technika & detaily Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí OBSAH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "technika & detaily Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí OBSAH"

Transkript

1 Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí technika & detaily OBSAH formáty STEICOprotect S. 04 provedení spár S. 09 STEICOprotect na rámové konstrukci S. 11 STEICOprotect na celoplošném podkladu S. 12 montáž oken S. 15 parapetní deska STEICOfix S. 15 předávací protokol STEICO VKZS S. 20

2 Obsah Obsah Všeobecně Protipožární vlastnosti Formáty a použití STEICOprotect Skladováni Poklad Příprava podkladu Zpracování desek Minimální šířky sloupků Formáty desek Provedení rohu Styk stěna - strop Sokl a vodou ostřikovaná oblast Provedení spár Dilatační spáry Nástavby Kotvení STEICOprotect na dřevěných sloupcích STEICOprotect na celoplošném podkladu Okna Otvory Oblast parapetu Montáž okna Parapetní deska STEICOfix Detail Ostění okna Rolety a žaluzie Vystavení povětrnostním vlivům Vlhkost materiálu Foukaná izolace Kotvení do STEICOprotect Předání mezi firmami Předávací protokol VKZS STEICOprotect Zkratky VKZS: Vnější kontaktní zateplovací systém P+D: pero a drážka EPS: Expandovaný polystyren CLT: cross laminated timber - křížem lepené dřevo 2 Pokyny pro zpracování STEICOprotect

3 STEICOprotect VŠEOBECNĚ Sortiment výrobků STEICO nabízí vynikající možnosti pro plánování energeticky efektivních a ekonomických stěnových konstrukcí. Na tomto místě bychom Vám chtěli doporučit náš konstrukční sešit se skladbami obvodových stěn, ve kterém jsou shrnuty fyzikální a stavebně technické aspekty různých skladeb konstrukcí. Zde jsou rovněž uvedena řešení se STEICOprotect a s omítkovým systémem. Další provedení se vztahují výhradně k použití a montáži dřevovláknitých desek STEICOprotect jako podkladu pro schválené omítkové systémy našich partnerů. Informace o schválených omítkových systémech najdete na Pokyny pro zpracování STEICOprotect 3

4 Pokyny pro zpracování Protipožární vlastnosti Stěnové konstrukce s protipožární klasifikací včetně požárně uzavřených ploch naleznete v "Katalogu protipožárních konstrukcí STEICO" na FORMÁTY A POUŽITÍ STEICOprotect STEICOprotect H 40/60 [mm] STEICOprotect L STEICOprotect M 80/100 [mm] 120/160 [mm] použití dřevěné rámové konstrukce / masivní dřevěné panely (CLT) masivní dřevěné panely (CLT) maximální osová vzdálenost [mm] / formát [mm] * * * 600 krycí rozměr [mm] * * / tloušťka [mm] 40 až až až 160 provedení hran P+D P+D tupé Dřevovláknité desky STECOprotect H / M / L se od sebe odlišují zejména součinitelem tepelné vodivosti, objemovou hmotností a pevností v tlaku (viz. technický list). Velkoformátové desky s tupou hranou jsou rovněž k dispozici. SKLADOVÁNÍ Dřevovláknité desky STEICOprotect jsou dodávány na jednorázových paletách a zabalené ve folii. Jsou skladovány naležato v rovině a v suchu. stohovatelnost STEICOprotect H / M STEICOprotect L max. 3 palety max. 2 palety 4 Pokyny pro zpracování STEICOprotect

5 STEICOprotect PODKLAD Desky STEICOprotect P+D jsou určeny k přímé montáži na dřevěné sloupky. Jako podklad mezi dřevěné sloupky a desky STEICOprotect mohou být použity níže uvedené deskové materiály. Tloušťky desek jsou v rozmezí mm. dřevotřískové desky dle ČSN EN 312, typ P5 nebo P7 překližka dle ČSN EN 636, typ 2 nebo 3 OSB desky dle ČSN EN 300, typ 3 nebo 4 sádrovláknité desky d 10 mm sádrokartonové desky d 12,5 mm cementotřískové desky dle ČSN EN 634 Kotvení STEICOprotect přímo na dřevěný sloupek Kotvení STEICOprotect do sloupku přes deskový materiál Vhodnou volbou pro stěny z masivního dřeva jsou desky STEICOprotect L. Doporučeným podkladem jsou: Výrobky Novatop Výrobky KLH Prvky z masivních dřevěných desek Křížem lepené dřevo (CLT) Prvky z lepeného lamelového dřeva (LLD) dle ČSN EN STEICOprotect na stěně z masivního dřeva Pokyny pro zpracování STEICOprotect 5

