Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny"

Transkript

1 Sociální služby na Českokrumlovsku Vyhodnocení dotazníkového šetření Oblast Etnické menšiny Duben 2012

2 Obsah 1. Úvod Komunitní plánování Struktura respondentů Výsledky za ORP Český Krumlov Oblast bydlení Oblast zaměstnání Oblast vzdělání Oblast dluhy Oblast volný čas Výsledky za jednotlivé obce v rámci ORP Český Krumlov Český Krumlov Oblast bydlení Oblast zaměstnání Oblast vzdělání Oblast dluhy Oblast volný čas Větřní Oblast bydlení Oblast zaměstnání Oblast vzdělání Oblast dluhy Oblast volný čas Květušín Oblast bydlení Oblast zaměstnání Oblast vzdělání Oblast dluhy Oblast volný čas Strana 2 (celkem 13)

3 1. Úvod 1.1 Komunitní plánování V rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/ bylo na začátku roku 2012 ve vybraných obcích ORP Český Krumlov realizováno dotazníkové šetření Sociální služby na Českokrumlovsku, které zjišťovalo poměry romských občanů. Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na zjištění nejčastějších problémů, které občané řeší a chybějící služby v oblastech bydlení, zaměstnání, vzdělání, dluhů a volného času. Následující analýza výsledků šetření, kterou zpracovala firma Jihočeská rozvojová, o.p.s. ve spolupráci s městem Český Krumlov, je zaměřena na vyhodnocení základních otázek ankety jak za celek obce s rozšířenou působností Český Krumlov, tak za město Český Krumlov a obce Větřní a Květušín. Tematicky se dotýká problematiky etnických menšin. 1.2 Struktura respondentů Ve spolupráci s terénními pracovníky se podařilo v obvodu obce s rozšířenou působností Český Krumlov získat celkem 74 vyplněných dotazníků. Většinu odpovídajících tvořili občané města Český Krumlov (54%). Z hlediska pohlaví tvořili většinu muži (53%). Z hlediska věkové struktury tvořili naprostou většinu účastníci v produktivním věku, nejvíce byla zastoupená věková skupina let. Graf 1 Struktura respondentů dle bydliště Graf 2 Struktura respondentů dle pohlaví 9% 9% 27% 55% Český Krumlov (54%) Větřní (27%) Květušín (9%) Neuvedeno (9%) 47% Muži (53%) 53% Ženy (47%) Graf 3 Struktura respondentů dle věku 3% 1% 8% 41% 47% Nevyznačen (1%) let (8%) let (47%) let (41%) 61 a více let (3%) Strana 3 (celkem 13)

4 2. Výsledky za ORP Český Krumlov 2.1 Oblast bydlení Z celkového počtu 74 účastníků šetření uvedlo 82% respondentů, že má platnou nájemní smlouvu. Z celkového počtu 61 účastníků šetření, kteří mají platnou nájemní smlouvu, jí rozumí 80% respondentů, 11% jí nerozumí. Z celkového počtu 74 účastníků šetření uvedlo 38% respondentů, že má dluh na nájemném a 42% respondentů dluh na nájemném nemá. Graf 4 Bydlení nájemní smlouva Graf 5 Bydlení dluh na nájemném 11% 8% 20% Rozumí smlouvě (80%) Nerozumí smlouvě (11%) Neuvedeno (9%) 38% Dluží (38%) Nedluží (42%) Neuvedeno (20%) 81% 42% 2.2 Oblast zaměstnání Z celkového počtu 74 účastníků šetření uvedlo 50% respondentů, že jsou zaměstnaní, 41% respondentů uvedlo, že jsou nezaměstnaní. 4% respondentů jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené a 5% respondentů je v důchodu. Z celkového počtu 37 účastníků šetření, kteří uvedli, že jsou nezaměstnaní, jich 92% uvedlo, že jsou v evidenci Úřadu práce a 8% respondentů v evidenci ÚP není. Z celkového počtu 37 účastníků šetření, kteří uvedli, že jsou nezaměstnaní, jich 22% uvedlo, že jsou nezaměstnaní od ukončení povinné školní docházky, 22% jich též uvedlo, že jsou nezaměstnaní 1 až 2 roky a 19% jich uvedlo, že jsou nezaměstnaní 11 až 20 let. Graf 6 Zaměstnání zaměstnanost Graf 7 Zaměstnání v evidenci na ÚP 4% 5% 8% Zaměstnaní (50%) 41% 50% Nezaměstnaní (41%) MD, RD (4%) Důchod (5%) Jsou v evidenci (84%) Nejsou v evidenci (8%) 92% Strana 4 (celkem 13)

