Systémy zpracování půdy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémy zpracování půdy"

Transkript

1 Systémy zpracování půdy Zemědělci určují systém, kterým budou zpracovávat půdu, zčásti kopírováním tradičních postupů a zčásti využíváním výhod, které přináší technický pokrok. Obecně si zemědělci na celém světě osvojují novou technologii pomalu a postupnými kroky. Následující kapitola je malým návodem k tomu, jak postupovat při změně technologie obhospodařování půdy, které faktory je třeba zvážit, a která rozhodnutí je třeba učinit. (obrázek 41). Výběr nejlepšího systému zpracování půdy Výběr nejlepšího systému zpracování půdy by mohl zahrnovat řadu specifických úvah, podobně, jako když se zemědělec rozhoduje při výběru odrůd. Stejný přístup je třeba zvolit při výběru kultivace, a zvážit následující faktory: osevní postup a pěstované plodiny, půdní charakteristika, úrodnost půdy a výživa, program aplikace herbicidu, secí zařízení, typ a věk, schopnost řídit a zvládat nový systém. Osevní postup a pěstované plodiny Množství posklizňových zbytků na pozemku závisí na předešlých pěstovaných plodinách a jejich výnosu. Výnosné plodiny, jako je pšenice a kukuřice, produkují více zbytků než luskoviny a olejniny. Na druhé straně, v osevním postupu pšenice (obilovina) řepka ozimá (luskovina), se vytváří méně posklizňových zbytků, a to umožňuje větší pružnost při udržování jejich optimálního množství na povrchu pozemku. Půdní charakteristika Tato charakteristika zahrnuje potenciál eroze půdy, odvodňovací schopnost, hladinu úrodnosti půdy a povrchové utužení půdy. Potenciál eroze půdy Potenciál eroze půdy hodně závisí na délce a prudkosti svahu a zrnitosti půdy. Jestliže je potenciál eroze půdy vysoký, je to důvod pro adopci systému půdoochranné technologie. Odvodňovací schopnost Slabě odvodněná půda se ohřívá pomaleji a obvykle vyžaduje více kultivace než dobře odvodněné půdy. V podmínkách vysoké hladiny posklizňových zbytků zůstávají slabě odvodněné půdy chladné a vlhké příliš dlouho, a pro netolerantní plodiny, jako je kukuřice, to má za následek pomalejší vzcházení a snížené výnosy. U dobře odvodněných půd má přítomnost posklizňových zbytků na povrchu půdy pozitivní vliv. Proto odvodňovací schopnost půdoochranné technologie bude rozhodovat o tom, zda na pozemku použijeme podmítku, nebo budeme vysévat kukuřici metodou přímého setí. 78

2 Úrodnost půdy a výživa Vysoká úrodnost je důležitá pro dobrou funkci systému půdoochranné technologie. Nízká úrodnost půdy přináší příliš překážek a obecně více omezuje výnosy. Tudíž, pole s nízkým obsahem fosforu a draslíku by měla být těmito prvky zásobena před zavedením systému půdoochranné technologie. Povrchové utužení půdy Polní aktivity a vlhké podmínky mají často za následek povrchové utužení půdy. Krátké, žluté, nitkovité klíčící rostliny, jsou důkazem utužení, které je často zřetelné na úvratích a po pojezdech. Primární zpracování půdy (podmítka), je potřebné ke zmírnění tohoto povrchového utužení. Bez podmítky nebude mít osivo dobrý kontakt s půdou a rychlý vývoj kořenů je na jaře omezen. Hnojení Způsob hnojení je určující pro úspěch systémů půdoochranné technologie. Jestliže je výživa slabá, výnosy a ekonomický zisk tím utrpí. Kromě toho, nesprávně umístěná a nezapravená hnojiva neslouží k výživě rostlin, ale mohou být splavována do povrchových vod. Neaplikujte hnojiva na bázi močoviny na povrch půdy bez zapravení, pokud neočekáváte slabý déšť. Močovina by měla být zapravena během tří dnů, aby se snížil potenciál ztrát unikáním do ovzduší a splavováním. Také časování hnojení se změní: dusík bude zapotřebí dodávat dříve než u klasických technologií, protože je zapotřebí řešit jeho nedostatek během rozkladu posklizňových zbytků. Fosfor a draslík by měl být udržován v optimální hladině pro výnosy ve všech kultivačních systémech. Pokud je to možné mělo by být hnojivo s fosforem a draslíkem zapraveno. Jinak se hromadí na povrchu a není dostupné pro výživu rostlin. Doporučovaná metoda zahrnuje: aplikaci na povrch a zapravení mělkou kultivací a podkořenové přihnojování. Pokud není možné zapravit tato hnojiva před setím, je lepší jejich aplikace hnojení na list v malých dávkách. Program aplikace herbicidů Půdoochranná technologie a zvýšená hladina posklizňových zbytků změní druhové složení a tlak plevelů. Je velmi důležité použít takový program aplikace herbicidů, který se hodí do nového systému. Secí zařízení, typ a věk Systémy půdoochranné technologie vyžadují secí stroje, které správně zasejí a jsou schopné poskytnout dobrý kontakt osiva s půdou. Secí stroj musí zvládnout setí do posklizňových zbytků a v případě řádkových kultur, musí být schopen vytvářet úzké, holé seťové lůžko, které se bude lépe prohřívat a napomůže časnému vzcházení kukuřice a slunečnice. Používání secích strojů, navržených do orebných podmínek, obecně nezajistí vyrovnaný porost a stejnoměrné vzcházení rostlin. Čili, volba secího zařízení pro daný systém zpracování půdy, je velmi důležitá. 79

3 Schopnost řídit a zvládat nový systém Sladění všech vstupů způsobem, který je vhodný pro dané půdní podmínky a osevní postup pěstitele, je rozhodující pro ziskovost půdoochranné technologie. Každý z komponentů musí být pečlivě vyzkoušen. Hledání informací, kladení otázek a kontinuální vzdělávání, je nezbytné pro zlepšení řízení nového systému. Jakékoliv zanedbání některého z předešlých faktorů má vždy větší vliv na snížení ekonomické výnosnosti v systému půdoochranné technologie než v orebném systému. Není zde tak široký prostor pro nápravu chyb. Např. rozježděné pole lze vždy zorat, avšak v systému půdoochranné technologie orba nadlouho přeruší tvorbu přirozené půdní struktury a vrátí celý proces znovu zpět na začátek se všemi nevýhodami, které přináší přechod na minimalizaci (nerovný povrch, nerovnoměrné vzcházení plevelů, nové plevele ze spodní orniční vrstvy, silná fixace dusíku). Jediný pojezd, minimální zpracování půdy ve strništi po pšenici. 80

