Východní Evropa perspektivní trh pro nízkonákladové letecké společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Východní Evropa perspektivní trh pro nízkonákladové letecké společnosti"

Transkript

1 Východní Evropa perspektivní trh pro nízkonákladové letecké společnosti Borislav Bjelicic Žádné téma nezaměstnává letectví v současné době ve světovém měřítku více než téma nízkonákladových leteckých společností. Tito noví operátoři nyní expandují se zvýšeným úsilím i do východní Evropy. Tento nový posun ve vývoji přitom vychází od kandidátských zemí, které v květnu 2004 přistoupily k Evropské unii. Úvod V USA je rozvoj nízkonákladových leteckých společností úzce spojen s rozvojem letecké společnosti Southwest Airlines, která platí za praotce tohoto komerčního modelu. Společnost Southwest Airlines byla založena již v roce 1967, mohla však výrazně expandovat teprve v důsledku deregulace letecké dopravy v USA od roku Southwest Airlines přitom mohla již od roku 1973 až do dnešního dne vykazovat trvale zisky. V důsledku deregulace se dostali na trh nováčci, kteří za důležitý podnikatelský cíl pokládali zásadu uskutečňovat létání pro uživatele příznivěji. Připomeňme zde například leteckou společnost People Express, která začátkem 80. let patřila na základě příznivých cen (v důsledku redukovaných servisních služeb) k jedné z nejrychleji rostoucích leteckých společností. Deregulace v americké letecké dopravě celkově zlevnila létání pro amerického uživatele a na základě rostoucího počtu leteckých spojů jej učinila atraktivnějším. Noví operátoři dosáhli toho, že etablované letecké společnosti musely reagovat a své nabídky musely adekvátně přizpůsobit z hlediska cen a kvality. To probíhalo celou řadu let opravdu úspěšně, až většina amerických leteckých společností v letech rozkvětu letecké dopravy od poloviny 90. let zanedbala kontrolu vývoje svých nákladů, což se posléze v souvislosti s událostmi 11. září 2001 stalo příčinou největší krize těchto společností. To vedlo kromě jiného ke znovuoživení modelu nízkonákladového podnikání a k uvedení nových operátorů typu Jet Blue Airways na trh. Některé americké tradiční letecké společnosti jako Delta a United se na to pokoušejí reagovat vlastními nízkonákladovými pobočkami, ale člověk musí zůstat skeptický, protože zkušenosti, získané doposud v USA stejně jako v Evropě, ukázaly, že zakládání poboček většinou nemělo úspěch. Rozšíření modelu nízkonákladového podnikání v Evropě Průkopníkem modelu nízkonákladového podnikání v Evropě je letecká společnost Ryanair, založená v roce 1985, který by bývala zřejmě nepřežila, kdyby se bývaly Velká Britanie a Irsko v polovině 80. let nedohodly na liberální dohodě o letecké dopravě. To umožnilo společnosti Ryanair dosáhnout na závodní trati Londýn Dublin s nízkonákladovou koncepcí úspěchu. Liberalizace letecké dopravy provedená v Evropské unii ve třech etapách posléze umožnila, aby Ryanair a později i další letecké společnosti mohly v EU expandovat bez jakýchkoli dopravně-právních omezení. Tím také dosáhla evropská politika v letecké dopravě v plném rozsahu svého hlavního cíle učinit leteckou dopravu pro evropského uživatele atraktivnější. V současné době se v souvislosti s nízkonákladovými leteckými společnostmi projednávají v Evropě dva problémové okruhy. Jednak je to využívání různých právních podmínek pro uzavírání pracovních smluv s leteckým personálem ze strany nízkonákladových 1

2 leteckých společností (European Cockpit Association 2002), jednak otázka zákonnosti finanční podpory nízkonákladových leteckých společností letišti, která si slibují od jejich přistávání dodatečné impulzy pro hospodářský růst v odpovídajícím letištním regionu. Tyto podpory nabývají různé formy, prioritní jsou výrazně snížené vzletové, přistávací a odbavovací poplatky (viz diskusi o společnosti Ryanaiar a letišti Charleroi). Tyto problémy musí být dostatečně prodiskutovány a musí být dovedeny k řešení, jsou to však spíše okrajové jevy, které zdaleka nezpochybňují celkový úspěch politiky EU v letecké dopravě. V Evropě nevyvolávala expanze společnosti Ryanair dlouhou dobu žádnou pozornost. Teprve v roce 1991 byla založena další letecká společnost s nízkonákladovou koncepcí European Belgian Airlines (EBA). Ta byla v roce 1996 převzata společností Virgin Express. V roce 1995 se objevuje v Londýně na startu společnost easyjet. Ryanair, EBA a easyjet jako průkopníci modelu nízkonákladového podnikání konečně vzbudily pozornost tradičních národních vlajkových dopravců a způsobily, že byla přijata protiopatření, jako například zakládání vlastních nízkonákladových poboček. Odpovídající strategie společnosti British Airways, která založila v roce 1997 leteckou společnost Go, a společnosti KLM, která v roce 1999 založila společnost Airline Buzz, zůstaly nakonec bez úspěchu. Společnost Go byla posléze prodána společnosti easyjet a Buzz společnosti Ryanair. Za zmínku stojí, že nízkonákladové společnosti přes intenzivní konkurenční boj s tradičními leteckými společnostmi se opakovaně stávaly váženými odběrateli jejich použitých letadel. Tak se například letadlová flotila společnosti Ryanair skládala v roce 1999 z 22 letadel, z nichž osm bylo předtím v majetku společnosti Lufthansa. Roky absolutního rozkvětu pro zakládání nízkonákladových leteckých společností v Evropě však byly roky 2002 a Kromě množství nově založených společností se dalo pozorovat, že do tohoto tržního segmentu proniklo i několik charterových leteckých společností. V Německu byla průkopníkem tohoto vývoje společnost Germania následovaná společností Air Berlin. Vstup charterových společností na tento trh se přitom uskutečnil především zvyšující se nabídkou jednotlivě objednatelných sedadel, zatímco předtím byla sedadla pronajímána výhradně pořadatelům cesty. Stejnou cestu nastoupily i některé vlastní charterové letecké společnosti cestovních kanceláří. V případě cestovního koncernu TUI byla založena speciální nízkonákladová letecká společnost (Hapag Lloyd Express). Se společnostmi Germanwings, Snowflake a bmibaby se konečně dostaly na start nově založené společnosti, které vykazují spojení k tradičním liniovým leteckým společnostem. Společnost Germanwings je například dcerou společnosti Eurowings, na níž má podíl společnost Deutsche Lufthansa. Společnost Basiq Air je nízkonákladovou nabídkou společnosti Transavia, patřící ke KLM. Společnost Finnair se podílí ve výši 85 procent na společnosti Nordic Airlink ve Švédsku. Letadlové flotily nízkonákladových leteckých společností Přes četné nově zakládané společnosti ovládají nízkonákladový trh stále ještě evropští průkopníci Ryanair a easyjet - měřeno počtem nasazených letadel a kapacitami sedadel. Na jaře roku 2004 létalo pro nízkonákladové letecké společnosti téměř 400 letadel. Stojí za zmínku, že tři čtvrtiny této celkové flotily připadají na letadla Boeing 737 (různých konstrukčních řad). Je to proto jediný segment letecké dopravy, v němž ještě není Airbus výrazně zastoupen. Dvě největší flotily připadly na jaře roku 2004 na společnosti Ryanair a easyjet (po 69 letadlech). Následující největší letecká společnost je Air Berlin, která se od zavedení tržního uplatnění jednotlivých sedadel a nejpozději se zavedením City Shuttles od roku 2002 proměňuje stále výrazněji na nízkonákladovou leteckou společnost. Společnost Air Berlin směřuje kromě toho v současné době k další expanzi užší spoluprací se společnostmi Germania Express a FlyNiki. Společnost Germania Express disponuje flotilou 14 letadel 2

