Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny"

Transkript

1 Sociální služby na Českokrumlovsku Vyhodnocení dotazníkového šetření Oblast Etnické menšiny Duben 2012

2 Obsah 1. Úvod Komunitní plánování Struktura respondentů Výsledky za ORP Český Krumlov Oblast bydlení Oblast zaměstnání Oblast vzdělání Oblast dluhy Oblast volný čas Výsledky za jednotlivé obce v rámci ORP Český Krumlov Český Krumlov Oblast bydlení Oblast zaměstnání Oblast vzdělání Oblast dluhy Oblast volný čas Větřní Oblast bydlení Oblast zaměstnání Oblast vzdělání Oblast dluhy Oblast volný čas Květušín Oblast bydlení Oblast zaměstnání Oblast vzdělání Oblast dluhy Oblast volný čas Strana 2 (celkem 13)

3 1. Úvod 1.1 Komunitní plánování V rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/ bylo na začátku roku 2012 ve vybraných obcích ORP Český Krumlov realizováno dotazníkové šetření Sociální služby na Českokrumlovsku, které zjišťovalo poměry romských občanů. Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na zjištění nejčastějších problémů, které občané řeší a chybějící služby v oblastech bydlení, zaměstnání, vzdělání, dluhů a volného času. Následující analýza výsledků šetření, kterou zpracovala firma Jihočeská rozvojová, o.p.s. ve spolupráci s městem Český Krumlov, je zaměřena na vyhodnocení základních otázek ankety jak za celek obce s rozšířenou působností Český Krumlov, tak za město Český Krumlov a obce Větřní a Květušín. Tematicky se dotýká problematiky etnických menšin. 1.2 Struktura respondentů Ve spolupráci s terénními pracovníky se podařilo v obvodu obce s rozšířenou působností Český Krumlov získat celkem 74 vyplněných dotazníků. Většinu odpovídajících tvořili občané města Český Krumlov (54%). Z hlediska pohlaví tvořili většinu muži (53%). Z hlediska věkové struktury tvořili naprostou většinu účastníci v produktivním věku, nejvíce byla zastoupená věková skupina let. Graf 1 Struktura respondentů dle bydliště Graf 2 Struktura respondentů dle pohlaví 9% 9% 27% 55% Český Krumlov (54%) Větřní (27%) Květušín (9%) Neuvedeno (9%) 47% Muži (53%) 53% Ženy (47%) Graf 3 Struktura respondentů dle věku 3% 1% 8% 41% 47% Nevyznačen (1%) let (8%) let (47%) let (41%) 61 a více let (3%) Strana 3 (celkem 13)

4 2. Výsledky za ORP Český Krumlov 2.1 Oblast bydlení Z celkového počtu 74 účastníků šetření uvedlo 82% respondentů, že má platnou nájemní smlouvu. Z celkového počtu 61 účastníků šetření, kteří mají platnou nájemní smlouvu, jí rozumí 80% respondentů, 11% jí nerozumí. Z celkového počtu 74 účastníků šetření uvedlo 38% respondentů, že má dluh na nájemném a 42% respondentů dluh na nájemném nemá. Graf 4 Bydlení nájemní smlouva Graf 5 Bydlení dluh na nájemném 11% 8% 20% Rozumí smlouvě (80%) Nerozumí smlouvě (11%) Neuvedeno (9%) 38% Dluží (38%) Nedluží (42%) Neuvedeno (20%) 81% 42% 2.2 Oblast zaměstnání Z celkového počtu 74 účastníků šetření uvedlo 50% respondentů, že jsou zaměstnaní, 41% respondentů uvedlo, že jsou nezaměstnaní. 4% respondentů jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené a 5% respondentů je v důchodu. Z celkového počtu 37 účastníků šetření, kteří uvedli, že jsou nezaměstnaní, jich 92% uvedlo, že jsou v evidenci Úřadu práce a 8% respondentů v evidenci ÚP není. Z celkového počtu 37 účastníků šetření, kteří uvedli, že jsou nezaměstnaní, jich 22% uvedlo, že jsou nezaměstnaní od ukončení povinné školní docházky, 22% jich též uvedlo, že jsou nezaměstnaní 1 až 2 roky a 19% jich uvedlo, že jsou nezaměstnaní 11 až 20 let. Graf 6 Zaměstnání zaměstnanost Graf 7 Zaměstnání v evidenci na ÚP 4% 5% 8% Zaměstnaní (50%) 41% 50% Nezaměstnaní (41%) MD, RD (4%) Důchod (5%) Jsou v evidenci (84%) Nejsou v evidenci (8%) 92% Strana 4 (celkem 13)

