Východní Evropa perspektivní trh pro nízkonákladové letecké společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Východní Evropa perspektivní trh pro nízkonákladové letecké společnosti"

Transkript

1 Východní Evropa perspektivní trh pro nízkonákladové letecké společnosti Borislav Bjelicic Žádné téma nezaměstnává letectví v současné době ve světovém měřítku více než téma nízkonákladových leteckých společností. Tito noví operátoři nyní expandují se zvýšeným úsilím i do východní Evropy. Tento nový posun ve vývoji přitom vychází od kandidátských zemí, které v květnu 2004 přistoupily k Evropské unii. Úvod V USA je rozvoj nízkonákladových leteckých společností úzce spojen s rozvojem letecké společnosti Southwest Airlines, která platí za praotce tohoto komerčního modelu. Společnost Southwest Airlines byla založena již v roce 1967, mohla však výrazně expandovat teprve v důsledku deregulace letecké dopravy v USA od roku Southwest Airlines přitom mohla již od roku 1973 až do dnešního dne vykazovat trvale zisky. V důsledku deregulace se dostali na trh nováčci, kteří za důležitý podnikatelský cíl pokládali zásadu uskutečňovat létání pro uživatele příznivěji. Připomeňme zde například leteckou společnost People Express, která začátkem 80. let patřila na základě příznivých cen (v důsledku redukovaných servisních služeb) k jedné z nejrychleji rostoucích leteckých společností. Deregulace v americké letecké dopravě celkově zlevnila létání pro amerického uživatele a na základě rostoucího počtu leteckých spojů jej učinila atraktivnějším. Noví operátoři dosáhli toho, že etablované letecké společnosti musely reagovat a své nabídky musely adekvátně přizpůsobit z hlediska cen a kvality. To probíhalo celou řadu let opravdu úspěšně, až většina amerických leteckých společností v letech rozkvětu letecké dopravy od poloviny 90. let zanedbala kontrolu vývoje svých nákladů, což se posléze v souvislosti s událostmi 11. září 2001 stalo příčinou největší krize těchto společností. To vedlo kromě jiného ke znovuoživení modelu nízkonákladového podnikání a k uvedení nových operátorů typu Jet Blue Airways na trh. Některé americké tradiční letecké společnosti jako Delta a United se na to pokoušejí reagovat vlastními nízkonákladovými pobočkami, ale člověk musí zůstat skeptický, protože zkušenosti, získané doposud v USA stejně jako v Evropě, ukázaly, že zakládání poboček většinou nemělo úspěch. Rozšíření modelu nízkonákladového podnikání v Evropě Průkopníkem modelu nízkonákladového podnikání v Evropě je letecká společnost Ryanair, založená v roce 1985, který by bývala zřejmě nepřežila, kdyby se bývaly Velká Britanie a Irsko v polovině 80. let nedohodly na liberální dohodě o letecké dopravě. To umožnilo společnosti Ryanair dosáhnout na závodní trati Londýn Dublin s nízkonákladovou koncepcí úspěchu. Liberalizace letecké dopravy provedená v Evropské unii ve třech etapách posléze umožnila, aby Ryanair a později i další letecké společnosti mohly v EU expandovat bez jakýchkoli dopravně-právních omezení. Tím také dosáhla evropská politika v letecké dopravě v plném rozsahu svého hlavního cíle učinit leteckou dopravu pro evropského uživatele atraktivnější. V současné době se v souvislosti s nízkonákladovými leteckými společnostmi projednávají v Evropě dva problémové okruhy. Jednak je to využívání různých právních podmínek pro uzavírání pracovních smluv s leteckým personálem ze strany nízkonákladových 1

