- vztah lidské společnosti a přírody - životní prostředí a ekologická krize

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- vztah lidské společnosti a přírody - životní prostředí a ekologická krize"

Transkript

1 Otázka: Kultura - příroda - společnost Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): migodo - pojem kultury a jeho vymezení - kultura materiální, duchovní a normativní - vztah lidské společnosti a přírody - životní prostředí a ekologická krize Body od Chadimy: - kultura - z lidského myšlení - člověk ji vytvořil - skládá se ze tří složek: materiální (vše hmatatelné - účelnost, estetičnost, efektivita, funkčnost) - duševní (vše co se týká našeho ducha - náboženství, umění, poezie) - normativní (zvyky, návyky, zkušenosti) - Bible - člověk se zde poprvé povyšuje nad přírodu - ekologická krize - drancování neobnovitelných zdrojů, znečišťování obnovitelných zdrojů - podívejte se na dokument Home! (:D) page 1 / 5

2 Poznámky a body z internetu: PŘÍRODA, KULTURA A SPOLEČNOST - čl. bytost přírodní - společenská - rozdíl mezi čl. a zvířetem: - vědomí - víra - verbální komunikace - kooperativní (uvědomělá) lidská činnost Přírodní faktory působící na společnost: biologické neovlivnitelné (věk, pohlaví, dědičnost ) demografické (hustota obyvatelstva, struktura obyvatelstva podle pohlaví, počtu dětí, věku ) geografické (klimatické podmínky, reliéf krajiny, nerostné bohatství ) - geografický determinismus společenský vývoj je závislý na přírodních faktorech, kt. ovlivňují vznik a fungování spol., tempo a formu historického vývoje - čl. si přizpůsoboval prostředí, ve které. žil, působil na přírodu vznik druhé přírody (= zásahy do přírody) - negativní zásahy = destruktivní - přizpůsobování a zásahy do přírody 5 kvalitativních etap: 1.FÁZE POČÁTKY LIDSKÉ EXISTENCE - čl. závislý na přír. podmínkách - neproduktivní hospodářství - podstata lov a sběr - pasivně přijímá nepoškozuje 2.FÁZE 1.VELKÁ DĚLBA PRÁCE - oddělení rolníků a pastevců - domestikace zvířat a rostlin - čl. si přizpůsobuje přírodu - cyklické zemědělství žďáření - produktivní hospodářství (neolitická revoluce) - čl. seje - lokální poškozování vypalování lesů pole - Přední Východ úrodný půlměsíc (Eufrat, Tigris) 3.FÁZE VZNIK ORGANIZOVANÉ SPOLEČNOSTI - negativní narušování přírody page 2 / 5

3 - vznik státu první státy v povodí velkých řek (Mezopotámie, Egypt..) - zavlažovací zařízení, hráze 4.FÁZE OBDOBÍ PRŮM. REVOLUCE - prům. výroba - nejdříve v Anglii (= dílna světa ) - zavádění strojů do výroby (tovární výr.) znečišťování vodních toků, ovzduší 5.FÁZE OBDOBÍ VĚDECKO-TECHNICKÉ REVOLUCE st. - mechanizace, automatizace - lidstvo na rozcestí - nutnost ekologické politiky - původní příroda, umělá příroda (přír. prostředí, umělé prostředí) životní prostředí (přír. prostředí + umělé prostř.) přírodní - obytné - pracovní - charakterizuje se v makroměřítku vilové čtvrti, sídliště - mikroměřítku prostory omezené 4 stěnami (třída) + věci, kt. v tom prostředí jsou - základy materiální stůl, židle, obrazy (hmatatelné věci) - duchovní (nemateriální) ideje, názory, normy, mezilidské vztahy - stav životního prostředí nyní považován za nepříznivý (ekolog. krize, devastace) ekologie = věda o vztazích organismů a živ. prostředí a vzájemných vztazích organismů - od 60. let 20. st. - zákl. ekolog. problémy: znečištění zákl. přírodních složek (voda, vzduch, půda) vyčerpání přírodních zdrojů vymizení některých druhů rostlin a živočichů (červená kniha kniha s ohrožené druhy) otázka zajištění potravin v určité kvalitě a kvantitě (ekologický bumerang pozitivně motivované zásahy čl. do přírodních s negativním dopadem př. hnojiva) - ekologická politika souvisí s činností vlády, s ekolog. hnutími (Greenpeace) - ekologické problémy se musí řešit globálně (nekončí s hranicemi země) - řešení je alternativní soužití s přírodou (čl. by měl respektovat přírodu v max. míře) Kultura = to, co vzniká činností čl. a společnosti X příroda = to, co vzniklo, vyrostlo samo = společenský jev v určité době, v určitém čase, kt. má nějakou podobu = společenský proces ( jev, který je proměnlivý, vyvíjí se) = vztah čl. k čl., přírodě, společnosti, světu page 3 / 5

