Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost"

Transkript

1 Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011

2 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod Údaje o společnosti Kontaktní a identifikační data Struktura společnosti Informace o zaměstnancích Členové statutárních orgánů Orgány společnosti Správní rada Dozorčí rada Organizační schéma Plzeň 2015, o.p.s Struktura společnosti leden až listopad Struktura společnosti od listopadu Činnost společnosti Plzeň 2015 v roce Pracovní skupiny Akce pro veřejnost Prezentace projektu Plzeň EHMK Prezentace projektu v zahraničí Přijetí oficiálních návštěv v Plzni Prezentace projektu v ČR Přeshraniční projekt Impuls 2015! Nový jednotný vizuální styl projektu Resumé strategie společnosti Plzeň Hlavní cíle projektu Plzeň EHMK Úkoly společnosti Plzeň 2015 v oblasti plzeňské kulturní infrastruktury a zajištění jejích parametrů pro pořádání EHMK

3 Úkoly pro společnost Plzeň 2015 v oblasti plzeňské kulturní nabídky a jejích evropských parametrů Úkoly pro společnost Plzeň 2015 v oblasti přípravy plzeňského publika z hlediska evropských parametrů Zpráva o hospodaření Příjmy a výdaje Fondy společnosti Závěr Přílohy a doplňující informace Odkazy web Redakční informace Přílohy Příloha k účetní závěrce za období od 21. října 2010 do 31. prosince Obecné údaje Zaměstnanci společnosti: Odměny a funkční požitky členů správní a dozorčí rady: Další skutečnosti vyplývající ze zakládací smlouvy Účetní zásady a pravidla, používané v účetní jednotce Významné události mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky Doplňující údaje k výkazům Významné položky rozvahy Významné položky ve výkazu zisků a ztrát Výrok auditora k účetní závěrce za období od 21. října 2010 do 31. prosince

4 Poděkování Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, kteří se podíleli na projektu Evropské hlavní město kultury od podzimu 2010 do dnešních dní. Ne ve všem a ne vždy jsme se shodli, ale v rámci hledání té nejlepší cesty k realizaci tak složitého projektu, kde se potkávají osobnosti s vysokým sebevědomím a vlastním pevným názorem, je takový proces bolavý i radostný zároveň. Chtěla bych poděkovat statutárnímu městu Plzeň za finanční podporu, za rekonstrukci sídla v Pražské ulici, za poskytnutí bytu ve Škroupově ulici pro ubytování dojíždějících členů našeho týmu. Děkuji správní a dozorčí radě za práci a čas, který projektu věnují. Děkuji všem, kteří tým podporují a věří mu, děkuji všem strážným andělům za dobrovolnickou práci, děkuji všem lidem a organizacím, kteří nosí své nápady, projekty a nabídky. Děkuji panu primátorovi Mgr. Martinu Baxovi a paní náměstkyni Bc. Evě Herinkové za důvěru a za to, že stojí pevně na straně projektu Evropské hlavní město kultury i ve složité finanční situaci města Plzně. JUDr. Marcela Krejsová, předsedkyně správní rady Plzeň 2015, o.p.s. 4

5 Úvod Evropské hlavní město kultury je považováno za jeden z nejúspěšnějších projektů EU. Je určen pro města, význam má ale pro celý region. Město, které se pro daný rok stává evropskou kulturní metropolí, je vyhledávaným cílem mnoha turistů. V roce 2015 bude titul EHMK patřit městům ze dvou evropských zemí: Monsu (Belgie) a Plzni. Oficiálně titul Evropské hlavní město kultury 2015 Plzeň získala 19. května 2011 po schválení Radou ministrů kultury EU. Titul Evropské hlavní město kultury se za dobu své existence stal významným podnětem ke kulturnímu vývoji a změnám v daném sídle. Projekt cíleně vyzdvihuje bohatství, rozmanitost a společné rysy evropské kultury. Plzni přináší příležitost dlouhodobé vnitřní i vnější proměny, novou kvalitu života a přispívá k ekonomickému rozvoji města i regionu. Projektový tým Plzeň 2015 se v roce 2011 věnoval především vybudování a nastavení nutné organizační struktury společnosti, stanovil si strategii své činnosti pro další roky a samozřejmě realizoval i programové akce jako například mezinárodní konferenci na Den Evropy, street party na Americké třídě ke Dni Meliny Mercouri, výstavu fotografií Plzeňských ikon, Fórum pro kreativní Plzeň a další. Evropské hlavní město kultury je především v západní Evropě chápáno jako velmi prestižní projekt, který by se dal svým významem i záběrem bez přehánění přirovnat k olympiádě v kultuře či světové výstavě EXPO. Je to projekt, o který se města perou, protože ví, že je to jedinečná příležitost, jak zásadním způsobem město pozitivně ovlivnit a prostřednictvím kultury nastartovat dlouhodobě udržitelnou hospodářskou prosperitu ve všech oblastech života města. Znalost tohoto kontextu a významu projektu v České republice zatím chybí, protože se v této podobě u nás koná poprvé. Jedním z hlavních úkolů, které společnost Plzeň 2015 v uplynulém roce měla a v nejbližším období stále bude mít, je tyto souvislosti vysvětlovat a vysvětlovat a stále vysvětlovat. Rád bych, aby každý občan města věděl, co mu akce může přinést. Co z toho bude mít student, podnikatel, politik, manažer, živnostník, úředník i běžný občan. Mgr. Tomáš Froyda, ředitel Plzeň 2015, o.p.s. 5