5 Graf 8 Zaměstnání Počet let nezaměstnání 19% 21% Od školy (22%) Neuvedeno (14%) do 1 roku (5%) 1 až 2 roky (22%) 16% 14% 3% 5% 3 až 5 let (3%) 6 až 10 let (16%) 11 až 20 let (19%) 22% 2.3 Oblast vzdělání Z celkového počtu 74 účastníků šetření je 1 účastník bez vzdělání, 64 účastníků má ukončenou základní školu, 8 účastníků má ukončenou střední školu a 1 na otázku ukončeného vzdělání neodpověděl. Z celkového počtu 48 účastníků šetření, kteří mají děti školou povinné, uvedlo 8% respondentů, že jejich děti mají problém se školní docházkou, 6% respondentů uvedlo, že jejich děti si stěžují na šikanu ve škole, 12% respondentů uvedlo, že jejich děti do školy dojíždí, převážně z Květušína a z Větřní. Nejvíce se romské děti učí s rodiči (48%). Graf 9 Vzdělání školní docházka Graf 10 Vzdělání šikana na škole 8% 4% 6% Mají problém se školní docházkou (8%) Nemají problém se školní docházkou (92%) Stěžují si na šikanu ve škole (6%) Nestěžují si na šikanu ve škole (90%) Neuvedeno (4%) 92% 90% Graf 11 Vzdělání dojezd do škol Graf 12 Vzdělání s kým se učí děti 19% 21% 2% Rodina (48%) 12% 69% Nedojíždí (69%) Dojíždí (12%) Neuvedeno (19%) 2% 6% 48% Kamarádi (21%) Sociální pracovník (6%) Sám/sama (2%) Neuvedeno (21%) Neučí se (2%) 21% 2.4 Oblast dluhy Z celkového počtu 74 účastníků šetření uvedlo 81% respondentů, že jsou zadlužení. Z celkového počtu 60 účastníků šetření, kterých uvedlo, že jsou zadlužení, jich 54% není schopno splácet své dluhy. 48% respondentů řeší své dluhy splátkovým kalendářem a 13% své dluhy neřeší vůbec. Strana 5 (celkem 13)

6 Graf 13 Dluhy celkové zadlužení Graf 14 Dluhy schopnost splácet dluhy 15% 4% 3% Zadlužení (81%) 43% Schopní splácet (43%) Nezadlužení (15%) Neschopní splácet (54%) Neuvedeno (4%) 54% Neuvedeno (3%) 81% Graf 15 Dluhy řešení dluhů 2% 2% Pravidelně splácí (2%) 32% Splátkový kalendář (48%) 48% Další půjčka (3%) Neřeší dluhy (13%) Neuvedeno (32%) 13% 3% Jinak (2%) 2.5 Oblast volný čas Z celkového počtu 74 účastníků šetření uvedlo 50% respondentů, že tráví svůj volný čas doma, 24% respondentů navštěvuje přátele a 9% respondentů uvedlo, že se nudí. 46% respondentů uvedlo, že tráví svůj volný čas s rodinou a 44% s kamarády. Graf 16 Volný čas jak a kde Graf 17 Volný čas s kým 4% 1% 12% 3% Doma (50%) Navštěvuje přátele (24%) 10% 3% 3% 50% V hospodě (3%) Sportuje (3%) S kapelou (1%) Chodí na procházky (4%) 44% 46% S rodinou (46%) S kamarády (44%) Neuvedeno (10%) 24% Nijak, nudí se (9%) Pohlavním stykem (3%) Osloveným respondentům nejčastěji v místě jejich bydliště chybí: Dětské hřiště: 14 Málo akcí: 11 Klub pro děti: 10 Hřiště: 9 Místo pro pobavení: 7 Peníze: 7 Nic: 7 Neuvedeno: 7 Kulturní centrum: 5 Klub: 4 Strana 6 (celkem 13)

