Technologie zpracování ovoce a zeleniny I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technologie zpracování ovoce a zeleniny I"

Transkript

1 Vyská škla chemick-technlgická v Praze Ústav knzervace ptravin a technlgie masa Sylabus textů k přednáškám z předmětu Technlgie zpracvání vce a zeleniny I Dc. Ing. Jarslav Dbiáš, CSc. Prvizrní učební text V Praze 2004

2 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text Obsah 1. Úvd 1.1 Histrie knzervace ptravin Svět Česká republika 2. Dprava 2.1 Lgistika 2.2 Mimzávdní dprava 2.3 Vnitrzávdvá dprava Pneumatická dprava Vdní dprava Ptrubní dprava Mechanická dprava Dprava samspádem 3. Předběžné perace 3.1 Čištění Suché čištění Praní - mkré čištění 3.2 Třídění Třídění pdle jaksti Třídění pdle veliksti Třídění pdle barvy Třídění pdle zralsti 3.3 Odpeckvání 3.4 Odstpkvání 3.5 Lupání Mechanické lupání Chemické lupání Lupání půsbením teplty (změn teplty) 3.6 Dělení pldů 4. Kusvité výrbky 4.1. Sterilvané výrbky Základy terie sdílení tepla (připmínka základních vztahů) Využití půsbení tepla jak knzervační metdy Charakteristika prcesů blanšírvání a sterilace Sterilační zařízení - přehled Optimalizace tepelných prcesů v knzervárenské technlgii Způsby vyhdncení účinnsti sterilačníh zákrku Výrba kmptů Sterilvaná zelenina Htvé pkrmy 4.2 Výrba sušenéh vce a zeleniny Základy terie sušení jak metdy knzervace Technlgie zpracvání vce a zeleniny při sušení Typy sušáren TZOZ I /01 2

3 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text 4.3 Výrba zmrazvanéh vce a zeleniny Princip metdy Zpracvání rstlinných prduktů Typy zmrazvacích zařízení 4.4 Výrba mléčně kysané zeleniny 4.5 Prslazvané vce, ppř. zelenina 3 TZOZ I /01

4 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text 1. Úvd Knzervace ptravin - každý úmyslný zákrk, včetně úpravy ptravin, prdlužující dbu skladvatelnsti ptraviny významně nad přirzenu dbu uchvatelnsti. Průmysl knzervárenský a mrazírenský - dvětví ptravinářskéh průmyslu zabývající se prdlužením skladvatelnsti neúdržných ptravin prakticku aplikací metd knzervace ptravin. 1.1 Histrie knzervace ptravin Svět Nejstarší způsby knzervace ptravin: sušení, uzení, zahušťvání, kvasné prcesy - tj. aplikace mléčnéh i alkhlvéh kvašení. Rzvj v suvislsti se splečensku dělbu práce, význam válek. Tepelná sterilace pl. 18. stletí terie spntánníh zrdu tvrdí, že živt vzniká samvlně v rganické hmtě, knec 18.stletí Spallanzani hyptéza, že kažení ptravin půsbí rganismy vlně přítmné ve vzduchu, Denis Papin tlakvý hřev ptravin Niclas Appert na základě experimentů z let vypracval prakticku metdu termsterilace ptravin, pužíval skleněné širkhrdlé nádby zahřívané ve vdě, rzpznal účinek tepla na údržnst ptravin, frmulval pžadavek čistty, nutnst sanitace i hermetičnsti balu, TZOZ I /01 4

5 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text kl Peter Durand, anglický bchdník - patent na pužití kvvých nádb, plechvek, William Underwd, imigrant z Anglie - prvá knzervárna na zpracvání vce v Bstnu, Luis Pasteur ( ) - mikrby půvdci rzkladu rganické hmty, Sanitary Can Cmpany, USA - patent na duble seemed plechvky zrychlení výrby plechvek, klem kntinuální výrba plechvek na bdy-makerech, (v Anglii 1927, Williamsn s factry, Wrcester), W.D. Bigelw - vypracvání metdy na stanvení účinnsti záhřevu na základě měření prstupu tepla d ptraviny, C.O.Ball - teretická metda stanvení účinnsti sterilačníh zákrku, ptimalizace sterilačních zákrků (T.G. Gillespy), p 1950 vývj mikrvlnných sterilátrů, atd., sučasnst zdknalvání sterilačních zařízení, vývj systémů na sledvání průběhu sterilace. Knzervace chladem, resp. mrazem tradičně izlvané prstry vylžené blky ledu, Leslie v Anglii prvý chladící strj, prvé zmínky imerzním zmrazvání v chladících směsích, Grrie - v Anglii první vzduchvé chladící zařízení, Carré ve Francii absrpční chladící strj s chladícími kruhy s vdu a čpavkem, první chladírna Austrálie, kl p zdknalení kmpresníh zařízení Lindem budvány chladírny s regulací teplty, prvé ptraviny dpravené d Evrpy ldí s chladícím zařízením, 5 TZOZ I /01

6 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text d té dby vývj chladících či zmrazvacích zařízení, zdknalvání metd aplikace nízkých teplt z hlediska kvality výrbku. Některá další významnější údaje k vývji knzervárenské prdukce: aplikace hydrklidů (cca d 20. let 20. stletí), aplikace chemických knzervvadel (cca d 30. let 20. stletí), aplikace enzymvých preparátů (cca d 60. let 20. stletí). Charakteristické rysy sučasnéh stavu: rzvj prdukce minimálně pracvaných prduktů, změny v pstavení knzervárenských prduktů na sučasném trhu pstupné změny v srtimentu knzervárenských prvzů, změny v důsledku změn legislativy terminlgické prblémy (ptraviny chlazené x zmrazvané, sterilace x pasterace, atd.) Česká republika Pčátky průmyslvé knzervárenské výrby v českých zemích spadají d knce 19. stletí. D té dby převažval dmácký, sezónní a sptřebitelský charakter tét prdukce zaměřený na jednduché, zkušenstí pdlžené způsby knzervace (sušení vce, vaření pvidel a zavařenin, nakládání vce d medu a zpracvávání zelí kysáním). V prvé třetině 20. stletí, v bdbí před druhu světvu válku, prcházela knzervárenská výrba pstupným rzvjem, kdy se střídala bdbí knjunktury a recese. V tét dbě dcházel k rzšiřvání celkvéh bjemu i srtimentu knzervárenské výrby, zaváděly se výrby nvé (prdukce džemů, prslazvanéh vce, desertních vín, nvých druhů kmptů, vcných sirupů, knzervvané zeleniny ve slaném nálevu, sušené zeleniny atd.). Kvalitu knzervárenské prdukce vlivnil např. i pužívání práškvitéh pektinu při výrbě vcných pmazánek d plviny 20. let či pvlení chemických knzervačních činidel ke knzervaci pltvarů v plvině 30. let. TZOZ I /01 6