4 - pojetí kultury nejširší úplně všechno co lidstvo vytvořilo (veškerá tvůrčí činnost lidí) - užší to, co spojuje, určité seskupení lidí (např. česká kultura) -nejužší pouze umění, oblast estetična - kolektivní produkt (vytvořena společenstvím lidí) - enkulturace = proces vrůstání čl. do kultury - je adaptivní (přizpůsobuje se změnám) - vnitřně strukturovaná materiální kultura prostředky používané v materiální výrobě (pracovní stroje, pracovní nástroje, technologie, spotřební předměty, umělé životní prostředí např. stavební díla ) - duchovní kultura ideje, zvyky, představy, symboly, zřízení, filozofie, společnost, umění, věda, tradice, nábož.énství - normativní právo stát vydává zákony, vynucuje jejich dodržování a trestá nedodržování ( Čím víc má stát zákonů, tím je zkaženější ) - morálka záležitost každého čl., neexistuje trest Funkce kultury SOCIÁLNĚ-TERAPEUTICKÁ (=kompenzační = relaxační) AKUMULATIVNÍ (=poznávací) kult. je zdrojem informací VÝCHOVNÁ základem je rodina ADAPTAČNÍ díky kultuře se čl. snáze přizpůsobuje prostředí NORMATIVNÍ (=regulativní) pravidla pravopisu, silničního provozu HUMANIZAČNÍ (=civilizační) kultura přispívá k polidštění čl. - kultura odlišná v čase (kultura antická, středověká ) a prostoru (severoamerická, evropská k.) - kulturní difúze = přenos kult. prvků z jedné kult. do druhé - akulturace = přejetí prvků kultury druhou - subkultura = zvláštnost kult. prvků typických pro menší skupinu v rámci jednoho národa nebo jednoho státu (v rámci 1 státu existují různé kultury např. subkultura Romů, podsvětí, hippies ) Standardizace (masovost) kultury = stejnost, totožnost - kultura je dostupná širokému okruhu lidí (zp. oblékání, filmy, televizní program ) - počátky v st. v USA a v Z. Evropě - předpoklady pro vznik nové kultury: 1) INDUSTRIALIZACE= dostupnost továrních výrobků (sériová výroba) - levná pracovní síla 2) URBANIZACE = stěhování lidí z venkova do měst - předpoklady pro 1) a 2): technický vývoj rozšíření vzdělanosti, odstraňování analfabetismu (noviny) více volného času st. MASMÉDIA kultura nabyla specifických rysů díky masovým sdělovacím prostředkům (televize, rádio, tisk ) - klady a zápory masové kultury: +- + přístupnost pro široké vrstvy - ztráta individuality (projev demokracie)- příliš násilí (TV) otupění + dostupnost informací a cítění; amorální přístup (tisk); page 4 / 5

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Kultura - příroda - společnost + kompenzace, uvolnění čl. reklama Více materiálů na Studijni-svet.cz page 5 / 5

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Vývoj vztahu člověka a přírody

Vývoj vztahu člověka a přírody Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Marie HESKOVÁ Vývoj vztahu

Více

ZÁKLADY SOCIOLOGIE. 1. Vznik a vývoj sociologie

ZÁKLADY SOCIOLOGIE. 1. Vznik a vývoj sociologie Učivo třetího ročníku ZÁKLADY SOCIOLOGIE 1. Vznik a vývoj sociologie : Snaha porozumět společnosti, v níž lidé žijí, provází lidstvo od nepaměti. Různé sociální problémy a otázky byly formulovány už v

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ SOCIOLOGIE MÉDIA Tereza Köhlerová Jan Závodný Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...8

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Vztahy člověka a prostředí

Vztahy člověka a prostředí Vztahy člověka a prostředí Vývoj vztahů člověka a prostředí Vývoj člověka úzce souvisel se změnami probíhajícími v přírodě. Velké klimatické změny jako bylo střídání dob ledových a meziledových i výkyvy

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. Karel Maier a kolektiv

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. Karel Maier a kolektiv UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Karel Maier a kolektiv UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Karel Maier a kolektiv Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn

SOŠ a SOU Horšovský Týn SOŠ a SOU Horšovský Týn Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Magda Pavezová koordinátor EVVO 0 Obsah 1. Charakteristika školy 2 str. 2. Cíle environmentálního vzdělávání, výchovy

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol.

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. Praha 2003 OBSAH : SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ CÍLE PROJEKTU A JEHO VÝZNAM... 6 1.1. ZADÁNÍ PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ CÍLE... 6 1.2.

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV)

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) Vyučovací předmět: Obor ročník: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) OSV 5/1 dílčí téma: Podstatná jména, rod, číslo, pád Očekávané výstupy: Umí

Více

2. 2. Člověk ve společnosti

2. 2. Člověk ve společnosti projektivní techniky: promítnutí vnitřních představ, tužeb, skrytých emocí, kterých si zkoumaná osoba nemusí být vědoma, do situace navozené jednoduchým podnětem (např. obrázek, vyprávění, které se má

Více

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. Dana PROCHÁZKOVÁ Principy

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

potřeba lidí sdružovat se je dána již evolučně spolupracujeme, jsme vnitřně organizovaní

potřeba lidí sdružovat se je dána již evolučně spolupracujeme, jsme vnitřně organizovaní Otázka: Člověk mezi lidmi (Základy sociologie) Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): mojzte Teorie vzniku společnosti. Tradiční, moderní a postmoderní společnost. Předmět sociologie. Vznik a vývoj

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Zpracoval: Kolektiv Konsorcia SPROR Plus Vedoucí

Více

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1.1 Tradice a historické kořeny sociální demokracie Sociální demokracie je otevřenou levicovou stranou. Rozvíjí se jako společenství,

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Trvale udržitelný rozvoj

Trvale udržitelný rozvoj Trvale udržitelný rozvoj Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A JEHO SVĚT (ČS) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Člověk a jeho svět navazuje svým vzdělávacím obsahem na poznatky

Více

1. Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám

1. Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám 1. Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám A. Zápisky z přednášek sociální psychologie: Předmět SP - stále se měnil, až se úplně rozpustil - každý obor

Více