Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice"

Transkript

1 Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2014 až 2016

2 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města v letech * schválený rozpočet , , , , , ,00 * * * upravený rozpočet , , , , , ,27 * * * , , , , , ,27 * * * , , , , , , * roku 2013 ve výši upraveného rozpočtu k VÝVOJ ROZPOČTU A ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU * rok schválený rozpočet upravený rozpočet 2

3 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY REKAPITULACE Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery rozpočet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Příjmy celkem , , , , , , Financování , , , , , , Zdroje celkem , , , , , , Běžné výdaje , , , , , , Kapitálové výdaje , , , , , , Výdaje celkem , , , , , , rozdíl (zdroje - výdaje) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) , , , , , , Běžné výdaje (provozní) , , , , , , PROVOZNÍ SALDO , , , , , , Uhrazené splátky půjčených prostředků , , , , , , Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů a půjček , , , , , , Dluhová základna , , , , , , Dluhová služba , , , , , , Ukazatel dluhové služby 3,42% 7,25% 24,73% 6,94% 17,25% 4,45% 4,20% 6,40% 5,36% 2 Rekapitulace

4 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY PŘÍJMY položka PŘÍJMY rozpočet Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních požitků , , , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin , , , , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů , , , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , , , , , Zrušené daně, jejich předmětem je příjem práv.os 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Daň z přidané hodnoty , , , , , , Poplatky za znečišťování ovzduší 39,85 40,45 43,10 57,00 41,40 0, Poplatky za uložení odpadů 455,53 722,61 587,77 213,63 6,23 400, Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 197,42 222,47 97,85 103,29 194,04 100, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 3,96 0,15 14,93 0,04 103,33 0, (1337) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraň. komunálního odpadu , , , , , , Poplatek ze psů 3 285, , , , , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 832, , ,83 830,99 688, , Poplatek za užívání veřejného prostranství 67,33 107,79 109,99 171,94 136,40 100, Poplatek ze vstupného 1 177, , , , , , Poplatek z ubytovací kapacity 919,27 674,33 660,48 838, ,31 800, Poplatek za provozovaný VHP , , , , ,75 0, Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP 8 326, , , , , , Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 3 220, , , , , , Odvod z VHP 0,00 0,00 0,00 0, , , Správní poplatky , , , , , , Daň z nemovitostí , , , , , , Daňové příjmy , , , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , , , Příjmy z prodeje zboží 492,39 314,63 283,45 311,93 318,02 300, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 194, , , , , , Odvody příspěvkových organizací 0, , , , , , Příjmy z pronájmu pozemků 8 193, , , , , , Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí , , , , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 3 024, , , , ,20 32, Příjmy z úroků , , , , , , Příjmy

5 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY PŘÍJMY položka PŘÍJMY rozpočet Příjmy z podílů na zisku a dividend , , , , , , Kurzové rozdíly v příjmech 0,44 0,00 0,00 0,00 0,31 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , , , , , Ostatní příjmy z FV předchozích let 6 860,34 1, , ,95 2,90 0, Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi 0, , , ,30 32,86 0, Ostatní přijaté vratky transferů , , , , ,01 0, Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 18,80 506,58 401,74 177,58 322,95 62, Přijaté neinvestiční dary 1 580, ,60 0,00 50,00 0,00 0, Přijaté pojistné náhrady 1 522,47 373,51 982, , ,08 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , , , Neidentifikované příjmy 1,10 85,54 3,73 0,27 0,00 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 8 263, , ,35 450,86 438,58 40, Splátky půjč.prostř.od podnik.nefin.subj - práv.oso 130,66 33,95 117,53 122,31 116,82 310, Splátky půjč.prostř.od obecně prosp.společ.apod , ,83 959,63 624,01 517,81 164, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , , , , , Nedaňové příjmy , , , , , , Příjmy z prodeje pozemků , , , , , , Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich čá , , , , , , Příjmy z prodeje ostatního hmotného DM 1 146,30 703,12 189,50 160,60 101,90 360, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 974,56 0,00 0,00 0, ,52 0, Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majet 0, , ,83 0,00 0,00 0, Příjmy z prodeje akcií 0,00 0,00 0,00 142,42 0,00 0, Kapitálové příjmy , , , , , , Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu , , , , , , Neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu , , , , , , Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 5 802, ,00 241,71 109,83 0,00 0, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního r , , , , ,18 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7 603, , , , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , , , ,30 0, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 0,00 0, ,77 0,00 0, Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti , , , , ,00 0, Investiční přijaté transfery ze státních fondů 2 489, , , , ,33 0, Příjmy

