníme proti vám žádné opatření. O: Nejdůležitější věcí je, že svou obavu ohlásíte. V konečném důsledku nehraje roli, jakou cestu si zvolíte. Pokud cítíte, že si můžete promluvit se svým přímým nadřízeným, udělejte to. Váš přímý nadřízený je zde, aby vás podpořil a pomohl vám zvolit správný postup jednání. 9

12 Chování jednotlivce Bezpečnost našich lidí, majetku a informací Společnost Vodafone každý den zpracovává velké množství informací. Systémy a sítě, které uchovávají údaje našich zákazníků a zaměstnanců, musí být bezpečné. Informace, které používáme (ať ve formě písemné nebo ústní, digitální nebo hmotné), musí být chráněny, abychom si byli jisti jejich: Důvěrností: naše informace nejsou sdělovány neoprávněným osobám. Integritou: naše informace jsou přesné, úplné a věrohodné. Dostupností: naše informace jsou dostupné, když je potřebujeme. Budeme si cenit důvěry, kterou do nás naši zákazníci vkládají, a budeme chránit nám poskytnuté informace. D: Po dobu mé dovolené mne zastupuje kolega a potřebuje přístup k systémům, které používám. Je dost komplikované, aby získal přihlašovací údaje a heslo. Nemůžu mu prostě dát to své? O: Ne. Nikdy nesmíte dávat své přihlašovací údaje jiným lidem. Musíme vést přesné záznamy, kdo má přístup do našich systémů. Každý, kdo má přístup do našich systémů, musí mít oprávnění. D: Pracuji z domova a mám problémy s přístupem k síti Vodafone. Mohu požádat svého kolegu, aby mi zaslal informace, které potřebuji, na můj soukromý ový účet? O: Ne. Informace zaslané na soukromé ové účty nejsou chráněné stejným způsobem jako informace v síti Vodafone. Nikdy nesmíte zasílat informace na soukromý ový účet ani je nahrávat na osobní počítač či jiné zařízení. 10

13 Chování jednotlivce Dodržujte tyto jednoduché kroky, abyste bránili a chránili nám poskytnuté informace: 1. Ohodnoťte informaci a klasifikujte ji. C4 Vodafone tajná: velmi důležitá informace, která by mohla ovlivnit cenu našich akcií. C3 Vodafone důvěrná: citlivá informace, která bude sdílena pouze v případě, kdy je nutné ji znát. C2 Vodafone vyhrazená: každodenní informace, které sdílíme s kolegy a oprávněnými třetími stranami. C1 Vodafone veřejná: informace, které sdílíme s veřejností přestože stále vyžadují schválení oddělením pro externí komunikaci. 2. Ukliďte vše ze svého pracovního stolu a uzamkněte obrazovku. Jestliže ponecháváte počítač bez dozoru, uzamkněte obrazovku, a když odcházíte od stolu, zajistěte, aby utajované informace byly bezpečně uloženy. Na konci dne počítač vypněte a notebooky uzamkněte. Když odcházíte na den pryč, ukliďte svůj pracovní stůl. Utajované informace správně uložte a když již nejsou zapotřebí, tak je bezpečným způsobem zlikvidujte. 4. Přemýšlejte předtím, než kliknete. Buďte opatrní při otevírání příloh z neznámých adres. Používejte pouze autorizovaný software. Neklikejte na odkazy, které vás mohou dostat na nebezpečné internetové stránky. Nepoužívejte naše systémy pro nic obscénního, nevhodného, urážlivého, hanlivého, nezákonného či jinak nevhodného na pracovišti. 5. Vždy chraňte data. Když jste v prostorách společnosti Vodafone, vždy ukazujte svůj ID průkaz. Když nepracujete v kanceláři, dávejte vždy velký pozor na notebooky a ostatní pracovní pomůcky. Nenechávejte originální dokumenty v tiskárnách nebo kopírkách. Používejte bezpečný tisk. Abyste se dozvěděli více, navštivte Portál globální firemní bezpečnosti na intranetu nebo se obraťte na místní tým pro firemní bezpečnost. 3. Chraňte své heslo. Své heslo nikomu nesdělujte a nikam si ho nezapisujte. Nenechávejte svůj počítač, aby si pamatoval vaše hesla. Volte hesla, která obsahují alespoň osm znaků s kombinací malých a velkých písmen, čísel a zvláštních znaků. D: Mohu nechat návštěvníka, aby odešel sám z budovy? O: Ne. Máte odpovědnost za všechny návštěvníky, které pozvete do prostor společnosti Vodafone. Stále na své návštěvníky dohlížejte a nepůjčujte jim svou přístupovou kartu. 11