7 Prostory pro scházení žen: 4 Práce: 3 Diskotéka: 2 Sex: 2 Bazén: 2 Koupaliště: 1 Obchod: 1 Herna: 1 Doprava: 1 Strana 7 (celkem 13)

8 3. Výsledky za jednotlivé obce v rámci ORP Český Krumlov 3.1 Český Krumlov Ve spolupráci s terénními pracovníky při městském úřadě v Českém Krumlově a při obecně prospěšné společnosti KoCeRo komunitní centrum Romů se podařilo ve městě Český Krumlov získat celkem 40 vyplněných dotazníků. Dotazníky byly vyplněny s 21 muži a 19 ženami. Z hlediska věkové struktury tvořili naprostou většinu účastníci v produktivním věku, nejvíce byla zastoupená věková skupina let. Graf 18 Struktura respondentů dle pohlaví Graf 19 Struktura respondentů dle věku 2% 8% 47% Muži (53%) 53% Ženy (47%) 40% 50% let (8%) let (50%) let (40%) 61 a více let (2%) Oblast bydlení Z celkového počtu 40 účastníků šetření s bydlištěm v Českém Krumlově jich 33 uvedlo, že má platnou nájemní smlouvu, 7 nikoliv. Z celkového počtu 33 účastníků šetření, kteří mají platnou nájemní smlouvu, jí 25 rozumí, 7 nerozumí a 1 neuvedl nic. Z celkového počtu 33 účastníků šetření jich 9 uvedlo, že má dluh na nájemném, 19 dluh na nájemném nemá a 5 neuvedlo nic Oblast zaměstnání Z celkového počtu 40 účastníků šetření uvedlo 21 respondentů, že jsou zaměstnaní, 16 respondentů uvedlo, že jsou nezaměstnaní, 2 respondenti jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené a 1 respondent je v invalidním důchodu. Z celkového počtu 16 účastníků šetření, kteří uvedli, že jsou nezaměstnaní, je 13 v evidenci ÚP a 3 nikoliv. Jeden účastník šetření je v evidenci ÚP 14 dní, čtyři účastníci šetření jsou v evidenci ÚP 1 rok, tři účastníci šetření 2 roky, další účastník šetření je v evidenci ÚP 4, 8, 10 a 13 let. Čtyři účastníci šetření neuvedli nic Oblast vzdělání Z celkového počtu 40 účastníků šetření má 36 účastníků ukončenou základní školu a 4 účastníci mají ukončenou střední školu. Strana 8 (celkem 13)

9 Z celkového počtu 28 účastníků šetření, kteří mají děti školou povinné, jich 26 uvedlo, že jejich děti nemají problém se školní docházkou, naopak 2 uvedli, že mají problém se školní docházkou. Tři účastníci uvedli, že jejich děti si stěžují na šikanu ve škole. Všichni účastníci šetření uvedli, že jejich děti do školy chodí v místě bydliště, některé z nich dojíždí městskou hromadnou dopravou. 20 respondentů uvedlo, že se jejich děti učí s rodinou, 3 respondenti uvedli, že se učí se sociálním pracovníkem, 1 respondent uvedl, že se učí samo a 4 respondenti neuvedli nikoho Oblast dluhy Z celkového počtu 40 účastníků šetření jich uvedlo 31, že jsou zadlužení. Pouze 7 respondentů zadluženo není. Z celkového počtu 31 účastníků šetření, kterých uvedlo, že jsou zadlužení, je 23, kteří jsou schopni své dluhy splácet. Osm respondentů není schopno splácet své dluhy. Z 8 účastníků, kteří nejsou schopni splácet své dluhy je 1, který se snaží tyto dluhy řešit splátkovým kalendářem, 2 účastníci své dluhy neřeší, 1 řeší své dluhy další půjčkou a 4 na otázku, jak situaci řeší, neodpověděli Oblast volný čas Z celkového počtu 40 účastníků šetření uvedlo 25 respondentů, že tráví svůj volný čas doma, 13 respondentů navštěvuje přátele, 1 sportuje a 1 tráví svůj volný čas pohlavním stykem. Osloveným respondentům nejčastěji chybí: Nic: 7 Peníze: 6 Klub pro děti: 4 Hřiště: 4 Prostory pro scházení žen: 4 Práce: 3 Neuvedeno: 3 Dětské hřiště: 2 Klub: 2 Diskotéka: 2 Sex: 2 Kulturní centrum: 1 Místo pro pobavení: 1 Bazén: 1 Koupaliště: 1 Strana 9 (celkem 13)

