Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2007"

Transkript

1 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2007 České Středohoří Český ráj Větruše Most Aquadrom Ústí nad Labem Teplice Chomutov Most Žatec V Ústí nad Labem, dne

2 I. Úvod 1 II. Celková rekapitulace (příloha č. 1). 2-3 III. Transfery obecním školám na přímé náklady na rok 2007 (příloha č. 2) IV. Graf č. 1 příjmy, financování, běžné a kapitálové výdaje v letech V. Bilance návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007 (příloha č. 3) VI. Graf č. 2 Struktura příjmů v letech VII. Graf č. 3 Struktura výdajů v letech VIII. Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007 (příloha č. 4) IX. Graf č. 4 členění příjmů roku X. Příjmy a financování (tabulky) (příloha č. 5) XI. Graf č. 5 členění výdajů roku XII. Graf č. 6 struktura běžných výdajů roku XIII. Běžné výdaje (komentář a tabulky), z toho: (příloha č. 6) odbor kanceláře hejtmana odbor kanceláře ředitele úřadu odbor ekonomický odbor informatiky a organizačních věcí odbor majetkový odbor legislativně právní odbor regionálního rozvoje odbor územního plánování a stavebního řádu odbor školství, mládeže a tělovýchovy odbor kultury a památkové péče odbor sociálních věcí a zdravotnictví odbor dopravy a silničního hospodářství odbor životního prostředí a zemědělství odbor investiční odbor evropských projektů XIV. Graf č. 7 struktura kapitálových výdajů roku XV. Kapitálové výdaje (komentář a tabulky) (příloha č. 7) XVI. Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem za období (příloha č. 8) XVII. Profinancování předpokládané v roce 2007 (příloha č. 9) XVIII. Vysvětlivky 155

3 Úvod Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007 byl sestaven na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní ve znění pozdějších předpisů, dále byl vytvořen v souladu s rozpočtovým výhledem na období , který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 32/12Z/2005 dne Při jeho zpracování byly dodrženy základní podmínky pro sestavení rozpočtu dané Metodikou přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007, schválenou Radou Ústeckého kraje usnesením č. 49/46R/2006 ze dne Bez výjimky byla dodržena základní kritéria sestavení rozpočtu na rok 2007 schválená Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 37/15Z/2006 dne v rámci priorit rozpočtu na rok Plnění stanovených základních kritérií sestavení rozpočtu: 1. Rozpočet Ústeckého kraje pro rok 2007 (dále jen rozpočet) bude včetně financování vyrovnaný, při použití pouze příjmů roku 2007 schodkový splněno. 2. Provozní rozpočet bude přebytkový splněno. 3. Rozpočet zabezpečí základní funkce kraje a jeho organizací splněno. 4. Rozpočet umožní v oblasti samostatné působnosti směrovat finanční prostředky do hlavních priorit kraje splněno. 5. Kapitálový rozpočet bude prioritně zaměřen na investice do majetku kraje splněno. 6. Rozpočet vytvoří prostor pro maximální možné využití finančních prostředků z fondů EU a dalších evropských finančních mechanismů. splněno. 7. Maximální pozornost bude věnována rozvojovým investicím (zejména projektům spolufinancovaným z EU a dalších finančních mechanismů) s cílem podporovat akce a projekty, které přinesou snižování provozních výdajů případně zvýšení příjmů. - splněno Hlavní priority Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2007: 1. investice do vlastního majetku zejména do průmyslové zóny TRIANGLE a revitalizace dopravní infrastruktury 2. maximální využití finančních prostředků z EU a dalších evropských finančních mechanismů k rozvoji kraje zejména na programy na podporu drobného, malého a středního podnikání s cílem snížit nezaměstnanost 3. vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007 splňuje všechna kritéria, priority a ostatní podmínky schválené Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje. 1

4 příloha č. 1 Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007 A B C D E F G H I J K Příjmy Schválený rozpočet na rok 2006 Upravený rozpočet po rozpočtových opatření č. 9/2006 Skutečnost k Rozpočtový výhled na rok 2007 Příjmy celkem Návrh rozpočtu na rok 2007 Příjmy obligatorní Příjmy fakultativní Celkem běžné zdroje ,85 98,70 Daňové příjmy ,14 110,14 Nedaňové příjmy ,44 123,72 Neinvestiční dotace ,30 92,33 Celkem kapitálové zdroje ,87 27,69 Kapitálové příjmy ,82 127,19 Investiční dotace ,00 0,00 Investiční úvěr ,33 233,33 Splátky jistiny investičního úvěru ,00 0,00 Financování - výsledek hospodaření Celkový úhrn zdrojů ,95 90,90 z toho: Rozdíl návrhu rozpočtu na r a schváleného rozpočtu r (F-B) v tis. Kč Změna návrhu Změna návrhu rozpočtu r rozpočtu r proti proti upravenému schválenému rozpočtu r v rozpočtu r v % (F/C*100) % (F/B*100) v tis. Kč A B C D E F G H I J K L Výdaje Schválený rozpočet na rok 2006 Upravený rozpočet po rozpočtových opatření č. 9/2006 Skutečnost k Rozpočtový výhled na rok 2007 Výdaje celkem Návrh rozpočtu na rok 2007 Výdaje obligatorní na udržení stávajícího stavu související se zvyšováním standardu Rozdíl návrhu rozpočtu na r a schváleného rozpočtu r (F- B) Změna návrhu rozpočtu r proti schválenému rozpočtu r v % (F/B*100) Změna návrhu rozpočtu r proti upravenému rozpočtu r v % (F/C*100) Celkem běžné výdaje ,49 95,01 Celkem kapitálové výdaje ,31 71,68 Celkový úhrn výdajů ,95 90,90 z toho: Výdaje fakultativní v tis. Kč zdroje výdaje rozdíl Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Celkem

5 v tis. Kč A B C D E F G H I J K L ODBORY Schválený rozpočet na rok 2006 Upravený rozpočet po rozpočtových opatření č. 9/2006 Skutečnost k Rozpočtový výhled na rok 2007 Výdaje celkem Návrh rozpočtu na rok 2007 Výdaje obligatorní Výdaje fakultativní na udržení stávajícího stavu související se zvyšováním standardu Rozdíl návrhu rozpočtu na r a schváleného rozpočtu r (F- B) Změna návrhu rozpočtu r proti schválenému rozpočtu r v % (F/B*100) Výdaje celkem ,95 90,90 Běžné výdaje celkem ,49 95,01 Kancelář hejtmana ,38 107,50 Kancelář ředitele ,28 104,46 Odbor ekonomický ,17 474,79 Odbor informatiky a organizačních věcí ,00 104,55 Odbor majetkový ,62 122,67 Odbor legislativně právní ,27 72,07 Odbor regionálního rozvoje ,86 43,45 Odbor územního plánování a stavebního řádu ,51 208,62 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy ,87 99,04 Odbor kultury a památkové péče ,79 98,29 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,79 48,52 Odbor dopravy a silničního hospodářství ,26 87,87 Odbor životního prostředí a zemědělství ,27 81,31 Odbor investiční ,95 78,20 Odbor hospodářské strategie kraje ,00 0,00 Odbor evropských projektů ,87 87,72 Kapitálové výdaje celkem ,31 71,68 Oblast kanceláře hejtmana ,86 144,41 Oblast kanceláře ředitele ,28 143,93 Oblast ekonomická ,00 178,37 Oblast informatiky a vnitřních věcí ,00 322,83 Oblast majetková ,54 34,17 Oblast regionálního rozvoje ,30 24,69 Oblast územního plánování a stavebního řádu ,31 263,16 Oblast školství, mládeže a tělovýchovy ,30 64,36 Oblast kultury a památkové péče ,22 136,97 Oblast sociálních věcí ,27 50,45 Oblast zdravotnictví ,80 62,81 Oblast dopravy a silničního hospodářství ,25 128,27 Oblast životního prostředí a zemědělství ,40 79,72 Oblast investiční ,82 557,24 Oblast hospodářské strategie ,00 0,00 z toho: příloha č. 1 Změna návrhu rozpočtu r proti upravenému rozpočtu r v % (F/C*100) EK

6 příloha č. 2 Transfery obecním školám na přímé náklady na rok 2007 Poř.č. Odvětvové třídění ( ) Č. org. Název zařízení Návrh rozpočtu MŠ Arnoltice MŠ Česká Kamenice, Palackého MŠ Česká Kamenice, Komenského MŠ Děčín II, Liliová MŠ Děčín II, Riegrova MŠ Děčín VI, Klostermannova MŠ Děčín XXXII, Májová MŠ Dobrná MŠ Horní Habartice MŠ Janov MŠ Jílové MŠ Malá Veleň - Jedlka MŠ Malšovice MŠ Těchlovice MŠ Valkeřice MŠ Velká Bukovina MŠ Jiříkov MŠ Lobendava MŠ Mikulášovice MŠ Rumburk, V Podhájí MŠ Rumburk, Komenského MŠ Rumburk, Sukova MŠ Rumburk, Krásnolipská MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře MŠ Šluknov MŠ Velký Šenov MŠ Dolní Podluží MŠ Horní Podluží MŠ Jiřetín pod Jedlovou MŠ Varnsdorf, Nezvalova MŠ Varnsdorf, Seifertova MŠ Varnsdorf, Pražská MŠ Varnsdorf, Křižíkova MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka MŠ Varnsdorf, Poštovní MŠ Varnsdorf, Národní Mateřská škola Černovice Mateřská škola Droužkovice, Rudé Armády č.p Mateřská škola Hora Svatého Šebestiána Mateřská škola Hrušovany č.p Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova Mateřská škola Jirkov, Smetanovy Sady Mateřská škola Zelená 63, Málkov Mateřská škola Nezabylice Mateřská škola Údlice, Droužkovická Mateřská škola Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše Mateřská škola Kadaň, Kpt. Jaroše Mateřská škola Kadaň, Žitná Mateřská škola Kadaň, Klášterecká Mateřská škola Kadaň, Husova Mateřská škola Kadaň, Na podlesí Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Lipová