7 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text Knzervárenské závdy v té dbě byly rzmisťvány zejména d míst prdukce survin (jižní Mrava, Haná, Plabí atd.) ale i dbytišť výrbků (klí Prahy, jižní Mrava pr blízku Vídeň). Knzervárenské závdy té dby však byly nerzvinuté a slabé, čemž svědčí nízká kncentrace výrby a centralizace kapitálu, kdy za jediný úspěšný příklad centralizace lze pvažvat vytvření nákupníh a prdejníh družstva Znjmia, spl. s r.., na jižní Mravě, těžícíh zejména z bliby sladkkyselých sterilvaných kurek vyráběných d rku Většina knzervárenských závdů té dby dplňvala výrbu mající stále sezónní charakter řadu přidružených výrb (zejména s výrbu lihvin, cta, hřčice či knzervvaných ryb). V bdbí kupace vedl nedstatek základních ptravin (pdbně jak za I. světvé války) k živení zájmu knzervvání vce a zeleniny, stále však převážně v malých a středních prvzech. P svbzení Českslvenska a znárdnění byl knzervárenský průmysl rganizván ve VHJ Knzervárny a lihvary, v jehž rámci se knzervárenské prdukci v českých zemích věnval sm pdniků (Středčeská fruta n.p. Mchv, Západčeské knzervárny a lihvary n.p. Plzeň-Bžkv, Jihčeská fruta n.p. České Budějvice, Výchdčeské knzervárny a lihvary n.p. Nvé Měst nad Metují, Severčeské knzervárny a držďárny n.p. Ústí nad Labem- Krásné Březn, Severmravské lihvary a knzervárny n.p. Olmuc, Slvácké knzervárny n.p. Uherské Hradiště a Fruta n.p. Brn). Nvá struktura umžnila daleksáhlu kncentraci a centralizaci knzervárenské výrby d velkých závdů a tím efektivnější využití mderní techniky a technlgií zajišťujících vysku kvalitu prdukce. P značném rzvji knzervárenské výrby v padesátých a šedesátých letech však v dalším bdbí, zejména vlivem nedstatečných investic d bnvy prvzních zařízení ale i chybami v plánvání a rganizaci výrby, dšl ke stagnaci celéh bru, takže v smdesátých letech tuzemské knzervárenské závdy značně zastávali za světvu úrvní zejména v efektivnsti a prduktivitě, i když kvalita mnhých, čast tradičních prduktů (sterilvané kurky, kmpty, dětská výživa, jablečný 7 TZOZ I /01

8 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text kncentrát, hřčice a další) byla srvnatelná s vyspělými zeměmi, kam se také jejich velký pdíl exprtval. P rce 1989 v důsledku rzsáhlých hspdářských změn dšl k rzpadu VHJ Knzervárny a lihvary až na jedntlivé výrbní závdy, z nichž mnhé pstupně zanikly. Samstatné knzervárenské výrbní závdy pak přežily hlavně v zemědělských prdukčních blastech na jižní Mravě, Slvácku a v jižních Čechách. Sučasně s tím byl ale vybudván i něklik zcela nvých, mderních, úzce specializvaných knzervárenských prvzů (výrba rajčatvéh prtlaku, vcných šťáv a šťávních kncentrátů) a t zejména prsperujícími zemědělskými pdniky na jižní Mravě (Fujk.Prušánky, ZD Mikulčice dříve p něklik sezón výrba rajčatvéh prtlaku atd.). V sučasnsti pět dchází k určité kncentraci knzervárenských výrb, nejmarkantnějším případem je rzvj akcivé splečnsti HAMÉ Babice, navazující na dřívější prdukci Slváckých knzerváren n.p. Stručný přehled vývje celkvé výrby a prdukce hlavních druhů výrbků uvádí tabulka 01-I. Mrazírenský průmysl, jak zvláštní br ptravinářskéh průmyslu vznikl v rce 1947 na základě rzhdnutí vlády. Před druhu světvu válku u nás výrba zmrazených ptravin prakticky neexistvala, v bdbí války byla na naše území převedena část výrby německých firem celkvém bjem asi t rčně. P znárdnění jak sučást VHJ Mrazírny.p. Praha pršly mrazírenské závdy bdbím velké investiční výstavby, zejména pak v letech , kdy byl d jejich rzšiřvání vkládán zhruba 170 milinů krun rčně. Nvé závdy přitm byly vybudvány na území prakticky celé České republiky, v prvnání s knzervárenskými prvzy se přitm jednal většinu závdy s pměrně mderním technlgickým vybavením. TZOZ I /01 8

9 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text Tabulka 01-I Stručný přehled vývje celkvé knzervárenské výrby a prdukce hlavních druhů výrbků v českých zemích. rk celkvá prdukce vcné výrbky celkem vcné pmazánky kmpty vcné sirupy džusy zeleninvé výrbky celkem kurky kvašené zelí kvašené sterilvaná zelenina *) **) rajčatvý prtlak kečup Pzn. všechny údaje uvedeny v tunách *)z th t sterilvaných kurek **) z th t sterilvaných kurek I v mrazírenské průmyslu dšl v bdbí p rce 1989 k rzpadu VHJ Mrazírny.p. Praha na jedntlivé výrbní závdy, jejichž situace byla čast nepříznivě vlivněna velkým zadlužením v důsledku intenzivní investiční výstavby v předcházejícím bdbí. Krmě vlastní mrazírenské výrby jsu stávající velké mrazírenské kapacity v sučasnsti využívány i k distribuci a přebalvání levnějšíh zmrazenéh zbží ze zahraničí, zejména z Plska. Dalším charakteristickým rysem sučasné dby je i vznik mnha nvých drbných mrazírenských výrben zaměřených na výrbu zmrazvaných htvých pkrmů.vývj mrazírenské výrby v českých zemích přibližuje následující tabulka 01-II. 9 TZOZ I /01

