Slovo o fakultě FVL VYDÁVÁ: FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ ČTVRTEK 6. ŘÍJNA 2011 ČÍSLO 1 ČTVRTLETNÍK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo o fakultě FVL VYDÁVÁ: FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ ČTVRTEK 6. ŘÍJNA 2011 ČÍSLO 1 ČTVRTLETNÍK"

Transkript

1 VYDÁVÁ: FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ 01 Slovo o fakultě Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, děkan Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně Výuka veterinární medicíny má na našem území více než 90letou historii. Fakulta veterinárního lékařství je přitom v současnosti jedinou institucí, která tuto historii vytváří na univerzitní úrovni. Splňuje přitom vysoké požadavky pro veterinární vzdělávání stanovené Evropskou unií. Zájem o studium tohoto oboru je obrovský. Počet uchazečů je dlouhodobě několikanásobně vyšší než počet přijatých studentů. Navíc u nás každoročně studuje mnoho zahraničních studentů z celého světa. Díky svým výsledkům se FVL zařadila mezi fakulty výzkumného typu. To znamená, že vysoké úrovně výuky dosahuje v těsné návaznosti na vědecko-výzkumnou činnost. Za kvalitu vděčíme především erudovanému pedagogickému sboru a mimořádnému vybavení fakulty, od speciálně upravených poslucháren po nejmodernější operační sály. Jako děkan jsem velmi rád, že se tuto moderní evropskou koncepci veterinárního vzdělávání podařilo na naší fakultě realizovat. Lze říci, že řada předních veterinárních fakult nám tak dokonalé vzdělávací, klinické a výzkumné prostorové zázemí může jen závidět. Fakulta působí také jako špičkové odborné centrum, které poskytuje veterinární péči pacientům, a to od malých zvířat až po velká hospodářská zvířata a koně. K mezinárodnímu srovnání naší fakulty slouží mezinárodní evaluace, organizovaná Asociací evropských veterinárních škol (EAEVE) a Federací evropských veterinárních lékařů (FVE). Na tomto místě se patří poděkovat především prof. Petru Hořínovi, který novou moderní koncepci klinik nastínil již v polovině devadesátých let jako tehdejší děkan. Fakulta byla opakovaně úspěšně hodnocena, naposled v roce 2004 a dostala se na prestižní seznam pozitivně evaluovaných veterinárních fakult Evropy (List of Evaluated and Approved Institutions by EAEVE). Příští evaluace nás čeká v roce Abychom obhájili své postavení, provedli jsme v posledních letech rozsáhlou modernizaci včetně výstavby nových klinických výukových pracovišť a realizovali jsme významné organizační změny, které koncentrují finanční, přístrojové a lidské zdroje do větších celků, a vytvářejí tak předpoklady pro úspěšné mezinárodní posouzení fakulty. Curriculum (studijní program) Fakulty veterinárního lékařství bude v rámci evaluace posuzováno podle studijních programů nejlepších evropských států. Pokud chceme uspět, musíme uskutečnit zásadní změny, zejména v oblasti studia a výzkumu, jež budou podpořené další modernizací prostopokračování na straně 2