7 příloha č. 2 Poř.č. Odvětvové třídění ( ) Č. org. Název zařízení Návrh rozpočtu Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Souběžná Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Dlouhá Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Školní Mateřská škola klášterec n. Ohří, Lesní Mateřská škola Račetice Mateřská škola Pohádka Vejprty, Přísečnická MŠ Libochovany MŠ Litoměřice MŠ Lovečkovice MŠ Sukorady se školní jídelnou MŠ Štětí MŠ Čtyřlístek Terezín MŠ Travčice MŠ s jídelnou Úštěk MŠ Velké Žernoseky MŠ Vrutice MŠ Libochovice MŠ se školní jídelnou Poplze MŠ Lovosice, Resslova MŠ Lovosice, Sady pionýrů MŠ Lovosice, Terezínská MŠ Brouček Prackovice nad Labem MŠ Chotěšov MŠ Chotiměř MŠ Křesín MŠ se školní jídelnou Vchynice MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky MŠ Budyně nad Ohří MŠ Horní Beřkovice Masarykova MŠ Roudnice n.l., Dobrovského MŠ Pohádka Roudnice n.l., Josefa Hory MŠ Pastelka Roudnice n.l., Libušina MŠ Roudnice n.l., Školní MŠ Písnička Roudnice n.l., Řipská MŠ Straškov-Vodochody MŠ se školní jídelnou Dušníky MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem MŠ Martiněves MŠ Rohatce MŠ Vědomice MŠ Vrbice u Roudnice n.l MŠ Vražkov MŠ Račiněves MŠ Cítoliby MŠ Dobroměřice MŠ Hřivice MŠ Chlumčany MŠ Lenešice MŠ Louny, Čs. armády MŠ Louny, Dykova MŠ Louny, Fügnerova MŠ Louny, Kpt. Nálepky MŠ Louny, Přemyslovců MŠ Louny, Šafaříkova

8 příloha č. 2 Poř.č. Odvětvové třídění ( ) Č. org. Název zařízení Návrh rozpočtu MŠ Louny, V Domcích MŠ Panenský Týnec MŠ Peruc MŠ Postoloprty MŠ Ročov MŠ Slavětín MŠ Vrbno nad Lesy MŠ Krásný Dvůr MŠ Kryry MŠ Lubenec MŠ Podbořany, Bratří Čapků MŠ Podbořany, Hlubanská MŠ Měcholupy MŠ Tuchořice MŠ Žatec, Bratří Čapků MŠ Žatec, Fügnerova MŠ Žatec, Fügnerova MŠ Žatec, Otakara Březiny MŠ Žatec, Podměstí MŠ Žatec, Studentská MŠ Žatec, U jezu MŠ Most, Hutnická MŠ Most, Sochorova MŠ Most, Růžová MŠ Most, Lidická MŠ Obrnice MŠ Lužice MŠ Litvínov, Gorkého MŠ Meziboří MŠ Teplice, K. Čapka MŠ Teplice, Hlávkova MŠ Teplice, Jaselská MŠ Teplice, Jugoslávská MŠ Teplice, Moskevské nám MŠ Teplice, J. V. Sládka MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská MŠ Teplice, Josefa Suka MŠ Teplice, Fr. Šrámka MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená MŠ Teplice, Josefa Ressla MŠ Teplice, Na Stínadlech MŠ Teplice, Na spojce MŠ Teplice, Okrajová MŠ Bystřany MŠ Bžany, Hradiště MŠ U Křemílka Dubí, Rokosovského MŠ Dubí, Křižíkova MŠ Cibuláček Dubí, Tovární MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní MŠ Duchcov, Tyršova MŠ Duchcov, Husova MŠ Duchcov, Osecká MŠ Duchcov, Velká okružní MŠ Háj u Duchcova

9 příloha č. 2 Poř.č. Odvětvové třídění ( ) Č. org. Název zařízení Návrh rozpočtu MŠ Hrob, Verneřice MŠ Jeníkov MŠ Kostomlaty pod Milešovkou MŠ Košťany, Sídliště-Střelná MŠ Košťany, Husova MŠ Zvoneček Krupka, Lípová MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů MŠ Lahošť MŠ Modlany MŠ Čtyřlístek Novosedlice MŠ Osek, Hornická MŠ Osek, Hrdlovská MŠ Pastelka Proboštov MŠ Rtyně nad Bílinou MŠ Újezdeček MŠ Bílina, Čapkova MŠ Bílina, Síbova MŠ Bílina, M.Švabinského MŠ Hostomice MŠ Hrobčice MŠ Ledvice MŠ Ohníč Internátní MŠ Ústí n.l., Čajkovského MŠ U plavecké haly Ústí n.l., Na Spálence MŠ Ústí n.l., Marxova MŠ Ústí n.l., Škroupova MŠ Pohádka Ústí n.l., Bezručova MŠ Ústí n.l., E.Destinové MŠ Střekov Ústí n.l., Sukova MŠ Centrum Ústí n.l., V. Hradební MŠ Sluníčko Ústí n.l., J.Jabůrkové MŠ Zvoneček Ústí n.l., Školní MŠ Skřivánek Ústí n.l., Stříbrnické Nivy MŠ Ústí n.l., Karla IV MŠ Ústí n.l., Větrná MŠ Stříbrníky Ústí n.l., Stříbrnická MŠ Kameňáček Ústí n.l., Kamenná MŠ Ústí n.l., Vinařská MŠ Ústí n.l., Vojanova MŠ Pomněnka Ústí n.l., Přemyslovců MŠ Ústí n.l., 5.května MŠ Motýlek Ústí n.l., Keplerova MŠ Kytička Ústí n.l., Pod vodojemem MŠ Neštěmice Ústí n.l., Mlýnská MŠ Písnička Ústí n.l., Studentská MŠ Vyhlídka Ústí n.l., Rozcestí MŠ Pastelka Ústí n.l., Horní MŠ Skalnička Ústí n.l., Peškova MŠ Dobětice Ústí n.l., Rabasova MŠ Dolní Zálezly MŠ Chabařovice MŠ Chlumec, Muchova MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská

10 příloha č. 2 Poř.č. Odvětvové třídění ( ) Č. org. Název zařízení Návrh rozpočtu MŠ Chuderov MŠ Hvězdička Malé Březno MŠ Dráček Povrly - Neštědice MŠ Dubice MŠ Řehlovice MŠ Trmice MŠ Velké Březno MŠ Velké Chvojno Spec. MŠ pro děti s více vadami Louny Spec. MŠ pro děti s více vadami Žatec ZŠ Benešov nad Pl ZŠ T.G.Masaryka Česká Kamenice ZŠ Děčín I, Komenského nám ZŠ Děčín II, Kamenická ZŠ Děčín II, Vrchlického ZŠ Děčín III, Březová ZŠ Děčín IV, Máchovo nám ZŠ Děčín VI, Na Stráni ZŠ Děčín VI, Školní ZŠ Děčín VIII, Vojanova ZŠ Děčín IX, Na Pěšině ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů ZŠ Děčín XXXII, Míru ZŠ Dobkovice ZŠ a MŠ Dolní Habartice ZŠ a MŠ Heřmanov ZŠ Huntířov ZŠ Jetřichovice ZŠ Jílové ZŠ Ludvíkovice ZŠ Markvartice ZŠ Verneřice ZŠ Malšovice ZŠ Dolní Poustevna ZŠ Jiříkov ZŠ Krásná Lípa ZŠ a MŠ Lipová ZŠ Mikulášovice ZŠ Rumburk, Tyršova ZŠ Rumburk, U Nemocnice ZŠ Rumburk, V. Kováře ZŠ Staré Křečany ZŠ Šluknov ZŠ Velký Šenov ZŠ Vilémov ZŠ Dolní Podluží ZŠ Chřibská ZŠ Rybniště ZŠ Varnsdorf, Seifertova ZŠ Varnsdorf, Edisonova ZŠ Varnsdorf, nám. E.Beneše ZŠ Varnsdorf, Bratislavská ZŠ Varnsdorf, Karlova Základní škola Březno, Švermova