10 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text Tabulka 01-II: Vývj mrazírenské výrby v českých zemích rk vce zelenina htvé vaječné celkem pkrmy výrbky *) cca 5000 cca Pzn. všechny údaje jsu uvedeny v tunách *)výrba zmrazených vaječných bsahů byla v rce 1965 předána delimitací bru Drůbežářskéh průmyslu. TZOZ I /01 10

11 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text 2. Dprava Jedna ze slžek lgistických prcesů splu s překládku a manipulací, skladváním, balením, vychystáváním, distribucí, přípravu plánváním a infrmváním, řízením, sledváním a kntrlu. 2.1 Lgistika Obsah - integrální řízení veškeréh materiálvéh tku pdnikem (včetně tku d ddavatelů a tku k dběratelům) jak celku a příslušnéh infrmačníh tku. Pslání - vytvářet předpklady a zajišťvat, aby byly k dispsici správné materiály, ve správném čase, na správném místě, se správnu jakstí a s příslušnými infrmacemi, a t s přijatelným finančním dpadem. Veškeré dpravní perace neprduktivní, nevytváří se nvá hdnta snaha maximálně mezit 2.2 Mimzávdní dprava Veškeré dpravní perace mim závd, tj. dvz survin a pmcných materiálů i dvz a distribuce prduktů. Snaha minimalizvat náklady na mimzávdní dpravu, hlavní způsby: Lkalizace závdu - blízkst zdrjů survin i dbytišť výrbků, Vlba ptimálníh způsbu dpravy - železnice, autmbilvá dprava, ldní dprava, ptrubní dprava, atd., Vlba ptimálníh způsbu přepravy prduktů - vlně lžený materiál, v cisternách, kntejnerech, na paletách, v přepravních balech, atd. 2.3 Vnitrzávdvá dprava Přejímka materiálu v závdě vlně lžené materiály jsu v závdě slženy na vyhrazená místa samspádem, neb d vyšších plh vhdným typem dpravy tekutiny jsu přečerpávány neb přepuštěny d zásbních nádrží, 11 TZOZ I /01

12 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text balené materiály se překládají na rampě skladvých prstr (ručními vzíky - rudly, ruční paletvé vzíky) neb se využívá vyskzdvižných vzíků. Materiál slžený na paletách je nutn před pužitím depaletizvat. Dprava ve výrbě snaha maximálně mezit puhu dpravu, snaha tzv. výrbnědpravní perace Expedice ptimální navazuje-li přím na výrbu v knzervárenských prvzech někdy není mžné ulžení v meziskladu Obecné zásady: dpravní cesty v prvzu by měly být řešeny racinálně, snaha jejich minimální křížení ddělení čistých a špinavých prvzních prstr, atd. Vlba typu dpravy materiálu ve výrbě se řídí především přepravní drahu, tj. plhu míst dkud a kam budeme dpravvat výškvým spádem vlastnstmi přepravvanéh materiálu velikstí mechanicku dlnstí případně rzpustnstí v přepravní tekutině V závislsti na těcht parametrech se v prvzech využívají: pneumatická dprava vdní dprava ptrubní dprava dprava samspádem TZOZ I /01 12

13 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text mechanická dprava Mim t lze způsb dpravy dlišvat i pdle směru na přepravu ve vdrvném směru a přepravu klmu Pneumatická dprava Principem dprava materiálu ptrubím s hladkým pvrchem (skln ptrubí má jen vedlejší význam) prudem vzduchu (či jinéh plynu) hnanéh rychlstí 15 až 80m.s -1. Je výhdná zejména pr přepravu sypkých materiálů a v technlgii zpracvání vce a zeleniny je využívána pr krystalický cukr, ale i jablečné výlisky, některé zmrazvané prdukty (hrášek). V zásadě sem patří i phyb surviny ve vzduchvých čističích, při fluidním dpravě, zmrazvání, sušení apd. Rychlst dpravy je vlivňvána: přepravní vzdálenstí, tlakvými ztrátami v ptrubí (drsnst pvrchu, hyby ptrubí atd.), charakterem přepravvanéh materiálu jeh husttu (ta je vždy cca tři řády vyšší než u prudícíh vzduchu), tvarem částic a jejich měrným pvrchem (vztah veliksti pvrchu k hmtnsti), malá rychlst vzduchu materiál se usazuje, velká rychlst vzduchu velké pškzení ptrubí brušváním (abrazí). Typy pneumatické dpravy: výtlačné dpravníky (ventilátr je před přívdem dpravvanéh materiálu), sací dpravníky, kmbinace bu systémů. 13 TZOZ I /01

14 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text Výhdy pneumatické dpravy: jednduchá funkce bez mžnsti zahlcení, jednduché čištění dpravníh media, snadná mžnst ddělení případných příměsí, minimum phyblivých částí nízké náklady, ptřeba jen zdrj vzduchu stlačenéh na 700 kpa. Nevýhdy pneumatické dpravy: prašné materiály mhu tvřit výbušné směsi tvrba statické elektřiny je kntrlvána přes vlhkst přepravvanéh materiálu, zařízení musí být dbře uzemněn, mezená pužitelnst pr sypké materiály Vdní dprava Principem je dprava pevnéh materiálu v prudu vdy. Prvádí se v dpravních žlabech s mírným sklnem, d kterých je vháněna recirkulující vda (většinu užitkvá), která strhává jedntlivé pldy. Pužití např. pr dpravu jablek, rajčat, hrášku, kurek atd. Drbná survina s pevnu knzistencí (hrášek) je schpná průchdu čerpadlem ptrubní dprava. Výhdy vdní dpravy: jednduchst, univerzálnst, umžňuje sučasné praní surviny, jednduché ddělvání nežáducích příměsí (dlučvače kamenů, čistící ršty, atd.). Nevýhdy vdní dpravy: velká sptřeba vdy, kteru psléze nutn přivést na čističku, ztráty výluhem rzpustných látek ze surviny Ptrubní dprava TZOZ I /01 14

