Rozhodnutí č.j.: KUZL 81129/2006 ROZHODNUTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhodnutí č.j.: KUZL 81129/2006 ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 Rozhodnutí č.j.: KUZL 81129/2006 Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik DEZA, a.s. Ing. Zbyněk Průša předseda představenstva Masarykova č.p Valašské Meziříčí datum 26. března 2007 oprávněná úřední osoba Ing. Jan Blažek číslo jednací KUZL 81129/2006 spisová značka KUSP 81129/2006 ŽPZE-JB ROZHODNUTÍ o žádosti o vydání změny integrovaného povolení č.j.: KUZL 72578/2006 z 10. listopadu 2006 vydaného společnosti DEZA, a.s. pro zařízení Zařízení souboru chemických výrob základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle ust. 10, 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle ust. 2 odst. 2, 29 odst. 1 a 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ust. 33 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci), v platném znění, obdržel dne , písemné oznámení, od společnosti DEZA, a.s. se sídlem Valašské Meziříčí, Masarykova č.p. 753, PSČ , s přiděleným IČ , kterým provozovatel oznámil plánovanou změnu (dle 16 odst.1 písm. b), zákona o integrované prevenci), na provozovaném zařízení Zařízení souboru chemických výrob základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí. Plánovaná změna spočívá v udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování nebezpečných odpadů společnosti DEZA, a.s., pro zařízení Zařízení souboru chemických výrob základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí. Krajský úřad na základě 18 odst. 3, zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci v platném znění, provedl dne 25. ledna 2007 v 10:30 hod. v areálu společnosti, na níže uvedené adrese, přezkum závazných podmínek integrovaného povolení, č.j.: KUZL 72578/2006 ze dne vydaného společnosti DEZA, a.s. pro zařízení Zařízení souboru chemických výrob základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí. Z tohoto přezkumu byl pořízen protokol, který je založen ve spisu.

2 Rozhodnutí č.j.: KUZL 81129/2006 Identifikační údaje: Název zařízení: Zařízení souboru chemických výrob základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí Provozovatel zařízení: DEZA, a.s., se sídlem Valašské Meziříčí, Masarykova č.p. 753, PSČ IČ Kategorie zařízení: 4.1. Chemická zařízení na výrobu základních organických chemických látek jako jsou a) jednoduché uhlovodíky, b) organické sloučeniny obsahující kyslík, d) organické sloučeniny dusíku Umístění zařízení: Kraj: Zlínský Katastrální území - Krásno nad Bečvou. Obec: Valašské Meziříčí Pozemkové parcely - p.č. 336/12, 336/18-336/23, 336/26, 344/10, 365/3, 377/39, 377/40, 382/9-382/11, 382/32, 382/60, 382/97, 382/ /111, 382/ /120, 406/7, 446/50, 453/3, 462/17, 462/18, 470/7, 979/1, 979/4, 981/1, 981/4-981/6, 1013/18, 1013/79, 1013/80, 1013/82, , 1443, , 1450, 1451, , , 1478, , , 1491, , Stavební parcely - p.č. 811, 1480, 1481/7-1481/10, 1483/1-1483/6, 1483/8, 1483/9, 1780, 1785, 2185, 2226, , 2378/1, 2380, , , , , , 2551, 2639, Pozemky ve zjednodušené evidenci: Katastrální území Bynina. - parcely původ Evidence nemovitostí (EN) - p.č. 382/51, - parcely původ Pozemkový katastr (PK) - p.č. 98/2, 377/1, 377/38, 382/17-382/19, 382/29, 382/32, 382/33, 385, 387/4, 397/1, 402/1, 403/1, 405/1, 407/2, 408/2, 981/1, 1015, Pozemkové parcely - p.č. 98/2, 98/3, 98/5, 98/6, 98/8 98/10, 98/16 98/19, 98/25, 98/41, Stavební parcely - p.č , , 312, 313, 351, Pozemky ve zjednodušené evidenci: - parcely původ Evidence nemovitostí (EN) - p.č. 98/1, 98/24, Katastrální území Juřinka. Pozemkové parcely - p.č. 447/3, 683/1, 706/1 706/7, Stavební parcely - p.č. 215,

3 Rozhodnutí č.j.: KUZL 81129/2006 Obec: Lešná Katastrální území: Mštěnovice. Pozemkové parcely p.č. 53/1, 55/2, 58/1, 58/2, 66/3, 67/2, 67/9, 74/2 74/4, 82/1 82/3, 85/2 85/5, 86/1, 86/4, 86/6, 86/8, 90/1, 96/2, 103/1, 103/3, 108/28, 108/34, 108/36, 108/37, 108/39, 108/42, 108/44, 108/46, 108/54, 108/56, 108/60 108/74, 108/76 108/79, 108/82, 108/84 108/96, 108/98 108/155, 115/1, 115/44 115/50, 115/52 115/58, 115/60, 115/62, 115/64 115/75, 115/77, 115/82, 115/84, 115/85, 119/16, 130/137, 140, 145/7, 170/2, 170/23, 170/31, 170/38, 170/47, 170/50, 170/71, 170/73 170/81, 170/84 170/86, 170/89 170/91, 170/94 170/98, 170/100, 170/103, 170/105, 170/106, 170/108, 170/ /113, 170/ /117, 170/ /126, 170/ /134, 170/136, 170/ /143, 170/146, 170/ /155, 170/ /161, 170/ /170, 272/5, 274/2, 300/8, 523/1, 527/1, 527/3 527/7, , Stavební parcely p.č. 53, 57, 63, 73, 86-90, 92, 94 98, , , 131/1 131/9, , 156, 162, , , 192/1, 193/1, 194/1, , 199/1, 199/3, 199/5, , 222/1, 222/2, , 238/1, 238/3, 239, 240/1, 240/3, 241/1, 241/3, 242/1, 242/3, , , 264, 266, 426, 427, Pozemky ve zjednodušené evidenci: - parcely původ Evidence nemovitostí (EN) - p.č.115/21, 170/62, - parcely původ Pozemkový katastr (PK) - p.č. 170/4, 500, Katastrální území: Příluky Parcely katastru nemovitostí - p.č. 28/1, 32/6, 46-48, 51, 52, 76-83, 218/2-218/4, 219, 220/1-220/13, 221/2, 221/4, 223, 224/1-224/3, 224/5, 227, 239/2, 239/5, 239/9, Pozemky ve zjednodušené evidenci: - parcely původ Evidence nemovitostí (EN) - p.č.10, - parcely původ Pozemkový katastr (PK) - p.č. 240/3, Katastrální území: Lhotka nad Bečvou. Parcely katastru nemovitostí - p.č. 50, 285/2, 344/1.

