Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor H/001 Automechanik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 23-68-H/001 Automechanik"

Transkript

1 Písemná část 1. Karoserie struktura Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor H/001 Automechanik 1.1 na obrázku je skelet karoserie vozu ŠKODA OCTAVIA druhé generace; do obrázku označte, kde jsou použity běžné hlubokotažné plechy, a kde vysokopevnostní plechy 1.2 při technologii spojů jsou použity lepené spoje; za jakým účelem se používají 2. Pérování nápravy podle zobrazeného grafu určete, o jakou závadu na tlumiči pérování se jedná jakým způsobem lze tuto závadu odstranit jaký je obvyklý interval pro kontrolu stavu tlumičů; doplňte po ujetí km při závadě na tlumičích uveďte minimálně 3 místa na vozidle, která jsou vystavena zvýšenému opotřebení 2. Pérování nápravy 2.1 podle zobrazeného grafu napište, F2 F1 1. o jakou metodu měření a hodnocení neodpérované hmoty nápravy se jedná PP 2. napište do kotouče s rastrem a grafickým záznamem z 1

2 diag. na zařízení BOGE, nevyhovující a vyhovující stav k PP - LP na obrázku je úplná přední náprava, doplňte typ nápravy 2.4 označte do obrázku přední nápravy písmenem a symbolem 1. stabilizátor - S 2. spodní ramena - SR 3. homokinetický kloub - HK 4. nápravnici - N na obrázku je úplná přední náprava, doplňte typ nápravy 2

3 2.4 označte do obrázku písmenem a symbolem nebo doplňte 1. stabilizátor - S 2. na pravé části nápravy uchycení do karoserie - UK 3. na pravé část nápravy rameno - R 4. v náboji kola kuželíková ložiska - KL 3. Kola pneumatiky 3.1 na obrázku je řez diskovým kolem; označte přímo do obrázku a) ráfek R b) disk D c) průměr Ø d) šířka Š 3.2 proveďte rozbor označení 4 ½ J x 13 H2 4½ J 13 H2 3.3 pneumatika v řezu, do obrázku označte a popište a) 4části pneumatiky b) doplňte povolenou hodnotu TWI pro letní pneumatiku mm 3.4 vyvažování kol mimo vůz a na voze; v současné době vyvstala nutnost potlačovat silné vibrace objevující se při vysokých rychlostech, např. karoserie, rotující komplet kola ap.; z tohoto důvodu je nutné provést: z nabídky škrtněte tvrzení, která jsou chybná 1. vyvážení kola mobilní vyvažovačkou a následně stacionární nebo vyvážení kola na stacionární a následně na mobilní vyvažovačce 2. cílová hodnota pro nevyváženost je max gramů nebo 0-5 gramů 3. po vyvážení kola na mobilní vyvažovačce neoznačíme nebo označíme polohu kola na náboji polohovými značkami, aby při příští demontáži mohlo být kolo na náboj nasazeno opět správně 3

4 4. Řízení a geometrie kol 4.1 dle montážního rozkladu doplňte 1. název řízení 2. číslo pozice pro seřízení vůle mezi pastorkem a hřebenem 3. číslo pozice pro seřízení axiální vůle pastorku ve skříňce 4. uložení pastorku ve skříňce řízení je s přesahem nebo s vůlí chybnou variantu škrtněte 4.2 odvzdušnění hydraulického posilového řízení (vodorovná poloha); přiřaďte číselné pořadí správným postupovým krokům při jeho odvzdušnění několikrát přetočte volant mezi oběma krajními polohami k zahřátí hydraulického oleje nastartujte motor a nechte jej běžet na volnoběh při stojícím motoru a na vodorovné ploše zkontrolujte výšku hladiny hydraulického oleje v nádržce 4.3 při kontrole vůlí v řízení a zavěšení kol byla zjištěna nadměrná vůle na volantu; doplňte 3 předpokládaná místa možné závady a jejich odstranění místo místo místo odstranění odstranění odstranění 4.4 geometrie přední nápravy; napište pod obrázky, o jaké základní pojmy se jedná 4

5 5. Brzdy 5.1 na obrázku je znázorněna kontrola házivosti brzdového kotouče; doplňte 1. měřidlo, které použijete 2. obvyklou povolenou hodnotu mm 3. toleranci znázorněte přímo do stupnice vpravo od 0 4. možný způsob opravy opotřebeného kotouče 5.2 měření brzdného účinku na válcové zkušebně - vyhodnocení grafických záznamů, z nabídky grafů a, c, f, g; určete z grafu g) a) závadu b) odstranění 5.3 podtlakový posilovač kapalinových brzd u zážehového motoru; orientační kontrola funkčnosti, z nabídky 1. a 2. škrtněte závadu při vypnutém motoru několikrát sešlápneme brzdový pedál, který následně sešlápneme pevně a motor nastartujeme, je-li posilovač v pořádku: 1. brzdový pedál poklesne asi o 10 cm 2. brzdový pedál zůstane ve stejné poloze 5.4 jaká je nejčastější závada na podtlakovém posilovači 5.5 jaká lhůta se obecně předepisuje k výměně brzdové kapaliny 6. Brzdy systém ABS 6.1 do obrázku zvýrazněte nebo označte 1. tučně modře zvýrazněte tlakové brzdové potrubí 2. snímač na pravém předním kole symbolem SK 5

6 3. hlavní brzdový válec tandemový symbolem HBV 6.2 agregát ABS číselně popište jednotlivé části přímo do obrázku 1. elektronická řídicí jednotka 2. umístění cívek pro ovládání elektromagnetických ventilů 3. hydraulická jednotka 4. hydraulické čerpadlo 6.3 jaký diagnostický tester použijete pro vyhledávání závad 1. napište jeho označení 6.4 elektronicky řízený podtlakový posilovač brzd BAS (brzdový asistent); popište situaci, při které je BAS aktivován 7. Spojky 7.1 na obrázcích jsou znázorněny v řezu dvě spojky; označené A, B; doplňte 1. názvy konstrukčního provedení A B 2. u spojky A označte místo, kde provedete základní nastavení vůle mezi vypínacími pákami a vypínacím ložiskem spojky ZNV 3. u spojky A označte místo pro vypínací ložisko symbolem VL 4. lamela spojky č.1 nepřísluší ke spojce A nebo B, správně označte X 0 1 A B č.1 6

7 5. na obrázku C probíhá měření; z nabídky správn C a) hloubky zahloubení pro nýt b) hloubky drážky lamely c) tloušťky obložení 6. spojka má trhavý záběr; z nabídky označte X, která do podezřelé oblasti nepatří a) zavzdušněné potrubí pro vypínání spojky b) na obložení spojky je mastnota c) poškozený tlumič záběru 8. Převodovka mechanická body 8.1 na obrázku je mechanická převodovka; doplňte nebo označte 1. označte přímo do obrázku 1.RS a 3.RS 2. tučně vyznačte řadicí vidlici pro 5.RS 3. na jakých ložiskách je uložen hnaný hřídel a) b) 4. označte vypínací páku spojky VPS 5. vypočítejte převodový poměr na 1.RS, když z1=11 zubů; z2=38 zubů = 8.2 na obrázku je znázorněn montážní rozklad součásti převodovky; doplňte úplný název montážního rozkladu 8.3 diagnostika a údržba převodovky; doplňte, při tribotechnické diagnostice byl zjištěn v oleji obsah mědi, označte číselně součásti, které mohou mít znaky 7

