AKČNÍ PLÁN. realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKČNÍ PLÁN. realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava"

Transkript

1 AKČNÍ PLÁN realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava PRO ROK 2012

2

3 Vize Akční plán stanoví v jednotlivých cílech a opatřeních konkrétní a aktuální aktivity vedoucí k jejich naplnění a definuje ukazatele jejich realizace Na přípravě dokumentu se podíleli členové struktury KP Ostrava Závěrečný dokument zpracovali: zaměstnanci SMO, oboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení koncepce a rozvoje sociálních služeb Ostrava, březen-duben 2012

4 Úvod... 5 Cíle a opatření jednotlivých cílových skupin... 8 Sociální služby... 8 Definice souvisejících aktivit... 8 Struktura cílů a opatření Senioři Občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi Občané se zrakovým postižením Občané se sluchovým postižením Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením Občané s civilizačním onemocněním Děti a rodina Občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení Romské etnikum Prevence kriminality a protidrogová prevence... 70

5 Úvod Akční plán realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období pro rok 2012 (dále jen Akční plán) svým obsahem konkretizuje záměry a vize uvedené ve schváleném dokumentu 3. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období (dále jen 3.KP), umožňuje jeho aktualizaci (z pohledu ekonomického, v návaznosti na potřebnost jednotlivých služeb nebo z pohledu odborné náročnosti služby). Zpracování každoročních akčních plánů vyplývá z dokumentu 3. KP jehož pokračování a realizaci schválilo zastupitelstvo města (usn. č. 3293/ZM0610/41 ze dne ). Dokument navazuje na významné strategické materiály na krajské a národní úrovni a je v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Základní vizí komunitního plánu je funkční, dostupná síť návazných a efektivních sociálních služeb a souvisejících aktivit pro občany města. Akční plán umožňuje flexibilně reagovat na potřeby občanů města a stanovit nové (případně zrušit nevyužívané) cíle a opatření v dokumentu 3.KP. Akční plán vyčísluje finanční náklady a kvalifikované odhady na provoz potřebných sociálních služeb a souvisejících aktivit v aktuálním roce. Sociální služby a související aktivity zajišťují nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), příspěvkové organizace zřizované městem (dále jen PO SMO), městské obvody a jejich příspěvkové organizace (dále jen ÚMOb). Ve zpracovaném dokumentu jsou k jednotlivým cílům a opatřením přiřazeni konkrétní poskytovatelé služby či související aktivity. U každého z nich je vyjádřen předpokládaný rozpočet na provoz v roce 2012, okamžitá kapacita, kterou konkrétní služba disponuje a počet klientů, kteří využili sociální službu nebo související aktivitu v roce V případě, že jsou plánovány investiční náklady v roce 2012 jsou uvedeny u konkrétního opatření. Pro vyhodnocení jednotlivých cílů a opatření bude sledován rozdíl předpokládaných a skutečných neinvestičních nákladů, úbytek/přírůstek klientů a procentuální podíl SMO na nákladech pro zajištění služby. Na území města působí 69 organizací, které poskytují 179 sociálních služeb (tabulka č.1). Souběžně se sociálními službami je realizováno 170 souvisejících aktivit (tabulka č.2). U jednotlivých pracovních skupin je uveden souhrn služeb, které jsou dané cílové skupině občanů poskytovány, včetně vyčíslení neinvestičních nákladů na provoz konkrétních služeb. Celkové předpokládané náklady v roce 2012 na zajištění všech sociálních služeb a aktivit vyjádřených v Akčním plánu činí Kč, z toho neinvestiční náklady tvoří Kč a investiční náklady Kč (tabulka č.3). 5

6 Tabulka č.1 Přehled poskytovaných sociálních služeb senioři občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi občané se zrakovým postižením občané se sluchovým postižením občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením občané s civilizačním onemocněním děti a rodina občané ohroženi sociálním vyloučením a sociálně vyloučení romské etnikum prevence kriminality a protidrogová prevence odborné sociální poradenství osobní asistence pečovatelská služba tísňová péče 1 1 průvodcovské a předčitatelské služby 1 1 podpora samostatného bydlení odlehčovací služby centra denních služeb denní stacionáře týdenní stacionáře domovy pro osoby se zdravotním 3 3 postižením domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem chráněné bydlení soc. služby poskytované ve zdrav. 1 1 zařízeních ústavní péče raná péče telefonická krizová pomoc 0 tlumočnické služby azylové domy domy na půl cesty 1 1 kontaktní centra 1 1 krizová pomoc intervenční centra 1 1 nízkoprahová denní centra 2 2 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež noclehárny 4 4 služby následné péče sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi soc. aktivizační služby pro seniory a osoby se zdrav. postižením sociálně terapeutické dílny 3 3 terapeutické komunity 1 1 terénní programy sociální rehabilitace celkem služeb celkem služeb 6

7 Tabulka č.2 Přehled poskytovaných souvisejících aktivit senioři občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi občané se zrakovým postižením počet souvisejících aktivit celkem souvisejících aktivit občané se sluchovým postižením občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením občané s civilizačním onemocněním děti a rodina občané ohroženi sociálním vyloučením a sociálně vyloučení romské etnikum prevence kriminality a protidrogová prevence celkem souvisejících aktivit Tabulka č.3 Přehled předpokládaných nákladů na zajištění sociálních služeb a souvisejících aktivit pro rok 2011 neinvestiční náklady investiční náklady celkem senioři občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi občané se zrakovým postižením občané se sluchovým postižením občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením občané s civilizačním onemocněním děti a rodina občané ohroženi sociálním vyloučením a sociálně vyloučení romské etnikum prevence kriminality a protidrogová prevence celkem