6 Pokyny pro zpracování příprava PODKLADU Těsně před montáží desek je třeba provést kontrolu podkladu. Podklad musí být rovný, bez přesahů, čistý, suchý (vlhkost 20 %) jakož i dostatečně široký pro upevnění. U dřevěné rámové konstrukce je nutné posoudit maximální osovou vzdálenost sloupků viz. bod "Formáty STEICOprotect" (viz strana 3). 60 mm 625 mm vlhkost dřeva 20 % MINIMÁLNÍ ŠÍŘKY SLOUPKŮ montáž na vazbu STEICOprotect tupá hrana desek široké sponky Talířová kotva H oblast styku 39 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm * * platí jen pro široké sponky ZPRACOVÁNÍ DESEK Zpracování desek STEICOprotect je možné s běžným nářadím (okružní pila, přímočará pila, ocaska atd.) Dřevovláknité izolační desky mají při řezání tendenci prášit. Proto je vhodné přijmout opatření proti šíření prachu (např. průmyslové vysavače, odlučovače prachu, filtrační systémy). Dodržujte obvyklá bezpečnostní opatření pro zpracování dřevěných materiálů. MONTÁŽ DESEK Při montáži první řady desek se z desek odřízne na spodní straně drážka, tím vznikne tupá hrana. Také na spojích v rozích se musí odříznout přečnívající pero nebo drážka. Zase musí vzniknout tupá hrana. Desky s P+D se montují perem nahoru. Orazítkovaná strana desek směřuje dovnitř stěny. Pro optimalizaci prořezu je možné desky STEICOprotect H a M otočit potiskem ven. Desky P+D mohou být montovány průběžně ve vodorovném směru a svislý styk desek nemusí být podložen sloupkem. Je nutné ale dodržet min. 25 cm mezi svislými styky desek v řadách nad sebou (viz. obr.). 3b a a 25cm Svislá montáž desek 3a 6 Pokyny pro zpracování STEICOprotect

7 STEICOprotect Svislým spárám přímo nad sebou v poli mezi sloupky je nutné zabránit a při použití foukaných izolací nejsou dovoleny. Každá deska musí přesahovat a být upevněna přes dva sloupky. Křížové spáry nejsou dovoleny. Pro montáž desek vodorovně jako podhled např. v podkroví je nutné použít desky STEICOprotect H 60 mm. Pro tuto montáž je osová vzdálenost spodní konstrukce max. 43,3 cm. Počet spojovacích prostředků se musí zvýšit o ¹ ³. vodorovná montáž desek PROVEDENÍ ROHU Desky STEICOprotect nemusí být v rozích vzájemně přesazeny. Upevnění na rohovém sloupku je dostačující. Spára v rohu se prolepí těsnícím tmelem STEICOmulti fill a to tak, že se tmel o průměru cca 8 mm nanese vlnovitě na zadní stranu rohové desky nebo na boční stranu již namontované desky. ¹ tmel STEICOmulti fill STEICOprotect Tloušťka v [mm] maximální přesah pro lepené desky STEICOprotect v rozích [mm] STYK STĚNA - STROP Provedení styku stěna - strop u dřevěných rámových konstrukcí musí být bezpečně provedeno. Styk musí být pevný v tahu i tlaku a musí být zabráněno sesedání. Tlakové síly musí být přenášeny dřevěnou nosnou konstrukcí. Přenos i částečných tlakových sil přes zateplovací systém vede ke stlačení izolace a praskání omítky. Pro zabránění smrštění vlivem sesychání dřeva je vhodné nahradit okrajové ztužení stropu z KVH nosníkem ze STEICO LVL X (lepené vrstvené dřevo). Výplňovou desku ke stropnímu panelu je třeba pevně přilepit tmelem STEICOmulti fill, aby se zabránilo pozdějšímu vyboulení omítky v tomto místě. UPOZORNĚNÍ: ¹ Na výplňovou desku nanést tmel STEICOmulti fill vložit do mezery a přebrousit. ² STEICO LVL X ³ Tahové a tlakové spojení Pokyny pro zpracování STEICOprotect 7

8 Pokyny pro zpracování SOKL A VODOU OSTŘIKOVANÁ OBLAST Vodou ostřikovanou oblastí se míní oblast soklu do výšky 30 cm nad terénem. Kromě toho jsou to také plochy stěn ve stycích s terasou, plochou střechou, přístřeškem, střešním vikýřem, na které je třeba brát zřetel. V této oblasti je vhodné použít k tomu určené izolační desky, které jsou v sortimentu výrobců omítkových systémů. Tyto izolační desky je nutné podložit vlhku odolávajícími deskami např. Fermacell Powerpanel HD. Pro terénní úpravy, které redukují ostřikování např. kačírek o zrnitosti 16/32 v šířce 30 cm, nebo terasové rošty je možné výšku ostřikované oblasti snížit na 15 cm. Přímé položení dřevovláknitých desek na nepropustné podklady např. dlažbu není dovoleno. Jako hydroizolace v soklové oblasti se osvědčila samolepicí bitumenová izolace (např. Delta Thene). 30 cm 15 cm 30 cm 15 cm 10cm 15 cm 5 cm 15 cm ) 2 8 Pokyny pro zpracování STEICOprotect