8 zvýšeného opotřebení součásti č. závada, příčina, odstranění 8.4 z nabídky označte X vhodnou specifikaci oleje pro mechanickou převodovku a) SAE 75W-90 b) DonaxTX c) SAE 5W Převodovka automatická Škoda Octavia 01M 9.1 konstrukční popis automatické převodovky; do obrázku hydrodynamického měniče označte a) turbínové kolo symbolem TK b) čerpadlové kolo symbolem ČK c) rozváděcí kolo symbolem RK d) přemosťovací spojku symbolem PS a doplňte její účel 9.2 doplňte, jaké je ovládání převodovky 9.3 elektromagnetické hydraulické ventily umístěné v šoupátkové skříni jsou, správnou odpověď označte X a) snímače b) akční členy 9.4 do obrázku označte číselně 1 planetovou převodovku 2 olejový chladič 3 hřídel vloženého převodu 4 ozubený věnec pro spouštěč 5 přírubu kloubového hřídele 9.5 olejové náplně; označte X správnou odpověď 8

9 a) pro planetovou převodovku ATF a rozvodovku 75W-90 b) pro planetovou převodovku 75W-90 a rozvodovku ATF c) pro planetovou převodovku i rozvodovku pouze ATF 10. Rozvodovka, diferenciál, systém EDS 10.1 na obrázku je prováděna kontrola vůle mezi talířovým kolem a pastorkem; označte nebo doplňte 1. do obrázku označte 0 2 umístění pastorku symbolem P 2. do obrázku označte planetové kolo symbolem PK 3. na jakých ložiskách bývá zpravidla pastorek uložen 10.2 na obrázku jsou talířová kola označená A, B, C; označte X talířové kolo se správným záběrem s pastorkem A B C 10.3 jaká platí zásada v případě, že je nutné vyměnit pastorek nebo talířové kolo, a uveďte důvod této zásady 10.4 systém EDS elektronická uzávěrka diferenciálu; doplňte, jaký podnět vyšle řídicí jednotka ABS/EDS k prokluzujícímu kolu směr jízdy 11. Palivový systém zážehových motorů karburátorový systém 11.1 karburátor 1. napište funkční soustavy karburátoru 9

10 2.karburátor JIKOV LEKR; doplňte, o jaký provozní stav motoru se jedná 3. závada karburátoru; obtížné spouštění studeného motoru, napište min. 3 možné příčiny této závady a jejich odstranění 12. Palivový systém zážehových motorů vstřikování benzinu 12.1 vstřikovací zařízení systému BOSCH MONO MOTRONIC 1. napište stručnou charakteristiku tohoto zařízení 2. do obrázku označte názvy součástí příslušnou zkratkou a symbolem elektrické palivové čerpadlo EPČ snímač otáček motoru SOM lambda sonda S vstřikovací ventil VV 10

11 3. diagnostika závad vstřikovacího systému BOSCH MONO MOTRONIC; doplňte 1. jaký systémový tester použijete pro kontrolu vnitřní diagnostiky 2. napište, které základní parametry nelze seřizovat u vstřikovacího systému BOSCH MONO MOTRONIC 13. Palivový systém vznětových motorů řízený systém EDC 13.1 na obrázku je palivový systém; doplňte nebo označte 1. název vstřikovacího systému 2. k části označené A, přiřaďte číslo ze schématu 3. vstřikovací tlak u systému 2. generace bar 4. název pozice 4 5. k názvům přiřaďte čísla odpojovací ventil elementu ventil pro regulaci tlaku 6. vlastní diagnostika pro testování vznětových motorů, jaké zařízení použijete pro komunikaci s řídicí jednotkou 7. elektromagnetický vstřikovač se otevírá tlakem nebo elektrickým impulzem; nesprávnou variantu škrtněte 8. na grafu je znázorněn typický průběh žhavení, doplňte A č. 1. doba td značí 2. na čem je td závislá 3. na co má td vliv 11

12 14. Motory 14.1 na obrázku je částečný řez motorem s vloženými válci; doplňte A 1. kóta 1 značí přesah válce; napište obvyklý rozsah až mm 2. do obrázku zakreslete přípravek s měřidlem; uveďte druh měřidla, které použijete k měření přesahu 3. označte do obrázku místo pro vymezovací podložky VP 4. pod označením A je přípravek; k jakému účelu se používá 5. druh rozvodu motoru 6. napište, jaký význam má pozice 2 a 7. označte místo, kde použijete při utahování spoje momentový klíč symbolem MK 14.2 na obrázku je po montáži klikové hřídele do bloku motoru prováděna kontrola; doplňte nebo napište 1. o jakou kontrolu se jedná 2. zakreslete do obrázku umístění měřidla, které k měření použijete 3. označte na klikové hřídeli umístění setrvačníku symbolem S 4. při demontáži a následné montáži setrvačníku z klikové hřídele platí zásada 14.3 stupnice mikrometru ukazuje rozměr; správnou hodnotu označte X a) 1,96 mm 12

13 b) 1,46 mm c) 3,46 mm 13

14 15. Mazání 15.1 doplňte označení motorového oleje, který použijete pro motor s hydraul. zdvihátky a) označení motorového oleje 15.2 výkonnostní klasifikace motorových olejů podle API (American Petroleum Institute); z nabídky značení S, C, T označte X, která přísluší pro zážehový motor 15.3 na obrázku je schéma mazací soustavy motoru; doplňte k názvům číselné označení tryska chlazení pístu olejové čerpadlo snímač tlaku oleje 15.4 závada na mazací soustavě, náhlý pokles tlaku; uveďa) příčinu, b)odstranění 15.5 napište obvyklou hodnotu tlaku oleje při volnoběhu až bar 16. Chlazení 16.1na obrázku je schéma chladicí a topné soustavy motoru; označte do schématu 1.místo, kde je umístěn termospínač symbolem 1 2.místo, kde je umístěn termostat symbolem 2 3.místo, kde je umístěno vodní čerpadlo symbolem 3 14

