Vysokorychlostní železniční tratě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysokorychlostní železniční tratě"

Transkript

1 Vysokorychlostní železniční tratě L u k á š T ý f a Ústav dopravních systémů (K612) Téma č. 6 Vysokorychlostní tratě a Česká republika Anotace: Mezinárodní dohody, projekty a koridory související s VRT v ČR Historický vývoj projektů VRT v České republice Současný stav v přípravě na VRT v ČR síť v ČR Politické dokumenty související s VRT v ČR Alternativní projekty VRT v ČR Dohoda AGC Evropská dohoda o mezinárodních železničních magistrálách (AGC Accord Européen sur les grandes lignes internationales des chemin de fer) únor 1985 text dohody AGC na svém 46. zasedání přijal výbor pro vnitrozemskou dopravu EHK/OSN definitivně sjednána v Ženevě usnesením Vlády ČSSR č. 78 přistoupilo Československo ČR ji po svém vzniku přijala jako nástupnický stát po ČSFR jejím smyslem je ulehčení a rozvoj mezinárodní železniční dopravy v Evropě s cílem vytvořit koordinovaný plán výstavby a vybavení železnic. v příloze I. je seznam tratí, které spadají do sítě vymezené touto dohodou (hlavní a vedlejší tratě), a systém číslování 1

2 Dohoda AGC Příloha II. Parametry objektů infrastruktury: Nové tratě: pouze pro osobní vlaky / pro smíšený provoz počet kolejí: 2 průjezdný průřez: osová vzdálenost kolejí: traťová rychlost: max. nápravové zatížení: UIC C1 4,2 m 300 / 250 km/h 17 / 22,5 t max. podélný sklon: 35 / 12,5 min. dl. nástupišť ve velkých žst.: min. dl. předjízdných kolejí: úrovňová křížení: 400 m - / 750 m vyloučena Dohoda AGC Důvodová zpráva k usnesení Vlády ČSSR čj /1989: V současnosti převládá v ČSSR myšlenka oddělení osobní žel. dopravy od dopravy nákladní, která sleduje záměr zkvalitnění obou druhů této dopravy. Na základě těchto skutečností probíhají práce zabezpečující přípravu výstavby nových kolejových kapacit ve formě VRT, které budou splňovat parametry uvedené v Příloze II. a jsou v souladu se záměry rozvoje VRT sousedních států. Tato koncepce, sledovaná k realizaci po roce 1995, Navrhované řešení sleduje výstavbu dvoukolejné VRT Praha Pardubice Olomouc Ostrava Žilina s odbočením do Brna a Bratislavy s traťovou rychlostí 250 km/h. 2

3 Projekt TER Projekt Transevropské železniční magistrály Sever Jih v rámci Programu OSN pro rozvoj (UNDP) a pod záštitou EHK/OSN obdoba projektu Transevropské dálnice Sever Jih (TEM) základní cíle: kvalitní železniční spojení Skandinávie jih Evropy severní Afrika / Blízký Východ Střední Východ jednotná moderní technika na tratích projektu TER urychlené naplnění dohody AGC zkvalitnění železniční dopravy podél koridoru tratí projektu TER do r měly být zpracovány studie a plány hl. trasy přes území ČSSR (část sítě tratí podle dohody AGC): Petrovice u Karviné Přerov Břeclav Petrovice u K. Žilina Leopoldov Trnava Bratislava Rusovce Děčín Praha / Nymburk Kolín Havl. Brod Brno Břeclav 3

4 Projekt TER Projekt Transevropské železniční magistrály Sever Jih parametry tratí odpovídají požadavkům dohody AGC problém čs. tratí tzv. I. a II. hl. tahu: přetíženost a časté pomalé jízdy podstatné programové cíle projektu TER: modernizace stávající železniční sítě, tj. zejm. úprava cca 1300 km tratí pro rychlost km/h, dokončení přestavby uzlů Praha, Bratislava a Brno, modernizace PPS výstavba nových VRT spojující: nejprve rozhodující centra Praha Pardubice Olomouc Ostrava Žilina s odbočením do Brna a Bratislavy v dalším výhledu Děčín Praha Horní Dvořiště, Praha Plzeň Cheb, Bratislava Žilina Košice v 1. etapě pozornost zaměřena na modernizaci trati Petrovice u K. Břeclav a zjednodušené celní odbavení s cílem zkrácení pobytu v PPS 4

5 Panevropská dopravní síť v ČR Panevropská dopravní síť v ČR 5

6 Síť TEN-T T v ČR a okolí 6

7 Síť TEN-T T v ČR a okolí Tratě evropského žel. systému v ČR Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách: 3a, odst. 3 Výčet železničních drah zařazených do evropského železničního systému oznámí Ministerstvo dopravy sdělením ve Sbírce zákonů (č. 111/2004 Sb. o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému ze dne 25. února 2004). 7

8 Tratě evropského žel. systému v ČR Železniční osa Athény Sofie Budapešť Vídeň Praha Norimberk / Drážďany Prioritní osa č. 22 8

9 Železniční osa Gdaňsk Varšava Brno / Bratislava Vídeň Prioritní osa č. 23 Historie projektů VRT v ČR poč. 70. let 20. st. 1. studie vedení VRT v ČSSR poč. r přijata Vládou ČSSR koncepce řešící nedostatečnou kapacitu tratí zahájeny práce na studii VRT v ČSSR a na modernizaci tratí v Dohodě AGC přistoupení ČSSR k Dohodě AGC (sjednána ) 1990 pokles přepravních výkonů nová studie Koordinace VRT s modernizací stávajících tratí upřednostnění modernizace zahájení výstavby VRT odsunuto na r dopracována studie Územně-technické podklady Koridory VRT včr (SUDOP PRAHA a.s.) VI/2004 Koordinační studie VRT 2003: aktualizace studie ÚTP omezení variant tras (IKP Consulting Engineers, s. r. o.) Aktualizace koncepce vysokorychlostní železniční dopravy na území ČR (viz dále) 9