3 Fokker-100. Společnost FlyNiki je nově založenou společností Niki Laudy, která do určité míry využívá letadla bývalé společnosti Aerolloyd. Většina nízkonákladových leteckých společností disponuje pouze několika málo letadly. Existují také virtuální operátoři, kteří nakupují letové kapacity u jiných leteckých společností (tak třeba u Scandjet a Evolavia), nebo nízkonákladový produkt tvoří nesamostatný dílčí obchodní segment nějaké letecké společnosti (například u společnosti Volareweb a Thomson-fly.com). Cíl expanze východní Evropa Mezi evropskými nízkonákladovými leteckými společnostmi zadaly obě společnosti v čele trhu Ryanair a easyjet většinu objednávek letadel. Společnost Ryanair objednala 105 letadel Boeing a společnost easyjet 115 letadel typu Airbus 319. Kromě toho mají obě společnosti opci na další letadla. Vystavily se tak pro nadcházející léta silnému expanznímu tlaku. Důležitou expanzní oblastí se pro obě letecké společnosti stane v kratší či delší době východní Evropa. Společnost easyjet je přitom aktuálně již dále. Zatímco společnost Ryanair začátkem roku 2004 nelétala ve východní Evropě ještě žádné jednotlivé destinace, měla společnost easyjet v té době v letovém řádu již destinaci Praha. Kromě toho bylo oznámeno, že budou do letového řádu přijaty dvě nové východoevropské destinace Budapešť a Lublaň. Je zajímavé, že tento trh doposud objevovaly pro sebe spíše menší nízkonákladové letecké společnosti a východní Evropa se již dnes stala pro tyto letecké společnosti nanejvýš atraktivní cílovou oblastí. V čele tohoto vývoje přitom stojí letiště v Praze a v Budapešti. Na letišti Budapešť dosáhly obě letecké společnosti Germanwings a SkyEurope již v prosinci roku 2003 tržního podílu ve výši 3,1, resp. 2,5 procenta a přibližují se tím hodnotám tržního podílu pro společnost British Airways (čtyři procenta) a Air France (3,3 procenta). Podle vlastních údajů letiště Praha dosáhly všechny nízkonákladové letecké společnosti v září roku 2003 dohromady tržní podíl ve výši osmi procent. Letiště přitom profitovalo z liberální letecké dopravní politiky českého státu vůči zahraničí. Do Prahy létají v současné době především britské nízkonákladové letecké společnosti. Pohled na vývoj dopravy na trati Londýn Praha přitom názorně ukazuje to, co můžeme pozorovat na řadě jiných tratí, na které pronikají nízkonákladové letecké společnosti: doprava všude velmi silně vzrůstá. Na trati Londýn Praha vzrostla v období od roku 1997 do roku 2002 o 51 procento a nízkonákladové letecké společnosti, které létají z Londýna (v současné době společnosti easyjet a bmibaby) dosáhly společně tržního podílu ve výši 29 procent. Současně si mohli tradiční dopravci alespoň absolutně viděno udržet svůj dopravní objem. Další letiště, která ještě vykazují svůj velký rozvojový potenciál, jsou nepochybně Bratislava a Varšava. Kromě toho létají nízkonákladové letecké společnosti na řadu menších východoevropských letišť. Model nízkonákladového podnikání je pro východní Evropu tak zajímavou koncepcí proto, že vychází vstříc současné situaci z hlediska kupní síly. Přes z hlediska konkurence silně nápadné nízké ceny nízkonákladových leteckých společností je třeba poukázat na to, že cenové modely předpokládají i podstatně vyšší ceny. Z příznivých cen profitují v podstatě ti, kdož si zadávají rezervaci brzy, zatímco opozdilci musí platit tím vyšší ceny, čím bližší je termín odletu. Těžištěm obchodního modelu je samozřejmě trvalé udržování nákladů na nízké úrovni. Nákladové struktury, nižší v porovnání s tradičními operátory, vyplývají zejména z jednoduššího produktu (proto se nízkonákladové letecké společnosti označují také jako letecké společnosti bez ozdůbek ). Nižší provozní náklady vyplývají například také z výhradního zaměření na jeden typ letadla a na využívání tak zvaných vedlejších letišť (secondary airports) s nižšími poplatky a odbavovacími náklady. Rychlý provoz a neexistence přestupních spojů vedou ke kratším dobám pobytu na zemi a tím i k většímu využití letadla. 3