10 3.2 Větřní Ve spolupráci s terénním pracovníkem při občanském sdružení Lačho lav se podařilo v obci Větřní získat celkem 20 vyplněných dotazníků. Dotazníky byly vyplněny s deseti muži a stejným počtem žen. Z hlediska věkové struktury tvořili naprostou většinu účastníci v produktivním věku, nejvíce byla zastoupená věková skupina let. Graf 20 Struktura respondentů dle pohlaví Graf 21 Struktura respondentů dle věku 5% 10% let (10%) 50% 50% Muži (50%) Ženy (50%) 35% let (50%) let (35%) 61 a více let (5%) 50% Oblast bydlení Z celkového počtu 20 účastníků šetření s bydlištěm ve Větřní jich 13 uvedlo že má platnou nájemní smlouvu. Z celkového počtu 13 účastníků šetření, kteří mají platnou nájemní smlouvu jí všichni rozumí. Z celkového počtu 13 účastníků šetření jich 11 uvedlo, že má dluh na nájemném Oblast zaměstnání Z celkového počtu 20 účastníků šetření uvedli 2 respondenti že jsou zaměstnaní a 18 respondentů uvedlo, že jsou nezaměstnaní. Z celkového počtu 18 účastníků šetření, kteří uvedli, že jsou nezaměstnaní, je 17 v evidenci ÚP a jeden je v důchodu. 7 účastníků šetření je v evidenci ÚP již od ukončení povinné školní docházky, 4 účastníci šetření jsou v evidenci ÚP 10 let, jeden účastník šetření 12 let, další 2 účastníci uvedli 15 let a tři účastníci šetření jsou v evidenci ÚP 20 let Oblast vzdělání Z celkového počtu 20 účastníků šetření má 19 účastníků ukončenou základní školu a 1 na otázku ukončeného vzdělání neodpověděl. Z celkového počtu 11 účastníků šetření, kteří mají děti školou povinné, všichni respondenti uvedli, že jejich děti nemají problém se školní docházkou. Všech 11 účastníků dále uvedlo, že jejich děti si nestěžují na šikanu ve škole. 9 účastníků šetření uvedlo, že jejich děti do školy chodí v místě bydliště a 2 účastníci uvedli, že jejich děti dojíždějí do Českého Krumlova (6 km). 10 respondentů uvedlo, že se jejich děti učí s kamarády. Strana 10 (celkem 13)

11 3.2.4 Oblast dluhy Z celkového počtu 20 účastníků šetření jich uvedlo 17, že jsou zadlužení. Pouze 3 respondenti zadluženi nejsou. Z celkového počtu 17 účastníků šetření, kterých uvedlo, že jsou zadlužení, je 16, kteří nejsou schopni své dluhy splácet. Pouze jeden respondent je schopen splácet své dluhy. Z 16 účastníků, kteří nejsou schopni splácet své dluhy je 12, kteří se snaží řešit tyto dluhy splátkovým kalendářem, 2 účastníci své dluhy neřeší, 1 řeší své dluhy další půjčkou a 1 na otázku, jak situaci řeší, neodpověděl Oblast volný čas Z celkového počtu 20 účastníků šetření uvedlo 9 respondentů, že tráví svůj volný čas doma a 11 respondentů navštěvuje přátele. Osloveným respondentům nejčastěji chybí: Málo akcí: 11 Dětské hřiště: 9 Klub pro děti: 5 Místo pro pobavení: 5 Hřiště: 5 Klub: 2 Strana 11 (celkem 13)