2 leteckých společností (European Cockpit Association 2002), jednak otázka zákonnosti finanční podpory nízkonákladových leteckých společností letišti, která si slibují od jejich přistávání dodatečné impulzy pro hospodářský růst v odpovídajícím letištním regionu. Tyto podpory nabývají různé formy, prioritní jsou výrazně snížené vzletové, přistávací a odbavovací poplatky (viz diskusi o společnosti Ryanaiar a letišti Charleroi). Tyto problémy musí být dostatečně prodiskutovány a musí být dovedeny k řešení, jsou to však spíše okrajové jevy, které zdaleka nezpochybňují celkový úspěch politiky EU v letecké dopravě. V Evropě nevyvolávala expanze společnosti Ryanair dlouhou dobu žádnou pozornost. Teprve v roce 1991 byla založena další letecká společnost s nízkonákladovou koncepcí European Belgian Airlines (EBA). Ta byla v roce 1996 převzata společností Virgin Express. V roce 1995 se objevuje v Londýně na startu společnost easyjet. Ryanair, EBA a easyjet jako průkopníci modelu nízkonákladového podnikání konečně vzbudily pozornost tradičních národních vlajkových dopravců a způsobily, že byla přijata protiopatření, jako například zakládání vlastních nízkonákladových poboček. Odpovídající strategie společnosti British Airways, která založila v roce 1997 leteckou společnost Go, a společnosti KLM, která v roce 1999 založila společnost Airline Buzz, zůstaly nakonec bez úspěchu. Společnost Go byla posléze prodána společnosti easyjet a Buzz společnosti Ryanair. Za zmínku stojí, že nízkonákladové společnosti přes intenzivní konkurenční boj s tradičními leteckými společnostmi se opakovaně stávaly váženými odběrateli jejich použitých letadel. Tak se například letadlová flotila společnosti Ryanair skládala v roce 1999 z 22 letadel, z nichž osm bylo předtím v majetku společnosti Lufthansa. Roky absolutního rozkvětu pro zakládání nízkonákladových leteckých společností v Evropě však byly roky 2002 a Kromě množství nově založených společností se dalo pozorovat, že do tohoto tržního segmentu proniklo i několik charterových leteckých společností. V Německu byla průkopníkem tohoto vývoje společnost Germania následovaná společností Air Berlin. Vstup charterových společností na tento trh se přitom uskutečnil především zvyšující se nabídkou jednotlivě objednatelných sedadel, zatímco předtím byla sedadla pronajímána výhradně pořadatelům cesty. Stejnou cestu nastoupily i některé vlastní charterové letecké společnosti cestovních kanceláří. V případě cestovního koncernu TUI byla založena speciální nízkonákladová letecká společnost (Hapag Lloyd Express). Se společnostmi Germanwings, Snowflake a bmibaby se konečně dostaly na start nově založené společnosti, které vykazují spojení k tradičním liniovým leteckým společnostem. Společnost Germanwings je například dcerou společnosti Eurowings, na níž má podíl společnost Deutsche Lufthansa. Společnost Basiq Air je nízkonákladovou nabídkou společnosti Transavia, patřící ke KLM. Společnost Finnair se podílí ve výši 85 procent na společnosti Nordic Airlink ve Švédsku. Letadlové flotily nízkonákladových leteckých společností Přes četné nově zakládané společnosti ovládají nízkonákladový trh stále ještě evropští průkopníci Ryanair a easyjet - měřeno počtem nasazených letadel a kapacitami sedadel. Na jaře roku 2004 létalo pro nízkonákladové letecké společnosti téměř 400 letadel. Stojí za zmínku, že tři čtvrtiny této celkové flotily připadají na letadla Boeing 737 (různých konstrukčních řad). Je to proto jediný segment letecké dopravy, v němž ještě není Airbus výrazně zastoupen. Dvě největší flotily připadly na jaře roku 2004 na společnosti Ryanair a easyjet (po 69 letadlech). Následující největší letecká společnost je Air Berlin, která se od zavedení tržního uplatnění jednotlivých sedadel a nejpozději se zavedením City Shuttles od roku 2002 proměňuje stále výrazněji na nízkonákladovou leteckou společnost. Společnost Air Berlin směřuje kromě toho v současné době k další expanzi užší spoluprací se společnostmi Germania Express a FlyNiki. Společnost Germania Express disponuje flotilou 14 letadel 2