4 Kromě toho redukuje vyšší počet sedadel v kabině ještě jednotkové náklady. Bezprostřední porovnání nákladové struktury mezi společnostmi easyjet a British Midland ukazuje, že easyjet má o téměř plných 30 procent výhodnější provozní náklady na nabídnutý sedadlový kilometr. S rozšířením Evropské unie v květnu 2004 se na tyto státy rozšířil právní rámec letecké dopravy EU. To usnadní zahájení spojů mezi západem a východem. Západní nízkonákladové letecké společnosti se možná pokusí zřizováním regionálních základen zpřístupnit pro sebe aktuální centra ve východní Evropě, výhodná z hlediska mzdových nákladů. Kromě toho se ve východní Evropě hlásí další nováčci. V Polsku chtějí odstartovat noví operátoři Wizz Air a Getlet, zatímco v České republice má zahájit provoz společnost Smart Wings jako pobočka národní charterové letecké společnosti Travel Servis. V Bulharsku je připravena na startu letecká společnost bexxair. Perspektivy a rizika Co se týká nízkonákladové dopravy s ostatními východoevropskými státy, které nepatří do okruhu kandidátů na přístup k EU, závisí budoucnost nízkonákladové dopravy i nadále na uzavření bilaterálních smluv o letecké dopravě. V EU se na základě rozsudku Evropského soudního dvora z listopadu roku 2002 pracuje na tom, aby se bilaterální dohody států EU se třetími státy přizpůsobovaly natolik, aby zůstaly otevřené leteckým společnostem ze všech států EU. Právní aspekty hrají v letecké dopravě již dlouho důležitou roli a vysvětlují mnohá převzetí. Důvod toho, že irská letecká společnost Rynair získala v minulém roce málo stabilní leteckou společnost Buzz, spočíval v tom, že se jedná o britskou leteckou společnost s odpovídajícím britským Air Operating Certificate (osvědčením leteckého provozovatele), takže společnost Ryanair tak může rychleji vstoupit do letecké dopravy mezi Velkou Britanií a třetími státy mimo EU. Motivem převzetí mohou být také disponibilní vzletová a přistávací práva. Východní Evropa a zejména přistupující země, které byly v roce 2004 přijaty do Unie, zůstanou pro nadcházející roky silným perspektivním trhem letecké dopravy v Evropě. Téměř všechny země zaznamenaly silnou míru růstu osobní letecké dopravy. Pro Polsko se pohybovala roční míra růstu v období let 1995 až 2000 kolem 11,9 procenta ročně, Maďarsko dosáhlo 9,9 procenta ročně a Česká republika zaznamenávala ročně míru růstu ve výši 8,5 procenta. V uplynulém roce se pohybovala míra růstu letecké dopravy ve východní Evropě často vysoko nad deseti procenty, zatímco v západní Evropě osobní letecká doprava spíše stagnovala a v jednotlivých případech dokonce poklesla. Porovnání mezi údaji o počtu cestujících v letecké dopravě mezi vybranými přístupovými zeměmi a zeměmi západní Evropy se srovnatelným počtem obyvatelstva ukazuje, jaký potenciál letecká doprava ve východní Evropě ještě bude mít, až kandidáti přístupu jednou dosáhnou hospodářské úrovně západoevropských zemí. Například Česká republika má se svými 10,3 milionu obyvatel přesně stejný počet obyvatel jako Belgie. Naproti tomu je počet leteckých cestujících v Belgii v současné době ještě téměř třikrát tak vysoký než v Česku. 4

5 Obrázek 1: Nízkonákladové letecké společnosti v Evropě (vlastnické poměry) Nezávislé společnosti - Ryanair - EasyJet - VirginExpress (1) - DBA - Flybaboo - Duo - Jet2 - SkyEurope - FlyingFinn - Air Polonia Spojené s velkými společnostmi - GO (4) (BA) - Buzz (5) (KLM) - bmibaby (BMI) - Snowflake (SAS) - Germanwings (6) - Basiq Air (7) - Nordic Airlink (8) - V-Bird - Flybe - Volareweb - Intersky - GermaniaExpress (2) - Iceland Express - Sterling - Snjalskjutsen (10) - Evolavia (11) - Norwegian Air Shuttle - Air Southwest - Scandjet - Air Scotland - Flyglobespan - Helvetic - Air Berlin (2) - Monarch Scheduled (3) - FlyNiki - Flyeco (9) - FlyMe - Wind Jet Dceřiné společnosti cestovních kanceláří - Hapag Lloyd Express - Thomsonfly.com - My TravelLite Poznámky 1) založena v roce 1991 jako Eurobelgian Airlines 2) původně založena jako Charter Airline 3) interní nízkonákladový produkt společnosti Charterairline Monarch 4) převzata v březnu 2003 od společnosti easyjet 5) převzata v roce 2003 od společnosti Ryanair 6) dceřiná společnost Eurowings, na níž se podílí Lufthansa 7) patří ke společnosti Transavia, na níž má 100procentní podíl Lufthansa 8) Finnair je podílníkem ve výši 85 % 9) má jít na start na jaře roku ) internetová nízkonákladová nabídka společnosti Malmö Aviation 11) virtuální letecká společnost; kapacita je kupována ostatními leteckými společnostmi Zdroj: DVB Bank Existují však ještě další ukazatele, které naznačují, že východní Evropa zůstane na dohlednou dobu pro nízkonákladové letecké společnosti perspektivním trhem. Nejdříve je třeba poukázat na rozmanité cestovní důvody a je ovládající faktory. Silným cestovním faktorem je pro východní Evropu migrace. Jako významné podněty je zde třeba jmenovat práci a studium. Již dnes pracuje velký počet východoevropských státních občanů v západním evropském zahraničí. K tomu se připočítávají zaměstnanecké vztahy au-pair stejně jako zaměstnání v zahraničních zastoupeních východoevropských podniků, ale také aktivita sezonních pracovníků atd. Zaznamenat je rovněž třeba zvyšující se počet zahraničních studentů z východní Evropy. K tomu ještě přistupují migrační vlny jako důsledek slučování rodin, sňatků atd. Důsledkem tohoto vývoje je stoupající poptávka po cestách na návštěvu (visiting friends and relatives). Na druhé straně zůstává východní Evropa i nadále perspektivním trhem pro obchodní cesty, protože rozšíření EU vytváří množství nových obchodních možností pro podniky ze západní Evropy stejně jako z východní. Zvyšující se kvalita turistické infrastruktury povede k tomu, že se bude především v turisticky zajímavých velkoměstech východní Evropy konat 5