2 dokončení 02 rového a technologického zázemí fakulty. Je nutné posílit praktickou výuku a soustředit se zejména na výuku dovedností v posledních semestrech studia. Mezinárodní evaluace se dále týká veterinárního výzkumu na fakultě do kterého se zapojují i studenti. V posledních letech jsme podporovali zejména klinický výzkum v oblasti hospodářských zvířat. Pro úspěšnou evaluaci bude nutné v tomto ohledu podpořit také ostatní kliniky a další pracoviště fakulty. Fakultě by měla také významně pomoci účast v projektu Středoevropského technologického institutu (CEITEC). Fakulta klade důraz na mezinárodní spolupráci a posiluje aktivní kontakty s veterinárními fakultami a univerzitami v zahraničí, což vytváří podmínky pro rozšiřující se zahraniční mobility studentů i akademických pracovníků. Realizují se tak mobility studentů v rámci programu Life-Long Learning Program (LLP), podprogramu Erasmus, programu CEEPUS a na základě bilaterálních smluv. Kromě evropských institucí spolupracuje fakulta také s veterinárními školami v USA a vysílá studenty na jednoměsíční pobyty na Texas A&M University, Purdue University a University of Illinois. Studenti FVL vyjíždějí rovněž na praktické stáže na kliniku American Foundouk v Maroku. Součástí mezinárodních aktivit fakulty je rovněž pořádání letních škol, a to Letní školy exotické medicíny a chirurgie (Summer School for Exotic Medicine and Surgery), organizované ve spolupráci s Univerzitou veterinárního lékařství ve Vídni, a Letní školy chirurgie zaměřené na osteosyntézy, pořádané ve spolupráci s Veterinární fakultou Freie Universität Berlin. Fakulta veterinárního lékařství získala vysoký kredit v evropském veterinárním vzdělávání. Svojí činností na poli pedagogiky, vědy a výzkumu zaujímá respektované postavení v rámci českého vysokého školství. Za to patří akademickým a dalším pracovníkům FVL a také studentům velký dík. Fakultu čeká spousta úkolů jedním z velmi významných je zmíněná mezinárodní evaluace. Zvládnout tento proces, na jehož prahu stojíme, bude vyžadovat nejen ztotožnění se s úkoly (tzn. vzít je za své), ale zejména nasazení celé fakulty. Jsem přesvědčen, že se nám to společně podaří. K úspěchu by měl přispět i tento Newsletter, díky kterému budete mít v každém semestru přehled o všech minulých a nadcházejících významných událostech souvisejících s naší fakultou. Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA děkan FVL Podrobnosti o fakultě najdete na straně 8. v oddíle Fakta o Fakultě. Celosvětově uznávaná osobnost veterinární chirurgie Theresa Welch Fossum navštívila FVL profesorka Theresa Welch Fossum, DVM, MS, PhD, Dipl. ACVS z univerzity v Texasu Na pozvání děkana prof. Nečase, přijela na Fakultu veterinárního lékařství VFU Brno celosvětově uznávaná osobnost veterinární chirurgie profesorka Theresa Welch Fossum, DVM, MS, PhD, Dipl. ACVS z univerzity v Texasu. Studentům i vyučujícím z FVL představila nejnovější poznatky z oblasti hrudní chirurgie a kardiochirurgie malých zvířat. pokračování na straně 3

3 dokončení ocenili vysokou kvalitu přednášek a kromě V souvislosti s výzkumnými aktivitami jiného obdrželi sborník s texty v českém připravovanými v oblasti chirurgie a ortopedie překladu. Na závěr tohoto výjimečného výukového ve spolupráci FVL a TIPS proběhla dne se profesorka Fossum osobně za přítomnosti televize a píšících setkala se studenty. Při této příležitosti některým novinářů v zasedací síni rektora tis- zájemcům podepsala svoji poslední ková konference. Na ní děkan prof. Nečas učebnici věnovanou chirurgii malých zvířat seznámil přítomné s výsledky svého jednání a krátce také představila novou edici knihy s profesorkou Fossum. Prezentovaná připravovanou pro příští rok. dohoda Letter of Intent se týká budoucí spolupráce mezi americkou výzkumnou Profesorka Theresa W. Fossum je v současné institucí TIPS a chirurgickým týmem FVL době rovněž ředitelkou Texas A&M VFU Brno. V souladu s touto dohodou vý- Institutu pro preklinické studie (TIPS), zkumní pracovníci fakulty dostanou příležitost který je založen na mezioborovém výzkumu podílet se na unikátních veterinárních s unikátním propojením všech hlavních výzkumech v USA. lékařských a vědeckých disciplín včetně chirurgie, biomedicínského inženýrství, pokročilých zobrazovacích metod, patologie, rentgenologie, intervenční kardiologie, A. Nečas, M. Crha, A. Sýkorová profesorka Theresa Welch Fossum, DVM, MS, PhD, Dipl. ACVS z univerzity v Texasu neurologie, chování zvířat, chemie a elektrotechniky. 03 Celodenní seminář s názvem Novinky a miniinvazivní techniky v hrudní chirurgii, kardiochirurgii a endovaskulární zákroky u malých zvířat, pořádaný pod záštitou děkana prof. Nečase, se uskutečnil 23. května 2011 na Klinice chorob psů a koček v rámci realizace chirurgického projektu Endoskopie a miniinvazivní zákroky Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Seminář se setkal s enormním zájmem posluchačů. Registrováno bylo na 250 účastníků, jak z řad studentů českého a anglického magisterského studijního programu FVL VFU Brno, tak i studentů doktorského studijního programu FVL VFU Brno a LF MU Brno. Přednášelo se ve zcela zaplněné posluchárně Pavilonu klinik malých zvířat, navíc se poprvé v areálu školy uskutečnila online videokonference s přímým celodenním přenosem přednášek profesorky Fossum do nové budovy pavilonu prof. Dražana. Za přispění pracovníků CITu, jmenovitě ing. Ladislava Žůrka a ing. Jany Dvořáčkové, tak byla naostro úspěšně vyzkoušena nová technologie této moderní budovy. Úspěšnost celé akce potvrzují velmi pozitivními ohlasy posluchačů, kteří na místě Zájem médií o návštěvu profesorky Fossum na naší fakultě a o připravovanou spolupráci v oblasti chirurgického výzkumu potvrzují následující webové odkazy:

4 Významný gastroenterolog profesor Willard na FVL Letní školy 2011 NA FVL 04 prof. Michael D. Willard DMS, MS, Dipl. ACVIM Po Therese Welch Fossum poctí brněnskou akademickou půdu svou návštěvou na pozvání děkana prof. Nečase, další významná osobnost světové veterinární chirurgie: profesor Michael D. Willard DVM, MS, Dipl. ACVIM. Ve spolupráci s tímto uznávaným specialistou, ve světě vyhledávaným přednášejícím a vynikajícím pedagogem je nyní připraven celodenní seminář o aktuálních otázkách Prof. Michael D. Willard, DVM, MS, DACVIM, je expert na gastroenterologii, endoskopii, pankreatologii a hepatologii malých zvířat. Především je to ovšem skvělý pedagog. Během své téměř 25leté praxe získal řadu ocenění, mimo jiné i prestižní National Norden Award. Kromě toho vedl několik výzkumných projektů v oblasti gastroenterologie, působil jako tajemník oboru vnitřního lékařství a předseda Komparativní gastroenterologické společnosti. Velmi významná je jeho publikační činnost. Napsal řadu odborných monografií a článků a významně se také podílel na proslulé nové učebnici o chirurgii malých zvířat, kterou vydala jeho kolegyně Theresa W. Fossum. v gastroenterologii malých zvířat, který se bude konat v posluchárně Pavilonu klinik malých zvířat. Čeká nás 8 exkluzivních přednášek o tématech, která mohou vhodně rozšířit rámec sylabů, a významně tak obohatit znalosti studentů v dané problematice. Profesor Willard se zaměří na pacienty s regurgitací či zvracením a bude přednášet o nových poznatcích a postupech při diagnostice a léčbě jícnu, žaludku, střev a slinivky břišní. V uvedených tématech bude mimo jiné zdůrazněna také nepostradatelnost endoskopie, jež je doslova doménou profesora Willarda. Den nato, , naváže na seminář praktický kurz, který se uskuteční v nové budově Pavilonu prof. Dražana. Užší okruh účastníků se může těšit na tři interaktivní cvičení s dataprojekcí modelových případů. Profesor Willard se v nich bude věnovat chronickým onemocněním jícnu, diagnostice a řešení klinických případů vomitu a pankreatitidě psů a koček. Všechna praktická cvičení nabízejí účastníkům výjimečnou příležitost zapojit se do interaktivní diskuze a přímo se tak podílet na diferenciální diagnostice onemocnění u jednotlivých případů. Zmíněné akce se budou konat pod záštitou děkana FVL a zúčastnit se jí mohou studenti všech ročníků, především pak studenti 5. a 6. ročníku a DSP studenti. A. Nečas Škola a v létě? Proč ne? Na Fakultě veterinárního lékařství se letos uskutečnily dokonce dvě letní školy, které si získaly ve studentské veřejnosti dobré renomé. Jsou určeny pro naše i zahraniční studenty, kteří tak mají možnost zdokonalit se a rozšířit si své znalosti z veterinární medicíny nejen teoreticky, ale především prakticky. Na přelomu června a července 2011 se uskutečnil v pořadí již patnáctý mezinárodní praktický kurz ortopedie malých zvířat - AO Workshop Základy osteosyntézy, který již potřetí v řadě mohli absolvovat také studenti z České republiky. Odborně velmi přínosná a zajímavá akce se jako obvykle těšila velkému zájmu. Kurz pořádaný za úzké spolupráce Freie Universität (FU) Berlin a Veterinární a farmaceutické univerzity Brno se mohl opětovně uskutečnit pouze na základě nově podepsaných bilaterálních dohod a za podpory děkanů obou participujících veterinárních fakult prof. Dr. Leo Brunnberga, Dipl. ECVS a prof. MVDr. Aloise Nečase, Ph.D, MBA. Oba byli zároveň hlavními přednášejícími a lektory tohoto kurzu. Praktické části Letní školy osteosyntéz 2011 v Berlíně se zúčastnilo celkem 240 studentů ze všech pokračování na straně 5