11 příloha č. 2 Poř.č. Odvětvové třídění ( ) Č. org. Název zařízení Návrh rozpočtu Základní škola Chomutov, Zahradní Základní škola Chomutov, Na Příkopech Základní škola Chomutov, Kadaňská Základní škola Chomutov, Písečná Základní škola Chomutov, Hornická Základní škola Chomutov, Školní Základní škola Chomutov, Havlíčkova Základní škola Chomutov, Ak. Heyrovského Základní škola Chomutov, Březenecká Základní škola Jirkov, Budovatelů Základní škola Jirkov, Studentská Základní škola Jirkov, Nerudova Základní škola Jirkov, Krušnohorská Základní škola Spořice, Nám. Gen. Svobody Základní škola Strupčice Základní škola Údlice, Stará čtvrť Základní škola Vysoká Pec, Julia Fučíka Základní škola Chbany Základní škola Kadaň, Školní Základní škola Kadaň, Pionýrů Základní škola Kadaň, Chomutovská Základní škola Kadaň, Na Podlesí Základní škola Klášterec n. Ohří, Krátká ul Základní škola Klášterec n. Ohří, Školní Základní škola Klášterec n. Ohří, Petlérská ZŠ sgt. J.C.Kluttze Kovářská, J. Švermy 445, Základní škola Mašťov Základní škola Perštejn, Hlavní Základní škola Radonice Základní škola Vejprty, Moskevská 723/ Základní škola Vilémov ZŠ Bohušovice nad Ohří ZŠ Brňany ZŠ Brozany nad Ohří ZŠ Hoštka ZŠ Křešice ZŠ Liběšice ZŠ Litoměřice, Na Valech ZŠ Litoměřice, B. Němcové Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova ZŠ Litoměřice, U Stadionu ZŠ Litoměřice, Havlíčkova ZŠ Litoměřice, Ladova ZŠ Ploskovice ZŠ Polepy ZŠ Štětí, 9. května ZŠ Štětí, Školní ZŠ Štětí, Ostrovní ZŠ Terezín ZŠ České Kopisty ZŠ Úštěk Masarykova ZŠ Žalhostice ZŠ Žitenice ZŠ Čížkovice

12 příloha č. 2 Poř.č. Odvětvové třídění ( ) Č. org. Název zařízení Návrh rozpočtu ZŠ Klapý ZŠ a ZUŠ Libochovice ZŠ Lovosice, Sady pionýrů ZŠ Lovosice, Sady pionýrů ZŠ Lovosice, Všehrdova ZŠ Podsedice ZŠ Prackovice nad Labem ZŠ a MŠ Radovesice ZŠ Sulejovice ZŠ Třebenice ZŠ s MŠ a ŠJ Třebívlice ZŠ Velemín ZŠ Bechlín ZŠ Budyně nad Ohří ZŠ Doksany ZŠ Horní Beřkovice ZŠ T.G.Masaryka Krabčice ZŠ Libotenice ZŠ Chodouny ZŠ s MŠ Mšené-lázně ZŠ Mnetěš ZŠ Roudnice n.l., K.Jeřábka ZŠ Roudnice n.l., Jungmannova ZŠ Roudnice n.l., Školní ZŠ Straškov-Vodochody ZŠ Cítoliby ZŠ a MŠ Černčice ZŠ Domoušice ZŠ Zeměchy ZŠ a MŠ Koštice nad Ohří ZŠ Lenešice ZŠ Libčeves ZŠ Louny, 28. října ZŠ Komenského Louny, Pražská ZŠ Louny, Prokopa Holého ZŠ Louny, Přemyslovců ZŠ Louny, Školní ZŠ Panenský Týnec ZŠ Peruc ZŠ Postoloprty ZŠ Ročov ZŠ Blatno ZŠ Blšany ZŠ Krásný Dvůr ZŠ Kryry Masarykova ZŠ Lubenec ZŠ Petrohrad, Černčice ZŠ Podbořany, Husova ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova ZŠ Vroutek ZŠ Bitozeves ZŠ Liběšice ZŠ Lipenec ZŠ Měcholupy

13 příloha č. 2 Poř.č. Odvětvové třídění ( ) Č. org. Název zařízení Návrh rozpočtu ZŠ Nové Sedlo ZŠ a MŠ Staňkovice ZŠ Tuchořice ZŠ Žatec, Jižní ZŠ Žatec, Komenského alej ZŠ Žatec, Petra Bezruče ZŠ Žatec, nám. 28. října ZŠ Most, Svážná ZŠ Most, U stadionu ZŠ Most, V.Talicha ZŠ Most, Zlanická ZŠ Most, Jakuba Arbese ZŠ Most, V. Nezvala ZŠ Most, ZD.Štěpánka ZŠ Most, Obránců míru ZŠ Most, Rozmarýnova ZŠ Most, J.A.Komenského ZŠ Most, Albrechtická ZŠ Most, Okružní ZŠ Braňany ZŠ Bečov ZŠ Obrnice ZŠ Litvínov, Ruská ZŠ s rozš.vyuč.jazyků a mat. Litvínov ZŠ Litvínov, Šafaříkova ZŠ Litvínov - Janov, Přátelství ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická ZŠ Meziboří ZŠ Lom ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny Integrovaná ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ZŠ Louka ZŠ Teplice 2, Edisonova ZŠ Teplice, Na Stínadlech ZŠ Teplice, M. Švabinského ZŠ Teplice, U Nových lázní ZŠ Teplice, Koperníkova ZŠ s rozš.výuk.hud.výchovy Teplice, Maršovská ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská ZŠ s rozš.vyuč.ciz.jazyků Teplice, Metelkovo nám ZŠ s rozš.výukou mat. a přírodověd.předmětů Teplice, Buzulucká ZŠ Teplice, Plynárenská ZŠ Bystřany ZŠ Dubí 1, Školní nám ZŠ Dubí 2, Tovární ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická ZŠ Hrob ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou ZŠ Košťany ZŠ Krupka, Teplická Masarykova ZŠ Krupka, Masarykova ZŠ Krupka, Karla Čapka ZŠ Novosedlice

14 příloha č. 2 Poř.č. Odvětvové třídění ( ) Č. org. Název zařízení Návrh rozpočtu ZŠ Osek ZŠ Proboštov ZŠ Zabrušany ZŠ Žalany ZŠ Bílina, Aléská ZŠ Bílina, Za Chlumem ZŠ Bílina, Lidická ZŠ Hostomice ZŠ Ústí n.l.., Palachova ZŠ Ústí n.l., E. Krásnohorské ZŠ Ústí n.l., Školní náměstí ZŠ a ZUŠ Ústí n.l., Husova ZŠ Ústí n.l., Karla IV ZŠ Ústí n.l., SNP ZŠ Ústí n.l., Vojnovičova ZŠ Ústí n.l., České mládeže ZŠ Ústí n.l., Mírová ZŠ Ústí n.l., Stříbrnická ZŠ a MŠ Ústí n.l., Nová ZŠ Ústí n.l., Vinařská ZŠ Ústí n.l., Anežky České ZŠ Ústí n.l., Neštěmická ZŠ Ústí n.l., Pod Vodojemem ZŠ Ústí n.l., Hlavní ZŠ Ústí n.l., Rabasova ZŠ Ústí n.l., Hluboká ZŠ a MŠ Ústí n.l. - Brná, Jitřní ZŠ Chabařovice ZŠ Chlumec ZŠ Libouchec ZŠ Malečov ZŠ Petrovice ZŠ Povrly ZŠ Řehlovice ZŠ Tisá ZŠ Trmice ZŠ Velké Březno ZŠ Velké Chvojno Zvláštní škola Chomutov, 17. listopadu Spec. Zš a MŠ při nemocnici Chomutov, Kochova PŠ a MŠ Chomutov, Palachova Zvláštní škola Jirkov, Mostecká Zvláštní škola Kadaň, Chomutovská Spec. ZŠ Kadaň, Golovinova Zvláštní škola Klášterec n. Ohří, Havlíčkova

15 příloha č. 2 Poř.č. Odvětvové třídění ( ) Č. org. Název zařízení Návrh rozpočtu ZvŠ a PrŠ Vejprty, Husova ZvŠ Podbořany ZvŠ Žatec ZvŠ Chabařovice SOŠ Libochovice SOŠ OOŽP Schola Humanitas Litvínov ŠJ Benešov nad Pl ŠJ Děčín I, Sládkova ŠJ Děčín IV, Jungmannova ŠJ Jiříkov Jídelna ZŠ Varnsdorf, nám. E.Beneše Jídelna ZŠ Varnsdorf, Edisonova Centrální ŠJ Litoměřice Centrální ŠJ Štětí Centrální ŠJ Lovosice Jídelna Budyně nad Ohří Jídelna Teplice, Jankovcova Jídelna Dubí Centrální ŠJ Bílina, Nábřežní Jídelna Chabařovice ZUŠ Česká Kamenice ZUŠ Chomutov, nám. T.G. Masaryka ZUŠ Jirkov, Chomutovská ZUŠ Kadaň, J. Švermy ZUŠ Klášterec n. Ohří, Komenského ZUŠ Vejprty, Martinská ZUŠ Litoměřice ZUŠ Štětí ZUŠ Lovosice ZUŠ Roudnice n.l ZUŠ Louny ZUŠ Postoloprty ZUŠ Podbořany ZUŠ Žatec ZUŠ Most, Obránců míru ZUŠ Most, Moskevská ZUŠ Litvínov - Chudeřín ZUŠ Krupka ZUŠ Bílina ZUŠ Chabařovice Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice DDM Děčín IV DDM Jirkov, Gen. Svobody DDM Kadaň, Jana Roháče DDM Klášterec n. Ohří, Souběžná DDM Litoměřice DDM Štětí DDM ELKO Lovosice DDM Trend Roudnice n.l DDM Postoloprty DDM Krupka DDM Osek DDM Bílina CELKEM