10 Návrh vedení 3. traťové koleje v ČSSR Návrh nové dvoukolejné tratě pro os. dopravu + 3. traťová kolej v ČSSR 10

11 Návrh úseků stávajících tratí pro zvýšení rychlosti do 160 km/h v ČSSR Jízdní doby vlakem mezi některými čs. městy podle Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině 11

12 ÚTP Koridory VRT včrv Základní parametry smíšený provoz traťová rychlost: 300 km/h rychlost nákladních vlaků: ( ) km/h min. poloměr směrového oblouku: (5 100) m max. převýšení: 150 mm max. nedostatek / přebytek převýšení: 65(75)/54(63) mm max. podélný sklon: 12,5 (18,5) zaoblení lomu nivelety poloměr: 36 (14) km osová vzdálenost kolejí: 4,7 m vzdálenost výhyben (střídání 2 typů): cca 30 km kolejová propojení v širé trati: po cca 15 km nápravové zatížení: 22,5 t/nápr; 8 t/m svršek: UIC 60; pružné upevnění; bet. pražce dl. 2,6 m Schéma výhledových tras VRT v ČR podle dosud platné koncepce z r

13 Y2VT - téma č. 6 Mapa výhledových tras VRT v ČR dle dosud platné koncepce (vč. variant) Porovnání tras VRT v ČR podle studie SUDOPu z r trasa varianta H2 V Letiště Z R/Z Praha - západ, st. hranice Letiště Podél D5 K Praha - Brno HB V1 Brno - sever, st. hranice V2 V3 Brno - jih, st. hranice Praha - sever, st. hranice délka cestovní investiční náklady návratnost [km] doba [min] CÚ 1995 [mld. Kč] [let] ,0 23, ,0 24, ,0 24, ,0 24, ,0 23, ,0 41,0 39,0 47,6 46,4 50,4 16,5 24,2 23,6 23,5 23,9 23,9 24,2

14 Cestovní doby na vybraných relacích: (vlastní výpočet + studie SUDOPu z roku 1995) vlak - modernizace osobní automobil letadlo vlak na VRT Berlín - Praha 4:45 4:00 3:00 2:50 Praha - Vídeň 4:30 3:50 2:55 2:40 Praha - Brno 3:03 2:36 2:45 2:00 Praha - Bratislava 4:20 3:24 3:00 2:40 Praha - Ostrava 3:58 4:26 3:00 2:50 Ústí n.l. - Praha 2:00 1: :30 Ústí n.l. - Brno 4:10 3: :30 Plzeň - Brno 4:00 3: :30 Brno - Ostrava 1:55 1:50 2:25 1:50 Připočítány průměrné časy přesunu na nádraží (0,5 h) a letiště (2 h) a zpět a odbavení a povinný odpočinek při řízení automobilu. Cestovní doby na vybraných relacích: (Hospodářské noviny ) 14

15 Y2VT - téma č. 6 Cestovní doby na vybraných relacích: (aktualizace studie IKP 2003 ČD, a. s.) 15

16 Zaústění VRT do uzlu Praha směr Brno Zaústění VRT do uzlu Praha směr Plzeň Norimberk / Mnichov 16

17 Y2VT - téma č. 6 Zaústění VRT do uzlu Praha směr Ústí n. L. Drážďany 17 Zaústění VRT do uzlu Praha směr Ústí n. L. Drážďany

18 tzv. nová trať na Bystřici u Benešova (jde o obchvat pro stávající trať pro dálkové os. vlaky s parametry podobnými VRT) Zaústění VRT do uzlu Praha Zaústění VRT do uzlu Brno Var. odsun hl. os. nádraží 18

19 Zaústění VRT do uzlu Brno Srovnání variant podle polohy hl. os. nádraží Dopravní politika ČR pro léta schválená Vládou ČR dne Specifický cíl: 2.2 Výstavba a modernizace dopravní infrastruktury Hlavní projekty rozvoje železniční sítě Opatření: Optimalizovat železniční síť jako celek s respektem k reálnému rozsahu výhledových přepravních požadavků a k integraci jednotlivých druhů dopravy a přehodnotit její části vykazující největší přepravní výkony tak, aby bylo možné vytvořit:... 3) vysokorychlostní tratě, u kterých je třeba sledovat časovou aktuálnost jejich realizace na území ČR v evropském kontextu, včetně zpřesňování tras (provázání modernizace tranzitních koridorů s postupnou výhledovou stavbou úseků tratí pro vysoké rychlosti) 19

20 GEPARDI Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury (jeden ze dvou strategických dokumentů zpracovaných na základě úkolů z Dopravní politiky ) Potřeby rozvoje infrastruktury ve střednědobém horizontu: (plán je rozdělen do čtyř úrovní podrobností a závazností řešení) Kategorie A : Generální priority výstavby a modernizace hlavních dopravních sítí státního a mezinárodního významu Balíček A1: Výstavba a modernizace železničních projektů GEPARDI Příprava realizace vysokorychlostních tratí Je žádoucí přípravu realizace VRT v ČR zahájit okamžitě, byť se termín realizace zatím označuje pojmem výhled a tento výhled není nijak přesněji časově specifikován. Výstavba VRT však na území ČR připadá v úvahu návazně na postup jejich výstavby v rámci Evropy, především však v sousedních zemích. V současné době je dokončena aktualizovaná studie vedení VRT v ČR, která slouží jako vstupní podklad pro ochranu územních koridorů, jimiž by měly být vedeny. Konkretizace postupu přípravy VRT v ČR je plně v kompetenci MD. Je žádoucí zahrnout do investičního programu globální položku, která umožní potřebnou územní a předprojektovou přípravu financovat. V počátečních letech (2006 až 2010) by měla náplň přípravy výstavby VRT spočívat ve zpracovávání studií, zejména vyhledávacích studií trasy, územnětechnických studií, dokumentací SEA a studií proveditelnosti. V návazném období (2011 až 2013) se už bude jednat o přípravnou dokumentaci a dokumentaci EIA pro první VRT. Potřebné finanční zdroje budou proto mít rostoucí tendenci. Do roku 2013 bude stát příprava vysokorychlostních tratí 2,2 miliard Kč. 20