4 Obrázek 41. Rozhodovací mechanismus pro výběr vhodné technologie. 81

5 Začínáme s půdoochrannou technologií Zemědělci jistě chtějí získat přínosy půdoochranné technologie, ale zavedení této technologie znamená udělat zásadní změny v tom, jak uvažují, jak řídí a zvládají svou činnost. Pro zemědělce, kteří si chtějí osvojit tuto technologii, to bude znamenat odnaučit se některé staré zvyky a vytvořit si nové. Aby uspěli: musí učinit změny, musí zvážit některé technické a finanční otázky, měli by mít realistická očekávaní. Proč si osvojit půdoochrannou technologii? Půdoochranná technologie zvyšuje produktivitu a zisk: snižováním počtu operací na poli, snadnějším dodržování agrotechnických termínů, protože čas není tráven kultivací půdy, snižováním dlouhodobých investičních nákladů, protože je zapotřebí méně strojů a traktorů, úsporami PHM a nákladů na údržbu, zvyšováním výnosů, úsporou potřeby pracovních sil a možností obhospodařovat více hektarů. N rozdíl od systému tradičního zpracování, vytváří redukce kultivace pro agronoma nové výzvy. Osvojení půdoochranné technologie je zásadní krok, který vyžaduje: systematický přístup k osevnímu postupu, stroje, které snadno zvládnou posklizňové zbytky, pohlížet na půdu jako na biologický systém, který je samoudržitelný, osvojit si nové způsoby myšlení o rostlinné výrobě a způsobu likvidace plevelů, zvýšit řídící schopnosti ke zvládnutí nových problémů, které zákonitě přicházejí se změnou kultivace. 82

6 Jak začít? Opatrný přístup a realistická očekávání jsou nezbytná. Začněte na polích, kde je sláma dobře rozhozena, nebo tam, kde je malé množství posklizňových zbytků. Použijte secí zařízení, které zvládne tuto situaci. Využijte setí ve službách Změňte způsob likvidace plevelů, použijte důsledně Roundup management, a v případě pochybností o jeho významu, nechejte si poradit od těch, kteří již s minimalizací začali. Naučte se předvídat a zvládat různé problémy Setkejte se s těmi, kteří již užívají půdoochrannou technologii a učte se z jejich zkušeností a chyb. Minimální zpracování půdy kultivace Minimální zpracování půdy je systém, kde je kultivace udržována na minimu (jedna až dvě operace) a kultivační stroje jsou navrženy tak, aby ponechávaly hodně posklizňových zbytků (30 %) a více na povrchu půdy. Jsou použity kultivační nástroje jako radličky, radličkový kultivátor nebo disky. Použití pluhů je úplně eliminováno. Plevele jsou likvidovány herbicidy. Kultivační nástroje ovlivňují úspěch programu minimálního zpracování půdy. Kultivace má také vliv na dostupnost živin a vody v půdě. Používání řádné mechanizace ve správném čase, je podmínka, která musí být dodržována v programu půdoochranné technologie. Záměr kultivace Proč zemědělci používají kultivaci? Primární záměr je připravit seťové lůžko k setí, které zvyšuje klíčení. Jednou z norem, kterou zemědělci považují za důležitou, je mít dobře zkultivovanou půdu, která je čistá, pěkná a urovnaná, která poskytuje dobrý kontakt osiva s půdou (obrázek 42), a kde je snadné sít ve stejné hloubce. Za druhé, zemědělci kultivují, aby likvidovali plevele. 83

7 Obrázek 41. Dobře zrnitá nebo zkultivovaná půda s dobrým kontaktem osiva s půdou. Kultivace má vliv na úrodnost půdy. Cena kultivace zahrnuje: zvýšenou erozi půdy a ztrátu úrodnosti půdy, zvýšené odpařování a ztrátu půdní vlhkosti, snížení vododržnosti půdy. Minimální zpracování půdy snižuje počet pojezdů po poli, snižuje náklady a vliv kultivace na půdu. Minimální zpracování půdy není pouze definováno snižováním počtu činností, ale také hloubkou zpracování půdy a množstvím posklizňových zbytků na povrchu půdy. To je ovlivněno: typem nástrojů, jak jsou nástroje postaveny vůči směru jízdy, jak nástroje pracují. Úloha nástrojů Kultivace může být definována typem práce s půdou, např. obrácení, mísení nebo lámání a kypření (obrázek 43). Obrácení půdy a agresivní míchání určuje vliv kultivace na posklizňové zbytky. Pluhy a disky obrací, radličky kypří a mísí. 84

8 Obrázek 42. Efekt různých kultivačních činností na půdu. Hlavní tip 35: Pro zavedení minimálního zpracování půdy a ponechání co nejvíce posklizňových zbytků na povrchu půdy, vyberte radličky nebo kultivátor, které míchají a nepřevracejí půdu. Konfigurace nástrojů Konfigurace nástrojů má významný vliv na činnost kultivace. Například, velikost a tvar kultivačních hrotů bude určovat, kolik zbytků bude ponecháno na půdě a kolik jich bude zapraveno a smícháno s půdou (obrázek 44). Čím větší hrot a větší úhel ke směru jízdy, tím více půdy je obráceno a tím více zbytků je smícháno do půdy, tím je větší vliv kultivace na posklizňové zbytky. Obrázek 43. Příklady různých typů kultivačních nástrojů, které mohou být použity na kultivátoru. 85