6 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY PŘÍJMY položka PŘÍJMY rozpočet Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozp , , , , ,62 0, Investiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,00 0,00 0, ,15 326, Investiční přijaté transfery od krajů 587, ,06 852,92 838, ,73 0, Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0, ,19 0, , ,31 0, Přijaté transfery Příjmy úhrnem , , , , , , , , , , , , Příjmy

7 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY VÝDAJE položka, podseskupení VÝDAJE rozpočet Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , , , Ostatní platy 97,51 106,01 114,71 146,24 183,86 200, Ostatní osobní výdaje 3 772, , , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5 225, , , , , , Odstupné 268,87 65,52 338,26 571,61 676,98 0, Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti , , , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 729,43 785,66 825,95 837,50 818,59 886, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 34,16 36,42 39,19 49,80 63,15 62, Mzdové náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0, Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné , , , , , , Potraviny 0,37 1,04 2,78 0,00 2,51 11, Ochranné pomůcky 127,62 132,58 84,39 166,26 175,06 230, Léky a zdravotnický materiál 226,73 61,18 17,11 9,86 36,78 115, Prádlo, oděv a obuv 1 159, ,47 879, ,47 824,75 982, Knihy, učební pomůcky a tisk 516,35 511,01 470,28 179,45 167,35 192, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 773, , , , , , Nákup zboží 100,00 117,53 193,20 199,84 199,47 200, Nákup materiálu jinde nezařazený 6 249, , , , , , Úroky vlastní , , , , , , Kurzové rozdíly ve výdajích 0,63 0,30 0,28 0,63 0,50 1, Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 754,65 32,10 467, ,77 69,30 0, Studená voda 5 739, , , , , , Teplo , , , , , , Plyn 287,54 234,68 86,52 85,96 66,12 124, Elektrická energie , , , , , , Pevná paliva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 2, Pohonné hmoty a maziva 1 852, , , , , , Teplá voda 7,89 14,12 9,11 9,61 15,59 15, Služby pošt 7 449, , , , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 243, , , , , , Služby peněžních ústavů 5 714, , , , , , Nájemné 6 661, , , , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , , , , Výdaje

8 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY VÝDAJE položka, podseskupení VÝDAJE rozpočet Služby školení a vzdělávání 1 248, , , , , , Služby zpracování dat 1 720,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , , , , , Opravy a udržování , , , , , , Programové vybavení 515,26 611,10 172,63 178,29 278,42 210, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 861, ,10 575,30 555,40 716,61 640, Pohoštění 1 279,32 946,24 801,04 602, ,56 963, Účastnické poplatky na konference 36,65 39,69 32,14 66,54 59,73 70, Nájemné za nájem s právem koupě 6 628, , , , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené 17,21 46,67 730,41 26,00 1,35 38, Zaplacené sankce 0,00 0,00 0,00 0,00 7,25 0, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 392,68 251,48 134, ,51 282,78 80, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , , , , Věcné dary 1 925, ,50 580,01 517,57 765,44 640, Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , , , , Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 2 326, , , , , , Neinvestiční transfery nefinančním podnikat.subjektům - právnickým osobám , , , , , , Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 1 901, , , , ,43 0, Neinvestiční transfery občanským sdružením , , , , , , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 6 328, , , , ,84 0, Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 350,00 0,00 0,00 335,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 557, , , , , , Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a nezisk.organizacím , , , , , , Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu 2 400, ,00 100, , ,00 647, Neinvestiční transfery obcím 0,00 269,87 500,00 28,39 445,83 0, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , , , , , Výdaje