8 Cíle a opatření jednotlivých cílových skupin Sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění Jsou službami zajišťujícími pomoc a podporu lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, a jsou poskytovány za účelem sociálního začlenění, nebo prevence sociálního vyloučení. Sociální služby jsou poskytovány jednotlivým občanům nebo jejich rodinám, pokud se ocitnou v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc při jejím zvládání. Sociální služby mohou být občanům poskytovány v jejich domácím prostředí jako tzv. terénní služby (služba je doručována až k uživateli domů například služby osobní asistence, pečovatelská služba apod.), ambulantně (uživatel dochází do zařízení například denní centra, denní stacionáře apod.) nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb. Definice souvisejících aktivit Související aktivity zahrnují nabídku činností, které nejsou sociální službou dle zákona, ale síť sociálních služeb vhodně doplňují. Bez těchto aktivit by pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci byla neúplná (např. vzdělávání, volnočasové aktivity, alternativní doprava, dobrovolnictví). Struktura cílů a opatření Pro řazení jednotlivých cílů je stanovena strategická struktura. Znamená to, že pro každou pracovní skupinu je stanovená struktura jednotlivých cílů i s daným názvem cíle. Následně jsou stanovena jednotlivá opatření pro naplňování cíle. Cíl 1 Podpora stávajících sociálních služeb jedná se o cíl, který vyjadřuje nutnost udržení sociálních služeb, které se již na území SMO nacházejí a jejich existence je vyjádřena zjištěnými potřebami občanů města Cíl 2 Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb jedná se o potřebu rozšíření již existujících sociálních služeb, kdy rozšíření služby je podloženo neuspokojenými potřebami žadatelů o službu (nezávisle na poskytovateli) Cíl 3 Vznik nových sociálních služeb jedná se vznik nové sociální služby, která nebyla pro občany města v dané cílové skupině poskytována a její vznik je podložen neuspokojenými potřebami žadatelů o službu pozn. v pracovní skupině Občané s civilizačním onemocněním je do tohoto cíle zahrnuta také související aktivita; jedná se o pracovní skupinu, ve které v převážné míře naplňují cíle a opatření související aktivity Cíl 4 Podpora a rozvoj stávajících souvisejících aktivit jedná se o aktivity, které s poskytováním sociálních služeb úzce souvisí a nezbytně je doplňují Pracovní skupiny 1. Senioři 2. Občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi 3. Občané se zrakovým postižením 4. Občané se sluchovým postižením 5. Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením 6. Občané s civilizačním onemocněním 7. Děti a rodina 8. Občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení 9. Romské etnikum 10. Prevence kriminality a protidrogová prevence 8

9 1. Senioři Základní informace o pracovní skupině: Manažer: Henk van Hatem Kontaktní osoba: Martina Pavelková Počet členů: 38 Kontakt: Pracovní skupina je rozčleněna do 3 pracovních podskupin: pro pobytové služby pro seniory, pro terénní a ambulantní služby pro seniory a pro volnočasové aktivity pro seniory. Přehled cílů a opatření Cíl 1. Podpora stávajících sociálních služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství 37 Opatření 1.2 Osobní asistence 39 Opatření 1.3 Pečovatelská služba 40 Opatření 1.4 Tísňová péče Opatření 1.5 Odlehčovací služby 44 Opatření 1.6 Centra denních služeb 45 Opatření 1.7 Denní stacionáře 46 Opatření 1.8 Týdenní stacionáře 47 Opatření 1.9 Domovy pro seniory 49 Opatření 1.10 Domovy se zvláštním režimem 50 Opatření 1.11 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 52 Opatření 1.12 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 66 Cíl 2. Rozvoj sociálních služeb Opatření 2.1 Osobní asistence 39 Opatření 2.2 Pečovatelská služba 40 Opatření 2.3 Centra denních služeb Opatření 2.4 Domovy pro seniory 49 Opatření 2.5 Domovy se zvláštním režimem 50 Cíl 3. Vznik nových sociálních služeb není plánován Cíl 4. Podpora a rozvoj stávajících souvisejících aktivit Opatření 4.1 Klubová činnost a volnočasové aktivity pro seniory Opatření 4.2 Rozvoj svépomocných skupin pečujících a pozůstalých 9

10 Statistický přehled: Pro tuto cílovou skupinu je poskytováno 48 sociálních služeb a 40 souvisejících aktivit. Celkové neinvestiční náklady na zabezpečení služeb a souvisejících aktivit jsou pro rok 2011 předpokládány ve výši Kč. přehled poskytovaných SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v roce 2012 SENIOŘI počet služeb rozpočet okamžitá kapacita klienti 2011 odborné sociální poradenství osobní asistence pečovatelská služba tísňová péče odlehčovací služby centra denních služeb denní stacionáře týdenní stacionáře domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením celkem služeb počet služeb rozpočet okamžitá kapacita klienti 2011 přehled poskytovaných SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT v roce 2012 SENIOŘI počet aktivit rozpočet účastníci 2011 klubová činnost a volnočasové aktivity pro seniory rozvoj svépomocných skupin pečujících a pozůstalých celkem aktivit

11 Opatření 1.1. Opatření 1.2 investice Opatření 1.3 SENIOŘI Odborné sociální poradenství 37 Charita Ostrava Charitní hospicová poradna Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Sociální poradna a poradna pro pozůstalé celkem SENIOŘI Osobní asistence 39 Agentura Slunce, o.p.s. Osobní asistence Podané ruce, o.s. Poskytování služeb osobní asistence celkem organizace investiční záměr finanční náklady zdroje financování termín realizace Podané ruce, o.s. nákup osobního automobilu MPSV,MSK,nadace, úhrady uživatelů 2012 SENIOŘI Pečovatelská služba 40 Centrum sociálních služeb Poruba, p.o. Pečovatelská služba Diakonie ČCE, středisko v Ostravě Pečovatelská služba v rodinách Charitní pečovatelská služba - středisko Charita Ostrava Tereza Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Pečovatelská služba

12 Opatření 1.4 Opatření 1.5 Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Pečovatelská služba Městský obvod Ostrava - Jih Pečovatelská služba Městský obvod Slezská Ostrava Pečovatelská služba Městký obvod Vítkovice Pečovatelská služba Slezská diakonie Pečovatelská služba Elim Židovská obec v Ostravě - PS Tikvah ADP "TIKVAH" - pečovatelská služba pro seniory se zvláštním zřetelem k potřebám celkem SENIOŘI Tísňová péče 41 Slezská diakonie Tísňová péče Dorkas celkem SENIOŘI Odlehčovací služby 44 Charita Ostrava Hospic sv. Lukáše - odlehčovací služby Slezská diakonie Odlehčovací služba Siloe Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Odlehčovací služba Mor. Ostrava - Gajdošova Městský obvod Ostrava- Jih Zařízení denního pobytu pro seniory s nepřetržitým provozem Městský obvod Slezská Ostrava Odlehčovací pobytová služba celkem