15 4. kontrola výšky hladiny chladicí směsi mezi ryskami MIN a MAX se provádí při studeném nebo zahřátém motoru, nesprávnou variantu škrtněte 5. kontrola termostatu; z následující nabídky teplot 40 C, 86 až 90 C, 103 C; přiřaďte do nabídky uzavření termostatu je při teplotě C 2. jakým způsobem lze provést kontrolu funkčnosti termostatu 16.2 kontrola elektrického větráku chlazení; při jaké teplotě se roztočí větrák, správnou odpověď označte X a) při teplotě, kdy je termostat již zcela otevřen a je v max. zdvihu b) při teplotě, kdy je termostat uzavřen c) při teplotě, kdy se termostat začíná otevírat 17. Prvky aktivní a pasivní bezpečnosti, hybridní pohony 17.1 prvky aktivní a pasivní bezpečnosti; z nabídky označte prvek aktivní bezpečnosti symbolem AB a pasivní bezpečnosti symbolem PB a) pružnost motoru (pohonné jednotky) - symbol b) úchyty pro dětskou sedačku, systém Isofix - symbol 17.2 bezpečnostní systém MSR; stručně charakterizujte tento systém 17.3 Airbag; v obrázku je označen pozicí č.1 modul airbagu na straně řidiče, zásady jeho demontáže a montáže a zásady bezpečnosti při opravách systému airbag, z nabídky škrtněte chybná tvrzení 1. před započetím všech prací a systému airbag musí nebo nemusí být odpojen kostřící kabel akumulátoru jako první a je potřebná prodleva 1 minuta nebo stačí pouze rozpojit svorkovnici modulu 2. při připojování systému airbag na zdroj napětí musí nebo nemusí být zapnuto zapalování a ve vnitřním prostoru může být nebo nesmí být žádná osoba 3. před uchopením (dotykem) modulu airbagu se pracovník musí elektrostaticky vybít, např. dotykem uzemněných kovových dílů, nebo se nemusí takto vybít 17.4 na obrázku je Automobil roku 2005 Toyota Prius, první sériově vyráběný automobil s hybridním pohonem (Hybrid Synergy Drive) na světě; z nabídky kombinací pohonu označte X tu, která je použita u tohoto automobilu a) spalovací motor s elektromotorem b) spalovací motor s pohonem na vodík c) spalovací motor s pohonem na LPG 15

16 18. Elektrotechnika 18.1 Ohmův zákon je vyjádřen vztahem; správnou odpověď označte X a) U = I R b) U = R / I c) U = I / R 18.2 svorkové napětí akumulátoru při zatížení poklesne nebo vzroste vzhledem k jeho vnitřnímu odporu, chybnou variantu škrtněte 18.3 rezistory R1 = 200 Ω a R2 = 200 Ω; vypočítejte, jaká je výsledná hodnota zapojení, kdy jsou zapojeny a) do série = Ω b) paralelně = Ω 18.4 obvod o napětí 12 V je jištěn pojistkou 5 A; vypočítejte, zda lze k obvodu připojit spotřebič s odporem 6 Ω, z nabídky označte správnou možnost a) I = 5,2 A b) I = 2 A c) I = 6 A d) I = 3 A do elektrického schématu dokreslete polaritu napětí tak, aby polovodičová dioda byla zapojena v propustném směru 18.6 jakým způsobem může vzniknout indukované napětí ve vodiči; z nabídky označte správnou odpověď X a) příčným pohybem vodiče v magnetickém poli b) změnou elektrického pole 18.7 automobilový akumulátor má na štítku označení 12 V 36 Ah 300 A; doplňte a) význam číselného označení 12 V, 36 Ah, 300 A b) nabíjecí proud tohoto akumulátoru může být od A do A 18. Elektrotechnika 18.8 v montážním rozkladu automobilového alternátoru; doplňte k číslům názvy součástí, možnou závadu a její odstranění 10 název, závada, odstranění 28 název, účel, možné závady 16

17 18.9 doplňte funkční hodnotu při měření na rotoru pro variantu A a B A B funkční hodnota pro A ohm 18. Elektrotechnika funkční hodnota pro B ohm na obrázku je znázorněn průběh signálu snímače tranzistorového zapalování; doplňte a) o jaký snímač se jedná b) z nabídky označte X, ve kterém okamžiku dochází k přeskoku jiskry 1. na vzestupné hraně 2. na sestupné hraně zásadní rozdíl mezi zapalováním elektronickým a plně elektronickým je; z nabídky označte správnou odpověď X a) elektronické spínání primárního okruhu b) elektronická regulace c) elektronické rozdělování vysokého napětí na obrázku je graf průběhu napětí na elektrodách zapalovací svíčky; označte tučně přímo do grafu začátek elektrického výboje na zapalovací svíčce a kapacitní část výboje C ze kterých údajů vybírá řídící jednotka elektronického zapalování správnou hodnotu úhlu sepnutí; z nabídky označte správnou odpověď X a) teploty motoru a otáček motoru b) tlaku v sacím potrubí a otáček motoru c) napětí, kterým je napájena a otáček motoru 17

18 18. Elektrotechnika na obrázku je montážní rozklad automobilového spouštěče; doplňte 1. číslo rotoru 2. vysvětlete funkci rotoru 3. možná závada na rotoru a oprava 18. Elektrotechnika na obrázku je část motoru automobilu; doplňte 1. název 2. je určena pro motory 3. napište samočisticí teplotu C 4. doplňte obvyklou vzdálenost elektrod pro klasické zapalování mm 18

19 18.16 na obrázku je znázorněna konstrukce snímače používaného v automobilu; doplňte 1. typ snímače 2. název pro pozici č.1 3. příklady použití v konstrukci automobilů 19

20 3.3 pneumatika; proveďte rozbor rozměru 205/60 R V 5. Brzdy 205 R V 5.1 na obrázku je znázorněna kontrola házivosti-ovality brzdového, bubnu doplňte 1. měřidlo, které použijete 2. obvyklou povolenou hodnotu mm 3. toleranci znázorněte přímo do stupnice vpravo od 0 4. možný způsob opravy opotřebeného brzdového bubnu na obrázku je lamela spojky, máte za úkol a) dokreslit způsob kontroly axiální házivosti, včetně správného umístění měřidla b) jaké měřidlo použijete 10. Rozvodovka, diferenciál, systém EDS 10.1 podle obrázku napište, o jakou kontrolu nebo nastavení se jedná 1. do obrázku napravo dokreslete chybějící část převodu 2. do obrázku označte symbolem VP umístění vymezovací podložky, která přiblíží čelo pastorku ke středové ose talířového kola 20

21 12. Palivový systém zážehových motorů vstřikování benzinu 12.1 vstřikovací zařízení systému BOSCH L3 JETRONIC 1. napište stručnou charakteristiku tohoto zařízení 2. do obrázku označte názvy součástí příslušnou zkratkou a symbolem vstřikovací ventil VV regulátor tlaku RT měřič množství nasávaného vzduchu MV lambda sonda S 3.diagnostika závad vstřikovacího systému BOSCH L3 Jetronic; doplňte 1. jaký systémový tester použijete pro kontrolu vnitřní diagnostiky 2. kontrola činnosti vstřikovače; napište 3 způsoby jeho kontroly bez demontáže z motoru 13. Palivový systém vznětových motorů řízený systém EDC 13.1 na obrázku jsou stavební skupiny rotačního vstřikovací čerpadlo 6 21

