Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost"

Transkript

1 Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011

2 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod Údaje o společnosti Kontaktní a identifikační data Struktura společnosti Informace o zaměstnancích Členové statutárních orgánů Orgány společnosti Správní rada Dozorčí rada Organizační schéma Plzeň 2015, o.p.s Struktura společnosti leden až listopad Struktura společnosti od listopadu Činnost společnosti Plzeň 2015 v roce Pracovní skupiny Akce pro veřejnost Prezentace projektu Plzeň EHMK Prezentace projektu v zahraničí Přijetí oficiálních návštěv v Plzni Prezentace projektu v ČR Přeshraniční projekt Impuls 2015! Nový jednotný vizuální styl projektu Resumé strategie společnosti Plzeň Hlavní cíle projektu Plzeň EHMK Úkoly společnosti Plzeň 2015 v oblasti plzeňské kulturní infrastruktury a zajištění jejích parametrů pro pořádání EHMK

3 Úkoly pro společnost Plzeň 2015 v oblasti plzeňské kulturní nabídky a jejích evropských parametrů Úkoly pro společnost Plzeň 2015 v oblasti přípravy plzeňského publika z hlediska evropských parametrů Zpráva o hospodaření Příjmy a výdaje Fondy společnosti Závěr Přílohy a doplňující informace Odkazy web Redakční informace Přílohy Příloha k účetní závěrce za období od 21. října 2010 do 31. prosince Obecné údaje Zaměstnanci společnosti: Odměny a funkční požitky členů správní a dozorčí rady: Další skutečnosti vyplývající ze zakládací smlouvy Účetní zásady a pravidla, používané v účetní jednotce Významné události mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky Doplňující údaje k výkazům Významné položky rozvahy Významné položky ve výkazu zisků a ztrát Výrok auditora k účetní závěrce za období od 21. října 2010 do 31. prosince

4 Poděkování Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, kteří se podíleli na projektu Evropské hlavní město kultury od podzimu 2010 do dnešních dní. Ne ve všem a ne vždy jsme se shodli, ale v rámci hledání té nejlepší cesty k realizaci tak složitého projektu, kde se potkávají osobnosti s vysokým sebevědomím a vlastním pevným názorem, je takový proces bolavý i radostný zároveň. Chtěla bych poděkovat statutárnímu městu Plzeň za finanční podporu, za rekonstrukci sídla v Pražské ulici, za poskytnutí bytu ve Škroupově ulici pro ubytování dojíždějících členů našeho týmu. Děkuji správní a dozorčí radě za práci a čas, který projektu věnují. Děkuji všem, kteří tým podporují a věří mu, děkuji všem strážným andělům za dobrovolnickou práci, děkuji všem lidem a organizacím, kteří nosí své nápady, projekty a nabídky. Děkuji panu primátorovi Mgr. Martinu Baxovi a paní náměstkyni Bc. Evě Herinkové za důvěru a za to, že stojí pevně na straně projektu Evropské hlavní město kultury i ve složité finanční situaci města Plzně. JUDr. Marcela Krejsová, předsedkyně správní rady Plzeň 2015, o.p.s. 4

5 Úvod Evropské hlavní město kultury je považováno za jeden z nejúspěšnějších projektů EU. Je určen pro města, význam má ale pro celý region. Město, které se pro daný rok stává evropskou kulturní metropolí, je vyhledávaným cílem mnoha turistů. V roce 2015 bude titul EHMK patřit městům ze dvou evropských zemí: Monsu (Belgie) a Plzni. Oficiálně titul Evropské hlavní město kultury 2015 Plzeň získala 19. května 2011 po schválení Radou ministrů kultury EU. Titul Evropské hlavní město kultury se za dobu své existence stal významným podnětem ke kulturnímu vývoji a změnám v daném sídle. Projekt cíleně vyzdvihuje bohatství, rozmanitost a společné rysy evropské kultury. Plzni přináší příležitost dlouhodobé vnitřní i vnější proměny, novou kvalitu života a přispívá k ekonomickému rozvoji města i regionu. Projektový tým Plzeň 2015 se v roce 2011 věnoval především vybudování a nastavení nutné organizační struktury společnosti, stanovil si strategii své činnosti pro další roky a samozřejmě realizoval i programové akce jako například mezinárodní konferenci na Den Evropy, street party na Americké třídě ke Dni Meliny Mercouri, výstavu fotografií Plzeňských ikon, Fórum pro kreativní Plzeň a další. Evropské hlavní město kultury je především v západní Evropě chápáno jako velmi prestižní projekt, který by se dal svým významem i záběrem bez přehánění přirovnat k olympiádě v kultuře či světové výstavě EXPO. Je to projekt, o který se města perou, protože ví, že je to jedinečná příležitost, jak zásadním způsobem město pozitivně ovlivnit a prostřednictvím kultury nastartovat dlouhodobě udržitelnou hospodářskou prosperitu ve všech oblastech života města. Znalost tohoto kontextu a významu projektu v České republice zatím chybí, protože se v této podobě u nás koná poprvé. Jedním z hlavních úkolů, které společnost Plzeň 2015 v uplynulém roce měla a v nejbližším období stále bude mít, je tyto souvislosti vysvětlovat a vysvětlovat a stále vysvětlovat. Rád bych, aby každý občan města věděl, co mu akce může přinést. Co z toho bude mít student, podnikatel, politik, manažer, živnostník, úředník i běžný občan. Mgr. Tomáš Froyda, ředitel Plzeň 2015, o.p.s. 5