3 Fokker-100. Společnost FlyNiki je nově založenou společností Niki Laudy, která do určité míry využívá letadla bývalé společnosti Aerolloyd. Většina nízkonákladových leteckých společností disponuje pouze několika málo letadly. Existují také virtuální operátoři, kteří nakupují letové kapacity u jiných leteckých společností (tak třeba u Scandjet a Evolavia), nebo nízkonákladový produkt tvoří nesamostatný dílčí obchodní segment nějaké letecké společnosti (například u společnosti Volareweb a Thomson-fly.com). Cíl expanze východní Evropa Mezi evropskými nízkonákladovými leteckými společnostmi zadaly obě společnosti v čele trhu Ryanair a easyjet většinu objednávek letadel. Společnost Ryanair objednala 105 letadel Boeing a společnost easyjet 115 letadel typu Airbus 319. Kromě toho mají obě společnosti opci na další letadla. Vystavily se tak pro nadcházející léta silnému expanznímu tlaku. Důležitou expanzní oblastí se pro obě letecké společnosti stane v kratší či delší době východní Evropa. Společnost easyjet je přitom aktuálně již dále. Zatímco společnost Ryanair začátkem roku 2004 nelétala ve východní Evropě ještě žádné jednotlivé destinace, měla společnost easyjet v té době v letovém řádu již destinaci Praha. Kromě toho bylo oznámeno, že budou do letového řádu přijaty dvě nové východoevropské destinace Budapešť a Lublaň. Je zajímavé, že tento trh doposud objevovaly pro sebe spíše menší nízkonákladové letecké společnosti a východní Evropa se již dnes stala pro tyto letecké společnosti nanejvýš atraktivní cílovou oblastí. V čele tohoto vývoje přitom stojí letiště v Praze a v Budapešti. Na letišti Budapešť dosáhly obě letecké společnosti Germanwings a SkyEurope již v prosinci roku 2003 tržního podílu ve výši 3,1, resp. 2,5 procenta a přibližují se tím hodnotám tržního podílu pro společnost British Airways (čtyři procenta) a Air France (3,3 procenta). Podle vlastních údajů letiště Praha dosáhly všechny nízkonákladové letecké společnosti v září roku 2003 dohromady tržní podíl ve výši osmi procent. Letiště přitom profitovalo z liberální letecké dopravní politiky českého státu vůči zahraničí. Do Prahy létají v současné době především britské nízkonákladové letecké společnosti. Pohled na vývoj dopravy na trati Londýn Praha přitom názorně ukazuje to, co můžeme pozorovat na řadě jiných tratí, na které pronikají nízkonákladové letecké společnosti: doprava všude velmi silně vzrůstá. Na trati Londýn Praha vzrostla v období od roku 1997 do roku 2002 o 51 procento a nízkonákladové letecké společnosti, které létají z Londýna (v současné době společnosti easyjet a bmibaby) dosáhly společně tržního podílu ve výši 29 procent. Současně si mohli tradiční dopravci alespoň absolutně viděno udržet svůj dopravní objem. Další letiště, která ještě vykazují svůj velký rozvojový potenciál, jsou nepochybně Bratislava a Varšava. Kromě toho létají nízkonákladové letecké společnosti na řadu menších východoevropských letišť. Model nízkonákladového podnikání je pro východní Evropu tak zajímavou koncepcí proto, že vychází vstříc současné situaci z hlediska kupní síly. Přes z hlediska konkurence silně nápadné nízké ceny nízkonákladových leteckých společností je třeba poukázat na to, že cenové modely předpokládají i podstatně vyšší ceny. Z příznivých cen profitují v podstatě ti, kdož si zadávají rezervaci brzy, zatímco opozdilci musí platit tím vyšší ceny, čím bližší je termín odletu. Těžištěm obchodního modelu je samozřejmě trvalé udržování nákladů na nízké úrovni. Nákladové struktury, nižší v porovnání s tradičními operátory, vyplývají zejména z jednoduššího produktu (proto se nízkonákladové letecké společnosti označují také jako letecké společnosti bez ozdůbek ). Nižší provozní náklady vyplývají například také z výhradního zaměření na jeden typ letadla a na využívání tak zvaných vedlejších letišť (secondary airports) s nižšími poplatky a odbavovacími náklady. Rychlý provoz a neexistence přestupních spojů vedou ke kratším dobám pobytu na zemi a tím i k většímu využití letadla. 3