22 1. napište ke stavebním skupinám 1 až 5 názvy částí a jejich úkol 2. vlastní diagnostika 1. označte místo, kde provedete odvzdušnění čerpadla symbolem OČ 2. jaký diagnostický tester použijete pro testování vznětových motorů 3. statické nastavení počátku dodávky paliva; vyznačte do obrázku umístění pro nástavec s číselníkovým úchylkoměrem viz. poz.6 4. motor při akceleraci cuká v jaké části bude závada, správnou odpověď označte X a) netěsnost ve vysokotlakém potrubí b) přesuvník vstřiku c) elektromagnetický ventil zastavení 14. Motory 14.1 na obrázku je hlava motoru; napište podle zobrazených čar, o jakou kontrolu se jedná 1. název kontroly 2. měřidla, která potřebujete 3. jakým způsobem je možné plochu hlavy motoru opravit 4. jakým způsobem provedete kontrolu zabroušení těsnosti ventilu do sedla hlavy ještě před montáží ventilových pružin 14.2 na obrázku A a B je znázorněna kontrola ojnic u motoru osobního automobilu; doplňte název kontrol 1. kontrola A A B 2. kontrola B 3. z nabídky označte X povolenou hodnotu a) do 0,05 mm b) 0,20 0,25 mm 4. na ojnici označte místo RP, ve kterém je možné uchycení rovnacího přípravku v případě, že naměřená hodnota je mimo povolenou toleranci 14.3 napište, co je nutné zkontrolovat po montáži pojistného kroužku do pístu 22

23 17. Prvky aktivní a pasivní bezpečnosti, hybridní pohony 17.1 prvky aktivní a pasivní bezpečnosti; z nabídky označte aktivní bezpečnosti symbolem AB a pasivní bezpečnosti symbolem PB a) ergonometricky uspořádané ovládací prvky - symbol b) bezpečnostní pásy s předpínači a omezovači napínací síly - symbol 17.2 bezpečnostní systém ESP; stručně charakterizujte tento systém 17.3 napínač bezpečnostního pásu s kuličkovým pohonem s integrovaným omezovačem napínací síly; při opravách tohoto systému je nutné dodržet, z nabídky škrtněte chybná tvrzení 1. před zahájením prací na elektrickém zařízení musí být nebo nemusí být odpojen kostřicí kabel akumulátoru jako první nebo stačí pouze rozpojit svorkovnici modulu 2. při vážnější dopravní nehodě je napínací síla omezována torzní hřídelkou, která plní podobnou funkci jako pružina a která je umístěna v navijáku bezpečnostního pásu, nebo je napínací síla omezována počtem kuliček v zásobníku na jejich zachytávání 3. je-li napínač bezpečnostního pásu aktivován, dojde k zapálení pyrotechnické nálože, do obrázku označte její umístění symbolem PN 18.9 napište 2 funkční hodnoty při měření na vinutí statoru alternátoru; dle pozic vinutí popište postup na obrázku je znázorněn průběh signálu snímače tranzistorového zapalování; doplňte a) o jaký typ snímače se jedná b )k čemu se signál využívá který snímač zaznamenává detonační hoření a co může detonační hoření způsobit; z nabídky správnou odpověď označte X a) Hallův snímač, vysoké otáčky b) snímač klepání, velký předstih zážehu c) snímač klepání, malý předstih zážehu d) snímač polohy škrticí klapky, chudá směs 23

24 3.3 ze zobrazených pneumatik A a B; doplňte jejich vhodnost použití vzhledem ke klimatickým podmínkám, u A doplňte i doporučenou teplotu, u B hodnotu TWI 5. Brzdy a) A A pod + ºC b) B TWI mm c) je tato poloha vhodná pro A B uskladnění, z nabídky ano - ne označte X 5.1 na obrázku je znázorněna kontrola míry opotřebení činné plochy brzdového bubnu; doplňte 1. měřidlo, které použijete 2. hodnotu, která je obvykle výrobcem povolena pro opravu brzdné plochy mm, a obvyklou povolenou hodnotu házivosti do mm 3. toleranci házivosti znázorněte přímo do stupnice měřidla vpravo od 0 4. možný způsob opravy opotřebeného brzdového bubnu 5. na obrázku je měření házivosti dosedací plochy pro obložení lamely spojky v setrvačníku; k měření použijete číselníkový úchylkoměr a) jaký hrot použijete pro měření, správný označte X b) jakým způsobem opravíte dosedací plochu 10. Rozvodovka, diferenciál, systém EDS 10.1 na obrázku je diferenciál z mechanické převodovky; označte nebo doplňte 1. do koše diferenciálu zakreslete planetová kola a označte je symbolem PK 2. do obrázku nakreslete kola satelitů a označte je symbolem KS 3. na jakých ložiskách je uložen koš diferenciálu 24

25 12. Palivový systém zážehových motorů vstřikování benzinu 12.1 vstřikovací zařízení systému BOSCH MOTRONIC M3 1. napište stručnou charakteristiku tohoto zařízení 2. do obrázku označte názvy součástí příslušnou zkratkou a symbolem snímač klepání SK vstřikovací ventil VV regulátor tlaku RT měřič množství nasávaného vzduchu MMV 3. diagnostika závad vstřikovacího systému BOSCH MOTRONIC M3; doplňte 1. jaký systémový tester použijete pro kontrolu vnitřní diagnostiky 2. kontrola tlaku paliva postupové kroky, přiřaďte číselné pořadí správným postupovým krokům 13. Palivový systém vznětových motorů řízený systém EDC 13.1 na obrázku je sdružená vstřikovací jednotka UIS/PDE; přiřaďte k obrázkům A, B, C fázi, která probíhá A fáze tlakování fáze předvstřiku a doplňte přibližný tlak výhoda předvstřiku fáze hlavního vstřiku a doplňte přibližný tlak B C 13.2 uveďte zásady, které je nutné dodržet při montáži PDE do hlavy motoru 25

26 13.3 tvary vstřikovacích trysek a jejich použití k motorům; označení A, B přiřaďte k motorům A B pro přímý vstřik pro nepřímý vstřik pro použití k systému PDE 13.4 vlastní diagnostika zkouška tvaru paprsku; z nabídky A, B, C, D vyberte a přiřaďte k nabízené variantě A B C D špatný tvar špatný tvar správný tvar podmíněně akceptovaný 13.5 zkouška vrzání trysky a tvaru paprsku se provádí společně nebo každá odděleně; chybnou část škrtněte 4.1 na obrázku je blok motoru, měření výšky přesahu pístu nad blokem válců; doplňte nebo označte 1. na 2. válci označte symbolem X měřicí body 2. při měření přesahu pístu budete zvláštní pozornost věnovat 3. při měření byla naměřena hodnota výšky-přesahu pístu nad blokem válců v rozsahu 0,230 až 0,270 mm; Tabulka hodnot pro výběr velikosti těsnění v Tabulce hodnot pro výběr velikosti těsnění označte symbolem X těsnění, které použijete pro montáž 26

