2014/2015. Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ, Neubuz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2014/2015. Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ, 28.8.2015 Neubuz"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ, OKRES ZLÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová Neubuz

2 Výroční zpráva O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2013/2014 Charakteristika školského zařízení Základní škola Neubuz, ZO, IZO: Zřizovatel, adresa zřizovatele: obec Neubuz č. 65, Neubuz , IČO: Právní forma školy: příspěvková organizace, IČO: Jméno ředitele školy: Mgr. Petra Výchopňová, datum jmenování: Kontakt na zařízení (tel., fax, web, ), jméno pracovníka pro informace: Petra Výchopňová, , , Datum zřízení (založení) školy:1890, datum zařazení do sítě poslední aktualizace v síti : , zápis do rejstříku identifikační číslo ředitelství v síti škol: Celková kapacita školy: 40 žáků Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2014/2015: Počet tříd Počet žáků Počet žáků Přepočtený počet Počet žáků na ped.úvazek /skupin na třídu ped.prac. /skupinu učitelů 1. stupeň , stupeň Školní ,71 24 družina Školní x 24 x 0,25 x jídelna Jiné ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

3 Vzdělávací programy školy vzdělávací školní rok 2014/2015 program v ročnících počet žáků ŠVP ZV 1. ročník 9 Od hraní přes 2. ročník 3 bádání k vědění 3.ročník 5 4.ročník 2 5.ročník 5 celkem 24 Jiné * Daltonské prvky do všech ročníků Program Zdravá škola Ekoškola Projektové vyučování, Hravě žij zdravě, Zelená planeta, Tvořivé činnostní učení Postupně zařazujeme do programu prvky z Daltonského plánu. Do sítě Zdravých škol byla škola zařazena 15. prosince V září 2013 byla provedena autoevaluace a inovace školního programu podpory zdraví a získali jsme další osvědčení. V roce 2002 jsme získali titul EKOŠKOLA ROKU Škola se zapojila do celorepublikové ekologické soutěže a svůj projekt obhajovala v Praze. V této činnosti pokračujeme v každém roce. Ekologické dny či Dny zdraví jsou součástí celoročního projektu. Velmi dobré výsledky máme v oblasti prevence sociálně patologických jevů. V roce 2008/2009 žáci zvítězili v Moravské projektové ekologické soutěži Nakresli svou planetu. Ve školním roce 2012/2013 a 2013/2014 žáci naší školy vyhráli přírodovědnou a ekologickou soutěž Poznej a chraň regionální i krajské kolo. V letošní pěvecké a recitační soutěži Neubuzský skřivánek v rámci spolupráce s okolními malotřídními školami z Veselé a Všeminy naši žáci dopadli také výborně. Recitace: Zpěv: 1. místo JANA JUCHELKOVÁ 2. místo MATĚJ HLADÍK, DANIEL BUČEK 3. místo ANEŽKA TOMŠÍČKOVÁ, ADAM VACULKA 1. místo TEREZA LANGÁŠKOVÁ 2. místo MATĚJ JUCHELKA, JANA JUCHELKOVÁ 3. místo ADÉLA HEČKOVÁ, TEREZA HOLUBOVÁ

4 Požární ochrana dětí literární soutěž získal Matěj Juchelka krásné 2. Místo v krajském kole a v regionálním kole obsadili M. Juchelka 1. místo, T.Holubová 2. místo a K. Holubová 3. místo. V soutěži pódiových skladeb ve Zlíně jsme získali 2. místo. Ve výtvarné soutěži Ptáčku, jak zpíváš jsme získali čestné uznání poroty. (viz. Přehled soutěží) Pódiové skladby Zlín 2. místo Požární ochrana očima dětí

5 Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2014/2015: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 5 4,73 Externí pracovníci Ped.pracovníci Pracovní zařazení, Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, Roků ped. poř.číslo funkce obor, aprobace praxe 1 Ředitelka 1,00 Učitelství 1.stupně ZŠ 16 + HV, VŠ 2 Učitelka 0,68 Učitelství 1.stupně + TV 38 VŠ 3 Učitelka 0,5 Učitelství 1.stupně ZŠ + AJ 12 Asistentka pedagoga 0,166 4 Vychovatelka 0,71 Středoškolské s maturitou 7 Asistentka pedagoga 0,264 SŠ,osvědčení o absolvování pedagogického studia v programu celoživotního vzdělávání 6 Učitelka TV, VV 0,36 Střední odborná škola 7 s maturitou, osvědčení o absolvování pedagogického studia v programu celoživotního vzdělávání, v současné době studuje asistententa trenéra licence B Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: v % Požadovaný stupeň vzdělání : Vysokoškolské Aprobovanost výuky : 85% Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2014/2015: počet fyzických přepočtené osob úvazky Interní pracovníci 1 1,05 Externí pracovníci 0 0