13 Opatření 1.6 Opatření 1.7 investice Opatření 1.8 investice SENIOŘI Centra denních služeb 45 Centrum sociálních služeb Poruba, p.o. Centrum denních služeb Domov Slunečnice Ostrava S centrum Slezská diakonie Centrum denních služeb - Domovinka Siloe Charita Ostrava Charitní dům sv.alžběty - denní centrum celkem SENIOŘI Denní stacionáře 46 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Domovinka pro seniory - denní stacionář celkem organizace investiční záměr finanční náklady zdroje financování termín realizace Diakonie ČCE - středisko v Ostravě rekonstrukce prostor EU, nadace, dary 2012 SENIOŘI Týdenní stacionáře 47 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Domovinka pro seniory - týdenní stacionář celkem organizace investiční záměr finanční náklady zdroje financování termín realizace Diakonie ČCE - středisko v Ostravě rekonstrukce prostor EU, nadace, dary

14 Opatření 1.9 SENIOŘI Domov pro seniory 49 Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, p.o. Domov pro seniory Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, p.o. Domov pro seniory Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o. Domov pro seniory Domov Korýtko, p.o. Domov pro seniory Domov Slunečnice Ostrava Domov pro seniory Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, p.o. Domov pro seniory Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, p.o. Domov pro seniory Agentura Slunce, o.p.s. Domov pro seniory Zlaté slunce Charita Ostrava Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů Charita Ostrava Charitní dům sv. Václava - domov Na Výminku, s.r.o. Domov pro seniory Laskovská Nataša Domov pro seniory LADA Slezská humanita, o.s. Domov pro seniory Orlová celkem

15 organizace investiční záměr finanční náklady zdroje financování termín realizace Domov Čujkovova, instalace požárních dveří + EPS SMO 2012 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, p.o. přístavba SMO 2012 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o. zateplení objektu, sanace obvodového pláště a lodžiových stěn (I.) vybudování jídelního výtahu (I.) dokončení rekonstrukce sekce A v přízemí (II.) SMO SMO SMO 2012 investice Domov Korýtko, p.o. rekonstrukce střechy sekce A,B,C,D (II.) rekonstrukce střechy sekce E (II.) SMO SMO 2012 revitalizace obvodového pláště SMO 2012 bezdrátová signalizace na budovu C SMO 2012 Domov Magnolie Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, p.o. rozšíření dveří na pokojích v budově B, C investiční záměr rekonstrukce Domova Magnolie projektová dokumentace přestavby půdních prostor SMO SMO SMO 2012 zřízení klimatizační jednotky v kuchyni SMO 2012 SENIOŘI Opatření 1.10 Domov se zvláštním režimem 50 Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, p.o. Domov se zvláštním režimem Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, p.o. Domov se zvláštním režimem Domov Korýtko, p.o. Domov se zvláštním režimem

16 investice Opatření 1.11 Opatření 1.12 Opatření 2.1 Domov Slunečnice Ostrava, p.o. Domov se zvláštním režimem Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, p.o. Domov se zvláštním režimem Armáda spásy v ČR Domov Přístav celkem organizace investiční záměr finanční náklady zdroje financování termín realizace Domov Magnolie investiční záměr rekonstrukce Domova Magnolie SMO 2012 SENIOŘI Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 52 Dům soc. služeb při Městské nemocnici Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Ostrava, p.o celkem SENIOŘI Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 66 Armáda spásy Sbor a komunitní centrum Armády spásy Charita Ostrava Charitní středisko Gabriel- komunitní celkem SENIOŘI Osobní asistence 39 rozpočet 2012 navýšení okamžité kapacity Podané ruce, o.s. Poskytování služeb osobní asistence celkem

17 Opatření 2.2 Opatření 2.3 Opatření 2.4 Opatření 2.5 Opatření 4.1 SENIOŘI Pečovatelská služba 40 rozpočet 2012 navýšení okamžité kapacity x opatření nebude v roce 2012 realizováno x x SENIOŘI Centra denních služeb 45 rozpočet 2012 navýšení okamžité kapacity x opatření bylo realizováno již v roce 2011 x x SENIOŘI Domov pro seniory 49 rozpočet 2012 navýšení okamžité kapacity x opatření nebude v roce 2012 realizováno x x SENIOŘI Domov se zvláštním režimem 50 rozpočet 2012 navýšení okamžité kapacity x opatření nebude v roce 2012 realizováno x x SENIOŘI Klubová činnost a volnočasové aktivity pro seniory organizace název aktivity rozpočet 2012 účastníci 2011 Společnost Senior Aktivní stárnutí Svaz důchodců České republiky o.s. městská Celoroční vyplňování volného času seniorů statutárního města Ostrava aktivitami a službami organizace Ostrava Slezská diakonie Senior Klub 569 Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. Aktivní senior "senioři v pohodě" Městské obvody Kluby pro seniory (34 klubů) celkem x x

18 Opatření 4.2 rozvoj SENIOŘI Rozvoj svépomocných skupin pečujících a pozůstalých organizace název aktivity rozpočet 2012 účastníci 2011 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Svépomocná skupina pozůstalých Slezská diakonie Svépomocná skupina pro seniory s celkem

19 Opatření 1.1. Opatření 1.2 investice Opatření 1.3 SENIOŘI Odborné sociální poradenství 37 Charita Ostrava Charitní hospicová poradna Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Sociální poradna a poradna pro pozůstalé celkem SENIOŘI Osobní asistence 39 Agentura Slunce, o.p.s. Osobní asistence Podané ruce, o.s. Poskytování služeb osobní asistence celkem organizace investiční záměr finanční náklady zdroje financování termín realizace Podané ruce, o.s. nákup osobního automobilu MPSV,MSK,nadace, úhrady uživatelů 2012 SENIOŘI Pečovatelská služba 40 Centrum sociálních služeb Poruba, p.o. Pečovatelská služba Diakonie ČCE, středisko v Ostravě Pečovatelská služba v rodinách Charitní pečovatelská služba - středisko Charita Ostrava Tereza Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Pečovatelská služba

20 Opatření 1.4 Opatření 1.5 Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Pečovatelská služba Městský obvod Ostrava - Jih Pečovatelská služba Městský obvod Slezská Ostrava Pečovatelská služba Městký obvod Vítkovice Pečovatelská služba Slezská diakonie Pečovatelská služba Elim Židovská obec v Ostravě - PS Tikvah ADP "TIKVAH" - pečovatelská služba pro seniory se zvláštním zřetelem k potřebám celkem SENIOŘI Tísňová péče 41 Slezská diakonie Tísňová péče Dorkas celkem SENIOŘI Odlehčovací služby 44 Charita Ostrava Hospic sv. Lukáše - odlehčovací služby Slezská diakonie Odlehčovací služba Siloe Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Odlehčovací služba Mor. Ostrava - Gajdošova Městský obvod Ostrava- Jih Zařízení denního pobytu pro seniory s nepřetržitým provozem Městský obvod Slezská Ostrava Odlehčovací pobytová služba celkem