4 Kromě toho redukuje vyšší počet sedadel v kabině ještě jednotkové náklady. Bezprostřední porovnání nákladové struktury mezi společnostmi easyjet a British Midland ukazuje, že easyjet má o téměř plných 30 procent výhodnější provozní náklady na nabídnutý sedadlový kilometr. S rozšířením Evropské unie v květnu 2004 se na tyto státy rozšířil právní rámec letecké dopravy EU. To usnadní zahájení spojů mezi západem a východem. Západní nízkonákladové letecké společnosti se možná pokusí zřizováním regionálních základen zpřístupnit pro sebe aktuální centra ve východní Evropě, výhodná z hlediska mzdových nákladů. Kromě toho se ve východní Evropě hlásí další nováčci. V Polsku chtějí odstartovat noví operátoři Wizz Air a Getlet, zatímco v České republice má zahájit provoz společnost Smart Wings jako pobočka národní charterové letecké společnosti Travel Servis. V Bulharsku je připravena na startu letecká společnost bexxair. Perspektivy a rizika Co se týká nízkonákladové dopravy s ostatními východoevropskými státy, které nepatří do okruhu kandidátů na přístup k EU, závisí budoucnost nízkonákladové dopravy i nadále na uzavření bilaterálních smluv o letecké dopravě. V EU se na základě rozsudku Evropského soudního dvora z listopadu roku 2002 pracuje na tom, aby se bilaterální dohody států EU se třetími státy přizpůsobovaly natolik, aby zůstaly otevřené leteckým společnostem ze všech států EU. Právní aspekty hrají v letecké dopravě již dlouho důležitou roli a vysvětlují mnohá převzetí. Důvod toho, že irská letecká společnost Rynair získala v minulém roce málo stabilní leteckou společnost Buzz, spočíval v tom, že se jedná o britskou leteckou společnost s odpovídajícím britským Air Operating Certificate (osvědčením leteckého provozovatele), takže společnost Ryanair tak může rychleji vstoupit do letecké dopravy mezi Velkou Britanií a třetími státy mimo EU. Motivem převzetí mohou být také disponibilní vzletová a přistávací práva. Východní Evropa a zejména přistupující země, které byly v roce 2004 přijaty do Unie, zůstanou pro nadcházející roky silným perspektivním trhem letecké dopravy v Evropě. Téměř všechny země zaznamenaly silnou míru růstu osobní letecké dopravy. Pro Polsko se pohybovala roční míra růstu v období let 1995 až 2000 kolem 11,9 procenta ročně, Maďarsko dosáhlo 9,9 procenta ročně a Česká republika zaznamenávala ročně míru růstu ve výši 8,5 procenta. V uplynulém roce se pohybovala míra růstu letecké dopravy ve východní Evropě často vysoko nad deseti procenty, zatímco v západní Evropě osobní letecká doprava spíše stagnovala a v jednotlivých případech dokonce poklesla. Porovnání mezi údaji o počtu cestujících v letecké dopravě mezi vybranými přístupovými zeměmi a zeměmi západní Evropy se srovnatelným počtem obyvatelstva ukazuje, jaký potenciál letecká doprava ve východní Evropě ještě bude mít, až kandidáti přístupu jednou dosáhnou hospodářské úrovně západoevropských zemí. Například Česká republika má se svými 10,3 milionu obyvatel přesně stejný počet obyvatel jako Belgie. Naproti tomu je počet leteckých cestujících v Belgii v současné době ještě téměř třikrát tak vysoký než v Česku. 4