12 3.3 Květušín Ve spolupráci s pracovnicí vojenského újezdu Boletice se podařilo v obci Květušín získat celkem 7 vyplněných dotazníků. Dotazníky byly vyplněny se čtyřmi muži a třemi ženami. Z hlediska věkové struktury tvořili naprostou většinu účastníci v produktivním věku, nejvíce byla zastoupená věková skupina let. Graf 22 Struktura respondentů dle pohlaví Graf 23 Struktura respondentů dle věku 14% 14% 43% 57% Muži (57%) Ženy (43%) Nevyznačen (14%) let (72%) let (14%) 72% Oblast bydlení Všech 7 účastníků šetření s bydlištěm v Květušíně uvedlo, že má platnou nájemní smlouvu. Z celkového počtu 7 účastníků šetření, kteří mají platnou nájemní smlouvu jí rozumí 5 respondentů a 1 ji nerozumí. Z celkového počtu 7 účastníků šetření pouze 1 uvedl, že má dluh na nájemném, a to přesně Kč Oblast zaměstnání Z celkového počtu 7 účastníků šetření uvedli 4 respondenti že jsou zaměstnaní a 3 uvedli, že jsou nezaměstnaní. Z celkového počtu 3 účastníků šetření, kteří uvedli, že jsou nezaměstnaní, jsou 2 v evidenci ÚP a jeden není ani veden na ÚP. První, který je v evidenci ÚP je 48letý muž, který je nezaměstnaný 1 rok, druhý přesný počet let nezaměstnání ani věk neuvedl. Třetí, který není v evidenci ÚP celý život nepracoval a je mu 59 let Oblast vzdělání Z celkového počtu 7 účastníků šetření je 1 účastník bez vzdělání, 3 účastníci mají ukončenou základní školu a 3 účastníci mají ukončenou střední školu. Z celkového počtu 4 účastníků šetření, kteří mají děti školou povinné, uvedli 3 respondenti, že jejich děti mají problém se školní docházkou, 1 respondent uvedl, že problém se školní docházkou jejich děti nemají. Všichni 4 účastníci dále uvedli, že jejich děti si nestěžují na šikanu ve škole, a že všichni do školských zařízení dojíždějí a to 10,14,14 a 21 km. První respondent uvedl, že se jejich děti učí s rodiči, druhý uvedl, že se neučí vůbec. Zbylí dva respondenti na otázku, s kým se jejich dítě učí neuvedli nic. Strana 12 (celkem 13)

13 3.3.4 Oblast dluhy Z celkového počtu 7 účastníků šetření jich uvedlo 6, že jsou zadlužení. Pouze 1 respondent zadlužen není. Z celkového počtu 6 účastníků šetření, kterých uvedlo, že jsou zadlužení, jsou 4, kteří nejsou schopni své dluhy splácet. Jeden respondent je schopen splácet své dluhy a jeden respondent na otázku zda je schopen splácet své dluhy neuvedl nic. Ze 4 účastníků, kteří nejsou schopni splácet své dluhy jsou 2, kteří tyto dluhy neřeší, zbylí 2 na otázku, jak situaci řeší neodpověděli Oblast volný čas Z celkového počtu 7 účastníků šetření uvedli 4 respondenti, že tráví svůj volný čas doma, 2 respondenti navštěvují přátele a 1 respondent neuvedl nic. Osloveným respondentům nejčastěji chybí: Místo pro pobavení: 4 Kulturní centrum: 4 Peníze: 1 Klub pro děti: 1 Obchod: 1 Herna: 1 Doprava: 1 Strana 13 (celkem 13)

