STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LOVOSICE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LOVOSICE. Přílohová část

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LOVOSICE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LOVOSICE. Přílohová část"

Transkript

1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LOVOSICE Přílohová část 1

2 Obsah: Obsah:... 2 Příloha č.1: Vzor dotazníku... 3 Příloha č.2: Výsledky průzkumu názorů veřejnosti...12 Příloha č.3: Projektový list...40 Příloha č.4: Seznam vybraných podnikatelských subjektů v Lovosicích

3 Příloha č.1: Vzor dotazníku DOTAZNÍK PRO OBČANY MĚSTA LOVOSICE SRPEN-ZÁŘÍ 2007 Vážení spoluobčané, Město Lovosice v současné době zpracovává Strategický plán rozvoje města (dále jen Strategie). Tato Strategie by měla být vodítkem pro rozhodování o dalším směřování vývoje města, o konkrétních projektech a aktivitách a k získání dalších zdrojů pro rozvoj města. Jelikož bychom byli rádi, aby Strategie byla vytvořena nejenom na základě práce odborníků, ale také názorů občanů, připravili jsme pro vás dotazník, jehož vyplněním můžete budoucnost města ovlivnit. Děkuji za spolupráci Jan Kulhánek starosta města Dotazník je anonymní. Prosíme, aby dotazník vyplnil jeden člen domácnosti. V případě, že by jej chtěli vyplnit i ostatní členové domácnosti, jsou prázdné dotazníky k dispozici na všech označených sběrných místech: MěÚ Lovosice informační centrum Dům dětí a mládeže Elko Úřad práce v Lovosicích Pobočka Svazu tělesně postižených Dům s pečovatelskou službou Základní a mateřské školy Knihovna a na internetové stránce města: 3

4 Termíny odevzdávání dotazníků: - Na základních školách od do V tištěné podobě na sběrných místech do Elektronicky na adresu - do Zaškrtávací pole je v elektronické podobě možno označit/odznačit tak, že dvojklikem otevřete okno vlastností a změníte výchozí hodnotu zaškrtnuto/nezaškrtnuto. 1. Jak hodnotíte následující oblasti ve městě? Prosím označte křížkem příslušné pole na každé řádce. Pracovní příležitosti Příležitosti pro podnikání Úroveň sportovního vyžití Úroveň kulturního vyžití Úroveň školských zařízení Kvalita bydlení Dostupnost bydlení Možnosti pro výstavbu nových rodinných domů Možnosti nakupování Úroveň práce s nepřizpůsobivými občany Sociální služby ( domovy důchodců, ) Úroveň zdravotní péče - soukromých lékařů Dostupnost zdravotní péče Bezbariérovost města dostupnost pro osoby s omez. možností pohybu Individuální dopravní možnosti Veřejná doprava Množství a kvalita veřejné zeleně Životní prostředí v okolí města Bezpečnost ve městě Celkový vzhled města Nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace Zásobování vodou Zásobování energiemi (plyn, elektřina, tuhá a kapalná Velmi dobré Dobré Tak napůl - průměrné Spíše nedostatečné Zcela nedostatečné 4

5 Velmi dobré Dobré Tak napůl - průměrné Spíše nedostatečné Zcela nedostatečné paliva ) Práce městského úřadu Komunikace s městským úřadem Podpora nezisk. organizací (tělových. jednoty, občan. sdružení,atd.) 2. Co je pro Váš život ve městě významné? Zaškrtnout můžete maximálně 3 odpovědi Možnost pracovního uplatnění Možnost podnikání Hezké prostředí města Možnost rekreace v okolí města Dobré nákupní možnosti Dostupné nebo příjemné bydlení Kulturní vyžití Sportovní vyžití Zdravotní péče Možnost vzdělávání Kontakty se sousedy a dalšími obyvateli Možnosti dopravního spojení Jiné (prosím vypište): Jak dlouho v Lovosicích bydlíte? Od narození Více než 20 let 5 až 20 let Méně než 5 let 4. Ve které části města bydlíte? Nové Klapý Holoubkov Centrum města Jiné části města (prosím vypište)..sady pionýrů.. 5. Jak se v posledních 5 letech změnilo bezprostřední okolí Vašeho bydliště? Výrazně zlepšilo Mírně zlepšilo Zůstalo stejné Mírně zhoršilo Výrazně zhoršilo 5

6 6. Jak se v posledních 5 letech změnilo celkové prostředí města? Výrazně zlepšilo Mírně zlepšilo Zůstalo stejné Mírně zhoršilo Výrazně zhoršilo 7. Jaká zařízení pro volný čas Vám ve městě výrazně chybí? Zaškrtnout můžete maximálně 4 odpovědi Volně přístupná víceúčelová hřiště pro různé druhy sportů Hřiště pro organizované sporty (fotbal, volejbal, házená apod.) Dětská hřiště, místa pro hraní dětí Prostory s vybavením pro netradiční sporty (lezecká stěna, minigolf, petanque atd.) Cyklostezky, případně jejich propojení Veřejná prostranství pro setkávání lidí Zajímavá místa v okolí města jako turistické cíle Turistické trasy v okolí města Nic mi nechybí, stávající stav je dostatečný Jiné (prosím vypište): Kdyby k Vám přijela návštěva, která v Lovosicích ještě nebyla, čím byste se ve městě pochlubili? Prosím vypište místa, kterými byste se pochlubili Lovoš, Osmička, Průmyslová zóna 9. Když si představíte město Lovosice a sebe za 13 let, tedy v roce 2020, co by podle Vás ve městě nemělo chybět? parky a zeleň funkční Policie státní, městská sportoviště širší nabídka středních škol kino jiné (prosím vypište): Jaký by podle Vás mělo mít město charaketr v roce 2020 charakter? Zaškrtnout můžete maximálně 3 možnosti průmyslové centrum zelené město kulturně-společenské centrum město sportu centrum čistých a bezpečných technologií rušné turistické centrum klidné město s dostatkem veřejných prostranství pro setkávání a akcí pro veřejnost klidné město bez potřeby setkávání se s ostatními obyvateli bezpečné město město s rozvinutou sítí sociálních služeb město dobrých mezilidských vztahů 6

7 jiné (prosím vypište) 11. Na které oblasti by se Město mělo do budoucna soustředit a mělo by je řešit nebo podporovat? Zaškrtnout můžete maximálně 10 odpovědí Dostatek pracovních příležitostí Možnosti podnikání Sportovní vyžití ve městě a okolí Kulturní vyžití ve městě Úroveň školských a mimoškolských zařízení (předškolní, základní, střední školy, DDM, ) Systém celoživotního vzdělávání Dostupnost bydlení Bytový fond a nová výstavba Startovací byty Úroveň bydlení včetně okolí bydliště Velkoplošné prodejny Maloobchodní síť drobných podnikatelů v centru města Úroveň a dostupnost zdravotní péče Bezpečnost ve městě Kvalita prostředí města čistota vzduchu, hluk, dostatek zeleně, vodních prvků, upravená veřejná prostranství Propagace zdravého životního stylu Údržba silnic, chodníků a parkovacích ploch Nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace Zapojování občanů do rozhodování, komunikace s občany Zapojování dětí a mládeže do realizace projektů ve městě Spoluúčast veřejnosti v péči o životní prostředí Cestovní ruch Údržbu památek ve městě Dostupnost levného a kvalitního ubytování (autocamping,.) Propagace města v ČR a zahraničí Provoz a výkon úřadu města Jiné (prosím vypište). 12. Na co by se mělo Město nejvíce zaměřit v místě Vašeho bydliště Zaškrtnout můžete maximálně 5 odpovědí Údržba veřejné zeleně Rozšiřování veřejné zeleně Úklid a pořádek na veřejných prostranstvích Údržba chodníků a cest Placené parkovací stání Vlastní parkování (garáže) Parkování na ulici Dostupnost služeb občanské vybavenosti (např. školy, zdravotní zařízení atd.) Údržba a rekonstrukce městských bytů a domů Výstavba nových bytů Budování a zkvalitňování technické infrastruktury (kanalizace, plyn apod.) 7

8 Informovanost o záměrech a činnostech, které realizuje město Všemu je věnována dostatečná pozornost Jiné (prosím vypište) 13. Jsou problémy s čistotou města? Pokud ano, jaké Vás trápí nejvíce? Zaškrtnout můžete maximálně 2 odpovědi Nedostatečný úklid ulic Nezájem o pořádek ze strany spoluobčanů Údržba veřejné zeleně Výsadba nové zeleně Psí výkaly Nepořádek v okolí kontejnerů Jiné (vypište) Neshledávám problémy s čistotou města 14. Pokud Vám nevyhovují možnosti kulturního vyžití a dalšího vzdělávání ve městě, jaká oblast kulturního vyžití by měla být více podporována? zaškrtnout můžete maximálně 5 odpovědí Divadelní představení Koncerty Výstavy Taneční zábavy Diskotéky, rockové kluby Kino Zájmová činnost (klubovny, zájmové kroužky...) Občanské iniciativy (spolky, kluby, sdružení ) Možnosti dalšího vzdělávání (kurzy) Nic mi nechybí, stávající stav je dostatečný Jiné (prosím vypište): Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí ve městě? Zaškrtněte prosím maximálně 3 odpovědi Znečištěné ovzduší Hluk v okolí (rušné silnice, továrny, obchody, restaurace ) Automobilová doprava Nepřizpůsobiví občané Černé skládky Nepravidelná a nedostatečná intenzita odvážení odpadků Nedostatek kontejnerů na tříděný odpad Špatná informovanost o kvalitě životního prostředí Jiné (prosím vypište):... S kvalitou životního prostředí ve městě jsem spokojen 16. Které místní komunikace by měly být v nejbližších letech prioritně řešeny? 8

