LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA-05/0188 ETAG 004. Cemix THERM P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA-05/0188 ETAG 004. Cemix THERM P"

Transkript

1 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika 05 ETA05/0188 ETAG 004 Cemix THERM P Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál expandovaný polystyren (EPS) Číslo Zamýšlené použití: vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Skladba systému: viz Prohlášení o vlastnostech, Tabulka 1 Reakce na oheň ETICS: Vodotěsnost: Nasákavost: Odolnost mechanickému poškození: Propustnost pro vodní páru: Nebezpečné látky: Pevnost připevnění (příčný posun): Přídržnost základní vrstvy k izolačnímu výrobku: Přídržnost lepící hmoty k podkladu / izolantu: Odolnost zatížení větrem: Tepelný odpor ETICS: Vzduchová neprůzvučnost: B s1, d0 vyhověl 0,5 kg.m 2 po 24 h viz Prohlášení o vlastnostech viz Prohlášení o vlastnostech neobsahuje nebezpečné látky NPD 0,08 MPa nebo porušení v izolantu vyhovuje viz Prohlášení o vlastnostech viz Prohlášení o vlastnostech viz Prohlášení o vlastnostech

2 Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, CZ Prohlášení o vlastnostech č. LBC THERM P_LBC Název výrobku: Cemix THERM P Jedinečný identifikační kód: LBC THERM P ETA05/0188, vydané NB 1020 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Číslo certifikátu Osvědčení o stálosti vlastností č.1020 CPR Základní charakteristika Reakce na oheň Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 Vlastnost třída reakce na oheň B s1, d0 (pro všechny skladby) Harmonizovaná technická specifikace Systém posuzování ETAG 004: Notifikovaná osoba PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, Praha 9, CZ, NB 1391 Vodotěsnost vyhověl ETAG 004: Nasákavost Odolnost mechanickému poškození 0,5 kg.m 2 po 24 h (pro všechny skladby) ETAG 004: viz Tabulka 4 ETAG 004: Propustnost pro vodní páru viz Tabulka 5 ETAG 004: Nebezpečné látky neobsahuje nebezpečné látky ETAG 004:2013 Pevnost připevnění (příčný posun) Přídržnost základní vrstvy k izolačnímu výrobku Přídržnost lepicí hmoty k podkladu / izolačnímu výrobku není požadováno (bez omezení délkových rozměrů ETICS) 0,08 MPa (zavísí na typu izolantu a lepidla) ETAG 004: ETAG 004: vyhovuje ETAG 004: TZÚS Praha, s.p., Prosecká 811/76a, Praha 9, CZ, NB 1020 Odolnost zatížení větrem viz Tabulka 6a ETAG 004: Tepelný odpor rozmezí tloušťky tepelně izolačního materiálu a deklarovaný součinitel tepelné (λd) je uveden v bodu 1.1 Tabulky 1 bodový součinitel prostupu tepla hmoždinky (χ) je uveden v bodu 2.5 Tabulky 1 ETAG 004: /12

3 Tabulka 1: Skladby ETICS Způsob připevnění Součásti Další údaje Technická specifikace / popis Spotřeba [kg.m ²] Tloušťka [mm] 1. Lepený ETICS (čistě lepený nebo s doplňkovým kotvením) 1.1 Izolační výrobek prefabrikované desky z expandovaného polystyrenu (EPS) EPS 70 F (typ se standardní tepelnou vodivostí) EPSEN 13163T1L2W2S2P3 DS(70,)1BS(115)CS(10)70 DS(N)2TR100WL(T)5WL(T)5 WL(P)0,5MU4050 EPS 100 F (typ se standardní tepelnou vodivostí) EPSEN 13163T1L2W2S2P3 DS(70,)1BS150CS(10)100 DS(N)2TR150WL(T)5WL(T)5 WL(P)0,5MU4050 λd 0,039 W.m 1.K 1 λd 0,037 W.m 1.K 1 EN EN EPS 70 F (typ se sníženou tepelnou vodivostí, s přídavkem grafitu) EPSEN 13163T1L2W2S2P3 DS(70,)1BS(115)CS(10)70 DS(N)2TR100WL(T)5WL(T)5 WL(P)0,5MU4050 EPS 100 F (typ se sníženou tepelnou vodivostí, s přídavkem grafitu) EPSEN 13163T1L2W2S2P3 DS(70,)1BS150CS(10)100 DS(N)2TR150WL(T)5WL(T)5 WL(P)0,5MU Lepicí hmoty λd 0,032 W.m 1.K 1 λd 0,031 W.m 1.K 1 EN EN Mechanicky připevňovaný ETICS (s doplňkovým lepením) COMFORT (135) lepená plocha PROFI (125) min. 40 % BASIC (115) 2.1 Izolační výrobek prefabrikované desky z expandovaného polystyrenu (EPS) EPS 70 F (typ se standardní tepelnou vodivostí) EPSEN 13163T2L2W2S2P3 DS(70,)1BS(115)CS(10)70 DS(N)2TR100WL(T)5WL(T)5 WL(P)0,5MU4050 EPS 100 F (typ se standardní tepelnou vodivostí) EPSEN 13163T2L2W2S2P3 DS(70,)1BS150CS(10)100 DS(N)2TR150WL(T)5WL(T)5 WL(P)0,5MU4050 λd 0,039 W.m 1.K 1 λd 0,037 W.m 1.K 1 3,0 6,0 3,0 6,0 3,0 6,0 EN EN /12