6 1. Údaje o společnosti Plzeň 2015, o.p.s. je nezisková organizace založená městem Plzní za účelem přípravy a realizace programové části projektu Evropské hlavní město kultury Společnost byla založena na dobu určitou do konce roku 2016 na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 398 ze dne 16. září 2010, vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni v oddíle O pod číslem vložky 145 dne 21. října 2010, se sídlem v Plzni, Pražská 309/19, IČ První správní rada měla tříčlenné složení, stejně jako dozorčí rada, a jejich první funkční období bylo šestiměsíční. První správní rada byla statutárním orgánem společnosti a pracovala ve složení JUDr. Marcela Krejsová, PhDr. Helena Knížová a Ing. Erich Beneš, prvními členy dozorčí rady byli Doc. Ing. Vladimír Duchek, PhD., Ing. Hana Kuglerová a Mgr. Michal Červenka. Ustavující zasedání správní rady se konalo dne 27. října 2010, na kterém byla předsedkyní správní rady zvolena JUDr. Marcela Krejsová a na které byl do funkce ředitele společnosti jmenován RNDr. Milan Svoboda. Od 1. ledna 2011 vstupuje v platnost novela zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech, dle kterého, kromě dalších změn, se stává statutárním orgánem společnosti ředitel a od téhož data začíná společnost fungovat de facto Kontaktní a identifikační data Plzeň 2015, o. p. s. Pražská 19, Plzeň Tel.: Mail: IČ: , DIČ: CZ Číslo účtu: /0100 Zakladatel: statutární město Plzeň Statutární zástupce: Mgr. Tomáš Froyda, ředitel společnosti 1.2. Struktura společnosti Společnost nemá odloučená pracoviště ani pobočky, je strukturována do 4 sekcí: Provoz včetně PR a marketingu Program Region a Světovar Participace 6

7 1.3. Informace o zaměstnancích Složení týmu připravujícího projekt Plzeň EHMK 2015 se v průběhu roku 2011 měnilo. Společnost Plzeň 2015, o.p.s. v roce 2011 zaměstnávala 14 zaměstnanců (4 zaměstnanci na plný úvazek, 10 zaměstnanců na částečný): RNDr. Milan Svoboda, ředitel společnosti (od do ) Mgr. Tomáš Froyda, ředitel společnosti (od ) JUDr. Marcela Krejsová, manažer fundraisingu (od ) MgA. Šárka Havlíčková, hlavní programová manažerka (od ) Mgr. Petr Šimon, manažer mezinárodních vztahů (od ) Bc. Anna Hacaperková, koordinátorka fondů a grantů (od do ) Petra Holcová, asistentka ředitele (od ) Mgr. Denisa Haubertová, manažerka PR a marketingu (od ) Mgr. Mirka Reifová, koordinátorka PR a marketingu (od ) Mgr. Soňa Rychlíková, koordinátorka programu (od 1. 2.) Mgr. Eva Kraftová, koordinátorka programu (od ) Petr Klement, koordinátor programu (od ) Alena Čechová, DiS., administrátor komunikace, PR a marketingu (od ) Bc. Petra Ciprová, příprava evaluačních procesů (od do ) 13 externích pracovníků Mgr. Yvona Kreuzmannová, umělecká ředitelka PhDr. Alexandra Brabcová, poskytování odborných a konzultačních služeb MgA. Kateřina Melenová, odborné konzultace Ing. Arch. Jiří Boudník, odborné konzultace Ing. Arch. Petr Klíma, odborné konzultace MgA. Vilém Dubnička, odborné umělecké konzultace MgA. Roman Černík, odborné umělecké konzultace Mgr. Ida Kaiserová, PhD., odborné konzultace pod hlavičkou CpKP Mgr. Tomáš Froyda, odborné umělecké konzultace Mgr. Lenka Kavalová, odborné umělecké konzultace Mgr. Anna Podlesná, odborné konzultace - komunikace Petra Němcová, vzdělávání subjektů služeb v cestovním ruchu Mgr. Helena Dienstbierová Šimicová, odborné konzultace V rámci stáže Evropské dobrovolné služby v týmu působili také 3 zahraniční stážisté: Samantha Lutz Franziska Stölzel Martin Mutschler 7