14 Vyhýbání se střetům zájmů Pokud se nacházíte v pozici, kdy se vaše osobní a obchodní zájmy střetnou, jste povinni toto projednat s místním týmem HR. Abychom vám pomohli rozhodnout, zda čelíte střetu zájmů, představte si, že vysvětlujete své jednání přátelům, kolegovi nebo médiím, a zvažte, zda byste se cítili dobře. Zde je několik příkladů, kde můžete čelit střetu zájmů: 1. Vnější aktivity nebo investice Můžete mít osobní zájem na jednom z dodavatelů, konkurentů nebo zákazníků společnosti Vodafone, což by mohlo ovlivnit naše podnikání. Tento zájem by mohl být ve formě investice, angažovanosti v provozních aktivitách nebo ve vztahu s vedením. 2. Vztahy s přáteli, příbuznými a spolupracovníkyobchodní vztahy s příbuznými, manželi/manželkami, osobami blízkými či blízkými přáteli mohou vést ke střetu zájmů, který lze jen obtížně vyřešit. Podobně intimní vztahy mezi spolupracovníky mohou, v závislosti na pracovních pozicích a vzájemném pracovním vztahu spolupracovníků, vytvářet skutečný nebo zdánlivý střet zájmů. Pokud čelíte možnosti takového obchodního nebo osobního vztahu, měli byste záležitost projednat se svým manažerem. 3. Politická angažovanostvyužívání jakýchkoliv zdrojů společnosti Vodafone, jako jsou čas, majetek, hotovost, zařízení nebo značka, pro politické aktivity by mohlo způsobit střet zájmů. D: Pracuji na částečný úvazek v mém rodinném podniku. Musím ohlásit zájem? O: Ano. Dokonce i když podnikání nesouvisí se společností Vodafone. V některých zemích existují omezení počtu hodin, které můžete pracovat. Porušení těchto pravidel může ovlivnit vaše zdraví a kvalitu vaší práce. Mohlo by to rovněž vyústit v pokutu pro společnost Vodafone. D: Blízký přítel se uchází o práci ve společnosti Vodafone. Je to v pořádku? O: Motivuje vás, abyste doporučovali společnost Vodafone jako skvělé pracoviště. Avšak nesmíte být zapojeni do procesu náboru a daná pracovní pozice vám nesmí být podřízená. 12

15 Chování jednotlivce Očekáváme od vás, že: budete jednat v nejlepším zájmu společnosti Vodafone a rozpoznávat potenciální střety zájmů budete projednávat problémy se svým liniovým manažerem a ohlašovat střety svému místnímu týmu HR nebudete se účastnit obchodních oblastí, kde máte osobní zájem nebudete poskytovat citlivé informace konkurenci ani třetí straně viz část soutěžní právo nebudete dávat politické dary jménem společnosti Vodafone předtím, než provedete investice, prověříte místní zákony a požadavky společnosti Vodafone Svému manažerovi a HR musíte říci o: jakémkoliv jiném svém pracovním poměru nebo členství ve statutárních orgánech blízkých vztazích s lidmi, kteří vám jsou podřízeni blízkých vztazích s lidmi účastnícími se náborového procesu, pokud máte jakýkoliv vliv na rozhodnutí o náboru nebo udělení smlouvy blízkých vztazích s lidmi, kteří pracují pro konkurenci, významné zákazníky, dodavatele nebo ostatní obchodní partnery. Toto je obzvláště důležité, pokud máte přístup k citlivým informacím. Nesmíte: se angažovat do najímání, dohlížení, řízení nebo kariérního plánování jakéhokoliv příbuzného nebo partnera dovolit, aby na vaše rozhodování v práci měly vliv vaše osobní vztahy ani aby to tak vypadalo poskytovat citlivé nebo důvěrné informace nikomu mimo společnost Vodafone, používat zdroje společnosti Vodafone k podpoře politických aktivit, jednat s vašimi předchozími zaměstnavateli dříve, než odpracujete rok pro společnost Vodafone. D: Jsem členem politické strany. Musím ohlásit zájem? O: Ne. Nemusíte oznámit svou osobní politickou příslušnost, pokud se neucházíte o volenou funkci; pak byste museli uvědomit svůj místní tým HR. Mike Bakke 13