5 Graf 8 Zaměstnání Počet let nezaměstnání 19% 21% Od školy (22%) Neuvedeno (14%) do 1 roku (5%) 1 až 2 roky (22%) 16% 14% 3% 5% 3 až 5 let (3%) 6 až 10 let (16%) 11 až 20 let (19%) 22% 2.3 Oblast vzdělání Z celkového počtu 74 účastníků šetření je 1 účastník bez vzdělání, 64 účastníků má ukončenou základní školu, 8 účastníků má ukončenou střední školu a 1 na otázku ukončeného vzdělání neodpověděl. Z celkového počtu 48 účastníků šetření, kteří mají děti školou povinné, uvedlo 8% respondentů, že jejich děti mají problém se školní docházkou, 6% respondentů uvedlo, že jejich děti si stěžují na šikanu ve škole, 12% respondentů uvedlo, že jejich děti do školy dojíždí, převážně z Květušína a z Větřní. Nejvíce se romské děti učí s rodiči (48%). Graf 9 Vzdělání školní docházka Graf 10 Vzdělání šikana na škole 8% 4% 6% Mají problém se školní docházkou (8%) Nemají problém se školní docházkou (92%) Stěžují si na šikanu ve škole (6%) Nestěžují si na šikanu ve škole (90%) Neuvedeno (4%) 92% 90% Graf 11 Vzdělání dojezd do škol Graf 12 Vzdělání s kým se učí děti 19% 21% 2% Rodina (48%) 12% 69% Nedojíždí (69%) Dojíždí (12%) Neuvedeno (19%) 2% 6% 48% Kamarádi (21%) Sociální pracovník (6%) Sám/sama (2%) Neuvedeno (21%) Neučí se (2%) 21% 2.4 Oblast dluhy Z celkového počtu 74 účastníků šetření uvedlo 81% respondentů, že jsou zadlužení. Z celkového počtu 60 účastníků šetření, kterých uvedlo, že jsou zadlužení, jich 54% není schopno splácet své dluhy. 48% respondentů řeší své dluhy splátkovým kalendářem a 13% své dluhy neřeší vůbec. Strana 5 (celkem 13)

6 Graf 13 Dluhy celkové zadlužení Graf 14 Dluhy schopnost splácet dluhy 15% 4% 3% Zadlužení (81%) 43% Schopní splácet (43%) Nezadlužení (15%) Neschopní splácet (54%) Neuvedeno (4%) 54% Neuvedeno (3%) 81% Graf 15 Dluhy řešení dluhů 2% 2% Pravidelně splácí (2%) 32% Splátkový kalendář (48%) 48% Další půjčka (3%) Neřeší dluhy (13%) Neuvedeno (32%) 13% 3% Jinak (2%) 2.5 Oblast volný čas Z celkového počtu 74 účastníků šetření uvedlo 50% respondentů, že tráví svůj volný čas doma, 24% respondentů navštěvuje přátele a 9% respondentů uvedlo, že se nudí. 46% respondentů uvedlo, že tráví svůj volný čas s rodinou a 44% s kamarády. Graf 16 Volný čas jak a kde Graf 17 Volný čas s kým 4% 1% 12% 3% Doma (50%) Navštěvuje přátele (24%) 10% 3% 3% 50% V hospodě (3%) Sportuje (3%) S kapelou (1%) Chodí na procházky (4%) 44% 46% S rodinou (46%) S kamarády (44%) Neuvedeno (10%) 24% Nijak, nudí se (9%) Pohlavním stykem (3%) Osloveným respondentům nejčastěji v místě jejich bydliště chybí: Dětské hřiště: 14 Málo akcí: 11 Klub pro děti: 10 Hřiště: 9 Místo pro pobavení: 7 Peníze: 7 Nic: 7 Neuvedeno: 7 Kulturní centrum: 5 Klub: 4 Strana 6 (celkem 13)

7 Prostory pro scházení žen: 4 Práce: 3 Diskotéka: 2 Sex: 2 Bazén: 2 Koupaliště: 1 Obchod: 1 Herna: 1 Doprava: 1 Strana 7 (celkem 13)

