RO 7 % 7 PŘÍJMY CELKEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RO 7 % 7 PŘÍJMY CELKEM"

Transkript

1 Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-10/2016 rozpočet R po RO č. 1 R po RO č. 2 R po RO č. 3 R po RO č. 4 R po RO č. 5 R po RO č. 6 R po RO č. 7 plnění % plnění v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč k RO č. 7 PŘÍJMY CELKEM , , , , , , , , ,37 81% Příjmy celkem bez financování , , , , , , , , ,46 77% Třída 1 - daňové příjmy - celkem , , , , , , , , ,76 85% 30% z výnosu daně z příjmu - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost 1 600, , , , , , , , ,35 78% daň z nemovitých věcí 2 200, , , , , , , , ,62 81% daň z příjmu právnických osob - poplatníkem město Moravský Beroun 3 000, , , , , , , , ,00 100% sdílené daně - daň z přidané hodnoty , , , , , , , , ,46 82% sdílené daně - fyzické osoby - závislá činnost 7 680, , , , , , , , ,86 81% podíl 1,5% - fyzické osoby - závislá činnost dle počtu zaměstnanců v obci 380, , , , , , , , ,83 80% sdílené daně - fyzické osoby - srážková daň 860, , , , , , , , ,73 84% sdílené daně - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost 256, , , , , , , , ,64 51% sdílené daně - daň z příjmu - právnické osoby 7 990, , , , , , , , ,18 89% správní poplatky 196, , , , , , , , ,00 42% místní poplatek ze psů 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70, ,00 92% místní poplatek za užívání veřejného prostranství 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 40,000 40, ,00 57% výtěžek - výherní hrací přístroje, loterie a jiná technická zařízení 1 500, , , , , , , , ,92 71% místní poplatek za komunální odpad 1 500, , , , , , , , ,17 96% místní poplatek z ubytovací kapacity 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6, ,00 35% Třída 2 - nedaňové příjmy - celkem 1 274, , , , , , , , ,59 92% poskytované služby - psi 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3, ,00 102% služby a náhrady knihovna 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26, ,00 100% činnost Městského kulturního a turistického informačního centra 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76, , , ,00 97% úhrada pečovatelské služby 100, , , , , , , , ,00 90% honební pozemky 14,500 14,500 14,500 14,500 17,170 17,170 17,170 17, ,00 100% výtěžek z honebního společenství 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18, ,00 100% pronájem - pozemky 230, , , , , , , , ,00 118% nájem a služby Výchovně vzdělávací centrum a sál Národního domu 60,000 60,000 60,000 60,000 70,000 70,000 70,000 70, ,14 97% příjmy z pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80, ,00 101% úroky z účtů 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30, ,39 53% pokuty a penále 29,000 29,000 29,000 29,000 99,770 99, , , ,00 109% parkovné 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50, ,00 75% vstupné kino 155, , , , , , , , ,00 90% pohřebnictví - nájmy hrobových míst, služby 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 65,000 65,000 65, ,00 103% nájem nebytových prostor a ostatního majetku 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3, ,00 85% hlášení rozhlasem o ostatní služby 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39, ,00 87% prodej dřevní hmoty 0,000 0,000 0,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5, ,00 63% prodej krátkodobého majeku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 39,000 39,000 39, ,00 86% ostatní příspěvky, vratky a náhrady, věcná břemena 80,000 80,000 80,000 91,200 91,200 91, , , ,30 99% pojistné náhrady 0,000 0,000 0, , , , , , ,00 86% svoz odpadu - podnikatelé 100, , , , , , , , ,57 71% odměna za zpětný odběr a využití odpadů z obalů 170, , , , , , , , ,19 76% Třída 3 - kapitálové příjmy - celkem 695, , , , , , , , ,00 26% prodej pozemků 150, , , , , , , , ,00 90%