16 graf č. 1 Příjmy v letech tis. Kč SR UR skut roky 14

17 graf č. 1 Financování v letech tis. Kč SR UR skut roky 15

18 graf č. 1 Běžné výdaje v letech tis. Kč SR UR skut roky 16

19 graf č. 1 Kapitálové výdaje v letech tis. Kč SR UR skut roky 17

20 Bilance návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007 příloha č. 3 č. ř. v tis. Kč Výdaje v tis. Kč návrh rozpočtu na rok Celkem běžné výdaje (součet řádků 24, 27, 30, 36-42) zastupitelstvo Příjmy z toho kryto: - vlastními příjmy Výdaje (součet řádků 23 a 43) transferem na jednotky sborů dobrovolných hasičů Saldo: příjmy - výdaje krajský úřad Financování z toho kryto: - vlastními příjmy transferem na výkon státní správy oblast školství, mládeže a tělovýchovy Příjmy 31 z toho kryto: - vlastními příjmy v tis. Kč 32 - transferem na přímé náklady na vzdělávání, z toho: Celkem příjmy (součet řádků 6 a 15) školy a školská zařízení zřizovaná krajem z toho vlastní příjmy kraje (součet řádků 7,10,14) školy a školská zařízení zřizovaná obcemi celkem daňové příjmy (součet řádků 8-9) školy a školská zařízení soukromá rozpočtové určení daní oblast kultury ( kryto vlastními příjmy) správní poplatky oblast sociálních věcí a zdravotnictví (kryto vlastními příjmy) celkem nedaňové příjmy (součet řádků 11-13) oblast dopravy a silničního hospodářství ( kryto vlastními příjmy) poplatky za využívání přírodních zdrojů oblast životního prostředí a zemědělství (kryto vlastními příjmy) příjmy z úroků Fond rozvoje Ústeckého kraje (kryto vlastními příjmy) další nedaňové příjmy Havarijní fond Ústeckého kraje (kryto vlastními příjmy) celkem kapitálové příjmy centrální rezervy (kryto vlastními příjmy) z toho transfery (součet řádků 16, 17, 19) Celkem kapitálové výdaje (součet řádků 44-46) transfer na přímé náklady na vzdělávání Fond rozvoje Ústeckého kraje (kryto vlastními příjmy) příspěvek na výkon státní správy Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje (kryto vlastními příjmy) z toho: na jednotky sborů dobrovolných hasičů Ostatní kapitálové výdaje (kryto vlastními zdroji), z toho: transfery na projekty spolufinancované z EU oblast dopravy a silničního hospodářství (úvěrem kryto tis.kč) oblast školství oblast zdravotnictví (úvěrem kryto tis. Kč) Financování 50 - průmyslová zóna TRIANGLE v tis. Kč 51 - oblast krajského úřadu a informatiky Celkem financování (součet řádků 21 a 22) oblast sociálních věcí investiční úvěr oblast kultury a památkové péče splátky jistiny investičního úvěru oblast majetková oblast životního prostředí a zemědělství oblast intergrovaného záchranného systému a krizového řízení ostatní oblasti investiční rezerva

21 graf č. 2 Struktura příjmů v letech v tis. Kč UR 2003 UR 2004 UR 2005 UR 2006 návrh 2007 daňové příjmy nedaň.příjmy kapit.příjmy dotace

22 graf č. 3 Struktura výdajů v letech v tis. Kč UR 2003 UR 2004 UR 2005 UR 2006 návrh 2007 běžné výdaje kapitálové výdaje

23 SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK 2007 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2007 je navržen v objemu: v tis. Kč Příjmy celkem, z toho: Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Výdaje celkem, z toho: Běžné výdaje Kapitálové výdaje Saldo: příjmy - výdaje Financování celkem, z toho: Investiční úvěr Splátky jistiny investičního úvěru Poznámka: V případě neschválení státního rozpočtu ČR na rok 2007 před (datum projednání návrhu rozpočtu Ústeckého kraje v Zastupitelstvu Ústeckého kraje) bude návrh rozpočtu snížen o transfery ze státního rozpočtu ČR na rok 2007 v příjmové i výdajové části. Jde o transfery z kapitol státního rozpočtu: Všeobecná pokladní správa transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu: - příspěvek na výkon státní správy ve výši tis. Kč (návrh rozpočtu odboru kancelář ředitele), - dotace na jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí ve výši tis. Kč (návrh rozpočtu odboru kancelář hejtmana), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy transfery na přímé náklady na vzdělávání ve výši tis. Kč (návrh rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy). Uvedené transfery budou do rozpočtu následně doplněny v rámci rozpočtových opatření. 21

24 PŘÍJMY Příjmová část návrhu rozpočtu je členěna na příjmy daňové, nedaňové a neinvestiční přijaté dotace. Příjmy na rok 2007 jsou rozpočtovány v celkové výši tis. Kč 1) daňové příjmy tis. Kč, což činí 38,18% z celkových příjmů Vymezení: obligatorní příjmy výtěžnost z daní ve výši tis. Kč Daňové příjmy jsou krajům poskytovány podle 3, odstavce 1, písm. b až f, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Daňové příjmy krajů tvoří 8,92% celkových sdílených daní. Ústecký kraj se podílí na daňové výtěžnosti krajů 8, procenty, což je v absolutním vyjádření tis. Kč. Daňové příjmy byly stanoveny na základě predikce daňové výtěžnosti Ministerstvem financí ČR. Výtěžnost z daní je součtem těchto daňových titulů: daň z příjmů fyzických osob daň z příjmů právnických osob kromě případů, kdy je poplatníkem kraj daň z přidané hodnoty Daňové příjmy zahrnují tyto daně: v tis. Kč % změny návrhu Návrh rozpočtu na rok 2007 rozpočtu proti schválenému rozpočtu roku 2006 Daň z příjmů fyzických osob, z toho: ,97 - daň ze závislé činnosti ,07 - daň z podnikání ,96 - daň z příjmů fyzických osob zvláštní sazba ,55 Daň z příjmů právnických osob ,81 Daň z přidané hodnoty ,41 Celkem ,14 příjmy z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 100 tis. Kč - odbor dopravy a silničního hospodářství představují poplatky za vydávání eurolicencí, tyto jsou vydávány na období 5ti let a většina dopravců v mezinárodní dopravě má tyto již vydány. Předpokládané příjmy jsou proto odvozeny od vydávání náhradních opisů eurolicencí za ztracené a poškozené, na základě žádostí dopravců. přijaté správní poplatky ve výši tis. Kč - jedná se o poplatky za výkon státní správy, předpokládané objemy jsou stanoveny na základě skutečnosti minulých let, a to: - poplatky ve výši 180 tis. Kč vyměřené odborem sociálních věcí a zdravotnictví za vydaná registrační rozhodnutí pro nestátní zdravotnická zařízení - poplatky ve výši 305 tis. Kč vyměřené odborem dopravy a silničního hospodářství za vydaná správní rozhodnutí (zvláštní užívání vozovek) 22