6 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2014/2015: Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, Úvazek Stupeň vzdělání, obor - pořadové číslo funkce 1 školnice 0,80 Výuční list 2 topič DPP Výuční list 3 kuchařka 0,25 Výuční list Pohádkový zápis Údaje o zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2014/2015: Zapsaní do 1. ročníku v lednu 2014 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1.ročníku v září 2014 Zapsaní do 1.ročníku v lednu 2015 Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. ročníku v září

7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy: Školení Účastníci Datum Místo BOZP Výchopňová, Staroveská, ZŠ Neubuz Vávrová, Pekařová, Sovjáková, Právní ochrana p. Jurica Mgr. Petra Výchopňová ZŠ Neubuz Soulad ŠVP s RVP ZV a postupy při aktualizaci pro I. st. ZŠ Mgr. Petra Výchopňová Zlín Hygiena ve školním stravování Karolína Sovjáková Zlín Setkání ředitelů Mgr. Petra Výchopňová Vizovice Hudební výlet do ZOO Mgr. Petra Výchopňová Vsetín Učíme se navzájem Výchopňová, Staroveská, Vávrová, Pekařová Brno Školská problematika Mgr. Petra Výchopňová Luhačovice Žena v pozici vedoucího pracovníka školy, školského zařízení Mgr. Petra Výchopňová Zlín Seminář ŠČI InspIS ŠVP Mgr. Petra Výchopňová Vyšší odborná zdravotní škola Zlín Řemesla a povolání s hudbou a pohybem - Jenčkovi Mgr. Petra Výchopňová Vsetín Školská problematika škol. legislativy Mgr. Petra Výchopňová Luhačovice Setkání ředitelů a starostů Mgr. Petra Výchopňová Vizovice Finanční náklady na DVPP jsou vyšší než získané prostředky. Proto část nákladů na vzdělávání si hradí účastník sám, část nám hradí i zřizovatel školy nebo Klub rodičů.

8 Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2014/2015: Učivo v jednotlivých ročnících bylo splněno a byl vytvořen dostatečný prostor k opakování a prohlubování učiva. V prvním až pátém ročníku prospělo 20 žáků s vyznamenáním. Nikdo nebyl hodnocen slovně. Všech 5 žáků 5. ročníku přechází na ZŠ Slušovice. Hodnocení výsledků výchovného působení Problematika výchovného poradenství na škole Výsledky prevence sociálně patologických jevů Pochvaly a ocenění Napomenutí a důtky nebyly uděleny Na škole velmi dobře pracují všechny paní učitelky v projektových dnech i v dyslektickém kroužku, preventistka školy a dyslektická asistentka Lydie Staroveská. Velmi dobře pracuje flétnový kroužek, který vede paní učitelka Petra Výchopňová a sportovní hry s country kroužkem, který vede paní vychovatelka Hana Vávrová. Bližší informace MPP. Muzikoterapie Tesák Přednášky: Přednáška prevence patologických jevů, chování pan Mikláš Bezpečnost na silnici dopravní hřiště a testy v Malenovicích - 2x v roce Policie prohlídka zbraní, práce policisty, prevence Spolupráce s hasiči, kroužek a společné akce na hřišti 2x přednáška z programu Hasík lektoři ze Slušovic, pracovní dílny Divadlo nejmladšího diváka kultura Přednáška Zdravá pětka zdravá výživa, vyvážená strava Myslivci život v lese, přednáška Výukové programy přírodověda a ekologie muzeum a zámek Vsetín Pravěké putování, kameny Záchranná chovná stanice zvířat Hošťálková Hvězdárna Vsetín Projekt 72 hodin Ekofarma Tomšíčkovi návštěva + přednáška Prevence šikany policie Zlín Canisterapie výcvik psů