5 dokončení 05 Letní škola koutů Evropy (Německa, Itálie, Rakouska, Portugalska, Španělska, Estonska, Ruska, Turecka) a téměř polovinu celkového počtu absolventů kurzu tvořili účastníci z FVL VFU Brno (93 studentů). Z hlediska odborného se jedná o jedinečnou akci, kdy mohou studenti veterinárních fakult absolvovat několikadenní praktický kurz základních technik ošetření fraktur u malých zvířat, a to za minimální dotovaný poplatek 50 Eur. Podobný kurz pořádaný každoročně v Davosu ve Švýcarsku pro veterinární lékaře přijde účastníka téměř na 100 tisíc korun. Celý kurz je rozdělen do dvou částí teoretické přípravy a vlastního praktického kurzu. Teoretická příprava studentů Veterinární a farmaceutické univerzity Brno byla uskutečněna formou celodenního semináře v Brně (prezentace - prof. Nečas, Dr. Nakládal, Dr. Srnec, Dr. Dvořák, prof. Tichý) a měla za úkol důkladně připravit účastníky kurzu na náročnou praktickou část. Prezentované přednášky byly také vydány ve formě barevného sborníku, který obdrželi všichni účastníci kurzu. Následující praktická část proběhla jako několikadenní kurz v Německu ve specializovaném školícím centru FU Berlin. Účastníci si na syntetických modelech kostí s imitací nejčastějších zlomenin mohli prakticky osvojit základní ortopedické dovednosti a techniky a zhodnotit tak čerstvě nabyté teoretické informace. Z České republiky vycestovali studenti za odborného vedení tří lektorů z FVL VFU Brno (prof. Alois Nečas, MVDr. Milan Dvořák, MVDr. Robert Srnec). Sedm lektorů bylo z FU Berlin (prof. Leo Brunnberg, Dr. Michael Burger, Dr. Bedřich Nakládal, Dr. Mathias Brunnberg, Dr. George Manchi, Dr. Simone Schleich, Dr. Friedrich Röcken). Studenti měli možnost samostatně pracovat ve dvojicích na umělých kostech a s kompletním osteosyntetickým vybavením, a to pod odborným dohledem uvedených lektorů, díky čemuž byl kurz velmi intenzivní. Výuku doplnily videoprojekce chirurgických postupů. Součástí letní školy byla i exkurze na Klinice malých zvířat FU Berlin, studentská párty a návštěva berlínské zoo s odborným doprovodem. Studenti vyjádřili velkou spokojenost s průběhem a organizací akce a také zájem o účast i v příštím roce. V týdnu od 11. do 15. července jste v areálu VFU Brno mohli slyšet řadu cizích jazyků. Studenti z Itálie, Velké Británie, Lotyšska, Rakouska, Finska, Polska, Lucemburska, Nizozemska, Bulharska, Francie nebo Portugalska zavítali do Brna na IX. ročník Letní školy exotické medicíny a chirurgie (Summer School for Exotic Medicine and Surgery) pod vedením prof. Z. Knotka, přednosty Kliniky chorob ptáků, plazů a drobných savců a Kliniky chorob psů a koček. Berlínský kurz osteosyntéz očima studentů V letošním létě jsme měli možnost zúčastnit se kurzu zaměřeného na osteosyntézy. Teoretická část se konala v prostorách naší univerzity a dvoudenní praktická výuka probíhala na půdě Svobodné univerzity v Berlíně. V teoretické části nám lektoři utřídili naše znalosti nutné pro zvládnutí praktické části kurzu. Přivítali jsme, že k prezentovaným tématům byl vydán barevný sborník. Za pár dnů na to jsme odjeli v počtu bezmála 100 studentů dvěma autobusy do Berlína. Příští den jsme v plné síle stáli nastoupeni po dvojicích u ortopedicky připravených stolů s modely nejčastěji se vyskytujících zlomenin u psů a koček. Celý den byl rozdělen do částí řešících jednotlivé typy fraktur. Každému našemu osteosyntetickému úkonu přecházela praktická videoukázka a poté několik cenných rad z úst lektorů prof. Brunnberga, prof. Nečase, Dr. Dvořáka, Dr. Srnce a Dr. Nakládala. Řešení pak již bylo na nás samotných. Uvědomili jsme si, jak náročná Program výuky Letní školy exotické medicíny a chirurgie, na kterou se přihlásilo 26 zahraničních studentů, byl velice pestrý, zahrnoval: laboratorní vyšetření, zobrazovací metody, chirurgii, anestezii a endoskopické vyšetření, která si studenti mohli vyzkoušet na hadech, chameleonech, papoušcích, leguánech nebo na křečcích. A. Nečas, R. Srnec, A. Sýkorová, R. Srnec může být osteosyntéza zdánlivě snadno vypadající zlomeniny. Den byl zakončen prohlídkou areálu univerzity a posezením, při kterém jsme při bohatě prostřených stolech zevrubně probírali získané zkušenosti s kolegy z jiných veterinárních fakult. Na druhý den jsme měli na dopoledne domluvenou bezplatnou návštěvu berlínské zoo. Díky výkladu zajištěného průvodce, ošetřovatele, který se nám ochotně celé dopoledne věnoval, jsme poznali jinou stránku provozu zoologické zahrady, než je pohled běžného návštěvníka. Za většinu studentů, účastníků kurzu, chceme poděkovat organizátorům za to, že nám umožnili získat další znalosti a dovednosti v ortopedii psů a koček. Je jen na nás, jak jich využijeme. Iva Blažek-Fialová, Petra Fedorová, Martin Lokaj