21 Priority SŽDC podle přednášky gen. ředitele SŽDC dne : 1. dokončení modernizace žel. koridorů I. IV. 2. investice do žel. dopr. cesty na udržení její provozuschopnosti 3. racionalizační investice 4. modernizace hlavních žel. uzlů (vyňatých z modernizace koridorů) 5. elektrizace významných tratí 6. optimalizace dalších tratí uvedených v mezinárodních dohodách 7. dosažení interoperability na hlavních tratích 8. regionální projekty 9. zvýšení bezpečnosti na žel. přejezdech 10. příprava výstavby vysokorychlostních tratí Původní zadání studie z r Aktualizace koncepce vysokorychlostní železniční dopravy na území ČR vyplynulo z projednávání Politiky územního rozvoje: prověřit reálnost a účelnost územní ochrany koridorů VRT cíl: především podrobněji precizovat požadavky na jednotlivé trasy, zda budovat pro smíšený provoz, nastavení parametrů dle požadavků na konstrukci národního i mezinárodního ITG Etapy řešení studie: fáze A: analýza současného stavu, výhledové možnosti jednotlivých dopravních systémů fáze B: návrh vysokorychlostní železnice koncept řešení (varianty), prognóza přepravních proudů v osobní i nákladní dopravě, návrh technicko-technologického řešení, posouzení variant fáze C: výsledný návrh řešení, ekonomické zhodnocení 21

22 Zadání studie Aktualizace koncepce vysokorychlostní železniční dopravy na území ČR Dle zadání má být řešení provedeno podle následujících hledisek: 1. účelnost nového železničního spojení na základě analýzy přepr. vztahů a potenciálu na jednotlivých relacích, posouzení vlivu tarifu (ve vlacích i v ostatních druzích dopravy) a internalizace externích nákladů 2. parametry železničního spojení (systémové jízdní doby pro ITG) 3. technické parametry jednotlivých tras, nelze požadovaných jízdních dob dosáhnout modernizací?, smíšený provoz nebo pouze doprava osobní? 4. umístění a podobu propojení s konvenční sítí, návrh sítě VRT v ČR, propojení VRT s leteckou dopravou. 5. linkové vedení, místa zastavení a modelový grafikon 6. náklady na realizaci (vč. nákladů na výkup pozemků), ekonomická efektivnosti realizace VRT 7. posouzení z hlediska životního prostředí a územního plánu Skutečnost zatím poslední série studií VRT v ČR Aktualizace koncepce vysokorychlostní železniční dopravy na území ČR 1. část: na konci r zadána, v únoru 2007 odevzdána Studie VRT Analýza přepravních vztahů a výhledové možnosti dopravních systémů ve vybraných směrech (SUDOP PRAHA a.s.) analýza současného stavu, hlavní přepravní trasy 2. část, fáze A: na konci r zadána, v červnu 2008 odevzdána Prognóza přepravních proudů v osobní a nákladní dopravě (SUDOP PRAHA a.s.) zpřesnění požadavků na jednotlivé trasy (zejm. druhy vlaků)?. část, fáze?: v 2. pol. roku 2008 zadáno podrobné zpracování jednotlivých úseků VRT po jednotlivých krajích 22

23 Prozatímní síť VRT v ČR dle aktualizace koncepce Prozatímní síť VRT v ČR dle aktualizace koncepce 23

24 Y2VT - téma č. 6 Síť VRT dle alternativní koncepce ČD, a. s. Souvislosti mezi VRT a osídlením Velikosti měst na VRT 24

25 Souvislosti mezi VRT a osídlením Vazba VRT na okolní území Diplomová práce na naší fakultě Marek Lukács (obhájeno VI/2006) Studie spojení Prahy a Brna VRT přes východočeský region Výhody vedení VRT přes východní Čechy než přes Vysočinu: obsluha významné oblasti (osídlení, průmysl, doprava) žst. na nové trati mezi krajskými městy Pardubice a Hr. Králové propojení s koridorovou tratí rychlou spojkou využití pro vlaky např. ve směru na Olomouc vedení v souběhu s dálnicí D 11 možnost efektivní etapizace Varianty: Varianta OS provoz jen osobních vlaků provoz speciálních vysokorychlostních jednotek: V = 300 km/h provoz klasických rychlíkových souprav: V = 200 km/h Varianta SM smíšený provoz navíc provoz speciálních nákladních vlaků: V = 160 km/h 25

26 Diplomová práce na naší fakultě Marek Lukács (obhájeno VI/2006) Studie spojení Prahy a Brna VRT přes východočeský region min. limitní poloměr (I lim = 130 mm, E lim = 70 mm): OS 3300 m, SM 3800 m min. poloměr při užití PJD (I lim = 150 mm, E lim = 70 mm): OS 3100 m, SM 3500m přechodnice podle Kleina Parametry GPK max. podélný sklon: var. OS (TSI Infrastruktura): 25 (limitní 35 ) var. SM (Koordinační studie VRT 2003): 12,5 (limitní 18 ) Diplomová práce na naší fakultě Marek Lukács (obhájeno VI/2006) Studie spojení Prahy a Brna VRT přes východočeský region Pardubice 26

