Technologie zpracování ovoce a zeleniny I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technologie zpracování ovoce a zeleniny I"

Transkript

1 Vyská škla chemick-technlgická v Praze Ústav knzervace ptravin a technlgie masa Sylabus textů k přednáškám z předmětu Technlgie zpracvání vce a zeleniny I Dc. Ing. Jarslav Dbiáš, CSc. Prvizrní učební text V Praze 2004

2 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text Obsah 1. Úvd 1.1 Histrie knzervace ptravin Svět Česká republika 2. Dprava 2.1 Lgistika 2.2 Mimzávdní dprava 2.3 Vnitrzávdvá dprava Pneumatická dprava Vdní dprava Ptrubní dprava Mechanická dprava Dprava samspádem 3. Předběžné perace 3.1 Čištění Suché čištění Praní - mkré čištění 3.2 Třídění Třídění pdle jaksti Třídění pdle veliksti Třídění pdle barvy Třídění pdle zralsti 3.3 Odpeckvání 3.4 Odstpkvání 3.5 Lupání Mechanické lupání Chemické lupání Lupání půsbením teplty (změn teplty) 3.6 Dělení pldů 4. Kusvité výrbky 4.1. Sterilvané výrbky Základy terie sdílení tepla (připmínka základních vztahů) Využití půsbení tepla jak knzervační metdy Charakteristika prcesů blanšírvání a sterilace Sterilační zařízení - přehled Optimalizace tepelných prcesů v knzervárenské technlgii Způsby vyhdncení účinnsti sterilačníh zákrku Výrba kmptů Sterilvaná zelenina Htvé pkrmy 4.2 Výrba sušenéh vce a zeleniny Základy terie sušení jak metdy knzervace Technlgie zpracvání vce a zeleniny při sušení Typy sušáren TZOZ I /01 2

3 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text 4.3 Výrba zmrazvanéh vce a zeleniny Princip metdy Zpracvání rstlinných prduktů Typy zmrazvacích zařízení 4.4 Výrba mléčně kysané zeleniny 4.5 Prslazvané vce, ppř. zelenina 3 TZOZ I /01

4 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text 1. Úvd Knzervace ptravin - každý úmyslný zákrk, včetně úpravy ptravin, prdlužující dbu skladvatelnsti ptraviny významně nad přirzenu dbu uchvatelnsti. Průmysl knzervárenský a mrazírenský - dvětví ptravinářskéh průmyslu zabývající se prdlužením skladvatelnsti neúdržných ptravin prakticku aplikací metd knzervace ptravin. 1.1 Histrie knzervace ptravin Svět Nejstarší způsby knzervace ptravin: sušení, uzení, zahušťvání, kvasné prcesy - tj. aplikace mléčnéh i alkhlvéh kvašení. Rzvj v suvislsti se splečensku dělbu práce, význam válek. Tepelná sterilace pl. 18. stletí terie spntánníh zrdu tvrdí, že živt vzniká samvlně v rganické hmtě, knec 18.stletí Spallanzani hyptéza, že kažení ptravin půsbí rganismy vlně přítmné ve vzduchu, Denis Papin tlakvý hřev ptravin Niclas Appert na základě experimentů z let vypracval prakticku metdu termsterilace ptravin, pužíval skleněné širkhrdlé nádby zahřívané ve vdě, rzpznal účinek tepla na údržnst ptravin, frmulval pžadavek čistty, nutnst sanitace i hermetičnsti balu, TZOZ I /01 4

5 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text kl Peter Durand, anglický bchdník - patent na pužití kvvých nádb, plechvek, William Underwd, imigrant z Anglie - prvá knzervárna na zpracvání vce v Bstnu, Luis Pasteur ( ) - mikrby půvdci rzkladu rganické hmty, Sanitary Can Cmpany, USA - patent na duble seemed plechvky zrychlení výrby plechvek, klem kntinuální výrba plechvek na bdy-makerech, (v Anglii 1927, Williamsn s factry, Wrcester), W.D. Bigelw - vypracvání metdy na stanvení účinnsti záhřevu na základě měření prstupu tepla d ptraviny, C.O.Ball - teretická metda stanvení účinnsti sterilačníh zákrku, ptimalizace sterilačních zákrků (T.G. Gillespy), p 1950 vývj mikrvlnných sterilátrů, atd., sučasnst zdknalvání sterilačních zařízení, vývj systémů na sledvání průběhu sterilace. Knzervace chladem, resp. mrazem tradičně izlvané prstry vylžené blky ledu, Leslie v Anglii prvý chladící strj, prvé zmínky imerzním zmrazvání v chladících směsích, Grrie - v Anglii první vzduchvé chladící zařízení, Carré ve Francii absrpční chladící strj s chladícími kruhy s vdu a čpavkem, první chladírna Austrálie, kl p zdknalení kmpresníh zařízení Lindem budvány chladírny s regulací teplty, prvé ptraviny dpravené d Evrpy ldí s chladícím zařízením, 5 TZOZ I /01

6 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text d té dby vývj chladících či zmrazvacích zařízení, zdknalvání metd aplikace nízkých teplt z hlediska kvality výrbku. Některá další významnější údaje k vývji knzervárenské prdukce: aplikace hydrklidů (cca d 20. let 20. stletí), aplikace chemických knzervvadel (cca d 30. let 20. stletí), aplikace enzymvých preparátů (cca d 60. let 20. stletí). Charakteristické rysy sučasnéh stavu: rzvj prdukce minimálně pracvaných prduktů, změny v pstavení knzervárenských prduktů na sučasném trhu pstupné změny v srtimentu knzervárenských prvzů, změny v důsledku změn legislativy terminlgické prblémy (ptraviny chlazené x zmrazvané, sterilace x pasterace, atd.) Česká republika Pčátky průmyslvé knzervárenské výrby v českých zemích spadají d knce 19. stletí. D té dby převažval dmácký, sezónní a sptřebitelský charakter tét prdukce zaměřený na jednduché, zkušenstí pdlžené způsby knzervace (sušení vce, vaření pvidel a zavařenin, nakládání vce d medu a zpracvávání zelí kysáním). V prvé třetině 20. stletí, v bdbí před druhu světvu válku, prcházela knzervárenská výrba pstupným rzvjem, kdy se střídala bdbí knjunktury a recese. V tét dbě dcházel k rzšiřvání celkvéh bjemu i srtimentu knzervárenské výrby, zaváděly se výrby nvé (prdukce džemů, prslazvanéh vce, desertních vín, nvých druhů kmptů, vcných sirupů, knzervvané zeleniny ve slaném nálevu, sušené zeleniny atd.). Kvalitu knzervárenské prdukce vlivnil např. i pužívání práškvitéh pektinu při výrbě vcných pmazánek d plviny 20. let či pvlení chemických knzervačních činidel ke knzervaci pltvarů v plvině 30. let. TZOZ I /01 6