15 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text Základem přeprava tekutin, tj. kapalin (vda, nálevy, kašvité a tekuté pltvary), páry, tlakvéh vzduchu i vakua v uzavřených ptrubích. Přeprava kapalin: základní jedntku pr přepravu kapalin je čerpadl. Jeh vlba závisí na materiálu, který se přemisťuje vda a mál viskózní tekutiny - dstředivá čerpadla (jednduší knstrukce, nižší cena), vazké tekutiny a kašvité pltvary - zubvá neb pístvá čerpadla (nákladnější, pracují pulzně písty nutn znásbvat, resp. d ptrubí instalvat tlumiče rázů (větrníky), spirálvá (Mhn) čerpadla, další mžnstí pr dpravu tekutin je vypuštění, nasávání pdtlakem (vakuem), neb vytlačvání tlakvým vzduchem (mnžíky), případně tzv. násskvé čerpání p výškvém spádu. Přeprava plynů základní jedntku rzvdů tlakvéh vzduchu jsu kmpresry, vakua vývěvy, hnací silu rzvdů páry je tlakvý spád, Pžadavky na ptrubí základním pžadavkem na materiál pr ptrubí přicházející d styku se survinu je dlnst, musí být schválen pr přímý kntakt s ptravinami. Pužívají se: nerezvé celi, keramika a skl, ušlechtilé plasty Mechanická dprava Mechanická dprava je typická pr manipulaci s pevnými materiály. Lze sem zahrnut širku škálu dpravních prstředků, které je mžné klasifikvat z nejrůznějších phledů. Jednu z mžnstí je rzdělení pdle směru dpravy. dprava ve směru převážně vdrvném: pásvé dpravníky, 15 TZOZ I /01

16 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text dprava sypkých a kusvitých materiálů maximálně pd úhlem, který ještě nezpůsbí kluzání neb převalvání (sypný úhel materiálů) p nsné (hrní) větvi, p patření lištami bránícími zpětnému psunu dpravvanéh materiálu lze pužít až d sklnů 45, různý materiál pásů, pužívají se tkaniny, drátěné pletiv, pryž neb plasty. Ty se spjují svařením, lepením, sešitím neb spjkami, bubny hnací a vdicí (vratný), stabilita přepravvanéh materiálu zajišťvána: bčními lištami (zejména u násypky), sustavu pdpůrných válečků tvarujících pás d krýtka (hnací a vratný buben mají tvar rtačníh hyperblidu), napínání pásu (během prvzu se vytahuje) buď psunutím vdícíh bubnu, neb natažením pásu ve spdní vratné větvi, článkvé dpravníky, analgie pásvých dpravníků, pás slžen z latí neb z překrývajících se destiček umístěných na řetězech pháněných zubenými kly, využití zejména při přepravě prázdných balů neb balenéh zbží (přepravky - laťvé dpravníky, sklenice, plechvky - destičkvé dpravníky), válečkvé dpravníky, slženy z válečků, jejichž čepy jsu přes kuličkvá lžiska umístěny v nsné knstrukci, většinu dpravníky s válečky bez phnu, dprava samtíží - stačí spád 10 cm na 3 m délky, někdy pužívány jak spjení pháněných dpravníků, TZOZ I /01 16

17 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text dpravníky s pháněnými válečky - d sklnu 10-12, výhdy válečkvých dpravníků, prvzní jednduchst, mžnst lmení dráhy (míst válečků jdu d bluku kužele se sklnem d středu táčení), snadnst průchdů v dráze, klečkvé dpravníky - bdba válečkvých dpravníků, méně rbustní, prt vhdné pr menší zatížení, řetězvé dpravníky - pháněný řetěz phybující se pd úrvní přepravní plchy s vhdně tvarvanými vyčnívajícími záchytkami pužívané pr dpravu větších hrmadných balů (beden, knví, sudů, atd.). Pužívají se i v kmbinaci s visutými drahami, lpatkvý (hrabicvý) dpravník - neknečný pháněný řetěz v zakrytém kanálu patřený lpatkami, hrabicemi neb háky. Vhdný pr dpravu sypkých materiálů mim bal. Rychlst řetězu malá, kl 6-10 m.min -1, skln maximálně 30, šnekvé dpravníky, dpravní žlaby, ve kterých táčející se šnek vyvlá phyb materiálu žáducím směrem, vhdné pr přemisťvání sypkých materiálů (muka, cukr, atd.) neb drbných částic (hrášek, zrní, atd.), vhdné i pr zajištění shdné rzteče mezi jedntlivými baly při vstupu d strje (plničky, zavíračky) neb stejné dby zdržení surviny v kntinuálním strji (blanšéry, pračky) atd., uzavřením prfilu šnekvých dpravníků (míst přepravníh žlabu trubka) lze překnávat i značná stupání, analgie tzv. dpravníkvé trubky (válce), spirálvá plcha navařena na vnitřní pvrch trubky phyb materiálu při táčení, 17 TZOZ I /01

18 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text výhdy - rvnměrný, snadn vladatelný výkn, malé rzměry (bez zpětnéh pásu), chrana před kntaminací (při úplném uzavření), vhdné pr vdrvnu i šikmu dpravu, maximální délka cca 6 m, vibrační dpravníky, základem je jnice napjená na klikvý hřídel, která uvádí přepravní plchu (žlab) d phybu. Ten je v první fázi veden ve směru žádaném pr přepravu (přičemž žlab stupá). Při zpětném phybu dchází k pklesu, takže materiál se vlivem setrvačnsti phybuje žádaným směrem, žlab se pd materiálem vlastně pdtrhne. amplituda vibrace pdmiňuje směr a rychlst přepravy materiálu, výhdu mžnst přesné kntrly činnsti vibrační dpravníky čast pužívány jak dávkvací zařízení mnha ptravinářských strjů, vhdné i pr lepivé ptraviny (mleté mas), neb drbivé materiály, další mžnstí mírné naklnění přepravní plchy, jiná mžnst - nervnměrný phyb běma směry, tj. pmalejší ve směru phybu materiálu, rychlejší phyb nazpět, klejnicvé dráhy, visuté dráhy - v knzervárenských a mrazírenských prvzech zřídka, běžné v masných prvzech, klejnicvé dráhy s elektricku kčku (kladkstrj), vzíky ruční rudly, nízkzdvižné paletvé vzíky, TZOZ I /01 18