9 Hlavní tip 36: Při adopci půdoochranné technologie a pro zadržení co nejvíce z posklizňových zbytků na půdě, vyberte nástroje, které jsou malé a vstupují do půdy pod malým úhlem. Činnost nástrojů Činnost nástrojů má velký vliv na působení kultivace na půdu. Faktory, které určují působení kultivace na posklizňové zbytky, zahrnují: typ činnosti, pojezdovou rychlost, uspořádaní, počet operací, pracovní hloubka, operační úhel. Disky jsou obracecí nástroje, které zahrnují zbytky a jejich používání v půdoochranné technologii by mělo být omezeno na případy s velkým množstvím posklizňových zbytků. Zemědělci by měli preferovat použití radliček a snížit počet operací na jednu nebo dvě. Čím rychlejší pojezdová rychlost nebo hlubší kultivace, tím více půdy je obráceno, a tím více zbytků je zapraveno do půdy. Ke snížení zapravování zbytků a k přípravě kvalitní podmítky: dodržte pojezdovou rychlost okolo 8 až 10 km/h, snižte hloubku kultivace na 6 až 8 cm, pokud nelikvidujete utužení půdy, vyberte spíše šípovité radličky než diskové pracovní nástroje. Při výběru stroje vyberte takový, který má dostatečný rozestup mezi slupicemi s dostatečným prostorem pro průchod reziduí. Hlavní tip 37: K ponechání optimálního množství posklizňových zbytků na povrchu půdy, jezděte rychlostí 8 až 10 km/h, kultivujte do hloubky 5 až 8 cm a snižte počet operací na jednu až dvě. Využijte stroje s radličkovým pracovním ústrojím, s radličkami, které pronikají do půdy pod nízkým úhlem. Typ nástrojů Minimální zpracování půdy zahrnuje jednu nebo dvě operace na poli, používající méně agresivních nástrojů, které ponechávají před setím 30 až 70 % posklizňových zbytků na povrchu půdy. Přechod z tradiční kultivace na minimální zpracování půdy nevyžaduje vždy nákup nového zařízení. Většina tradičních kultivačních strojů může být použita v systému minimálního zpracování půdy za předpokladu menších úprav jejich nástrojů tak, aby se přizpůsobily požadavkům zvýšeného množství posklizňových zbytků na povrchu půdy. Tyto nástroje pro minimální zpracování půdy mohou zahrnovat radličkové kultivátory, diskové brány, válce anebo kombinace kultivačních nástrojů. 86

10 Radličkové a dlátové kypřiče Radličkové kypřiče grubery ponechají pro setí 30 až 60 % posklizňových zbytků na povrchu půdy. Jsou těžší, obvykle pracují ve větší hloubce pro agresivnější narušení půdy. Jejich radličky pronikají do půdy pod velkým úhlem a kypří a mísí půdu s částečným obrácením. Pracovní hloubka sahá od 15 až do 30 cm. Tyto stroje nejsou pro technologii EKOTECH vhodné. Dlátový kypřič je nástroj, který láme nebo drtí půdu, ponechává ji hrubou s posklizňovými zbytky na povrchu nebo jeho blízkosti. V systému EKOTECH je používán pouze výjimečně pro zkypření podpovrchového utužení půdy. V podmínkách velkého množství mokrých posklizňových zbytků se může dlátový kypřič ucpávat. Připevněním řady koltrů, které prořezávají posklizňové zbytky do předu, lze zabránit tomuto problému. Zahrnutí těchto řezacích nástrojů vylučuje nutnost jiných operací před podrýváním, a tím je ponecháváno více posklizňových zbytků na povrchu půdy. Diskové podmítače Diskové podmítače ponechávají 15 až 70% posklizňových zbytků na povrchu půdy, v závislosti na velikosti a uspořádaní jednotky. Diskové podmítače jsou agresivní kultivační nástroj, který se prořezává posklizňovými zbytky, obrací půdu a dále promíchává posklizňové zbytky s půdou. Úhel sekcí určuje rozsah narušení půdy. Zvýšení úhlu sekce zvyšuje pronikání, řezání posklizňových zbytků, obrácení posklizňových zbytků a požadavky na energii. Vydutá čepel disku tvoří tlakový bod, způsobující utužení půdy (obrázek 45). Obrázek 44. Ilustrace úhlu nosníku na diskových branách. 87

11 Hlavní tip 38: Při přechodu na půdoochrannou technologii EKOTECH, disky jsou příliš agresivní nástroje a neměly by být používány jako základní nástroj minimálního zpracování půdy. K tomuto účelu potřebujete radličkový podmítač, a disky jsou vhodným doplňkem především do podmínek s velkým množstvím posklizňových zbytků. Aktivně poháněný rotační kultivátor Aktivně poháněn rotační kultivátor půdu kultivuje a zároveň zapravuje chemikálie. Když je rotační kultivátor nastaven na mělkou hloubku (okolo 5 cm), tento systém může být funkční, zvláště, když je secí stroj připevněn přímo ke kultivátoru. Typickým příkladem je secí exaktor, který má své opodstatnění v některých podmínkách a na malých farmách. Válce Válce a válcové brány jsou sekundárním kultivačním nástrojem, který se používá pro přípravu dobrého seťového lůžka pro malá semena. Jsou používány ke zpevnění a urovnání povrchu půdy a drcení hrud. Kombinace kultivačních nástrojů Kombinace nástrojů se skládá ze 2 nebo více druhů kultivačních nástrojů, sestavených do kombinovaného stroje. Například, běžná kombinace nástrojů se skládá z diskových bran a radličkového kultivátoru na stejném stroji. Zapravování chemikálií s kombinací nástrojů poskytuje vyrovnanější aplikaci v menší hloubce, než dva pojezdy s radličkovým kultivátorem. Kromě toho, většina kombinací nástrojů bude dobře vykonávat práci i na půdě s velkým množstvím posklizňových zbytků. Dají se zde zařadit i takové kombinace, jako secí stroj s kultivačními nástroji, např. rotační brány kombinující kultivaci a setí do jednoho pojezdu. V technologii EKOTECH musí být použití těchto kombinovaných nástrojů vyvážené z důvodu přílišného zapravování posklizňových zbytků. Požadavky na energii Minimální zpracování půdy vyžaduje méně energie než tradiční zpracování půdy, protože narušení půdy je méně agresivní a půda je míchána, ne převrácena nebo obrácena. Zemědělci, kteří používají minimální zpracování půdy, mohou použít traktory střední velikosti. Výpočet požadavků koňských sil na kultivační stroje, může být zjednodušen tím, že určujícím kritériem je energetický požadavek secího stroje. Většina kultivačních nástrojů, vhodných do systému EKOTECH, nemá větší požadavky na tahovou sílu traktoru než bezorebný secí stroj. Výběr správné velikosti traktoru pro kultivační nebo secí zákrok je nutný. Příliš malý traktor - nebude možné dosáhnout řádné pojezdové rychlosti a výkon a kvalita práce se sníží. Kromě toho, traktor může být přetížen a spotřeba PHM se zvýší. Příliš velký traktor - fixní náklady na hektar se zvýší, spotřeba PHM se zvýší a zvýší se i riziko utužení půdy. Kvalita práce může trpět nadměrnou rychlostí. 88