4 EPS 70 F (typ se sníženou tepelnou vodivostí, s přídavkem grafitu) EPSEN 13163T2L2W2S2P3 DS(70,)1BS(115)CS(10)70 DS(N)2TR100WL(T)5WL(T)5 WL(P)0,5MU4050 EPS 100 F (typ se sníženou tepelnou vodivostí, s přídavkem grafitu) EPSEN 13163T2L2W2S2P3 DS(70,)1BS150CS(10)100 DS(N)2TR150WL(T)5WL(T)5 WL(P)0,5MU Lepicí hmoty λd 0,032 W.m 1.K 1 λd 0,031 W.m 1.K 1 EN EN COMFORT (135) PROFI (125) BASIC (115) 2.3 Upevňovací lišty 2.4 Kotvy pro upevňovací lišty lepená plocha min. 30 % 3,0 6,0 3,0 6,0 3,0 6,0 2.5 Hmoždinky pro připevnění izolačních desek Název hmoždinky fischer Termoz CS 8 fischer Termoz PN 8 fischer Termoz CN 8 zatloukací s plastoocelovým (děleným) trnem fischer Termoz CF 8 fischer Termoz 8U fischer Termoz 8 SV II ecotwist BRAVOLL PTHSX šroubovací s plastovým šroubem BRAVOLL PTHS BRAVOLL PTHX Bodový součinitel prostupu tepla: χ [W.K 1 ] Tuhost talířku: c [kn.mm 1 ] Kategorie použití:, D, E χ = 0,001 0,002 W.K 1, D, E c = 0,4 kn.mm 1 χ = 0,000 0,001 W.K 1 c = 0,4 kn.mm 1, D c = 0,5 kn.mm 1, D χ = 0,001 0,002 W.K 1 c = 0,5 kn.mm 1, E χ = 0,000 0,001 W.K 1 c = 0,96 kn.mm 1, E c = 0,7 kn.mm 1, D, E c = 0,9 kn.mm 1, D, E, D Technická specifikace ETA14/0372 ETA09/0171 ETA09/0394 ETA07/0287 ETA02/0019 ETA12/0208 ETA10/0028 ETA08/0267 ETA13/0951 4/12

5 BRAVOLL PTHEX zatloukací s plastoocelovým (děleným) trnem BRAVOLL PTHKZ 60/8 EJOT STR U 2G EJOT H1 eco zatloukací s plastoocelovým (děleným) trnem EJOT H4 eco zatloukací s plastoocelovým (děleným) trnem EJOT H3 eco Hilti TSave HTSP Hilti XIFV nastřelovací s ocelovým hřebem Hilti SXFV speciální typ montáže Hilti DFV, DFV T Hilti HTH THelix KEW TSD 8 KEW TSBD 8 KEW TSDV KEW TSDLV KEW TSDV KN KOELNER TFIX8S KOELNER TFIX8ST KOELNER TFIX8P zatloukací s plastovým šroubem KOELNER TFIX8M KOELNER KI 8M KOELNER KI10 KOELNER KI10 PA χ = 0,001 W.K 1, D c = 0,7 kn.mm 1, D, D, E χ = 0,001 W.K 1, D, E χ = 0,001 0,002 W.K 1 c = 0,4 kn.mm 1 Kategorie: A χ = 0,001 W.K 1 c = 0,7 kn.mm 1 χ = 0,002 0,003 W.K 1 c = 0,8 kn.mm 1, D, E χ = 0,000 0,001 W.K 1 c = NPD, D, E c = 0,5 kn.mm 1, D c = 1,6 kn.mm 1, D c = 1,2 kn.mm 1 χ = 0,001 0,002 W.K 1 c = 1,24 kn.mm 1 c = 1,24 kn.mm 1, E c = 0,3 kn.mm 1, D c = 1,0 kn.mm 1 c = 0,4 kn.mm 1 c = 0,3 kn.mm 1 Kategorie: A, B ETA13/0951 ETA06/0055 ETA04/0023 ETA11/0192 ETA11/0192 ETA14/0130 ETA14/400 ETA03/0004 ETA03/0005 ETA05/0039 ETA15/0464 ETA04/0030 ETA08/0314 ETA08/0315 ETA12/0148 ETA13/0075 ETA11/0144 ETA13/0845 ETA07/0336 ETA06/0191 ETA07/0291 5/12

6 KOELNER KI10N KOELNER KI10NS TOP KRAFT PPV TOP KRAFT PSK TOP KRAFT PSV Talířová hmoždinka TTH 10/60La WKRĘTMET ecodrive WKRĘTMET ecodrive S WKRȨTMET WKTHERM ø 8 S WKRȨTMET WKTHERM ø 8 WKRȨTMET FIXPLUG ø 8 WKRȨTMET FIXPLUG ø 10 WKRȨTMETŁFN ø 8 WKRȨTMETŁFM ø 8 WKRȨTMETŁFN ø 10 WKRȨTMETŁFM ø 10 MKaMŁI3Aø10 MKaMŁI3Aø10Mt 3. Vnější souvrství 3.1 Stěrková hmota pro základní vrstvu χ = 0,003 W.K 1 c = 0,3 kn.mm 1, D, E c = 0,7 kn.mm 1, E χ = 0,002 0,003 W.K 1 c = 0,7 kn.mm 1 χ = 0,002 0,003 W.K 1 c = 0,8 kn.mm 1, D, E c = 0,9 kn.mm 1, D χ 0,002 W.K 1, D, D, χ NPD χ = NPD c = 0,3 kn.mm 1 χ = NPD c = 0,3 kn.mm 1 χ = NPD c = 0,3 kn.mm 1 Kategorie: A, B ETA07/0221 ETA15/0244 ETA15/0463 ETA16/0120 ETA09/0318 ETA13/0107 ETA11/0232 ETA11/0232 ETA11/0231 ETA06/0080 ETA06/0105 ETA08/0204 COMFORT (135) 5,0 6,0 3,0 5,0 3.2 Výztuž základní vrstvy R 131 R 120 R 117 SSA SM SSA SM 3.3 Penetrační nátěr alkaliodolná skleněná síťovina alkaliodolná skleněná síťovina Penetrace silikát 0,2 0,45 1 x nátěr Penetrace akrylátsilikon 0,2 0,45 1 x nátěr Kontakt 0,35 0,50 1 x nátěr 3.4 Konečná povrchová úprava Silikonsilikátová zatíraná omítka COMFORT Silikonsilikátová rýhovaná omítka COMFORT 1,0 1,5 2,0 3,0 mm 1,5 2,0 3,0 mm vodní sklo a silikonová pryskyřice 1,7 4,3 2,2 3,6 odpovídá max. velikosti zrna omítky 6/12