9 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY VÝDAJE položka, podseskupení VÝDAJE rozpočet Neinvestiční transfery vysokým školám 435,97 166,40 10,00 23,00 146,00 0, Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím 0,00 0,00 95,67 92,39 0,00 0,00 Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým 5336 organizacím * * 6 422, , ,8 0, Neinvestiční příspěvky ostatním PO 1 435,02 927,07 983,21 815, ,19 80, Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské 0,00 0,00 0,00 0,00 24,63 0, Nákup kolků 84,52 106,52 171,82 102,77 244,30 150, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , , , , Úhrada sankcí jiným rozpočtům 21,00 0,16 201, ,32 52,09 0, Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskyt.v minulých rozpočtových obdobích 80,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 30,31 29,43 22,89 14,13 17,62 30, Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi 7 357, , , , ,64 0, Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům , , , , , , Sociální dávky , , , ,28 372,17 0, Náhrady mezd v době nemoci * 339,94 411, , , , Dary obyvatelstvu 80,00 60,00 60,00 30,00 70,00 60, Účelové neinvestiční transfery nepodnik.fyzickým osobám 710, ,20 455,19 853,50 575,77 0, Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 100,00 0,00 25,00 0,00 0,00 50, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 376, , , , , , Neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , , , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 666, ,99 913,00 391,36 459,75 300, Neinvestiční půjčené prostředky 666, ,99 913,00 391,36 459,75 300, Nespecifikované rezervy 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 7 346, , , , ,04 26, Ostatní neinvestiční výdaje 7 346, , , , , , Běžné výdaje , , , , , , Programové vybavení 8 808, , , , , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , , , , , , Výdaje

10 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY VÝDAJE položka, podseskupení VÝDAJE rozpočet Budovy, haly a stavby , , , , , , Stroje, přístroje a zařízení , , , , , , Dopravní prostředky 3 712,42 729, ,87 660, ,85 0, Výpočetní technika 606, ,98 342,59 782,86 121,02 800, Umělecká díla a předměty 0,00 459,50 0,00 0,00 0,00 0, Pozemky 7 404, , , , , , z toho: KV investičního odboru , , , , , , KV investičního odboru z cizích zdrojů , , , , , , Investiční nákupy a související výdaje , , , , , , Investiční transfery nefinančním podnik.subjektům - právnickým osobám 4 250, , , , , , Investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu 0,00 0,00 0,00 0,00 872,79 0, Investiční transfery obecně prospěšným společnostem 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0, Investiční transfery občanským sdružením 654,52 140,00 0, , ,25 0, Investiční transfery státnímu rozpočtu 0,00 665, ,55 139,92 190, , Investiční transfery obcím 0,00 0,00 0,00 0,00 605,00 0, Investiční transfery krajům 0,00 0,00 0, ,11 0,00 0, Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ,84 0,00 621,10 100,00 0, , Investiční transfery vysokým školám 3 579, ,75 0,00 0,00 0,00 0, Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0, Ostatní investiční transfery obyvatelstvu 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0, Investiční transfery , , , , , , Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek 1 020,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300, Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 5 581, , , , ,53 0, Investiční půjčené prostředky 6 601, , , , ,53 300, Rezervy kapitálových výdajů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400, Ostatní kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400, Kapitálové výdaje , , , , , , Výdaje úhrnem , , , , , , Výdaje

11 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY FINANCOVÁNÍ položka FINANCOVÁNÍ rozpočet Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 0, , , ,65 0,00 0, Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených 8114 prostředků 0, , , ,65 0,00 0, Změna stavu krátkodobých prostředků na bk.účtech , , , , , , Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy , , , , ,74 0, Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje , ,00 0, ,21 0,00 0, Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ,00 0, , , , , Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 8124 prostředků , , , , , , Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 0,00 0,00 0,00 0,00 205,57 0, Financování úhrnem , , , , , , Financování