16 Musíte vždy dodržovat místní zákony a předpisy týkající se dávání a přijímání darů a pohoštění." Dary a pohoštění Podporujeme přiměřené a úměrné dávání a přijímání darů a pohoštění jako součásti běžných obchodních vztahů. Avšak zakazujeme dávání či přijímání významných darů nebo významných výhod (včetně pohostinnosti, slev a ostatních výhod nedostupných všem zaměstnancům). Musíme dbát na to, abychom nebyli nikdy ovlivněni nebo se zdáli být ovlivněni poskytováním darů nebo pohoštění. Například nesmíme dávat ani přijímat dary či pohoštění během výběrového řízení nebo při sjednávání nového obchodu. Směrnice o firemní darech a pohoštění (Corporate Gifts and Hospitality Policy Standard) stanovuje zásady, které všichni musíme dodržovat, včetně povinnosti získat souhlas a registrovat darované nebo obdržené věci. Rovněž byste se měli podívat do firemní směrnice o cestování, která je k dispozici na intranetu, a najít podrobnosti o nárokovatelných výdajích. Část úplatkářství a nevhodné platby v tomto dokumentu popisuje, co dělat při jednání se státními úředníky. D: Byl jsem pozván na večeři potenciálním dodavatelem, který se aktuálně uchází o novou smlouvu. Co mám dělat? O: Měl byste odmítnout. Je nevhodné jít na oběd/večeři či jakoukoliv jinou akci s dodavatelem během procesu výběrového řízení nebo procesu žádosti o návrh. D: Dodavatel mi poslal dar vysoké hodnoty a nechci jej urazit tím, že bych ho vrátil. Co mám dělat? O: Je důležité, abyste uvědomili svého přímého nadřízeného a vyhledali radu od svého místního týmu HR nebo právního týmu. Ideálně by se měl dar slušně odmítnout a vrátit. Pokud to není možné, pak by věc měla být darována charitě. 14 Očekáváme od vás, že: se vyhnete dávání nebo přijímání čehokoliv nevhodné hodnoty se vyhnete dávání nebo přijímání jakýchkoliv darů nebo pohostinnosti během procesu výběrového řízení budete přemýšlet o souvislostech spojených s darem nebo pohoštěním představte si, jak by to mohlo vypadat pro někoho mimo společnost Vodafone nikdy nebudete dávat ani přijímat jakoukoliv hotovost nebo ekvivalent hotovosti nikdy nebudete přijímat dary od konkurentů nebo státních úředníků nikdy nebudete žádat o dary nebo pohostinnost požádáte o schválení a zaznamenáte dary a pohoštění, když je to vyžadováno projednáte jakékoliv problémy se svým přímým nadřízeným seznámíte se směrnicí o firemních darech a pohoštění a porozumíte ji