7 Silikonová zatíraná omítka COMFORT Silikonová rýhovaná omítka COMFORT Silikonsilikátová zatíraná omítka Silikonsilikátová rýhovaná omítka 1,0 1,5 2,0 3,0 mm 1,5 2,0 3,0 mm 1,0 1,5 2,0 3,0 mm 1,5 2,0 3,0 mm silikonová pryskyřice vodní sklo a silikonová pryskyřice 1,7 4,3 2,2 3,6 1,7 4,3 2,2 3,6 Silikonová zatíraná omítka Silikonová rýhovaná omítka 1,0 1,5 2,0 3,0 mm 1,5 2,0 3,0 mm silikonová pryskyřice 1,7 4,3 2,2 3,6 Silikátová zatíraná omítka Silikátová rýhovaná omítka 1,0 1,5 2,0 3,0 mm 1,5 2,0 3,0 mm vodní sklo 1,7 4,3 2,2 3,6 Akrylátová zatíraná omítka Akrylátová rýhovaná omítka 1,0 1,5 2,0 3,0 mm 1,5 2,0 3,0 mm akrylátová polymerní disperze 1,7 4,3 2,2 3,6 Minerální zatíraná omítka Minerální rýhovaná omítka 1,2 2,0 3,0 mm 2,0 3,0 mm EN 9981 cement 2,0 3,8 2,2 3,5 Flexi štuk 0,7 mm EN 9981 cement 2,2 3 Mozaiková omítka 1,6 2,0 mm akrylátová polymerní disperze 4,5 5,5 odpovídá max. velikosti zrna omítky 7/12

8 Tabulka 2: Reakce na oheň ETICS Skladba systému Lepicí hmoty: COMFORT (135) PROFI (125) BASIC (115) Obsah organických látek EPS desky třída reakce na oheň E objemová hmotnost 25 kg.m 3 Obsah retardérů hoření Index šíření plamene po povrchu ETICS (ČSN ) max. 1,3 % bez retardérů hoření v množství zaručujícím evropskou třídu E podle EN (135)011 Evropská třída dle EN (135)011 Hmoždinky: dle bodu 2.5 Tabulky 1 Vnější souvrství: Lepicí hmota COMFORT (135) Penetrační nátěr Penetrace silikát, Penetrace akrylátsilikon, Kontakt Konečná povrchová úprava Silikonsilikátová omítka COMFORT Silikonová zatíraná omítka COMFORT Silikonsilikátová omítka Silikonová omítka Silikátová omítka Akrylátová omítka Minerální zatíraná omítka Minerální rýhovaná omítka Flexi štuk Mozaiková omítka max. 1,3 % max. 65 % max. 18 % bez retardérů hoření is = 0 mm.min 1 pro všechny konečné povrchové úpravy B s1, d0 Tabulka 3: Nasákavost ETICS Nasákavost po 24 hodinách < 0,5 kg.m 2 0,5 kg.m 2 základní vrstva COMFORT (135) + konečné povrchové úpravy s odpovídajícím penetračním nátěrem (dle této Tabulky 3) Silikonsilikátová zatíraná omítka COMFORT Silikonsilikátová rýhovaná omítka COMFORT Silikonová zatíraná omítka COMFORT Silikonová rýhovaná omítka COMFORT Silikonsilikátová zatíraná omítka Silikonsilikátová rýhovaná omítka Silikonová zatíraná omítka Silikonová rýhovaná omítka Silikátová zatíraná omítka Silikátová rýhovaná omítka Akrylátová zatíraná omítka Akrylátová rýhovaná omítka Minerální zatíraná omítka Minerální rýhovaná omítka x x x x x x x Flexi štuk x Mozaiková omítka x 8/12