2 prodej nemovitostí a jejich částí 500, , , , , , , , ,00 9% prodej ostatního dlouhodobého hmotného majetku 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 0,00 0% Třída 4 - dotace - celkem , , , , , , , , ,11 68% příspěvek na výkon státní správy 1 743, , , , , , , , ,00 83% dotace - veřejně prospěšné práce a společensky účelné místo 169, , , , , , , , ,00 78% převody z hospodářské činnosti - nájem Smetanova , , , , , , , , ,00 92% převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty 840, , , , , , , , ,00 71% převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty-nebyt. prostory 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56, ,00 84% vrácení odvodu dotace - Strategie a řízení města Moravský Beroun 0,000 0,000 0,000 6,726 6,726 6,726 6,726 6, ,00 100% dotace na projekt Výzva 22 0,000 0,000 0, , , , , , ,05 100% dotace Revitalizace třžiště v Moravském Berouně 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , , ,06 100% dotace pro knihovnu - grant VISK 3 0,000 0,000 0,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76, ,00 100% dotace - na poskytování sociálních služeb 0,000 0,000 0, , , , , , ,00 100% dotace na pojištění lesů 0,000 0,000 0,000 47,151 47,151 47,151 47,151 47, ,00 100% dotace pro JSDH - akceschopnost 0,000 0,000 0, , , , , , ,00 100% dotace pro JSDH - věcné vybavení 0,000 0,000 0,000 0,000 7,000 7,000 7,000 7, ,00 100% dotace na výkon sociální práce 0,000 0,000 0,000 0, , , , , ,00 100% dotace na obnovu kaplí na Křížovém vrchu 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50, , , ,00 100% dotace Program prevence kriminality - APK III a Domovník III 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , , ,00 100% dotace Program podpory kultury Olomouckého kraje 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , , ,00 100% dotace Rekonstrukce lesní cesty Sedm Dvorů 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,456 0,00 0% dotace na výstavbu sportovní haly 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,000 0,00 0% dotace volby do zastupitelstev krajů 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , ,00 100% převod zisku z hospodářské činnosti a zálohový převod za rok , , , , , , , , ,00 100% Třída 8 - financování - celkem , , , , , , , , ,91 100% zůstatek na bankovních účtech k , , , , , , , , ,91 100%

3 rozpočet R po RO č. 1 R po RO č.2 R po RO č. 3 R po RO č. 4 R po RO č. 5 R po RO č. 6 R po RO č. 7 čerpání % čerpání v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč k RO č. 7 VÝDAJE CELKEM , , , , , , , , ,20 30% výdaje celkem bez financování , , , , , , , , ,20 29% Skupina 1 - zemědělství a lesnictví 152, , , , , , , , ,20 51% oddíl 10 - zemědělství a lesní hospodářství 152, , , , , , , , ,20 51% péče o odchycené psy a ostatní zvířata 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52, ,20 50% převod do HČ - lesník z dotace ÚP 0, , , , , , , , ,00 100% lesy - odborný dozor 100, , , , , , , , ,00 75% Rekonstrukce lesní cesty - příprava + realizace 0,000 0,000 0, , , , , , ,00 46% Skupina 2 - průmysl. a ost.odvětví hospodářství , , , , , , , , ,05 31% oddíl 21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby 551, , , , , , , , ,58 70% Městské kulturní a turistické informační centrum 551, , , , , , , , ,58 70% oddíl 22 - doprava 7 160, , , , , , , , ,51 43% ztrátovost autobusové dopravy 250, , , , , , , , ,00 87% místních komunikace a mosty 3 000, , , , , , , , ,12 35% chodníky 3 270, , , , , , , , ,43 50% dopravní značení a ost.služby v silniční dopravě 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 0,00 0% bezpečnost silničního provozu 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 45,000 45, ,00 58% zimní údržba 600, , , , , , , , ,96 51% Vybudování smíšené stezky pro cyklisty a chodce 0,000 0,000 0, , , , , ,000 0,00 0% oddíl 23 - vodní hospodářství 6 090, , , , , , , , ,96 20% vytvoření fin.rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací 6 000, , , , , , , ,000 0,00 0% převod fin. rezervy VAK z minulých let 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,227 0% čerpání vytvořené rezervy VAK na kanalizaci ul. Dlouhá, vodovod ul. Křížová, Horní , , , , , , , ,000 0,00 0% čerpání převedené rezervy VAK na projektovou přípravu obnovy VAK -100,000 0% deratizace kanalizační a teplovodní sítě a ostatní údržba - kanalizace 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 0,00 0% provoz kašny a ostatní údržba - vodovody 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50, ,22 82% příprava projektu na obnovu vodovodů a kanalizací 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,000 0,00 0% kanalizace ul. Dlouhá, vodovod ul. Křížová, Horní a ost , , , , , , , , ,74 29% Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo , , , , , , , , ,24 27% oddíl 31 - vzdělávání 5 786, , , , , , , , ,27 82% příspěvek na činnost MŠ 1 555, , , , , , , , ,00 83% příspěvek na odpisy - opravy MŠ 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , , ,00 100% účelový příspěvek MŠ - mzdové náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 54,000 54,000 54,000 54,000 0,00 0% příspěvek na činnost ZŠ 2 547, , , , , , , , ,00 83% příspěvek na odpisy - opravy ZŠ 582, , , , , , , , ,00 100% účelový příspěvek na opravy ZŠ 213, , , , , , , , ,27 74% ostatní příspěvky ZŠ 110, , , , , , , , ,00 78% příspěvek na činnost ZUŠ 77,900 77,900 77,900 77,900 77,900 77,900 77,900 77, ,00 83% vybudování zpevněné plochy v areálu ZUŠ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 65,000 65,000 65,000 0,00 0% účelový příspěvek na opravy ZUŠ 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51, ,00 100%