12 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY č. Banka/Účel úroková sazba rok přijetí úvěr celkem zůstatek k čerpání úvěru 2014 splatno do Splátky jistiny MF ČR - výstavba ČOV 0,00% * * * * * * * * * * * 2 nájemníci Dubenská - předplatné nájemného 0,00% * * * * * * * * * * * 3 UniCredit Bank a.s. - zimní fixní sazba do stadion 3,19% p.a * * * * * * * * 4 UniCredit Bank a.s. - přeúvěrování hypotečních úvěrů na 146 b.j., 54b.j. a DM 12M PRIBOR + 0,09% p.a * * * * * * * * * * 5 Komerční banka a.s. - Úpravna vody České Budějovice fixní sazba do ,45 % p.a Česká spořitelna, a.s. - předfinancování a spolufinancování dotačních akcí (možnost opětovného čerpání do ) 1M PRIBOR + 0,37% p.a. (pevná úroková sazba na 200 mil. Kč od do u Komerční banky, a.s. 1,95 %) Česká spořitelna a.s. - refinancování investičních akcí 1M PRIBOR + 0,37% p.a Česká spořitelna a.s. - kontokorentní úvěr 1 D (O/N) PRIBOR + 0,45 % p.a * * * * * * * * * * * * x celkem x x x Splátky úroků () Přehled úvěrů a půjček

13 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY č. Banka/Účel úroková sazba rok přijetí úvěr celkem zůstatek k čerpání úvěru 2014 splatno do Splátky úroků MF ČR - výstavba ČOV 0,00% * * * * * * * * * * * nájemníci Dubenská - 2 předplatné nájemného 0,00% * * * * * * * * * * * UniCredit Bank a.s. - zimní stadion fixní sazba do ,19% p.a * * * * * * * * UniCredit Bank a.s. - přeúvěrování hypotečních úvěrů na 146 b.j., 54b.j. a DM 12M PRIBOR + 0,09% p.a * * * * * * * * * * 5 Komerční banka a.s. - Úpravna vody České Budějovice 8 Česká spořitelna, a.s. - na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí a na refinancování invest.akcí Česká spořitelna a.s. - kontokorentní úvěr fixní sazba do ,45 % p.a M PRIBOR + 0,37% p.a. (pevná úroková sazba na 200 mil. Kč od do u Komerční banky, a.s. 1,95 %) D (O/N) PRIBOR + 0,45 % p.a * * * * * * * * * * * x celkem x x x Přehled úvěrů a půjček

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Rozpočtový výhled. statutárního města. České Budějovice. na roky 2011 až 2013

Rozpočtový výhled. statutárního města. České Budějovice. na roky 2011 až 2013 Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2011 až 2013 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011-2013 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , * Pěstební činnost ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , * Pěstební činnost ,00 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2017 Paragraf Položka Text 2017 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2 800 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 350 000,00

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. Tršice čp. 50 obec Tršice PSČ, pošta 78357 telefon 585957230 fax

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Stránka 1 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1119 Zrušené daně,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 28.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 31.3.2014 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 43 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 21

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 280 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. roku 2014 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 710 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Tatobity ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 276197 název Obec Tatobity ulice, č.p. č.p. 85 obec Tatobity PSČ, pošta 512 53 Kontaktní

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 690 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Myslibořice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00289949 název Obec Myslibořice ulice, č.p. Myslibořice 14 obec Myslibořice PSČ, pošta

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OU Cernousy 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672084 název OU Cernousy 2015 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č.

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č. Návrh Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014 Rekapitulace příjmů a výdajů S o u h r n Příjmy Výdaje Tabulka č. 1 3 848 400 XX Tabulka č. 2 226 600 XX Tabulka č. 3 xx 2 955 000 Tabulka č.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 Obec Lipno nad Vltavou KEO-W 1 925/ Uc19s strana: 1/13 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčnich požitků 0000 0000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OBEC VELINY ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274542 název OBEC VELINY ulice, č.p. VELINY ČP. 60 obec VELINY PSČ, pošta 534 01 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1080000.00

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, č.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městská část Praha - Šeberov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2015 IČO: 00241717 Městská část Praha - Šeberov Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. K Hrnčířům 160 obec Praha 4 - Šeberov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Slatina ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 25.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00264377 název Obec Slatina ulice, č.p. čp.50 obec Slatina PSČ, pošta 410 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Schválený rozpočet roku 2014

Schválený rozpočet roku 2014 strana: 1 /10 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin. A funkčních požitků 230,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze samo Výděl.činnosti 3,00 1113 0 Daň