9 STEICOprotect PROVEDENÍ SPÁR U zateplovacích systémů (VKZS) je nutné rozlišovat mezi dvěma typy spár. 1. typem spár jsou pohyblivé spáry na různých typech připojení na sousední stavební díly např. střešní záklop nebo mezi izolací v oblasti soklu u základové desky a dřevěnou nosnou konstrukcí nad základovou deskou. Tyto spáry se těsní pěnovým těsněním např. ILLBRUCK illmod 600 a k tomu určeným omítkovým profilem např. od firmy APU nebo LIKOV. 2. typem spár jsou tuhé spáry, které jsou zpravidla pod omítkovým systémem v místě spojení stěny a stropu, kam se vkládá výplňová deska. Tyto spáry se vyplní tmelem STEICOmulti fill. Také spáry široké 2 6 mm na stycích desek se vyplní tmelem STEICOmulti fill do hloubky 2 cm nebo až k peru desky. Spáry na fasádě širší než 6 mm se vyplní proužky z desek STEICOprotect a přilepí tmelem STEICOmulti fill a následně se po zaschnutí přebrousí. Takováto provedení zabraňují prokreslování spár v omítce. pěnové těsnění í pohyblivé spáry výplňová deska nebo proužek tuhé spáry omítkový profil DILATAČNÍ SPÁRY Dilatační spáry budov musí procházet celým zateplovacím systémem a nesmí být nikde překryty omítkou. Stejně tak u budov o délce větší než 20 m musí být provedeny svislé dilatační spáry. Tyto spáry se provádějí pomocí speciálních profilů např. profilem W52 od firmy APU nebo podobným profilem od firmy LIKOV. Pokyny pro zpracování STEICOprotect 9

10 Pokyny pro zpracování NÁSTAVBY Mezi nástavbou z dřevěné konstrukce a stávající masivní zděnou stěnou vznikají často vlivem sedání a nehomogenitou materiálů různé trhliny v omítce. Těmto trhlinám lze předejít provedením okapničky a odsazením v dřevěné konstrukci. Pokud je požadováno provedení s průběžnou omítkou přes dřevěnou rámovou konstrukci a zděnou stěnu lze to provést pomocí latí z KVH 6 6 cm, které jsou kotvené do dřevěné rámové konstrukce a ve spodní části do zdiva. Styky latí z KVH musí být přesazeny po výšce. Prostor mezi latěmi se vyplní dřevovláknitou izolací STEICOflex. Tato spodní konstrukce z latí pak slouží pro kotvení dřevovláknitých desek STEICOprotect H, které jsou následně omítnuty. KOTVENÍ Dřevovláknité desky STEICOprotect se kotví k podkladu buď nerezovými širokými sponkami nebo kotevními vruty STEICO Tellerbefestiger H. Hloubka zapuštění do dřevěné konstrukce je pro sponky min. 30 mm. Hloubka zapuštění do dřevěné konstrukce pro kotevní vruty STEICO Tellerbefestiger H je min. 25 mm a hlava vrutu musí být v rovině s povrchem desky. Široké sponky: nerezový drát o průměru 1,8 mm šířka sponky 27 mm minimální hloubka kotvení 30 mm 30 mm Kotevní vrut STEICO Tellerbefestiger H: kovový vrut s plastovým talířkem přerušený tepelný most mezi vrutem a izolací minimální hloubka zapuštění 25 mm Torx TX 25 včetně izolace v dutině plastového talířku 25 mm 10 Pokyny pro zpracování STEICOprotect

11 STEICOprotect STEICOprotect NA DŘEVĚNÝCH SLOUPCÍCH 50 mm 170 mm 250 mm 220 mm 245 mm kotevní vruty STEICO Tellerbefestiger H STEICOprotect H, M Sání větru až do 1,6 kn / m² Počet 6,5 ks / m² Max. osová vzdálenost 250 mm Široké sponky STEICOprotect H Sání větru až do 1,0 kn / m² Počet 13 Ks / m² Max. rozteč sponek 150 mm Široké sponky STEICOprotect H M Sání větru až do 1,6 kn / m² 1,0kN / m² Počet 18 ks / m² Max. rozteč sponek 90 mm Pokyny pro zpracování STEICOprotect 11

12 Pokyny pro zpracování STEICOprotect NA CELOPLOŠNÉM PODKLADU S KOTEVNÍMI VRUTY STEICO TELLERBEFESTIGER H 150 mm 150 mm 290 mm 150 mm STEICOprotect M Sání větru až do 1,6 kn / m² Počet 6,5 ks / m² 150 mm 150 mm 300 mm 150 mm STEICOprotect L Sání větru až do 1,0 kn / m² Počet 8,5 ks / m² 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm STEICOprotect L Sání větru až do 1,6 kn / m² Počet 8,5 ks / m² 12 Pokyny pro zpracování STEICOprotect

13 STEICOprotect STEICOprotect NA CELOPLOŠNÉM PODKLADU S NEREZOVÝMI ŠIROKÝMI SPONKAMI STEICOprotect M Sání větru až do 1,0 kn / m² Počet 20 ks / m² max. rozteč sponek 90 mm STEICOprotect M Sání větru až do 1,6 kn / m² Počet 26 ks / m² max. rozteč sponek 90 mm STEICOprotect L Sání větru až do 1,0 kn / m² Počet 26 ks / m² max. rozteč sponek 70 mm Pokyny pro zpracování STEICOprotect 13