4 příspěvek na odpisy - opravy ZUŠ 149, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 účelový investiční příspěvek MŠ 131, , , , , , , , ,00 41% příspěvek na odpisy - investice MŠ 369, , , , , , , , ,00 91% příspěvek na odpisy - investice ZUŠ 0,000 0,000 0, , , , , , ,00 63% projekt Energeticky úsporná opatření na komplexu mateřské školy Moravský Beroun 0,000 0, , , , , , , ,00 100% oddíl 33 - kultura, církve a sděl. prostředky 3 657, , , , , , , , ,42 64% kronika 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 0,00 0% pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí 986, , , , , , , , ,80 72% expozice města 169, , , , , , , , ,55 67% výdaje knihovna 650, , , , , , , , ,13 76% Výchovně vzdělávací centrum 228, , , , , , , , ,62 87% sál Národního domu 386, , , , , , , , ,70 27% oprava kulturních památek místního významu 500, , , , , , , , ,00 15% činnost SPOZ 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 74, ,00 64% výdaje kino 591, , , , , , , , ,62 79% vánoční výzdoba 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20, ,00 76% investiční dar na opravu kaple v Sedmi Dvorech 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50, ,00 100% oddíl 34 - tělovýchova a zájmová činnost , , , , , , , , ,70 4% příspěvky na tělovýchovu a zájmovou činnost 876, , , , , , , , ,00 99% naučná stezka 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20, ,00 12% dětská hřiště a ostatní činnost 100, , , , , , , , ,00 51% příprava plochy pro in-line dráhu a skatepark 100, , , , , , , ,000 0,00 0% příprava projektu - cyklostezka 200, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 příprava projektu - revitalizace školních hříšť a zahrady 120, , , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 Dětské dopravní hřiště 2 500, , , , , , , , ,00 2% vybavení dětských hřišť 0,000 0,000 0, , , , , , ,70 100% Novostavba sportovní haly a kuželny v Moravském Berouně 7 000, , , , , , , , ,00 1% oddíl 36 - bydlení, komunál.služby a územní rozvoj 4 851, , , , , , , , ,92 41% pohřebnictví, hřbitov 46,000 46,000 46, , , , , , ,94 80% veřejné osvětlení - elektrická energie 600, , , , , , , , ,51 82% veřejné osvětlení - opravy a údržba 200, , , , , , , , ,80 45% majetek města odhady, geometrické plány, správní poplatky, majetkové daně 315, , , , , , , , ,62 49% péče o majetek města (opravy, pojištění a ostatní péče) 1 240, , , , , , , , ,35 46% zhotovení příjezdové komunikace a inženýrské sítě pro 4 RD 2 000, , , , , , , , ,00 14% rozšíření veřejného osvětlení v Moravském Berouně 450, , , , , , ,000 0,000 0,00 výstavba kolumbária 0,000 0,000 0, , , , , , ,70 94% stavební úpravy budovy Partyzánská DSP - připrava 0,000 0,000 0, ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 rekonstrukce vytápění Smetanova 610 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,000 0,00 0% příplatek k základnímu kapitálu - Městské služby Moravský Beroun s.r.o. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,000 0,00 0% koupě pozemku a budovy č.p , , , , ,00 100% koupě a směna pozemků 0,000 0,000 0,000 65, , , , , ,00 72% oddíl 37 - ochrana životního prostředí 4 353, , , , , , , , ,93 70% vzhled obce, veřejná zeleň, park Křížový vrch 700, , , , , , , , ,84 64% příprava revitalizace a založení zeleně ve městě 0,000 0,000 0,000 0, , , , ,000 0,00 0%