9 Prosím vypište maximálně 5 komunikací (názvy ulic), které dle Vašeho názoru vyžadují největší pozornost: Jaké jsou případné problémy s dopravou ve městě a ve spojení s okolními městy? Zaškrtnout můžete maximálně 3 odpovědi Problémy s parkováním v centru Problémy s parkováním v místě bydliště Špatná průjezdnost městem Dostupnost z okolních měst Problémy s bezpečností silničního provozu S automobilovou dopravou ve městě nejsou žádné závažné problémy Jiné (prosím vypište)... S dopravou ve městě a okolí jsem spokojen 18. Cítíte se ve městě bezpečně? Pokud ne, vyberte prosím z následujícího seznamu důvody, kvůli kterým se necítíte bezpečně Zaškrtnout můžete maximálně 3 odpovědi Obavy z některých skupin (etnických, sociálních ) prosím napište Bezdomovci, Rómové. Nevhodné chování mladistvých Špatné pouliční osvětlení Nedostatečná činnost Policie ČR Obavy o majetek Častý výskyt problémových osob V místě bydliště se cítím bezpečně Jiné (prosím vypište): Jakým skupinám obyvatel by mělo město zajistit více péče než doposud? Zaškrtnout můžete maximálně 5 odpovědí Seniorům Zdravotně postiženým Rodinám s dětmi Rizikové a problémové mládeži Osobám ohroženým závislostí na návykových látkách Osobám bez přístřeší Přímým i nepřímým obětem násilí Etnickým menšinám Město se dostatečně stará o uvedené skupiny obyvatel Jiné (prosím vypište): Jakou cestou získáváte informace z městského úřadu? 9

10 Zaškrtnout můžete maximálně 5 odpovědí Z místního zpravodaje Z regionálního zpravodajství celostátních deníků (MF Dnes, Právo) Z úřední desky, příp. dalších vývěsek Z regionální TV a rozhlasu Z internetu (webové stránky města) Od známých a přátel Z doslechu Nevyhledávám tyto informace Jiné (prosím vypište):. 21. Jak byste zhodnotil/a svou vlastní budoucnost týkající se výdělku či zaměstnání ve městě? Velmi dobré vyhlídky Spíše dobré vyhlídky Asi se nic nezmění Spíše špatné vyhlídky Rozhodně špatné vyhlídky 22. Jak by město mělo podporovat podnikání? Zaškrtnout můžete maximálně 2 odpovědi Vytvářením prostor a ploch pro malé a střední podnikání, zejména výrobu Poradenskou činností pro podnikatele a zájemce v podnikání Pravidelnou spoluprací s podnikateli Pravidelným zprostředkováním informací Podpořit přípravu kvalifikovaných pracovníků Jiné (prosím vypište). 23. Chcete stále žít v Lovosicích? Ano Ne V závěru Vás žádáme o zodpovězení několika otázek, které jsou potřebné pro zpracování dotazníku. Vaše odpovědi budou anonymní a budou sloužit pouze ke statistickým účelům k vyhodnocení dotazníků!! 24. Jste muž nebo žena? Muž Žena 25. Jaký je Váš věk? 20 a méně let let let let 10

11 70 a více let 26. Jaké je Vaše zaměstnání? Student/ka Zaměstnanec Podnikatel/ka Živnostník Nezaměstnaný/á Důchodce/důchodkyně V domácnosti, na mateřské dovolené V invalidním důchodu 27. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání? Základní Střední Střední s maturitou Vyšší odborné Vysokoškolské 28. V jakém typu domu bydlíte? Panelový bytový dům Nepanelový bytový dům Rodinný domek Jiný typ 29. Jak byste hodnotil/a životní úroveň Vaší domácnosti? Velmi dobrá Dobrá Špatná Velmi špatná 30. Jaké je složení Vaší domácnosti? Jednotlivec Rodič/rodiče s dítětem/dětmi Manželé nebo partneři žijící bez dětí (také pokud děti žijí již ve vlastní domácnosti) Vícegenerační domácnost Jiný typ Výsledky dotazníkového šetření budou zveřejněny v Lovosickém dnešku a na webové stránce města Lovosice v průběhu měsíce října 2007 Vedení města Lovosice Vám děkuje za vyplnění dotazníku a těší se na další spolupráci s Vámi!!! 11

12 Příloha č.2: Výsledky průzkumu názorů veřejnosti Jedním z podkladů při zpracovávání strategického plánu rozvoje města a zároveň vodítkem při rozhodování o dalším směrování vývoje města, o konkrétních projektech a aktivitách, se staly výstupy z uskutečněného dotazníkového šetření. Hlavním smyslem průzkumu bylo seznámit se s postojem obyvatel Lovosic k jejich městu a nejrůznějším oblastem života v něm. Výsledky průzkumu jsou jedním z podkladů pro zpracování socioekonomické analýzy a následné návrhové části dokumentu. 2.1 Výsledky dotazníkového šetření Úvod V rámci přípravy Strategického plánu rozvoje města Lovosice bylo v průběhu měsíců září letošního roku provedeno dotazníkové šetření mezi obyvateli města Lovosice. Anketní průzkum zjišťoval názory obyvatel, týkající se oblasti zlepšení životního prostředí, životních podmínek, bydlení či dopravy ve městě. Celkem bylo hodnoceno 449 vrácených vyplněných dotazníků v listinné podobě, které si obyvatelé města Lovosice mohli vyzvednout v poštovních schránkách domácností ve městě a dále na sběrných místech: Městský úřad Lovosice informační centrum, Dům dětí a mládeže Elko, Úřad práce v Lovosicích, Pobočka Svazu tělesně postižených - Dům s pečovatelskou službou, Základní a mateřské školy, Knihovna. Dále bylo hodnoceno 70 dotazníků vyplněných prostřednictvím ankety umístěné na internetových stránkách města a 6 vyplněných dotazníků zaslaných elektronicky. Celkem jsou výsledky průzkumu vyhodnoceny z 525 dotazníků.dotazník byl anonymní. Obsahoval 30 základních otázek. 12

13 2.1.2 Metodika vyhodnocení průzkumu Dle systematického postupu pokládání otázek lze průzkum rozčlenit na čtyři základní skupiny otázek. Každá z nich se v rámci celého šetření zaměřila na jednu podoblast zkoumání. Následně jsme získali ucelený soubor odpovědí, který nám pak ve výsledku poskytl relevantní data a konkrétní výstup celého šetření. Podoblast I: Struktura respondentů Prostřednictvím obecných otázek zaměřených na osobu respondenta byly tázání rozděleni do jednotlivých skupin dle kritérií: - Pohlaví - Věk - Ekonomická aktivita - Vzdělání Postupným zkoumáním jednotlivých odpovědí bylo zjištěno, že názory jednotlivých pohlaví a různých vzdělanostních skupin se od sebe zvlášť neodlišovaly. Taktéž nebyl rozdíl zaznamenán ve věkové skupině let. Významné rozdíly v odpovědích byly zaznamenány pouze u skupin studenti, ekonomicky aktivní a důchodci. Proto se hodnocení jednotlivých následných podoblastí soustředilo především na porovnání odpovědí těchto skupin. Podoblast II: Život a bydlení ve městě Vyčlenění této podoblasti vzniklo zejména kvůli zjištění spokojenosti a potřeb obyvatel dle jednotlivých lokalit bydliště. Prostřednictvím otázek bylo nejprve lokalizováno bydliště jednotlivých respondentů a poté zjištěn aktuální stav spokojenosti obyvatel a zmapovány jejich potřeby pro zlepšení kvality života v dané lokalitě. Postupným rozborem bylo zjištěno, že situace ve všech lokalitách je na stejné úrovni a potřeby obyvatelstva jsou ve totožné. Dále byl zkoumán typ bydlení jednotlivých respondentů, složení jejich domácností a vlastní hodnocení životní úrovně. Tato část průzkumu byla provedena pro každý typ bydlení zvlášť. Poslední zkoumanou oblastí byly způsoby získávání informací z Městského úřadu. Podoblast III: Hodnocení současné situace ve městě V této podoblasti se budeme věnovat vyhodnocení současné situace ve městě jak ji vidí respondenti. Zaměříme se především na hodnocení všech možných oblastí rozvoje z hlediska současné situace a také významu oblasti pro obyvatele a dále na tři klíčové oblasti, kterými jsou Volný čas, kultura a vzdělávání, Životní prostředí a čistota města, Doprava a Bezpečnost obyvatel. Podoblast IV: Pohled obyvatel na budoucí rozvoj města Poslední podoblast souhrnně definuje oblasti rozvoje, na něž by se mělo město dle respondentů zaměřit v dalších letech. 13