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Kladně Zpracovatel:

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014 STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014 Počet klientů, intervencí a kontaktů v Sociálně právní poradně za rok 2014 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem Klienti 236 165 144

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 2014 (TP)

STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 2014 (TP) STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 214 (TP) CELKOVÝ POČET KLIENTŮ A KONTAKTŮ 12 1 8 6 4 2 POČET KLIENTŮ A KONTAKTŮ - I. POLOLETÍ 195 85 KLIENTI INTERVENCE 31 KONTAKTY NEREAL.KONTAKT 8 TERÉN POČET

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015)

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015) Aktuální projekt komunitního plánování sociálních služeb na Třeboňsku Právě probíhá realizace projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015-2018", reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00023,

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

Číňani. Rakovník. Příbram. Praha-západ. Praha-východ. Nymburk. M ladá Boleslav. Mělník. Kutná Hora. Kolín. Kladno. Beroun. Benešov.

Číňani. Rakovník. Příbram. Praha-západ. Praha-východ. Nymburk. M ladá Boleslav. Mělník. Kutná Hora. Kolín. Kladno. Beroun. Benešov. A 904: Příprava mapování velikosti skupin obyvatel akutně ohrožených sociálním vyloučením - informace o průběhu řešení a monitorování Praha a kraj Středočeský Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení

Více

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013 STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013 Počet klientů, intervencí a kontaktů v Sociálně právní poradně za rok 2013 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem Klienti 254 134 132

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Frýdlantsko Ve Frýdlantě nad Ostravici Dne: 5. srpna 8

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Chrudim 2.1.2008 Statistická data zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. ve spolupráci

Více

Lidé ohrožení sociálním vyloučením a nedostupností bydlení v České republice: systém garantovaného bydlení

Lidé ohrožení sociálním vyloučením a nedostupností bydlení v České republice: systém garantovaného bydlení Lidé ohrožení sociálním vyloučením a nedostupností bydlení v České republice: systém garantovaného bydlení Martina Mikeszová Sociologický ústav AV ČR, v.v.i Struktura prezentace Lidé ohrožení sociálním

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 1 2. Výsledky 2 3. Hodnocení

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec a spádová oblast Sociodemografická studie města Třinec Sociodemografická studie města Třinec

Více

Propagace projektu Kecejme do toho

Propagace projektu Kecejme do toho Propagace projektu Kecejme do toho Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala projekt ČRDM Kecejme do toho na Bambiriádě 2011 v Českých Budějovicích ve dnech 27. 29. května 2011 v prostorách areálu

Více

Dotazník pro (sebe)posouzení

Dotazník pro (sebe)posouzení 1 Dotazník pro (sebe)posouzení Kontaktní informace Jméno (stačí křestní) E-mail Tel. Věk Aktuálně využívaná podpora Aktuálně mi poskytuje podporu: Neplacená péče rodiny, přátel nebo sousedů Placená (z

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

Dotazníkové šetření. Kompletní vyhodnocení verze červen 2014, včetně samostatného vyhodnocení dat za město Č. Krumlov a obec Větřní.

Dotazníkové šetření. Kompletní vyhodnocení verze červen 2014, včetně samostatného vyhodnocení dat za město Č. Krumlov a obec Větřní. Dotazníkové šetření Kompletní vyhodnocení verze červen 2014, včetně samostatného vyhodnocení dat za město Č. Krumlov a obec Větřní. Vyhodnocení dotazníkového šetření po doplnění dalších dotazníků sebraných

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

pro uživatele služeb za léta 2011, 2012, 2013.

pro uživatele služeb za léta 2011, 2012, 2013. CHARITA OSTRAVA Kořenského 17 703 00 Ostrava-Vítkovice Srovnání výsledků dotazníkového šetření zaměřeného na kvalitu poskytovaných služeb pro uživatele služeb seniorských středisek Charity Ostrava za léta

Více

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i.