6 rostoucí počet konferencí, kongresů atd. Tím se také dostáváme k důležité otázce, proč města jako Praha a Budapešť stojí nyní v čele rozvoje letecké dopravy: tato města jsou sama o sobě atraktivní cestovní cíle. Ale i v opačném směru se bude v nadcházejících letech rozvíjet na základě zvyšujícího se blahobytu a stoupajících příjmů domácností rostoucí poptávka po leteckých cestách směrem do západní Evropy. Pro všechny nízkonákladové letecké společnosti, které expandují ve východní Evropě nebo do ní, je důležitá otázka volby letiště. S tím je spojena i otázka po velikosti relevantní atrakční oblasti letiště (tzv. Catchment Area). Zde mají letiště Praha a Budapešť stejně jako Varšava na základě vysoké koncentrace obyvatelstva v uvedených aglomeracích určitě již skutečně velký kvantitativní potenciál. Specifickým případem je Bratislava, hlavní město Slovenska, jíž se na základě přistoupení k EU nabízejí zcela nové perspektivy tím, že se v širší atrakční oblasti letiště Bratislava nachází vídeňská aglomerace a to bylo rozhodujícím důvodem pro umístění letecké společnosti SkyEurope na tomto místě. Určitou potíž bude pro expanzi nízkonákladových leteckých společností ve východní Evropě představovat po nějakou dobu prodej. Nízkonákladové letecké společnosti vesměs neprodávají své letenky (nebo jen v omezeném rozsahu) prostřednictvím cestovních kanceláří, aby uspořily komisionářskou provizi, ale prodávají je přednostně přes internet. Určitou roli zde hraje i prodej po telefonu, resp. prostřednictvím Call Center, náklady jsou zde však výrazně vyšší. Co se týká západní Evropy, dá se jistě říci, že internet byl rozhodujícím přínosem pro úspěch nízkonákladových leteckých společností. Přes internet si rezervuje a platí rostoucí počet zákazníků (i pro tradiční letecké společnosti se stává internetový prodej stále důležitějším). Rozhodujícím důvodem tohoto vývoje je opět pokračující rozšiřování přípojů PC v domácnostech. Zde se nacházejí hodnoty ve východní Evropě v současné době ještě výrazně pod srovnatelnými hodnotami pro západní Evropu a tím je také počet uživatelů internetu měřeno podle počtu obyvatelstva ve východní Evropě ještě poměrně nízký. Míra růstu je však pozoruhodná. Po několik let však zůstane ve východní Evropě prodej po telefonu, eventuálně prostřednictvím cestovních kanceláří důležitější, než v západní Evropě. Avšak i v západní Evropě má internetový prodej v letecké dopravě ještě značné možnosti, protože mnoho uživatelů internetu se vyhýbá stále ještě rezervování v režimu online nebo v systému Online-Shopping z obavy před zneužitím informací z kreditních karet. Při celkovém pohledu nezůstanou nízkonákladové letecké společnosti jak se snad původně tradiční letecké společnosti domnívaly časově omezeným jevem, ale stanou se pevnou součástí letecké dopravy v Evropě v nadcházejících deseti letech s podílem na trhu celkové evropské letecké dopravy v odhadované výši zhruba 20 až 30 procent. Újmu tím utrpí především mezinárodní dálková železniční doprava. Mezi funkcí mezinárodních nočních vlakových spojů a růstem nízkonákladových nabídek se již dá vidět určitá souvislost. A také v Británii se nacházejí nabídky lůžkových vozů (společnosti ScotRail) na trati Londýn Skotsko pod tlakem. Nízkonákladový trh se v současné době nachází ve fázi tržního růstu, později však pravděpodobně dojde v rámci konsolidace trhu k vystoupením z trhu, ale ve větším rozsahu i k fúzím a k převzetím. Začátek kooperací, který lze v současné době pozorovat (Air Berlin a Germania Express; Germanwings a bmibaby stejně jako Hapag Lloyd Express a Volareweb) lze považovat za první krok tímto směrem. Kdo se udrží na trhu trvale, to bude záviset do značné míry i na strategii. Zde se dají pozorovat dva důležité momenty, které také odlišují Ryanair a easyjet. Zatímco se společnost Ryanair rozhodující měrou koncentruje na spíše malé trhy se zapojením vedlejších letišť (secondary airports) a vyhýbá se konkurenci s ostatními nízkonákladovými leteckými společnostmi, operuje společnost easyjet spíše na velkých trzích, resp. z větších letišť, na 6

7 nichž vládnou konkurenční vztahy s ostatními nízkonákladovými leteckými společnostmi a s tradičními operátory. Strategie společnosti easyjet je přitom výrazně zaměřena na získávání obchodních cestujících od svých konkurentů. Obrázek 2: Nízkonákladové letecké společnosti v Evropě (letecký park) Letecká společnost Počet letadel Typ letadla Stáří flotily easyjet 69 B737 6 Ryanair 69 B737 8 Air Berlin 47 B737 5 Flybe 31 BAE 146 & Dash8 9 DBA 18 B737 8 Basiq Air (Transavia) 15 B737 2 Germania Express 14 F bmibaby 13 B Virgin Express 12 B Germanwings 10 A319 & A Hapag Lloyd Express 10 B737 8 duo 9 CRJ 3 Sterling 8 B737 4 Norwegian 8 B Skyeurope 8 B737 & EMB Jet2 6 B Nordic Airlink 6 MD80 & Saab Snowflake 4 B737 3 Air Polonia 4 B737 & Let L V-Bird 4 A320 7 Wind Jet 4 A Air Scotland 3 B737 & B757 8 My Travel Lite 3 A Scandjet (Air Adriatic) 3 MD80 & F50 19 Fly Niki 3 A320 & A321 4 Air Southwest 2 Dash8 12 Flying Finn 2 DC8 19 Helvetic 2 F Inter Sky 2 Dash8 6 Iceland Express 1 B flybaboo 1 Dash8 11 FlyMe 1 B Celkový park Průměrné stáří 392 letadel 8,0 let Zdroj: Airclaims; DVB Bank 7