5 Obrázek 1: Nízkonákladové letecké společnosti v Evropě (vlastnické poměry) Nezávislé společnosti - Ryanair - EasyJet - VirginExpress (1) - DBA - Flybaboo - Duo - Jet2 - SkyEurope - FlyingFinn - Air Polonia Spojené s velkými společnostmi - GO (4) (BA) - Buzz (5) (KLM) - bmibaby (BMI) - Snowflake (SAS) - Germanwings (6) - Basiq Air (7) - Nordic Airlink (8) - V-Bird - Flybe - Volareweb - Intersky - GermaniaExpress (2) - Iceland Express - Sterling - Snjalskjutsen (10) - Evolavia (11) - Norwegian Air Shuttle - Air Southwest - Scandjet - Air Scotland - Flyglobespan - Helvetic - Air Berlin (2) - Monarch Scheduled (3) - FlyNiki - Flyeco (9) - FlyMe - Wind Jet Dceřiné společnosti cestovních kanceláří - Hapag Lloyd Express - Thomsonfly.com - My TravelLite Poznámky 1) založena v roce 1991 jako Eurobelgian Airlines 2) původně založena jako Charter Airline 3) interní nízkonákladový produkt společnosti Charterairline Monarch 4) převzata v březnu 2003 od společnosti easyjet 5) převzata v roce 2003 od společnosti Ryanair 6) dceřiná společnost Eurowings, na níž se podílí Lufthansa 7) patří ke společnosti Transavia, na níž má 100procentní podíl Lufthansa 8) Finnair je podílníkem ve výši 85 % 9) má jít na start na jaře roku ) internetová nízkonákladová nabídka společnosti Malmö Aviation 11) virtuální letecká společnost; kapacita je kupována ostatními leteckými společnostmi Zdroj: DVB Bank Existují však ještě další ukazatele, které naznačují, že východní Evropa zůstane na dohlednou dobu pro nízkonákladové letecké společnosti perspektivním trhem. Nejdříve je třeba poukázat na rozmanité cestovní důvody a je ovládající faktory. Silným cestovním faktorem je pro východní Evropu migrace. Jako významné podněty je zde třeba jmenovat práci a studium. Již dnes pracuje velký počet východoevropských státních občanů v západním evropském zahraničí. K tomu se připočítávají zaměstnanecké vztahy au-pair stejně jako zaměstnání v zahraničních zastoupeních východoevropských podniků, ale také aktivita sezonních pracovníků atd. Zaznamenat je rovněž třeba zvyšující se počet zahraničních studentů z východní Evropy. K tomu ještě přistupují migrační vlny jako důsledek slučování rodin, sňatků atd. Důsledkem tohoto vývoje je stoupající poptávka po cestách na návštěvu (visiting friends and relatives). Na druhé straně zůstává východní Evropa i nadále perspektivním trhem pro obchodní cesty, protože rozšíření EU vytváří množství nových obchodních možností pro podniky ze západní Evropy stejně jako z východní. Zvyšující se kvalita turistické infrastruktury povede k tomu, že se bude především v turisticky zajímavých velkoměstech východní Evropy konat 5