14 Pokyny pro zpracování OKNA Tento citlivý detail musí být proveden s maximální péčí a z vhodných materiálů. Vzhledem k tomu, že na provedení tohoto detailu se podílí více firem (dodavatel dřevěné konstrukce, fasádník, dodavatel montáže oken a ev. rolet nebo žaluzií) je nutné tento detail pečlivě vyprojektovat a provést, tak aby byla zajištěna dlouhodobá funkčnost a bezpečnost. OTVORY Během montáže dřevovláknitých desek STEICOprotect v místě otvorů je nutné dbát na to, aby v rozích otvoru nevznikaly svislé ani vodorovné spáry a je nutné dbát na přesazení desky v rohu otvoru min. o 15 cm. V rozích otvorů jsou místa koncentrovaných napětí v rovině desky (zde je nutné později provést tzv. diagonální armování v armovací vrstvě). Pokud přesto je v rohu otvoru svislá nebo vodorovná spára slepí se pevně při montáži desek tmelem STEICOmulti fill. správně špatně OBLAST PARAPETU Pronikání vlhkosti do konstrukce musí být zabráněno již v průběhu výstavby. U otvorů ve stěnách nejvíce trpí oblast parapetů a proto musí být chráněny. Ochrana parapetu se provede pomocí folie STEICOmulti UDB kdy na šířku stěny + 10 cm na výšku se přilepí pásek folie tmelem STEICOmulti fill cca po 30 cm. Svislé konce folie se přelepí páskou STEICOmulti tape. Místo pod páskou se může přetřít STEICOmulti primer pro lepší adhezi k podkladu. 14 Pokyny pro zpracování STEICOprotect

15 STEICOprotect MONTÁŽ OKNA Zakrytí folií STEICOmulti UDB se používá jako dočasná ochrana proti povětrnostním vlivům po dobu max. 4 týdnů než budou do stěny zabudována okna. Zakrytí folií je ponecháno do doby zabudování okna. Po osazení okna se folie z vnitřní strany odřízne podle rámu okna a provede se vzduchotěsné utěsnění mezi rámem a konstrukcí stěny (doporučujeme se řídit DIN ). interiér PARAPETNÍ prvek STEICOfix STEICOfix je je podparapetní kašírovaný klín. Zpracovává se pomocí ocasky nebo přímočaré pily. Délkové zkrácení se provádí v zadní vyšší části a na šířku od ostění k ostění. Zkrácení se nesmí provádět na kratší straně, kde přesahuje folie. Přesah folie slouží jako dočasná okapnička před montáží parapetu. Na bočních koncích STEICOfix se přelepí páskou STEICOmulti tape. 2/3 pásky jsou nalapeny na STEICOfix a 1/3 zůstává volná. Páska se přehne přes roh na zadní stranu STEICOfix a vznikne tak uzavřený roh. Mezi takto vytvořené rohy se na zadní stranu STEICOfix nalepí páska STEICOmulti tape znovu v poměru 2/3 na STEICOfix a 1/3 volně. Takto vznikne "vana" z pásky okolo STEICOfix. Na podélné nižší straně zůstává přesah z folie jako okapnička. Před montáží takto připraveného podparapetního klínu STEICOfix se musí odříznout folie STEICOmulti UDB, která tam dosud byla jako ochrana nezakryté dřevěné konstrukce (poprsíku).. exteriér Pokyny pro zpracování STEICOprotect 15

16 Pokyny pro zpracování Na poprsík zbavený folie naneste proužky tmelu STEICOmulti fill kolmo od okna směrem ven ve vzdálenosti cca 30 cm od sebe. STEICOfix s již nalepenou páskou zasuňte shora od rohu poprsíku a přitlačte na proužky tmelu. Zatlačte STEICOfix ke spodní liště rámu okna a k liště přilepte i pásku STEICOmulti tape. Těšně před montáží parapetu znovu naneste proužky tmelu STEICOmulti fill na STEICOfix a to kolmo od okna směrem ven a opět ve vzdálenosti cca 30 cm od sebe. exteriér Nyní může být namontován okenní parapet, který společně s parapetními koncovkami a deskami v ostění a omítkovými parapetními profily zajišťuje vodotěsnost na spodku okna. 30 cm exteriér Detail STEICOfix s okapničkou TIP: Ukončení omítky pod parapetem lze rovněž provést pomocí podparapetního profilu. 16 Pokyny pro zpracování STEICOprotect