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Konflikt v Gaze Technické parametry Výzkum: Naše společnost

Více

Bytová situace seniorů v SO ORP Blansko

Bytová situace seniorů v SO ORP Blansko Bytová situace seniorů v SO ORP Blansko 2013 Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. Centrum pro podporu komunitního plánování Městský úřad Blansko 1 Tento materiál

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Názory občanů sídla Mirotice

Názory občanů sídla Mirotice Názory občanů sídla Mirotice II. díi Zpracoval: Atelier M.A.A.T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. březen 2010 Počet dotazovaných osob pro sídlo Mirotice: 98 osob Názory občanů sídla MIROTICE

Více

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Základní informace o projektu Zadavatel Nadace rozvoje občanské společnosti

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

Číslo jednací: ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU PLANÁ NAD LUŽNICÍ

Číslo jednací: ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU PLANÁ NAD LUŽNICÍ Číslo jednací: ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU PLANÁ NAD LUŽNICÍ 1) Žadatel: Jméno a příjmení: Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Kontaktní adresa: Rodinný stav: Telefonní

Více

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Principy vyhodnocování Vyhodnocování je založeno na informacích/znalostech - vývoj dítěte, teorie citové vazby, podpůrné faktory, rizikové

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

Názory občanů sídla Dobronice u Chýnova

Názory občanů sídla Dobronice u Chýnova Názory občanů sídla Dobronice u Chýnova II. díi Zpracovali : Atelier M.A.A.T. Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Pavlína Skrčená Petra Neradová Počet dotazovaných osob: lidí ze 7 obyvatel (rok ) Levá osa

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

KoCeRo - Komunitní centrum Romů o.p.s. Horní Brána 425, Český Krumlov, IČO : 261 07 287

KoCeRo - Komunitní centrum Romů o.p.s. Horní Brána 425, Český Krumlov, IČO : 261 07 287 KoCeRo - Komunitní centrum Romů o.p.s. Horní Brána 425, Český Krumlov, IČO : 261 07 287 V červnu roku 2006 byla založena na dobu neurčitou obecně prospěšná společnost KoCeRo Komunitní centrum Romů (dále

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o.

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o. Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR PROJEKT Analýzy a empirická šetření se zaměřením na cílové skupiny rodiny s dětmi, mládež do 26 let a osoby ohrožené

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Oblíbené typy restauračních zařízení v roce 2011

Více

Analýza příjemců sociálních služeb Slaný

Analýza příjemců sociálních služeb Slaný Analýza příjemců sociálních služeb Slaný Slaný březen duben 2007 Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Obsah 1. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ... 3 2. CÍL A PŘEDMĚT ANALÝZY... 5 3. METODY

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. Vyhodnocení dotazníkového šetření z listopadu 2014 V listopadu 2014 jsme uskutečnili dotazníkové šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. a mezi jejich rodinnými příslušníky. Cílem

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů 4. 6.3 Co Vám v Přešticích nejvíce chybí k využití Vašeho volného času 7

5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů 4. 6.3 Co Vám v Přešticích nejvíce chybí k využití Vašeho volného času 7 0 Obsah 0 Obsah 1 1 Důvod pro anketní šetření 2 2 Způsob anketního šetření 2 3 Příprava anketního šetření 2 4 Průběh anketního šetření 2 5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Výsledky výzkumného šetření. v oblasti odlišného chování k HIV pozitivním osobám v zaměstnání nebo při jeho hledání

Výsledky výzkumného šetření. v oblasti odlišného chování k HIV pozitivním osobám v zaměstnání nebo při jeho hledání Výsledky výzkumného šetření v oblasti odlišného chování k HIV pozitivním osobám v zaměstnání nebo při jeho hledání Zpracoval: Mgr. Petr Mach, Bc. David Pospíšil, DiS. Na sběru dat spolupracovali: Mgr.