19 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text vzíky na sterilační kše, apd., nádrže na pdvzku, které mají spdní výpusť připjitelnu na čerpadl, mtrické vyskzdvižné vzíky (mhu být i ruční), d ptravinářských prvzů nesmí vzíky s benzínvými spalvacími mtry převážně vzíky s elektrickým phnem, dprava ve směru převážně klmém, dprava směrem dlů s výhdu řešena samspádem (viz kap ) při phybu směrem vzhůru získává materiál ptenciální energii, a tu je nutn ddávat, výtahy, magnetické dpravníky - dprava plechvek, plastvé dpravníky s permanentními magnety, pásvé zdvihače, dprava kulatých balů (plechvky, sklenice), jsu tvřené neknečným vertikálním pásem (analgické knstrukce s pásvým dpravníkem), který bal přitlačuje k liště, p níž se valí směrem vzhůru, kapsvé (krečkvé) dpravníky (elevátry). Knstrukcí se d běžných pásvých dpravníků liší kapsami (naběráky), které ze zásbníku deberu survinu a zárveň brání jejímu sesuvu. Tvar krečků závisí na charakteru přepravvanéh materiálu, rychlsti se phybují mezi m.min -1.Pr dpravu materiálů z vdní lázně jsu kapsy perfrvané (mhu mít tvar hrabic). Pr jedndušší plnění a vyklápění kapes je u některých dpravníků pčáteční a kncvá část více méně vdrvná (labutí krky). Takvét dpravníky tvří čast spjení mezi výsypku a násypku dvu strjů, v nichž technlgické 19 TZOZ I /01

20 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text perace prbíhají na stejné výškvé úrvni, přičemž si v nich vystačíme s dpravu samspádem Dprava samspádem Dprava samspádem využívá zemské přitažlivsti jednduchst, nevyžaduje ddávání energie. Může se aplikvat pr dpravu materiálu ze strje ke strji, případně z vyššíh pschdí d nižšíh atd. Využívá se: spádvých trub neb skluzů, dále shzů, skln d 20 d 80 vlivněn, charakterem přepravvanéh materiálu, prstrvými mžnstmi ve výrbě, prfil dkrytý až zcela uzavřený, patří sem pchpitelně i další, např. ptrubní dprava kapalin, mechanická dprava na vhdných (válečkvých) dpravnících, atd. TZOZ I /01 20

21 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text 4. Předběžné perace 3.1 Čištění Operace, při nichž se ze surviny dstraňují kntaminanty na úrveň vhdnu pr následující zpracvání. Typy kntaminujících látek: Kvy železné i neželezné kusy kvů, šruby, piliny, špny, atd. Minerální látky zemina, mtrvé leje, vazelína, kameny, atd. Nepživatelné části rstlin listy, větévky, skřápky, slupky, stnky atd. Nepživatelné živ. prdukty srst, ksti, výkaly, krev, hmyz, atd. Chemikálie residua hnjiv, pstřiků, atd. Mikrrganismy pldy napadené hnilbu, plísní, atd. Prdukty činnsti mikrrganismů txiny, barviva, hřké látky, látky půsbící přípachy, atd. Survina, která bsahuje kntaminující látky v kncentracích, které není mžné během technlgickéh prcesu snížit pd akceptvatelné minimum nesmí být zpracvávána. Dva základní typy čištění: suché čištění, mkré čištění, praní Suché čištění Čištění za sucha se becně využívá pr prdukty menších rzměrů, dsti mechanicky dlné (tuhé) a bvykle s nízkým bsahem vlhksti. P suchém čištění je pvrch šetřenéh prduktu suchý, cž muže být výhdné z hlediska jeh mikrbiální stability neb při následujícím sušení (např. bilí, řechy, atd.). Další charakteristické rysy: vhdná zařízení jsu becně menší a levnější než pračky, likvidace suchéh dpadu je zpravidla levnější, 21 TZOZ I /01

22 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text sanitace vlastníh zařízení je mnhem snazší, nebezpečí chemické neb mikrbilgické kntaminace mnhem menší v prvnání s pračkami, přizvací a prvzní náklady mhu zvětšvat patření bránící nadměrné prašnsti (nebezpečí zdravtní, mžnst výbuchu, rekntaminace výrbků) Základní typy zařízení separátry využívající prudu vzduchu, čištění zalžen na rzdílech v husttě prduktu a nečistt, princip pdbný cyklnu, fyzikální separátry, čast využívány pr survinu pravidelnéh tvaru, naklněné pásy pr kulaté pldy (hrášek, brůvky, hřčičné semen, atd.), diskvé separátry, vertikální disky s přesně vytvarvanými vybráními na bvdu, částice shdující se tvarem s vybráním jsu rtujícími disky vyzdvihvány ze zásbníku, využíván např. při ddělvání zrna (ječmen, rýže, pšenice, ves, atd.) d semen plevele atd., ddělení na sítech - viz kapitla třídění, detektry kvů, kntaminace kvvými částicemi častým nebezpečím prakticky vždy prdukce před balením prchází přes detektry kvů, magnetické separátry, permanentní magnety - levnější, nutnst pravidelnéh čištění, elektrmagnety - snadnější čištění, TZOZ I /01 22