12 Traktor správné velikosti - zemědělec ušetří peníze na nákladech ve spotřebě PHM, nákladech na traktor (pokud původní alternativou byl příliš veliký traktor) a na nákladech na opravy (pokud původní alternativou byl přetížený traktor). Následující základní tabulka znázorňuje potřebu koňských sil na různé druhy nástrojů, pro různé velikosti traktoru (tabulka 22). Tento průvodce je založen na pojezdové rychlosti 8 km/h. Většina kultivačních strojů funguje nejlépe, když pracují při rychlosti 8-10 km/h. Tabulka 22. Požadavky koňských sil pro různé operace kultivace. Nástroje Potřeba koňských sil v 8 KPH pluh cm hloubka; KW na radlici podrývák cm hloubka; KW na slupici radlička cm hloubka; 5-10 KW na slupici kultivátor 5-10 cm hloubka; 10-15K W na metr šířky Zdorj: Rester, D. and C. Robichaux. Tillage Equipment Horsepower Requirements. Louisiana State University. Hlavní tip 39: Minimální zpracování půdy je mělká a neagresivní operace, která vyžaduje před setím většinou pouze jeden pojezd. Jestliže je problém s utužením, použijte hlubší, neagresivní činnosti podrýváků před pojezdem s podmítačem. Zemědělci, kteří si osvojí technologii minimálního zpracování půdy, by si měli vybrat kultivační nástroje, které jsou v minimalizaci vhodné. Tyto kultivační nástroje vyžadují menší traktory, což ušetří peníze. Zacházení se stroji Minimální zpracování půdy vyžaduje pečlivé plánování a zacházení se stroji, jestliže chcete uspět a dobře svoji investici do nové technologie využít. Chyby jsou hlavní příčinou ztrát a neúspěchů v půdoochranné technologii. Z výzkumu a praxe je určeno pět faktorů, které mohou snížit riziko z chyb. Jsou to: přesná výsevní hloubka, optimální půdní konzistence, optimální výživa půdy, přiměřené zvládání posklizňových zbytků, efektivní management likvidace plevelů a chorob. Přesná výsevní hloubka Přesné umístění osiva do půdy je nejdůležitější. Umístění osiva by nemělo být omezeno tím, že budeme volit levnější secí stroj. Výzkum naznačuje, že nepřesné umístění osiva může snížit výnosnost pšenice až o 14 % (0,42 t/ha). Výsevní hloubka je důležitější než rozteč řádků. Rozteč řádků pro hustě seté obiloviny, luskoviny a řepku, by se měla pohybovat okolo optima 12 až 19 cm. Přínosné je i rozmístění osiva na široko radličkovými secími botkami. 89

13 Optimální půdní konzistence v a nad seťovým lůžkem Hlubší kultivace (5 cm) pod hloubkou setí, může snížit odpor prorůstání kořenů především u řádkových kultur a ve výzkumných pokusech zvyšuje výnosy v průměru o 5 % (0,16 t/ha). Tyto výsledky byly také prokázány u písčitých půd. Výzkum rovněž naznačuje, že úprava kontaktu osiva s půdou, pomocí zamačkávacích kol, za předpokladu dodržení přesné hloubky setí a pokrytí osiva půdou, může zvýšit výnosy na písčitých půdách v průměru o 9 % (0,12 t/ha). U obilovin je pevné seťové lůžko pod osivem zárukou dobré kapilarity a dobrého vzcházení. Podkořenové přihnojení pod osivem však dále zvyšuje vitalitu rostlin a jejich výnos. Optimální výživa půdy v kořenové zóně plodin Kořeny rostlin nevyhledávají živiny, ale spíše následují snadnější stezku pro růst a hledají vodu, takže živiny musí být umístěny tam, kde kořeny porostou. Výzkum na hlinitopísčitých půdách naznačuje, že aplikace 40 kg/n/ha 5 cm pod osivo, může zvýšit výnosy pšenice v průměru o 4,2 % (0,15 t/ha) více než hnojení stejného množství N při odnožování na list. Přihnojování N/P hnojiva 5 cm pod osivo, zvyšuje výnosnost pšenice v průměru o 12 % (0,43 t/ha), ve srovnání s dodávkou stejného množství N/P, pouze do výsevní hloubky. Efektivní likvidace plevelů chorob a škůdců Minimální zpracování půdy bez Roundup managementu selže. Přímé setí řádkových kultur Cílem půdoochranné technologie je udržet nebo zajistit výnosnost plodin a snižovat erozi půdy, náklady na spotřebu PHM a potřebu pracovních sil. Přímé setí je součástí půdoochranné technologie a v některých podmínkách, zejména při setí kukuřice nebo luskovin, je nejoptimálnější variantou půdoochranné technologie. U přímého setí je půda ponechána neporušena od sklizně do setí a od setí do sklizně, vyjma aplikace požadovaných hnojiv a živin. Kultivace je vypuštěna, povrch půdy je pokryt a chráněn posklizňovými zbytky. Porušení půdy je způsobeno pouze během setí, když je vytvářen úzký řádek pro výsevek. Aplikace herbicidu je primární operace, kterou jsou likvidovány plevele. Posklizňové zbytky jsou ponechány na povrchu půdy a povrch je ponechán neporušen. Proto je zapotřebí pro zajištění dobrého klíčení osiva zajistit minimální kultivaci, alespoň ve výsevním řádku. Secí stroje budou proto: otevírat stopu nebo brázdu při setí bez kultivace, kultivovat pruhy nebo malou oblast v místě, kde je umístěna brázda. K otevření brázdy nebo ke kultivaci pásů se používají speciální koltry. Koltry jsou disky s ostrým nebo zvlněným okrajem, které jsou umístěny vpředu před výsevní jednotkou. Koltry slouží k: řezání posklizňových zbytků, odstranění posklizňových zbytků z řádku, kultivaci oblasti nebo pásu před secí botkou. 90