14 2.1.3 Výsledky dotazníkového šetření Podoblast I: Struktura respondentů Průzkumu se zúčastnilo celkem 525 respondentů. Z toho 449 respondentů vyplnilo dotazník v listinné podobně a 76 respondentů odevzdalo dotazník elektronickou formou. a) Struktura podle pohlaví Průzkumu se zúčastnily především ženy. Ty tvoří celkem 61 % respondentů. Muži se na průzkumu podíleli o mnoho méně, pouze 37 %. Někteří respondenti své pohlaví neuvedli. Zajímavostí je, že mezitím co dotazníky v listinné podobě odevzdávaly především ženy (zde dokonce ženy tvořily 66 % odpovídajících), v elektronické podobě odpovídali především muži 58 %. Tabulka 1 Struktura respondentů podle pohlaví Věková skupina Počet Podíl Muži % Ženy % Neuvedeno 82 2 % Graf 1 Respondenti - pohlaví Struktura respondentů dle pohlaví 1% 37% Muž Žena Neuvedeno 62% 14

15 b) Struktura podle věku Nejaktivněji se průzkumu zúčastnili obyvatelé ve věku let, kteří tvoří celkem 35 % dotázaných a obyvatelé ve věku let tvořící 32 % dotázaných. Nejmenší podíl mají obyvatelé ve věku 20 let a méně a ve věku 70 a více let. Tabulka 2 Struktura respondentů podle pohlaví Věková skupina Počet Podíl 20 a méně let 30 6 % let % let % let % 70 a více let 37 7 % Neuvedeno 22 4 % Graf 2 Respondenti - věk Struktura respondentů dle věku 16% 7% 4% 6% 35% 20 let a méně let let let 70 a více let 32% Neuvedeno 15

16 c) Struktura podle ekonomické aktivity Průzkumu se zúčastnili především ekonomicky aktivní obyvatelé, konkrétně zaměstnaní. Ti tvořili silné jádro respondentů 67 %. Nejméně se zúčastnili nezaměstnaní a studenti. Tabulka 3 Struktura respondentů podle ekonomické aktivity Ekonomická aktivita Počet Podíl Ekonomicky aktivní 370 z toho Zaměstnaní % z toho Podnikatelé 20 Živnostníci 12 Zaměstnanci 259 Mateřská dovolená 58 Nezaměstnaní 21 4 % Ekonomicky neaktivní 149 z toho Důchodci % Studenti 37 7 % Neuvedeno 6 Graf 3 Respondenti - ekonomická aktivita Struktura respondentů dle ekonomické aktivity 67% Zaměstnaní Nezaměstnaní Důchodci Studenti 7% 22% 4% Protože se v dalších podoblastech hodnocení budeme soustředit na skupiny studenti, ekonomicky aktivní a důchodci, uvádíme pro přehled jen základní čísla. Studenti se zúčastnili v zastoupení celkem 37 respondentů (7 %) ve věku do 35 let. Ekonomicky aktivní zahrnovali věkovou skupinu od 20 do 69 let (zaměstnanci, ženy na mateřské dovolené, podnikatelé, živnostníci, nezaměstnaní), zúčastnilo se celkem 370 osob (71 %). Důchodci (důchodce, invalidní důchod) tvoří především obyvatelé ve věku 56 a více let, zúčastnilo se 112 osob (21 %). Zbývající procento tvoří respondenti, kteří nezodpověděli otázku související s ekonomickou aktivitou. 16

17 d) Struktura podle vzdělání Nejvíce se průzkumu zúčastnili respondenti se středoškolským vzděláním s maturitou (35 %). Podstatně nižší zastoupení mají všechny ostatní skupiny, nejnižší mají obyvatelé s vyšším odborným vzděláním (pouhých 7 %). Tabulka 4 Struktura respondentů podle vzdělání Vzdělání Počet Podíl Základní % Střední % Střední s maturitou % Vyšší odborné 35 7 % Vysokoškolské % Neuvedeno % Graf 4 Respondenti - vzdělání Struktura respondentů dle vzdělání Základní 35% 7% 23% 11% 13% 11% Střední Střední s maturitou Vyšší odborné Vysokoškolské Neuvedeno 17

18 Shrnutí Na základě výše uvedených čísel vyplývajících z průzkumu můžeme konstatovat, že šetření se zúčastnili nejčastěji: ženy (61 %), obyvatelé ve věku let (67 %), ekonomicky aktivní, konkrétně zaměstnaní (67 %) a středoškoláci s maturitou (35 %). Podoblast II: Život a bydlení ve městě Nejpočetnější skupiny dotazovaných uvedly jako místo svého bydliště Centrum města (42 %). Početná však byla také skupina uvádějící jako místo svého bydliště jiné lokality než právě centrum, dále Holoubkov a Nové Klapý (38 %). Z tohoto lze usuzovat, že nedostaneme komplexní sociologický obraz jedné oblasti, ale výsledkem bude informační výstup mapující rozsáhlejší městské území. Graf 5 Respondenti - bydliště Struktura respondentů dle lokality bydliště Nové Klapý Holoubkov Centrum Jiná část města 31% 8% 19% 42% Jelikož rozbor odpovědí potvrdil, že obyvatelé různých lokalit odpovídají na další otázky průzkumu stejně bez výrazných odlišností, nebylo již pro další hodnocení místo bydliště rozlišováno. 18

19 Téměř polovina dotázaných bydlí v místě bydliště od narození a více jak třetina respondentů uvádí, že v místě bydliště žije více než 20 let. To ukazuje na poměrně vysokou identifikaci obyvatel s místem, ve kterém žijí. Pouze 8 % respondentů žije v místě bydliště méně než 5 let. Graf 6 Respondenti doba bydlení Struktura respondentů dle doby bydlení ve městě Od narození více než 20 let 5 až 20 let méně než 5 let 38% 13% 41% 8% Město Lovosice neustále realizuje projekty a akce pro rozvoj města. Jak vidí změnu bezprostředního okolí bydliště za posledních 5 let dotázaní, uvádí následující graf. Dvě třetiny dotázaných jsou názoru, že jejich bydliště zůstalo stejné (32 %) nebo se mírně zlepšilo (28 %). Graf 7 Průzkum - změna bezprostředního okolí bydliště za posledních 5 let 35 % 30 % 28 % 32 % 25 % 20 % 15 % 10 % 9 % 13 % 18 % 5 % 0 % Výrazně zlepšilo Mírně zlepšilo Zůstalo stejné Mírně zhoršilo Výrazně zhoršilo 19

20 Téměř polovina dotázaných uvedla bydlení v panelovém bytovém domě (48 %). Nejméně dotázaných uvedla bydlení v jiném typu domu blíže nespecifikovaném (4 %). Bydlení v nepanelovém bytovém domě a v rodinném domě je zastoupeno vyrovnaně. Graf 8 Respondenti typ bydlení Struktura respondentů dle typu bydlení 25% 22% 4% 49% Panelový bytový dům Nepanelový bytový dům Rodinný domek Jiný typ Životní úroveň domácností respondentů je hodnocena celkově kladně 77 % uvádí dobrou životní úroveň, pouze 1 % uvádí úroveň velmi špatnou. Graf 9 Průzkum životní úroveň domácností Životní úroveň domácností 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Velmi dobrá Dobrá Špatná Velmi špatná 20

21 Životní úroveň domácností se však liší dle typu bydlení v panelovém nebo nepanelovém domě, rodinném domě a případně v domě jiného typu. Nejlépe je hodnocena životní úroveň domácností v rodinných domech (velmi dobrá a dobrá úroveň tvoří 94 %) a v panelových domech (91 %). Hůře je hodnocena životní úroveň domácností v nepanelových domech (78 %) i v domech jiného typu (62 %). Graf 10 Průzkum životní úroveň domácností v panelových domech Životní úroveň domácností v panelových domech Velmi špatná Špatná Dobrá Velmi dobrá 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Graf 11 Průzkum životní úroveň domácností v nepanelových domech Životní úroveň domácností v nepanelových domech Velmi špatná Špatná Dobrá Velmi dobrá 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 21

22 Graf 12 Průzkum životní úroveň domácností v rodinných domech Životní úroveň domácností v rodinných domech Velmi špatná Špatná Dobrá Velmi dobrá 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Graf 13 Průzkum životní úroveň domácností v jiných typech domů Životní úroveň domácností v jiných typech domů Velmi špatná Špatná Dobrá Velmi dobrá 0 % 20 % 40 % 60 % Nejčastěji je zastoupena skupina respondentů žijící v domácnosti typu rodič/rodiče s dítětem/dětmi (58 %). Nejméně naopak skupina jiného typu (2 %), domácnosti jednotlivců (9 %) nebo vícegenerační domácnosti (11 %). 22