23 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text průchd silným elektrmagnetickým magnetickým plem detekce všech kvů i nemagnetických včetně maziva plněnéh kvvými částicemi, indikvány změny rzlžení elektrmagnetickéh ple, detektry na bázi γ záření, detekce kvů i dalších typů pevných kntaminantů v balených prduktech, baly przařvány během průchdu na pásu, záření přeměňván na viditelné světl na fsfrvých páscích, zesilván, ptickými kabely veden d zesilvače brazu a braz je prmítán na mnitr, systémy umžňují autmatické vyřazení kntaminvanéh balení Praní - mkré čištění Mkrý způsb čištění, tedy praní, je v knzervárenských prvzech výrazně pužívanější. Některé charakteristiky praní: většinu efektivnější, účinnější než suché čištění při dstraňvání zeminy, prachu a reziduí pesticidů z většiny druhů vce a zeleniny, pdstatné i snížení mikrbní kntaminace, účinek praní lze zvýšit kmbinací detergentů a vyšší teplty, pr zpracvání vce a zeleniny ale vyšší teplty (cca nad 35 až 40 C) zásadně nevhdné, správně prvedeným praním lze snížit kncentraci spr až dvacetkrát lze pužít následně mírnějších sterilačních režimů, nevýhdu prdukce dpadní vdy s vyským bsahem rzpustných slžek a suspendvaných nečistt velké náklady na čištění a likvidaci, 23 TZOZ I /01

24 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text v knzervárenských prvzech sptřeba pitné vdy d 1 d 6 litrů na kilgram surviny velké prblémy, celkvu sptřebu vdy lze snížit: racinálním využitím dpadní vdy z jiných technlgických perací (např. zdrje teplé vdy z chlazení sterilvaných výrbků), důsledně prtiprudým uspřádáním praní, kdy pitná vda plachuje již vypranu survinu a v závěru již d značné míry znečištěná vda něklikanásbným stykem se survinu pere survinu, která dsud nebyla žádným způsbem praná, čištěním prací vdy a její recirkulací, sedimentace nečistt z prací vdy v nádržích, prces lze urychlit dstředivu silu hydrcyklóny, dstředivky, filtrace přes plachetku neb sypané filtrační vrstvy kntrla kvality vdy: vizuálně, nefelmetricky (hdncení zákalu), stanvením mnžství písku neb kalvých slžek na jedntku vdy, atd., stanvení BSK 5 a CHSK (Cr), desinfekce prací vdy a praček - chlrvání (chlrnan), ppř. jiná desinfekční činidla. Prces praní Praní prbíhá vždy ve třech fázích, jejichž prvedení je různé pr různé surviny, liší se i časvá nárčnst. Fáze praní: předmáčení - uvlnění vazby nečistty na praný prdukt, dstranění nejhrubších nečistt. Většinu aplikace užitkvé, přiměřeně čisté TZOZ I /01 24

25 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text vdy. Dba cca 10 min - 24 h, průměrná sptřeba vdy 2,8 l studené neb 1,5 l teplé na kg surviny. vlastní praní - dstranění uvlněné nečistty vhdným způsbem (phybem prací vdy, vzájemným tíráním surviny či půsbením čistících nástrjů) s pvrchu prané surviny. Někdy lze vlastní praní rzdělit na něklik fází. Aplikace užitkvé, přiměřeně čisté vdy. Může prbíhat v něklika krcích: hrubé praní, vlastní praní sprchvání - knečné pláchnutí myté surviny pitnu vdu Účinnst praní lze vlivnit: slžením pracíh média, přídavky HCl (0,2 až 2%) inaktivace škůdců, přídavky smáčdel pr snížení pvrchvéh napětí, prací účinek lze kmbinvat i s desinfekcí. tepltu prací vdy - viz dříve hydrdynamickými pměry v pračce, ty dány její knstrukcí, nejzajímavější je rychlst prudění vdy klem surviny a tedy charakter prudění klem surviny (turbulence) atd. Čistící strje pračky - určeny pr šetření surviny, myčky - mytí balů (viz Balení ptravin). Pračky Pračky jsu zařízení na mkré čištění zpracvávané surviny. S hledem na rzmanitst materiálů zpracvávanéh v knzervárenských prvzech je pchpitelné, že se lze v praxi setkat s pračkami mnha principů a knstrukcí. Pdle uspřádání a funkce lze pračky rzdělit na: 25 TZOZ I /01

26 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text předmáčecí pračky, pračky pr velice měkké surviny (jahdy, maliny atd.), pračky pr měkké surviny (rajčata, papriky, peckvé vce atd.), pračky pr tvrdé surviny (brambry, křenvá zelenina atd.), speciální pračky(kurky, listvá zelenina). Pračky předmáčecí jsu zařízení, v nichž se zajišťuje uvlnění vazby nečistt k pvrchu surviny, vlastní dstranění nečistt bude prveden až pzději. S hledem na charakter surviny mnhdy se vlastní předmáčecí pračky nepužívají, ke krátkému, ale pstačujícímu předmáčení dchází během vlastníh praní. Jak předmáčecí pračky lze pužít nádrží prakticky libvlnéh uspřádání, předmáčení prbíhá i během dpravy surviny v prudu vdy (plavení). Jak typické zařízení tht typu je mžné uvést tzv. pdávací pračku, jejíž funkci lze shrnut zhruba d těcht bdů: pdélná nádrž dstatečnéh bjemu, z jedné strany přívd surviny (nasypávání z přepravních balů neb z dpravníku), phyb surviny v pračce zajištěn naklněním, dpravníkem, bubnem, šnekem, případně hrably, dsun materiálu šikmým, převyšujícím dpravníkem, který survinu vyzdvihuje z lázně a přepravuje k vlastnímu praní, které následuje. Pračky pr velice měkku survinu bvykle nepředchází předmáčecí pračka. Vzhledem k citlivsti zpracvávanéh materiálu je běžně dstatečnéh čištění dsažen průchdem jedinu pračku, ve které vlastně prbíhají všechny fáze mkréh čištění. Typickým zařízením náležejícím d tét skupiny praček jsu pračky sprchvé, které jsu charakteristické: praní dsažen prudem vdy z baterie sprch neb trysek nad dpravním pásem, který unáší survinu, intenzitu skrápění nutn přizpůsbit knzistenci prané surviny (mžné až mlžení), TZOZ I /01 26

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 je vysce induktivní, se čtvercvu neb kruhvu čelní masku s integrvanými štěrbinvými prfily s excentrickými válečky z

Více

TISKÁRNY. Canon ix 4000

TISKÁRNY. Canon ix 4000 TISKÁRNY Tiskárna je zařízení, které dstává data z pčítače a tiskne je na papír. Tiskárna je výstupní zařízení, které služí k přensu dat ulžených v elektrnické pdbě na papír neb jiné médium (ftpapír, kmpaktní

Více

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU?