6 1. Údaje o společnosti Plzeň 2015, o.p.s. je nezisková organizace založená městem Plzní za účelem přípravy a realizace programové části projektu Evropské hlavní město kultury Společnost byla založena na dobu určitou do konce roku 2016 na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 398 ze dne 16. září 2010, vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni v oddíle O pod číslem vložky 145 dne 21. října 2010, se sídlem v Plzni, Pražská 309/19, IČ První správní rada měla tříčlenné složení, stejně jako dozorčí rada, a jejich první funkční období bylo šestiměsíční. První správní rada byla statutárním orgánem společnosti a pracovala ve složení JUDr. Marcela Krejsová, PhDr. Helena Knížová a Ing. Erich Beneš, prvními členy dozorčí rady byli Doc. Ing. Vladimír Duchek, PhD., Ing. Hana Kuglerová a Mgr. Michal Červenka. Ustavující zasedání správní rady se konalo dne 27. října 2010, na kterém byla předsedkyní správní rady zvolena JUDr. Marcela Krejsová a na které byl do funkce ředitele společnosti jmenován RNDr. Milan Svoboda. Od 1. ledna 2011 vstupuje v platnost novela zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech, dle kterého, kromě dalších změn, se stává statutárním orgánem společnosti ředitel a od téhož data začíná společnost fungovat de facto Kontaktní a identifikační data Plzeň 2015, o. p. s. Pražská 19, Plzeň Tel.: Mail: IČ: , DIČ: CZ Číslo účtu: /0100 Zakladatel: statutární město Plzeň Statutární zástupce: Mgr. Tomáš Froyda, ředitel společnosti 1.2. Struktura společnosti Společnost nemá odloučená pracoviště ani pobočky, je strukturována do 4 sekcí: Provoz včetně PR a marketingu Program Region a Světovar Participace 6

7 1.3. Informace o zaměstnancích Složení týmu připravujícího projekt Plzeň EHMK 2015 se v průběhu roku 2011 měnilo. Společnost Plzeň 2015, o.p.s. v roce 2011 zaměstnávala 14 zaměstnanců (4 zaměstnanci na plný úvazek, 10 zaměstnanců na částečný): RNDr. Milan Svoboda, ředitel společnosti (od do ) Mgr. Tomáš Froyda, ředitel společnosti (od ) JUDr. Marcela Krejsová, manažer fundraisingu (od ) MgA. Šárka Havlíčková, hlavní programová manažerka (od ) Mgr. Petr Šimon, manažer mezinárodních vztahů (od ) Bc. Anna Hacaperková, koordinátorka fondů a grantů (od do ) Petra Holcová, asistentka ředitele (od ) Mgr. Denisa Haubertová, manažerka PR a marketingu (od ) Mgr. Mirka Reifová, koordinátorka PR a marketingu (od ) Mgr. Soňa Rychlíková, koordinátorka programu (od 1. 2.) Mgr. Eva Kraftová, koordinátorka programu (od ) Petr Klement, koordinátor programu (od ) Alena Čechová, DiS., administrátor komunikace, PR a marketingu (od ) Bc. Petra Ciprová, příprava evaluačních procesů (od do ) 13 externích pracovníků Mgr. Yvona Kreuzmannová, umělecká ředitelka PhDr. Alexandra Brabcová, poskytování odborných a konzultačních služeb MgA. Kateřina Melenová, odborné konzultace Ing. Arch. Jiří Boudník, odborné konzultace Ing. Arch. Petr Klíma, odborné konzultace MgA. Vilém Dubnička, odborné umělecké konzultace MgA. Roman Černík, odborné umělecké konzultace Mgr. Ida Kaiserová, PhD., odborné konzultace pod hlavičkou CpKP Mgr. Tomáš Froyda, odborné umělecké konzultace Mgr. Lenka Kavalová, odborné umělecké konzultace Mgr. Anna Podlesná, odborné konzultace - komunikace Petra Němcová, vzdělávání subjektů služeb v cestovním ruchu Mgr. Helena Dienstbierová Šimicová, odborné konzultace V rámci stáže Evropské dobrovolné služby v týmu působili také 3 zahraniční stážisté: Samantha Lutz Franziska Stölzel Martin Mutschler 7