14 Existuje několik specializovaných koltrů, které mohou dobře pracovat v závislosti na typu půdy, půdních podmínkách a typu a množství posklizňových zbytků. Secí stroj pro přímé setí bude dále popsán v sekci Secí zařízení pro přímé setí. Hlavní tip 40: Hlavními podmínkami, které vyzývají k použití přímého setí, jsou svažité půdy ohrožené erozí a pěstování kukuřice Půdní typ a osvojování přímého setí Obecně lze přímé setí provozovat jen na některých typech půd. Prašné půdy se hůře vysušují. Avšak jsou více ohrožené erozí a méně citlivé na utužení, a to je činí vhodnějšími k zavedení přímého setí. Jílovité půdy se vysušují velmi pomalu a mohou být studené a obtížné pro přípravu seťového lůžka. Písčité a hlinité půdy jsou vhodné pro přímé setí. Půdy se špatným přirozeným odvodňováním se na jaře dlouho vysušují a ohřívají. Posklizňové zbytky v systému přímého setí mohou zhoršit tento problém, oddalují práci a zpomalují přípravu seťového lůžka. Tyto půdy nejsou vhodné pro přímé setí; proto by před započetím měla být přímého setí zavedena drenáž. Špatná struktura půdy může být problém při zavedení přímého setí. Struktura seťového lůžka se upraví až po 3 až 5 letech, v závislosti na půdních podmínkách po zavedení přímého setí. Při zavedení přímého setí může být také problém počáteční nízká hladina organického matriálu. Po čase se podmínky vylepší vlivem zvýšené hladiny posklizňových zbytků. Řízení a management za podmínek přímého setí Přímé setí vyžaduje velmi pečlivé plánování a investování, jestliže chceme dosáhnout úspěch. Mnoho z praktik používaných v technologii minimálního zpracování půdy může být stejně účinných i v přímém setí. Z důvodů přítomnosti většího množství posklizňových zbytků, je kritickým rozhodnutím výběr secího stroje. Management posklizňových zbytků Systém přímého setí začíná každý rok s produkcí a distribucí posklizňových zbytků předešlých plodin. Řádně zvládané posklizňové zbytky: dodávají organický materiál, který upravuje kvalitu seťového lůžka, zvyšuje vsakování vody a vododržnost půdy, tlumí půdní ph a pomáhají udržet dostupné živiny, pohání koloběh půdního uhlíku, zvyšují půdní vlhkost zachycováním srážek, chrání půdu před erozí a snižují vypařování vody z půdy. 91

15 Nesprávně zvládané posklizňové zbytky mohou: opozdit ohřívání seťového lůžka, způsobit nevyrovnané vysoušení, zasahovat do umístění osiva a vstupů, snížit vzcházení semenáčků. Když přecházíme na přímé setí, všechna rezidua zůstávají na povrchu půdy a zemědělci musí vyvinout vhodné postupy ke zvládání posklizňových zbytků. Dočasná fixace dusíku je jedním z mnoha dopadů vysokého množství posklizňových zbytků na povrchu půdy. Mikrobiální rozklad vysoké koncentrace posklizňových zbytků ve slámě, může po sklizni vázat významné množství dusíku po dobu 4 až 8 týdnů. To má za následek nevyrovnanou úrodnost půdy na poli a tvoří se tak žlutá místa v porostu. Oprava poměru C:N je nutností během prvních 3 let, po začátku přímého setí, stejně jako u minimalizace. K úpravě vysokého poměru C:N, musí být aplikován dodatkový dusík na posklizňové zbytky před setím. Pro tyto důvody Je vhodnějším přístupem adoptovat půdoochrannou technologii minimálního zpracování půdy, a teprve poté, ve vhodných podmínkách, začít s technologií přímého setí. Tento přirozený postup volí farmáři ve všech podmínkách na různých kontinentech. 92

16 Secí zařízení pro půdoochrannou technologii Zemědělci nemohou být při osvojení půdoochranné technologie dlouhodobě úspěšní, pokud nemají vhodný secí stroj pro tuto technologii. Proto je porozumění secím strojům velmi důležité. Systémy půdoochranné technologie a secí stroje Půdoochranná technologie může zahrnovat minimální zpracování půdy, pásovou kultivaci, hrůbkovou kultivaci nebo přímý výsev. Všecny systémy vyžadují nějaké specializované secí zařízení. Rozdíly jsou také při setí hustě setých plodin a řádkových kultur. Pro hustě seté plodiny (obiloviny, řepka, luskoviny) existují na trhu dva typy různých secích strojů diskové a radličkové. Při volbě, který secí stroj si pořídit, existuje velké množství určujících kriterií. Pro úspěch výběru nejlépe poslouží konzultace s někým, kdo stroj již má, porovnat různé stroje v podobných podmínkách a nebo si nechat část pozemků zaset ve službách. U širokořádkových kultur jsou úspěšné pouze systémy s diskovými jednotkami, které dokáží odstranit zbytky z výsevního řádku, prořezat posklizňové zbytky a zkypřit seťové lůžko. Secí stroj V podmínkách mělké kultivace musí výsevní jednotka: řezat posklizňové zbytky a přemisťovat přebytečné zbytky z výsevního řádku, uvolnit a rozmělnit půdu v seťovém lůžku pro dobrý kontakt osiva s půdou, umístit osivo do správné hloubky, řádně umístit další vstupy, např. hnojiva, uzavřít řádek výsevku a přiměřeně utlačit půdu okolo osiva. Tyto funkce jsou stejné pro běžný secí stroj, zde však musí být stroj navržen tak, aby zvládl posklizňové zbytky a pravidelně rozmístil osivo (obrázek 46). Diskový secí stroj bude muset mít: koltr, který by řezal posklizňové zbytky a vytvářel zkypřenou stopu, secí botku, která může být radličková nebo disková, aby otevřela řádek, semenovod, kopírovací kolo, které určuje hloubku, zamačkávací kolo, které zatlačí půdu okolo osiva. 93

17 Obrázek 45. Funkce výsevní jednotky a jednotalířové secí botky secího stroje. Hlavní tip 41: V podmínkách omezené kultivace, musí secí stroj vytvořit příznivé podmínky seťového lůžka. Diskové secí stroje Různé metody setí, tak jako různé typy secích strojů a jejich nástroje, mohou ovlivnit úspěch setí různými způsoby. Bezorebný secí stroj musí: mít potřebné koltry (disk), aby řezal posklizňové zbytky, být seřízený na vyrovnanou hloubku setí a rozmístění semen (především pro výsev v řádku), mít správnou hmotnost, aby se prořezal posklizňovými zbytky a pronikl půdou, být robustní, schopný pracovat v těžkých podmínkách. Parametry diskového secího stroje Požadavky na zařízení diskového secího stroje se v závislosti na typu seté plodiny, půdních podmínkách a množství posklizňových zbytků různí. Sestava se také liší podle typu secího stroje, takže je důležité vybrat správnou sestavu pro daný stroj. 94