27 14.2 na obrázku je měření průměru pístu; doplňte nebo označte C C 1. na kótě 52 mm se provádí měření pro zjištění max. č.2 nebo min. průměru pístu chybný údaj škrtněte 2. na dně pístu jsou dvě značky, podle symbolu napište jejich význam a) symbol b) symbol C 3. pístní kroužek č.2 je nebo není součástí stíracího kroužku; škrtněte chybný údaj 4. pro měření axiální vůle pístního kroužku v drážce pístu; kdy je povolená hodnota 0,030 až 0,070 mm použijete, z nabídky škrtněte chybný údaj a) posuvné měřítko a nový příslušný pístní kroužek b) listové měrky a nový příslušný pístní kroužek 18.1 elektrický proud je: z nabídky správnou odpověď označte X a) uspořádaný pohyb volných nosičů b) chaotický c) usměrněný 18.2 plynovací napětí odpovídá nabíjecímu nebo vybíjecímu napětí, nad jehož hodnotou akumulátor výrazně plynuje, chybnou variantu škrtněte 18.3 dva stejnosměrné elektrické zdroje, které jsou zapojeny paralelně, mají parametry: U1 = 12 V a I1 max. = 10 A, U2 = 12 V a I2 max. = 10 A; jaké je celkové napětí a max. proud, z nabídky správnou odpověď označte X a) 12 V a Imax. 20 b) 24 V a Imax. 20 A c) 24 V a Imax. 10 A 18.4 obvod o napětí 12 V je jištěn pojistkou 5 A; vypočítejte, zda lze k obvodu připojit spotřebič s odporem 3 Ω, z nabídky označte správnou možnost a) I = 5,2 A b) I = 2 A c) I = 6 A d) I = 4 A 27

28 Praktická část 1. Komunikace s řídicí jednotkou, zjištění a odstranění závady v elektronice motoru. 2. Montáž rozdělovače a seřízení předstihu s využitím stroboskopické lampy. 3. Měření emisí zážehového, nebo vznětového motoru. 4. Kontrola přední nápravy a změření geometrie přední nápravy, měřící hlavy namontovány. 5. Demontáž a montáž bezdušové pneumatiky z disku, vyvážení kola. 6. Kontrola stavu brzdové kapaliny a odvzdušnění brzdové soustavy bez ABS. 7. Výměna rozvodového řemenu a napínací kladky motoru a montáž rotačního vstřikovacího čerpadla. 8. Seřízení ventilů na motoru, víko demontováno a kontrola kompresních tlaků přístrojem se záznamem. 9. Kontrola a případné seřízení 2 ks vstřikovačů pro vznětový motor a kontrola kompresních 10. Nastavení rozvodů a montáž řadového vstřikovacího čerpadla na motor. 11. Usazení vloženého válce motoru 2 ks. 12. Zjištění závad v rozebrané převodovce, diagnostikovat závady. 13. Změření axiální vůle klikového hřídele motoru, stupně opotřebení a ovality čepu klikového hřídele. 14. Kontrola stavu akumulátoru a kontrola seřízení světel vozidla. 15. Měření části motoru (píst, válec), zařazení do opravárenských skupin dle tabulek. 16. Zapojení zásuvky vleku. 17. Nastavení předstihu dvoudobého motoru. 18. Kontrola žhavicí a dobíjecí soustavy vznětového motoru. 19. Test tlumičů pérování bezdemontážní diagnostikou a kontrola brzdové soustavy na válcové zkušebně brzd, vyhodnocení. 20. Výměna čelistí bubnové brzdy u vozidla s nutností demontáže náboje kola (např. Škoda Felicia). 21. Výměna vinuté pružiny teleskopického tlumiče pérování (Mc Pherson). 22. Měření přeběhu pístů naftového motoru (např. Škoda Felicia 1,9 D). 23. Dle výkresu proveď zatažení základní strany výrobku, výrobu druhé strany dle rozměru a pravého úhlu, dle zadání proveď přinýtování plechu daného rozměru dvěma nýty se zápustnou hlavou o průměru 5 mm. 24. Dle výkresu proveď zatažení základní strany výrobku, výrobu druhé strany dle rozměru a pravého úhlu, proveď zhotovení závitu M Dle výkresu proveď zatažení základní strany výrobku, výrobu druhé strany dle rozměru a pravého úhlu, vyrob otvor o průměru 10H7a proveď výrobu otvoru a zahloubení pro hlavu šroubu dle vzoru. Ústní část Rozdělení motorových vozidel hlavní části, druhy karoserií a rámů vozidel Snímače v motorových vozidlech-snímače otáček, polohy, tlaku, teploty, množství nasávaného vzduchu. Základní koncepce motorových vozidel konstrukční popis, aktivní a pasivní bezpečnost, proveď stručné vysvětlení systémů SRS, ABS, EDS, MSR, ASR. 28

29 Pevné části motoru - kontrola, závady a způsoby oprav, údržba. Rámy osobních a nákladních automobilů a motocyklů konstrukční popis, možnosti a způsoby oprav. Kontrola těsnosti spalovacího prostoru-účel, postupy. Pérování, tlumiče pérování - druhy a konstrukční popis. Spojka třecí kotoučová - zásady demontáže a montáže, možné závady a odstranění. Kola a pneumatiky - druhy, konstrukční popis, značení a skladování, vyvažování. Zdroje elektrické energie ve vozidle-rozdělení, kontrola, závady a způsoby oprav, údržba. Brzdy s kapalinovým ovládáním a systémem ABS popis systému a funkce. Sériová diagnostika diagnostické přístroje, připojení k řídící jednotce, postupy. Brzdy se vzduchotlakým ovládáním popis systému a funkce. Měření emisí zážehového a vznětového motoru. Řízení rozdělení, převodky řízení, posilovače. Kontrola a seřízení vstřikovačů vznětových motorů. Geometrie podvozku, kol a řízení základní pojmy, způsoby měření. Pohyblivé části motoru klikový mechanismus, zásady demontáže a montáže. Spojky účel, druhy, konstrukční popis třecí spojky kotoučové a hydrodynamického měniče. Rozvodový mechanismus OHC kontrola, závady a způsoby oprav, údržba. Mechanické převodovky druhy, popis částí, funkce. Osvětlovací soustava vozidla kontrola, závady a způsoby oprav, údržba. Přídavné převodovky a kloubové spoje význam, použití, konstrukční popis, zásady demontáže a montáže. Odstranění zalomeného šroubu v bloku motoru; technologický postup zhotovení ø 12H7. Rozvodovky, diferenciály, pohony 4 x 4 účel, konstrukční popis. Mazací místa na motorovém vozidle náplně, kontrola, údržba. Dvoudobý motor konstrukční popis a popis činnosti. Kapalinové chlazení kontrola, údržba, výměna náplní, druhy chladících kapalin. Čtyřdobý motor zážehový konstrukční popis a popis činnosti, p-v diagram. Kontrola tlumičů význam, způsoby kontroly, montáž a demontáž. Čtyřdobý motor vznětový konstrukční popis a popis činnosti, p-v diagram. Vytápění a klimatizace prostoru pro posádku vozidla. Druhy rozvodů dvou a čtyřdobých spalovacích motorů, rozvodový diagram. Bateriové zapalování konstrukce, kontrola, závady a způsoby oprav, údržba, nastavení základního předstihu. 29