8 1.4. Členové statutárních orgánů Statutárním orgánem společnosti je ředitel: - od do RNDr. Milan Svoboda, nar , Hrádek - od Mgr. Tomáš Froyda, nar , Plzeň Orgány společnosti Správní rada První funkční období: 6 měsíců od do JUDr. Marcela Krejsová, nar , Plzeň (předsedkyně SR) PhDr. Helena Knížová, nar , Vejprnice Ing. Erich Beneš, nar , Štěnovice Druhé funkční období: od do (usnesení Rady města Plzně č. 501 ze dne ) JUDr. Marcela Krejsová, nar , Plzeň (předsedkyně SR) Bc. Eva Herinková, nar , Plzeň PhDr. Helena Knížová, nar , Vejprnice (rezignovala ke dni ) doc. akad. malíř Josef Mištera, nar , Přeštice, Ing. Alena Svobodová, nar , Kaznějov, BcA. Vladimír Líbal, nar , Klabava Dozorčí rada První funkční období: 6 měsíců od do Doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D., nar , Plzeň (předseda DR) Ing. Hana Kuglerová, nar , Plzeň Mgr. Michal Červenka, nar , Plzeň Druhé funkční období: od do (usnesení Rady města Plzně č. 501 ze dne ) Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D., nar , Plzeň (předseda DR) Ing. Hana Kuglerová, nar , Plzeň Mgr. Michal Červenka, nar , Plzeň Ing. Erich Beneš, nar , Štěnovice PhDr. Pavel Suk, nar , Manětín Mgr. Kateřina Chábová, nar , Tlučná 8

9 Organizační schéma Plzeň 2015, o.p.s. Východisko: město jakožto jediný zakladatel společnosti jmenuje členy správní a dozorčí rady. Správní rada jmenuje ředitele, určuje výši jeho odměny, schvaluje rozpočet společnosti, účetní závěrku, výroční zprávu, strategické dokumenty a vyjadřuje se k záležitostem, o které požádá ředitel společnosti. Ředitel společnosti je statutárním orgánem, jedná a podepisuje za společnost, je odpovědný za hospodaření, uzavřené smlouvy a za činnost společnosti. Uzavírá veškeré smluvní vztahy společnosti. Zodpovídá za nastavení vnitřní struktury fungování společnosti. Organizační strukturu společnosti lze obtížně znázornit, níže popisujeme její vývoj a změny v průběhu roku Struktura společnosti leden až listopad 2011 Od ledna 2011 se vytvořila struktura rozdělená na část výkonnou, složenou z ředitele společnosti, umělecké ředitelky a manažerských pozic (PR a marketing, fundraising, program, region, mezinárodní projekty), a část kreativní (kolektivní orgán vedený uměleckou ředitelkou), která v sobě zahrnuje celý výkonný tým obohacený o externí experty. Podle této struktury řídí ředitel de facto provozní, finanční a smluvní vztahy společnosti, vlastní náplň a veškerou činnost společnosti včetně komunikace, PR a marketingu řídí umělecká ředitelka Struktura společnosti od listopadu 2011 S nástupem Mgr. Tomáše Froydy do funkce ředitele společnosti od 1. listopadu 2011 byla navržena nová struktura fungování společnosti. Ředitel společnost řídí a jedná za ni, v přímé působnosti řídí provoz, komunikaci, PR a marketing. Umělecký šéf projektu je ve své činnosti samostatný a nezávislý, zodpovídá za tvorbu vlajkového mezinárodního programu roku Manažerka mezinárodních vztahů má pozici velvyslance a diplomata, odpovídá za komunikaci s Monitorovacím výborem a Evropskou komisí v Bruselu, reprezentuje projekt EHMK v zahraničí a komunikuje se zahraničními médii. Finanční manažer je zodpovědný za tvorbu a čerpání rozpočtu, sleduje finanční toky a mimorozpočtové zdroje, spolupracuje s externí účetní firmou, spravuje uzavřené smlouvy, hlídá jednotlivé sekce z finančního pohledu. Jednotliví manažeři jsou odpovědni za jim svěřenou sekci a jim svěřený rozpočet (viz čl této výroční zprávy), v rámci svěřené části rozpočtu uzavírají smluvní vztahy směřující k realizaci stanovených úkolů vycházejících ze schválené Strategie společnosti. 9