25 - poplatky ve výši 750 tis. Kč vyměřené odborem životního prostředí a zemědělství za vydání integrovaných povolení (IPPC) a stavebních povolení dle vodního zákona - poplatky ve výši 500 tis. Kč vyměřené odborem správních činností a krajského živnostenského úřadu za vidimace a legalizace, potvrzení ze sbírky listin, státní občanství (osvědčení a potvrzení), osvědčení strážníků městské policie Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 se schváleným rozpočtem roku 2006: Návrh rozpočtu je u daňových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2006 ( tis. Kč) vyšší o tis. Kč, tj. nárůst o 10,14%. Tento nárůst vznikl v oblasti daňové výtěžnosti, kde se projevil nejvyšší nárůst u daně z příjmů právnických osob (vyšší o tis. Kč) a daně z přidané hodnoty (vyšší o tis. Kč). Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 s upraveným rozpočtem roku 2006: Návrh rozpočtu je u daňových příjmů proti upravenému rozpočtu k ( tis. Kč) vyšší o tis. Kč, tj. nárůst o 10,14%. Tento nárůst vznikl v oblasti daňové výtěžnosti, kde se projevil nejvyšší nárůst u daně z příjmů právnických osob (vyšší o tis. Kč) a daně z přidané hodnoty (vyšší o tis. Kč). 2) nedaňové příjmy tis. Kč, což činí 0,75% z celkových příjmů Vymezení: obligatorní příjmy tis. Kč fakultativní příjmy 428 tis. Kč Navrhovaný rozpočet ve výši tis. Kč tvoří příjmy: poplatky za využívání přírodních zdrojů předloženy odborem životního prostředí a zemědělství jako odborný odhad výběru poplatků podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. - ve výši tis. Kč Jde o poplatky za odběry podzemních vod dle vodního zákona č. 254/2001 Sb.. Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 19/26/2004 zřídilo pro zajištění nakládání s příjmy z poplatků za čerpání podzemních vod Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje. příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí tis. Kč - jedná se o příjmy z pronájmu nebytových prostor v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, tj. Xeroco s.r.o. ÚL, Slovanka-Rubín ÚL, Česká pojišťovna a.s. ÚL, RRA ÚL, KHK ÚL, SESO; pronájem nebytových prostor nacházejících se v "krčku" (Borgis a.s., L.& P. Realit team s.r.o., Roman Kudrna, K.Skokanová, Mgr. Jana Soukupová, LIVA s.r.o. a EPS Servis s.r.o.). Dále se jedná o příjmy z pronájmu za umístění nápojových automatů (Bako s.r.o. Roudnice n/l, Rosana CZ s.r.o. Roudnice n/l) a příjmy z pronájmu zasedacích místností a konferenčního sálu v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje. přijaté sankční platby ve výši 428 tis. Kč: - přijaté sankční platby ve výši 258 tis. Kč vyměřené odborem dopravy a silničního hospodářství (představují vybrané pokuty v rámci provádění státního odborného dozoru v silniční dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, dále dle zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích a zákona č. 50/1976 o územním plánovaní a stavební řádu (stavební řád). - přijaté sankční platby ve výši 50 tis. Kč vyměřené odborem životního prostředí a zemědělství (pokuty za porušení předpisů) - přijaté sankční platby ve výši 120 tis. Kč vyměřené odborem správních činností a krajského živnostenského úřadu (pokuty za porušení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů) příjmy z úroků předloženy odborem ekonomickým jako odborný odhad úroků na bankovních účtech běžných i fondových - ve výši tis. Kč 23

26 Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 se schváleným rozpočtem roku 2006: Návrh rozpočtu je u nedaňových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2006 ( tis. Kč) vyšší o tis. Kč, tj. navýšení o 49,44%. Návrh rozpočtu je vyšší především o předpokládané poplatky za využívání přírodních zdrojů a příjmy z úroků na bankovních účtech. Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 s upraveným rozpočtem roku 2006: Návrh rozpočtu je u nedaňových příjmů proti upravenému rozpočtu k ( tis. Kč) vyšší o tis. Kč, tj. navýšení o 23,72%. Návrh rozpočtu na rok 2007 je vyšší především o poplatky za využívání přírodních zdrojů a příjmy z úroků na bankovních účtech. 3) kapitálové příjmy tis. Kč, což činí 1,32% z celkových příjmů Vymezení: fakultativní příjmy Obsahuje zejména příjmy z prodeje pozemků a příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí. Částky byly stanoveny na základě odborného odhadu předpokládaného prodeje majetku Ústeckého kraje odborem majetkovým. Navrhovaný rozpočet je ve výši tis. Kč. příjmy z prodeje pozemků tis. Kč z toho: - oblast zdravotnictví 219 tis. Kč - ostatní tis. Kč příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí tis. Kč z toho: - oblast školství, mládeže a tělovýchovy tis. Kč - oblast sociálních věcí tis. Kč - oblast zdravotnictví tis. Kč - ostatní tis. Kč přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku tis. Kč Jde o příspěvek na pořízení protipovodňových opatření Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství. V roce 2007 se předpokládá, že Ústecký kraj se bude dále podílet na přípravě prioritních protipovodňových opatřeních Ústeckého kraje (PPO ÚK). Jde o zabezpečení projektové přípravy PPO Štětí, Dolní Zálezly, Terezín, Bohušovice nad Ohří, Lukavec, Libotenice, Budyně nad Ohří a zajištění průjezdnosti silnice II/261 alespoň pro úroveň povodní Q 10. Spolufinancování přípravy PPO měst Terezín, Bohušovice nad Ohří, Štětí, Budyně nad Ohří, ve výši tis. Kč, se předpokládá z prostředků subjektů chráněných realizací PPO. Podrobný rozpis prodávaných pozemků a nemovitostí je součástí komentáře odboru majetkového. Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 se schváleným rozpočtem roku 2006: Návrh rozpočtu je u kapitálových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2006 ( tis. Kč) vyšší o tis. Kč, tj. navýšení o 459,82%. Návrh rozpočtu je vyšší především o příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí z důvodu předpokládaného vyššího objemu prodeje majetku Ústeckého kraje v roce Předpokládá se zejména rozsáhlejší prodej nemovitostí ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v souvislosti s uplatňováním zainteresovanosti příspěvkových organizací na prodeji: Příspěvková organizace, která spravovala prodaný majetek, může dle pravidel o prodeji nemovitého majetku čerpat určitou procentuální část těchto finančních prostředků a zbylé 24

27 finanční prostředky z ceny prodaného majetku se převádějí na investiční akce do dané oblasti. Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 s upraveným rozpočtem roku 2006: Návrh rozpočtu je u kapitálových příjmů proti upravenému rozpočtu k ( tis. Kč) vyšší o tis. Kč, tj. navýšení o 27,19 %. Návrh rozpočtu je vyšší především o příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí, z důvodu předpokládaného vyššího objemu prodeje majetku Ústeckého kraje v roce Předpokládá se zejména rozsáhlejší prodej nemovitostí ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v souvislosti s uplatňováním zainteresovanosti příspěvkových organizací na prodeji: Příspěvková organizace Ústeckého kraje, která spravovala prodaný majetek, může dle pravidel o prodeji nemovitého majetku čerpat určitou procentuální část těchto finančních prostředků a zbylé finanční prostředky z ceny prodaného majetku se převádějí na investiční akce do dané oblasti. 4) přijaté transfery tis. Kč, což činí 59,75 % z celkových příjmů Vymezení: obligatorní příjmy a) neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů tis. Kč Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu: - příspěvek na výkon státní správy tis. Kč - dotace na jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí tis. Kč Transfery z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR zahrnují přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol: - přímé náklady krajských škol tis. Kč - přímé náklady obecních škol tis. Kč - přímé náklady soukromých škol tis. Kč Evropská podpora v rámci Programu evropské iniciativy INTERREG IIIC ve výši 75% vyúčtovaných uznatelných výdajů za 2. pololetí 2006 a 1. pololetí 2007 na projekty Ústeckého kraje: - Projekt 3-CIP ve výši 19 tis. Kč - Projekt ReRegions ve výši tis. Kč Evropská případně státní podpora na projekty v rámci Společného regionálního operačního programu ve výši tis. Kč Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 se schváleným rozpočtem roku 2006: Návrh rozpočtu je u neinvestičních přijatých transferů proti schválenému rozpočtu roku 2006 ( tis. Kč) nižší o tis. Kč, tj. snížení o 1,7%. Pokles je ovlivněn zejména nezařazením transferu na sociální služby snížení rozpočtu o tis. Kč (transfer na rozdíl od minulých let nebude procházet přes rozpočet kraje) při současném navýšení transferu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol zvýšení proti roku 2006 o tis. Kč. Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 s upraveným rozpočtem roku 2006: Návrh rozpočtu je u neinvestičních přijatých transferů proti upravenému rozpočtu k ( tis. Kč) nižší o tis. Kč, tj. snížení o 7,67%. Návrh rozpočtu na rok 2007 je nižší především z důvodu, že v průběhu roku 2006 byly do rozpočtu Ústeckého kraje zapojovány účelové dotace zejména ze státního rozpočtu. b) investiční transfery Do návrhu rozpočtu na rok 2007 nebyly předloženy žádné investiční transfery. Poznámka: V návrhu rozpočtu nejsou zahrnuty transfery ze státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve smyslu informačního systému programového financování 25

Úvod 1 Příloha č. 1 Rekapitulace schváleného rozpočtu na rok 2006 2-3 Graf č. 1 Porovnání objemu příjmů, výdajů a financování v letech 2003

Úvod 1 Příloha č. 1 Rekapitulace schváleného rozpočtu na rok 2006 2-3 Graf č. 1 Porovnání objemu příjmů, výdajů a financování v letech 2003 A. HLAVNÍ ČÁST Úvod 1 Příloha č. 1 Rekapitulace rozpočtu na rok 2006 2-3 Graf č. 1 Porovnání objemu příjmů, výdajů a financování v letech 2003 4-5 až 2006 Graf č. 2 Porovnání struktury příjmů v letech

Více

Seznam Czech POINTů na úřadech

Seznam Czech POINTů na úřadech Seznam Czech POINTů na ech y Ústecký kraj Typ Obec Ulice Město PSČ u Bečov č.p. 126 Bečov 435 26 Benešov nad nám. Míru 1 Benešov nad 407 22 Ploučnicí Ploučnicí Bílina Břežanská 50 Bílina 418 01 Bitozeves