8 Kde spočívají rizika odvětví? Jednak by mohlo pověst všech nízkonákladových leteckých společností poškodit vystoupení nějakého většího účastníka trhu, protože spotřebitelé nemohou v takovém případě počítat s tím, že dostanou zpět své již předem zaplacené ceny letenek. Tak si etablované liniové letecké společnosti všeobecně stěžují na to, že ochrana spotřebitelů není u nízkonákladových leteckých společností moc rozvinutá. Dalším nebezpečím pro rozvoj těchto leteckých společností by mohla být havárie letadla, přičemž se však dá vycházet z toho, že nízkonákladové letecké společnosti, a zde především ty velké mezi nimi, vlastní velmi mladý letecký park. Průměrné stáří všech letadel provozovaných nízkonákladovými leteckými společnostmi se pohybuje nanejvýš kolem osmi let. Řada velkých operátorů přitom létá výrazně pod touto hranicí. Nebezpečí by proto mohlo pocházet spíše od relativně malých leteckých společností, které operují na trhu se staršími letadly. Ostatní segmenty letecké dopravy jsou sice vystaveny srovnatelným rizikům, nesmí se však zapomínat, že nízkonákladová doprava stojí v současné době ve středu pozornosti mediálního zpravodajství o letecké dopravě. Obrázek 3: Nízkonákladové letecké společnosti v Evropě (spojení do východní Evropy) Hlavní cíle ve východní Evropě Belfast Billund Bristol Cardiff Kolín n. R. Kodaň Praha Budapešť Bratislava Varšava East Midlands Glasgow Leeds Bradford z/do z/do z/do z/do Londýn - Gatwick Londýn - Stansted Manchester Newcastle Oslo Southampton Stockholm Stuttgart Teesside Amsterdam Berlín Schönefeld Kolín n. R. Dubrovník Londýn Milán Oslo Paříž Řím Split Stockholm Stuttgart Benátky Varšava Curych Amsterdam Barcelona Dubrovník Londýn Milán Palma Paříž Řím Split Stuttgart Benátky Varšava Curych Kolín n. R. Londýn Milán Řím Ostatní cíle ve východní Evropě Bělehrad Bukurešť Dubrovník Gdaňsk Katowice Poznaň Krakov Lublaň Skopje Sarajevo Split Temešvár Záhřeb Zdroj: DVB Bank 8

9 Celkově hodnoceno se nacházejí v současné době nízkonákladové letecké společnosti v dobrém kurzu i ve východní Evropě. Ostatní státy východní Evropy, jejichž přístup k Evropské unii se uskuteční teprve v pozdější době, musí, kdyby jejich obyvatelstvo chtělo získat podobné možnosti cestování, důsledně kráčet cestou liberalizace letecké dopravy odpovídajícím přijetím liberálních prvků do svých bilaterálních dohod o letecké dopravě se státy Evropské unie. Musí se vyrovnat s tím, že jejich vlastní národní vlajkový dopravce bude přitom vystaven rostoucímu konkurenčnímu tlaku, za to však bude dlouhodobě redukováno finanční zatížení státu. Neboť jedno je jisté, abychom to vyjádřili slovy Boba Aykinga, dřívějšího šéfa společnosti British Airways: Nation states believed that to be a nation you needed a flag, a national anthem and an airline. The first two come cheap but the third is extremely expensive. (Národní státy věří, že být národem k tomu potřebujete vlajku, národní hymnu a leteckou společnost. První dvě věci přijdou lacino, ale ta třetí je mimořádně nákladná.) Název Originálu: Osteuropa Wachstumsmarkt für Low Cost Airlines Zdroj: Internationales Verkehrswesen, 56, 2004, č. 7-8, str Překlad: Miroslav Janda Korektura: ODIS 9

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav aplikované matematiky, K611

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav aplikované matematiky, K611 České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav aplikované matematiky, K611 Semestrální práce z předmětu Statistika Téma: Vytíženost Letiště Praha a.s. Zpracování: Pechoušková Renata, Mlezivová

Více

Zavazadla: Rozměry a hmotnost - British Airways

Zavazadla: Rozměry a hmotnost - British Airways Poslední aktualizace: 14.10.2015 1. esky.cz 2. Tipy pro cestovatele Tipy pro cestovatele Letenky Zavazadla Zavazadla: Rozměry a hmotnost Co si můžete vzít do letadla? Jak sbalit příruční zavazadlo do letadla?

Více

Spotřebitelé: letecké společnosti přistoupily k nápravě webových stránek pro prodej letenek

Spotřebitelé: letecké společnosti přistoupily k nápravě webových stránek pro prodej letenek IP/09/783 V Bruselu dne 14. května 2009 Spotřebitelé: letecké společnosti přistoupily k nápravě webových stránek pro prodej letenek Nové, dnes publikované výsledky z EU ukazují, že u webových stránek pro

Více

Ekonomický přístup v síťových a regulovaných odvětvích

Ekonomický přístup v síťových a regulovaných odvětvích Ekonomický přístup v síťových a regulovaných odvětvích Letecká doprava Daniel Donath Svatomartinská konference 13. listopadu 2012 1 Přehled předešlých rozhodnutí Ryanair/Aer Lingus (2007) Lufthansa/SN

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008

Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008 Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008 Jan Váňa Člen představenstva Viceprezident pro Strategické plánování a rozvoj ČSA 8. března 2006 Růst letecké přepravy bude pokračovat Stabilní růst přepravy

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Příl. 1. Mezinárodní letové svobody

Příl. 1. Mezinárodní letové svobody PŘÍLOHY Příl. 1. Mezinárodní letové svobody Pro zajištění letecké dopravy jsou uzavírány tzv. letecké dohody. Tyto dohody mezi sebou uzavírají jednotlivé státy (popř. skupina států tj. unie států jednajících

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Letecká doprava Téma Ročník Autor Letecká doprava druhý