7 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text Knzervárenské závdy v té dbě byly rzmisťvány zejména d míst prdukce survin (jižní Mrava, Haná, Plabí atd.) ale i dbytišť výrbků (klí Prahy, jižní Mrava pr blízku Vídeň). Knzervárenské závdy té dby však byly nerzvinuté a slabé, čemž svědčí nízká kncentrace výrby a centralizace kapitálu, kdy za jediný úspěšný příklad centralizace lze pvažvat vytvření nákupníh a prdejníh družstva Znjmia, spl. s r.., na jižní Mravě, těžícíh zejména z bliby sladkkyselých sterilvaných kurek vyráběných d rku Většina knzervárenských závdů té dby dplňvala výrbu mající stále sezónní charakter řadu přidružených výrb (zejména s výrbu lihvin, cta, hřčice či knzervvaných ryb). V bdbí kupace vedl nedstatek základních ptravin (pdbně jak za I. světvé války) k živení zájmu knzervvání vce a zeleniny, stále však převážně v malých a středních prvzech. P svbzení Českslvenska a znárdnění byl knzervárenský průmysl rganizván ve VHJ Knzervárny a lihvary, v jehž rámci se knzervárenské prdukci v českých zemích věnval sm pdniků (Středčeská fruta n.p. Mchv, Západčeské knzervárny a lihvary n.p. Plzeň-Bžkv, Jihčeská fruta n.p. České Budějvice, Výchdčeské knzervárny a lihvary n.p. Nvé Měst nad Metují, Severčeské knzervárny a držďárny n.p. Ústí nad Labem- Krásné Březn, Severmravské lihvary a knzervárny n.p. Olmuc, Slvácké knzervárny n.p. Uherské Hradiště a Fruta n.p. Brn). Nvá struktura umžnila daleksáhlu kncentraci a centralizaci knzervárenské výrby d velkých závdů a tím efektivnější využití mderní techniky a technlgií zajišťujících vysku kvalitu prdukce. P značném rzvji knzervárenské výrby v padesátých a šedesátých letech však v dalším bdbí, zejména vlivem nedstatečných investic d bnvy prvzních zařízení ale i chybami v plánvání a rganizaci výrby, dšl ke stagnaci celéh bru, takže v smdesátých letech tuzemské knzervárenské závdy značně zastávali za světvu úrvní zejména v efektivnsti a prduktivitě, i když kvalita mnhých, čast tradičních prduktů (sterilvané kurky, kmpty, dětská výživa, jablečný 7 TZOZ I /01

8 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text kncentrát, hřčice a další) byla srvnatelná s vyspělými zeměmi, kam se také jejich velký pdíl exprtval. P rce 1989 v důsledku rzsáhlých hspdářských změn dšl k rzpadu VHJ Knzervárny a lihvary až na jedntlivé výrbní závdy, z nichž mnhé pstupně zanikly. Samstatné knzervárenské výrbní závdy pak přežily hlavně v zemědělských prdukčních blastech na jižní Mravě, Slvácku a v jižních Čechách. Sučasně s tím byl ale vybudván i něklik zcela nvých, mderních, úzce specializvaných knzervárenských prvzů (výrba rajčatvéh prtlaku, vcných šťáv a šťávních kncentrátů) a t zejména prsperujícími zemědělskými pdniky na jižní Mravě (Fujk.Prušánky, ZD Mikulčice dříve p něklik sezón výrba rajčatvéh prtlaku atd.). V sučasnsti pět dchází k určité kncentraci knzervárenských výrb, nejmarkantnějším případem je rzvj akcivé splečnsti HAMÉ Babice, navazující na dřívější prdukci Slváckých knzerváren n.p. Stručný přehled vývje celkvé výrby a prdukce hlavních druhů výrbků uvádí tabulka 01-I. Mrazírenský průmysl, jak zvláštní br ptravinářskéh průmyslu vznikl v rce 1947 na základě rzhdnutí vlády. Před druhu světvu válku u nás výrba zmrazených ptravin prakticky neexistvala, v bdbí války byla na naše území převedena část výrby německých firem celkvém bjem asi t rčně. P znárdnění jak sučást VHJ Mrazírny.p. Praha pršly mrazírenské závdy bdbím velké investiční výstavby, zejména pak v letech , kdy byl d jejich rzšiřvání vkládán zhruba 170 milinů krun rčně. Nvé závdy přitm byly vybudvány na území prakticky celé České republiky, v prvnání s knzervárenskými prvzy se přitm jednal většinu závdy s pměrně mderním technlgickým vybavením. TZOZ I /01 8

9 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text Tabulka 01-I Stručný přehled vývje celkvé knzervárenské výrby a prdukce hlavních druhů výrbků v českých zemích. rk celkvá prdukce vcné výrbky celkem vcné pmazánky kmpty vcné sirupy džusy zeleninvé výrbky celkem kurky kvašené zelí kvašené sterilvaná zelenina *) **) rajčatvý prtlak kečup Pzn. všechny údaje uvedeny v tunách *)z th t sterilvaných kurek **) z th t sterilvaných kurek I v mrazírenské průmyslu dšl v bdbí p rce 1989 k rzpadu VHJ Mrazírny.p. Praha na jedntlivé výrbní závdy, jejichž situace byla čast nepříznivě vlivněna velkým zadlužením v důsledku intenzivní investiční výstavby v předcházejícím bdbí. Krmě vlastní mrazírenské výrby jsu stávající velké mrazírenské kapacity v sučasnsti využívány i k distribuci a přebalvání levnějšíh zmrazenéh zbží ze zahraničí, zejména z Plska. Dalším charakteristickým rysem sučasné dby je i vznik mnha nvých drbných mrazírenských výrben zaměřených na výrbu zmrazvaných htvých pkrmů.vývj mrazírenské výrby v českých zemích přibližuje následující tabulka 01-II. 9 TZOZ I /01

10 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text Tabulka 01-II: Vývj mrazírenské výrby v českých zemích rk vce zelenina htvé vaječné celkem pkrmy výrbky *) cca 5000 cca Pzn. všechny údaje jsu uvedeny v tunách *)výrba zmrazených vaječných bsahů byla v rce 1965 předána delimitací bru Drůbežářskéh průmyslu. TZOZ I /01 10

11 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text 2. Dprava Jedna ze slžek lgistických prcesů splu s překládku a manipulací, skladváním, balením, vychystáváním, distribucí, přípravu plánváním a infrmváním, řízením, sledváním a kntrlu. 2.1 Lgistika Obsah - integrální řízení veškeréh materiálvéh tku pdnikem (včetně tku d ddavatelů a tku k dběratelům) jak celku a příslušnéh infrmačníh tku. Pslání - vytvářet předpklady a zajišťvat, aby byly k dispsici správné materiály, ve správném čase, na správném místě, se správnu jakstí a s příslušnými infrmacemi, a t s přijatelným finančním dpadem. Veškeré dpravní perace neprduktivní, nevytváří se nvá hdnta snaha maximálně mezit 2.2 Mimzávdní dprava Veškeré dpravní perace mim závd, tj. dvz survin a pmcných materiálů i dvz a distribuce prduktů. Snaha minimalizvat náklady na mimzávdní dpravu, hlavní způsby: Lkalizace závdu - blízkst zdrjů survin i dbytišť výrbků, Vlba ptimálníh způsbu dpravy - železnice, autmbilvá dprava, ldní dprava, ptrubní dprava, atd., Vlba ptimálníh způsbu přepravy prduktů - vlně lžený materiál, v cisternách, kntejnerech, na paletách, v přepravních balech, atd. 2.3 Vnitrzávdvá dprava Přejímka materiálu v závdě vlně lžené materiály jsu v závdě slženy na vyhrazená místa samspádem, neb d vyšších plh vhdným typem dpravy tekutiny jsu přečerpávány neb přepuštěny d zásbních nádrží, 11 TZOZ I /01