6 rostoucí počet konferencí, kongresů atd. Tím se také dostáváme k důležité otázce, proč města jako Praha a Budapešť stojí nyní v čele rozvoje letecké dopravy: tato města jsou sama o sobě atraktivní cestovní cíle. Ale i v opačném směru se bude v nadcházejících letech rozvíjet na základě zvyšujícího se blahobytu a stoupajících příjmů domácností rostoucí poptávka po leteckých cestách směrem do západní Evropy. Pro všechny nízkonákladové letecké společnosti, které expandují ve východní Evropě nebo do ní, je důležitá otázka volby letiště. S tím je spojena i otázka po velikosti relevantní atrakční oblasti letiště (tzv. Catchment Area). Zde mají letiště Praha a Budapešť stejně jako Varšava na základě vysoké koncentrace obyvatelstva v uvedených aglomeracích určitě již skutečně velký kvantitativní potenciál. Specifickým případem je Bratislava, hlavní město Slovenska, jíž se na základě přistoupení k EU nabízejí zcela nové perspektivy tím, že se v širší atrakční oblasti letiště Bratislava nachází vídeňská aglomerace a to bylo rozhodujícím důvodem pro umístění letecké společnosti SkyEurope na tomto místě. Určitou potíž bude pro expanzi nízkonákladových leteckých společností ve východní Evropě představovat po nějakou dobu prodej. Nízkonákladové letecké společnosti vesměs neprodávají své letenky (nebo jen v omezeném rozsahu) prostřednictvím cestovních kanceláří, aby uspořily komisionářskou provizi, ale prodávají je přednostně přes internet. Určitou roli zde hraje i prodej po telefonu, resp. prostřednictvím Call Center, náklady jsou zde však výrazně vyšší. Co se týká západní Evropy, dá se jistě říci, že internet byl rozhodujícím přínosem pro úspěch nízkonákladových leteckých společností. Přes internet si rezervuje a platí rostoucí počet zákazníků (i pro tradiční letecké společnosti se stává internetový prodej stále důležitějším). Rozhodujícím důvodem tohoto vývoje je opět pokračující rozšiřování přípojů PC v domácnostech. Zde se nacházejí hodnoty ve východní Evropě v současné době ještě výrazně pod srovnatelnými hodnotami pro západní Evropu a tím je také počet uživatelů internetu měřeno podle počtu obyvatelstva ve východní Evropě ještě poměrně nízký. Míra růstu je však pozoruhodná. Po několik let však zůstane ve východní Evropě prodej po telefonu, eventuálně prostřednictvím cestovních kanceláří důležitější, než v západní Evropě. Avšak i v západní Evropě má internetový prodej v letecké dopravě ještě značné možnosti, protože mnoho uživatelů internetu se vyhýbá stále ještě rezervování v režimu online nebo v systému Online-Shopping z obavy před zneužitím informací z kreditních karet. Při celkovém pohledu nezůstanou nízkonákladové letecké společnosti jak se snad původně tradiční letecké společnosti domnívaly časově omezeným jevem, ale stanou se pevnou součástí letecké dopravy v Evropě v nadcházejících deseti letech s podílem na trhu celkové evropské letecké dopravy v odhadované výši zhruba 20 až 30 procent. Újmu tím utrpí především mezinárodní dálková železniční doprava. Mezi funkcí mezinárodních nočních vlakových spojů a růstem nízkonákladových nabídek se již dá vidět určitá souvislost. A také v Británii se nacházejí nabídky lůžkových vozů (společnosti ScotRail) na trati Londýn Skotsko pod tlakem. Nízkonákladový trh se v současné době nachází ve fázi tržního růstu, později však pravděpodobně dojde v rámci konsolidace trhu k vystoupením z trhu, ale ve větším rozsahu i k fúzím a k převzetím. Začátek kooperací, který lze v současné době pozorovat (Air Berlin a Germania Express; Germanwings a bmibaby stejně jako Hapag Lloyd Express a Volareweb) lze považovat za první krok tímto směrem. Kdo se udrží na trhu trvale, to bude záviset do značné míry i na strategii. Zde se dají pozorovat dva důležité momenty, které také odlišují Ryanair a easyjet. Zatímco se společnost Ryanair rozhodující měrou koncentruje na spíše malé trhy se zapojením vedlejších letišť (secondary airports) a vyhýbá se konkurenci s ostatními nízkonákladovými leteckými společnostmi, operuje společnost easyjet spíše na velkých trzích, resp. z větších letišť, na 6

7 nichž vládnou konkurenční vztahy s ostatními nízkonákladovými leteckými společnostmi a s tradičními operátory. Strategie společnosti easyjet je přitom výrazně zaměřena na získávání obchodních cestujících od svých konkurentů. Obrázek 2: Nízkonákladové letecké společnosti v Evropě (letecký park) Letecká společnost Počet letadel Typ letadla Stáří flotily easyjet 69 B737 6 Ryanair 69 B737 8 Air Berlin 47 B737 5 Flybe 31 BAE 146 & Dash8 9 DBA 18 B737 8 Basiq Air (Transavia) 15 B737 2 Germania Express 14 F bmibaby 13 B Virgin Express 12 B Germanwings 10 A319 & A Hapag Lloyd Express 10 B737 8 duo 9 CRJ 3 Sterling 8 B737 4 Norwegian 8 B Skyeurope 8 B737 & EMB Jet2 6 B Nordic Airlink 6 MD80 & Saab Snowflake 4 B737 3 Air Polonia 4 B737 & Let L V-Bird 4 A320 7 Wind Jet 4 A Air Scotland 3 B737 & B757 8 My Travel Lite 3 A Scandjet (Air Adriatic) 3 MD80 & F50 19 Fly Niki 3 A320 & A321 4 Air Southwest 2 Dash8 12 Flying Finn 2 DC8 19 Helvetic 2 F Inter Sky 2 Dash8 6 Iceland Express 1 B flybaboo 1 Dash8 11 FlyMe 1 B Celkový park Průměrné stáří 392 letadel 8,0 let Zdroj: Airclaims; DVB Bank 7