17 STEICOprotect OSTĚNÍ OKEN Deska pro ostění Ostění okenních otvorů jsou opláštěny k tomu určenými deskami. Tyto desky jsou desky STEICOprotect H v tloušťkách 20, 40 a 60 mm nebo mohou být také použity EPS desky výrobců zateplovacích systémů. Upevnění na ostění okenního otvoru se provádí tmelem STEICOmulti fill a mechanickým kotvením širokými sponkami nebo kotevními vruty STEICO Tellerbefestiger H. Upevnění širokými sponkami do boční hrany desek STEICOprotect je možné. Připojení na okno Deska v ostění se utěsní k rámu okna a k boční koncovce parapetu (např. profil GUTTMANN MF 400) těsnící pěnovou páskou, nebo omítkovým profiem. Tato těsnící pěnová páska je nalepena na koncovku parapetu až k vnější hraně fasády. Spojení boční koncovky parapetu a desky v ostění má být provedeno tak, aby spojení bylo pružně a vodotěsné. Připojení na rám okna lze rovněž provést k tomu určeným omítkovým profilem (např. APU W30+). ROLETY A ŽALUZIE Zabudování roletových schránek a žaluzií je rovněž možné. Zde existuje více možností jak tyto doplňky zabudovat. Venkovní schránky V tomto případě je nutné podložit desku STEICOprotect deskou na bázi dřeva. V tomto místě se tloušťka desky STEICOprotect redukuje o tloušťku podkladní desky. Upevnění se provede tmelem STEICOmulti fill a mechanickým spojením širokými sponkami nebo kotevními vruty STEICO Tellerbefestiger H. Pro velká rozpětí okenních otvorů může být spodní strana podkladní desky zesílena kovovým úhelníkem. Vnitřní schránky U zabudovaných schránek může být deska STEICOprotect upevněna přímo na schránku. Toto upevnění se provede tmelem STEICOmulti fill. Je-li schránka příliš zapuštěna v zateplovacím systému je možné na schránku přilepit tmelem STEICOmulti fill desku STEICOprotect 20 mm. Tato deska musí být o 10 cm širší než schránka. Fasádní deska STEICOprotect se pak v tomto místě o 20 mm odfrézuje. Spojení desek se provede tmelem STEICOmulti fill a širokými sponkami nebo kotevními vruty STEICO Tellerbefestiger H. Přechody desek je vhodné přebrousit. těsnící páska sklon 5% Pokyny pro zpracování STEICOprotect 17

18 Pokyny pro zpracování VYSTAVENÍ POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM Fasádní desky STEICOprotect již připevněné na obvodových stěnách mohou být, před nanesením omítkového systému, vystaveny povětrnostním vlivům (suchá období střídající se s lehkým / krátkým deštěm) maximálně po dobu 4 týdnů. Všechny vodorovné hrany desek, např. v místě parapetů, musí být zakryty a chráněny stejně jako všechny, dešti vystavené svislé hrany. V delším časovém období přesahující 4 týdny a zejména v zimě, nebo při výrazné změně počasí, je zásadně nutné chránit fasádu před povětrnostními vlivy například zakrytím plachtou na kontralatích nebo na lešení, nebo pro upevnění plachty využít přesahu střechy. Před zahájením aplikace omítkového systému je nutné zkontrolovat povrch desek a ev. upravit spáry a případné tloušťkové přesahy desek zbrousit. Je nutné provést alespoň provizorní svody dešťové vody kvůli ochraně fasády před zvlhnutím a namočením. Oblast soklu - ideálně celá fasáda by se měla chránit před znečištěním a provlhnutím od ostřikující nebo dešťové vody (např. zakrytím plachtou na lešení). V žádném případě se fasáda nesmí vystavit dlouhodobé vlhkosti a/nebo vzlínající zemní vlhkosti. Desky nesmí být v kontaktu se zeminou. Při dlouhodobém vystavení povětrnostním vlivům se musí provést vizuální kontrola povrchu desek před aplikací omítkového systému. Přebroušení povrchu desek lze v tomto případě doporučit. Prach z broušení je třeba odmést nebo odstranit vhodným průmyslovým vysavačem nebo vyfoukat stlačeným vzduchem. Při použití stlačeného vzduchu se musí použít bezolejový kompresor. VLHKOST MATERIÁLU Dřevovláknité izolace jsou dodávány v suchém stavu. Na stavbách často vlhkost proniká do materiálu a neumožňuje tak ihned aplikaci omítkového systému. Při povětrnostních podmínkách s deštěm nebo v období s velmi vysokou vzdušnou vlhkostí, může vlhkost dosud neomítnutých dřevovláknitých desek výrazně vzrůst. Před omítáním je povolená limitní vlhkost desek max. 13 %. Tato hranice zajišťuje rozměrovou stálost desek a snižuje možnost hnědého zabarvení. Kontrolu lze provést vlhkoměrem např. GANN Hydromette BL Compact. Pokud není vlhkoměr k dispozici lze orientační kontrolu provést PE-folií. Na stěnu s neomítnutými dřevovláknitými deskami se vzduchotěsně přilepí páskou PE-folie o rozměru cm. Pokud dojde během 24 hod. ke vzniku kondenzátu pod folií je nutné od nanášení omítky zatím ustoupit až do doby než desky vyschnou. <13% zakrytí přes zimu max. 4 týdny 18 Pokyny pro zpracování STEICOprotect