12 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text balené materiály se překládají na rampě skladvých prstr (ručními vzíky - rudly, ruční paletvé vzíky) neb se využívá vyskzdvižných vzíků. Materiál slžený na paletách je nutn před pužitím depaletizvat. Dprava ve výrbě snaha maximálně mezit puhu dpravu, snaha tzv. výrbnědpravní perace Expedice ptimální navazuje-li přím na výrbu v knzervárenských prvzech někdy není mžné ulžení v meziskladu Obecné zásady: dpravní cesty v prvzu by měly být řešeny racinálně, snaha jejich minimální křížení ddělení čistých a špinavých prvzních prstr, atd. Vlba typu dpravy materiálu ve výrbě se řídí především přepravní drahu, tj. plhu míst dkud a kam budeme dpravvat výškvým spádem vlastnstmi přepravvanéh materiálu velikstí mechanicku dlnstí případně rzpustnstí v přepravní tekutině V závislsti na těcht parametrech se v prvzech využívají: pneumatická dprava vdní dprava ptrubní dprava dprava samspádem TZOZ I /01 12

13 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text mechanická dprava Mim t lze způsb dpravy dlišvat i pdle směru na přepravu ve vdrvném směru a přepravu klmu Pneumatická dprava Principem dprava materiálu ptrubím s hladkým pvrchem (skln ptrubí má jen vedlejší význam) prudem vzduchu (či jinéh plynu) hnanéh rychlstí 15 až 80m.s -1. Je výhdná zejména pr přepravu sypkých materiálů a v technlgii zpracvání vce a zeleniny je využívána pr krystalický cukr, ale i jablečné výlisky, některé zmrazvané prdukty (hrášek). V zásadě sem patří i phyb surviny ve vzduchvých čističích, při fluidním dpravě, zmrazvání, sušení apd. Rychlst dpravy je vlivňvána: přepravní vzdálenstí, tlakvými ztrátami v ptrubí (drsnst pvrchu, hyby ptrubí atd.), charakterem přepravvanéh materiálu jeh husttu (ta je vždy cca tři řády vyšší než u prudícíh vzduchu), tvarem částic a jejich měrným pvrchem (vztah veliksti pvrchu k hmtnsti), malá rychlst vzduchu materiál se usazuje, velká rychlst vzduchu velké pškzení ptrubí brušváním (abrazí). Typy pneumatické dpravy: výtlačné dpravníky (ventilátr je před přívdem dpravvanéh materiálu), sací dpravníky, kmbinace bu systémů. 13 TZOZ I /01

14 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text Výhdy pneumatické dpravy: jednduchá funkce bez mžnsti zahlcení, jednduché čištění dpravníh media, snadná mžnst ddělení případných příměsí, minimum phyblivých částí nízké náklady, ptřeba jen zdrj vzduchu stlačenéh na 700 kpa. Nevýhdy pneumatické dpravy: prašné materiály mhu tvřit výbušné směsi tvrba statické elektřiny je kntrlvána přes vlhkst přepravvanéh materiálu, zařízení musí být dbře uzemněn, mezená pužitelnst pr sypké materiály Vdní dprava Principem je dprava pevnéh materiálu v prudu vdy. Prvádí se v dpravních žlabech s mírným sklnem, d kterých je vháněna recirkulující vda (většinu užitkvá), která strhává jedntlivé pldy. Pužití např. pr dpravu jablek, rajčat, hrášku, kurek atd. Drbná survina s pevnu knzistencí (hrášek) je schpná průchdu čerpadlem ptrubní dprava. Výhdy vdní dpravy: jednduchst, univerzálnst, umžňuje sučasné praní surviny, jednduché ddělvání nežáducích příměsí (dlučvače kamenů, čistící ršty, atd.). Nevýhdy vdní dpravy: velká sptřeba vdy, kteru psléze nutn přivést na čističku, ztráty výluhem rzpustných látek ze surviny Ptrubní dprava TZOZ I /01 14

15 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text Základem přeprava tekutin, tj. kapalin (vda, nálevy, kašvité a tekuté pltvary), páry, tlakvéh vzduchu i vakua v uzavřených ptrubích. Přeprava kapalin: základní jedntku pr přepravu kapalin je čerpadl. Jeh vlba závisí na materiálu, který se přemisťuje vda a mál viskózní tekutiny - dstředivá čerpadla (jednduší knstrukce, nižší cena), vazké tekutiny a kašvité pltvary - zubvá neb pístvá čerpadla (nákladnější, pracují pulzně písty nutn znásbvat, resp. d ptrubí instalvat tlumiče rázů (větrníky), spirálvá (Mhn) čerpadla, další mžnstí pr dpravu tekutin je vypuštění, nasávání pdtlakem (vakuem), neb vytlačvání tlakvým vzduchem (mnžíky), případně tzv. násskvé čerpání p výškvém spádu. Přeprava plynů základní jedntku rzvdů tlakvéh vzduchu jsu kmpresry, vakua vývěvy, hnací silu rzvdů páry je tlakvý spád, Pžadavky na ptrubí základním pžadavkem na materiál pr ptrubí přicházející d styku se survinu je dlnst, musí být schválen pr přímý kntakt s ptravinami. Pužívají se: nerezvé celi, keramika a skl, ušlechtilé plasty Mechanická dprava Mechanická dprava je typická pr manipulaci s pevnými materiály. Lze sem zahrnut širku škálu dpravních prstředků, které je mžné klasifikvat z nejrůznějších phledů. Jednu z mžnstí je rzdělení pdle směru dpravy. dprava ve směru převážně vdrvném: pásvé dpravníky, 15 TZOZ I /01

16 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text dprava sypkých a kusvitých materiálů maximálně pd úhlem, který ještě nezpůsbí kluzání neb převalvání (sypný úhel materiálů) p nsné (hrní) větvi, p patření lištami bránícími zpětnému psunu dpravvanéh materiálu lze pužít až d sklnů 45, různý materiál pásů, pužívají se tkaniny, drátěné pletiv, pryž neb plasty. Ty se spjují svařením, lepením, sešitím neb spjkami, bubny hnací a vdicí (vratný), stabilita přepravvanéh materiálu zajišťvána: bčními lištami (zejména u násypky), sustavu pdpůrných válečků tvarujících pás d krýtka (hnací a vratný buben mají tvar rtačníh hyperblidu), napínání pásu (během prvzu se vytahuje) buď psunutím vdícíh bubnu, neb natažením pásu ve spdní vratné větvi, článkvé dpravníky, analgie pásvých dpravníků, pás slžen z latí neb z překrývajících se destiček umístěných na řetězech pháněných zubenými kly, využití zejména při přepravě prázdných balů neb balenéh zbží (přepravky - laťvé dpravníky, sklenice, plechvky - destičkvé dpravníky), válečkvé dpravníky, slženy z válečků, jejichž čepy jsu přes kuličkvá lžiska umístěny v nsné knstrukci, většinu dpravníky s válečky bez phnu, dprava samtíží - stačí spád 10 cm na 3 m délky, někdy pužívány jak spjení pháněných dpravníků, TZOZ I /01 16