21 Opatření 1.6 Opatření 1.7 investice Opatření 1.8 investice SENIOŘI Centra denních služeb 45 Centrum sociálních služeb Poruba, p.o. Centrum denních služeb Domov Slunečnice Ostrava S centrum Slezská diakonie Centrum denních služeb - Domovinka Siloe Charita Ostrava Charitní dům sv.alžběty - denní centrum celkem SENIOŘI Denní stacionáře 46 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Domovinka pro seniory - denní stacionář celkem organizace investiční záměr finanční náklady zdroje financování termín realizace Diakonie ČCE - středisko v Ostravě rekonstrukce prostor EU, nadace, dary 2012 SENIOŘI Týdenní stacionáře 47 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Domovinka pro seniory - týdenní stacionář celkem organizace investiční záměr finanční náklady zdroje financování termín realizace Diakonie ČCE - středisko v Ostravě rekonstrukce prostor EU, nadace, dary

22 Opatření 1.9 SENIOŘI Domov pro seniory 49 Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, p.o. Domov pro seniory Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, p.o. Domov pro seniory Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o. Domov pro seniory Domov Korýtko, p.o. Domov pro seniory Domov Slunečnice Ostrava Domov pro seniory Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, p.o. Domov pro seniory Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, p.o. Domov pro seniory Agentura Slunce, o.p.s. Domov pro seniory Zlaté slunce Charita Ostrava Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů Charita Ostrava Charitní dům sv. Václava - domov Na Výminku, s.r.o. Domov pro seniory Laskovská Nataša Domov pro seniory LADA Slezská humanita, o.s. Domov pro seniory Orlová celkem

23 organizace investiční záměr finanční náklady zdroje financování termín realizace Domov Čujkovova, instalace požárních dveří + EPS SMO 2012 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, p.o. přístavba SMO 2012 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o. zateplení objektu, sanace obvodového pláště a lodžiových stěn (I.) vybudování jídelního výtahu (I.) dokončení rekonstrukce sekce A v přízemí (II.) SMO SMO SMO 2012 investice Domov Korýtko, p.o. rekonstrukce střechy sekce A,B,C,D (II.) rekonstrukce střechy sekce E (II.) SMO SMO 2012 revitalizace obvodového pláště SMO 2012 bezdrátová signalizace na budovu C SMO 2012 Domov Magnolie Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, p.o. rozšíření dveří na pokojích v budově B, C investiční záměr rekonstrukce Domova Magnolie projektová dokumentace přestavby půdních prostor SMO SMO SMO 2012 zřízení klimatizační jednotky v kuchyni SMO 2012 SENIOŘI Opatření 1.10 Domov se zvláštním režimem 50 Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, p.o. Domov se zvláštním režimem Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, p.o. Domov se zvláštním režimem Domov Korýtko, p.o. Domov se zvláštním režimem

24 investice Opatření 1.11 Opatření 1.12 Opatření 2.1 Domov Slunečnice Ostrava, p.o. Domov se zvláštním režimem Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, p.o. Domov se zvláštním režimem Armáda spásy v ČR Domov Přístav celkem organizace investiční záměr finanční náklady zdroje financování termín realizace Domov Magnolie investiční záměr rekonstrukce Domova Magnolie SMO 2012 SENIOŘI Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 52 Dům soc. služeb při Městské nemocnici Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Ostrava, p.o celkem SENIOŘI Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 66 Armáda spásy Sbor a komunitní centrum Armády spásy Charita Ostrava Charitní středisko Gabriel- komunitní celkem SENIOŘI Osobní asistence 39 rozpočet 2012 navýšení okamžité kapacity Podané ruce, o.s. Poskytování služeb osobní asistence celkem

25 Opatření 2.2 Opatření 2.3 Opatření 2.4 Opatření 2.5 Opatření 4.1 SENIOŘI Pečovatelská služba 40 rozpočet 2012 navýšení okamžité kapacity x opatření nebude v roce 2012 realizováno x x SENIOŘI Centra denních služeb 45 rozpočet 2012 navýšení okamžité kapacity x opatření bylo realizováno již v roce 2011 x x SENIOŘI Domov pro seniory 49 rozpočet 2012 navýšení okamžité kapacity x opatření nebude v roce 2012 realizováno x x SENIOŘI Domov se zvláštním režimem 50 rozpočet 2012 navýšení okamžité kapacity x opatření nebude v roce 2012 realizováno x x SENIOŘI Klubová činnost a volnočasové aktivity pro seniory organizace název aktivity rozpočet 2012 účastníci 2011 Společnost Senior Aktivní stárnutí Svaz důchodců České republiky o.s. městská Celoroční vyplňování volného času seniorů statutárního města Ostrava aktivitami a službami organizace Ostrava Slezská diakonie Senior Klub 569 Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. Aktivní senior "senioři v pohodě" Městské obvody Kluby pro seniory (34 klubů) celkem x x

26 Opatření 4.2 rozvoj SENIOŘI Rozvoj svépomocných skupin pečujících a pozůstalých organizace název aktivity rozpočet 2012 účastníci 2011 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Svépomocná skupina pozůstalých Slezská diakonie Svépomocná skupina pro seniory s celkem

27 2. Občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi Základní informace o pracovní skupině: Manažer: Petra Ďásková Kontaktní osoba: Jana Müllerová Počet členů: 18 Kontakt: Přehled cílů a opatření Cíl 1. Podpora stávajících sociálních služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství 37 Opatření 1.2 Podpora samostatného bydlení 43 Opatření 1.3 Domovy se zvláštním režimem 50 Opatření 1.4 Chráněné bydlení 51 Opatření 1.5 Krizová pomoc 60 Opatření 1.6 Služby následné péče 64 Opatření 1.7 Sociální rehabilitace 70 Cíl 2. Rozvoj sociálních služeb Opatření 2.1 Odborné sociální poradenství 37 Opatření 2.2 Krizová pomoc 60 Opatření 2.3 Podpora samostatného bydlení 43 Opatření 2.4 Chráněné bydlení 51 Opatření 2.5 Sociální rehabilitace 70 Cíl 3. Vznik nových sociálních služeb není plánován Cíl 4. Podpora a rozvoj stávajících souvisejících aktivit Opatření 4.1 Aktivity pro přípravu ke studiu a výkonu povolání Opatření 4.2 Návazné aktivity pro klienty stacionáře Opatření 4.3 Agentura podporovaného zaměstnávání Opatření 4.4 Chráněné dílny Opatření 4.5 Svépomocné organizace Opatření 4.6, Vytváření chráněných pracovních míst rozvoj 19