8 1.4. Členové statutárních orgánů Statutárním orgánem společnosti je ředitel: - od do RNDr. Milan Svoboda, nar , Hrádek - od Mgr. Tomáš Froyda, nar , Plzeň Orgány společnosti Správní rada První funkční období: 6 měsíců od do JUDr. Marcela Krejsová, nar , Plzeň (předsedkyně SR) PhDr. Helena Knížová, nar , Vejprnice Ing. Erich Beneš, nar , Štěnovice Druhé funkční období: od do (usnesení Rady města Plzně č. 501 ze dne ) JUDr. Marcela Krejsová, nar , Plzeň (předsedkyně SR) Bc. Eva Herinková, nar , Plzeň PhDr. Helena Knížová, nar , Vejprnice (rezignovala ke dni ) doc. akad. malíř Josef Mištera, nar , Přeštice, Ing. Alena Svobodová, nar , Kaznějov, BcA. Vladimír Líbal, nar , Klabava Dozorčí rada První funkční období: 6 měsíců od do Doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D., nar , Plzeň (předseda DR) Ing. Hana Kuglerová, nar , Plzeň Mgr. Michal Červenka, nar , Plzeň Druhé funkční období: od do (usnesení Rady města Plzně č. 501 ze dne ) Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D., nar , Plzeň (předseda DR) Ing. Hana Kuglerová, nar , Plzeň Mgr. Michal Červenka, nar , Plzeň Ing. Erich Beneš, nar , Štěnovice PhDr. Pavel Suk, nar , Manětín Mgr. Kateřina Chábová, nar , Tlučná 8

9 Organizační schéma Plzeň 2015, o.p.s. Východisko: město jakožto jediný zakladatel společnosti jmenuje členy správní a dozorčí rady. Správní rada jmenuje ředitele, určuje výši jeho odměny, schvaluje rozpočet společnosti, účetní závěrku, výroční zprávu, strategické dokumenty a vyjadřuje se k záležitostem, o které požádá ředitel společnosti. Ředitel společnosti je statutárním orgánem, jedná a podepisuje za společnost, je odpovědný za hospodaření, uzavřené smlouvy a za činnost společnosti. Uzavírá veškeré smluvní vztahy společnosti. Zodpovídá za nastavení vnitřní struktury fungování společnosti. Organizační strukturu společnosti lze obtížně znázornit, níže popisujeme její vývoj a změny v průběhu roku Struktura společnosti leden až listopad 2011 Od ledna 2011 se vytvořila struktura rozdělená na část výkonnou, složenou z ředitele společnosti, umělecké ředitelky a manažerských pozic (PR a marketing, fundraising, program, region, mezinárodní projekty), a část kreativní (kolektivní orgán vedený uměleckou ředitelkou), která v sobě zahrnuje celý výkonný tým obohacený o externí experty. Podle této struktury řídí ředitel de facto provozní, finanční a smluvní vztahy společnosti, vlastní náplň a veškerou činnost společnosti včetně komunikace, PR a marketingu řídí umělecká ředitelka Struktura společnosti od listopadu 2011 S nástupem Mgr. Tomáše Froydy do funkce ředitele společnosti od 1. listopadu 2011 byla navržena nová struktura fungování společnosti. Ředitel společnost řídí a jedná za ni, v přímé působnosti řídí provoz, komunikaci, PR a marketing. Umělecký šéf projektu je ve své činnosti samostatný a nezávislý, zodpovídá za tvorbu vlajkového mezinárodního programu roku Manažerka mezinárodních vztahů má pozici velvyslance a diplomata, odpovídá za komunikaci s Monitorovacím výborem a Evropskou komisí v Bruselu, reprezentuje projekt EHMK v zahraničí a komunikuje se zahraničními médii. Finanční manažer je zodpovědný za tvorbu a čerpání rozpočtu, sleduje finanční toky a mimorozpočtové zdroje, spolupracuje s externí účetní firmou, spravuje uzavřené smlouvy, hlídá jednotlivé sekce z finančního pohledu. Jednotliví manažeři jsou odpovědni za jim svěřenou sekci a jim svěřený rozpočet (viz čl této výroční zprávy), v rámci svěřené části rozpočtu uzavírají smluvní vztahy směřující k realizaci stanovených úkolů vycházejících ze schválené Strategie společnosti. 9