6 06 Exkluzivní spolupráce s Američany pokračuje Nastoupený trend vedení fakulty rozšiřovat a prohlubovat zahraniční spolupráci se daří uskutečňovat. Fakulta si považuje spolupráci s prestižními světovými univerzitami. Kromě Purdue University v Indianě patří mezi její partnery univerzity v Texasu a v Illinois. Spolupráce probíhá především ve formě výměnných programů pro studenty a konferencí pro významné kapacity veterinárního lékařství. Na pozvání děkanky College of Veterinary Medicine Texas A&M University Dr. Eleanor Green navštívil děkan prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, Veterinární fakultu univerzity v Texasu, kde proběhlo jednání o konkrétní spolupráci mezi fakultami v příštím období, a to nejen v oblasti výměn studentů, ale také v oblasti výzkumných aktivit. Byl připraven text Smlouvy o spolupráci mezi oběma institucemi. V těchto dnech je její konečné znění těsně před závěrečným podpisem. Tento dokument je pro fakultu velice významný, neboť umožní realizovat konkrétní aktivity nejen v podobě výměn studentů a učitelů, ale také výzkumné aktivity například v oblasti ortopedie a chirurgie, a to především se Děkan FVL prof. Nečas společně se svým protějškem Dr. Willie M. Reedem tak společně stvrdili ochotu spolupracovat i v příštích letech zaměřením na dnes velmi aktuální náhrady poškozených tkání a vývoj nových biomateriálů. Průsečíky možné spolupráce ve vědě a výzkumu byly blíže projednány na půdě výzkumného centra Texas Institute for Preclinical Studies (TIPS) Texas A&M University s jeho ředitelkou profesorkou Theresou Welch Fossum. Hovořilo se o otázkách mezioborového výzkumu s propojením všech hlavních biomedicínských věd a o využívání zvířecích modelů v rámci TIPSu pro nové léčebné postupy v humánní medicíně v onkologii, kardiologii, imunologii, endokrinologii a u geneticky podmíněných onemocnění u člověka. Díky nejmodernějšímu vybavení laboratoří máme možnost zapojit společenská zvířata do klinického výzkumu nových léčiv a zdravotnických pomůcek, které mohou zlepšovat zdravotní stav a zachraňovat životy nejen zvířat, ale i lidí. Majitelé domácích mazlíčků mají mimořádný zájem o zavádění nových léčebných metod ve snaze zlepšit kvalitu a délku života jejich zvířat, uvedla Theresa W. Fossum. Děkan při své pracovní návštěvě Texasu jednal také o pedagogických záležitostech a problematice veterinárního curricula s proděkankou pro pedagogiku CVM Texas A&M University Dr. Kenitou Rogers. Realizace dohody o spolupráci přinese své ovoce ještě v tomto roce a projeví se v oblasti mezinárodních mobilit mladých učitelů. S ředitelkou mezinárodních programů CVM Texas A&M University Dr. Lindou Logan a s předním specialistou na osteopatologii Dr. Royem Poolem dohodl děkan odbornou měsíční stáž našeho patologa MVDr. Mišo Škoriče, Ph.D., v Texasu, zaměřenou na patologii muskuloskeletálního aparátu. Další významnou pracovní návštěvou děkana FVL na pozvání americké strany byla návštěva School of Veterinary Medicine Purdue University v polovině září tohoto roku. Došlo k podpisu Smlouvy o spolupráci mezi FVL VFU Brno a SVM Purdue University s děkanem Veterinární fakulty a poradcem prezidenta Obamy pro zemědělství Dr. Willie Reedem, DVM, PhD, DACVP, DACPV. Prohlášení o společném záměru posílit mezinárodní spolupráci ve vzdělávání a výzkumu bylo podepsáno pod dohledem fotoaparátů a kamer přímo na půdě Purdue University. Děkan FVL prof. Nečas společně se svým protějškem Dr. Willie M. Reedem tak společně stvrdili ochotu spolupraco- vat i v příštích letech, a to nově i v oblasti výzkumu. S profesorem Nečasem jsme během jeho návštěvy hovořili o potenciálním společném výzkumném projektu. Oba doufáme, že našich pracovníci připraví úspěšný návrh a že projekt bude financován.., řekl děkan Reed. Děkan rovněž jednal o širokém spektru vzájemné spolupráce s ředitelkou zahraničních programů Dr. Scott-Moncrieffovou a dále s kolegy z Purdue University Dr. Raglandem, Dr. Breurem, Dr. Pogranichniym, Dr. Fauberovou, Dr. Doerrem a dalšími. Bezprostředními výstupy dohodnuté spolupráce s Purdue University je odborná měsíční stáž MVDr. Ivy Blažek-Fialové v Indianě se zaměřením na ortopedii malých zvířat, která se uskuteční v listopadu V současné době jsou na měsíčním studijním pobytu v Purdue studenti magisterského studia Petr Soukup a Veronika Sotolářová. Oběma americkým partnerům děkan mimo jiné nabídl, jako novou formu spolupráce, možnost účasti amerických studentů a případně učitelů na letních školách pořádaných s velmi pozitivními ohlasy na naší fakultě, konkrétně na Letní škole chirurgie kurzu osteosyntéz, a na Letní škole exotické medicíny a chirurgie. Redakce