28 Statistický přehled: Pro tuto cílovou skupinu je poskytováno 13 sociálních služeb a 8 souvisejících aktivit. Celkové neinvestiční náklady na zabezpečení služeb a souvisejících aktivit jsou pro rok 2012 předpokládány ve výši Kč. OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI přehled poskytovaných SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v roce 2012 počet služeb rozpočet okamžitá kapacita klienti 2011 odborné sociální poradenství podpora samostatného bydlení domovy se zvláštním režimem chráněné bydlení krizová pomoc služby následné péče sociální rehabilitace celkem služeb počet služeb rozpočet okamžitá kapacita klienti 2011 OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI přehled poskytovaných SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT v roce 2012 počet aktivit rozpočet účastníci 2011 Aktivity pro přípravu ke studiu a výkonu povolání Návazné aktivity pro klienty stacionáře Agentura podporovaného zaměstnávání Chráněné dílny Svépomocné organizace Vytváření chráněných pracovních míst 0 x x celkem aktivit

29 Opatření 1.1 Opatření 1.2 Opatření 1.3 investice OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI Odborné sociální poradenství 37 Charita sv. Alexandra Poradna sv. Alexandra Občanské sdružení Anabell Kontaktní centrum Anabell Ostrava celkem OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI Podpora samostatného bydlení 43 Podpora samostatného bydlení pro osoby s MENS SANA, o.s. duševním onemocněním celkem OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI Domovy se zvláštním režimem 50 Domov Slunovrat Domovy se zvláštním režimem BESKYD DZR, o.p.s. Chceme žít s Vámi, ne vedle Vás Charitní dům Salvator Krnov - domov pro Charita Ostrava osoby se specifickými potřebami celkem organizace investiční záměr finanční náklady zdroje financování termín realizace rekonstrukce koupelny- přízemí SMO 2012 Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, rekonstrukce koupelny-zvýšené přízemí SMO 2012 p.o. rekonstrukce podlah 4. NP SMO

30 Opatření 1.4 Opatření 1.5 Opatření 1.6 OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI Chráněné bydlení 51 Asociace TRIGON Bydlíme! celkem OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI Krizová pomoc 60 Krizové centrum Ostrava, o.s. Krizové centrum Ostrava celkem OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI Služby následné péče 64 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezské ho kraje Služba následné péče "Pavučina" celkem

31 Opatření 1.7. Opatření 2.1 Opatření 2.2 OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI Sociální rehabilitace 70 MENS SANA, o.s. Otevřený dům Klub Kafe Ostrava - podpora a pomoc lidem ANIMA VIVA, o.s. s duševním onemocněním formou sociální Kafárna - sociální rehabilitace a příprava k ANIMA VIVA, o.s. práci Asociace TRIGON Sociální rehabilitace v motivačním středisku celkem OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI Odborné sociální poradenství 37 rozpočet 2012 navýšení okamžité kapacity Občanské sdružení ANABELL Kontaktní centrum Anabell Ostrava celkem OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI Krizová pomoc 60 rozpočet 2012 navýšení okamžité kapacity Krizové centrum Krizové centrum Ostrava - terénní forma Ostrava, o.s. pomoci celkem

32 Opatření 2.3 Opatření 2.4. Opatření 2.5. Opatření 4.1. Opatření 4.2. OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI Podpora samostatného bydlení 43 rozpočet 2012 navýšení okamžité kapacity x opatření bylo realizováno v roce 2011 x x celkem x x OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI Chráněné bydlení 51 rozpočet 2012 navýšení okamžité kapacity Charita sv. Alexandra Chráněné bydlení celkem OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI Sociální rehabilitace 70 rozpočet 2012 navýšení okamžité kapacity x opatření nebude v roce 2012 realizováno x x OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI Aktivity pro přípravu ke studiu a výkonu povolání organizace název aktivity rozpočet 2012 účastníci 2011 MENS SANA Podpora vzdělávání lidí s duševním celkem OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI Návazné aktivity pro klienty stacionáře organizace název aktivity rozpočet 2012 účastníci 2011 MUDr. Alexandra Beránková Dům duševního zdraví celkem

33 Opatření 4.3. Opatření 4.4. investice OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI Agentura podporovaného zaměstnávání organizace název aktivity rozpočet 2012 účastníci 2011 Charita sv. Alexandra Target - podporované zaměstnávání 82 Podporované zaměstnávání osob s handicapem 28 Asociace TRIGON celkem OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI Chráněné dílny organizace název aktivity rozpočet 2012 účastníci 2011 Charita sv. Chráněné dílny Charity sv. Alexandra - Alexandra zaměstnávání osob se zdravotním Kaštanový krámek Vln-ka plus s.r.o. 15 Zaměstnávání osob s handicapem v chráněných dílnách 18 celkem 95 VIZ - Centrum organizace investiční záměr finanční náklady zdroje financování termín realizace Charita sv. obnova vybavení (stolařské stroje, drtič Alexandra plastu, šicí a vyšívací stroje, auto) SMO, MPSV, nadace

34 Opatření 4.5. Opatření 4.6. OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI Svépomocné organizace organizace název aktivity rozpočet 2012 účastníci 2011 Česká společnost pro duševní zdraví, pobočka Ostrava "DÁTE NÁM ŠANCI" celkem OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI Vytváření chráněných pracovních míst organizace název aktivity rozpočet 2012 účastníci 2011 x opatření nebude v roce 2012 realizováno x x x 26

35 3. Občané se zrakovým postižením Základní informace o pracovní skupině: Manažer: Kamila Vašutová Kontaktní osoba: Markéta Héglová Počet členů: 10 Kontakt: Přehled cílů a opatření Cíl 1. Podpora stávajících sociálních služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství 37 Opatření 1.2 Průvodcovské a předčitatelské služby 42 Opatření 1.3 Raná péče 54 Opatření 1.4 Tlumočnické služby 56 Opatření 1.5 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 66 Opatření 1.6 Sociální rehabilitace 70 Cíl 2. Rozvoj sociálních služeb Opatření 2.1 Raná péče 54 Opatření 2.2 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 66 Opatření 2.3 Sociální rehabilitace 70 Cíl 3. Vznik nových sociálních služeb není plánován Cíl 4. Podpora a rozvoj stávajících souvisejících aktivit Opatření 4.1 Podpora žáků a studentů se zrakovým postižením 27