Více

Obec UZ položka č.org. organizace původní rozpočet upravený rozpočet

Obec UZ položka č.org. organizace původní rozpočet upravený rozpočet Obec UZ 33 353 3111 5339 1201 MŠ Arnoltice 1 256 093,00 1 256 093,00 5339 1204 MŠ Česká Kamenice, Palackého 141 3 497 260,00 3 497 260,00 5339 1205 MŠ Česká Kamenice, Komenského 182 2 396 824,00 2 396

Více

Transfery obecním školám na přímé náklady na vzdělávání. na rok 2017

Transfery obecním školám na přímé náklady na vzdělávání. na rok 2017 Transfery obecním školám na přímé náklady na vzdělávání CELKEM 3111 - celkem 4 943 772 1 005 447 1201 MŠ Arnoltice 1 375 1204 MŠ Česká Kamenice, Palackého 141 4 010 1205 MŠ Česká Kamenice, Komenského 182

Více

Transfery obecním školám na přímé náklady na vzdělávání na rok 2016

Transfery obecním školám na přímé náklady na vzdělávání na rok 2016 Transfery obecním školám na přímé náklady na vzdělávání CELKEM 4 481 888 916 164 3111 - celkem 1201 MŠ Arnoltice 1 305 1204 MŠ Česká Kamenice, Palackého 141 3 578 1205 MŠ Česká Kamenice, Komenského 182

Více

1. kategorie a) ----- škola s nejvyšším celkovým množstvím odevzdaného papíru

1. kategorie a) ----- škola s nejvyšším celkovým množstvím odevzdaného papíru Věc: Roční vyhodnocení SOUTĚŽ ZÁKL. ŠKOL VE SBĚRU SUROVIN 2008/009 1. kategorie a) ----- škola s nejvyšším celkovým množstvím odevzdaného papíru (Chomutov, Most) 1. 37 520 ZŠ Březenecká 4679, 430 04 Chomutov

Více

ÚSTECKÝ KRAJ OKRES DĚČÍN OKRES CHOMUTOV. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem

ÚSTECKÝ KRAJ OKRES DĚČÍN OKRES CHOMUTOV. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem OKRES DĚČÍN 1. Arnoltice 553 371 Děčín Děčín Děčín Děčín Děčín 2. Benešov nad Ploučnicí Mě 977 3 785 Děčín Benešov n.ploučnicí Děčín Benešov n.ploučnicí Benešov n.ploučnicí 3. Bynovec 636 287 Děčín Děčín

Více

*MVCRX01MPYJ0* MVCRX01MPYJ0 prvotní identifikátor

*MVCRX01MPYJ0* MVCRX01MPYJ0 prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 48 0 PRAHA 44 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha, č.ú.: 8908-88/070 Č.j. MV-230-8/PO-IZS-203

Více

Vývoj počtu obsazených pracovních míst na venkově Ústeckého kraje od roku Mgr. DOLEŽAL Pavel Mgr. HRUŠKA Vladan, Ph.D.

Vývoj počtu obsazených pracovních míst na venkově Ústeckého kraje od roku Mgr. DOLEŽAL Pavel Mgr. HRUŠKA Vladan, Ph.D. Vývoj počtu obsazených pracovních míst na venkově Ústeckého kraje od roku 1991 Mgr. DOLEŽAL Pavel Mgr. HRUŠKA Vladan, Ph.D. Vývoj počtu OPM na krajské a státní úrovni v období 1991-2001 pokles počtu OPM

Více

Ústecký kraj Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2005

Ústecký kraj Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2005 Ústecký kraj Rozpočet Ústeckého kraje na OBSAH A. HLAVNÍ ČÁST Úvod Příloha č. 1 Rekapitulace příjmů a výdajů na Graf č. 1 Porovnání příjmů, výdajů a financování roku a 2005 Graf č. 2 Porovnání příjmů roku

Více

Okres Děčín. Okres Chomutov. Seznam jednotek PO Ústeckého kraje s územní a místní působností. Evidenční číslo JPO. Zřizovatel Dislokace JPO

Okres Děčín. Okres Chomutov. Seznam jednotek PO Ústeckého kraje s územní a místní působností. Evidenční číslo JPO. Zřizovatel Dislokace JPO Okres Děčín 421 010 I Děčín-Děčín I HZS Ústeckého kraje 421 013 I Česká Kamenice - Horní Kamenice HZS Ústeckého kraje 421 011 I Varnsdorf HZS Ústeckého kraje 421 012 I Šluknov HZS Ústeckého kraje 421 137

Více

Seznam všech knihoven Ústeckého kraje evidovaný Ministerstvem kultury k

Seznam všech knihoven Ústeckého kraje evidovaný Ministerstvem kultury k Seznam všech knihoven Ústeckého kraje evidovaný Ministerstvem kultury k 16.7.2012 Obecní knihovna v Arnolticích Obecní knihovna v Bečově Místní knihovna v Bechlíně Místní lidová knihovna v Bělušicích Městská

Více

1. kategorie a) MŠ s nejvyšším celkovým množstvím odevzdaného papíru

1. kategorie a) MŠ s nejvyšším celkovým množstvím odevzdaného papíru 1. kategorie a) ----- MŠ s nejvyšším celkovým množstvím odevzdaného papíru (Ústí nad Labem) 1. 10 260 MŚ Husovo nám.17 Chabařovice 403 17 2. 8 160 MŠ Lovecká Trmice 400 04 3. 7 540 MŠ Alej sport.286 V.Březno

Více

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Zastupitelstvo Ústeckého kraje Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - V. volební období 2016 2020, konaného dne 19. 12. 2016 od 10:15 hodin do

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 30. března 2006

Více

MAPY POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ. Závaznost pro územní plánování

MAPY POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ. Závaznost pro územní plánování MAPY POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ Závaznost pro územní plánování CO JSOU MAPY POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ Zobrazují pomocí barevné škály kategorie ohrožení ploch v záplavovém území kategorie umožňují posouzení vhodnosti

Více

Počet obyvatel v obcích Ústeckého kraje k

Počet obyvatel v obcích Ústeckého kraje k Okres Děčín CZ0421 562343 Arnoltice 199 194 393 39,3 38,8 39,0 562351 Benešov nad Ploučnicí 1 936 1 896 3 832 39,6 42,7 41,1 544647 Bynovec 146 144 290 38,2 38,0 38,1 562394 Česká Kamenice 2 716 2 709

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

1. kategorie a) ----- škola s nejvyšším celkovým množstvím odevzdaného papíru

1. kategorie a) ----- škola s nejvyšším celkovým množstvím odevzdaného papíru 1. kategorie a) ----- škola s nejvyšším celkovým množstvím odevzdaného papíru (Ústí nad Labem) 1. 25 780 ZŠ Palachova 400/37, Ústí n/l, 400 01 2. 12 840 ZŠ České mládeže 230/2, Ústí n/l, 400 01 3. 10 210

Více

Příloha č. 2 - Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem

Příloha č. 2 - Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem Příloha č. 2 - Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem Č. Název příspěvkové organizace 1 SPZ Triangle 2 Krajská majetková 3 Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Označení Název zóny 101 Ústí nad Labem 10 Ústí nad Labem 112 Řehlovice 11 Řehlovice 113 Stebno 11 Řehlovice 115 Habrovany 11 Řehlovice 116

Označení Název zóny 101 Ústí nad Labem 10 Ústí nad Labem 112 Řehlovice 11 Řehlovice 113 Stebno 11 Řehlovice 115 Habrovany 11 Řehlovice 116 Označení Název zóny Nadzóna 101 Ústí nad Labem 10 Ústí nad Labem 112 Řehlovice 11 Řehlovice 113 Stebno 11 Řehlovice 115 Habrovany 11 Řehlovice 116 Řehlovice-Dubice 11 Řehlovice 121 Chlumec 12 Chlumec 122

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

1. kategorie a) škola s nejvyšším celkovým množstvím odevzdaného papíru

1. kategorie a) škola s nejvyšším celkovým množstvím odevzdaného papíru Věc: Roční vyhodnocení SOUTĚŽ Mateřských škol VE SBĚRU SUROVIN 2008/2009 1. kategorie a) ----- škola s nejvyšším celkovým množstvím odevzdaného papíru (Chomutov, Most) 1. 23 890 MŠ Pohádka,Přísečnická

Více

Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje

Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje 1) Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Lidické náměstí 9/899, 40179 Ústí nad Labem IČ: 75151537 17 Defibrilátor AED LIFEPAK

Více

1. kategorie a) MŠ s nejvyšším celkovým množstvím odevzdaného papíru

1. kategorie a) MŠ s nejvyšším celkovým množstvím odevzdaného papíru 1. kategorie a) ----- MŠ s nejvyšším celkovým množstvím odevzdaného papíru (Chomutov, Most) Pořadí Celkem kg Název MŠ, PSČ, město, ulice, čp. 1. 14 470 MŠ Jirkov, Smetanovy Sady 1558, 431 11 2. 9 656 MŠ

Více

PRO ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z FONDU PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE. Čl. 1 Účel Fondu pro mimořádné události

PRO ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z FONDU PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE. Čl. 1 Účel Fondu pro mimořádné události Příloha č. 1 k usnesení č. 6/31R/2009 Příloha 1) ZÁSADY PRO ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z FONDU PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE Čl. 1 Účel Fondu pro mimořádné události 1) Fond pro mimořádné události