23 Graf 14 Respondenti typy domácnosti Typy domácností 21% 11% 2% 9% 57% Jednotlivec Rodič/rodiče s dítětem/dětmi Manželé nebo partneři žijící bez dětí Vícegenerační domácnost Jiný typ Dotázaní uvádí jako nejčastější způsob získávání informací z Městského úřadu místní zpravodaj (65 %) a úřední desku (51 %). Studenti se častěji informace dozvídají od známých a přátel nebo z doslechu. Důchodci před úřední deskou upřednostňují regionální TV a rozhlas nebo informace od známých a přátel. Graf 15 Průzkum způsoby získávání informací z Městského úřadu Způsoby získávání informací z Městského úřadu Místní zpravodaj Úřední deska, příp. další vývěsky Regionální TV a rozhlas Od známých a přátel Z doslechu Regionální zpravodajství celostátních deníků Internet (webové stránky města) Nevyhledávám tyto informace Důchodci EA Studenti Celkem 23

24 Podoblast III: Hodnocení současné situace ve městě Respondenti hodnotili situaci následujících oblastí ve městě: Pracovní příležitosti Příležitosti pro podnikání Úroveň sportovního vyžití Úroveň kulturního vyžití Úroveň školských zařízení Kvalita bydlení Dostupnost bydlení Možnosti pro výstavbu nových rodinných domů Možnosti nakupování Úroveň práce s nepřizpůsobivými občany Sociální služby Úroveň zdravotní péče soukromých lékařů Dostupnost zdravotní péče Bezbariérovost města dostupnost pro osoby s omezenou možností pohybu Individuální dopravní možnosti Veřejná doprava Množství a kvalita veřejné zeleně Životní prostředí v okolí města Bezpečnost ve městě Celkový vzhled města Nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace Zásobování vodou Zásobování energiemi (plyn, elektřina, tuhá a kapalná paliva, ) Práce městského úřadu Komunikace s městským úřadem Podpora neziskových organizací (tělovýchovné jednoty, občanská sdružení atd.) Hodnocení probíhalo pomocí stupnice 1 5, kde 1 bylo velmi dobré hodnocení, 2 dobré hodnocení, 3 průměrné, 4 spíše nedostatečné a 5 zcela nedostatečné hodnocení. Nejlépe byly hodnoceny oblasti Zásobování vodou, Zásobování energiemi a Úroveň sportovního zařízení. Tyto oblasti získaly průměrné hodnocení do 2,0. Nejhůře byla hodnocena oblast Dostupnost bydlení, která získala průměrné hodnocení nad 3,5. Studenti podstatně hůře hodnotili oblast Nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace, Životní prostředí v okolí města, Individuální dopravní možnosti, Úroveň kulturního vyžití. Naopak spokojenější jsou s oblastmi Dostupnost bydlení a Bezbariérovost města. Pohled seniorů je ve všech oblastech mírně spokojenější. Hůře je hodnocena pouze oblast Bezbariérovost města. Celkové hodnocení všech oblastí je 2,7. Hodnocení studentů a ekonomicky aktivních je mírně horší (2,8) a naopak hodnocení skupinou seniorů je lepší (2,5). 24

25 Hodnocení jednotlivých oblastí znázorňuje následující graf. Graf 16 Průzkum hodnocení současné situace hlavních aspektů života ve městě Hodnocení jednotlivých oblastí ve městě Dostupnost bydlení Bezbariérovost města Úroveň práce s nepřizpůsobívými občany Možnosti pro výstavbu nových rodinných domů Bezpečnost ve městě Životní prostředí v okolí města Úroveň kulturního vyžití Příležitosti pro podnikání Nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace Veřejná doprava Pracovní příleitosti celkový vzhled města Množství a kvalita veřejné zeleně Individuální dopravní možnosti Kvalita bydlení Komunikace s městským úřadem Důchodci EA Studenti Celkem Práce městského úřadu Podpora neziskových organizací Úroveň zdravotní péče - soukromých lékařů Dostupnost zdravotní péče Sociální služby Možnosti nakupování Úroveň školských zařízení Úroveň sportovního vyžití Zásobování energiemi Zásobování vodou

26 Při průzkumu, které oblasti rozvoje jsou pro obyvatele města nejvýznamnější, byly zjištěny následující závěry. Pro respondenty ze skupiny studentů jsou nejdůležitějšími oblastmi: o Hezké prostředí města (50 %) o Dobré nákupní možnost (41 %) o Sportovní vyžití (34 %) o Zdravotní péče (25 %) o Možnost vzdělávání (25 %) Naopak za nejméně významné oblasti považují možnosti podnikání (3 %) a možnost rekreace v okolí města (6 %). Pro respondenty ze skupiny ekonomicky aktivních obyvatel jsou nejvýznamnějšími oblastmi: o Hezké prostředí města (41 %) o Možnost pracovního uplatnění (41 %) o Dostupné nebo příjemné bydlení (39 %) o Zdravotní péče (39 %) o Dobré nákupní možnost (35 %) Za nejméně významné oblasti považují možnosti podnikání (2 %), možnost rekreace v okolí města (5 %) a možnost vzdělávání (8 %). Pro respondenty ze skupiny seniorů jsou nejvýznamnějšími oblastmi: o Dobré nákupní možnosti (57 %) o Zdravotní péče (54 %) o Dostupné nebo příjemné bydlení (37 %) o Hezké prostředí města (33 %) o Kulturní vyžití (29 %) Za nejméně významné oblasti považují možnosti podnikání (4 %), možnost rekreace v okolí města (5 %) a možnost vzdělávání (7 %). Jak je patrné, priority jednotlivých skupin respondentů se výrazně odlišují. Více znázorňuje následující graf. 26

27 Graf 17 Průzkum preference jednotlivých oblastí a jejich dalšího rozvoje Význam oblastí a jejich rozvoje Zdravotní péče Dobré nákupní možnosti Hezké prostředí města Dostupné nebo příjemné bydlení Možnost pracovního uplatnění Možnosti dopravního spojení Sportovní vyžití Kulturní vyžití Kontakty se sousedy a dalšími obyvateli Možnost vzdělávání Důchodci EA Studenti Celkem Možnost rekreace v okolí města Možnost podnikání Další zkoumanou oblastí byl pohled respondentů na změnu celkového prostředí města za posledních 5 let. Více jak polovina respondentů uvádí, že se celkové prostředí města místně zlepšilo, téměř čtvrtina respondentů je názoru, že se prostředí města zlepšilo výrazně. Pouhých 8 % respondentů uvádí zhoršení situace. Graf 18 Průzkum změna celkového prostředí města za posledních 5 let Změna celkového prostředí města za posledních 5 let 12% 5% 3% 23% Výrazně zlepšilo Mírně zlepšilo Zůstalo stejné 57% Mírně zhoršilo Výrazně zhoršilo 27

28 Volný čas, kultura a vzdělávání Jednou z oblastí dotýkající se života obyvatel ve městě jsou možnosti volnočasového a kulturního vyžití a možnosti vzdělávání. Průzkum zjišťoval, které možnosti obyvatelům nejvíce chybí. Dle celkového názoru respondentů ve městě výrazně chybí: o Kino (62 %) o Dětská hřiště, místa pro hraní dětí (46 %) o Cyklostezky (43 %) o Volně přístupná víceúčelová hřiště (33 %) o Koncerty (32 %) o Divadelní představení (28 %) Studentům výrazně chybí také prostory pro netradiční sporty (53 %). Senioři by více uvítali veřejná prostranství pro setkávání lidí (24 %). Nic nechybí přibližně třetině seniorů. Velkým nedostatkem dle respondentů je absence kina. Nejvíce je poptáváno skupinou studentů (88 %), dále ekonomicky aktivními obyvateli (67 %) a neméně také skupina seniorů (52 %). Oproti ekonomicky aktivním obyvatelům a seniorům touží studenti také po více možnostech dalšího vzdělávání (kurzy) 31 %, diskotékách, rockových klubech 25 %, zájmové činnosti 22 %. Graf 19 Průzkum chybějící možnosti pro vyžití ve volném čase Chybějící možnosti pro volný čas Dětská hřiště, místa pro hraní dětí Cyklostezky, příp. jejich propojení Volně přístupná víceúčelová hřiště Prostory s vybavením pro netradiční sporty Veřejná prostranství pro setkávání lidí Zajímavá místa v okolí města jako turistické cíle Důchodci EA Studenti Celkem Nic mi nechybí, stávající stav je dostatečný Turistické trasy v okolí města Hřiště pro organizované sporty