9 Akce: Školička v přírodě Tesák zaměřena na prevenci patologických jevů Dny zdraví nábor do kroužků, využití volného času Tábor Pohořelice spolupráce SK Neubuz Školička pro předškoláky seznámení se s novým prostředím Beseda s hokejisty Výchovné koncerty Zlín Muzikoterapie bubnování na bubny - pracovní dílny Loutkové divadlo námět chování, šikana prevence Country kroužek společenské chování, etická výchova Hra na flétnu nácvik na veřejné akce Divadlo ČERVENÁ KARKULKA a promoce žáků 5. ročníku Předtančení slavnostní polonéza farský ples Slušovice Vystoupení k výročí firmy Greiner, T.N.S. lidové tradice Snížené stupně z chování na konci školního roku: Chování všech žáků bylo hodnoceno pouze 1. stupněm. Počet 2 uspokojivé 0 3 neuspokojivé 0 % ze všech žáků školy Neomluvené hodiny za školní rok 2014/2015: Počet 1. pololetí 0 2. pololetí 0 za školní rok 0 % ze všech zameškaných hodin Omluvené hodiny za školní rok 2014/2015: Počet 1. pololetí pololetí 858 za školní rok 1 791

10 Údaje o integrovaných žácích : Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2014/2015 Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 Vývojové poruchy chování - 1. ročník 1 IVP Vývojové poruchy učení -3. ročník 1 individuální integrace Zdravotně znevýhodnění 2., 3. a 5. roč. 3 Na škole byli 2 žáci se s poruchou pozornosti, žák 1. ročníku s VPCH měl svůj IVP a asistenta pedagoga s úvazkem 0,43. Žák 3. ročníku VPU individuální integrace. Další 3 žáci mají zdravotní znevýhodnění, ale nepatří mezi integrované. Jedná se o žáky se speciálními potřebami na úrovni zdravotního znevýhodnění. Poskytujeme jim diferencovaný přístup, hodnocení a zohlednění specifických potíží dle Školského zákona č.561/2004sb. v platném znění, 16, ods.6 a vyhláška č. 73/2005 Sb). Na žádost rodičů v letošním roce byli na vyšetření dva žáci v PPP ve Zlíně. Žák 2. ročníku a žák 5. ročníku. Na škole máme dobré výsledky u dětí v dyslektickém kroužku. Dyslektický kroužek je 2krát v týdnu. Navštěvují je dětí z různých problémových rodin, dětí zdravotně znevýhodněné a oba žáci s VPCH i VPU. Postupovali jsme dle návrhu z vyšetření PPP. Spolupracujeme s PPP ze Zlín a Vsetín i dalšími organizacemi zabývajícími se problematikou výchovy dětí např.: psychologem panem Miklášem, dětskou psycholožkou, dětskou lékařkou, učitelkami MŠ a s rodiči. Návštěva ekofarmy

11 Soutěže, akce, projektové dny a přehlídky ve školním roce 2014/2015: PŘEHLED SOUTĚŽÍ VE ŠKOLNÍM ROCE NÁZEV SOUTĚŽE SOUTĚŽÍCÍ UMÍSTĚNÍ Týká se to také tebe literární soutěž Trnavský vršek Dopravní výchova Požární ochrana - VV Všichni Všichni Lukeš E., Langášková T., Požární ochrana - Holubová K., Holubová T., 1. Juchelka, 2. Holubová T., literární souťež okresní kolo Juchelka M., 3. Holubová K. Požární ochrana - 2. Juchelka literární soutěž - krajské kolo "Projekt 72 hodin" Všichni Matematická soutěž - Klokánek Všichni PÓDIOVÉ SKLADBY ZLÍN Country kroužek 2. místo Ptáčku, jak zpíváš? VV- soutěž Všichni Čestné uznání poroty RECITACE ZPĚV 1. J. Juchelková 1. T. Langášková "Neubuzský skřivánek" 2. M. Hladík, D. Buček 2. M. Juchelka, J. Juchelková 3. A. Tomšíčková, A. Vaculka 3. A. Hečková, T. Holubová Skřítek Podzimníček Všichni Stříbrný věnec Bobálová A., Uhřík L. Veselé zoubky Turnaj ve vybíjené a fotbalu s Veselou Všichni Všichni