7 Nové trendy ve výuce animální modely Nový projekt za 30 miliónů posílí mezinárodní pozici fakulty Fakulta veterinárního lékařství VFU Brno uspěla s celofakultním projektem Internacionalizace výuky veterinární medicíny jako cesta na evropský trh práce v soutěži o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na řešení projektu jí byla přidělena a odsouhlasena dotace ve výši téměř 30 miliónů korun s dobou řešení 36 měsíců (období ). Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Vychází z Dlouhodobého záměru FVL a VFU Brno pro roky Cílem projektu je etablovat FVL mezi špičkovými veterinárními fakultami v Evropě. Výuka lakaroskopických operací Redakce 07 Úderem října odstartuje výjimečná série vzdělávacích projektů. Hned na úvod se budeme věnovat závažným komplikacím, vznikajícím při léčbě břišních onemocnění. Na dvoudenním workshopu, který začne ve čtvrtek 6. října 2011, si budou moci začínající humánní a veterinární chirurgové na zvířecím modelu (prase) osvojit techniky, které budou v budoucnu provádět na skutečných pacientech. Operace se bude týkat rizikových střevních sutur. Tento výukový projekt v podmínkách animálního modelu je součástí Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) Endoskopie a miniinvazivní zákroky, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, úspěšně řešeného Fakultou veterinární- ho lékařství VFU Brno ve spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity v Brně (zástupcem partnera projektu je na fakultě MVDr. Michal Crha, Ph.D.). V rámci realizace tohoto projektu si mladí lékaři a veterinární chirurgové naposledy v polovině září tohoto roku pod odborným vedením již vyzkoušeli na praseti endoskopické vyšetření trávicího traktu a laparoskopické operace v dutině břišní. Redakce Internacionalizace výuky veterinární medicíny jako cesta na evropský trh práce Tři pilíře strategie 1. Infektologické obory a patologie 2. Integrace preklinického a klinického vzdělávání 3. Klinické obory Hlavní výstupy 1. Lepší uplatnění absolventů FVL na trhu práce 2. Navýšení odborných znalostí a jejich převedení do výuky akademickými pracovníky (multiplikační prvek) Prohloubení spolupráce s předními evropskými pracovišti Zapojení předních evropských/světových specialistů do výuky Očekávaný přínos pro cílové skupiny (studenty MSP a DSP a akademické pracovníky) Možnost výběru z diverzifikované nabídky předmětů a přímý kontakt s nejnovějšími poznatky zprostředkovanými zahraničními lektory Možnost přímého zapojení do evropských aktivit formou výjezdů na stáže a konference, takto získané poznatky se využijí nejen při zpracování odborných a disertačních prací, ale zvýší možnost získání práce na zahraničních univerzitách (internshipy, postdoc pobyty, vzdělávání v systému European colleges aj.) Rychlejší a efektivnější přenos nejnovějších poznatků, ověřených postupů a zkušeností ze zahraničních univerzit do výuky u nás 4. Zvýšení uplatnitelnosti podpořených pracovníků na trhu práce v ČR i v zahraničí Projekt je odpovědí na požadavek internacionalizace prostředí fakulty a tím její zařazení mezi špičkové evropské veterinární fakulty.