36 Statistický přehled: Pro tuto cílovou skupinu je poskytováno 12 sociálních služeb a 1 související aktivita. Celkové neinvestiční náklady na zabezpečení služeb a souvisejících aktivit jsou pro rok 2012 předpokládány ve výši Kč. přehled poskytovaných SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v roce 2012 OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM počet služeb rozpočet okamžitá kapacita klienti 2011 odborné sociální poradenství průvodcovské a předčitatelské služby raná péče tlumočnické služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením sociální rehabilitace celkem služeb počet služeb rozpočet okamžitá kapacita klienti 2011 přehled poskytovaných SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT v roce 2012 OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM počet aktivit rozpočet účastníci 2011 Podpora žáků a studentů se zrakovým postižením celkem aktivit

37 Opatření 1.1 Opatření 1.2 Opatření 1.3 Opatření 1.4 OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Odborné sociální poradenství 37 KAFIRA o.s. středisko Odborné sociální poradenství pro osoby se zrakovým postižením z Ostravy a okolí Ostrava o.s. LORM Společnost pro hluchoslepé Odborné sociální poradenství TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. Odborné sociální poradenství celkem OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Průvodcovské a předčitatelské služby 42 TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. Průvodcovské a předčitatelské služby celkem OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Raná péče 54 Středisko rané péče SPRP Ostrava Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým postižením celkem OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Tlumočnické služby 56 29

38 Opatření 1.5 Opatření 1.6 o.s. LORM Společnost pro hluchoslepé Tlumočnické služby celkem OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 66 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky ČR Pomáháme si TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. Sociální aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením o.s. LORM Společnost pro Sociálně aktivizační služby pro seniory a hluchoslepé osoby se zdravotním postižením celkem OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Sociální rehabilitace 70 Sociální rehabilitace osob zrakově Tyfloservis, o.p.s. znevýhodněných osob o.s. LORM Společnost pro hluchoslepé Sociální rehabilitace KAFIRA o.s. středisko Ostrava Sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým postižením z Ostravy a okolí celkem

39 Opatření 2.1 Opatření 2.2 Opatření 2.3 Opatření 4.1 OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Raná péče 54 rozpočet 2012 navýšení okamžité kapacity Středisko rané péče SPRP Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým postižením 1 Ostrava celkem 1 OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 66 rozpočet 2012 navýšení okamžité kapacity x opatření nebude v roce 2012 realizováno x x celkem 0 0 OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Sociální rehabilitace 70 rozpočet 2012 navýšení okamžité kapacity x opatření nebude v roce 2012 realizováno x x celkem x x OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Podpora žáků a studentů se zrakovým postižením organizace název aktivity rozpočet 2012 účastníci 2011 Základní škola, Havlíčkova 1, Opava SPC pro zrakově postižené celkem

40 4. Občané se sluchovým postižením Základní informace o pracovní skupině: Manažer: Martina Věřbová Kontaktní osoba: Zdeněk Živčák Počet členů: 7 Kontakt: Přehled cílů a opatření Cíl 1. Podpora stávajících sociálních služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství 37 Opatření 1.2 Tlumočnické služby 56 Opatření 1.3 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 66 Cíl 2. Rozvoj sociálních služeb není plánován Cíl 3. Vznik nových sociálních služeb není plánován Cíl 4. Podpora a rozvoj stávajících souvisejících aktivit Opatření 4.1 Podpora aktivit pro cílovou skupinu Opatření 4.2 Podpora dalšího vzdělávání Statistický přehled: Pro tuto cílovou skupinu jsou poskytovány 4 sociální služby a 4 související aktivity. Celkové neinvestiční náklady na zabezpečení služeb a souvisejících aktivit jsou pro rok 2012 předpokládány ve výši Kč. přehled poskytovaných SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v roce 2012 OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM počet služeb rozpočet okamžitá kapacita klienti 2011 odborné sociální poradenství tlumočnické služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením celkem služeb přehled poskytovaných SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT v roce 2012 počet služeb OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM počet aktivit rozpočet rozpočet okamžitá kapacita účastníci 2011 Podpora aktivit pro cílovou skupinu Podpora dalšího vzdělávání 1 x 1 celkem aktivit klienti

41 Opatření 1.1 Opatření 1.2 Opatření 1.3 OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Odborné sociální poradenství 37 Moravskoslezská unie neslyšících Centrum sociální rehabilitace pro sluchově postižené občany celkem OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Tlumočnické služby 56 Moravskoslezská Tlumočnické služby pro sluchově postižené unie neslyšících občany Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - Ostravský spolek neslyšících Tlumočnické služby celkem OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 66 Moravskoslezská unie neslyšících Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené celkem

42 Opatření 4.1 Opatření 4.2 OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Podpora aktivit pro cílovou skupinu organizace název aktivity rozpočet 2012 účastníci 2011 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR základní organizace 7 denní rekondiční pobyt s edukací sluchově postižených klinickou logopedkou 31 nedoslýchavých Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR základní organizace sluchově postiženýchnedoslýchavých Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - Ostravský Týdenní kurz odezírání mluvené řeči pro nedoslýchavé, rekondiční pobyt 37 spolek neslyšících Pohyb jako komunikace celkem OBČANÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Podpora dalšího vzdělávání organizace název aktivity rozpočet 2012 účastníci 2011 VŠB - technická univerzita Ostrava Slunečnice v rámci rozpočtu VŠB - technické univerzity Ostrava 1 celkem x 1 34