10 2. Činnost společnosti Plzeň 2015 v roce Pracovní skupiny V první polovině roku 2011 se společnost Plzeň 2015, o.p.s., věnovala zejména práci v tematických pracovních skupinách, jejichž cílem bylo nastavit základní přístupy, systém práce a zapojení jednotlivých cílových skupin do projektu. Konkrétně šlo o tyto pracovní skupiny: architektura, design a urbanismus Světovar a jeho zapojení do projektu EHMK před a po rekonstrukci region: zapojení Plzeňského kraje a sousedících oblastí mezinárodní spolupráce PR a komunikace partnerství s podnikatelským sektorem a poskytovateli služeb cestovního ruchu profesionalizace neziskového sektoru, arts management práce se školami a vzdělávacími institucemi živé umění, programová vize, rozpracování metody coachingu a Banky kreativního kapitálu komunitní práce, zapojení sociálně vyčleněných skupin 2.2. Akce pro veřejnost Veřejnost měla za rok 2011 několik příležitostí setkat se s týmem a zúčastnit se akcí či debat pořádaných společností Plzeň V roce 2011 se konalo 5 profilových akcí: Jarní iniciace (21. března): vítání jara a otevření sídla společnosti v Pražské ulici 10

11 Den Evropy ( května): mezinárodní konference na téma Konkrétní příklady úspěšných projektů EHMK Den Meliny Mercouri (18. června): umělecký happening ve veřejném prostoru na uzavřené Americké třídě s tématem Studenti studentům, studenti všem 11

12 5 P pro Plzeň (8. září): rok od vítězství nad Ostravou, poděkování podporovatelům, představení zrekonstruované Věže, nového grafického stylu projektu a slavnostní vernisáž výstavy Plzeňské ikony v Mlýnské strouze Fórum pro kreativní Plzeň (31. října): pracovní sympozium pro místní kulturní aktéry ve spolupráci s Odborem kultury MMP Společnost 2015 dále zorganizovala celou řadu pravidelných či jednorázových veřejných debat: Diskusní fórum na téma Role profesionálního divadla v evropském kontextu (13. května) Cyklus rozhlasových debat DISKUSE 2015 na témata spojená s plzeňskou kulturou v Českém rozhlase Plzeň: o 26. května 2011: Titul Plzeň EHMK 2015 a očekávání s ním spojená o 30. června 2011: Festival Na ulici - Kultura a umění ve veřejném prostoru" o 28. července 2011: Kulturák nebo supermarket?" 12