4 Rozhodnutí č.j.: KUZL 81129/2006 Na základě podané žádosti, provedeného přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení, vyjádření účastníků řízení a příslušných správních úřadů, vydává krajský úřad, podle ustanovení 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci toto rozhodnutí, kterým se mění integrované povolení vydané krajským úřadem pod č.j. KUZL 72578/2006 ze dne (nabytí právní moci ), společnosti DEZA, a.s. se sídlem Valašské Meziříčí, Masarykova č.p. 753, PSČ , s přiděleným IČ pro zařízení Zařízení souboru chemických výrob základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí. v kapitole takto: 3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady následující text: se ruší b) Zpracovat plán odpadového hospodářství dle 28 Vyhlášky č. 383/2001 Sb. v návaznosti na Plán odpadového hospodářství kraje. Termín: nejpozději do 1 roku od vydání Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje c) V zařízení je povoleno nakládat s těmito nebezpečnými odpady Tabulka 18: Seznam nebezpečných odpadů předmět souhlasu k nakládání z nebezpečnými odpady Katalogové číslo Název odpadu Kaly z ČOV v místě jeho vzniku obsahující nebezpečné látky Kal ze dna nádrží na ropné látky Ropné kaly z údržby zařízení Jiné dehty Jiné dehty Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený - zbytky z čistící stanice cisteren Jiné alkálie Odpady obsahující rtuť Anorganický pesticid, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy Upotřebené aktivní uhlí Jiné destilační a reakční zbytky

5 Rozhodnutí č.j.: KUZL 81129/2006 Katalogové číslo Název odpadu Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (zbytky s obsahem antracenu, antrachinonu, fluorenonu, zbytky s obsahem naftalenu, ftalanhydridu, ftalátů, zbytky s obsahem fenolů, čisté chemikálie vyřazené) Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Kaly z barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Odpady z odstraňování barev obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Odpady jinak blíže neurčené (štětce, válečky) Odpadní tiskařské barvy s obsahem nebezpečných látek Kaly z tiskařských barev obsahující nebezpečné látky Odpadní leptací roztoky Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Kaly z lepidel a těsnících materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Upotřebené vosky a tuky Nechlorované emulze Nechlorované hydraulické minerální oleje Syntetické minerální oleje Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje Jiné hydraulické oleje Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje Syntetické motorové, převodové a mazací oleje Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje Jiné motorové, převodové a mazací oleje Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje Syntetické izolační a teplonosné oleje Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje Jiné izolační a teplonosné oleje Pevný podíl z lapáků písku a z odlučovačů oleje Kaly z odlučovačů oleje Kaly z lapáků nečistot Olej z odlučovačů oleje Směsi odpadů z lapáků písku a z odlučovačů oleje Jiná rozpouštědla směsi rozpouštědel Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla Papírové a lepenkové obaly (O/N) Plastové obaly (O/N) Dřevěné obaly (O/N) Kovové obaly (O/N) Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu včetně prázdných tlakových nádob Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

6 Rozhodnutí č.j.: KUZL 81129/ Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly až a a Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedené pod čísly až Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky Organické odpady obsahující nebezpečné látky Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky Olověné akumulátory Odpady obsahující ropné látky Odpady obsahující jiné nebezpečné látky Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich sloučeniny Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné Asfaltové směsi obsahující dehet Uhelný dehet a výrobky z dehtu Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky Izolační materiál s obsahem azbestu Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahujících nebezpečné látky Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce Popel a struska obsahující nebezpečné látky Popílek obsahující nebezpečné látky Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený jako nebezpečný Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky Olej a koncentráty ze separace Kapalné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky Pevné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky Jiné odpady obsahující nebezpečné látky Kaly z biologického čištění odpadních vod obsahující nebezpečné látky Rozpouštědla Fotochemikálie Pesticidy Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly , nebo pod číslem a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

7 Rozhodnutí č.j.: KUZL 81129/2006 d) Provádět průběžnou kontrolu vzniku odpadů. Porovnávat druhy odpadů s povolením k nakládání s nebezpečnými odpady. Pokud vzniknou při provozu zařízení další nebezpečné odpady neuvedené v tomto seznamu, bude tato skutečnost oznámena krajskému úřadu do tří pracovních dnů od vzniku odpadu. Pokud krajský úřad vyhodnotí, že nedošlo k významné změně technologických postupů vedoucí ke změně integrovaného povolení, vztahuje se integrované povolení také na nakládání s tímto nebezpečným odpadem, a to za dodržení podmínek uvedených v integrovaném povolení ustanovení zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů. V opačném případě bude provozovatel vyzván k podání žádosti o změnu IP. e) S odpady, které jsou nebo obsahují zvlášť nebezpečné látky nebo nebezpečné látky, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách nakládat jako se závadnými látkami ve smyslu 39 citovaného zákona. f) Zjišťovat množství vyprodukovaných odpadů zařízením, jehož správnost bude ověřena (zákon o metrologii č. 505/1990 Sb. v platném znění) g) Každá havárie při nakládání s odpady bude ihned nahlášena příslušnému orgánu státní správy. h) Pod katalogovým číslem (obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné) budou vykazovány jen odpady zneškodňované na vlastním zařízení - spalovně průmyslových odpadů DEZA, a.s. Pro kód odpadu se uděluje souhlas k upuštění od třídění nebezpečných odpadů dle 12 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a nahrazuje se následujícím textem: b) Plán odpadového hospodářství, dle 28 Vyhlášky č. 383/2001 Sb., zařízení Zařízení souboru chemických výrob základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí je součástí Plánu odpadového hospodářství celé společnosti DEZA, a.s. Valašské Meziříčí, který byl zpracován v termínu Úkol splněn. c) Uděluje se souhlas, podle 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, k nakládání s nebezpečnými odpady (NO), a to k jejich třídění a shromažďování, které vznikají při podnikatelské činnosti společnosti DEZA a.s. v zařízení Zařízení souboru chemických výrob základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí (viz. Tabulka 18.).