9 Tabulka 4: Odolnost mechanickému poškození základní vrstva COMFORT (135) + konečné povrchové úpravy s odpovídajícím penetračním nátěrem (dle této Tabulky 4) Silikonsilikátová zatíraná omítka COMFORT Silikonsilikátová rýhovaná omítka COMFORT Silikonová zatíraná omítka COMFORT Silikonová rýhovaná omítka COMFORT Silikonsilikátová zatíraná omítka Silikonsilikátová rýhovaná omítka Silikonová zatíraná omítka Silikonová rýhovaná omítka Silikátová zatíraná omítka Silikátová rýhovaná omítka Akrylátová zatíraná omítka Akrylátová rýhovaná omítka Minerální zatíraná omítka Minerální rýhovaná omítka 1x výztužná síťovina I I I I I I II 2x výztužná síťovina Flexi štuk I NPD Mozaiková omítka I Tabulka 5: Propustnost pro vodní páru vnějšího souvrství ETICS základní vrstva COMFORT (135) + konečné povrchové úpravy s odpovídajícím penetračním nátěrem (dle této Tabulky 5) Silikonsilikátová zatíraná omítka COMFORT Silikonsilikátová rýhovaná omítka COMFORT Silikonová zatíraná omítka COMFORT Silikonová rýhovaná omítka COMFORT Silikonsilikátová zatíraná omítka Silikonsilikátová rýhovaná omítka Silikonová zatíraná omítka Silikonová rýhovaná omítka Silikátová zatíraná omítka Silikátová rýhovaná omítka Akrylátová zatíraná omítka Akrylátová rýhovaná omítka Minerální zatíraná omítka Minerální rýhovaná omítka Flexi štuk Mozaiková omítka ekvivalentní difuzní tloušťka sd 0,47 m (výsledek zkoušky pro 3,0 mm) 0,44 m (výsledek zkoušky pro 3,0 mm) 0,5 m (výsledek zkoušky pro 3,0 mm) 0,5 m (výsledek zkoušky pro 3,0 mm) 0,38 m (výsledek zkoušky pro 3,0 mm) 0,37 m (výsledek zkoušky pro 3,0 mm) 0,57 m (výsledek zkoušky pro 3,0 mm) 0,15 m (výsledek zkoušky pro 0,7 mm) 0,5 m (výsledek zkoušky pro 2,0 mm) 9/12

10 Tabulka 6a: Odolnost sání větru protažení hmoždinky izolantem Popis hmoždinky Vlastnosti EPS desek Obchodní název Viz tabulka č. 1 Skladby ETICS Způsob montáže Povrchová montáž Zapuštěná montáž Průměr talíře (mm) 60 nebo více Tloušťka (mm) Pevnost (kpa) 100 Maximální zatížení Hmoždinky umístěné v ploše tepelněizolační desky Hmoždinky umístěné ve spáře mezi tepelněizolačními deskami Rpanel Rjoint 0,41 kn 0,42 kn 0,36 kn 0,39 kn 0,51 kn 0,52 kn 0,40 kn 0,43 kn 0,47 kn 0,48 kn 0,36 kn 0,39 kn Pokračování tabulky 6a: Odolnost sání větru protažení hmoždinky izolantem Popis hmoždinky Obchodní název Způsob montáže fischer TERMOZ SV II ecotwist Hilti HTH THelix Speciální zavrtávací zapuštěná montáž Vlastnosti EPS desek Tloušťka (mm) 100 Pevnost (kpa) 100 Maximální zatížení Hmoždinky umístěné v ploše tepelněizolační desky Hmoždinky umístěné ve spáře mezi tepelněizolačními deskami Rpanel Rjoint 0,49 kn 0,53 kn 0,44 kn 0,48 kn 0,59 kn Tabulka 6b: Odolnost sání větru charakteristická únosnost hmoždinky v podkladu Obchodní název Průměr talíře [mm] Charakteristická únosnost hmoždinky v podkladu BRAVOLL PTHSX 60 viz ETA10/0028 BRAVOLL PTHS 60 viz ETA08/0267 BRAVOLL PTHX 60 viz ETA13/0951 BRAVOLL PTHEX 60 viz ETA13/0951 BRAVOLL PTHKZ 60 viz ETA06/0055 EJOT STR U 2G 60 viz ETA04/0023 EJOT H1 eco 60 viz ETA11/ /12

11 EJOT H4 eco 60 viz ETA11/0192 EJOT H3 60 viz ETA14/0130 fischer Termoz CS 8 60 viz ETA14/0372 fischer Termoz PN 8 60 viz ETA09/0171 fischer Termoz CN 8 60 viz ETA09/0394 fischer Termofix CF 8 60 viz ETA07/0287 fischer Termoz 8 U 60 viz ETA02/0019 fischer Termoz 8 SV II ecotwist 60 viz ETA12/0208 Hilti TSave HTSP 60 viz ETA14/400 Hilti XIFV 60 viz ETA03/0004 Hilti SXFV 60 viz ETA03/0005 Hilti DFV, DFV T 60 viz ETA05/0039 Hilti HTH THelix 60 viz ETA15/0464 KEW TSD 8 60 viz ETA14/400 KEW TSBD 8 60 viz ETA03/0004 KEW TSDV 60 viz ETA03/0005 KEW TSDLV 60 viz ETA05/0039 KEW TSDV KN 60 viz ETA15/0464 KOELNER TFIX8ST 60 viz ETA11/0144 KOELNER TFIX8S 60 viz ETA13/0845 KOELNER TFIX8P 60 viz ETA07/0336 KOELNER TFIX8M 60 viz ETA06/0191 KOELNER KI10, KI10PA 60 viz ETA07/0291 KOELNER KI10N, KI10NS 60 viz ETA07/0221 TOP KRAFT PPV 60 viz ETA15/0244 TOP KRAFT PSK 60 viz ETA15/0463 TOP KRAFT PSV 60 viz ETA16/0120 Truhlář & spol. TTH 10/60La 60 viz ETA09/0318 WkretMet ecodrive S, ecodrive 60 viz ETA13/0107 WkretMet FIXPLUG Ø 8, Ø viz ETA11/0232 WkretMet WKTHERM, WKTHERM S 60 viz ETA11/0232 WkretMet ŁFN Ø 8, ŁFM Ø 8 60 viz ETA11/0231 WkretMet ŁFN Ø 10, ŁFM Ø viz ETA06/0080 Alsta MKaMŁI3Aø10 60 viz ETA06/0105 Alsta MKaMŁI3Aø10Mt 60 viz ETA08/ /12