19 STEICOprotect FOUKANÁ IZOLACE Pokud mezi nosnou konstrukci za deskami STEICOprotect se použije foukaná izolace musí se provést tak, aby nedošlo k jejímu sesedání a dutina byla zcela vyplněna foukanou izolací. To se musí provést před aplikací omítkového systému. Vyřezané otvory v deskách STEICOprotect pro foukání izolace se zpět zaslepí původně vyřezanými zátkami z desek. Přebroušení povrchu desek před aplikací omítkového systému je v místě zátek nutné. KOTVENÍ do STEICOprotect Lehké zatížení, jako jsou venkovní lampy nebo poštovní schránky se mohou upevnit do desek STEICOprotect hmoždinkami pro izolace např. FISCHER FID 50. Upevnění musí být provedeno takovým způsobem, který brání pronikání vlhkosti (déště) do desky. Pro větší zatížení, jako jsou markýzy, jsou použity speciální upevňovací systémy, jako např. FISCHER Thermax. Pod takovéto kotevní systémy musí být použita izolace s vysokou pevností v tlaku (pevnost v tlaku > 200 kpa). Kotvení pak probíhá až do nosného podkladu např. dřevěné rámové konstrukce / masivního dřevěného panelu. PŘEDÁNÍ MEZI FIRMAMI Je-li aplikace omítkového systému prováděna jinou firmou je vhodné domluvit termín předání podkladní plochy s deskami STEICOprotect mezi všemi zúčastněnými partnery (dodavatel dřevostavby, realizátor omítkového systému, ev. stavbyvedoucí a investor). Při tomto předání mohou být vyjasněny všechny nesrovnalosti, které by měly být zapsány do níže uvedeného předávacího protokolu, který je uveden v těchto pokynech pro zpracování. Pokyny pro zpracování STEICOprotect 19

20 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL VKZS STEICOprotect PŘEDÁNÍ PODKLADU PRO OMÍTKOVÝ SYSTÉM Data objektu 1. Adresa: Typ desek STEICOprotect 1. Typ desky: H M L 2. Tloušťka desky: 2. Projektant: 3. Formát desek: P+D Tupá hrana 3. Stavebník (investor): 4. Je etiketa výrobku uschována: ano ne 5. Datum montáže desek: 4. Dodavatel dřevostavby: Popis konstrukce 1. Popř. předsazená stěna: 5. Dodavatel fasádních prací: 2. Poloha vzduchotěsné vrstvy: 6. Datum / časové období: Přelepena: 7. Orientace objektu: 3. Nosná konstrukce: Dřevěná rámová konstrukce Masivní dřevěné panely 8. Plánovaný termín zahájení omítání: Jiné Dbát na omezené působení povětrnostních vlivů po dobu max. 4 týdnů!!! 9. Poznámky: Rastr nosné konstrukce: cm 4. Hloubka stěny (dutiny): cm 5. Izolace v dutině: 6. Bude použita foukaná izolace: ano ne Pokud ne, nelze provádět omítku. 7. Popř. vnější opláštění: 20 Pokyny pro zpracování STEICOprotect

21 STEICOprotect 8. Typ desek STEICOprotect viz. údaje výše 9. Plánovaný omítkový systém: Stěrka (armovací hmota): 3. Všechny styky desek > 6 mm jsou vyplněny odřezky desek STEICOprotect a upevněny spojovacími prostředky nebo tmelem STEICOmulti fill. ano ne pokud ne, určit polohu spáry k dokončení: Dodržte min. tloušťku stěrky 5 mm!!! Armovací síťovina: Mezinátěr (penetrace): 4. Všechny styky desek jsou v rovině: ano ne pokud ne, určit polohu styku desek k dokončení: Omítka: Ev. fasádní nátěr: 5. Případné chyby na povrchu jsou opraveny? ano ne pokud ne, určete polohu místa opravy: Zpracování desek, styky a spojení U podklad (konstrukční dřevo KVH / masivní dřevěné panely CLT) byla před montáží zkontrolována vlhkost a byl deklarován jako suchý: ano ne 1. Zpracování proběhlo podle doporučení: ano ne pokud ne, jaké je odchylka: 6. Byla fasáda před aplikací omítkového systému vyčištěna od prachu a vláken? ano ne 7. Jsou svislé styky desek přesazeny o min. 25 cm? ano ne pokud ne, určete způsob opravy: 2. Jsou všechny styky desek > 2 mm vyplněny tmelem STEICOmulti fill? ano ne pokud ne, kde jsou spáry, které je nutné dokončit: Pokyny pro zpracování STEICOprotect 21

22 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL VKZS STEICOprotect 8. Je zohledněna izolace v soklové oblasti? ano ne pokud ne, jaká opatření budou provedena: 12. Je počet spojovacích prostředků dostatečný? ano ne pokud ne, popište opatření: pokud ano, je izolace soklu provedena podle těchto pokynů pro zpracování: ano ne pokud ne, popište opatření: 13. Jsou kotevní vruty STEICO Tellerbefestiger H v rovině desky a široké sponky max. 2 mm zapuštěny? ano ne pokud ne, popište opatření: 9. Přesahuje izolace základové desky 30 cm nad terén? ano ne pokud ne, popište opatření: 14. Jsou všechny parapety provedeny v souladu s těmito pokyny pro zpracování? Je zajištěn trvalý odvod dešťové vody z parapetu a jsou spoje vyplněny pěnovým těsněním? ano ne pokud ne, popište opatření: 10. Jsou všechny styky a spojení provedeny s ohledem na trvalou ochranu proti větru a nárazovému dešti? ano ne pokud ne, popište opatření: 15. Je zabráněno sesedání konstrukce v místě styku stěny a stopu? Je proveden detail podle "Katalogu detailů STEICO"? ano ne pokud ne, popište opatření: 11. Použité spojovací prostředky Nrezové široké sponky Tellerbefestiger H Délka: Hloubka zapuštění: Poloha sponek: šikmo vodorovně 22 Pokyny pro zpracování STEICOprotect