17 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text dpravníky s pháněnými válečky - d sklnu 10-12, výhdy válečkvých dpravníků, prvzní jednduchst, mžnst lmení dráhy (míst válečků jdu d bluku kužele se sklnem d středu táčení), snadnst průchdů v dráze, klečkvé dpravníky - bdba válečkvých dpravníků, méně rbustní, prt vhdné pr menší zatížení, řetězvé dpravníky - pháněný řetěz phybující se pd úrvní přepravní plchy s vhdně tvarvanými vyčnívajícími záchytkami pužívané pr dpravu větších hrmadných balů (beden, knví, sudů, atd.). Pužívají se i v kmbinaci s visutými drahami, lpatkvý (hrabicvý) dpravník - neknečný pháněný řetěz v zakrytém kanálu patřený lpatkami, hrabicemi neb háky. Vhdný pr dpravu sypkých materiálů mim bal. Rychlst řetězu malá, kl 6-10 m.min -1, skln maximálně 30, šnekvé dpravníky, dpravní žlaby, ve kterých táčející se šnek vyvlá phyb materiálu žáducím směrem, vhdné pr přemisťvání sypkých materiálů (muka, cukr, atd.) neb drbných částic (hrášek, zrní, atd.), vhdné i pr zajištění shdné rzteče mezi jedntlivými baly při vstupu d strje (plničky, zavíračky) neb stejné dby zdržení surviny v kntinuálním strji (blanšéry, pračky) atd., uzavřením prfilu šnekvých dpravníků (míst přepravníh žlabu trubka) lze překnávat i značná stupání, analgie tzv. dpravníkvé trubky (válce), spirálvá plcha navařena na vnitřní pvrch trubky phyb materiálu při táčení, 17 TZOZ I /01

18 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text výhdy - rvnměrný, snadn vladatelný výkn, malé rzměry (bez zpětnéh pásu), chrana před kntaminací (při úplném uzavření), vhdné pr vdrvnu i šikmu dpravu, maximální délka cca 6 m, vibrační dpravníky, základem je jnice napjená na klikvý hřídel, která uvádí přepravní plchu (žlab) d phybu. Ten je v první fázi veden ve směru žádaném pr přepravu (přičemž žlab stupá). Při zpětném phybu dchází k pklesu, takže materiál se vlivem setrvačnsti phybuje žádaným směrem, žlab se pd materiálem vlastně pdtrhne. amplituda vibrace pdmiňuje směr a rychlst přepravy materiálu, výhdu mžnst přesné kntrly činnsti vibrační dpravníky čast pužívány jak dávkvací zařízení mnha ptravinářských strjů, vhdné i pr lepivé ptraviny (mleté mas), neb drbivé materiály, další mžnstí mírné naklnění přepravní plchy, jiná mžnst - nervnměrný phyb běma směry, tj. pmalejší ve směru phybu materiálu, rychlejší phyb nazpět, klejnicvé dráhy, visuté dráhy - v knzervárenských a mrazírenských prvzech zřídka, běžné v masných prvzech, klejnicvé dráhy s elektricku kčku (kladkstrj), vzíky ruční rudly, nízkzdvižné paletvé vzíky, TZOZ I /01 18

19 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text vzíky na sterilační kše, apd., nádrže na pdvzku, které mají spdní výpusť připjitelnu na čerpadl, mtrické vyskzdvižné vzíky (mhu být i ruční), d ptravinářských prvzů nesmí vzíky s benzínvými spalvacími mtry převážně vzíky s elektrickým phnem, dprava ve směru převážně klmém, dprava směrem dlů s výhdu řešena samspádem (viz kap ) při phybu směrem vzhůru získává materiál ptenciální energii, a tu je nutn ddávat, výtahy, magnetické dpravníky - dprava plechvek, plastvé dpravníky s permanentními magnety, pásvé zdvihače, dprava kulatých balů (plechvky, sklenice), jsu tvřené neknečným vertikálním pásem (analgické knstrukce s pásvým dpravníkem), který bal přitlačuje k liště, p níž se valí směrem vzhůru, kapsvé (krečkvé) dpravníky (elevátry). Knstrukcí se d běžných pásvých dpravníků liší kapsami (naběráky), které ze zásbníku deberu survinu a zárveň brání jejímu sesuvu. Tvar krečků závisí na charakteru přepravvanéh materiálu, rychlsti se phybují mezi m.min -1.Pr dpravu materiálů z vdní lázně jsu kapsy perfrvané (mhu mít tvar hrabic). Pr jedndušší plnění a vyklápění kapes je u některých dpravníků pčáteční a kncvá část více méně vdrvná (labutí krky). Takvét dpravníky tvří čast spjení mezi výsypku a násypku dvu strjů, v nichž technlgické 19 TZOZ I /01

20 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text perace prbíhají na stejné výškvé úrvni, přičemž si v nich vystačíme s dpravu samspádem Dprava samspádem Dprava samspádem využívá zemské přitažlivsti jednduchst, nevyžaduje ddávání energie. Může se aplikvat pr dpravu materiálu ze strje ke strji, případně z vyššíh pschdí d nižšíh atd. Využívá se: spádvých trub neb skluzů, dále shzů, skln d 20 d 80 vlivněn, charakterem přepravvanéh materiálu, prstrvými mžnstmi ve výrbě, prfil dkrytý až zcela uzavřený, patří sem pchpitelně i další, např. ptrubní dprava kapalin, mechanická dprava na vhdných (válečkvých) dpravnících, atd. TZOZ I /01 20

21 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text 4. Předběžné perace 3.1 Čištění Operace, při nichž se ze surviny dstraňují kntaminanty na úrveň vhdnu pr následující zpracvání. Typy kntaminujících látek: Kvy železné i neželezné kusy kvů, šruby, piliny, špny, atd. Minerální látky zemina, mtrvé leje, vazelína, kameny, atd. Nepživatelné části rstlin listy, větévky, skřápky, slupky, stnky atd. Nepživatelné živ. prdukty srst, ksti, výkaly, krev, hmyz, atd. Chemikálie residua hnjiv, pstřiků, atd. Mikrrganismy pldy napadené hnilbu, plísní, atd. Prdukty činnsti mikrrganismů txiny, barviva, hřké látky, látky půsbící přípachy, atd. Survina, která bsahuje kntaminující látky v kncentracích, které není mžné během technlgickéh prcesu snížit pd akceptvatelné minimum nesmí být zpracvávána. Dva základní typy čištění: suché čištění, mkré čištění, praní Suché čištění Čištění za sucha se becně využívá pr prdukty menších rzměrů, dsti mechanicky dlné (tuhé) a bvykle s nízkým bsahem vlhksti. P suchém čištění je pvrch šetřenéh prduktu suchý, cž muže být výhdné z hlediska jeh mikrbiální stability neb při následujícím sušení (např. bilí, řechy, atd.). Další charakteristické rysy: vhdná zařízení jsu becně menší a levnější než pračky, likvidace suchéh dpadu je zpravidla levnější, 21 TZOZ I /01

22 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text sanitace vlastníh zařízení je mnhem snazší, nebezpečí chemické neb mikrbilgické kntaminace mnhem menší v prvnání s pračkami, přizvací a prvzní náklady mhu zvětšvat patření bránící nadměrné prašnsti (nebezpečí zdravtní, mžnst výbuchu, rekntaminace výrbků) Základní typy zařízení separátry využívající prudu vzduchu, čištění zalžen na rzdílech v husttě prduktu a nečistt, princip pdbný cyklnu, fyzikální separátry, čast využívány pr survinu pravidelnéh tvaru, naklněné pásy pr kulaté pldy (hrášek, brůvky, hřčičné semen, atd.), diskvé separátry, vertikální disky s přesně vytvarvanými vybráními na bvdu, částice shdující se tvarem s vybráním jsu rtujícími disky vyzdvihvány ze zásbníku, využíván např. při ddělvání zrna (ječmen, rýže, pšenice, ves, atd.) d semen plevele atd., ddělení na sítech - viz kapitla třídění, detektry kvů, kntaminace kvvými částicemi častým nebezpečím prakticky vždy prdukce před balením prchází přes detektry kvů, magnetické separátry, permanentní magnety - levnější, nutnst pravidelnéh čištění, elektrmagnety - snadnější čištění, TZOZ I /01 22