18 Hmotnost Systém půdoochranné technologie, především systém přímého setí, má požadavky na hmotnost stroje, protože může být obtížné prorazit přes posklizňové zbytky. Dosažení řádné hloubky výsevu je úzce spojeno s tím, jak velký je tlak na výsevní jednotku. Obecná pravidla pro hloubku výsevku jsou: sušší půda - zvýšit nastavení hloubky výsevku (sít hlouběji), vlhčí půda - snížit nastavení hloubky výsevku (sít mělčeji). Hmotnost secího stroje je důležitá pro: některé typy koltrů - ve srovnání se žlábkovými nebo vlnitými koltry, vyžaduje koltr s jednoduchým ostřím menší tlak k proniknutí do půdy, podmínky a posklizňové zbytky - sušší půdy a více posklizňových zbytků budou vyžadovat větší tlak k proniknutí do půdy, Přiměřená hmotnost secího stroje je důležitá k zajištění proniknutí koltrů a výsevních jednotek půdou s velkým množstvím posklizňových zbytků. Často je to více jak 160 až 180 kg na výsevní jednotku. 8 Koltry Koltry jsou připevněné na secím stroji pro přímé setí řádkových kultur i malých semen. Koltry pracují před secími botkami a řežou posklizňové zbytky, zpracovávají půdu pro výsevní řádek. Koltry jsou typicky seřízeny 2 až 3 cm hlouběji než secí botky. Koltry otevírají seťové lůžko, takže secí botky mohou tvarovat brázdu pro umístění osiva. Koltry by měly: řezat posklizňové zbytky a výsevní řádek pro umístění osiva, odstranit část posklizňových zbytků (především žlábkové koltry), kultivovat úzké pruhy pro osivo a umístění hnojiva. Existují různé tvary koltrů (obrázek 48): žlábkové, hladké nebo s jednoduchým ostřím, zvlněné. Žlábkový koltr: je navržen tak, aby měl 12 nebo více žlábků, čím širší žlábky a více žlábků na čepel, tím více půdy bude odstraněno, jsou ideální pro zapravování hnojiv. 8 Zdroj: No-Till: Making it Work Agriculture and Agri-Food Canada and the Ontario Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs. 95

19 Hladký nebo plochý tvar: nemá žlábky nebo zářezy, je ideální pro řezání posklizňových zbytků, je často užíván pro řezání posklizňových zbytků a je umístěn před žlábkovými koltry v několikanásobném systému, neodstraňuje nebo nezapravuje posklizňové zbytky efektivně, měl by být použit pro minimální rozrušení půdy. Zvlněný tvar: má malé vlnky mezi 10 až 20 mm, koltry odstraňují méně půdy než žlábkové koltry, ale odstraňují více půdy než hladké koltry, z důvodu výstupků vlnek mohou obtížně pronikat do těžkých půd, ve vlhkých jílovitých půdách mohou způsobovat utužení na stranách stěn. 96

20 Obrázek 46. Různé tvary koltrů. 97

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Tomáš Litschmann Ivan Oukropec V rámci celkového trendu v pěstování speciálních plodin, spočívajícího v posunu k integrované produkci

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

Krátké diskové brány Rubin 12

Krátké diskové brány Rubin 12 Krátké diskové brány Rubin 12 1 Hlouběji, rychleji, intenzivněji: Rubin 12 2 Dosud zajišťovaly krátké diskové brány intenzivní a rovnoměrné promísení půdy a organické hmoty až do pracovní hloubky přibližně

Více

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i.

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC a navrhování PEO v KoPÚ Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC : (Dobrý zemědělský a environmentální stav) Automatizované nastavení erozně ohrožených půd dle vztahu C = Gp R*K*LS*P Gp= 1,4,10 t/ha/rok

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Inovativní rozvoj odbornosti v zemědělství a potravinářství. Seminář. Problematika a inovace konvenčního a minimalizačního zpracování půdy.

Inovativní rozvoj odbornosti v zemědělství a potravinářství. Seminář. Problematika a inovace konvenčního a minimalizačního zpracování půdy. Lektor: Inovativní rozvoj odbornosti v zemědělství a potravinářství Seminář Problematika a inovace konvenčního a minimalizačního zpracování půdy Prof. Ing. František Bauer, CSc. Termín 11.12 2013 v době

Více

Protierozní opatření. Tomáš Dostál. katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz

Protierozní opatření. Tomáš Dostál. katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz Protierozní opatření Tomáš Dostál katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz Základní pravidla PEO:... je snazší a levnější problémům předcházet než řešit jejich následky...

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Precizní meziřádková kultivace ROW-MASTER RN

Precizní meziřádková kultivace ROW-MASTER RN Precizní meziřádková kultivace ROW-MASTER RN ROW-MASTER RN Obecný popis HLAVNÍ VÝHODY STROJE Bezúdržbový paralelogramový závěs jednotek s opěrným hloubkovým kolem. Přesné optické navádění zařízením CultiCam

Více

Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd. Michal Hejcman

Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd. Michal Hejcman Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd Michal Hejcman Rajonizace zemědělské výroby V České republice značná variabilita podmínek pro produkci: půdních (reliéf, půdní typy, půdní druhy), klimatických

Více

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi Sucho a degradace půd v České republice - 214 Brno 7. 1. 214 Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi J. Haberle 1, P. Svoboda 1, V. Vlček 2, G. Kurešová

Více

HODNOCENÍ KVALITY ZPRACOVÁNÍ PŮDY V ZÁVISLOSTI NA ROVNOMĚRNOSTI ROZMÍSTĚNÍ ROSTLINNÝCH ZBYTKŮ PO SKLIZNI PŘEDPLODINY

HODNOCENÍ KVALITY ZPRACOVÁNÍ PŮDY V ZÁVISLOSTI NA ROVNOMĚRNOSTI ROZMÍSTĚNÍ ROSTLINNÝCH ZBYTKŮ PO SKLIZNI PŘEDPLODINY HODNOCENÍ KVALITY ZPRACOVÁNÍ PŮDY V ZÁVISLOSTI NA ROVNOMĚRNOSTI ROZMÍSTĚNÍ ROSTLINNÝCH ZBYTKŮ PO SKLIZNI PŘEDPLODINY JIŘÍ MAŠEK, MILAN KROULÍK, ZDENĚK KVÍZ, JOSEF HŮLA, PAVEL PROCHÁZKA Katedra zemědělských

Více

Allrounder - classic -

Allrounder - classic - Multitalent pro mnoho možností použití ALLROUNDER classic s podvozkem Podvozek dodávaný na přání nabízí mnoho výhod. Na úvrati se podstatně redukuje hmotnost zatěžující zadní osu traktoru.tak se může zabránit

Více

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul BIOPÁSY Agroenvironmentální dotační titul Biopás, nebo-li pruhové potravní políčko. Detailní pohled do biopásu s kvetoucí pohankou. Předkládáme Vám stručnou a praktickou příručku, kde najdete přehled základních