29 Graf 20 Průzkum chybějící možnosti pro kulturní vyžití a možnosti vzdělávání Chybějící kulturní vyžití a možnosti vzdělávání Kino Koncerty Divadelní představení Výstavy Občanské iniciativy (kluby) Možnosti dalšího vzdělávání (kurzy) Taneční zábavy Důchodci EA Studenti Celkem Nic mi nechybí, stávající stav je dostatečný Zájmová činnost (kroužky) Diskotéky, rockové kluby Životní prostředí a čistota města Výsledkem průzkumu je konstatování, že dotázání absolutně nejsou spokojení se stavem životního prostředí a čistoty města. Mezi faktory zhoršující kvalitu životního prostředí řadí respondenti na prvním místě intenzivní automobilovou dopravu (64 %), zejména nákladní. Ta způsobuje dle poznámek respondentů zvýšený hluk, prašnost a také ohrožuje bezpečnost obyvatel chodců. Dalším negativní faktorem je hluk z továren a místních podniků (49 %). Výrazný podíl na zhoršené kvalitě životního prostředí mají dle respondentů také znečištěné ovzduší (38 %) a nepřizpůsobiví občané (30 %). Studenti vidí zvýšený problém také v nedostatku kontejnerů na tříděný odpad (28 %). 29

30 Graf 21 Průzkum faktory zhoršující kvalitu životního prostředí Faktory zhoršující kvalitu životního prostředí Automobilová doprava Hluk v okolí (rušné silnice, továrny, obchody) Znečištěné ovzduší Neřizpůsobiví občané Nedostatek kontejnerů na tříděný odpad Černé sklády Důchodci EA Studenti Celkem Špatná informovanost o kvalitě životního prostředí Nepravidelná a nedostat. intenzita odvážení odpadků S kvalitou životního prostředí ve městě jsem spokojen Čistota města je dle respondentů narušena především pejskaři. Výkaly psů vadí 64 % respondentů, zejména pak seniorům (74 %). Problém čistoty města tkví také v nezájmu o pořádek ze strany spoluobčanů. Tento názor zastává 45 % respondentů. Třetina respondentů vidí problém také v nepořádku kolem kontejnerů (31 %). Studenti a senioři označili za problém snižující čistotu města také nedostatečný úklid ulic. 30

31 Graf 22 Průzkum problémy vedoucí ke snižování úrovně čistoty města Problémy snižující čistotu města Psí výkaly Nezájem o pořádek ze strany spoluobčanů Nepořádek v okolí kontejnerů Nedostatečný úklid ulic Výsadba nové zeleně Důchodci EA Studenti Celkem Údržba veřejné zeleně Neshledávám problémy s čistotou města Doprava Při hodnocení názorů respondentů bylo patrné rozladění dotázaných při zodpovídání otázek dotýkajících se tématu dopravy. Řada dotázaných v poznámkách uváděla souvislost špatné dopravní situace ve městě s nedostavěnou dálnicí D8. V případě její dostavby by se dle jejich názoru zřejmě zlepšila průjezdnost městem a také by došlo ke snížení intenzity nákladní automobilové dopravy ve městě. V souvislosti se zvýšenou intenzitou dopravy si respondenti také stěžují na nepřiměřenou rychlost vozidel a neohleduplnost řidičů vůči chodcům. Nejhůře vidí respondenti situaci s parkování a to jak v místě bydliště (37 %), tak v centru města (33 %). Více než třetina respondentů uvádí jako problém bezpečnost silničního provozu (33 %). Špatná průjezdnost městem je problémem pro 22 % respondentů. Situaci blíže popisuje graf uvedený níže pod komentářem. Dopravní situaci také zhoršuje stav místních komunikací a to jak silnic tak chodníků. Dle respondentů by v nejbližší době měly být řešeny následující komunikace: - Terezínská - Osvoboditelů - Dlouhá - Kostelní - 8. května - U vlakového nádraží - U hřbitova 31

32 města. Obyvatelé části města Holoubkov si stěžují na stav místních komunikací v této místní části Respondenti v poznámkách dále uvádějí potřebu řešení bezpečnějších přechodů zejména u škol a opravu podchodů ve městě. Graf 23 Průzkum problémy v oblasti dopravy Problémy s dopravou Problémy s parkováním v místě bydliště Problémy s bezpečností silničního provozu Problémy s parkováním v centru Špatná průjezdonost městem Dostupnost z okolních měst Důchodci EA Studenti Celkem Nejsou žádné závažné problémy S dopravou ve městě a okolí jsem spokojen Bezpečnost obyvatel Ve městě se bezpečně cítí pouze 14 % dotázaných. Ostatní dotázání mají nejčastěji obavy z nevhodného chování mladistvých (47 %), z častého výskytu problémových osob podnapilých, bezdomovců, apod. (29 %), z některých skupin etnických dotázaní nejčastěji uvádí Romy, - sociálních nejčastěji jsou uváděni bezdomovci soustřeďující se na vlakovém nádraží (28 %) a obavy o majetek (26 %). Více než polovina dotázaných vidí problém v nedostatečné činnosti Policie ČR (58 %) a absenci Městské Policie. 32

33 Graf 24 Průzkum bezpečnost obyvatel Problémy s bezpečností obyvatel Nedostatečná činnost Policie ČR Nevhodné chování mladistvých Částý výskyt problémových osob Obavy z některých skupin (etnických, sociálních, ) Obavy o majetek Důchodci EA Studenti Celkem V místě bydliště se cítím bezpečně Špatné pouliční osvětlení Podoblast IV: Rozvoj města v dalších letech Z celkového počtu dotázaných chce dále v Lovosicích žít 91 %. Graf 25 Průzkum preference žití ve městě Lovosice Názor, zda chci žít v Lovosicích Ano Ne 9% 91% 33

34 Respondenti se shodují v charakteru města v roce Lovosice by měly být městem především bezpečným (59 %), zeleným (45 %) a dále klidným městem s dostatkem veřejných prostranství k setkávání a akcí pro veřejnost (31 %). Neměly by se stát rušným turistickým centrem ani klidným městem bez potřeby setkávání s ostatními obyvateli. Graf 26 Průzkum volba budoucího charakteru města v roce 2020 Charakter města v roce 2020 Bezpečné město Zelené město Klidné město s dostatkem veř. prostr. pro setk. a akcí pro veř. Kulturně - společenské centrum Město s rozvinutou sítí sociálních služeb Město dobrých mezilidských vztahů Centrum čistých a bezpečných technologií Důchodci EA Studenti Celkem Průmyslové centrum Město sportu Rušné turistické centrum Klidné město bez potřeby setkávání se s ostatními obyvateli

35 Za třináct let by dle respondentů neměly chybět zejména parky a zeleň (64 %), funkční Policie státní i městská (61 %) a kino (40 %). Graf 27 Průzkum nezbytná infrastruktura v roce 2020 Co by v roce 2020 nemělo ve městě chybět Parky a zeleň Funkční Policie - státní, městská Kino Sportoviště Důchodci EA Studenti Celkem Širší nabídka středních škol V místech bydliště obyvatel by se město mělo v budoucím rozvoji zaměřit především na údržbu chodníků a cest (59 %), úklid a pořádek na veřejných prostranstvích (44 %), údržbu a rozšiřování veřejné zeleně (37 a 36 %) a také na informovanost o záměrech a činnostech města (27 %). Další oblasti rozvoje ukazuje následující graf: 35

36 Graf 28 Průzkum preferované oblasti budoucího rozvoje Oblasti v místě bydliště, na které by se mělo město zaměřit Údržba chodníků a cest Úklid a pořádek na veřejných prostranstvích Údržba veřejné zeleně Rozšiřování veřejné zeleně Informovanost o záměrech a činnostech města Parkování na ulici Výstavba nových bytů Dostupnost služeb občanské vybavenosti Důchodci EA Studenti Celkem Údržba a rekonstrukce městských bytů a domů Budování a zkvalitňování technické infrastruktury Vlastní parkování (garáže) Placené parkovací stání Všemu je věnována dostatečná pozornost Celkově by město mělo podporovat a rozvíjet především tyto oblasti: o Bezpečnost ve městě (69 %) o Dostatek pracovních příležitostí (68 %) o Kvalita prostředí města čistota vzduchu, hluk, zeleň, apod. (67 %) o Dostupnost bydlení (67 %) o Úroveň a dostupnost zdravotní péče (57 %) o Údržba silnic, chodníků a parkovacích ploch (55 %). 36

37 Graf 29 Průzkum oblasti pro další podporu a rozvoj Oblasti, které by mělo město podporovat a rozvíjet Bezpečnost ve městě Dostatek pracovních příležitostí Kvalita prostředí města Dostupnost bydlení Úroveň a dostupnost zdravotní péče Údržba silnic, chodníků a parkovacích ploch Úroveň školských a mimoškolských zařízení Kulturní vyžití ve městě Zapojování občanů do rozhodování, komunikace Sportovní vyžití ve městě a okolí Úroveň bydlení včetně okolí bydliště Údržba památek ve městě Bytový fond a nová výstavba Nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace Maloobchodní síť drobných podnikatelů v centru Důchodci EA Studenti Celkem Provoz a výkon úřadu města Startovací byty Zapojování dětí a mládeže do realizace projektů Cestovní ruch Spoluúčast veřejnosti v péči o životní prostředí Propagace zdravého životního stylu Možnost podnikání Propagace města v ČR a zahraničí Velkoplošné prodejny Systém celoživotního vzdělávání Dostupnost levného a kvalitního ubytování