30 Spouštěče účel, konstrukční popis. Vyvažování kol způsoby, kontrola pneumatik, význam TWI a jeho hodnoty. Mazání motorů účel, konstrukční popis, druhy a značení olejů a jejich použití. Vyjmenuj způsoby kontroly brzd. Chlazení motorů účel, konstrukční popis jednotlivých druhů. Druhy ložisek a těsnění používaných v automobilovém opravárenství příklady, údržba, demontáž a montáž. Palivová soustava zážehového motoru s karburátorem konstrukční popis soustavy a karburátoru, funkční okruhy karburátoru. Nebezpečné látky v autoopravárenství, nakládání s odpady. Palivová soustava zážehového motoru s nepřímým vstřikováním paliva popis soustavy, čidel a akčních členů, způsob řízení. Měření výkonu motoru způsoby, popis měřících zařízení; možnosti zvyšování výkonu. Palivová soustava vznětových motorů s řadovým vstřikovacím čerpadlem popis a funkce soustavy a jejich jednotlivých částí. Přehled elektrického zařízení motorových vozidel a jejich účel, měření elektrického proudu, napětí a odporu, druhy měřících přístrojů. Palivová soustava vznětového motoru s rotačním vstřikovacím čerpadlem popis a funkce soustavy a jejich jednotlivých částí. Řízení a geometrie přední nápravy kontrola, závady a způsoby oprav, měření geometrie. Palivová soustava vznětového motoru se systémem Čerpadlo-Tryska popis a funkce soustavy a jejich jednotlivých částí. Rozvodovky a diferenciály kontrola, závady a způsoby oprav, údržba. Palivová soustava vznětového motoru se systémem Common-Rail popis a funkce soustavy a jejich jednotlivých částí. Druhy a použití měřidel v automobilovém opravárenství. Přeplňování motorů a zvyšování výkonu význam, popis jednotlivých způsobů. Mechanické převodovky účel, rozdělení, konstrukční popis, kontrola, závady, způsoby oprav, a údržba. Zařízení ke snížení škodlivin ve výfukových plynech řízení přípravy směsi, katalyzátory, recirkulace spalin, systém sekundárního vzduchu. Brzdy kontrola, závady a způsoby oprav, údržba. Palivová soustava zážehového motoru s přímým vstřikováním paliva popis soustavy, čidel a akčních členů, způsob řízení, lambda sonda, účel, popis. Osvětlení a elektrická instalace motorových vozidel. 30

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Obsah Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda

Více

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39 Obsah Úvod.............................................................. 11 Seznámení s vozidlem........................................... 14 Všeobecný technický popis...........................................

Více

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141 Obsah Úvodem............................................................. 9 Historie traktorů Zetor................................................ 10 Traktory Zetor UŘ I..................................................

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky KIA GARANT pojištění prodloužené záruky Vážená paní, vážený pane, blahopřejeme Vám k pořízení vozidla KIA. Velmi nám záleží na Vaší spokojenosti. Proto vozidlo poskytujeme s mimořádnou prodlouženou zárukou.

Více

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Opel Service Od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin: www.cargarantie.com 105807.2 06/2012 TAKTO OMEZÍTE NÁKLADY NA OPRAVY V případě záruční opravy hradí CarGarantie plné

Více

ŠKODA Octavia Combi RS

ŠKODA Octavia Combi RS zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,

Více

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze 1) Ozubené kódové kolo + Snímač otáček Kódové kolo slouží k určení polohy natočení klikové hřídele, od čehož se odvíjí řízení předstihu a počátku vstřiku paliva.

Více

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 1 Motor ležatý dvoudobý jednoválec Chlazení vzduchem Ø 38 mm 44 mm ový objem 49,8 cm 3 Kompresní poměr 6,6 : 1 Největší výkon 1,5k (1,1 kw)/5000 ot/min. Rozvod pístem

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete 1,9 l/50 kw SDI 1,9 l/81 kw TDI SP22-23 Dva nové vznětové motory doplňují osvědčenou řadu koncernových motorů pro vozy ŠKODA. Tento sešit Vás seznámí s novými technickými detaily motorů, s funkcí a konstrukcí

Více

Service 80. Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l. Dílenská učební pomůcka. se systémem vstřikování common rail

Service 80. Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l. Dílenská učební pomůcka. se systémem vstřikování common rail Service 80 Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l se systémem vstřikování common rail Dílenská učební pomůcka Obsah Stručný popis motorů 4 Mechanická část motoru 6 7 9 11 12 14 17 19 25 29 Systém řízení motoru

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 2 - Používání VTM výzbroje a ostatní techniky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Ing. Petr Kroupa Můj podíl na projektu spočíval ve vypracování materiálu vhodného pro výuku strojních předmětů pomocí interaktivní

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA EBZA ESE-2H

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA EBZA ESE-2H DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA Technické, montážní a seřizovací pokyny pro EBZA ESE-2H Elektronické bezkontaktní zapalování http://trabant.jinak.cz EBZA ESE-2H Elektronické bezkontaktní zapalování (Elektronische Batterie

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Autoopravárenství

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Autoopravárenství VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Autoopravárenství Autorský tým: Ing. Petr Unčovský Ing. Jiří Špička Jan Vrana Obsah OBSAH... 3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 4 2. PROFIL

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!!

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! Page 1 of 5 PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! BG 106 Rychlé čištění automatické převodovky BG 106-149,- Rychlé čištění automatické převodovky - výplach pro automatické

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Záznamy vozidla. Popis počet cena/ks cena nakup vozu cena 169 tis. (viz smlouva) 0:00 300,00 0,00

Záznamy vozidla. Popis počet cena/ks cena nakup vozu cena 169 tis. (viz smlouva) 0:00 300,00 0,00 Záznamy vozidla Str. 1 26.6.2013 22:21:54 Záznamy vozidla SPZ: 2B6 8788 Jméno: Sobek, Martin Značka, typ: Volkswagen Passat Variant B5 3BGAVBXOS...Adresa: Na lánech 22 Motor: AVB 1,9 TDI PD 74/4000 BOLATICE

Více

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné. SP19-1 ŠKODA nabízí na přání další dva výkonné benzinové motory nové generace. V této učební pomůcce se seznámíte s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

Více

Servisní smlouvy MAN.