27 Diplomová práce na naší fakultě Marek Lukács (obhájeno VI/2006) Studie spojení Prahy a Brna VRT přes východočeský region Diplomová práce na naší fakultě Marek Lukács (obhájeno VI/2006) Studie spojení Prahy a Brna VRT přes východočeský region konvenční trať Pardubice hl. n. Česká Třebová VRT Praha Brno Schéma křížení VRT a koridorové tratě mezi Pardubicemi a Chocní 27

28 Diplomová práce na naší fakultě Marek Lukács (obhájeno VI/2006) Studie spojení Prahy a Brna VRT přes východočeský region Celková délka - na mostech - v tunelech Nejdelší most Nejdelší tunel Počet mostů Počet tunelů Cestovní doba Varianta OS 211 km m (8,0 %) m (9,3 %) m m (211/250) h = 51 min Varianta SM 216 km m (12,0 %) m (11,7 %) m m (216/250) h = 52 min Celková délka Cestovní doba současnost 255 km 2 h 23 min (2 zast.) ÚTP Koridory VRT 209 km 55 min (bez zast.?) 28

Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR dopravní modelování

Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR dopravní modelování Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR dopravní modelování Základem pro přepravní prognózu byl národní strategický dopravní model zpracovaný v rámci Dopravních sektorových strategií. Tento

Více

Vysokorychlostní tratě v ČR Ing. Tomáš Slavíček

Vysokorychlostní tratě v ČR Ing. Tomáš Slavíček Vysokorychlostní tratě v ČR Ing. Tomáš Slavíček Vysokorychlostní tratě v ČR 1. Historie přípravy VRT 2. Studie proveditelnosti VRT Praha - Brno - Břeclav 80. 90. létal První úvahy v 70. letech První studie

Více

Českosaský projekt vysokorychlostní tratě Praha Drážďany

Českosaský projekt vysokorychlostní tratě Praha Drážďany Českosaský projekt vysokorychlostní tratě Praha Drážďany Ing. Martin Švehlík Vedoucí oddělení koncepce VRT a technologického rozvoje Odbor strategie Ústí nad Labem 22. 6. 2017 Nařízení Evropského parlamentu

Více

Studie proveditelnosti nového železničního spojení Praha Drážďany

Studie proveditelnosti nového železničního spojení Praha Drážďany Studie proveditelnosti nového železničního spojení Praha Drážďany Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. ředitel Odboru strategie SŽDC Praha, 26. února 2018 Rychlá spojení RS Provozně-infrastrukturní systém rychlé

Více

Studie VRT - analýza přepravních vztahů. a výhledové možnosti dopravních systémů ve vybraných směrech

Studie VRT - analýza přepravních vztahů. a výhledové možnosti dopravních systémů ve vybraných směrech Název akce: Datum zpracování: Objednatel: Zhotovitel: Vedoucí projektu: Zpracovali: Externí spolupráce: Hlavní cíl: Studie VRT Analýza přepravních vztahů Prosinec 2006 Ministerstvo dopravy České republiky

Více

Příprava Rychlých železničních spojení

Příprava Rychlých železničních spojení Evropská železnice 21. století Příprava Rychlých železničních spojení Ing. Pavel Surý Generální ředitel Praha, 21.11.2017 Rychlá spojení RS Provozně-infrastrukturní systém rychlé železnice na území ČR

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Vysokorychlostní tratě a studie proveditelnosti

Vysokorychlostní tratě a studie proveditelnosti Přednáška Vysokorychlostní tratě a studie proveditelnosti Ing. Martin Vachtl SUDOP PRAHA a.s., středisko 205 koncepce dopravy Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 Žižkov Přednáška Vysokorychlostní tratě a studie

Více

Strategie rozvoje dálkové železniční dopravy

Strategie rozvoje dálkové železniční dopravy Strategie rozvoje dálkové železniční dopravy Ing. Vít Sedmidubský Ing. Jindřich Kušnír Czech Raildays 2010 15. 17. 6. 2010, Ostrava Historie budování žel. infrastruktury 90. léta - výstavba železničních

Více

Železniční síť České republiky

Železniční síť České republiky Železniční síť České republiky délka veřejných žel. tratí: cca 9,5 tis. km jedno z předních míst na světě v hustotě žel. sítě elektrizované tratě: jen 32 % délky (např. Švýcarsko: 100 %) 2- a 3-kolejné

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

Aktuální stav přípravy Rychlých spojení v České republice

Aktuální stav přípravy Rychlých spojení v České republice Aktuální stav přípravy Rychlých spojení v České republice Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. ředitel odboru strategie Praha, 23. 1. 2019 Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR 2 RS1/RS2 Praha Brno

Více

Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy. Ing. Bohuslav Navrátil náměstek generálního ředitele SŽDC

Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy. Ing. Bohuslav Navrátil náměstek generálního ředitele SŽDC Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy Ing. Bohuslav Navrátil náměstek generálního ředitele SŽDC Obsah Úvod, představení organizace Železniční tratě ČR zařazené do evropské

Více

Investice SŽDC 2010. Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC)

Investice SŽDC 2010. Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC) Investice SŽDC 2010 Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC) Investiční priority SŽDC Modernizace čtyř železničních koridorů Modernizace vybraných železničních uzlů Interoperabilita vybrané železniční sítě Pokračování

Více

Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR

Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Brno, 12. září 2013 Tratě Rychlých spojení (RS): - modernizace konvenčních tratí na rychlostní parametry 200 km/h

Více

Vliv vysokorychlostní železnice na mobilitu

Vliv vysokorychlostní železnice na mobilitu Nádraží včerejška, nádraží zítřka: zkušenosti Francie a České republiky 23.6.2017 Vliv vysokorychlostní železnice na mobilitu Petr Šlegr, CEDOP Relace Vzdálenost [km] Jízdní doba Rychlost [km/h] Lille

Více

STAVBY NA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTĚ. Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC)

STAVBY NA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTĚ. Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC) STAVBY NA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTĚ Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC) Investiční priority SŽDC Modernizace čtyř železničních koridorů Modernizace vybraných železničních uzlů Interoperabilita vybrané železniční