8 3. Výsledky za jednotlivé obce v rámci ORP Český Krumlov 3.1 Český Krumlov Ve spolupráci s terénními pracovníky při městském úřadě v Českém Krumlově a při obecně prospěšné společnosti KoCeRo komunitní centrum Romů se podařilo ve městě Český Krumlov získat celkem 40 vyplněných dotazníků. Dotazníky byly vyplněny s 21 muži a 19 ženami. Z hlediska věkové struktury tvořili naprostou většinu účastníci v produktivním věku, nejvíce byla zastoupená věková skupina let. Graf 18 Struktura respondentů dle pohlaví Graf 19 Struktura respondentů dle věku 2% 8% 47% Muži (53%) 53% Ženy (47%) 40% 50% let (8%) let (50%) let (40%) 61 a více let (2%) Oblast bydlení Z celkového počtu 40 účastníků šetření s bydlištěm v Českém Krumlově jich 33 uvedlo, že má platnou nájemní smlouvu, 7 nikoliv. Z celkového počtu 33 účastníků šetření, kteří mají platnou nájemní smlouvu, jí 25 rozumí, 7 nerozumí a 1 neuvedl nic. Z celkového počtu 33 účastníků šetření jich 9 uvedlo, že má dluh na nájemném, 19 dluh na nájemném nemá a 5 neuvedlo nic Oblast zaměstnání Z celkového počtu 40 účastníků šetření uvedlo 21 respondentů, že jsou zaměstnaní, 16 respondentů uvedlo, že jsou nezaměstnaní, 2 respondenti jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené a 1 respondent je v invalidním důchodu. Z celkového počtu 16 účastníků šetření, kteří uvedli, že jsou nezaměstnaní, je 13 v evidenci ÚP a 3 nikoliv. Jeden účastník šetření je v evidenci ÚP 14 dní, čtyři účastníci šetření jsou v evidenci ÚP 1 rok, tři účastníci šetření 2 roky, další účastník šetření je v evidenci ÚP 4, 8, 10 a 13 let. Čtyři účastníci šetření neuvedli nic Oblast vzdělání Z celkového počtu 40 účastníků šetření má 36 účastníků ukončenou základní školu a 4 účastníci mají ukončenou střední školu. Strana 8 (celkem 13)

9 Z celkového počtu 28 účastníků šetření, kteří mají děti školou povinné, jich 26 uvedlo, že jejich děti nemají problém se školní docházkou, naopak 2 uvedli, že mají problém se školní docházkou. Tři účastníci uvedli, že jejich děti si stěžují na šikanu ve škole. Všichni účastníci šetření uvedli, že jejich děti do školy chodí v místě bydliště, některé z nich dojíždí městskou hromadnou dopravou. 20 respondentů uvedlo, že se jejich děti učí s rodinou, 3 respondenti uvedli, že se učí se sociálním pracovníkem, 1 respondent uvedl, že se učí samo a 4 respondenti neuvedli nikoho Oblast dluhy Z celkového počtu 40 účastníků šetření jich uvedlo 31, že jsou zadlužení. Pouze 7 respondentů zadluženo není. Z celkového počtu 31 účastníků šetření, kterých uvedlo, že jsou zadlužení, je 23, kteří jsou schopni své dluhy splácet. Osm respondentů není schopno splácet své dluhy. Z 8 účastníků, kteří nejsou schopni splácet své dluhy je 1, který se snaží tyto dluhy řešit splátkovým kalendářem, 2 účastníci své dluhy neřeší, 1 řeší své dluhy další půjčkou a 4 na otázku, jak situaci řeší, neodpověděli Oblast volný čas Z celkového počtu 40 účastníků šetření uvedlo 25 respondentů, že tráví svůj volný čas doma, 13 respondentů navštěvuje přátele, 1 sportuje a 1 tráví svůj volný čas pohlavním stykem. Osloveným respondentům nejčastěji chybí: Nic: 7 Peníze: 6 Klub pro děti: 4 Hřiště: 4 Prostory pro scházení žen: 4 Práce: 3 Neuvedeno: 3 Dětské hřiště: 2 Klub: 2 Diskotéka: 2 Sex: 2 Kulturní centrum: 1 Místo pro pobavení: 1 Bazén: 1 Koupaliště: 1 Strana 9 (celkem 13)