38 Z hlediska péče o určité skupiny obyvatel se respondenti shodují v názoru, že město by mělo věnovat více péče zejména rodinám s dětmi (57 %), zdravotně postiženým (53 %) a seniorům (49 %). Více péče vyžadují také všechny ostatní skupiny obyvatel. Graf 30 Průzkum zacílení péče na vybrané skupiny obyvatel Skupiny obyvatel, kterým by mělo město věnovat více péče Rodiny s dětmi Zdravotně postižení Senioři Riziková a problémová mládež Přímé i nepřímé oběti násilí Osoby bez přístřeší Důchodci EA Studenti Celkem Osoby ohrožené závislostí na návykových látkách Město se stará dostatečně Etnické menšiny Poslední oblastí související s rozvojem města v dalších letech je hodnocení budoucnosti z hlediska výdělku či zaměstnání a názor na způsoby podpory podnikání. Více než polovina respondentů uvádí při hodnocení vlastní budoucnosti z hlediska výdělku či zaměstnání, že se asi nic nezmění (57 %). Podstatně menší skupina je názoru, že jí čekají spíše dobré výdělky (18 %) a téměř stejně početná je skupina s názorem, že jí čekají spíše špatné výdělky (17 %). 38

39 Graf 31 Průzkum budoucnost respondentů z hlediska úrovně výdělku či zaměstnání Hodnocení budoucnosti z hlediska výdělku či zaměstnání 3% 17% 6% 18% Velmi dobré výdělky Spíše dobré výdělky Asi se nic nezmění 56% Spíše špatné výdělky Z pohledu na způsob podpory podnikání se respondenti celkově shodují na podpoře vytvářením prostor a ploch pro malé a střední podnikání, zejména výrobu (42 %). Poměrně stejné zastoupení mají způsoby podpory podnikání formou podpory přípravy kvalifikovaných pracovníků (26 %) a pravidelného zprostředkování informací (24 %). Graf 32 Průzkum preference podporovaných způsobů podnikání Způsoby podpory podnikání Vytvářením prostor a ploch pro MSP, zejména výrobu Podpořit přípravu kvalifikovaných pracovníků Pravidelným zprostředkováním informací Pravidelnou spoluprácí s podnikateli Důchodci EA Studenti Celkem Poradenskou činností pro podnikatele a zájemce v podnikání Vzhledem k účasti podnikatelů a živnostníků mezi respondenty jsme také sledovali právě jejich názory na způsoby podpory podnikání. Více než polovina označila jako nejvhodnější formu podpory vytváření prostor a ploch pro malé a střední podnikání, zejména výrobu. Více než třetina označila za vhodnou podporu také přípravu kvalifikovaných pracovníků a pravidelnou spolupráci s podnikateli. 39

40 Příloha č.3: Projektový list Tabulka č. 1: Návrh projektového listu Projektový list Evidenční číslo 1. Obecné údaje Název projektu Oblast zaměření Cíl Popis projektu Umístění projektu Výstupy Výsledky Cílové skupiny Harmonogram Způsob provozu Realizátor (zodpovědný za přípravu i realizaci) 2. Ekonomické údaje Celkové náklady projektu Předpokládané provozní tržby Předpokládané provozní náklady 3. Technické údaje Připravenost dokumentace 40

41 Náklady na zbývající PD - Časový harmonogram PD V... dne Předkládá: Telefon: 41

42 Příloha č.4: Seznam vybraných podnikatelských subjektů v Lovosicích Tabulka č. 1: Vybrané podnikatelské subjekty na území města Lovosice Název firmy OKEČ hlavní činnosti OKEČ ostatní (1) OKEČ ostatní (2) Antikoro, s.r.o. Ostatní podnikatelské činnosti j. n. Aniveg ECO s.r.o. Testování, měření a analýzy, výroba krmiv a krmných směsí, výroba chemických látek a chemických přípravků Aureli, s.r.o. Výroba sportovních potřeb Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Výroba zámků a kování Autocentrum - Bohušovice, s.r.o. Maloobchodní prodej pohonných hmot Obchod s motorovými vozidly (kromě motocyklů) Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n. Česká nábytkářská společnost, s.r.o. Výroba stavebně truhlářská a tesařská Česká rýžová společnost, a.s. Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách Dahos-hm, s.r.o. Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách Výroba stavebně truhlářská a tesařská Opravy a údržba motorových vozidel (kromě motocyklů) Decem, s.r.o. Činnosti v oblasti nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy Maloobchod s farmaceutickými přípravky enet Company, s.r.o. Publikování, dodávky a poradenství v oblasti softwaru Zprostředkování obchodu Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n. 42

43 FAZ, s.r.o. Správa nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy Ostatní činnosti související se zdravotní péčí Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Galax Team, s.r.o. Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách Zprostředkování obchodu Pátrací a ochranné činnosti Gesimex, s.r.o. Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách Gezpo - Gebur Silniční nákladní doprava Hexim, s.r.o., Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách Honců a spol., s.r.o. Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách Instalatérské práce IJS Service s.r.o. Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a zařízení, montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení Investa Praha, s.r.o. Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách Skladování Ostatní zařízení pro krátkodobé ubytování KaT Liptrans, v.o.s. Silniční nákladní doprava KBS Lovosice s.r.o. montáž interiérových bytových doplňků, inženýrská činnost v investiční výstavbě zednictví, montáž suchých staveb, poskytování technických služeb, malířství, lakýrnictví a natěračství KnapGroupService, k.s. Ostatní podnikatelské činnosti j. n. 43

44 Lamaz, s.r.o. Ostatní podnikatelské činnosti j. n. Maloobchod s použitým zbožím provozovaný v prodejnách Restaurace Lamika, s.r.o. Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách Ostatní zábavní činnosti j. n. Maloobchod provozovaný ve stáncích a na trzích N+S- Elektro, s.r.o. Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách Zprostředkování obchodu Ponico Trade -, s.r.o. Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách Quatusana, s.r.o. Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n. RAM - Trading, s.r.o. Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Sas- soukromá automobilová společnost Silniční nákladní doprava SCS Lovosice, s.r.o. Výroba a rozvod tepelné energie Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách T.S.B. - Transsped Bohemia, s.r.o. Silniční nákladní doprava Ostatní činnosti související s dopravou Opravy a údržba motorových vozidel (kromě motocyklů) Thuyet Ho Thi Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Trang Pham Thi Thuy Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n. Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách 44

45 Trans - Sped - Consult, s.r.o. Ostatní činnosti související s dopravou Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách Zprostředkování obchodu Opravy a údržba motorových vozidel V.T.i. car, s.r.o. (kromě motocyklů) Zdroj: Program Albertina firemní monitoring 2008, ke dni Silniční nákladní doprava Výroba zámků a kování 45

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

DOTAZNÍK Rozvoj obce KAŠAVA do roku 2021

DOTAZNÍK Rozvoj obce KAŠAVA do roku 2021 DOTAZNÍK Rozvoj obce KAŠAVA do roku 2021 Počet odevzdaných dotazníků: 67 Jak hodnotíte následující oblasti v obci Kašava? Komunikace obecního úřadu s občany celkem odpovědí: 59 1 30 50,8% 2 23 39,0% 3

Více

Dotazník - Rozvoj obce Šardice do roku 2021

Dotazník - Rozvoj obce Šardice do roku 2021 www.survio.com 16. 11. 2017 10:35:49 Základní údaje Název výzkumu Dotazník - Rozvoj obce Šardice do roku 2021 Autor Obec Šardice Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku https://www.survio.com/survey/d/q2h1n8a2i8t2a3q5p

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VIMPERK PRŮZKUM NÁZORU OBČANŮ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VIMPERK PRŮZKUM NÁZORU OBČANŮ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VIMPERK PRŮZKUM NÁZORU OBČANŮ Zpracoval: Tychon, v.v.i. 1. máje 194, 385 01 Vimperk Vážení občané města Vimperk, dovolte abychom vás informovali o tom, že Rada města Vimperk

Více

O výsledcích dotazníku budete informováni na internetu a na veřejném projednání.

O výsledcích dotazníku budete informováni na internetu a na veřejném projednání. Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás oslovit s dotazníkem, který slouží pro zjištění Vašich názorů, potřeb a požadavků na spokojený život v obci či městě, ve kterém žijete. Vaše obec je členem Místní

Více

Strategický plán rozvoje Města Bílina Průzkum názorů občanů

Strategický plán rozvoje Města Bílina Průzkum názorů občanů Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 Základní údaje o průzkumu Průzkum názorů občanů města Bíliny proběhl v rámci zpracovávaného Strategického plánu Města Bílina v období od 1.3.26 do

Více

Vážení spoluobčané, Termín pro odevzdání vyplněného dotazníku je do Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.

Vážení spoluobčané, Termín pro odevzdání vyplněného dotazníku je do Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem. Vážení spoluobčané, naše obec začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program

Více

1 Dotazníkové šetření

1 Dotazníkové šetření 1 Dotazníkové šetření Úkolem dotazníkového šetření bylo zjistit, jaké jsou potřeby obyvatel města v konkrétních oblastech a jak jsou s těmito oblastmi spokojeni. Otázky byly zaměřeny zejména oblasti kultury,

Více

Městys Slavětín. Dotazník spokojenosti občanů s kvalitou života v městečku Slavětín a jeho části Kystra.