12 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce se školami zařazenými v síti Zdravých škol, vypracování výukové CD, DVD z činností naší školy, absolventské DVD, CD metodika čtení pro 1. ročník. Široké spektrum výukových programů na interaktivní tabuli. Žáci spoluautoři: Sborník prací literární soutěže dětských autorů Zlínského kraje Požární ochrana očima dětí. Publikační činnost články do místních novin a zpravodaje, Zlínských novin, projekty, metodické přípravy do hodin, pomůcky. Aktivity žáků Spolupracujeme s místními organizacemi Hasičů, se SK Neubuz, s ASPV Slušovice, výborná je spolupráce s obcí a zastupitelstvem obce Neubuz, s malotřídními školami v okolí: ZŠ Trnava, ZŠ Liptál, ZŠ Veselá, ZŠ Všemina, s MŠ ze Slušovic, MŠ Hrobice a Březová. Spolupracujeme se záchrannou chovnou stanicí zvířat v Hošťálkové, muzeum a zámek Vsetín výukové programy. Tradiční akce školy, kulturní a vzdělávací výlety, vystoupení pro veřejnost Pasování prvnáčků ZOO Lešná poznávací a seznamovací výlet Vystoupení pro důchodce v Neubuzi, kulturní pásmo v pečovatelském domě Naděje Zlín, pečovatelský dům pro postižené Hrobice Dny zdraví Podzimní dny otevřených dveří projektové dny Dýňové slavnosti Slavnost Slabikáře- slavnostní předávání Slabikáře žákům - ohňostroj Trnavský vrch, projektový den, běh se ZŠ Všemina běh obcí Neubuz Drakiáda spolupráce s Klubem rodičů Dopravní hřiště přednáška, zkoušky nanečisto Keramika na ZŠ Liptál pracovní dílna Praha vzdělávací a poznávací dvoudenní výlet pro 3., 4. a 5.ročník Den stromů a podzimní dny se skřítkem Podzimníčkem projektové vyučování Podzimní vycházka spolupráce s SK Neubuz Plavecký výcvik pro všechny ročníky Mikulášská nadílka - projektový den, překážková dráha na hale Karneval - žáci kulturní vystoupení Vánoční jarmark ve Slušovicích a v Neubuzi, předtančení na plesech Vánoční vystoupení žáků v obci Neubuz, na Hrobicích domov důchodců, Zpívání u stromečku Neubuz Pohádkový zápis vystoupení žáků Dny otevřených dveří Masopust projektové dny Velikonoční malování projekt ŠD Velikonoční pochod spolupráce s ASPV Slušovice Poznej a chraň Želechovice a Vsetín, přírodovědná soutěž Den Země ochrana přírody, sběr odpadů, sázení semínek a stromků, pomoc obci při jarním úklidu, výtvarné soutěže, projektový den Florball-Trnava spolupráce se ZŠ Pódiovky soutěž pohybových skladeb ve Zlíně- regionu a kraje Slet čarodějnic Projektový den ve škole Školička v přírodě Tesák

13 Výchovné koncerty - Zlín Zámek a muzeum Vsetín přednášky, výukové programy Den matek, jarní besídka kulturní vystoupení Kácení máje Slušovice vystoupení country kroužku a fléten Pouť Den otevřených dveří ve škole, výstava Dopravní hřiště zkoušky na dopravním hřišti v Malenovicích Pěvecká a recitační Jarní slavíček, soutěž se ZŠ Veselá, ZŠ Všemina Matematická soutěž Klokánek, Cvrček, matematická Olympiáda ve Zlíně Turnaj - vybíjená a fotbalu se ZŠ Veselá - pohár starosty spolupráce škol Naše první čtení pro MŠ návštěva MŠ ve škole projektové vyučování Promoce slavnostní ukončení školního roku Školní divadelní představení pohádky ČERVENÁ KARKULKA Prázdninový tábor Pohořelice, spolupráce s ASPV Slušovice a SK Neubuz Divadla: Divadlo nejmladšího diváka předplatné 25 žáků (chodí i předškoláci) Loutkové divadlo Jihlava slušné chování prevence Akce AŠSK Trnavský běh, McDonalďs CUP- AŠSK soutěže Soutěžní přehlídka country tanců, soustředění country kroužku ve škole - spaní Atletika regionální atletický čtyřboj ASPV Zlín Čarodějnický slet Neubuz Běh Trnavský vršek