8 Rozhodnutí č.j.: KUZL 81129/2006 Tabulka Seznam nebezpečných odpadů určených ke třídění a shromažďování Katalogové číslo Název druhu odpadu Jiné alkálie Odpady obsahující rtuť Anorganický pesticid, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy Kaly z tiskařských barev obsahující nebezpečné látky Odpadní leptací roztoky Kaly z lepidel a těsnících materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu včetně prázdných tlakových nádob Olověné akumulátory Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce Kaly z biologického čištění odpadních vod obsahující nebezpečné látky Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly , nebo pod číslem a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie d) Uděluje se souhlas podle 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, k nakládání s nebezpečnými odpady (NO). Dále se uděluje souhlas, dle 16 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, kterým se upouští od třídění nebo oddělené shromažďování nebezpečných odpadů (NO), které vznikají při podnikatelské činnosti společnosti DEZA a.s. v zařízení Zařízení souboru chemických výrob základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí a jsou odstraňovány na zařízení Spalovna průmyslových odpadů 10 kt, DEZA, a.s. Tabulka Seznam nebezpečných odpadů, které jsou odstraňovány na zařízení Spalovna průmyslových odpadů 10 kt, DEZA, a.s. a u nichž se na základě souhlasu daného tímto rozhodnutím upouští od jejich třídění a je dán souhlas k jejich shromažďování dle stanovených okruhů I. V. Katalogové Název druhu odpadu číslo I. Okruh odpadní kaly Kaly ze dna nádrží na ropné látky Ropné kaly z údržby zařízení Jiné dehty Kaly z čištění odpadních vod vznikající v místě jeho vzniku, obsahující nebezpečné látky Jiné dehty Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený zbytky z čistící stanice cisteren Jiné destilační a reakční zbytky Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (zbytky s obsahem anthracenu, fluorenonu, zbytky s obsahem naftalenu, ftalanhydridu, ftalátů, zbytky s obsahem fenolů.

9 Rozhodnutí č.j.: KUZL 81129/ Pevný podíl z lapáků písku a z odlučovačů oleje Kaly z odlučovačů oleje Kaly z lapáků nečistot Směsi odpadů z lapáků písku a z odlučovačů oleje Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla Uhelný dehet a výrobky z dehtu Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený jako nebezpečný Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky Jiné odpady obsahující nebezpečné látky II. Okruh odpadní oleje, emulze a rozpouštědla Nechlorované emulze Nechlorované hydraulické minerální oleje Syntetické minerální oleje Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje Jiné hydraulické oleje Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje Syntetické motorové, převodové a mazací oleje Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje Jiné motorové, převodové a mazací oleje Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje Syntetické izolační a teplonosné oleje Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje Jiné izolační a teplonosné oleje Olej z odlučovačů oleje Olej a koncentráty ze separace Kapalné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky III. Okruh pevné odpady Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly až a a Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedené pod čísly až Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky Asfaltové směsi obsahující dehet Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky Izolační materiál s obsahem azbestu Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahujících nebezpečné látky Popel a struska obsahující nebezpečné látky Popílek obsahující nebezpečné látky Pevné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky IV. Okruh textilní a obalové odpady apod Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Odpady z odstraňování barev obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Odpady jinak blíže neurčené (štětce, válečky) Odpadní tiskařské barvy s obsahem nebezpečných látek Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Upotřebené vosky a tuky Papírové a lepenkové obaly znečištěné nebezpečnými látkami Plastové obaly znečištěné nebezpečnými látkami

10 Rozhodnutí č.j.: KUZL 81129/ Dřevěné obaly znečištěné nebezpečnými látkami Kovové obaly znečištěné nebezpečnými látkami Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné V. Okruh odpady chemických látek Upotřebené aktivní uhlí Kaly z barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Jiná rozpouštědla směsi rozpouštědel Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky Organické odpady obsahující nebezpečné látky Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky Odpady obsahující ropné látky Odpady obsahující jiné nebezpečné látky Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich sloučeniny Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami Rozpouštědla Fotochemikálie Pesticidy e) Netřídění a společné shromažďování nebezpečných odpadů se povoluje v okruzích odpadů I. V. Společné shromažďování popř. smíchání s jinými odpady, které nejsou v uvedeném okruhu uvedeny je nepřípustné a je v rozporu s tímto povolením. Jednotlivé nebezpečné odpady budou společně shromažďovány podle určených okruhů do příslušných shromažďovacích nádob a vykazovány pod katalogovým číslem převažujícího odpadu (viz. Tabulka 20.). Tabulka 20. Stanovení převažujících druhů nebezpečných odpadů pod jejichž katalogovým číslem budou netříděné a společné shromažďované odpady v jednotlivých okruzích vykazovány. katalogové číslo I. Okruh odpadní kaly název druhu odpadu Jiné destilační a reakční zbytky II. Okruh odpadní oleje a emulze * Jiné motorové, převodové a mazací oleje III. Okruh pevné odpady * Jiné stavební a demoliční odpady(včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky IV. Okruh textilní a obalové odpady a pod Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné V. Okruh odpady chemických látek Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