5 pracovníci vzhled obce a veřejně prospěšné práce - platy a odvody 1 361, , , , , , , , ,75 67% ostatní náklady vzhled obce - materiál, ochranné pomůcky 80,000 80,000 80, , , , , , ,80 98% svoz nebezpečného odpadu 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 15, ,00 43% svoz komunálního odpadu - popelnice 1 300, , , , , , , , ,46 71% provoz kompostárny 300, , , , , , , , ,98 94% provoz zametacího stroje 250, , , , , , , , ,56 44% svoz velkoobjemového odpadu 150, , , , , , , , ,19 81% využívání a zneškodňování komunálního odpadu 200, , , , , , , , ,35 92% nákup techniky na úddržbu veřejné zeleně 0,000 0,000 0, , , , , , ,00 100% Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstn. 572, , , , , , , , ,89 43% pečovatelská služba 572, , , , , , , , ,89 63% dotace z rozpočtu města 0,000 0,000 0,000 45,000 60,000 60,000 60,000 60, ,00 100% rozvoj sociálních služeb a komunitní práce 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 38, ,000 0,00 0% domy pro sociální bydlení a komunitní centrum - příprava 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,000 0,00 0% Vestavba 7 pečovatelských bytů do objektu č.p. 365 Moravský Beroun 0,000 0,000 0,000 0, , , , , ,00 68% Skupina 5 - bezp. státu a právní ochrana 3 502, , , , , , , , ,66 55% požární ochrana M.Beroun a ochrana obyvatelstva - JSDH 1 043, , , , , , , , ,50 50% Městská policie 1 150, , , , , , , , ,96 77% Program prevence kriminality - asistenti prevence kriminality 448, , , , , , , , ,04 70% Program prevence kriminality - Domovník 80,200 80,200 80,200 80,200 80,200 89,400 89,400 89, ,22 78% protipovodňová ochrana - služby, údržba 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30, ,94 94% rezerva na řešení krizových situací 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 26,000 26,000 0,00 0% investiční výdaje - JSDH 700, , , , , , , , ,00 8% Skupina 6 - všeob.veřejná správa a služby , , , , , , , , ,16 28% oddíl 61 - státní správa a územní samospráva , , , , , , , , ,19 66% Činnost zastupitelstva města 2 102, , , , , , , , ,09 72% Činnost místní správy - z toho : , , , , , , , , ,10 66% - platy zaměstnanců včetně odvodů, OOV, Kooperativy a náhrad v době nemoci 6 677, , , , , , , , ,85 71% - ostatní výdaje na provoz (materiál, služby, energie/) 3 291, , , , , , , , ,25 77% - investiční výdaje 1 345, , , , , , , ,000 0,00 0% - sociální fond 513, , , , , , , , ,00 63% volby do zastupitelstev krajů 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , ,00 15% oddíl 63 - finanční operace celkem 3 223, , , , , , , , ,03 230% - služby peněžních ústavů 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32, ,40 57% - úroky z úvěru Sberbank - Smetanova ,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75, ,47 75% - úroky z úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16, ,90 68% - nadměrný odpočet DPH 100, , , , , , , , ,80 132% - daň z příjmu - poplatníkem město Moravský Beroun 3 000, , , , , , , , ,00 100% oddíl 64 - ostatní činnosti celkem 8 380, , , , , , , , ,00 1% - finanční rezerva 8 197, , , , , , , ,501 0,00 0%