23 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text průchd silným elektrmagnetickým magnetickým plem detekce všech kvů i nemagnetických včetně maziva plněnéh kvvými částicemi, indikvány změny rzlžení elektrmagnetickéh ple, detektry na bázi γ záření, detekce kvů i dalších typů pevných kntaminantů v balených prduktech, baly przařvány během průchdu na pásu, záření přeměňván na viditelné světl na fsfrvých páscích, zesilván, ptickými kabely veden d zesilvače brazu a braz je prmítán na mnitr, systémy umžňují autmatické vyřazení kntaminvanéh balení Praní - mkré čištění Mkrý způsb čištění, tedy praní, je v knzervárenských prvzech výrazně pužívanější. Některé charakteristiky praní: většinu efektivnější, účinnější než suché čištění při dstraňvání zeminy, prachu a reziduí pesticidů z většiny druhů vce a zeleniny, pdstatné i snížení mikrbní kntaminace, účinek praní lze zvýšit kmbinací detergentů a vyšší teplty, pr zpracvání vce a zeleniny ale vyšší teplty (cca nad 35 až 40 C) zásadně nevhdné, správně prvedeným praním lze snížit kncentraci spr až dvacetkrát lze pužít následně mírnějších sterilačních režimů, nevýhdu prdukce dpadní vdy s vyským bsahem rzpustných slžek a suspendvaných nečistt velké náklady na čištění a likvidaci, 23 TZOZ I /01

24 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text v knzervárenských prvzech sptřeba pitné vdy d 1 d 6 litrů na kilgram surviny velké prblémy, celkvu sptřebu vdy lze snížit: racinálním využitím dpadní vdy z jiných technlgických perací (např. zdrje teplé vdy z chlazení sterilvaných výrbků), důsledně prtiprudým uspřádáním praní, kdy pitná vda plachuje již vypranu survinu a v závěru již d značné míry znečištěná vda něklikanásbným stykem se survinu pere survinu, která dsud nebyla žádným způsbem praná, čištěním prací vdy a její recirkulací, sedimentace nečistt z prací vdy v nádržích, prces lze urychlit dstředivu silu hydrcyklóny, dstředivky, filtrace přes plachetku neb sypané filtrační vrstvy kntrla kvality vdy: vizuálně, nefelmetricky (hdncení zákalu), stanvením mnžství písku neb kalvých slžek na jedntku vdy, atd., stanvení BSK 5 a CHSK (Cr), desinfekce prací vdy a praček - chlrvání (chlrnan), ppř. jiná desinfekční činidla. Prces praní Praní prbíhá vždy ve třech fázích, jejichž prvedení je různé pr různé surviny, liší se i časvá nárčnst. Fáze praní: předmáčení - uvlnění vazby nečistty na praný prdukt, dstranění nejhrubších nečistt. Většinu aplikace užitkvé, přiměřeně čisté TZOZ I /01 24

25 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text vdy. Dba cca 10 min - 24 h, průměrná sptřeba vdy 2,8 l studené neb 1,5 l teplé na kg surviny. vlastní praní - dstranění uvlněné nečistty vhdným způsbem (phybem prací vdy, vzájemným tíráním surviny či půsbením čistících nástrjů) s pvrchu prané surviny. Někdy lze vlastní praní rzdělit na něklik fází. Aplikace užitkvé, přiměřeně čisté vdy. Může prbíhat v něklika krcích: hrubé praní, vlastní praní sprchvání - knečné pláchnutí myté surviny pitnu vdu Účinnst praní lze vlivnit: slžením pracíh média, přídavky HCl (0,2 až 2%) inaktivace škůdců, přídavky smáčdel pr snížení pvrchvéh napětí, prací účinek lze kmbinvat i s desinfekcí. tepltu prací vdy - viz dříve hydrdynamickými pměry v pračce, ty dány její knstrukcí, nejzajímavější je rychlst prudění vdy klem surviny a tedy charakter prudění klem surviny (turbulence) atd. Čistící strje pračky - určeny pr šetření surviny, myčky - mytí balů (viz Balení ptravin). Pračky Pračky jsu zařízení na mkré čištění zpracvávané surviny. S hledem na rzmanitst materiálů zpracvávanéh v knzervárenských prvzech je pchpitelné, že se lze v praxi setkat s pračkami mnha principů a knstrukcí. Pdle uspřádání a funkce lze pračky rzdělit na: 25 TZOZ I /01

26 J. Dbiáš: Technlgie zpracvání vce a zeleniny\i prvizrní učební text předmáčecí pračky, pračky pr velice měkké surviny (jahdy, maliny atd.), pračky pr měkké surviny (rajčata, papriky, peckvé vce atd.), pračky pr tvrdé surviny (brambry, křenvá zelenina atd.), speciální pračky(kurky, listvá zelenina). Pračky předmáčecí jsu zařízení, v nichž se zajišťuje uvlnění vazby nečistt k pvrchu surviny, vlastní dstranění nečistt bude prveden až pzději. S hledem na charakter surviny mnhdy se vlastní předmáčecí pračky nepužívají, ke krátkému, ale pstačujícímu předmáčení dchází během vlastníh praní. Jak předmáčecí pračky lze pužít nádrží prakticky libvlnéh uspřádání, předmáčení prbíhá i během dpravy surviny v prudu vdy (plavení). Jak typické zařízení tht typu je mžné uvést tzv. pdávací pračku, jejíž funkci lze shrnut zhruba d těcht bdů: pdélná nádrž dstatečnéh bjemu, z jedné strany přívd surviny (nasypávání z přepravních balů neb z dpravníku), phyb surviny v pračce zajištěn naklněním, dpravníkem, bubnem, šnekem, případně hrably, dsun materiálu šikmým, převyšujícím dpravníkem, který survinu vyzdvihuje z lázně a přepravuje k vlastnímu praní, které následuje. Pračky pr velice měkku survinu bvykle nepředchází předmáčecí pračka. Vzhledem k citlivsti zpracvávanéh materiálu je běžně dstatečnéh čištění dsažen průchdem jedinu pračku, ve které vlastně prbíhají všechny fáze mkréh čištění. Typickým zařízením náležejícím d tét skupiny praček jsu pračky sprchvé, které jsu charakteristické: praní dsažen prudem vdy z baterie sprch neb trysek nad dpravním pásem, který unáší survinu, intenzitu skrápění nutn přizpůsbit knzistenci prané surviny (mžné až mlžení), TZOZ I /01 26

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

9. Membránové procesy

9. Membránové procesy 9. Membránvé prcesy Obsáhlá, různrdá prblematika, širké uplatnění v praxi ( výrba pitné vdy dslení mřské vdy, příprava čisté vdy ve farmaceutickém průmyslu, membránvé sušení plynů, dělení azetrpických

Více

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Nvá šance v gastrnmii PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Lektr: Mirslav Šeda Gastrnmická akademie.s. Trcha terie SANITACE / ČIŠTĚNÍ znamená zbavení pvrchu nečistt a mastnty, většinu s pmcí nástrjů