13 o 25. srpna 2011: Co bude se Světovarem? o 29. září 2011: Mezinárodní festival Divadlo v roce 2015 o 27. října 2011: Plzeňské řeky - Kudy k nim?" o 24. listopadu 2011: Zpřístupní Plzeň Loosovy interiéry? FORUM 2000: panelová debata v Českém rozhlase Plzeň v rámci pražské konference FORUM 2000 na téma boj s korupcí (12. října) Veřejná debata na téma Svět hýbe kulturou, kultura hýbe světem (14. listopadu) Cyklus architektonických přednášek ARCHITEKTURA JAKO SILNÁ KÁVA: o 3. listopadu 2011: Veřejný prostor o 1. prosince 2011: Přítomnost minulosti Spolčenost také spolupořádala několik výstav, vzdělávacích seminářů či workshopů: mezinárodní studentský workshop We are Europeans ve spolupráci s Tandemem Plzeň a občanským sdružením Johan (2. května) konference Kreativita a inovace ve městech a regionech České republiky ve spolupráci s Institutem umění Divadelní ústav Praha ( května) fotografická soutěž Vaše město Váš pohled ve spolupráci s Odborem kultury MMP a sítí EUROCITIES (duben květen 2011); výstava fotografií proběhla v Kulturní kavárně Jabloň v srpnu 2011 výstava fotografií secesní architektury v Rize ve spolupráci s Velvyslanectvím Lotyšské republiky v Praze za podpory Ústavu umění a designu ZČU (květen 2011) vzdělávací seminář managementu umění pro plzeňský region ve spolupráci s Českou kanceláří programu Culture (2. června) výstava plánovaných investičních projektů města Plzně Proměna města: Plzeň v roce 2015 ve spolupráci s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně (červenec září 2011) kulturní workshop pro mládež ve spolupráci s Tandemem Plzeň (2. 3. prosince) výstava designu VELKÝ ATLAS SVĚTA: o cestě do budoucnosti ve spolupráci s Designblokem Praha, Hnutím Duha a Informačním centrem OSN v Praze (prosinec 2011 leden 2012) 13

14 Mimo to probíhala během roku 2011 jednání se všemi neziskovými organizacemi, které měly v přihlášce projekty ve 4 programových proudech. Celkem proběhlo kolem 90 individuálních jednání. Většinu pondělků v roce si veřejnost mohla objednávat schůzky s programovými manažery týmu Plzeň 2015, kdy se řešily náměty a nápady k projektu Prezentace projektu Plzeň EHMK 2015 Společnost Plzeň 2015, o.p.s., se během roku 2011 zapojila do několika mezinárodních projektů čerpajících z fondů EU a prezentovala projekt Plzeň 2015 při různých příležitostech doma i v zahraničí Prezentace projektu v zahraničí V roce 2011 prezentovali členové týmu Plzeň 2015 projekt při následujících příležitostech Leden Slavnostní zahájení European Capital of Culture, Turku Únor Konference Culture in Motion, Brusel Březen Konference Program Culture, Paříž Pracovní cesta do Mons EHMK 2015, seznámení s prostory maison folie (Lille EHMK 2004) Konference Proč kreativní ekonomika, Bratislava Business meeting TEFAF (The European Fine Arts Fair), Maastricht Duben Pracovní cesta do EHMK 2011, Tallinn Květen Červen Setkání všech Evropských hlavních měst kultury, Maribor Konference Les Rencontres, Tallinn Czech Street Party, Brusel Bürgerfest, Regensburg Festival Den Evropy, Perm Červenec Mezinárodní projekty s Plzeň 2015, Paříž Den Evropského regionu Dunaj-Vltava, Regensburg Srpen Pracovní cesta do EHMK 2013, Košice Září Říjen Workshop My jsme Evropa!, Schönsee Mezinárodní konference European Culture Congress, Wrocław Návštěva objektů rekonvertovaných na kulturní centra a prostory, Regensburg Setkání Evropských hlavních měst kultury, Tallinn Prezentace projektu na 54. Bienále výtvarného umění, Benátky Pracovní cesta do EHMK 2011, Tallinn Evropský kulturní kongres + jednání s DG Culture k 14