17 Chování jednotlivce Cestování a výdaje Místní směrnice o cestování a výdajích stanoví pravidla, která musíte dodržovat. Obsahuje příslušné informace, včetně seznamu schválených hotelů a pokynů, jak využívat naši určenou cestovní kancelář a jak rezervovat on-line. Rezervace cestování a ubytování provedené prostřednictvím jiných kanálů nebudou uhrazeny. Když plánujete svou cestu, pokuste se nalézt správnou rovnováhu mezi obchodní potřebou, dopadem na životní prostředí, finančními náklady a vaším zdravím a pohodou. Očekáváme od vás, že: budete dodržovat pravidla místní měrnice o cestování a výdajích budete používat pouze schválené cestovní kanceláře a on-line rezervační nástroj zarezervujete vhodnou třídu cestování a hotelu z našeho předem schváleného seznamu rozhodnete, zda jsou náklady na vaše cestování a výdaje přiměřené zvážíte dopad na životní prostředí a využijete webové/video/audio zařízení namísto cestování, když je to možné získáte příslušná schválení vašich výdajů poskytnete správné doklady pro své nárokované výdaje. Správa našich údajů a dokumentů D: Mé náklady na cestování do kanceláře jsou drahé. Mohu si nárokovat jejich částečné uhrazení? O: Uhrazení běžného cestování na vaše pracoviště si nelze nárokovat. Pro práci mimo pracovní dobu mohou existovat výjimky, podrobnosti viz v místních směrnicích. D: Mohu si nárokovat výdaje za svého partnera či manžela, který cestuje se mnou? O: To, že vezmete svého partnera, přítele či člena rodiny na pracovní cestu, není nárokovatelný výdaj. Jedinou výjimkou jsou některá pracovní vyslání do jiné země, kde nabízíme proplacení cestovních výdajů. Pokud neexistuje obchodní důvod nebo právní požadavek, aby byly dokumenty uchovány, měly by být zničeny způsobem přátelským k životnímu prostředí. Uchovávání údajů delší dobu, než je nezbytně nutné, pouze zvyšuje naši potřebu skladovacích zařízení. Očekáváme od vás, že: budete dodržovat relevantní postupy, které jsou stanoveny v místních směrnicích a postupech o správě a uchovávání dokumentů budete uchovávat dokumenty pouze tak dlouho, jak vyžaduje místní plán pro uchovávání dokumentů promluvíte si s místním právním týmem, pokud budete mít jakékoliv otázky. D: Myslím, že si uchovám všechny své dokumenty pro případ, že by byly v budoucnu potřeba. Je to v pořádku? O: Musíte provádět výběr. Některé dokumenty je třeba uchovat z důvodu auditu nebo daňových či právních důvodů. Například dokumenty relevantní pro vyšetřování nebo soudní spor musejí být uchovávané, dokud se vyšetřování či soudní spor zcela nevyřeší. Naopak pozvání na setkání, které se již odehrálo, je příkladem dokumentu, který byste měli zničit. 15

18 Dodržování zákonů Budeme dodržovat ustanovení všech platných domácích a mezinárodních zákonů a všech příslušných norem a předpisů." Využívání interních informací pro obchodování V mnoha zemích je nezákonné mít prospěch z využívání interních informací pro obchodování. Využívání interních informací pro obchodování znamená využívat informace, které nejsou veřejně dostupné, ale ke kterým máte přístup v důsledku vašeho zaměstnání nebo obchodních vztahů, k informovanému nákupu nebo prodeji akcií či cenných papírů. Takové informace by mohly mít dopad na cenu těchto akcií nebo cenných papírů, kdyby byly zveřejněny. Obchodování s cennými papíry nebo manipulace s cenami akcií na základě informací, které můžeme mít v důsledku práce pro společnost Vodafone, jsou zakázány. Tato pravidla platí, i když přestanete pracovat pro společnost Vodafone. Obchodování na základě interních informací ve většině zemí vede k závažným postihům, kdy účastníci čelí vysokým pokutám, odnětí svobody nebo obojímu. Jakékoliv obavy nebo otázky, které máte, projednejte s oddělením sekretariátu skupiny (Group Corporate Secretariat Department). Očekáváme od vás, že: nebudete nakupovat, prodávat ani jinak obchodovat s cennými papíry společnosti Vodafone, pokud máte interní informace, nebudete prodávat ani jinak obchodovat s jakýmikoliv cennými papíry jakékoliv společnosti, pokud máte interní informace, nebudete předávat interní informace třetím stranám. Toto není pouze porušením důvěrnosti, ale může to znamenat rovněž spáchání trestného činu. D: Můj přítel přemýšlí o prodeji pár akcií společnosti Vodafone v následujících několika dnech. Vím, že společnost Vodafone má učinit prohlášení, které bude mít pozitivní dopad na cenu akcií. Je v pořádku, pokud svému příteli naznačím, aby s prodejem vyčkal? O: Ne. Nikdy nesmíte prozrazovat informace o podnikání společnosti Vodafone, které nejsou veřejně dostupné. Ani nesmíte využívat interní informace, abyste ovlivnili investiční rozhodnutí ostatních. 16