Servisní smlouvy MAN. Servisní smlouvy MAN. Již žádné proměnlivé náklady. MAN kann. JIŽ ŽÁDNÉ PROMĚNLIVÉ NÁKLADY. Vyzbrojte se proti riziku neočekávaně vzniklých nákladů na opravy a ulevte svému administrativnímu týmu tím,

Více

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru.

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz;

Více

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY 5-rychlostní SU1 77 11 301 969 DUBEN 2001 EDITION TCHEQUE "Postupy oprav předepsané výrobcem v této dokumentaci jsou stanoveny v závislosti na

Více

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.11.2013 Název zpracovaného celku: Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Úkolem palivové soustavy je dopravit

Více

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6 Zavěšení kol a kola Obsah strana ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL - Schéma zavěšení předních kol 1 - Prvky zavěšení předních kol dodávané jako náhradní díly 2 ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL - Schéma zavěšení zadních kol 4

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

Service 74. Zážehový motor 1,2 l/77 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem

Service 74. Zážehový motor 1,2 l/77 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem Service 74 Zážehový motor 1,2 l/77 kw TSI s přeplňováním turbodmychadlem Dílenská učební pomůcka Škoda důsledně pokračuje ve své strategii TSI a novým 1,2litrovým motorem o výkonu 77 kw navazuje na úspěšnou

Více

kapitola 87 - tabulková část

kapitola 87 - tabulková část 8700 00 00 00/80 VOZIDLA, JINÁ NEŽ KOLEJOVÁ, JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8701 00 00 00/80 Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709) 8701 10 00 00/80 - Jednonápravové malotraktory p/st 3

Více

Pravidelné technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky Pravidelné technické prohlídky ANOTACE 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby prosinec 2012 a leden 2013 4. Obor středního vzdělání odborné

Více

Měření výkonu motorů

Měření výkonu motorů 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kontrola a měření strojních zařízení

Více

Ate Bosch Ferodo TRW Lucas

Ate Bosch Ferodo TRW Lucas Vibrace předních kotoučových brzd vozů Škoda Octavia I roků výroby 1997 až 2006 Technická informace výrobců brzdových kotoučů značek Ate Bosch Ferodo TRW Lucas Týká se brzdových kotoučů následných katalogových

Více

A přece se točí. Galileo Galilei.

A přece se točí. Galileo Galilei. A přece se točí. Je veřejně známá věta, kterou v 17.století prohlásil italský astronom,filozof a fyzik Galileo Galilei. Citaci známého fyzika bychom rád okrajově přenesl do ožehavého téma problematiky

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

JEZDÍ S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU!

JEZDÍ S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU! KAŽDÝ DRUHÝ NA SVĚTĚ JEZDÍ S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU! SP21-30 Automatická převodovka 01M v OCTAVII je ztělesněním vyzrálé techniky v oblasti samočinně řadicích převodovek. Tato automatická převodovka

Více

Organizační zabezpečení profilové části maturitních zkoušek ve školním roce 2012/2013

Organizační zabezpečení profilové části maturitních zkoušek ve školním roce 2012/2013 Organizační zabezpečení profilové části maturitních zkoušek ve školním roce 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 se bude maturitní zkouška konat v těchto studijních oborech: I. 39 41 L / 01 Autotronik II.

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených. 01-5 strana1

01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených. 01-5 strana1 FABIA2000»- Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 "y 01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot Zásady bezpecnosti práce Je-Ii pri zkušebních jízdách treba použít kontrolní a mericí prístroje,

Více

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 1. a) Technické železo Uveďte rozdělení technického železa a jeho výrobu Výroba surového železa, výroba oceli - zařízení, - vsázka, - kvalita oceli, - rozdělení a značení ocelí a litin Vysvětlete označení

Více

CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA

CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA Dekadický Hexadec Blikací Význam chyby kód chyby kód kód 00000 0000 0000 Nezjištěna závada/konec komunikace 00257 0101 1112 Vstupní ventil ABS PL 00258 0102 1113 Elektromagnetický

Více

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ Servis 5 Dílenská příručka FABIA 2000 Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99 Kód motoru AUA AUB BBY BBZ Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5306.00.15 5 Servis Toto

Více

kancelář-turnov, Jana Zajíce 2068 tel. fax 481/312645 mobil 606/600878 e-mail:l-drbohlav@quick.cz http://web.quick.cz/l-drbohlav

kancelář-turnov, Jana Zajíce 2068 tel. fax 481/312645 mobil 606/600878 e-mail:l-drbohlav@quick.cz http://web.quick.cz/l-drbohlav Ing.Ladislav Drbohlav soudní znalec ekonomika-ceny a odhady zem. strojů, traktorů, dílenských strojů, motorových vozidel technologických celků, věcí movitých strojírenství všeobecné, autoopravárenství

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-57-H/001 Autoelektrikář Písemná část Význam reléové desky levnější řešení, menší proudová

Více

ŠKODA FELICIA. Opravy a údržba. Jiří Schwarz

ŠKODA FELICIA. Opravy a údržba. Jiří Schwarz Jiří Schwarz ŠKODA FELICIA 99 00 Opravy a údržba OBSAH KNIHY ŠKODA AUTO a. s. A U T O RIZ O VA L A postupy oprav a seřizování svépomocí diagnostika poruch časový a kilometrový plán údržby elektrická schémata

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03- TP ing. Jan Šritr 1) Hydrodynamický měnič

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického nebo silničního vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického nebo silničního vozidla o

Více

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1 ... velký výkon, malá spotřeba! V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový motor s přímým vstřikováním. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru vysokého výkonu při nízké spotřebě! SP

Více

... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d!

... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d! ... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d! Pro změny točivého momentu a otáček montuje ŠKODA do vozů OCTAVIA moderní plně synchronizované převodovky. SP18-37 2 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,6/75 kw Kód motoru BGU Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

VZOR DOKUMENTACE K VOZU. Klient: Informace o vozidle. Doklady vozidla. Jan Novák 606 XXX XXX. Klientské číslo: 150000. Jméno a přímení: Telefon:

VZOR DOKUMENTACE K VOZU. Klient: Informace o vozidle. Doklady vozidla. Jan Novák 606 XXX XXX. Klientské číslo: 150000. Jméno a přímení: Telefon: AUTOTÝM REPORT Číslo osvědčení: 150000 Datum: 17. 3. 2015 Celkové hodnocení vozidla 29 z 30 bodů Tovární značka: Ford Model: Mondeo VIN: WFOEXXGBBXXXXXXXX Vozidlo nevykazuje vážné závady technického nebo

Více

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody 1 Definovaná síla pružiny 2 Definované tření 3 Těsné sedlo kov - kov 4 Nízký hluk kuželky 5 Vysoký nastavovací poměr a volba průtokové charakteristiky 6 Vnější závity

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK

ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK POPIS VOZIDLA Cisternová automobilová stříkačka s třínápravovým podvozkem, odstředivým vodním čerpadlem, s vodní nádrží o objemu 9000 l, s nádrží