10 2. Činnost společnosti Plzeň 2015 v roce Pracovní skupiny V první polovině roku 2011 se společnost Plzeň 2015, o.p.s., věnovala zejména práci v tematických pracovních skupinách, jejichž cílem bylo nastavit základní přístupy, systém práce a zapojení jednotlivých cílových skupin do projektu. Konkrétně šlo o tyto pracovní skupiny: architektura, design a urbanismus Světovar a jeho zapojení do projektu EHMK před a po rekonstrukci region: zapojení Plzeňského kraje a sousedících oblastí mezinárodní spolupráce PR a komunikace partnerství s podnikatelským sektorem a poskytovateli služeb cestovního ruchu profesionalizace neziskového sektoru, arts management práce se školami a vzdělávacími institucemi živé umění, programová vize, rozpracování metody coachingu a Banky kreativního kapitálu komunitní práce, zapojení sociálně vyčleněných skupin 2.2. Akce pro veřejnost Veřejnost měla za rok 2011 několik příležitostí setkat se s týmem a zúčastnit se akcí či debat pořádaných společností Plzeň V roce 2011 se konalo 5 profilových akcí: Jarní iniciace (21. března): vítání jara a otevření sídla společnosti v Pražské ulici 10

11 Den Evropy ( května): mezinárodní konference na téma Konkrétní příklady úspěšných projektů EHMK Den Meliny Mercouri (18. června): umělecký happening ve veřejném prostoru na uzavřené Americké třídě s tématem Studenti studentům, studenti všem 11

12 5 P pro Plzeň (8. září): rok od vítězství nad Ostravou, poděkování podporovatelům, představení zrekonstruované Věže, nového grafického stylu projektu a slavnostní vernisáž výstavy Plzeňské ikony v Mlýnské strouze Fórum pro kreativní Plzeň (31. října): pracovní sympozium pro místní kulturní aktéry ve spolupráci s Odborem kultury MMP Společnost 2015 dále zorganizovala celou řadu pravidelných či jednorázových veřejných debat: Diskusní fórum na téma Role profesionálního divadla v evropském kontextu (13. května) Cyklus rozhlasových debat DISKUSE 2015 na témata spojená s plzeňskou kulturou v Českém rozhlase Plzeň: o 26. května 2011: Titul Plzeň EHMK 2015 a očekávání s ním spojená o 30. června 2011: Festival Na ulici - Kultura a umění ve veřejném prostoru" o 28. července 2011: Kulturák nebo supermarket?" 12

13 o 25. srpna 2011: Co bude se Světovarem? o 29. září 2011: Mezinárodní festival Divadlo v roce 2015 o 27. října 2011: Plzeňské řeky - Kudy k nim?" o 24. listopadu 2011: Zpřístupní Plzeň Loosovy interiéry? FORUM 2000: panelová debata v Českém rozhlase Plzeň v rámci pražské konference FORUM 2000 na téma boj s korupcí (12. října) Veřejná debata na téma Svět hýbe kulturou, kultura hýbe světem (14. listopadu) Cyklus architektonických přednášek ARCHITEKTURA JAKO SILNÁ KÁVA: o 3. listopadu 2011: Veřejný prostor o 1. prosince 2011: Přítomnost minulosti Spolčenost také spolupořádala několik výstav, vzdělávacích seminářů či workshopů: mezinárodní studentský workshop We are Europeans ve spolupráci s Tandemem Plzeň a občanským sdružením Johan (2. května) konference Kreativita a inovace ve městech a regionech České republiky ve spolupráci s Institutem umění Divadelní ústav Praha ( května) fotografická soutěž Vaše město Váš pohled ve spolupráci s Odborem kultury MMP a sítí EUROCITIES (duben květen 2011); výstava fotografií proběhla v Kulturní kavárně Jabloň v srpnu 2011 výstava fotografií secesní architektury v Rize ve spolupráci s Velvyslanectvím Lotyšské republiky v Praze za podpory Ústavu umění a designu ZČU (květen 2011) vzdělávací seminář managementu umění pro plzeňský region ve spolupráci s Českou kanceláří programu Culture (2. června) výstava plánovaných investičních projektů města Plzně Proměna města: Plzeň v roce 2015 ve spolupráci s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně (červenec září 2011) kulturní workshop pro mládež ve spolupráci s Tandemem Plzeň (2. 3. prosince) výstava designu VELKÝ ATLAS SVĚTA: o cestě do budoucnosti ve spolupráci s Designblokem Praha, Hnutím Duha a Informačním centrem OSN v Praze (prosinec 2011 leden 2012) 13