19 Dodržování zákonů Soutěžní právo Nikdy nesmíte vyhledávat, přijímat ani projednávat důvěrné informace s konkurenty. Postupy, které narušují hospodářskou soutěž, mohou poškodit naše podnikání. Nikdy nesmíte povzbuzovat zákazníky, dodavatele ani bývalé zaměstnance konkurentů, aby poskytovali informace, které by měli uchovávat důvěrné. Věříme ve volnou a spravedlivou soutěž. Většina trhů, kde působíme, má zákony navržené na ochranu volné a spravedlivé soutěže. Tyto zákony zakazují dohody s konkurencí, které ovlivňují obchodování na trhu a mohou se vztahovat na společnost Vodafone a další organizace. Aby bylo zajištěno, že společnost Vodafone plně dodržuje soutěžní právo a že dokážeme identifikovat jakákoliv potenciální porušení, dodržujte prosím tři kroky uvedené níže: 1. Mějte základní znalosti toho, jak se na vás soutěžní pravidla vztahují. Zde je několik příkladů protisoutěžních praktik: Sdílení citlivých informací s konkurencí (jako jsou ceny, náklady a objemy prodeje). dohoda s konkurenty na stanovení cen produktů nebo služeb, včetně slev, rabatů a provizí Dohody s konkurenty o rozdělení určitých klientů, regionů a trhů mezi sebou. Dohody s obchodníky o stanovení minimální ceny prodeje produktů nebo služeb v maloobchodě. 2. Vždy buďte bdělí při svých obchodních jednáních se třetími stranami. Zvláště si pamatujte, že: D: Můj kolega mi zaslal obsahující informace o konkurentovi, které by mohly být snadno chybně interpretovány. Co mám dělat? O: Měli byste informovat svého kolegu, že by neměl psát nic, co by mohlo být chybně interpretováno. Cokoliv, co napíšeme (nebo řekneme), může být použito jako právní důkaz. Ve skutečnosti jsou y nejběžnější formou právního důkazu. protisoutěžní praktiky zahrnují neformální dohody a sdílení informací s konkurenty i formální smlouvy není vždy zřejmé, kdo jsou naši konkurenti někteří z našich dodavatelů, zákazníků a obchodních partnerů s námi soutěží na určitých trzích 3. Pokud jste na pochybách, zeptejte se svého právního týmu. D: Zatímco jsem na konferenci, obchodní ředitel z jiné společnosti se mnou začne hovořit o ekonomických vyhlídkách v Evropě a o tom, co to znamená pro naše cenové datové plány v budoucnosti. Co mám dělat? O: Ukončete hovor a jděte pryč. Nesmíte projednávat žádné z našich cenových či důvěrných obchodních informací s žádným z našich konkurentů. 17

20 Nikdy nesmíte nabízet ani přijímat jakoukoliv formu úplatku. Úplatkářství a nevhodné platby Zákony zakazují úplatkářství v jakémkoliv druhu komerčního uspořádání. Jsme oddáni boji proti všem formám úplatkářství. Úplatek může přijít v mnoha podobách. Usnadňující platby (facilitation payments) a nezákonné provize (kickbacks) jsou příklady úplatkářství. Dávání nebo přijímání darů a pohoštění může být za určitých situací rovněž úplatkářstvím. Usnadňující platby jsou nezákonné. Společnost Vodafone je nebude tolerovat, pokud není ohrožena osobní bezpečnost zaměstnance, přičemž v takovém případě musí být záležitost co nejdříve ohlášena právnímu oddělení. Mnoho zemí zakazuje nabízení nebo dávání čehokoliv hodnotného státním úředníkům za účelem ovlivnění jejich jednání. Jedním ze způsobů, jak zajistit, že k tomu nedojde, je nedávat politické dary.výjimkou z těchto pravidel nejsou ani místní způsoby práce. Naše pravidla se rovněž vztahují na úplatky učiněné nepřímo prostřednictvím třetích stran, jako jsou prostředníci. Očekáváme od vás, že: budete opatrní při nabízení nebo přijímání darů nebo pohoštění, obzvláště když je zapojen státní úředník Pro více informací se podívejte na část Dary a pohoštění (strana 14) se ujistíte, že jsou všechny dary a pohoštění povoleny místními zákony si budete vědomi toho, že společnost Vodafone může být odpovědná za jednání třetích stran si budete vědomi toho, že dokonce i charitativní dary mohou být viděny jako úplatky, pokud jsou platby činěny za účelem usnadnění procesu či zajištění obchodní výhody odmítnete placení usnadňujících plateb (facilitation payments) projednáte jakékoliv otázky nebo obavy, které máte, s místním týmem pro dodržování předpisů dokončíte své protiúplatkářské školení. ءانثتسا تسيل ةيلحملا لمعلا قرط لثم ىرخأ فارطأ قيرط نع ةرشابملا ريغ ىواشرلا ىلع ا ضيأ اندعاوق يرست.دعاوقلا كلت نم.ءالكولا Sherif Elnaggar 18