11 Rozhodnutí č.j.: KUZL 81129/2006 f) Souhlas k upuštění od třídění nebo oddělené shromažďování, dle 16 odst. 2, zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění, pro výše uvedené nebezpečné odpady ( viz.tabulka 19. ), je udělen za těchto podmínek: 1) Jednotlivé pevné nebezpečné odpady, které jsou určené k odstranění na spalovně DEZA a.s. Valašské Meziříčí a u kterých bude upuštěno od třídění budou společně shromažďovány podle určených okruhů odpadů (viz. Tabulka 19.) do příslušných shromažďovacích nádob např. velkoobjemových kontejnerů, umístněných na zabezpečené, zpevněné ploše na příslušném provozu. 2) Nádoby popř. kontejnery musí splňovat základní technické požadavky pro shromažďování odpadů, dané 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Pokud jsou umístněny ve venkovním nezastřešeném prostoru musí být před povětrnostními vlivy a vnikáním srážkové vody, zabezpečeny víky. Všechny kontejnery musí být opatřeny štítkem a identifikačním listem nebezpečného odpadu. Srážková, popřípadě oplachová voda je svedena ze zpevněných zabezpečených ploch do chemické kanalizace a odváděna k vyčištění na ČOV, společnosti, DEZA, a.s. 3) Pevné a kapalné odpady budou shromažďovány odděleně. 4) Jednotlivé kapalné nebezpečné odpady, které jsou určené k odstranění na spalovně DEZA a.s. Valašské Meziříčí, a u kterých bude upuštěno od třídění, budou společně shromažďovány podle určených okruhů do příslušných shromažďovacích nádob, umístněných na zabezpečené, zpevněné ploše na příslušném provozu. 5) Nesmí docházet ke společnému shromažďování odpadů z různých definovaných okruhů odpadů (viz. Tabulka 19.). Pro každý okruh odpadů budou vyčleněny shromažďovací nádoby např. velkoobjemové kontejnery, na pevné a kapalné odpady, kterých je sám původcem a to v souladu s členěním výrobních provozů, a při dodržování opatření, daných vnitropodnikovou směrnicí pro nakládání s odpady a platným provozním řádem spalovny průmyslových odpadů, společnosti DEZA, a.s. 6) Nebezpečné odpady, které nebudou určeny ke společnému shromažďování, ale budou odstraňovány na spalovně průmyslových odpadů DEZA a.s., budou ukládány do příslušných shromažďovacích nádob např. velkoobjemových kontejnerů, umístněných na zabezpečené zpevněné ploše v příslušném provozu, kde musí být zabezpečeny tak, aby nedocházelo k jejich smíchání popř. k záměně s jinými druhy odpadů. 7) Nebezpečné odpady, které nebudou určeny ke společnému shromažďování a nebudou odstraňovány na spalovně průmyslových odpadů v DEZA a.s., budou prokazatelně soustředěny zvlášť ve vhodných shromažďovacích nádobách a prostorách, zamezujících jejich smíchání či záměnu s jinými druhy odpadů. Následně budou likvidovány oprávněnou osobou mající oprávnění nakládat s nebezpečnými odpady. Jedná se především o odpady, které nejsou vhodné ke spalování, nebo které nejsou povoleny odstraňovat - spalovat na spalovně DEZA a.s. ve Valašském Meziříčí. 8) Jednotlivé nebezpečné odpady budou společně shromažďovány podle určených okruhů do příslušných shromažďovacích nádob a vykazovány pod katalogovým číslem převažujícího odpadu - viz. Tabulka č. 20. g) Pokud vzniknou při provozu zařízení další nebezpečné odpady, neuvedené v tomto seznamu, bude tato skutečnost oznámena krajskému úřadu do tří pracovních dnů od vzniku odpadu. Pokud krajský úřad vyhodnotí, že nedošlo k významné změně technologických postupů vedoucí ke změně integrovaného povolení, vztahuje se integrované povolení také na nakládání s tímto nebezpečným odpadem, a to za dodržení podmínek, uvedených v integrovaném povolení ustanovení zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů. V opačném případě bude provozovatel vyzván k podání žádosti o změnu IP.

12 Rozhodnutí č.j.: KUZL 81129/2006 h) Předmětem nakládání s výše uvedenými odpady kategorie nebezpečný je jejich soustřeďování, popř. třídění a shromažďování, před jejich předáním oprávněné osobě k odstranění nebo k využití. i) S odpady, které jsou nebo obsahují zvlášť nebezpečné látky nebo nebezpečné látky, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách nakládat jako se závadnými látkami ve smyslu 39 citovaného zákona. j) Zjišťovat množství vyprodukovaných odpadů zařízením, jehož správnost bude ověřena (zákon o metrologii č. 505/1990 Sb. v platném znění) k) Každá havárie při nakládání s odpady bude ihned nahlášena příslušnému orgánu státní správy. Odůvodnění: Krajský úřad Zlínského kraje obdržel dne žádost, společnosti DEZA, a.s., se sídlem Valašské Meziříčí, Masarykova č.p. 753, PSČ , s přiděleným IČ , o změnu integrovaného povolení vydaného krajským úřadem pod č.j. KUZL 72578/2006 z 10. listopadu 2006 vydaného společnosti DEZA, a.s. pro zařízení Zařízení souboru chemických výrob základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí. Plánovaná změna spočívá v udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů společnosti DEZA, a.s., pro zařízení Zařízení souboru chemických výrob základní závod DEZA, a.s., Valašské Meziříčí. Tímto dnem bylo ve věci zahájeno správní řízení o vydání změny integrovaného povolení v souladu s ustanovením 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci v platném znění. Dne byl společnosti DEZA, a.s., se sídlem Valašské Meziříčí, Masarykova č.p. 753, PSČ písemně oznámen termín přezkumu integrovaného povolení č.j. KUZL 72578/2006 z 10. listopadu Krajský úřad na základě 18 odst. 3, zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci v platném znění, provedl dne 29. června 2006 v 9:30 hod. v areálu společnosti, na výše uvedené adrese, přezkum závazných podmínek integrovaného povolení. Z přezkumu byl pořízen písemný protokol. Dne seznámil krajský úřad s výsledkem přezkumu všechny účastníky řízení a příslušné správní úřady, se žádostí o vyjádření k této změně integrovaného povolení v termínu do V tomto stanoveném termínu se vyjádřilo Město Valašské Meziříčí bez připomínek a provozovatel, společnost DEZA, a.s., dopisem doručeným dne , které jsou přílohou spisu a je uloženy na krajském úřadě. Připomínky provozovatele byly z části akceptovány a byly zapracovány do tohoto rozhodnutí. Jiné písemné připomínky a vyjádření k této změně integrovaného povolení krajský úřad neobdržel.

13 Rozhodnutí č.j.: KUZL 81129/2006 Krajský úřad Zlínského kraje objektivně posoudil předloženou žádost, která byla zpracována v souladu se zákonem č. 76/2003 Sb., o integrované prevenci a s vyhláškou č. 554/2002 Sb.Účastníci řízení, příslušné správní úřady ani zástupci veřejnosti nevznesli žádné námitky proti předloženému záměru a proto bylo rozhodnuto tak jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Správní poplatek ve smyslu zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, dle položky 131 d, za toto řízení o změně integrovaného povolení nebyl stanoven, vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o změnu nepodstatnou. Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle ust. 83 odst. 1 správního řádu podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu životního prostředí ČR, s uvedením rozsahu v jakém je rozhodnutí napadáno, namítaného rozporu s právními předpisy nebo s uvedením nesprávnosti rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství v počtu 4 stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů svého odvolání, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán, který rozhodnutí napadené odvoláním vydal ( 82 odst. 2 správního řádu). Podané odvolání má v souladu s ust. 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné. RNDr. Alan Urc vedoucí odboru