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Prjekt: Invace bru Mechatrnik pr Zlínský kraj Registrační čísl: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Pdmínky živta abitické pdmínky - tj. slžky neživé přírdy: sluneční záření, vda, vzduší, půda... bitické pdmínky -

Více

Katalogový list kladičkové lineární vedení typu MR

Katalogový list kladičkové lineární vedení typu MR Země půvdu kladičkvéh lineárníh vedení typu ML je EU, knkrétně Itálie. Země půvdu pužitéh materiálu na výrbu kladičkvéh lineárníh vedení typu ML : vdící lišty - EU jezdců včetně příslušenství - EU valivé

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Úspory energií. Rozdělení úspor. o dělení úspor o úspory v domácnosti. Zdroj energie. Místo úspory. šetřit lze i při stejném komfortu

Úspory energií. Rozdělení úspor. o dělení úspor o úspory v domácnosti. Zdroj energie. Místo úspory. šetřit lze i při stejném komfortu Úspry energií šetřit lze i při stejném kmfrtu dělení úspr úspry v dmácnsti bilance dmácí energetiky kde se dá uspřit způsby jak šetřit Zdrj energie Míst úspry elektrická energie elektrsptřebiče Rzdělení

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA - TEPELNÉ VLASTNOSTI SKLA

1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA - TEPELNÉ VLASTNOSTI SKLA 1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLDISKA - TPLNÉ VLASTNOSTI SKLA Skl patří k materiálům, které významně vlivňují vývj stavební techniky a architektury. Nálezy skla pcházející z dby asi klem 5000 let před naším letpčtem

Více

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment Technlgie skla 00/0 C V I Č E N Í. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. [-]. Viskzitní křivka skla [,6]. Výpčet pmcí Vgel-Fulcher-Tammannvy rvnice [,6]. Výpčet z chemickéh slžení [,6]. Představení firmy

Více

Použití : Tvoří součást pohybového ústrojí strojů a zařízení nebo mechanických převodů.

Použití : Tvoří součást pohybového ústrojí strojů a zařízení nebo mechanických převodů. 1 HŘÍDELE Strjní sučást válcvitéh tvaru, určené přensu táčivéh phybu a mechanicé práce (rutícíh mmentu) z hnací části (mtru) na část hnanu (strj). Pužití : Tvří sučást phybvéh ústrjí strjů a zařízení neb

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

HACCP Ústav konzervace potravin a technologie masa

HACCP Ústav konzervace potravin a technologie masa Systém kritických bdů HACCP Ústav knzervace ptravin a technlgie masa C je HACCP? HACCP nejsu kritické bdy Zejména preventivní systém!! zdravtní nezávadnst Spíše dlžení uplatnění určitých principů než dknalá

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Technický list. Asfaltová silnovrstvá stěrka 2-K. 1. Vlastnosti / Použití. 2. Funkční charakteristika. 3. Podklad a zpracování

Technický list. Asfaltová silnovrstvá stěrka 2-K. 1. Vlastnosti / Použití. 2. Funkční charakteristika. 3. Podklad a zpracování Asfaltvá silnvrstvá 1. Vlastnsti / Pužití Bstik Asfaltvá silnvrstvá je trhliny přemsťující, plasty mdifikvaná asfaltvá stěrkvá hmta pr trvalu izlaci stavebních knstrukcí, které jsu ve styku se zeminu,

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Kompletní výrobková řada plná inovací

Kompletní výrobková řada plná inovací Kmpletní výrbkvá řada plná invací NAPÁJENÍ PRO POHYBLIVÁ ZAŘÍZENÍ VÝKONNOST, BEZPEČNOST A ÚSPORNOST, OD 20 DO 200A Ve splupráci se zpracvatelským centrem umělé hmty Ost V rámci PUMA-metd (= metdy zpracvání

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 je vysce induktivní, se čtvercvu neb kruhvu čelní masku s integrvanými štěrbinvými prfily s excentrickými válečky z

Více

Aditiva a mazací přípravky

Aditiva a mazací přípravky 460G Přísady d mtrvých lejů Přísada d leje benzínvých mtrů pr sbní a malá užitkvá vzidla s náplní d 6 l. Mikrdifuzní přísada, vyrbená na bázi těžkých uhlvdíků. Mísitelná se všemi druhy mtrvých lejů. Zajiš

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více

Mikrovlnná trouba 610.836

Mikrovlnná trouba 610.836 Mikrvlnná truba 610.836 CZ Uchvejte tut příručku na dstupném místě v blízksti přístrje! V1/0806 OBSAH 1. Obecné infrmace...2 2. Bezpečnst... 4 3. Ddání, balení a skladvání...5 4. Technické vlastnsti...6

Více

Oponentský posudek disertační práce Ing. Jany Berounské. SPECIÁLNÍ ANORGANICKÉ PIGMENTY NA BÁZI CeO 2

Oponentský posudek disertační práce Ing. Jany Berounské. SPECIÁLNÍ ANORGANICKÉ PIGMENTY NA BÁZI CeO 2 Opnentský psudek disertační práce Ing. Jany Berunské SPECIÁLNÍ ANORGANICKÉ PIGMENTY NA BÁZI CeO 2 Ing. Jana Berunská se ve své disertační práci zabývá mžnstmi přípravy netradičních vysktepltních pigmentů

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1-

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1- 0-02.5 09.04.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fax: +420 49 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet:

Více

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury Zabezpečvací technika v kntextu kncepce rzvje železniční infrastruktury Bc. Marek Bink ředitel dbru strategie České Budějvice, 12. listpadu 2013 Kncepce rzvje železniční infrastruktury vstupy: technické

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

... P R O V A ŠE P O H O D L Í

... P R O V A ŠE P O H O D L Í .PROVAŠEPOHODLÍ Naše splečnst se zaměřuje na výrbu mbilních vytápěcích a chladicích zařízení. Histrie splečnsti se datuje už d šedesátých let. V sučasné dbě je hlavní sídl Desa Int v Bwling Green, Kentucky,

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Technický list. Asfaltová silnovrstvá stěrka 2-K. 1. Vlastnosti / Použití. 2. Funkční charakteristika. 3. Podklad a zpracování

Technický list. Asfaltová silnovrstvá stěrka 2-K. 1. Vlastnosti / Použití. 2. Funkční charakteristika. 3. Podklad a zpracování Asfaltvá silnvrstvá 1. Vlastnsti / Pužití Bstik Asfaltvá silnvrstvá je trhliny přemsťující, plasty mdifikvaná asfaltvá stěrkvá hmta pr trvalu izlaci stavebních knstrukcí, které jsu ve styku se zeminu,

Více

www.elektapainting.cm pag. 1 di 5 MATERIA Jednslžkvý ptah na vdní bázi pr dekraci pdlah a stěn Vlastnsti prduktu MATERIA je jednslžkvá stěrka na vdní bázi a bázi syntetických mdifikvaných kplymerů pr dekraci

Více

TISKÁRNY. Canon ix 4000

TISKÁRNY. Canon ix 4000 TISKÁRNY Tiskárna je zařízení, které dstává data z pčítače a tiskne je na papír. Tiskárna je výstupní zařízení, které služí k přensu dat ulžených v elektrnické pdbě na papír neb jiné médium (ftpapír, kmpaktní

Více

ARTISTA NEWS No 1. Vše závisí na chlazení

ARTISTA NEWS No 1. Vše závisí na chlazení ARTISTA NEWS N 1. Vše závisí na chlazení Věda sama sbě: také přivelkých rzměrech skla pr fusing dsáhnut během chladicíhprcesujedntnutepltuuvnitř skleněnéplchy Téma chlazení je shledem na spékané skl stále