14 Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI V tomto školním roce nebyla provedena kontrola ČŠI. Charakteristika školy VYHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okres Zlín, patří mezi neúplné malotřídní základní školy se dvěma třídami. Byla zřízena obcí Neubuz již v roce Škola je zařazena do sítě škol , č. j. 1204/5, od je škola právním subjektem, příspěvkovou organizací zřízenou usnesením Zastupitelstva obce Neubuz ze dne , číslo usnesení 9/2002. Škola se nachází ve dvou spojených budovách - pro výuku se využívají tři učebny, z toho jedna učebna slouží zároveň jako školní družina. Jednotlivé učebny jsou rozmístěny v přízemí a prvním patře. Pedagogičtí pracovníci mají k dispozici 2 kabinety, kde je učitelská knihovna a pomůcky na tělesnou a výtvarnou výchovu, dále pak ředitelnu. Školní družina má svou hernu. Často je využíván pro svou činnost oddychový kout v horní třídě a zastřešený dvorek. Máme novou zrekonstruovanou školní jídelnu. Počet dětí ve školním roce 2014/2015 byl 24 žáků, školní družinu navštěvovalo také 24 žáků. Vyučování probíhalo v I. třídě (1. a 3. ročník) a II. třídě (2., 4. a 5. ročník). Vyučuje se podle vzdělávacího programu ŠVP ZV Od hraní přes bádání k vědění. Třídní učitelka I. třídy byla Mgr. Lydie Staroveská. Třídní učitelka II. třídy byla paní ředitelka Mgr. Petra Výchopňová. Dále na škole učila paní učitelka Mgr. Ladislava Pekařová (VL, PŘ, PRV, AJ) a Hana Vávrová (TV, VV a PČ). Ve školní družině byla paní vychovatelka Hana Vávrová. Paní Karolína Sovjáková zastávala funkci školnice s úklidem a zároveň vydávala obědy.

15 Všechny pedagogické i nepedagogické pracovnice, které na škole působily, při vzdělávání usilovaly o to, aby všestranně rozvíjely žákovy schopnosti, vedly je k vytváření odpovídajících znalostí, posilovaly a rozvíjely u nich morální a mravní zásady. Staraly se o jejich estetickou i etickou výchovu. Rovnost příležitostí ke vzdělávání Školní matrika je vedena v elektronické podobě, důležité změny jsou zaznamenány. Škola identifikuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zohledňuje jejich potřeby a možnosti při výuce. Zabezpečuje žákům poradenskou činnost ve spolupráci pedagogickopsychologickou poradnou Zlín a Vsetín. Oblast výchovného poradenství plně zajišťovala ředitelka školy, jako dyslektická asistentka školy pracovala paní učitelka Lydie Staroveská. Průběh vzdělávání K naplňování vzdělávacích cílů škola využívá vlastní školní vzdělávací program pro žáky 1. až 5. ročníku. Vyučuje se podle vzdělávacího programu ŠVP ZV Od hraní přes bádání k vědění. Dále jsme využívali program Zdravá škola, do kterého byla škola zařazena 15. prosince 1999, s prvky Daltonského plánu a s ekologickou výchovou. Škola je držitelem titulu Ekoškola roku 2002 a nadále v tomto duchu pokračuje. Výuku doplňuje tvořivé činnostní učení a množství malých projektů. Celoroční projekt na určité téma v každém školním roce vhodně doplňuje učivo ve všech vzdělávacích oblastech. Letošní rok jsme plnili ekologické a jiné vzdělávací projekty v celoroční hře nazvané Putování v PRAVĚKU. V průběhu výuky jsou žáci vhodně motivováni a vedeni k využívání získaných poznatků. Projevují se samostatně, řeší problémy, spolupracují a respektují práci druhých, aktivně se zapojují do jednotlivých činností. Při práci na projektu je možné sledovat spolupráci žáků všech pěti ročníků školy, starší žáci jsou vzorem a oporou mladším. Citlivě a velmi vhodně spojené ročníky, projektové vyučování a výuka v blocích je společně s podnětným prostředím ukázkovým příkladem moderního vyučovacího procesu., který žáky nutí tvořivě a logicky myslet a také aktivně pracovat a zapojovat se do činností. Samozřejmostí je v průběhu výuky používání počítačů, které jsou umístěny v každé třídě. Velmi se nám osvědčilo i používání interaktivní tabule. Školní časopis Všeználek, který pod vedením pedagogů zpracovávají samotní žáci je důkazem spojení školní práce s praxí.