8 Kde spočívají rizika odvětví? Jednak by mohlo pověst všech nízkonákladových leteckých společností poškodit vystoupení nějakého většího účastníka trhu, protože spotřebitelé nemohou v takovém případě počítat s tím, že dostanou zpět své již předem zaplacené ceny letenek. Tak si etablované liniové letecké společnosti všeobecně stěžují na to, že ochrana spotřebitelů není u nízkonákladových leteckých společností moc rozvinutá. Dalším nebezpečím pro rozvoj těchto leteckých společností by mohla být havárie letadla, přičemž se však dá vycházet z toho, že nízkonákladové letecké společnosti, a zde především ty velké mezi nimi, vlastní velmi mladý letecký park. Průměrné stáří všech letadel provozovaných nízkonákladovými leteckými společnostmi se pohybuje nanejvýš kolem osmi let. Řada velkých operátorů přitom létá výrazně pod touto hranicí. Nebezpečí by proto mohlo pocházet spíše od relativně malých leteckých společností, které operují na trhu se staršími letadly. Ostatní segmenty letecké dopravy jsou sice vystaveny srovnatelným rizikům, nesmí se však zapomínat, že nízkonákladová doprava stojí v současné době ve středu pozornosti mediálního zpravodajství o letecké dopravě. Obrázek 3: Nízkonákladové letecké společnosti v Evropě (spojení do východní Evropy) Hlavní cíle ve východní Evropě Belfast Billund Bristol Cardiff Kolín n. R. Kodaň Praha Budapešť Bratislava Varšava East Midlands Glasgow Leeds Bradford z/do z/do z/do z/do Londýn - Gatwick Londýn - Stansted Manchester Newcastle Oslo Southampton Stockholm Stuttgart Teesside Amsterdam Berlín Schönefeld Kolín n. R. Dubrovník Londýn Milán Oslo Paříž Řím Split Stockholm Stuttgart Benátky Varšava Curych Amsterdam Barcelona Dubrovník Londýn Milán Palma Paříž Řím Split Stuttgart Benátky Varšava Curych Kolín n. R. Londýn Milán Řím Ostatní cíle ve východní Evropě Bělehrad Bukurešť Dubrovník Gdaňsk Katowice Poznaň Krakov Lublaň Skopje Sarajevo Split Temešvár Záhřeb Zdroj: DVB Bank 8

9 Celkově hodnoceno se nacházejí v současné době nízkonákladové letecké společnosti v dobrém kurzu i ve východní Evropě. Ostatní státy východní Evropy, jejichž přístup k Evropské unii se uskuteční teprve v pozdější době, musí, kdyby jejich obyvatelstvo chtělo získat podobné možnosti cestování, důsledně kráčet cestou liberalizace letecké dopravy odpovídajícím přijetím liberálních prvků do svých bilaterálních dohod o letecké dopravě se státy Evropské unie. Musí se vyrovnat s tím, že jejich vlastní národní vlajkový dopravce bude přitom vystaven rostoucímu konkurenčnímu tlaku, za to však bude dlouhodobě redukováno finanční zatížení státu. Neboť jedno je jisté, abychom to vyjádřili slovy Boba Aykinga, dřívějšího šéfa společnosti British Airways: Nation states believed that to be a nation you needed a flag, a national anthem and an airline. The first two come cheap but the third is extremely expensive. (Národní státy věří, že být národem k tomu potřebujete vlajku, národní hymnu a leteckou společnost. První dvě věci přijdou lacino, ale ta třetí je mimořádně nákladná.) Název Originálu: Osteuropa Wachstumsmarkt für Low Cost Airlines Zdroj: Internationales Verkehrswesen, 56, 2004, č. 7-8, str Překlad: Miroslav Janda Korektura: ODIS 9

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Cambridgeský program pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr.