Městys Slavětín. Dotazník spokojenosti občanů s kvalitou života v městečku Slavětín a jeho části Kystra. Městys Slavětín otazník spokojenosti občanů s kvalitou života v městečku Slavětín a jeho části Kystra. Vážení občané městyse Slavětína a části Kystra, obracíme se na Vás s dotazníkem, abychom zjistili,

Více

OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO

OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO Vážení spoluobčané, v současné době je zpracovávána územní studie Veřejná prostranství Komenského. Protože je i Váš názor důležitý,

Více

Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012)

Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012) Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012) Vážení spoluobčané, obec Chýně byla v posledních 6 letech jednou z nejdynamičtěji se rozšiřujících obcí v České republice co do počtu obyvatel. Tato

Více

zpracování Strategického plánu rozvoje města Šternberka

zpracování Strategického plánu rozvoje města Šternberka Dotazníkové šetření pro potřeby zpracování Strategického plánu rozvoje města Šternberka Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor občanů na kvalitu

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCÍ VINAŘE

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCÍ VINAŘE Obec Vinaře DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCÍ VINAŘE a VINICE Vážení spoluobčané, Zastupitelstvo obce v současné době zpracovává Program rozvoje obce, ve kterém chce stanovit priority

Více

Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice

Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice Vážení občané, dostává se Vám do rukou dotazník, jehož cílem je zjistit Vaše názory, potřeby a přání v souvislosti s připravovaným aktualizovaným

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Vážení spoluobčané, u příležitosti tvorby strategického plánu rozvoje města zjišťuje Městský úřad v Mníšku pod Brdy Vaše názory na spokojenost

Více

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO CÍLE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko

Více

Program rozvoje města Beroun na období

Program rozvoje města Beroun na období Výsledky dotazníkového šetření obyvatel 2017 SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ Souhrnné vyhodnocení je součástí analytické části programu rozvoje. V průběhu června a července 2017 se uskutečnilo dotazníkové šetření

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

Tvorba strategického plánu rozvoje pro obec Zruč - Senec

Tvorba strategického plánu rozvoje pro obec Zruč - Senec Tvorba strategického plánu rozvoje pro obec Zruč - Senec Vážení spoluobčané, v současné jsme zahájili zpracování Strategického plánu rozvoje naší obce, který určí budoucí vývoj obce, a to až do roku 2025.

Více

INFORMACE O VÝSLEDKU NÁZOROVÉHO PRŮZKUMU ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘANECH. (pracovní materiál pro veřejné setkání dne 12.

INFORMACE O VÝSLEDKU NÁZOROVÉHO PRŮZKUMU ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘANECH. (pracovní materiál pro veřejné setkání dne 12. INFORMACE O VÝSLEDKU NÁZOROVÉHO PRŮZKUMU ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘANECH (pracovní materiál pro veřejné setkání dne 12.ledna 2006) vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 140 00 Praha 4 leden

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Anketa Co Vám chybí v obci Březnice?

Anketa Co Vám chybí v obci Březnice? Anketa Co Vám chybí v obci Březnice? Závěrečná zpráva Obec Březnice Říjen 2015 Spolek pro rozvoj regionu Jiráskova 84, Týn nad Vltavou E-mail: info@spolekprorozvojregionu.cz www.spolekprorozvojregionu.cz

Více

Dotazník "Kvalita života v obci"

Dotazník Kvalita života v obci Dotazník "Kvalita života v obci" Vážení občané, obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při průzkumu, který probíhá ve všech obcích, které jsou členy Místní akční skupiny Rožnovsko. Jeho cílem je zjistit

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%) VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na podzim 2014 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel na kvalitu života ve městě. S nabídkou zapojení byli osloveni

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 (celkem 15) Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v květnu červnu 29. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím školní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Vážení občané města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický plán

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období MAS 21, o.p.s, Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe, IČ: 26 40 83 09, www.mas21.cz Příloha č. 2 Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

4% Velmi spokojen(a) Spíše spokojen(a) Spíše nespokojen(a) Velmi nespokojen(a)

4% Velmi spokojen(a) Spíše spokojen(a) Spíše nespokojen(a) Velmi nespokojen(a) Projekt regerace sídliště Horní Slavkov (2018) Souhrnná analýza dotazníkového šetření Dotazníkové šetření probíhalo od 3. do 23.9.2018. Dotazníky byly distribuovány v zájmovém území spolu se zářijovým

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu Dotazníkové šetření mezi obyvateli V rámci přípravy tohoto strategického plánu bylo provedeno dotazníkové šetření mezi zastupiteli a obyvateli města Sadská. Cílem šetření bylo zjistit problémy, nedostatky

Více

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpráva je postavena především na grafické

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Průměrné hodnocení (středová hodnota 2,5) Městský úřad a rada města 2,01 2,00 Životní prostředí a odpadové hospodářství 2,15 2,18 2,28 2,45

Průměrné hodnocení (středová hodnota 2,5) Městský úřad a rada města 2,01 2,00 Životní prostředí a odpadové hospodářství 2,15 2,18 2,28 2,45 Výsledky ankety spokojenosti a postojů občanů Nového Strašecí 2013 Letos na jaře se konal druhý ročník této ankety. Jak dopadla a lze zaznamenat nějaký posun v odpovědích oproti loňskému roku? Reprezentativní

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

STRATEGICKÝ PLÁN PRO MĚSTO TIŠNOV PRO OBDOBÍ

STRATEGICKÝ PLÁN PRO MĚSTO TIŠNOV PRO OBDOBÍ Profesionalizace Městského úřadu v Tišnově Projekt č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002911 STRATEGICKÝ PLÁN PRO MĚSTO TIŠNOV PRO OBDOBÍ 2021 2025 SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBYVATEL Od konce

Více

DOTAZNÍK MŮŽETE VYPLNIT TAKÉ NA INTERNETU. ADRESA JE:

DOTAZNÍK MŮŽETE VYPLNIT TAKÉ NA INTERNETU. ADRESA JE: Vážená paní, vážený pane, Kód dotazníku:. Obec Břasy zpracovává strategický plán, který bude vycházet z názorů občanů. Považujeme za velmi důležité zjistit Vaše názory na to, jaká by měla obec být a co

Více

Vyhodnocení dotazníku - Spokojenost obyvatel obce Fryčovice

Vyhodnocení dotazníku - Spokojenost obyvatel obce Fryčovice Vyhodnocení dotazníku - Spokojenost obyvatel obce Fryčovice Ve dnech od 20. 12. 2016 do 10. 1. 2017 měli občané možnost zúčastnit se dotazníkového šetření Spokojenosti obyvatel obce Fryčovice prostřednictvím

Více

5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů 4. 6.3 Co Vám v Přešticích nejvíce chybí k využití Vašeho volného času 7

5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů 4. 6.3 Co Vám v Přešticích nejvíce chybí k využití Vašeho volného času 7 0 Obsah 0 Obsah 1 1 Důvod pro anketní šetření 2 2 Způsob anketního šetření 2 3 Příprava anketního šetření 2 4 Průběh anketního šetření 2 5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA JAK SE VÁM DNES ŽIJE V ČERVENCE? JAKÁ BY MĚLA BÝT PODLE VAŠICH PŘEDSTAV? VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE Komise rozvoje obce 2016 Největší přednosti

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Formulář dotazníku je také ke stažení na webových stránkách obce:

Formulář dotazníku je také ke stažení na webových stránkách obce: Plánujeme společně budoucnost naší obce Program rozvoje obce Drevníky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí Váš názor na kvalitu života v obci Drevníky

Více

Příloha č. 34 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie

Příloha č. 34 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014-2020 Příloha č. 34 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 1. Popis zapojení veřejnosti a partnerů do přípravy

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. ČERVEN ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO

SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. ČERVEN ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO prahapraha ČERVEN 2016 CI2, o. p. s. ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Cíle průzkumu Cílem dotazníkového šetření Spokojenost

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V červnu 2011 bylo v obci realizováno dotazníkové šetření mezi obyvateli obce s cílem zjistit úroveň spokojenosti a kvality života a znát aktuální potřeby zde žijících

Více

DOTAZNÍK - ROZVOJ OBCE TRSTĚNICE

DOTAZNÍK - ROZVOJ OBCE TRSTĚNICE DOTAZNÍK - ROZVOJ OBCE TRSTĚNICE Vážení občané naší obce, Obec Trstěnice v současné době pracuje na zpracování nového strategického plánu rozvoje obce v letech 2016 2026. Ta to strategie by měla sloužit

Více

Dotazníkové šetření. Všem občanům, kteří se zapojí do tohoto průzkumu, předem děkujeme.