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání KRÁSA ETIKY - ETIKA KRÁSY OBSAH 3 L ORÉAL SPIRIT 4 Předmluvy Jean-Paul AGON Emmanuel LULIN 5 Výkonný výbor 6 Koho se tento Kodex týká? 6 Jak tento Kodex používat

Více

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2014 Obsah I Předmluva předsedy představenstva PKN ORLEN 5 II Předmluva předsedy představenstva skupiny Unipetrol 7 III Firemní hodnoty a Etický

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas 1 2 Sdělení prezidenta společnosti Každý den, na všech místech kde působíme, každý zaměstnanec společnosti Securitas napomáhá vytvářet naši reputaci,

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

S podporou Generálního ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropské komise

S podporou Generálního ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropské komise Výběr nejlepší hodnoty Příručka pro organizace zadávající zakázky pro soukromé hlídací služby S podporou Generálního ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropské komise Poděkování Tato příručka

Více

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr.

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Rozvoj obce Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Jiří Plos Chápete-li rozvoj obce pouze jako její populační nebo územní růst, jste vedle.

Více

I. Zabezpečování efektivního právního a regulatorního rámce pro společnosti ve vlastnictví státu

I. Zabezpečování efektivního právního a regulatorního rámce pro společnosti ve vlastnictví státu I. Zabezpečování efektivního právního a regulatorního rámce pro společnosti ve vlastnictví státu Právní a regulatorní rámec společností vlastněných státem (dále jen SVS) by měl zabezpečit klidné prostřední

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením Úmluva o právech osob se zdravotním postižením Preambule Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, a) majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Organizace spojených národů je uznání přirozené

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 2 MANUÁL SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Příručka pro veřejnou správu 25. 4. 2013 Služby obecného hospodářského zájmu/sohz: Účel pravidel 1 Obsah manuálu Obsah manuálu 2 Organizace manuálu 4 První

Více

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r.

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Příloha č.1 MMOPP00BV5BE Rozsah předmětu plnění Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Za Objednatele Za Poskytovatele Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Všeobecné podmínky Všeobecné

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Strategický průvodce k úspěšnému využívání a šíření výsledků projektů výzkumu a vývoje

Strategický průvodce k úspěšnému využívání a šíření výsledků projektů výzkumu a vývoje O. Mc Nerney (hlavní autor) A. Stachowicz, P. Czupryński, E. Philpott, D. Kolman, D. Martin, E. Hermann Strategický průvodce k úspěšnému využívání a šíření výsledků projektů výzkumu a vývoje Aby evropský

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

VÍTEJTE V TLC! VSTUPNÍ INFORMACE A PRAVIDLA PRO LEKTORA TLC

VÍTEJTE V TLC! VSTUPNÍ INFORMACE A PRAVIDLA PRO LEKTORA TLC VÍTEJTE V TLC! VSTUPNÍ INFORMACE A PRAVIDLA PRO LEKTORA TLC Soubor informací, pracovních pokynů a dokumentů pro lektory spolupracující s agenturou TLC - Top Language Centre, s.r.o. 1 Vážení kolegové, vítejte

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. ledna 2014 (OR. en) 5567/14 Interinstitucionální spis: 2014/0002 (COD) PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Diverzita a integrace jako součást odpovědné firmy Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM

Více