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? . s. a t k e j r p r d y H c e w S kalu í n á v ň zply a Sušení dklad p í n v Prac 1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? Kal je materiál, který vzniká na všech kmunálních čistírnách dpadních vd, prt je nevyhnutelným

Více

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii.

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii. 5. Glb{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich ppis, princip, využití v gedézii. Zpracval: Tmáš Kbližek, 2014 Obecný princip Glbální navigační družicvé systémy (GNSS) umžňují určení prstrvé plhy

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Průmyslová vrata sekční rolovací

Průmyslová vrata sekční rolovací Průmyslvá vrata sekční rlvací Sekční vrata MakrPr a MakrPr Alu představují mderní řešení pr průmyslvé bjekty, skladvé haly, dílny a hspdářské prstry. Splehlivá, trvanlivá a teplá vrata: Nsná knstrukce

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Paleta na konsole. Paleta svařená z trubek

Paleta na konsole. Paleta svařená z trubek alety Paleta na knsle r snadnu manipulaci a uskladnění můžeme pužít speciálně zknstruvané palety. K nakládání je mžn pužít jak jeřáb, ak vyskzdvižný vzík. Pvrchvá úprava palety je žárvý zinek. D palety

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Physicus Media Trade - úvdní brazvka - Nvá hra, Nahrát hru, Výukvá část Nvá hra start výukvé adventury Physicus mžnst měnit nastavení a nahrání/ulžení hry (ikna CD) : Hlasitst nastavení pmcí táhla Prlínání

Více

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom BULLETIN 10/2011 Pr zákazníky a partnery splečnsti MICOS spl. s r.., divize Telcm Vážení bchdní partneři, ve splupráci se splečnstí PROFiber jsme pr Vás připravili šklení na téma: OPTICKÉ ROZVADĚČE MONTÁŽ

Více

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch Efektivní řešení pr elektřinu a tepl Kgenerační jedntky Bsch 2 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch Vítejte u splečnsti Bsch Již více než st let je jmén Bsch synnymem pr prvtřídní

Více

Případové studie využití HTA v diplomových pracích FBMI. Ing. Veronika Burianová

Případové studie využití HTA v diplomových pracích FBMI. Ing. Veronika Burianová Případvé studie využití HTA v diplmvých pracích FBMI Ing. Vernika Burianvá Nákladvá efektivita extrakrprální kardipulmnální resuscitace Řešitel: Veducí práce: Odbrný knzultant: Ing. et Mgr. Klára Buriškvá

Více

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Kapitla 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Hspdářské cykly: hspdářský cyklus představuje klísání reálnéh hrubéh dmácíh prduktu (RHDP či Y) klem ptenciálníh prduktu Y* výkyvy v eknmické aktivitě dprvázené

Více

Sportujeme s ENERVITEM

Sportujeme s ENERVITEM Sprtujeme s ENERVITEM 1. Stravvání u vytrvalstních výknů Během jakéhkliv vytrvalstníh výknu čerpají svaly energii především ze tří zdrjů: - glykgen (především svalvý glykgen), - endgenní (vnitřní) tuky

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

v mechanice Využití mikrofonu k

v mechanice Využití mikrofonu k Využití mikrfnu k měřením v mechanice Vladimír Vícha Antace Mikrfn pfipjený zvukvu kartu pčítače ve spjení s jednduchým sftware (pf. AUDACITY) může služit k pměrně pfesnému měření krátkých časů. Pčítač

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH - druhy jídelních lístků, náležitsti, gastrnmická pdpra, pdpra prdeje Způsby nabídky Aktivní hst prdukt vidí, nabízíme h v místnsti neb přím u stlu Nabídkvé vzíky Nabídkvé

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Fakulta ptravinářské a bichemické technlgie Ústav analýzy ptravin a výživy LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanvení vitaminů, kfeinu, antixidantů a knzervačních látek (metda: kapalinvá

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Profil společnosti ELLANS SPED. mezinárodní zasilatelství

Profil společnosti ELLANS SPED. mezinárodní zasilatelství Prfil splečnsti ELLANS SPED mezinárdní zasilatelství Obsah 1. Základní údaje.. 1 2. Pslání splečnsti.. 2 3. Histrie a vývj.. 4 4. Prtfli služeb.. 5 5. Vzvý park.. 6 6. Reference.. 8 7. Kntakty.. 9 Sazba,

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Nové nátěrové systémy pro oblast infrastruktury. Osvědčená technologie Nové výhody

Nové nátěrové systémy pro oblast infrastruktury. Osvědčená technologie Nové výhody Nvé nátěrvé systémy pr blast infrastruktury HEMADUR MASTIC 4588W/HEMADUR 47960 HEMATHANE HS 55610 Osvědčená technlgie Nvé výhdy 1 Testvání Špičkvá kvalita a splehlivst nátěrvých systémů HEMEL je garantvána

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

MONTÁŽNÍ TECHNIKA. pro všechny druhy fotovoltalických systémů. 4 profily nabízející široké využití. Praktické nerezové držáky

MONTÁŽNÍ TECHNIKA. pro všechny druhy fotovoltalických systémů. 4 profily nabízející široké využití. Praktické nerezové držáky MONTÁŽNÍ TECHNIKA MONTÁŽNÍ TECHNIKA pr všechny druhy ftvltalických systémů Srtiment 4/014 4 prfily nabízející širké využití Praktické nerezvé držáky Zkušensti z více jak desetileté praxe HLINÍKOVÉ PROFILY

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Charakteristika softwaru - Software se nikdy fyzicky neopotřebuje. Software je řešen a vyvíjen inženýry.