14 Mimo to probíhala během roku 2011 jednání se všemi neziskovými organizacemi, které měly v přihlášce projekty ve 4 programových proudech. Celkem proběhlo kolem 90 individuálních jednání. Většinu pondělků v roce si veřejnost mohla objednávat schůzky s programovými manažery týmu Plzeň 2015, kdy se řešily náměty a nápady k projektu Prezentace projektu Plzeň EHMK 2015 Společnost Plzeň 2015, o.p.s., se během roku 2011 zapojila do několika mezinárodních projektů čerpajících z fondů EU a prezentovala projekt Plzeň 2015 při různých příležitostech doma i v zahraničí Prezentace projektu v zahraničí V roce 2011 prezentovali členové týmu Plzeň 2015 projekt při následujících příležitostech Leden Slavnostní zahájení European Capital of Culture, Turku Únor Konference Culture in Motion, Brusel Březen Konference Program Culture, Paříž Pracovní cesta do Mons EHMK 2015, seznámení s prostory maison folie (Lille EHMK 2004) Konference Proč kreativní ekonomika, Bratislava Business meeting TEFAF (The European Fine Arts Fair), Maastricht Duben Pracovní cesta do EHMK 2011, Tallinn Květen Červen Setkání všech Evropských hlavních měst kultury, Maribor Konference Les Rencontres, Tallinn Czech Street Party, Brusel Bürgerfest, Regensburg Festival Den Evropy, Perm Červenec Mezinárodní projekty s Plzeň 2015, Paříž Den Evropského regionu Dunaj-Vltava, Regensburg Srpen Pracovní cesta do EHMK 2013, Košice Září Říjen Workshop My jsme Evropa!, Schönsee Mezinárodní konference European Culture Congress, Wrocław Návštěva objektů rekonvertovaných na kulturní centra a prostory, Regensburg Setkání Evropských hlavních měst kultury, Tallinn Prezentace projektu na 54. Bienále výtvarného umění, Benátky Pracovní cesta do EHMK 2011, Tallinn Evropský kulturní kongres + jednání s DG Culture k 14

15 Listopad Prosinec přípravě monitoringu, Brusel Konference 10 let projektu Donumenta, Regensburg První neformální monitoring EU (Monitorovací a poradní výbor pro EHMK), Brusel Zahájení projektu IMPULS 2015!, Schönsee Konference Politika podpory kreativity v době sociálních médií, Košice Přijetí oficiálních návštěv v Plzni V roce 2011 prezentovali členové týmu Plzeň 2015 projekt při následujících oficiálních návštěvách: 17. března 2011 Přijetí zástupců Rotary klubu 11. dubna 2011 Přijetí České taneční platformy 12. dubna 2011 Velvyslankyně Belgického království J. E. RenildeLoeckx 9. května 2011 Přijetí ministra kultury ČR Jiřího Bessera 10. června 2011 Přijetí návštěvy velvyslance Lotyšska Kasparse Ozolinše 13. června 2011 Návštěva prezidenta ČR Václava Klause v Plzni 21. června 2011 Návštěva poslance německého Spolkového sněmu Petera Aumera 23. června 2011 Přijetí velvyslankyně OSN pro mládež Monique Coleman 27. června 2011 Přijetí členů Hospodářské komory 6. září 2011 Přijetí primátora Regensburgu Hanse Schaidingera 7. října 2011 Přijetí komisaře EU Štefana Füleho 11. listopadu 2011 Přijetí belgického konzula Serge Mantovaniho Prezentace projektu v ČR Kreativní průmysl v česko-slovenském příhraničí - konference v rámci projektu Přeshraniční klastrová iniciativa pro rozvoj kreativního průmyslu, Zlín (23. března) Národní výběrová konference Evropského parlamentu mládeže v Plzni příspěvek na téma "Kultura jako agent změny a motor rozvoje regionu" (25. března) Zahájení festivalu Arabské kultury v Plzni (4. dubna) Konference K3 prezentace projektu na Konferenci pro kulturu a kreativní průmysly v Jižních Čechách (České Budějovice, 11. května) Prezentace projektu na pódiu Apetitfestivalu Plzeň (28. května) Prezentace projektu na setkání Okresní hospodářské komory Plzeňsko s primátorem města Plzně (27. června) Představení Regionálního programu EHMK Plzeň 2015 na setkání muzeí a galerií Plzeňského kraje (6. září) Prezentace projektu na Business snídani Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje (23. září) Prezentace projektu pro členy kulturní komise a komise pro cestovní ruch Plzeňského kraje na výjezdním zasedání v Mariánské Týnici (4. října) 15