10 3.2 Větřní Ve spolupráci s terénním pracovníkem při občanském sdružení Lačho lav se podařilo v obci Větřní získat celkem 20 vyplněných dotazníků. Dotazníky byly vyplněny s deseti muži a stejným počtem žen. Z hlediska věkové struktury tvořili naprostou většinu účastníci v produktivním věku, nejvíce byla zastoupená věková skupina let. Graf 20 Struktura respondentů dle pohlaví Graf 21 Struktura respondentů dle věku 5% 10% let (10%) 50% 50% Muži (50%) Ženy (50%) 35% let (50%) let (35%) 61 a více let (5%) 50% Oblast bydlení Z celkového počtu 20 účastníků šetření s bydlištěm ve Větřní jich 13 uvedlo že má platnou nájemní smlouvu. Z celkového počtu 13 účastníků šetření, kteří mají platnou nájemní smlouvu jí všichni rozumí. Z celkového počtu 13 účastníků šetření jich 11 uvedlo, že má dluh na nájemném Oblast zaměstnání Z celkového počtu 20 účastníků šetření uvedli 2 respondenti že jsou zaměstnaní a 18 respondentů uvedlo, že jsou nezaměstnaní. Z celkového počtu 18 účastníků šetření, kteří uvedli, že jsou nezaměstnaní, je 17 v evidenci ÚP a jeden je v důchodu. 7 účastníků šetření je v evidenci ÚP již od ukončení povinné školní docházky, 4 účastníci šetření jsou v evidenci ÚP 10 let, jeden účastník šetření 12 let, další 2 účastníci uvedli 15 let a tři účastníci šetření jsou v evidenci ÚP 20 let Oblast vzdělání Z celkového počtu 20 účastníků šetření má 19 účastníků ukončenou základní školu a 1 na otázku ukončeného vzdělání neodpověděl. Z celkového počtu 11 účastníků šetření, kteří mají děti školou povinné, všichni respondenti uvedli, že jejich děti nemají problém se školní docházkou. Všech 11 účastníků dále uvedlo, že jejich děti si nestěžují na šikanu ve škole. 9 účastníků šetření uvedlo, že jejich děti do školy chodí v místě bydliště a 2 účastníci uvedli, že jejich děti dojíždějí do Českého Krumlova (6 km). 10 respondentů uvedlo, že se jejich děti učí s kamarády. Strana 10 (celkem 13)

11 3.2.4 Oblast dluhy Z celkového počtu 20 účastníků šetření jich uvedlo 17, že jsou zadlužení. Pouze 3 respondenti zadluženi nejsou. Z celkového počtu 17 účastníků šetření, kterých uvedlo, že jsou zadlužení, je 16, kteří nejsou schopni své dluhy splácet. Pouze jeden respondent je schopen splácet své dluhy. Z 16 účastníků, kteří nejsou schopni splácet své dluhy je 12, kteří se snaží řešit tyto dluhy splátkovým kalendářem, 2 účastníci své dluhy neřeší, 1 řeší své dluhy další půjčkou a 1 na otázku, jak situaci řeší, neodpověděl Oblast volný čas Z celkového počtu 20 účastníků šetření uvedlo 9 respondentů, že tráví svůj volný čas doma a 11 respondentů navštěvuje přátele. Osloveným respondentům nejčastěji chybí: Málo akcí: 11 Dětské hřiště: 9 Klub pro děti: 5 Místo pro pobavení: 5 Hřiště: 5 Klub: 2 Strana 11 (celkem 13)