14 Rozhodnutí č.j.: KUZL 81129/2006 Účastníci řízení: - adresát - Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 21, Zlín - Město Valašské Meziříčí, Soudní 1221, Valašské Meziříčí - Obec Lešná, Lešná č.p. 36, Lešná Příslušné správní úřady (po nabytí právní moci rozhodnutí): - Městský úřad Valašské Meziříčí, stavební úřad, Soudní 1221, Valašské Meziříčí - Městský úřad Valašské Meziříčí, obecní úřad s rozšířenou působností, odbor životního prostředí, Soudní 1221, Valašské Meziříčí - Krajský úřad Zlínského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství, tř.tomáše Bati 21, Zlín - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín - ČIŽP OI Olomouc, oddělení ochrany vod, Tovární 41, Olomouc - ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, Brno Na vědomí (po nabytí právní moci rozhodnutí): - Ministerstvo životního prostředí, oddělení IPPC a projektové EIA, Vršovická 65, Praha10 - Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII, tř. Kosmonautů 10, Olomouc - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ENERGOINVESTMENT s.r.o. Hotel-lázně Kostelec 493 763 14 ZLÍN 12 IDS: va5vv2h datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 9.

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Adresátům dle rozdělovníku Liberec 21. 4. 2009 Č. j.: KULK 23709/2009 Sp. Zn.: OŽPZ 206/2009 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.:

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik CS CABOT, spol. s r.o. Masarykova 753 757 27 Valašské Meziříčí datum 17. prosince 2007 vyřizuje Ing. Jan Blažek číslo jednací

Více

č.j.: ŽP/4555/10 V Plzni dne Vyřizuje: Mgr. Kateřina Uchytilová R O Z H O D N U T Í

č.j.: ŽP/4555/10 V Plzni dne Vyřizuje: Mgr. Kateřina Uchytilová R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: ŽP/4555/10 V Plzni dne 11.5.2010 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Uchytilová R O Z H O D U T Í o změně č. 3 integrovaného

Více

S-MHMP-159837/2008/OOP-VIII-59/R-7/Zul Mgr. Zuláková 236 004 384 R O Z H O D N U T Í

S-MHMP-159837/2008/OOP-VIII-59/R-7/Zul Mgr. Zuláková 236 004 384 R O Z H O D N U T Í HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Podle rozdělovníku SZn.: Vyřizuje: Telefon: S-MHMP-159837/2008/OOP-VIII-59/R-7/Zul Mgr. Zuláková 236 004 384 Praha 17.03.2008 R

Více

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu číslo 02 01 10 Kovové odpady 03 01 01 Odpadní kůra a korek 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo,

Více

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem Katalogové číslo ázev odpadu Kategorie 02 01 07 dpady z lesnictví 03 01 01 odpadní kůra a korek 03 01 05 piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 03 03

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 3. S NO CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady z

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 5. Stabilizace CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady

Více

PROMET FOUNDRY a.s. Václavská Ostrava-Mar. Hory. Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ROZHODNUTÍ

PROMET FOUNDRY a.s. Václavská Ostrava-Mar. Hory. Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ROZHODNUTÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik PROMET FOUNDRY a.s. Václavská 11 709 00 Ostrava-Mar. Hory datum 20. května 2008 oprávněná úřední osoba Ing. Jan Blažek číslo

Více

Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace

Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace CELIO a.s. CZU00168 Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace Původce musí doložit výluh č. III. Kód Název odpadu Přijetí 01 03 04 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01ODKXM* Čj: MSK 98928/2016 Sp. zn.: ŽPZ/21877/2016/Bar 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Simona Bartečková

Více

ROZHODNUTÍ. o vydání změny integrovaného povolení č. 13 pro zařízení Centrum pro nakládání s odpady Prakšická společnosti RUMPOLD UHB, s.r.o.

ROZHODNUTÍ. o vydání změny integrovaného povolení č. 13 pro zařízení Centrum pro nakládání s odpady Prakšická společnosti RUMPOLD UHB, s.r.o. Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik RUMPOLD UHB, s.r.o. Předbranská 415 688 01 UHERSKÝ BROD IDDS: cyiyhax datum 25. května 2017 oprávněná úřední osoba Mgr. Martina

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

Ceník odpadů povolených k převzetí na sběrných dvorech odpadů Černošín 1 a Černošín 2 společnosti EKODEPON s.r.o. platný od 1.1.

Ceník odpadů povolených k převzetí na sběrných dvorech odpadů Černošín 1 a Černošín 2 společnosti EKODEPON s.r.o. platný od 1.1. Ceník odpadů povolených k převzetí na sběrných dvorech odpadů Černošín 1 a Černošín 2 společnosti EKODEPO s.r.o. platný od 1.1.2016 Seznam odpadů je shodný s odpady povolenými ke sběru, výkupu, skladování

Více

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 4. změna IP )

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 4. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZPZ 691/2015 Hab Rozhodnutí Krajský úřad

Více

file://c:\documents and Settings\Petra\Plocha\Web města\životní\harm. svozů\hlaseni_...

file://c:\documents and Settings\Petra\Plocha\Web města\životní\harm. svozů\hlaseni_... Stránka č. 1 z 7 Příloha č. 21 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Komunální odpady včetně odděleně sbíraných složek těchto Evidenční číslo odpadů (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností Vykazovaný rok

Více

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2006. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu 28.2.2007

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2006. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu 28.2.2007 Stránka č. 1 z 8 Komunální odpady a jim podobné odpady z nevýrobní činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů a jiné odpady Příloha č.

Více

ROZHODNUTÍ. MP Krásno, a.s.,provozovna Hranická 430 Valašské Meziříčí, PSČ , s přiděleným IČ

ROZHODNUTÍ. MP Krásno, a.s.,provozovna Hranická 430 Valašské Meziříčí, PSČ , s přiděleným IČ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MP Krásno, a.s. p. Karel Pilčík jednatel společnosti Hranická 430 757 61 Valašské Meziříčí datum 19. července 2006 oprávněná

Více

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2005. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2005. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu Stránka č. 1 z 8 Komunální odpady a jim podobné odpady z nevýrobní činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů a jiné odpady Příloha č.

Více

Kód a ceník odpadů ukládaných na skládce Klenovice Technické služby Tábor s.r.o.