Více

OH_D.10_Obce nedostatečně chráněné před povodněmi

OH_D.10_Obce nedostatečně chráněné před povodněmi Benešov nad Ploučnicí UL Ploučnice 14612000 3994 120 778 34 1656 50 Bystrá 14612000 Bílina UL Bílina 14446000 15731 598 2730 88 7032 265 Syčivka 14446000 Blšany UL Blšanka 14323000 953 48 540 29 464 23

Více

ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1

ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1 ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1 Okres Děčín - DC TJ Doprava Děčín 00525286 TJ DOPRAVA DĚČÍN TJ Slavia Děčín SČE 00524841 TJ SLAVIA DĚČÍN, SČE TJ Spartak Boletice 14868156 TJ SPARTAK BOLETICE TJ Česká

Více

POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN ÚSEKŮ SILNIC ÚSTECKÉHO KRAJE

POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN ÚSEKŮ SILNIC ÚSTECKÉHO KRAJE ÚSEKŮ SILNIC ÚSTECKÉHO KRAJE s platností k 15. 07. 2015 Schválil: plk. Mgr. Martin Laníček vrchní rada náměstek pro IZS a OPŘ HZS Ústeckého kraje 7 (R7) - Praha - Chomutov 7 (R7) - Praha - Chomutov 60000-66000

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 17. prosince 2007

Více

Vedoucí ve směně stanice ČDC (ohlášení, pokyny, ložení/odevzdání dokumentace, uložení/odevzdání klíčů od HV apod.) Výpravčí SŽDC v místě (příp.

Vedoucí ve směně stanice ČDC (ohlášení, pokyny, ložení/odevzdání dokumentace, uložení/odevzdání klíčů od HV apod.) Výpravčí SŽDC v místě (příp. A.Kika, V.Lhoták 20.5.2013 Pomůcka pro strojvedoucí = tranzitér přípravář Vysvětlivky: AG = agent = PPS ruční brzdy Z = zarážky číslo STANICE Název Patří pod HDP Obvod Patří do obvodu DP-VS provozního

Více

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Dle rozdělovníku

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Dle rozdělovníku Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství Datum: 22. 7. 2014 JID: 104542/2014/KUUK Číslo jednací: 2805/ZPZ/2014-3/ZD-715 Vyřizuje / linka: Jiří Šimek / 941 E-mail:

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 7. SRPNA 2014

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 7. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 17. prosince 2007

Více

4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL

4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL 4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL Dojížďka za prací je významnou formou prostorové mobility obyvatel. Z analýzy dat o dojížďce za prací vyplynulo: Z celkového počtu 4 735 tis. zaměstnaných

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

Běžné výdaje. Saldo (příjmy - výdaje) ~ ! -- --,

Běžné výdaje. Saldo (příjmy - výdaje) ~ ! -- --, , v AVRH ROZPOCT TECKÉHO KRAJE A ROK 2010 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období

Více

Obec Nezabylice Hořenec 6, Nezabylice Rekonstrukce - sanace sálu KD

Obec Nezabylice Hořenec 6, Nezabylice Rekonstrukce - sanace sálu KD POV ÚK 2016 Příloha č. 1 OP 1 Obnova a rozvoj venkovské zástavby Žadatel - název Žadatel IČO Žadatel - adresa Název projektu Celkové náklady projektu Požadova ná dotace Návrh dotace Obec Nezabylice 673170

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 17. ČERVENCE 2017

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 17. ČERVENCE 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 16. března 2016

Více

Adresář rybářských kroužků Severočeského územního svazu

Adresář rybářských kroužků Severočeského územního svazu Adresář rybářských kroužků Severočeského územního svazu Rybářský kroužek Bílina Důlní 85 418 01 Bílina ing. Ivan Bílý 417 805 612 602 345 371 bily@sdas.cz ZŠ E.Beneše Kostomlaty pod Milešovkou Bílina Hlavní

Více

Úvod. Plnění stanovených základních kritérií sestavení rozpočtu:

Úvod. Plnění stanovených základních kritérií sestavení rozpočtu: V ÚSTÍ NAD LABEM DNE 16. 12. 2009 Obsah Úvod 1 Celková rekapitulace 2-3 Souhrnný komentář 4-25 Grafická část 26-29 Příjmy 30-33 Financování 34-34 Struktura výdajů 35-36 Běžné výdaje (komentáře a tabulky),

Více

z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve z.p.p. z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve z.p.p. z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a Krajský úřad Ústeckého kraje Č.j.: 676 /KON/2013 Odbor kontroly JID.: 158181/2013/KUUK Plán kontrolní činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje na I. pololetí 2014. Kontroly výkonu přenesené působnosti

Více

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00 ODBOR EKONOM IICKÝ Druhové zatřídění Daňové příjmy Název osob ze závislé činnosti osob ze samostatné činnosti osob z kapitálových výnosů Příjm y v tis. Kč Daň z příjmů právnických osob rozpočet Návrh rozpočtu

Více

Příloha č. 2 SPP DÚK: Seznam linek zapojených do DÚK

Příloha č. 2 SPP DÚK: Seznam linek zapojených do DÚK Linky MHD Teplice - plně integrované linky; na těchto linkách jsou vydávány a uznávány jízdní doklady DÚK v papírové podobě i na bázi BČK DÚK a elektronické peněženky na BČK DÚK: 1 Nová Ves - Bílá Cesta

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 27. 6. 2016 15 Věc: Poskytnutí finančních dotací z Programu 2016 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu

Více

Úvod 1. Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem v roce Peněžní fondy Ústeckého kraje v roce

Úvod 1. Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem v roce Peněžní fondy Ústeckého kraje v roce Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Úvod 1 Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 2 4 Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 5 26 Grafická část

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Bod programu: 19. 12. 2016 10 Věc: Rozpočet na rok 2017 Důvod předložení: Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, ust. 35 odst. 2 písm. i), zákon č.

Více

ROZPOČET ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Úvod 1 Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 2 4 Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 5 23 Grafická

Více

Úvod 1 Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok

Úvod 1 Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok Úvod 1 Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 2 4 Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 5 23 Grafická část 24 35 Příjmy 36 39 Financování 40 Struktura

Více

Seznam volebních místností a telefonní spojení - POÚ Ústí nad Labem

Seznam volebních místností a telefonní spojení - POÚ Ústí nad Labem Seznam volebních místností a telefonní spojení - POÚ Ústí nad Labem město, obec číslo okrsku adresa volební místnosti telefon Dolní Zálezly 0001 Obecní úřad Dolní Zálezly, Mírové náměstí 8 475 213 079

Více

Příloha č. 2 SPP DÚK: Seznam linek zapojených do DÚK

Příloha č. 2 SPP DÚK: Seznam linek zapojených do DÚK Linky MHD Teplice - plně integrované linky; na těchto linkách jsou vydávány a uznávány jízdní doklady DÚK v papírové podobě i na bázi BČK DÚK a elektronické peněženky na BČK DÚK): 1 Nová Ves - Bílá Cesta

Více

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od 27.04.2010 do 30.06.2010 projekty v následujících oblastech a podoblastech podpory:

Více

OBSAH. Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem strana 2

OBSAH. Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem strana 2 OBSAH Úvod... 3 Dokumentace Plánu pokrytí... 4 Stanovení rizikových parametrů... 4 Dostupnost místa poskytnutí přednemocniční neodkladné péče... 5 Struktura výjezdových základen... 5 Vyhodnocení stávající

Více

PŘEHLED ŠKOL A ZŘIZOVATELŮ

PŘEHLED ŠKOL A ZŘIZOVATELŮ Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-/op-vvv). Výzva č. 02_5_005 pro Místní akční plány Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Více

L i b e r e c k ý k r a j

L i b e r e c k ý k r a j L i b e r e c k ý k r a j Z á v ě r e č n ý ú č e t z a r o k 2 0 1 5 tabulková a grafická část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Schválený rozpočet příjmů Libereckého kraje na

Více

Příloha č. 2 Seznam příspěvkových organizací

Příloha č. 2 Seznam příspěvkových organizací název: Nemocnice následné péče Most, příspěvková sídlo: Jana Žižky 1304, 434 01 Most, IČO: 66112338 název: Nemocnice následné péče Ryjice, příspěvková sídlo: Ryjice č.p. 1, 403 31 Ústí nad Labem, IČO:

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201f :22:37

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201f :22:37 Elektronicky podepsáno Návrh Ústeckého kraje na rok 201f 27.11.2014 14:22:37 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladus rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 195 196 kraje na rok zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci se všemi ORJ, při které koordinoval průběžné upřesňování návrhů tak, aby

Více

Ústí nad Labem - Chomutov km OPŘ ÚL Vlak R 690

Ústí nad Labem - Chomutov km OPŘ ÚL Vlak R 690 130 km OPŘ ÚL Vlak R 690 6870 6820 6822 R 791 6860 R 420 6824 6826 Děčín hl. Košice 0 Ústí nad Labem hl. 090 1 18 4 35 5 05 5 25 5 35 6 05 6 35 1 Ústí nad Labem západ 072 4 37 5 07 5 37 5 54 6 07 6 37

Více

Poskytnutá dotace celkem

Poskytnutá dotace celkem "Děti a Rodina" 26569752 Teplická 3852736 terénní programy 966 600 0 966 600 87 200 Agentura NADĚJE 26635933 U Tvrze 8363222 odlehčovací služby 2 713 500 218 800 2 494 700 463 600 Agentura Osmý den, o.