12 3.3 Květušín Ve spolupráci s pracovnicí vojenského újezdu Boletice se podařilo v obci Květušín získat celkem 7 vyplněných dotazníků. Dotazníky byly vyplněny se čtyřmi muži a třemi ženami. Z hlediska věkové struktury tvořili naprostou většinu účastníci v produktivním věku, nejvíce byla zastoupená věková skupina let. Graf 22 Struktura respondentů dle pohlaví Graf 23 Struktura respondentů dle věku 14% 14% 43% 57% Muži (57%) Ženy (43%) Nevyznačen (14%) let (72%) let (14%) 72% Oblast bydlení Všech 7 účastníků šetření s bydlištěm v Květušíně uvedlo, že má platnou nájemní smlouvu. Z celkového počtu 7 účastníků šetření, kteří mají platnou nájemní smlouvu jí rozumí 5 respondentů a 1 ji nerozumí. Z celkového počtu 7 účastníků šetření pouze 1 uvedl, že má dluh na nájemném, a to přesně Kč Oblast zaměstnání Z celkového počtu 7 účastníků šetření uvedli 4 respondenti že jsou zaměstnaní a 3 uvedli, že jsou nezaměstnaní. Z celkového počtu 3 účastníků šetření, kteří uvedli, že jsou nezaměstnaní, jsou 2 v evidenci ÚP a jeden není ani veden na ÚP. První, který je v evidenci ÚP je 48letý muž, který je nezaměstnaný 1 rok, druhý přesný počet let nezaměstnání ani věk neuvedl. Třetí, který není v evidenci ÚP celý život nepracoval a je mu 59 let Oblast vzdělání Z celkového počtu 7 účastníků šetření je 1 účastník bez vzdělání, 3 účastníci mají ukončenou základní školu a 3 účastníci mají ukončenou střední školu. Z celkového počtu 4 účastníků šetření, kteří mají děti školou povinné, uvedli 3 respondenti, že jejich děti mají problém se školní docházkou, 1 respondent uvedl, že problém se školní docházkou jejich děti nemají. Všichni 4 účastníci dále uvedli, že jejich děti si nestěžují na šikanu ve škole, a že všichni do školských zařízení dojíždějí a to 10,14,14 a 21 km. První respondent uvedl, že se jejich děti učí s rodiči, druhý uvedl, že se neučí vůbec. Zbylí dva respondenti na otázku, s kým se jejich dítě učí neuvedli nic. Strana 12 (celkem 13)

13 3.3.4 Oblast dluhy Z celkového počtu 7 účastníků šetření jich uvedlo 6, že jsou zadlužení. Pouze 1 respondent zadlužen není. Z celkového počtu 6 účastníků šetření, kterých uvedlo, že jsou zadlužení, jsou 4, kteří nejsou schopni své dluhy splácet. Jeden respondent je schopen splácet své dluhy a jeden respondent na otázku zda je schopen splácet své dluhy neuvedl nic. Ze 4 účastníků, kteří nejsou schopni splácet své dluhy jsou 2, kteří tyto dluhy neřeší, zbylí 2 na otázku, jak situaci řeší neodpověděli Oblast volný čas Z celkového počtu 7 účastníků šetření uvedli 4 respondenti, že tráví svůj volný čas doma, 2 respondenti navštěvují přátele a 1 respondent neuvedl nic. Osloveným respondentům nejčastěji chybí: Místo pro pobavení: 4 Kulturní centrum: 4 Peníze: 1 Klub pro děti: 1 Obchod: 1 Herna: 1 Doprava: 1 Strana 13 (celkem 13)

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu Most k naději Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje www.mostknadeji.eu Dotazník Data k této prezentaci byla sbírána ze tří nízkoprahových adiktologických

Více

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní

Více

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Analýza sociálních služeb obce Bolatice

Analýza sociálních služeb obce Bolatice Analýza sociálních služeb obce Bolatice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%) VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na podzim 2014 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel na kvalitu života ve městě. S nabídkou zapojení byli osloveni

Více

STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 2014 (TP)

STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 2014 (TP) STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 214 (TP) CELKOVÝ POČET KLIENTŮ A KONTAKTŮ 12 1 8 6 4 2 POČET KLIENTŮ A KONTAKTŮ - I. POLOLETÍ 195 85 KLIENTI INTERVENCE 31 KONTAKTY NEREAL.KONTAKT 8 TERÉN POČET

Více

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014 STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014 Počet klientů, intervencí a kontaktů v Sociálně právní poradně za rok 2014 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem Klienti 236 165 144

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Zpracoval: Simona Zárybnická, Alena Nováková 1 Obsah 1. Cíl ankety (dotazníkového šetření) 3 2. Metoda dotazníkového šetření 4 3. Vyhodnocení dotazníků 5

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013 STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013 Počet klientů, intervencí a kontaktů v Sociálně právní poradně za rok 2013 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem Klienti 254 134 132

Více

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Předem vám děkujeme, že si najdete chvíli k vyplnění tohoto dotazníku

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Názory občanů sídla LÁNY

Názory občanů sídla LÁNY Názory občanů sídla LÁNY III. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Lány: 4 osob z celkového počtu 46 lidí

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

Názory občanů sídla VŠECHLAPY

Názory občanů sídla VŠECHLAPY Názory občanů sídla VŠECHLAPY VIII. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Všechlapy : osob z celkového počtu

Více

Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání e-learningového portálu OLAT

Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání e-learningového portálu OLAT Registrační číslo CZ.1.07/1.1.10/03.0021 Název projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí Příjemce Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Kam si chodíme posedět?