12 Tabulka 7: Vzduchová neprůzvučnost pro tloušťku izolantu 100 mm až 200 mm Izolant Vnější souvrství Kotvení ETICS Popis podkladu Izolant: Desky z expandovaného polystyrenu viz tabulka č. 1 Rozměry: Tloušťka 100 mm Dynamická tuhost: 27,9 MN/m 3 Hmotnost vnějšího souvrství: 10,2 kg/m 2 Mechanické kotvení: Počet hmoždinek 8 ks/m 2 Kotvení lepením na 40% plochy izolantu: Spotřeba 5,0 kg/ m 2 Plošná hmotnost: kg/m 2 Vliv ETICS na vzduchovou neprůzvučnost stěny ΔRw = 5 db ΔRw + C = 5 db ΔRw + Ctr = 5 db Pokračování tabulky 7: Vzduchová neprůzvučnost pro tloušťku izolantu větší než 200 mm Izolant Vnější souvrství Kotvení ETICS Popis podkladu Izolant: Desky z expandovaného polystyrenu viz tabulka č. 1 Rozměry: Tloušťka 200 mm Dynamická tuhost: 27,9 MN/m 3 Hmotnost vnějšího souvrství: 10,2 kg/m 2 Mechanické kotvení: Počet hmoždinek 8 ks/m 2 Kotvení lepením na 40% plochy izolantu: Spotřeba 5,0 kg/ m 2 Plošná hmotnost: kg/m 2 Vliv ETICS na vzduchovou neprůzvučnost stěny ΔRw = 4 db ΔRw + C = 5 db ΔRw + Ctr = 5 db Změřená neprůzvučnost může být použita i pro těžší vnější souvrství, změřená neprůzvučnost může být použita pro stejný typ izolačního výrobku s nižší dynamickou tuhostí, změřená neprůzvučnost může být použita pro stejný typ izolačního výrobku s vyšší tloušťkou, změřená neprůzvučnost může být použita pro ETICS připevněný menší plochou lepicí hmoty. Maximální počet hmoždinek je 8 ks/m 2 a maximální velikost lepené plochy je 40% povrchu lepené desky tepelně izolačního materiálu. Vlastnosti výrobku definovaného v Tabulce č.1 jsou ve shodě s výše uvedenými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v tomto prohlášení. Podepsáno za výrobce a jeho jménem : Petr Semera, výrobně technický ředitel LB Cemix, s.r.o., Borovany Borovany /12

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika technická specifikace posuzování

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika technická specifikace posuzování Prohlášení o vlastnostech č. 2014091813/0396 název výrobku: MAMUTTHERM Mu jedinečný identifikační kód: 130396 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM s.r.o.,

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070153 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0153 název výrobku: MAMUTTHERM P jedinečný identifikační kód: 070153 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1

Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA CZ s.r.o.,

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-EPS

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-EPS 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 13 VISCO alfa MOETICSEPS01072013 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOEPS130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067

KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067 1020 DOVA a.s., Kirilovova 115, 739 21 PASKOV, Česká Republika IČ: 41034554 KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067 Číslo výrobku: 0112 Prohlášeni o vlastnostech č: 0112 (v příloze) Vnější tepelná izolace

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VII název výrobku: weber therm klasik E jedinečný identifikační

Více

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD 1020 Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060025372 Paulín THERMOKAPPA 2000 Vnější kontaktní systém s izolantem z EPS a s omítkou (ETICS), pro

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIII název výrobku: weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby)

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm Ceramic M Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č.

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_03 PUREN 13165T2DS(70,90)4CS(10/Y)150TR150WL(T)3WL(P)0,5WS(P)0,5

Více

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-13/0946//1

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-13/0946//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940946/1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA13/0946//1 Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Vnější tepelná izolace stěn z betonu

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 13 VISCO beta MOETICSMV01072013 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOMV130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Profi EPS 13/0947 Prohlášení o vlastnostech č. 00601-CPR-Profi EPS 1 Identifikační kód výrobku 004 2 Typ, série, sériové číslo ETA-13/0947

Více

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1020 CPD 020-024047 EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 Číslo výrobku: 0101 Prohlášeni o vlastnostech č: 0101

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_04 Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce PUR-EN 13165-T2-DS(70,90)4-CS(10/Y)150-TR150-WL(T)3-WL(P)0,5- WS(P)0,5-MU(20)

Více

Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - EPS 2016/01 KVK MINERÁL THERM eps

Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - EPS 2016/01 KVK MINERÁL THERM eps Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - EPS 2016/01 KVK MINERÁL THERM eps 1. Jedinečný identifikační kód výrobku: 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva

Více

KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená

KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - MW 2016/01 1. Jedinečný identifikační kód : KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního v souladu Vnější tepelná izolace stěn z betonu

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou CHARAKTERISTIKA: vyznačuje se cenově zajímavou základní vrstvou vhodný spíše pro menší objekty povrchovou

Více

Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072

Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 10 1020-CPD-020-025265 Den Braven THERM MINERAL, ETA-10/0329 podle ETAG 004:2000 Číslo Prohlášení o vlastnostech

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby)

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm Ceramic P Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č.