Více

Cestování dítěte letadlem bez doprovodu

Cestování dítěte letadlem bez doprovodu 1. esky.cz 2. Rady cestujícím Rady cestujícím Poslední aktualizace: 19.05.2015 Letenky Zavazadla Těhotenství a let letadlem Dítě v letadle Cestování dítěte letadlem bez doprovodu Letenka pro dítě a nemluvně

Více

ANALÝZA PŘÍTOMNOSTI LOW-COST DOPRAVCŮ NA LETIŠTÍCH V ČR A SR V KONTEXTU KONKURENCE BLÍZKÝCH LETIŠŤ

ANALÝZA PŘÍTOMNOSTI LOW-COST DOPRAVCŮ NA LETIŠTÍCH V ČR A SR V KONTEXTU KONKURENCE BLÍZKÝCH LETIŠŤ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a správa ANALÝZA PŘÍTOMNOSTI LOW-COST DOPRAVCŮ NA LETIŠTÍCH V ČR A SR V KONTEXTU KONKURENCE BLÍZKÝCH LETIŠŤ The analysis

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta. Katedra geografie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta. Katedra geografie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Tomáš TROJAN Nízkonákladové letecké společnosti a rozvoj letecké dopravy v zemích středovýchodní Evropy: země V4 a případová studie

Více

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví 5. 3. 2013 Současná situace: Jak na tom jsme? Současná situace ve stavebnictví Jediné odvětví v ČR již pátým rokem v recesi V

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více

1993-1998. Hans Strelow

1993-1998. Hans Strelow Doprava v zemích střední Evropy 1993-1998 Hans Strelow Polsko, Rumunsko a Česká republika dohromady představují 62% celkové délky železničních tratí zemí střední Evropy. Silnice a železnice jsou dominantními

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

Poznámky k leteckédopravěv ČR

Poznámky k leteckédopravěv ČR v ČR Poznámky k leteckédopravěv ČR Ladislav Bína, Fakulta dopravní ČVUT Diskusní fórum, Liberální institut, Praha, 6.10.2010 Hlavní organizační a provozní složky letecké dopravy v ČR Ministerstvo dopravy

Více

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy Získávání zakázek jako východisko z krize CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy 2 Český trh se nemůže vyhnout globální krizi. Krize zásadním způsobem mění trh a urychluje trendy nastartované

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008. July 27 31, 2008 Washington, DC

AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008. July 27 31, 2008 Washington, DC Nabídka na zajištění služeb spojených s aktivní účastí na konferenci AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008 July 27 31, 2008 Washington, DC http://www.aacc.org/aacc/events/ann_meet/

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

HODNOCENÍ BRANDU VELKÝCH MĚST EVROPY

HODNOCENÍ BRANDU VELKÝCH MĚST EVROPY HODNOCENÍ BRANDU VELKÝCH MĚST EVROPY Výsledky studie The Saffron European City Brand Barometer Zpracovala: Ing. Eva Berdichová Spolupracoval: Ing. Jiří Mejstřík únor 2010 2 OBSAH 1. Úvod... 4 Brand pojem

Více

AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008. July 27 31, 2008 Washington, DC

AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008. July 27 31, 2008 Washington, DC Nabídka na zajištění služeb spojených s aktivní účastí na konferenci AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008 July 27 31, 2008 Washington, DC http://www.aacc.org/aacc/events/ann_meet/

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

ÚVOD DO OSOBNÍ LETECKÉ DOPRAVY. Ing. Petra Skolilová

ÚVOD DO OSOBNÍ LETECKÉ DOPRAVY. Ing. Petra Skolilová ÚVOD DO OSOBNÍ LETECKÉ DOPRAVY Ing. Petra Skolilová OSNOVA PŘEDNÁŠKY 1. ÚVOD DO OSOBNÍ LETECKÉ DOPRAVY 2. CELOSVĚTOVÝ VÝVOJ OSOBNÍ LETECKÉ DOPRAVY 3. LOGISTIKA OSOBNÍ LETECKÉ DOPRAVY KABINOVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Více

The Boeing Company. Boeing 737. 14. prosince 2010. Jakub Dáňa (JCU, České budějovice) The Boeing Company 14. prosince 2010 1 / 16

The Boeing Company. Boeing 737. 14. prosince 2010. Jakub Dáňa (JCU, České budějovice) The Boeing Company 14. prosince 2010 1 / 16 The Boeing Company Boeing 737 Jakub Dáňa JCU, České budějovice 14. prosince 2010 Jakub Dáňa (JCU, České budějovice) The Boeing Company 14. prosince 2010 1 / 16 Obsah 1 Varianty B737-100 B737-200 B737-300

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002)

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Hospodářský rozvoj kandidátských zemí bude pravděpodobně v letech 2001-2002 mohutný, i přes slábnoucí mezinárodní prostředí, po silném

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2003 Část doprava Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem DOPRAVA Kapitola 1: Obecné informace 1.1.1 Růst

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 Platí mluvené slovo Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 rád bych vás také přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek Hlavní události roku

Více

Technologie dopravy. Letecká doprava. Ing. Zdeněk Michl Ústav řízení dopravních procesů a logistiky ČVUT v Praze Fakulta dopravní

Technologie dopravy. Letecká doprava. Ing. Zdeněk Michl Ústav řízení dopravních procesů a logistiky ČVUT v Praze Fakulta dopravní Technologie dopravy Letecká doprava Ing. Zdeněk Michl Ústav řízení dopravních procesů a logistiky ČVUT v Praze Fakulta dopravní Osnova přednášky Letadla Technologie letecké dopravy Letecká osobní přeprava

Více

Informační a komunikační technologie v českých domácnostech

Informační a komunikační technologie v českých domácnostech Informační a komunikační technologie v českých domácnostech Historicky poprvé přesáhl v roce 2014 podíl domácností vybavených počítačem a internetem hranici 70 %. Pouze 10 tisíc domácností bylo vybaveno

Více

Air transport in Central Europe under the influence of low-cost airlines Letecká doprava ve střední Evropě pod vlivem nízkonákladových dopravců