Více

Ceny služeb mechanizovaných prací

Ceny služeb mechanizovaných prací Tab. : 144 Ceny služeb mechanizovaných prací 1 Podmítka (talířový podmítač) 5,80 l/ha 535,00 Kč/ha 700,00 Kč/ha 2 Podmítka (radličkový kypřič) 6,80 l/ha 495,00 Kč/ha 685,00 Kč/ha 3 Podmítka (zaorávka hnoje

Více

Vector - pro mělké i hluboké kypření

Vector - pro mělké i hluboké kypření Vector Vector splňuje všechny požadavky na moderní kypřič pro setí do mulče. K tomu patří: Schopnost výkonu: non stop 4 - nosníkový kypřič pro mělké zpracování strniště a hluboké základní kypření optimální

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

Vyvážený přístup k ekonomice výroby

Vyvážený přístup k ekonomice výroby Pro přímé vydání Kontakt: Seco Tools CZ, s.r.o. Londýnské nám. 2 639 00 Brno Alena TEJKALOVÁ Telefon: +420-530-500-827 E-mail: alena.tejkalova@secotools.com www.secotools.com/cz Vyvážený přístup k ekonomice

Více

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž Zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnost zemědělských podniků Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu Okresní agrární komora Kroměříž Kontrola podmíněnosti -

Více

EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ

EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. Eroze půdy Lze členit podle různých parametrů příčina, mechanismus, Důležité je členění vodní eroze podle rychlosti. NORMÁLNÍ x ZRYCHLENÁ eroze je jevem

Více

Milan Vach, Miloslav Javůrek. Ekologická optimalizace hlavních pěstitelských opatření pro polní plodiny METODIKA PRO PRAXI

Milan Vach, Miloslav Javůrek. Ekologická optimalizace hlavních pěstitelských opatření pro polní plodiny METODIKA PRO PRAXI Milan Vach, Miloslav Javůrek Ekologická optimalizace hlavních pěstitelských opatření pro polní plodiny METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2009 Metodika vznikla za finanční podpory

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce Tab. č.: 201 Poř. č. livoně Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - hustá výsadba - integrovaná výsadba 1 Výnos slivoní [t/ha] 7,1 8,9 7,1 2 Farmářská cena slivoní [Kč/t] 10500 10500 8000 3 Tržba z

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Povinné požadavky na hospodaření č. 2 až 4 a požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz SMR 2/1 Nedošlo

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu Ekonomika energetických plodin Životnost projektů výsadby energetických plodin: PROJEKTY s krátkým

Více

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní Ústav zemědělské ekonomiky a informací Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní (certifikovaná metodika) Autoři: Ing. Martin Plášil Ing.

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

Mechanizační prostředky ve vztahu k nežádoucímu zhutňování půdy a inovace v mechanizaci

Mechanizační prostředky ve vztahu k nežádoucímu zhutňování půdy a inovace v mechanizaci Inovativní rozvoj odbornosti v zemědělství a potravinářství Lektor: Prof. Ing. František Bauer, CSc. Mechanizační prostředky ve vztahu k nežádoucímu zhutňování půdy a inovace v mechanizaci Termín 28.1

Více

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY ÚSES - zákon č.114/1992 Sb. O Ochraně přírody a krajiny Hlavní cíle: - nerušený vývoj přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho přirozeného prostorového členění - optimální prostorový

Více

Oddělení plateb od produkce - decoupling

Oddělení plateb od produkce - decoupling Oddělení plateb od produkce - decoupling Zachování příjmu farmářům - PP Podpora a rozvoj venkova - PRV 2 Cross Compliance udržitelné hospodaření v zemědělském podniku. 1) nedojde ke zrušení krajinných

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz 1. část / 1 Legislativní základ podmíněnosti přímé platby

Více

Ochrana půdy včr se zaměřením na GAEC a dotační politiku

Ochrana půdy včr se zaměřením na GAEC a dotační politiku Ochrana půdy včr se zaměřením na GAEC a dotační politiku Ing. Marek Batysta, Ph.D. batysta.marek@vumop.cz www.vumop.cz Funkce půdy Produkční funkce půdy fixace rostlin výživa rostlin (voda, živiny) Kulturní

Více

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC)

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Jaroslav Hudáček Ministerstvo zemědělství Oddělení koordinace Cross Compliance 2011 Kontrola podmíněnosti Cross Compliance

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

RADOST HOSPODAŘIT. Agronomické trendy Zkušenosti. Zkušenosti. Agronomické trendy

RADOST HOSPODAŘIT. Agronomické trendy Zkušenosti. Zkušenosti. Agronomické trendy Agronomické trendy Zkušenosti RADOST HOSPODAŘIT Agronomické trendy Zkušenosti Produkty Produkty Vážení obchodní přátelé, vždy, když listuji v novém produktovém katalogu, tak si teprve naplno uvědomím,

Více

TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY A EKONOMIKA INTEGROVANÉ PRODUKCE ZELENINY TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND ECONOMY IN THE SYSTEM OF INTEGRATED VEGETABLE PRODUCTION

TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY A EKONOMIKA INTEGROVANÉ PRODUKCE ZELENINY TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND ECONOMY IN THE SYSTEM OF INTEGRATED VEGETABLE PRODUCTION TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY A EKONOMIKA INTEGROVANÉ PRODUKCE ZELENINY TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND ECONOMY IN THE SYSTEM OF INTEGRATED VEGETABLE PRODUCTION Zdeněk Abrham, Marie Kovářová Výzkumný ústav zemědělské

Více

Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství

Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství Uvedené kalkulace jsou zpracovány jako podklad pro stanovení plateb za účast v jednotlivých titulech ekologického zemědělství navržených v rámci nově připravovaného

Více

Téma roku - PEDOLOGIE

Téma roku - PEDOLOGIE Téma roku - PEDOLOGIE Březen Kolik vody dokáže zadržet půda? Zadrží více vody půda písčitá nebo jílovitá? Jak lépe předpovědět povodně nebo velká sucha? Proveďte měření půdní vlhkosti v blízkosti vaší

Více

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye EcoStone, před vulkanická hornina, je základní mateřskou stavební složkou všech zemin na světě. Skládá se z drtě hornin vybraných vědeckými pracovníky z oboru geologie.