Více

Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání e-learningového portálu OLAT

Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání e-learningového portálu OLAT Registrační číslo CZ.1.07/1.1.10/03.0021 Název projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí Příjemce Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ konané dne 21.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Dotazníkové šetření mezi obyvateli města Vamberk Dotazníkové šetření se uskutečnilo v měsíci březnu 2014 a prováděla ho skupina vyškolených

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

Výsledky ankety pro veřejnost Sociální služby na Písecku 1. Distribuce ankety. Obsah vyhodnocení ankety

Výsledky ankety pro veřejnost Sociální služby na Písecku 1. Distribuce ankety. Obsah vyhodnocení ankety Výsledky ankety pro veřejnost Sociální služby na Písecku 1 Anketa Sociální služby na Písecku 2 slouží ke zjištění dostupnosti a kvality poskytovaných sociálních služeb a potřeb na Písecku. Anketa je podkladem

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky a semináře se zúčastnilo 29 žáků 1. ročníku a 22 žáků 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 22 dívek a 7 chlapců 2. ročník

Více

BEZPEČNÁ KOMUNITA TŘEBOŇ

BEZPEČNÁ KOMUNITA TŘEBOŇ BEZPEČNÁ KOMUNITA TŘEBOŇ Závěrečná zpráva za rok 2013 Na základě Plánu preventivních aktivit v rámci programu WHO Bezpečná komunita města Třeboň na období 2008 2020 dochází každoročně k vyhodnocování statistiky

Více

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART reg. č. CZ.1.04/3.1.02/B7.00046, financovaný z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Realizátor: Polytechna

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

Souhrnná analýza dotazníkových šetření

Souhrnná analýza dotazníkových šetření Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města Tábora Souhrnná analýza dotazníkových šetření Březen 2011 Tento projekt je plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního

Více

Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu

Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Představení

Více

Analýza cílových skupin sociálních služeb

Analýza cílových skupin sociálních služeb Analýza cílových skupin sociálních služeb Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ŘÍJEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ŘÍJEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ŘÍJEN 2014 ŘÍJNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Počet zadlužených seniorů stoupá. Osobní bankrot vyhlašují jen mimořádně PRAHA, 7.

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V I 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci stabilizace Ubytování Strava Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb pro město Slaný

Analýza poskytovatelů sociálních služeb pro město Slaný Analýza poskytovatelů sociálních pro město Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje město Slaný, duben 2007 Obsah 1. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ... 3 2. CÍL A PŘEDMĚT ANALÝZY... 5 3.

Více

Názory občanů sídla Hrzín a Skrýšov

Názory občanů sídla Hrzín a Skrýšov Názory občanů sídla Hrzín a Skrýšov I. díi Zpracoval: Atelier M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Hrzín: 2 osoby Počet dotazovaných osob pro

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2 Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení Kateřina Jechová MČ Praha 2 Praha 2 charakteristika obce Rozloha 418 ha Počet obyvatel cca 50 tis. 4 katastrální území Nové Město

Více

Vyhodnocení výzkumu spokojenosti občanů s kvalitou života v Českém Krumlově. Strana 1 (celkem 25)

Vyhodnocení výzkumu spokojenosti občanů s kvalitou života v Českém Krumlově. Strana 1 (celkem 25) PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL ČERVENEC 2008 Strana 1 (celkem 25) 1. Úvod Vyhodnocení výzkumu spokojenosti občanů s kvalitou života ve městě Český Krumlov V rámci aktivit souvisejících s aktualizací Strategického

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Do jaké chodíš školy?

Do jaké chodíš školy? .Pohlaví Pohlaví Počet halsů Chlapec Dívka Pohlaví Zhodnocení: Snaha uchovat rovnováhu mezi pohlavím dotazovaných se nám víceméně podařila, i když mužská část populace je zastoupena o něco vyšším počtem

Více

Výsledky dotazníkového šetření Zjišťování potřebnosti sociálních služeb v rámci správního obvodu statutárního města Olomouc

Výsledky dotazníkového šetření Zjišťování potřebnosti sociálních služeb v rámci správního obvodu statutárního města Olomouc Výsledky dotazníkového šetření Zjišťování potřebnosti sociálních služeb v rámci správního obvodu statutárního města Olomouc Výstup z dotazníkového šetření bude jedním z podkladů pro tvorbu 4. komunitního

Více