15 Listopad Prosinec přípravě monitoringu, Brusel Konference 10 let projektu Donumenta, Regensburg První neformální monitoring EU (Monitorovací a poradní výbor pro EHMK), Brusel Zahájení projektu IMPULS 2015!, Schönsee Konference Politika podpory kreativity v době sociálních médií, Košice Přijetí oficiálních návštěv v Plzni V roce 2011 prezentovali členové týmu Plzeň 2015 projekt při následujících oficiálních návštěvách: 17. března 2011 Přijetí zástupců Rotary klubu 11. dubna 2011 Přijetí České taneční platformy 12. dubna 2011 Velvyslankyně Belgického království J. E. RenildeLoeckx 9. května 2011 Přijetí ministra kultury ČR Jiřího Bessera 10. června 2011 Přijetí návštěvy velvyslance Lotyšska Kasparse Ozolinše 13. června 2011 Návštěva prezidenta ČR Václava Klause v Plzni 21. června 2011 Návštěva poslance německého Spolkového sněmu Petera Aumera 23. června 2011 Přijetí velvyslankyně OSN pro mládež Monique Coleman 27. června 2011 Přijetí členů Hospodářské komory 6. září 2011 Přijetí primátora Regensburgu Hanse Schaidingera 7. října 2011 Přijetí komisaře EU Štefana Füleho 11. listopadu 2011 Přijetí belgického konzula Serge Mantovaniho Prezentace projektu v ČR Kreativní průmysl v česko-slovenském příhraničí - konference v rámci projektu Přeshraniční klastrová iniciativa pro rozvoj kreativního průmyslu, Zlín (23. března) Národní výběrová konference Evropského parlamentu mládeže v Plzni příspěvek na téma "Kultura jako agent změny a motor rozvoje regionu" (25. března) Zahájení festivalu Arabské kultury v Plzni (4. dubna) Konference K3 prezentace projektu na Konferenci pro kulturu a kreativní průmysly v Jižních Čechách (České Budějovice, 11. května) Prezentace projektu na pódiu Apetitfestivalu Plzeň (28. května) Prezentace projektu na setkání Okresní hospodářské komory Plzeňsko s primátorem města Plzně (27. června) Představení Regionálního programu EHMK Plzeň 2015 na setkání muzeí a galerií Plzeňského kraje (6. září) Prezentace projektu na Business snídani Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje (23. září) Prezentace projektu pro členy kulturní komise a komise pro cestovní ruch Plzeňského kraje na výjezdním zasedání v Mariánské Týnici (4. října) 15

16 Jednání o propojení regionálních programových linií BAROKO, LAND ART a INDUSTRIÁLNÍ DĚDICTVÍ s přípravou opatření do nového plánovacího období ROP s Regionální rozvojovou agenturou (18. října) Představení Regionálního programu EHMK Plzeň 2015 na regionálním sněmu Místních akčních skupin v Horšovském Týně (24. října). Na základě tohoto impulsu se dohodlo 8 MAS plzeňského kraje, že historicky poprvé vstoupí společně do jednoho projektu přímo souvisejícího s EHMK Plzeň Přijetí účastníků projektu MiniRegensburg v Plzni (listopad) Prezentace projektu Plzeň 2015 klubu podnikatelů Business for Breakfast (B4B) v Plzni (17. listopadu) Mezinárodní konference v rámci Evropského roku dobrovolnictví v České republice prezentace systému práce s dobrovolníky - Klub strážných andělů (8. a 9. prosince) Prezentace projektu na jednání Pilsen Convention Bureau, o.p.s Přeshraniční projekt Impuls 2015! Za účelem koordinace bavorských příspěvků pro Plzeň 2015 vytvořilo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) společně s Plzní 2015, o.p.s. a městem Regensburg projekt Impuls 2015!. Projekt byl schválen v březnu 2011 a oficiálně zahájen 15. listopadu V rámci projektu jsou pořádány informační semináře, coachingové akce a workshopy pro německé umělce, kteří se chtějí zapojit do projektu Plzeň EHMK Dalším těžištěm projektu je intenzivní marketingová podpora Plzně 2015 na bavorské straně. Projekt Impuls 2015! trvá od listopadu 2011 do prosince 2013 a je financován z programu Cíl 3 - Svobodný stát Bavorsko Česká republika (INTERREG IV) Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). 16