Dotazníkové šetření. Všem občanům, kteří se zapojí do tohoto průzkumu, předem děkujeme. Dotazníkové šetření Váţení občané Lelova, Černčic a Ţalan, dovolujeme si Vás oslovit a poţádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí Vaše názory na kvalitu ţivota v našich obcích. Výsledky tohoto šetření

Více

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Projekt Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerov včetně zapojení veřejnosti

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE

SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE Strategický plán pro období let 2016 2022 Vážení spoluobčané, jmém zastupitelstva obce se na Vás obracím s prosbou o pomoc. Obec Vojkovice v současnosti připravuje

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

Vzhled obcí a životní prostředí

Vzhled obcí a životní prostředí Vzhled obcí a životní prostředí 1) Jak se změnil vzhled Vaší obce nebo města od roku 1990? a) zlepšil b) zhoršil c) zůstal stejný jako dřív d) nedokážu posoudit 2) Co kazí vzhled Vaší obce? a) nepořádek

Více

Procenta. 1. Jak se vám v obci žije? Odpověď Velmi dobře Spíše dobře. Procenta 39,0 52,9 8,1 0,7 0,0 0,0. Počet Ani dobře ani špatně

Procenta. 1. Jak se vám v obci žije? Odpověď Velmi dobře Spíše dobře. Procenta 39,0 52,9 8,1 0,7 0,0 0,0. Počet Ani dobře ani špatně 1. Jak se vám v obci žije? Odpověď Velmi dobře Spíše dobře Ani dobře ani špatně Spíše špatně Velmi špatně 39,0 52,9 8,1 0,7 0,0 0,0 Počet 53 72 11 1 0 0 52,9 39,0 8,1 0,7 0,0 0,0 Velmi dobře Spíše dobře

Více

Město Tišnov. Anketa k občanské vybavenosti v lokalitě Hony za Kukýrnou

Město Tišnov. Anketa k občanské vybavenosti v lokalitě Hony za Kukýrnou Město Tišnov Anketa k občanské vybavenosti v lokalitě Hony za Kukýrnou 2 Město Tišnov Na začátku roku 2016 proběhlo dotazníkové šetření, které se zabývalo názory občanů bydlících v lokalitě Hony za Kukýrnou

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ 1 Dotazníkové šetření Tým přípravy strategického dokumentu Programu rozvoje obce vydal anonymní dotazník a oslovil jím celkem 110 občanů obce, s cílem zjistit

Více

Příloha. Vyhodnocení: Dotazníkové šetření. jako přílohy k

Příloha. Vyhodnocení: Dotazníkové šetření. jako přílohy k Příloha Vyhodnocení: Dotazníkové šetření MEZI OBČANY OBCE POSTŘEKOV jako přílohy k Strategii rozvoje obce Postřekov na období let 2015-2025 Dotazníkové šetření mezi občany proběhlo v období měsíce listopad

Více

Strategický plán rozvoje města Mostu do roku 2020

Strategický plán rozvoje města Mostu do roku 2020 Strategický plán rozvoje města Mostu do roku 2020 Dotazník - veřejnost Vážená paní, vážený pane, dostává se Vám do rukou dotazník, prostřednictvím kterého bychom rádi zjistili, jak jste spokojeni s kvalitou

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Osíčko

Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Osíčko Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Osíčko Celkem bylo rozdáno 192 dotazníků občanům obce Osíčko (ve věku nad 18 let), odevzdáno bylo 84 vyplněných dotazníků, což představuje návratnost 43, 8 %. 1.

Více

Vážení obyvatelé, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o spolupráci. Obec připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce.

Vážení obyvatelé, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o spolupráci. Obec připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce. DOTAZNÍK PRO OBČANY Vážení obyvatelé, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o spolupráci. Obec připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce. Program rozvoje obce Josefův Důl Protože je

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Dotazníkové šetření potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb ve městě Příboře 2017

Dotazníkové šetření potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb ve městě Příboře 2017 Dotazníkové šetření potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb ve městě Příboře 2017 Zpracoval Institut Komunitního rozvoje, z.s. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Výsledky dotazníkového

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu. Kvalita života v obci Bolatice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu. Kvalita života v obci Bolatice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu Kvalita života v obci Bolatice Zpracovala: Daniela Magerová Bolatice, květen 2007 Vyhodnocení dotazníkového průzkumu Kvalita života v obci Bolatice Průzkum názorů obyvatel

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH

VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH 1. ÚVOD V průběhu měsíce ledna 1 byla v souvislosti se zpracovávanými projekty regenerace sídlišť Nádraží a Plešivec vhodných

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

VÝSLEDKY. Dotazníkového šetření obyvatel území Místní akční skupiny Podbrněnsko, o. s.

VÝSLEDKY. Dotazníkového šetření obyvatel území Místní akční skupiny Podbrněnsko, o. s. VÝSLEDKY Dotazníkového šetření obyvatel území Místní akční skupiny Podbrněnsko, o. s. k 15.12.2013 Datum zpracování: říjen 2013 leden 2014 Autorský tým MAS Podbrněnsko, o.s. 1. Uveďte prosím název obce,

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ Celkem bylo odevzdáno I. Úroveň bydlení 59 dotazníků 1.Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situaci? Ano 26 45% Ne 32 55% Nehodnoceno 1 1a.

Více

Průzkum spokojenosti obyvatel města Přelouč. Strategický plán města Přelouč

Průzkum spokojenosti obyvatel města Přelouč. Strategický plán města Přelouč Průzkum spokojenosti obyvatel města Přelouč Strategický plán města Přelouč Zadavatel: Město Přelouč Datum: listopad 201 Obsah 1. Úvod a metodika... 2. Shrnutí závěrů z průzkumu... 4. Základní charakteristika...

Více

Plán rozvoje obce Červená Voda - veřejnost. Analýza výsledků dotazníkového průzkumu. Zpracováno dne

Plán rozvoje obce Červená Voda - veřejnost. Analýza výsledků dotazníkového průzkumu. Zpracováno dne Plán rozvoje obce Červená Voda - veřejnost Analýza výsledků dotazníkového průzkumu. Zpracováno dne 12. 4. 2016. Dotazníkový průzkum byl zpracován na základě metodického doporučení Ministerstva pro místní

Více

Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou

Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou Žiju tu rád Akce pro veřejnost Žiju tu rád aneb Téma 2013 pro Jablonec nad Nisou proběhla v rámci spolupráce statutárního města Jablonec nad Nisou a neziskové

Více

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Kvalita života v obci Bolatice 2015

Kvalita života v obci Bolatice 2015 Vyhodnocení dotazníkového šetření Kvalita života v obci Bolatice 2015 Výzkum názorů obyvatel obce Bolatice proběhl v období od 1. do 30. 11. 2015 prostřednictvím anonymního dotazníkového šetření. Dotazníky

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny České Budějovice Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického

Více

Mgr. Lukáš Dědič Mgr. Jan Horák

Mgr. Lukáš Dědič Mgr. Jan Horák Mgr. Lukáš Dědič Mgr. Jan Horák PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Člen skupiny PAAC CONSORTIUM Web: rozvoj-obce.cz Email: info@rozvoj-obce.cz CO JE TO STRATEGICKÝ PLÁN? Základní střednědobý

Více

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní

Více

Vyhodnocení průzkumu potřeb občanů obce Dobrá v rámci zpracování Strategického plánu rozvoje obce Dobrá pro období 2014-2020

Vyhodnocení průzkumu potřeb občanů obce Dobrá v rámci zpracování Strategického plánu rozvoje obce Dobrá pro období 2014-2020 Vyhodnocení průzkumu potřeb občanů obce Dobrá v rámci zpracování Strategického plánu rozvoje obce Dobrá pro období 2014-2020 1. Úvod V únoru 2014 byl proveden anonymní průzkum kvality života občanů v obci

Více

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Předem vám děkujeme, že si najdete chvíli k vyplnění tohoto dotazníku

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského 2013 Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského Městský úřad Kyjov Odbor rozvoje města Ing. Věra Pekárková Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov počet obyvatel bytového domu Vyhodnocení

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

Názory občanů sídla LÁNY

Názory občanů sídla LÁNY Názory občanů sídla LÁNY III. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Lány: 4 osob z celkového počtu 46 lidí

Více

Dotazníkové šetření obce Archlebov pro Program rozvoje obce:

Dotazníkové šetření obce Archlebov pro Program rozvoje obce: Dotazníkové šetření obce Archlebov pro Program rozvoje obce: Dotazníkové šetření bylo zrealizováno v obci Archlebov, která má v současné době 887 obyvatel. Občanů starších 15 let, kteří byli osloveni s

Více

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení životních podmínek v místě bydliště duben

Více

Strategický plán rozvoje města Hrob názory občanů

Strategický plán rozvoje města Hrob názory občanů 1 Obsah 1 Organizace dotazníkového šetření... 2 2 Relevance dotazníkového šetření... 2 3 Vyhodnocení dotazníkového šetření... 3 1 Organizace dotazníkového šetření Součástí přípravy strategického plánu

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCE veřejnost

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCE veřejnost DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCE veřejnost Vážení a milí spoluobčané, Obec Červené Janovice v současné době zpracovává Program rozvoje obce Červené Janovice na období let 2018-2027,

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více