Více

Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce Rychlých spojení

Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce Rychlých spojení Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce Rychlých spojení Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie České Budějovice, 8. dubna 2014 Rychlejší železnice = atraktivnější pro zákazníky (objednatele

Více

Analýza potenciálu rozvoje tratí Rychlých spojení v ČR

Analýza potenciálu rozvoje tratí Rychlých spojení v ČR Analýza potenciálu rozvoje tratí Rychlých spojení v ČR Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel Odboru strategie, Ministerstvo dopravy Vysokorychlostní tratě v platných koncepčních materiálech Dopravní politika

Více

From horse-drawn railway to high-speed transportation system

From horse-drawn railway to high-speed transportation system From horse-drawn railway to high-speed transportation system Od koněspřežné železnice k vysokorychlostním dopravním systém April 17 19, 2007 Prague, Czech Republic Aktualizace koncepce vysokorychlostních

Více

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření PŘÍLOHA Č. P4-02-03 DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření rychlé spojení Liberec Turnov Železný Brod

Více

Koncepce rychlédopravy v ČR

Koncepce rychlédopravy v ČR Návrh postupného přetváření železniční sítě SŽDC konkurenceschopná evropská síť Mgr. Jan ILÍK Odbor drah, železniční a kombinované dopravy, MD ČR Koncepce rychlédopravy v ČR AKTUÁLNĚ-úkol Politiky územního

Více

Geografie České republiky. Doprava

Geografie České republiky. Doprava Geografie České republiky Doprava Doprava Poloha ČR uvnitř Evropy usnadňuje rozvoj dopravy a dopravních cest Rozsáhlá dopravní infrastruktura co do rozsahu dopravních sítí (výsledek roztříštěnosti sídelní

Více

Příprava tratí Rychlých spojení v České republice

Příprava tratí Rychlých spojení v České republice Příprava tratí Rychlých spojení v České republice Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 24. 3. 2015 Tratě Rychlých spojení (RS) = tratě pro vysokorychlostní železniční dopravu dle Nařízení Evropského

Více

Rychlá spojení. aktualizovaná koncepce VRT pro ČR. Ing. Jindřich KUŠNÍR Ředitel odboru drážní a vodní dopravy Ministerstvo dopravy ČR

Rychlá spojení. aktualizovaná koncepce VRT pro ČR. Ing. Jindřich KUŠNÍR Ředitel odboru drážní a vodní dopravy Ministerstvo dopravy ČR Rychlá spojení aktualizovaná koncepce VRT pro ČR Ing. Jindřich KUŠNÍR Ředitel odboru drážní a vodní dopravy Ministerstvo dopravy ČR zóna 1 : hustá síť VRT a rychlých konvenčních tratí vysoký stupeň mobility

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY. Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY. Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE 1 OBSAH: 1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ... 3 2. POPIS PŘEDMĚTNÉ STAVBY... 3 3. PŘEHLED

Více

č.. 8 Dokumenty o GPK na VRT

č.. 8 Dokumenty o GPK na VRT Vysokorychlostní železniční tratě L u k á š Přednáška č.. 8 T ý f a Ústav dopravních systémů (K612) Geometrické a další parametry koleje na vysokorychlostních tratích Anotace: Dokumenty určující parametry

Více

Výhled investic SŽDC

Výhled investic SŽDC Výhled investic SŽDC Železniční dopravní cesta 2014 8. 10. 4.2014 Celková alokace OPD (obě prioritní osy v mld. Kč) Stav čerpání OPD 1 (stav ke 28. 2. 2014) 68,7 70,0 60,0 39,7 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

Modernizace železniční sítě a její kapacita

Modernizace železniční sítě a její kapacita Modernizace železniční sítě a její kapacita ŽEL AKTUEL 22. května 2014 Praha Ing. Radim Brejcha, Ph.D. Odbor strategie Definice pojmů modernizace a kapacita: Propustná výkonnost (propustnost, kapacita)

Více

Příprava tratí Rychlých spojení a zvyšování rychlosti na konvenční síti. SŽDC, Odbor strategie Seminář RS Hospodářský výbor Parlamentu ČR

Příprava tratí Rychlých spojení a zvyšování rychlosti na konvenční síti. SŽDC, Odbor strategie Seminář RS Hospodářský výbor Parlamentu ČR Příprava tratí Rychlých spojení a zvyšování rychlosti na konvenční síti SŽDC, Odbor strategie Seminář RS Hospodářský výbor Parlamentu ČR Evropská spolupráce Rozsah vysokorychlostní sítě definuje nařízení

Více

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy 1 Transevropské dopravní sítě původní rozhodnutí EP a Rady č. 1692/96/ES nové rozhodnutí

Více

Trať Brno Břeclav st. hranice ČR/AT a ČR/SR Historie současnost - budoucnost

Trať Brno Břeclav st. hranice ČR/AT a ČR/SR Historie současnost - budoucnost Trať Brno Břeclav st. hranice ČR/AT a ČR/SR Historie současnost - budoucnost Ing. Miroslav Konečný Koridorové tratě Koridorové tratě u OŘ Brno 1. tranzitní železniční koridor v úseku Svitavy Lanžhot st.

Více

Přepravní poptávka po VRT zjišťována v rámci:

Přepravní poptávka po VRT zjišťována v rámci: Návrh sítě VRT v ČR z hlediska přepravní poptávky Zdeněk Melzer Přepravní poptávka po VRT zjišťována v rámci: Přepravní prognóza Obecná část Zpracovaná studie Aktualizace koncepce vysokorychlostní železniční

Více

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o.