16 Vybavenost školy Škola je velmi moderně vybavená. V každé třídě jsou k dispozici počítače s připojením na internet, slouží pro výuku informatiky. Obě třídy mají dataprojektor propojený s internetem. Ve spodní třídě je k dispozici interaktivní tabule. Obě třídy jsou vybaveny kvalitním nábytkem, vestavěnou stěnou na uložení pomůcek, didaktickou technikou, pěknými žákovskými stoly a lavicemi, učitelskými stoly. I školní družina je vybavena vestavěnou skříní na pomůcky, žákovskou knihovnou, učitelským stolem, hracím kobercem. Z Klubu rodičů jsme obnovili vybavení pracovní části školní družiny byly pořízeny nové dva dřevěné stoly i s židlemi. Do každé třídy byl také zakoupen nový koberec. Dvorek školy slouží školní družině, ale také k odpočinku dětí o přestávkách, je zastřešený. Škola má zrekonstruovanou jídelnu. Keramické tvoření Zapojení školy Škola byla zapojena do rozvojového programu MŠMT EU peníze školám, který jsme v předloňském školním roce ukončili. Dále jsme zapojení do mezinárodního programu Škol podporující zdraví a v tomto školním roce po inovaci opět získali Certifikát Zdravé školy. V projektu Ovoce do škol jsme již šestým rokem. Z dalších projektů jsou to Veselé zoubky, projekt 72 hodin, spousta drobných projektů zaměřených na celoroční soutěž.

17 Nadále pokračujeme v ekologické činnosti, účastníme se přírodovědných a ekologicky zaměřených soutěží. Ekologickou výchovou zařazujeme do vyučovacích předmětů a projektových dnů. Etickou výchovu vyučujeme v hodinách čtení, dramatické výchovy a v projektových dnech či na škole v přírodě. V tomto školním roce jsme obsadili přední místa v literární soutěži Požární ochrana očima dětí viz tabulka Přehled soutěží. S country kroužkem jsme vybojovali stříbrnou medaili v soutěži Pódiových skladeb ve Zlíně. Velmi dobrá spolupráce je i se Sdružením rodičů a přátel školy Neubuz neboli Klubem rodičů. SRPŠ při ZŠ Neubuz bylo zaregistrované v roce Pomáhá při organizaci různých akcí ve škole a podporuje školu i finančně. Během let se vystřídalo několik skupin ve výboru rodičů. Nyní je předsedkyní i pokladnicí paní Martina Tomšíčková. Vždy to byli obětavci, kteří se snažili pro školu ledacos sehnat či zorganizovat různé akce. Pomáhali škole při organizaci Drakiády, karnevalu, školy v přírodě, Dne matek, divadle a různých vystoupení. Nebo zajišťovali ceny do tombol např. na karneval. Také rodiče pomáhali při odvozu dětí na různé soutěže. Dny otevřených dveří se staly již tradicí. Rodiče se zúčastnili tvořivých dílen. Nejvíce před Vánocemi, Velikonocemi nebo při různých setkávání. Samozřejmě během těchto dnů se chodili dívat do hodin a sledovali své ratolesti, jak jim to učení jde. Škola je otevřená pro veřejnost a každý má možnost nahlédnout na její činnost. Také využít prostorů pro školení či soustředění. Zatím toho využíval kroužek dramatické výchovy, country kroužek na soustředění. I v letošním roce využívala prostor ke své činnosti komunitní škola Sova. Vážíme si jakékoliv pomoci všech rodičů a za to jim patří velké poděkování nejen od nás učitelů, ale i od spokojených a usměvavých dětí, které chodí do naší školy rády. Další poděkování patří i sponzorům školy. Za posledních 12 let se nám podařilo získat od sponzorů přes korun. V letošním školním roce byly tyto finanční prostředky použity na výukové programy na škole v přírodě, odměny žákům, ubytování na soustředění s country kroužkem, doprava na plavecký výcvik ve Zlíně, vánoční tvoření a velikonoční tvoření, videozáznamy s reklamou školy a na další pestrou činnost. Sponzoři ZŠ Neubuz, kteří dali 1000,- Kč a více... GREINER Packaging Slušovice s.r.o. Mould-Matic Solutions s.r.o. Jaromír Zimmermann s.r.o. Pneu Vraník s.r.o Agrochemie s.r.o. SWS a.s. TNS SERVIS s.r.o. Partnerství Spolupráce školy se zřizovatelem je velmi dobrá. Starostka obce spolu s místostarostou vychází v maximální možné míře vstříc požadavkům školy. Cílem snahy představitelů obce a školy je škola, která slouží veřejnosti a její prostory slouží všem složkám v obci. Komunitní škola Sova nabízí všem občanům širokou škálu aktivit bez rozdílu věku.