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm DP Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 15 1020-CPR-020-033584 Den Braven THERM MINERAL, ETA-15/0074 podle ETAG

Více

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1020 CPD 020-024047 EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 TECHNICKÁ SPECIFIKACE SPECIFICKÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou CHARAKTERISTIKA: vyznačuje se pružnou a trvanlivou základní vrstvou vhodný zejména pro větší objekty, ale i rodinné

Více

VISCO alfa VNĚJŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S OMÍTKOU

VISCO alfa VNĚJŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S OMÍTKOU Definice výrobků a zamýšleného použití Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS), zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele ETA, uloženými

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm XM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 15 1020-CPR-020-033582 Den Braven THERM STYRO-PUR CZ ETA-15/0073 podle ETAG

Více

Technický list ETICS weber therm standard

Technický list ETICS weber therm standard Technický list ETICS weber therm standard 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm standard je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového polystyrenu

Více

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER TECHNICKÝ LIST na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou weber therm TWINNER s izolantem z desek Isover TWINNER Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize WEBER

Více

EXCEL THERM č. ETA 05/0280

EXCEL THERM č. ETA 05/0280 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1301 CPD - 0230 EXCEL THERM č. ETA 05/0280 TECHNICKÁ SPECIFIKACE SPECIFICKÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO

Více

vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS)

vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS) Certifikovaný na bázi minerální vlny MW v souladu s ustanovením 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou CHARAKTERISTIKA: vyznačuje se cenově zajímavou základní vrstvou vhodný spíše pro menší objekty povrchovou úpravu

Více

ETA 14/0465 ze dne 30/12/2014. Evropské technické posouzení

ETA 14/0465 ze dne 30/12/2014. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 14/0465 ze dne 30/12/2014 I Všeobecná část Subjekt

Více

Viz tabulka 23 a příslušející text

Viz tabulka 23 a příslušející text HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL Reakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

zateplovací systém z minerální vlny (MW) pro provádění kontaktního zateplení stavebních konstrukcí

zateplovací systém z minerální vlny (MW) pro provádění kontaktního zateplení stavebních konstrukcí TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM M Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z minerální vlny (MW) pro provádění kontaktního zateplení

Více

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.:

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: Typ/Šarže Zamýšlené použití Výrobce Technická Deklarované vlastnosti S13-007 ETA-04/0018 Capatect BASIC LINE podle ETA-04/0018 Uvedeno na obalu /etiketě Vnější tepelně

Více

Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 2013

Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 2013 Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 201 Výrobce : ARTIS A, a.s. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec 15 IČO : 254199 Distributor : ARTIS A, a.s. Pražákova 52, 619 00 Brno S ohledem na možné změny ve

Více

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 11/2013 Pobočka 0200 České Budějovice vydává podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm DM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS)

vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS) Certifikovaný na bázi polystyrénových desek EPS v souladu s ustanovením 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č.

Více

WDVS Hasitherm - POL

WDVS Hasitherm - POL HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL eakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 2940253/1 název výrobku: SILCOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-08/0253//1

Prohlášení o vlastnostech č. 2940253/1 název výrobku: SILCOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-08/0253//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940253/1 název výrobku: SILCOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-08/0253//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA

Více

Technický list pro ETICS TOLTHERM 2 prosinec 2013

Technický list pro ETICS TOLTHERM 2 prosinec 2013 Výrobce : Distributor : ARTIS A, a.s. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec 15 IČO : 254199 ARTIS A, a.s. Pražákova 52, 619 00 Brno S ohledem na možné změny ve výrobním programu výrobců komponent systému v dalším

Více

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: 09-ETA-04/0105

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: 09-ETA-04/0105 Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: 09- Capatect MINERA LINE Typ/číslo šarže Zamýšlené použití Výrobce Technická Viz.obal/etikety Vnější tepelně izolační systém s omítkou pro tepelnou izolaci budov Synthesa

Více

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. a izolantem z polystyrénu

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. a izolantem z polystyrénu Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou a izolantem z polystyrénu BC Oblasti použití Mapetherm P cz je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou a izolantem z pěnového polystyrenu.

Více

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159 1020 Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060031159 Paulín THERMOKAPPA 3000 Vnější kontaktní systém s izolantem z minerální vlny a s omítkou (ETICS),

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Hasitherm- MIN Certifikovaný zateplovací systém

Hasitherm- MIN Certifikovaný zateplovací systém Oblasti použití: Vlastnosti: Vnější kontaktní zateplovací systém na bázi minerální vlny (MW). Vhodný pro realizaci vnějšího zateplení obvodového pláště budov. Systém je hygienicky nezávadný, neohrožuje

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů CHARAKTERISTIKA: zateplovací systém z polystyrenu určený na stěny

Více

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi EPS System s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS)

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi EPS System s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi EPS System s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) Tento systém ETICS je určen k použití jako vnější izolace stěn budov.