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. Dopravní fórum Praha Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. 5. 1. 2012 Reorganizace SŽDC od 1. 1. 2012 Organizační jednotka Původní počet organizačních jednotek Počet org. jednotek

Více

Nevyužit. Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček

Nevyužit. Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček Nevyužit ité potenciály možných řešení v dálkovd lkové a regionáln lní dopravě v ČR, SR a vzájemn jemné dopravě mezi nimi Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček Historie rychlé dálkové dopravy v Československu

Více

KORIDORY A NOVÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ - NIKOLIV DUPLICITA, ALE SPOLUPRÁCE

KORIDORY A NOVÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ - NIKOLIV DUPLICITA, ALE SPOLUPRÁCE KORIDORY A NOVÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ - NIKOLIV DUPLICITA, ALE SPOLUPRÁCE Pavel TIKMAN Ing. Pavel TIKMAN, SUDOP Praha a.s. Úvod Rozšíření Evropské unie a tím i větší vzdálenosti mezi jednotlivými centry

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno pro diskuzi se starosty , Brno

Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno pro diskuzi se starosty , Brno Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno pro diskuzi se starosty 15. 12. 2017, Brno Obsah prezentace Cíle přestavby ŽUB Základní koncepce variant řešení přestavby ŽUB Koncepce dopravní obslužnosti

Více

Železniční stavby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Ing. Pavel Surý

Železniční stavby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Ing. Pavel Surý Železniční stavby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji Ing. Pavel Surý Dopravní konference Pardubice, 7. 9. 2017 Souhrnné údaje v Pardubickém kraji SŽDC v současné době připravuje celkem 13 větších investičních

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Příprava a realizace tunelu Ejpovice z pohledu investora Ing. Milan Majer, SŽDC, Stavební správa západ

Příprava a realizace tunelu Ejpovice z pohledu investora Ing. Milan Majer, SŽDC, Stavební správa západ Ing. Milan Majer, SŽDC, Stavební správa západ Tunelářské odpoledne 3/2013 Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor Železniční koridory projekty 22 a 23 Železniční spojení Praha Norimberk

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

Možnosti zvyšování rychlostí

Možnosti zvyšování rychlostí Možnosti zvyšování rychlostí na české železnici Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Historické ohlédnutí a souvislosti Historický dluh: úsporné parametry tratí z 19.

Více

- 1 - Proč modernizovat III. tranzitní železniční koridor? Evropská síť (TEN-T core network, AGC) Páteřní trasa v ČR (západ východ)

- 1 - Proč modernizovat III. tranzitní železniční koridor? Evropská síť (TEN-T core network, AGC) Páteřní trasa v ČR (západ východ) Komplexní řešení spojení Praha Beroun jako součást III.TŽK Provozně ekonomická studie příloha Studie proveditelnosti pro trať Praha-Smíchov Plzeň Konference ŽELEZNICE 2011 Ing. Martin Vachtl SUDOP PRAHA

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov

Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov Tématem této práce je osobní železniční doprava mezi hlavním městem České republiky Prahou (1 200 000 obyvatel) a hlavním městem spolkové země

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Vysokorychlostní železnice v ČR

Vysokorychlostní železnice v ČR Inovace & Železnice Vysokorychlostní železnice v ČR Ing. Pavel Surý Generální ředitel 13. 12. 2016 Praha Evropská spolupráce Rozsah vysokorychlostní sítě definuje nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu

Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Ostrava, 16. 6. 2015 Parametry infrastruktury pro nákladní dopravu dle evropské legislativy - Nařízení Evropského

Více

Aktuální projekty v železniční dopravě. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy

Aktuální projekty v železniční dopravě. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy Aktuální projekty v železniční dopravě Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy Základní východiska Směřování železničního sektoru, stanovení priorit a návrh konkrétních opatření a

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Nově přijatá a připravovaná TSI

Nově přijatá a připravovaná TSI Vývoj v technické normalizaci a železniční interoperabilitě Radek Čech ACRI Akademie 2011, Praha, 04.05.2011 RISC Výbor pro železniční interoperabilitu a bezpečnost zřízený na základě směrnice 2008/57/ES

Více

Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti

Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti Konference Inovace & Železnice 13. prosinec 2016, Praha Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti Ing. Dan Ťok ministr dopravy Hlavní témata prezentace Základní cíle

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

Koncepce železniční dopravy v ČR. Ing. Ivo Vykydal náměstek ministra dopravy

Koncepce železniční dopravy v ČR. Ing. Ivo Vykydal náměstek ministra dopravy Koncepce železniční dopravy v ČR Ing. Ivo Vykydal náměstek ministra dopravy Dopravní politika ČR Dopravní politika pro léta 2014-2020 s výhledem do roku 2050: vrcholový strategický dokument v sektoru dopravy

Více

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025 ( Superstrategie-green paper ) Ing. Luděk Sosna, Ph.D.

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025 ( Superstrategie-green paper ) Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025 ( Superstrategie-green paper ) Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Obsah Superstrategie Preambule Úvod, vymezení cílů 1. Současný

Více

Časová dostupnost krajských měst České republiky

Časová dostupnost krajských měst České republiky Časová dostupnost krajských měst České republiky Jedním z významných faktorů ovlivňujících konkurenceschopnost dopravního módu je cestovní doba mezi zdrojem a cílem cesty. Úkolem tohoto dokumentu je proto

Více

Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC

Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC Želaktuel 2013 Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. Vedoucí oddělené koncepce infrastruktury Odbor strategie 16.5.2013, Praha Výchozí požadavky Požadavky dopravců (ČD

Více

Modernizace železniční infrastruktury v aktuálním programovacím období. Ing. Petr Hofhanzl Odbor přípravy staveb GŘ SŽDC

Modernizace železniční infrastruktury v aktuálním programovacím období. Ing. Petr Hofhanzl Odbor přípravy staveb GŘ SŽDC Modernizace železniční infrastruktury v aktuálním programovacím období Ing. Petr Hofhanzl Odbor přípravy staveb GŘ SŽDC Příprava nových železničních staveb Dopravní sektorové strategie, 2 fáze Dopravní

Více

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje bylo založeno počátkem devadesátých let, v současnosti

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Marek Binko Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Klíčová slova: vysokorychlostní železnice, konvenční železnice Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl,

Více

Priority rozvoje železniční

Priority rozvoje železniční Priority rozvoje železniční dopravní cesty Ing. Petr Šlegr Dopravní komise Asociace krajů Poslání a vize SŽDC Poslání SŽDC plní funkci vlastníka a provozovatele dráhy celostátní a drah regionálních ve

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR Ing. Petr Kolář SŽDC, GŘ, Odbor strategie 1. ÚVOD Železniční doprava v České republice má své začátky na počátku 19. století.