Air transport in Central Europe under the influence of low-cost airlines Letecká doprava ve střední Evropě pod vlivem nízkonákladových dopravců Air transport in Central Europe under the influence of low-cost airlines Letecká doprava ve střední Evropě pod vlivem nízkonákladových dopravců Daniel SEIDENGLANZ Masarykova univerzita, seidenglanz@geogr.muni.cz

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2002 Část doprava Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem DOPRAVA Kapitola 1: Obecné informace 1.1.1 Růst

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

B a k a l ářská práce

B a k a l ářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci B a k a l ářská práce Klára Havlíčková 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra společenských

Více

Nejefektivnější banky ve východní Evropě jsou v Bulharsku a ČR

Nejefektivnější banky ve východní Evropě jsou v Bulharsku a ČR Tisková zpráva Efektivita východoevropského bankovnictví Praha, 10. března 2008 Nejefektivnější banky ve východní Evropě jsou v Bulharsku a ČR Takový je výsledek nejnovější studie vypracované společností

Více

SDĚLENÍ KOMISE Vytvoření společného leteckého prostoru s Alžírskem

SDĚLENÍ KOMISE Vytvoření společného leteckého prostoru s Alžírskem CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 31.10.2008 KOM(2008) 682 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Vytvoření společného leteckého prostoru s Alžírskem CS 1 CS 1. ÚVOD 1. Ve sdělení s názvem

Více

VYSOKÉ RYCHLOSTI Z POHLEDU ŽELEZNIČNÍHO DOPRAVCE

VYSOKÉ RYCHLOSTI Z POHLEDU ŽELEZNIČNÍHO DOPRAVCE VYSOKÉ RYCHLOSTI Z POHLEDU ŽELEZNIČNÍHO DOPRAVCE Odborná konference: Vysokorychlostní doprava ve světě a v ČR PRAHA 14. 15. 11. 2007 Přednášející: Doc. Ing. Petr DAVID, Ph.D. České dráhy, a.s., www.cd.cz

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava Kapitola 1: Obecná data

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava Kapitola 1: Obecná data EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2004 Část Kapitola 1: Obecná data Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem 1.1.1 Statistický přehled dopravy

Více

Letecká doprava v roce 2005 v Evropě

Letecká doprava v roce 2005 v Evropě Letecká doprava v roce v Evropě Osobní letecká doprava zaznamenala v zemích EU-25 růst o 8,5 % Autor: Luis DE LA FUENTE LAYOS Obsah Nejdůležitější údaje...2 Osobní letecká doprava v zemích EU-25...2 Doprava

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2002 Část doprava Kapitola 2: Infrastruktura Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem Železnice 1.2.1 Železnice:

Více

Fitter, Focused, Further

Fitter, Focused, Further Tisková konference ING Bank ČR Fitter, Focused, Further Rolf-Jan Zweep CEO ING Bank ČR Generálníředitel Praha 22. dubna, 2008 Obsah ING Group & ING ING ČR Finanční výsledky ING Bank ČR 2007 Strategie ING

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Letiště Vodochody a.s. U Letiště 374 250 70 Odolena Voda V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Letiště Vodochody a.s. U Letiště 374 250 70 Odolena Voda V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Letiště Vodochody a.s. U Letiště 374 250 70 Odolena Voda V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 OBSAH I. Úvodní slovo generálního ředitele II. III. IV. Profil společnosti Historie Současnost V. Organizační

Více

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 10. května 2012 Mezitímní zpráva statutárního orgánu Fortuna Entertainment Group N.V. za období od 1. ledna 2012 do 10. května 2012 HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O

Více

Mezinárodní osobní doprava SBB na začátku 21. století

Mezinárodní osobní doprava SBB na začátku 21. století Mezinárodní osobní doprava SBB na začátku 21. století Hans-Peter Leu, vedoucí mezinárodní dálkové dopravy SBB Doprava přes hranice patří od počátku k nosným sloupům osobní dopravy švýcarských spolkových

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

32. díl ASTRAEA aneb dopravní letadlo bez pilota

32. díl ASTRAEA aneb dopravní letadlo bez pilota 32. díl ASTRAEA aneb dopravní letadlo bez pilota Každá letecká nehoda nutně upoutá pozornost, jde-li navíc o tragickou událost, vyvolá i silnou emocionální odezvu. Proto tomu nebylo jinak ani v případě

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

1BHospodářský telegram 08/2010

1BHospodářský telegram 08/2010 1BHospodářský telegram 08/2010 Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání Index obchodního klimatu ifo pro živnostenské hospodářství Saska, nových spolkových zemí a Německa, statistické hodnoty,

Více

Dopravní politika EU a evropský cestovní ruch

Dopravní politika EU a evropský cestovní ruch Dopravní politika EU a evropský cestovní ruch (Konference o evropském cestovním ruchu, Brusel, 27. února 2001) Loyola de Palacio místopředsedkyně Evropské komise Platí mluvené slovo Pane předsedo, dámy

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2003 Část doprava Kapitola 3: Dopravní prostředky Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem 1.3.1.1 Motorizace

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PRODEJI TOUR OPERÁTORŮ PATŘÍCÍCH DO SKUPINY THOMAS COOK

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PRODEJI TOUR OPERÁTORŮ PATŘÍCÍCH DO SKUPINY THOMAS COOK ZÁKLADNÍ INFORMACE K PRODEJI TOUR OPERÁTORŮ PATŘÍCÍCH DO SKUPINY THOMAS COOK Skupina Thomas Cook je druhým největším turistickým koncernem v Evropě. V roce 2012 zajistila celosvětově SKUPINA Thomas Cook

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_119 Jméno autora: Mgr. Martina Sládková Datum

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období 1. Modernizace železničních tratí 2. Interoperabilita

Více

Jednoúčelové poskytování půjček EIB na železniční infrastrukturu

Jednoúčelové poskytování půjček EIB na železniční infrastrukturu Evropská investiční banka, hlavní zdroj bankovních financí pro infrastrukturu transevropské dopravy, rozšiřuje významné financování půjček na železniční infrastrukturu spojení vysokorychlostními vlaky,

Více

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES Velká Británie International Study Programmes organizuje kurzy pro učitele anglického jazyka ve 12 destinacích ve Velké Británii. Některé kurzy vede Dr. Diana Hicks, spoluautorka