Více

Katalog náhradních dílů na paletové vozíky různých světových značek:

Katalog náhradních dílů na paletové vozíky různých světových značek: Katalog náhradních dílů na paletové vozíky různých světových značek: OBSAH BOLZONI 5 BOLZONI TSM EASYLIFT - HYDRAULICKÁ JEDNOTKA 5 BOLZONI TSM EASYLIFT - HLAVNÍ RÁM 8 BOLZONI TSM QUICKLIFT - HYDRAULICKÁ

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

FInformace o systémech. FPokyny k montáži a. Produktová informace. Elektrická palivová čerpadla Přehled produktů pro univerzální použití PI 0034 4 1/8

FInformace o systémech. FPokyny k montáži a. Produktová informace. Elektrická palivová čerpadla Přehled produktů pro univerzální použití PI 0034 4 1/8 roduktová informace OUZ RO TCHNCKÉ RACOVNÍKY! /8 MS Motor Service nternational GmbH 69 CZ lektrická palivová čerpadla řehled produktů pro univerzální použití Vozidlo/použití: Výrobek: lektrické palivové

Více

Závady a nouzové opravy na cestách

Závady a nouzové opravy na cestách 7. kapitola Závady a nouzové opravy na cestách Automobil je stroj a může se na něm kdykoliv vyskytnout nějaká větší či menší závada. A to i přes to, že mu budete věnovat náležitou péči a dodržovat všechny

Více

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS Všeobecné informace o funkci Všeobecné informace o funkci Pomocný náhon s dělenou hřídelí se používá především, pokud jsou požadovány velké výkony na výstupu. Výhodou je to, že poloosy jsou odpojeny a

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Service. ŠkodaFabia. Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska. Dílenská učební pomůcka

Service. ŠkodaFabia. Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska. Dílenská učební pomůcka Service 52 ŠkodaFabia Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska Dílenská učební pomůcka SP52_02 Po úspěšném zavedení 4válcového motoru 1,9 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska pro

Více

Starline = tříletá záruka + vynikající dostupnost + příznivá cena

Starline = tříletá záruka + vynikající dostupnost + příznivá cena sortimentní nabídka Starline = tříletá záruka + vynikající dostupnost + příznivá cena Co znamenají jednotlivé části této rovnice? 3letá záruka = nadstandardní benefit při nákupu náhradních dílů Starline,

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 VYDÁNO : 24..2013 OBSAH URČENÍ PRODUKTU... 3 TECHNICKÝ POPIS... 3 PODVOZEK... 4 POJEZDOVÝ VOZÍK... 4 TAKTICKO - TECHNICKÁ DATA...

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY SKÚTR Národní předpis (2008) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 Federace motocyklového sportu AČR schválila a vydala Národní technické předpisy

Více

01 - Vlastní diagnostika. 01-1 Vlastní diagnostika I. Vlastnosti vlastní diagnostiky. Technická data vlastní diagnostiky

01 - Vlastní diagnostika. 01-1 Vlastní diagnostika I. Vlastnosti vlastní diagnostiky. Technická data vlastní diagnostiky FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4n4 - vstrikování 01 \ 01 - Vlastní diagnostika 01-1 Vlastní diagnostika I Vlastnosti vlastní diagnostiky Vlastní diagnostika sleduje jen cást vstrikovacího a zapalovacího

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel - motor Konstrukce: Objem válců: Vrtání: Zdvih: Počet ventilů na válec: Kompresní poměr: Max.výkon: 4válcový benzínový motor.

Více

TATRA TERRN O 1. Nejžádanějším a zároveň nejprodávanějším. výrobkem akciové společnosti TATRA jsou. bezesporu vozidla obchodní řady TERRN o 1,

TATRA TERRN O 1. Nejžádanějším a zároveň nejprodávanějším. výrobkem akciové společnosti TATRA jsou. bezesporu vozidla obchodní řady TERRN o 1, TATRA TERRN O 1 Nejžádanějším a zároveň nejprodávanějším výrobkem akciové společnosti TATRA jsou bezesporu vozidla obchodní řady TERRN o 1, která jsou základním pilířem výrobního programu společnosti.

Více

Řada motorů Euro 6 od společnosti Scania: Osvědčená technologie a řešení pro každou potřebu

Řada motorů Euro 6 od společnosti Scania: Osvědčená technologie a řešení pro každou potřebu 18. listopadu 2013 Řada motorů Euro 6 od společnosti Scania: Osvědčená technologie a řešení pro každou potřebu Scania nyní nabízí jedenáct motorů Euro 6, od 250 hp do 730 hp. Zákazníci z celé Evropy, kteří

Více

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel - motor Konstrukce: 4válcový benzínový motor. Objem válců: 1984 cm 3. Vrtání: 82,5 mm. Zdvih: 92,8 mm. Počet ventilů na válec:

Více

ESI[tronic] základ moderní diagnostiky vozidel, techniky, údržby a servisu. Informace Obsah Rozsah. Výbava vozidel. Náhradní díly diesel

ESI[tronic] základ moderní diagnostiky vozidel, techniky, údržby a servisu. Informace Obsah Rozsah. Výbava vozidel. Náhradní díly diesel ESI[tronic] základ moderní diagnostiky vozidel, techniky, údržby a servisu Servisy mohou v budoucnu nabízet veškeré služby pro stále komplikovanější vozidla pouze s profesionálním diagnostickým a informačním

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

Pohon na zemní plyn EcoFuel ve spojení s motorem 1,4 l 110 kw TSI Konstrukce a funkce

Pohon na zemní plyn EcoFuel ve spojení s motorem 1,4 l 110 kw TSI Konstrukce a funkce Servisní školení Samostudijní program 425 Pohon na zemní plyn EcoFuel ve spojení s motorem 1,4 l 110 kw TSI Konstrukce a funkce Po úspěšném nasazení pohonu na zemní plyn EcoFuel v modelech Touran a Caddy

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

ŘÍZENÍ. je mechanismus, kterým natáčíme kola do rejdu a tím je umožněno zatáčení

ŘÍZENÍ. je mechanismus, kterým natáčíme kola do rejdu a tím je umožněno zatáčení ŘÍZENÍ je mechanismus, kterým natáčíme kola do rejdu a tím je umožněno zatáčení Základní pojmy rejd celkový rejd - úhel vychýlení kola od přímého směru - úhel od jedné do druhé krajní polohy kola (bývá

Více

VY_32_INOVACE_C 08 14

VY_32_INOVACE_C 08 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Plán školení Autorizované servisy Jaltest 2012. Pro profesionály v sektoru nákladních vozidel

Plán školení Autorizované servisy Jaltest 2012. Pro profesionály v sektoru nákladních vozidel Plán školení Autorizované servisy Jaltest 2012 Pro profesionály v sektoru nákladních vozidel 2 Plán Školení Autorizované Servisy Jaltest 2012 OBSAH Školení, NEJLEPŠÍ CESTA Struktura školícího plánu Kurzy

Více