Více

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 PRAHA 9 ŽELEZNIČNÍ KORIDORY a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR pracoviště Plzeň Sušická 25 304 88 Plzeň Ing. Pavel

Více

Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy

Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy říjen 2010 Bc. Marek Binko Bc. Marek Binko: Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy Kapacita žst. Praha hlavní

Více

Rail Freight Corridor 9 Železniční nákladní koridor č. 9 Koridor nákladnej dopravy č. 9 RFC 9 CS CORRIDOR

Rail Freight Corridor 9 Železniční nákladní koridor č. 9 Koridor nákladnej dopravy č. 9 RFC 9 CS CORRIDOR Rail Freight Corridor 9 Železniční nákladní koridor č. 9 Koridor nákladnej dopravy č. 9 RFC 9 CS CORRIDOR INVESTMENT PLAN INVESTIČNÍ PLÁN INVESTIČNÝ PLÁN Based on Regulation (EU) No. 913/2010/EU of 22

Více

ČVUT V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ (12Y2VT)

ČVUT V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ (12Y2VT) ČVUT V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ K612 - ÚSTAV DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ (12Y2VT) AKTUÁLNÍ STAV VRT V ČESKÉ REPUBLICE Jiří Záruba 1 56 ZS 2014/2015 Obsah 1. Úvod... 3 2. Historie příprav...

Více

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Ing. Peter Marec MD odbor infrastruktury a ÚP Liberec 19. 20. září 2013 Dopravní plánování Evropská úroveň Bílá kniha Cesta k jednotnému evropskému

Více

Příprava a výstavba českých

Příprava a výstavba českých Ing. Milan Majer, SŽDC, S s.o., Stavební správa Plzeň Hustota zalidnění České republiky Rozloha 78 868,4 km 2 (21. místo v Evropě) Počet obyvatel 10,509 mil (12. místo v Evropě) Průměrná hustota zalidnění

Více

PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015

PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 Přehled územních stop Cíle projektu Obsluha Kladna a Středočeského kraje Spojení největšího města kraje s Prahou

Více

Přestupní terminál vlak-bus Milevsko

Přestupní terminál vlak-bus Milevsko Přestupní terminál vlak-bus Milevsko Ing. Jan Křemen SŽDC, Odbor strategie jednání RM, Milevsko, 2. 3. 2016 Železniční trať Tábor Ražice zahájení provozu 1889 dlouhodobě bez větší investice záměr SŽDC

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období 1. Modernizace železničních tratí 2. Interoperabilita

Více

Postup prací na realizaci projektů ETCS v síti SŽDC

Postup prací na realizaci projektů ETCS v síti SŽDC Postup prací na realizaci projektů ETCS v síti SŽDC Petr Varadinov K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě VIII. ZČU 05/2014 Národní implementační plán ERTMS Návrh novely 03/2014 Cílové

Více

Koncepce přestavby železničního uzlu Praha

Koncepce přestavby železničního uzlu Praha Ing. Tomáš Slavíček SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov Koncepce ŽUP je letité téma Předem jest nade vší pochybnost patrno, že řešení pražské otázky nádražní jako každé jiné velkoměstské

Více

Úloha SŽDC v přípravě Rychlých spojení

Úloha SŽDC v přípravě Rychlých spojení Úloha SŽDC v přípravě Rychlých spojení Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Czech Raildays 2014 Tratě Rychlých spojení (RS) = tratě pro vysokorychlostní železniční dopravu dle Nařízení Evropského parlamentu

Více

Aktuální stav projektové přípravy tratí RS v ČR Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D.

Aktuální stav projektové přípravy tratí RS v ČR Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. Aktuální stav projektové přípravy tratí RS v ČR Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. ředitel odboru strategie SŽDC Praha 7. 11. 2016 Evropská spolupráce Rozsah vysokorychlostní sítě definuje nařízení Evropského

Více

Aktuální stav přípravy a realizace investic na železniční infrastruktuře SŽDC

Aktuální stav přípravy a realizace investic na železniční infrastruktuře SŽDC Aktuální stav přípravy a realizace investic na železniční infrastruktuře SŽDC Ing. Mojmír Nejezchleb Ústí nad Labem 10. 12.4. 2018 Stav čerpání Operačního programu Doprava 2 (k 31. 3. 2018) Celková alokace

Více

Vysokorychlostní tratě v Jihomoravském kraji

Vysokorychlostní tratě v Jihomoravském kraji jd+js_130903 Vysokorychlostní tratě v Jihomoravském kraji 1 12. září 2013 DOPRAVA a ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ REPUBLIKOVÉ / STÁTNÍ KONCEPCE jednotlivých resortů, pořizuje Vláda ČR, zejména ústřední správní orgány

Více

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Ing. Michal Babič, Dipl-Ing. Josef Hendrych IKP Consulting Engineers Konference CZECH RAILDAYS 2013 Ostrava 1 2 Zásady vysokorychlostní

Více

Realizované a připravované stavby na úseku modernizace dráhy

Realizované a připravované stavby na úseku modernizace dráhy Realizované a připravované stavby na úseku modernizace dráhy Ing. Mojmír Nejezchleb České Budějovice 31.10. 2.11.2017 Stav čerpání Operačního programu Doprava 2 (k 25. 10. 2017) Celková alokace OPD2 2014-2020