17 2.5. Nový jednotný vizuální styl projektu Během roku 2011 se část týmu Plzeň 2015 věnovala také přípravě komunikační strategie a jednotného vizuálního stylu projektu. V dubnu byla vyhlášena veřejná soutěž na návrh konceptu jednotného vizuálního stylu informační kampaně pro přípravu a realizaci projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015, ze které vzešlo nové logo projektu. Nový vizuální styl navazuje na předchozí logo projektu a využívá symboliky čísla 5 jako pěti řek, které Plzní protékají (čtyři plzeňské řeky a jejich soutok Berounka), pěti programových proudů projektu (čtyři tematické proudy a Světovar jako samostatné téma) a očekávaného roku Autorem nápaditého vizuálního stylu projektu je grafické studio 2011 Designers, které tvoří designéři Sébastien Bohner, Petr Bosák, Robert Jansa a Adam Macháček Resumé strategie společnosti Plzeň 2015 Z výstupů práce v tematických skupinách vznikl detailní strategický plán, který schválila správní rada společnosti v září Strategie se týká přípravy a zabezpečení programu, zajištění participace cílových skupin, mezinárodní spolupráce, komunikace a dalších. Podstatou dokumentu je vytyčení hlavních cílů, úkolů a postupů. Společnost Plzeň 2015 počítá s tím, že na něj bude dále navazovat řada dílčích materiálů, např. v oblasti zahraničních vztahů, které budou tyto oblasti konkretizovat. Celý dokument včetně příloh o financování a harmonogramu činností do roku 2015 je ke stažení na webu Autorkou dokumentu je PhDr. Alexandra Brabcová Hlavní cíle projektu Plzeň EHMK 2015 Hlavním cílem projektu EHMK je vytvořit z Plzně obecně známou značku nejen pro pivo, ale i pro kulturu a kreativitu. Projekt by měl zajistit Plzni renomé prestižního středoevropského kulturního centra mezinárodního formátu, vzbudit chuť umělců, odborné veřejnosti i turistů jezdit do Plzně za současnou kulturou a v neposlední řadě nastartovat dlouhodobě udržitelnou proměnu plzeňské kultury tak, aby byla vzorem dalším pokrokovým městům. 17

18 Projekt Plzeň EHMK 2015 bude realizován prostřednictvím čtyř programových proudů: HLAVNÍ programové PROUDY 1. UMĚNÍ A TECHNOLOGIE 2. VZTAHY A CITY 3. TRANSIT A MENŠINY 4. PŘÍBĚHY A PRAMENY 5. SVĚTOVAR město region město ZÁPADOČESKÉ BAROKO LAND ART INDUSTRIÁLNÍ DĚDICTVÍ Úkoly společnosti Plzeň 2015 v oblasti plzeňské kulturní infrastruktury a zajištění jejích parametrů pro pořádání EHMK 1. Zmapovat požadavky projektů, které jsou již začleněny v přihlášce, na prostory, v nichž by se měla odehrávat jejich realizace. 2. Analyzovat potřebu prostor pro všechny druhy uměleckých žánrů, které se mohou objevit v souladu s otevřenými výzvami do programu a ve spolupráci s českou a mezinárodní uměleckou scénou. 3. Iniciovat ve městě profesionální dialog o povaze žádoucí proměny institucí, jejich chodu i o technických parametrech v oblasti evropských norem pro současnou kulturní infrastrukturu jako předpoklad efektivního vynaložení dalších investic. 4. Zmapovat existující prostory vhodné pro realizaci nízkonákladových komunitně-kulturních center v celém městě. 5. Zajistit, aby projekt revitalizace Světovaru probíhal v souladu s evropskými standardy a požadavky pro prezentaci současných uměleckých žánrů. 18

19 Úkoly pro společnost Plzeň 2015 v oblasti plzeňské kulturní nabídky a jejích evropských parametrů 1. Analýza potenciálu plzeňské kulturní nabídky a identifikace jednotlivých subjektů z hlediska jejich schopnosti mezinárodní spolupráce. 2. Analýza žánrů zejména s ohledem na subjekty v Plzni, které se nepodílely na přípravě přihlášky, a přitom jsou pro kulturní život města důležité (instituce i nezávislá scéna); koordinace aktivit s těmito subjekty s ohledem na jejich možné zapojení do programu v roce 2015; vyjednání spolupráce. 3. Vytváření podmínek pro zapojení plzeňských organizací všech typů do mezinárodních sítí a spolupráce s nejlepšími umělci ČR i Evropy. 4. Podpora prostředí pro nové žánry a diverzifikaci kulturní nabídky. 5. Zajištění měkkých opatření pro využívání veřejného prostoru ke kulturním aktivitám (mimo již běžně konané festivaly a přehlídky) Úkoly pro společnost Plzeň 2015 v oblasti přípravy plzeňského publika z hlediska evropských parametrů 1. Příprava publika bude zohledněna v označení kulturních a uměleckých akcí, které dostanou určitou značku, symbolizující možnost se s tvůrci sejít po představení, po němž bude následovat debata nebo dílna. 2. Řada dílčích projektů bude aktivně zapojovat diváky do vzniku nebo průběhu uměleckého díla. 3. Práce s publikem bude součástí vzdělávacího cyklu Arts managementu, připraveného společností pro plzeňské kulturní organizace. 4. V oblasti nových uměleckých žánrů budou připraveny dílny a diskuse, které umožní lidem jim lépe porozumět a najít si k nim vlastní přístup. 5. Publikum bude předem připraveno na to, kteří evropští umělci do Plzně přijedou v rámci programu, jaký je jejich význam a v jakém kontextu tvoří. 19