Kód a ceník odpadů ukládaných na skládce Klenovice Technické služby Tábor s.r.o. Kód a ceník odpadů ukládaných na skládce Klenovice Technické služby Tábor s.r.o. Celková cena s DPH = ( ( cena Kč/t + finanční rezerva ) x %DPH ) + základní poplatek obci Identifikační kód: CZC00517 ZÚJ

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ZEVOS a.s. Nádražní 25 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ IDDS: 8s9g53i datum 19. října 2016 oprávněná úřední osoba Mgr. Kateřina Černá

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ROZHODNUTÍ. změnu integrovaného povolení

ROZHODNUTÍ. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 47088/2012 Ing. Švecová/385 12. července 2012 OŽPZ 655/2012 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459

Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459 Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459 Ceny služeb s platností od 1.1.2011 S L U Ž B Y : Položka fakturace Měrná jednotka Kč Bez DPH Včetně DPH UOA 38-09 LIAZ ram.nakl. 1 km jízdy 25,00 30,00

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu 10407 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky N 10,460 10408 Odpadní štěrk a

Více

Technická zpráva. : Odpadové centrum Rožnov pod Radhoštěm. : Město Rožnov pod Radhoštěm. Valašské Meziříčí, Počet stran : 7

Technická zpráva. : Odpadové centrum Rožnov pod Radhoštěm. : Město Rožnov pod Radhoštěm. Valašské Meziříčí, Počet stran : 7 Havlíčkova 234/1 757 01 Valašské Meziříčí tel. 571751811, fax. 571 613334 Zakázkové číslo 14034 Technická zpráva k projektové dokumentaci pro stavební povolení Název stavby : Odpadové centrum Rožnov pod

Více

Na skládku mohou být ukládány tyto druhy odpadů dle katalogu odpadu a kategorie O- ostatní:

Na skládku mohou být ukládány tyto druhy odpadů dle katalogu odpadu a kategorie O- ostatní: Na skládku mohou být ukládány tyto druhy odpadů dle katalogu odpadu a kategorie O- ostatní: 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená

Více

Provozovna firmy BIOPAS Kaplanova ul. Kroměříž

Provozovna firmy BIOPAS Kaplanova ul. Kroměříž Strana : 1/24 Příloha č.1 Areál společnosti BIOPAS, spol. s r.o. alternativně objemný odpad a dřevo Sklo barevné Sklo tabulové Plasty Bioodpad Betonové boxy Ochranné sítě Sklo bílé Recyklát Plasty Dřevo

Více

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP )

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 1198/2009 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

Povolené odpady Tomwood s.r.o. - Sběr a výkup

Povolené odpady Tomwood s.r.o. - Sběr a výkup Povolené odpady Tomwood s.r.o. - Sběr a výkup katal. číslo N Název odpadu 010101 Odpady z těžby rudných nerostů 010102 Odpady z těžby nerudných nerostů 010408 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem

Více

Datum poslední aktualizace: květen 2013. Provozovatel zařízení KONTEST s.r.o., Březina 14, 666 01 Tišnov. Telefon

Datum poslední aktualizace: květen 2013. Provozovatel zařízení KONTEST s.r.o., Březina 14, 666 01 Tišnov. Telefon Seznam zařízení k nakládání s odpady podle 14 odst. 1 a 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, spadajících pod obecní úřad obce s rozšířenou působností TIŠNOV Datum poslední aktualizace: květen

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik INTEGRA, a.s. Zemědělská č.p. 53 664 63 ŽABČICE datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 7. září 2010 Ing. et Ing. Ondřej

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m 3 v odpadním plynu

amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m 3 v odpadním plynu 1. Emisní limity Ovzduší Velký zdroj znečišťování ovzduší Tabulka č.1 Emisní zdroj Znečišťující látka Emisní limit Četnost měření Zařízení chovu prasat amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Sběrný dvůr Města Rakovník

Sběrný dvůr Města Rakovník Sběrný dvůr města Rakovníka Ve městě je zřízen sběrný dvůr ( v ulici Dukelských hrdinů), do kterého mohou občané, popřípadě i firmy ukládat nebezpečný odpad (např. staré léky, zářivky, zbylé a stare barvy,

Více

změna č. čj. ze dne nabytí právní moci Integrované povolení zrušeno ke dni 1. 5. 2015

změna č. čj. ze dne nabytí právní moci Integrované povolení zrušeno ke dni 1. 5. 2015 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení

Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení V Praze dne: 30.10.2009 Číslo jednací: 137937/2009/KUSK OŽP/Hra Spisová značka: SZ_137937/2009/KUSK/5 Vyřizuje: Bc. Eva Hrabovská l. 929 Dle rozdělovníku Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení Krajský

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

Zemědělské obchodní družstvo Slezská Hořina Brumovice Vypěňování PUR bloků Integrované povolení čj. MSK /2008 ze dne 26.5.

Zemědělské obchodní družstvo Slezská Hořina Brumovice Vypěňování PUR bloků Integrované povolení čj. MSK /2008 ze dne 26.5. V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM OTR Recycling s.r.o., Kostelanská 2128, 686 03 Staré Město, IČ 28335830 ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zodpovědný vedoucí zařízení: Ing. Richard Podráský tel. 603 141 670 Pověřený zástupce:

Více

Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N

Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N Seznam je platný i pro odpady z přílohy č. 1 zařazené podle katalogu odpadů do kategorie O ostatní odpad majících nebezpečné vlastnosti a zařazené do kategorie

Více

A. Výroková část integrovaného povolení ve znění pozdějších změn se mění a doplňuje takto:

A. Výroková část integrovaného povolení ve znění pozdějších změn se mění a doplňuje takto: V Praze dne: 23.12.2013 Číslo jednací: 158129/2013/KUSK OŽP/Dvk Spisová značka: SZ_158129/2013/KUSK/6 Vyřizuje: Ing. Klára Dvořáková, l. 655 Značka: OŽP/Dvk Rozhodnutí Dle rozdělovníku Krajský úřad Středočeského

Více

Příloha D Technické podmínky

Příloha D Technické podmínky Příloha D Technické podmínky Zadavatel požaduje zajištění služeb podle těchto technických podmínek. V jednotlivých tabulkách jsou uvedeny podrobné požadavky na rozsah a množství. V tab. č.1 pro komunální

Více

Odpadové hospodářství. Nakládání s odpady, jejich shromažďování, třídění a likvidace