8 Možné cesty financování výzkumu na FVL Z pohledu dalšího rozvoje vědecko-výzkumné činnosti na fakultě je nezbytné ucházet se o dlouhodobé zdroje financování vědy. S tímto záměrem byly letos na FVL podány do soutěže dva rozsáhlé výzkumné projekty výzkumná centra, a to: 1. centrum excelence Centrum pro studium genetiky interakcí hostitele a parazita (HOPING) (navrhovatel prof. D. Modrý), kde partnery VFU jsou Univerzita Karlova, Masarykova univerzita a dva instituty Akademie věd ČR s rozpočtem celkem 115 mil. Kč, 2. centrum kompetence Centrum pokročilých biomedicínských materiálů (ABIMAC), s navrhovaným celkovým rozpočtem 348 mil. Kč, přičemž navrhovatelem je VUT v Brně (prof. J. Jančář) a partnery jsou VFU (prof. A. Nečas), Fakultní nemocnice Brno (prof. P. Gál) a jako zástupce uživatelské sféry dvě akciové společnosti. Financování vědeckých aktivit na fakultě bude v příštích letech velmi významným úkolem i s ohledem na již financované regionální centrum excelence CEITEC, vytvářené brněnskými univerzitami a některými rezortními výzkumnými ústavy a ústavy Akademie věd ČR. Do centra je zapojena i FVL (koordinátor prof. P. Hořín), a také s ohledem na úspěšnou aplikaci v rámci fakultního projektu Diagnostické, výukové a výzkumné centrum infekčních nemocí zvířat na VFU Brno: Centrum diagnostiky zoonóz prioritní osy 4 OP VaVpI VaVPI (rekonstrukce budovy č.33). Redakce Areál VFU Fakta o fakultě Historie FVL a VFU 1918 Vznik Vysoké školy zvěrolékařské Brno Vysoká škola veterinární Brno Veterinární fakulta Vysoké školy zemědělské Brno Vysoká škola veterinární Brno 1990 Vznik Fakulty veterinárního lékařství Vysoká škola veterinární a farmaceutická Brno od 1994 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Veterinární lékařství doktorský 14 oborů Veterinary Medicine doktorský 5 oborů Přihlášených uchazečů Přihlášených uchazečů Doktorské studijní programy Fyziologie a farmakologie, Normální a patologická morfologie, Genetika a plemenitba zvířat, Veterinární mikrobiologie a imunologie, Veterinární parazitologie, Infekční choroby a epizootologie, Reprodukce zvířat, Choroby drůbeže, Choroby koní, Choroby prasat, Choroby přežvýkavců, Choroby psů a koček, Choroby ptáků, plazů a drobných savců, Veterinární chirurgie, ortopedie a zobrazovací diagnostika Veterinary Microbiology and Immunology, Veterinary Parasitology, Infectious Diseases and Veterinary Epidemiology, Dogs and Cats Diseases, Avian and Exotic Animal Diseases Zájem studentů (letošní akademický rok) více než 900 (více než 90 do anglického studijního programu) 156 (43 do anglického studijního programu) Současný stav studentů Český magisterský program téměř 1000 Anglický magisterský program téměř 150 Doktorský studijní program více než Absolventi (loňský akademický rok) Český magisterský program 138 Anglický magisterský program 5 Doktorský studijní program 5

9 VYDÁVÁ: FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ Vydává: Fakulta veterinárního lékařství VFU Brno Palackého 1/3, Brno Vychází: každé tři měsíce Redakční rada: prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA předseda prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc. prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. prof. MVDr. František Tichý, CSc. doc. MVDr. Barbora Bezděková, Ph.D. Ing. Martin Čada Za obsah dodaných textů odpovídají autoři Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok 2010 Brno,

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinárního lékařství

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinárního lékařství Výroční zpráva o činnosti a hodnocení činnosti Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno za rok 2014 Předkládá: prof. MVDr. Alois

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

AdmireVet: zkušenosti ve druhé roce řešení projektu

AdmireVet: zkušenosti ve druhé roce řešení projektu AdmireVet: zkušenosti ve druhé roce řešení projektu Ivo Pavlík Markéta Kabourková Ivan Rychlík Výzkumný ústav veterinární lékařství, v.v.i. 6. společné setkání řešitelů OP VaVpI, JIC, Brno, 20.9.2011 Zdroje

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Text a foto: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Grafická úprava a sazba: Core studio s.r.o.

Text a foto: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Grafická úprava a sazba: Core studio s.r.o. 1 2 3 Text a foto: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Grafická úprava a sazba: Core studio s.r.o. Propagační brožura vznikla v roce 2011 za finanční podpory MŠMT v rámci decentralizovaného rozvojového

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Martina Lichovníková Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Program Erasmus Součást evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP), do kterého je zapojeno přes 30 evropských zemí: 27 členských států Evropské

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

FVHE VFU v Brně má akreditovaný 1 studijní program, který zahrnuje 7 studijních oborů, které jsou akreditovány jak v češtině, tak v angličtině:

FVHE VFU v Brně má akreditovaný 1 studijní program, který zahrnuje 7 studijních oborů, které jsou akreditovány jak v češtině, tak v angličtině: Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno duben 2013 O hodnocení doktorských

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ Možnosti studia v zahraničí PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ 21. 11. 2014 Ing. Dana Brázdová ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE PROGRAM INTERNACIONALIZACE NA VŠE ZAPOJENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA DO INTERNATIONALIZACE

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK IPo) ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA:

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

MOŽNOSTI STUDIA A PRÁCE V ZAHRANIČÍ!