Více

Kompost versus skládka

Kompost versus skládka Kompost versus skládka Eliminace velmi negativních efektů, které způsobuje ukládání bioodpadu na skládky Cenná surovina pro krajinu, životní prostředí Prostřednictvím kompostu navracíme živiny a organické

Více

PŮDA. Ochrana půdy v praxi (CZ) Degradace půdy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

PŮDA. Ochrana půdy v praxi (CZ) Degradace půdy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Ochrana půdy v praxi (CZ) Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. PŮDA neobnovitelný přírodní zdroj plní mnoho funkcí nezbytných pro lidskou činnost a pro přežití ekosystémů

Více

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál:

Více

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

GEOGRAFICKÁ RŮZNORODOST 80 000 HEKTARŮ. www.spearheadinternational.cz

GEOGRAFICKÁ RŮZNORODOST 80 000 HEKTARŮ. www.spearheadinternational.cz GEOGRAFICKÁ RŮZNORODOST 80 000 HEKTARŮ www.spearheadinternational.cz HOSPODAŘENÍ AGROSUMAK V ČESKÉ A.S. 6 REPUBLICE 000 HA ADM www.spearheadinternational.cz Spearhead International Ltd (zemědělská společnost)

Více

Ekologická produkce zeleniny

Ekologická produkce zeleniny Ekologická produkce zeleniny Brukvovitá, cibulová a kořenová Miloš Jurica, Tomáš Kopta Pěstování vybraných druhů zeleniny Košťálová zelenina v EKO 2,5 % nejpěstovanější zelí spíše chladnomilné velmi náročné

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110 Stimulace olejnin-sumarizace Řepka ozimá Stejně jako u obilovin má moření em pozitivní vliv na tvorbu bohatšího kořenového systému i u řepky ozimé(tabulka č.1). Následná stimulace porostu, především podpora

Více

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Popisná část pololetní zprávy a) Popis stavu a vývojových tendencí podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici Trénink o dobré praxi ochrany půdy KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici kvalita půdy jaro na Vysočině jarní porosty na Vysočině Ohrožení půdy nejen na Vysočině Ohrožení půdy Změna zemědělské politiky po

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH

HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ústav zemědělské ekonomiky a informací HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH ASPEKTŮ PROTIEROZNÍ OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY Jana Konečná, Jaroslav Pražan, Jana Podhrázská,

Více

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer.

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Příručka trojí úspory Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Moderní materiály volají po moderních plynech Při výrobě a montáži ocelových konstrukcí je celková efektivita produkce výrazně

Více

1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření

1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření 1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření na půdě 1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření na půdě Meziplodiny jsou plodiny, které lze na základě jejich biologických vlastností využít pro

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové?

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? Prosinec 2010 Měli byste vědět Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? POJIŠŤOVNA AEGON A JEJÍ ODBORNÍCI VÁM DOBŘE PORADÍ

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008 REVIZE OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍHO ZDROJE RUDOLEC Petra Oppeltová Jiří Novák Luboš Mazel MZLU v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., GŘ Brno VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce Tab. č.: 176 Poř. č. Konopí pro stonek Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos sušiny stonku [t/ha] 9,0 12,0 6,0 2 Cena stonku od výrobce [Kč/t] 3500 3500 3500 3 Tržba

Více

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Lubomír Smrček 776 017 517 lub.smrcek@gmail.com.cz Změny týkající se GAEC 6 Změna právní úpravy ochrany dřevin a jejich kácení: Původní právní úprava: zákon

Více

Centrální systémy zásobování teplem nebo tepelná čerpadla?

Centrální systémy zásobování teplem nebo tepelná čerpadla? Centrální systémy zásobování teplem nebo tepelná čerpadla? Konkurence CZT ve formě tepelných čerpadel je jednou z reálných možností náhrady CZT individuálním zdrojem tepla. Uvedeme si důvody pro použití,

Více

*Průkopníci ekologického zemědělství

*Průkopníci ekologického zemědělství * *Průkopníci ekologického zemědělství * Podněty půdní biologie * Statkář Albrecht Thaer humus je podmínkou života * Charles Darwin žížaly jsou předchůdcem pluhu * Richard Bloeck půda se činnosti mikroorganismů

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Dr. hab. Jadwiga Podlaska Prof. Dr. hab. Ryszard Kolpak Katedra pěstování plodin, Hlavní vysoká škola vesnického hospodaření (SGGW), Varšava, Polsko

Více

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce Ing. Jan Syrůček Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. tel.: +420 267 009 529 e-mail: syrucek.jan@vuzv.cz FarmProfit Ekonomický software na kalkulaci

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 MATERIÁL 5.1. CHARAKTERISTIKA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz Materiál: a) základní materiál b) pomocný materiál c) provozní hmoty d) obaly ad a) zpracovává se

Více

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS Zdeněk Abrham, Marie Kovářová Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Abstract Paper deals with economy

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

C R O S S C O M P L I A N C E PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI

C R O S S C O M P L I A N C E PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI KONTROLA PODMÍNĚNOSTI C R O S S C O M P L I A N C E PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI OBSAH 1 Úvod 4 1.1 O příručce 4 1.2 Co je cílem příručky? 4 1.3 Komu je příručka určena? 4 1.4 Struktura příručky

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Rozdíl mezi nejlevn jší a nejdražší Položka kalkulace položkou (OL) Celková splátka 26%

Rozdíl mezi nejlevn jší a nejdražší Položka kalkulace položkou (OL) Celková splátka 26% TCO - objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku 1 Rozšířené mýty Výběr nejlevnějšího dodavatele je nejvýhodnější Je jedno univerzálně nejvýhodnější auto Je jedna univerzálně výhodná forma financování

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Březovská zemědělská, a. s. 747 44 Březová 107, IČO: 64506576 Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Ing. Jan Pirunčík, předseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom Místopředseda představenstva

Více

Ekonomický přínos kapkové závlahy jabloní v podmínkách jižní Moravy

Ekonomický přínos kapkové závlahy jabloní v podmínkách jižní Moravy Ekonomický přínos kapkové závlahy jabloní v podmínkách jižní Moravy Ing. A. Sabolčák Ing. Z. Jansta RNDr T. Litschmann Úvod Způsob zavlažování pomocí malých kapek, směřovaných přímo ke kořenům pěstovaných

Více

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015 DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV PŮDY (DZES) (zdroj. MZE: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/dokumenty-ke-stazeni/rok- 2015/ ) Standardy Dobrého zemědělského

Více

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část.

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. V předchozích dvou dílech této série článků jste se dozvěděli mnohé o snižování spotřeby vody a energie na

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 191 Poř. č. Louky Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zelené hmoty [t/ha] 20 35 9 2 Výnos sušiny po odečtení ztrát [t/ha] 3,7 5,6 1,8 3 Výnos EL po odečtení

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více