Více

Vysokorychlostní železniční tratě

Vysokorychlostní železniční tratě Y2VT - téma č. 5 Vysokorychlostní železniční tratě Lukáš Týfa Ústav dopravních systémů (K612) Téma č. 5 Stavby vysokorychlostních tratí Anotace: VRT: Kolín n. R. Frankfurt n. M., Berlín Wolfsburg, Lyon

Více

Náklady a přínosy vysokorychlostní dopravy v podmínkách ČR

Náklady a přínosy vysokorychlostní dopravy v podmínkách ČR Náklady a přínosy vysokorychlostní dopravy v podmínkách ČR Ing. Jindřich Kušnír, Ministerstvo dopravy Česká železniční síť Železniční síť v České republice v podobě, v jaké ji známe dnes, byla vytvořena

Více

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha 06.06.2013 Trendy evropské dopravy KOLEJOVÉ NAPOJENÍ 1. Výkony Letiště Václava Havla Praha 2. Spojení letiště se spádovou oblastí 3. Analýza okolních letišť

Více

PROJEKTY PRO IV. KORIDOR

PROJEKTY PRO IV. KORIDOR PROJEKTY PRO IV. KORIDOR Ing. Miloš Krameš SUDOP a.s. 1. ÚVOD Tento příspěvek se soustředí na charakteristiku současného stavu přípravy staveb IV. železničního koridoru v jeho jižní větvi, která není v

Více

Požadavky dopravce na zvyšování rychlostí na síti SŽDC

Požadavky dopravce na zvyšování rychlostí na síti SŽDC Požadavky dopravce na zvyšování rychlostí na síti SŽDC Jan Hrabáček GŘ ČD O14 16.5.2013, Kolokvium ŽelAktuel, Praha Dopravní výkony ČD Dopravní výkon mil. vlkm ČD v roce 2012 a 2013 (plán) 140 120 2012

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR Dobrý den, dámy a pánové, příznivci železnice, v mém dnešním

Více

Aktualní stav přípravy VRT v ČR

Aktualní stav přípravy VRT v ČR ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 2018 Aktualní stav přípravy VRT v ČR Ing. Martin Švehlík Vedoucí odd. koncepce VRT a TR Ústí nad Labem, 12. 4. 2018 Přínosy a etapizace výstavby VRT VRT budou tvořit páteř veřejné

Více

A Průvodní zpráva. Zvýšení traťové rychlosti Ústí n. L. Cheb projektová dokumentace, úsek Hájek Karlovy Vary. Stavba: Přípravná dokumentace

A Průvodní zpráva. Zvýšení traťové rychlosti Ústí n. L. Cheb projektová dokumentace, úsek Hájek Karlovy Vary. Stavba: Přípravná dokumentace A Průvodní zpráva Stavba: Zvýšení traťové rychlosti Ústí n. L. Cheb projektová dokumentace, Stupeň dokumentace: Přípravná dokumentace Prosinec 2012 Ing. Tomáš Traksl A.1 Identifikační údaje stavby Název

Více

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Integrovaná doprava mobilita měst i regionů Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie SŽDC 22. 11. 2013 Železniční uzel Praha 2 Železniční uzel Praha délka

Více

Zrychlení dopravy z Liberce do Prahy

Zrychlení dopravy z Liberce do Prahy PROJEKT TRANS-BORDERS Euroregion Nisa: napojení na evropskou železniční síť Zrychlení dopravy z Liberce do Prahy Ing. Petr Provazník Odbor strategie SŽDC Liberec, 16. 5. 2018 Koncepční dokumenty Studie

Více

TEMATICKY SOUVISEJÍCÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY NA KRAJSKÉ ÚROVNI

TEMATICKY SOUVISEJÍCÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY NA KRAJSKÉ ÚROVNI TEMATICKY SOUVISEJÍCÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY NA KRAJSKÉ ÚROVNI Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu září 2015 AKTUALIZACE STRATEGICKÉ VIZE

Více

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Jeseník, 17. října 2013 Obsah obecné priority modernizace železniční infrastruktury investiční akce do roku 2025

Více

Infrastruktura kolejové dopravy

Infrastruktura kolejové dopravy Infrastruktura kolejové dopravy L u k á š T ý f a ČVUT FD, Ústav dopravních systémů (K612) Téma č.. 11 Kombinované kolejové systémy Anotace: definice, princip způsoby využití pro obsluhu území provozní

Více

4.ročník konference SMART CITY , Plzeň

4.ročník konference SMART CITY , Plzeň PŘÍPRAVA INVESTIČNÍCH AKCÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI PRO ROZVOJ EKOLOGICKÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 PRAHA 9 pracoviště Plzeň Sušická 25 304 88 Plzeň Ing. Pavel Paidar

Více

Rail Freight Corridor 9 Železniční nákladní koridor č. 9 Koridor nákladnej dopravy č. 9 RFC 9 CS CORRIDOR

Rail Freight Corridor 9 Železniční nákladní koridor č. 9 Koridor nákladnej dopravy č. 9 RFC 9 CS CORRIDOR Rail Freight Corridor 9 Železniční nákladní koridor č. 9 Koridor nákladnej dopravy č. 9 RFC 9 CS CORRIDOR INVESTMENT PLAN INVESTIČNÍ PLÁN INVESTIČNÝ PLÁN Based on Regulation (EU) No. 913/2010/EU of 22

Více

Vysokorychlostní železnice již brzy také u nás doma. Ing. Jindřich Kušnír ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy

Vysokorychlostní železnice již brzy také u nás doma. Ing. Jindřich Kušnír ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Vysokorychlostní železnice již brzy také u nás doma Ing. Jindřich Kušnír ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy (Proč) potřebujeme VRT v ČR? hlavní cíle: mezinárodní konkurenceschopnost

Více