16 Jednání o propojení regionálních programových linií BAROKO, LAND ART a INDUSTRIÁLNÍ DĚDICTVÍ s přípravou opatření do nového plánovacího období ROP s Regionální rozvojovou agenturou (18. října) Představení Regionálního programu EHMK Plzeň 2015 na regionálním sněmu Místních akčních skupin v Horšovském Týně (24. října). Na základě tohoto impulsu se dohodlo 8 MAS plzeňského kraje, že historicky poprvé vstoupí společně do jednoho projektu přímo souvisejícího s EHMK Plzeň Přijetí účastníků projektu MiniRegensburg v Plzni (listopad) Prezentace projektu Plzeň 2015 klubu podnikatelů Business for Breakfast (B4B) v Plzni (17. listopadu) Mezinárodní konference v rámci Evropského roku dobrovolnictví v České republice prezentace systému práce s dobrovolníky - Klub strážných andělů (8. a 9. prosince) Prezentace projektu na jednání Pilsen Convention Bureau, o.p.s Přeshraniční projekt Impuls 2015! Za účelem koordinace bavorských příspěvků pro Plzeň 2015 vytvořilo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) společně s Plzní 2015, o.p.s. a městem Regensburg projekt Impuls 2015!. Projekt byl schválen v březnu 2011 a oficiálně zahájen 15. listopadu V rámci projektu jsou pořádány informační semináře, coachingové akce a workshopy pro německé umělce, kteří se chtějí zapojit do projektu Plzeň EHMK Dalším těžištěm projektu je intenzivní marketingová podpora Plzně 2015 na bavorské straně. Projekt Impuls 2015! trvá od listopadu 2011 do prosince 2013 a je financován z programu Cíl 3 - Svobodný stát Bavorsko Česká republika (INTERREG IV) Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). 16

17 2.5. Nový jednotný vizuální styl projektu Během roku 2011 se část týmu Plzeň 2015 věnovala také přípravě komunikační strategie a jednotného vizuálního stylu projektu. V dubnu byla vyhlášena veřejná soutěž na návrh konceptu jednotného vizuálního stylu informační kampaně pro přípravu a realizaci projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015, ze které vzešlo nové logo projektu. Nový vizuální styl navazuje na předchozí logo projektu a využívá symboliky čísla 5 jako pěti řek, které Plzní protékají (čtyři plzeňské řeky a jejich soutok Berounka), pěti programových proudů projektu (čtyři tematické proudy a Světovar jako samostatné téma) a očekávaného roku Autorem nápaditého vizuálního stylu projektu je grafické studio 2011 Designers, které tvoří designéři Sébastien Bohner, Petr Bosák, Robert Jansa a Adam Macháček Resumé strategie společnosti Plzeň 2015 Z výstupů práce v tematických skupinách vznikl detailní strategický plán, který schválila správní rada společnosti v září Strategie se týká přípravy a zabezpečení programu, zajištění participace cílových skupin, mezinárodní spolupráce, komunikace a dalších. Podstatou dokumentu je vytyčení hlavních cílů, úkolů a postupů. Společnost Plzeň 2015 počítá s tím, že na něj bude dále navazovat řada dílčích materiálů, např. v oblasti zahraničních vztahů, které budou tyto oblasti konkretizovat. Celý dokument včetně příloh o financování a harmonogramu činností do roku 2015 je ke stažení na webu Autorkou dokumentu je PhDr. Alexandra Brabcová Hlavní cíle projektu Plzeň EHMK 2015 Hlavním cílem projektu EHMK je vytvořit z Plzně obecně známou značku nejen pro pivo, ale i pro kulturu a kreativitu. Projekt by měl zajistit Plzni renomé prestižního středoevropského kulturního centra mezinárodního formátu, vzbudit chuť umělců, odborné veřejnosti i turistů jezdit do Plzně za současnou kulturou a v neposlední řadě nastartovat dlouhodobě udržitelnou proměnu plzeňské kultury tak, aby byla vzorem dalším pokrokovým městům. 17