Více

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200 FS31x / FS33x - víjecí strj Cenvě výhdné, velmi jednduše vladatelné a širce pužitelné strje. Při první instalaci máte mžnst nastavit různé prgramy a parametry (hrní víjení, spdní víjení, rychlsti). Parametry

Více

PRÁŠKY A TRUBIČKOVÉ DRÁTY PRO ŽÁROVÝ NÁSTŘIK

PRÁŠKY A TRUBIČKOVÉ DRÁTY PRO ŽÁROVÝ NÁSTŘIK PRÁŠKY A TRUBIČKOVÉ DRÁTY PRO ŽÁROVÝ NÁSTŘIK 1) Žárvý nástřik plamenem, princip, prášky SIMmelt prášky pr sučasné přetavení str. 2 SUBmelt prášky pr následné přetavení str. 3 COLDmelt prášky bez přetavení

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Digitální učebnice fyziky J. Beňuška - hlavní stránka (zleva) - úvdní menu, výběr tématických celků, vpřed na další celek (slupec vprav) Úvdní menu infrmace práci s prgramem Úvdem IKT ve vyučvání Prč výukvé

Více

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení Metda klíčvých ukazatelů pr činnsti zahrnující zvedání, držení, nšení Pkyny pr pužití při hdncení pracvních pdmínek Hdncení se prvádí v pdstatě pr činnsti ruční manipulace a musí se týkat jednh pracvníh

Více

V. NEŽÁDOUCÍ REAKCE U pacientů s citlivostí na latex se můžete setkat s alergickou reakcí na gutaperču, která obsahuje sušený přírodní kaučuk.

V. NEŽÁDOUCÍ REAKCE U pacientů s citlivostí na latex se můžete setkat s alergickou reakcí na gutaperču, která obsahuje sušený přírodní kaučuk. GuttaCre POPIS PRODUKTU GuttaCre bturátry se pužívají pr plnění křenvých kanálků. I. INDIKACE Tyt prdukty je mžn pužít puze v klinickém neb dentálním zařízení, kvalifikvaným stmatlgem. Aplikační ple: GuttaCre

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii.

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii. 5. Glb{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich ppis, princip, využití v gedézii. Zpracval: Tmáš Kbližek, 2014 Obecný princip Glbální navigační družicvé systémy (GNSS) umžňují určení prstrvé plhy

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 -černě přednášky -červeně cvičení různě přeházené, pdle th, jak jsme pakvali, datum dpvídá přednáškám PŘEDNÁŠKA 10.2. C je t řízení? Subjektivní, cílevědmá činnst lidí Objektivně nutná Pznává a využívá

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

VODIČE S PVC IZOLACÍ. Vodiče. Expresní dodávky. nejmodernější kabelářská technologie. Vám pomohou získat nad konkurencí

VODIČE S PVC IZOLACÍ. Vodiče. Expresní dodávky. nejmodernější kabelářská technologie. Vám pomohou získat nad konkurencí Vdiče VODIČE S PVC IZOLACÍ NKT d WAPR APRO Kabel nejmdernější kabelářská technlgie HVU, HVU HVU, HVU HVK, HVK HVK, HVK HVVF, HVVF HVVF, HVVF HVHH, CYH NYMJ (CYKY flexšňůry TP flexšňůry TP Vdiče NKT d WAPR

Více

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line 01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line -1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

Úvod. Technologie zpracování ovoce a zeleniny. Tepelná sterilace. Historie. Konzervace chladem, resp. mrazem

Úvod. Technologie zpracování ovoce a zeleniny. Tepelná sterilace. Historie. Konzervace chladem, resp. mrazem Technologie zpracování ovoce a zeleniny Jaroslav Dobiáš, Rudolf Ševčík Ústav konzervace a technologie masa VŠCHT Praha 1 Úvod konzervace každý úmyslný zákrok prodlužující dobu skladovatelnosti y průmysl

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Stránka 1/6 BEZPEČNOSTNÍ LIST pdle nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 24.9. 2009 Revize: I. vydání Vydal: BOHEMIACOLOR s.r.. Pčet stran: 6 Část 1 Identifikace přípravku,

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

01-02.3 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem

01-02.3 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem 01-0. 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním klem -1- UV (Ex) UV (Ex) Uzavírací ventily DN 15 až 0, PN, 5 a s ručním klem Ppis Uzavírací ventily UV x6 jsu ruční armatury s vynikajícími vlastnstmi pr pužití

Více

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU?

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? . s. a t k e j r p r d y H c e w S kalu í n á v ň zply a Sušení dklad p í n v Prac 1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? Kal je materiál, který vzniká na všech kmunálních čistírnách dpadních vd, prt je nevyhnutelným

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách Rekuperace rdinnéh dmu v Přestavlkách Pjem: Rekuperace, nebli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch d budvy předehřívá teplým dpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku dveden

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

Technický produktový list Top heating

Technický produktový list Top heating Technický prduktvý list Tp heating Obchdní název: Reflexní pdlžka Tp heating PROFI REFLEX 3000 Mntážní název: Pdlžka 3000 Stručný ppis: Maximální úspry a dknalý přens tepla zajišťuje v systému Tp heating

Více

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1-

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1- 0-05. 0.05.CZ Regulační ventily G4...aG46... -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

& PRŮMYSLOVÉ VENTILÁTORY

& PRŮMYSLOVÉ VENTILÁTORY 21 ODVLHČOVAČE & PRŮMYSLOVÉ VENTILÁTORY MCS GROUP www.mcswrld.cm Firma MASTER CLIMATE SOLUTIONS je hlavním světvým výrbcem a ddavatelem zařízení pr úpravu vzduchu. Naše zařízení jsu navržena tak, aby splňvala

Více

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie Efektivita českéh systému třídění dpadu v kntextu Evrpské unie CETA Centrum eknmických a tržních analýz Executive summary Teretická výchdiska: Nakládání s dpady představuje unikátní labratř regulace. Bez

Více

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa OTOPNÁ TĚLESA Rzdělení tpných těles Stejně jak celé sustavy vytápění, tak i tpná tělesa dělíme na lkální tělesa a tělesa ústředníh vytápění. Lkální tělesa přeměňují energii v tepl a tt předávají d vytápěné

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 622424 EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 2 1 11 3 5 4 6 19 20 7 1 10 11 16 2 9 17 13 6 12 30 7 8 8 3,,,,,,,,,, 23 18 6 23 29 5 1 2 3 6 5 27 28 25 26 21 24 22,,, 45,,,,,,,, Vzrky 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 34 38

Více

Paleta na konsole. Paleta svařená z trubek

Paleta na konsole. Paleta svařená z trubek alety Paleta na knsle r snadnu manipulaci a uskladnění můžeme pužít speciálně zknstruvané palety. K nakládání je mžn pužít jak jeřáb, ak vyskzdvižný vzík. Pvrchvá úprava palety je žárvý zinek. D palety

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Physicus - Návrat Media Trade - úvdní brazvka - kn Výukvé adventury, Zapnut (přechd d výukvé části), Inventář, Nastavení Nastavení Ulžit ulžení aktuálníh stavu hry (k dispzici je celkem 24 pzic, p vyčerpání