23 STEICOprotect 16. Spodní systémový styk je proveden soklovou lištou bude proveden při aplikaci omítkového systému podle pokynů pro zpracování Odlišnosti: 17. Je styk vodicí lišty rolety a koncovky parapetu zajištěn proti pronikání vody? ano ne není relevantní pokud ne, popište opatření: 18. Pokud fasáda probíhá až ke střeše je proveden detail styku pomocí profilu? ano ne není relevantní pokud ne, popište opatření: Předání Všechny výše uvedené dodělávky je nutné dokončit před zahájením prací na omítkovém systému. Omítání podkladu musí být prováděno za odpovídajících povětrnostních podmínek. Zejména je nutné nanášet dostatečnou tloušťku vrstvy. Povrch desek STEICOprotect musí být suchý. Jen takový povrch může být omítán. Přezkoušejte vlhkost desek (materiálu) těsně před omítáním (vlhkost materiálu je max. 13 %, lze provést test s PE-folií o ploše cca cm upevněnou na desky 24 hod. před nanášením omítky, pokud není k dispozici vlhkoměr, a zjistit tak přítomnost kondenzátu pod folií. Plochy stěn připravené pro omítání musí být pečlivě zkontrolovány, případná zlepšení jsou uvedena v tomto dokumentu. Po kontrole je možné začít s omítáním s ohledem na dodržování směrnic pro zpracování konkrétního omítkového systému a stavu technických vědomostí. V případě negativního výsledku je nutné provést dokončení přípravy podkladu a sjednat termín náhradního předání. Datum: za dodavatele dřevěné konstrukce: za dodavatele fasádních prací: Pokyny pro zpracování STEICOprotect 23

24 80% našeho života strávíme v uzavřených místnostech. ale je nám skutečně známo, v čem to tam vlastně žijeme? Společnost STEICO si dala za úkol vyvinout takové stavební výrobky a materiály, které uvedou do souladu potřeby člověka a přírody. a tak vznikají naše výrobky - z obnovitelných surovin a bez pochybných přísad. Pomáhají pak snižovat spotřebu energie a podstatným způsobem přispívají k trvale zdravému klimatu bydlení a to umí ocenit nejen alergici. Konstrukční materiály nebo izolace: Výrobky STEICO jsou nositeli řady značek kvality. Tu zaručuje certifikát FSC (Forest Stewardship Council) trvalé, životnímu prostředí šetrné využívání dřeva jako suroviny. a také v nezávislých testech jako je např. ÖKOTEST dosahují výrobky STEICO pravidelně hodnocení velmi dobrý. Tím STEICO zaručuje jistotu a kvalitu pro generace. Přírodní izolační a konstrukční systém pro rekonstrukce i novostavby - pro střechy, stropy, stěny i podlahy. Obnovitelné suroviny bez škodlivých příměsí Vynikající ochrana proti chladu v zimě Perfektní ochrana proti horku v létě Šetří energii a tím zvyšuje hodnotu budovy Odolnosti proti dešti a vysoká difúzní otevřenost Snadné a nenáročné zpracování STEICO therm Holzfaser-Dämmstoff sehr gut Ausgabe 2/2010 Dobrá ochrana proti ohni Izolace pro zdravé bydlení Podstatné zlepšení ochrany proti hluku Přísná kontrola kvality Člen WWF Global Forest & Trade Network Výrobní závod certifikován podle ISO 9001:2008 Šetrná k životnímu prostředí, recyklovatelná Odladěný izolační a konstrukční systém Stav 01/2014. Platný je pouze aktuální stav. Změny a chyby vyhrazeny. Váš STEICO partner:

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem IV Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem Před aplikací tepelné izolace na plochu fasády věnujte patřičnou pozornost technickému stavu podkladních vrstev, zvláštní pozornost by měla být věnována

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ. PRoFEssional. EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky A A

DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ. PRoFEssional. EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky A A A A PRoFEssional DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky www.egger.cz/drevostavby DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ EGGER

Více

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRE PREVEDENIE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TEHLOVÝMI PÁSIKMI tepelno-izolačné systémy Obkladové pásky 41 Rotterdam OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Profi-Tip FERMACELL: Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Powerpanel H 2 O je výrobkem z řady cementových powerpanelů FERMACELL Vlastnosti desky tloušťka desky 12,5 mm rozměry desky 1000 x 1250

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

CAPATECT. Capatect Montážní postup

CAPATECT. Capatect Montážní postup CAPATECT Capatect Montážní postup Úvodní poznámka Český Caparol je členem Cechu pro zateplování budov. V tomto návodu na montáž se popisují pracovní postupy při odborném pokládání tepelně izolačních kombinovaných

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy pro ještě lepší a zdravější bydlení Krásné a zdravé bydlení Systémové řešení pro každou stavbu Regenerace bytových domů Zateplovací systémy Energeticky úsporné bydlení a rentabilní

Více

Technologický postup tmelení spár obvodových plášťů panelových budov akrylátovým tmelem S-T1 a S-T5 vyráběným firmou Den Braven production s.r.o.