6 - příspěvek MAS Bystřička 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 79, ,00 97% - příspěvek Mikroregion Šternbersko 9,500 21,400 21,400 21,400 21,400 21,400 21,400 21, ,00 100% - příspěvek Svazku obcí mikroregionu Moravskoberounsko 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95, ,00 97% Třída 8 - financování - celkem 2 144, , , , , , , , ,00 75% splátka úvěru Sberbank - Smetanova , , , , , , , , ,00 75% splátka úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty 1 545, , , , , , , , ,00 75%

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 54 448,900 Příjmy celkem bez financování 50 448,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 37 485,000 30% z výnosu

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 75 270,700 Příjmy celkem bez financování 60 270,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 42 808,000 30% z výnosu daně z příjmu - fyzické

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Rozpočet obce Rochlov na rok 2014

Rozpočet obce Rochlov na rok 2014 R 2014 v tis. Kč PŘÍJMY 4 845,906 Zapojení fondu 15,000 PŘÍJMY CELKEM - včetně zapojení fondů 4 860,906 příjmy - výdaje - 128,016 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 3 008,500 číslo č. pol. sdílené daně -

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Rozpočet obce Rochlov na rok 2013

Rozpočet obce Rochlov na rok 2013 R 2013 v tis. Kč PŘÍJMY 3 738,000 Zapojení fondu na VO 302,422 PŘÍJMY CELKEM - včetně zapojení fondů 4 040,422 příjmy - výdaje - 16,000 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 2 881,500 číslo č. pol. sdílené

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet obce Rochlov na rok 2015

Rozpočet obce Rochlov na rok 2015 R 2015 v tis. Kč PŘÍJMY 3 917,576 Zapojení fondu - PŘÍJMY CELKEM - včetně zapojení fondů 3 917,576 příjmy - výdaje 40,477 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 3 156,000 číslo č. pol. sdílené daně - fyzické

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k Rozpočtové opatření č. 3/2015 k 30. 4. 2015 Paragraf Položka Příjmy: Schválený Rozpoč. Rozpoč. Rozpočet Čerpání 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 800000 800000 279693 0 1112 Daň z

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Návrh rozpočtu obce Lestkov na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Lestkov na rok 2016 Návrh rozpočtu obce Lestkov na rok 2016 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace na správu Příjmy celkem 6 193 000,00 Kč 3 722 000,00 Kč 9 988 000,00 Kč Běžné výdaje (provozní, neinvestiční,

Více

Rozpočet obce Ledce pro rok 2013

Rozpočet obce Ledce pro rok 2013 Rozpočet obce Ledce pro rok 2013 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Třída 5 - Provozní výdaje celkem Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 4/2016 P Ř Í J M Y vodní hospodářství ,00 Kč z toho: vodné

Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 4/2016 P Ř Í J M Y vodní hospodářství ,00 Kč z toho: vodné Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 4/2016 1031 lesní hospodářství P Ř Í J M Y 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Návrh rozpočtu na fiskální rok 2017 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu 0,000

1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu 0,000 Schválený rozpočet na rok Org. Odd. Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin. a fčních pož 7 500,000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 200,000 1113 Daň