Více

Rozpočet obce Střílky na rok 2016

Rozpočet obce Střílky na rok 2016 Rozpočet obce Střílky na rok 2016 Příjmy Pragraf Položka Text Kč Třída 1 daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 400,0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Janské Lázně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 17.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277967 název Město Janské Lázně ulice, č.p. náměstí Svobody 273 obec Janské Lázně

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 schválený upravený Čerpání 2015 Návrh 2016 Pozn. 2143 5139 Nákup materiálu 0 0 0 150 000 2143

Více

Org: ,00. Org: ,00. Org: , Příjmy z poskytování služeb a ,00. Org: ,00

Org: ,00. Org: ,00. Org: , Příjmy z poskytování služeb a ,00. Org: ,00 roku 2014 strana: 1 / 15 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2 300 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dalešice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 43256201 název Obec Dalešice ulice, č.p. Dalešice 67 obec Dalešice PSČ, pošta 46802 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Brniště ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 4.4.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260401 název Obec Brniště ulice, č.p. Brniště 102 obec Brniště PSČ, pošta 47129 Kontaktní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu ročního rozpočtu na rok 2017 Městské části Praha-Lysolaje Městská část Praha - Lysolaje na základě 11 odst. 3 zákona č. 250/2000

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 318 300,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 318 300,00 roku 2015 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 900 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Celkem , Příjmy z poskytování služeb a ,00 Celkem ,00

Celkem , Příjmy z poskytování služeb a ,00 Celkem ,00 Rozpočet na rok 2016 Příjmy dle paragrafů, organizací a složek Pol. Popis 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2 851 130,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 292 614,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 OBEC NIVNICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00291170 název OBEC NIVNICE ulice, č.p. Sídliště 1000 obec Nivnice PSČ, pošta 687 51 Kontaktní

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis Obec Borová Lada N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 250 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace Návrh Rozpočtu na rok 21 obec Dešná Rekapitulace Třída Položka Částka PŘÍJMY CELKEM 1+2+3+4 X 13 938 3 Kč z toho Daňové příjmy celkem 1 X 9 961 Kč Nedaňové příjmy celkem 2 X 2 916 3 Kč Kapitálové příjmy

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO:

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO: Rozpočet 216 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, 252 17, CZ, IČO: 233871 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet a b - - 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 1 685 1112 Daň z příjmu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 OU Cernousy 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 16.03.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672084 název OU Cernousy 2015 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Halenkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283932 název OÚ Halenkovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 300 000,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 6 000,00 1113 0 Daň z příjmů fyz.osob z

Více

0000 0000 4116 033513013 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 82 450,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 0000 4116 033513013 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 82 450,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. roku 2016 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 300 000,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 6 000,00 1113 0 Daň z příjmů fyz.osob z

Více

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 členění SKUPINA TŘÍDA DRUH PŘÍJMU V tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy 20 070 Seskupení 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 17 100-1111 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 251 073,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 OÚ Halenkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 10.03.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283932 název OÚ Halenkovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Liboš ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 17.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00635758 název Obec Liboš ulice, č.p. Liboš 82 obec Liboš PSČ, pošta 78313 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obecni urad Podkopna Lhota 05 53 ju RO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 11.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00544493 název Obecni urad Podkopna Lhota 05 53 ju RO ulice,

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 870 000,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti

Více

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2011

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2011 Licence: D27F XCRGBZUC / ZUC (20012011/01012011) Obec Řeka,,, v "V ZAVERECNY UCET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 28.03.2012 Údaje o organizaci identifikačni číslo název ulice, č.p. obec PSČ, pošta

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

OBEC DOBRKOVICE IČ Závěrečný účet obce za rok 2015

OBEC DOBRKOVICE IČ Závěrečný účet obce za rok 2015 OBEC DOBRKOVICE IČ 00568538 Závěrečný účet obce za rok 2015 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 ÚDAJE O OBCI: Adresa: OBEC Dobrkovice, Dobrkovice

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kneznice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271683 název Obec Kneznice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová ROZPOČET 2015 Název a sídlo účetní jednotky OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00 roku 2016 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 600 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více