Více

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Petr Vávra Project Manager / ECE Projektmanagement Praha Nákupní centra ECE 83 center ve správě Celková prodejní

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 22. května 2014: Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank Podrobné výsledky: hospodářský výsledek po zdanění

Více

BYTOVÝ FOND HL. M. PRAHY V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ

BYTOVÝ FOND HL. M. PRAHY V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ BYTOVÝ FOND HL. M. PRAHY V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Mgr. Michal Němec duben 2010 OBSAH Úvod.......3 1) Bytový fond hl. m. Prahy....4 2) Srovnání bytového fondu evropských měst.....5-16 2.1 Absolutní počet

Více

INTERMODÁLNÍ SHIFT MEZI LETECKOU A ŽELEZNIČNÍ DOPRAVOU: PŘÍPAD PRAHY PO EXPLOZI EYJAFJALLAJÖKULL

INTERMODÁLNÍ SHIFT MEZI LETECKOU A ŽELEZNIČNÍ DOPRAVOU: PŘÍPAD PRAHY PO EXPLOZI EYJAFJALLAJÖKULL INTERMODÁLNÍ SHIFT MEZI LETECKOU A ŽELEZNIČNÍ DOPRAVOU: PŘÍPAD PRAHY PO EXPLOZI EYJAFJALLAJÖKULL Martin Kvizda, Daniel Seidenglanz Ekonomicko-správní fakulta Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita,

Více

Praha jako regionální HQ nadnárodních firem Stavební fórum. Petr Pospíšil Ředitel Odboru řízení investičních projektů Praha, 7.

Praha jako regionální HQ nadnárodních firem Stavební fórum. Petr Pospíšil Ředitel Odboru řízení investičních projektů Praha, 7. Praha jako regionální HQ nadnárodních firem Stavební fórum Petr Pospíšil Ředitel Odboru řízení investičních projektů Praha, 7. května, 2013 Obsah 1.CzechInvest a jeho služby 2.Rozhodovací faktory 3.Statistiky

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

S 262/2007/KS-20207/2007/840 V Brně dne 2. listopadu 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp.zn. S 262/07, zahájeném dne 3.

S 262/2007/KS-20207/2007/840 V Brně dne 2. listopadu 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp.zn. S 262/07, zahájeném dne 3. S 262/2007/KS-20207/2007/840 V Brně dne 2. listopadu 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp.zn. S 262/07, zahájeném dne 3. října 2007 dle 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Ambientní média. Českých aerolinií

Ambientní média. Českých aerolinií Ambientní média Českých aerolinií Profi l našeho cestujícího Pohlaví pasažéru ČSA (v %) Ženy 54% Muži 46% Věkové složení pasažéru (v %) 15 24 25 34 35 44 45 54 55+ 13% 33% 26% 17% 11% Letouny používané

Více

NÍZKONÁKLADOVÉ LETECKÉ SPOLEČNOSTI NA ČESKÉM TRHU

NÍZKONÁKLADOVÉ LETECKÉ SPOLEČNOSTI NA ČESKÉM TRHU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA APLIKOVANÉ EKONOMIE NÍZKONÁKLADOVÉ LETECKÉ SPOLEČNOSTI NA ČESKÉM TRHU Bakalářská práce Autor: Aneta Muchová Vedoucí práce: Ing. et Ing. Lucie

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Vývoj politiky EU v oblasti civilního letectví vůči Brazílii

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Vývoj politiky EU v oblasti civilního letectví vůči Brazílii CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 5.5.2010 KOM(2010)210 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Vývoj politiky EU v oblasti civilního letectví vůči Brazílii CS CS SDĚLENÍ KOMISE Vývoj politiky

Více

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Mike Knutton, hlavní poradce redakce Trh železničního zařízení a technických systémů ve střední a východní Evropě se do

Více

Automatizace řízení letového provozu

Automatizace řízení letového provozu CENA DĚKANA Automatizace řízení letového provozu Autor: Jakub Kolář 30.12.2014 Strana 1 ze 5 Úvod Minimální horizontální rozstup je 5NM (9,2 km) v celém sektoru LKAA FIR, výjimku tvoří okruh 50NM (92 km)

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Leteckou stavbou ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků je :

Leteckou stavbou ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků je : LETECKÉ STAVBY CO JE TO LETECKÁ STAVBA? Leteckou stavbou ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků je : a) Stavba letiště a stavba v prostoru letiště b) Stavba sloužící k zajištění

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Strategické úkoly pro regionální dopravu

Strategické úkoly pro regionální dopravu Strategické úkoly pro regionální dopravu Dr. Tobias Heinemann, Kai Gotthardt 1 Během posledních let se trh pro regionální osobní dopravu v Německu nesmírně změnil. V r. 1996, kdy vstoupil v platnost zákon

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

P R E S S E S E R V I C E

P R E S S E S E R V I C E PRAHA, 3. června 2013 Coface nabádá k opatrnosti při obchodování kvůli nárůstu případů neplacení Insolvence jsou na vzestupu po celé střední Evropě Všude ve střední a východní Evropě s výjimkou Lotyšska,

Více

Eurovíkendy. Nejoblíbenějších 39 destinací letecky/autem/busem na webu, lze u nás vyžádat kamkoliv celosvětově

Eurovíkendy. Nejoblíbenějších 39 destinací letecky/autem/busem na webu, lze u nás vyžádat kamkoliv celosvětově Eurovíkendy Individuální zájezdy na míru bez průvodce Nejoblíbenějších 39 destinací letecky/autem/busem na webu, lze u nás vyžádat kamkoliv celosvětově Odlety celoročně PRG, VIE, BTS, BRQ, OSR vč.nízkonákladovek

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

Porovnání vývoje cen taxi,phm, MHD

Porovnání vývoje cen taxi,phm, MHD Kč Kč Porovnání vývoje cen taxislužby, PHM a MHD Praha Nárust v % Rok Cena taxy/km ceny PHM Ceny MHD taxi PHM MHD 1993 10 15 4 1994 12 15,65 6 1997 17 18 10 2000 22 20,5 12 2004 25 21,3 18 2007 28 28,1

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více