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2012 v celkové výši cca 19,424 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015 Příjmy: Položka Kč Třída 1 Daňové příjmy celkem 20.731.400,- - daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1111 3.400.000,- - daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 3/2016 P Ř Í J M Y vodní hospodářství ,00 Kč z toho: vodné

Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 3/2016 P Ř Í J M Y vodní hospodářství ,00 Kč z toho: vodné 1031 lesní hospodářství P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství nájem z pohostinství přijatá náhrada el.energie 72 000,00

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč v tis. Kč 1. Druhové členění - podíl na rozpočtovém určení daní, nárokové transfery Příjmy výdaje paragraf položka Příjmy 2014

Více

Rozpočet obce Ledce pro rok 2016

Rozpočet obce Ledce pro rok 2016 Rozpočet obce Ledce pro rok 2016 Třída 1 - Daňové příjmy 4 379 470,00 Kč Třída 2 - Nedaňové příjmy 365 500,00 Kč Třída 3 - Kapitálové příjmy - Kč Třída 4 - Přijaté dotace 71 400,00 Kč Příjmy celkem 4 816

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1)

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) Návrh rozpočtu na rok 2012 Celková bilance v tis. Kč v tis. Kč řádek Rozpočet 2012 1 Celkem výdaje 196 233 2 Celkem příjmy 190 511 3 Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) -5 721 4 Zapojení dlouhodobého úvěru 1

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00 Rozpočet 2014 - město Starý Plzenec (v Kč) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2014 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 000 000,00 1112 DPFO z podnikání 700 000,00 1113 DPFO srážk. 1 000 000,00

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

ROZPOČET na rok 2014 schválený v 6. jednání ZM dne

ROZPOČET na rok 2014 schválený v 6. jednání ZM dne ROZPOČET na rok 2014 schválený v 6. jednání ZM dne 16.12. 2013 10 - Zemědělství a lesní hospodářství 1012 - Zemědělský půdní fond - nájemné 2131 6,00 - prodej pozemků 3111 94,00 celkem 100,00 - nájemné

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017

Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017 Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017 PŘÍJMY 47.414.200,- Kč Daňové příjmy 37.272.500,- Kč Daně z příjmů, zisku a kapitál.výdajů 15.770.000,- Kč ( daně z příjmu FO a PO ) Daně

Více

Rozpočet obce Ledce pro rok 2012

Rozpočet obce Ledce pro rok 2012 Rozpočet obce Ledce pro rok 2012 Třída 1 - Daňové příjmy 3 04 Třída 2 - Nedaňové příjmy 533 600,00 Kč Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace 68 100,00 Kč Příjmy celkem Třída 5 - Provozní

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Obce Skorošice na rok 2013

PŘÍJMY. Rozpočet Obce Skorošice na rok 2013 Rozpočet Obce Skorošice na rok 2013 PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.565.000,- Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-3/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 665 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 958 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 232 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,5

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,5 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 3/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 753 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 74 1121 daň z příjmu práv. osob 2 700

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2014

Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Základní běžný účet Příjmy : rozp.skl. 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 750 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné činnosti 77 000,00 1113 Daň z příjmů FO z

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016 OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový přístup dne:

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 1. Daňové příjmy 103 639 940 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 269 994 3. Kapitálové příjmy 260 000 4. Přijaté transfery 14 209 066 minimální Součet příjmů 144 379 000

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Město Hostouň. Přijaté dotace , ze SR , dotace od ÚP , dotace na úroky z úvěru ,-

Město Hostouň. Přijaté dotace , ze SR , dotace od ÚP , dotace na úroky z úvěru ,- Město Hostouň Návrh rozpočtu na rok 2015 Příjmy Daňové příjmy 15 335 000,- 1111 Daň z příjmu FOZČ 3 150 000,- 1112,3 Daň z příjmu FOSVČ 445 000,- 1121 Daň z příjmu PO 3 400 000,- 1122 Daň z příjmu obce

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více