18 Projekt Plzeň EHMK 2015 bude realizován prostřednictvím čtyř programových proudů: HLAVNÍ programové PROUDY 1. UMĚNÍ A TECHNOLOGIE 2. VZTAHY A CITY 3. TRANSIT A MENŠINY 4. PŘÍBĚHY A PRAMENY 5. SVĚTOVAR město region město ZÁPADOČESKÉ BAROKO LAND ART INDUSTRIÁLNÍ DĚDICTVÍ Úkoly společnosti Plzeň 2015 v oblasti plzeňské kulturní infrastruktury a zajištění jejích parametrů pro pořádání EHMK 1. Zmapovat požadavky projektů, které jsou již začleněny v přihlášce, na prostory, v nichž by se měla odehrávat jejich realizace. 2. Analyzovat potřebu prostor pro všechny druhy uměleckých žánrů, které se mohou objevit v souladu s otevřenými výzvami do programu a ve spolupráci s českou a mezinárodní uměleckou scénou. 3. Iniciovat ve městě profesionální dialog o povaze žádoucí proměny institucí, jejich chodu i o technických parametrech v oblasti evropských norem pro současnou kulturní infrastrukturu jako předpoklad efektivního vynaložení dalších investic. 4. Zmapovat existující prostory vhodné pro realizaci nízkonákladových komunitně-kulturních center v celém městě. 5. Zajistit, aby projekt revitalizace Světovaru probíhal v souladu s evropskými standardy a požadavky pro prezentaci současných uměleckých žánrů. 18

19 Úkoly pro společnost Plzeň 2015 v oblasti plzeňské kulturní nabídky a jejích evropských parametrů 1. Analýza potenciálu plzeňské kulturní nabídky a identifikace jednotlivých subjektů z hlediska jejich schopnosti mezinárodní spolupráce. 2. Analýza žánrů zejména s ohledem na subjekty v Plzni, které se nepodílely na přípravě přihlášky, a přitom jsou pro kulturní život města důležité (instituce i nezávislá scéna); koordinace aktivit s těmito subjekty s ohledem na jejich možné zapojení do programu v roce 2015; vyjednání spolupráce. 3. Vytváření podmínek pro zapojení plzeňských organizací všech typů do mezinárodních sítí a spolupráce s nejlepšími umělci ČR i Evropy. 4. Podpora prostředí pro nové žánry a diverzifikaci kulturní nabídky. 5. Zajištění měkkých opatření pro využívání veřejného prostoru ke kulturním aktivitám (mimo již běžně konané festivaly a přehlídky) Úkoly pro společnost Plzeň 2015 v oblasti přípravy plzeňského publika z hlediska evropských parametrů 1. Příprava publika bude zohledněna v označení kulturních a uměleckých akcí, které dostanou určitou značku, symbolizující možnost se s tvůrci sejít po představení, po němž bude následovat debata nebo dílna. 2. Řada dílčích projektů bude aktivně zapojovat diváky do vzniku nebo průběhu uměleckého díla. 3. Práce s publikem bude součástí vzdělávacího cyklu Arts managementu, připraveného společností pro plzeňské kulturní organizace. 4. V oblasti nových uměleckých žánrů budou připraveny dílny a diskuse, které umožní lidem jim lépe porozumět a najít si k nim vlastní přístup. 5. Publikum bude předem připraveno na to, kteří evropští umělci do Plzně přijedou v rámci programu, jaký je jejich význam a v jakém kontextu tvoří. 19