Více

Pokyny pro navrhování ETICS

Pokyny pro navrhování ETICS POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ TICS MAMUTTHRM ver.10.15 revize 15.10.2015 Pokyny pro navrhování TICS Tyto pokyny slouží jako předpis k navrhování vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (dále jen TICS)

Více

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice Autorizovaná osoba 204 rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice vydává ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném

Více

Vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém (ETICS) s omítkou s izolantem z minerální vlny (MW)

Vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém (ETICS) s omítkou s izolantem z minerální vlny (MW) TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM M basic Vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém (ETICS) s omítkou s izolantem z minerální vlny (MW) VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z minerální

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS )

KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Hasitherm- POL Certifikovaný zateplovací systém

Hasitherm- POL Certifikovaný zateplovací systém Oblasti použití: Vlastnosti: Vnější kontaktní zateplovací systém na bázi desek fasádního polystyrenu EPS F. Vhodný pro realizaci vnějšího zateplení obvodového pláště budov. Systém je hygienicky nezávadný,

Více

KVK THERM eps ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS )

KVK THERM eps ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM eps ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

TECHNICKÝ LIST VÝROBKOVÉ ŘADY THERMOKAPPA 2000 vnější tepelně izolační systémy (ETICS) Paulín CZ s izolantem z polystyrenu

TECHNICKÝ LIST VÝROBKOVÉ ŘADY THERMOKAPPA 2000 vnější tepelně izolační systémy (ETICS) Paulín CZ s izolantem z polystyrenu TECHNICKÝ LIST VÝROBKOVÉ ŘADY THERMOKAPPA 2000 vnější tepelně izolační systémy (ETICS) Paulín CZ s izolantem z polystyrenu THERMOKAPPA 2000 označený evropskou značkou shody CE THERMOKAPPA 2000 GRAY označený

Více

WDVS Hasitherm- POL Certifikovaný zateplovací systém dle ETAG 004

WDVS Hasitherm- POL Certifikovaný zateplovací systém dle ETAG 004 zateplovacího sytému Částečně lepený ETICS s doplňkovým mechanickým kotvením. (dle pokynů držitele ETA musí tvořit minimální lepená plocha 40 % povrchu). Národní aplikační předpisy musí být vzaty v úvahu

Více

Pokyny pro navrhování ETICS

Pokyny pro navrhování ETICS POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM revize 15.9.2014 Pokyny pro navrhování ETICS Tyto pokyny slouží jako předpis k navrhování vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (dále jen ETICS) MAMUTTHERM

Více

KVK THERM eps magnum ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS )

KVK THERM eps magnum ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM eps magnum ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Technický list. pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV )

Technický list. pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV ) pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV ) 1/ Základní údaje Venkovní tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) slouží na zvýšení tepelného

Více

Pokyny pro navrhování ETICS

Pokyny pro navrhování ETICS Pokyny pro navrhování ETICS Tyto pokyny slouží jako předpis k navrhování vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (dále jen ETICS) MAMUTTHERM P, MAMUTTHERM C, MAMUTTHERM Pu, MAMUTTHERM Pt s tepelnou

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) s izolantem z polystyrenu nebo minerální vlny s povrchovou úpravou obkladem

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) s izolantem z polystyrenu nebo minerální vlny s povrchovou úpravou obkladem TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) s izolantem z polystyrenu nebo minerální vlny s povrchovou úpravou obkladem CHARAKTERISTIKA: zateplovací systém s povrchovou úpravou obkladem

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

D e a b d e f g d g g f h g f d g I PRÁVNÍ ZÁKLADY A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY y! " # $ y & ' ) * +, -. ' & & / 0 / y 1 / / 2 0 / 3 y ' 4 * & +, 5 y 1,. & &

D e a b d e f g d g g f h g f d g I PRÁVNÍ ZÁKLADY A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY y!  # $ y & ' ) * +, -. ' & & / 0 / y 1 / / 2 0 / 3 y ' 4 * & +, 5 y 1,. & & Evropské tehniké shválení! " # $ QUARZOLITH WDVS ETA-06/0214 & ' ) " * + # * " $ Webersberger QUARZOLITH Fertigputz GesmbH Dorfstraβe 5 A-5101 Bergheim &, -., ' ) # / & 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ; 3 4 < =

Více

Fasádní zateplovací systémy PCI MultiTherm. Technologický předpis

Fasádní zateplovací systémy PCI MultiTherm. Technologický předpis Fasádní zateplovací systémy PCI MultiTherm Technologický předpis Nová generace ochrany proti řasám PCI Multiputz NoBio Anti-biotic efekt jedinečná kombinace širokospektrálních biocidů Samočisticí efekt

Více

NOVÉ PARAMETRY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS

NOVÉ PARAMETRY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS NOVÉ PARAMETRY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov ČR Úvod Stavební výrobek musí plnit svoji funkci ve stavbě tak, aby byly zajištěny základní požadavky na stavby.

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) s povrchovou úpravou obkladem

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) s povrchovou úpravou obkladem TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) s povrchovou úpravou obkladem CHARAKTERISTIKA: zateplovací systém s povrchovou úpravou obkladem povrchovou úpravu mohou tvořit cihelné pásky,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny V Bytovkách 803, Uhříněves, okres Praha D.1.2.b TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS V Praze 09.2014 Ing. Miroslav Zimmer Obsah A PODKLADY...

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a no tifikován podle článku 10 Směrnice Rady

Více

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU THERMOKAPPA 3000 vnější tepelně izolační systém (ETICS) výrobce Paulín CZ s izolantem z minerální vlny

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU THERMOKAPPA 3000 vnější tepelně izolační systém (ETICS) výrobce Paulín CZ s izolantem z minerální vlny TECHNICKÝ LIST VÝROBKU THERMOKAPPA 3000 vnější tepelně izolační systém (ETICS) výrobce Paulín CZ s izolantem z minerální vlny THERMOKAPPA 3000 označený evropskou značkou shody CE v srpnu 2011, vydal Paulín

Více

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW )

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: 2011 2+

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: 2011 2+ Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VII název výrobku: weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační

Více

Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ P, EKO- STZ M, EKO-STZ DP a EKO-STZ DM. COLORLAK, a.s.

Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ P, EKO- STZ M, EKO-STZ DP a EKO-STZ DM. COLORLAK, a.s. Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ P, EKO- STZ M, EKO-STZ DP a EKO-STZ DM COLORLAK, a.s. 30.6.2016 COLORLAK, a.s. Závazný technologický postup EKO-STZ P, M, DP a DM 2 UPOZORNĚNÍ

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0267

Evropské technické schválení ETA-07/0267 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a notifikován podle článku 10 Směrnice Rady

Více

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW )

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Pv Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY CEMIX THERM DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY CEMIX THERM DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY CEMIX THERM DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ Vnější tepelněizolační kontaktní systémy (ETICS) Cemix THERM Komponent Vrstva název označení Cemix THERM P - izolant z polystyrenu THERM P BASIC Podkladní

Více

Hasitherm- POL Certifikovaný zateplovací systém

Hasitherm- POL Certifikovaný zateplovací systém Oblasti použití: Vlastnosti: Vnější kontaktní zateplovací systém na bázi desek fasádního polystyrenu EPS F. Vhodný pro realizaci vnějšího zateplení obvodového pláště budov. Systém je hygienicky nezávadný,

Více

TP CZB 05-2007 External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS)

TP CZB 05-2007 External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) Vnější tepelně izolační kontaktní systémy (ETICS) TP CZB 05-2007 External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) TECHNICKÁ PRAVIDLA Kritéria pro kvalitativní třídy vnějších tepelně izolačních kontaktních

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Pu Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

Chytré a spolehlivé řešení pro ty, kteří hledají:

Chytré a spolehlivé řešení pro ty, kteří hledají: Provětrejte fasádu! NEJPRODYŠNĚJŠÍ ZE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ Chytré a spolehlivé řešení pro ty, kteří hledají: vysoce paropropustný systém zdravější prostředí pro bydlení zateplení na starší objekty se

Více

Evropské technické schválení ETA 09/0103. Schmid Industrieholding GmbH Friedrich Schmid Str. 165 A-2754 Waldegg Rakousko

Evropské technické schválení ETA 09/0103. Schmid Industrieholding GmbH Friedrich Schmid Str. 165 A-2754 Waldegg Rakousko Technický a zkušební stavební ústav Studená 3 821 04 Bratislava Slovenská republika Tel.: 421 2 49228100 Fa: 421 2 44453617 e-mail: eta@tsus.sk internet: www.tsus.sk Autorizováno a potvrzeno v souladu

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s.

Centrum stavebního inženýrství a.s. Centrum stavebního inženýrství a.s. Požárně technická laboratoř AUTORIZOVANÁ OZNÁMENÝ OSOBA AO 212 SUBJEKT 190 KLASIFIKACE REAKCE NA OHEŇ V SOULADU S ČSN EN 1501-1+A1:2010 Objednatel: BASF Stavební hmoty

Více

VKZS EPS F. zateplovací systém. technickým. (D) způsobilost (D) kotvení. Nosná. (D): min. 0,08 MPa *) (D): min. 0,08 MPa. přídržnost.

VKZS EPS F. zateplovací systém. technickým. (D) způsobilost (D) kotvení. Nosná. (D): min. 0,08 MPa *) (D): min. 0,08 MPa. přídržnost. TECHNICKÝ LIST VKZS CEMIX THERM K (izolant EPS) Vnější tepelněizolační kompozitní zateplovací systém (VKZS) s obkladem s izolantem z polystyrenu EPS F VLASTNOSTII A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém

Více

KVK THERM eps ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS )

KVK THERM eps ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM eps ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Pokyny pro navrhování ETICS

Pokyny pro navrhování ETICS Pokyny pro navrhování ETICS Tyto pokyny slouží jako předpis k navrhování vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (dále jen ETICS) MAMUT-THERM P, MAMUT-THERM C s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu

Více

Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E. www.rockwool.cz PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E. www.rockwool.cz PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E www.rockwool.cz Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Více

ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr

ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr ejotherm talířové hmoždinky ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr Při upevňování ETICS jsou izolační desky na fasádu nalepeny a následně mechanicky upevněny. Vlastní hmotnost je přenášena příčnými silami

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy Technologický předpis Kapitola B Podklady pro navrhování zateplovacích systémů Baumit Duben 2017 www.baumit.cz Obsah A. Úvodní a všeobecná ustanovení... 03 A.1 Zkratky, názvosloví

Více

Technický list ETICS weber therm klasik mineral

Technický list ETICS weber therm klasik mineral Technický list ETICS weber therm klasik mineral 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm klasik minerál je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem

Více

Technický list ETICS weber therm plus ultra

Technický list ETICS weber therm plus ultra Technický list ETICS weber therm plus ultra 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm plus ultra je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového

Více

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ vnějšího tepelně izolačních kontaktních systémů

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ vnějšího tepelně izolačních kontaktních systémů Stránka 1 z 22 Tento dokument slouží jako předpis k navrhování vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (dále jen ETICS nebo systémy) EUROREVIT THERM EPS s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu

Více

Evropské technické schválení ETA 11/0194

Evropské technické schválení ETA 11/0194 Technický a zkušební stavební ústav, n. Studená 3 821 04 Bratislava Slovenská republika Tel.: 421 2 49228101 Fa: 421 2 44453617 E-mail: eta@tsus.sk Internet: www.tsus.sk ČLEN EOTA EOTA MEMBER Evropské

Více