MOŽNOSTI STUDIA A PRÁCE V ZAHRANIČÍ! MOŽNOSTI STUDIA A PRÁCE V ZAHRANIČÍ! Dne 9.12.2014 od 13h v posluchárně děkanátu AF MENDELU, pavilonu M, místnost M2.12. Přednášející: Bc. Alena Hooperová Akce je realizována v rámci klíčové aktivity 05

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato prezentace je spolufinancována

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ Zabráníme nedostatku lékařů kvalitním vzděláváním m? - omáš Zima Praha.. Vzdělávání l ŘDNÍVZDĚÁÁNÍ lpříjací ŘÍZNÍ ludiu l PGRADUÁNÍVZDÁVÁNÍ lpciaizačnípříprava tředo edoškolské vzdělávání lrůznáúroveň

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Hodnocení činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno za rok 2008

Hodnocení činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno za rok 2008 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Hodnocení činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno za rok 2008 Předkládá: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, rektor Projednáno Správní radou

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Výběrové řízení Erasmus 2014/2015

Výběrové řízení Erasmus 2014/2015 Výběrové řízení Erasmus 2014/2015 Děkan LF UP vypisuje výběrové řízení pro studenty LF UP v Olomouci na obsazení míst na studijní pobyty v rámci programu Erasmus pro akademický rok 2014/2015. Předpokládané

Více

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov Aktivity projektu Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400 Ekonomika zdravotnictví (management) 125 ATLS (neodkladná přednemocniční

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze

Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze 3. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze E. Kvašňák Konference MEFANET 2009, Brno 26.11.2009 Obecná předsevzetí na r.2009 Zaškolit pedagogy v tvorbě e-kurzů

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY x Jan Čermák, MEBIS s.r.o. Praha,

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Studium všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou. (P-PooL LF MU Brno)

Studium všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou. (P-PooL LF MU Brno) Studium všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou Pregraduální Program pro motivované studenty Lékařství s rozšířenou vědeckou přípravou (P-PooL LF MU Brno) Cíle programu P- PooL připravit

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Program činnosti a rozpočet Institutu Jana

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO!

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Cílem této aktivity je poskytnout studentům navazujícího magisterského a doktorského studia možnost absolvovat pracovní stáž v zahraniční instituci mezinárodního

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Jak získat peníze z norských fondů? Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Mgr. Katarína Kukurová 20.3.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Centrum diagnostiky zoonóz výběr zhotovitele

Centrum diagnostiky zoonóz výběr zhotovitele Písemná zpráva o veřejné zakázce Zpráva o průběhu výběrového řízení Veřejná zakázka na stavební práce Centrum diagnostiky zoonóz výběr zhotovitele zakázka je součástí projektu spolufinancovaného z Operačního

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

nské informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. informatiku, nské informatiky Ústav informatiky AV ČR R v.v.i. http://www.euromise.

nské informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. informatiku, nské informatiky Ústav informatiky AV ČR R v.v.i. http://www.euromise. Vzdělávání v biomedicínsk nské informatice a ezdraví s podporou informačních a komunikačních technologií Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Evropské centrum pro medicínskou informatiku, statistiku a epidemiologii

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Nejnovější nabídky od aia AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA i programu Erasmus LLP (Lifelong Learning Programme) naleznete na www.mechatronika.cz Standardní nabídky

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 5 Stipendia... 7 Letní

Více

Technologický transfer v regenerativní medicíně

Technologický transfer v regenerativní medicíně Technologický transfer v regenerativní medicíně Ústav experimentální medicíny AV ČR MUDr. Petr Lesný Ústav experimentální medicíny Ředitelka ústavu Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Cíl projektů Ústavu experimentální

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Prezentace přístavby IBC 2. Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru. Aplikace VaV v inkubátoru IBC (ÚEM AV ČR)

Prezentace přístavby IBC 2. Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru. Aplikace VaV v inkubátoru IBC (ÚEM AV ČR) Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru 15. Mezinárodní sympozium INOVACE 2008 EEN síť pro inovace, 3.12. 2008 Petr Bažant, ÚEM AV ČR, 606 632 124, bazant@biomed.cas.cz 30.11.2008

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Navazování spolupráce s vysokou školou v USA. Jakub Tesař Studijní poradce

Navazování spolupráce s vysokou školou v USA. Jakub Tesař Studijní poradce Navazování spolupráce s vysokou školou v USA Jakub Tesař Studijní poradce Rozhodující faktory Vzájemně odpovídající profily škol (fit) Osobní kontakty Dohoda o spolupráci Převoditelnost kreditů Propagace

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více