Kam si chodíme posedět? TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: Nadezda.Horakova@soc.cas.cz Kam si chodíme posedět? Technické parametry Výzkum:

Více

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpráva je postavena především na grafické

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Chrudim 2.1.2008 Statistická data zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. ve spolupráci

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH

VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH 1. ÚVOD V průběhu měsíce ledna 1 byla v souvislosti se zpracovávanými projekty regenerace sídlišť Nádraží a Plešivec vhodných

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva 4. Ekonomická aktivita obyvatelstva Ekonomická aktivita charakterizuje ekonomický status osoby, její zařazení mezi osoby zaměstnané, nezaměstnané nebo ekonomicky neaktivní. Otázku o ekonomické aktivitě

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Kladně Zpracovatel:

Více

Dotazník pro osoby na MD či RD z hlediska genderové problematiky

Dotazník pro osoby na MD či RD z hlediska genderové problematiky Dotazník pro osoby na MD či RD z hlediska genderové problematiky Bydliště Věk 1% tišnov jinde -3 3-71% Vzdělání Jste nyní na 1% sš s maturitou vš MD RD % 91% V jakém rozsahu jste si RD zvolila? Jste v

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015)

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015) Aktuální projekt komunitního plánování sociálních služeb na Třeboňsku Právě probíhá realizace projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015-2018", reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00023,

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

STATISTIKY Terénní programy 2013

STATISTIKY Terénní programy 2013 STATISTIKY Terénní programy 2013 Počet klientů intervencí a kontaktů za jednotlivá čtvrtletí roku 2013 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem Klienti 219 69 54 39 381 Intervence

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Příloha č. 17. Výsledky socio-dopravního průzkumu. Integrovaný plán mobility Ostrava analytická část - přílohy 1

Příloha č. 17. Výsledky socio-dopravního průzkumu. Integrovaný plán mobility Ostrava analytická část - přílohy 1 Příloha č. 17 Výsledky socio-dopravního průzkumu Integrovaný plán mobility Ostrava analytická část - přílohy 1 OBSAH 1 ÚVOD 4 2 VYHODNOCENÍ DOMÁCNOSTÍ 5 2.1 KOLIK OSOB ŽIJE VE VAŠÍ DOMÁCNOSTI?... 5 2.2

Více

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG)

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) LIBERECKÝ KRAJ - 212 V roce 212 se opět uskutečnilo šetření životního stylu dětí a mládeže zaměřené na problematiku

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření Cílová skupina 1: Hodnotitelé žádostí o projekt 1) V čem byly žádosti silné, kde byly dobře zpracovány? 2) Čím vás žádosti většinou nejspíše "přesvědčily"? 3) Které části

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU Pracovní podklad na PS 13.1.2016 šetření NNO PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU Úvod Pro tvorbu strategického plánu rozvoje města Opočna je nezbytné získat názory, podněty a připomínky všech aktérů, subjektů

Více

Propagace projektu Kecejme do toho

Propagace projektu Kecejme do toho Propagace projektu Kecejme do toho Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala projekt ČRDM Kecejme do toho na Bambiriádě 2011 v Českých Budějovicích ve dnech 27. 29. května 2011 v prostorách areálu

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Respondenti/ky Cíl: podmínky slaďování v rodinách rovnost možností matek a otců

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ konané dne 21.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Číňani. Rakovník. Příbram. Praha-západ. Praha-východ. Nymburk. M ladá Boleslav. Mělník. Kutná Hora. Kolín. Kladno. Beroun. Benešov.