Odpadové hospodářství. Nakládání s odpady, jejich shromažďování, třídění a likvidace Provozní řád DKV Praha PP Čerčany příloha 12-1 - Směrnice č. 1 / 2007 k nakládání s odpady při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje v podmínkách

Více

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka strana 1 / 9 Kód Název Kat. S-OO3 Poznámka 01 01 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE Odpady z těžby nerostů 01 01 02 Odpad z těžby nerudných nerostů O

Více

ROZHODNUTÍ. EKOPRlM s.r.o., Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor, IC 251 74959

ROZHODNUTÍ. EKOPRlM s.r.o., Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor, IC 251 74959 KRAJSKÝ ÚRAD STREDOCESKÉHO KRAJE Odbor životního prostredí a zemedelství EKOPRIM S.LO. Chýnovská 1917/9 39002 TÁBOR váš DOPIS ZN.lZE DNE: NAŠE ZNACKA: 12513/50202/03/0ŽP/Chr VYRIZUJE/LINKA: Chramosta/135

Více

N Autovraky O Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí

N Autovraky O Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí S e z n a m z a ř í z e n í p r o v o z o v a n ý c h p o d l e z á k o n a č. 1 8 5 / 2 0 0 1 S b. o o d p a d e c h Uvedené informace o oprávněných osobách k nakládání s odpady doporučujeme ověřit přímo

Více

číslo jednací KUZL 42559/2008 ROZHODNUTÍ

číslo jednací KUZL 42559/2008 ROZHODNUTÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Technické služby Zlín, s.r.o. Ing. František Kostelník ředitel společnosti Louky 321 760 31 Zlín datum 10. července 2008 oprávněná

Více

Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení

Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení V Praze dne: 31. 1. 2014 Číslo jednací: 125470/2013/KUSK OŽP/Hra Spisová značka: SZ_125470/2013/KUSK/12 Vyřizuje: Bc. Eva Hrabovská /l. 929 Dle rozdělovníku Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení Krajský

Více

ROZHODNUTÍ. o vydání změny integrovaného povolení č. 10 pro zařízení Centrum pro nakládání s odpady Prakšická společnosti RUMPOLD UHB, s.r.o.

ROZHODNUTÍ. o vydání změny integrovaného povolení č. 10 pro zařízení Centrum pro nakládání s odpady Prakšická společnosti RUMPOLD UHB, s.r.o. Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik RUMPOLD UHB, s.r.o. Předbranská 415 688 01 UHERSKÝ BROD datum 21. července 2015 oprávněná úřední osoba Mgr. Martina Vybíralová

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R o z h o d n u t í. vydává

R o z h o d n u t í. vydává V Praze dne: 2.12.2009 Číslo jednací: 081570/2009/KUSK OŽP/Hra Spisová značka: SZ_081570/2009/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Bc. Eva Hrabovská dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

Odvoz a likvidace odpadů kategorie ostatní a nebezpečný

Odvoz a likvidace odpadů kategorie ostatní a nebezpečný Krajské ředitelství policie Zlínského kraje J. A. Bati 5637 760 01 Zlín Zlín 3. března 2016 Počet listů: 3 Přílohy: 2/6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011,

Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011, Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stašov se usneslo dne 16.12. 2011 vydat

Více

Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení

Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení V Praze dne: 12. 3. 2015 Číslo jednací: 128211/2014/KUSK OŢP/Dvo, Spisová značka: SZ_ 128211/2014/KUSK/8 Oprávněná úřední osoba: Ing. Lenka Dvořáková dle rozdělovníku Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01LLTQD* Čj: MSK 15698/2016 Sp. zn.: ŽPZ/4068/2015/Ště 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Mgr. Jana Štěpánková

Více

Rozhodnutí. vydává 7. změnu integrovaného povolení

Rozhodnutí. vydává 7. změnu integrovaného povolení V Praze dne: 6. 11. 2015 Číslo jednací: 121403/2015/KUSK/ OŽP/Dvo Spisová značka: SZ_ 121403/2015/KUSK/6 Oprávněná úřední osoba: Ing. Lenka Dvořáková dle rozdělovníku Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x CELIO a.s. Název odpadu S OO 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach neuvedený

Více

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 040209 O

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 040209 O Seznam přijímaných odpadů do sběrného dvora Kód Kategorie Název odpadu 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 010408 O Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 010409

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Biosolid, s.r.o. Kostelanská 2128 686 03 STARÉ MĚSTO IDDS: xzh4cc4 datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu Kategorie Produkce (tun) 010306 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 O 74,660 010407 Odpady z fyzikálního a chemického

Více

R o z h o d n u t í. (dále integrované povolení ve znění pozdějších změn) podle 13 odst. 1 zákona o integrované prevenci

R o z h o d n u t í. (dále integrované povolení ve znění pozdějších změn) podle 13 odst. 1 zákona o integrované prevenci V Praze dne: 3. 3. 2015 Číslo jednací: 159052/2014/KUSK OŽP/Fok Spisová značka: SZ_159052/2014/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Ing. Kateřina Foudová l. 586 ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Záluží 2 436 01 Litvínov

Více

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů

Více

Rozhodnutí. V Praze dne: 29. 4. 2014 Číslo jednací: 060573/2014/KUSK OŽP/Hra. dle rozdělovníku. Oprávněná úřední osoba: Bc.

Rozhodnutí. V Praze dne: 29. 4. 2014 Číslo jednací: 060573/2014/KUSK OŽP/Hra. dle rozdělovníku. Oprávněná úřední osoba: Bc. V Praze dne: 29. 4. 2014 Číslo jednací: 060573/2014/KUSK OŽP/Hra Spisová značka: SZ_060573/2014/KUSK/5 Oprávněná úřední osoba: Bc. Eva Hrabovská dle rozdělovníku Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského kraje,

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Integrované povolení se vydává k provozu zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší Technologický soubor zařízení na tavení hliníkové suroviny a výrobu hliníkových

Více

Město Kojetín. Čl. 2 Základní pojmy

Město Kojetín. Čl. 2 Základní pojmy Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 2/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

164094/163/2005/OŽP/18

164094/163/2005/OŽP/18 V Praze dne: 27. 7. 2016 Číslo jednací: 093988/2016/KUSK OŽP/Vk Spisová značka: SZ_093988/2016/KUSK/4 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková, tel. linka 855 Dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský

Více

Ceník odpadů na rok 2015 REGIOS, a.s..