18 Spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků je na nadstandardní úrovni. Rodiče mají možnost vstupovat do výuky volně v průběhu celého školního roku, jsou pro ně organizovány dny otevřených dveří spojené se zajímavými činnostmi. Kulturní vystoupení žáků, účast rodičů na projektech školy, to vše dokazovalo dobrou vzájemnou spolupráci. Informace o činnosti školy byly zveřejňovány nejen na webových stránkách školy, také na Facebooku i ve školním časopise, místním zpravodaji, Zlínských novinách. Umožňujeme rozvoj talentovaným žákům nabídkou různých kroužků nebo přípravkou ke studiu na gymnazia. Účelná a velmi dobrá byla spolupráce školy s okolními malotřídními školami (Trnava, Veselá, Všemina), jejich společné sportovní, recitační, pěvecké soutěže vhodně doplňovaly výuku školy. Spoluprací se školskými zařízeními doplňovaly také mateřské školy ve Slušovicích, Hrobicích a Všemině. Do základní školy Liptál, jezdíme pravidelně na keramiku. Dobrou úroveň má také spolupráce školy s ostatními organizacemi místních i slušovských hasičů, SK Neubuz a také ASPV Slušovice, které pomáhají škole při organizaci dětského sportovního tábora o letních prázdninách. Ve své činnosti škola spolupracuje s dalšími školami zařazenými do projektu Zdravá škola. Návštěva dopravního hřiště v Malenovicích

19 Přehled spolupráce - instituce Obecní úřad Neubuz Rada školy Asociace českých Daltonských škol Pedagogická fakulta Ostrava Asociace Zdravých škol Okolní ZŠ školy a MŠ Místní organizace Sk Neubuz, ASPV Slušovice Muzeum a zámek Vsetín Plavecká škola Zlín Sponzoři školy firmy z okolí Zdravá pětka ochránci přírody Rytmus pro život Líska Pan Mikláš Alcedo Záchranná chovná stanice zvířat Hoštálková (paní Křupalová) Hvězdárna Vsetín V tomto školním roce nebyl vypsán grant pro školy nadace Synot. Také přispíváme sběrem papíru na život zvířátek v ZOO Lešná a účastníme se sbírky do fondu Sidus a CKP-Chrpa. Výnos sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení - přístroji do nemocnic a na je výběr a výchovu koní a jejich následné poskytnutí zařízením zabývajícím se hipoterapií. Hipoterapie je speciální forma fyzioterapie prostřednictvím koně, která je určena dětem a lidem s poruchou pohybového aparátu (dětská mozková obrna, roztroušená skleroza, Downův syndrom aj.). Zde při terapii člověk neovládá a neřídí koně, ale kůň ovládá jezdce. Školská rada Školská rada Základní školy Neubuz má 3 členy, kteří byli zvoleni ve školním roce Předsedkyní Školské rady Neubuz je paní Ivana Hynčicová, další členky jsou: paní Hana Vávrová a paní Blanka Juříková. Zasedání Školské rady: Školská rada ve školním roce 2014/2015 zasedala 2 krát.

20 ČERVENÁ KARKULKA divadelní představení s módní přehlídkou Škola v přírodě proběhla letos opět na Tesáku. Škola dětem zajišťuje v zimním období v rámci tělesné výchovy povinný plavecký výcvik ve všech ročnících na škole. Řešíme tím chybějící tělocvičnu. Finanční pomoc získáváme na zaplacení výuky od sponzorů z Klubu rodičů ZŠ Neubuz. Významnou akcí v naší škole byly dvoudenní Dny otevřených dveří na podzim se skřítkem Podzimníčkem a na jaře. Pro návštěvníky byly dveře otevřeny v době vyučování i po jeho skončení. Všechny přivítala vyzdobená školička a dvorek s neskutečným množstvím nápaditých výrobků ze zeleniny a podzimních plodů, které vyráběly děti za pomoci svých rodičů, i ve školní družince s paní vychovatelkou. Výstava z celoročních projektů na školním dvorku je již tradicí.