Více

Systém kritických bodů, HACCP

Systém kritických bodů, HACCP C je HACCP? Systém kritických bdů, HACCP HACCP nejsu kritické bdy Preventivní systém pr zajištění zdravtní nezávadnsti Významné by měla být pdstata, tj. spíše dlžení uplatnění určitých principů než dknalá

Více

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1-

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1- 01-02.4 05.11.CZ Regulační ventily LDM COMAR line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 01 Nvá Paka, Tel.: +420 493 504 261, Fax: +420 493 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -1- Výpčet

Více

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ Technický prduktvý list Tp heating Obchdní název: Mntážní název: Rzdělvací stanice IQ Energy Cmfrt B Rzdělvací stanice NEREZ Stručný ppis: Pr snadné, rychlé a přesné zaregulvání celéh pdlahvéh tpení je

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz CENÍK 2016/2017 TOPIDLA ODVLHČOVAČE VENTILÁTORY BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz TOPIDL A B1.8ECA B2PTC B5ECA ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ Tat elektrická tpidla nabízí výhdný

Více

EFA-SST -PS. Rychloběžná vrata pro. moderní parkovací systémy. rychlá a bezpečná vrata

EFA-SST -PS. Rychloběžná vrata pro. moderní parkovací systémy. rychlá a bezpečná vrata EFA-SST Rychlběžná vrata pr -PS mderní parkvací systémy rychlá a bezpečná vrata Nejrychlejší vrata na světě pr parkvací garáže Neprvnatelně rychle, bezpečně, splehlivě ke známým vlastnstem rychlběžných

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

DIFÚZNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ PLOCHÝCH STŘECH A JEJICH VLIV NA TEPELNĚ TECHNICKÝ VÝPOČET

DIFÚZNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ PLOCHÝCH STŘECH A JEJICH VLIV NA TEPELNĚ TECHNICKÝ VÝPOČET DIFÚZNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ PLOCHÝCH STŘECH A JEJICH VLIV NA TEPELNĚ TECHNICKÝ VÝPOČET Abstract DIFFUSION PROPERTIES OF MATERIALS IN FLAT ROOFS AND THEIR INFLUENCE ON TECHNICAL THERMAL CALCULATION Petr

Více

2013/2014 & PRŮMYSLOVÉ A VENTILÁTORY. www.mcsworld.com

2013/2014 & PRŮMYSLOVÉ A VENTILÁTORY. www.mcsworld.com 21/214 ODVLHČOVAČE VZDUCHU & PRŮMYSLOVÉ DMYCHADLA A VENTILÁTORY MCS GROUP www.mcswrld.cm Firma MASTER CLIMATE SOLUTIONS je hlavním světvým výrbcem a ddavatelem zařízení pr úpravu vzduchu. Naše zařízení

Více

Základní technické zadání

Základní technické zadání Přílha č. 2 Výzvy Základní technické zadání VZ 26 Základní infrmace: Celkvá cena musí zahrnvat výrbu, ddávku, mntáž a vyčistění p mntáži v místě plnění. Vlba prfilů, příslušenství a ktvení musí být prvedena

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte

Více

2011/2012. www.mcsgl.com

2011/2012. www.mcsgl.com 211/212 www.mcsgl.cm Firma Master Climate Slutins je hlavním světvým ddavatelem prduktů pr úpravu vzduchu. Naše prdukty jsu určeny pr dbrníky, kteří s jejich pmcí mhu rychle, jednduše a efektivně upravit

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

opravní značení hrazení kanálů Směrové desky

opravní značení hrazení kanálů Směrové desky pravní značení hrazení kanálů Jelikž se převážná část kanalizace nachází na vzvkách a při pravách je ptřeba zajistit bezpečnst jak pracvníků, ak i řidičů, je ptřeba tt míst řádně značit. K tmut účelu služí

Více

Průmyslová vrata sekční rolovací

Průmyslová vrata sekční rolovací Průmyslvá vrata sekční rlvací Sekční vrata MakrPr a MakrPr Alu představují mderní řešení pr průmyslvé bjekty, skladvé haly, dílny a hspdářské prstry. Splehlivá, trvanlivá a teplá vrata: Nsná knstrukce

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Změkčovače vody. Testry. Náplně (pryskyřice, sůl) Jednokohoutové Dvoukohoutové Automatické ... 1... 1... 2,3 ... 2 ... 2

Změkčovače vody. Testry. Náplně (pryskyřice, sůl) Jednokohoutové Dvoukohoutové Automatické ... 1... 1... 2,3 ... 2 ... 2 Změkčvače vdy Změkčvače vdy Jednkhutvé Dvukhutvé Autmatické......... 2,3 Testry... 2 Náplně (pryskyřice, sůl)... 2 Změkčvače vdy Pkud Vám leží na srdci dluhá živtnst a bezprblémvé užívání jedntlivých zařízení,

Více

INFORMACNÍ LISTY OBSAH. listopad 2012 46 AKTUALITY Z ČKS Z MEZINÁRODNÍCH SETKÁNÍ Z ČESKÉHO KOKSÁRENSTVÍ. Vydává výkonná rada ČKS

INFORMACNÍ LISTY OBSAH. listopad 2012 46 AKTUALITY Z ČKS Z MEZINÁRODNÍCH SETKÁNÍ Z ČESKÉHO KOKSÁRENSTVÍ. Vydává výkonná rada ČKS ˇ INFORMACNÍ LISTY listpad 2012 46 OBSAH str. 2 AKTUALITY Z ČKS str. 2 Z MEZINÁRODNÍCH SETKÁNÍ str. 6 Z ČESKÉHO KOKSÁRENSTVÍ Vydává výknná rada ČKS AKTUALITY Z ČKS Jubilea V bdbí d psledníh vydání Infrmačních

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje!

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje! Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S Uchvejte tut příručku na dstupném místi v blízksti přístrje! Obsah 1. Obecné infrmace...3 1.1 Infrmace příručce...3 1.2 Klíč k symblům...3 1.3 Záruka...3 1.4

Více

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC Zadávací dkumentace Přílha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pr část 2 Nákup univerzálníh kabelážníh systému a rzvaděčů pr DC Obsah Obsah... 1 1 Předmět zakázky... 2 2 Technická specifikace...

Více

Čidlo pro měření vodivosti CLS 50

Čidlo pro měření vodivosti CLS 50 Technická Infrmace TI 18C/07/cs č. 00908 Čidl pr měření vdivsti CLS 0 Induktivní čidl pr měření vdivsti s vysku chemicku dlnstí, i pr prstředí s nebezpečím výbuchu a vyské teplty With quality certificate

Více

Business Intelligence - principy, efekty, předpoklady. OKsystem, 26/11/2009

Business Intelligence - principy, efekty, předpoklady. OKsystem, 26/11/2009 Business Intelligence - principy, efekty, předpklady OKsystem, 26/11/2009 Jan Pur katedra IT, VŠE / ITG, s.r.. (pur@vse.cz, pur@itg.cz ) Snímek 1 Agenda 1. Prč Business Intelligence? 2. Základní principy

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

PLETIVA, VEGETATIVNÍ ORGÁNY ROSTLIN

PLETIVA, VEGETATIVNÍ ORGÁNY ROSTLIN Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Cugee PLETIVA, VEGETATIVNÍ ORGÁNY ROSTLIN PLETIVA = trvalé subry buněk, které jsu velmi pdbné a mají shdnu funkci Puze u nejníže rganizvaných rstlin je jedna buňka (krásnčk),

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte při instalaci

Více