Ceník odpadů na rok 2015 REGIOS, a.s.. Ceník odpadů na rok 2015 REGIOS, a.s.. Kat.číslo Druh odpadu Kateg. Odpadu 1 2 3 4 Rekult. Stát. Cena s popl. Cena Kč/t Rezerva/ popl./t. +R.R. t. 1. skupina / Komunální odpad a ostatní odpad z obcí resp.

Více

V zařízení je v návaznosti na vyhlášku MŽP č.381/2001 Sb. Katalog odpadů nakládáno s následujícími druhy odpadů :

V zařízení je v návaznosti na vyhlášku MŽP č.381/2001 Sb. Katalog odpadů nakládáno s následujícími druhy odpadů : Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno: V zařízení je v návaznosti na vyhlášku MŽP č.381/2001 Sb. Katalog odpadů nakládáno s následujícími druhy odpadů : Kód odpadu Název odpadu 02 01 08* Agrochemické

Více

B. Výroková část II. Závazné podmínky provozu, písmeno A. Ochrana ovzduší, bod 1.2: s e m ě n í t a k t o:

B. Výroková část II. Závazné podmínky provozu, písmeno A. Ochrana ovzduší, bod 1.2: s e m ě n í t a k t o: B. Výroková část II. Závazné podmínky provozu, písmeno A. Ochrana ovzduší, bod 1.2: s e m ě n í t a k t o: 1.1 Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu 10407 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky N 5,060 10408 Odpadní štěrk a kamenivo

Více

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28 MĚSTO BYSTŘICE Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28,,Svoz a likvidace komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu pro Město Bystřice dle ustanovení 156 odst. 1 zákona

Více

V Praze dne: 1.10.2013 ŠKODA AUTO a.s. Číslo jednací: 125225/2013/KUSK OŢP/Vk

V Praze dne: 1.10.2013 ŠKODA AUTO a.s. Číslo jednací: 125225/2013/KUSK OŢP/Vk V Praze dne: 1.10.2013 ŠKODA AUTO a.s. Číslo jednací: 125225/2013/KUSK OŢP/Vk Tř. Václava Klementa 869 Spisová značka: SZ_125225/2013/KUSK/6 293 60 Mladá Boleslav Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková

Více

KOMTERM Morava, s.r.o. Energetika Kopřivnice Integrované povolení čj. MSK 24911/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn

KOMTERM Morava, s.r.o. Energetika Kopřivnice Integrované povolení čj. MSK 24911/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. Cihelna 1600 768 61 BYSTŘICE POD HOSTÝNEM datum 6. srpna 2012 oprávněná úřední osoba Ing. et

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

CELIO a.s. Skládka inertního odpadu S IO

CELIO a.s. Skládka inertního odpadu S IO CELIO a.s. CZU00158 Skládka inertního odpadu S IO Odpad musí splňovat výluh č. I Kód Název odpadu Příjem Rozbor 01 01 01 O Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 O Odpady z těžby nerudných nerostů 01

Více

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu Povolené odpady: Číslo Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 94073/2011 Sp. zn.: S - JMK 94073/2011 OŽP/Zl Vyřizuje/linka Mgr. Zlevorová/2682 Brno 06.12.2011

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Závazné emisní limity při spalování topného oleje pro kotle K1, K2, K3. Závazný limit při spalování TTO. 450 mg/m 3 175 mg/m 3.

Závazné emisní limity při spalování topného oleje pro kotle K1, K2, K3. Závazný limit při spalování TTO. 450 mg/m 3 175 mg/m 3. 1. Emisní limity Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2, K3, K13 a K14 o celkovém příkonu 257 MW. Dle NV č. 352/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém příkonu 231 MW řazeny mezi stacionární zvláště

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. Sp.Zn. Vyřizuje/linka Brno JMK 94010/2014 S-JMK 94010/2014 OŽP/Zlv Mgr. Zlevorová/2682 10.10.2014 R

Více

CELIO a.s. CZU Skládka S NO. Odpady uložené do skládky musí splňovat výluh č. III

CELIO a.s. CZU Skládka S NO. Odpady uložené do skládky musí splňovat výluh č. III CELIO a.s. CZU00157 Skládka S NO Odpady uložené do skládky musí splňovat výluh č. III Kód Název odpadu Příjem Rozbor 01 01 01 O Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 O Odpady z těžby nerudných nerostů

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. března 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 11230/2015 KUSP 11230/2015 ŽPZE-MJ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. března 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 11230/2015 KUSP 11230/2015 ŽPZE-MJ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. března 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 11230/2015 KUSP

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU OBEC MĚLNICKÉ VTELNO Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno V Mělnickém Vtelně dne 12.10.2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU k zadávacímu řízení veřejné zakázky na

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00Q3TML* Čj: MSK 82149/2010 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Petra Koudelková Odbor: Odbor životního

Více

14748/130266/2004/OŽP

14748/130266/2004/OŽP V Praze dne: 20. 4. 2016 Číslo jednací: 041481/2016/KUSK OŽP/Vk Spisová značka: SZ_041481/2016/KUSK/4 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková, tel. linka 855 Dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský

Více

o nakládání s komunálním odpadem

o nakládání s komunálním odpadem Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 3 / 2008 o nakládání s komunálním odpadem Město Nejdek na základě usnesení č. ZM/242/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008, ve smyslu ustanovení 17 odst.

Více

Rozhodnutí. A. v části závazné podmínky provozu zařízení, bodu I.EMISNÍ LIMITY, bodu 1. OVZDUŠÍ, bodu 1. Stávající zdroje se mění bod 1.

Rozhodnutí. A. v části závazné podmínky provozu zařízení, bodu I.EMISNÍ LIMITY, bodu 1. OVZDUŠÍ, bodu 1. Stávající zdroje se mění bod 1. Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 113204/2009 V Olomouci dne 12. 1. 2010 SpZn: KÚOK/113204/2009/OŽPZ/322 Sp. a skart. znak:

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 381/2001 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. SEZNAM NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ Příloha č. 2 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. 01 04 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů 01 04 07* Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných

Více

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 26. června 2007 Ing. et Ing. Ondřej Skoba KUZL 42927/2007

Více

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 Obec Chlístov Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 C6-0223/2005 2003/0139(COD) CS 07/07/2005 Společný postoj Společný postoj Rady ze dne 24. června 2005 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o

Více