43 5. Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením Základní informace o pracovní skupině: Manažer: Milan Svojanovský Kontaktní osoba: Jitka Metznerová Počet členů: 30 Kontakt: V letošní roce dojde k dokončení stavebních prací směřujících k vybudování Komunitního centra. Dokončení této stavby umožní realizaci rozvojových opatření 2.2, 2.3, 2.4. Poskytování sociálních služeb v nově vybudovaném Komunitním centru předpokládáme od roku Pro tuto cílovou skupinu bylo přidáno rozvojové opatření 2.6 Centra denních služeb. V letošním roce dojde k rekonstrukci stávajícího denního stacionáře (zařízení příspěvkové organizace města Čtyřlístek na Thomayerově ulici) na chráněné bydlení. Tento krok je v souladu s transformačním záměrem sociálních služeb. Přehled cílů a opatření Cíl 1. Podpora stávajících sociálních služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství 37 Opatření 1.2 Osobní asistence 39 Opatření 1.3 Podpora samostatného bydlení 43 Opatření 1.4 Odlehčovací služby 44 Opatření 1.5 Centra denních služeb 45 Opatření 1.6 Denní stacionáře 46 Opatření 1.7 Týdenní stacionáře 47 Opatření 1.8 Domovy pro osoby se zdravotním postižením 48 Opatření 1.9 Chráněné bydlení 51 Opatření 1.10 Raná péče 54 Opatření 1.11 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 66 Opatření 1.12 Sociálně terapeutické dílny 67 Cíl 2. Rozvoj sociálních služeb Opatření 2.1 Osobní asistence 39 Opatření 2.2 Odlehčovací služby 44 Opatření 2.3 Denní stacionáře 46 Opatření 2.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením 48 Opatření 2.5 Chráněné bydlení 51 Opatření 2.6 Centra denních služeb 45 Cíl 3. Vznik nových sociálních služeb Opatření 3.1 Domovy se zvláštním režimem 50 Cíl 4. Podpora a rozvoj stávajících souvisejících aktivit Opatření 4.1 Aktivizační a rekondiční aktivity Opatření 4.2 Podpora alternativní dopravy Opatření 4.3 Bezbariérové poradenství a osvěta 35

44 Statistický přehled: Pro tuto cílovou skupinu je poskytováno 26 sociálních služeb a 10 souvisejících aktivit. Celkové neinvestiční náklady na zabezpečení služeb a souvisejících aktivit jsou pro rok 2012 předpokládány ve výši Kč. OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM přehled poskytovaných SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v roce 2012 počet služeb rozpočet okamžitá kapacita klienti 2011 odborné sociální poradenství osobní asistence podpora samostatného bydlení odlehčovací služby centra denních služeb denní stacionáře týdenní stacionáře domovy pro osoby se zdravotním postižením chráněné bydlení raná péče sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením sociálně terapeutické dílny celkem služeb počet služeb rozpočet okamžitá kapacita klienti 2011 OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM přehled poskytovaných SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT v roce 2012 počet aktivit rozpočet účastníci 2011 Aktivizační a rekondiční aktivity Podpora alternativní dopravy Bezbariérové poradenství a osvěta celkem aktivit

45 Opatření 1.1 Opatření 1.2 OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM Odborné sociální poradenství 37 Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. Projekt VÝZVA - služba RODINNÝ PRŮVODCE Centrum pro zdravotně postižené MSK o.s. Poradna pro osoby se zdravotním postižením Ostrava Národní rada osob se zdrav. postižením České republiky, o.s. Odborné sociální poradenství celkem OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM Osobní asistence 39 Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. Projekt VÝZVA - služba OASA Centrum pro zdravotně postižené MSK o.s. Osobní asistence Podané ruce, o.s. - projekt OsA Osobní asistence x x x celkem

46 Opatření 1.3 Opatření 1.4 OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM Podpora samostatného bydlení 43 Čtyřlístek - Centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o. Podpora samostatného bydlení celkem OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM Odlehčovací služby 44 Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. Projekt VÝZVA - služba RESPIT Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR SPMP Ostrava Centrum denních služeb - odlehčovací služby celkem

47 Opatření 1.5 investice Opatření 1.6 OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM Centra denních služeb 45 Společnost pro podporu lidí s mentálním SPMP Ostrava - centrum denních služeb celkem postižením v ČR organizace investiční záměr finanční náklady zdroje financování termín realizace Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR rekonstrukce prostor SMO (červen) OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM Denní stacionáře 46 Čtyřlístek - Stacionář Třebovice Centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o. Centrum pracovní výchovy Mikasa o.s., volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením MIKASA - denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením Středisko pracovní rehabilitace SPR - denní stacionář celkem

48 Opatření 1.7 investice Opatření 1.8 OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM Týdenní stacionáře 47 Čtyřlístek - Centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o. Týdenní stacionáře celkem organizace investiční záměr finanční náklady zdroje financování termín realizace Čtyřlístek - Centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o. nadstřešení terasy SMO 2012 OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM Domovy pro osoby se zdravotním postižením 48 Čtyřlístek - Centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o. Domov na Liščině Domov Beruška Domov Barevný svět celkem

49 investice Opatření 1.9 Opatření 1.10 organizace investiční záměr finanční náklady zdroje financování termín realizace rekonstrukce (Liščina) SMO 2012 Čtyřlístek - Centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o. výtah (Barevný svět) SMO 2012 OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM Chráněné bydlení 51 Slezská diakonie ARCHA Ostrava, chráněné bydlení celkem OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM Raná péče 54 "Všude dobře, doma nejlépe" - poradna rané péče SALOME podporujeme rodiny s dětmi se zdravotním postižením a obtížemi Slezská Diakonie ve vývoji celkem

50 Opatření 1.11 Opatření 1.12 OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 66 Centrum pro rodinu a sociální Projekt Výzva - služba BRÁNA - integrační klub péči o.s Centrum pro zdravotně postižené MSK o.s. Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., Klub Stonožka Ostrava Sociální aktivizační služby celkem OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM Sociálně terapeutické dílny 67 Čtyřlístek - Centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o. Sociálně terapeutické dílny Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., Klub Stonožka Ostrava Sociálně terapeutické dílny PRAPOS KROKY k sociální integraci a pracovnímu celkem

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory. Domovinka pro seniory - denní stacionář. Domovinka pro seniory - týdenní

Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory. Domovinka pro seniory - denní stacionář. Domovinka pro seniory - týdenní 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI služby/ 1 Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory 180 000 Kč 2 Charitní hospicová poradna 100 000 Kč 3 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Syllabova 1278/19,

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ neinvestiční účelové dotace na rok 2010 v oblasti sociální péče

SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ neinvestiční účelové dotace na rok 2010 v oblasti sociální péče SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ neinvestiční účelové dotace na rok 2010 v oblasti sociální péče Poř. č. Název subjektu, sídlo, IČ Název projektu Požadavek (Kč) Schváleno (Kč) CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Charita Ostrava

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže pro rok 2014

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže pro rok 2014 Schválené neinvestiční účelové v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže pro rok 2014 Dotační program: 1. Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 1 "o.s.naděje

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI DUBEN 2011 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2009 Úvodní slovo Sociální služby nejsou o průměrech, sociální

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI LISTOPAD 2013 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu

Více

Návrh na poskytnutí účelových dotací v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže

Návrh na poskytnutí účelových dotací v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže Dotační program 1: Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 1 ABC o.p.s. Integrační centrum pro rodiny s dětmi s PAS 160 000 Karola Šmidkeho 1823/9, 70800 Ostrava

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Manažerka PS: Kamila Vašutová, DiS. Středisko rané péče SPRP Ostrava Kontaktní osoba PS: Mgr. Markéta Heglová MMO, odbor sociálních věcí, školství, sportu

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA - MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ, SPORTU A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014 Druhy sociálních služeb Přehled

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Žižkova 1882/57 586 1 1 1.3 IČ:

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Průběžné vyhodnocení realizace plánu

Průběžné vyhodnocení realizace plánu Síť sociálních služeb Zlínského kraje - rozvojové záměry zařazené do kategorie B pro období 2012-2015 Příloha č. 2 Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Průběžné vyhodnocení plánu Centra denních služeb

Více

Finanční analýza sociálních a návazných služeb statutárního města Mladá Boleslav

Finanční analýza sociálních a návazných služeb statutárního města Mladá Boleslav Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Ml. Boleslav na období 2014-2018 CZ.1.04/3.1.03/78.00034, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

služba Poskytovatel Název služby Požadovaná dotace

služba Poskytovatel Název služby Požadovaná dotace Výsledky dotačního řízení na podpu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2015. 38 - Odbné sociální padenství s prvky 4309907 terapie o.

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 211 na poskytování 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Plzeňský kraj Škroupova 176/18 Plzeň 3-Jižní Předměstí

Více

Sociální služby v Ostravě za rok 2005

Sociální služby v Ostravě za rok 2005 IX. Příloha dotazník Sociální služby v Ostravě za rok 2005 Vážení poskytovatelé sociálních služeb, Vážení kolegové, obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci. Předkládáme Vám dotazník, jehož cílem je získat

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Celkové % Právní. uznatelné. projektu. 1. 1.-31. 12. 6/14 Moravskoslezského kraje. Udržitelnost. chráněných dílnách. Charity sv.

Celkové % Právní. uznatelné. projektu. 1. 1.-31. 12. 6/14 Moravskoslezského kraje. Udržitelnost. chráněných dílnách. Charity sv. Hodnocení projektů přihlášených do Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezské krajské plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Poř. č. žádos ti Doba spoluúčast Požadovaná

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB NÁVAZNÝCH POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB NÁVAZNÝCH POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci západní Čechy Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Klatovy a Mikroregionu Touškovsko, který

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2015 jednotka jednotka kvantitativně

Více

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Rf ~.OPERALNf.., ='CR ~""'E n A """,pskj ~ :a: LIDSKÉ ZAMÉSTNANOST ZDROJE PROGRAM PODPORUJEME VASI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Tento informacní leták obsahuje prehled

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008

Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008 Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008 Obsah Úvod... 3 A) Informace z dotazníků od poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají svou službu

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Příloha č. 3 zápisu - usnesení č. 96/2014/ZK-10 Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Poř. č. Příjemce dotace/ žadatel 1 Městský

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

služba Poskytovatel Název služby Dotace MPSV 2015 - požadovaná částka 38 - Odborné sociální poradenství s prvky Centrum sociální pomoci a služeb

služba Poskytovatel Název služby Dotace MPSV 2015 - požadovaná částka 38 - Odborné sociální poradenství s prvky Centrum sociální pomoci a služeb Navýšení dotací v rámci dotačního programu na podpu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace

Více

Stránka 1 z 15. Armáda spásy, centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše 180 000 180 000

Stránka 1 z 15. Armáda spásy, centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše 180 000 180 000 Stránka 1 z 15 Název organizace IČ Reg. číslo Kraj Název služby Přidělená dotace Dotace po navýšení Armáda spásy v ČR 40613411 9767396 Hlavní město Praha Armáda spásy v ČR 40613411 4165916 Hlavní město

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje AKČNÍ PLÁN E CH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje Příloha č. 1 POSKYTOVATEL lůžek ) PRO SENIORY CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Charita Zlín Domovinka-centrum denních služeb

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014 Příloha č. 1 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014 Síť sociálních služeb Zlínského kraje - sociální služby zařazené do kategorie A pro rok 2014 POSKYTOVATEL NÁZEV IDENTIFIKÁTOR

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 21. 5. 2013 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Priority 2012-2015 Opatření 2012-2015 Aktivity 2012-2015 Realizátor a partneři 1. 1.1.

Více

Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj. Organizace: Projekt: Rozjeďte to s námi

Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj. Organizace: Projekt: Rozjeďte to s námi Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj 400 000,- Kč Charita Opava Rozjeďte to s námi Aktivity organizace Charita Opava vznikla na základě dobrovolného společenství

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Návrh dokumentu 3. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011 2014

Návrh dokumentu 3. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011 2014 Návrh dokumentu 3. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011 2014-1 - Vize V roce 2014 má statutární město Ostrava funkční a dostupnou síť návazných a efektivních

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro poskytovatele sociálních

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 Příloha č. 1 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 Síť sociálních služeb ského kraje - sociální služby zařazené do kategorie A pro rok 2015 POSKYTOVATEL NÁZEV IDENTIFIKÁTOR

Více

Vážení spoluobčané, PhDr. Jaroslav Dvořák starosta města

Vážení spoluobčané, PhDr. Jaroslav Dvořák starosta města Vážení spoluobčané, oblast sociálních služeb se týká života každého z nás. Nejen z tohoto důvodu se Město Nový Jičín musí intenzivně problematikou sociálních služeb zabývat a apelovat především na nutnost

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016 Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016 Materiál byl vytvořen odborníky a zástupci veřejnosti, kteří pracují v šesti pracovních skupinách,

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM NA OBDOBÍ LET 2014- Komunitní plánování Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: Organizační skupina KPSS - zápis datum a hodina: místo: 29. září 2014, 10.00-12.00 hod. Městský úřad Znojmo, nám. Armády 8 Zasedací místnost

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Kapitola 4: Společné (průřezové) cíle a opatření 25

Kapitola 4: Společné (průřezové) cíle a opatření 25 . 3. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011-2014 Vize V roce 2014 má statutární město Ostrava funkční a dostupnou síť návazných a efektivních sociálních

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 2011 ÚVODNÍ SLOVO SLOVO ÚVODEM Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb. Předkládaný aktualizovaný adresář Vám přináší informace

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Obsah: DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ... 1 DEFINICE PÉČE... 5 Oblast zdravotní péče... 5 Oblast sociálních služeb...

Více