Charakteristika softwaru - Software se nikdy fyzicky neopotřebuje. Software je řešen a vyvíjen inženýry. Sftwarvý prces Sftwarvý prces definice suvisejících pjmů Sftware - Prgramvé vybavení pčítače. Sftware je tvřen suhrnem pčítačvých prgramů, pravidel, úvdní dkumentace a dat, která náleží prvzu pčítačvéh

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

Testování, hodnocení a srovnání vzorků z českého a německého trhu. VŠCHT Praha

Testování, hodnocení a srovnání vzorků z českého a německého trhu. VŠCHT Praha Testvání, hdncení a srvnání vzrků z českéh a německéh trhu VŠCHT Praha Prvnat výrbky shdnéh marketingvéh frmátu ze SRN a z ČR Garant VŠCHT Praha Realizační tým: Realizace prjektu Záštita: prf. Ing. Karel

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015 V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Chemicus Media Trade - úvdní brazvka - Nvá hra, Pkračvat ve hře, Výukvá část, Uknčit Biscpii Nvá hra start výukvé adventury Chemicus Pkračvat ve hře pkračvat v přerušené hře na předchzím místě Výukvá část

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NABÍZENÉM PODNIKU

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NABÍZENÉM PODNIKU Prdej části pdniku splečnsti EXCON Steel a.s. ZÁKLADNÍ INFORMACE O NABÍZENÉM PODNIKU stav k 6.2.2015 Dkument služí puze pr získání základníh přehledu prdávaném pdniku a nenahrazuje DueDilligence ani jiný

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

Z1 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ STANDARD 1 24 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Z1 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ STANDARD 1

Z1 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ STANDARD 1 24 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Z1 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ STANDARD 1 ELI - Dlní Břežany - Výkaz nábytku p mítnstech (kmplet stěhvání + Arbyd) kód ppis Celkem Ks Stěhvání (ks) M.00.19 M.00.20 M.00.21 O.00.02 O.00.03 O.00.04 O.00.05 O.00.06 O.00.07 O.00.08 O.00.09 O.00.10

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ Eknmika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ = jakékliv zhdncení nemvitsti změnu jejíh využívání změna funkčníh využití území nezastavěné zastavěné méně eknmicky výhdná funkce eknmicky výhdnější

Více

Kapitola 3 VÝDAJE A ROVNOVÁŽNÝ PRODUKT (MODEL 45 tzn. MODEL DŮCHOD VÝDAJE)

Kapitola 3 VÝDAJE A ROVNOVÁŽNÝ PRODUKT (MODEL 45 tzn. MODEL DŮCHOD VÝDAJE) www.thunva.cz Kapitla 3 VÝDAJE A ROVNOVÁŽNÝ RODUKT (MODEL 45 tzn. MODEL DŮCHOD VÝDAJE) Mdel 45 (mdel s multiplikátrem): prvnává skutečně vytvřený prdukt (HD) a plánvané výdaje, které zamýšlejí ek. subjekty

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Praktické postupy, jak dietou zlepšit spektrum krevních lipidů. Tamara Starnovská, ve spolupráci s Věrou Boháčovou

Praktické postupy, jak dietou zlepšit spektrum krevních lipidů. Tamara Starnovská, ve spolupráci s Věrou Boháčovou Praktické pstupy, jak dietu zlepšit spektrum krevních lipidů Tamara Starnvská, ve splupráci s Věru Bháčvu Praha, 27. 2. 2014 Faktry vlivňující stravvání rdinné zvyklsti (dědičnst) dstupnst módní trendy

Více

Pro ty, kdo to s hudbou myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcovým OLED displejem nabízí zábavu bez kompromisů

Pro ty, kdo to s hudbou myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcovým OLED displejem nabízí zábavu bez kompromisů Tiskvá zpráva Praha, 9. ledna 2009 Pr ty, kd t s hudbu myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcvým OLED displejem nabízí zábavu bez kmprmisů Unikátní WALKMAN řady W ve stylu sluchátek přináší svbzující

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Zkrácený skript D. Stavební hmoty, stavební díly a materiály při výstavbě skládek a ve vodním stavitelství

Zkrácený skript D. Stavební hmoty, stavební díly a materiály při výstavbě skládek a ve vodním stavitelství Zkrácený skript D Stavební hmty, stavební díly a materiály při výstavbě skládek a ve vdním stavitelství 1. Úvd Stavební hmty, stavební díly a materiály, pužívané při výstavbě skládek pr izlace pdlží neb

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Kvalita, školení kvality PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Kvalita, školení kvality PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Kvalita, šklení kvality PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ČAPPO a SAPPO seminář - Praha, 6.11.2013 Téma: Bezpečnst na čerpacích stanicích --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

(příliv kapitálu do danéé země) čím nižší je cena domácí měny, tím větší je po ní poptávka tzn. klesající tvar DCZK PCZK DCZK

(příliv kapitálu do danéé země) čím nižší je cena domácí měny, tím větší je po ní poptávka tzn. klesající tvar DCZK PCZK DCZK Kapitla 9 MĚNOVÝ KURZ Měnvý kurz vlivňuje mezinárdní směnu statků a služeb a přesuny kapitálu mezi jedntlivými státy Faktry vlivňující měnvý kurz Vývj mezinárdníh bchdu Vývj hspdářskéh cyklu Vývj reálných

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

SMART Document Camera Model SDC-450

SMART Document Camera Model SDC-450 Specifikace SMART Dcument Camera Mdel SDC-450 Parametry Velikst Sklpená Rzlžená Hmtnst Přepravní velikst Přepravní hmtnst Krychle smíšené reality Velikst Hmtnst 10" Š 2 3/4" V 12" H (25,4 cm 7 cm 30,5

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Stavební spoření pomáhá peněženkám i životnímu prostředí. Energie nejsou zadarmo

Stavební spoření pomáhá peněženkám i životnímu prostředí. Energie nejsou zadarmo Stavební spření pmáhá peněženkám i živtnímu prstředí Energie nejsu zadarm Nejnadějnějším zdrjem energie jsu úspry Prakticky každá lednička prdaná v České republice má na sbě visačku Energetická třída A.

Více