20 3. Zpráva o hospodaření Zpráva o hospodaření společnosti se týká období od založení společnosti dne do Veškeré částky jsou zaokrouhleny a uvedeny v tisících Kč. Přehled o peněžních PŘÍJMECH a VÝDAJÍCH Částka Počáteční zůstatek v pokladně a na běžném účtu Příjmy celkem Faktury vydané 417 Přijaté dary a dotace Ostatní příjmy (pokladna, úroky, apod.) 8 Výdaje celkem Faktury přijaté Ostatní výdaje (pokladna, poplatky, mzdy, apod.) Konečný zůstatek v pokladně a na běžném účtu Přehled PŘÍJMŮ v členění dle zdrojů Částka Statutární město Plzeň Hlavní činnost společnosti 94 Vedlejší činnost společnosti 402 Peněžité dary 50 Celkem Příjmy a výdaje Příjmy společnosti za rok 2011 činily Kč. Hlavním zdrojem finančních prostředků byly dotace poskytnuté Statutárním městem Plzní v celkové výši 17 mil. Kč. Dále v rámci vedlejší činnosti společnost uskutečnila prodej svých služeb (reklamní činnost, apod.) v celkovém objemu 402 tis. Kč. Společnosti také přijala účelově vázaný dar od společnosti Vodárna Plzeň, a.s., který byl využit na realizaci Fóra pro kreativní Plzeň. Výdaje společnosti tvořily především běžné provozní výdaje a výdaje na realizaci jednotlivých programových akcí v průběhu roku. Během roku proběhla veřejná soutěž o návrh loga společnosti s následnou realizací, na jejímž základě byla následně zaúčtována položka dlouhodobého nehmotného majetku ve výši Kč. Vývoj a konečný stav fondů Stav na počátku období 20 Přírůstky Úbytky Stav na konci období Vlastní jmění Účelový fond (Vodárna Plzeň) Rezervní fond Výsledek hospodaření po zdanění Nerozdělený zisk/ztráta

21 3.2. Fondy společnosti Společnost v roce 2011 zúčtovala fond účelový dar od společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. ve výši 50 tis. Kč. K byl zůstatek fondu 0. Společnost dále vytvořila rezervní fond ve výši tis. Kč, tedy ve výši nevyčerpané části dotace od Statutárního města Plzeň. Společnost plánuje rezervní fond využít k financování programových aktivit v následujících obdobích. AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý majetek A.I Dlouhodobý nehmotný majetek Ocenitelná práva B. Krátkodobý majetek B.II Pohledávky Poskytnuté provozní zálohy Pohledávky za zaměstnanci 0 43 B.III Krátkodobý finanční majetek Pokladna Bankovní účty B.IV Jiná aktiva celkem Náklady příštích období 0 12 AKTIVA CELKEM PASIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Vlastní zdroje A.I Jmění Vlastní jmění Fondy A.II Výsledek hospodaření Účet výsledku hospodaření B. Cizí zdroje B.III Krátkodobé závazky Dodavatelé Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění Daň z příjmů Ostatní přímé daně Dohadné účty pasivní PASIVA CELKEM

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 OBSAH I. O společnosti 3 II. Rozhodující předmět činnosti institutu 5 III. Aktivity realizované v roce 2013 7 Projektové aktivity v roce 2013 7 Výhledy na rok 2014 20 IV. Hospodaření v roce 2013 23 Zpráva

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 listopad 2010 Ministerstvo kultury 1 OBSAH PREAMBULE... 3 ÚVOD... 4 1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU... 6 1.1 KINEMATOGRAFIE

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Praha, únor 2009 Obsah 1. Závěry... 3 2. Identifikace

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město Národní 37 Tato výroční zpráva byla sestavena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy

Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy Prosinec 2008 Zpracovatel: Projektová a rozvojová agentura, a.s. Obsah: 1. Zadání, cíl a smysl studie... 4 1.1. Identifikace

Více

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 x Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 Published by: The Ministry of Culture of the Czech Republic,

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více