20 3. Zpráva o hospodaření Zpráva o hospodaření společnosti se týká období od založení společnosti dne do Veškeré částky jsou zaokrouhleny a uvedeny v tisících Kč. Přehled o peněžních PŘÍJMECH a VÝDAJÍCH Částka Počáteční zůstatek v pokladně a na běžném účtu Příjmy celkem Faktury vydané 417 Přijaté dary a dotace Ostatní příjmy (pokladna, úroky, apod.) 8 Výdaje celkem Faktury přijaté Ostatní výdaje (pokladna, poplatky, mzdy, apod.) Konečný zůstatek v pokladně a na běžném účtu Přehled PŘÍJMŮ v členění dle zdrojů Částka Statutární město Plzeň Hlavní činnost společnosti 94 Vedlejší činnost společnosti 402 Peněžité dary 50 Celkem Příjmy a výdaje Příjmy společnosti za rok 2011 činily Kč. Hlavním zdrojem finančních prostředků byly dotace poskytnuté Statutárním městem Plzní v celkové výši 17 mil. Kč. Dále v rámci vedlejší činnosti společnost uskutečnila prodej svých služeb (reklamní činnost, apod.) v celkovém objemu 402 tis. Kč. Společnosti také přijala účelově vázaný dar od společnosti Vodárna Plzeň, a.s., který byl využit na realizaci Fóra pro kreativní Plzeň. Výdaje společnosti tvořily především běžné provozní výdaje a výdaje na realizaci jednotlivých programových akcí v průběhu roku. Během roku proběhla veřejná soutěž o návrh loga společnosti s následnou realizací, na jejímž základě byla následně zaúčtována položka dlouhodobého nehmotného majetku ve výši Kč. Vývoj a konečný stav fondů Stav na počátku období 20 Přírůstky Úbytky Stav na konci období Vlastní jmění Účelový fond (Vodárna Plzeň) Rezervní fond Výsledek hospodaření po zdanění Nerozdělený zisk/ztráta

21 3.2. Fondy společnosti Společnost v roce 2011 zúčtovala fond účelový dar od společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. ve výši 50 tis. Kč. K byl zůstatek fondu 0. Společnost dále vytvořila rezervní fond ve výši tis. Kč, tedy ve výši nevyčerpané části dotace od Statutárního města Plzeň. Společnost plánuje rezervní fond využít k financování programových aktivit v následujících obdobích. AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý majetek A.I Dlouhodobý nehmotný majetek Ocenitelná práva B. Krátkodobý majetek B.II Pohledávky Poskytnuté provozní zálohy Pohledávky za zaměstnanci 0 43 B.III Krátkodobý finanční majetek Pokladna Bankovní účty B.IV Jiná aktiva celkem Náklady příštích období 0 12 AKTIVA CELKEM PASIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Vlastní zdroje A.I Jmění Vlastní jmění Fondy A.II Výsledek hospodaření Účet výsledku hospodaření B. Cizí zdroje B.III Krátkodobé závazky Dodavatelé Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění Daň z příjmů Ostatní přímé daně Dohadné účty pasivní PASIVA CELKEM

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

P E V N O S T P O Z N Á N Í P E V N O S T P O Z N Á N Í 2 3

P E V N O S T P O Z N Á N Í P E V N O S T P O Z N Á N Í 2 3 PEVNOST POZNÁNÍ 2 3 4 5 IQLANDIA, Liberec 498 Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové 62 2 Techmania Science Center, Plzeň 217 574 Pevnost poznání, Olomouc 8 94 Planetárium Ostrava 125 762 PEVNOST POZNÁNÍ

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k tel: 605301919 V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. založilo 15 zakladatelů v roce 2006 a její území působnosti je vymezeno katastry 33 obcí. Území MAS kopíruje

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Zpráva dozorčí rady o příjmech a výdajích Sdružení za rok 2006 Stav finančních prostředků k 1.1.2006 Peníze v pokladně: Peníze na běžném účtu: Celkem 29.444,00 Kč 109.059,11

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu k 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a regionální spolupráce

Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a regionální spolupráce Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a regionální spolupráce XIII. volební sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje 8. dubna 2011 1 1. Evropské hlavní město kultury 2. Regionální spolupráce 2 1 26.7.2011

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí:

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

DOMA BEZ OBAV DOMA BEZ OBAV Revoluční 1003/3 Praha 1 110 00 ču 107-4810960247/0100 wwwkrasapomociopscz Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb Výkaz

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008 k 31.12. 2008 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.201 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a sídlo

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2010 Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. 1. Název, sídlo a obecné údaje Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Moravská Ostrava, 28.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. Místní akční skupina Mezi Hrady Vážení členové, předkládáme Vám výroční zprávu zájmového sdružení

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Školičky, s.r.o.

Příloha k účetní závěrce společnosti Školičky, s.r.o. Příloha k závěrce Školičky, s.r.o. k 31. 3. 2017 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch písemností jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT... 5

Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT... 5 Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00287172 Město Holešov Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

obecně prospěšné společnosti EUTIS

obecně prospěšné společnosti EUTIS 1. výroční zpráva obecně prospěšné společnosti EUTIS za období 11. 8. 31. 12. 2005 Vypracovali a předkládají: Jan Závěšický, Reda Ifrah Ve Žďáře nad Sázavou červen 2006 předseda správní rady, ředitel OBSAH:

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více