Technologický postup tmelení spár obvodových plášťů panelových budov akrylátovým tmelem S-T1 a S-T5 vyráběným firmou Den Braven production s.r.o. Technologický postup tmelení spár obvodových plášťů panelových budov akrylátovým tmelem S-T1 a S-T5 vyráběným firmou Den Braven production s.r.o. Den Braven Sealants Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Více

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN Aplikace desek CETRIS Problematika požární ochrany stavebních konstrukcí Svislé stěnové konstrukce Vodorovné konstrukce podhledy Vodorovné konstrukce stropy a podlahy Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými

Více

Všeobecné pokyny ke zpracování POROTHERM Ti

Všeobecné pokyny ke zpracování POROTHERM Ti Všeobecné pokyny ke zpracování POROTHERM Ti. Uložení první vrstvy maltového lože První vrstva POROTHERM 6,5 Ti se usadí stejně jako cihly broušené do maltového lože ze zakládací malty POROTHERM CB. Aby

Více

Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy

Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy Obsah 1 Balkónové systémy Cemix obecně... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Použití... 3 1.2 Obecné požadavky na podklad...

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

Postupy při omítání zdiva HELUZ

Postupy při omítání zdiva HELUZ Postupy při omítání zdiva HELUZ vysoce kvalitní materiály pro vnější úpravu zdiva výhody omítek použití omítek Úvod Omítky jsou tradiční a dosud nejčastěji používaný způsob úpravy vnějších i vnitřních

Více

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ Technické změny vyhrazeny Platí od: květen 2010 www.rehau.cz Stavebnictví Automobilový průmysl Průmysl TECHNICKÉ INFORMACE K TECHNICKÉMU

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG

Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG OBSAH Úvod 3 Výrobky stavebního systému Ytong 4 Zakládání rohů 6 Nosné zdivo 7 Napojení nosných stěn 9 Příčka 10 Nosný překlad 12 Plochý překlad 14 U-profil, UPA-profil

Více

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz Stavíme ze dřeva Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER www.egger.cz Dřevo mě učí pracovat přesně a hledat jednoduchá řešení. Hermann Kaufmann, architekt Obsah 4 Stavby trvalé

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE. Zemní hydroizolační systém - fólie z měkčeného PVC

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE. Zemní hydroizolační systém - fólie z měkčeného PVC TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE Zemní hydroizolační systém - fólie z měkčeného PVC Obsah 1. Popis a použití jednotlivých druhů PVC-P fólií Plastiflex... 3 1.1 Plastiflex GF...3 1.2 Plastiflex GLSO... 3 1.3

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119 Maloformátové cihly HELUZ 114 Cihelný obkladový pásek HELUZ 116 Cihelná dlažba HELUZ 118 Speciální tvarovky HELUZ 119 2015-03-01 / Strana 113 Použití Maloformátové cihly HELUZ pro vnitřní nosné a výplňové

Více

Lindab SRP Click Montážní návod SRP Click. Lindab SRP Click Montážní návod

Lindab SRP Click Montážní návod SRP Click. Lindab SRP Click Montážní návod Lindab SRP Click Montážní návod SRP Click Lindab SRP Click Montážní návod Montáž krytiny Lindab SRP Click Dříve než začnete Před montáží doporučujeme důsledně prostudovat tento montážní návod. Pomůže Vám

Více

APLIKAČNÍ MANUÁL DIFÚZNÍ MEMBRÁNY PODSTŘEŠNÍ FÓLIE PAROZÁBRANY SPOJOVACÍ A TĚSNÍCÍ PRVKY JUTAFOL DTB 150, JUTAFOL D, JUTACON

APLIKAČNÍ MANUÁL DIFÚZNÍ MEMBRÁNY PODSTŘEŠNÍ FÓLIE PAROZÁBRANY SPOJOVACÍ A TĚSNÍCÍ PRVKY JUTAFOL DTB 150, JUTAFOL D, JUTACON APLIKAČNÍ MANUÁL DIFÚZNÍ MEMBRÁNY JUTADREN, JUTADACH SUPER, JUTADACH MASTER, JUTADACH PODSTŘEŠNÍ FÓLIE JUTAFOL DTB 150, JUTAFOL D, JUTACON PAROZÁBRANY JUTAFOL N, JUTAFOL N AL, JUTAFOL REFLEX SPOJOVACÍ

Více

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Střešní fólie Trocal SGmA/SG Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (plošná fólie) Trocal Typ SG (alt.

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Návod k pokládce pro všechny podlahy Egger se zámkovým systémem JUST clic!

Návod k pokládce pro všechny podlahy Egger se zámkovým systémem JUST clic! Návod k pokládce pro všechny podlahy Egger se zámkovým systémem JUST clic! KONTROLNÍ ZKOUŠKY/PODKLADY 1. KONTROLNÍ ZKOUŠKY Laminátové podlahy a podlahy s technologií cork + EGGER se vyrábějí vysoce přesnými

Více