Číňani. Rakovník. Příbram. Praha-západ. Praha-východ. Nymburk. M ladá Boleslav. Mělník. Kutná Hora. Kolín. Kladno. Beroun. Benešov. A 904: Příprava mapování velikosti skupin obyvatel akutně ohrožených sociálním vyloučením - informace o průběhu řešení a monitorování Praha a kraj Středočeský Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výsledky průzkumu uplatnění absolventů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích z anketního šetření provedeného v roce 2003 Údaje obsažené v následujících

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

Názory občanů sídla Jamný

Názory občanů sídla Jamný Názory občanů sídla Jamný I. díi Zpracoval: Atelier M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Jamný: 3 osob z celkového počtu 97 lidí Levá osa grafů

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec a spádová oblast Sociodemografická studie města Třinec Sociodemografická studie města Třinec

Více

Přehled realizovaných projektů společností Republikové centrum vzdělávání. Pozice v projektu. Partner

Přehled realizovaných projektů společností Republikové centrum vzdělávání. Pozice v projektu. Partner Přehled realizovaných projektů společností Republikové centrum vzdělávání 1. Projekty realizované v rámci předvstupní pomoci EU Název (program) COMDI počítačová diagnostika (Leonardo da Vinci) Počítačový

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Výsledky průzkumu spokojenosti strávníka

Výsledky průzkumu spokojenosti strávníka Výsledky průzkumu spokojenosti strávníka Průzkum realizovala ve spolupráci s Městskou částí Praha 8 reklamní a marketingová agentura NEXOS, SE Průzkum byl realizován ve 4Q/2015 formou písemných dotazníků

Více

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 Městský úřad Tišnov Vyhodnocení dotazníkového šetření Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 2 Městský úřad Tišnov V roce 2012 a 2015 proběhlo na Městském úřadě v Tišnově dotazníkové

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. Vyhodnocení dotazníkového šetření z listopadu 2014 V listopadu 2014 jsme uskutečnili dotazníkové šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. a mezi jejich rodinnými příslušníky. Cílem

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Názory občanů sídla Kašina Hora

Názory občanů sídla Kašina Hora Názory občanů sídla Kašina Hora I. díi Zpracoval: Atelier M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Kašina Hora: 8 osob z celkového počtu 8 lidí Levá

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Analýza příjemců sociálních služeb Slaný

Analýza příjemců sociálních služeb Slaný Analýza příjemců sociálních služeb Slaný Slaný březen duben 2007 Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Obsah 1. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ... 3 2. CÍL A PŘEDMĚT ANALÝZY... 5 3. METODY

Více

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Vyhodnocení dotazníku Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Projekt: Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079

Více

Dotazníkové šetření. Kompletní vyhodnocení verze červen 2014, včetně samostatného vyhodnocení dat za město Č. Krumlov a obec Větřní.

Dotazníkové šetření. Kompletní vyhodnocení verze červen 2014, včetně samostatného vyhodnocení dat za město Č. Krumlov a obec Větřní. Dotazníkové šetření Kompletní vyhodnocení verze červen 2014, včetně samostatného vyhodnocení dat za město Č. Krumlov a obec Větřní. Vyhodnocení dotazníkového šetření po doplnění dalších dotazníků sebraných

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

Názory občanů sídla Mirotice

Názory občanů sídla Mirotice Názory občanů sídla Mirotice II. díi Zpracoval: Atelier M.A.A.T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. březen 2010 Počet dotazovaných osob pro sídlo Mirotice: 98 osob Názory občanů sídla MIROTICE

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Specifické potřeby občanů města Ostravy Souhrnná zpráva

Specifické potřeby občanů města Ostravy Souhrnná zpráva Specifické potřeby občanů města Ostravy Souhrnná zpráva TATO ZPRÁVA BYLA VYTVOŘENA V RÁMCI PROJEKTU KP OSTRAVA, REG. ČÍSLO CZ 04.1.05/3.2.81.3/3891, KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ A MORAVSKOSLEZSKÝM

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření spokojenosti návštěvníků koupaliště Tišnov 2015

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření spokojenosti návštěvníků koupaliště Tišnov 2015 Městský úřad Tišnov Vyhodnocení dotazníkového šetření spokojenosti návštěvníků koupaliště Tišnov 2015 2 Městský úřad Tišnov otázek. Dotazník spokojenosti návštěvníků koupaliště Tišnov 2015 se skládal z

Více

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Základní informace o projektu Zadavatel Nadace rozvoje občanské společnosti

Více

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU konference Regenerace ových domů DYNAMIKA PROMĚN BYDLENÍ BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU Ing.Renata ZDAŘILOVÁ, Ph.D., Ing.Martin FERKO Katedra městského inženýrství Fakulta stavební VŠB Technická

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2011

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2011 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2011 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.marketingovevyzkumy.cz Obsah 1. ÚVOD... 3

Více

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Výzkumné šetření, jehož předmětem je systematické sledování míry porušování lidských

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Únor 2015 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Prosinec 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více