Více

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu PŘÍLOHA Č. 3 USNESENÍ A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od 25.11.2008 do 12.03.2009 projekty v následujících oblastech

Více

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zastupitelstvo

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Ústecký kraj Zasedání

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok Bilance příjmů a výdajů za rok Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok bylo přebytkové se saldem ve výši 884

Více

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí 15 16 Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí (v tis. Kč) Souhrnná bilance rozpočet 2014 Daňové příjmy 4 096 590,00 Nedaňové příjmy 619 313,87

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 21. 9. 2016 53 věc: Souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem a s realizací projektů v OP VVV důvod předložení: 102

Více

VIII. přehled úvěrů Ústeckého kraje

VIII. přehled úvěrů Ústeckého kraje VIII. Přehled úvěrů Ústeckého kraje Celkový přehled tabulka č. 32 Název úvěru Celková výše úvěru čerpání za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 čerpání celkem Stav do 31. 12. 2012 splátka

Více

rok 2007 Právní podstata Euroregionu Labe (EL) je zakotvena v jeho stanovách dobrovolného svazku obcí, které jsou v

rok 2007 Právní podstata Euroregionu Labe (EL) je zakotvena v jeho stanovách dobrovolného svazku obcí, které jsou v ho svazku obcí Euroregionu Labe za rok 2007 Právní podstata Euroregionu Labe (EL) je zakotvena v jeho stanovách dobrovolného svazku obcí, které jsou v 3. 2003. Sídlo svazku obcí Euroregion Labe: Ústí nad

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu PŘÍLOHA Č. 1 USNESENÍ A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od 10.06.2009 do 12.08.2009 projekty v následujících oblastech

Více

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK číslo žádosti VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2017 - MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK žadatel 10 500 000 10 447 000 10 377 000 název (dle RES) IČ adresa

Více

Notářská komora v Ústí nad Labem Ústí nad Labem, Revoluční 8, tel./fax ,

Notářská komora v Ústí nad Labem Ústí nad Labem, Revoluční 8, tel./fax , Notářská komora v Ústí nad Labem Ústí nad Labem, Revoluční 8, tel./fax. 475 209 295, e-mail: notarkom.usti@nkcr.cz Notářská komora České republiky Apolinářská 12 P r a h a 2 V Ústí nad Labem dne 15. 2.

Více

Návrh - Příjmová část rozpočtu pro rok 2012 Statutární město Ústí n. L. - Magistrát města Ústí nad Labem

Návrh - Příjmová část rozpočtu pro rok 2012 Statutární město Ústí n. L. - Magistrát města Ústí nad Labem Návrh - Příjmová část rozpočtu pro rok 2012 Statutární město Ústí n. L. - Magistrát města Ústí nad Labem Příloha usnesení č. 1 (v tis. Kč) p.č. Popis CELKEM 1a Daň z příjmů FO ze záv.činn. 185 000,00 1b

Více

Vážená paní primátorko, vážená paní starostko, vážený pane primátore, vážený pane starosto,

Vážená paní primátorko, vážená paní starostko, vážený pane primátore, vážený pane starosto, ODESíLATEL: Bc. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 10010 Praha 10 ADRESÁT: Dle Rozdělovn íku V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 10. července 2015 35533/ENV/15

Více

Příloha č.4 k nařízení Ústeckého kraje č. /2011 Seznam jednotek požární ochrany a jejich kategorizace

Příloha č.4 k nařízení Ústeckého kraje č. /2011 Seznam jednotek požární ochrany a jejich kategorizace Příloha č.4 k nařízení Ústeckého kraje č. /2011 Seznam jednotek požární ochrany a jejich kategorizace Okres Děčín 421 010 I Děčín-Děčín I HZS Ústeckého kraje 421 013 I Česká Kamenice - Horní Kamenice HZS

Více

Okres Obec Část Kostel Česká Lípa Brniště Kostel sv. Mikuláše Děčín Děčín Děčín 1 Kostel Povýšení sv. Kříže

Okres Obec Část Kostel Česká Lípa Brniště Kostel sv. Mikuláše Děčín Děčín Děčín 1 Kostel Povýšení sv. Kříže Okres Obec Část Kostel Česká Lípa Brniště - Kostel sv. Mikuláše Česká Lípa Nový Bor - Kostel Nanebevzetí Panny Marie Česká Lípa Brniště - Sborový dům OÁZA Česká Lípa Česká Lípa - Evangelická modlitebna

Více

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2014

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2014 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2014 Úvod 1 Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 2 3 Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 4 21 Grafická

Více

Rada Ústeckého kraje. Usnesení

Rada Ústeckého kraje. Usnesení Rada Ústeckého kraje Usnesení ze 40. schůze Rady Ústeckého kraje IV. volební období 2012 2016, konané dne 12.2.2014 od 10:18 hodin do 15:20 hodin v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: 20. 4. 2015 Bod programu: Věc: Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2015 rozdělení

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: dle rozdělovníku. Bc. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Vršovická Praha 10

ADRESÁT: ODESÍLATEL: dle rozdělovníku. Bc. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Vršovická Praha 10 Platný podpis ODESÍLATEL: Bc. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: dle rozdělovníku V Praze dne 11. května 2016 Č. j.: 32028/ENV/16

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Bilance příjmů a výdajů za rok 2015 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 bylo přebytkové se saldem

Více

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je:

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je: Při tvorbě návrhu rozpočtu města na rok 2015 se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů a ze skutečně dosaţených příjmů za rok 2014. Celkové příjmy jsou rozpočtovány v částce 632.659.859,17 Kč a tvoří

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 8.. 202 2 Věc: Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 20 Důvod předložení: Dle zákona č. 250/2000 Sb., o

Více

Individuální projekt Sociální služby v Ústeckém kraji výstupy k rozvoji sociálních služeb

Individuální projekt Sociální služby v Ústeckém kraji výstupy k rozvoji sociálních služeb Individuální projekt Sociální služby v Ústeckém kraji výstupy k rozvoji sociálních služeb Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00013 Program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Náklady projektu:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 44919/ENV/12 Ing. Malotin/l.2142 6. 6. 2012 Věc: Posuzování vlivů

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN. HZS Bílina HZSP SD Doly Bílina - Ledvice SDH Hostomice SDH Měrunice

POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN. HZS Bílina HZSP SD Doly Bílina - Ledvice SDH Hostomice SDH Měrunice Bílina Bílina, Chudeřice, Mostecké Předměstí, Pražské Předměstí, Teplické Předměstí, Újezdské Předměstí SDH Měrunice Bořislav Bořislav, Bílka SDH Chotiměř SDH Řehlovice Bystřany Bystřany, Nechvalice, Nové

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

Úvod. Bod 9.2 Příloha 3.1

Úvod. Bod 9.2 Příloha 3.1 Bod 9.2 Příloha 3.1 Úvod Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Noc kostelů litoměřická diecéze - počet vstupů Obec Část Kostel Vstupy B Bedřichov - Kostel sv. Antonína Paduánského 65 Bělá pod Bezdězem -

Noc kostelů litoměřická diecéze - počet vstupů Obec Část Kostel Vstupy B Bedřichov - Kostel sv. Antonína Paduánského 65 Bělá pod Bezdězem - Noc kostelů 2016 - litoměřická diecéze - počet vstupů Obec Část Kostel Vstupy B Bedřichov - Kostel sv. Antonína Paduánského 65 Bělá pod Bezdězem - Kostel Povýšení sv. Kříže 85 Bělá pod Bezdězem - Kostel

Více

Vymezení míst, kde je zákaz požívání alkoholu na veřejném prostranství : Příloha č. 1

Vymezení míst, kde je zákaz požívání alkoholu na veřejném prostranství : Příloha č. 1 Vymezení míst, kde je zákaz požívání alkoholu na veřejném prostranství : Příloha č. 1 Městský obvod Ústí nad Labem Město-Centrum 1. Část Předlice - veřejné prostranství ohraničené ulicemi včetně : a) Školní

Více

hlasování Hlasování z rady pro materiály do zastupitelstva Nakládání s majetkem pro proti zdržel

hlasování Hlasování z rady pro materiály do zastupitelstva Nakládání s majetkem pro proti zdržel hlasování Hlasování z rady pro materiály do zastupitelstva 27. 6. 212 - Nakládání s majetkem rada usnesení pro proti zdržel prodej 1. 1. zrušení usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 39/28Z/212 ze

Více

Oddíl I. Okresní soud v České Lípě

Oddíl I. Okresní soud v České Lípě Rozvrh pověřování notářů v obvodech okresních soudů a v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem rok 2014 : Oddíl I. Okresní soud v České Lípě JUDr. Ladislava H o l a s o v á kancelář Česká Lípa, Mánesova

Více