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020 National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020 www.mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj Ministry of Regional

Více

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 Studie, březen 2010 Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 2 Obsah Úvod 5 1 Makroekonomický vývoj 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropském měřítku 6 1.2 Ekonomický vývoj v ČR 7 1.3 Vývoj sektoru stavebnictví 9

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

ODBOR POLITIKY HOSPODÁŘSKÁ A VĚDECKÁ POLITIKA

ODBOR POLITIKY HOSPODÁŘSKÁ A VĚDECKÁ POLITIKA EVROPSKÝ PARLAMENT GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKU ODBOR POLITIKY HOSPODÁŘSKÁ A VĚDECKÁ POLITIKA A hospodářská a měnová politika zaměstnanost a sociální věci životní prostředí, veřejné zdraví

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY 199 22 Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ PRACOVNÍ SKUPINA PRO POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ ÚVODNÍ STUDIE POPIS METODY VERZE 1.0 ČERVEN 2014 i Úvod Platební karty právě procházejí jedním z nejvýznamnějších období

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A JEHO PROSTOROVÉ ORGANIZACE V LETECH 1990 2009

VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A JEHO PROSTOROVÉ ORGANIZACE V LETECH 1990 2009 VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A JEHO PROSTOROVÉ ORGANIZACE V LETECH 1990 2009 Jiří Vystoupil, Josef Kunc, Martin Šauer, Petr Tonev Cestovní ruch a rekreace zaznamenaly v České republice za posledních dvacet

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Propopulační politika - ano či ne Sborník textů Jiřina Kocourková, Milan Kučera Marek Loužek, Ladislav Rabušic č. 21 / 2002 Propopulační politika - ano či ne Ekonomika,

Více

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kristýna

Více

Nizozemsko obchodní partner ČR

Nizozemsko obchodní partner ČR Partneři přílohy II/III Náš společný hlas zní v Evropě silněji inzerce A151000472 Nizozemsko je v současnosti jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky. Naše firmy včetně řady společností

Více

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových

Více

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE Insurance of Travel Agency s Bankruptcy Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané

Více

Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu

Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu Ing. Monika Palatková, PhD. Servis Hospodářské komory Prahy, s.r.o. Praha, 2007 Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Analytická část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

Ekonomický rozvoj nanotechnologie analýza na bázi indikátorů

Ekonomický rozvoj nanotechnologie analýza na bázi indikátorů Ekonomický rozvoj nanotechnologie analýza na bázi indikátorů Autor: Dr. Angela Hullmann Evropská komise, výzkum DG Jednotka Nano S & T Convergent Science and Technologies Brusel Verze: 28. listopadu 2006

Více

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Srovnávací studie č. 2.096 listopad 2011 PI 2.096 2 Obsah: ÚVOD... 2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH

Více

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍDESTINACEA FORMULACEJEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACECESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI Autoři: RNDr.

Více

Vysoké školství ve Finsku

Vysoké školství ve Finsku Vysoké školství ve Finsku Jan Kovařovic a Jan Koucký Praha, prosinec 2011 ISBN 978 80 7290 529 4 2 Tato práce je první z řady připravovaných studií, jejichž cílem je porovnat, jak v některých evropských

Více

SROVNÁNÍ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI EVROPSKÝCH REGIONŮ PODLE NUTS A KONSTRUKCE POROVNATELNOSTI HL. M. PRAHY A DALŠÍCH MĚST EU

SROVNÁNÍ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI EVROPSKÝCH REGIONŮ PODLE NUTS A KONSTRUKCE POROVNATELNOSTI HL. M. PRAHY A DALŠÍCH MĚST EU SROVNÁNÍ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI EVROPSKÝCH REGIONŮ PODLE NUTS A KONSTRUKCE POROVNATELNOSTI HL. M. PRAHY A DALŠÍCH MĚST EU Ing. Jiří Mejstřík září 2011 Obsah: Úvod 1. Srovnání podle NUTS 2 2. Srovnání podle

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více