21 Naše škola se již několikátým rokem zapojuje svou prezentací na jarmarku ve Slušovicích, letos konaného v nové sokolovně. Děti vyrobily krásné výrobky a předvedly valašské pásmo. Další tradiční akcí je Zpívání u stromečku, které uspořádala obec společně se školou. Žáci předvedli vánoční pásmo a společně jsme si zazpívali koledy. Žáci svou hrou na flétnu a tancováním tanců zpestřují chvilky v domovech důchodců, na plesech, na večírku pro rodiče, na veřejných schůzích. Na jarmarcích prezentují své výrobky. Jarmark ve Slušovicích Vystoupení na Greineru

22 Mimoškolní činnost na škole Nepovinný předmět máme náboženství. Na škole jsou tyto kroužky: angličtina hrou, country kroužek, výtvarný kroužek v rámci školní družiny, výuka hry na flétnu, sportovní hry, florball, dramatický kroužek dle potřeby, kroužek tvoření na jaře i na Vánoce, informatika. Novinkou školního roku 2014/2015 byla výuka hry na klavír spolupráce Klubu rodičů a ZUŠ Morava. Dále žáci navštěvují oddíl kopané, hasiče, aerobik, taneční kroužek Zumbu v místních klubech. Mají svůj vlastní časopis Všeználek, do kterého si píší vlastní básně, povídky, křížovky, kvízy a články. Další akce jsou soutěže v přednesu a zpěvu Neubuzský skřivánek, Veselská sedmikráska, Hlemýždění, hip, hop, taneční soutěže, seznamovací výlet na Lešnou, drakiáda, Dýňové slavnosti, školička v přírodě na Tesáku, poznávací putování po Praze, atletický čtyřboj, sportovní turnaje, Slavnosti Slabikáře, projekt tradice obce - Masopust, Velikonoce, Vánoce, jarmark, Dny zdraví, vystoupení u Kácení máje, pohádkový zápis, divadlo nejmladšího diváka ve Zlíně atd. Všechny tyto aktivity jsou dobrou prevencí, vyplní volný čas dětí, naučí je samostatnosti, umí si rozvrhnout čas na učení a hraní. Nenudí se. Projekt 72 hodin Naše škola se snaží dětem poskytnout co nejkvalitnější vzdělání, udržet si vysoký standart školy. Škola by se měla stát komunitním centrem obce. Nabízíme veřejnosti prostor a snažíme se spolupracovat s veřejností. Neustále se snažíme zlepšovat materiální podmínky školy a estetický vzhled. Aby se dětem ve škole líbilo, řídíme se školním devaterem vycházejícím ze zásad Daltonské školy: Uplatňujeme tyto zásady po celý rok: samostatnost, zodpovědnost, svoboda, spolupráce, individuální přístup, přátelské prostředí, komunikace, tolerance, tvořivost, vědomí kultury. Aby nás naše práce těšila, stačí nám, když uvidíme usměvavé děti, které se do školy těší. Chodí do ní radostně a bez stresů. Cílem naší školy je vytvořit kamarádské, tvořivé a tolerantní prostředí, které pomáhá dětem rozvíjet osobnost, sociální cítění a prosazování zdravého životního stylu pomocí nových přístupů ve výuce.

23 Respektujeme individuální potřeby jedince vytvářením pozitivních podmínek pro jeho všestranný rozvoj. Přejeme si, aby k nám žáci rádi vraceli i po splnění povinné školní docházky. To úzce souvisí i se samotným vztahem k vesnici, ve které se narodili nebo vyrůstali, či ve které jenom chodili do školy. Tyto děti budou možná jednou rozhodovat o budoucnosti školy v obci, obdobně jako dnes rozhodují jejich rodiče a členové zastupitelstva. Prioritní je podpořit budoucnost školy, bez které si život na vesnici nedokážeme představit. Datum zpracování zprávy : Datum projednání v radě školy: Datum projednání na poradě pracovníků školy : 28.srpna 2015 Podpis ředitele a razítko školy: Mgr. Petra Výchopňová

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2011/12. Vypracovala: Mgr. Lydie Staroveská. 25.7.2012 Neubuz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2011/12. Vypracovala: Mgr. Lydie Staroveská. 25.7.2012 Neubuz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2011/12 Vypracovala: Mgr. Lydie Staroveská 25.7.2012 Neubuz 1 Výroční zpráva O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2011/2012 Charakteristika školského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013. Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová. 29.8.2013 Neubuz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013. Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová. 29.8.2013 Neubuz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová 29.8.2013 Neubuz 1 Výroční zpráva O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013 Charakteristika

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční

Více

Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015

Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015 Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 byla prevence rizikového chování na naší škole prováděna podle Minimálního programu prevence

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice, příspěvková organizace 588 34 Dlouhá Brtnice 84 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2015 / 2016 2 Výroční zpráva školy za školní rok 2015/2016 podle

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční zprávy podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více